Verhoef (1)

I

Hendrick Rijcksz Kijvitsz, tr. NN

In 1443 wordt Hendrick Rijcksz Kijvitsz beleend met de helft van de tiende van Zorchstam in het kerspel Barneveld (Huis Lokhorst 21; 1443).

Uit dit huw.:

1.? Gosen Hendricksz, volgt II

II

Gosen Hendricksz, ov. voor 1550, tr. NN

In 1481 wordt Gosen Hendricksz beleend met de helft van de tiende van Zorchstam in het kerspel Barneveld (Huis Lokhorst 21; 1481).

Uit dit huw.:

1. Hendrick Gosensz, volgt III

III

Hendrick Gosensz, ov. voor 1566, tr. NN

In 1524 wordt Hendrick Gosensz zoals zijn vader Gosen Hendricksz beleend met de helft van de tiende van Zorchstam in het kerspel Barneveld (Huis Lokhorst 21; 1550).

In 1550 wordt Hendrick Gosensz met ledige hand beleend met de helft van de tiende van Zorchstam in het kerspel Barneveld (Huis Lokhorst 21; 1550).

Uit dit huw.:

1. Gosen Hendricksz, volgt IV

IV

Gosen Hendricksz, ov. voor 1578, tr. NN

In 1566 wordt Gosen Hendricksz na dode van zijn vader Hendrick Gosensz beleend met de helft van de tiende van Zorchstam in het kerspel Barneveld (Huis Lokhorst 18, fol. 23; 19-06-1566).

Uit dit huw.:

1. Peter Gosensz Verhoef, volgt V

2.? Hendrick Gosen, tr. Anthonia NN

In 1589 is Henrick Gosenss borg bij de belening van de tiend van het eerste blok van Egdom (Register Tienden Kapittel van St. Pieter te Utrecht, 1563-1615, blz. 73).

In 1614 betaalt Hendrick Goessens weduwe consumptiegeld (Quotisatie en consumptiegeld Woudenberg, 1614).

In 1623 geeft Evert Petersz de Ruych, zijdelakenkoper te Amersfoort volmacht aan Lourens van Wyelant om 11 gulden te innen die hij te goed heeft van Henrick Gosensz, tot Woudenberch woonachtig, “van gehaelde waren”.(Not. Amersfoort, J. van Ingen AT002 a002, fol. 322vo; 25-10-1623).

In 1623 geeft Reijer Arisz, timmerman te Amersfoort volmacht aan Lourens van Wyelant om namens hem voor het Gerecht van Woudenberch van Anthonia Henrick Gosenss, weduwe, de betaling te vorderen van 65 gulden 15 stuvers en 4 penningen, welke hij van deze weduwe te goed heeft wegens geleverd hout. (Not. Amersfoort, J. van Ingen AT002 a002, fol. 330vo; 27-11-1623).

In 1627 wordt Hendrick Gosenss beleend met de tiend van ´t Voort (Register Tienden Kapittel vanSt. Pieter te Utrecht, 1615-1657, blz. 41).

 

V

Peter Gosensz Verhoef, ov. voor 1599, tr. NN

In 1563 is Peter Goosensz, won. Woudenberg, borg bij de belening van de tiend van Klein Lambalgen (Register Tienden Kapittel van St. Pieter te Utrecht, 1563-1615, blz. 73).

In 1578 wordt Peter Verhoef na dode van zijn vader Gosen Hendricksz beleend met de helft van de tiende van Zorchstam in het kerspel Barneveld (Huis Lokhorst 18, fol. 23; 15-11-1578).

In 1597 wordt Peter Gosensz met ledige hand beleend met de helft van de tiende van Zorchstam in het kerspel Barneveld (Huis Lokhorst 18, fol. 23vo-24; 05-02-1597).

Uit dit huw.:

1. Hendrik Petersz Verhoef, volgt VI

VI

Hendrik Petersz Verhoef, geb. na 1574,  ov. voor 1654, tr. Scherpenzeel 03-11-1611 Jacobje Harmens, dr. van Harmen Tijmensz

In 1599 wordt Reiner van Daatselaar voor de onmondige Hendrik Verhoef na dode van zijn vader Peter Gosensz beleend met de helft van de tiende van Zorchstam in het kerspel Barneveld (Huis Lokhorst 18, fol. 24; 17-11-1599).

Lidm. Scherpenzeel kerst 1627: Hendrick Pieterssen Verhoeff.

In 1629 is Hendrick Pieters Verhoeff diaken in Scherpenzeel.

Tussen 1629 en 1651 pacht Hendrick Petersz Verhoef diverse tienden van het St. Pieter uit Utrecht (Wageningen, Tienden St. Pieter, blz. 26-41).

In 1630 eist Jacob Jansz betaling van een obligatie van Hendrick Peterssen Verhoeff. Hendrick was borg voor zal. Thonis Morren (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 1, fol. 37; 13-12-1630).

In 1629 is Hendrick Pieters Verhoeff ouderling in Scherpenzeel.

In 1632 wordt Hendrik Petersz, won. Scherpenzeel beleend met een huis aan de Holevoet (later ´daer Utregt uijthangt´) door opdracht van de erven van Jan Sandersz (Huis Amerongen 1179, f. 39; 1632. Beleningen Holevoet nr. 28).

In 1635,1636 woont Hendrijck Verhoef in Scherpenzeel, sectie D 406,407. Oosteinde noordzijde. Groot 0.13.90 ha.

In 1635 eist Gerrit Aertsen, mede namens zijn zoon betaling van zeven mud ‘eecken’ van Hendrick Petersz Verhoeff (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 2, fol.5,25vo,28,29,30vo,31vo,33vo; 09-03-1635 – 27-07-1635).

In 1635 is Hendrijck Petersz Verhoeff borg (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 2, fol. 24,25,30,31; 09-03-1635 – 15-06-1635).

In 1638 is Hendrijck Petersz Verhoeff borg (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 2, fol. 76,78,79vo; 23-04-1638 en 11-06-1638).

In 1639 is Hendrijck Petersz Verhoeff borg (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 1, fol. 83; 21-10-1639).

In 1641 procederen Ds. Everwinus Regneri, Henrick Peters Verhoeff, Robert Thonisz en Henrick Henricksz den Orbaer tegen Jan Gijsbertsz Bosch wegens belediging (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 2, fol. 126vo,127,130; 22-11-1641 en 13-12-1641).

In 1650 wordt Hendrik Petersz Verhoef beleend met 1 ½ morgen land in het erf Klein Lambalgen en met 1 ½ morgen in het erf Coudijs als erfgenaam van Harmen Tijmansz (Huis Amerongen 1180, f. 9; 08-01-1650. Beleningen Holevoet nr. 30) Hun kinderen, behalve Jan, erven dit in 1654 (Huis Amerongen 1191; 25-11-1654. Beleningen Holevoet nr. 30).

Uit dit huw.:

1. Peter Hendriksz Verhoef, ged. Scherpenzeel 17-05-1612, volgt IIa

2. Jan Hendriksz Verhoef, ged. Scherpenzeel 09-11-1614, ov. voor 1654

3. Hermen Hendriksz Verhoef

In 1663 schenkt Harmen Henricksen Verhoef f 2-10 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; 22-01-1663).

4. Goosen Hendriksz Verhoef, volgt IIb

5. Aeltgen Hendriks Verhoef, tr. (1) Hendrik Hendriksz Oirbaar, tr. (2) Scherpenzeel 24-12-1665 Willem Lubbertsz van der Vliert, wed. Grietien Jansen. Willem tr. (3) Scherpenzeel 24-05-1674 Aeltje Rijcks van Rijckholt, wed. Cornelis Teunissen van Roijwinckel

Van 1649 tot 1656 pacht Hendrick den Orber diverse tienden van het St. Pieter uit Utrecht (Wageningen, Tienden St. Pieter, blz. 26-42).

In 1662 wordt het dode lichaam geschouwd van Grietgen Jans, de vrouw van Willem Lubbertsz. Zij is van een wagen gevallen waarvan het voorwiel af was gelopen en onder het achterwiel doorgegaan. Dit gebeurde voor het huis van Thijmen Henricksz in Leusbroek (Recht. Arch. Leusden 1050; 05-12-1662).

In 1664 vermaken Hendrik Hendriksz Orbaer x Aeltje Hendriks Verhoef 1 ½ morgen land in het erf Coudijs aan Jacobje Goossens Verhoef (Huis Amerongen 1180, f. 40; 1664. Beleningen Holevoet nr. 31).

In 1670 wordt Willem Lubbertsz van de Vliert, wed. Aeltje Hendriks Verhoef na uitkoop van zijn ov. huisvrouw, die eerder wed. was van Hendrik Hendriksz Orbaer, beleend met een huis aan de Holevoet (later ´daer Utregt uijthangt´) (Huis Amerongen 1182, f. 6vo; 1670. Beleningen Holevoet nr. 28).

IIa

Peter Hendriksz Verhoef, ged. Scherpenzeel 17-05-1612, tr. NN

In 1654 wordt Peter Verhoef na dode van zijn vader Hendrick Petersz beleend met de helft van de tiende van Zorchstam in het kerspel Barneveld (Huis Lokhorst 19, fol. 44; 01-08-1654).

In 1652-1693 woont Peter Verhoef in Scherpenzeel, sectie D 406,407. Oosteinde noordzijde. Groot 0.13.90 ha.

In 1659 is Peter Hendrickz Verhoeff schepen van Scherpenzeel (Archief Westerholt 267-27).

In 1665 wordt Peter Verhoef met ledige hand beleend met de helft van de tiende van Zorchstam in het kerspel Barneveld (Huis Lokhorst 19, fol. 44; 08-07-1665).

Getuigenverklaringen e.d. dat personen die op de grond van de heer van Scherpenzeel wonen verplicht zijn jaarlijks “den kluppel te dragen”. O.a. van Peter Hendrickz Verhoeff, eertijds schepen van Scherpenzeel (RAG; Archief Enghuizen-Westerholt nr. 27; 06-09-1653 – 12-03-1659).

Uit dit huw.:

1. Aeltien Petersen Verhoef, ged. Scherpenzeel 21-02-1641, begr. Amersfoort febr. 1670, tr. Scherpenzeel 21-07-1667 (otr. Amersfoort 26-06-1667) Henrick Jacobsen, leertouwer, van Amersfoort, wed. Evertien Bosch. Henrick Jacobsen, tr. (3) Amersfoort 20-02-1673 Aeltje Cornelissen, wed. Cornelis Gerritsz, won. Scherpenzeel. Aeltje/Aertje Cornelissen, otr. (3) Amersfoort 22-10-1681 Jacob Pleck/Blecht, leertouwer, van Basel

Mogelijk is Henrick ged. Amersfoort 29-07-1628 als zoon van Jop (Jacobsz), de leertouwer.

(In 1576 verkrijgt Jacob Jansz, leertouwer, afkomstig uit Amsterdam, burgerrecht in Amersfoort. Hij woont al vijf jaar in Amersfoort. Stadsarchief 12, fol. 1149-4; 27-08-1576).

Lidm. Scherpenzeel Pasen 1664: Aertien Cornelissen, jd, met attestatie van Utrecht.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Aertje Cornelissen, hv Henrick Jacobsen, nu won. Amersfoort.

In 1680 koopt Aeltje Cornelissen, wed. Henrick Jacobsen van Anthoni van Bemmel c.s. een hof gelegen in de Kleine Haag te Amersfoort, gelegen tussen hun eigen hof en de stadswallen (ORA Amersfoort 436-28, fol. 216vo; 03-05-1680).

In 1686 laten Jacob Bleck, leertouwer te Amersfoort en Aertje Cornelis hun testament maken (Not. Amersfoort AT015a005, fol. 27; 29-12-1686).

2. Hendrickje Petersen Verhoef, ov. voor 1691, tr. Scherpenzeel (otr. Amersfoort) 30-04-1671 Aert Besselsen van de Rouwe Duijst, van Amersfoort

In 1676 kopen Aert Besselsz van Ruijgenduijst x Henrickje Peters Verhoeff een huis, hof en hofstede, bestaande uit twee woningen, gelegen op Bloemendaal (Transportregisters Amersfoort 436-28, fol 72; 14-06-1676).

3. Anthonis/Teunis Petersen Verhoeff, ov. voor 1690, tr. (1) Amsterdam (otr. Scherpenzeel en Amersfoort) 20-06-1680 Jantje Cornelissen van Brinckererf, tr. (2) Hoevelaken 20-04-1684 (att. van Scherpenzeel) Clara Cornelissen van Ebbenhorst, ged. Scherpenzeel 12-07-1646, op Ebbenhorst, dr. van Cornelis Jansen Ebbenhorst en Trueytge Goosens van Spickhorst. Clara, tr. (2) Scherpenzeel 13-05-1691 Jan Ariens, jm. van Meerkerk ´een wijle gewoond hebbende alhier tot Scherpenzeel´

Testament Claertgen Cornelis van Ebbenhorst, jd. Erfgenaam: Jannitgen Cornelis Ebbenhorst, momber: Evert de Jongh, secre­taris (Recht. Arch. Scherpenzeel1, fol. 121,121vo; 08-08-1678).

In 1681 is Teunis Petersen Verhoef getuige bij het tweede huw. van zijn nicht Jacobje Goossens Verhoef.

In 1683 eist Antonis Petersen Verhoef x Jantjen Cornelissen betaling van f 112,= van Willem Cornelissen, op Ebbenhorst, volgens akkoord tussen Antonis en Lijsjen Aris (zuster van Jacobje Arissen), wed. Jan Willemsen (Heintjeskamp) (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 31-07-1683).

In 1683 eist de schout een boete van Teunis Petersen Verhoef en Willem Cornelissen van Brinckererf wegens vechten bij de laatste kermis ten huize Teunis. (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 3; 12-11-1683).

In 1685 eist de schout 30 herenponden boete van Jan Loef wegens aanranding van Teunis Petersz Verhoef op de straat (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 3; 10-08-1685, 30-11-1685).

                Lidm. Scherpenzeel 11-10-1691: Jan Ariens en Claertje Cornelissen van Ebbenhorst.

In 1681 is Teunis Petersen Verhoef geruige bij het huw. van zijn Jacobus Hendricksen (van Breeschoten).

In 1690 wordt Clara Cornelissen, wed. Teunis Petersz Verhoef na dode van zijn vader Peter Verhoef beleend met de helft van de tiende van Zorchstam in het kerspel Barneveld, waarna overdracht aan Hendrik Gerardsz (Huis Lokhorst 19, fol. 76-77; 04-04-1690).

In 1691 eist Jacobus Hendricksen betaling van 28 gl. van Andries van ’t Willaer voor gekocht hout op Ebbenhorst. Andries zegt dat hij het hout van Teunis Verhoef heeft gekocht (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 4; 18-11-1690 en 16-03-1691).

In 1691 eist Jan Arissen van Meerkerck en Claertjen Cornelissen van Ebbenhorst betaling van 4 gl. 5 st. van Jacobus Hendricksen, voor leerlooien en een paar schoenen (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 15-10-1691).

Uit het1e huw.:

            1. Aeltje Teunissen Verhoef, ged. Scherpenzeel 09-10-1681, jong ov.

            Uit het 2e huw.:

2. Hermtje Teunissen Verhoef, ged. Scherpenzeel 04-10-1685, ov. tussen 1749 en 1756, tr. Scherpenzeel 04-07-1706 Gerrit Cornelissen Rust, ged. Lunteren 05-09-1680, in 1749 horlogemaker, ov. na 1759, zn. van Cornelis Cornelisz Nimmerrust, later Rust en Grietje Gerrits

Lidm. Scherpenzeel 12-10-1710: Hermtje Verhoef hv Gerrit Cornelissen Rust.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Gerrit Cornelissen Rust en Hermtje Verhoef.

IIb

Goosen Hendriksz Verhoef, ov. Scherpenzeel 15-11-1673, tr. ca. 1650 Mettien Henricks, ov. 1673

Lidm. Scherpenzeel 11-07-1658: Gosen Henricks Verhoef en Mettien Henricks.

Lidm reg.. Scherpenzeel 1673: Gosen Hendricks Verhoef en Metjen Hendricks.

In 1663 schenkt Jacobjen, dochter van Gosen Henricksen Verhoef f 2-0 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; 22-01-1663).

Uit dit huw.:

1. Hendrick Gosensz Verhoef, tr. Amersfoort 04-03-1688 Geurtje Jacobs, geb. Amersfoort

In 1681 is Hendrick Goossens Verhoef geruige bij het tweede huw. van zijn zuster Jacobje.

In 1681 wordt Hendrick Goossensz beleend na dode van zijn vader Gosen Hendricksz met een huis en hofstede aan de Holevoet, koop 26-01-1690 (Huis Amerongen 1182; 1681. Beleningen Holevoet nr. 27).

In 1691 wordt Willem Cornelisz beleend door opdracht van Hendrik Gosensz (Verhoef) namens de erfgenamen van Goosen Hendriksz met een huis en hofstede aan de Holevoet, koop 26-01-1690 (Huis Amerongen 1184; 23-02-1691. Beleningen Holevoet nr. 27).

In 1682 wordt Hendrick Goossensz burger van Amersfoort (Burgerrechtverleningen; 7-06-1682.

In 1709 wordt Hendrik Gosensz (Verhoef) als oudste zoon beleend na dode van zijn vader Goosen Hendriksz Verhoef met een kamp in Coudijs aan de Holevoet (Huis Amerongen 1185; 11-11-1709. Beleningen Holevoet nr. 30).

In 1709 wordt Anthonij Willemsz van Renes beleend door opdracht van Hendrik Gosensz (Verhoef) met een kamp in Coudijs aan de Holevoet (Huis Amerongen 1186; 11-11-1727. Beleningen Holevoet nr. 30).

2. Jacobje Gosens Verhoef, ov. Scherpenzeel 26-07-1736, tr. (1) Renswoude (otr. Scherpenzeel) 20-09-1674 Jacob Aelbertsen van Santen, ged. Scherpenzeel 31-08-1651, ov. Scherpenzeel 13-04-1681, zn. van Aelbert Cornelisz van Santen en Geertje Jacobs van Roeckholt, tr. (2) Scherpenzeel 11-09-1681 Cornelis Jansen Ouwens, zn. van Jan Everts en Jannetje Everts

In 1664 vermaken Hendrik Hendriksz Orbaer x Aeltje Hendriks Verhoef 1 ½ morgen land in het erf Coudijs aan Jacobje Goossens Verhoef (Huis Amerongen 1180, f. 40; 1664. Beleningen Holevoet nr. 31).

In 1670 wordt Jacobje Goossens Verhoef beleend met 1 ½ morgen land in het erf Coudijs. Mombers vader Goosen Hendriksz Verhoef en Willem Lubbertsz van de Vliert. Zij verkoopt het in 1681 (Huis Amerongen 1182, f. 7; 1670. Beleningen Holevoet nr. 31).

In 1681 worden Warner Jansen van Loenen x Geerlofje Jans beleend door opdracht van Jacobje Goossens Verhoef, wed. Jacob Albertsz van Santen, nu x Cornelis Jansz Ouwens en de onmondige kinderen van Jacob Albertsz van Santen en Jacobje Goosens met 1 ½ morgen land in het erf Coudijs. (Huis Amerongen 1182, f. 23; 1681. Beleningen Holevoet nr. 31).

Lubbert Willemsen van de Vliert daagt Jacobje Goossens Verhoef, wed. Jacob van Santen voor het gerecht (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 3; 13-06-1681).

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1677: Jacob Aelbertsen van Santen en Jacobje Goossens Verhoef.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Cornelis Jansen Ouwens en Jacobje Goosens Verhoef.

3. Jan Gosensz Verhoef, ged. Scherpenzeel 22-01-1660

4. Aeltien Gosens Verhoef, ged. Scherpenzeel 20-02-1667

5. Tijmen Gosensz Verhoef, ged. Scherpenzeel 26-01-1670

 

 

 

Verhoef (2)

 

 

De oudste generaties van deze familie noemen zich ook Van Wittenberg. Dat zou verklaard kunnen worden doordat de stamvader Thijs Teunisz een zoon zou kunnen zijn van Teunis Harmensz, die boer op Wittenberg was (zie genealogie Wittenberg). De nakomelingen van Teunis Harmensz noemen zich naar de boerderij Van Wittenberg, maar wellicht was zijn familienaam Verhoef.

Eerder gepubliceerd oor W.H.M. Nieuwenhuis; Verhoef of Van Wittenberg. Scarpenzele jg. IV nr. 3, blz. 80-83.

 

 

I

Thijs Teunisz, kleermaker te Woudenberg, zn.? van Teunis Harmensz (van Wittenberg), tr. (1) NN, tr. (2) Hendrickje Hessels

In 1666 laten Thijs Teunisz en Hendrickje Hessels hun testament maken. Hun zoon Gerrit erft hun huis aan de Voorstraat tegen betaling van 400 gl. hun voorzoon Anthonis Thijsz zal geen bezwaar maken (Not. Jacob Morray, AT014a001; 19-10-1666).

Uit het 1e huw.:

1. Anthonis Thijsz, tr. Hoevelaken (otr. Amersfoort) 03-02-1656 Lijdia Jans van Delft

Burger van Amersfoort 10-09-1655: Anthonij Thijsz van Wittenburg, cleermaker geb. van Woudenberg.

                Lidm. Amersfoort 22-06-1656: Anthoni van Wittenberg.

            Uit dit huw.:

            1. Gijsbertje Anthonissen van Wittenberg, ged. Amersfoort 03-06-1659, jong ov.

            2. Johannes Anthonissen van Wittenberg, ged. Amersfoort 15-05-1663, jong ov.

            3. Johannes Anthonissen van Wittenberg, ged. Amersfoort 30-06-1665

            4. Matthijs Anthonissen van Wittenberg, ged. Amersfoort 20-08-1667

            5. Cornelis Anthonissen van Wittenberg, ged. Amersfoort 21-11-1669

            6. Gijsbertje Anthonissen van Wittenberg, ged. Amersfoort 05-03-1671

            7. Cornelia Anthonissen van Wittenberg, ged. Amersfoort 17-09-1674, jong ov.

8. Cornelia Anthonissen van Wittenberg, ged. Amersfoort 10-08-1679, begr. Amersfoort 08-01-1722, tr. Amersfoort 07-09-1706 Everard Schut, chirurgijn te Amersfoort

Uit het 2e huw.:

2. Gerrit Thijsz, volgt II

3. Marritje Thijssen, tr. Arien Otten

                Hun kinderen noemen zich Van Wittenberg.

4. Hendrikje Thijssen, tr. Aert Jansz, landbouwer op Oevelaar. Aert Jansz, tr. (2) Lunteren (otr. Woudenberg) 22-02-1705 Maasje Gijsberts

 

II

Gerrit Tijssen Verhoef, kleermaker te Woudenberg, ov. voor 1730, tr. 1667 Trijntje IJsbrands Knoppers, ov. voor 1730

Huw. voorw. tussen Gerrit Thijsz, geass. door vader Thijs Teunisz, broer Thonis Thijsz en zwager Adriaen Otten en Trijntgen IJsbrands, geass. door vader IJsbrand Gerritsz(?) Knoppert, grootvader Gijsbert Jansz Knoppert en oom Hendrick Thijsz (Not. Amersfoort AT010b003; 23-08-1667).

In 1671 laten Gerrit Thijssen en Trijntje IJsbrands hun testament op de langstlevende maken (Not. Amersfoort AT015a001; 03-11-1671). (HUA, Afschrift in familiearchief Lagerweij 2.3.6, nr. 34).

In 1722 machtigt Trijntje IJsbrands, wed. Gerrit Thijssen Verhoef een procureur om proces te voeren tegen Everrad Schudt, chirurgijn te Amersfoort, wed. Cornelia Verhoef. Volgt een proces. (Dorpsgerecht Woudenberg 2346, 23vo; 26-07-1722. Gem. Arch. Amersfoort, Recht. Arch. 424, dl. 38; 05-08-1722).

In 1730 ontvangt Willem Janse Koudijs x Hendrikje Ysbrands 1 morgen in Gerestein uit de erfenis van Trijntje IJsbrands, wed. Gerrit Tijssen Verhoef, vertegenwoordigd door haar kinderen IJsbrand Gerritsen Verhoef en Gerritje Gerrits Verhoef x Willem van Moersbergen. Met verwijzing naar haar testament d.d. 20-02-1727, gerecht Woudenberg (Not. Utrecht UT184a002, nr. 48; 29-07-1730).

In 1742 en 1744 laat Trijntje IJsbrands Verhoef(?), wed. Gerrit Tijssen haar testament maken (Not. Woudenberg WO001a001; 30-12-1742 en Not. Utrecht UT209a001; 04-01-1744).

Uit dit huw.:

1. IJsbrand Gerritsen Verhoef, volgt III

2. Gerritje Gerrits Verhoef, tr. Woudenberg 03-03-1695 Willem Cornelisz van Moesbergen, van Woudenberg

Testament van Gerritje Gerrits Verhoef, wed Willem Cornelisz van Moesbergen verleden voor not. Hendrik Lagerweij, 4 jan 1744 (Not. Utrecht UT209a001; 04-01-1744). (HUA, Afschrift in familiearchief Lagerweij 2.3.6, nr. 37 met , afschrift uit 1785 en met kwitanties van erfgenamen).

 

III

IJsbrand Gerritsz Verhoef, tr. (1) Woudenberg 02-04-1697 Teuntje Simons van Linden, tr. (2) Woudenberg 16-11-1704 Maria Thijs van Wittenberg, dr. van Thijs Arisz van Wittenberg en Weintje Everts

In 1727 laten IJsbrand Gerritsz Verhoef en Maria Thijs van Wittenberg hun testament maken. Erfgenamen: hun vier dochters Teuntje, Marritje, Trijntje en Lijsbeth IJsbrands Verhoef (Not. Woudenberg WO001a001; 16-02-1727). (HUA, Afschrift in familiearchief Lagerweij 2.3.6, nr. 35).

In 1728 koopt IJsbrand Gerritsz Verhoef de Bavoortse molen (Dorpsgerecht Woudenberg 1065; 24-04-1728).

Kwitantie van de ontvanger van de 40-ste penning voor de helft een huis aan de Voorstraat te Woudenberg gekocht door Aaltje Voskuijl van IJsbrand Gerritsz Verhoef (HUA, Familiearchief Lagerweij 2.3.6, nr. 36; 20-10-1730).

Uit het 1e huw.:

1. Maria IJsbrands Verhoef, ged. Woudenberg 06-03-1698, ov. Woudenberg 25-07-1765, tr. Jan Evertsz Hardeveld, ged. Woudenberg 28-08-1687, landbouwer op Huistede, ov. Woudenberg 28-12-1755, zn. van Evert Willemsz en Cornelisje Jans

In 1719 is Maria IJsbrands getuige bij de doop van een kind van Gerrit Hendriksz en Jantje Everts in Woudenberg.

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Jan Evertz en Maria IJsbrantz Verhoef op Huestede.

2. Simon IJsbrandsz Verhoef, ged. Woudenberg 09-06-1700, volgt IV

3. Hendrikje IJsbrands Verhoef, ged. Woudenberg 07-01-1703, tr. Woudenberg 06-04-1727 Willem Jansz Coudijs, ged. Woudenberg 16-07-1702, zn. van Jan Willemsz van Coudijs en Maagje Hendriks van Overeem

                Lidm. Woudenberg ca 1734: Hendrikje IJsbrantz Verhoef.

Uit het 2e huw.:

4. Teuntje IJsbrands Verhoef, ged. Woudenberg 24-01-1706, get. Heiltje Hendriks

5. Arien IJsbrandsz Verhoef, ged. Woudenberg 25-03-1708, get. Gerritje Gerrits

6. Marritje IJsbrands Verhoef, ged. Woudenberg 03-08-1710, get. Gerritje Gerrits, jong ov.

7. Marritje IJsbrands Verhoef, ged. Woudenberg 19-05-1715, get. Geertruij Hermens

8. Trijntje IJsbrands Verhoef, ged. Woudenberg 22-08-1717, get. Maria IJsbrands

9. Arien IJsbrandsz Verhoef, ged. Woudenberg 09-02-1721, get. Grietje Lagerweij

10. Lijsbet IJsbrands Verhoef, ged. Woudenberg 22-04-1725, begr. Woudenberg 07-11-1793

                Lidm. Woudenberg 25-03-1749: Lijsbeth Verhoef.

                Lidm. reg. Woudenberg 1768: Lijsbeth Verhoef.

IV

Simon IJsbrandsz Verhoef, ged. Woudenberg 09-06-1700, tabakker, begr. Woudenberg 18-02-1772, tr. Woudenberg 05-05-1726 Maria Voskuijl, ov. Woudenberg 29-09-1747, dr. van Teunis Voskuil, de oude, en Teunisje van Ginkel

Lidm. Woudenberg ca. 1725: Maria Voskuil; genoemd in lidm. lijst Woudenberg 1746: Maria Voskuijl.

Genoemd als doopgetuige in 1732 en 1737 bij broer Teunis.

Huisgezinnen Woudenberg 1748 nr. 49: Sijmon Verhoef, wed. Maria Voskuijl, toebaksbaas, 1 zoon boven 10 jr.; bezit: 3 mrg.; inwonend: Gerrit Steenhoff en vrouw, daghuurder.

Uit dit huw.:

1. Teuntje Verhoef, ged. Woudenberg 16-02-1727, get. Hendrikje, ov. voor 1748

2. Willem Verhoef, ged. Woudenberg 21-11-1728, ov. voor 1748

                (niet in Putman, wel in Scarpenzele jg. IV nr. 3, blz. 83)

3. IJsbrant Verhoef, ged. Woudenberg 18-06-1730, get. Maria Verhoef, ov. voor 1748

4. Teunis Verhoef, geb. ca. 1732, volgt V

5. Teuntje Verhoef, ged. Woudenberg 10-01-1734, get. Maria Verhoef, ov. voor 1748

 

V

Teunis Verhoef, geb. ca. 1732, begr. Woudenberg 13-04-1795, tr. (1) Woudenberg 15-04-1753 Maria Peters van Ekeris, tr. (2) Woudenberg 18-02-1759 Ariaantje Hendriks Vermeulen, ged. Woudenberg 28-09-1738, begr. Woudenberg 04-04-1805, dr. van Hendrik Dirksz Vermeulen en Wijntje Dirks

Huw. voorw. tussen Theunis Verhoeff, wed. Maria van Ekeris en Ariaantje Vermeulen, mij., jd. Theunis: 500 gl; Ariaantje: 100 gl. (AT042a001; 06-02-1759).

Genoemd in 1760 als erfgenaam van zijn grootvader Teunis Voskuijl (AT036a009; 21-08-1760).

Uit het 1e huw.:

1. Peter Verhoef, ged. Woudenberg 30-12-1753, get. Willemijntje Thonen Lagerweij

Uit het 2e huw.:

2. Maria Verhoef, ged. Woudenberg 03-06-1759, get. Tonia Voskuijl

3. Weijmpje Verhoef, ged. Woudenberg 14-09-1760, get. Geertje Thonen Lagerweij

4. Teuntje Verhoef, ged. Woudenberg 13-06-1762, get. Geertje Thonen Lagerweij, begr. Woudenberg 28-06-1803

            Kind:

Gerrit van Maanen Verhoef, ged. Woudenberg 01-07-1787, ov. Woudenberg 01-04-1857, tr. Woudenberg 28-04-1811 Elisabet Hartgers, geb./ged. Woudenberg 31-07/03-08-1783, ov. Woudenberg 18-01-1825, dr. van Hendrik Hartgers en Elselien Anthuijsen

                               Vader: Antonie van Maanen.

                        Uit dit huw.:

                        1. Teunisje van Maanen Verhoef, geb. Woudenberg 31-10-1811

2. Aalbert van Maanen Verhoef, geb. Woudenberg 08-05-1814, ov. Woudenberg 07-01-1885, ongehuwd

3. Elsje van Maanen Verhoef, geb. Woudenberg 25-04-1816, ov. Woudenberg 12-02-1862, ongehuwd

4. Cornelis Verhoef, geb. Woudenberg 05-02-1823, ov. Utrecht 09-04-1873, tr. Utrecht 23-08-1871 Wilhelmina Jacomina Houpst, wed. Piet van der Schilden, geb. Amersfoort 18-04-1828, dr. van Johannes Houpst en Evertje Laseur

5. Hendrikje Verhoef, ged. Woudenberg 08-07-1764, get. Geertje Thonen Lagerweij, begr. Woudenberg 05-09-1803, tr. Woudenberg 01-07-1787 Pieter van der Wiel, ged. Woudenberg 02-05-1756, ov. Woudenberg 27-01-1812, zn. van Pieter van der Wiel en Cornelia van Geijtenbeek

                Lidm. Woudenberg 24-05-1798: Hendrikje Verhoef hv P. van der Wiel jun.

6. Sijmentje Verhoef, ged. Woudenberg 07-12-1766, get. Geertje Thonen Lagerweij, ov. Woudenberg 20-09-1850, tr. Woudenberg 24-03-1793 Hendrik Veenendaal, ged. Woudenberg 10-01-1773, ov. Woudenberg 07-06-1826, zn. van Hendrik Willemsz en Hendrijntje Willems Eikelkamp

7. Antonia Verhoef, ged. Woudenberg 25-09-1768, get. Geertje Lagerweij, begr. Woudenberg 20-10-1798 (drie maanden na haar huw.), tr. Woudenberg 29-07-1798 Hendrik Evertsz Vermeulen, ged. Woudenberg 05-06-1774, zn. van Evert Hendriksz Vermeulen en Geertje Thonen Lagerweij. Hendrik Evertsz Vermeulen, tr. Scherpenzeel (otr. Woudenberg) 03-06-1804 Teuntje van Overeem, ged. Woudenberg 28-03-1779, ov. Woudenberg 20-09-1817, dr. van Helmert Jansz Overeem en Jannigje Brands van Zelder

8. IJsbrand Verhoef, ged. Woudenberg 17-03-1771, get. Geertje Lagerweij, begr. Woudenberg 01-05-1810, tr. Sophia Karssenberg

            Uit dit huw.:

            1. Helena Verhoef, ged. Woudenberg 18/30-05-1802, begr. Woudenberg 28-06-1802

            2. Helena Verhoef, ged. Woudenberg 03/18-09-1803, begr. Woudenberg 05-06-1807

3. Ariaantje Verhoef, ged. Woudenberg 03/17-05-1807, tr. Woudenberg 22-05-1833 Leendert Bakker, geb. Utrecht 1802, zn. van Leendert Bakker en Heijltje Reijnders

            4. Jan Verhoef, ged. Woudenberg 05/26-03-1809, begr. Woudenberg 28-04-1810

            5. kind, begr. Woudenberg 01-05-1810

9. Hendrik Verhoef, ged. Woudenberg 22-08-1773, get. Geertje Vermeulen, ov. Woudenberg 22-02-1861, tr. Woudenberg 21-07-1805 Ariaantje de Bree, ged. Woudenberg 16-09-1764, ov. Woudenberg 20-02-1836, dr. van Jan de Bree en Wijntje Vermeule

                Lidm. Woudenberg 25-04-1793: Ariaantje de Bree.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Ariaantje de Bree hv H. Verhoef.

                Lidm. Woudenberg 16-04-1813: Hendrik Verhoef.

Uit dit huw.:

1. Ariaantje Verhoef, ged. Woudenberg 16-08-1807, ov. Woudenberg 16-11-1886, ongehuwd

10. Maria Elisabeth Verhoef, ged. Woudenberg 22-11-1778, get. Geertje Lagerweij

11. Antonie Verhoef, ged. Woudenberg 25-02-1781, get. Geertje Lagerweij, ov. Woudenberg 11-12-1838, tr. Woudenberg 22-07-1810 Oetje van Lunteren, geb./ged. Woudenberg 09/12-10-1783, ov. Woudenberg 27-06-1857, dr. van Toon Jansz van Lunteren en Jannetje Meerbeek

In 1851 laat Oetje van Lunteren, wed. Antonie Verhoef, z.b. te Woudenberg haar testament maken. Dochter Antonia Verhoef, ongehuwd, bij haar inwonend, krijgt de inboedel m.u.v. kleding en sieraden. Zij mag voor f 400,= kopen: het door haar gekochte huisje en achterhuis, nr. 67 in de Nieuwe Uitleg onder Woudenberg, sectie E 341, erfpachtgrond. (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 21; 23-05-1851).

            Uit dit huw.:

1. Ariaantje Verhoef, geb./ged. Woudenberg 14/25-11-1810, get. Hendrikje van Dijk hv Jan van Lunteren, ov. Woudenberg 21-11-1874, tr. Woudenberg 20-05-1837 Gerrit Hermanus Karssenberg, geb./ged. Woudenberg 05-12-1811/ 05-01-1812, ov. Woudenberg 12-02-1867, zn. van Jan Karssenberg en Elizabeth Pothoven

2. Antonia Verhoef, geb. Woudenberg 01-02-1825, ov. Woudenberg 12-03-1893, tr. Woudenberg 29-03-1856 Gerrit van de Wetering, geb. Woudenberg17-05-1831, ov. Woudenberg 24-05-1897, zn. van Aalt van de Wetering en Willemijntje van Gooswilgen

 

 

 

Verhoef (3)

 

 

I

Evert Cornelissen Verhoef, soldaat Cie Canselaer te Amersfoort, begr. Scherpenzeel 12-03-1807, tr. Woudenberg (otr. Amersfoort als Gerard Cornelisz Verhoef) 23-07-1741 Jannetje Jans van Kouwenhoven, won. Woudenberg

                Begr. Scherpenzeel 22-12-1786 en 16-02-1795: een kind van Evert Verhoef, uit de Agterstraat.

Uit dit huw.:

1. Christijntje Verhoef, ged. Scherpenzeel 03-10-1741, in de Knaapstraat onder Woudenberg

2. Petertje Verhoef, ged. Scherpenzeel 13-10-1743, in de Knaapstraat onder Woudenberg

3. Christina Verhoef, ged. Scherpenzeel 29-04-1753, in de Knaapstraat onder Woudenberg

4. Cornelis Verhoef, ged. Scherpenzeel juli 1758, in de Knaapstraat onder Woudenberg, volgt II

5. Jannetje Verhoef, ged. Woudenberg 23-04-1769, get. Maria Jacobs

 

II

Cornelis Verhoef, ged. Scherpenzeel juli 1758, begr. Scherpenzeel 08-09-1798, tr. Scherpenzeel 28-03-1784 Franscina/Fransje Gerrits van Soest, ged. Scherpenzeel 14-02-1759, dr. van Gerrit Willemsz van Soest en Johanna Kobusz Bakker

Uit dit huw.:

1. Evert Verhoef, geb./ged. Woudenberg 16/23-01-1785, get. Willemijntje Reolofs Wolfswinkel, begr. Scherpenzeel 08-03-1807

2. Gerrit Verhoef, geb./ged. Woudenberg 18-02/12-03-1786, begr. Scherpenzeel 09-02-1793

3. Jannigje Verhoef, geb./ged. Woudenberg 03/17-06-1787, ov. Scherpenzeel 23-03-1832, otr. Woudenberg 30-11-1810 Gerrit Veenvliet, ged. Renswoude 14-08-1785, aan de Roode Haan, dagwerker/dagloner/ arbeider, ov. Scherpenzeel 31-03-1869, zn. van Jan Willemsen Veenvliet en Jacobje Gijsbertsen van Hardeveld. Gerrit Veenvliet, tr. (2) Scherpenzeel 20-04-1838 Willemina Olthof, wed. Barend van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 13/24-09-1797, ov. Scherpenzeel 01-02-1868, dr. van Harmannus Olthof en Aaltje Wassing

4. Erris Verhoef, geb./ged. Woudenberg 31-08/21-09-1788, begr. Scherpenzeel 31-03-1791

5. Gerrit Verhoef, geb./ged. Woudenberg 21-09/10-10-1790, begr. Scherpenzeel 09-12-1789

6. Erris Verhoef, geb./ged. Woudenberg 02/18-12-1791, ov. Rhenen 22-04-1814, ongehuwd

7. Gerrit Verhoef, geb./ged. Woudenberg 09-08/01-09-1793, begr. Scherpenzeel 09-08-1794

8. Johanna Verhoef, geb./ged. Woudenberg 21-10/30-11-1794, begr. Scherpenzeel 24-09-1796

9. Hannes Verhoef, geb./ged. Woudenberg 11-11/03-12-1797, jong ov.

 

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

januari 2012