Willemsen

Hermen Willemsen komt in 1793 door zijn huwelijk met Weijntje Vermeulen vanuit Barneveld in Scherpenzeel terecht. Hij en zijn nakomelingen wonen bij de Holevoet aan de Scherpenzeelse kant. Zijn enige zoon kopt het huis van zijn vader in 1843. Deze zoon, Willem Willemsen is schoenmaker. Zijn kinderen gaan allemaal het dorp uit. Alleen Herman Willemsen blijft na zijn huwelijk in het dorp wonen. Maar in 1887 vertrekt ook hij met zijn gezin naar Arnhem.

I

Hermen Willemsen, geb. Doetinchem 1765, ov. Scherpenzeel 02-12-1844, zn. van Barend Willemsen en Willemina Klumpers, tr. (1) Scherpenzeel 15-12-1793 Weijntje Vermeulen, wed. Cornelis van Soest, ged. Woudenberg 05-03-1758, begr. 24-12-1805 te Scherpenzeel, dr. van Evert Hendriksz Vermeulen en Geertje Thonen Lagerweij, tr. (2) Scherpenzeel 09-11-1806 Johanna van den Heuvel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude 13-07-1787, ov. Scherpenzeel 24-07-1854, dr. van Jan Thijsz van den Heuvel en Aartje Jacobs van Dijk

Lidm. Scherpenzeel: Harmen Willemsz, met attestatie van Barneveld 29-11-1793

Lidm. Scherpenzeel 25-02-1799: Wijmpie Vermeulen.

Lidm. Scherpenzeel: Johanna van den Heuvel met attestatie van Renswoude 07-07-1806; ingeschreven 23-07-1806.

In 1807 kopen Harme Willemsen x Johanna van den Heuvel op 01-10-1807 voor f 570,= van Johan Ernst Cloos x Hendrina van Manen een huis, hof en gang aan de Holevoet, bewoond door Aalbert van Ermt, tussen de verkopers en Gijsbert van Kessel. F 470,= van de koopsom wordt omgezet in een hypotheek. De gang blijft voor gebruik van de koper en verkoper (Recht. Arch. Scherpenzeel 13; 10-10-1807, Recht. Arch. Scherpenzeel 9; 15-10-1807 en Huis Scherpenzeel 150, fol. 6vo. 25-10-1807).

In 1843 verkopen Harmen Willemsen, z.b. x Johanna van den Heuvel, z.b., won. Scherpenzeel aan Willem Willemsen, meester schoenmaker te Scherpenzeel een huis nr. 34 erf en hof aan de Holevoet  te Scherpenzeel vanaf de straat tot achter aan de grond van de Heer van Scherpenzeel, sectie D 265,266, voor f 500,= in tien jaarlijkse termijnen van f 50,=. Notarieel Scherpenzeel 4129, nr. 8; 25-01-1843. Afschrift in Huis Scherpenzeel 125, fol. 5).

Uit het 1e huw.:

1. Geertje Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 01/21-05-1797, begr. Scherpenzeel 22-09-1804

Uit het 2e huw.:

2. Willem Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 20-07/09-08-1807, volgt II

3. Ortje Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 19-12-1809/19-01-1810, ov. Barneveld 09-08-1841, tr. Scherpenzeel 18-07-1834 Hendrik Jansen van Hierden, wed. Woutertje Krüger, geb./ged. Nijkerk 03/07-03-1810, bakkersknecht, ov. Barneveld 29-03-1886, zn. van Jan Hendriksen van Hierden en Rijntje van Aller

Voorkinderen:

1. Alida Willemsen, geb. Scherpenzeel 10-11-1825

2. Hendrik Willemsen, geb. Scherpenzeel 09-08-1833

opmerking: marge: bij acte van 28-04-1855 wordt dit kind door Ortje  Willemsen voor het hare erkend. Ortje is dan 63 jr, z.b.

II

Willem Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 20-07/09-08-1807, schoenmaker, ov. Scherpenzeel 12-10-1867, tr. Scherpenzeel 29-04-1836 Ingetje Vrijhof, geb. Overschie 1810, ov. Scherpenzeel 24-10-1889, dr. van Jan Vrijhof en Jaaptje van Schie

Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Willem Willems.

In 1843 verkopen Harmen Willemsen, z.b. x Johanna van den Heuvel, z.b., won. Scherpenzeel aan Willem Willemsen, meester schoenmaker te Scherpenzeel een huis nr. 34 erf en hof aan de Holevoet  te Scherpenzeel vanaf de straat tot achter aan de grond van de Heer van Scherpenzeel, sectie D 265,266, voor f 500,= in tien jaarlijkse termijnen van f 50,=. Notarieel Scherpenzeel 4129, nr. 8; 25-01-1843. Afschrift in Huis Scherpenzeel 125, fol. 5).

In 1847 leent Willem Willemsen, meester schoenmaker te Scherpenzeel f 200,= van Wulfert van Meerveld, z.b. in de Lagemaat onder Woudenberg. Onderpand: huis nr. 34, schuurtje, erf en hof bij de Holevoet te Scherpenzeel, sectie D 265,266 (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 44; 30-10-1847).

In 1868 lenen Ingentje Vrijhof, wed. Willem Willemsen, baker te S., voor zichzelf en als moeder van de mi.j. Geertruida, Willem, Leen­tje en Gerard Willemsen; Herman Willemsen, schoenmaker te Scherpenzeel; Jacoba Willemsen, me.j., ongehuwd, dienstbaar te Utrecht; Jan Willemsen, smid te Zeist; Aartje Willemsen, me.j., ongehuwd, dienstbaar te Arnhem f 400,= van Frederik van Kessel Gijsbertszoon, fabrikant in wol te Scherpenzeel. Onderpand: een huis, wijk A nr. 69, schuurtje, erf en tuin te S., sectie D 265,266 (Not. Scherpenzeel 4137 nr. 20; 04-05-1868).

In 1889 laat Ingentje Vrijhof haar testament maken (Not. Amersfoort not. Van de Want; 19-09-1889).

In 1889 verkopen de kinderen van zal Willem Willemsen en zal. Ingentje Vrijhof een huis, wijk A nr. 65, D 265,266 aan Arie Berendsen, smid te Woudenberg, voor f 1150 (Not. Amersfoort AT058a003, nr. 92; 16-12-1889).

Uit dit huw.:

1. Herman Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 11-01/26-02-1837, volgt III

2. Jacoba Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 01/25-03-1838, ov. Utrecht 18-04-1869, ongehuwd

3. Johannis Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 29-09/27-10-1839, ov. Scherpenzeel 08-11-1844

4. Jan Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 18-07/01-08-1841, ov. Zeist 10-10-1903, tr. Zeist 18-03-1869 Alijda Willemina Heiligers, geb. Amersfoort 11-02-1836, dr. van Alijda Heiligers

                In 1889 is Jan Willemsen smid te Zeist.

5. Aartje Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 11-06/28-07-1844, tr. Arnhem 30-07-1884 Leendert Jan Post, geb. Nijmegen 1826, huisschilder, zn. van Sebastiaan Post en Elisabeth Janssen, tr. (2) Johannes Andreas

In 1889 is Johannes Andreas winkelier te Amsterdam x Aartje Willemsen.

6. Johannis Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 11-10/07-12-1845, schoenmaker, ov. Scherpenzeel 02-03-1867, begr. Glashorst graf nr. 079, ongehuwd

7. Geertruida Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 20-01/25-02-1849, ov. Utrecht 14-04-1924, tr. (1) Barneveld 27-01-1870 Evert Nijenhuis, geb. Laren 1839, huisknecht, zn. van Garrit Jan Nijenhuis en Teune Oonk, tr. (2) Loosdrecht 13-02-1892 Johannes Jacobus Heen, geb. ´s-Gravenhage 1854, zn. van Johannes Heen en Wilhelmina de Witt

                In 1889 is Geertruida Willemsen, wed Evert Nijenhuis wasvrouw te Loenen.

8. Willem Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 20-01/25-02-1849, ov. Utrecht (ingeschr. te Woudenberg) 23-07-1930, ongehuwd

In 1889 is Willem Willemsen Willemszoon wever te Scherpenzeel.

9. Leentje Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 21-07/25-08-1850, ov. Arnhem 10-01-1909, tr.

    Arnhem 08-11-1882 Albertus Grundleder, geb. Arnhem 1850, steendrukker, zn. van Johannes Jacob Grundeler en Maria Theresia Wansing

In 1889 is Albertus Grundleder, boekdrukker te Arnhem x Leentje Willemsen.

10. Gerard Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 24-01/29-02-1852, ov. Amersfoort 05-04-1895, tr. Amersfoort 13-12-1882 Jannetje van Someren, geb. Barneveld 1853, dr. van Jacob van Someren en Antje Kap

                In 1889 is Gerard Willemsen schoenmaker te Amersfoort.

III

Herman Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 11-01/26-02-1837, schoenmaker, ov. Arnhem 05-06-1908, tr. Scherpenzeel 20-05-1869 Pietje Wouters Hollander, geb. Aengwirden 10-01-1841, ov. Arnhem 28-10-1922, dr. van Wolter Koops Hollander en Hiltje Jacobs Pal

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1881: Herman Willemsen, met attestatie vertrokken naar Arnhem 22-11-1887.

In 1889 is Herman Willemsen schoenmaker te Arnhem.

Uit dit huw.:

1. Willem Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 22-09/22-10-1870, schoenmaker, brievenbesteller, tr. (1) Arnhem 03-11-1897 Johanna Magdalena Berendina Abbenhuis, geb. Arnhem 1871, dr. van Josephus Antonius Abbenhuis en Johanna Magdalena Berndina Schuurman, tr. (2) Arnhem 03-06-1908 Antonia Berendina Abbenhuis, geb. Arnhem 1865, dr. van Josephus Antonius Abbenhuis en Johanna Magdalena Berndina Schuurman

2. Hiltje Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 10-11/29-12-1872, tr. Doetinchem Ambt 10-04-1896 Heinrich Anton Fraas, geb. Wisch 1867, musicus, zn. van Heinrich Fraas en Elisabeth Oostenrijk

3. Wouterus Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 08-09/31-10-1875, kellner, tr. Arnhem 16-04-1902 Sophia Johanna Faassen, geb. Doetinchem-Stad 1871, dr. van Hendrik Willem Faassen en Berendina Geertruida Jacoba Stiemers

4. Jan Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 03-11/30-12-1877, schrijver, tr. Arnhem 14-10-1908 Johanna Maria Franzen, geb. Arnhem 1878, dr. van Hendrik Franzen en Anna Cornelia Scheidler

5. Johannes Willemsen, geb./ged. Scherpenzeel 03-12-1879/01-02-1880

Samengesteld door

H.M. van Woudenberg,

november 2008