Veenschoten

I

Willem Hendricksen, tr. NN

In 1657 is Willem Hendricksz pachter van Veenschoten (Beleningen Huis Scherpenzeel 142, fol. 11; 20-03-1657).

In 1662 draagt Willem Henriksen op Veenschoten 5 gl. bij tot de reparatie van het leidak van de kerk van Scherpenzeel (HGS 273).

Uit dit huw.:

1. Hendrick Willemsen, op Veenschoten, volgt II

2. Thonis Willemsen, van Veenschoten, nu won. Goodswilligen, tr. (1) Scherpenzeel 20-01-1684 Marijke Everts, wed. Jan Hendricksz Coopal en Gijsbert Jacobsz en Jorden Roelofs. Teunis Willemsz van Dashorst tr. (2) Woudenberg 29-11-1716 Lijsbeth Gerrits

3. Geertje Willemsen, op Veenschoten, tr. Scherpenzeel 09-04-1676 (att. van Lunteren) Jan Hermsen, wed. Annetje Jans, won. op Loenhorst

4. Nelletje Willemsen, van Veenschoten, tr. Scherpenzeel 16-01-1676 (att. van Lunteren) Huijbert Evertsen, van Steenbeeck onder Lunteren

II

Hendrick Willemsen, op Veenschoten, tr. Barneveld (otr. Scherpenzeel) 07-02-1675 Jenneken Ernsten, wed. Jochem Jansen, ged. Barneveld 26-01-1653, dr. van Ernst Jansz en Teunisje Jansen

In 1675 eist Aelbert Rijcktsz, op Schaijck betaling van f 500,= smartegeld van Hendrick Willemsz en Thonis Willemsz, broers op Vheenschoten, Hendrick Claessen, Aelbert Cornelisz, op Ebbenhorst, Wulff Arissen, op Cleijn Oordel, wegens schieten op hem en zijn langdurig herstel (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 10-05-1675 en 09-08-1675).

                Lidm. Scherpenzeel 14-05-1676: Jenneken Ernsten, hv Hendrick Willemsen, op Veenschoten.

In 1678 verhuren Cornelis Sinapius, schepen van Amersfoort en Herman van Ingen, borger van Amersfoort, ieder voor de helft eigenaar, het erf Veenschoten aan Henrick Willems en Jenneke Eersten, echtelieden, wonend op Veenschoten (Not. A. v. Brinckesteyn, AT015a003 fol. 34; 21-01-1678).
Uit dit huw.:

1. Willem Hendricksz, ged. Scherpenzeel 16-01-1676, op Veenschoten

2. Hendrickje Hendricksz, ged. Scherpenzeel 10-06-1677, op Veenschoten

3. Jantje Hendricks, ged. Renswoude 30-09-1682

4.? Nennetje Hendricks, ged. Renswoude 31-08-1684, tegenover Esvelt

5. Teunisje Hendricks, ged. Renswoude 13-02-1687

6. Ernst Hendricksz, ged. Renswoude 27-01-1689, bij Bruijnhorst

7. Evert Hendricksz van Veenschoten, ged. Renswoude 23-11-1690

8.? Jantje Hendricks, ged. Renswoude 05-06-1692

9. Reijer Hendricksz van Veenschoten, ged. Renswoude 07-01-1694, volgt III

10. Evert Hendricksz, ged. Lunteren 16-04-1699

III

Reijer Hendriksz van Veenschoten, ged. Renswoude 07-01-1694, van Lunteren, tr. Lunteren 24-02-1720 Weijmpje Everts, ged. Lunteren 11-10-1690, dr. van Evert Hendriksz en Brentje Wouters

Uit dit huw.:

1. Evertje Melissen van Veenschoten, ged. Lunteren 25-12-1720

2. Evert Melissen van Veenschoten, ged. Lunteren 05-03-1724

3. Hendrik Reijersz van Veenschoten, ged. Lunteren 16-09-1725, volgt IVa

4. Teunis Reijersz van Veenschoten, ged. Lunteren 16-11-1727, volgt IVb

5. Jenneke Reijersz van Veenschoten, ged. Lunteren 24-09-1730

IVa

Hendrik Reijersz van Veenschoten, geb. aan de Schras onder Ederveen, ged. Lunteren 16-09-1725, tr. (1) Renswoude 30-04-1752 Steijntje Willems de Koning, ged. Renswoude 15-02-1722, dr. van Rijckje Willems de Koning, tr. (2) Ede 17-03-1754 Beertje Teunissen van Doesburg, ged. Ede 22-01-1728, dr. van Teunis Jansen en Lubbertje Coenders

Uit het 2e huw.:

1. Reijer Hendriksz van Veenschoten, ged. Renswoude 06-04-1755, van de Schras (Ederveen)

2. Teunis Hendriksz van Veenschoten, ged. Renswoude 10-10-1756, Ederveen

3. Jan Hendriksz van Veenschoten, ged. Renswoude 24-09-1758, Ederveen, arbeider, ov. Barneveld 07-08-1825, tr. Gerritje Aarts, geb. Apeldoorn 1768, ov. Apeldoorn 05-11-1830

4. Evert Hendriksz van Veenschoten, ged. Renswoude 18-10-1761, van de Schras, bouwman, ov. Ede 28-04-1824, tr. Lunteren 23-08-1789 Martje Roelofsen, geb. Lunteren

5. Wijntje Hendriks van Veenschoten, ged. Renswoude 25-03-1763, Ederveen

6. Lubbertje Hendriks van Veenschoten, ged. Renswoude 07-09-1765, van de Schras, tr. Renswoude 22-05-1791 Dirk Aartsen van Beek, geb. Ede

7. Hendrik Hendriksz van Veenschoten, ged. Renswoude 09-12-1768, van de Schras, bouwman, ov. Ede 17-09-1822, tr.  Jantje Teunissen, geb. Kootwijkerbroek 11-03-1773, ged. Kootwijk 14-03-1773, ov. Lunteren 07-04-1847, dr. van Teunis Woutersen en Metje Everts

8. Grietje Hendriks van Veenschoten, ged. Renswoude 14-05-1773, van de Schras

IVb

Teunis Reijersz van Veenschoten, ged. Lunteren 16-11-1727, van de Schras (Ederveen), begr. Scherpenzeel 25-02-1797 ´arm, ten laste van de diaconie van Lunteren´, tr. (1) Lunteren 13-10-1748 Aaltje Dirks, won. in de Vliert onder Lunteren, won. Drieënhuizen, tr. (2) Lunteren 12-12-1751 Hendrikje Hendriks van de Hul, van Lunteren, begr. Scherpenzeel 29-01-1801

Uit het 1e huw.:

1. Reijer Teunisz, ged. Renswoude 19-01-1749, in de Kamp, tr. Lunteren 22-12-1776 Evertje Ebberts van Coudijs, ged. Scherpenzeel 13-12-1750, op Gr. Orel en ged. Renswoude 20-12-1750, Ederveen, dr. van Ebbert Willems van Coudijs en Reijertje Pietersz. Evertje Ebberts van Coudijs, tr. (2) Lunteren 06-02-1780 Willem Hendriksen, geb. Lunteren

Uit het 2e huw.:

2. Wijmpje Teunissen van Veenschoten, ged. Lunteren 21-01-1753, ov. Scherpenzeel 08-02-1839, tr. Scherpenzeel 03-03-1782 Breunis Jansz van Essen, ged. Scherpenzeel 29-01-1758, ov. Woudenberg 17-01-1847, zn. van Jan Breunisz van Essen/van ´t Willaer en Evertje Derks van Geitenbeek

3. Hendrik Teunisz van Veenschoten, ged. Renswoude 12-10-1754, won. de Veenkant, volgt V

4. Willempje Teunissen, ged. Lunteren 04-04-1756, tr. (1) Woudenberg 22-10-1786 Hendrik Hendriksz van Dijk, ged. Woudenberg 10-06-1764, zn. van Hendrik Willemsz uijt den Dijk en Cornelia Jans van Huistede, tr. (2) Woudenberg 27-10-1799 Hermen Veenhof, wed. Jannigje Roelen, geb. Darthuizen, ged. Leersum 11-12-1757, ov. Leersum 17-09-1829, zn. van Hendrik Jansen Veenhof en Harmijn Cornelissen Woudenberg

5. Jenneke/Jantje Teunissen van Veenschoten, ged. Barneveld 11-12-1757, ov. Scherpenzeel 05-11-1831, tr. (1) Woudenberg 27-10-1782 Jakob Otten van Davelaar, wed. Aaltje Harmens van Rhenen, ged. Scherpenzeel 03-04-1740, op Lambalgen, begr. Scherpenzeel 08-07-1794, zn. van Otto Hendriksen van Davelaa en Neeltje Jacobs van Lambalgen, ook wel Neeltje van Leusden, tr. (2) Scherpenzeel 19-11-1797 Jan Berends van Klein Oevelaar, ged. Woudenberg 15-11-1767, ov. Scherpenzeel 01-10-1831, zn. van Berend Harmensz van Oevelaar en Berendina Jans Geseker

6. Gerritje van Veenschoten, ged. Barneveld 24-05-1761, ov. Scherpenzeel 15-11-1828, tr. Scherpenzeel 16-01-1791 Jan van Linden, ged. Scherpenzeel 25-02-1761, wever, ov. Scherpenzeel 27-10-1829, zn. van Harmen Jansz van Linden en Evertje Stevens van Droffelaar

V

Hendrik Teunisz van Veenschoten, ged. Renswoude 12-10-1754, begr. Scherpenzeel 09-01-1810, tr. Woudenberg 26-10-1788 Reijertje Jacobs van Loevesijn, ged. Woudenberg 13-09-1767, begr. Scherpenzeel 10-02-1810 (een maand na haar man), dr. van Jacob Gerritsz Loevesijn en Willemijntje Teunissen van de Wetering

Uit dit huw.:

1. Hendrikje van Veenschoten, geb./ged. Woudenberg 15-12-1788/01-01-1789, ov. Woudenberg 12-01-1832, tr. Renswoude 16-05-1812 Gerrit van de Hul, ged. Lunteren 10-05-1787, dagwerker, arbeider, ov. Scherpenzeel 13-05-1857, zn. van Bessel Gerritsz en Gijsbertje Hendriks. Gerrit van de Hul, tr. (2) Scherpenzeel 07-06-1833 Cornelia van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 30-11/29-12-1799, ov. Scherpenzeel 06-06-1834, dr. van Hendrik van Linden en Willemijntje Boekhout, tr. (3) Scherpenzeel 10-04-1835 Jannigje Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 02/15-06-1806, ov. Scherpenzeel 15-07-1862, dr. van Willem Vonk en Gerarda Bos

2. Japik/Jacob van Veenschoten, geb./ged. Woudenberg 18/25-09-1791, get. Antonia Jacobs, ov. Scherpenzeel 16-10-1871, ongehuwd

3. Teunis van Veenschoten, geb./ged. 12/17-11-1793

4. Willemijntje van Veenschoten, geb./ged. Woudenberg 15-04/08-05-1796, get. Geurtje van Linden

5. Neeltje van Veenschoten, geb./ged. Woudenberg 06/27-07-1800, get. Geertje van de Wetering, ov. Scherpenzeel 15-12-1837, tr. Woudenberg 07-05-1825 Brand Valkenburg, geb. Rhenen op 20-10-1805, wever, ov. Woudenberg 18-02-1873, zn. van Cornelis Valkenburg en Nolleke Hinnekamp. Brand Valkenburg, tr. (2) Scherpenzeel 24-08-1838 Teunisje van Schuilenburg, geb. Woudenberg 20-11-1820, ov. Woudenberg 16-01-1850, dr. van Barend van Schuilenburg en Willemijntje van Davelaar, tr. (3) Woudenberg 03-05-1851 Klaasje Gazenbeek, geb. Woudenberg 01-02-1828, ov. Woudenberg 24-01-1869, dr. van Gerrit Gazenbeek en Aaltje van de Kuil

            Voorkinderen:

1. Hendrik van Veenschoten, geb. Woudenberg 09-01-1820, ov. Scherpenzeel 26-09-1840

2. Cornelis van Veenschoten/Valkenburg, geb. Woudenberg 28-05-1822 (erkend bij huw.)

3. Gerrit van Veenschoten/Valkenburg, geb. Woudenberg 09-04-1825 (erkend bij huw.)

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

januari 2012