Vlaanderen

 

De familie Vlaanderen is niet meer weg te denken uit Scherpenzeel. Ze wonen er ruim twee eeuwen. In 1788 trouwt Jan Vlaanderen de Scherpenzeelse Cornelia Willems van Huijgenbosch en wordt waard in De Prins van Scherpenzeel. In 1804 volgt zijn broer Jacob Vlaanderen die met Geertruij Hinnekamp trouwt en veldwachter van Scherpenzeel wordt. Als Jan problemen met klanten in zijn kroeg krijgt, roept hij zijn broer er gewoon bij.Opvallend is dat Jan Vlaanderen de naam van zijn herberg verandert Van Het Bonte Paard in De Prins. Hij zal in de tijd van Patriotten en Prinsgezinden wel bij de laatste partij hebben behoord.

I

Jacob Vlaanderen, geb. Hilversum (gezien de vernoeming van de kinderen ws. zn. van Cornelis Jansz Vlaanderen en Magdalena Lourens Edema), tr. Zeist 07-02-1762 Maria Knoppert, ged. Zeist 05-12-1734, dr. van Hendrik Knoppert en Anna Maria HinsenUit dit huw.:

1. Cornelis Vlaanderen, ged. Zeist 09-05-1762, jong ov.

2. Cornelis Vlaanderen, ged. Zeist 03-04-1763, tr. Zeist 07-11-1784 Sara Roelofs, van Amsterdam

3. Hendrick Vlaanderen, ged. Zeist 01-09-1765

4. Jan Vlaanderen, ged. Zeist 15-11-1767, volgt IIa

Attestatie gegeven 27-08-1789.

5. Jacob Vlaanderen, ged. Zeist 05-11-1769, jong ov.

6. Willem Vlaanderen, ged. Zeist 23-09-1770, jong ov.

7. Willem Vlaanderen, ged. Zeist 27-10-1771, ov. Breukelen-Nijenrode 19-04-1834, tr.(1) Grietje van Rijn, tr. (2) Teuntje van den Heuvel

8. Jacob Vlaanderen, ged. Zeist 20-09-1772, jong ov.

9. Jacob Vlaanderen, ged. Zeist 15-05-1774, volgt IIb

10. Aalbert Vlaanderen, ged. Zeist 02-04-1775, jong ov.

11. Anna Magdalena Vlaanderen, ged. Zeist 29-09-1776

12. Aalbert Vlaanderen, ged. Zeist 19-10-1777

 

IIa

Jan Vlaanderen, ged. Zeist 15-11-1767, metselaar, waard, ov. Scherpenzeel 07-03-1812, tr. Scherpenzeel 28-09-1788 Cornelia Willems van Huijgenbosch, ged. Scherpenzeel 11-12-1768, ov. Scherpenzeel 27-03-1835, dr. van Willem Cornelissen van Huijgenbosch enJacoba Gijsberts

In 1783 koopt Cornelia Willems van Huigenbos voor f 350,= van haar ouders Willem Cornelissen van Huigenbos x Kobisjen Gijsberts hun huis en hof genaamd Het Bonte Paard, met vuurplaten, haalbomen, de beste klerenkast en het beste bed, in het midden van het dorp. Voorwaarde: haar ouders mogen hun leven lang in het huis blijven wonen met het gebruik van de hof. (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 175; 25-11-1783. Afschrift in Westerholt 250. Rekening 1783).

In 1788 leent Cornelia van Huigenbosch, me.j. jd., geassisteerd door haar vader Willem van Huigenbosch f 200,= van Jan Breunissen van Wolfswinkel. Onderpand: haar huis en hof in het dorp ten oosten of achter de kerk  (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 248vo; 04-09-1788).

In 1789 is er een ondervraging Dirk Jansz van Essen, knecht van Jan Kramer, omdat hij met Frans Jansz, zoon van de Logt, heeft gevochten voor de deur van Jan van Vlaanderen, waard in De Prins (Recht. Arch. Scherpenzeel 6, nr. 3,4; 05-03-1789/05-11-1789).

In 1793 kopen Cornelis Steenbeek x Evertje van Putten op 03-10-1793 voor f ? van Jan van Vlaanderen x Cornelia van Huigenbosch een huis, hof en gang aan de noordzijde, vanouds genaamd “Het Bonte Paard, dog aldaar nu De Prins uithangd” in het dorp achter de kerk (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 73; 05-02-1794. Westerholt 277; ontvangst 40e en 50e penning: voor f 550,=).

Uit dit huw.:

1. Jacob Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 12/19-07-1789, volgt IIIa

2. (Ja)Kobus Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 06/16-01-1791, begr. Scherpenzeel 13-02-1808

3. Willem Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 18-03/14-04-1793, schoenmaker, ov. Scherpenzeel 09-10-1870, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857:Willem Vlaanderen.

4. Maria Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 19-01/06-12-1795, ov. Woudenberg 20-04-1854, tr. Scherpenzeel 02-01-1824 Heimen Lansing, wolkammersknecht, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 15-06-1794, ov. Woudenberg 09-09-1858, zn. van Morre Lansing en Heiltje Dashorst

5. Hanna Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 23/28-04-1799, begr. Scherpenzeel 15-12-1800

6. Jan Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 21-10/01-11-1801, volgt IIIb

7. Dirk Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 06-01/10-02-1805, wolkammer, arbeider, ov. Scherpenzeel 26-01-1871, tr. (1) Scherpenzeel 20-03-1829 Antonia Mietje Janssen/Prins, geb./ged. Woudenberg 18/29-05-1808, ov. Woudenberg 04-04-1832, dr. van Jan Janssen Prins en Aaltje van Engelen/Ingen, tr. (2) Scherpenzeel 12-02-1836 Jantje Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/03-05-1789, ov. Woudenberg 03-05-1875, dr. van Geurt Gaasbeek en Bartje Groeneveld

Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Dirk Vlaanderen.

Uit dit huw.:

1. Jan Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 25-01-1830, ov. Scherpenzeel 18-04-1847

8. Hanna/Johanna Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 09-11-/06-12-1807, dienstmeid, ov. Scherpenzeel 31-12-1828, ongehuwd

9. Koba Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 20-08(07)/02-09-1810

 

IIb

Jacob Vlaanderen, ged. Zeist, in ´t Kamp 02-04-1775, boswachter, veldwachter, ov. Scherpenzeel 25-12-1848, tr. Scherpenzeel 02-09-1804 Geertruij Hinnekamp, geb./ged. Scherpenzeel 08/17-09-1780, get. Cornelia hv Gerrit Overeem, ov. Renswoude 01-04-1860, dr. van Brand Hinnekamp en Florentina Evers

Lidm. Scherpenzeel 18-01-1824: Jacob Vlaanderen.

Voorkind:

1. Maria Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 07-09/10-10-1802, ov. Woudenberg 13-11-1876, tr. Scherpenzeel 07-05-1830 Evert Renes, geb./ged. Scherpenzeel 10-04/06-05-1804, metselaarsknecht/wolkammer, ov. Ede 11-11-1901, zn. van Gerrit Renes en Evertje Mandersloot

Voorkind:

Helena Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 27-04-1827, ov. Scherpenzeel 11-07-1827

Uit dit huw.:

2. Hendrika Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 26-02/17-03-1805, ov. Ede 29-12-1896, tr. Scherpenzeel 29-11-1833 Roelof van der Meijden, ged. Stichts Veenendaal 16-09-1804, wolkammersknecht, zn. van Jacobus van der Meijden en Hanna van der Meijden

            Voorkind:

            Roelof Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 24-09-1830/02-01-1831

3. Jacob Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 19-02/11-03-1810, veldwachter, ov. Bergharen 23-11-1865, ongehuwd

4. Johanna Magdalena Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 28-05/15-06-1817, ov. Scherpenzeel14-12-1861, tr. Scherpenzeel 24-01-1840 Jan Lubbert Cozijnsen, geb. Barneveld 15-04-1819, schoenmaker, ov. Scherpenzeel 25-06-1908, begr. Glashorst, graf nr. 236, zn. van Lubbert Cozijnsen en Aaltje Methorst

Lidm. Scherpenzeel 07-04-1839:Johanna Magdalena Vlaanderen.

5. Jan Gerrebrand Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 12-12-1820/14-01-1821, wolkammer, metselaar, ov. Renswoude 12-01-1890, tr. Scherpenzeel 11-05-1850 Jantje Donkervoort, geb. Scherpenzeel 03/29-01-1826, ov. Renswoude 26-01-1903, dr. van Jantje Donkervoort

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1850:Jan Gerrebrand Vlaanderen, met attestatie vertrokken naar Renswoude.

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857:Jansje Donkervoort hv J.G. Vlaanderen te Renswoude.

Uit dit huw.:

1. Jacob Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 05/30-03-1851, tr. Renswoude 02-05-1884 Aaltje Hartman, geb. Haarlem 1854, dr. van Harm Hartman en Hendrien Bloemberg

2. Jan Vlaanderen, geb. Woudenberg 31-03-1853, ged. in de Grote Kerk 01-05-1853, ov. Renswoude 17-06-1877

3. Dirk Vlaanderen, geb. Woudenberg 01-01-1856, ged. in de Grote Kerk 27-01-1856, ov. Renswoude 10-01-1914, tr. Renswoude 01-05-1903 Gerritje Voskuilen, geb. Ede 1860, dr. van Arie Voskuilen en Antje Methorst

4. Geertruida Florentina Vlaanderen, geb. Woudenberg 01-08-1858, ged. in de Grote Kerk 05-09-1858, ov. Wisch 01-02-1944, tr. Renswoude 02-09-1898 Gerrit van den Berg, geb. Leersum 1862, ov. Leersum 06-04-1934, zn. van Remmert van den Berg en Neeltje Visee

5. Martinus Vlaanderen, geb. Renswoude 27-04-1861, ov. Renswoude 06-05-1861

6. Willem Johannes Vlaanderen, geb. Renswoude 18-07-1862

7. Martinus Vlaanderen, geb. Renswoude 04-04-1865

8. Hendrik Vlaanderen, geb. Renswoude 01-05-1868, tr. Renswoude 20-05-1897 Willemijntje Schuur, geb. Renswoude 10-08-1865, dr. van Willem Schuur en Cornelia Boek

 

IIIa

Jacob Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 12/19-07-1789, wolkammer, arbeider, ov. Scherpenzeel 07-01-1864, tr. Scherpenzeel 05-02-1820 Wilhelmina van Barneveld, geb. Veenendaal 1799, ov. Baarn (ingeschr. te Scherpenzeel) 07-10-1848, dr. van Hendrik van Barneveld en Cornelia de Bont

Lidm. Scherpenzeel:Jacob Vlaanderen, met attestatie vertrokken naar Baarn juli 1860.

Uit dit huw.:

1. Cornelia Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 13-08/03-09-1820, ov. Baarn 12-07-1870 (vier dagen na haar man!), tr. Baarn 26-09-1843 Jan Boering, geb. Norg 1809, ov. Baarn 08-07-1870, zn. van Hendrik Boering en Martje Teunis

2. Jantje Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 15-06/15-07-1822, ov. Breukelen-Nijenrode 25-02-1885, tr. (1) Woudenberg 25-09-1847 Johannes Petrus Faessen, geb. Rotterdam 1810, ov. Breukelen-Nijenrode 28-10-1855, zn. van Leonardus Faessen en Gertrudis Beumer, tr. (2) Breukelen-Nijenrode 20-05-1870 Aalbert Boom, geb. Loosdrecht 1837, zn. van Jan Boom en Jannetje Oudhof

3. Hendrik Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 30-10/02-12-1827, arbeider, ov. Utrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 03-07-1864, tr. Ede 09-09-1853 Aaltje van Burken, geb. Gelders Veenendaal 1826, ov. Scherpenzeel 15-04-1873, dr. van Gerrit van Burken en Willemijntje Groeneveld

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1864:Hendrik Vlaanderen.

In 1873 verkoopt Gerrit Vlastuin, schoenmaker te Scherpenzeel als diaken te Scherpenzeel roerend goed van wijlen de wed. Hendrik Vlaanderen t.w.v. f 49,60. Gedaan ten huize van de wed. Hendrik Vlaanderen aan het oosteind te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 124; 21-04-1873).

            Uit dit huw.:

            1. Wilhelmina Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 24-06/31-07-1864      

4. Willem Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 08/30-05-1830, ov. Scherpenzeel 24-07-1830

5. Willem Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 03/12-06-1831, ov. Scherpenzeel 28-08-1831

6. Jan Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 30-03/28-04-1833, volgt IV

7. Kornelis Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 03/29-11-1835, koperslager, ov. Renkum 14-09-1893, tr. Renkum 26-07-1865 Theodora van Brummen, geb. Arnhem 1828, ov. Renkum 28-08-1911, dr. van Derk van Brummen en Johanna Spithoven

In 1882 verkoopt Cornelis Blanken, logementhouder te Scherpenzeel aan Cornelis Vlaanderen, koperslager te Oosterbeek een woonhuis, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 487,488, groot 0.11.10 ha., voor f 740,= (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 26; 03-07-1882).

8. Johanna Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 08/29-09-1839

 

IIIb

Jan Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 21-10/01-11-1801, metselaar, ov. Scherpenzeel 03-06-1861, tr. Scherpenzeel 10-11-1826 Geertje van Huijgenbos, geb./ged. Scherpenzeel 26-04/12-05-1805, op Groot Schaik, ov. Scherpenzeel 09-04-1866, dr. van Jan Claasen van Huijgenbos en Gijsbertje Dirksen van ’t Foort

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857:Jan Vlaanderen.

Uit dit huw.:

1. Jan Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 22-02/02-03-1828, ov. Scherpenzeel 28-12-1854, ongehuwd

2. Gijsbert Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 25/30-05-1830, boerenknecht te Leersum(1860), ov. Montfoort 11-01-1893, tr. (1) Rhenen 21-08-1862 Jannetje Drost, geb. Veenendaal 1837, ov. Rhenen 27-01-1866, dr. van Jan Drost en Hendrijntje van de Vliert, tr. (2) Willeskop 19-01-1876 Janna Rietveld, geb. Montfoort 1851), ov. Montfoort 13-02-1928, dr. van Hermanus Rietveld en Mijntje Loendersloot

3. Koba Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 18-10/04-11-1832, ov. Scherpenzeel 14-02-1834

4. Jannigje Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 02/28-12-1834, ov. Amersfoort 03-06-1871, tr. Scherpenzeel 29-12-1860 Arris Floor, geb. Leersum 1837, boerenknecht, zn. van Gerrit Floor en Peetje van de Vliert

5. Johanna Christina Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 15-08/03-09-1837, ov. Scherpenzeel 06-11-1837

6. Zwaantje Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 25-05/30-06-1839, ov. Scherpenzeel 17-09-1839

7. Cornelis Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 31-01/28-02-1841, ov. Driebergen 05-05-1892, ongehuwd

8. Nicolaas Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 24-05/29-06-1845, ov. Scherpenzeel 09-08-1845

9. Johanna Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 15-12-1846/31-01-1847, ov. Utrecht 18-01-1926, tr. Driebergen 07-12-1877 Cornelis Verweij, geb. Zeist 1849, zn. van  Willem Verweij en Elisabeth van Ek

            Kind:

            Jan Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 19-05/28-07-1867

 

IV

Jan Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 30-03/28-04-1833, arbeider, ov. Scherpenzeel 04-09-1914, tr. Scherpenzeel 30-11-1861 Hendrika Geertruida van Elst, geb. Scherpenzeel 08/25-08-1833, ov. Scherpenzeel 25-11-1892, dr. van Antonie van Elst en Alida Duysing

Lidm. Scherpenzeel 15-03-1860:Jan Vlaanderen.

In 1904 vindt er verkoping van huisraad plaats ten huizen van Jan Vlaanderen, arbeider te Scherpenzeelt.v.v. de eigenaren: 1. Jan Vlaanderen, arbeider te Scherpenzeel. 2. Jacob Vlaanderen, arbeider te Scherpenzeel. 3. Antonie Vlaanderen, arbeider te Scherpenzeel. 4. Willem Vlaanderen, arbeider te Scherpenzeel. 5. Cornelis ter Burg, metselaar te Baarn. 6. Hendrik Meijers, rijksveldwachter te Hilversum. 7. Jacob de Boer, kleermaker te Amsterdam t.w.v. 93,45 (AT058c005, nr. 830; 28-01-1904).

Voorkind:

Maria van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 13-01/04-03-1855

Uit dit huw.:

1. Jacob Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 11/23-02-1862, volgt Va

2. Antonie Vlaanderen, geb. Woudenberg 24-01-1863, ged. in de Grote Kerk 22-02-1863, volgt Vb

3. Willem Vlaanderen, geb. Woudenberg 06-12-1864, ged. in de Grote Kerk 08-01-1865, volgt Vc

4. Alida Wilhelmina Vlaanderen, geb. Woudenberg 06-02-1868, ged. in de Grote Kerk 29-03-1868, tr. Scherpenzeel Jacob de Boer, geb. Edam 1845, kleermaker te Amsterdam (1904), zn. van Klaas de Boer Janszoon en Trijntje Dirkoe Kat 01-11-1890

5. Cornelia Vlaanderen, geb. Woudenberg 21-12-1871, ged. in de Grote Kerk 04-02-1872, ov. Baarn 02-05-1906, tr. Scherpenzeel 15-04-1899 Cornelis ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 07-12-1871/04-02-1872, metselaar, zn. van Antonie ter Burg en Maria Veldhuizen

Lidm. Scherpenzeel 11-03-1891:Cornelia Vlaanderen, met attestatie vertrokken naar Baarn 03-08-1901.

6. Willemijntje Vlaanderen, geb. Woudenberg 26-03-1877, ged. in de Grote Kerk 27-05-1877, tr. Scherpenzeel 14-01-1899 Henri Charles Lambert Meijer, geb. Harderwijk 1875, tramconducteur, rijksveldwachter te Hilversum (1904), zn. van Wilhelmus Reinirus Meijer en Aartje van Essen

 

Va

Jacob Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 11/23-02-1862, arbeider, ov. Scherpenzeel 11-06-1934, tr. Woudenberg 06-11-1891 Jacomijntje/Mientje van Harskamp, geb. Woudenberg 27-04-1869, dr. van Gerrit van Harskamp en Gerritje van ´t Voort

Uit dit huw.:

1. Hendrica Geertruida Vlaanderen, geb. Scherpenzeel 10-01-1892, ov. Scherpenzeel 24-01-1892

2. Jan Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 18-04/14-05-1893

3. Gerrit Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 11-09/04-11-1894, tr. Scherpenzeel 14-05-1921 Maria van Manen, geb. Ede 1894, dr. van Dirk Jan van Manen en Maagje van Engelenburg 14-05-1921

4. Hendrika Geertruida Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 16-01/08-03-1896, tr. Scherpenzeel 17-12-1921 Adrianus Stephanus Sillevis, geb. ’s-Gravenhage 1897, telefoonbeambte, zn. van Johannes Adrianus Stephanus Sillevis en Johanna Jansen

                Vertrokken naar ’s-Gravenhage.

5. Jannigje Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 08-03/24-04-1898

6. Alida Wilhelmina Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 11-08/29-09-1901

7. Cornelia Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 26-11/25-12-1904

8. Dirk Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 13-01/07-04-1907, wever, tr. Scherpenzeel 11-02-1933 Wilhelmina Hendriksen, geb. Woudenberg 1909, dr. van Willem Hendriksen en Gerritje van den Brink

            Uit dit huw.:

            1. Jacoba Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 30-07/27-10-1935

2. Willy Vlaanderen, geb. Scherpenzeel 29-06-1939           

9. Jacoba Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 21-03/29-05-1910

10. Jacob Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 14-04/30-05-1915

 

Vb

Antonie Vlaanderen, geb. Woudenberg 24-01-1863, ged. in de Grote Kerk 22-02-1863, metselaar, arbeider, ov. Scherpenzeel 25-03-1942, gebr. Glashorst, graf nr. 190, tr. Woudenberg 09-02-1888 Geertje Ederveen, ov. Scherpenzeel 15-07-1915, geb. Woudenberg 25-03-1868, dr. van Melis Ederveen en Neeltje van Voorthuizen

Lidm. Scherpenzeel 13-03-1891:Anton Vlaanderen.

Uit dit huw.:

1. Jan Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 07/27-05-1888, tr. Veenendaal 18-02-1911 Hendrika Slotboom, geb. Veenendaal 1891, dr. van Aart Slotboom en Elisabeth Bleijenberg

            Uit dit huw.:

1. Antonie Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 05-04/25-05-1913

2. Aart Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 21-08/01-11-1914, ov. Scherpenzeel 02-11-1914

3. Aart Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 27-08/26-09-1915, arbeider, landarbeider, tr. Willemina van Ooik

Uit dit huw.:

1. Hendrika Willemina Vlaanderen, geb. Woudenberg 28-12-1942, ov. Woudenberg (ingeschr. te Scherpenzeel) 29-12-1942

2. Antonie Vlaanderen, geb. Scherpenzeel 08-04-1944

4. Gerard Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 09-02/25-03-1917

Nb. geboorteakte doorgehaald.

5. Elisabeth Vlaanderen, geb. Scherpenzeel 17-07-1918, ov. Scherpenzeel 05-09-1918

6. Elisabeth Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 14-10/30-11-1919

7. Hendrika Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 24-09/29-10-1922

8. Jannetje Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 29-05/006-07-1924          

9. Cornelis Vlaanderen, geb. Woudenberg 07-09-1925, ged. in de Grote Kerk 27-09-1925

10. Willem Vlaanderen, geb. Woudenberg 28-02-1928, ged. in de Grote Kerk 29-04-1928

11. Dirkje Roelofina Vlaanderen, geb. Woudenberg 05-04-1934, ged. in de Grote Kerk 24-06-1934

2. Melis Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 18-09/27-10-1889

3. Hendrika Geertruida Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 02-08/20-09-1891, ov. Scherpenzeel 19-08-1892

4. Hendrika Geertruida Vlaanderen, geb. Scherpenzeel 13-12-1892, ov. Scherpenzeel 15-12-1892

5. Hendrika Geertruida Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 16-12-1893/04-02-1894, tr. Scherpenzeel 24-01-1914 Leendert Anthonius van Gardingen, geb. Hilversum 1892, linieerder, zn. van Franciscus Carolus Jacobus van Gardingen en Cornelia Beek

6. Cornelis Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 01-12-1894/06-01-1895, ov. Scherpenzeel 15-11-1901

7. Neeltje Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 30-12-1895/26-01-1896, ov. Scherpenzeel 26-02-1897

8. Neeltje Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 14-04/16-05-1897, tr. Scherpenzeel 05-07-1919 Willem Jacob Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 23-09/27-12-1896, bloemist, zn. van Jan Gerrit Vonk en Jannetje Meerveld

9. Hendrik Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 01/29-05-1898, tr. Scherpenzeel 04-10-1919 Teunisje van Kampen, geb. Scherpenzeel 11-05/01-11-1896, dr. van Jan Teunis van Kampen en Zwaantje Schut

            Uit dit huw.:

1. Jan Teunis Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 08-01/29-02-1920

2. Geertruida Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 02/30-01-1921, tr. Scherpenzeel 01-06-1940 Geurt Ditewig, geb. Veenendaal 1918, koopman, zn. van Anthonie Ditewig en Geurtje Ruttenberg

3. Zwaantje Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 14-04/27-05-1934

4. Antonie Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 06-12-1937/02-06-1946!

10. Maria Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 26-07/29-10-1899, ov. Scherpenzeel 19-12-1900

11. Maria Wilhelmina Vlaanderen, geb. Scherpenzeel 26-01-1901, ov. Scherpenzeel 09-02-1901

12. Willem Cornelis Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 12-07/31-08-1902, ov. Scherpenzeel 13-05-1911

13. Albertus Vlaanderen, geb. Scherpenzeel 23-08-1904, ov. Scherpenzeel 08-09-1904

14. Cornelia Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 03-10/24-12-1905, tr. Scherpenzeel 01-05-1926 Abraham Cornelis Baas, geb. Hilversum 1904, fabrieksarbeider, zn. van Willem Baas en Marretje Hagen

15. jongen, ov. Scherpenzeel 08-12-1906

16. Geertruida            Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 31-01/29-03-1908

17. Gijsbertha Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 12-04/25-07-1909, ov. Scherpenzeel 14-11-1910

 

Vc

Willem Vlaanderen, geb. Woudenberg 06-12-1864, ged. in de Grote Kerk 08-01-1865, landarbeider, arbeider, tr. Scherpenzeel 02-04-1904 Berendina Snitselaar, geb. Scherpenzeel 22-09/21-10-1877, dr. van Gerrit Snitselaar en Klaasje Berkhof

Uit dit huw.:

1. Jan Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 14-08/25-09-1904, arbeider, ov. Woudenberg (ingeschr. te Scherpenzeel) 25-11-1944, begr. Glashorst, graf nr. 235a

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929:Jan Vlaanderen.

2. Klaasje Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 06-02/04-03-1906, ov. 12-11-1991, tr. Scherpenzeel 22-05-1930 Johannes Methorst, geb. Woudenberg 1904, fabrieksarbeider, zn. van Otto Methorst en Johanna Cornelia van Nellestijn

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929:Klaasje Vlaanderen.

3. Hendrika Geertruida Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 23-09/27-10-1907, ov. Scherpenzeel 04-05-1909

4. Gerrit Rijk Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 02-02/28-03-1909, wever, tr. Scherpenzeel 18-11-1933 Francina Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 15-05/25-09-1910, dr. van Jan Gerrit Vonk en Jannetje Meerveld

5. Hendrika Geertruida Vlaanderen, geb./ged.  Scherpenzeel 12-02/30-04-1911, ov. Scherpenzeel 13-04-1912

6. Hendrik Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 31-10/01-12-1912, tr. Hendrika van Hal

Uit dit huw.:

1. Willem Vlaanderen, geb. Renswoude 21-12-1935, ged. in de Grote Kerk 29-03-1936, ov. Amersfoort (ingeschr. te Renswoude) 11-10-1940

2. Cornelis Vlaanderen, geb. Renswoude 04-06-1939, ged. in de Grote Kerk 24-09-1939

3. Willem Vlaanderen, geb. Renswoude 20-03-1942, ged. in de Grote Kerk 26-04-1942

7. Petronella Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 13-07/27-08-1916, tr. Scherpenzeel 13-11-1946 Teunis Schoonhoven, geb. Scherpenzeel 10-09-1916, huisknecht, zn. van Hendrikus Schoonhoven en Gijsje van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1944:Petronella Vlaanderen.

8. Maria Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 03-02/09-03-1919, tr. Scherpenzeel 29-01-1938 Gerrit Heikamp, geb. Veenendaal 1914, voeger, zn. van Gerrit Heikamp en Willemijntje de Koning

 

 

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

mei 2009