Uitnodiging ledenvergadering

Op dinsdag 13 maart 2018 houden we onze voorjaarsvergadering in Partycentrum Boschzicht, Burgemeester Royaardslaan 4, Scherpenzeel.
Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

 • Opening en mededelingen
 • Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 8 maart 2017*)
 • Jaarverslag secretaris*)
 • Jaarverslag penningmeester*)
 • Begroting 2018*)
 • Verslag kascommissie.
 • Benoeming kascommissie 2018.
 • Aftredend en herkiesbaar zijn Henk Beulenkamp en Piet Valkenburg. Jaap Rauw moet vanwege gezondheidsredenen vroegtijdig stoppen met zijn werkzaamheden als bestuurslid. Kandidaat-bestuursleden kunnen door leden worden voorgedragen. Een voordracht kan schriftelijk, ondertekend door minimaal 5 leden, worden ingediend tot uiterlijk 15 februari 2018 bij de secretaris.

*) deze stukken kunt u vanaf 15 februari 2018 inzien op de website: www.oudscherpenzeel.nl. Bovendien zijn hiervan exemplaren te verkrijgen op de ledenvergadering.

Het jaarverslag wordt gepresenteerd aan de hand van dia’s die tijdens de diverse activiteiten het afgelopen verenigingsjaar zijn gemaakt.
In de pauze kunt u in oude fotoalbums bladeren en genieten van een doorlopende fotopresentatie van historische beelden van Scherpenzeel.

Na de pauze zullen we met foto- en filmbeelden terugkijken op ‘De roemrijke geschiedenis van De Witte Holevoet.’ Erik Jonker heeft in het verleden prachtige filmopnames gemaakt van dit legendarische hotel-restaurant. In een presentatie over de historie zal ook een compilatie van deze beelden worden vertoond.

We kunnen een interessante en leerzame avond tegemoet zien, die ongetwijfeld net zo gezellig is als voorgaande keren. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. U bent van harte welkom. 

Agenda

 • Open dag
  op 16 02 2019 13:00
 • Voorjaarsbijeenkomst
  op 12 03 2019 19:30

Lid worden?

Oud Scherpenzeel heeft al
910 !!! leden!
Lid worden van
"Oud Scherpenzeel"?
Kosten lidmaatschap per jaar:
€ 15,00
Ja, ik wil lid worden!