Wilbrink

  

I

Peter Wilbrink, ged. Brummen 14-01-1798, timmermansknecht, timmerman, nachtwaker, ov. Scherpenzeel 14-09-1836, zn. van Barend Wilbrink en Geertje ten Broek, tr. Renswoude 25-08-1825 Teunisje Haseleger/Hazeleger, ged. Renswoude 03-04-1801, ov. Scherpenzeel 29-03-1864, dr. van  Jan Teunissen, genaamd Hazeleger en Gerritje Jacobsen. Teunisje Hazeleger, tr. (2) Scherpenzeel 09-08-1839 Lammert van de Kuil, wed. Cornelisje Ploeg/van Engelenburg en Lammertje Slok, ged. Renswoude 04-10-1793, arbeider, dagloner, landbouwer, ov. Scherpenzeel 18-02-1850, zn. van Wouter Lammertsen van de Kuil en Klaasje Berendse Zonneberg

                Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Teunisje Hazeleger hv P. Wilbrink.

In 1841 won. in de Kaap.

Uit dit huw:

1. Grietje Wilbrink, geb. Renswoude 22-12-1825, ov. Woudenberg 01-05-1860, tr. Scherpenzeel 16-11-1848 Evert Meerveld, geb. Ede 1821, daggelder, landbouwer, ov. Woudenberg 27-05-1897, zn. van Jan van Meerveld en Jacoba/Koba van Dijk. Evert Meerveld, tr. (2) Woudenberg 01-02-1861 Gerritje van Hardeveld, geb. Woudenberg 08-05-1829, ov. Woudenberg 27-11-1898, dr. van Cornelis van Hardeveld en Jannetje van Rhenen

                Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Grietje Wilbrink.

2. Barend Wilbrink, geb./ged. Scherpenzeel 21-12-1827/06-01-1828, volgt II

3. Jan Wilbrink, geb./ged. Scherpenzeel 06/25-10-1829, ov. Scherpenzeel 13-11-1829

4. Gerritje Wilbrink, geb./ged. Scherpenzeel 30-11-1830/09-01-1831, ov. Brummen 25-01-1839

5. Jannetje Wilbrink, geb./ged. Scherpenzeel 21/28-04-1833, ov. Scherpenzeel 02-03-1839

6. Jan Hendrik Wilbrink, geb./ged. Scherpenzeel 06/31-01-1836, ov. Scherpenzeel 15-07-1841

 

II

Barend Wilbrink, geb./ged. Scherpenzeel 21-12-1827/06-01-1828, daggelder, arbeider, ov. Hurwenen 02-05-1904, tr. (1) Scherpenzeel 23-10-1851 Aartje van den Heuvel, geb. Barneveld 1827, ov. Scherpenzeel 02-08-1867, dr. van Jan van den Heuvel en Neeltje Boshuis, tr. (2) Scherpenzeel 27-04-1868 Jannetje van Aalten, wed. Hendrik van Groningen, geb. Woudenberg 28-12-1822, ov. De Bilt 19-07-1895, dr. van Jan van Aalten en Ida van Ingen

Lidm. Scherpenzeel 15-03-1860: Berend Wilbrink, met attestatie vertrokken naar Soesterberg 01-05-1871.

Uit het 1e huw:

1. Peter Wilbrink, geb. Ede 05-01-1852, ov. Buurmalsen 23-04-1920, tr. Haarlem 06-11-1878 Hendrika van den Akker, geb. Schoonhoven 1854,  ov. Utrecht 27-11-1931, dr. van Jacobus Johannes van den Akker en Johanna van der Sluis

2. Teunis Wilbrink, geb. Ede 28-07-1854, veldwachter, ov. Hurwenen 01-01-1922, tr. Buurmalsen 01-08-1895 Josina Vulpen, geb. Buurmalsen 08-09-1862, ov. Buurmalsen 22-05-1948, dr. van Teunis van Vulpen en Cornelia van Loenen

3. Frans Wilbrink, geb./ged. Scherpenzeel 01/27-01-1856, ov. Scherpenzeel 07-04-1859

4. Frans Wilbrink, geb./ged. Scherpenzeel 23-06/31-07-1859, ov. Houten 29-04-1917, tr. Vianen 24-04-1885 Gijsbertje Ottevanger, geb. Hurwenen 04-03-1855, ov. Houten 12-12-1920, dr. van Antonie Ottevanger en Aaltje Schrijvers

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

juli 2011