Woerdeman

 

De familie Woerdeman behoorde tot de rijkste en aanzienlijkste van het dorp. Samen met de familie Homoet hadden zij de wolindustrie, een van de belangrijkste middelen van bestaan in de vorige eeuw, vrijwel volledig in handen. Na twee generaties zijn er geen mannelijke nakomelingen, dus geen stamhouders meer.

 

I

Frans Woerdeman, wed. Maria van Heusden, won. Wormer, tr. Scherpenzeel 31-08-1748 Metje Wandrina van Wessel, wed. Cornelis van Brinck, ged. Scherpenzeel 23-09-1714, dr. van Jacobus van Wessel en Maria van de Vliert. Metje Wandrina van Wessel, tr. (1) Scherpenzeel 24-11-1735 Cornelis van Brink, van Loenen, zn. van Jan van Brink en Willemina Neger (geen kinderen)

De bruiloft van Metje Wandrina van Wessel en Cornelis van Brink wordt uitgebreid beschreven in: H. Schipper, Geschiedenis van het dorp Scherpenzeel, rond 1900 uit de archieven opgetekend, blz. 155-159.

Opm bij het huw.:”Alsoo de bruijdegom Romsch Catol. was heeft hij voor de inschrijvinge deese hier aan vastgehegte eijgenhandige ondertekeninge gedaen: Ik onderschr. beloove hijliglijk voor godt en voor den pt. (=predikant) J. Reiniers mij volkomentlijk ten allen tijden te zullen gedraegen nae den twee stucken (aengeteekendt bij Joh. Smetius in zijn Repast Cap. 8 art. 43) waerom dit gaerne eijgenhandig hebbe willen onderteekenen. Datums Scherpenzeel den 6 aug. Ao. 1748, Frans Woerdeman”

In 1744 leent Metjen van Wessel, wed. Kornelis van Brink f 500,= van Hendrik Willemsen Lohorst. Onderpand: de tiend van Berkhorst. Metjen verklaart dat haar grootmoeder dezelfde tiend met een groter bedrag had bezwaard, vervolgens de rente niet kon betalen en toen de tiend moest afstaan (Recht. Arch. Scherpenzeel 5; 13-07-1744).

In 1763 wordt de nalatenschap Metjen van Wessel geregeld tussen Frans Woerdeman en Derck Fransen Woerdeman, meerderjarig zoon en Krijstijna Fransen Woerdeman, mind.jr. dochter (Recht. Arch. Scherpenzeel 14-12-1763)

Franciscus Woerdeman is 1818 en 1819 diaken in de Grote Kerk van Scherpenzeel.

Uit het 1e huw. van Metje Wandrina van Wessel:

1. Mijtje/Maria van Brink, tr. Johannes Dros

In 1737 worden Hendrikje en Teuntje van de Vliert, wonende te Barneveld beleend door opdracht van Christina van Wolfswinkel, wed. schout Jacobus van Wessel, met een derde deel van Wolfswinkel, gekocht voor f 1150,= plus vier ducaten voor haar kleindochter Mijtje van Brink, dus totaal 1162 guldens 12 stuivers (Leenboek Huis Scherpenzeel 144 fol.52; 07-07-1737).

In 1779 heeft er boedelscheiding plaats tussen Maria van Brink x Johannes Dros te Nigte­vecht en Dirk en Christina Woerdeman, kinderen van Metje Wandrina van Wessel x 1. Cornelis van Brink, x 2. Frans Woerdeman. Dirk: huis in Scherpenzeel tegen uitkering van f 600,= aan Christina. Maria: de tiend van Berkhorst, tegen uitkering van f 400,= aan Chrsitina (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 136; 06-08-1779).

Uit het 2e huw.:

2. Christina Woerdeman, ged. Scherpenzeel 08-09-1748, tr. Scherpenzeel 28-11-1779 Dirk Overeem, ged. Scherpenzeel 14-09-1755, ov. Scherpenzeel 24-09-1819, zn. van Cornelis Gerritsz Overeem en Fijtje van Harn

Lidm. Scherpenzeel 21-12-1774: Christina Woerdemans, jd.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Christina Woerdemans.

3. Dirk Woerdeman, ged. Scherpenzeel 10-12-1752, volgt II

 

II

Dirk Woerdeman, ged. Scherpenzeel 10-12-1752, ov. Scherpenzeel 05-12-1825, tr. Scherpenzeel 29-10-1786 Elizabeth Overeem, ged. Scherpenzeel 07-12-1760, ov. Scherpenzeel 16-06-1822, dr. van Gerrit Jansz Overeem en Maria Teunissen van Dashorst

In 1786 laten Dirk Woerdeman en  Elisabeth Overeem huw. voorw. maken. Dirk: o.a. de halve tiend van Berkhorst en ¼ deel van 5 delen tiend van Wengelaar en Ten Hoeve te Renswoude; de halve tiend van de Vliert te Renswoude (Recht. Arch. Scherpenzeel 8; 28-10-1786 en 12; nr. 33, z.j.).

In 1779 eist Dirk Woerdeman restbetaling van f 125,= van zijn zwager Dirk Overeem x Christina Woerdeman, van geleend geld en f 200,= uit de tiend van Berkhorst die Christina dacht te bezitten met haar halfzuster Maria van Brink (Recht. Arch. Scherpenzeel 7, nr. 103; 16-08-1779).

Lidm. Scherpenzeel 25-09-1798: Dirk Woerdeman.

Dirk Woerdeman is van 1799-1802 diaken in de Grote Kerk van Scherpenzeel. Van 1798-1825 is hij kerkvoogd.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Dirk Woerdeman.

Uit dit huw.:

1. Franciscus Woerdeman, geb/ged Scherpenzeel 06/11-11-1787, ov Scherpenzeel 11-03-1853, ongehuwd

2. Metje Wandrina Woerdeman, geb/ged Scherpenzeel 16-03/05-04-1789, tr. Scherpenzeel 21-11-1809 Dirk Homoet, geb./ged. Scherpenzeel 23/29-07-1781, wolkammer, bakker, ov. Scherpenzeel 29-10-1835, zn. van Jacob Homoet en Maria Elberts van Gelkenhorst

Lidm. Scherpenzeel 03-02-1807: Dirk Homoet.

In 1809 maken Dirk Homoed en Metje Wandrina Woerdeman hun huw. voorw. (Recht. Arch. Scherpenzeel 9; 20-10-1809).

3. Maria Woerdeman, geb/ged Scherpenzeel 02/12-12-1790, ov Scherpenzeel 17-03-1854, ongehuwd

4. Gerhardus Woerdeman, geb/ged Scherpenzeel 28-12-1792/13-01-1793, begr. Scherpenzeel 22-08-1794

5. Gerharda Woerdeman, geb/ged Scherpenzeel 06/21-09-1794, ov Scherpenzeel 25-01-1838, ongehuwd

6. Christina Woerdeman, geb/ged Scherpenzeel 10/21-08-1796, tr. Scherpenzeel 18-05-1828 Teunis van Woudenberg, ged. Veenendaal 01-12-1799, fabrikeur in wol, zn. van Hendrik Teunissen van Woudenberg en Maria van Soest

7. Cornelia Woerdeman, geb/ged Scherpenzeel 22/27-05-1798, ov Scherpenzeel 06-02-1870, ongehuwd

8. Jannetje Woerdeman, geb/ged Scherpenzeel 22/27-07-1800, ov Scherpenzeel 27-05-1873, begr. Glashorst, graf nr. 328, ongehuwd

9. Thonia Woerdeman, geb/ged Scherpenzeel 15/24-07-1803, ov Scherpenzeel 01-04-1875, begr. Glashorst, graf nr. 327, ongehuwd

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

maart 2009