Wittenberg – Vlastuin

Deze familie (van) Vlastuin vindt haar oorsprong op de boerderij Groot Vlastuin, eertijds gelegen in de buurtschap Donkelaar tussen Scherpenzeel en Woudenberg. Groot Vlastuin is eeuwenlang in bezit geweest van het Amersfoortse mannenklooster Mariënhof. In 1691 wordt Johannes Cornelisz van Vlastuijn beleend met de ernaast gelegen boerderij Wittenberg onder Scherpenzeel. In 1706 wordt zijn broer Jan Cornelisz van Wittenberg de nieuwe eigenaar. Zijn nakomelingen noemen zich Van Wittenberg. In 1881 sterft de laatste, Hendrik van Wittenberg, op Wittenberg.

I

Jan NN(Cornelisz?), tr. NN

Uit dit huw.:

1. Giertgen Jansen, volgt II

2. Anniken Jansen, op Vlastuijn, tr. Barneveld (otr. Scherpenzeel) 15-10-1615 Rijck Jansen, op Haverhorst (Havikhorst?)

            Uit dit huw.:

1. Aert Rijcksz, op Vlatuijn, tr. Scherpenzeel 14-01-1666 Maijtien Henricksen, van Scherpenzeel, dr. van Henrick Tijssen

3. Henrighgen Jansen, van Vlastuijn, tr. Scherpenzeel 01-11-1618 Gijsbert Geretsen, van Scherpenzeel

 

II

Giertgen Jansen, op Vlastuijn, tr. (1) Jan Gijsbertsz, tr. (2) Scherpenzeel 25-01-1618 Goert

Toenissen, op Dashorst

In 1605 wordt Jan Gijsbertsz, won. Leusden beleend door opdracht van Frans Ammelsz van Schayck met de tiend van Klein Schaik (HUA: St. Paulus 37, fol. 193, 09-03-1605).

 Jan Gijsbertsz is pachter van Groot Vlastuin 1605-1617.

In 1615 wordt Geertje, wed. beleend na dode van haar man Jan Gijsbertsz met de tiend van Klein Schaik

(HUA; St. Paulus 38, fol. 12vo, 18-03-1615).

Goert Anthonissen is pachter van Groot Vlastuin 1618-1657.

Uit het huw.van Jan Gijsbertsz en Giertgen Jansen:

1. Jan Jansz, ged. Scherpenzeel 08-03-1612

2. Adriaen Jansz, tr. Marritgen Willems

3.? Cornelis Jansen, volgt III

III

Cornelis Jansen, tr. Heijltien Jansen, ov. 06-05-1681. Heijltje, tr. (2) Scherpenzeel 22-02-1663 Mor Gijsbertsen van ‘t Broeck, ov. 25-09-1673

In 1663 schenkt Jan, zoon van Cornelis Jansen op Vlastuijn f 3-3 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; 22-01-1663).

Lidm. Scherpenzeel Pasen 1667: Mor Gijsbertsen en Heijltje Jansen, op Vlastuijn.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Mor Gijsbertsen en Heijltje Jansen, op Vlastuijn.

In 1675 woont de weduwe van Mor Gijsbertsz met vier minderjarige kinderen op Vlastuin (Familiegeld Eemland, Donkelaar, blz. 53).

Uit het 1e huw.:

1. Johannes Cornelisz, ged. Scherpenzeel 07-08-1659, op Vlastuijn, volgt IVa

2. Jan Cornelisz van Vlastuin, volgt IVb

Uit het 2e huw.:

1. Cornelissien/Cornelia Morren van Vlastuijn, ged. Scherpenzeel 13-12-1663, op Vlastuijn, tr. Abraham Lamjouw

Lidm. Scherpenzeel 20-04-1690: Cnelisje Morren van Vlastuijn, jd., met attestatie vertrokken naar Utrecht.

2. Jantien Morren van Vlastuijn, ged. Scherpenzeel 13-05-1666, op het Broeck, tr. ca. 1691 Jeremias Datelbeek

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1691: Jantje Morren van Vlastuijn, jd., met attestatie vertrokken naar Utrecht.

In 1691 eist Johanna van Vlastuijn binnen een maand uitbetaling van een obligatie van f 350,= ten laste van Gijsbert Jacobsz, won. de Holevoet, die hij verschuldigd was aan haar ouders Mordechai van Vlastuin en Hilleguntje Jans (HUA: Not. U122a001, nr. 7; 14-04-1691).

3. Gijsbert Morren van Vlastuijn, ged. Scherpenzeel 11-10-1668, op Vlastuijn, jong ov.

4. Gijsbertien Morren van Vlastuijn, ged. Scherpenzeel 28-11-1669, op Vlastuijn, tr. Helmert Teunissen van Coudijs, zn. van Teunis Helmertsen van Coudijs en Ellertien Jacobs

Lidm. Scherpenzeel 02-10-1692: Gijsbertje Morren van Vlastuijn, jd., met attestatie vertrokken naar Utrecht.

 

IVa

Johannes Cornelisz van Vlastuijn, ged. Scherpenzeel 07-08-1659, ov. Scherpenzeel 22-04-1705, tr. Scherpenzeel 25-05-1704 Barbara Hendricksen, dr. van Hendrick Hermsen. Barbara Hendricksen ‘gewoont hebbende op Wittenbergh´, tr. (2) Scherpenzeel (otr. Amersfoort) 10-04-1707 Wouter Tijmensen, wed Stijntje Wouters, van Amersfoort

In 1691 wordt Johannes Cornelisz van Vlastuijn beleend met Wittenberg (Leenboek Huis Scherpenzeel 143 fol. 58; 08-04-1706).

Lidm. Scherpenzeel 24-04-1698: Johannes Cornelissen van Vlastuijn, jm, op Wittenbergh.

Uit het huw. van Johannes en Barbara:

1. Johannes Johannesz van Vlastuin, ged. Scherpenzeel 29-11-1705, op Wittenbergh

In 1706 wordt Johannes Johannesz van Vlastuijn, onmondig, beleend met Wittenbergh. Zijn oom Jan Cornelisz van Vlastuijn neemt diezelfde dag de belening over (Leenboek Huis Scherpenzeel 143 fol. 58; 08-04-1706).

 

IVb

Jan Cornelisz van Vlastuin, tr. Scherpenzeel 28-08-1681 Truijtje Willemsen van Groot Lambalgen, dr. van Willem Evertsen en Geertje Gijsbert Jansdr

Lidm. Scherpenzeel 04-06-1682: Jan Cornelissen, op Vlastuijn.

In 1683 procureert Agatha Schaap, wed. Everard Meijster te Utrecht om voor het gerecht van Scherpenzeel de tijns van Schaijck over te dragen op Jan Cornelissen op Vlastuijn (HUA; Notarieel U087a001, nr. 163; 29-03-1683).

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1678: Truijtje Willemsen, jd, op Groot Lambalgen

In 1696 is Jan Cornelisz op Vlastuijnen bruiker van Groot Vlastuin (Oudschildgeld Leusden C).

Lidm. lijst Scherpenzeel 1715: Jan Cornelissen en Truitje Willems, op Wittenberg

In 1706 wordt Johannes Johannesz van Vlastuijn, onmondig, beleend met Wittenbergh. Zijn oom Jan Cornelisz van Vlastuijn neemt diezelfde dag de belening over (Leenboek Huis Scherpenzeel 143 fol. 58; 08-04-1706).

Van 1698-1711 woont Jan Cornelisz op Vlastuin (Familiegeld Eemland, Donkelaar, blz. 65).

Uit dit huw.:

1. Cornelis Jansz, ged. Scherpenzeel 10-09-1682, op Vlastuijn, volgt Va

2. Gijsbert Jansz, ged. Scherpenzeel 24-08-1684, op Vlastuijn, jong ov.

3. Heijltje Jans, ged. Scherpenzeel 06-02-1687, op Vlastuijn, jong ov.

4. Gijsbert Jansz, ged. Scherpenzeel 19-02-1688, op Vlastuijn, volgt Vb

5. Heijltje Jans, ged. Scherpenzeel 22-12-1689, op Vlastuijn, jong ov.

6. Jan Jansz, ged. Scherpenzeel 22-02-1691, op Vlastuijn, volgt Vc

7. Wulfert Jansz, ged. Scherpenzeel 14-05-1692, op Vlastuijn, ov. voor 1734

8. Heijltje Jans, ged. Scherpenzeel 30-07-1693, op Vlastuijn, jong ov.

9. Marijtje Jans, ged. Scherpenzeel 16-12-1694, op Vlastuijn, tr. Scherpenzeel 27-07-1732 Brand Cornelissen van Donkelaar, wed. Cornelia Wouters Orbers

In 1725 krijgt Marij, de dochter van Jan Cornelissen, op Wittenberg 10 herenponden boete wegens het slaan van de weduwe van Hendrick Evertsen Davelaer in de kerk tijdens de dienst (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 30-10-1724, 16-04-1725).

10. Heiltje Jans, ged. Scherpenzeel 07-11-1697, op Vlastuijn, tr. Scherpenzeel 26-07-1739 Cornelis Elbertsen van de Berck, geb. Putten, ov. Woudenberg 07-08-1805, zn. van Elbert Hendriksen

 

Va

Cornelis Jansz van Vlastuijn, ged. Scherpenzeel 10-09-1682,  ov. ca. 1746, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1717: Cornelis Jansen, jm, op Wittenberg.

In 1734 wordt Cornelis Jansen van Vlastuijn beleend door opdracht van zijn vader Jan Cornelisz van Vlastuijn met Wittenbergh (Leenboek Huis Scherpenzeel 144 fol. 31; 16-04-1734).

In 1734 maakt Cornelis Jansen van Vlastuijn zijn testament. Zijn broer Jan en zuster Heiltje, die bij hem op Wittenberg wonen, zijn erfgenamen. Met uitsluiting van broer Gijsbert en zuster Maria (Leenboek Huis Scherpenzeel 144 fol. 33; 08-06-1734).

Lidm. lijst Scherpenzeel 1740: Cornelis Janz, op den Wittenbergh.

In 1744 maakt Cornelis Jansen van Vlastuijn zijn testament. Zijn broer Jan en na hem zijn kinderen zijn erfgenamen (Leenboek Huis Scherpenzeel 144 fol. 90; 23-03-1744).

 

Vb

Gijsbert Jansz, ged. Scherpenzeel 19-02-1688, op Vlastuijn, tr. (1) Amersfoort (otr. Scherpenzeel) 21-01-1712 Marijtje Egberts, van Hamersveld, ov. febr. 1718, tr. (2) Renswoude (otr. Scherpenzeel) 25-02-1720 Geertruijd Cornelis Timmer

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1717: Gijsbert Jansen en Marijtje Egberts, op Vlastuin.

Van 1712-1724 woont Gijsbert Jansz op Vlastuin (Familiegeld Eemland, Donkelaar, blz. 65).

In 1716 en 1736 wordt Gijsbert Jansz op Vlastuijn genoemd als pachter van Vlastuijn (Oudschildgeld Donkelaar C en J).

Uit het 1e huw.:

1. Marijtje Gijsberts, ged. Scherpenzeel 15-03-1716, op Vlastuijn

2. Otje Gijsberts, ged. Scherpenzeel 13-02-1718, op Groot Vlastuijn, tr. Scherpenzeel 12-11-1741 Jan Harmsen, van Kleijn Colfschoten, ged. Scherpenzeel 19-04-1716, op Klein Kolfschoten, zn. van Harmen Jansz en Grietjen Gerrits

Uit het 2e huw.:

3. Willemijntje Gijsberts, ged. Scherpenzeel 18-01-1721, op Vlastuijn

4. Willem Gijsbertsz, ged. Scherpenzeel 07-06-1722, onder Leusden, volgt VIa

5. Cornelis Gijsbertsz, ged. Scherpenzeel 13-08-1724, op Vlastuin, tr. Renswoude 14-11-1756 Gerritje Teunissen de Bont, geb. Renswoude, dr. van Teunis Cornelissen de Bont en Lijsje Tijmens

            Uit dit huw.:

1. Truijtje Cornelissen van Vlastuin, ged. Renswoude 03-10-1757, op Emmikhuisen, otr. Renswoude 06-02-1784, tr. Renswoude Derk Jansen Bouman, ged.? Lunteren 30-06-1748, zn. van Jan Derksz en Jannetje Teunissen

2. Teunis Cornelissen van Vlastuin, ged. Renswoude 23-12-1759, op Emmikhuisen, ov. Renswoude 23-12-1820, ongehuwd

            3. Lijsje Cornelissen van Vlastuin, ged. Renswoude 15-02-1762, in Ederveen

4. Gijsbert Cornelissen van Vlastuin, ged. Renswoude 13-04-1764, in Ederveen, tr. (1) Renswoude 15-01-1792 Grietje Woutersen van Sniddelaar, ged. Scherpenzeel 08-05-1766, op Rooiwinkel, dr. van Wouter Jordensz van Sniddelaar en Wijmpje Hendriks, tr. (2) Renswoude 18-01-1801 Rijkje Teunissen Brink, geb. Veenendaal, ws. dr. van Teunis Brink en Marrigje Teunissen

            5. Willemijntje Cornelissen van Vlastuin, ged. Renswoude 13-04-1764, in Ederveen

            6. Jan Cornelissen van Vlastuin, ged. Renswoude 05-12-1767, in Ederveen

            7. Willemijntje Cornelissen van Vlastuin, ged. Renswoude 21-12-1769, in Ederveen

6. Marijtje Gijsberts, ged. Scherpenzeel 17-11-1726, op Vlastuin

VIa

Willem Gijsbertsz van Vlastuijn, ged. Scherpenzeel 07-06-1722, tr. Woudenberg 22-10-1747 Francijntje den Eling, ged. Woudenberg 18-08-1720, begr. Woudenberg 03-11-1780, dr. van Jan den Eling en Gerritje Rijken

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Willemsz van Vlastuijn, ged. Woudenberg 06-10-1748, get. Willemijn den Eling

2. Jan Willemsz van Vlastuijn, ged. Woudenberg 11-10-1750, get. Willemijntje den Eling, volgt VIIa

3. Geertruijd Willems van Vlastuijn, ged. Woudenberg 10-12-1752, get. Catrina den Eling

4. Cornelis Willemsz van Vlastuijn, ged. Woudenberg 27-01-1754, get. Catrina den Eling

5. Geertuijd Willems van Vlastuijn, ged. Woudenberg 17-10-1756, get. Catrina den Eling

6. Rick Willemsz van Vlastuijn, ged. Woudenberg 18-02-1759, get. Catrijntie den Eling

7. Gerrigje/Gerritje Vlastuijn, ged. Woudenberg 14-11-1762, get. Catrina den Eling, ov. Woudenberg 19-01-1838, tr. Scherpenzeel 15-05-1791 Dirk Gerritsz de Jong, ged. Scherpenzeel 21-03-1762, ov. Woudenberg 22-12-1842, zn. van Gerrit Derksz de Jong en Maria Teunissen van Ginkel

VIIa

Jan Willemsz van Vlastuijn, ged. Woudenberg 11-10-1750, ov. Woudenberg 14-07-1826, tr. Gerritje Peelen/Peeling, begr. Woudenberg 26-05-1798

Uit dit huw.:

1. Willem Vlastuin, geb. Woudenberg 08-09-1782, get. Caatje Eikelkamp, volgt VIIIa

2. Jannetje Vlastuin, geb./ged. Woudenberg 16/25-12-1783

3. Fransina Vlastuin, geb./ged. Woudenberg 18-03/02-04-1786, begr. Woudenberg 07-12-1789

4. Pieternella Vlastuin, geb./ged. Woudenberg 04/09-08-1789, get. Gerritje van Vlastuin, ov. Woudenberg 01-01-1842

            Kind:

1. Willem van Vlastuin, geb. Woudenberg 13-12-1828, ov. Woudenberg 13-12-1877, tr. Woudenberg 16-05-1857 Jannetje Meerbeek, geb. Woudenberg 27-03-1831, ov. Woudenberg 10-06-1863, dr. van Hendrik Meerbeek en Gerritje van Maanen

5. Francijntje Vlastuin, geb./ged. Woudenberg 20-05/03-06-1792

VIIIa

Willem Vlastuin, geb. Woudenberg 08-09-1782, ov. Woudenberg 22-08-1820, tr. Woudenberg 11-02-1809 Maria van Velthuizen, geb./ged. Woudenberg 22-07/06-08-1786, dr. van Arien Velthuizen en Hendrikje Renswou

Uit dit huw.:

1. Jan Vlastuin, geb./ged. Woudenberg 30-07/13-08-1809, volgt IX

2. Arien Vlastuin, geb./ged. Woudenberg 08/23-02-1812, ov. Woudenberg 09-10-1859, tr. Woudenberg 16-02-1839 Gijsbertje Koudijs, geb. Woudenberg 12/18-09-1803, ov. Woudenberg 08-03-1882, dr. van Arie Koudijs en Grietje Voskuilen

            Uit dit huw.:

1. Willem van Vlastuin, geb. Woudenberg 24-12-1839, ov. Woudenberg 12-09-1892, tr. (1) Woudenberg 27-06-1868 Adriana Kleinveld, geb. Woudenberg 31-12-1840, dr. van Jacob Kleinveld en Geertje Meerbeek, tr. (2) Woudenberg 07-11-1872 Hendrikje Kleinveld, geb. Woudenberg 23-04-1833, dr. van Jacob Kleinveld en Geertje Meerbeek, tr. (3) Woudenberg 08-02-1878 Cornelia Bruggink, geb. Woudenberg 10-09-1833, ov. Woudenberg 05-06-1915, dr. van Jan Bruggink en Willemijntje Meerbeek

3. Gerritje Vlastuin, geb. Woudenberg 22-10-1814, ov. Woudenberg 13-02-1820

4. Hendrikje Vlastuin, geb. Woudenberg 14-11-1817

IX

Jan Vlastuin, geb./ged. Woudenberg 30-07/13-08-1809, ov. Woudenberg 07-06-1872, tr. Woudenberg 06-06-1829 Klaasje Kleinveld, geb. Woudenberg 15/29-01-1809, ov. Woudenberg 12-05-1885, dr. van Gerrit Saaren Kleinveld en Aartje van Barneveld

Uit dit huw.:

1. Willem Vlastuin, geb. Woudenberg 13-12-1829, ov. Driebergen 05-06-1894, tr. Utrecht 05-11-1879 Geertje van den Brink, geb. Jaarsveld 29-07-1839, ov. Zeist 22-12-1907, dr. van Salomon van den Brink en Maria van Tuijl

2. Aartje Vlastuin, geb. Woudenberg 15-08-1831, ov. Woudenberg 01-03-1833

3. Gerrit Vlastuin, geb. Woudenberg 21-09-1832, volgt X

4. Matthijs Vlastuin, geb. Woudenberg 07-11-1834, ov. Driebergen 23-07-1915, tr. Doorn 03-06-1864 Siemetje van Brummelen, geb. Darthuizen 1835, ov. Utrecht 18-11-1871, dr. van Klaas van Brummelen en Teuntje van Maanen

5. Aart Vlastuin, geb. Woudenberg 12-11-1836, ov. Utrecht 04-05-1916, tr. Zuilen 31-01-1868 Johanna Koning/Hazelaar, geb. Zuilen 19-04-1840, ov. Utrecht 13-12-1919, gewettigde dr. van Dirk Hazelaar en Petronella Koning

6. doodgeboren kind, geb. Woudenberg 25-06-1838

7. Saar Vlastuin, geb. Woudenberg 13-08-1840

8. Aartje Vlastuin, geb. Woudenberg 12-08-1842, ov. Amersfoort (ingeschr. te Driebergen-Rijsenburg) 06-10-1933, tr. Woudenberg 01-07-1870 Cornelis van Domselaar, geb. Woudenberg 23-01-1844, ov. Driebergen 10-10-1894, zn. van Jan van Domselaar en Dirkje van Otterloo

9. Jan Vlastuin, geb. Woudenberg 16-03-1845, tr. Woudenberg 14-04-1883 Maria Bouman, geb. Woudenberg 10-12-1846, dr. van Catharina Bouman

10. Hendrik Vlastuin, geb. Woudenberg 14-09-1846, ov. Woudenberg 15-09-1846

11. Maria Vlastuin, geb. Woudenberg 14-12-1852, ov. Driebergen 14-05-1930, tr. Woudenberg 12-06-1879 Josinus Albertus Wechgelaer, geb. Aalten 1852, ov. Driebergen 23-09-1937, zn. van Jan Wechgelaer en Johanna Harmina Arentzen

X

Gerrit Vlastuin, geb. Woudenberg 21-09-1832, schoenmaker, ov. Scherpenzeel 26-07-1907, tr. Maarn 21-03-1861 Gijsbertje Veenendaal, geb. Maarn 10-11-1832, ov. Scherpenzeel 31-12-1891, dr. van Sijmen Veenendaal en Willemijntje van Meerveld

Uit dit huw.:

1. Jan Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 25-08/29-09-1861, schoenmaker, ov. Scherpenzeel 13-03-1949, begr. Glashorst, graf nr. 255, tr. Scherpenzeel 03-11-1888 Grietje van Grootveld, geb. Maarn 21-08-1861, ov. Scherpenzeel 02-01-1925, begr. Glashorst, graf nr. 255, dr. van Cornelis van Grootveld en Willemijntje Apeldoorn

Uit dit huw.:

1. Gijsberta Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 18-05/30-06-1889, tr. Scherpenzeel 20-12-1913 Johan Albertus van den Ham, geb./ged. Scherpenzeel 10-11-1883/27-01-1884, postbode, zn. van Jan van den Ham en Aaltje Berkhof

2. Wilhelmina Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 13-09/09-11-1890, tr. Scherpenzeel 06-06-1914 Hendrik van Ingen, geb. Woudenberg 11-09-1888, timmerman, zn. van Willem van Ingen en Antonia Karssenberg

3. Cornelia Vlastuin, geb. Scherpenzeel 16-05-1892, tr. Scherpenzeel 02-09-1920 Jacob de Jonge, geb. Nieuwer Amstel 1889, verpleger, zn. van Steven de Jonge en Fempje de Lange

4. Gerritje Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 06/22-07-1894, tr. Scherpenzeel 25-03-1920 Cornelis Hendrikus Cortus, geb. Woudenberg 24-08-1890, rijwielhandelaar, zn. van Eibert Cortus en Clasina Hendrika van Elven. Cornelis Hendrikus, tr. (2) Scherpenzeel 30-07-1931 Everdina Carolina Kuijpers, geb. Scherpenzeel 1897, dr. van Evert Albartus Kuijpers en Willemina Geertruida Wissink

5. Martje Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 04/26-04-1896, tr. Scherpenzeel 27-01-1927 Huibert Verkerk, geb. Loenen 22-02-1895, onderwijzer, zn. van Huibert Verkerk en Sophia van Viegen

6. Sientje Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 13-10/21-11-1897, ov. Scherpenzeel 10-03-1900

7. Hendrika Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 15-12-1899/04-02-1900, tr. Scherpenzeel 12-01-1928 Hendrik Willem van den Brink, geb. Amersfoort 21-09-1899, commies der belastingen, zn. van Hendrik Willem van den Brink en Johanna Christina Smid

8. Grietje Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 10-08/29-09-1901

9. Sientje Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 08-04/31-05-1903, tr. Scherpenzeel 20-06-1929 Leendert van Middelkoop, geb. Langerak 1900, electromonteur, zn. van Gerrit van Middelkoop en Arigje Schippers

10. Gerrit Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 25-03/29-04-1906, ov. Scherpenzeel 07-06-1907

2. Simon Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 14-08/04-09-1864, schoenmaker, winkelier, ov. Scherpenzeel 05-08-1947, tr. Renswoude 02-04-1886 Cornelia van Bennekom, geb. Renswoude 11-02-1865, ov. Scherpenzeel 03-08-1931, dr. van Jan van Bennekom en Dirkje van de Vliert

Uit dit huw.:

1. Gijsbertha Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 06/26-09-1886, tr. Scherpenzeel 04-12-1941 Hendricus Lagard, wed. Aaltje Welgraven, geb. Utrecht 1886, tegelzetter, zn. van Pieter Lagard en Hendrika Laureijn

2. Jan Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 20-12-1887            /29-01-1888, rijwielfabrikant, ov. Scherpenzeel 04-06-1945, tr. Apeldoorn 25-05-1916 Maria Wilhelmina van Loenen, geb. Apeldoorn 1893, dr. van Harmen Lucas van Loenen en Maria Wilhelmina Bruins

Uit dit huw.:

1. Simon Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 21-03/29-04-1917, rijwielfabrikant, tr. Scherpenzeel 18-10-1945 Martina Schimmel, geb. Woudenberg 1919, dr. van Johannes Schimmel en Wilhelmina Bouw

Uit dit huw.:

1. Wilhelmina Johanna Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 08-08/27-10-1946

2. Maria Wilhelmina Janny Vlastuin, geb. Scherpenzeel 11-04-1948

3. Jan Vlastuin, geb. Scherpenzeel 17-10-1949

2. Maria Wilhelmina Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 06-04/25-06-1922

3. Gerrit Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 22-01/27-02-1898, onderwijzer, tr. Scherpenzeel 31-07-1924 Cornelia Elizabeth van den Brink, geb. Woudenberg 25-04-1901, dr. van Hendrik van den Brink en Maria van den Brink

4. Dirk Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 16-12-1899/04-02-1900, schoenmaker, schoenwinkelier, ov. Scherpenzeel 31-07-1932 (4 maanden na zijn huw.!), tr. Scherpenzeel 11-03-1932 Aartje van Ginkel, geb. Renswoude 1908, dr. van Willem van Ginkel en Jacoba van Bennekom

Uit dit huw.:

                        1. Cornelia Vlastuin, geb./ged. Scherpenzeel 19-06-1932

 

Vc

Jan Jansz van Vlastuijn, ged. Scherpenzeel 22-02-1691, ov. 1758, tr. (1) Scherpenzeel 06-09-1739 Hendrikje Riks van Manen, ged. Scherpenzeel 23-02-1706, op Heintjescamp, dr. van Rijck Jacobsen en Barbera Geurts, tr. (2) Scherpenzeel 13-04-1755 Cornelisje Jakobsz van Bitterschoten, geb. Woudenberg. Cornelisje tr. (2) Scherpenzeel 18-12-1759 Cornelis Jakobsz van Maenen, geb. Manen, ged. Ede 04-10-1733, zn. van Jacob Jansen en Steventje Cornelissen

            Lidm. Scherpenzeel 10-04-1746: Henderickje van Maenen.

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1749: Jan Jansz, gehuwd, won op Wittenbergh.

In 1747 wordt Jan Jansen van Vlastuijn beleend dode van zijn broer Cornelis Jansz van Vlastuijn met Wittenbergh (Leenboek Huis Scherpenzeel 144 fol. 108; 02-01-1747).

Gezien de muurankers (1747) laat hij een nieuwe boerderij bouwen.

In 1753 laten Jan Jansz van Wittenbergh en Hendrickije van Maenen hun testament maken. Hun vijf kinderen Jan, Rick, Cornelis, Hannes en Truijte Jans erven Wittenberg en Heintjeskamp (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 19; 28-04-1753).

In 1766 vindt er maaggescheid plaats tussen de kinderen van Jan Jansen van Vlastuin. Wittenberg, Heintjeskamp en het land onder Bunschoten wordt eigendom van Jan, Rick, Cornelis en Truijtje Jansen van Wittenberg, ieder voor een vierde deel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 133; 05-10-1780, fol. 149; 06-03-1783).

In 1780 aanvaarden Jan, Rick, Cornelis en Truijtje Jansen van Wittenberg de erfenis (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 134,135; 21-10-1780).

Uit het 1e huw.:

1. Truijtjen Jans, ged. Scherpenzeel 15-07-1742, op den Wittenbergh

2. Jan Cornelis Jansz, ged. Scherpenzeel 21-07-1743, op den Wittenbergh, volgt VIb

3. Rick Jansz van Wittenberg, ged. Scherpenzeel 21-02-1745, op den Wittenbergh, ov. Scherpenzeel 12-07-1808, begr. Scherpenzeel 16-07-1808, ongehuwd

4. Cornelis Jansz van Wittenberg, ged. Scherpenzeel 16-06-1748, op den Wittenbergh, volgt VIc

5. Aerdt Jansz, ged. Scherpenzeel 07-12-1749, op den Wittenbergh, ov. voor 1753

6. Hannes Jansz, ged. Scherpenzeel 18-07-1751, op den Wittenbergh, ov. voor 1780

Uit het 2e huw.:

7. Hendrik Jansz van Wittenberg, ged. Scherpenzeel 29-08-1756, op Wittenberg

8. Jantje Jansz van Wittenberg, ged. Scherpenzeel 17-12-1758, op Wittenbergh

Uit het huw. van Cornelis Jakobsz van Manen en Cornelisje Jakobsz van Bitterschoten

1. Steventje Cornelissen van Manen, ged. Scherpenzeel 29-06-1760, op den Wittenbergh

2. Grietje Cornelissen van Manen, ged. Scherpenzeel 06-12-1761, op den Wittenbergh

3. Japikje Cornelissen van Manen, ged. Scherpenzeel 17-03-1763, te Wittenberg

4. Neeltje Cornelissen van Manen, ged. Scherpenzeel 05-08-1764, op Wittenberg

5. Jakob Cornelissen van Manen, ged. Scherpenzeel 25-05-1766, op Groot Gooswilligen

6. Grietje Cornelissen van Manen, ged. Scherpenzeel 07-08-1768, op Groot Gooswilligen

7. Jakomijntje Cornelissen van Manen, ged. Scherpenzeel 25-02-1770, op Groot Gooswilgen

 

VIb

Jan (Cornelis) Jansz van Wittenberg, ged. Scherpenzeel 21-07-1743, schaapherder, ov. Scherpenzeel 28-10-1820, ongehuwd

In 1747 wordt Jan Jansz van Wittenberg, onmondig, beleend na dode van zijn vader met Wittenberg (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 33; 21-11-1759).

In 1765 wordt Jan Jansz van Wittenberg, meerderjarig, mede namens zijn broers en zusters beleend door opdracht van Jacob Ricksen met Heintjeskamp (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 61; 27-02-1765).

In 1769 verkoopt Jan Jansz van Wittenberg voor 3088 gl. aan Ebbert van Breeschoten en Anna van Asselt de boerderij Heintjeskamp (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 72; 18-03-1769).

In 1770wordt Jan Jansz van Wittenberg, mondig geworden, beleend met Wittenberg. (Hij wordt er mee beleend mede namens zijn broers en zuster) (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 78; 03-07-1770).

In 1789wordt Jan Jansz van Wittenberg, mede namens zijn broers Rijk en Cornelis, beleend met Wittenberg (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 78; 28-05-1789).

VIc

Cornelis Jansz van Wittenberg, ged. Scherpenzeel 16-06-1748, ov. Scherpenzeel 22-12-1826, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 25-10-1778 Marietje/Martje Jansdr van Egdom, ged. Woudenberg 26-12-1753, ov. Scherpenzeel 08-09-1839, dr. van Jan Riksz van Egdom en Maria Erris van Ekeris

In 1778 koopt Kornelis Jansen, op Wittenberg, borgen: Jan Hoomoed en Jan Bakker voor f 990,= van de erfgenamen van Evertjen van ’t Willaar, eerst wed. Gijsbert Glashorst, laatst wed. Gerrit Overeem, + 7 à 8 morgen bouw- en weiland en heiveld genaamd het Nieuwe Land of Broek. De wederhelft behoort Jan Cobusen Bakker x Dirkjen van ’t Willaar. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 53vo; 08-10-1778).

In 1783 lenen Kornelis Jansen van Wittenberg en Marritje Jans, op Wittenberg 1000 gl. van Aaltje Rutgers, wed. Elbert Elbertsz. Geroyeerd op 11-02-1796 (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 149; 06-03-1783).

In 1788 wordt Cornelis Jansen van Wittenberg beleend door opdracht van Jan Bakker x Dirkje van ’t Willaar met + 7 à 8 morgen bouw- en weiland en heiveld genaamd het Nieuwe Land of Broek, gelegen in Glashorst. De wederhelft behoort Jan Kobuze Bakker. Door Cornelis gekocht van de erfgenamen van Evertje van ’t Willaar op 08-10-1778. Verder beleend met een stukje land genaamd het Nieuwe Land gelegen in Glashorst. Door Cornelis onderhands gekocht van Jan op 17-10-1788. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 55vo; 21-10-1788).

Lidm. Scherpenzeel 26-05-1788. Maria van Egdum, op Wittenberg.

Lidm. Scherpenzeel 25-02-1799: Cornelis Janse van Wittenberg.

                Begr. 02-04-1803: een kind van C(ornelis) J(ans) van Wittenberg (1).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Cornelis Jansen van Wittenberg en Maria van Egdom.

In 1839 vindt er boedelscheiding plaats van de nalatenschap van Cornelis Janse van Wittenberg en Maria van Egdom. Erfgenamen: Johannes, Jan en Maria van Wittenberg. Johannes krijgt Wittenberg t.w.v. f 4500,= en land in Glashorst t.w.v. f 500,= (Notarieel Scherpenzeel 1212, nr. 58; 30-10-1839).

Uit dit huw.:

1. Jan Cornelissen van Wittenberg, geb./ged. Scherpenzeel 07/15-08-1779, op Wittenberg, get. Jantje Jans van. Wittenberg, j.d., volgt VIIb

2. Jacobus Cornelissen van Wittenberg, geb./ged. Scherpenzeel 29-06/08-07-1781, op Wittenberg, get. Kornelia Jans, j.d., ov. Scherpenzeel 14-06-1822, ongehuwd

Lidm Scherpenzeel 12-04-1803: Jacob van Wittenberg.

Lidm reg. Scherpenzeel 1805: Jacob van Wittenberg.

3. Hendrik Cornelissen van Wittenberg, geb./ged. Scherpenzeel 02/13-04-1783, op Wittenberg get. Maria hv Willem Jacobzen, ov. Scherpenzeel 14-01-1813, ongehuwd

                Lidm Scherpenzeel: 03-02-1807: Hendrik Cornelissen van Wittenberg.

4. Willem Cornelissen van Wittenberg, geb./ged. Scherpenzeel 10/25-09-1785, op Wittenberg, ov. Scherpenzeel 22-07-1811, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel 20-03-1806: Willem Cornelissen van Wittenberg.

5. Hannis Cornelissen van Wittenberg, geb./ged. Scherpenzeel 13-11/02-12-1787, op Wittenberg, volgt VIIc

6. Maria Cornelissen van Wittenberg, geb./ged. Scherpenzeel 10/29-08-1790, op Wittenberg, ov. Woudenberg 17-03-1869, begraven op begraafplaats Glashorst, graf nr. 348, tr. Scherpenzeel 22-11-1816 Gerrit ter Maaten, geb./ged. Scherpenzeel 15/21-01-1787, op Sniddelaar, ov. Woudenberg 25-02-1869, zn. van Johannes (Hannes) Gerritse Termaate en Neeltje Rijks van Voskuijlen

7. Aart Cornelissen van Wittenberg, geb./ged. Scherpenzeel 05/28-10-1792, op Wittenberg

8. Tijs Cornelissen van Wittenberg, geb./ged. Scherpenzeel 22-08/06-09-1795, op Wittenberg, ov. Scherpenzeel 01-05-1821, ongehuwd

9. Jantje Cornelissen van Wittenberg, geb./ged. Scherpenzeel 26-12-1797/14-01-1798, op Wittenberg

 

VIIb

Jan Cornelissen Wittenberg, geb./ged. Scherpenzeel 07/15-08-1779, op Wittenberg, get. Jantje Jans van. Wittenberg, j.d., ov. Woudenberg 10-03-1849, tr. Woudenberg 21-10-1815 Maria Clara Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 05-07/19-08-1787, ov. Woudenberg 03-08-1866, dr. van Hendrik Veenendaal en Hendrijntje van Voskuilen

                Lidm Scherpenzeel 20-03-1806: Jan Cornelissen van Wittenberg, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 04-07-1816.

                Lidm. Woudenberg 07-04-1815: Jan van Wittenberg.

Uit dit huw.:

1. Cornelis Wittenberg, geb. Woudenberg 09-04-1816, ov. Woudenberg 25-07-1876, tr. Woudenberg 14-05-1864 Ida Druijff, geb. Woudenberg 1824, dr. van Frank Druijff en Teunisje Velthuizen

2. Hendrijntje Wittenberg, geb. Woudenberg 26-02-1818, ov. Woudenberg 14-09-1819

3. Hendrijntje (van) Wittenberg, geb. Woudenberg 24-08-1820, ov. Woudenberg 28-05-1877

4. Hendrik Wittenberg, geb. Woudenberg 04-10-1822, ov. Woudenberg 23-10-1822

5. Hendrik/Hendricus Wittenberg, geb. Woudenberg 15-04-1824, ov. Woudenberg 02-02-1886, tr. Leusden 30-01-1878 Maria Veldhuizen, geb. Woudenberg 1849, ov. Woudenberg 03-08-1920, dr. van Hendrik Veldhuizen en Hendrijntje Veenendaal

            Uit dit huw.:

            1. Jan Wittenberg, geb. Woudenberg 31-12-1878

2. Hendrik Wittenberg, geb. Woudenberg 26-07-1881, ov. Utrecht (ingeschr. te Woudenberg) 03-08-1946, tr. Leusden 18-10-1906 Gijsbertha Wilhelmina Lagemaat, geb. Leusden 1882, ov. Maartensdijk (ingeschr. te Woudenberg) 18-04-1950, dr. van Arend Lagemaat en Jannetje Pothoven

6. Matthijs Wittenberg, geb. Woudenberg 10-11-1826, ov. Woudenberg 30-07-1839

7. Hendricus Wittenberg, geb. Woudenberg 30-01-1830, ov. Woudenberg 13-10-1916, ongehuwd

VIIc

Johannes/Hannis Cornelissen van Wittenberg, geb./ged. Scherpenzeel 13-11/02-12-1787, ov. Scherpenzeel 05-11-1849, tr. Maarn 08-04-1830 Klaasje van Voskuilen, ged. Doorn 10‑07‑1791, ov. Scherpenzeel 02-01-1879, dr. van Gerhardus (Gerrit) van Voskuijlen en Cornelia van Geijtenbeek

                Lidm. Woudenberg 08-04-1814: Klaasje van Voskuilen, voor de gemeente van Doorn.

                Lidm. Scherpenzeel: Klaasje van Voskuilen met attestatie van Doorn 01-08-1830.

                In 1830 worden huw. voorw. gemaakt tussen Johannes Wittenberg, landbouwer te Scherpenzeel en Klaasje van Voskuijlen, zonder beroep te Maarn. Geen bijzonderheden. (AT055f019, nr. 1794;              07-04-1830).

In 1837 verkoopt Wulphert van Ginkel, bouwman onder Scherpenzeel aan Johannes Wittenberg, landb. onder Scherpenzeel het door hem bewoonde huis, erf, tuin en bouwland, genaamd de Doorneheg onder Scherpenzeel, sectie D 222-224, groot 87 roeden, 30 ellen; en een stuk bouwland onder Scherpenzeel, sectie D 24, groot 86 roeden, 50 ellen, voor f 900,= (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 17; 13-04-1837).

In 1839 wordt Johannes eigenaar van Wittenberg bij boedelscheiding van de nalatenschap van zijn ouders (Notarieel Scherpenzeel 1212, nr. 58; 30-10-1839).

In 1862 koopt Cornelis van Wittenberg, landb. onder Scherpenzeel namens zijn moeder Klaasje van Voskuilen, wed. Johannes van Wittenberg, landb. onder Scherpenzeel uit de boedel van wijlen Albertus Sterk x wijlen Johanna van Huigenbosch, 1. een perceel bouwland met eiken wal in Glashorst onder Scherpenzeel, sectie D 37,38,62(ged), vanaf de Glashorsterd­rijk tot aan nr. 2, groot 52 roeden, 80 ellen, voor f 690,=. 2. een perceel weiland en eikenbos met het wegje langs het perceel en de uitweg naar de Glashorsterdijk in Glashorst onder Scherpenzeel, sectie D 62(ged),63,65,66, voor f 1025,=. (Notarieel Scherpenzeel 4135, nr. 32; 01-07-1862).

In 1863 sluiten Cornelis van Wittenberg te Scherpenzeel; Gerardus van Wittenberg te Maarn; Hendrikus van Wittenberg te Scherpenzeel een overeenkomst betreffende de nalatenschap van hun vader (Notarieel Amersfoort AT051c041, nr. 4416; 06-03-1863).

In 1882 vindt er boedelscheiding plaats van de nalatenschap van Johannes van Wittenberg en Klaasje van Voskuijlen. Erfgenamen: Cornelis en Gradus van Wittenberg. Er is een huis in Scherpenzeel, dat erft Gradus; land in Glashorst en in Bunschoten en Wittenberg wordt geërfd door Cornelis van Wittenberg (Notarieel Scherpenzeel 4146 nr. 11; 10-03-1882).

Uit dit huw.:

1. Cornelis van Wittenberg, geb./ged. Scherpenzeel 14/30-09-1832, ov. Barneveld (Esveld) 15-01-1898, tr. Barneveld 25-02-1869 Maasje van den Brand, geb. Barneveld (Kootwijkerbroek) 07-08-1833, ov. Barneveld (Esveld) 16-05-1870, dr. van Maas Hendriksen van den Brand en Gerritje Versteeg

Cornelis van Wittenberg is in ieder geval tm. 1885 eigenaar van Wittenberg.

            Lidm. Scherpenzeel 08-04-1853: Cornelis van Wittenberg, met attestatie vertrokken naar Barneveld        01-03-1869

            Uit dit huw.:

1. Maasje Gerritje van Wittenberg, geb. Barneveld 1870, ov. Barneveld 12-10-1936, tr. Barneveld 16-12-1898 Aris Bloemendal, geb. Barneveld 1864, zn. van Gerrit Bloemendal en Wilhelmina Soetendal

2. Gerardus van Wittenberg, geb./ged. Scherpenzeel 30-01/22-02-1835, ov. Woudenberg 14-03-1913, tr. Woudenberg 26-10-1867 Geertje Druijff, geb. Woudenberg 01-07-1832, ov. Woudenberg 11-07-1901, dr. van Frank Druijff en Teunisje Velthuisen

            Uit dit huw.:

1. Klaasje van Wittenberg, geb. Maarn 27-06-1869, ov. Woudenberg 24-09-1941, tr. Woudenberg 20-06-1907 Gerard Cornelis van Leersum, geb. Scherpenzeel 28-06-1859, ov. Scherpenzeel 02-02-1940, zn. van Gerrit van Leersum en Heintje van Dronkelaar

            2. Frank van Wittenberg, geb. Maarn 11-12-1870

            3. Teuntje van Wittenberg, geb. Maarn 01-10-1873

            4. Hanna van Wittenberg, geb. Maarn 28-05-1876, ov. Maarn 16-11-1878

3. Hendrik van Wittenberg, geb./ged. Scherpenzeel 02/26-02-1837, ov. Scherpenzeel 29-03-1881, op Wittenberg, ongehuwd

            Lidm. Scherpenzeel 20-04-1861: Hendrik van Wittenberg.

                Hij is de laatste van deze familie op Wittenberg.

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

Juli 2009