WILDEMAN

 

 

In ‘Oud Veenendaal’ van mei 1998 vroeg C. van Silfhout-van Ravenswaaij waar de herberg ‘De Wildeman’ heeft gestaan. Het antwoord is: in Scherpenzeel. De enige vermelding staat in een overzicht uit 1578 van de nalatenschap van Hadewich van Zuylen van Nijevelt, Vrouwe van Scherpenzeel, ov. 31-10-1575: “Jan Willems in de Wildeman te Scherpenzeel”, “uijtheemsch geboren”, ov. okt. 1575 (RAG; Huis Enghuizen, Archief Westerholt 276, fol. 52; 1578).

Uit dezelfde bron, fol. 55, pacht “Cornelis Jans Willemsz in die Wildeman”, samen met een ander, de Batenburger tiend van Huis Scherpenzeel.

Vanaf 1614 komt de naam Wildeman voor als achternaam. Vanaf 1625 duikt een nieuwe herbergnaam op: ‘De Valck’, mogelijk de opvolger van ‘De Wildeman’.

 

 

I

Willem Wildeman, tr. NN

1. Jan Willems in de Wildeman, volgt IIa

2. Cornelis Willemsz Wildeman, volgt IIb

3.? Gerrit Willemsz Wildeman, tr. NN

            Uit dit huw.:

            1. Cornelis Gerritsz Wildeman

In 1602 koopt Cornelis Gerritss Wildeman de tiend van Cleyn Lambalgen (D. van Wageningen; Tienden van St. Pieter te Utrecht in Woudenberg, Amerongen e.a., blz. 77).

 

IIa

Jan Willems in de Wildeman”, ov. okt. 1575, tr. NN

Uit dit huw.:

1. Willem Jansz Wildeman

In 1614 koopt Willem Jansz Wildeman tot Scherpenzeel de tiend van Dashorst (D. van Wageningen; Tienden van St. Pieter te Utrecht in Woudenberg, Amerongen e.a., blz. 82).

2. Cornelis Jansz Wildeman, geb. 1550-1560, volgt IIIa

 

IIIa

Cornelis Jansz Wildeman, geb. 1550-1560, waard, ov. na 1633, tr. Elizabeth/Lijsgen, ov. Scherpenzeel 15-09-1622

Tussen 1578 en 1617 koopt Cornelis Jansz Wildeman diverse tienden van het St. Pieter te Utrecht (D. van Wageningen; Tienden van St. Pieter te Utrecht in Woudenberg, Amerongen e.a.).

In 1578 pachten Sander Mercelisz en Cornelis Jans Willemsz in die Wildeman de Batenborger tiend voor 6 jaar, à 200 pond p.j. Westerholt 276, fol.55; 1578).

In 1607 leent Johan van Eck f 600,= van Cornelis Jansen Wildeman x Elisabeth. Onderpand: Groot Scherpenseel. Cornelis wordt mede beleend met Groot Scherpenseel. De rente wordt door de pachter betaald. Afgelost in april 1628 door de kinderen van zal. jhr. Johan van Eck aan Cornelis Jansz Wildeman. (Leenboek Huis Scherpenzeel 141 fol. 98vo; 10-05-1607).

Cornelis Jansz Wildeman genoemd als leenman van Huis Scherpenzeel 1608-1633.

In 1616 wordt de Batenburgse tiend voor 6 jaar voor 325 gl. p.j. verpacht aan Cornelis Jansz Wildeman x Lijsgen en Wilhem Cornelisz, hun zoon. Westerholt 012:23; 28-01-1616).

                Lidm. Scherpenzeel 24-12-1616: Lijsbeth Cornelis Wildemans.

Lidm. Scherpenzeel 19-04-1617: Cornelis Janssen Wildeman.

In 1621 wordt o.a. Cornelis Jansz Wildeman, tussen de 60 en 70 jaar oud gehoord i.v.m. een perceel land dat De Goor heet en dat tegen Dashorst aanligt, maar onder Scherpenzeel ligt (Arch. Amersfoort, toegang 0001.02, nr. 3498; 13-06-1621).

In 1632 eist de Wildeman betaling van 3 gl. 10 st. van Henrijck Antonis, kerkmeester voor een half vat bier (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 45vo; 12-11-1632).

In 1632 eist Thonis Cleutingh uit Amerongen terugbezorging van een vuurroer en een bijl van Cornelis Jansz Wildeman (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 46,46vo; 03-12-1632, 04-02-1633).

In 1639 zijn Henrijck Harmensz en Willem Lubberts bloedverwanten en mombers van de onmondige kinderen van zal. Willem Cornelis Comans(ov. 1636, x Jacobgen Reijers). Borgen: Cornelis Janssen Wildeman en Gerret Jansz van Wijck (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 81vo; 29-06-1639).

Uit dit huw.:

1. Mengen Cornelissen Wildeman, geb. ca. 1590, tr. Scherpenzeel 17-11-1616 Willem Hendricksen, won. Elst bij Amerongen

2. Willemgen Cornelissen Wildeman, , geb. ca. 1590 tr. afk. Scherpenzeel 13-02-1614 Albert Hendricksen (ws. Van Ravenhorst), van Lunteren

Bij het huw. staat: “prosibitas et sponsalia dirupta”, wat zoveel betekent als ‘verhinderd en de verloving verbroken’.

Lidm. Scherpenzeel kerst 1627: Willemcken Wildemans.

3. Willem Cornelissen Wildeman

In 1635 eist Jan Cornelissen Ebbenhorst betaling van f 10-10 van Evert van Deventer, borg: Willem Cornelissen Wildeman voor een koe (Recht. Arch. Scherpenzeel2, fol. 19,22; 16-02-1635. fol. 24vo,25; 09-03-1635).

In 1632 koopt Willem Corneliss Wildeman de tiend van ´t Voort (D. van Wageningen; Tienden van St. Pieter te Utrecht in Woudenberg, Amerongen e.a., blz. 41).

In 1634 koopt Willem Corneliss Wildeman de tiend van Couwenhoven (D. van Wageningen; Tienden van St. Pieter te Utrecht in Woudenberg, Amerongen e.a., blz. 35).

In 1639 koopt Willem Corneliss Wildeman de tiend van Cleijn Landaes (D. van Wageningen; Tienden van St. Pieter te Utrecht in Woudenberg, Amerongen e.a., blz. 33).

4. Cornelis Cornelissen Wildeman

In 1641 eist Gerridt Jansz Wildeman restbetaling van 14 gl. van Cornelis Cornelisz Wildeman voor geleverde bijen (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 124; 18-10-1641).

5. Peter Cornelissen Wildeman

In 1627 koopt Peter Corneliss Wildeman de tiend van Couwenhoven (D. van Wageningen; Tienden van St. Pieter te Utrecht in Woudenberg, Amerongen e.a., blz. 35).

 

IIb

Cornelis Willemsz Wildeman, tr. NN

In 1580 koopt Cornelis Wilhemss Wildeman de tiend van Cleyn Davealer (D. van Wageningen; Tienden van St. Pieter te Utrecht in Woudenberg, Amerongen e.a., blz. 76).

Uit dit huw.:

1. Jan Cornelisz Wildeman, volgt IIIb

2. Jacob Cornelisz Wildeman, tr. NN

In 1601 koopt Jacob Cornelis Wildeman de tiend van Cleyn Moorst (D. van Wageningen; Tienden van St. Pieter te Utrecht in Woudenberg, Amerongen e.a., blz. 85).

Uit dit huw.:

1. Cornelis Jacobsz Wildeman

In 1627 koopt Cornelis Jacobsss Wildeman de tiend van Hondenhorst (D. van Wageningen; Tienden van St. Pieter te Utrecht in Woudenberg, Amerongen e.a., blz. 26).

2. Gerrit Jacobsz Wildeman

In 1640 koopt Gerrit Jacobsss Wildeman de tiend van Hondenhorst (D. van Wageningen; Tienden van St. Pieter te Utrecht in Woudenberg, Amerongen e.a., blz. 27).

 

IIIb

Jan Cornelisz Wildeman, tr. NN

In 1581 is Jan Corneliss Wildeman borg bij de koop van de tiend van ´t Vliet (D. van Wageningen; Tienden van St. Pieter te Utrecht in Woudenberg, Amerongen e.a., blz. 87).

Uit dit huw.:

1. Gerrit Jansz Wildeman, geb. ca. 1590, volgt IV

 

IV

Gerrit Jansz Wildeman, geb. ca. 1590, ov. Amerongen 11-11-1664, tr. Jannitgen Jansz van Beckbargen, geb. ca. 1620, ov. Amerongen 24-08-1699, dr. van Jan Hansen/Jansen van Beckbergen en  Lijsbeth Willems

In 1638 eist Gerrit Jansz jonge Wildeman betaling van 9 gl. van Franck Cornelisz (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 78 en 2, fol. 80vo,81; 29-10-1638).

Tussen 1619 en 1653 koopt Gerrit Jansz Wildeman diverse tienden van het St. Pieter te Utrecht (D. van Wageningen; Tienden van St. Pieter te Utrecht in Woudenberg, Amerongen e.a.).

In 1640 eist Mor Morren namens de onmondige kinderen van Geurt Gerrits betaling van f 5-4 van Jannitgen Jansz van Beckbargen x Gerrit Jansz Wildeman wegens een overeenkomst tussen Jannitgen en Aelbert Gerrets (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 2, fol 100-118vo, nr. 1, fol. 90vo,91; 13-07-1640 tot 05-07-1641).

In 1641 eist Gerridt Jansz Wildeman betaling van de tiend van zes zwermen van Aert Jans, op Droffelaer (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 2, fol 118,120,120vo; 05-07-1641).

In 1641 eist Gerridt Jansz Wildeman restbetaling van 14 gl. van Cornelis Cornelisz Wildeman voor geleverde bijen (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 124; 18-10-1641).

In 1641 eist Gerridt Jansz Wildeman betaling van de korentiend van IJseren Willem (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 2, fol 145,146vo-168; 22-08-1642 tot 17-04-1643).

In 1645 wordt Jacob Gerrets, waard in De Valck beboet wegens vechten met Gerret Jansz Wildeman, Henrick Colffschoten en Jan Joosthensen (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 105vo en nr. 2, fol. 215-219vo; 15-12-1645 en 12-01-1646).

In 1645 wordt Henrick Willemsz door Gerret Jansz Wildeman, pachter van de tap en het bier, voor het gerecht gedaagd (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 2, fol 217; 15-12-1645).

In 1647 eist Gerrit Jansz Wildeman van Willem Thonisz Colffschoten, dat hij het accoord nakomt om schoenen te ruilen tegen vellen (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 2, fol 241vo,244,245vo; 01-02-1647 en 22-02-1647).

In 1647 eist Gerrit Jansz Wildeman van Sander Huijbers van Wolffswinckel betaling van gouden en zilveren zijde (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 2, fol 255,256; 03-05-1647).

In 1702 zijn de erfgenamen van Gerrit Jansz Wildeman en Jannigje Jans: mr. Willem Wildeman, chirurgijn te Scherpenzeel; Thonis Wildeman, gerechtsbode te Woudenberg; Frank Wildeman, timmerman te Amerongen; Trijntje Tijssen, wed. Jan Wildeman; Gerrit Wildeman, zoon van zal. Cornelis Wildeman x zal. Aaltje van Tuijl. Zij machtigen hun zwager Arien Dirksz, won. te Rhenen om een huis te Elst te verkopen aan Gijsbert Wildeman en Jantje de Cruijf (Not. Amerongen 172; 15-09-1702).

Uit dit huw.:

1. Gijsbertgen Gerritsen Wildeman, ged. Scherpenzeel 22-01-1643

2. Willem Gerritsen Wildeman, ged. Scherpenzeel 02-02-1645, volgt V

3. Theunis/Thonis Gerritsz Wildeman, tapper/onderschout van Woudenberg, tr. Woudenberg 26-12-1689 Jannetje Isendoorn, wed. van Theunis Voskuijl

Uit dit huwelijk geen kinderen.

4. Frank Gerritsz Wildeman, ov. Amerongen 04-01-1725, timmerman, tr. Amerongen 28-05-1683 Maria van Garderen, van Wageningen, ov. Amerongen 21-10-1722

            Uit dit huw.:

            1. Gerrit Franken Wildeman, ged. Amerongen 16-03-1684

            2. Johannes Franken Wildeman, ged. Amerongen 20-12-1685

3. Jacob Franken Wildeman, ged. Amerongen 18-12-1687

4. Lijsbeth Franken Wildeman, ged. Amerongen 03-01-1689

5. Gerrit Franken Wildeman, ged. Amerongen 08-03-1691

6. Jacob Franken Wildeman, ged. Amerongen 05-11-1693

7. Jan Franken Wildeman, ged. Amerongen 19-06-1696

8. Lijsbeth Franken Wildeman, ged. Amerongen 27-08-1699

9. Cornelis Franken Wildeman, ged. Amerongen 02-04-1702

10. Yda Franken Wildeman, ged. Amerongen 22-06-1704

5. Jan Gerritsz Wildeman, ov. 1694, tr. Trijntje Tijssen

In 1688-1694 woont Jan Gerritsz Wildeman in Woudenberg. Van 1695-1705 zijn weduwe (Familiegeld Woudenberg, 1675).

6. Cornelis Gerritsz Wildeman/Woudenbergh, ov. voor 1702, won. Elst, tr. Amerongen 10-02-1667 Aaltje van Tuijl, ov. voor 1702, van Elst. Aeltje, tr. (2) Amerongen 04-05-1679 Cornelis Sandersz van ’t Willer, ged. Scherpenzeel 17-11-1650, op ’t Willer, zn. van Sander Arisz van ’t Willer en Hillichgen Jans

            Uit het 1e huw.:

            1. Gerrit Cornelisz Wildeman

7.Gijsbert Gerritsz Wildeman/Woudenbergh, won. Elst, tr. Renswoude (att. van Amerongen) 18-10-1674 Jantje Jans de Cruijf

8. Neeltje Gerrits Wildeman, ged. Amerongen 17-08-1656, van Elst, tr. Rhenen 25-09-1681 Arien Dirksen, van Rhenen

 

V

Willem Gerritsen Wildeman/Woudenbergh, ged. Scherpenzeel 02-02-1645, chirurgijn/barbier, tr. Scherpenzeel 08-08-1669 Jannetje Meintsen van Immickhuijsen, dr. van Meijns Woutersz en Ariaentje Aerts

In 1670 wordt mr. Willem Woudenberg beboet met 4 herenponden wegens vechten en een herenpond wegens verschijnen voor de rechtbank met gedekt hoofd (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 03-10-1670).

Lidm. Scherpenzeel 20-09-1674: Jantje Meintsen hv Willem Gerritsen Wildeman, chirurgijn.

In 1674 eist mr. Willem, chirurgijn betaling van meesterloon van Wulff Arissen vanwege de hand van Aelbert Rijcksz (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 21-12-1674).

In 1675 eist de schout een boete van 4 herenponden van mr. Willem, barbier wegens het in de arm steken van Jan Jansz, op Wolfswinckel en in het been van Evert Cornelisz, op Appelaer ten huize van Ot Barten in Renswoude (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 09-08-1675).

In 1675 eist de schout betaling van boete van mr. Willem, barbier en Anthonis, op Renes wegens vechten op de Amersfoorder weg, eerst op Sniddelaer, daarna op Doncke­laer en toen op de dam van ’t Willaer (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 09-08-1675).

In 1676 eist de schout een boete van 4 herenponden van mr. Willem, chirurgijn wegens tappen tijdens

kerkdienst (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 06-11-1676).

In 1676 eist de schout een boete van 4 herenponden van mr. Willem, chirurgijn wegens vechten met mr. Arnt de Seeuw ten huize van Ott Woutersen (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 06-11-1676 en 12-02-1677).

In 1680 eist Josephus Parsij, chirurgijn betaling van 1 gl. 17 st. van mr. Willem, chirurgijn wegens verbinden van Bart Gerritsz en een tocht naar de Leege Weijde (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 24-02-1680).

In 1680 eist mr. Willem, chirurgijn betaling van 40 gl. van zijn schoonmoeder Ariaentje Aerts voor een jaar kost en drank (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 14-06-1680).

In 1688 wordt de Cloosterkamp verhuurd, eerder gebruikt door Jan Gerritsen van Dijstel, nu aan Willem Gerritsen Wildeman, chirur­gijn en Willem Aelbertsen van ’t Willer, kuiper, 6 jaar,f 41,= p.j. (Archief Westerholt 012 nr. 23; 23-08-1688).

In 1695 wordt mr. Willem Wildeman beboet met 6 herenponden wegens vechten (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 02-09-1695).

In 1698 maken Willem Gerritsen Wildemans en Andries Aelbertsen van ´t Willaer, chirurgijns, een onderzoeksverslag van het dode lichaam van Cornelis Petersen, genaamd Knaep, gedood in een duel met Claes Willemsen Kool uit Amersfoort. (Recht. Arch. Scherpenzeel 10, nrs. 18-20; 22-01-1698/23-01-1698).

In 1725 lenen Johannes Wildeman x Lijsabet Huijbertus van Liessel, Johanna Wildeman, geass. door broer Johannes Wildeman en Aeltje Wildeman x Cornelis Evertsen van Hemmen 250 gl. van Wandrina Reijnders x Anthonij van de Vliert, schout, om hun boedelschulden af te lossen. Onderpand: hun huis (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 07-08-1725).

Uit dit huw.:

1. Gerrit Willemsz Wildeman, ged. Renswoude 10-11-1672, jong ov.

2. Johanna Willems Wildeman, ged. Scherpenzeel 26-07-1674, jong ov.

3. Gerrit Willemsz Wildeman, ged. Scherpenzeel 05-09-1675, jong ov.

4. Johanna Willems Wildeman, ged. Scherpenzeel 17-12-1676, jong ov.

5. Johanna Willems Wildeman, ged. Scherpenzeel 14-04-1678

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1701: Johanna Willemsen Wildeman.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Johanna Willemsen Wildeman, jd.

6. Gerrit Willemsz Wildeman, ged. Scherpenzeel 05-12-1680

7. Meijns/Meinard Willemsz Wildeman, ged. Scherpenzeel 04-03-1683, chirurgijn, tr. Scherpenzeel 15-11-1716 Antonia Cornelissen van ´t Willer, ged. Scherpenzeel 24-03-1686, dr. van Cornelis Aelbertsen van ´t Willaer en Hermtje Willemsen van Wolfswinkel. Antonia , tr. (2) Scherpenzeel 20-10-1726 Hendrik Petersen Schuurman, geb. Otterlo

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1705: Meinard Willemsen Wildeman.

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1706: Antonia Cornelissen van ´t Willer.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Meinard Willemsen Wildeman, jm.

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1717: Anthonia van ´t Wilaar hv Meinard Willemsen Wildeman, chirurgijn, met attestatie van Amsterdam.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Toontje van Twillaer, nu Schuerman.

            Uit dit huw.:

            1. Jantje Wildeman, ged. Scherpenzeel 25-12-1717

8. Cornelis Willemsz Wildeman, ged. Scherpenzeel 20-12-1685

9. Johannes Willemsz Wildeman, ged. Scherpenzeel 22-07-1688, tr. Lijsabet Huijbertus van Liessel

10. Arnoldus Willemsz Wildeman, ged. Scherpenzeel 29-03-1691

11. Lijsbet Willems Wildeman, ged. Scherpenzeel 06-08-1693, won. Elst, tr. Rhenen  05-05-1715 Dirk Tijmensz, won. Elst, zn. van Tijmen Dirksz van Donkelaar en Willemtje Roelofsen. Dirck, otr. (2) Doorn 26-05-1720 Geertje Jans, van De Groep. (Opm.: Deze zijn niet getrouwd), tr. (2) Rhenen 11-04-1721 Geertje Jans, van De Groep

12. Aeltje Willems Wildeman, ged. Scherpenzeel 06-03-1695, tr. Cornelis Evertsen van Hemmen

 

 

 

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

november 2008