Veldhuizen (1)

I

Hendrik Ariesz Velthuijsen, ged.? Woudenberg 15-02-1728, begr. Woudenberg 03-05-1784, tr. Woudenberg 19-09-1756 Maria Jans de Bree/Apeldoorn, ged. Woudenberg 01-01-1731, begr. Woudenberg 26-03-1781, dr. van Jan Jansz de Bree en Hendrijntje Fransen van Dam

                In het doopboek staat slechts Hendrik, zn. van Arien.

Uit dit huw.:

1. Hendrijntje Velthuijsen, ged. Woudenberg 03-04-1757, get. Hendrijntje Willems uijt de Meent, jong ov.

2. Hendrijntje Velthuijsen, ged. Woudenberg 25-06-1758, get. Hendrijntje Willems, tr. Woudenberg 14-04-1782 Gerrit Diedenhoven, geb. Woudenberg

3. Arien Velthuijsen, ged. Woudenberg 02-11-1760, get. Hendrijntje Willems van Apeldoorn, ov. Woudenberg 25-03-1815, tr. Woudenberg 01-01-1786 Hendrikje van Renswoude, ged. Woudenberg 28-04-1765, dr. van Aalbert Hendriksz van Renswoude en Lijsbeth Andriessen van Dijk

            Uit dit huw.:

1. Maria van Velthuizen, geb./ged. Woudenberg 22-07/06-08-1786, ov. Woudenberg 02-05-1862, tr. (1) Woudenberg 11-02-1809  Willem Vlastuin, geb. Woudenberg 08-09-1782, ov. Woudenberg 22-08-1820, zn. van Jan Willemsz van Vlastuijn en Gerritje Peelen, tr. (2) Woudenberg 09-03-1822 Reijer Jetten, geb./ged. Barneveld 08/13-05-1798, meester schoenmaker, ov. Woudenberg 16-02-1875, zn. van Reijer Reijersen Jetten en Judick Flastuijn

In 1843 leent Maria van Velthuizen, z.b., x Reijer Jetten, schoenmaker te Woudenberg f 450,= van Aalbert van Velthuizen, kantoorbediende te Woudenberg. Onderpand: een huisje nr. 62, bestaande uit een woonvertrek, gang en twee zijkamertjes ter weerszijden van het woonvertrek, achterhuis, opkamertje,, twee kelders, keukentje, pomp, tuin­tje en bleekveld, in de Middelstraat te Woudenberg, sectie B 1004,635, groot 1 roede, 20 ellen. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 2; 06-01-1843).

In 1861 verklaart de notaris dat Maria van Velthuizen x Reijer Jetten, meester schoenmaker te Woudenberg, enige erfgenaam van wijlen haar broer Aalbert van Velthuizen, nieuwsgaarder, ov. 28-09-1861 te Woudenberg zijn laatste termijn tractement van f 25,= mag ontvangen. (Not. Scherpenzeel 4139, 19-10-1861).

2. Elizabeth van Velthuizen, geb./ged. Woudenberg 14/27-04-1788, begr. Woudenberg 18-01-1790.

3. Aalbert van Velthuizen, geb./ged. Woudenberg 13/28-03-1790, kantoorbediende, gemeenteontvanger, nieuwsgaarder, ov. Woudenberg 28-09-1861, ongehuwd

In 1843 verkoopt Aalbert van Velthuizen, kantoorbediende te Woudenberg aan Berend Swerus, tabaksplanter te Woudenberg een huisje, bestaande uit een woonvertrek met een klein inka­mertje, achterhuis, mesthoop, tabaksschuur van 12 hangen, in de Middelstraat te Woudenberg, sectie B 1003,635, groot 5 roeden, 40 ellen, belast met een uitgang voor de koster van f 2,=, voor f 750,=, waarvan f 300,= wordt omgezet in een hypotheek. Titel van aankomst: voorste perceel door onderhandse acte van scheiding met zijn zuster Maria van Velthuizen op 29-06-1841 te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 1; 06-01-1843).

In 1847 geeft Aalbert van Velthuizen, gemeenteontvanger te Woudenberg t.b.v. het gemeentebestuur van Woudenberg voor f 800,=, als onderpand van zijn ambt. Dit bedrag wordt omgezet in een staatslening bij het Grootboek. (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 23; 04-05-1847).

4. Jan Veldhuijsen, ged. Woudenberg10-10-1762, volgt II

5. Willempje Veldhuijsen, ged. Woudenberg 26-05-1765, get. Cornelia Hendriks van Apeldoorn, begr. Woudenberg 27-01-1767

6. Evert Veldhuijsen, ged. Woudenberg 22-11-1767, get. Cornelia Hendriks van Apeldoorn

II

Jan Velthuizen, ged. Woudenberg 10-10-1762, ov. Woudenberg19-04-1837 tr. Woudenberg 11-03-1787 Ariaantje Jacobs Koudijs, ged. Woudenberg 16-12-1759, ov. Woudenberg 24-02-1843, dr. van Jacob Jansz Coudijs en Teuntje Packouw

                Lidm. Woudenberg 26-11-1783: Ariaantje Koudijs hv Jan van Velthuizen.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Ariaantje Koudijs hv J. van Velthuijsen

Uit dit huw.:

1. Jacob Velthuizen, geb./ged. Woudenberg 08/17-06-1787, get. Hendrijntje Diedenhoven, ov. Woudenberg 30-03-1866, geb. Veldhuizen, tr. Woudenberg 07-08-1819 Jannetje Hak, geb./ged. Woudenberg 15/18-11-1792, ov. Woudenberg 03-02-1862, dr. van Gerrit Hak en Sara de Bree

2. Maria Veldhuizen, geb./ged. Woudenberg 27-01/08-02-1789, ov. Voorburg 10-07-1870, ongehuwd

3. Hendrik Veldhuizen, geb./ged. Woudenberg 26-10/14-11-1790

4. Teunis van Veldhuizen, geb./ged. Woudenberg 14/24-02-1793, volgt III

5. Willem van Velthuizen, geb./ged. Woudenberg 03/22-02-1795, ov. Woudenberg 29-09-1867, tr. Woudenberg 19-09-1818 Adriaantje de Bree, geb./ged. Woudenberg 17-02/03-03-1799, ov. Woudenberg 08-03-1865, dr. van Jan de Bree en Aaltje Renswoude

6. Teunisje Velthuizen, geb./ged. Woudenberg 25-06/09-07-1797, ov. Darthuizen 08-02-1856, tr. Woudenberg 28-02-1824 Geisbert van de Lagemaat, geb. Leusden 18-10-1787, ged. Woudenberg 04-11-1787, tolgaarder, ov. Gelders Veenendaal 09-01-1844, zn. van Mees Gijsbertsen van de Lagemaat en Maria Saren van de Wetering

7. Evertje Velthuizen, geb./ged. Woudenberg 03/15-09-1799, begr. Woudenberg 10-04-1800

8. Evertje Velthuizen, geb./ged. Woudenberg 29-12-1800/11-01-1801, ov. Woudenberg 28-12-1881, ongehuwd

9. Jacomijntje Velthuizen, geb./ged. Woudenberg 04/12-06-1803, tr. Den Haag 06-05-1840 Andries Maurits Lubbers, geb. Pijnacker 1818, zn. van Gerrit Lubbers en Catharina Elisabeth Egtberts

III

Teunis van Velthuizen, geb./ged. Woudenberg 14/24-02-1793, schipper, ov. Woudenberg 06-04-1862, tr. Woudenberg 12-04-1823 Alijda Klara Wagensveld, geb./ged. Scherpenzeel 17/27-05-1798, ov. Scherpenzeel 13-03-1882, dr. van Hermannus van Wagensveld en Hendrika Budding

Uit dit huw.:

1. Ariaantje van Velthuizen, geb. Woudenberg 06-02-1824, ov. Odijk 20-05-1886, tr. (1) Baarn 18-05-1855 Cornelis Sijberde, geb. Baarn 02-10-1832, ov. Woudenberg 14-11-1857, zn. van Jan Sijberde en Neeltje van Hagen, tr. (2) Woudenberg 30-03-1860 Nicolaas de Kruif, geb. Odijk 27-02-1835, ov. Odijk 16-07-1865, zn. van Arie de Kruif en Margrietha Lam, tr. (3) Odijk 09-12-1870 Hendricus van Nes, geb. Odijk 07-06-1834, ov. Odijk 13-09-1925, zn. van Hendrik van Nes en Magdalena Dedrieka Lam

2. Hermanus van Velthuizen, geb. Woudenberg 03-02-1827, volgt IVa

3. Jannetje van Velthuizen, geb. Woudenberg 08-07-1830, ov. Amersfoort 11-09-1905, tr. Amersfoort 13-11-1861 Hendrikus Martinus Bronswijk, geb. Amersfoort 13-11-1838, ov. Amersfoort 24-10-1901, zn. van Catrina Bronswijk

4. Teunisje van Velthuizen, geb. Woudenberg 17-02-1834

5. Hendrik van Velthuizen, geb. Woudenberg 09-02-1836, volgt IVb

6. Maria van Velthuizen, geb. Woudenberg 17-01-1838, ov. Scherpenzeel 22-02-1912, begr. Glashorst, graf nr. 123, tr. Hendrik van Daatselaar, geb. Woudenberg 22-01-1839, wever, ov. Scherpenzeel 25-01-1900, zn. van Gijsbert van Daatselaar en Dirkje van de Woerd

Lidm. Scherpenzeel 25-04-1867: Maria Veldhuizen.

7. Jan van Veldhuizen, geb. Woudenberg 01-01-1841, ov. Woudenberg 24-05-1866, tr. Harmelen 19-08-1864 Maria Verdel, geb. Harmelen 19-08-1840, ov. De Bilt 22-08-1930, dr. van Cornelis Verdel en Teuntje de Wit. Maria Verdel, tr. (2) Harmelen 16-04-1870 Boudewijn van der Zouw, geb. Gerverskop 21-05-1851, ov. Utrecht (ingeschr. te Zuilen) 24-09-1897, zn. van Pleunis van der Zouw en Hendrika de Jong

            Uit dit huw.:

1. Anthonia Veldhuizen, geb. Woudenberg 14-10-1865, ged. in de Grote Kerk 29-10-1865

8. Hendrikus van Velthuizen, geb. Woudenberg 11-12-1843, volgt IVc

IVa

Hermanus van Veldhuizen, geb. Woudenberg 03-02-1827, ov. Woudenberg 31-03-1902, tr. Woudenberg 01-05-1852 Maria van Geijtenbeek/van de Haar, geb. Woudenberg 08-11-1822, ov. Woudenberg 19-05-1901, dr. van Goosen van Geijtenbeek en Gerritje van de Haar

Uit dit huw.:

1. Alida van Veldhuizen, geb. Woudenberg 16-07-1852, ged. in de Grote Kerk 05-09-1852, ov. Ede 07-01-1909, tr. Woudenberg en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 18-09-1902 Reijer Willem van Wijk, geb. Rhenen 23-10-1866, ov. Ede 07-02-1934, zn. van Reijer van Wijk en Johanna Roest. Reijer Willem van Wijk, tr. (2) Maarn 23-02-1911 Geertje Beek, geb. Maarn 20-05-1871, ov. Ede 26-06-1917, dr. van Willem Beek en Errisje van Ginkel

2. Gerritje van Veldhuizen, geb. Woudenberg 18-01-1855, ged. in de Grote Kerk 25-02-1855, ov. Woudenberg 01-01-1868

3. Antonia van Veldhuizen, geb. Woudenberg 12-04-1857, ged. in de Grote Kerk 31-05-1857, ov. Renswoude 17-06-1912, tr. Renswoude 31-12-1879 Lammert van Kolfschoten, geb. Woudenberg 16-01-1852, zn. van Evert van Kolfschoten en Johanna van Ekeris

4. Teunis van Veldhuizen, geb. Woudenberg 24-11-1859, ged. in de Grote Kerk 29-01-1860, ov. Barneveld 02-07-1935, tr. Woudenberg 19-05-1900 en in de Gereformeerde Kerk van Scherpenzeel op 20-05-1900 Willemina Buijs, geb. Ede 1870, dr. van Evert Buijs en Jantje van Maanen

            Uit dit huw.:

De kinderen met hun ouders vertrokken naar Voorthuizen nov. 1904.

1. Hermanus van Veldhuizen, geb. 10-11-1902, ged. in de Geref Kerk 30-11-1902

2. Jannigje van Veldhuizen, geb. 07-05-1904, ged. in de Geref Kerk 19-06-1904

5. Hendrik Velthuizen, geb. Woudenberg 19-01-1862, ged. in de Grote Kerk 23-02-1862, landbouwer, ov. Barneveld 25-09-1931, tr. Scherpenzeel 20-05-1905 Engelina Kraa, geb. Brummen 1859, ov. Scherpenzeel 21-09-1929, begr. Glashorst, graf nr. 322, dr. van Antonie Kraa en Elisabeth Smit

Lidm. Scherpenzeel 12-03-1891: Hendrik Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 01-04-1891.

In 1902 verkoopt Rijk van Snitselaar, dagloner te Scherpenzeel (lees: Woudenberg) voor f 800,= aan Hendrik Veldhuizen Hermanuszoon, bouwman te Woudenberg een huis, erf en tuin, sectie D 477,478, groot 0.13.50 ha (AT058c002, nr. 360; 20-03-1902).

In 1905 worden huw. voorw. gemaakt tussen Hendrik Veldhuizen Hermanszoon, z.b. te Scherpenzeel en Engelina Kraa, z.b. te Scherpenzeel. Zij brengt f 1000,= in. (AT058c006, nr. 1075; 11-05-1905).

In 1905 laten Hendrik Veldhuizen Hermanszoon, z.b. te Scherpenzeel en Engelina Kraa, z.b. te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken )AT058c006, nr. 1076, 1077; 11-05-1905).

6. Marinus van Veldhuizen, geb. Woudenberg 31-10-1863, ged. in de Grote Kerk 29-11-1863, volgt Va

7. Gerrit van Veldhuizen, geb. Woudenberg 09-12-1865, ged. in de Grote Kerk 24-12-1865, ov. Woudenberg 04-09-1870

8. Gerard van Veldhuizen, geb. Woudenberg 07-06-1870, ged. in de Grote Kerk 03-07-1870, volgt Vb

Va

Marinus Veldhuizen, geb. Woudenberg 31-10-1863, ged. in de Grote Kerk 29-11-1863, landbouwer, ov. Woudenberg 18-11-1928, tr. Woudenberg 19-12-1891 Jannigje van Harskamp, geb. Maarn 29-11-1866, dr. van Anthonie van Harskamp en Gerritje van Egdom

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1898: Marinus Veldhuizen.

Uit dit huw.:

1. Jannigje van Harskamp/Veldhuizen, geb. Maarn 03-12-1887 (erkend bij huw.) , tr. Woudenberg 05-03-1915 Bessel van den Hul, geb./ged. Scherpenzeel 22-10/24-11-1889, zn. van Gerrit van den Hul en Petertje Donkersteeg

2. Hermanus Veldhuizen, geb. Woudenberg 30-06-1892, ged. in de Grote Kerk 28-08-1892, garagehouder te ’s-Gravenhage (1933)

3. Anthonie Veldhuizen, geb. Woudenberg 22-01-1894, ged. in de Grote Kerk 04-03-1894, ov. Woudenberg 04-12-1895

4. Maria Veldhuizen, geb. Woudenberg 03-03-1896, ged. in de Grote Kerk 26-04-1896

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1917: Maria Veldhuizen.

5. Gerrit Velthuizen, geb. Woudenberg 11-02-1898, ged. in de Grote Kerk: 24-04-1898, wever, tr. Woudenberg 08-07-1921 Reijertje Veer, geb./ged. Scherpenzeel 10-07-1901, dr. van Evert Veer en Reijertje Kuijpers

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Gerrit Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 25-03-1929.

Uit dit huw.:

1. Jannigje Velthuizen, geb. Woudenberg 10-01-1923, ged. in de Grote Kerk 25-02-1923, tr. Scherpenzeel 24-05-1945 Jacob van Harskamp, geb. Maarn 1920, chauffeur, zn. van Jan van Harskamp en Sientje van Nieuwamerongen

2. Evert Velthuizen, geb. Woudenberg 1924, ged. in de Grote Kerk: 06-07-1924

3. Reijertje Velthuizen, geb. Woudenberg 25-05-1932, ged. in de Grote Kerk 26-06-1932, ov. Scherpenzeel 16-10-1944

4. Marinus Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 17-04/26-05-1935

5. Hermina Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 16-09/08-11-1936

6. Hermanus Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 31-12-1939/25-02-1940

6. Antonie Veldhuizen, geb. Woudenberg 11-01-1902, ged. in de Grote Kerk 02-03-1902

7. Marinus Veldhuizen, geb. Woudenberg 01-12-1903, ged. in de Grote Kerk 31-07-1904, tr. Veenendaal 26-10-1929 Jannigje Jacoba Huibers, geb. Veenendaal 1908, dr. van Jacob Huibers en Willemijntje Boers

            Uit dit huw.:

1. Marinus Veldhuizen, geb. Woudenberg 23-11-1930, ged. in de Grote Kerk 01-03-1931

2. Jacob Veldhuizen, geb. Woudenberg 08-06-1932, ged. in de Grote Kerk 31-07-1932

3. Jannigje Veldhuizen, geb. Woudenberg 19-03-1934, ged. in de Grote Kerk 27-05-1934

4. Willemijntje Jannigje Veldhuizen, geb. Woudenberg 24-10-1943, ged. in de Grote Kerk 30-01-1944

8. Jacomijntje Veldhuizen, geb. Woudenberg 11-05-1907, ged. in de Grote Kerk 26-05-1907

9. Johan Velthuizen, geb. Woudenberg 28-01-1911, ged. in de Grote Kerk: 30-04-1911, rijwielhandelaar, garagehouder, tr. Scherpenzeel 23-09-1933 Barendina Everarda van Engelenhoven, geb. Barneveld 1911, dr. van Evert van Engelenhoven en Clara van de Lagemaat

            Uit dit huw.:

1. Johan Marinus Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 17-07/26-08-1934

Lidm. Scherpenzeel 22-03-1959: Johannes Marinus Veldhuizen.

2. Evert Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 04-12-1935/29-03-1936, tr. M. Kleinveld

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1962: Evert Veldhuizen.

3. Johan Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 15-05/27-10-1940

4. Clark Alex Herman Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 30-10-1945/27-01-1946

5. Barendina Everarda Velthuizen, geb. Scherpenzeel 22-02-1949

Vb

Gerard van Velthuizen, geb. Woudenberg 07-06-1870, ged. in de Grote Kerk 03-07-1870, arbeider, metselaar, ov. Woudenberg 08-06-1919, tr. Woudenberg 03-11-1892 Aaltje Gaasbeek, geb./ged. Scherpenzeel 03/30-10-1870, ov. Woudenberg 15-04-1935, dr. van Geurt Gaasbeek en Maria Veenendaal

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1895: Gerard Veldhuizen.

Uit dit huw.:

1. Maria Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 10/29-10-1893

2. Marie van Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 20-11-1894/06-01-1895, tr. Woudenberg en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 27-05-1922 Willem van den Broek, geb. Veenendaal 1894, zn. van Hendrik van den Broek en Frederica van Wakeren

3. Hermanus Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 24-05/21-06-1896

4. Evertje Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 30-08/29-09-1897

5. Geurt Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 26-01/26-02-1899, wever, tr. Veenendaal 04-11-1922 Cornelia Ditewig, geb. Ede 1902, dr. van Johannes Hendrik Ditewig en Maagje van Engelenburg

            Uit dit huw.:

1. Aaltje Velthuizen, geb. Woudenberg 17-01-1923, ged. in de Grote Kerk 25-02-1923

2. Johannes Hendrik Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 29-12-1924/25-01-1925

3. Gerard Velthuizen, geb. Woudenberg 13-06-1927, ged. in de Grote Kerk 31-07-1927

4. Marius Velthuizen, geb. Woudenberg 17-05-1930, ged. in de Grote Kerk 29-06-1930

6. Gerard Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 10-09/07-10-1900

7. Anton Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 20-06/27-07-1902, tr. Rhenen 25-04-1923 Janna Robbertsen, geb. Rhenen 1904, dr. van Albertus Robbertsen en Willemina van den Bos

            Uit dit huw.:

1. Gerard Velthuizen, geb. Woudenberg 07-07-1923, ged. in de Grote Kerk 23-12-1923

2. Willem Albertus Velthuizen, geb. Woudenberg 12-12-1924, ged. in de Grote Kerk 07-06-1925

3. Aaltje Velthuizen, geb. Woudenberg 16-07-1926, ged. in de Grote Kerk 05-12-1926

4. Wilhelmina Velthuizen, geb. Woudenberg 11-11-1927, ged. in de Grote Kerk 24-06-1928

8. Maria Anna Velthuizen, geb. Woudenberg 02-12-1903, ged. in de Grote Kerk 31-01-1904, ov. Utrecht (ingeschr. te  Scherpenzeel) 02-02-1947, tr. Hendrik Hendriksen, geb./ged. Scherpenzeel 29-11-1901/02-03-1902, wever, zn. van Willem Hendriksen en Gerritje van den Brink. Hendrik Hendriksen, tr. Scherpenzeel 21-11-1947 Johanna Theresia Verheij, gescheiden van Willem Bos, geb. Hilversum 1901, dr. van Adrianus Verheij en Geesje Barneveld

9. Arie Velthuizen, geb. Woudenberg 26-02-1906, ged. in de Grote Kerk 01-04-1906

10. Gerrit Velthuizen, geb. Woudenberg 16-11-1907, ged. in de Grote Kerk 26-01-1908

11. Gerritje Velthuizen, geb. Woudenberg 19-09-1909, ged. in de Grote Kerk 31-10-1909

12. Matthijs Velthuizen, geb. Woudenberg 26-03-1911, ged. in de Grote Kerk 30-07-1911, ov. Zeist (ingeschr. te Woudenberg) 13-01-1936, ongehuwd

13. Hendrik Velthuizen, geb. Woudenberg 19-03-1913, ged. in de Grote Kerk 27-07-1913

14. Engelina Velthuizen, geb. Woudenberg 04-02-1916, ged. in de Grote Kerk 30-04-1916

IVb

Hendrik Velthuizen, geb. Woudenberg 09-02-1836, dagloner, ov. Woudenberg 01-11-1915, tr. Scherpenzeel 26-10-1868 Johanna Heikamp, geb./ged. Scherpenzeel 13-05/26-06-1842, ov. Woudenberg 02-06-1907, dr. van Gerrit Heikamp en Hen­drikje van Ginkel

Uit dit huw.:

1. Alida Velthuizen, geb. Woudenberg 31-12-1868, ged. in de Grote Kerk 31-01-1869, ov. Woudenberg 05-12-1881

2. Jan Hendrik Velthuizen, geb. Woudenberg 31-08-1871, ov. Woudenberg 07-10-1871

3. Hendrika Velthuizen, geb. Woudenberg 15-09-1872, ov. Woudenberg 18-11-1872

4. Gerrit Velthuizen, geb. Woudenberg 28-01-1874, ged. in de Grote Kerk 22-02-1874

5. Teunis Velthuizen, geb. Woudenberg 07-09-1876, ged. in de Grote Kerk 26-11-1876, ov. Woudenberg 05-04-1877

6. Teunis Velthuizen, geb. Woudenberg 22-09-1877, ov. Woudenberg 20-01-1878

7. Cornelis Velthuizen, geb. Woudenberg 15-11-1878, ged. in de Grote Kerk 01-12-1878, ov. Woudenberg 21-05-1900

8. Hendrik Velthuizen, geb. Woudenberg 27-01-1881, ged. in de Grote Kerk 27-02-1881, ov. Woudenberg 10-02-1883

9. Aaltje Velthuizen, geb. Woudenberg 04-06-1884, ged. in de Grote Kerk 20-07-1884, ov. Woudenberg 13-08-1922, tr. Woudenberg 02-05-1907 Evert Meerveld, geb. Woudenberg 1888, zn. van Jan Willem Meerveld en Cornelia Puik

IVc

Hendrikus van Velthuizen, geb. Woudenberg 11-12-1843, metselaar, ov. Scherpenzeel 27-10-1914, tr. Scherpenzeel 02-11-1871 Florentina/Flora Blankespoor, geb. Ede 1841, dr. van Hendrik Floris Blankespoor en Klaasje Willems Bakker

Uit dit huw.:

1. Alida Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 29-12-1872/19-01-1873, ov. Scherpenzeel 08-08-1873

2. Hendrikus Velthuizen, geb. Maarn 27-05-1874, ged. in de Grote Kerk 28-06-1874, volgt Vc

3. Klaasje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 29-01/30-03-1879, ov. De Bilt (ingeschr. te Utrecht) 04-06-1942, tr. Utrecht 06-07-1911 Hendrik Lodeweegs, geb./ged. Scherpenzeel 17-12-1875/30-01-1876, zn. van Arent Jan Lodeweegs en Elisabeth Antonia de Bruin

            Kind:

Clasina Veldhuizen/Lodeweegs, geb./ged. Scherpenzeel 06-07/05-08-1900

Kind erkend bij huwelijk met Hendrik Lodeweegs op 06-07-1911 te Utrecht.

4. Teunis Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 12-11/25-12-1881, schilder, ov. 1965, tr. (1) Scherpenzeel en in de Grote Kerk op 06-06-1914 Jannigje Overeem, geb./ged. Scherpenzeel 24-02/25-03-1883, ov. Scherpenzeel 14-12-1940, begr. Glashorst, graf nr. 480, dr. van Jan van Overeem en Johanna Pater, tr. (2) Scherpenzeel 19-10-1945 Friederike Johanna Schwalbenberg, wed. Aart Schutter, Nederlandse, geb. Oberhausen in Duitsland 1894, dr. van Johann Gustav Schwalbenberg en Christine Wilhelmine Döller

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1904: Teunis Veldhuizen.

In 1914 verkoopt Hendrikus Veldhuizen, metselaar te Scherpenzeel voor f 1700,= aan Teunis Veldhuizen Hendrikzoon, schilder te Scherpenzeel een huis met twee woningen, erf en tuin, sectie D 830,831,949, groot 0.05.10 ha (Notarieel Amersfoort 40, nr. 2875; 02-04-1914).

In 1914 leent Teunis Veldhuizen Hendrikzoon, schilder te Scherpenzeel f 1400,= van Cornelis Wolfswinkel, bouwman te Scherpenzeel (Notarieel Amersfoort 40, nr. 2884; 17-04-1914).

            Uit het 1e huw.:

1. Johanna Velthuizen, geb./ged. Scherpenzeel 15-04/24-06-1917

5. Florentina Velthuizen, geb. Woudenberg 09-10-1885, ged. in de Grote Kerk: 29-11-1885, tr. (1) Scherpenzeel 02-02-1907 Geijsbertus Groen, geb. Genemuiden 1880, postbode, ov. Amsterdam  (ingeschr. te Scherpenzeel) 25-06-1909, zn. van Geert Groen en Egbertje Koning, tr. (2) Scherpenzeel 21-08-1913 Evert de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 05-03/29-04-1883, timmerman, zn. van Arie de Jong en Cato van Ingen

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1905: Floratina Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Den Dolder aug. 1917, met attestatie van Amersfoort 12-11-1929.

6. Albertus Veldhuizen, geb. Woudenberg 29-12-1888, ged. in de Grote Kerk 27-01-1889, timmerman, tr. Renswoude 06-12-1912 Jacoba Pol, geb. Renswoude 25-08-1893, ov. Scherpenzeel 26-12-1915, dr. van Jan Pol en Teunisje van Ginkel

            Uit dit huw.:

1. Florentine Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 24-04/25-05-1913

2. Teunisje Veldhuizen, geb. Scherpenzeel 22-08-1915

Vc

Hendrikus Veldhuizen, geb. Maarn 27-05-1874, ged. in de Grote Kerk 28-06-1874, metselaar, tr. (1) Scherpenzeel 22-07-1899 Wilhelmina Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 19-11/25-12-1881, ov. Scherpenzeel 05-10-1918, dr. van Barend Osnabrugge en Maria van Essen, tr. (2) Scherpenzeel 17-07-1920 Jannetje van Aalten, geb. Woudenberg 17-09-1886, dr. van Cornelis van Aalten en Celia Vlastuin

Uit het 1e huw.:

1. Hendrikus Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 01-12-1899/07-01-1900, metselaar, tr. Veenendaal 17-05-1924 Gijsbertje Prins, geb. Veenendaal 10-10-1897, dr. van Jan Prins en Anna Versteeg

            Uit dit huw.:

1. jongen, ov. Scherpenzeel 04-08-1924

2. Hendrikus Veldhuizen, geb. Scherpenzeel 27-09-1925, ov. Scherpenzeel 20-11-1925

3. Anna Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 13-10-1926/27-02-1927, ov. Utrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 05-06-1928

4. Hendrikus Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 23-07-1930/25-01-1931

5. Anna Veldhuizen, geb. Scherpenzeel 20-04-1933

2. Maria Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 05-04/02-06-1901, tr. Scherpenzeel 15-10-1921

Albertus ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 18-09/06-11-1898, spoorwegbeambte te Rotterdam, ov. Maassluis 20-04-1992, zn. van Gerardus ten Broek en Wijntje Veldhuizen. Albertus ten Broek, tr. (2) Maasland 02-03-1938 Saapje Dekker, geb. Maassluis 15-11-1911, ov. Maassluis 22-01-1993

3. Frans Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 15-12-1902/01-03-1903, metselaar, caféhouder, ov. Amersfoort (ingeschr. te Scherpenzeel) 24-06-1949, tr. Woudenberg 27-08-1926 Maria Cornelia ter Burg, geb. Woudenberg 1906, dr. van Evert ter Burg en Cornelia van Kooten. Maria Cornelia ter Burg, tr. (2) Scherpenzeel 04-05-1950 en gescheiden 06-10-1960 van Jan Bertus Blanken, wed. Maria Wolswinkel, geb./ged. Scherpenzeel 16-06/12-07-1891, landbouwer, kuikenbroeder, ov. 1971, zn. van Jan Blanken en Alberta Geertruida Sterk

            Uit dit huw.:

1. meisje, ov. Scherpenzeel 17-03-1928

2. Hendrikus Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 18-09/27-10-1929

3. Maria Cornelia Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 12-05/26-07-1931

4. Wilhelmina Veldhuizen, geb. Scherpenzeel 25-12-1936, ov. Scherpenzeel 14-09-1940, begr. Glashorst, graf nr. 472

4. Barendina Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 16-10/27-11-1904, tr. Scherpenzeel 21-04-1928 Pier Meijer, geb. Zwolle 31-12-1891, boerenknecht, zn. van Harmen Meijer en Jantje Koopman

5. Florentina Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 06-09/21-10-1906, tr. Scherpenzeel 17-08-1929 Anton Inkenhaag, geb./ged. Scherpenzeel 20-09/26-10-1902, schilder, zn. van Gerrit Inkenhaag en Heintje ten Ham

6. Barend Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 03-10/29-11-1908, ov. Scherpenzeel 17-03-1909

7. Barend Teunis Albertus Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 11-08/30-10-1910, ov. Scherpenzeel 19-05-1916

8. Gerrit Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 26-01/31-05-1914, metselaar, tr. Scherpenzeel 01-02-1936 Hilletje van Ginkel, geb. Veenendaal, dr. van Cornelis van Ginkel en Hilletje van Capelleveen

            Uit dit huw.:

1. Hendrikus Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 10-07/02-08-1936

2. Hilletje Cornelia Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 10-12-1937/16-01-1938

3. Wilhelmina Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 10-01/25-02-1940, ov. Scherpenzeel 15-01-2005, tr. J. Slotboom

4. Cornelis Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 06-10-1943/30-01-1944

5. Frans Veldhuizen, geb. Scherpenzeel 08-11-1946

9. Barend Veldhuizen, geb. Scherpenzeel 06-09-1918, ov. Scherpenzeel 08-10-1918

Veldhuizen (2)

I

Jan Meesen/Melissen van Veldhuizen, ged. Lunteren 13-02-1762, landbouwer, ov. Scherpenzeel 14-06-1839, zn. van Melis Jansen van Veldhuizen en Grietje Derks, tr. Scherpenzeel 23-01-1791  Maria Jans van Egdom, ged. Woudenberg 29-04-1764, ov. Scherpenzeel 30-05-1853, dr. van Jan Riksz van Egdom en Maria Errisz van Ekeris

Lidm. Scherpenzeel 13-04-1801: Jan Veldhuijzen.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Jan Veldhuijsen.

In 1839 laten Jan Meliszoon Veldhuizen, bouwman x Maria van Egdom te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken. Zoon Hendrik Veldhuizen, ongehuwd, bij hen inwonend, krijgt f 30,= per jaar met kost en inwoning voor het waarnemen van de boerderij, vanaf 01-01-1834. Verder mag hij, als hij bij hun ov. nog bij hen woont, het huis, met daarin staande gladhouten bureau en de daarop staande kast, twee bergen, erf., werf en tuin te Scherpenzeel voor f 800,= kopen.  (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 10, 11; 06-03-1839).

In 1842 verkoopt Maria van Egdom, wed. Jan Meliszoon Veldhuizen, landb. te Scherpenzeel, vee, paard, bouw- en melkgereedschap t.w.v. f 234,50. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 42; 10-11-1842).

                Bij haar ov. heet haar moeder Maria van Ginkel.

Melis Veldhuizen, landb. in Woudenberg, voor zichzelf en namens zijn zusters Bartha Veldhuizen x Hijmen van Essen, tabaksplanter te Nijkerk, Jantje Veldhuizen x Loog ten Broek, onderdirecteur van de kolonie Willemsoord te Steenwijkerwold, Grietje Veld­huizen x Theodorus Franciscus Hiensch, fabrikeur te Renswoude; Jan Veldhuizen, landb. te Renswoude; Maria Veldhuizen x Hendrik Blanken, meester timmerman te Scherpenzeel; Hendrik Veldhuizen, landb. te Scherpenzeel voor zichzelf en samen met Melis namens hun zuster Willemijntje Veldhuizen x Gerrit Jacob van Davelaar, eertijds z.b., nu smid te Wiscons in Noord Amerika, de acht kinderen van Jan Melissen Veldhuizen x Maria van Egdom, beiden ov. te S., van 1. een manszitplaats, bank 45 zuidzijde in de achterste bank, aan Gijsbert van Wolfswinkel, landb. onder Scherpenzeel, voor f 44,=. 2. een vrouwenzitplaats, bank 49 zuidzijde, aan Gerrit van Ravenhorst, landb. onder Woudenberg, voor f 102,=. 3. een vrouwenzitplaats, bank 64 zuidzijde, aan Arijen Schim­mel, landb. onder Barneveld, voor f 58,=. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 26; 27-07-1854).

Uit dit huw.:

1. Melis Veldhuizen, geb./ged. Woudenberg 03/08-05-1791, get. Marrijtje Jans van Egdom, volgt IIa

2. Jan Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 24-03/04-04-1793, begr. Scherpenzeel 20-08-1794

3. Jantje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 21-09/11-10-1795, ov. Steenwijk 13-02-1871, tr. Scherpenzeel 17-06-1821 Loog ten Broek, geb./ged. Nijkerk 23/29-05-1793, wever, 1854 onderdirecteur van de kolonie Willemsoord te Steenwijkerwold, ov. Steenwijk 09-11-1870, zn. van Wouter ten Broek en Reintje Loogen van de Pol

4. Bartje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 21-09/11-10-1795, winkelierster, ov. Scherpenzeel 25-02-1881, begr. Glashorst, graf nr. 67, tr. Nijkerk 12-04-1848 Heijmen Woutersen van Essen, wed. Geertje Nuijen, geb./ged. Nijkerk 31-08/05-09-1798, tabaksplanter, ov. Nijkerk 22-05-1864, zn. van Wouter Heijmensen van Essen en Heintje Dirks

                Lidm. Scherpenzeel: Bartje Veldhuizen, met attestatie van Barneveld 26-08-1820.

In 1842 leent Gerrit Jacob van Davelaar, ijzersmid te Renswoude f 500,= van Bartje Veldhuizen, me.j., ongehuwd, winkelierster te Nijkerk. Onderpand: huis nr. 51, zijnde een ijzersmederij, erf en tuin te Renswoude, sectie C 707,708, erfpacht van 5,25 t.b.v. Heer van Renswoude, groot 13 roeden, 40 ellen. Belast met een hypotheek van f 600,= t.b.v. de gebr. Marens te Barneveld. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 27; 13-06-1842).

In 1868 laat Bartje Veldhuizen, wed. Heijmen van Essen, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 55; 14-11-1868).

In 1871 laat Bartje Veldhuizen, wed. Heijmen van Essen, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 40; 14-10-1871).

In 1878 laat Bartje Veldhuizen, wed. Heijmen van Essen, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 40; 19-08-1878).

In 1881 wordt er een boedelbeschrijving gemaakt van de nal. schap van Bartje Veldhuizen, wed. Heijmen van Essen. Roerend goed t.w.v. f 423,60. Papieren: testament van Heijmen van Essen, van 16-08-1848, not. A.D.S. Colenbrander te Nijkerk. F 11.750 aan effecten. F 338,86 kontant geld. Verkoop roerend goed: 28-04-1881; nr. 15. Boedelscheiding: 16-06-1881; nr. 23. (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 12; 21-04-1881).

5. Jan Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 02/26-11-1797, ov. Scherpenzeel 28-08-1868, begr. Glashorst, graf nr. 67, tr. Utrecht 19-05-1824 Jacoba Klomp, wed. Jan Betten, geb. Eede 1789, ov. Utrecht 05-01-1870, dr. van Anthony Klomp en Elisabetha van Breukelen

In 1868 vindt er verkoop van roerend goed t.v.v. Jacoba Klomp, wed. Jan Veldhuizen, z.b. te Utrecht t.w.v. f 488,75. Gedaan ten huize waar Jacoba woonde, wijk A nr. 178. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 42; 15-09-1868).

6. Grietje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 05/20-10-1799, ov. Renswoude 21-10-1877, tr. Scherpenzeel 07-06-1839 Theodorus Franciscus Hiensch, geb./ged. Veenendaal 28-04/06-05-1810, wolkammer, fabrikeur, ov. Scherpenzeel 25-06-1886, begr. Glashorst, graf nr. 168, zn. van Hendrik Hiensch en Petronella Snelkens/Snelletje

                Lidm. Scherpenzeel 18-04-1822: Grietje Veldhuizen, met attestatie naar Utrecht 13-04-1829.

7. Maria Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 27-12-1801/03-01-1802, ov. Scherpenzeel 03-04-1888, begr. Glashorst, graf nr. 370, tr. Scherpenzeel 07-12-1832 Hendrik Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 21-03/08-04-1810, timmerman, ov. Scherpenzeel 28-09-1870, begr. Glashorst, graf nr. 370, zn. van Barend Blanken en Catharina Companje

8. Hendrik Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 03/07-10-1804, volgt IIb

9. Willemijntje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 14/25-01-1807, tr. Renswoude 06-01-1837 Gerrit Jacob Davelaar, ged. Renswoude 20-01-1813, 1854 smid te Wiscons(in) in Noord Amerika, zn. van Jan Gerrits Davelaar en Annetje Jacobs de Bruin ook wel van Westeneng

                Lidm. Scherpenzeel 26-09-1828: Willemijntje Veldhuizen.

In 1838 laten Gerrit Jacob van Davelaar, smid x Willemijntje Veldhuizen te Renswoude hun testament op de langstlevende maken. Mocht Willemijntje kinderloos ov., dan krijgen haar ouders Jan Melissen Veldhuizen x Maria Egdom hun wettelijk deel. (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 20 en 21; 15-06-1838).

In 1842 leent Gerrit Jacob van Davelaar, ijzersmid te Renswoude f 500,= van Bartje Veldhuizen, me.j., ongehuwd, winkelierster te Nijkerk. Onderpand: huis nr. 51, zijnde een ijzersmederij, erf en tuin te Renswoude, sectie C 707,708, erfpacht van 5,25 t.b.v. Heer van Renswoude, groot 13 roeden, 40 ellen. Belast met een hypotheek van f 600,= t.b.v. de gebr. Marens te Barneveld. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 27; 13-06-1842).

 

IIa

Melis Veldhuizen, geb./ged. Woudenberg 03/08-05-1791, bakker, herbergier, ov. Scherpenzeel 21-07-1886, begr. Glashorst, graf  nr. 197, tr. (1) Scherpenzeel 05-07-1817 Maria de Jong, geb./ged. Woudenberg 27-02/08-03-1789, ov. Woudenberg 02-04-1845, dr. van Teunis de Jong en Maatje van Wagensveld, tr. (2) Woudenberg 05-02-1847 Jantje van Ginkel, wed. Jan van Wolfswinkel, ged. Renswoude 02-10-1796, dr. van Tijmen Rutten van Ginkel en Claasje Arends Meerveld

                Lidm. Scherpenzeel 18-01-1824: Melis Veldhuizen.

In 1836 verkoopt Melis Veldhuizen, herbergier en grondeigenaar, in het Regthuis te Scherpenzeel aan Jacob Brandsen Meerveld, bouwman x Maria Egdom op Egdom onder Woudenberg een daggeldershuisje nr. 131, genaamd de Kaap, erf en hof, met een kampje land ten einde van de hof onder Scherpenzeel, sectie D 25,26,  groot 61 roeden, 70 ellen, voor f 450,=. Titel van aankomst: publiek gekocht voor f 405,= op 27-04-1826, not. W. van Ginkel Janszoon. (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 45; 16-08-1836).

In 1861 lenen Melis Veldhuizen, landb. x Jantje van Ginkel, eerder wed. Jan van Wolfswinkel te Woudenberg, huw. voorw. 05-02-1847, not. J.W.A. Immink te Amerongen, f 2000,= van Jan van Ravenhorst, landb. op Lammersdam onder Maarsbergen gemeente Maarn. Onderpand: zes kampen bouw- en weiland, genaamd het Polletje, de Punt, de Hooge Hoek, het Verbrande Hoekje, de Lange Streep, en de Koewei in de Kuil onder Scherpenzeel, sectie D 33,73,81,172,173,177,180,181,183, groot 3 bunder, 38 roeden, 88 ellen. Titel van aankomst: toebedeeld bij haar 2e huwelijk, bij boedelscheiding van ov. van haar 1e man op 03-02-1847, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 12; 20-02-1861).

In 1863 leent Melis Veldhuizen, landb. x Jantje van Ginkel, eerder wed. Jan van Wolfswinkel, z.b. aan de Holevoet onder Woudenberg f 1000,= van Willemina van Wolfswinkel, me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel. Onderpand: een huis, wijk A nr. 168, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 432,433, erfpacht van f 5,20, groot 14 roeden, 60 ellen. Belast met een hypotheek van f 600,= t.b.v. Neeltje van Wolfswinkel x Jan Jacob Frederikse te Amsterdam. (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 44; 08-10-1863).

In 1867 verkoopt Melis Veldhuizen, landb. x Jantje van Ginkel, eerder wed. met kinderen van Jan van Wolfswinkel, aan de Holevoet onder Woudenberg (Huw. voorw. 05-20-1847, not. J.W.A. Immink te Amerongen) aan Jacob Veldhuizen, landb. op de Groote Vlierdt onder Renswoude de helft van de tiend, grof en smal, uit de Vlierdt of Groote Vlierdt te R., sectie B 212-218,222,228-237,302-304bis,318-320,325-333, bewoond door de koper en in eigendom van baron Taets van Amerongen van Renswoude en Deil, voor f 1400,=. Titel van aankomst: toebedeeld tijdens haar 2e huwelijk bij boedelscheiding van haar eerste man op 03-02-1847, not. J. van Hilten te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4136, nr.7; 01-03-1867).

In 1869 verkoopt Melis Veldhuizen, landb. te Woudenberg, wed. zonder  kinderen van Jantje van Ginkel aan  Breunis Jan van Wolfswinkel, z.b. te Scherpenzeel; Woutera en Jannetje van Wolfswinkel, beiden me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel; Jan van Wolfswinkel, direkteur aan het telegraafkantoor te Hedel, gemeente Empe een huis wijk A nr. 168, schuurtje, erf en tuin, met het gangetje aan de westzijde, met de waterlossing, met de halve gang aan de oostzijde en de achterste heg, met de schutting aan de oostzijde behalve de laatste vier ellen, vijf palmen, vier duim houten schutting, die aan de belendende eigenaar Gerrit van Leersum behoren te S., sectie D 432,433,  groot 14 roeden, 60 ellen, voor f 2200,=. Titel van aankomst: onderhands gekocht op 28-01-1847 te S. De helft van zijn vrouw is hem toegescheiden door zijn kinderen bij onderhandse acte van 20-10-1866 te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 12; 03-05-1869).

In 1883 laat Melis Veldhuizen, z.b. te Scherpenzeel zijn testament maken. Erfgenamen, ieder voor 1/5 deel: 1. zoon Antonie Veldhuizen, op Oudenhorst onder Woudenberg; 2. zoon Matthijs Veldhuizen, aan de Valk onder Ede; 3. zoon Jan Jacob Veldhuizen te Scherpenzeel; 4.  de kinderen van wijlen zijn dochter Christina Veldhuizen x wijlen Pieter Benedix van Elst; 5. Gerrit Weppelman, zoon van wijlen zijn dochter Maatje Veldhuizen x Izaak Weppelman te Hardinxveld. Executeur: Jan Jacob Veldhuizen te S. voor f 50,=. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 2; 10-01-1883).

In 1886 vindt er een boedelbeschrijving plaats van de nalatenschap van Melis Veldhuizen, wed. Maria de Jong, z.b., t.v.v. 1. Antonie Veldhuizen, landb. op Oudenhorst onder Woudenberg voor zichzelf en namens Gerrit Wep­pelman te Hardinxveld, 2. Matthijs Veldhuizen, landb. aan de Valk onder Ede, 3. Jan Jacob Veldhui­zen, landb. te Scherpenzeel voor zichzelf en als voogd van Petronella Christina van Elst. Tevens executeur volgens testament van 10-01-1883, not. P. v.d. Want te Scherpenzeel. Nr. 1-3, samen met wijlen Christina en Maatje, de kinderen van Melis en Maria. 4. Krein van der Helm, metselaar x Antonia Alida van Elst te Renkum, 5. Albert Veenhuizen, spoowisselwachter x Maria Janetta van Elst te Arnhem, 6. Ernst van den Berg, timmerman x Melia van Elst te Rhene. 7. Antonie Veldhuizen, nr. 1, namens a. Gerrit Weppelman, smid te Harderwijk. Enig kind van Izaak Weppelman x Maatje Veldhuizen, b. Louis Jean Antoine Joseph Broman, makelaar x  Anna Arendina van Elst te Schaarbeek bij Brussel, c. Roelof van Elst, timmerman x Petronella Christina van Elst te Driebergen. Nr. 3-6,7b,7c zijn kinderen van wijlen Pieter Bennedix van Elst x Christina Veldhuizen.

Aanwijzers: Jan Jacob Veldhuizen en Hendrikje van Overeem, wed. Gerrit van Ede, die bij Melis inwoonde. Taxateur: Jacob van Wolfswinkel, rentenier te Scherpenzeel. Roerende goederen t.w.v. f 163,25. Schulden: f 94,17. F 500,= geleend aan nr. 1. F 75,= geleend aan nr. 2. F 701,20 kontant geld. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 28; 13-08-1886).

(Boedelscheiding. Totale nalatenschap: f 7289,50. Not. Scherpenzeel 4147, nr. 34; 17-09-1886).

                (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 30; 26-08-1886. Verkoop roerend goed t.w.v. f 110,35.

Uit het 1e huw.:

1. Maatje Veldhuizen, geb. Woudenberg 15-11-1817, ged. in de Grote Kerk 07-12-1817, ov. Veenendaal 30-07-1849, tr. Woudenberg 23-05-1846 Izaak Weppelman, geb. Veenendaal 14-01-1821, koopman, ov. Veenendaal 11-10-1886, zn. van Anna Weppelman. Izaak Weppelman, tr. (2) Scherpenzeel 24-04-1856 Maatje Kramer, eerst wed. Johan Beatus Brantsen Cunaeus, nu wed. Abraham Adrianus Baars, geb./ged. Scherpenzeel 21-04/16-05-1813, ov. Scherpenzeel 11-11-1888, dr. van Jan Jacobus Kramer en Jannigje Renes

                Lidm. Scherpenzeel 07-04-1839: Maatje Veldhuizen.

2. Jan Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 06-11/05-12-1819, ov. Woudenberg 26-08-1880, begr. Glashorst, graf nr. 197, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1844: Jan Velthuizen.

3. Antonie Veldhuizen, geb. Woudenberg 25-05-1822, ged. in de Grote Kerk 14-07-1822, landbouwer op Oudenhoerst onder Woudenberg, ov. Woudenberg 13-03-1902, tr. Driebergen 05-12-1857 Adriana van Rheenen, geb. Langbroek 21-12-1835, ov. Scherpenzeel 22-09-1909, dr. van Evert van Rhenen en Geertrui Scherpenzeel

                Lidm. Scherpenzeel 25-03-1849: Antonie Veldhuizen.

            Uit dit huw.:

1. Geertruida Veldhuizen, geb. Doorn 04-03-1857 (erkend bij huw.), ov. Scherpenzeel 25-11-1927, begr. Glashorst graf nr. 335, tr. Woudenberg 26-08-1882 Jacob Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 04/26-07-1857, beroep 1882-1898 boerenknecht, arbeider, beroep 1898 boer, woonde 1857-1882 te Scherpenzeel, woonde 1882-1898 te Elst (bij Nijmegen), woonde 1898 op boerderij Klein Gooswilligen te Scherpenzeel, ov. Scherpenzeel 07-03-1940, begr.Glashorst graf nr. 335, zn. van Gijsbertus Schimmel en Melisje Roelofsen

2. Melis Veldhuizen, geb. Woudenberg 30-10-1858, ged. in de Grote Kerk 28-11-1858, ov. Maarn 19-06-1935, tr. Woudenberg 26-10-1889 Jannigje Broekhuizen, geb. Leersum 22-05-1865, ov. Maarn 11-09-1940, dr. van Pieter Broekhuizen en Evertje Klomp

            Uit dit huw.:

1. Adriana Veldhuizen, geb. 08-02-1890

2. Evertje Veldhuizen, geb. Woudenberg 21-05-1891, ged. in de Grote Kerk 21-06-1891

3. Antonia Veldhuizen, geb. Woudenberg 27-09-1896

4. Petronella Veldhuizen, geb. Woudenberg 20-02-1898

5. Evert Veldhuizen, geb. Woudenberg 24-02-1900

6. Clasina Veldhuizen, geb. Woudenberg 20-07-1902

3. Maria Veldhuizen, geb. Woudenberg 15-08-1860, ged. in de Grote Kerk 30-09-1860

4. Evert Veldhuizen, geb. Woudenberg 21-05-1862, ged. in de Grote Kerk 06-07-1862, ov. Woudenberg 09-12-1864

5. Evert Veldhuizen, geb. Woudenberg 14-07-1868, ged. in de Grote Kerk 02-08-1868, tr. Woudenberg 02-11-1895 Marretje van de Glind, geb. Woudenberg 13-10-1864, ov. Woudenberg 21-06-1945, dr. van Evert van de Glind en Maatje van Maarn

            Uit dit huw.:

1. Adriana Veldhuizen, geb. Woudenberg 16-10-1896, ged. in de Grote Kerk 31-01-1897, tr. Woudenberg en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 24-02-1927 Wouter Willemsen, geb. Woudenberg 03-12-1897, zn. van Gijsbert Willemsen en Aartje Schimmel

2. Evert Veldhuizen, geb. Woudenberg 21-11-1897, ged. in de Grote Kerk 19-12-1897, tr. Amerongen 22-12-1927 Teunisje ter Maaten, geb. Renswoude 03-08-1898 (ouders wonen te Amerongen), dr. van Gerrit ter Maaten en Gerritje Bruis

Lidm. Scherpenzeel: Evert Veldhuizen, met attestatie van Woudenberg 1962.

            Uit dit huw.:

1. Evert Veldhuizen, geb. Woudenberg 02-05-1932, ged. in de Grote Kerk 26-06-1932

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1958: Evert Veldhuizen.

6. Jan Veldhuizen, geb. Woudenberg 05-08-1870, ged. in de Grote Kerk 28-08-1870, tr. Amerongen 26-10-1895 Grietje van Grootveld, geb. Amerongen 21-04-1870, dr. van Gerrit van Grootveld en Willemijntje van der Meiden

Lidm. Scherpenzeel: Grietje van Grootveld met attestatie van Amerongen 03-01-1925.

Uit dit huw.:

1. Anton Veldhuizen, geb. Amerongen 22-04-1896, landbouwer, tr. Woudenberg en in de Grote Kerk van Scherpenzeel 09-05-1923 Gerritje Hendrika van Ee, geb. Woudenberg 1897, dr. van Rik van Ee en Jannetje Blaauwendraat

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1922: Anton Veldhuizen, met attestatie van Soest mei 1924, met attestatie van Baarn 14-02-1930, met attestatie vertrokken naar Barneveld april 1939.

Vertrokken naar Soestdijk, Praamgracht 27.

Uit dit huw.:

1. Rika Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 07-07/27-08-1933

2. Gerritje Hendrika Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 15-10/05-12-1937

2. Gerrit Veldhuizen, geb. Amerongen 13-04-1897, ov. Scherpenzeel 15-11-1916

3. Adriana Veldhuizen, geb. Amerongen 06-05-1898, ov. 04-08-1990, tr. Scherpenzeel 20-02-1930 en in de Grote Kerk 20-02-1930 Wouter de Vries, geb. Leusden 1893, landbouwer, zn. van Jan Egbert de Vries en Cornelia de Bruin

                Zij gaan op Kouwenhoven onder Leusden wonen.

Lidm. Scherpenzeel 17-03-1921: Adriana Veldhuizen Jdr.

4. Willem Veldhuizen, geb. Amerongen 18-06-1899, tr. Renswoude en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 27-05-1926 Willemina Bos, geb. Renswoude 30-01-1896, dr. van Cornelis Bos en Dirkje Lagerweij

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1922: Willem Veldhuizen Jzn. Met attestatie vertrokken naar ?

Won. bij de Heuvelsche Steeg.

Uit dit huw.:

1. Grietje Veldhuizen, geb. Amerongen 31-05-1927, ged. in de Grote Kerk 31-07-1927

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1951: Grietje Veldhuizen.

2. Dirkje Cornelia Veldhuizen, geb. Amerongen 12-08-1931, ged. in de Grote Kerk 27-09-1931

Lidm. Scherpenzeel 11-04-1954: Dirkje Cornelia Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Barneveld.

5. Willemientje Veldhuizen, geb. Amerongen 28-07-1900, tr. Scherpenzeel 31-01-1929 en in de Grote Kerk 31-01-1929 Frans Harthoorn, geb. Woudenberg 05-05-1895, ov. 18-02-1981, zn. van Willem Harthoorn en Melisje Schimmel

                Zij gaan op Huigenbosch wonen.

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1922: Willemientje Veldhuizen Jdr. Met attestatie vertrokken naar Nijkerk 13-05-1983.

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1918: Frans Harthoorn, met attestatie vertrokken naar Canada 25-05-1921, met attestatie van Canada 28-08-1927.

6. Geertruida Veldhuizen, geb. Amerongen 21-02-1902

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1925: Geertruida Veldhuizen Jdr.

7. Hendrik Veldhuizen, geb. Amerongen 1903, ov. Amerongen 21-10-1903

8. Levenloos, ov. Amerongen 18-02-1904

9. Melis Veldhuizen, geb. Amerongen 1907, landbouwer, tr. Scherpenzeel en in de Grote Kerk 01-02-1935 Jannetje Cornelia van Ekris, geb. Maartensdijk 03-02-1908, ov. 15-06-1981, dr. van Jacob van Ekris en Alida Elisabeth van der Grift

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1931: Jannetje Cornelia van Ekris.

            Uit dit huw.:

1. Jan Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 05-11/13-12-1936, tr. Woudenberg 20-04-1961 Clazina Maria (Ina) ter Maaten, geb. Woudenberg 12-11-1943, dr. van Cornelis (Knelis) ter Maaten en Klaasje Meerveld

Zij woonden tot ca. 2002 op Breeschoten onder Scherpenzeel.

2. Alida Elizabeth Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 19-10/20-11-1938

                                                               Lidm. Scherpenzeel 09-04-1960: Alida Elisabeth Veldhuizen.

3. Gretha Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 23-10/04-02-1944

10. Cornelia Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 13-07/30-08-1908, tr. Scherpenzeel en in de Grote Kerk 23-04-1936 Cornelis Gijsbertus de Kruif, geb. Woudenberg 1910, zn. van Dirk de Kruif en Cornelia Roll

Lidm. Scherpenzeel: 15-03-1932, Cornelia Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Woudenberg dec.1936.

7. Jan Jakob Veldhuizen, geb. Woudenberg 14-07-1874, ged. in de Grote Kerk 30-08-1874, tr. Woudenberg 03-05-1900 Teuntje Blaauwendraad/Pater, geb. Woudenberg 29-09-1874 (erkend bij huw.), dr. van Elbert Pater en Jannigje Blaauwendraad

Lidm. Scherpenzeel 28-02-1899: Jan Jacob Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Woudenberg april 1899.

            Uit dit huw.:

1. Jannigje Veldhuizen, geb. Woudenberg 23-04-1902, ged. in de Grote Kerk 29-06-1902, tr. Woudenberg en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 14-01-1926  Dirk van Ginkel, geb. Leusden 04-05-1896, zn. van Dirk van Ginkel en Jannigje Lagerweij

2. Anton Veldhuizen, geb. Woudenberg 25-07-1904, ged. in de Grote Kerk 28-08-1904, landbouwer te Brummen (1942)

3. Elbert Veldhuizen, geb. Woudenberg 26-05-1906, ged. in de Grote Kerk 01-07-1906, boekhouder, tr. Scherpenzeel 16-05-1935  Cornelia Minnen, geb. Ede 1910, dr. van Andries Minnen en Helena Egberta van den Berg

Uit dit huw.:

1. Jan Jakob Veldhuizen, geb. Woudenberg 01-02-1937, ged. in de Grote Kerk 28-02-1937

4. Geertruida Veldhuizen, geb. Woudenberg 23-03-1908, ged. in de Grote Kerk 10-05-1908, tr. in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 18-02-1938 Willem Overeem, geb. 08-10-1906, boekhouder

Lidm. Scherpenzeel: 13-04-1930, Geertruida Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 15-04-1930, met attestatie van Woudenberg 04-04-1938.

5. Wilhelmina Veldhuizen, geb. Woudenberg 20-07-1909, ged. in de Grote Kerk 29-08-1909

6. Melis Veldhuizen, geb. Woudenberg 20-01-1911, ged. in de Grote Kerk 26-03-1911

7. Jan Jacob Veldhuizen, geb. Woudenberg 23-09-1912, ged. in de Grote Kerk 27-10-1912, landbouwer, tr. Engelina Overeem

            Uit dit huw.:

                                   1. Teuntje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 22-05/28-06-1936

8. Santje Veldhuizen, geb. Woudenberg 25-12-1917, ged. in de Grote Kerk 10-03-1918, tr. Scherpenzeel 23-04-1942 Gerrit van Ekris, geb. Maartensdijk 1911, melkhandelaar, zn. van Jacob van Ekris en Alida Elisabeth van der Grift

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1899: Santje Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Woudenberg april 1899, met attestatie van Woudenberg 03-12-1901, met attestatie vertrokken naar Woubrugge dec. 1955, met attestatie van Woubrugge 15-04-1958.

8. Santje Veldhuizen, geb. Woudenberg 23-10-1879, ged. in de Grote Kerk 30-11-1879, tr. Scherpenzeel 07-12-1901 Hendrik Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 24-06/29-07-1877, timmerman, aannemer, ov. Winkel (ingeschr. te Scherpenzeel) 21-05-1940, zn. van Marinus Blanken en Alberta Geertruida Sterk

4. Matthijs Veldhuizen, geb. Woudenberg 14-08-1824, ged. in de Grote Kerk 29-08-1824, landbouwer op De Valk onder Ede, arbeider, ov. Barneveld 03-07-1904, tr. Barneveld 18-05-1860 Aaltje Schimmel, geb. Wageningen 1836, ov. Barneveld 23-07-1907, dr. van Aalbert Schimmel en Aartje Haverkamp

                Lidm. Scherpenzeel 25-03-1849: Matthijs Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Lunteren 27-03-1869.

            Uit dit huw.:

1. Melis Veldhuizen, geb. Barneveld 08-12-1860, onderwijzer, ov. Scherpenzeel 19-09-1945, begr. Glashorst, graf nr. 343, tr. Scherpenzeel 14-06-1889 Huberta Clasina den Uijl, geb./ged. Scherpenzeel 20-05/27-06-1847, ov. Scherpenzeel 19-01-1919, begr. Glashorst, graf nr. 343, dr. van Hendrik den Uijl en Cornelia Valkenburg

Lidm. Scherpenzeel 18-03-1883: Melis Veldhuizen.

In 1889 laten Melis Veldhuizen, onderwijzer te Scherpenzeel en Huberta Clasina den Uijl hun testamenten op de langstlevende maken (AT058a003, nr.  44 en 45; 12-08-1889).

In 1894 leent Melis Veldhuizen, onderwijzer te Scherpenzeel f 2500,= van Jacob van Wolfswinkel Jacobszoon, z.b. te Scherpenzeel. Onderpand: huis, erf en tuin aan het oosteinde aan het Momboirsteegje met de halve gang aan de westzijde, sectie D 380,381, groot 0.08.80 ha. Titel van aankomst: gekocht op 16-07-1888, not. Cornelis van Wieringen, Woudenberg. Kadaster 852-23 (AT058a011, nr. 17; 26-02-1894).

In 1913 laten Melis Veldhuizen, onderwijzer te Scherpenzeel x Huberta Clasina den Uijl hun testament op de langstlevende maken (Notarieel Amersfoort 40, nr. 2765, 2766; 11-09-1913).

In 1914 verkoopt Jan Boeve voor f 1500,= aan Melis Veldhuizen Matthijszoon, onderwijzer te Scherpenzeel een huis, erf en tuin D 378,379, erfpacht van f 2,95. (Notarieel Amersfoort 40, nr. 2867; 19-03-1914).

2. Aartje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 26-04/25-05-1862, tr. Amsterdam 05-11-1885 Johannes Cornelis Stam, geb. Echteld 1860, koetsier, zn. van Peter Stam en Willemina van Hattum

3. Maria Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 15-02/05-03-1864, ov. Ede 16-09-1941, tr. Ede 12-03-1892 Gijsbert Beek, wed. Klaasje van Goor, geb. Lunteren 1846, tapper, voerman, ov. Ede 19-03-1903, zn. van Jan Beek en Steventje Bakkenes

4. Geertruida Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 01/24-12-1865, ov. Baarn 09-11-1936, tr. Barneveld 02-06-1893 Anthonie van Gemeren, geb. Boskoop 30-08-1868, schoenmaker, ov. Baarn 12-12-1950, zn. van Arie van Gemeren en Johanna Tromp

5. Maartje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 03/26-09-1867, ov. Barneveld 27-03-1929, tr. (1) Barneveld 20-05-1892 Jacob van Bruggen, geb. Barneveld 1863, voerman, tapper, ov. Barneveld 10-03-1899, zn. van Hendrik van Bruggen en Dirkje van der Kaa, tr. (2) Barneveld 20-05-1904 Nicolaas Schoonbeek, geb. Barneveld 1852, schilder, ov. Barneveld 10-12-1936, zn. van Jan Willem Schoonbeek en Gijsje Vlastuin

6. Anthonia Jacoba Veldhuizen, geb. Ede 1875, ov. Arnhem 29-10-1940, tr. Barneveld  15-03-1901 Willem Essenburg , geb. Barneveld 1880, horlogemaker, zn. van Johannes Essenburg en Sophia Frederika Wilhelmina Schouten

7. doodgeb. kind, ov. Lunteren 01-08-1876

8. Albertus Veldhuizen, geb. Ede 1877, spoorwegarbeider, ov. Barneveld 16-11-1948, tr. Barneveld  21-05-1909 Gerarda van den Brink, geb. Barneveld 1881, dr. van Evert Jan van den Brink en Wilhelmina van de Steeg

9. Dirkje Veldhuizen, geb. Ede 1879, ov. Barneveld 20-10-1927, ongehuwd

5. Christina Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 14-02/04-03-1827, ov. Renkum 01-12-1875, tr. Scherpenzeel 01-05-1852 Pieter Benedikzi van Elst, geb. Woudenberg 25-12-1826, ged. in de Grote Kerk 28-01-1827, winkelier, bakker, zn. van Antonie van Elst en Alida Duijsing

                Lidm. Scherpenzeel 25-03-1849: Christine Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Renkum 10-07-1842.

6. Jan Jacob Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 23-04/31-05-1829, volgt III

III

Jan Jacob Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 23-04/31-05-1829, landbouwer, ov. Scherpenzeel 05-08-1904, begr. Glashorst, graf nr. 272, tr. Woudenberg 28-03-1857 Gijsbertje Harskamp, ged. Woudenberg 27-11-1830, ov. Scherpenzeel 19-06-1880, begr. Glashorst, graf nr. 272, dr. van Aalbert Harskamp en Cornelia van Lunteren

In 1880 wordt er een boedelbeschrijving gemaakt van wijlen Gijsbertje Harskamp, t.v.v. Jan Jacob Veldhuizen, wed. Gijsbertje Harskamp te Scherpenzeel voor zichzelf en als vader van Maria, Cornelia, Melis en Albertus Veldhuizen. Toeziend voogd: Cornelis Hars­kamp, landb. onder Woudenberg. Roerend goed t.w.v. f 2325,50. Onroerend goed: een perceel bouwland, genaamd de Voorste Langekamp, achter van de Vlierdt onder Woudenberg, sectie E 402, groot 1.17.00 ha. Gehuurd door Cornelis, Grietje, Albertus, Gerritje en Lientje Harskamp onder Woudenberg. Titel van aankomst: geërfd van haar ouders Aalbert Harskamp x Cornelia van Lunteren op 17-02-1876, not. C. van Wieringen te Woudenberg. Kontant geld: f 306,75. F 1100,= effecten. F 900,= geleend aan Cornelis, Grietje, Albertus, Gerritje en Lientje Harskamp onder Woudenberg. Schulden f 65,50. (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 26; 04-08-1880).

Lidm. Scherpenzeel: Jan Jacob Veldhuizen, met attestatie van Neerlangbroek 10-11-1888.

Uit dit huw.:

1. Maria Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 17-12-1858/06-02-1859, ov. Woudenberg 05-12-1919, tr. Scherpenzeel 30-04-1887 Barend Methorst, geb./ged. Scherpenzeel 24-12-1862/25-01-1863, landbouwer, arbeider, koopman, bakker, ov. Amersfoort, (ingeschr. te Woudenberg) 02-04-1936, zn. van Otto Methorst en Willempje Pol

2. Cornelia Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 08/29-09-1861, ov. Scherpenzeel 13-02-1945, begr. Glashorst, graf nr. 289a, tr. Scherpenzeel 23-11-1901 Jan Cornelis ten Broek, wed. Cornelia van Egdom, geb./ged. Scherpenzeel 26-08/29-09-1867, koopman, landbouwer, ov. Scherpenzeel 13-05-1928, begr. Glashorst, graf nr. 289, zn. van Gerardus ten Broek en Cornelia van Leersum

                Lidm. Scherpenzeel 18-03-1883: Cornelia Veldhuizen.

In 1913 laten Jan Cornelis ten Broek. koopman te Scherpenzeel, nu x Cornelia Veldhuizen hun testament maken (Notarieel Amersfoort 39, nr. 2751, 2752; 07-08-1913).

3. meisje, ov. Scherpenzeel 10-06-1863

4. Melis Veldhuizen, geb. Scherpenzeel 04-09-1864, ov. Scherpenzeel 14-09-1864

5. Melis Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 29-10/26-11-1865, landbouwer, ov. Scherpenzeel 15-01-1939, tr. Scherpenzeel 29-04-1905 Cornelia van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 31-05/28-06-1874, op Groot Heintjekamp, ov. Scherpenzeel 07-06-1906, dr. van Rijk Jan van Maanen en Aaltje Lokhorst, tr. (2) Scherpenzeel 07-11-1908 Gijsbertje ter Maaten, geb. Woudenberg 19-12-1875, ged. in de Grote Kerk 30-01-1876, ov. Scherpenzeel 16-06-1933, begr. Glashorst, graf nr. 394, dr. van Jan ter Maaten en Jannetje Blaauwendraat, gescheiden 24-06-1909 (aparte akte met de redenen, 15-07-1909), tr. (3) Leersum 05-03-1914 Klaasje Meerveld, geb. Woudenberg 28-02-1887, ov. Scherpenzeel 26-01-1949, dr. van Lammert Meerveld en Jannetje Broekhuijsen

Lidm. Scherpenzeel 18-03-1888: Melis Veldhuizen JJan.

                Lidm. Scherpenzeel 30-03-1896: Cornelia van Maanen

In 1905 laten Melis Veldhuizen Jan Jacobszoon, bouwman te Scherpenzeel x Cornelia van Maanen hun testament op de langstlevende maken (AT058c006, nr. 1058, 1059; 12-04-1905).

In 1914 laten Melis Veldhuizen Jan Jacobzoon x Klaasje Meerveld hun testament op de langstlevende maken (Notarieel Amersfoort 40, nr. 2851, 2842; 20-02-1914).

            Uit het 3e huw.:

1. Jan Jacob Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 23-10/29-11-1914, landbouwer, ov. Scherpenzeel 19-09-1968, tr. Renswoude 31-03-1938 Maria (Miep) Voskuil, geb. Woudenberg 02-03-1916, ov. Scherpenzeel 20-05-1998, dr. van Cornelis (Kees) Voskuil en Maria Spelt

Uit dit huw.:

1. Melis Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 22-08/20-11-1938

2. Cornelis Jan Jacob Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 15-01/11-05-1941

3. Clasina Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 21-08/31-10-1943

6. Albertus Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 12-01/02-02-1868, landbouwer te Woudenberg (1908), ov. Amersfoort (ingeschr. te Woudenberg) 19-11-1928, tr. Woudenberg 03-02-1898 Dirkje van Veldhuizen, geb. Woudenberg 08-02-1870, ov. Leersum 14-02-1947, dr. van Gerrit van Veldhuizen en Marretje Broekhuizen

                Lidm. Scherpenzeel 12-03-1891: Albertus Veldhuizen.

            Uit dit huw.:

1. Jan Jacob Veldhuizen, geb. Woudenberg 22-05-1898, tr. Leersum 28-03-1918 Maria Hardeman, geb. Leersum 25-09-1897, dr. van Aalbartus Hardeman en Geertrui van de Lagemaat

Uit dit huw.:

1. Dirkje Veldhuizen, geb. Leersum 03-08-1918, ged. in de Grote Kerk 29-09-1918

2. Geertruida Alberta Veldhuizen, geb. Leersum 20-02-1923, ged. in de Grote Kerk 13-05-1923

3. Alberta Veldhuizen, geb. Leersum 31-03-1926, ged. in de Grote Kerk 25-04-1926

4. Aaltje Wilhelmina Veldhuizen, geb. Leersum 13-09-1927, ged. in de Grote Kerk 13-11-1927

            2. Gerrit Veldhuizen, geb. Woudenberg 21-07-1901

            3. Gijsberta Veldhuizen, geb. Woudenberg 1904, ov. Woudenberg 13-06-1904

IIb

Hendrik Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 03/07-10-1804, landbouwer, ov. Scherpenzeel 29-10-1881, begr. Glashorst, graf nr. 163, tr. Scherpenzeel 10-09-1841 Wijmpje Veldhuisen, geb. Stoutenburg 24-07-1821, ov. Scherpenzeel 28-01-1892, begr. Glashorst, graf nr. 163, dr. van Hendrik Veldhuisen en Gijsbertje Berghuis

                Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Hendrik Veldhuizen.

In 1871 laten Hendrik Veldhuizen, landb. x Wijntje Veldhuizen te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 38 en 39; 09-10-1871).

In 1882 vindt er een boedelbeschrijving plaats van de nalatenschap van Hendrikus Veldhuizen, t.v.v. 1. Wijntje Veldhuizen, wed. Hendrikus Veldhuizen, z.b. te Scherpenzeel voor zichzelf en als moeder van Maria Veldhuizen te Scherpenzeel en als executrice van het testament van haar man; 2. Marinus Lambertus Celosse, procureur te Amersfoort namens a. Jan Veldhui­zen, metselaar te Amsterdam, b. Anthonie ter Burg, metselaar te Scherpenzeel; 3. Frans Veldhuizen, landb. te Scherpenzeel voor zichzelf en namens a. Hendrikus Veldhuizen, metselaar te Scherpenzeel, b. Johannes Gerardus Veldhuizen, schilder te Amsterdam, c. Willem Veldhuizen, metselaar te Amsterdam, voor zichzelf en als toeziend voogd van Maria Veldhuizen, d. Antonie ten Broek, metselaar x Barta Veldhuizen te Amster­dam, e. Gijsberta Veldhuizen, me.j., ongehuwd, dienstbode te Utrecht.; 4. Grietje Veldhuizen, me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel

nrs. 2a,2b,3,3abcde,4 zijn kinderen. Onroerend goed: een huis, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 423,424, groot 0.10.90 ha (Verkoop Not. Scherpenzeel 4147, nr. 30; 13-06-1883 voor f 1340,= aan zoon Jan Veldhuizen). Roerend goed t.w.v. f 819,80. Schulden t.w.v. f 883,=. Totale waarde f 1159,94. (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 30; 25-07-1882).

Boedelscheiding: Not. Scherpenzeel 4147, nr. 41; 07-08-1883).

In 1892 vindt er een boedelbeschrijving plaats van de nalatenschap van Wijntje Veldhuizen, wed. Hendrik Veldhuizen, t.v.v. 1. Willem Veldhuizen, metselaar te Scherpenzeel voor zich en als voogd van de kinderen van Antonie ten Broek, wed. Bartha Veldhuizen, metselaarsknecht te Amsterdam, met name Gerrit en Wijntje ten Broek; 2. Frans Veldhuizen, landbouwer te Scherpenzeel, voor zich en als toeziend voogd; 3. Johannes Gerardus Veldhuizen, schilder te Scherpenzeel voor zich en namens a. Jan Veldhuizen, metselaar te Amersfoort, b. Anthonie ter Burg, metselaar te Scherpenzeel x Mietje Veldhuizen, c. Hendrikus Veldhuizen, metselaar te Scherpenzeel, d. Gijsberta Veldhuizen, ongehuwd, dienstbode te Baarn, e. Grietje Veldhuizen, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel, f. Maria Veldhuizen, ongehuwd, dienstbode te Amsterdam. Schulden: f 1100,= aan Mozes Mozes te Apeldoorn, geleend op 30-06-1883, not. Van de Want. Huis aan het oosteinde A nr. 172, sectie D 423,424, groot 0.10.90, erfpacht f 7,=. Titel van aankomst: gekocht op 13-06-1883, not. Van de Want (AT058a009, nr. 101; 15-08-1892).

AT058a009, nr. 123; 30-09-1892. Boedelscheiding. Het huis gaat naar nr. 1, 2, 3, d, e en f.

In 1893 verkopen 1. Willem Veldhuizen, metselaar te Scherpenzeel, 2. Johannes Gerardus Veldhuizen, schilder te Scherpenzeel, 3. Frans Veldhuizen, landbouwer te Scherpenzeel, voor zich en namens a. Gijsberta Veldhuizen, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel, b. Grietje Veldhuizen, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel, c. Marietje of Maria Veldhuizen, dienstbode te Amsterdam voor f 1580,= aan Jan Cornelis ten Broek, koopman en winkelier te Scherpenzeel huis, erf en tuin aan het oosteind, sectie D 423,424, groot 0.10.90 ha, erfpacht f 7,= (AT058a010, nr. 20; 20-02-1893).

AT058a010, nr. 21; 21-02-1893. Verkoop roerend goed uit dit huis t.w.v. f  440,=.

Uit dit huw.:

1. Maria/Mietje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 27-09/31-10-1841, ov. Scherpenzeel 17-03-1920, tr. Woudenberg 05-11-1863 Antonie ter Burg, geb. Woudenberg 17-08-1832, ged. in de Grote Kerk 26-08-1832, metselaar, ov. Scherpenzeel 19-11-1909, zn. van Cornelis ter Burg en Maria de Jong

2. Jan Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 02-09/08-10-1843, metselaar, ov. Amersfoort 23-11-1911, tr. Scherpenzeel 03-12-1867 Grietje Pater, geb. Renswoude 04-08-1841, ov. Zeist 05-03-1921, dr. van Harmen Pater en Jannigje Donkersteeg. Grietje Pater, tr. (2) 21-04-1914 Gijsbert van Essen, wed. Alida Margaretha van Barneveld, geb. Driebergen 05-04-1844, ov. Zeist 19-12-1925, zn. van Evert van Essen en Sophia van Rheenen

            Uit dit huw.:

1. Hendrik Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 08-06/05-07-1868, ov. Scherpenzeel 27-08-1868

2. Hermanus Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 02-03/03-04-1870, ov. Scherpenzeel 03-06-1870

3. Hermanus Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/28-05-1871

In 1895 verkopen Piet van Eede, stadswerker te Maartensdijk, mede namens zijn moeder Hendrikje Overeem, wed. Gerrit van Eede voor f 650,= aan Hermannus van Veldhuizen, schuitenvoerder te Woudenberg een huis met achterhuis, erf en tuin in de Krommehoek, sectie D 473,474, groot 0.14.60, erfpacht f 5,50 (AT058a012, nr. 35; 01-04-1895).

3. Hendrikus Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 19/31-05-1846, metselaar, ov. Scherpenzeel 07-03-1926, tr. Scherpenzeel 30-10-1873 Gerritje Honders, geb. Ede 1836, ov. Scherpenzeel 14-05-1905, dr. van Lamert Honders en Evertje van den Brink

In 1892 verkoopt Maria van de Haar, wed. Jan Franse Davelaar, z.b. te Scherpenzeel openbaar voor f 1150,= aan Hendrikus Veldhuizen, metselaar te Woudenberg een huis van twee woningen aan het westeinde, sectie D 830,831,949, groot 0.05.10 ha (AT058a009, nr. 74; 20-06-1892).

In 1892 leent Hendrikus Veldhuizen, metselaar te Woudenberg f 1000,= van Jacob Wolfswinkel Corneliszoon, landbouwer te Woudenberg. Onderpand: Huis van twee woningen aan het westeinde, sectie D 830,831,949, groot 0.05.10 ha(AT058a009, nr. 95; 01-08-1892).

In 1914 verkoopt Hendrikus Veldhuizen, metselaar te Scherpenzeel voor f 1700,= aan Teunis Veldhuizen Hendrikzoon, schilder te Scherpenzeel een huis met twee woningen, erf en tuin, sectie D 830,831,949, groot 0.05.10 ha (Notarieel Amersfoort 40, nr. 2875; 02-04-1914).

            Uit dit huw.:

1. Hendrik Veldhuizen, geb. Scherpenzeel 29-06-1874, ov. Scherpenzeel 30-06-1874

2. Hendrik Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 29-05/04-07-1875, ov. Scherpenzeel 29-07-1875

3. Evert Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 13-11-1876/07-01-1877

4. Hendrik Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 18-12-1879/01-02-1880

4. Gijsbertje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 19/31-05-1846, diensbode te Baarn 1892, ov. Hengelo (ingeschr. te Scherpenzeel) 14-08-1913, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1873: Gijsbertje Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Amersfoort 08-05-1876.

In 1883 laat Gijsberta Veldhuizen, me.j., ongehuwd, dienstbode te Utrecht haar testament maken. Enige erfgename: haar moeder Wijntje Veldhuizen, wed. Hendrik Veldhuizen. Bij ov. haar broers en zusters Johannes Gerardus, Willem, Frans, Grietje en Maria Veldhuizen. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 42; 08-08-1883).

In 1893 laat Gijsberta Veldhuizen, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgenaam: haar broer Frans en zusters Grietje en Marretje of Maria Veldhuizen (AT058a010, nr. 18; 13-02-1893).

5. Bartha Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 14-04/23-07-1848, ov. Amsterdam 24-07-1888, tr. Amsterdam 11-03-1874 Anthonie ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 15-12-1842/05-02-1843, metselaar, ov. Nieuwer Amstel (Amstelveen) 06-06-1894, zn. van Gerrit ten Broek en Annetje Bakker. Anthonie ten Broek, tr. (2) Amsterdam 21-05-1890 Heintje ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 05/24-12-1865, ov. Amsterdam 20-01-1893, dr. van Antonie ter  en  Maria Veldhuizen

                Lidm. Scherpenzeel 27-03-1872: Barta Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Amsterdam 23-03-1874.

In 1874 geven Hendrik Veldhuizen x Wijntje Velthuizen te Scherpenzeel toestem­ming voor het huwelijk van hun dochter Bartha Veldhuizen. (Not. Scherpenzeel 4143, nr. 168; 17-02-1874).

6. Johannes Gerardus Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 07/31-03-1850, schilder te Scherpenzeel (1892), ov. Soest 11-10-1915, tr. Soest 27-06-1902 Mijntje Altena/Scherpenzeel, geb. Soest 05-12-1865 (erkend bij huw.), ov. Soest 25-11-1939, dr. van Cornelis Scherpenzeel en Maasje Altena. Mijntje Scherpenzeel, tr. (2) Soest 02-02-1921 met en 16-01-1928 gescheiden van Wessel Wiss, geb. Soest 23-01-1883, zn. van Joseph Wiss en Wilhelmina Hasselbach

7. Frans Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/25-04-1852, ov. Scherpenzeel 13-05-1855

8. Willem Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 15-05/11-06-1854, metselaar, ov. Scherpenzeel 22-02-1896, tr. Scherpenzeel 19-05-1894 Geertje ter Burg, wed. Roelof Bakker, geb. Rhenen 05-01-1862, ov. Woudenberg (ingeschr. Scherpenzeel) 26-09-1942, dr. van Albertus ter Burg en Belia Margaretha van Beugen

                Lidm. Scherpenzeel 16-03-1883: Geertje ter Burg.

            Uit dit huw.:

1. meisje, ov. Scherpenzeel 23-12-1894

2. Albertus Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 23-11-1895/08-03-1896, metselaar, tr. Woudenberg 21-03-1919 Neeltje Helms, geb. Woudenberg 25-12-1888, ov. Amersfoort (ingeschr. te Renswoude) 04-10-1937, dr. van Johan Cornelis Helms en Daniëla Kreijkamp

            Uit dit huw.:

1. Albertus Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 23-07/07-11-1920, lasser, tr. Scherpenzeel 13-09-1945 Praskowja Borodulina, geb. Smolensk in Rusland 1923, dr. van Kiril Borodulin en Olga Ukolowa

2. Wilhelmina Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 16-01/27-07-1924

9. Frans Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 07/28-09-1856, landbouwer, ov. Scherpenzeel 24-06-1949

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1881: Frans Veldhuizen.

In 1893 laten Frans Veldhuizen, landbouwer te Scherpenzeel en Grietje Veldhuizen, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel hun testament maken (AT058a010, nr. 69 en 70; 05-06-1893).

10. Grietje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 20-11/26-12-1858

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1882: Grietje Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Hilversum dec. 1897.

In 1893 laten Frans Veldhuizen, landbouwer te Scherpenzeel en Grietje Veldhuizen, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel hun testament maken (AT058a010, nr. 69 en 70; 05-06-1893).

11. Marinus Veldhuizen, geb. Scherpenzeel 12-09-1860, ov. Scherpenzeel 14-09-1860

12. Jansje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 05/23-02-1862, ov. Scherpenzeel 09-04-1869

13. Marietje/Maria Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 25-03/05-06-1864, diensbode te msterdam 1892

Veldhuizen/Middeldorp (3)

De boerderij Middendorp ligt aan de Wesselseweg onder Kootwijkerbroek.

Wulfert Wolbertsen van Middeldorp (II) gaat na zijn huwelijk op de Hanepol, een boerderij gelegen tussen De Klomp en Ede, in de buurtschap Veldhuizen onder Ede, wonen. De twee kinderen die daar zijn geboren, Wolbert en Hendrikje, gaat zich Velthuijsen noemen. De nakomelingen van Wolbert gebruiken vaak ook nog de eigenlijke familienaam: Middeldorp.

I

Wolbert Wulfertsz, geb. Kootwijkerbroek, otr. Barneveld 20-10-1683 Merritje Gerrits van Overeem, dr. van Gerrit Hendricksz Overeem en Lijsje Dircks. Merritje Gerrits van Overeem, otr. (2) Woudenberg 01-02-1691 Gerrit Hendriksz van de Schans/de Kruijf

Uit dit huw.:

1. Dirkje Wolbertsen van Middendorp/van Couwenhoven, van Woudenberg, tr.  (1) Woudenberg 02-07-1713 Arris Faessen, ged. Renswoude 18-02-1683, ov. voor 14-08-1735, won. op Couwenhoven onder Woudenberg, zn. van Faes Janz en Jantien Jansen, tr. (2) Woudenberg 14-08-1735 Lambert Cornelisz Versteeg, van Leusden

                Lidmaten Scherpenzeel 28-03-1717: Aris Faasen en Derkje Wolberts op Couwenhoven.

2. Wulfert Wolbertsen van Middeldorp, volgt II

3. Maria Wolbertsen van Middeldorp, ged. Woudenberg 10-04-1687, get. Dirkje Gerrits

4. Gerrit Wolbertsen van Middeldorp, ged. Woudenberg 30-06-1688, get. Heijltje Gerrits

II

Wulfert Wolbertsen van Middeldorp, tr. Woudenberg 15-07-1714 Beertje/Bartje Cornelissen van de Valk/van de Hanepol, ged. Lunteren 20-11-1687, dr. van Cornelis Melissen en Hendrickje Jans

Uit dit huw.:

1. Wolbert Wulfertsz van Velthuijsen, ged. Ede 01-07-1715, volgt III

2. Hendrikje Wulfers van Velthuijsen, ged. Ede 01-01-1717, begr. Woudenberg 15-06-1789, tr. Scherpenzeel 17-11-1737 Andries Willemsz van Dijk, ged. Rhenen 29-09-1715, begr. Woudenberg 07-10-1796, zn. van Willem Driessen en Elisabeth Hendriks

3. Cornelis Wulfertsz van Middeldorp, ws. geb. Amersfoort, begr. Amersfoort 29-08-1797, tr. (1) Amersfoort 19-10-1749 Rebecca van Nimwegen, ged. Amersfoort 12-02-1723, begr. Amersfoort 17-07-1756, dr. van Izaak Pietersz van Nimwegen en Maria Cornelissen de Koning, tr. (2) Amersfoort 26-09-1756 Gerritje Cornelissen van der Tol, ged. Amersfoort 08-04-1712, begr. Amersfoort 12-05-1796, dr. van Cornelis Thonisz van der Tol en Aleijda den Eling

4. Gerrit Wulfertsz van Middeldorp, ged. Amersfoort 12-12-1721

5. Geertruijd Wulferts van Middeldorp, ged. Amersfoort 27-10-1724

III

Wolbert Wulfertsz van Velthuijsen/Middeldorp, ged. Ede 01-07-1715, begr. Woudenberg 15-11-1790, tr. Doorn 16-02-1744 Aaltje Elissen van de Haar,  uijt de Valkeneng, ged. Veenendaal 23-07-1724, begr. Amersfoort 24-03-1772 dr. van Elis Willemsz en Annigje Otten

Uit dit huw.:

1. Beertje Wolberts van Velthuizen, geb. Maarsbergen, ged. Doorn 31-01-1745, jong ov.

2. Beertje Wolberts van Velthuizen, ged. Woudenberg 03-04-1746, get. Jannetje Elissen, jong ov.

3. Annigje Wolberts van Velthuizen, ged. Woudenberg 21-05-1747, get. Jannetje Elissen, op Mandersloot

4. Wulfert Wolbertsz van Velthuizen/Middeldorp, ged. Woudenberg 30-06-1748, get. Maatje Tonen Lagerweij, soldaat op ’s lands schip van oorlog, de Admiraal Generaal, gecommandeerd door den schout bij nacht van Kinsbergen in Texel, tr. Zutphen (att. van Texel) 26-05-1782 Cornelia Stevens, van Zutphen

            Uit dit huw.:

            1. Elis Middeldorp, geb./ged. Scherpenzeel 01/12-09-1790

2. Aaltje Middeldorp, geb./ged. Woudenberg 10-07/03-08-1794, get. Willempje van Apeldoorn

5. Elis Wolbertsz van Velthuizen, ged. Woudenberg 21-09-1749, get. Beatrix Hendriks van Nieuwenhuizen, jong ov.

6. Elis Wolbertsz van Velthuizen, ged. Woudenberg 14-11-1751, get. Hendrikje Wulferts van Velthuijsen, jong ov.

7. Beertje Wolberts van Velthuizen, ged. Woudenberg 09-03-1755, get. Hendrikje Wulferts van Velthuijsen

8. Elis Wolbertsz van Velthuizen, ged. Woudenberg 29-05-1757, get. Hendrikje Wulferts van Velthuijsen, jong ov.

9. Elis Wolbertsz van Velthuizen, ged. Woudenberg 15-10-1758, get. Hendrikje Wulferts van Velthuijsen, jong ov.

10. Elis Wolbertsz van Velthuizen, ged. Woudenberg 01-06-1760, get. Hendrikje Wulferts van Velthuijsen, volgt VIa

11. Wouter Wolbertsz van Velthuizen/Middeldorp, ged. Woudenberg 04-07-1762, get. Hendrikje Wulferts van Velthuijsen, volgt VIb

12. Aaltje Wolberts van Velthuizen, ged. Woudenberg 27-01-1765, get. Hendrikje Wulferts van Velthuijsen, ov./begr. Scherpenzeel 21/26-06-1811, ongehuwd

                Nalatende twee broers.

VIa

Elis Wolbertsz van Velthuizen/Middeldorp, ged. Woudenberg 01-06-1760, ov. Woudenberg 21-06-1831, tr. Woudenberg 24-06-1892 Gerritje van Ginkel, ged. Woudenberg 24-07-1768, ov. Maartensdijk 16-02-1852, dr. Anthonij Hermsensz van Ginkel en Evertje Roelofs van de Steeg/van der Nort

In 1834 leent Gerritje van Ginkel, wed. Elis Veldhuijzen, z.b. op Nooitge­dacht onder Woudenberg f 300,= van haar zoon Antonie Veldhuizen, boerenknecht te Maartensdijk onder Maars­sen. Onderpand: een huis, genaamd Nooitgedacht onder Woudenberg, erfpacht t.b.v. de heer Gul­cher. Belast met een hypotheek van f 100,= t.b.v. Rijk Harskamp, 23-12-1831. (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 9; 14-04-1834).

In 1842 leent Gerritje van Ginkel, wed. Elis Veldhuizen, spinster, won. in de Knopstraat onder Woudenberg f 60,= van Antonie Veldhuijzen, boerenarbeider, won. onder Woudenberg. Onderpand: de opstal van een daggeldershuis, genaamd Nooitge­dacht te Woudenberg, sectie D 255, erfpacht t.b.v. Johan Wilhelm Gulcher, bezwaard met een hypotheek aan dezelfde van f 300,=. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 14; 09-03-1842).

Uit dit huw.:

1. Aaltje van Velthuizen, geb./ged. Woudenberg 27/31-08-1794, get. Johanna van Geijtenbeek, ov. Maartensdijk 29-07-1869, tr. Maartensdijk 14-11-1823 Lammert van Ekeris, geb. Maartensdijk 1786, ov. Maartensdijk 18-06-1853, zn. van Cornelis Corsen van Ekeris en Aaltje Lammersen Staal

2. Antonie van Velthuizen, geb./ged. Woudenberg 01/13-08-1797, ov. Woudenberg 05-02-1877, ongehuwd

3. Wolbert/Wouter van Velthuizen/Middeldorp, geb./ged. Woudenberg 09/15-06-1800, get. Evertje Pothoven, ov. Soest 25-08-1861, tr. Maartensdijk 05-05-1826 Aaltje van Schaik, geb. Maartensdijk 1805, ov. Soest 06-02-1880, dr. van Cornelis van Schaik en Johanna de Bree

4. Evertje van Velthuizen, geb./ged. Woudenberg 26-06/10-07-1803, ov. Maarn 14-04-1881, tr. (1) Woudenberg 18-11-1826 en in de Grote Kerk van Scherpenzeel 19-11-1826 Hannes Jansen, ged. Renswoude 23-10-1791, zn. van Maas Jansen Schuurman en Janna Jans van Brenen, tr. (2) Woudenberg 20-10-1836 Willem Pater, ged. Lunteren 29-08-1799, ov. Maarn 29-11-1855, zn. van Willem Korsen Pater en Janna Willemsen

5. Gerritje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 22-01/15-02-1807, ov. Woudenberg 25-02-1884, tr. Woudenberg 15-03-1834 Hendrik Geijtenbeek, geb/ged. Scherpenzeel/Woudenberg 29-01/09-02-1806, onder Woudenberg, arbeider, bouwman op Nooitgedacht onder Woudenberg(1834), ov. Woudenberg 28-11-1883, zn. van Hannes van Geijtenbeek en Elisabeth Hendriksen van Osnabrugge

6. Beertje van Velthuizen, geb./ged. Woudenberg en Scherpenzeel 09/30-09-1810, begr. Woudenberg 15-05-1811

VIb

Wouter Wolbertsz van Velthuizen/Middeldorp, ged. Woudenberg 04-07-1762, ov. Woudenberg 11-04-1821, tr. Woudenberg 13-01-1788 Johanna/Hanna Rijksen van Geitenbeek/van Deutekom, wed. Jan Willemsen van Harskamp, ged. Scherpenzeel 18-08-1748, in de Knaapstraat in ´t Stight, ov. Woudenberg 23-12-1820, dr. van Rijck Gosensz en Metje Cornelissen van Oijk

In 1843 vindt er inventarisatie plaats van de nalatenschap van Rijk Harskamp, meester metselaar, ov. 23-04-1843 in nr. 9 te Scherpenzeel, hij was de zoon van Hanna Rijksen van Geitenbeek uit haar 1e huw. met Jan Willemsen van Harskamp, t.v.v. 1. Dirk Lokhorst, eigenaar en bouwman onder Scherpenzeel en Cornelis van Leersum, wolfabrikant te Scherpenzeel, executeurs; 2. Metje Middeldorp, z.b. x Willem van Kooten, daggelder onder Woudenberg; 3. Aris Veldhuizen, wolkammer te Nijkerk; 4. Johanna Middeldorp, z.b. x Rijk van Kolfschoten, meester metselaar te Scherpenzeel; 5. Jacob Middeldorp, wolkammer en metselaarsknecht te Woudenberg; 6. Dirk Lokhorst namens Aaltje Middeldorp, me.j. ongehuwd, dienstbaar te Utrecht; 7. Christina van Essen, wed. Wolbert Middeldorp, spinster onder W. namens haar vijf mi.j. kinderen Neeltje(20 jaar), Maria(18), Christina(16), Rijk(13) en Willemijntje(11) Middel­dorp; toeziend voogd: Hendrik van Essen, voerman te Woudenberg (nr. 4, 5 en 6 zijn haar me.j. kinderen). Nu volgt een lange lijst van bezittingen. Op 03-08-1843, nr. 35 is er verkoop en nr. 36. Royement. Op 12-02-1844 nr. 5, is de boedelscheiding (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 23; 11-05-1843).

Uit dit huw.:

1. Wolbert Velthuizen/Middeldorp, geb./ged. Woudenberg 02/12-02-1786, volgt V

2. Wouter Velthuizen/Middeldorp, geb./ged. Woudenberg 25-10/09-01-1788

3. Metje Velthuizen/Middeldorp, geb./ged. Woudenberg 05-03/03-04-1791, ov. Woudenberg 28-11-1854, tr. Renswoude 22-04-1815 Willem van Kooten, geb./ged. Scherpenzeel 17-03/12-04-1789, arbeider, daggelder, ov. Woudenberg 09-04-1870, zn. van Jan van Kooten en Aartje/Ortje Barends Jakke/Groen

4. Aris Velthuizen/Middeldorp, geb./ged. Woudenberg 08/18-05-1794, get. Neeltje van Geijtenbeek, wolkammer, ov. Nijkerk 10-12-1874, tr. Nijkerk 12-06-1824 Christina van der Goot, geb./ged. Nijkerk 20/29-06-1794, ov. Nijkerk 17-03-1832, dr. van Hendrik Jansen van der Goot en Elisabeth van Hennekeler

V

Wolbert Velthuizen/Middeldorp, geb./ged. Woudenberg 02/12-02-1786, ov. Woudenberg 17-01-1832, tr. Woudenberg 21-08-1811 Stijntje/ Christina van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 11/28-02-1790, op Renes, ov. Woudenberg 08-06-1850, dr. van Jacob Breunisz van Essen en Maria Sandersen Verbeek

                Lidm. Scherpenzeel 18-01-1824: Wolbert Veldhuizen.

In 1862 vindt er veiling plaats van de nalatenschap van wijlen Hendrik van Essen, landb. ov. 30-05-1862 te Woudenberg, volgens testament van 13-02-1858, not. J. van Hilten te S., t.v.v. de kinderen van zijn zuster Stijntje van Essen x Wolbert Middeldorp: 1. Johanna Middeldorp x Rijk van Kolfschoten, metselaar te Scherpenzeel; 2. Jacob Middeldorp, metselaar onder Woudenberg; 3. Aaltje Middeldorp x Gijsbert van Raaij, wolkammer te Scherpenzeel; 4. Hendrik den Uijl, fabrikant te Scherpenzeel namens Wulfert van Win­koop, stadsontvanger te Nijkerk en Aalbert van Ramshorst, koopman te Nijkerk, president en secretaris van het college van regenten van het particulier gereformeerde burgerweeshuis te Nijkerk als voogd van de twee, zich in het gesticht bevin­dende en verpleegd wordende, mi.j. kinderen van wijlen Aalt Vuurmans x wijlen Neeltje Middeldorp, genaamd Wouterus en Jacoba Vuurmans; 5. Maria Middeldorp x Jan Kirpenstein, metselaar te Drieber­gen; 6. Hendrik den Uijl, fabrikant te S. namens Christina Middel­dorp x Frederik Weil, loodgieter en leidekker te Gorinchem; 7. Willemijntje Middeldorp x Jacobus Cornelis van de Giessen, bouwman te Laagdalem, gemeente Vuren en Delen. Geveild: 1. een bouwmanswoning nr. 270 met afzonderlijk verhuurd kamer­tje, erf, werf en tuin achter Scherpenzeel onder W., sectie C 285,286, erfpacht van f 9,=, groot 13 roeden, 30 ellen. 2. een schuur op bovenstaand perceel. 3. een schuurberg op bovenstaand perceel. 4. een berg op bovenstaand perceel. Samen verkocht aan Herman Overeem, timmerman te Scherpenzeel namens Benudina Maria van Naamen x mr. Herman Royaards, voor f 137­5,=. Titel van aankomst: gedeeltelijk geërfd van zijn ouders Jacob van Essen x Maria Verbeek, geen papieren. De rest gekocht van wijlen zijn zuster Stijntje van Essen x Wolbert Veldhuizen en zijn zuster Gerritje van Essen, toen x Hendrik Wijnhout, op 11-06/14-09-1824, not. L. Hondius te Amersfoort. (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 35; 21-08-1862).

Uit dit huw.:

1. Mia/Maria Middeldorp, geb. Woudenberg 20-09/13-10-1811, ov. Woudenberg 08-03-1814

2. Wouter Middeldorp, geb. Woudenberg 06-01-1814, fuselier van de 2e compagnie, reserve bataillon der 12e afdeling infanterie, ov. Delft (ingeschr. te Scherpenzeel) 01-11-1835, ongehuwd

                Ov. in het tijdelijk hospitaal in huis nr. 23 wijk 2 aan het oude Delft

3. Johanna Middeldorp, geb. Woudenberg 07-10-1815, ov. Utrecht 22-07-1884, tr. Rijk Kolfschoten, geb./ged. Scherpenzeel 03/26-04-1807, metselaar, ov. Scherpenzeel 05-09-1865, zn. van Tijmen van Kolfschoten en Dirkje Smit

                Lidm. Scherpenzeel 02-04-1837: Johanna van  Middeldorp (doorgehaald: Veldhuizen).

4. Jacob Velthuizen/Middeldorp, geb. Woudenberg 19-03-1817, wolkammer, metselaar, ov. Scherpenzeel 30-10-1883, tr. Scherpenzeel 29-09-1854 Gijsbertje Velthuizen, geb. Woudenberg 15-01-1828, ov. Woudenberg 27-11-1910, dr. van Hendrikje Velthuizen

Jacob Middeldorp is ingeschreven nadat Jacob Velthuizen is doorgehaald. Er is een acte van bekendheid ingeleverd van 29-01-1836, voor de vrederechter van Amersfoort, waaruit blijkt dat de bruidegom Middeldorp heet.

Uit dit huw.:

Christina Middeldorp, geb. Woudenberg 04-10-1856, ged. in de Grote Kerk 26-10-1856, ov. Woudenberg 05-09-1943, tr. Scherpenzeel 13-10-1888 Breunis Wanner, geb. Woudenberg 07-03-1853, landbouwer, ov. Woudenberg 16-03-1922, zn. van Helmert Wanner en Jannetje Velthuizen

5. Aaltje Velthuizen/Middeldorp, geb. Woudenberg 26-01-1819, ov. Scherpenzeel 17-02-1900, tr. Scherpenzeel 09-08-1844 Gijsbert van Raaij, geb./ged. Woudenberg 22-06/14-07-1811, wolkammersknecht, wolkammer, ov. Scherpenzeel 24-08-1885, zn. van Jan van Raaij en Kaatje (Catharina) Valkenburg

6. Aris Velthuizen, geb. Woudenberg 18-09-1820

7. Neeltje Velthuizen/Middendorp, geb. Woudenberg 27-01-1822, ov. Nijkerk 13-12-1861, tr. Scherpenzeel 13-11-1852 Aalt Vuurmans, wed. Anthonia van den Broek, geb. Nijkerk 1822, smidsknecht, ov. Nijkerk 11-02-1859, zn. van Hendrik Vuurmans en Jacobje van de Pol

8. Maria Velthuizen, geb. Woudenberg 06-11-1823, ov. Driebergen 13-09-1904, tr. Driebergen 05-09-1851 Jan Kirpenstein, geb. Driebergen 16-12-1824, metselaar, ov. Driebergen 28-12-1901, zn. van Aart Kirpenstein en Teuntje Kwint

9. Christina Velthuizen, geb. Woudenberg 07-11-1825, tr. Gorinchem 06-08-1850 Fredrik Weil, geb. Gorinchem 1825, 1862 loodgieter en leidekker te Gorinchem, zn. van Coenraad Weil en Maria van Aken

10. Rijk Middeldorp, geb. Woudenberg 12-11-1829, 1858 soldaat bij het Oost-Indische leger in Nederlands Indië, ov. Utrecht 21-03-1887, tr. (1) Utrecht 25-02-1863 Margaretha Josephina Broeder, geb. Utrecht 1836, ov. Utrecht 01-03-1876, dr. van Joseph Gerrit Broeder en Margaretha Alida Groenhuijzen, tr. (2) Utrecht 18-10-1876 Frederica Groenhuijse, geb. Utrecht 1844, dr. van Jacob Groenhuijse en Frederica de Groot

11. Willemijntje Middeldorp, geb. Woudenberg 17-01-1832, ov. Vuren 17-08-1916, tr. Gorinchem 15-06-1859 Jacobus Cornelissen van der Giessen, geb. Dalem 1828, 1862 bouwman te Laagdalem, gemeente Vuren en Delen, zn. van Adrianus van der Giessen en Jacoba Zwakhals

Veldhuizen (4)

Eerder gedeeltelijk gepubliceerd door:

S. Laansma, Gens Nostra jg. 26 (1971), blz. 329-332; Twee families Veldhuizen.

Laansma vermoedt dat de achternaam Veldhuizen ontstaat als twee broers, Frans en Sander Jansz, in de buurtschap Velhuizen wonen. Zij en hun nageslacht noemen zich voortaan Veldhuizen.

I

Frans Aelbertsen, ov. voor 1657, tr. Aeltje Fransen, ov. Renswoude 12-12-1682

Lidm. reg. Renswoude 1649: Aeltje Fransz.

Lidm. reg. Renswoude 1652: Aeltje Frans.

Lidm. reg. Renswoude 1657: Aeltje Franszen, wed. Frans Aelbertzen.

Uit dit huw.:

1. Jantje Fransen, ged. Renswoude 24-05-1640

Lidm. Renswoude 1658: Jantje Franszen, dr. van Frans Aelbertzen.

Lidm. reg. Renswoude 1669: Jantjen Fransz, met attestatie vertrokken naar?.

2. Aelbert Fransz, won. Renswoude, otr. (1) Scherpenzeel 29-01-1660 Gijsbertje Willems, ov. Scherpenzeel 09-10-1702, dr. van Willem Jansz Heijngenscamp en Cornelia Jans. Gijsbertje Willems, tr. (2) Scherpenzeel 06-04-1662 Egbert Jacobsen van Coudijs, won. Oudenhorst, zn. van Jacob Willemsen van Coudijs, tr. (3) Renswoude 01-11-1674 (haar neef) Jacob Jans, ged. Scherpenzeel 17-11-1639, op Wolfswinckel, zn. van Jan Jacobsz

Lidm. Renswoude 1652-1656: Aelbert Franssen.

Lidm. reg. Renswoude 1657: Aelbert Franszen, met attestatie vertrokken naar Scherpenzeel.

Bij het huw. staat dat vader Frans Aelbertsz is overleden.

Lim. Scherpenzeel pasen 1660: Gijsbertien Willemsen hv Aelbert Fransen, op Oordeel en Aelbert Fransen, op Oordeel, met attestatie vertrokken naar Renswoude.

Uit dit huw.:

1. Cornelis of Cornelia Aelberts(z), ged. Scherpenzeel 17-02-1661, op Oordeel

2. Frans Aelbertsz, ged. Scherpenzeel 26-01-1662, op Groot Oordeel

3. Jan Fransz, volgt II

4. Peter Fransz, ged. Renswoude 01-11-1646, ov. Renswoude 22-02-1714 (drie dagen na zijn vrouw!), tr. Renswoude 23-02-1679 Merritje Hermens, van Emmikhuizen, ov. Renswoude 19-02-1714

Lidm. Renswoude kerst 1667: Peter Franssen, zn. van Aeltie Franssen.

Lidm. Renswoude ca. 1678: Merritje Hermens hv Peter Fransz.

5. Arris Fransz, ov. Renswoude 25-03-1721

Lidm. reg. Renswoude 1657: Erris Franszen.

6. Petertje Fransen, ov. Renswoude 29-03-1672

Lidm. reg. Renswoude 1652: Petertie Frans.

Lidm. reg. Renswoude 1657: Petertje Franszen.

7. Lijsbeth Fransen

Lidm. Renswoude 1652-1656: Lijsbetien Frans.

Lidm. reg. Renswoude 1657: Lijsbeth Franszen, met attestatie vertrokken naar?.

II

Jan Fransz, ov. Renswoude 28-07-1685, tr. Renswoude 08-07-1677 Rijckje Sanders, geb. Renswoude 1650, dr. van Sander Gijsbertsz en Engeltje Gijsberts. Rijckje Sanders, tr. (2) Renswoude 17-01-1686 Jan Janszvan Schaffelaar, tr. (3) Renswoude 18-03-1694 Jan Petersen

Lidm. Renswoude 23-12-1663: Jan Franssen, zn. van Frans Aelbertsen.

In 1677 is Jan Fransz diaken in Renswoude.

Uit dit huw.:

1. Aeltje Jans, ged. Renswoude 03-02-1678

2. Sander Jansz Velthuizen, ged. Renswoude 29-06-1679, ov. ca 1750

In 1728 werd Sander Jansz Velthuizen beleend met de tienden van Ravenhorst door opdracht van  Cornelis van Wolfswinkel (13-04-1728).

3. Frans Jansz Velthuizen, ged. Renswoude 27-02-1681, volgt III

III

Frans Jansz Velthuizen, ged. Renswoude 27-02-1681, tr. Rijkje Reijers, ged. Renswoude 17-03-1678, dr. van Reijer Arrisz

In 1707 is Frans Jansz Velthuizen diaken en in 1715 ouderling in Renswoude.

In 1751 werd Frans Jansz Velthuizen beleend met de tienden van Ravenhorst na dode van broer  Sander Jansz Velthuizen (16-01-1751).

Uit dit huw.:

1. Reijer Fransen Velthuisen, geb. Renswoude 02-02-1716, tr. Aartje Joosten, geb. 1716, begr. Renswoude 17-03-1808

In 1740 is Reijer Fransen Velthuisen diaken in Renswoude.

In 1754 wordt Reijer Fransen Velthuisen beleend met een deel van de Rouwe Hofstede.

            Uit dit huw.:

1. Frans Reijersz Velthuisen, ged. Renswoude 06-06-1756, op de Rouwe Hofstede, ov. Renswoude 11-07-1813, tr. Hendrikje Willemsen van Barneveld, geb. 1745, ov. Renswoude 24-07-1812, dr. van Willem Teunissen van Barneveld en Fijtje Cornelissen de Bont

                        Uit dit huw.:

1. Reijer Velthuisen, geb. Renswoude 14-12-1783, op de Rouwe Hofstede, ov. Renswoude 12-01-1829, tr. Jannetje Veldhuijsen, geb. 1784, ov. Renswoude 18-12-1826, dr. van Jacob Jansen Veldhuijsen en Gerritje Jansen

                                   Uit dit huw.:

1. Frans Veldhuijsen, geb. Renswoude 03-03-1812

2. Jacob Veldhuijsen, geb. Renswoude 07-01-1814, ov. Renswoude 13-08-1814

3. Jacob Veldhuizen, geb. Renswoude 06-07-1815, ov. Rhenen 19-07-1889, tr. Rhenen 04-11-1837 Marrigje Henke, geb. Rhenen 30-08-1813, ov. Rhenen 04-11-1884, dr. van Jan Henke en Aaltje van der Meijden

4. Hendrikje Veldhuijsen, geb. Renswoude 16-03-1817

5. Gerrit Veldhuijsen, geb. Renswoude 28-11-1818, ov. Renswoude 12-01-1819

5. Jan Veldhuizen, geb. Renswoude 21-01-1820, tr. Woudenberg 28-10-1852 Jannetje Knoppers, geb. Sterkenburg 1829, dr. van Bastiaan Knoppers en Lijsje van Oostrum

6. Gerrit Veldhuijsen, geb. Renswoude 28-10-1822, tr. Driebergen 04-11-1864 Hendrikje van de Brink, egb. Ede 1821, dr. van Willemijntje van de Brink

2. Reintje Reijers Velthuisen, ged. Renswoude 05-06-1757, op de Rouwe Hofstede, tr. Renswoude (otr. Renswoude) 26-09-1788 Cornelis Arrissen van Hoevelaken, ged. Renswoude 12-11-1762, aan de Veenkant over de (Slaper)dijk, begr. Doorn 02-07-1806, zn. van Aris/Arend Jansz van Hoevelaken en Geertje Ebberts

2. kind, begr. Renswoude 1717

3. Jan Fransz Velthuisen, geb. Renswoude nov. 1719, volgt IV

4. Aris Velthuisen, ged. Renswoude 16-03-1721

IV

Jan Fransen Veldhuisen, geb. Renswoude nov. 1719, begr. Renswoude 10-07-1795, tr. (1) Renswoude 14-11-1745 Hendrikje Jacobs van Ebbenhorst, ged. Renswoude febr. 1713, dr. van Jacob Aelbertsz Ebbenhorst/Spickhorst en Niesje Hendriks, tr. (2) Renswoude (otr. Scherpenzeel) 21-04-1782 Cornelia Jacobs Meerveld, ged. Amerongen 28-12-1738, begr. Renswoude 06-03-1788, dr. van Jacob Teunissen Meerveld en Grietje Faassen

In 1761 wordt Jan Fransen Veldhuijsen beleend met de tiend van Ravenhorst na de dode van zijn vader (01-08-1761).

In 1766 wordt Jan Fransen Velthuijsen namens zijn vrouw Hendrickije Jacobsen van Ebbenhorst, volgens maaggescheid beleend met Nieborg en twee morgen heetveld met een wal met het recht om een koe en een kalf te weiden (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 68; 16-03-1766).

Uit het 1e huw.:

1. Frans Jansen Velthuisen, ged. Renswoude 04-09-1746, op Spikhorst, volgt IIIa

2. Jacob Jansen Velthuisen, ged. Renswoude 04-02-1748, op Spikhorst, jong ov.

3. Hendrik Jansen Velthuisen, ged. Renswoude 10-08-1750, op Spikhorst, volgt IIIb

4. Rijkje Jansen Velthuisen, ged. Renswoude 19-03-1752, op Spikhorst, jong ov.

5. Rijkje Jansen Velthuisen, ged. Renswoude 29-04-1753, op Spikhorst

Uit het 1e huw.:

6. Jacob Veldhuisen, ged. Renswoude 26-04-1776 (erkend bij huw.), volgt IIIc

IIIa

Frans Jansen Velthuisen, ged. Renswoude 04-09-1746, ov. Renswoude 01-12-1815, tr. (1) Renswoude (otr. Renswoude 29-09-1769) Willemijntje Roelofsen Methorst, ged. Renswoude 14-09-1738, op Wittenoord, dr. van Roelof Gijsbertsz Methorst en Evertje Jansen Bos, tr. (2) Renswoude (otr. Renswoude 24-02-1781) Wijmtje Jansen Bakkenes, wed. Geurt Jansen, geb. Lunteren 21-09-1755, ov. Renswoude 16-08-1831, dr. van Jan Cornelissen Bakkenes en Hendrikje/Heintje Rijnders van Sprakelaar

In 1780 wordt Frans Jansen Velthuisen beleend met Spikhorst na de dood van zijn vader en op 22-08-1796 wordt hij beleend met de tiend van Ravenhorst voor zich en voor zijn broers Jacob en Hendrik.

Uit het 1e huw.:

1. Jan Fransen Velthuisen, ged. Renswoude 06-09-1770, op Spikhorst, volgt IVa

2. Roelof Velthuisen, ged. Renswoude 17-07-1772, op Spikhorst, jong ov.

3. Hendrikje Velthuisen, ged. Renswoude 05-08-1774, op Spikhorst

4. Roelof Velthuisen, ged. Renswoude 06-12-1776, op Spikhorst, ov. Ede 17-11-1844, tr. Hendrikje Muis

5. Evertje Velthuisen, ged. Renswoude 18-12-1778, op Spikhorst, tr. Lunteren 25-10-1801 Rutger Berendsen van Ruler, ged. Lunteren 17-08-1761, bouwman, ov. Wullenhoven (Nijkerk) 09-02-1833, zn. van Berend Gerritsen en Jantje Geurts

Uit het 2e huw.:

6. Jan Cornelissen Velthuisen, ged. Renswoude 14-04-1782, op Overeem, volgt IVb

7. Hendrik Velthuisen, ged. Renswoude 13-07-1783, op Overeem, schaapherder, tr. Barneveld 20-04-1821 Gijsbertje Elberts Berghuis, ged. Voorthuizen 01-03-1783, ov. Scherpenzeel 03-11-1863, dr. van Elbert Wijnen en Maartje Jans Berghuis

Uit dit huw. o.a.:

1. Wijmpje Veldhuisen, geb. Stoutenburg 24-07-1821

2. Jan Veldhuizen, geb. Barneveld 1827, arbeider, ov. Scherpenzeel 20-03-1910, tr. Renswoude 05-05-1855 Cornelia van Ginkel, geb. Veenendaal 27-10-1830, ov. Scherpenzeel 17-09-1906, begr. Glashorst, graf nr. 270, dr. van Hannes van Ginkel en Geertruij van der Poel

                Bij het ov. van Jan heet zijn moeder Gijsje van Soest.

Uit dit huw.:

1. Hendrikus Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 04-06/27-07-1855, metselaar, ov. Renswoude 19-02-1938, tr. Renswoude 19-05-1894 Johanna van Assen, geb. Renswoude 08-09-1868, ov. Renswoude 09-09-1941, dr. van Andries van Assen en Willempje van Veller

2. Johanna Maria Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 18/30-05-1858, ov. Scherpenzeel 07-10-1930, begr. Glashorst, graf nr. 286, tr. Scherpenzeel 12-05-1883 Gijsbert ter Burg, geb. Woudenberg 07-01-1854, ged. in de Grote Kerk 29-01-1854, metselaar, ov. Zeist (ingeschr. te Scherpenzeel) 05-06-1940, begr. Glashorst, graf nr. 286, zn. van Aalbert ter Burg en Maria van de Weerd

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1879: Johanna Maria Veldhuizen.

3. meisje, ov. Scherpenzeel 15-10-1861

4. Fransje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 25-09/26-10-1862, ov. Scherpenzeel 14-04-1945, tr. Scherpenzeel 20-02-1909 Gerrit Prins, geb./ged. Scherpenzeel 1856, timmerman, ov. Scherpenzeel 31-12-1945, zn. van Faas Prins en Flora Hinnekamp

5. meisje, ov. Scherpenzeel 13-10-1864

6. Geertruij Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 08/25-03-1866, tr. Scherpenzeel 18-08-1894 Cornelis Janssen, geb. Utrecht 1868, timmerman, ov. Utrecht 14-02-1948, zn. van Willem Janssen en Johanna Maria Calboo

7. Gijsje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 12-12-1869/30-01-1870, tr. Scherpenzeel 03-02-1894 Gerardus Wilhelmus Vreedendaal, geb. Haarlem 1867, zilversmid, ov. Utrecht 02-02-1937, zn. van Wilhelmina Hendrika Vreedendaal

Lidm. Scherpenzeel: Gijsje Veldhuizen, weduwe Vreedendaal, met attestatie van Utrecht aug. 1942.

8. Jannigje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 22-10/24-11-1872, ov. Scherpenzeel 20-08-1900, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 23-03-1894: Jannigje Veldhuizen.

2. Gijsbertje Veldhuizen, geb. 1847

                        Kind:

Heintje            Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 02-02/25-04-1869, ov. Scherpenzeel 22-02-1871

8. Rijkje Velthuisen, ged. Renswoude 06-11-1785, op Groot Overeem, ov. Ede 01-03-1839, tr. Renswoude 03-11-1805 Cornelis Aalbertsen Hogeweg, geb./ged. Scherpenzeel 02/09-07-1775, op de Haar, arbeider, ov. Ede 01-06-1847, zn. van Aalbert Lubbertsz Hogeweg en Gerritje Jans Voskuilen

9. Aaltje Fransen van Veldhuizen, ged. Renswoude 25-03-1787, op Overeem, ov. Renswoude 28-03-1874, tr. Renswoude 21-11-1812 Teunis Gijsbertsen van Ginkel, geb. Leusden, ged. Woudenberg 27-02-1780, landbouwer op Spikhorst onder Renswoude, ov. Renswoude 29-11-1849, zn. van Gijsbert Willemsen van Ginkel en Teuntje Jansen Overeem

10. Reintje Velthuisen, ged. Renswoude 01-05-1789, op Overeem, tr. Renswoude 23-12-1815 Lambertus Lammertsen van Manen, geb. Ede 1794, ov. Renswoude 22-11-1865, zn. van Peter Lammertsen van Manen en Jenneke Gijsbertsen

11. Cornelis Velthuisen, ged. Renswoude 30-01-1791, op Overeem

12. Aalbert Velthuisen, ged. Renswoude 02-09-1792, op Overeem, ov. Ede 14-12-1871, tr. Klaasje van de Haar, ged. Stichts Veenendaal 17-11-1793, ov. Ede 25-01-1864, dr. van Cornelis Barten van de Haar en Jannigje Gerritsen Schoonderbeek

13. Willem Velthuisen, ged. Renswoude 06-12-1795

IVa

Jan Fransen Velthuizen, ged. Renswoude 06-09-1770, ov. Renswoude 19-01-1837, tr. Renswoude 15-02-1801 Hendrikje Evertsen Sukkel, ged. Veenendaal 25-07-1773, ov. Renswoude 02-09-1830, dr. van Evert Sukkel en Aaltje Aalten van de Bovenkamp

Uit dit huw.:

1. Frans Velthuizen, ged. Renswoude 06-09-1801

2. Evert Velthuizen, ged. Renswoude 29-01-1804

3. Willemijntje Velthuizen, ged. Renswoude 09-02-1806, begr. Renswoude 17-07-1808

4. Aaltje Velthuizen, ged. Renswoude 13-12-1807, ov. Amerongen 16-06-1849, tr. Scherpenzeel 31-10-1834 Erris van Ginkel, geb./ged. Woudenberg 30-12-1810/20-01-1811, boerenknecht, ov. Amerongen 30-01-1886, zn. van Kornelis van Ginkel en Grietje van de Haar. Erris van Ginkel, tr. (2) Amerongen 21-02-1852 Aartje Hazeleger, geb. Ede 1816, dr. van Aalt Jansen Hazeleger en Aaltje Aartsen

5. Willemijntje Velthuizen, ged. Renswoude 07-01-1810, ov. Barneveld 15-02-1882, tr. Renswoude 25-07-1835 Hendrik Hendriksen van Zomeren, geb. Voorthuizen 1805, ov. Renswoude 19-11-1871, zn. van Cornelis Hendriksen en Grietje Hendriks

6. Wijmpje Velthuizen, geb. Renswoude 26-09-1811, ov. Ede 09-02-1865, tr. Renswoude 25-07-1835 (op dezelfde dag als haar zuster!) Hendrikus Hendriksen de Kruif, ged. Lunteren 06-12-1810, arbeider, ov. Ede 27-08-1886, zn. van Jan Hendriksen de Kruif en Weimpje Roelofsen. Hendrikus Hendriksen de Kruif, tr. (2) Ede 28-07-1866 Willemijntje Davelaar, geb. Ede 1839, ov. Ede 12-12-1921, dr. van Frans Davelaar en Grada van IJperenburg

IVb

Jan Cornelissen Velthuizen, ged. Renswoude 14-04-1782, landbouwer op de Wachteldonk, ov. Renswoude 31-12-1857, tr. Renswoude 20-12-1804 Maria van Kooten, ged. Rhenen 03-02-1782, ov. Renswoude 05-02-1853, dr. van Jacob van Kooten en Gerritje Bos

Uit dit huw.:

1. Frans Veldhuizen, ged. Veenendaal 16-06-1805, volgt Va

2. Gerretje Veldhuizen, geb./ged. Veenendaal 04/11-10-1807, ov. Ede 12-06-1870, tr. Woudenberg 08-01-1831 Reijer Bloemheuvel, ged. Amersfoort 14-10-1804, ov. Willeskop 13-05-1877, zn. van Elbert Hendriksen Bloemheuvel en Gijsbertje Cornelissen van de Weert

3. Jacob Veldhuizen, geb./ged. Veenendaal 07/10-09-1809, volgt Vb

4. Aartje Veldhuizen, geb. Renswoude 21-11-1815, ov. Renswoude 26-04-1887, tr. Renswoude 18-03-1837 Gerrit Cornelissen Vlastuin, geb. Ederveen, ged. Renswoude  21-02-1808, ov. Renswoude 09-12-1876, zn. van Gijsbert Cornelissen Vlastuin en Rikje Teunissen Brink

5. Hendrik Velthuizen, geb. Renswoude 01-05-1818, ov. Renswoude 02-11-1857, tr. Renswoude 06-10-1854 Teunisje Veldhuizen, geb. Renswoude 05-02-1825, ov. Renswoude 01-09-1884, dr. van Wijnand Veldhuizen en Hendrikje van de Vliert. Teunisje Veldhuizen, tr. (2) Renswoude 11-11-1859 Johannes van Maanen, geb. Barneveld 1812, ov. Renswoude 02-12-1875, zn. van Wouter van Maanen en Steventje Gerrits

6. Willemijntje Velthuizen, geb. Renswoude 14-04-1820, tr. (1) Renswoude 25-03-1843 Robbert Robbertsen, geb. Ede 1813, zn. van Teunis Robbertsen en Gerritje Koppeling, tr. (2) Veenendaal 16-10-1852 Hendricus van de Slunt, geb. Ede 1818, ov. Veenendaal 09-10-1875, zn. van Brand Hendriksen van de Slunt en Gerritje Hendriksen

7. Luutje Velthuizen, geb. Renswoude 13-05-1822, ov. Renswoude 06-09-1889, tr. Renswoude 02-11-1850 Willem Gijsbert van de Fliert, geb. Ede 1817, ov. Renswoude 19-02-1893, zn. van Jan Willemsen van de Fliert en Hendrikje Willemsen van de Voort

8. Willem Velthuizen, geb. Renswoude 17-03-1824, volgt Vc

9. Evert Velthuizen, geb. Renswoude 13-02-1827, landbouwer, ov. Ede 29-10-1889, tr. Renswoude 28-08-1852 Weintje van Rotterdam, geb. Veenendaal 31-08-1818, ov. Ede 03-08-1903, dr. van Pieter van Rotterdam en Jannetje Schuilenburg

Va

Frans Veldhuizen, ged. Veenendaal 16-06-1805, landbouwer, ov. Renswoude 07-11-1868, tr. Renswoude 05-01-1838 Gijsbertje Veldhuizen, geb. Renswoude 25-02-1819, ov. Renswoude 03-02-1894, dr. van Wijnand Veldhuizen en Hendrikje van de Vlierd

In 1866 laten Frans Veldhuizen, landb. x Gijsje Veldhuizen op Ravenhorst onder Renswoude hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 12 en 13; 07-05-1866).

Uit dit huw.:

1. Hendrikje Veldhuizen, geb. Renswoude 17-07-1838, ov. Renswoude 18-12-1841

2. Maria Veldhuizen, geb. Renswoude 26-09-1840, ov. Renswoude 31-10-1910, tr. Renswoude 10-02-1865 Evert Overeem, geb. Renswoude 15-03-1828, ov. Renswoude 14-09-1914, zn. van Hendrik Overeem en Johanna van Ginkel

3. Hendrikje Veldhuizen, geb. Renswoude 27-12-1842, ov. Ede 16-02-1897, tr. Renswoude 19-09-1862 Evert Klomp, wed. Jannigje van Beker, geb. Ede 1825, ov. Veenendaal (ingeschr. te Ede) 14-02-1905, zn. van Jan Klomp en Klaasje Barten

4. Jannetje Veldhuizen, geb. Renswoude 27-10-1844, ov. Zeumeren (Barneveld) 20-11-1893, tr. Renswoude 30-12-1865 Teunis van Delen, geb. Ede 1841, ov. Amersfoort (ingeschr. te Renswoude) 10-07-1927, zn. van Johannes van Delen en Jacoba Robbersen

5. Wijnand Veldhuizen, geb. Renswoude 07-10-1846, landbouwer, ov. Barneveld 25-09-1921, tr. Renswoude 05-06-1874 Hendrikje Veldhuizen, geb. Renswoude 11-01-1855, ov. Zwartebroek (Barneveld) 09-12-1912, dr. van Hendrik Veldhuizen en Teunisje Veldhuizen

6. doodgeb. kind, ov. Renswoude 10-02-1849

7. Luutje Veldhuizen, geb. Renswoude 23-03-1850, ov. Ede 15-03-1925, tr. Renswoude 16-02-1872 Willem van Gent, geb. Renswoude 11-08-1842, ov. Renswoude 20-12-1911, zn. van Wulfert van Gent en Teunisje Bruinhorst

8. Teunisje Veldhuizen, geb. Renswoude 24-06-1852, ov. Renswoude 05-08-1852

9. Aart Veldhuizen, geb. Renswoude 25-06-1853, tr. Renswoude 21-03-1879 Evertje Veldhuizen, geb. Woudenberg 06-05-1856, dr. van Cornelis Veldhuizen en Hendrikje Hoefakker

10. Gijsbertje Veldhuizen, geb. Renswoude 31-12-1855, ov. Stoutenburg 30-12-1921, tr. Jan Lagerweij, geb. 1852, ov. Stoutenburg 29-01-1927, zn. van Gerrit Lagerweij en Willemijntje de Koning

11. Frans Veldhuizen, geb. Renswoude 27-08-1858, volgt VIa

12. Jan Cornelis Veldhuizen, geb. Renswoude 11-06-1861, landbouwer, tr. Barneveld 05-12-1884 Geertruida Jacoba Schuld, geb. Amersfoort 1860, dr. van Dirk Arnold Schuld en Wilhelmina Christina Godefroi

VIa

Frans Veldhuizen, geb. Renswoude 27-08-1858, ov. Leusden 26-05-1925, tr. Renswoude 2210-1885 Jannigje Robbertsen, geb. Ede 1863, ov. Leusden  (ingeschr. te Maurik) 01-08-1933, dr. van Cornelis Robbertsen en Hendrikje Methorst

Uit dit huw.:

1. Gijsbertje Veldhuizen, geb. Renswoude 24-11-1886, ov. Maarn 27-12-1918, tr. Leusden 11-07-1912 Gerrit Nap, geb. Ede 1874, ov. Utrecht 17-03-1946, zn. van Willem Nap en Gijsje van den Heuvel. Gerrit Nap, tr. (2) Maarn 03-05-1923 Margaretha Schippers, geb. Breukelen Nijenrode 24-09-1875, ov. Utrecht 04-11-1943, dr. van Hendrik Schippers en Geertje Maria Lobel

2. Cornelis Veldhuizen, geb. Renswoude 26-10-1887

3. Frans Veldhuizen, geb. Renswoude 15-12-1889, tr. Maarn 02-11-1916 Barendina van Barneveld, geb. Maarn 08-06-1877, ov. Driebergen Rijsenburg 24-01-1948, dr. van Johannes van Barneveld en Metje van Nieuwenhuizen

4. Hendrik Veldhuizen, geb. Renswoude 18-10-1891, landbouwer, tr. Ede 15-06-1916 Nennetje van Milligen, geb. Barneveld 1893, dr. van Jacob van Milligen en Willemina Jansen

            Uit dit huw. o.a.

1. Willemina Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 15-04/25-05-1924

5. Hendrikje Veldhuizen, geb. Renswoude 05-02-1894, tr. Leusden 01-09-1921 Jan Donselaar, geb. Leusden 13-04-1895, zn. van Nicolaas Donselaar en Maria Velthuizen

6. Wijnand Veldhuizen, geb. Renswoude 11-04-1897, tr. Woudenberg 17-03-1928 Maria van Donkelaar, geb. Renswoude 13-04-1903, dr. van Jan van Donkelaar en Luitje van de Glind

            Uit dit huw.:

1. Jannigje Veldhuizen, geb. Woudenberg 02-01-1929, ged. in de Grote Kerk 24-02-1929

2. Luutje Veldhuizen, geb. Woudenberg 12-04-1930, ged. in de Grote Kerk 29-06-1930

Lidm. Scherpenzeel 08-03-1953: Luutje Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Lowbanks, ontario, Canada.

3. Jan Veldhuizen, geb. Woudenberg 13-08-1934, ged. in de Grote Kerk 30-09-1934

4. Frans Veldhuizen, geb. Woudenberg 16-01-1936, ged. in de Grote Kerk 29-03-1936, veevoeder- en vogelhandelaar, tr. Renswoude 19-09-1957 Jannetje Francina Gerritje Gijsberta Melissen, geb. Renswoude 12-09-1937

Uit dit huw.:

1. Wijnand Veldhuizen, geb. Renswoude 06-03-1958

2. Gerrit Veldhuizen, geb. Renswoude 02-05-1960

3. Maria Jannette Veldhuizen, geb. Renswoude 06-09-1961

4. Jannetje Francina Veldhuizen, geb. Renswoude 16-06-1964

5. Wijnand Veldhuizen, geb. Woudenberg 06-03-1938, ged. in de Grote Kerk 01-05-1938

Lidm. Scherpenzeel 05-06-1960: Wijnand Veldhuizen, aangenomen te Overberg, met attestatie van Amerongen 13-06-1960.

6. Maria Veldhuizen, geb. Woudenberg 07-05-1942, ged. in de Grote Kerk 07-06-1942

7. Francina Veldhuizen, geb. Renswoude 23-02-1900, tr. Leusden 27-11-1918 Jan van de Lagemaat, geb. Woudenberg 08-02-1897, zn. van Gerrit van de Lagemaat en Mina Apeldoorn

8. Jannigje Veldhuizen, geb. Renswoude 03-11-1902, tr. Woudenberg 11-02-1932 Elbert de Greef, geb. Renswoude 1907, landbouwer, zn. van Wulfert de Greef en Gerritje Pater

op de Kleine Vliert te Renswoude

9. Jan Cornelis Veldhuizen, geb. Renswoude 1905, tr. Woudenberg 25-10-1929 Jannigje van de Glint, geb. Groesbeek 1909, dr. van Peter van de Glint en Hendrika Pater

10. Roelof Veldhuizen, geb. Renswoude 1906, tr. Woudenberg 20-11-1931 Gerritje van Donkelaar, geb. Woudenberg 1907, dr. van Jan van Donkelaar en Luitje van de Glind

Vb

Jacob Veldhuizen, geb./ged. Veenendaal 07/10-09-1809, landbouwer, ov. Renswoude 30-11-1872, tr. (1) Renswoude 03-05-1845 Hanna van de Vliert, geb. Renswoude 16-01-1815, ov. Renswoude 17-10-1851, dr. van Sander van de Vliert en Teuntje Methorst, tr. (2) Renswoude 15-10-1852 Dirkje van de Vliert, geb. Ede 1826, ov. Renswoude 16-02-1898, dr. van Aalbartus van de Vliert en Jannigje de Koning

In 1874 wordt er een boedelinventaris gemaakt van de nalatenschap van Jacob Veldhuizen, t.v.v.

1. Dirkje van de Vliert, wed. Jacob Veldhuizen op de Groote Vliert onder R. als moeder van: Jannetje, Jan, Aaltje, Jacob, Dirkje en Willemijntje Veldhuizen. Toeziend voogd: Willem Gijsbert van de Vliert, landb. te Renswoude; 2. Albert van de Vliert x Maria Veldhuizen te Woudenberg enig kind uit het 1e huw. van Jacob x Hanna van de Vliert, ov. 07-10-1851. Boedelbeschrijving op 08-09-1852, not. J.W.A. Immink te Amerongen, bedragende f 1761,21. (hier is afgetrokken een lening van f 1100,= t.b.v. Willem Wolleswinkel, landb. op de Mellem onder Renswoude); 3. Albertus Veldhuizen, landb. te Renswoude. Bij de boedel hoort ook het 1/7 erfdeel van de vader van zijn 1e vrouw: Sander van de Vliert, bedragende f 1130,=, waarvan al f 1000,= is verkregen. Roerend goed t.w.v. f 7566,65. Ca. f 9000,= geleend van div. personen. De eigendom van de helft van de tiend, grof en smal, van het erf de Vliert of Groote Vliert onder Renswoude, waarvan het bewijs van eigendom zich bij de Heer van Renswoude bevindt. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 170; 28-02-1874).

Uit het 1e huw.:

1. Maria Veldhuizen, geb. Renswoude 14-01-1849, ov. Scherpenzeel 24-01-1904, tr. Renswoude 26-10-1866 Aart van de Vlierd, geb. Renswoude 05-08-1832, landbouwer, ov. Renswoude 07-04-1881, zn. van Aalbartus van de Vlierd en Jannigje de Koning. Maria Veldhuizen, tr. (2) Ede 31-03-1888 Hendrik van Dijk, wed. Janna Jansen, landbouwer, geb. Ede 1837, zn. van Gerrit van Dijk en Hendrika Kleinpaste

Uit het 2e huw.:

2. Jannigje Veldhuizen, geb. Renswoude 01-05-1856, ov. Renswoude 28-09-1912, tr. Renswoude 29-01-1880 Sander van de Pol, geb. Renswoude 20-09-1850, ov. Ede 05-09-1941, zn. van Cornelis van de Pol en Dirkje Harskamp

3. Jan Veldhuizen, geb. Renswoude 15-11-1858, volgt VIb

4. Aaltje Veldhuizen, geb. Renswoude 08-07-1861, tr. Renswoude 09-07-1886 Cornelis van Ginkel, geb. Woudenberg 17-11-1864, ov. Renswoude 22-05-1934, zn. van Jan van Ginkel en Willemijntje van Kempen

5. Jacob Veldhuizen, geb. Renswoude 03-02-1864, ov. Woudenberg 22-01-1943, tr. Woudenberg 28-09-1889 Aaltje van Ginkel, geb. Woudenberg 24-01-1863, ov. Woudenberg 10-04-1942, dr. van Jan van Ginkel en Willemijntje van Kempen

6. Dirkje Veldhuizen, geb. Renswoude 15-05-1866, tr. Renswoude 18-03-1898 Hendrik Langelaar, geb. Renswoude 05-02-1864, landbouwer, ov. Ede 07-12-1909, zn. van Jan Langelaar en Gerritje van de Pol

7. Willemijntje Veldhuizen, geb. Renswoude 29-05-1869, ov. Amerongen 02-03-1933, tr. Woudenberg 18-02-1897 Jan van Ginkel, geb. Woudenberg 17-02-1869, ov. Amerongen 01-02-1946, zn. van Jan van Ginkel en Willemijntje van Kempen

VIb

Jan Veldhuizen, geb. Renswoude 15-11-1858, landbouwer, ov. Renswoude 28-02-1938, tr. Renswoude 29-12-1883 Gerritje Veldhuizen, geb. Renswoude 07-02-1861, ov. Renswoude 23-06-1922, dr. van Aart Veldhuizen en Wijntje Veldhuizen

Uit dit huw.:

1. Jacob Veldhuizen, geb. Renswoude 28-10-1884, ov. Renswoude 08-08-1886

2. Aart Veldhuizen, geb. Renswoude 26-11-1885, ov. Renswoude 19-02-1949, tr. Amerongen 06-03-1914 Janna van Donkelaar, geb. Amerongen 05-08-1883, dr. van Peter van Donkelaar en Geertje van de Beek

            Uit dit huw.:

1. Jan Veldhuizen, geb. Amerongen 03-05-1914, landbouwer, tr. Renswoude 25-02-1943 Maria van Ginkel, geb. Amerongen 08-07-1912

            2. Peter Gerardus Veldhuizen, geb. Renswoude 01-08-1915, landbouwer

3. Dirkje Veldhuizen, geb. Renswoude 01-11-1887, tr. Renswoude 01-06-1917 Gerrit Bakkenes, geb. Renswoude 1880, zn. van Gijsbert Bakkenes en Aartje Jochemsen

4. Wijnand Veldhuizen, geb. Renswoude 09-09-1889, landbouwer, tr. Ede 30-11-1921 Carolina Hendrina Boonzaaijer, geb. Ede 1898, zn. van Gerrit Boonzaaijer en Annetje Mulder

5. Jacoba Veldhuizen, geb. Renswoude 15-04-1891, tr. Renswoude 03-11-1921 Evert Boonzaaijer, geb. Ede 1891, zn. van Gerrit Boonzaaijer en Annetje Mulder

6. Gerritje Veldhuizen, geb. Renswoude 17-10-1893, tr. Renswoude 06-05-1920 Willem Gijsbert van de Fliert, geb. Renswoude 1893, zn. van Frans van de Fliert en Cornelia van de Pol

7. Jan Veldhuizen, geb. Renswoude 01-08-1895, ov. Renswoude 12-11-1902

8. Willem Veldhuizen, geb. Renswoude 23-02-1898, landarbeider, tr. Ede 22-01-1930 Janna Dirksen, geb. Utrecht 16-09-1906

            Uit dit huw.:

1. Janna Veldhuizen, geb. Ede 18-11-1928, tr. Renswoude 20-08-1953 F. v.

Schenkhof

2. Jan Veldhuizen, geb. Renswoude 07-03-1931, tr. Veenendaal 14-05-1965 N. E.

Veenbrink

3. Gerritje Veldhuizen, geb. Renswoude 31-03-1937, tr. Renswoude 30-11-1966

W. Roseboom

4. Aartje, geb. Renswoude 16-09-1938

5. Hermanus, geb. Renswoude 21-03-1940

6. Willem Veldhuizen, geb. Renswoude 16-12-1942, aannemer, tr. Ede 15-07-1966 Willempje Evers, geb. Ede 21.10.1945

            9. doodgeb. kind, ov. Renswoude 27-07-1900

10. Albertus Veldhuizen, geb. Renswoude 17-10-1901, tr. Renswoude 09-05-1924 Wijntje van Deelen, geb. Ede 20-09-1899, dr. van Johannes van Deelen en Maria van Ginkel

11. doodgeb. kind, ov. Renswoude 09-10-1905

 

Vc

Willem Velthuizen, geb. Renswoude 17-03-1824, landbouwer, ov. Scherpenzeel 07-06-1906, tr. Renswoude 13-12-1851 Gerritje Tijmensen van Deelen, geb. Ede 1815, ov. Scherpenzeel 08-09-1898, dr. van Aalbert Tijmensen en Hendrikje Cornelissen

Uit dit huw.:

1. Jan Cornelis Veldhuizen, geb. Ede 1852, landbouwer, ov. Scherpenzeel 26-12-1929, begr. Glashorst, graf nr. 147, ongehuwd

2. Aalbert Veldhuizen, geb. Veenendaal 14-12-1854, landbouwer, ov. Scherpenzeel 08-11-1929, begr. Glashorst, graf nr. 147, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel 11-03-1891: Albertus Velthuizen.

3. Hendrik Veldhuizen, geb. Veenendaal 17-08-1856, landbouwer, ov. Scherpenzeel 31-01-1911, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1892: Hendrik Veldhuizen.

4. Marinus Veldhuizen, geb. Veenendaal 17-08-1856, volgt VIb

5. Willem Veldhuizen, geb. Veenendaal 11-09-1858

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1892: Willem Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Lunteren 20-10-1901.

6. Gerrit Veldhuizen, geb. Veenendaal 31-08-1860

VIb

Marinus Veldhuizen, geb. Veenendaal 17-08-1856, landbouwer, ov. Ede 25-01-1939, tr. Scherpenzeel 25-04-1891 Cornelia van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 26-03/26-04-1863, dr. van Lubbert van Davelaar en Teunisje van Bennekom

Lidm. Scherpenzeel 12-03-1891: Marinus Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Otterlo jan. 1898.

Uit dit huw.:

Kinderen:

1. Willem Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 17-03/24-04-1892

2. Lubbert Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 04-04/13-05-1894

3. Gerrit Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 19-05/30-06-1895

4. Teunisje Veldhuizen, geb. Scherpenzeel 26-10-1896

5. Jan Cornelis Veldhuizen, geb. Scherpenzeel 26-10-1896, ov. Scherpenzeel 01-11-1896

6. Teunisje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 23-12-1897/30-01-1898, ov. Scherpenzeel 11-11-1896

7. doodgeb. kind, ov. Otterlo (Ede) 08-03-1901

IIIb

Hendrik Jansen Velthuisen, ged. Renswoude 10-08-1750, ov. Renswoude 15-06-1817, tr. Renswoude (otr. Renswoude 06-07-1780) Jannigje Roelofsen Methorst, geb. Renswoude 21-09-1760, op Ravenhorst, begr. Renswoude 19-08-1807, dr. van Roelof Evertsz Methorst en Willemijntje Willems de Koning

Uit dit huw.:

1. Jan Velthuisen, ged. Renswoude 20-05-1781, op Spikhorst, begr. Renswoude 18-09-1793

2. Willemijntje Velthuisen, ged. Renswoude 04-07-1784, ov. Gelders Veenendaal 09-03-1854, tr. Renswoude 27-05-1810 Johannes/Hannes Tonen Daatselaar, ged. Woudenberg 24-11-1765, zn. van Antonie Hendriksz Daatselaar en Annigje Bosboom

3. Roelof Velthuisen, ged. Renswoude 10-12-1786, op Spikhorst, arbeider, dagloner, ov. Lunteren 14-12-1860, tr. Gerritje Hendriksen Heijwegen, geb. Barneveld 1787, ov. Lunteren 04-10-1862, dr. van Hendrik Heijwegen en Aartje van Weenen

            Uit dit huw.

1. Jannigje Veldhuijzen, geb. Renswoude 23-05-1813, tr. Ede 25-04-1835 Aart Aartsen, geb. Garderen (Ede) 1802, landbouwer, zn. van Evert Aartsen en Grietje Gijsberts

2. Hendrikje Veldhuizen, geb. Renswoude 26-03-1815, naaister, ov. Barneveld 15-03-1870, ongehuwd

3. Hendrik Veldhuijzen, geb. Renswoude 16-10-1816, arbeider, tr. Ede 03-05-1853 Hendrika Willemsen, geb. Barneveld 1815, dr. van Jan Willemsen en Leentje Joosten

4. Aart Veldhuijsen, geb. Renswoude 06-12-1818, ov. Renswoude 06-04-1823

5. Jan Veldhuijsen, ged. Renswoude 05-07-1821, boerenknecht, arbeider, ov. Scherpenzeel 28-03-1876, tr. Scherpenzeel 02-04-1847 Gerritje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 29-12-1820/14-01-1821, ov. Scherpenzeel 26-06-1865, dr. van Gerardus ten Broek en Evertje van Linden

            Uit dit huw.:

1. Gerrit Gerardus Veldhuisen, geb./ged. Scherpenzeel 23-09/31-10-1847, ov. Sliedrecht 30-10-1894, tr. Sliedrecht 26-10-1867 Jacoba van de Graaf, geb. Sliedrecht 1847, ov. Sliedrecht 28-06-1922, dr. van Pieter van de Graaf en Dingena Teeuw

2. Gerritje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 16-02/31-03-1850, ov. Ede 17-09-1926, tr. Ede 08-06-1878 Jan Teunis Jacobs, geb. Barneveld 1854, kleermaker, zn. van Heintje Jacobs

3. Evertje/Everdina Veldhuizen, geb. Woudenberg 15-10-1852, ged. in de Grote Kerk 31-10-1852, ov. Utrecht 05-02-1913, tr. Westbroek 24-11-1876 Jacobus Oudhof, geb. Maarsseveen 09-07-1847, ov. Utrecht 09-08-1904, zn. van Jacobus Oudhof en Lijsje Leeflang

4. Jansje Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 06/24-02-1856, ov. Achttienhoven 06-02-1912, tr. Achttienhoven 07-02-1879 Cornelis Overheem, geb. Westbroek 28-11-1852, ov. Achttienhoven 16-08-1935, zn. van Cornelis Overheem en Alida van den Berg

6. Aart Veldhuijsen, geb. Renswoude 10-10-1823, tr. Darthuizen 20-06-1851 Hilligje van Rhee, geb. Langbroek 14-05-1824, dr. van Aaltje van Rhee

7. Roelof Veldhuijsen, geb. Renswoude 11-09-1825, ov. De Bilt 19-09-1892, tr. De Bilt 24-02-1854 Aaltje van Elst, geb. De Bilt 07-03-1832, ov. De Bilt 04-03-1897, dr. van Pieter van Elst en Cornelia van Maanen

8. Aartje Veldhuizen, geb. Ede 1828, ov. Barneveld 18-12-1902, tr. Barneveld 18-12-1851 Teunis van ´t Land, geb. Barneveld 1820, schaapherder, ov. Barneveld 04-05-1883, zn. van Hendrik Teunissen van ´t Land en Jacobje Jacobs

4. Hendrik Velthuisen, ged. Renswoude 21-12-1788, op Ravenhorst

5. Hendrikje Velthuisen, ged. Renswoude 05-09-1790, op Ravenhorst, ov. Ede 06-02-1827, tr. Wouter Hijwegen, ov.? Lunteren 12-04-1830, boerenknecht, geb./ged. Garderen 06-09/10-10-1786, zn. van Teunis Woutersen Heiwegen en Hendrikje Hendriks van Drijenhuizen

6. Jan Velthuisen, ged. Renswoude 30-09-1792, begr. Renswoude 20-11-1792

7. Jannigje Veldhuizen, ged. Renswoude 16-11-1794, ov. Utrecht (ingeschr. te Veenendaal) 14-04-1855, tr. Ede 25-01-1823 Geurt Bos, ged. Veenendaal 28-03-1803, wolkammer, zn. van Gijsbert Bos en Hendrikje van der Meijden

8. Maria Velthuisen, ged. Renswoude 05-08-1798, begr. Renswoude 16-04-1802

9. Janna Velthuisen, ged. Renswoude 18-01-1801, ov. Ede 06-02-1839, tr. Ede 20-01-1827 Jan Maasen van Veldhuijsen, wed. Cornelia Rijksen, ged. Ede 22-07-1785, dekker, landbouwer, ov. Ede 25-07-1852, zn. van Maas Gijsbertsen van Veldhuijsen en Woutertje Jansen. Jan Maasen van Veldhuijsen, tr. (3) Ede 30-11-1844 Jannetje Aalten, wed. Jacob van den Broek, ged. Ede 07-10-1798, dr. van Roelof Aalten en Mieja Jacobs

10. Maria Velthuizen, ged. Renswoude 31-07-1803, ov. Leusden 09-12-1827, tr. Scherpenzeel 03-08-1827 Hendrik Geijtenbeek, ged. Doorn 05-10-1800, landbouwer, ov. Woudenberg 12-01-1855, zn. van Hermanus Willemsz van Geijtenbeek en Geertruij Hendriksen van Nieuwenhuisen. Hendrik Geijtenbeek, tr. (2) Woudenberg 14-04-1838 Hendrikje Hak, geb. Woudenberg 22-09-1816, ov. Scherpenzeel 21-12-1871, dr. van Dirk Hak en Grietje Goudee.

                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1825: Maria Veldhuizen.

IIIc

Jacob Veldhuizen, ged. Renswoude 26-04-1776 (erkend bij huw.), ontvanger, 1855: gepensioneerd ontvanger der directe belas­tingen van Stichts Veenendaal en gemeente ontvanger te Scherpenzeel, ov. Scherpenzeel 06-03-1859, begr. Glashorst, graf nr. 38, tr. Scherpenzeel 09-10-1803 Johanna (Sophia) Overeem, geb./ged. Scherpenzeel 18/23-11-1777, ov. Scherpenzeel 30-09-1826, dr. van Harmen Overeem en Elizabeth van Soest

                Lidm. Renswoude 25-03-1798: Jacob Veldhuizen, met attestatie naar Scherpenzeel 1804.

Lidm. Scherpenzeel: Jacob Velthuijsen, met attestatie van Renswoude 12-06-1804.

In 1859 legt de notaris een verklaring af dat de drie nagelaten kinderen van wijlen Jacob Veldhuizen. gepensioneerd rijksontvanger te Stichts Veenendaal, ov. 06-03-1859 te Scherpenzeel: Jan Veldhuizen, meester timmerman te Scherpenzeel; Hermanus Veldhuizen, ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Ermelo; Cornelia Veldhuizen x Willem Geurt Renes, fabrikeur in wol te Scherpenzeel de enigen zijn die het geld uit het Algemeen Burgerlijk Pensi­oenfonds mogen ontvangen. (Not. Scherpenzeel 4139; 04-04-1859).

Uit dit huw.:

1. Jan Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 15/29-07-1804, meester timmerman, ov. Scherpenzeel 10-07-1886, begr. Glashorst, graf nr. 38, ongehuwd

In 1859 stellen Johanna van Davelaar, laatst wed. Johannes van Raalten, z.b. te Scherpenzeel en Willem Geurt Renes, fabrikant te Scherpenzeel zich borg voor Jan Veldhuizen, tijdelijk waarnemend gemeente ontvanger te Scherpenzeel een bedrag van f 500,= t.b.v. de gemeente Scherpenzeel als onderpand voor zijn functie. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 26; 02-07-1859).

In 1860 verkoopt Jan Veldhuizen, meester timmerman te Scherpenzeel aan Bartholomeus Cornelis Gerardus van Eelde, ontvanger der direc­te belastingen en accijnsen te Scherpenzeel een huis, A nr. 46. schuur, erf en tuin met vruchtbomen te Scherpenzeel, sectie D 324,325, groot 10 roeden, 30 ellen, voor f 1500,=. Titel van aankomst: onderhandse boedelscheiding van de erfenis van zijn ouders Jacob Veldhuizen x Johanna Overeem op 26-03-1859 te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 9; 06-02-1860).

In 1862 koopt Jan Veldhuizen, meester timmerman te Scherpenzeel, voor f 705,= van de twee kinderen van wijlen Tijmen van Hoevelaken, z.b., ov. 02-12-1859 te S. x wijlen Maria van Donkervoort een huis wijk A nr. 12 en 13, zijnde twee woningen, met annex schuurtje, twee varkenshokken, een geitenhok, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 388,389, erfpacht van f 6,75, groot 7 roeden, 18 ellen (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 52; 04-12-1862).

In 1882 laat Jan Veldhuizen, z.b. te Scherpenzeel zijn testament maken. Broer Hermanus Veldhuizen, rijksontvanger te Nijkerk krijgt zijn zilverwerk en geld op voorwaarde dat hij zijn begrafenis betaald en de successierechten op de legaten aan Jacob Overeem en Johanna Sophia Overeem, hieronder genoemd. Zuster Cornelia Veldhuizen, wed. Willem Geurt Renes te Utrecht krijgt de twee huizen, erven en tuinen aan het oosteinde te S., sectie D 890,891,903,904, groot 0.17.30 ha. Neef Jacob Overeem, timmerman te Scherpenzeel krijgt zijn kleding en timmergereedschap. Nicht Johanna Sophia Overeem x Hendrik Honius te Scherpenzeel, waarbij hij inwoont krijgt alle meubels en huisraad. Executeur: neef Jan Renes, rentmeester te Scherpenzeel. (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 23; 05-06-1882).

2. Hermanus Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 13/24-08-1806, rijksontvanger der belastingen, 1877 te Nijkerk, tr. Scherpenzeel 13-05-1837 Hendrika Johanna Wouters, geb. Voorthuizen 1814, ov. Nijkerk 05-12-1879, dr. van Gerrit Wouters en Stijntje Cremer

In 1836 krijgt Hermanus Veldhuizen, ongehuwd, ontvanger der directe belasting en accijn­sen te Scherpenzeel toestemming om f 1500,= in te schrijven in het Grootboek als borgtocht voor zijn werk. (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 32; 20-05-1836).

Lidm. Scherpenzeel 26-09-1828: Hermannus Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Ermelo 11-01-1847.

Akte van affestatie voor Harmanus Veldhuizen, ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Ermelo. Hij heeft een nieuw kantoor ingericht, door ongeschiktheid van het kantoor te Putten. Als onderpand geldt een inschrijving in het Grootboek van f 6300,= en f 3740,=. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 3; 27-01-1857).

            Uit dit huw.:

1. Johanna Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 19-12-1838/27-01-1839, ov. Ermelo 28-10-1861, ongehuwd

2. Gerard Christiaan Veldhuizen, geb. Ermelo 25-03-1847

3. doodgeb. kind, ov. Ermelo 21-06-1849

4. doodgeb. kind, ov. Ermelo 11-05-1854

5. doodgeb. kind, ov. Ermelo 02-03-1857

3. Cornelia Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 11-01/06-02-1810, ov. St. Jansveld te Utrecht 27-10-1883, tr. Scherpenzeel 14-05-1837 Willem Geurt Renes, geb./ged. Scherpenzeel 14/27-05-1798, wolkammer of fabrikeur van wollen stoffen, ov. Scherpenzeel 25-03-1870, zn. van Jan Renes en Francina van Zwetselaar

                Lidm. Scherpenzeel 14-04-1833: Cornelia Veldhuizen.

In 1837 worden huw. voorw. gemaakt tussen Willem Geurt Renes, me.j., wolfabrikant te Scherpenzeel, me.j. zoon van wijlen Jan Renes Willemszoon x wijlen Francina van Swetselaar, en Cornelia Veldhuizen, me.j., z.b. te Scherpenzeel, dochter van Jacob Veldhuizen, ontvanger der belastingen te Stichts Veenendaal x wijlen Johanna Overeem. (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 23; 12-05-1837).

In 1875 laat Cornelia Veldhuizen, wed. Willem Geurt Renes, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken. Zoon Jan Renes, rentenier te Scherpenzeel krijgt het huis en tuin aan de Holevoet onder Scherpenzeel,sectie D 705,706,237,239,240 voor f 4000,=. Executeurs: zoon Jan Renes en dochter Cornelia Hermina Jeanetta Renes. (Not. Scherpenzeel 4142, nr. 243; 03-11-1875).

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

september 2011