Vermeulen (1)


Er wordt wel verondersteld dat er een Dirk van de Lageweij moet zijn geweest die de stamvader is van
1. Hendrik Dirksz Vermeulen

Stamvader van de familie Vermeulen.

2. Peter Dirksz van Woudenberg


Stamvader van de familie Van Woudenberg.

3. Lambert Dirksz Lagerweij, volgt II

Stamvader van de familie Lagerweij.

Daar is echter nog geen bewijs voor geleverd. Daarom begint deze stamboom gewoon met:

I
Dirck NN, tr. NN
Uit dit huw.:
1. Hendrick Dircksz, volgt II
2. Jacob Dircksz, ov. voor 1735, tr. NN

Huisgezinnen Woudenberg 1675, nr. 27: Jacob Dirksz peerdecoper met sijn vrouw ende een kind onmundich.
In 1679 verkopen Wijnandt van Renesse van Wulp x Johanna Maria van Baexen en Maximiliaan van Beaxen aan Hendrik Dirksen en zijn broer Jacob Dircksen, beiden won. Woudenberg 10 morgen land genaamd de Doornhegge en Lokhorsterland, oost: de Cneel, west: de gemeente tot Woudenberg, noord: Van Obdam, zuid: Willem Cnoppens en de erven van Jan Elis, Jan Bos en Gerrit Hendriksen (UT083b004, nr. 8; 15-03-1679).
Van 1688-1705 woont Jacob Dirxe in Woudenberg (Familiegeld Eemland, blz. 96).
In 1696 zijn Jacob Dircksse en Theunis Dircksess kinderen eigenaar van 2 scharen of 4 hond in De Meent van Woudenberg. In 1706, 1716, 1719, 1725 is Jacob Dirxsz eigenaar en bruiker van 1 schaar of 2 hond. In 1735 zijn weduwe.(Oudschildgeld Woudenberg 109f, 109f1 en 109f1a).

3. Teunis Dircksz, ov. voor 1696, tr. NN

In 1696 zijn Jacob Dircksse en Theunis Dircksess kinderen eigenaar van 2 scharen of 4 hond in De Meent van Woudenberg. (Oudschildgeld Woudenberg 109f).


II
Hendrick Dircksz Vermeulen, paardenkoopman te Woudenberg, ov. 1686-1688, tr. (1) Gijsbertje Willems Knoppert, dr. van Willem Jansz Knoppert en Cornelisje Willems, tr. (2) Maetje Aerts, tr. (3) Neeltje Hendriks

Huisgezinnen Woudenberg 1675, nr. 13: Henrick Dirksz coopman in Peerden Koeijen als anders met sijn vrouw ende vier kinderen minderjarich.
In 1679 verkopen Wijnandt van Renesse van Wulp x Johanna Maria van Baexen en Maximiliaan van Beaxen aan Hendrik Dirksen en zijn broer Jacob Dircksen, beiden won. Woudenberg 10 morgen land genaamd de Doornhegge en Lokhorsterland, oost: de Cneel, west: de gemeente tot Woudenberg, noord: Van Obdam, zuid: Willem Cnoppens en de erven van Jan Elis, Jan Bos en Gerrit Hendriksen (UT083b004, nr. 8; 15-03-1679).
In 1686 is Hendrick Dircksz eigenaar en bruiker van 2/3 deel van 14 morgen, genaamd De Caneel. In 1696 zijn weduwe (Oudschildgeld Woudenberg 58a).
In 1686 is Hendrick Dircksz eigenaar en bruiker van 3 morgen in De Caneel, genaamd de Liesmaat. In 1696 en 1706 zijn weduwe (Oudschildgeld Woudenberg 59).
In 1688 wordt er een boedelscheiding gemaakt van de nal. schap van Hendrik Dirksz Vermeulen. Jan Willemsz Knoppert is oom moederszijde van zijn dochter Cornelia (Not. A. van Brinckesteijn, AT015b012; 27-11-1688).
Van 1693-1700 woont Neeltje Hendricx, wed. Hendrick Dircksz in Woudenberg (Familiegeld Eemland, blz. 93).
Neeltjen Hendricx, weduwe van Hendrick Dircxen eist betaling van Lambert Jansz, molenaar. Betaling van 67 gulden rest pachtschuld tot 1 mei 1688. (Recht. Arch. Woudenberg 2343, blz. 222; 22-02-1694).

Uit dit huw.:
1. Dirck Hendricksz Vermeulen, volgt III
2. Cornelia Hendricks Vermeulen

Van 1689-1700 wonen Dirck Hendricksen en zijn zuster Cornelia in Woudenberg (Familiegeld Eemland, blz. 94).

3. Hendrik Vermeulen, tr. NN

Uit dit huw.:
1. Hendrik Hendriksz Vermeulen, won. Woudenberg, tr. Woudenberg 05-05-1726 Jannigje Cornelissen Versteeg, ged. Driebergen 29-10-1693, dr. van Cornelis Gijsbertsz Versteegh en Beatris Hendriks

Uit dit huw.:
1.
Beatriks Hendriks van Ekeris, won. Geerestein, ged. Woudenberg 11-05-1727, begr. Woudenberg 25-03-1800, tr. Woudenberg 05-05-1748 Helmert Jansz van de Ginckel, ged. Scherpenzeel 09-01-1718, in Asgat, begr. Woudenberg 26-03-1799, zn. van Jan Brantz en Errisje Helmisz
2. Hendrik Hendriksz Vermeulen, ged. Woudenberg 06-02-1729, get. Neeltje Cornelissen
3. Marrigje Hendriks Vermeulen, ged. Woudenberg 27-08-1730, get. Neeltje Hendriks
4. Maaijken Hendriks Vermeulen, ged. Woudenberg 29-03-1733, get. Neeltje Cornelissen, jong ov.
5. Maaijken Hendriks Vermeulen, ged. Woudenberg 18-04-1734, get. Neeltje Cornelissen

2. ?Neeltje Hendriks Vermeulen
                In 1733 is Neeltje Hendriks doopgetuige bij de doop van Maaijken, dr. van haar broer Hendrik.

4. ? Maria Hendriks
                In 1702 is Maria Hendriks doopgetuige bij de doop van Emmetje, dr. van haar broer Dirck.

III
Dirck Hendricksz Vermeulen, ov. voor 1720, tr.
Ariaentje Gerrits van Geijtenbeek, ged. Scherpenzeel 22-12-1667, dr. van Gerrit Aertsz van Geijtenbeek en Emmigje Rijcks van Blootenburg

Van 1689-1700 wonen Dirck Hendricksen en zijn zuster Cornelia in Woudenberg (Familiegeld Eemland, blz. 94).
In 1706 is Dirk Hendriksz Vermeulens eigenaar en bruiker van 1 morgen in De Caneel, genaamd de Liesmaat. In 1716 en 1719 zijn weduwe (Oudschildgeld Woudenberg 59c).
In 1706 is Dirk Hendrixsz eigenaar van  1 morgen 1 1/3 hond in De Caneel. In 1716 en 1719 zijn weduwe (Oudschildgeld Woudenberg 58a3).
In 1706 is Dirk Hendrixsz eigenaar van  1 morgen 4 hond op de Wetering. In 1716, 1719 en 1725 zijn weduwe (Oudschildgeld Woudenberg 70a1).

Uit dit huw.:
1. Gijsbertje Dirks Vermeulen, ged. Woudenberg 08-11-1691, get. Geertje Everts

In 1706 is Dirk Hendriksz Vermeulen eigenaar en bruiker van 9 ¾ morgen in de Wetering. In 1716, 1719 en 1725 zijn weduwe en erfgenamen. In 1735 is het verdeeld in zes percelen (Oudschildgeld Woudenberg 24b).
In 1735 is Gijsbertje Vermeulen eigenaar en in 1745 eigenaar en bruiker van 585 roeden in de Wetering (Oudschildgeld Woudenberg 24b5).
Jan Pietersz Smit en zijn vrouw Heijltje van Overeem verkopen aan Berent Egbertsen en zijn vrouw Fransje Jans een huis met annexe kamer, door hen en Frank Cornelisz gebruikt. Oost: Gijsbertje en Dirkje Vermeulen, west: de verkopers of Teunis Teunisz Smit, zuid: de Schilt, noord: de gemeene straet. Recht op anderhalf schaar weidens op de meent. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 76vo, 77; 29-01-1728).
Gijsbertje Vermeulen en Dirkje Vermeulen, meerderjarig, ongehuwd verkopen aan Teunis Voskuijl, den jongen hun huis, bestaande uit drie woningen, hof, hofstede en twee bergen aan de Voorstraat. Titel van aankomst: toegescheiden bij magescheid van d.d. 08-04-1727 na overlijden van hun ouders Dirck Vermeulen en Ariaantje van Geijtenbeek. Oost: Hendrik Melissen van Otterloo, west: Berent Egbertsen, zuid: Raadsheer Blotenburg, noord: de gemeene Voorstraat. Recht op drie schaar weidens op de meent. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 120, 120vo; 03-12-1731).

2. Hendrik Dirksz Vermeulen, ged. Woudenberg 17-09-1693, get. Jantje Otten, volgt IVa
3. Gerrit Dirksz Vermeulen, ged. Woudenberg 25-08-1695, get. Ariaantje Blotenburg, volgt IVb
4. Maria Dirks Vermeulen, ged. Woudenberg 14-03-1697, get. Heijltje Gerrits van Overeem

In 1735 is Marritje Dirksen eigenaar van 585 roeden in de Wetering (Oudschildgeld Woudenberg 24b6).
In 1724 is Maria Dirks Vermeulen doopgetuige bij de doop van Dirk, zoon van haar broer Gerrit.
Lidm. Woudenberg ca. 1727: Maria Dirckz Vermeulen.

5. Jan Dirksz Vermeulen, ged. Woudenberg 14-01-1700, get. Ariaantje Blotenburg

In 1735 is Jan Vermeulen eigenaar van 4 morgen 525 roeden en 585 roeden in de Wetering (Oudschildgeld Woudenberg 24b1 en 24b2).

6. Emmetje Dirks Vermeulen, ged. Woudenberg 22-01-1702, get. Maria Hendriks, jong ov.
7. Emmetje Dirks Vermeulen, ged. Woudenberg 30-06-1703, get. Teuntje

De erfgenamen van Emmigje Vermeulen laten ca. 7 morgen van ca. 12 morgen land op de Wetering taxeren. Oost en noord: Jan Brantsen van Otterloo, west: Jan Jansz Bosch, zuid: de heer van Ligtenbergh. Geschat op 700 gulden. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 77, 77vo; 29-01-1728).

8. Dirkje Dirks Vermeulen, ged. Woudenberg 11-07-1706, get. Lijsbeth van Geijtenbeek

Jan Pietersz Smit en zijn vrouw Heijltje van Overeem verkopen aan Berent Egbertsen en zijn vrouw Fransje Jans een huis met annexe kamer, door hen en Frank Cornelisz gebruikt. Oost: Gijsbertje en Dirkje Vermeulen, west: de verkopers of Teunis Teunisz Smit, zuid: de Schilt, noord: de gemeene straet. Recht op anderhalf schaar weidens op de meent. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 76vo, 77; 29-01-1728).
Gijsbertje Vermeulen en Dirkje Vermeulen, meerderjarig, ongehuwd verkopen aan Teunis Voskuijl, den jongen hun huis, bestaande uit drie woningen, hof, hofstede en twee bergen aan de Voorstraat. Titel van aankomst: toegescheiden bij magescheid van d.d. 08-04-1727 na overlijden van hun ouders Dirck Vermeulen en Ariaantje van Geijtenbeek. Oost: Hendrik Melissen van Otterloo, west: Berent Egbertsen, zuid: Raadsheer Blotenburg, noord: de gemeene Voorstraat. Recht op drie schaar weidens op de meent. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 120, 120vo; 03-12-1731).
Lidm. Woudenberg ca. 1734: Dirkje Dirckz Vermuelen.

IVa
Hendrik Dirksz Vermeulen, ged. Woudenberg 17-09-1693, get. Jantje Otten, landbouwer op Blotenburg,
tr. (1) Woudenberg 28-04-1720 Fransje Jans van Langelaer, dr. van Jan Gerritsz van Langelaer en Cornelia Dirks van Overeem, tr. (2) Wijntje Dirks de Jong, ged. Woudenberg 06-03-1701, dr. van Dirck Cornelisz en Maria Hendricks

Lidm. Woudenberg ca. 1706: Fransje Janz van Langelaar.
In 1719 is Hendrik Dirksen nomine uxoris en in 1725, 1735 en 1745 is Hendrik Dirksen op Blotenburg eigenaar en bruiker van 11 morgen 360 roeden van Blotenburg (Oudschildgeld Woudenberg 10a).
In 1735 is Hendrik Dirksen Vermeulen eigenaar en bruiker van 585 roeden in de Wetering (Oudschildgeld Woudenberg 24b4).
In 1719, 1725, 1735 en 1745 is Hendrik Dirkse Vermeulen eigenaar en bruiker van 2 morgen op de Wetering (Oudschildgeld Woudenberg 78b).
In 1719, 1725, 1735 en 1745 is Hendrik Dirkse Vermeulen (in 1775 op Blotenburg) eigenaar en bruiker van 2 morgen op de Wetering (Oudschildgeld Woudenberg 91).
In 1719, 1725, 1735 en 1745 is Hendrik Dirkse eigenaar en bruiker van 12 morgen genaamd De Eshof op Ekeris (Oudschildgeld Woudenberg 100).
Hendrik Dirkz Vermeulen, wed. Fransje Jansz van Langelaar, voor zichzelf en namens zijn minderjarige zoon Dirk Hendrikz Vermeulen; Jan Coudijs, schepen, voogd van Dirk Hendrikz Vermeulen. Zij lenen 2700 gulden van dr. Cornelis van Aken en zijn vrouw Josina Maria van de Voort, voor de ene helft en Elizabeth van Aken, jd., voor de andere helft. Onderpand: huis, hof en hofstede met ruim 12 morgen land, genaamd Blotenburg met ruim 12 morgen land. Oost: Maria Ariensz van Ravensloot, west: de Ekerissendijk, noord: de Eshoff, zuid: de Huijstederdijk.Ruim 11 morgen land, genaamd De Eshoff, ten noorden van Blotenburg. Oost: de Ekerissendijk, west: de Zeedijk, noord: Arien Packouw en juffrouw Emelaar. Tinsplichtig aan de Vrouwe van Renswoude. Ruim 4 morgen land ten zuiden van de Huijstederdijk. Oost: de Zeedijk, west en zuid: de Vrouwe van Deijll en Geresteijn. Tinsplichtig aan de Vrouwe van Renswoude. Samen ruim 28 morgen. Deze percelen behoren tegenwoordig bij Blotenburg en worden door Hendrik Dirkz Vermeulen gebruikt. Toestemming van Hof van Utrecht d.d. 03-06-1740. Geroyeerd op 4 augustus z.j. t.v.v. de weduwe van de rentegever. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 188, 188vo, 189, 189vo, 190; 16-06-1740).
Registratie van een verkoop voor Maria Duijst van Voorhout, weduwe en baronesse van Rheede, vrouwe van Renswoude en Emminckhuijsen. Hendrik Dirksen Vermeulen verkoopt aan Kobussen Leusden (Jacobus Jansz, op De Stulp) een morgen weiland bij De Stulp voor 160 gulden. Oost, zuid en noord: de koper, west: Theunis Voskuijl, den jongen. Koopakte d.d. 09-05-1746. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 208, 208vo; 17-01-1748).

Uit het 1e huw.:
1. Dirk Hendriksz Vermeulen, ged. Woudenberg 29-06-1721
, tr. Woudenberg 26-11-1747 Teunisje van der Horst, won. Geerestein, begr. Woudenberg 24-02-1806

Dirk Hendrikse Vermeulen, meerderjarig jongeman bedankt zijn voogd Jan Coudijs voor het beheer van zijn goederen. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 220vo, 221; 18-08-1746).

Uit dit huw.:
1.
Fransje Vermeulen, ged. Woudenberg 17-12-1747, begr. Woudenberg 08-03-1808, tr. Woudenberg 28-02-1779 Wouter Bosch, ged. Woudenberg 04-02-1748, begr. Woudenberg 03-06-1806, zn. van Evert Teunissen Bosch en Geertuij Woutersen van Lunteren
2. Ariaantje Dirks Vermeulen, van Woudenberg, begr. Woudenberg 10-08-1793, tr. Woudenberg 02-08-1772 Cornelis Gerritsz Kleinveld, ged. Woudenberg 08-04-1736, zn. van Gerrit Gerritsz Kleinveld en Annigje Cornelissen Knopper

Uit het 2e huw.:
2. Fransje Hendriks Vermeulen, ged. Woudenberg 07-01-1731, get. Dirkje van de Haar, jong ov.
3.
Evert Hendriksz Vermeulen, ged. Woudenberg 20-04-1732, get. Teuntje Dirks, volgt Va
4. Fransje Hendriks Vermeulen, ged. Woudenberg 08-07-1736, get. Dirkje van de Haar, tr. Woudenberg 20-04-1760 IJsbrand Jacobsz van Arnhem, won. Woudenberg

In 1758 is Fransje Hendriks Vermeulen doopgetuige bij de doop van Weijmpje, dr. van haar broer Evert.

5. Ariaantje Hendriks Vermeulen, ged. Woudenberg 28-09-1738, get. Jantje van Holten, begr. Woudenberg 04-04-1805, tr. (2) Woudenberg 18-02-1759 Teunis Verhoef, wed. Maria Peters van Ekeris, geb. ca. 1732, begr. Woudenberg 13-04-1795, zn. van Simon IJsbrandsz Verhoef en Maria Voskuijl
6. Hendrik Vermeulen, ged. Woudenberg 23-04-1741, get. Jantje van Holten, volgt Vb

Va
Evert Hendriksz Vermeulen, ged. Woudenberg 20-04-1732, ov. Woudenberg 05-02-1823, tr. Woudenberg 18-12-1757 Geertje Thonen Lagerweij, ged. Woudenberg 15-09-1737, begr. Woudenberg 15-12-1807, dr. van Antonie Lambertsz Lagerweij, van de Lageweij en Geertje Jacobs Blotenburg

In 1775 is Evert Hendriksz Vermeulen eigenaar en bruiker van 9 morgen in Nieuwenhuizen (Oudschildgeld Woudenberg 5b).
In 1775 is Evert Hendriksz Vermeulen eigenaar en bruiker van 9 morgen in Lichtenberg (Oudschildgeld Woudenberg 88a).

Uit dit huw.:
1. Weijmpje Vermeulen, ged. Woudenberg 05-03-1758, get. Fransje Hendriks Vermeulen, ov. Scherpenzeel 21-12-1805,
tr. (1) Woudenberg 17-10-1779 Cornelis Gijsbertsz van Soest, wed. Gerritje Hendriksen Overeem, geb. Scherpenzeel 13-10-1743, begr. Scherpenzeel 22-09-1792, zn. van Gijsbert Willemsz van Soest en Hanna/Johanna van Beckbergen, tr. (2) Scherpenzeel 15-12-1793 Harmen Willemsen, geb. Doetinchem
                Lidm. Scherpenzeel 25-02-1799: Wijmpie Vermeulen.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Wijmpje Vermeulen.

2. Antonie Vermeulen, ged. Woudenberg 26-07-1767, get. Willemijntje Anthonissen Lagerweij, ov. Barneveld 10-09-1850, tr. Woudenberg 26-02-1814 Teunisje van Veldhuizen, geb./ged. Woudenberg 21-12-1790/02-01-1791, ov. Barneveld 31-07-1875, dr. van Jan van Veldhuizen en Maria van Maanen. Teunisje van Veldhuizen, tr. (2) Wilhelmus Cozijnsen, wed. Jabe Maria Heer Redolfs Pleuger, geb./ged. Barneveld 13/26-06-1785, ambtsbode, ov. Barneveld 14-04-1876, zn. van Jan Lubbertsen Cozijnsen en Neeltje Hendriks van Maanen
3. Hendrik Vermeulen, ged. Woudenberg 05-06-1774, get. Ariaantje Vermeulen, volgt VIa

VIa
Hendrik Vermeulen, ged. Woudenberg 05-06-1774, tabaksplanter, landbouwer, ov. Woudenberg 26-02-1844, tr. (1) Woudenberg 29-07-1798 Antonia/Toontje Verhoef, ged. Woudenberg 25-09-1768, begr. Woudenberg 20-10-1798 (in het kraambed, drie maanden na haar huw.), dr. van Teunis Verhoef en Ariaantje Hendriks Vermeulen, tr. (2) Scherpenzeel 03-06-1804 Teuntje van Overeem, ged. Woudenberg 28-03-1779, ov. Woudenberg 20-09-1817, dr. van Helmert Jansz Overeem en Jannigje Brands van Zelder, tr. (3) Woudenberg 28-09-1822 Luitje van de Velden, geb./ged. Woudenberg 18/27-11-1791, ov. Woudenberg 14-02-1845, dr. van Corstiaan van de Velden en Geertruij Mandersloot
Uit het 1e huw.:
1. Antonia Vermeulen, geb./ged. Woudenberg 20/21-10-1798, ov. Amerongen 19-08-1828,tr. Woudenberg 08-09-1821 Aard van den Berg, ged. Veenendaal 09-04-1797, ov. Amerongen 15-04-1881, zn. van Jacob van den Berg en Wantje Sukkel. Aard van den Berg, tr. (2) Amerongen 23-05-1829 zijn schoonzuster Willempje/Weimpje Vermeulen, geb./ged. Woudenberg 21-10/04-12-1808, ov. Amerongen 08-02-1854, dr. van Hendrik Vermeulen en Teuntje van Overeem
Uit het 2e huw.:
2. Evert Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 18/26-08-1804, begr. Woudenberg 30-05-1806
3. Jantje/Jannetje Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 13/27-10-1805, ov. Woudenberg 21-03-1857, tr. Leusden 08-01-1830 Otto Bakkenes, geb. Maartensdijk 1805, ov. Woudenberg 07-06-1874, zn. van Bart Bakkenes en Grietje van den Brul
4. Geertje Vermeulen, geb./ged. Woudenberg 13-10/08-11-1807, ov. Woudenberg 12-11-1826
5. Willempje Vermeulen, geb./ged. Woudenberg 21-10/04-12-1808, ov. Amerongen 08-02-1854, tr. Amerongen 23-05-1829 haar zwager Aard van den Berg, wed. Antonia Vermeulen, ged. Veenendaal 09-04-1797, ov. Amerongen 15-04-1881, zn. van Jacob van den Berg en Wantje Sukkel
6. Evert Vermeulen, geb./ged. Woudenberg 26-02/25-03-1810, ov. Zeist 24-12-1839, tr. Maarn 18-06-1835 Metje van Nieuwenhuizen, geb. Doorn 1813, ov. Zeist 03-07-1862, dr. van Gijsbert van Nieuwenhuizen en Cornelia van Ginkel. Metje van Nieuwenhuizen, tr. (2) Zeist 16-07-1842 Brand Bloemendaal, geb. Woudenberg 25-02-1816, zn. van Gijsbert Bloemendaal en Geertje van Sprakelaar
7. Cornelia Vermeulen, geb. Woudenberg 16-05-1812, ov. Woudenberg 09-07-1862, tr. Woudenberg 13-04-1844 Dirk Lagerweij, ged. Renswoude 29-03-1807, ov. Woudenberg 08-09-1876, zn. van Wulfert Dirksz Lagerweij en Aartje/Ortje Aalberts van Ravenhorst
8. Hanna Vermeulen, geb. Woudenberg 25-01-1815, ov. Hilversum 04-02-1889, tr. Woudenberg 05-07-1844 Cornelis Blaauwendraat, geb. Leusden 03-01-1816, ov. Hilversum 20-06-1893, zn. van Bart Blaauwendraat en Cornelia Lagerweij
Uit het 3e huw.:
9. Korstiaan Vermeulen, geb. Woudenberg 20-12-1822, ov. Woudenberg 24-01-1823
10. Teunisje Vermeulen, geb. Woudenberg 21-04-1825, ov. Scherpenzeel 27-03-1862, tr. Woudenberg 07-08-1847 Gerrit van Egdom, geb. Woudenberg 09-02-1823, landbouwer, ov. Scherpenzeel 02-01-1892, zn. van Jan van Egdom en Gijsbertje van Maanen

Lidm. Scherpenzeel 1854: Gerrit van Egdom en Teunisje Vermeulen, el, met attetstaie van Woudenberg april

11. Geertje Vermeulen, geb. Woudenberg 12-04-1831, ov. Ede 26-01-1892, tr. Woudenberg 25-04-1857 Gerrit van de Weerd, geb. Ede 1831, arbeider, ov. Ede 05-02-1892 zn. van Aard van de Weerd en Jannigje Lagerweij

Vb
Hendrik Vermeulen, ged. Woudenberg 23-04-1741, ov. Woudenberg 20-01-1829, tr. (1) Woudenberg 16-08-1772 Jacobje Arissen Moesbergen, ged. Woudenberg 15-10-1747, begr. Woudenberg 03-09-1776, dr. van Arris Fransz Moesbergen en Maria Valentijns Weber, tr. (2) Woudenberg 20-04-1777 Jannigje Lubberts Hogeweg, ged. Renswoude 01-01-1743, ov. Woudenberg 04-02-1816, dr. van Lubbert Aalbertsz Hogeweg en Cornelia Gijsberts van de Vliert

Lidm. Woudenberg 30-03-1768: Hendrik Vermeulen.
In 1775 is Hendrik Vermeulen eigenaar en bruiker van 6 morgen 60 roeden van Blotenburg (Oudschildgeld Woudenberg 10a1).
In 1775 is Hendrik Hendriksz Vermeulen op Blotenburg eigenaar en bruiker van 2 morgen op de Wetering (Oudschildgeld Woudenberg 78b).
In 1775 is Hendrik Hendriksz Vermeulen eigenaar en bruiker van 8 morgen genaamd De Eshof op Ekeris (Oudschildgeld Woudenberg 100a).
Begr. Woudenberg 08-11-1783: kind van Hendrik Vermeulen.
Lidm. reg. Woudenberg 1805: Hendrik Vermeulen.

Uit het 1e huw.:
1. kind,
begr. Woudenberg 12-07-1773
2. Hendrik Vermeulen, ged. Woudenberg 05-02-1775, get. Ariaantje Vermeulen

In 1844 laat Hendrik Vermeulen Hendrikszoon, z.b. te Woudenberg zijn testament maken.
Enige erfgenaam: zijn broer Lubbert Vermeulen, tabaksplanter te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 4;05-02-1844).

3. Erris Vermeulen, ged. Woudenberg 21-07-1776, get. Ariaantje Vermeulen
Uit het 2e huw.:
4. Cornelia Vermeulen, ged. Woudenberg 20-12-1778, ov. Woudenberg 24-11-1841 (op dezelfde dag als haar man!), tr. Woudenberg 10-03-1811 Teunis van den Breul, ged. Woudenberg 14-10-1759, ov. Woudenberg 24-11-1841, won. Geerestein, zn. van Jan Teunisz van den Breul en Heijltje Teunissen van den Heuvel
5. Weijntje Vermeulen, ged. Woudenberg 02-07-1780, ov. Maarn 30-11-1862, tr. Woudenberg 20-11-1808 Jorden Gerritsen Steenbeek, ged. Doorn 22-05-1768, ov. Maarn 17-02-1841, zn. van Gerrit Jordense Steenbeek en Gerrigje Gijsbertsen Dekker
6. Lubbert Vermeulen, geb./ged. Woudenberg 27-01/20-02-1785, ov. Woudenberg 25-03-1865, tr. Woudenberg 31-10-1829 Cornelia Bos, geb./ged. Woudenberg 19/26-04-1795, ov. Woudenberg 27-10-1878, dr. van Teunis Bos en Hendrijntje de Bree

In 1844 laat Hendrik Vermeulen Hendrikszoon, z.b. te Woudenberg zijn testament maken.
Enige erfgenaam: zijn broer Lubbert Vermeulen, tabaksplanter te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 4;05-02-1844).
Uit dit huw.:
1. Hendrik Vermeulen, geb. Woudenberg 19-01-1832, arbeider, ov. Zeist 20-12-1916, won. Abcoude-Baambrugge, tr. (1) Vreeland 05-11-1863 Everijntje Goudkuil, geb. Woudenberg 13-09-1832, ov. Maarn 02-04-1869, dr. van Jan Goudkuil en Elisabeth van Eede, tr. (2) Maarn 10-03-1870 Arrisje de Kruijf, geb. Leusden 03-04-1844, ov. Zeist 21-10-1921, dr. van Hentje de Kruijf

Uit het 1e huw. o.a.:
1. Hendrika Elizabeth Goudkuil/Vermeulen, geb. Woudenberg 06-08-1862 (erkend bij huw.), ov. Valburg 23-07-1881
2. Jan Vermeulen, geb. Woudenberg 30-09-1866, ov. Woudenberg 01-10-1866

2. Hendrijntje Vermeulen, geb. Woudenberg 31-05-1834, ov. Woudenberg 28-12-1908, ongehuwd
3. Teunis Vermeulen, geb. Woudenberg 11-08-1835, ov. Woudenberg 01-12-1922, ongehuwd
4. Jannetje Vermeulen, geb. Woudenberg 24-11-1838, ov. Woudenberg 27-06-1871, ongehuwd

Kinderen:
1. Johanna Vermeulen, geb. Woudenberg 29-12-1860, ov. Renkum 07-07-1942, tr. Rhenen 26-04-1894, Christiaan Berendsen, geb. Lienden 1863, koetsier, ov. Renkum 01-12-1943, zn. van Bart Berendsen en Elisabeth de Jongh
2. Lubbert Vermeulen, geb. Woudenberg 08-07-1868, ov. Woudenberg 10-07-1868
7. Jacob Vermeulen, geb./ged. Woudenberg 29-06/13-07-1788, volgt VI

VI
Jacob
Vermeulen, geb./ged. Woudenberg 29-06/13-07-1788, tabaksplanter, ov. Woudenberg 27-04-1863, tr. Woudenberg 05-10-1816 Jannetje Hak, geb./ged. Woudenberg 24-04/01-05-1791, ov. Woudenberg 08-05-1860, dr. van Pieter Hak en Aartje Teunissen van Ekeris/Veldhuizen
Uit dit huw.:
1. Jannetje/Johanna Vermeulen, geb. Woudenberg 31-03-1817, ov. Woudenberg 22-02-1875, ongehuwd
2. Aartje Vermeulen, geb. Woudenberg 02-10-1818
3. Hendrikje Vermeulen, geb. Woudenberg 04-03-1820, ov. De Bilt 22-08-1890, tr. De Vuursche 25-11-1852 Pieter van Es, geb. De Vuursche 25-06-1822, ov. De Bilt 23-05-1897, zn. van Matthijs van Es en Feminetje van Assen

Kind:
1. Aartje Vermeulen, geb. Woudenberg 07-11-1842, ov. Soest 10-01-1896, tr. De Bilt 21-05-1875 Jan Overeem, geb. Baarn 05-03-1837, ov. Zeist 26-06-1923, zn. van Geurt van Overeem en Johanna Koelen

4. Pieter Vermeulen, geb. Woudenberg 02-12-1821, volgt VIIa
5. Hendrik Vermeulen, geb. Woudenberg 09-09-1823, ov. Woudenberg 17-09-1823
6. Teuntje Vermeulen, geb. Woudenberg 06-09-1824, ov. Amersfoort 08-04-1892, tr. Leusden 03-05-1865 Brand Hienekamp, geb. Amersfoort 25-08-1832, ov. Amersfoort 06-05-1892, zn. van Gerrit Hienekamp en Antonia van Ginkel
7. Hendrik Vermeulen, geb. Woudenberg 31-12-1826, ov. Renswoude 16-12-1905, tr. Maarn 24-01-1861 Teuntje Wallenburg, geb. Woudenberg 15-11-1818, ov. Ede 20-02-1900, dr. van Evert Wallenburg en Gerritje Renes
8. Jacob Vermeulen, geb. Woudenberg 24-12-1828, volgt VIIb
9. Wijntje Vermeulen, geb. Woudenberg 01-01-1831
, ov. Woudenberg 23-11-1901, tr. Scherpenzeel 27-03-1857 Hendrik Aalbertsen van Westerveld, geb. Barneveld 1817, landbouwer, ov. Woudenberg 24-03-1886, zn. van Meeuwis van Westerveld en Maria Hendriks van den Eng

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Wijntje Vermeulen, met attestatie vertrokken naar Woudenberg jan. 1862.

10. Jan Vermeulen, geb. Woudenberg 20-11-1833, volgt VIIc
11. Elizabeth Vermeulen, geb. Woudenberg 23-07-1837, ov. Woudenberg 15-03-1871, ongehuwd

VIIa
Pieter Vermeulen, geb. Woudenberg 02-12-1821, ov. Woudenberg 07-04-1880, tr. (1) Woudenberg 29-05-1847 Cornelia van Domselaar, geb. Woudenberg 02-08-1826, ov. Woudenberg 27-03-1853, dr. van Teuntje van Domselaar, tr. (2) Woudenberg 15-04-1854 Jannetje van Garderen, geb. Woudenberg 08-02-1829, ov. Woudenberg 30-05-1905, dr. van Dirk van Garderen en Gerritje van Otterloo
Uit het 1e huw.:
1. Teuntje Vermeulen, geb. Woudenberg 16-10-1847, ov. Breukelen-Nijenrode 22-11-1926, tr. (1) Woudenberg 13-10-1876 Cornelis Barreveld (41 jaar ouder!), wed. Aaltje Looij, geb. Nieuw-Loosdrecht 1807, ov. Breukelen-Nijenrode 17-12-1881, zn. van Jan Barreveld en Ariaantje Streefkerk, tr. (2) Breukelen-Nijenrode 19-04-1889 Zegert Zuidervaart, wed. Geertrui van der Horst, geb. Mijdrecht 20-05-1845, ov. Breukelen-Nijenrode 03-06-1928, zn. van Hendrik Zuidervaart en Bastiana Versloot
2. Jannetje Vermeulen, geb. Woudenberg 31-05-1849, ov. Woudenberg 28-06-1854
3. Jacoba Vermeulen, geb. Woudenberg 05-11-1851, ov. Woudenberg 26-01-1852
4. Cornelia Vermeulen, geb. Woudenberg 06-02-1853
Uit het 2e huw.:
5. Jakob Vermeulen, geb. Woudenberg 15-08-1855, ov. Woudenberg 23-12-1910, tr. Woudenberg 23-12-1880 Geertrui Meerbeek, geb. Woudenberg 1858, ov. Scherpenzeel (ingeschr. te Woudenberg) 27-01-1923 bij Jan van de Haar, dr. van Gerrit Meerbeek en Maria van Dijk

Uit dit huw.:
1. Pieter Vermeulen, geb. Woudenberg 16-01-1881, boerenknecht,
arbeider, tr. Scherpenzeel 24-09-1921 Neeltje van Schaik, geb./ged. Scherpenzeel 20-07/29-08-1886, dr. van Evert Jan van Schaik en Betje van Broekhuizen

Uit dit huw.:
1. jongen, ov. Scherpenzeel 09-10-1922
2. Jacob Evert Jan
Vermeulen
, geb./ged. Scherpenzeel 28-01/30-03-1924, machine bankwerker, timmerman, tr. Geurtje Johanna Huigen

Uit dit huw.:
1. Pieter Vermeulen, geb. Scherpenzeel 29-04-1949, ov. Amersfoort (ingeschr. te Scherpenzeel) 03-06-1949
2. Pieter Vermeulen, geb. Scherpenzeel 01-04-1950           

3. Elizabeth Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 05-03/25-04-1926

Lidm. Scherpenzeel 27-04-1952: Elisabeth Vermeulen.

2. Gerrit Vermeulen, geb. Woudenberg 28-11-1881, metselaar, tr. Scherpenzeel 20-11-1909 Janna Smit, geb./ged. 1887, dr. van Jan Smit en Grietje van der Vliet

Uit dit huw.:
1. Jacob
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 26-03/29-05-1910, wever, ov. 1975, tr. Scherpenzeel 06-08-1936 Maria van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 27-09/31-10-1909, ov. 02-11-1983, dr. van Marinus van Elst en Gerritje van Bruggen

Lidm. Scherpenzeel 17-03-1940: Jacob Vermeulen.
Lidm. Scherpenzeel 14-04-1935: Maria van Elst.
Uit dit huw.:
1. Janna
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 29-09/05-12-1937
2. Gerritje
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 27-08/20-11-1938
3. Jacoba Maria
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 29-06/26-09-1940
4. Gerrit
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 02-06/26-07-1942
5. Marinus
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 28-06/28-07-1946
6. Jan
Vermeulen, geb. Scherpenzeel 18-07-1949

2. Jan Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 12-10-1913/29-03-1914, kelner, tr. Scherpenzeel 28-09-1944 Niesje van der Weerd, geb. Barneveld 1916, dr. van Gerrit van der Weerd en Aaltje de Leeuw

Uit dit huw.:
1. Johanna Alida
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 12-09/14-12-1947

3. Gerard Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 03-08/24-09-1916
4. Gerardus
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 10-03/25-05-1919, expeditieknecht, tr. Scherpenzeel 18-12-1947 Willemijntje van Barneveld, geb./ged. Scherpenzeel 30-09-1923/27-01-1924, dr. van Gerrit van Barneveld en Jannetje van Wakeren

Uit dit huw.:
1. Gerrit
Vermeulen, geb. 15-11-1947,  ged. in de Grote Kerk 25-01-1948

5. Gerrit Vermeulen, geb. Scherpenzeel 26-12-1926            , ov. Scherpenzeel 27-01-2005, begr. Scherpenzeel 01-02-2005, tr. J. Sukkel
6. Johan
Vermeulen, geb. Scherpenzeel 04-08-1928           

3. Jannetje Vermeulen, geb. Woudenberg 20-06-1883, tr. Woudenberg 10-12-1903 Pieter Versteegt, geb. Harmelen 20-01-1877, zn. van IJmert Versteegt en Adriaantje Vermeulen
4. Maria Vermeulen, geb. Woudenberg 21-04-1885, ov. Woudenberg 28-11-1937, tr. Woudenberg 21-06-1902 Barend van de Wetering, geb. Woudenberg 07-09-1880, ov. Woudenberg 20-03-1950, zn. van Cornelis Aaltzoon van de Wetering en Jannetje van de Wetering

Uit dit huw. o.a.
1. Jakob Vermeulen, geb. 1904,  ov. Woudenberg 29-01-1941, tr. Cornelia Susanna den Daas

5. Teunisje Vermeulen, geb. Woudenberg 10-05-1886, tr. Woudenberg 20-09-1921 Leendert Bogaard, geb. Barwoutswaarder 06-09-1893, zn. van Gerrit Bogaard en Trijntje van Dam
6. Jakob Vermeulen, geb. Woudenberg 10-09-1888, tr. Woudenberg 22-10-1920 Cornelia van Aalten, geb. Woudenberg 22-10-1889, dr. van Cornelis van Aalten en Celia Vlastuin
7. Cornelia Vermeulen, geb. Woudenberg 08-12-1889, tr. Woudenberg 27-08-1920 Joachem van Stempvoort, geb. Ede 1888, zn. van Aart van Stempvoort en Maria Jacoba van Wijk
8. Gerritje Vermeulen, geb. Woudenberg 04-04-1892, tr. Woudenberg 24-04-1914 Jan Dirk Berkhof, geb. Maarn 19-01-1888, zn. van Dirk Berkhof en Gerritje van Galen
9. Susanna Alida Vermeulen, geb. Woudenberg 28-09-1894, ov. Utrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 18-04-1949, tr. Woudenberg 17-12-1915 Jan van de Haar, geb./ged. Scherpenzeel 18-04/17-06-1894, zn. van Lambertus van de Haar en Petertje Snitselaar
10. Johanna Vermeulen, geb. Woudenberg 12-07-1896, ov. Woudenberg 04-03-1897
11. Jan Vermeulen, geb. Woudenberg 16-12-1897
12. Hendrik Vermeulen, geb. Woudenberg 20-07-1899
13. Dirkje Vermeulen, geb. Woudenberg 26-10-1901, tr. Woudenberg 20-04-1923 Jacob Hofland, geb. Amersfoort 1902, zn. van Wulfert Hofland en Betje van Putten

6. Gerritje Vermeulen, geb. Woudenberg 02-12-1857, ov. Veenendaal 24-05-1931, ongehuwd
7. Jannetje Vermeulen, geb. Woudenberg 07-04-1861, ov. Utrecht 10-12-1925, tr. Utrecht 11-08-1898 Nutte Hoedemaker, wed. Hendrikje van Es, geb. Vlieland 1854, zn. van Pieter Hoedemaker en Elisabeth Sieben
8. Dirk Vermeulen, geb. Woudenberg 16-03-1863, ov. Woudenberg 02-04-1863
9. Dirk Vermeulen, geb. Woudenberg 09-04-1864
10. Dirkje Vermeulen, geb. Woudenberg 09-04-1864, tr. Woudenberg 09-05-1895 Arie Bestebreurtje, geb. Zuidland 1866, zn. van Simon Bestebreurtje en Annetje van Eisden

Uit dit huw. o.a.
1. Anton Dirk Vermeulen/ Bestebreurtje, geb. Woudenberg 25-07-1889 (erkend bij huw.)

11. Jan Vermeulen, geb. Woudenberg 09-12-1870, tr. Woudenberg 18-05-1899 Alida Kleinveld, geb. Woudenberg 15-04-1869, ov. Woudenberg 20-09-1913, dr. van Gerrit Kleinveld en Evertje van Kolfschoten

Uit dit huw.:
1. Dirk Kleinveld/Vermeulen, geb. Woudenberg 09-10-1896 (erkend bij huw.)
2. Jannetje Alida Vermeulen, geb. Woudenberg 13-04-1900, tr. Woudenberg 28-09-1917 Geurt Hendrik van den Bosch, geb./ged. Scherpenzeel 09-12-1895/26-01-1896, zn. van Pieter Jan van den Bosch en Errisje van Hunnik
3. Everarda Gerdina Vermeulen, geb. Woudenberg 22-06-1901

VIIb
Jacob Vermeulen, geb. Woudenberg 24-12-1828, klompenmaker, ov. Scherpenzeel 23-12-1903, tr. Woudenberg 15-07-1859 Aaltje van Voorthuizen, geb. Woudenberg 21-05-1832, ov. Scherpenzeel 12-10-1912, dr. van Hendrik van Voorthuizen en Geertje van Ravenhorst

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1865: Jacob Vermeulen, lidmaatschap opgezegd okt. 1892.

Uit dit huw.:
1. Jacob Vermeulen, geb. Woudenberg 11-11-1859, schildersknecht, tr. Scherpenzeel 12-03-1881 Maria Catharina Veldmeijer, geb. Noordwolde, gemeente Weststellingwerf 1854, dr. van Johannes Willem Veldmeijer en Maria Elisabeth Seelenhorst
2. Hendrik Vermeulen, geb. Woudenberg 06-04-1861, ged. in de Grote Kerk 26-05-1861 klompenmaker,
tr. Scherpenzeel 24-12-1891 Grietje de Jong, wed. Evert van Surksum, geb./ged. Scherpenzeel 10-06/02-07-1854, ov. Scherpenzeel 02-12-1938, dr. van Pieter de Jong en Jannetje van deWetering

Uit dit huw.:
1. Jacob Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 09-05/25-06-1893
2. Jan Willem Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 23-11-1895/26-01-1896
Lidm. Scherpenzeel 21-03-1918: Jan Willem Vermeulen, met attestatie vertrokken naar Gouda 27-06-1922.
3. ArieVermeulen, geb. Scherpenzeel 28-03-1898, ov. Scherpenzeel 18-04-1898
4. Hendrik Albertus Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 21-07/07-09-1900, ov. 11-05-1981

                        Lidm. Scherpenzeel 06-04-1922: Hendrik Albertus Vermeulen.

3. Jannigje Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 13-11-1863/03-01-1864, ov. Amersfoort 24-06-1950, tr. Utrecht 29-10-1890 Jan Moolenbeek, geb. Utrecht 1867, ov. Amersfoort 15-12-1948, zn. van Arie Moolenbeek en Maria Nebbeling
4. Geertje Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 16-02/22-04-1866, ov. Scherpenzeel 17-12-1882
5. Pieter Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 08-04/23-05-1869, klompenmaker
, ov. Renswoude 27-10-1942 , tr. Scherpenzeel 06-02-1897 Dirkje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 17-02/03-03-1872, ov. Scherpenzeel 02-03-1955, dr. van Barend Osnabrugge enMaria van Essen

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1896: Pieter Vermeulen.
Lidm. Scherpenzeel 15-04-1892: Dirkje Osnabrugge.
Voorkinderen:
1. Maria
Osnabrugge, geb. De Bilt 22-08-1887, ged. in de Grote Kerk: 18-09-1887, ov. Scherpenzeel 20-07-1894
2. Dirk
Osnabrugge/Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 07-01/12-04-1891 (erkend bij huw.) , tr. Scherpenzeel 11-12-1920 Clazina Petronella Maria Duitscher, geb. Breda 1889, dr. van Harm Duitscher en Petronella Maria Clazina Wiskerke
            Uit dit huw.:
3. Maria Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/30-05-1897, ov. Amsterdam 30-03-1986, tr. Scherpenzeel 26-08-1922 Willem Rutte, geb. Amsterdam 03-05-1896, kantoorbediende, zn. van Johannes Martinus Rutte en Elisabeth Semler
4. Alida
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 14-08/25-09-1898, ov. Scherpenzeel 15-09-1906 (TBC)
5. Barend
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 28-10/26-11-1899, opperman, metselaar, ov. 19-02-1983, tr. (1) Scherpenzeel 16-12-1937 Geertruida van Dijk, geb. Woudenberg 14-06-1905, ov. Scherpenzeel 07-07-1958, dr. van Aart van Dijk en Nelletje Versteeg, tr. (2) Hendrikje/Heintje van Holland, wed. Adrianus van de Wetering, geb. 1909, ov. Scherpenzeel 30-09-1990

Lidm. Scherpenzeel 27-04-1952: Barend Vermeulen.

Uit dit huw.:
1. Gerard van Dijk/Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 12-07-1929/21-05-1939 (erkend door de moeder op 23-06-1930 te Woudenberg; erkend bij huw.), ov. 15-09-1989, tr. Johanna van de Haar
2. Dirkje
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 11-10-1938/21-05-1939

Lidm. Scherpenzeel 07-04-1963: Dirkje Vermeulen.

3. Nelletje Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 11-12-1939/28-04-1940

6. Johanna Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 22-12-1900/03-03-1901, ov. Scherpenzeel 25-09-1901
7. Jacoba
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 21-01/06-04-1902, ov. Graft 06-01-2000, tr. Scherpenzeel 10-11-1923 Johannes Moné, geb. Amsterdam 28-02-1898, metselaar, ov. 27-05-1953, zn. van Willem Moné en Philomena Rutte
8. Jacob
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 31-12-1903/27-03-1904, ov. Ede 08-09-1998, tr. Scherpenzeel 02-04-1931 Wilhelmina Stijntje van Butselaar, geb. Renswoude 19-05-1909, ov. Scherpenzeel 16-05-2003; begr. Lambalgen 21-05-2003, dr. van Gerrit Jan van Butselaar en Matje Kuiper

Lidm. Scherpenzeel: Willemina Mijntje van Butselaar hv Jac. Vermeulen, met attestatie van Renswoude jan 1962
Uit dit huw.:
1. Pieter Vermeulen, geb. Renswoude 10-03-1935, ged. in de Grote Kerk 26-05-1935, tr. Gerrie van Os

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1960: Pieter Vermeulen.

2. Matje Vermeulen, geb. Renswoude 10-11-1937, ged. in de Grote Kerk 27-02-1938, tr. 13-03-1959 Frank Osnabrugge

Lidm. Scherpenzeel 22-03-1959: Matje Vermeulen hv Fr. Osnabrugge.

3. Dirkje Jacoba Wilhelmina Vermeulen, geb. Renswoude 22-11-1943, ged. in de Grote Kerk 05-03-1944, tr. Job M. van Mourik

9. Rika Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 28-02/30-07-1905, ov. Scherpenzeel 30-04-1991, tr. Dirk Kuijten
10. Alida/Ali
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 25-11-1907/26-01-1908, ov. Woudenberg 10-01-1997, tr. Scherpenzeel 22-12-1932 Cornelis van de Wetering, geb. Woudenberg 18-12-1902, monteur, ov. Woudenberg 05-02-1986, zn. van Barend van de Wetering en Maria Vermeulen
11. Jansje
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 26-01/28-03-1909, ov. Scherpenzeel 10-06-1909
12. Jansje
Vermeulen, geb. Scherpenzeel 06-06-1910, ov. Scherpenzeel 27-09-1910
13. Hendrik
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 18-04/30-06-1912, timmerman, tr. Scherpenzeel 31-07-1937 Dirkje/Dit Gijsbertse, geb. Renswoude 20-09-1912, dr. van Willem Gijsbertse en Dientje van den Brink
           

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1936: Hendrik Vermeulen.

Uit dit huw.:
1. Dirkje Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 17-07/11-09-1938
2. Dina Willy
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 27-04/01-06-1947

14. Jan Johan Vermeulen, geb. Scherpenzeel 09-08-1914, ov. Scherpenzeel 29-09-1914
15. Dirkje
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 10-04/23-09-1917, tr. Scherpenzeel 19-06-1941 Jacobus Johannes de Wijs, geb. Leerdam 06-07-1911, controleur, ov. Scherpenzeel 12-05-1974, zn. van Jacobus Johannes de Wijs en Sophia Elisabeth Simons

Lidm. Scherpenzeel: Dirkje Vermeulen hv J.J. de Wijs, met attestatie van Rozendaal 25-06-1945, met attestatie vertrokken naar ´s-Gravenhage 29-07-1946, met attestatie van de Chr. Geref. kerk te Nijmegen 08-07-1960.

6. Gijsbertje/Gijsje Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 10-12-1872/30-03-1873, tr. Scherpenzeel 04-05-1901 Gerard van de Pol, geb. Ede 1874, schoenmaker, zn. van Cornelis van de Pol en Geertruida Sophia van Wakeren
            Lidm. Scherpenzeel 02-12-1896: Gijsberta Vermeulen.

7. Elisabeth Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 27-11-1880/29-05-1881, ov. Scherpenzeel 02-07-1882

VIIc
Jan Vermeulen, geb. Woudenberg 20-11-1833, ov. Woudenberg 22-12-1890, tr. Woudenberg 02-05-1872 Geertje van Wessel, geb. Barneveld 1843, ov. Woudenberg 03-03-1923, dr. van Evert Jan van Wessel en Hendrika Hoijer
Uit dit huw.:
1. Evert Jan van Wessel/Vermeulen, geb. 1871 (erkend bij huw.), ov. Zeist 08-02-1948, tr. (1) Scherpenzeel 02-09-1893 Gerritje ter Maten, geb./ged. Scherpenzeel 15-11/26-12-1869, dr. van
Johannes ter Maten en Gerritje Gerritsen

Uit dit huw.:
1. Jan Gerard Vermeulen, geb. Woudenberg 04-01-1894
2. Johan Gerrit Vermeulen, geb. Woudenberg 26-07-1896
3. Gerard Hendrik Vermeulen, geb. Zeist 19-05-1900
4. Geertruida Hendrika Vermeulen, geb. Zeist 24-04-1902

2. Jannetje Vermeulen, geb. Woudenberg 29-03-1873, ov. Woudenberg 16-04-1891
3. Jacob Vermeulen, geb. Woudenberg 20-03-1874, ov. Woudenberg 23-05-1874
4. doodgeb. kind
, ov. Woudenberg 08-02-1875
5. Hendrika Jacoba Vermeulen, geb. Woudenberg 11-11-1876, ov. Scherpenzeel (ingeschr. te Woudenberg) 10-01-1950, ongehuwd
6. Jakob Vermeulen, geb. Woudenberg 17-05-1879, ov. Amersfoort 01-05-1957, ongehuwd
7. Evertje Vermeulen, geb. Woudenberg 12-01-1881, tr. Woudenberg 04-01-1918 Frederik Daniël Kuijpers, geb./ged. Scherpenzeel 05-10/26-11-1876, zn. van Evert Albertus Kuijpers en Johanna Wortmann
                Lidm. Scherpenzeel: Evertje Vermeulen, met attestatie van Woudenberg sept. 1918.


IVb
Gerrit Dirksz Vermeulen, ged. Woudenberg 25-08-1695, ov. Woudenberg 26-03-1757, tr. Woudenberg 23-01-1724 Ariaentje Thijssen van Wittenberg, ov. 1774, dr. van Thijs Arisz van Wittenberg en Weintje Everts

In 1735 is Gerrit Vermeulen eigenaar en in 1745 eigenaar en bruiker van 585 roeden in de Wetering (Oudschildgeld Woudenberg 24b3).
In 1725 en 1735 is Garrit Dirkse Vermeulen bruiker 4 ½ morgen op de Wetering (Oudschildgeld Woudenberg 47c).
In 1735 en 1745 is Garrit Dirkzen Vermeulen eigenaar en bruiker van  1 morgen 4 hond op de Wetering. (Oudschildgeld Woudenberg 70a1).
Ariensen van Wittenberg verkoopt voor 400 gulden aan Gerrit Dirksen Vermeulen t.b.v. zijn onmondige zoon Dirk Gerritse Vermeulen de helft van ca. 5 1/2 morgen bouwland en tabaksland aan de Weteringsen dijk. West: de Slappendelsen Dijk, zuid: de Heer van Woudenberg, noord: de Broederschap en secretaris Lagerweij. De 40e penning is betaald op 19-09-1738. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 182vo, 183; 06-01-1740).
Thijs Ariensen van Wittenberg, wed. Weijmtje Everts verkoopt aan Gerrit Dirksen Vermeulen en zijn vrouw de helft van een huis, hof en hofstede, twee bergen en een tabaksschuur aan de zuidzijde van de Voorstraat. Oost: Gerrit van Beusichem, west: de weduwe van IJsebrant Gerritse Verhoeff, zuid: de erfgenamen van Raadsheer Blotenburgh, noord: de gemene Voorstraat. Recht op drie schaar weidens op de meent. (Recht. Arch. Woudenberg 2346, fol. 183, 183vo; 19-01-1740).
Lidm. Woudenberg ca. 1745: Gerrit Dirkz Vermeulen.
Lidm. reg. Woudenberg 1746: Gerrit Dirkz Vermeulen.
Lidm. reg. Woudenberg 1746: Aariaantie van Wittenbergh.
Lidm. reg. Woudenberg 1768: Aariaantie van Wittenbergh.

Uit dit huw.:
1. Dirk Gerritsz Vermeulen, ged. Woudenberg 31-12-1724, get. Maria Dirks Vermeulen
, tabaksbaas en bouwman, begr. Woudenberg 25-10-1782, get. Maria Vermeulen, tr. Woudenberg 15-03-1750 Maria Evertsen van Wittenberg, ged. Woudenberg 21-08-1718, begr. Woudenberg 29-12-1810, dr. van Evert Thijsz van Wittenberg en Grietje Matthijssen Lagerweij

In 1745 is Garrit Dirkse Vermeulen als voogd van Dirk Gerritsen eigenaar en bruiker van de helft van 4 ½ morgen op de Wetering. In 1775 is Dirk Vermeulen eigenaar en bruiker (Oudschildgeld Woudenberg 47c1 en 47c1a).
Lidm. Woudenberg 23-12-1750: Dirk Vermeulen en Maria van Wittenberg.
Lidm. reg. Woudenberg 1768: Dirk Vermeulen en Maria van Wittenberg.
Lidm. reg. Woudenberg 1805: Maria van Wittenberg, wed. Dirk Vermeulen.

Uit dit huw.:
1. Ariaantje Dirks Vermeulen, ged. Woudenberg 11-07-1751, get. Dirkje van Eede, begr. Woudenberg 30-04-1774, ongehuwd
2. Grietje Dirks Vermeulen, ged. Woudenberg 26-01-1755, get. Dirkje van Eede, ov. Woudenberg 17-05-1832, tr. Woudenberg 09-04-1797 Gijsbert Otterlo, ged. Woudenberg 13-03-1746, ov. Woudenberg 17-02-1813, zn. van Melis Hendriksz Otterloo en Trijntje Moesbergen

Lidm. Woudenberg 01-01-1782: Grietje Dirksd Vermeulen hv Gijsbert Otterlo.
Lidm. reg. Woudenberg 1805: Grietje Dirkse Vermeulen hv Gijsb. Otterloo.

2. Thijs Gerritsz Vermeulen, ged. Woudenberg 22-12-1726, jong ov.
3. onbekend, ged. Woudenberg 17-10-1728
4. Hendrik Gerritsz Vermeulen, ged. Woudenberg 03-09-1730, get. Maria van Wittenberg
5. Arien Gerritsz Vermeulen, ged. Woudenberg 25-01-1733, get. Wijntje van Wittenberg
6. Wijntje Gerrits Vermeulen, ged. Woudenberg 14-03-1734, get. Maria van Wittenberg, ov. Woudenberg 1795, tr. Woudenberg 08-04-1759 Jan de Bree, won. Geerestein, ged. Woudenberg 02-12-1714, zn. van Jan Jansz de Bree en Hendrijntje Fransen van Dam

Lidm. Woudenberg 24-03-1755: Weijntie Vermeulen.
Lidm. reg. Woudenberg 1768: Weijntje Vermeulen.
In 1775 is Jan de Bree eigenaar en bruiker van de helft van 4 ½ morgen op de Wetering (Oudschildgeld Woudenberg 47c1b).

7. Thijs Gerritsz Vermeulen, ged. Woudenberg 27-04-1738, get. Maria van Wittenberg

Vermeulen (2)

I
Ot Willemsz Vermeulen, ged. Barneveld 06-04-1738, wever, zn. van Willem Otten Vermeulen en Hendrina Hendriks, tr. Barneveld 27-06-1779 Hendrikje/Heintje Gerrits, geb. Nijkerk

Ov./begr. Barneveld 06/10-04-1802, kind van “Schrajen Ot” Vermeulen, arm.

Uit dit huw.:
1. Hendrina Vermeulen, ged./ged. Barneveld 18/22-12-1779, soldaat, tr. Ede 18-10-1815 Jean Louis Ruppert, geb.
Aldingaunau Duitsland 1762, zn. van Jean Louis Ruppert en Margaretha Wennesing
2. Willem Vermeulen, ged./ged. Barneveld 30-05/03-06-1781, ov./begr. Barneveld 11/13-06-1781
3. Johanna Vermeulen, ged./ged. Barneveld 09/20-12-1782, ov./begr. Barneveld 01/02-08-1785
4. Jannetje Vermeulen, ged./ged. Barneveld 20/25-11-1787, ov./begr. Barneveld 12/14-02-1788
4. Jannetje Vermeulen, ged./ged. Barneveld 28-10/01-11-1789
5. Willem Vermeulen, ged./ged. Barneveld 28-04/06-05-1792, volgt II
6. Hendrik Vermeulen, ged./ged. Barneveld 01/10-07-1796, wever, tr. Putten 22-09-1821 Geertruid Bosch, geb. Putten 1797, dr. van Evert Bosch en Jannetje Peters
7. Dirk Vermeulen, ged./ged. Barneveld 12/22-09-1799

II
Willem Vermeulen, ged./ged. Barneveld 28-04/06-05-1792, boerenknecht, dagloner, ov. Barneveld 14-01-1830, tr. Barneveld 12-10-1821Willemijntje van Ruler/Ruulder, geb. Lunteren 09-09-1803, dr. van Rutger Berentsen van Ruulder en Evertje Franken van Veldhuizen
Bij zijn huw. is zijn moeder voddenkoopster.

Uit dit huw.:
1. Ruth Vermeulen, geb. Barneveld 1823, ov. Barneveld 17-12-1825
2. Hendrik Vermeulen, geb. 1826, volgt III
3. Evertje Vermeulen, geb. Barneveld 22-04-1828, ov. Barneveld 01-05-1828
Rutger Vermeulen, geb. Barneveld 1830, ov. Utrecht 20-11-1912, tr. (1) Johanna Nagtegaal, tr. (2) Ida Kooijman

III
Hendrik Vermeulen, geb. 1826, ov. Renswoude 21-07-1917, tr. Renswoude 03-05-1856 Elisabeth van Voorthuizen, geb. Renswoude 19-07-1828, ov. Renswoude 17-03-1914, dr. van Jannetje Voorthuizen
Uit dit huw.:
1. Jan Vermeulen, geb. Renswoude 25-01-1857, ov. Renswoude 30-01-1888, ongehuwd
2. Willemijntje Vermeulen, geb. Renswoude 11-09-1858, ov. Ede 18-03-1934, tr. Renswoude 02-05-1878 Harmanus van de Craats, geb. Ede 1857, ov. Ede 19-02-1938, zn. van Gerrit van de Craats en Elisabeth Middelhoven
3. Willem Vermeulen, geb. Renswoude 03-01-1861, volgt IV
4. Hendricus Vermeulen, geb. Renswoude 09-09-1863, ov. Renswoude 24-02-1903, tr.
Renswoude 07-11-1890 Kuina Aarsen, geb. Woudenberg 03-04-1865, ov. Renswoude 28-03-1941, dr. van Jan Aarsen en Gerritje Verschuur. Kuina Aarsen, tr. (2) Renswoude 18-12-1908 Dirk van den Brink, geb. Renswoude 13-12-1886, zn. van Dirk van den Brink en Dientje Vink

Uit dit huw.:
1. Jan
Vermeulen, geb. Renswoude 15-05-1891, tr. Renswoude 05-03-1924 Cornelia Wilhelmina Schuur, geb. Renswoude 23-03-1898, dr. van Jan Schuur en Willempje Roskam
2. Hendrik Vermeulen, geb. Renswoude 14-03-1893, tr. Woudenberg en in de Grote kerk van Scherpenzeel 08-10-1920 Geertruida van de Lagemaat, geb. Woudenberg 22-03-1893, dr. van Peter van de Lagemaat en Willempje Aarsen
                Bij het huw. staat: Vertrokken naar Utrecht.

3. Albertus Vermeulen, geb. Renswoude 10-06-1895, ov. Renswoude 16-05-1902
4. Gerritje Vermeulen, geb. Renswoude 04-06-1897, tr. Renswoude 07-08-1924 Johannes van Eldert, geb. Amersfoort 31-05-1898, zn. van Geertruida van Eldert
5. Evert Jan Vermeulen, geb. Renswoude 29-09-1899
6. Kuina Vermeulen, geb. Renswoude  05-03-1902, tr. Renswoude 15-10-1931 Jan Dirk van Doorn, geb. Veenendaal 1901, zn. van Steven Hendrik van Doorn en Cornelia Berends

5. Evert Jan Vermeulen, geb. Renswoude 06-02-1866, ov. Renswoude 30-10-1926, tr. (1) Renswoude 28-10-1897 Hendrina van der Woerd, geb. Renswoude 11-10-1874, ov. Renswoude 21-03-1903, dr. van Jan van der Woerd en Gerdina van den Brink, tr. (2) Renswoude 04-08-1905 Gerrigje van der Zouwen, geb. Harmelen 03-12-1875, dr. van Hendrik van der Zouwen en Gerrigje Versluis

Uit het 1e huw.:
1. Hendrik Vermeulen, geb. Renswoude 02-07-1898, ov. Renswoude 16-08-1898
2. Elisabeth Vermeulen, geb. Renswoude 10-04-1901, tr. Renswoude 24-05-1928 Celis van Voorthuizen, geb. Renswoude 27-12-1899, zn. van Jan van Voorthuizen en Cornelia van den Brink
Uit het 2e huw.:
3. Hendrik Vermeulen, geb. Woudenberg 1906, tr. Woudenberg 28-10-1932 Hendrika van Bentum, geb. Woudenberg 1908, dr. van Hendrik van Bentum en Janna van Ravenhorst

6. Jannetje Vermeulen, geb. Renswoude 02-07-1868, ov. Ede 28-03-1916, tr. Renswoude 15-05-1896 Willem van Middendorp, geb. Ede 1869, zn. van Willem van Middendorp en Aaltje van Deuveren
7. Elisabeth Vermeulen, geb. Renswoude 09-01-1871, ov. Renswoude 10-09-1891, ongehuwd

IV
Willem Vermeulen, geb. Renswoude 03-01-1861, smidsknecht, smid, landbouwer, koopman, ov. Scherpenzeel 25-10-1918, tr. Scherpenzeel 25-09-1886 Willempje du Pree, geb./ged. Scherpenzeel 01/30-09-1866 (vader ov.), ov. Scherpenzeel 25-02-1927 , dr. van Willem Sebastiaan du Prée en Berendje Lodder
Uit dit huw.:
1. Hendrik Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 24-01/06-03-1887
2. Berendje Vermeulen, geb. Scherpenzeel 26-02-1888 , ov. Scherpenzeel 08-04-1888
3. Willem Sebastiaan Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 29-09/24-11-1889, machinist, ov. 05-07-1984, tr. Leusden 10-10-1918 Gerritje Versteegh, geb. Leusden 19-10-1887, dr. van Gerrit Versteegh en Neeltje van den broek

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Willem Bastiaan Vermeulen.
            Uit dit huw.:
1. Gerrit Vermeulen, geb. Scherpenzeel 14-05-1920
2. Cornelis Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 31-12-1921/26-03-1922

4. Elisabeth Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 12-11-1892/08-01-1893
5. Bertus
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 16-12-1894/03-02-1895, wever, tr. Scherpenzeel en in de Gereformeerde Kerk van Scherpenzeel 27-10-1921 Anna Elisabeth van Oosten, geb. ’s-Gravenhage 1899, ov. Scherpenzeel 29-01-1924, dr. van Engelbertus van Oosten en Jannetje van Popering
6. Willempje
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 26-03/26-04-1896, ov. Scherpenzeel 12-08-1896
7. Willem
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 12-06/04-07-1897, ov. Scherpenzeel 05-09-1897
8. Willem
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 12-04/25-05-1902, opperman, tr. Scherpenzeel 17-04-1948 Janna van Zetten, wed. Brand Valkenburg, geb. Tiel 26-03-1905, ov. Scherpenzeel 22-07-1992, dr. van Gerrit Jan van Zetten en Janna Gerdina van Westrenen
9. Berendje
Vermeulen, geb./ged. Scherpenzeel 03-11/27-12-1903, ov. Scherpenzeel 27-03-1923
10. jongen
, ov. Scherpenzeel 08-04-1906



Samengesteld door:
Henk van Woudenberg
oktober 2012