Wallenburg

 

 

De naam Wallenburg is ontleend aan een veldnaam. De eerste aanwijzing is:

In 1692 wordt Wallenburg uit het Willer verhuurd, 6 jaar, f 6,= p.j. aan mr. Willem (Woudenberg), barbier (Archief Westerholt 23, Verpachtingscedullen van de tienden te Scherpenzeel, 1616-1696; 30-10-1692).

Wallenburg is dus een perceel land dat oorspronkelijk bij de boerderij ´t Willaer hoort. In 1692 wordt het apart van de boerderij verhuurd.

Het verband van Wallenburg met de onderstaande familie blijkt uit het volgende:

 Melis van Sprakelaar huurt van Heer van Scherpenzeel het Heijveldsland met Groot Wallenburg te Scherpenzeel met een kampje in ’t Foort onder Scherpenzeel, van 1803-1805, voor f 52,=. Huis Scherpenzeel 137; 15-10-1802).

 

Als de kinderen van Wulfert Melissen worden gedoopt, zijn ze geboren op ´t Heiveld, waarop het huis Groot Wallenburg stond. Het huis met indrukwekkende naam is waarschijnlijk een eenvoudige arbeiderswoning geweest. Wulfert was niet bepaald bemiddeld.

 

De naam houdt het lang vol:

In 1885 verkoopt Cornelis Blanken, logementhouder te S. namens Gijsbert Janse van Mill, molenaar onder Woudenberg boekweit in de Kuil, op het Haartje, de naweide van Wallenburg te Scherpenzeel, samen t.w.v. f 133,=. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 25; 30-07-1885).

 

De naam leeft nu nog voort in het appartementencomplex Groot en Klein Wallenburgh aan de Margrietlaan, op de hoek met Glashorst en de Dorpsstraat.

 

 

I

Melis Wolfsen/Wulphertsz, van Renswoude, ov. Renswoude ca. 1667, tr. Renswoude maart 1663 Marritje Tijmens. Marritje Tijmens, tr. (2) Renswoude 17-01-1675 Franck Arrisz

Uit dit huw.:

1. Steven Melissen, geb. onder Renswoude, ged. Scherpenzeel 01-04-1663

2. Wulfert Melissen, volgt II

3. Melissie Melissen, ged. Renswoude 03-03-1667

 

II

Wulfert Melissen, won. Moorst, tr. Scherpenzeel 24-11-1715 Hendrikje Teunissen, ged. Scherpenzeel 02-08-1685, won. De Groep. dr. van Teunis Rijks en Jantje Cornelissen

In 1723 legt Wulphert Melissen een verklaring af m.b.t. de nal. schap van Cornelis Jansen (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 26-04-1723).

Uit dit huw.:

1. Marijtje/Matie Wulferts, ged. Scherpenzeel 17-01-1717, onder Vlastuin

                Matie Wulferts is getuige bij de doop van een kind van haar broer Melis in 1746 in Woudenberg.

2. Melis Wulfertsz Wallenburg, ged. Scherpenzeel 19-02-1719, in ´t Heiveld, volgt IIIa

3. Teunis Wulfertsz Wallenburg, ged. Scherpenzeel 11-05-1721, op ´t Heiveld, volgt IIIb

4. Jantje Wulferts, ged. Scherpenzeel 20-02-1724, op ´t Heiveld

5. Grietje Wulferts Wallenburg, ged. Scherpenzeel 22-12-1726, op ´t Heiveld, won. Engelaar, tr. Scherpenzeel (otr. Renswoude) 29-04-1759 Arien Willemsz van Veenbrink, won. Scherpenzeel, geb. Gelders Veenendaal, ged. Veenendaal 06-09-1733, ov. Woudenberg 22-02-1814, zn. van Willem Ariensz van Veenbrink en Maria Jacobs

                Grietje Wulferts is getuige bij de doop van een kind van haar broer Melis in 1748 in Woudenberg.

 

IIIa

Melis/Mees Wulfertsz Wallenburg, ged. Scherpenzeel 19-02-1719, tr. (1) Doorn 14-02-1745 Cornelia Otten, won. Doorn, ged. Scherpenzeel 30-04-1719, op Kraijenoort, ov. Woudenberg 17-01-1751, dr. van Oth Hendriksen van Renswoude en Reiertje Jans Bakker, tr. (2) Rhenen otr. Woudenberg) 24-12-1752 Merrigje/Maria Jans van Koten, geb. Achterberg onder Rhenen

Uit het 1e huw.:

1. Matie Melissen, ged. Woudenberg 02-10-1746, get. Matie Wulferts

2. Oth Melissen, ged. Woudenberg 17-11-1748, get. Grietje Wulferts

3. Cornelis Melissen, ged. Woudenberg 17-01-1751, get. Aaltje Lauwen van der Horst

4. Geertje/Geertruij Melissen van Kleinoord, geb. Woudenberg  ca. 1743(?), ov. Woudenberg 25-09-1825, tr. Woudenberg 25-11-1778 Willem Jansz Lodder, geb. Maarsbergen, ged. Doorn 25-05-1749, ov. Woudenberg 06-01-1835, zn. van Jan Meertensz Lodder en Dirkje Jans Voskuijl

Bij haar ov. moet zij volgens haar leeftijd ca. 1743 geboren zijn, maar toen waren haar ouders nog niet getrouwd. Zij kan dus geëcht zijn of haar leeftijd klopt niet. Haar doop is niet gevonden.

Kleinoord kan een verbastering van het woord Kraijenoord zijn, de geboorteboerderij van haar moeder.

Uit het 2e huw.:

5. Evertje Melissen, ged. Woudenberg 23-09-1753, get. Trijntje Jans van Huistede

6. Hendrikje Melissen, ged. Woudenberg 21-03-1756, get. Gijsbertje Riks van Egdom

7. Willemijntje Melissen, ged. Woudenberg 23-04-1758, get. Gijsbertje Riks van Egdom

8.Wulfer Melissen Wallenburg, ged. Woudenberg 03-08-1760, get. Jacobje Jelis, ov. Woudenberg 11-11-1836, tr. Amersfoort (otr. Woudenberg) 19-06-1787 Geertje Everts van Ginkel, geb. Ederveen, ged. Renswoude 06-06-1756, ov. Woudenberg 06-02-1818, dr. van Evert Aartsen van Ginkel en Arentje Willems de Bruijn/Bruinhorst

            Uit dit huw.:

            1. Maria Wallenburg, ged. Amersfoort 03-02-1788

2. Arendje Wallenburg, ged. Renswoude 12-02-1792, Biesbos, ov. Woudenberg 14-08-1845, tr. haar neef Cornelis Lodder, geb./ged. Woudenberg 28-02/17-03-1782, ov. Woudenberg 17-11-1834, zn. van Willem Jansz Lodder en Geertje Melissen van Kleinoord

3. Evertje Wallenburg, ged. Renswoude 13-09-1795, ov. Wageningen 11-12-1848, tr. Sterkenburg 30-12-1823 Jan van Offeren, ged. Veenendaal 18-08-1799, arbeider, ov. Veenendaal 19-05-1855, zn. van Stoffel van Offeren en Willemijntje de Fluijter. Jan van Offeren, tr. (2) Gerritje Schoeman, geb. Stichts Veenendaal, ged. Veenendaal 02-08-1801, ov. Ede (Gelders Veenendaal) 17-09-1858, dr. van Arend Schoeman en Weimpje/Wantje Sturk

4. Melis Wallenburg, geb./ged. Woudenberg 23-07/03-08-1799, ov. Utrecht 10-05-1854, tr. Utrecht 24-11-1830 Johanna Helena Somer, geb. Groningen 1807, ov. Utrecht 22-01-1872, dr. van Christiaan Somer en Femmeke de Klerk

9. Jan Melissen, ged. Woudenberg 06-11-1763, get. Maatje Thonen Lagerweij

 

IIIb

Teunis Wulfertsz Wallenburg, ged. Scherpenzeel 11-05-1721, tr. (1) Woudenberg 05-05-1743 Maria Everts van Maanen/Leersum, won. Doorn, tr. (2) Woudenberg 26-07-1789 Maria Willems van der Hoef, wed. Hendrik Gerritsz Oudhof, geb. Holten, begr. Scherpenzeel 03-09-1791

Uit het 1e huw.:

1. Maria/Marietje Teunissen Wallenburg, ged. Woudenberg 11-08-1743, tr. (1) Doorn 20-02-1774 Johan van Brakel, van Breitenburg, won. Maarsbergen, tr. (2) Doorn 01-04-1792 Johannes van Velsen, geb. Amsterdam 1768, won. Woudenberg. Johannes van Velsen, tr. (2) Scherpenzeel 14-08-1808 Annigje van der Kleij, geb. Jaarsveld 1785, won. Zeist

2. Wulfert Teunissen Wallenburg, ged. Woudenberg 28-03-1745, get. Jantje van Holten, volgt IV

3. Evert Teunissen Wallenburg, ged. Woudenberg 01-01-1748, get. Teuntje van Maarsbergen, jong ov.

4. Evert Teunissen Wallenburg, geb. Maarsbergen, ged. Doorn 04-04-1749, jong ov.

5. Cornelis Teunissen Wallenburg, geb. Maarsbergen, ged. Doorn 06-12-1750

6. Hendrik Teunissen Wallenburg, geb. Maarsbergen, ged. Doorn 21-10-1753

7. Evert Teunissen Wallenburg, geb. Maarsbergen, ged. Doorn 24-10-1756

8. Teuntje Teunissen Wallenburg, geb. Maarsbergen, ged. Doorn 09-04-1758, ov. Woudenberg 09-01-1848, tr. Doorn 13-11-1777 Willem Melissen van de Vliert, geb. Woudenberg 1746, ov. Maarn 26-12-1830

 

IV

Wulfert Teunissen Wallenburg, ged. Woudenberg 28-03-1745, ov. Woudenberg 24-09-1829, tr. Woudenberg 12-03-1775 Elisabeth Everts Bos, ged. Woudenberg 27-03-1746, dr. van Evert Teunissen Bos en Geertruij Wouters van Lunteren

Uit dit huw.

1. Maria Wallenburg, ged. Woudenberg 23-07-1775, get. Maria van Maanen, tr. Woudenberg 08-03-1817 Cors van de Wetering, wed. Grietje van Drieenhuizen, ged. Woudenberg 28-03-1756, ov. Woudenberg 02-06-1840, zn. van Willem Corsz van de Wetering en Maria Gijsberts Eijkelkamp

2. Evert Wallenburg, ged. Woudenberg 24-08-1777, get. Jannetje Pothoven, ov. Woudenberg 29-09-1857, tr. Woudenberg 12-04-1812 Gerritje Renes, ged. Amersfoort 25-03-1790, ov. Woudenberg 14-06-1833, dr. van Teunis Tonen Renes en Judikje Jansen van Bennekom/Benthem

            Uit dit huw.:

1. Wulfer Wallenburg, geb. Woudenberg 09-03-1813, ov. Woudenberg 28-11-1836, ongehuwd

2. Judina/Dina Wallenburg, geb. Woudenberg 10-03-1815, ov. Driebergen (ingeschr. te Utrecht) 18-12-1870, tr. Woudenberg 03-11-1838 Evert Buitenhuis, geb./ged. Veenendaal 07-08/01-09-1811, ov. Maarn 21-02-1851, zn. van Jacob Buitenhuis en Hendrikje Verburg

3. Elisabeth Wallenburg, geb. Woudenberg 30-09-1816, ov. Apeldoorn 09-05-1899, tr. Woudenberg 27-02-1858 Jan Jansen, geb. Ede 1822, ov. Woudenberg 23-03-1876, zn. van Rijntje Jansen

4. Teunisje Wallenburg, geb. Woudenberg 15-11-1818, ov. Ede 20-02-1900, tr. Maarn 24-01-1861 Hendrik Vermeulen, geb. Woudenberg 31-12-1826, ov. Renswoude 16-12-1905, zn. van Jacob Vermeulen en Jannetje Hak

5. Maria Wallenburg, geb. Woudenberg 09-02-1821, ov. Ede 25-11-1906, tr. (1) Woudenberg 16-03-1844 Frans Davelaar, geb. Renswoude 24-05-1819, ov. Sterkenburg 23-11-1853, zn. van Frans Davelaar en Hendrikje Jacobs, tr. (2) Driebergen 04-11-1864 Evert van Veldhuizen, geb. Ede 1823, ov. Ede 13-12-1899, zn. van Gijsbert van Veldhuizen en Jannetje Eversen

6. Jannigje Wallenburg, geb. Woudenberg 16-07-1822, ov. Maarn 29-04-1857, tr. Woudenberg 05-11-1853 Gerardus van Langelaar, geb. Leusden 20-03-1823, ov. Utrecht 05-02-1865, zn. van Gerrit van Langelaar en Gerritje van Ginkel. Gerardus van Langelaar, tr. (2) Driebergen 15-01-1862 Stijntje Koerts, geb. Meppel 1830, dr. van Jan Koerts en Jentien Karsten

7. Gijsbert Wallenburg, geb. Woudenberg 02-05-1826, ov. Driebergen 20-06-1898, tr. Driebergen 23-05-1889 Maasje Stegeman, geb. Zutphen 1838, ov. Zeist 26-02-1921, dr. van Lambert Jan Stegeman en Hendrikje Arbon

8. Geertje Wallenburg, geb. Woudenberg 29-06-1832, ov. Rijsenburg 12-07-1865, tr. Woudenberg 13-01-1855 Geurt Moesbergen, geb. Woudenberg 17-02-1828, zn. van Dirk Moesbergen en Maria van Egdom. Geurt Moesbergen, tr. (2) Zaandam 18-07-1869 Jannetje Wit, wed. Klaas de Gans, geb. Oostzaan 1820, dr. van Willem Wit en Trijntje Schippers

3. Teunis Wallenburg, ged. Woudenberg 15-12-1779, get. Fransje Vermeulen, ov. Soest 23-04-1834, tr. De Bilt 10-05-1817 Steventje Floor, geb. Blauwkapel 1787, ov. Soest 07-06-1836, dr. van Cornelis Floor en Elsje Hoek

                Kinderen te Maartensdijk.

4. Gerrit Wallenburg, geb./ged. Woudenberg 13/21-07-1782, ov. Woudenberg 28-03-1853, tr. Woudenberg 19-05-1805 Cornelia Kleinveld, ged. Amerongen 23-12-1781, ov. Woudenberg 24-06-1853, dr. van Jan Gerritsen Kleinveld en Cornelia Jacobsen

            Uit dit huw.:

1. Jan Wallenburg, geb./ged. Woudenberg 18-08/01-09-1805, arbeider, werkman, ov. ´s-Graveland 29-02-1876, tr. Zeist 15-10-1825 Mijntje van Woudenberg, geb./ged. Soest 13/28-06-1807, ov. ´s-Graveland 05-12-1889, dr. van Dirk van Woudenberg en Johanna van ´t Klooster

            2. Wulfer Wallenburg, geb./ged. Woudenberg 13/24-07-1808, ov. Woudenberg 24-12-1834, ongehuwd

3. Lizabeth Wallenburg, geb./ged. Woudenberg 30-06/15-07-1810, ov. Ankum (Dalfsen) 04-03-1871, tr. Zeist 19-03-1836 Jacobus van Eck, geb. Zeist 05-03-1812, ov. Maarsseveen 14-11-1839, zn. van Jacobus van Eck en Neeltje van Dijk

                        Kind:

                        Gerrit Wallenburg, geb. Woudenberg 11-05-1829, ov. Woudenberg

05-06-1829

4. Cornelis Wallenburg, geb. Woudenberg 08-02-1813, ov. Zeist 01-04-1879, tr. Zeist 12-06-1841 Dirkje den Houting/van Kesteren, geb. Doorn 18-10-1816, ov. Zeist 26-04-1869, dr. van Cornelis van Kesteren en Maria Lijdia den Houting

5. Jacob Wallenburg, geb. Woudenberg 21-09-1815, ov. Zeist 02-11-1882, ongehuwd

6. Teunis Wallenburg, geb. Woudenberg 30-12-1818, ov. Zeist 26-05-1853, ongehuwd

7. Gerrit Wallenburg, geb. Woudenberg 30-01-1821, ov. Woudenberg 11-07-1823

8. Hendrik Wallenburg, geb. Woudenberg 10-03-1823, ov. Woudenberg 29-03-1865, tr. Woudenberg 29-07-1854 Jannetje Harskamp, geb. Woudenberg 24-08-1819, ov. Woudenberg 05-04-1899, dr. van Aalbert Harskamp en Cornelia van Lunteren. Jannetje Harskamp, tr. (2) Woudenberg 12-02-1869 Derk van Beek, geb. Ede 1826, ov. Woudenberg 17-10-1891, zn. van Geurt van Beek en Heintje Evers

5. Geertrui Wallenburg, geb./ged. Woudenberg 13/25-12-1785, ov. Woudenberg 23-02-1862, tr. Woudenberg 28-10-1815 Hendrik van Dijk, geb./ged. Woudenberg 10/23-03-1788, ov. Maarn 14-05-1866, zn. van Hendrik van Dijk en Willempje van Veenschoten

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

september 2010