Voorthuizen (1)

 

 

Het boerengeslacht Van Voorthuizen zal oorsponkelijk uit Voorthuizen komen. Als zij in het doopboek van Scherpenzeel opduiken wonen zij in de Barneveldse buurtschap De Glind, op de boerderij Birreveld. Zoon Dirk wordt boer op Groot Wolfswinkel onder Scherpenzeel. Vandaar uit verbreiden de Van Voorthuizens zich over de omgeving en wonen er tot op heden.

Deze genealogie is grotendeels gepubliceerd in Scarpenzele jg. 8 nr. 2; 2000; pag. 36-45 en nr. 3, pag. 76-78 en is samengesteld door A.J.W. van Voorthuizen.

 

I

Willem Teunissen van Voorthuijsen, ov. De Glind 03-02-1766, begr. Barneveld 10-02-1766, zn. van Teunis Willemsen van Voorthuijsen en Geertje Heimens van Harselaar, tr. Voorthuizen (otr. Leusden) 12-05-1715 Jantje Willems van Groot Daatselaar/van Engelaar, dr. van Willem Jordens van Groot Daatselaar

                Van 1715-1728 wonen zij op Birreveld, buurtschap De Glind onder Barneveld.

                Van 1728-1766 wonen zij op De Glindhorst, buurtschap De Glind onder Barneveld.

Uit dit huw.:

1. Teunis Willemsen van Voorthuijsen, ged. Scherpenzeel 15-03-1716, op Birreveld

2. Dirk Willemsen van Voorthuijsen, ged. Scherpenzeel 16-05-1717, op Birreveld, volgt IIa

3. Willem Willemsen van Voorthuijsen, ged. Scherpenzeel 22-03-1719, op Birreveld

4. Willem Willemsen van Voorthuijsen, ged. Scherpenzeel 25-08-1720, op Birreveld, volgt IIb

5. Geertje Willemsen van Voorthuijsen, ged. Scherpenzeel 15-02-1722, op Birveld, tr. Cornelis Dircksz Boon, wed. Merritjen Erris, ged. Woudenberg 16-09-1694, zn. van Dirck Cornelisz en Marij Hendricks

6. Jorden Willemsen van Voorthuijsen, ged. Scherpenzeel 19-12-1723, op Birreveld onder Barneveld

7. Jakomijne Willemsen van Voorthuijsen, ged. Scherpenzeel 14-10-1725, op Birreveld, begr. Scherpenzeel 19-10-1808, tr. haar zwager Cornelis Dirksz Boon, wed. Geertje Willemsen van Voorthuijsen, ged. Woudenberg 16-09-1694, zn. van Dirck Cornelisz en Marij Hendricks

8. Maria Willemsen van Voorthuijsen/van de Glinthorst, ged. Scherpenzeel 21-11-1728, op Birreveld, ov. Woudenberg 19-11-1811, begr. Scherpenzeel 23-11-1811, tr. Barneveld (otr. Woudenberg) 04-02-1762 Cornelis Jacobsz van Santen, ged. Scherpenzeel 15-09-1726, begr. Scherpenzeel 26-11-1791, zn. van Jacob Cornelissen van Santen en Cunera Cornelissen Coudijs

9. Aaltje Willemsen van Voorthuijsen/van de Glinthorst, ov. Woudenberg 27-01-1817, tr. Maas Jansz van der Kemp, begr. Woudenberg 17-03-1795

Zij huurt in 1804 een boerderij in Leusbroek van Hendrik Voskuijlen; bruiker is Willem Kemp (De Pol?) (AT048a025, nr. 46; 07-12-1804).

10. WillempjeWillemsen van Voorthuijsen/van de Glinthorst, geb. Barneveld 1733, ov. Woudenberg 21-01-1820, tr. (1) Woudenberg 02-04-1762 haar neef Willem Claasz van Daatselaar, zn. van Claas Willemsz van Groot Daatselaar en Evertje Teunissen, tr. (2) Woudenberg 09-04-1775 Cornelis Gijsbertsen Pater, geb. Doorn 1733, ov. Woudenberg 18-10-1830, zn. van Gijsbert Willemsz Pater en Jantje Cornelissen van Huijgenbosch

IIa

Dirk Willemsen van Voorthuijsen, ged. Scherpenzeel 16-05-1717, op Birreveld, begr. Scherpenzeel 30-09-1795, tr. Renswoude 29-09-1748 Hermijntje Hendricks van Ginkel, ged. Amerongen 24-10-1717, in de Groep, begr. Scherpenzeel 02-01-1800, dr. van Hendrik Ernsten van Ginkel en Aartje Jans van Klein Dashorst

                Van 1749-1795 pachten Dirk Willemse van Voorthuijsen en Hermijntje Hendricks de boerderij Groot Wolfswinkel

Uit dit huw.:

1. Hendrik Dirksz van Voorthuijsen, ged. Renswoude 05-01-1749, op Engelaar, volgt IIIa

2. Aartje Dirks van Voorthuizen, ged. Scherpenzeel 09-08-1750, op Wolfswinkel, begr. Scherpenzeel 06-03-1786, tr. Scherpenzeel 19-10-1777 Helmert Helmertsz Lokhorst, ged. Woudenberg 24-01-1740, landbouwer op Klein Schaik, begr. Scherpenzeel 01-03-1801, zn. van van Helmert Willemsz Lockhorst en Maria Janz van Ginkel

3. Willem Dirksz van Voorthuijsen, ged. Scherpenzeel 20-05-1752, op Wolfswinkel, landbouwer op de Hoope, ov. Renswoude 31-08-1837, tr. Renswoude (otr. Scherpenzeel) 02-03-1806 Lijsje Teunissen Brink, ged. Renswoude 15-01-1773, ov. Renswoude 08-10-1845, dr. van Teunis Jansen Brink en Maartje Wijnen van Ravenhorst

In 1832 laten Willem van Voorthuijsen, bouwman x Elisabeth Brink, op de Hoope onder Renswoude hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 1 en 2; 01-09-1832).

In 1836 laat Willem van Voorthuijzen, bouwman op de Hoope onder Renswoude zijn testament maken. Het testament van 12-09-1832, not. J. van Hilten te S. blijft van kracht. Dochter Harmeintje van Voorthuijsen x Hendrik van Ginkel zijn bij hem in komen wonen. Ingebracht: een koe, een bed met toebehoren, een tafel, stoelen, een kast, een tobbe en enig ander huisraad, met een grote partij droge bonen, geschat op f 150,=. Dit bedrag zullen zij uit de boedel genieten. Hendrik krijgt f 80,= per jaar, vanaf 18-10-1836, voor het waarnemen van de boerderij. (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 2; 22-01-1836).

In 1838 vindt er verkoop van roerend goed t.v.v. de erfgenamen van wijlen Willem van Voorthuizen; 1. Elisabeth Brink, wed. Willem van Voorthuijsen, landb. op den Hoope onder Renswoude; 2. Harmeintje van Voorthuijsen x Hendrik van Ginkel, bouwman onder Renswoude; 3. Jan Veenendaal, wed. Maria van Voorthuijsen, arbeider te Zeist als vader van de mi.j. Dirk Veenendaal. Toeziend voogd: Hendrik van Ginkel, bouwman te Renswoude. Roerend goed, vee en veldgewas t.w.v. f 1383,95. (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 57; 27-12-1838).

In 1839 vindt er verkoop van veldgewas plaats t.v.v. Elisabeth Brink, wed. Willem van Voorthuijsen, z.b. onder Renswoude. Rogge op de Hoope onder Renswoude t.w.v. f 161,=. (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 37; 03-07-1839).

            Uit dit huw.:

1. Harmijntje/Herremijntje van Voorthuizen, geb. Renswoude 11-01-1807, tr. Renswoude 01-12-1830 Hendrik van Ginkel, ged. Renswoude 05-05-1804, zn. van Hendrik van Ginkel en Geurtje van Maanen

2. Maria van Voorthuizen, geb. Renswoude 05-05-1811, op de Hoope, ov. Renswoude 13-05-1834, tr. Renswoude 05-11-1829 Jan Veenendaal, ged. Veenendaal 08-04-1804, arbeider, zn. van Dirk Veenendaal en Willemijntje Bouwman

4. Jantje Dirks van Voorthuijsen, ged. Scherpenzeel 28-04-1754, op Wolfswinkel

5. Teuntje Dirks van Voorthuijsen, ged. Scherpenzeel 08-08-1756, op Wolfswinckel, begr. Woudenberg 10-12-1801, tr. (1) Scherpenzeel (otr. Lunteren) 26-12-1783 Cornelis Willemsz van Ede, tr. (2) Barneveld 07-11-1790 Geurt Arissen Moesbergen, wed. Jantje Willems van Voorthuizen/van de Beek, ged. Woudenberg 06-07-1760, ov. Woudenberg 03-01-1834, zn. van Arris Fransz Moesbergen en Maria Valentijns Weber. Geurt, tr. (2) Barneveld (otr. Woudenberg) 19-12-1802 Grietje Willems van Bitterschoten, geb./ged. Barneveld 07/17-04-1774, ov. Woudenberg 10-06-1826, dr. van Willem Arrissen van Bitterschoten en Engeltje Melissen van de Kemp

6. Gijsbertje Dirks van Voorthuijsen, ged. Scherpenzeel 23-04-1758, op Wolfswinkel, ov. Scherpenzeel 15-06-1842, op Huigenbosch tr. Scherpenzeel 22-11-1789 Jan Corsen Pater, ged. Scherpenzeel 01-06-1755, ov. Scherpenzeel 01-08-1837, zn. van Cors Willemsz Pater en Fransje Claassen van Davelaer

Zij trouwen daags voor de geboorte van hun eerste kind.

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1803 Jan Korssen, en Gijsbertje Dirks, met attestatie van Lunteren 28-01-1803.

In 1837 wordt er roerend geod verkocht t.v.v. Giesbertje Voorthuizen, wed. Jan Korsen Pater, rentenierster te Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v. f 77,15 (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 11; 28-03-1837).

7. Maria Dirks van Voorthuizen, ged. Scherpenzeel 10-08-1760, op Wolfswinkel, tr. Beert Jacobsz van Donkervoort, geb. Barneveld 1764, op Naschoten onder Barneveld, ov. Barneveld 03-03-1815, zn. van Jacob Maassen van Naschoten en Maartje Jans

Begr. Scherpenzeel 04-03-1797: een kind van Beert Jakops.

Naamsaanneming Barneveld 1811: Beert Jacobsen van Donkervoort, bouwman op Donkervoort onder Barneveld.

8. Janna Dirks van Voorthuijsen, ged. Scherpenzeel 24-12-1763, op Wolfswinkel, begr. Lunteren 05-09-1803, tr. (1) Scherpenzeel 06-09-1795 Gijsbert Aartsz van den Ham, geb. Barneveld, tr. (2) Lunteren 31-07-1803 Beert Evertsz Schuur, ged. Garderen 12-04-1778, ov. Garderen 30-04-1813, zn. van Evert Petersz en Klaasje Beerts. Beert, tr. (2) Garderen 27-01-1805 Hendrikje Cornelissen, geb. Lunteren

IIIa

Hendrik Dirksz van Voorthuijsen, ged. Renswoude 05-01-1749, ov. Scherpenzeel 17-09-1830, tr. Scherpenzeel 04-05-1800 Maria van Maren, geb. Woudenberg 1769, ov.Scherpenzeel 16-12-1841, dr. van Hendrik Petersz van Maarn en Arrisje Otten van de Haar

                Van 1801-1813 pachten Hendrik Dirksz van Voorthuijsen en Maria van Maren de boerderij Groot Wolfswinkel

                Lidm. Scherpenzeel 26-12-1799: Maria van Maren. In lidm. lijst van 1805.

Uit dit huw.:

1. Hermijntje van Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 08/21-06-1801, op Wolfswinkel, ov. Scherpenzeel 08-03-1841, ongehuwd

            Kind:

            Willem van Voorthuizen, geb. Renswoude 1829, ov. Renswoude 19-02-1841

2. Arresje van Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 08/21-06-1803, op Groot Wolfswinkel, ov. Scherpenzeel 14-03-1861, tr. Woudenberg 10-11-1832, in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 11-11-1832 Helmert Overeem, geb./ged. Woudenberg 11/24-01-1808, oppasser van de jacht, ov. Scherpenzeel 12-12-1879, zn. van Jan Helmerden van Overeem en Teuntje Lagerweij

3. Dirk van Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 14-12-1805/12-01-1806, volgt IVa

4. Hendrik van Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 05/24-06-1810, daggelder, ov. Woudenberg 16-03-1867

                Hij woont in 1852 in Scherpenzeel.

5. Jan van Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 30-03/09-05-1813, metselaar, ov. Barneveld 10-02-1871, tr. Barneveld 16-04-1847 Niesje Westendorp, geb. Barneveld 10-09-1809, ov. Barneveld 29-04-1878, dr. van Dirk van Westendorp en Jannetje van Eldijk

 

IVa

Dirk van Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 14-12-1805/12-01-1806, ov. Renswoude (Klein Overeem) 23-03-1888, tr. Scherpenzeel 14-02-1840 Gijsbertje van Ginkel, geb. Renswoude 09-07-1816, ov. Renswoude (Klein Overeem) 29-05-1897, dr. van Teunis Gijsbertsen van Ginkel en Aaltje Brandsen/Fransen Veldhuijsen

Uit dit huw.:

1. Hendrik van Voorthuizen, geb. Renswoude 12-07-1840, ov. Woudenberg 06-02-1933, tr. Renswoude 31-07-1868 Janna van den Brink, geb. Ede 22-05-1841, ov. Woudenberg 14-12-1910, dr. van Steven van den Brink en Elizabeth Smits

Uit dit huw.:

            1. doodgeb. kind, ov. Renswoude 10-08-1868

2. Gijsbertje van Voorthuizen, geb. Woudenberg 30-10-1869, tr. Woudenberg 05-12-1895 Lubbertus Willigenburg, geb. Hoevelaken 1865, ov. Woudenberg 24-08-1933, zn. van Berend Willigenburg en Klaasje Boshuizen

3. Elizabeth van Voorthuizen, geb. Woudenberg 15-11-1871, ov. Woudenberg 27-05-1879

4. Dirkje van Voorthuizen, geb. Woudenberg 12-09-1873, tr. Woudenberg 10-11-1893 Jan van Harskamp, geb. Ede 1868, zn. van Jan van Harskamp en Jacobje Versteeg

5. Gerritje van Voorthuizen, geb. Woudenberg 05-12-1875, ov. Woudenberg 17-03-1894

6. Teunis van Voorthuizen, geb. Woudenberg 24-02-1878, arbeider, ov. Maarn 03-01-1923, tr. Ede 15-02-1913 Aartje Snitselaar, geb. Ede 1887, dr. van Cornelis Snitselaar en Cornelia Vlastuin

7. Elizabeth van Voorthuizen, geb. Woudenberg 22-03-1880, ov. Renswoude 22-03-1943, tr. Woudenberg 06-11-1908 Jan Pater, geb. Veenendaal 1885, zn. van Willem Pater en Catharina Roelofsen

8. Helmert van Voorthuizen, geb. Woudenberg 18-04-1882, tr. (1) Woudenberg 27-03-1907 Gijsje van Donkelaar, geb. Woudenberg 18-03-1885, ov. Woudenberg 27-06-1919, dr. van Gerrit van Donkelaar en Maria van Ravenhorst, tr. (2) Woudenberg 08-07-1921 Albertha Janna Willemsen, geb. Ede 1897, dr. van Evert Willemsen en Derkje van Beek

            Ut het 2e huw.:

            1. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 15-10-1922

9. Jan van Voorthuizen, geb. Woudenberg 07-03-1884, landbouwer, ov. Renswoude 25-11-1936, tr. (1) Renswoude 14-08-1908 Petronella van Bouwhorst geb. Woudenberg 05-04-1885, ov. Ede 31-07-1917, dr. van Gerrit van Bouwhorst en Aartje Ruitenbeek, tr. (2) Ede 03-07-1919 Johanna Verbeek, geb. Barneveld 1899, dr. van Teunis Verbeek en Gijsje Donkersteeg

2. Aaltjevan Voorthuizen, geb. Renswoude 27-09-1842, ov. Leusden 26-06-1892, tr. Leusden 22-04-1880 Dirk Arise Verbeek, wed. Aaltje van Meerveld, geb. Beusichem 02-12-1815, landbouwer op Groot Ravesloot onder Leusden, ov. Leusden 10-06-1895, zn. van Arie Verbeek en Johanna Cornelia van der Lingen

3. Maria van Voorthuizen, geb. Renswoude 06-11-1843, ov. Renswoude (ingeschr. te Scherpenzeel) 05-12-1868, tr. Scherpenzeel 08-03-1867 Gerrit Hooier, geb. Ede 1837, boerenknecht, zn. van Hijmen Hooier en Geertje van Ravenhorst

4. Teunisvan Voorthuizen, geb. Renswoude 08-12-1844, landbouwer, graanhandelaar en bakker te Ederveen, ov. Ederveen 21-02-1922, tr. Ede 31-10-1874 Woutertje Kelderman, geb. Ede 18-01-1851, ov. Ederveen 19-04-1912, dr. van Arien Kelderman en Johanna Baggel

5. Jan van Voorthuizen, geb. Renswoude 18-01-1846, landbouwer, ov. Renswoude (Klein Overeem) 14-09-1915, ongehuwd

6. Frans van Voorthuizen, geb. Renswoude 20-12-1847, landbouwer, ov. Renswoude (Klein Overeem) 26-05-1937, ongehuwd

7. Harmanus van Voorthuizen, geb. Renswoude 16-03-1849, landbouwer, molenaar, ov. Leusden (Snorrenhoef) 14-10-1933, tr. (1) Woudenberg 07-06-1877 Dirkje Hopman, geb. Woudenberg 29-08-1855, ov. Leusden 13-03-1883, dr. van Caspar Hopman en Hendrikje van de Lagemaat, tr. (2) Leusden 25-09-1884 schoonzus Niesje Hopman, geb. Woudenberg 26-05-1860, ov. Leusden 28-11-1929, dr. van Caspar Hopman en Hendrikje van de Lagemaat

Uit het 1e huw.:

1. Gijsbertje van Voorthuizen, geb. Woudenberg 10-09-1877, tr. Leusden 11-04-1901 Dirk van de Lagemaat, geb. Woudenberg 03-07-1876, zn. van Mathijs van de Lagemaat en Jannetje Steenbeek

2. Hendrikje van Voorthuizen, geb. Maarn 1879, tr. Leusden 17-12-1903 Hendrikus Osnabrugge, geb. Houten 1873, zn. van Willem Osnabrugge en Geertje van der Kreeft

3. Dirk van Voorthuizen, geb. Maarn 1880, landbouwer, ov. Ede 01-09-1942, tr. Woudenberg 07-04-1904 Hermijntje van Ruler, geb. Woudenberg 1885, zn. van Dirk van Ruler en Neeltje Margaretha Halm

            Uit dit huw.:

            1. Dirk van Voorthuizen, geb. Woudenberg 1911, ov. Woudenberg 22-07-1913

4. Clara van Voorthuizen, geb. Leusden 28-02-1882

Uit het 2e huw.:

5. Niesje van Voorthuizen, geb. Leusden 28-05-1884 (erkend bij huw.)

6. Aaltje van Voorthuizen, geb. Leusden 15-03-1886

7. Hendrik van Voorthuizen, geb. Leusden 25-03-1887

8. Cornelia van Voorthuizen, geb. Leusden 07-05-1888, ov. Leusden 25-07-1894

9. Dirkje van Voorthuizen, geb. Leusden 06-08-1890

10. doodgeb. kind, ov. Leusden 06-01-1894

11. doodgeb. kind, ov. Leusden 07-02-1897

12. Cornelia van Voorthuizen, geb. Leusden 03-05-1898

8. Jannigje van Voorthuizen, geb. Renswoude 14-02-1851, tr. Renswoude 07-04-1881 Willem van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 06/27-08-1848, smid, ov. Scherpenzeel 02-02-1909, zn. van Jan van Setten en Jannigje Koudijs

9. Helmerd van Voorthuizen, geb. Renswoude 16-12-1852, ov. Woudenberg 20-07-1881 (4 maanden na zijn huw.!), tr. Woudenberg 05-03-1881 Jannetje Steenbeek, wed. Matthijs van de Lagemaat, geb. Woudenberg 21-11-1845, ov. Woudenberg 19-04-1894, dr. van Tijmen Steenbeek en Gijsje Meerveld. Jannetje, tr. (3) Woudenberg 11-12-1885 Hendrikus van Brummelen, geb. Amerongen 05-02-1850, zn. van Hendrikus van Brummelen en Jannigje Apeldoorn

Uit dit huw.:

1. Hendrik van Voorthuizen, geb. Woudenberg 22-06-1881, ov. Woudenberg 01-10-1881

10.Teunisje van Voorthuizen, geb. Renswoude 25-01-1855, ov. Lunteren 05-01-1943, tr. Renswoude 30-03-1893 Cornelis de Koning, geb. Lunteren 22-09-1859, landbouwer, ov. Lunteren 28-12-1953, zn. van Kil de Koning en Aartje van de Hoef

11. Dirk van Voorthuizen, geb. Renswoude 09-10-1856, landbouwer, ov. Renswoude (Klein Overeem) 01-12-1936, ongehuwd

12. Gijsbertje van Voorthuizen, geb. Renswoude 04-08-1859, ov. Woudenberg 29-12-1891, tr. Woudenberg 13-03-1886 Jan Veenendaal, geb. Woudenberg 01-04-1855, zn. van Hendrik Veenendaal en Zwaantje van Ravenhorst

13. Hendrikje van Voorthuizen, geb. Renswoude 17-12-1861, ov. Renswoude (Klein Overeem) 19-02-1930, ongehuwd

 

IIb

Willem Willemsen van Voorthuijsen/van de Glinthorst, ged. Scherpenzeel 25-08-1720, op Birreveld, begr. Scherpenzeel 12-07-1803, tr. Renswoude (otr. Woudenberg) 03-11-1748 Jantje Hendriks van Ginkel, ged. Renswoude 05-06-1724, begr. Scherpenzeel 04-06-1803, dr. van Hendrik Ernsten van Ginkel en Aartje Jans van Klein Dashorst

Uit dit huw.:

1. Aart Willemsen van Voorthuizen, ged. Scherpenzeel 26-10-1749, op Geijtenbeek

2. Willem Willemsen van Voorthuizen, ged. Scherpenzeel 11-10-1750, op Geijtenbeeck, volgt IIIb

3. Hendrik Willemsen van Voorthuizen, ged. Scherpenzeel 18-03-1753, op Geijtenbeek, landbouwer op Klein Davelaar, ov. Woudenberg 09-01-1830, ongehuwd

In 1837 doet Willem van Voorthuizen, z.b. onder Woudenberg afstand t.b.v. Gijsbert Dorrestein, korenmolenaar te Woudenberg en Jan Vlastuin, schoenmaker te Woudenberg als diakenen van de Herv. Kerk te Woudenberg, die hem zijn leven lang moeten onderhouden. Willem schenkt daarvoor zijn erfdeel van wijlen zijn broer Hendrik van Voorthuizen, ov. 09-01-1830 te Woudenberg, volgens testament van 15-12-1828, not. W. van Ginkel te Stichts Veenendaal, bestaande uit: de helft van Klein Davelaar, aan de Brinkkant onder Woudenberg, sectie D 120,132-134,137-168,171-183,185-188,479-492, met huis, bakhuis, twee korenbergen, schapenhok en land, groot 20 bunder, belast met vruchtgebruik t.b.v. zijn broer Aart van Voorthuizen, landeigenaar x Aaltje van Ginkel. Titel van Aankomst: door Hendrik en Aart gekocht op 17-08-1792, voor het gerecht te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 19; 25-04-1837).

4. Teunis Willemsen van Voorthuizen, ged. Scherpenzeel 18-01-1756, op Geijtenbeek in ´t Stight

5. Aart Willemsen van Voorthuizen, ged. Scherpenzeel 02-09-1759, op Geijtenbeek, landbouwer, ov. Scherpenzeel 10-05-1837, tr. (1) Leersum 15-11-1801 Gijsbertje Floor,  wed. Cornelis van Ginkel, ged. Amerongen 28-10-1753, aen den Dwarswegh, won. Zuilensteijns Ginkel, begr. Woudenberg 30-09-1809, dr. van Arris Floor en Jacobje Gijsberts, tr. (2) Scherpenzeel 11-10-1813 Aaltje Gerritsen van Ginkel, ged. Renswoude 02-07-1779, op Emmikhuizen, ov. Woudenberg 21-02-1865, dr. van Melchert Gerritsen van Ginkel/Langelaar en Hendrikje Killen

In 1837 doet Willem van Voorthuizen, z.b. onder Woudenberg afstand t.b.v. Gijsbert Dorrestein, korenmolenaar te Woudenberg en Jan Vlastuin, schoenmaker te Woudenberg als diakenen van de Herv. Kerk te W., die hem zijn leven lang moeten onderhouden. Willem schenkt daarvoor zijn erfdeel van wijlen zijn broer Hendrik van Voorthuizen, ov. 09-01-1830 te Woudenberg, volgens testament van 15-12-1828, not. W. van Ginkel te Stichts Veenendaal, bestaande uit: de helft van Klein Davelaar, aan de Brinkkant onder Woudenberg, sectie D 120,132-134,137-168,171-183,185-188,479-492, met huis, bakhuis, twee korenbergen, schapenhok en land, groot 20 bunder, belast met vruchtgebruik t.b.v. zijn broer Aart van Voorthuizen, landeigenaar x Aaltje van Ginkel. Titel van Aankomst: door Hendrik en Aart gekocht op 17-08-1792, voor het gerecht te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 19; 25-04-1837).

In 1837 verkoopt Aaltje van Ginkel, wed. Aart van Voorthuizen, eigena­resse te Scherpenzeel zeven schapen t.w.v. f 276,60. (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 28; 05-06-1837).

In 1842 geeft Aaltje van Ginkel, wed. Aart van Voorthuizen, rentenierster te Scherpenzeel een machtiging aan Olivier Sterk, burgemeester te Scherpenzeel om haar eigendommen te beheren en het vruchtgebruik te regelen dat zij heeft van de hofstede van Hendrik van Voorthuizen, ov. 09-01-1830 te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 48; 23-12-1842).

In 1856 laat Aaltje van Ginkel, wed. Aart van Voorthuizen, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken. Aaltje van Voorthuizen, dochter van Hendrik van Voorthuizen x Geertje van Ravenhorst krijgt de klerenkast met kleding en sieraden en f 500,=. De diaconie van de Herv, kerk te Scherpenzeel f 400,= Erfgenamen: de helft voor de naaste bloedverwanten. 1/6 de kinderen van wijlen zwager Jorden van Voorthuizen. 1/6 de kinderen van wijlen zwager Willem van Voorthuizen. 1/6 neef Kors Pater, won. op de Hoope onder Renswoude (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 25; 02-10-1856).

In 1856 verkoopt Aaltje van Ginkel, wed. zonder kinderen van Aart van Voorthui­zen, (testament 07-08-1833, not. J.W.A. Im­mink), z.b. te Scherpenzeel aan Gerrit ten Broek, meester metselaar te Scherpenzeel een huis nr. 62, bergschuur, erf en tuin aan de Glashorster­dijk te Scherpenzeel, sectie D 297,298, erfpacht van f 6,= t.b.v. Willem Bakker, metselaar te Amersfoort, groot 16 roeden, 70 ellen, voor f 900,=. Titel van Aankomst: door Aart van Voorthuizen in 1809 nieuw laten bouwen, geen papieren. (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 26; 13-10-1856).

6. Jorden Willemsen van Voorthuizen, ged. Scherpenzeel 14-02-1762, op Geijtenbeek, volgt IIIc

7. Janna Willemsen van Voorthuizen, ged. Scherpenzeel 26-05-1765, op Geijtenbeek, ov. Scherpenzeel 22-03-1853, tr. Woudenberg 01-03-1789 Jacobus Bakker, ged. Scherpenzeel 07-01-1759, kleermaker, ov. Scherpenzeel 13-10-1834, zn. van Jan Kobusz Bakker en Derckje van ’t Willaer

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1783: Jakobus Bakker, jm.

Lidm. Scherpenzeel 13-04-1801: Janna van Vorthuijzen.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Jakobus Bakker.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Janna van Vorthuijzen.

Testament Jakobus Bakker, mr. kleermaker x Janna van Voorthuizen, won. huis nr. 26 te Scherpenzeel (AE; AT057a022, nr. 426; 15-06-1832).

In 1838 laat Janna van Voorthuizen, wed. met kinderen van  Jacobus Bakker, haar testament maken. Zoons Jan Bakker, kleermaker te Scherpenzeel en Willem Bakker, metselaar te Scherpenzeel krijgen vooruit ¼ deel van de erfenis. Executeur: zoon Jan Bakker voor f 25,=. (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 42; 11-10-1838)

8. Grietje Willemsen van Voorthuizen, ged. Woudenberg 17-06-1769, get. Maria Willemsen, ov. Lunteren 15-08-1828, tr. Scherpenzeel 23-10-1808 Cornelis Corsen Pater, ged. Scherpenzeel 23-08-1761, in het Hooibroeck onder Woudenberg, landbouwer, ov. Lunteren 16-08-1828 (één dag na zijn vrouw!), zn. van Cors Willemsz Pater en Fransje Claassen van Davelaar

IIIb

Willem Willemsen van Voorthuizen, ged. Scherpenzeel 11-10-1750, op Geijtenbeeck, ov. Woudenberg 14-04-1839, tr. Woudenberg 09-06-1783 Maria Jacobsen van Loeveseijn, ged. Woudenberg 21-04-1754, ov. Woudenberg 04-07-1825, dr. van Jacob Gerritsz Loeveseijn en Willemijntje Teunissen van de Wetering

Lidm. Scherpenzeel 20-03-1806: Willem van Voorthuijsen en Mie van Loeveseij, beiden met attestatie vertrokken naar Woudenberg 04-04-1806.

In 1837 doet Willem van Voorthuizen, z.b. onder Woudenberg afstand t.b.v. Gijsbert Dorrestein, korenmolenaar te Woudenberg en Jan Vlastuin, schoenmaker te Woudenberg als diakenen van de Herv. Kerk te W., die hem zijn leven lang moeten onderhouden. Willem schenkt daarvoor zijn erfdeel van wijlen zijn broer Hendrik van Voorthuizen, ov. 09-01-1830 te Woudenberg, volgens testament van 15-12-1828, not. W. van Ginkel te Stichts Veenendaal, bestaande uit: de helft van Klein Davelaar, aan de Brinkkant onder Woudenberg, sectie D 120,132-134,137-168,171-183,185-188,479-492, met huis, bakhuis, twee korenbergen, schapenhok en land, groot 20 bunder, belast met vruchtgebruik t.b.v. zijn broer Aart van Voorthuizen, landeigenaar x Aaltje van Ginkel. Titel van Aankomst: door Hendrik en Aart gekocht op 17-08-1792, voor het gerecht te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 19; 25-04-1837).

Uit dit huw.:

1. Willem van Voorthuizen, geb./ged. Woudenberg 15/28-09-1783, begr. Scherpenzeel 26-02-1785

                Bij zijn ov. staat: Kind van Willem Willemsen van Voorthuizen, uit de Helder.

2. Willemijntje van Voorthuizen, geb./ged. Woudenberg 28-07/07-08-1785, ov. Scherpenzeel 27-12-1856, tr. Woudenberg 31-01-1818 Wulfert van Ginkel, ged. Woudenberg 12-09-1773, ov. Woudenberg 12-02-1853, zn. van Cornelis Rutten van Ginkel en Evertje Wulferts Meerveld

3. Willem van Voorthuizen, geb./ged. Woudenberg 27-01/11-02-1787, arbeider, werkman, ov. Scherpenzeel 21-05-1861, tr. Scherpenzeel 25-11-1836 Willempje van den Broek, geb./ged. Woudenberg 15-03/13-04-1806, ov. Scherpenzeel 25-10-1873, dr. van Hendrik van den Broek en Cornelia van Zanten

            Voorkind:

            Cornelia van den Broek, geb. Scherpenzeel 21-09-1836, ov. Scherpenzeel 22-10-1836

            Uit dit huw.:

1. Mariavan Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 18-12-1837/28-01-1838, ov. Scherpenzeel 27-06-1839

2. Hendrikvan Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 08-02/31-03-1839, ov. Scherpenzeel 11-04-1843

3. Marinusvan Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 20-04/26-06-1842, ov. Scherpenzeel 24-01-1917, ongehuwd

4. Jacob van Voorthuizen, geb./ged. Woudenberg 18-02/01-03-1789, ov. Woudenberg 19-09-1811, begr. Scherpenzeel 25-09-1811, ongehuwd

5. Neeltje van Voorthuizen, geb./ged. Woudenberg 20/26-12-1790, get. Johanna van Voorthuizen, ov. Woudenberg 23-09-1857, tr. Woudenberg 29-04-1820 Jan van Ginkel, ged. Renswoude 14-01-1781, de Kooij, ov. Woudenberg 24-02-1846, zn. van WillemWillemsen van Ginkel en Johanna Gerritsen/Reijerse Wingelaar

6. Aartje van Voorthuizen, geb./ged. Woudenberg 30-05/16-06-1793, ov. Scherpenzeel 13-09-1870, tr. Scherpenzeel 04-04-1828 en Grote Kerk 06-04-1828 Jan van Schaik, ged. Woudenberg 12-02-1792, op Groot Rooijwinkel, ov. Scherpenzeel 09-04-1864, zn. van Willem Jansz van Schaik en Hendrikje Woutersen van Sniddelaar

In 1864 stelt Aartje van Voorthuijsen, wed. zonder kinderen van Jan van Schaik, z.b. te Scherpenzeel haar goede vriend Hendrik Berendse, meester smid te Scherpenzeel voor f 25,= aan als executeur testamentair (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 30; 01-06-1864).

In 1868 laat Aartje van Voorthuizen, wed. Jan van Schaik, z.b. te Scherpenzeel roerend goed verkopen t.w.v. f 71,90 (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 50; 27-10-1868).

 

IIIc

Jorden Willemsen van Voorthuizen, ged. Scherpenzeel 14-02-1762, op Geijtenbeek, ov. Renswoude 14-12-1835, tr. (1) Woudenberg 22-04-1792 Hendrikje Veenbrink, ged. Woudenberg, begr. Renswoude 20-07-1793, tr. (2) Elisabeth Verschuur

Uit het 1e huw.:

1. Hendrikje van Voorthuizen, ged. Renswoude 28-07-1793, ov. Renswoude 14-01-1852, ongehuwd

Uit het 2e huw.:

2. Willemijntje van Voorthuizen, ged. Renswoude 23-07-1797, ov. Renswoude 09-01-1873, tr. Renswoude 18-04-1829 Cornelis te Water/Toewater, geb. Vaassen/Apeldoorn 1802, ov. Renswoude 06-11-1877, zn. van Bartel te Water en Hermina Mulders

3. Willem van Voorthuizen, geb. Renswoude 14-09-1799, schoenmaker, ov. Scherpenzeel 19-11-1878, tr. Scherpenzeel 07-12-1827 Klara van Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 25/31-01-1790, ov. Scherpenzeel 12-12-1869, dr. van Willem van Wagensveld en Metje van Ginkel/Verhaar

In 1845 laten Willem van Voorthuizen, meester schoenmaker x Klara van Wagens­veld z.b. te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 2149, nr. 6 en 7;07-02-1845).

In 1870 laat Willem van Voorthuizen, schoenmaker te Scherpenzeel roerend goed verkopen t.w.v. f 109,05 (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 3; 01-02-1870).

            Uit dit huw.:

1. Mietje van Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 12/31-01-1830, ov. Scherpenzeel 14-05-1910, begr. Glashorst, graf nr. 318, tr. Scherpenzeel 21-10-1852 Simon Budding, geb. Renswoude 29-04-1823, wever, winkelier, ov. Scherpenzeel 08-02-1895, begr. Glashorst, graf nr. 318, zn. van Jacob Budding en Grietje de Koning

4. Jantje van Voorthuizen, geb. Renswoude 15-02-1801, ov. Renswoude 29-01-1879, ongehuwd

            Kind:

Jan van Voorthuizen, geb. Renswoude 08-12-1834, schoenmaker, ov. Renswoude 22-07-1901, tr. Renswoude 18-06-1869 Teunisje Vink, wed. Gijsbertus Hermanus Jonkers, geb. Renswoude 18-04-1843, ov. Renswoude 24-07-1891, dr. van Cornelis Vink en Gerritje van Droffelaar

                        Uit dit huw.:

1. Cornelis van Voorthuizen, geb. Renswoude 01-01-1870, boerenknecht, ov. Ede 18-04-1942 (elders overleden), tr. Ede 22-04-1899 Maria Kelderman, geb. Rhenen 1876, dr. van Maartje Kelderman

2. Jan van Voorthuizen, geb. Renswoude 25-09-1872, tr. Barneveld 21-05-1897 Cornelia van den Brink, geb. Barneveld 1877, dr. van Ceel van den Brink en Johanna Pater

                                   Uit dit huw.:

                                   1. Jan van Voorthuizen, geb. Renswoude 14-11-1897

                                   2. Celis van Voorthuizen, geb. Renswoude 27-12-1899

                                   3. Teunis van Voorthuizen, geb. Renswoude 03-02-1902

4. Cornelia van Voorthuizen, geb. Renswoude 1907, ov. Renswoude 03-08-1908

5. Teunisje van Voorthuizen, geb. Renswoude 1908, ov. Renswoude 07-12-1908

6. Gerrit van Voorthuizen, geb. Renswoude 1914, ov. Renswoude 10-09-1914

7. Frans van Voorthuizen, geb. Renswoude 1923, ov. Renswoude 04-04-1928

5. kind, begr. Renswoude 24-11-1802

6. Jan van Voorthuizen, geb. Renswoude 26-08-1804

7. Hendrik van Voorthuizen, geb. Renswoude 08-03-1807, landbouwer, ov. Woudenberg 27-09-1861, tr. Woudenberg 18-12-1830 Geertje van Ravenhorst, geb./ged. Woudenberg 17-04/05-05-1811, ov. Woudenberg 14-06-1867, dr. van Gijsbert van Ravenhorst en Neeltje van ´t Voort

In 1867 laat Geertje van Ravenhorst, wed. Hendrik van Voorthuizen, z.b. te Woudenberg haar testament maken. Zoon Gijsbert van Voorthuizen krijgt een bed, peluw, drie kastjes, een wollen en een katoenen deken. Dochter Geertje van Voorthuizen krijgt het beste bed, peluw, drie kastjes, een wollen en een katoenen deken. Enige erfgenaam: haar dochter Jannetje van Voorthuizen (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 15; 20-05-1867).

Uit dit huw.:

1. Aaltjevan Voorthuizen, geb. Woudenberg 21-05-1832, ov. Scherpenzeel 12-10-1912, tr. Woudenberg 15-07-1859 Jacob Vermeulen, geb. Woudenberg 24-12-1828, ov. Scherpenzeel 23-12-1903, zn. van Jacob Vermeulen en Jannetje Hak

2. Neeltjevan Voorthuizen, geb. Woudenberg 22-08-1835, ov. Leersum 10-10-1930, tr. Woudenberg 30-01-1858 Melis Ederveen, geb. Maarn 24-03-1831, ov. Woudenberg 28-02-1891, zn. van Willem Ederveen en Aaltje van den Bos

3. Gijsbert van Voorthuizen, geb. Woudenberg 06-10-1838, schaapherder, ov. Woudenberg 16-01-1900, ongehuwd

4. Elizabeth van Voorthuizen, geb. Woudenberg 21-11-1841

5. Jacoba van Voorthuizen, geb. Woudenberg 16-03-1845, ov. Alphen a/d Rijn 07-11-1932, tr. Papekop 01-12-1866 Johannes van Wijngaarden, geb. Hekendorp 1841, zn. van Wouter van Wijngaarden en Aletta Stigter

6. Jannetje van Voorthuizen, geb. Woudenberg 16-01-1849, ov. Ede 02-08-1898, tr. Scherpenzeel 07-11-1872 Gerrit Jan Klok, geb. Ede 1846, boerenknecht, zn. van Gerrit Klok en Jantje Reemst

7. Geertje van Voorthuizen, geb. Woudenberg 07-09-1852, tr. Scherpenzeel 11-02-1875 Evert Wortman, geb. Veenendaal 1849, boerenknecht, zn. van Teunis Wortman en Neeltje van de Haar

 

 

Voorthuizen (2)

 

I

Willem van Voorthuizen, tr. Willempje Klaassen

Uit dit huw.:

1. Klaas van Voorthuizen, geb. Barneveld 1758, volgt II

 

II

Klaas van Voorthuizen, geb. Barneveld 1758, ov. Woudenberg 27-10-1834, tr. Gerritje van Ginkel, ged. Leersum 22-10-1781, ov. Woudenberg 01-05-1847, dr. van Cornelis Gerritsz van Ginkel en Maatje Evertsen van Asperen

Uit dit huw.:

1. Willemijntje van Voorthuizen, geb./ged. Woudenberg 11/29-12-1811, ov. Renswoude 08-04-1844, ongehuwd

2. Cornelis van Voorthuizen, geb. Woudenberg 10-11-1813, volgt III

3. Maatje van Voorthuizen, geb. Woudenberg 07-05-1817, ov. Leersum 05-06-1860, tr. Leersum 19-10-1849 Jan van Ginkel, geb. Leersum 04-01-1817, zn. van Aart van Ginkel en Dirkje Janzen van de Pol. Jan, tr. (2) Leersum 18-10-1862 Evertje Apeldoorn, geb. Woudenberg 23-01-1830, ov. Scherpenzeel 15-12-1890, dr. van Wulfert Apeldoorn en Marretje van de Lagemaat

 

III

Cornelis van Voorthuizen, geb. Woudenberg 10-11-1813, landbouwer, ov. Maarn (ingeschr. te Woudenberg) 16-01-1886, tr. Woudenberg 30-03-1850 Geertje Peelen, geb. Maarn 10-08-1825, ov. Woudenberg 10-01-1867, dr. van Hendrik Peelen en Rijkje van Voskuilen

In 1850 laten Cornelis van Voorthuizen, landb. x Geertje Peelen, z.b. aan de Brinkkant onder Woudenberg hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 14 en 15; 25-04-1850).

Uit dit huw.:

1. Gerrit van Voorthuizen, geb. Woudenberg 08-03-1851, volgt IV

2. Hendrik van Voorthuizen, geb. Woudenberg 08-07-1852, ov. Woudenberg 09-11-1911, tr. Woudenberg 22-10-1903 Reijertje van de Pol, geb. Barneveld 1871, dr. van Cornelis van de Pol en Hendrikje Bouw

Uit dit huw.:

1. Cornelisvan Voorthuizen, geb. Woudenberg 24-03-1905, ged. in de Grote Kerk 30-04-1905

2. Hendrikavan Voorthuizen, geb. Woudenberg 11-10-1906, ged. in de Grote Kerk 25-11-1906

3. Gerard van Voorthuizen, geb. Woudenberg14-05-1908,ged. in de Grote Kerk 26-07-1908, tr. Martha van den Broek, geb. Leusden 1914, ov. Woudenberg 11-02-1943, dr. van Jan van den Broek en Geurtje van Donselaar

3. Nicolaas van Voorthuizen, geb. Woudenberg 13-11-1853, ov. Woudenberg 06-03-1884, ongehuwd

4. Rijkje van Voorthuizen, geb. Woudenberg 07-10-1855, ov. Woudenberg 20-09-1857

5. Rijk van Voorthuizen, geb. Woudenberg 10-05-1858, ov. Veenhuizen (Norg) 15-08-1897, ongehuwd

6. Cornelia van Voorthuizen, geb. Woudenberg 07-05-1860, ov. Scherpenzeel 17-11-1939, begr. Glashorst, graf nr. 453, tr. Woudenberg 27-01-1898 Gerrit van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 09/31-01-1864, ov. Scherpenzeel 10-05-1936, begr. Glashorst, graf nr. 453, zn. van Rijk Jan van Maanen en Aaltje Lokhorst

                Lidm. Scherpenzeel Grote Kerk 27-03-1887: Gerrit van Maanen

7. Willem van Voorthuizen, geb. Woudenberg 01-04-1862, landbouwer, ov. De Glind, Barneveld 27-06-1908, tr. Barneveld 21-02-1896 Rijkje Schimmel, geb. Scherpenzeel 20-01/03-03-1867, dr. van Aalbert Schimmel en Maria Blankespoor

8. Cornelis van Voorthuizen, geb. Woudenberg 15-06-1863, landbouwer, ov. Ede 05-03-1900, tr. Woudenberg 02-01-1899 Fransina Christina van der Sanden, geb. Ede 1871, dr. van Jan van der Sanden en Berendina van Omme

Uit dit huw.:

1. Cornelis van Voorthuizen, geb. Woudenberg 15-01-1900

9. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 22-12-1864

 

IV

Gerrit van Voorthuizen, geb. Woudenberg 08-03-1851, landbouwer op Veenschoten, ov. Scherpenzeel 11-01-1896, tr. Woudenberg 19-02-1881 Maria van Wolfswinkel, geb. Maarsbergen 05-08-1850, ov. Scherpenzeel 24-02-1922, begr. Glashorst, graf nr. 152, dr. van Tijmen van Wolfswinkel en Willemijntje van Meerveld

In 1896 vindt en boedelscheiding plaats op Veenschoten van de nal. schap van Gerrit van Voorthuizen, ov. op Veenschoten 11-01-1896 t.v.v. 1. Maria van Wolfswinkel, wed. Gerrit van Voorthuizen, landbouwer te Scherpenzeel, mede namens de kinderen Cornelis, Willemijntje, Tijmen en Geertje van Voorthuizen; 2. Cornelis van Voorthuizen, landbouwer te Scherpenzeel, toeziend voogd. Vee: 2 paarden, 7 koeien, 4 vaarspinken, 4 kalveren, 5 varkens, 2 zeugen, 12 jongen varkens, 2 drachtige varkens, 11 keuen, 40 kippen, 60 kuikens. Totaal t.w.v. f 3398,45 (Not. Amersfoort AT058a013, nr. 87; 17-09-1896).

Uit dit huw.:

1. Cornelis van Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 13-01/26-02-1882, landbouwer, tr. Woudenberg 16-03-1922 Teunisje van Egdom, geb. Woudenberg 1886, dr. van Jan van Egdom en Elizabeth Broekhuizen

2. Willemientjevan Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 08-05/03-06-1883

3. Tijmenvan Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 21-08/19-10-1884, landbouwer

4. jongen, ov. Scherpenzeel 09-02-1886

5. jongen, ov. Scherpenzeel 11-04-1887

6. Geertje van Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 02/27-05-1888, tr. Scherpenzeel 09-09-1911 Gijsbertus Schimmel, geb. Woudenberg 1883, boerenknecht, zn. van Jacob Schimmel en Geertje Velthuizen

7. jongen, ov. Scherpenzeel 22-01-1890

8. Nicolaasvan Voorthuizen, geb. Scherpenzeel 30-04-1891, ov. Scherpenzeel 06-05-1891

9. Corneliavan Voorthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 03-06/06-08-1893, ov. Scherpenzeel 23-11-1895

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

april 2009