Een rondje rond Scherpenzeel.         (een korte historische wandeling)

Het Huijs Scherpenseel 22 sept 1749 (Door: Jan de Beijer).

Dit betreft een korte wandeling van naar schatting zo’n 7 kilometer. Tijd : ong. 1 ½ uur.

Startpunt : Burg.Royaardslaan 5 te Scherpenzeel (GPS 52.07774, 5.48819)
De wandeling begint op het parkeerterrein in het Park van Huize Scherpenzeel.

Ondanks dat dit niet zo lijkt is Huize Scherpenzeel in basis een kasteel, met oudste delen van een verdedigingstoren daterend uit omstr. 1370. Het huidige aanzien wordt bepaald door de neo-gotische facade, aangebracht tijdens de verbouwing van 1858.

 

Achteraan het parkeerterrein begint een pad (rechts langs de bosrand). Volg dit pad en sla rechtsaf het bospad in. Bij kruising van paden rechtdoor lopend kom je door een fraai ijzeren hekwerk (GPS 52.07511, 5.48944). Hier sla je linksaf de onverharde weg op. Volg deze weg, vervolgens rechtsaf en blijf dit pad volgen.

’Jagershuis’’

Aan je linkerhand kom je het ‘’Jagershuis’’  tegen, in Scherpenzeel ook wel ‘’De Koepel’’ genoemd. Voor een fraai beeld zou je even linksaf kunnen slaan, de twee bruggetjes over. Je staat hier bij de voormalige Lunterse Beek.

Het Jagershuis is nog steeds onderdeel van het Landgoed Scherpenzeel en stamt uit omstreeks 1860.

(GPS 52.07163, 5.48953)

Je blijft de gevolgde weg volgen en passeert hierbij het gebouw van de scouting. Bij de boerderij aangekomen sla je rechtsaf. Je komt uit op de Vlieterweg (dit is een verharde weg)

(GPS 52.07062, 5.48488) en je slaat linksaf de Vlieterweg op. Aan het einde van de Vlieterweg sla je rechtsaf de Broekerweg op. (GPS 52.06783, 5.48602)

Langs de Broekerweg staan een drietal boerderijen, resp. het 1e, 2e en 3e Broek geheten.   De term ‘’broek’’ verwijst naar ‘’natte grond’’. In de tijd dat de eerste ontginningen in dit gebied plaatsvonden (in de 13e eeuw) werden nederzettingen vaak vernoemd naar kenmerken in het landschap. Deze naamsgeving verwijst er dus naar dat op deze plaats in de Gelderse Vallei de vroegste (permanente) bewoning was.

Je volgt de Broekerweg tot je de brug over het kanaal (de Grift) oversteekt. Direct ná de brug kun je rechtsaf een pad in en de dijk op, waarbij je de Grebbelinie oploopt.

(GPS 52.06708, 5.47633).

De Grebbelinie is een oude verdedigingslinie, te weten een waterlinie. Deze linie loopt van de Grebbeberg bij Rhenen dwars door de hele Gelderse Vallei tot aan Spakenburg bij het Ijsselmeer. Langs de Grebbelinie vindt je verschillende informatieborden. Let op als je het pad oploopt : je ziet een betonnen restant. In 1939/1940 stond hier een PAG: een Pantser Afweer Geschut, één van de meer moderne stukken geschut die het gemobiliseerde Nederlandse leger in die tijd bezat.

Volg de liniedijk in noordelijke richting.

Onderweg zie je kazematten en als je goed kijkt verzinkingen in het landschap van de voormalige loopgraven en verdedigingswerken.

 Je passeert de Lambalgseweg (GPS 52.07238, 5.47603) en je blijft de liniedijk volgen tot aan de Brinkkanterweg (GPS 52.07750, 5.46566). Hier sla je linksaf de verharde weg op. Direct bij de inrit van ‘Hoeve De Beek’ sla je rechtsaf het erf van de boerderij op.

Hoeve De Beek

Bij Hoeve De Beek is de mogelijkheid om te rusten. Op dinsdag, donderdag en zaterdag zijn er (kleine) versnaperingen te verkrijgen (zondags gesloten). In één van de schuren van de boerderij is een klein museum gehuisvest van de stichting Grebbelinie in het Vizier. Hier wordt de regionale geschiedenis van de mobilisatie in 1939 / 1940 verhaald. Er is mogelijkheid voor een rondleiding op de liniedijk.

Op het erf van de boerderij sla je rechtsaf. Je loopt dan weer in de richting van de liniedijk. Via een bruggetje loop je de liniedijk weer op (GPS 52.07850, 5.46439 (bij benadering).

Rechts op de liniedijk vindt je o.a. de gereconstrueerde loopgraaf, een geschutsopstelling van een PAG-geschut, een nagebouwde uitkijkpost en een informatiebord.

Het gevolgde pad in de wintertijd.

 Vanaf het bruggetje gezien loop linksaf de liniedijk op. Je passeert een kazemat, loop door tot de doorgaande provinciale weg, de Stationsweg-Oost. (GPS 52.18958,5.29524).

Je slaat rechtsaf de Provinciale Weg op. Je loopt  door tot aan de rotonde en je slaat rechtsaf de Stationsweg op (GPS 52.08220, 5.46266). Je loopt door tot je rechts een wit hek ziet met opschrift ‘’Lambalgen’’ (GPS 52.08083, 5.47035). Je slaat hier rechtsaf het pad in.

Dit pad is een voormalige toegangsweg naar het landgoed Lambalgen. Het landgoed werd als woud ten behoeve van de jacht al aangelegd in de 13e eeuw, bebouwing in de vorm van een landhuis in de 15e eeuw. Het landhuis is in 1953      afgebrand.

Aan het einde van het pad steek je schuin rechtdoor over, de bebouwde kom weer in. Deze verharde weg heet ook ‘’het Witte Hek’’ (GPS 52.07806, 5.47344). Bij de kruising van wegen rechdoor de Proeftuin op en dan rechtsaf de Holevoetlaan op (GPS 52.07867, 5.47716)

Je passeert een pad genaamd Lambalgerkeerkade. Dit betreft een waterkeerkade die onderdeel was van de Grebbelinie. Het is één van de oudste onderdelen van de Grebbelinie, aangelegd tussen 1745 en 1747.

Je loopt de Holevoetlaan uit en linksaf de Nieuwstraat in. (GPS 52.07741, 5.48198).

Bij de eerste weg rechtsaf, dit is de Vlieterweg. Na ongeveer 300 meter loop je weer de toegangweg van het Park van Huize Scherpenzeel in. (GPS 52.07773, 5.48703).

Je bent weer aangekomen bij het startpunt van deze wandeling. In Scherpenzeel zelf is voldoende Horeca aanwezig voor een verdiend rustmomentje !