Veenendaal (1)

I

Hendrik Claassen, ged. Veenendaal 23-05-1680, zn. van Claas Hendricksz en Cornelia Jans, otr. Doorn 15-03-1704 Maagje Elissen van Landaal (Landaas?), van Doorn

Lidm. Woudenberg ca. 1730: Hendrik Klaes van Veenendael en Maegje Elisz.

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Hendrik Klaasz van Venendaal, won. Maarn, met attestatie vertrokken naar Doorn 15-04-1753.

Uit dit huw.:

1. Klaas Hendriksz Veenendaal, ged. Doorn 01-02-1705, volgt IIa

2. Elis Hendriksz Veenendaal, ged. Doorn 26-12-1706, volgt IIb

3. Cornelia Hendriks Veenendaal, ged. Doorn 09-12-1708, tr. Doorn 19-02-1729 Gijsbert Hendriksz, van Maarn

In 1749 is Cornelia Hendriks Veenendaal doopgetuige in Woudenberg bij de doop van Maatje Elissen Veenendaal, dochter van haar broer.

4. Jan Hendriksz Veenendaal, ged. Doorn 09-11-1710, begr. Scherpenzeel 18-04-1797, won. Maarn, tr. (1) Woudenberg 24-04-1735 Gijsbertje Reijers, won. Woudenberg, tr. (2) Renswoude 11-08-1748 Geusje Alberts van Ravenhorst, ged. Renswoude 26-12-1712, dr. van Albert Hendricksz en Petertje Everts van Manen

Lidm. Renswoude 02-09-1760: Geusjen Albertsen van Ravenhorst.

In 1769, 1773, 1774 is Jan Hendriksen Veenendaal ouderling in Renswoude.

Uit het 1e huw.:

1. Hendrikje Jans Veenendaal, ged. Renswoude 21-02-1740, op Selder, ov./begr. Scherpenzeel 11/13-06-1807, tr. Renswoude, otr. Renswoude 07-04-1775 Willem Veenendaal, geb. Doorn

                Lidm. Scherpenzeel 26-12-1805: Hendrikje Veenendaal.

                Geen kinderen.

2. Hendrik Jansz Veenendaal, ged. Renswoude 29-04-1742, op Selder, landbouwer, tr. Renswoude, otr. Renswoude 11-05-1700 Klaasje Roelofsen Methorst, geb. Renswoude

            Uit dit huw.:

1. Gijsbertje Veenendaal, ged. Renswoude 25-08-1770, landbouwster, ov. Barneveld 04-03-1839, ongehuwd

3. Dirk Jansz Veenendaal, ged. Renswoude 22-11-1744, op Selder, begr. Scherpenzeel 03-07-1793, tr. Renswoude, otr. Renswoude 18-02-1775 Aaltje Hendriksen Koudijs, ged. Scherpenzeel 07-06-1739, wed. Jan Breunissen Wolfswinkel en Hendrik Petersen Bouman, dr. van Hendrik Helmerts van Koudijs en Jantje van Isendoorn

Uit het 2e huw.:

4. Gijsbert Jansz Veenendaal, ged. Renswoude 08-06-1749, op Selder, jong ov.

5. Gijsbert Jansz Veenendaal, ged. Renswoude 11-10-1750, op Selder

6. Gijsbertje Jans Veenendaal, ged. Renswoude 12-03-1752, op Selder

7. Petertje Jans Veenendaal, ged. Renswoude 13-05-1753, op Selder, tr. Renswoude, otr. Renswoude 02-02-1776 Elbert Kille van den Berk, ged. Renswoude 13-09-1750, op Emmikhuizen, landbouwer op de Kleine Vliert, zn. van Kil Elbertsen van de Weult en Aaltje Cornelissen van Ginkel

IIa

Klaas Hendriksz Veenendaal, ged. Doorn 01-02-1705, won. Maarn, begr. Woudenberg 28-05-1773, tr. Woudenberg 29-11-1739 Wijntje/Weimpje Hendriks van Schoonderwoert/Koudijs, wed. Lambert Gijsbertsz Lagerweij, van Maarn

Lidm. Woudenberg ca. 1742: Klaes Hendrikz Veenendael.

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Klaas Hendrikz Veenendaal en Weijmtie Hendriks.

Lidm. reg. Woudenberg 1768: Claas Hendrikz Veenendaal.

Lidm. reg. Woudenberg 1768: Weijmpje Hendrikz, met attestatie vertrokken naar Driebergen 11-11-1789.

Uit dit huw.:

1. Maagje Veenendaal, geb. Woudenberg 22-01-1741, get. Jantje Tijmens

2. Hendrijntje Veenendaal, geb. Woudenberg 01-09-1743, get. Jantje, jong ov.

3. Gijsbertje Veenendaal, ged. Woudenberg 25-07-1745, jong ov.

4. Hendrijntje/Hendrika Veenendaal, geb. Woudenberg 16-07-1747, get. Jantje Tijmens, ov. Wageningen 15-01-1815, tr. Willem Rutgers

5. Gijsbertje/Gijsje/Giepje Veenendaal, ged. Woudenberg 17-08-1749, get. Jantje Tijmens, begr. Woudenberg 16-07-1808, tr. (1) Woudenberg 01-04-1771 Klaas van Barneveld, geb. Doorn, tr. (2) Woudenberg 09-08-1789 Rijk Jansz van Egdom, ged. Woudenberg 14-12-1755, ov. Maarn 12-08-1833, zn. van Jan Riksz van Egdom en Maria Errisz van Ekeris. Rijk Jansz van Egdom, tr. (2) Doorn (otr. Leusden gerecht) 01-01-1809 Maria van Maarn, ged. Maarn 23-03-1760, ov. Maarn 11-04-1822, dr. van Aart Hendriksen van Maarn en Marrigje Claassen

Lidm. Woudenberg 19-04-1771: Gijsbertje Veenendaal hv. Rijk van Egdom.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Gijsbertje Veenendaal hv. Rijk van Egdom, won. onder Leusden.

6. Hendrik Veenendaal, ged. Woudenberg 01-01-1752, get. Teuntje Lammerts Lagerweij, volgt III

7. Jannigje Veenendaal, ged. Woudenberg 05-05-1754, get. Teuntje Lammerts Lagerweij, ov. Driebergen 15-06-1839, tr. Woudenberg 23-05-1784 Reijer van Woudenberg, wed. Judith Lagerweij, ged. Doorn 24-06-1753, ov. Driebergen 12-02-1829, zn. van Teunis Reijersen van Woudenberg en Jannigje Teunissen Dorresteijn

Lidm. Woudenberg 27-07-1778: Jannetje Veenendaal, met attestatie vertrokken naar Driebergen 1784.

8. Lammert Veenendaal, ged. Woudenberg 10-10-1756, get. Teuntje Lammerts Lagerweij, ov./begr. Woudenberg 09/10-02-1785

Lidm. Woudenberg 26-10-1773: Lammert Veenendaal.

9. Claartje Veenendaal, ged. Woudenberg 17-12-1758, get. Cornelia Lammerts Lagerweij, begr. Woudenberg 04-09-1781, ongehuwd

10. Elizabeth Veenendaal, ged. Woudenberg 11-10-1761, get. Cornelia Lammerts Lagerweij, begr. Woudenberg 08-09-1788

                Lidm. Woudenberg 26-11-1783: Elizabeth Veenendaal.

III

Hendrik Veenendaal, ged. Woudenberg 01-01-1752, ov. Woudenberg 03-02-1820, tr. Woudenberg 21-02-1780 Hendrijntje/Hendrina van Voskuilen, ged. Woudenberg 16-10-1757, Leusbroek, ov. Woudenberg 06-03-1832, dr. van Erris Hendriksz van Voskuijl en Maria Aarts van de Wetering

Lidm. Woudenberg 27-07-1778: Hendrik Veenendaal.

Lidm. Woudenberg 30-03-1789: Hendrein Veenendaal, geb. Voskuilen.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Hendrik Veenendaal en Hendrijn Voskuilen, hv H. Veenendaal.

In 1781 laten Hendrik Veenendaal x Hendrijntje Errissen Voskuijlen hun testament maken. Octrooi: not. B. Sluijterman; 09-04-1781. (Recht. Arch. Woudenberg 2347; 09-05-1781).

In 1798 koopt Hendrik Veenendaal, won. Ekris onder Woudenberg voor 1110 gl. van zijn schoonzusters Teunisje en Hendrikje Arissen van Voskuilen 3 dammaten en 233 ½ roede land onder Bunschoten. Dit land komt uit de nalatenschap van hun ouders en was al publiek te koop aangeboden, maar door de familie opgehouden (AT045a023, nr. 77, f. 356; 05-10-1798).

In 1815 laten Hendrik Klaassen Veenendaal, landman te Woudenberg en Hendrijntje Errissen van Voskuijl hun testament op de langstelevende maken. Dochter Maria Clara mag de boerderij op Ekris overnemen voor f 3600,= (AT055b017, nr. 169 en 170; 25-08-1815).

In 1832 vindt er boedelscheiding plaats tussen Klaas en Maria Clara Veenendaal van de nalatenschap van hun ouders (AT057a022, nr. 368; 02-04-1832).

Uit dit huw.:

1. Klaas Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 18-08/05-09-1784, volgt IV

2. Maria Clara Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 05-07/19-08-1787, ov. Woudenberg  03-08-1866, tr. Woudenberg 21-10-1815 Jan van Wittenberg, geb./ged. Scherpenzeel 07/15-08-1779, op Wittenberg, landbouwer, ov. Woudenberg 10-03-1849, zn. van Cornelis Jansen Wittenberg en Marritje Jans van Egdom

Lidm. Woudenberg april 1810: Maria Veenendaal.

IV

Klaas Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 18-08/05-09-1784, ov. Woudenberg 27-04-1848, won. Geerestein, tr. Woudenberg 26-02-1809 Errisje Franssen van Voskuilen, ged. Woudenberg 15-10-1775, ov. Woudenberg 31-01-1834, huis nr. 9 in Geerestein, dr. van Frans Hendriks van Voskuilen en Gijsbertje Jans van Lambalgen

Lidm. Woudenberg 03-08-1796: Errisje van Voskuilen; genoemd in lidm. lijst Woudenberg 1805.

Lidm. Woudenberg 16-10-1807: Klaas Venendaal.

Klaas Veenendaal en Errisje Voskuilen zijn landbouwers op Bruinenburg onder Woudenberg.

In 1819 is Erisje van Voskuilen, won. Woudenberg, één van de erfgenamen van haar grootouders Jan van Lambalgen en Errisje van ´t Voort (AT057a007, nr. 148; 16-12-1819).

Uit dit huw.:

1. Hendrik Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 01/15-10-1809, ov. Woudenberg 09-05-1874, tr. Renswoude 07-12-1849 Cornelia Wolfswinkel, geb. Renswoude 04-08-1813, ov. Woudenberg 30-12-1881, dr. van Willem Wolfswinkel en Petertje Teunissen

            Uit dit huw.:

1. Errisje Veenendaal, geb. Woudenberg 24-12-1850, ov. Woudenberg 20-10-1925, tr. Woudenberg 06-05-1887 Matthijs Eijkelkamp, geb. Woudenberg 16-07-1842, ov. Woudenberg 06-06-1920, zn. van Gijsbert Eijkelkamp en Willempje van Ravenhorst

2. Petertje Veenendaal, geb. Woudenberg 21-07-1853, ov. Woudenberg 29-10-1923, tr. Woudenberg 09-05-1885 Cornelis Verkerk, geb. Maartensdijk 07-12-1853, ov. Woudenberg 12-05-1938, zn. van Anthonie Verkerk en Wilhelmina Cornelia Margaretha Oostveen

2. Frans Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 16-04/05-05-1811, ov. Renswoude 25-09-1874, tr. Woudenberg 28-03-1835 Dirkje Meerveld, geb./ged. Doorn 24-03/08-04-1810, ov. Renswoude 03-07-1874, dr. van Jan Meerveld en Maria van de Haar

3. Hendrikus Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 13/28-03-1813, ov. Woudenberg 04-08-1813

4. Hendrijntje Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 02/16-10-1814, tr. Woudenberg 26-11-1836 Hendrik Veldhuijzen, geb. Leusden 13-08-1812, ov. Leusden 04-04-1891, zn. van Jan Veldhuijzen en Maria van Ginkel

In 1850 verkoopt Hendrijntje Veenendaal, z.b. x Hendrik Veldhuizen, landb. op Klein Geerestein onder Woudenberg aan Jan van Ginkel, schaapherder onder Leusden een voor enige jaren nieuw gebouwd huis nr. 124, zijnde twee daggelderswoningen onder een dak, erf en tuin aan het wegje of dijkje naar het laatste Kampje te Scherpenzeel, sectie D 727 erfpacht van  f 1,= aan Justinus de Beijer, omdat dit perceel vroeger bij sectie D 728,729 hoorde, groot 3 roeden, 60 ellen, voor f 675,=. (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 5; 09-02-1850. Afschrift in Huis Scherpenzeel 125, fol. 75).

5. Gijsbertje/Gijsje Veenendaal, geb. Woudenberg 11-09-1817, ov. Amersfoort 21-10-1899, tr. Woudenberg 29-02-1840 Antonie Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 18-07/03-08-1806, ov. Stoutenburg 25-07-1894, zn. van Dirk Lokhorst en Jannigje van Ginkel

6. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 20-04-1821

IIb

Elis Hendriksz Veenendaal, ged. Doorn 26-12-1706, tr. Doorn 05-05-1743 Gerrigje Willems Westeneng, won. Sterkenburg, ged. Woudenberg 13-08-1713, dr. van Willem Hendriksz Westeneng en Gijsbertje Jans

                Lidm. Woudenberg 06-04-1804: Elis Veenendael.

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Elis Veenendaal, won. onder Maarn, met attestatie vertrokken naar Doorn 15-04-1753.

Uit dit huw.:

1. Gijsbertje Elissen Veenendaal, ged. Woudenberg 31-05-1744, get. Trijntje Dirks, tr. Doorn 22-01-1764 Cornelis de Bie, won. Doorn, geb. Nederlangbroek

2. Hendrik Elissen Veenendaal, ged. Woudenberg 23-01-1746, get. Wijntje Hendriks

3. Willem Elissen Veenendaal, geb. Maarn, ged. Woudenberg 17-09-1747, get. Dirkje Willems Westeneng

4. Maatje Elissen Veenendaal, geb. Maarn, ged. Woudenberg 05-10-1749, get. Cornelia Hendriks Veenendaal, won. Dordrecht, tr. Doorn 30-05-1790 (att. van Dordrecht) Nicolaas van Maarn, geb. Maarn

5. Gijsbert Elissen Veenendaal, geb. Maarn, ged. Woudenberg 23-01-1752, get. Maatje Tonen Lagerweij, tr. Doorn 19-11-1786 Huibertje Sijmens Schenkhorst, won. Maarsbergen, geb. Rhenen

Veenendaal (2)

I

Hendrik Willemsz, ged. Veenendaal 04-09-1729, ov. Woudenberg 24-06-1814, zn. van Willem Hendriksz en Neeltje Thuren, tr. Woudenberg 21-06-1761 Hendrijntje Willems Eikelkamp, won. Geerestein, ged. Woudenberg 05-04-1744, dr. van Willem Eijkelkamp en Jantje Hendriks van Holten

Uit dit huw.:

1. Neeltje Veenendaal, ged. Woudenberg 06-12-1761, get. Aaltje Burgstede, tr. Woudenberg 30-03-1794 Jan Stam, geb. Woerden

2. Willem Veenendaal, ged. Woudenberg 18-09-1763, get. Cornelia Hendriks van Apeldoorn, tr. Woerden 21-11-1818 Bastiaantje Feijt, geb. Woerden 1788, dr. van Hermanus Feijt en Jannetje Otterspeer

3. Jannigje Veenendaal, ged. Woudenberg 15-12-1765, get. Aletta Eikelkamp

4. Hendrik Veenendaal, ged. Woudenberg 14-12-1766, get. Aletta Eikelkamp, jong ov.

5. Jan Veenendaal, ged. Woudenberg 08-04-1770, get. Aletta Eikelkamp

6. Hendrik Veenendaal, ged. Woudenberg 10-01-1773, get. Maria Eikelkamp, volgt II

7. Dirk Veenendaal, ged. Woudenberg 29-10-1775, get. Maria Eikelkamp

8. Arien Veenendaal, ged. Woudenberg 16-05-1779, get. Maria Eikelkamp, tabaksplanter, ov. Woudenberg 07-10-1857, tr. Woudenberg 19-07-1807 Aartje Hendriks Koudijs, ged. Woudenberg 19-05-1754, ov. Woudenberg 07-01-1844, dr. van Hendrik Jansz Coudijs en Gijsbertje Barents van Wittenberg

                Lidm. Woudenberg 06-04-1804: Arie Veenendaal.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Arie Veenendaal.

In 1832 stelt Arie Veenendaal, tabaksplanter x Aartje Koudijs te Woudenberg aan als executeur zijn neef Hendrik Veenendaal, metselaar te Woudenberg en ‘mijnen goeden vriend’ Olivier Sterk, burgemeester te Scherpenzeel voor f 100,=. (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 3 en 4; 18-09-1832).

9. Jannetje Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 23-11/01-12-1782, get. Marritje Eikelkamp, ov. Woudenberg 06-08-1861, tr. Woudenberg 31-01-1808 Maas van Beek, ged. Woudenberg 10-11-1776, ov. Woudenberg 21-10-1858, zn.  van Jacob van Beek en Metje van Holten

10. Gerrit Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 01-12-1782, get. Marritje Eikelkamp 04/12-02-1786

II

Hendrik Veenendaal, ged. Woudenberg 10-01-1773, ov. Woudenberg 07-06-1826, tr. Woudenberg 24-03-1793 Siemetje Verhoef, ged. Woudenberg 07-12-1766, ov. Woudenberg 20-09-1850, dr. van Teunis Verhoef en Ariaantje Hendriks Vermeulen

Uit dit huw.:

1. Hendrijntje Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 17-05/02-06-1793, begr. Woudenberg 08-06-1793

2. Teunisje Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 01/18-06-1797, ov. Woudenberg 01-02-1825, ongehuwd

3. Hendrik Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 17/21-12-1800, get. Jannetje Veenendaal, begr. Woudenberg 23-01-1801

4. Hendrik Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 19/25-03-1804, get. Jannetje Veenendaal, ov. Woudenberg 10-11-1886, tr. Renswoude 02-05-1851 Zwaantje van Ravenhorst, geb. Renswoude 30-12-1814, ov. Woudenberg 01-01-1898, dr. van Aart Jansen van Ravenhorst en Jannigje van Huigenbosch

            Uit dit huw.:

            1. Hendrik Veenendaal, geb. Woudenberg 16-02-1852, ov. Woudenberg 10-07-1852

2. Hendrik Veenendaal, geb. Woudenberg 23-07-1853, ov. Woudenberg 23-12-1891, ongehuwd

3. Jan Veenendaal, geb. Woudenberg 01-04-1855, tr. Woudenberg 13-03-1886 Gijsbertje van Voorthuizen geb. Renswoude 04-08-1859, ov. Woudenberg 29-12-1891, dr. van Dirk van Voorthuizen en Gijsbertje van Ginkel

                        Uit dit huw.:

1. Gijsberta Veenendaal, geb. Woudenberg 19-05-1886, tr. Woudenberg 06-10-1910 Boelem Hubbeling, geb. Anloo 1880, zn. van Klaas Hubbeling en Jantje Marissen

2. Hendrik Veenendaal, geb. Woudenberg 10-07-1887, tr. Schalkwijk 30-08-1917 Grietje Carolina van Ede, geb. Breukelen Nijenrode 1894, dr. van Aalt van Ede en Johanna Carolina Eck

                        3. doodgeb. kind, ov. Woudenberg29-12-1891

            4. Jannetje Veenendaal, geb. Woudenberg 09-03-1857, ov. Woudenberg 01-07-1872

5. Arien Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 08/22-11-1807, ov. Woudenberg 20-03-1857, tr. Woudenberg 30-04-1836 Evertje van Geijtenbeek, ged. Amersfoort 28-04-1811, ov. Woudenberg 21-11-1896, dr. van Hendrik van Geijtenbeek en Luutje Davelaar

            Uit dit huw.:

            1. Hendrika Veenendaal, geb. Woudenberg 13-10-1836

            2. Ludovica Veenendaal, geb. Woudenberg 04-08-1838, ov. Woudenberg 26-11-1858

3. Hendrik Veenendaal, geb. Woudenberg 18-03-1841, ov. Woudenberg 11-09-1910, tr. (1) Woudenberg 22-01-1873 Jannetje de Koning, geb. Woudenberg 25-08-1847, ov. Woudenberg 11-03-1876, dr. van Jan de Koning en Niesje Eijkelkamp, tr. (2) Woudenberg 08-04-1899 Marretje van Veldhuizen, geb. Woudenberg 24-03-1879 (38 jaar jonger!), dr. van Peter van Veldhuizen en Jannetje van Ginkel

            Uit het 1e huw.:

1. Ariën Veenendaal, geb. Woudenberg 10-02-1873, tr. Woudenberg 17-02-1898 Jeannette van de Wetering, geb. Woudenberg 22-10-1875, ov. Woudenberg 06-06-1946, dr. van Wilhelmina van de Wetering

                        Uit dit huw.:

1. Jannetje Veenendaal, geb. Woudenberg 23-07-1898, tr. Woudenberg 06-11-1920 Gerrit de Koning, geb. Woudenberg 26-12-1896, zn. van Cornelis de Koning en Gerritje Koudijs

2. Willem Gerrit Veenendaal, geb. Woudenberg 16-11-1899, tr. Woudenberg 11-03-1926 Hermina Jacoba Moesbergen, geb. Woudenberg 1905, dr. van Melis Moesbergen en Grietje van Egdom

3. Hendrika Everarda Veenendaal, geb. Woudenberg 19-09-1901, ov. Woudenberg 19-06-1902

4. Jeannette Veenendaal, geb. Woudenberg 1911, ov. Woudenberg 27-06-1912

2. Jan Veenendaal, geb. Woudenberg 30-03-1875, tr. Maarn 18-03-1900 Geertje van Beek, geb. Woudenberg 03-02-1883, dr. van Hendrik van Beek en Evertje van Wessel

                        Uit dit huw.:

                        1. Evertje Veenendaal, geb. Woudenberg 14-08-1900

            Uit het 2e huw.:

            3. Evert Veenendaal, geb. Woudenberg 22-05-1899

            4. Peter Veenendaal, geb. Woudenberg 25-10-1900

5. Hendrik Veenendaal, geb. Woudenberg 16-12-1901, ov. Woudenberg 26-06-1903

6. Teunis Veenendaal, geb. Woudenberg 1906, ov. Woudenberg 16-06-1906

4. Santje Veenendaal, geb. Woudenberg 11-11-1843, ov. Scherpenzeel 08-02-1927, tr. (1) Woudenberg 08-11-1894 Bart Jansen, wed. Annetje Wallet, geb. Ede 1844, ov. Woudenberg 17-03-1900, zn. van Geertrui Jansen, tr. (2) Woudenberg 04-07-1901en in de Gereformeerde Kerk van Scherpenzeel op 07-07-1901 Gerrit van Harskamp, geb. Maarn 06-06-1837, ov. Woudenberg 13-05-1919, zn. van Teunis van Harskamp en Jacomijntje van Ravenhorst

5. Ariën Veenendaal, geb. Woudenberg 13-08-1846, ov. Woudenberg 18-07-1913, ongehuwd

6. Teuntje Veenendaal, geb. Maarn 11-09-1848, ov. Woudenberg 06-09-1897, ongehuwd

7. Gijsbertje Veenendaal, geb. Maarn 03-04-1851, ov. Woudenberg 21-05-1859

8. Jan Veenendaal, geb. Maarn 06-10-1855, tr. Veenendaal 04-02-1892 Hendrika Geertruida Hardeman, geb. Veenendaal 29-08-1861, dr. van Hendricus Hardeman en Jacoba Sofia van Leeuwen

            Uit dit huw.:

                        1. Everarda Gijsberta Veenendaal, geb. Woudenberg 08-02-1895

                        2. Hendrikus Jacobus Veenendaal, geb. Woudenberg 26-04-1897

                        3. Susanna Alberta Veenendaal, geb. Woudenberg 20-11-1900

Veenendaal (3)

I

Ot Harmensz, tr. Metje Peters Verbeek

                Lidm. Renswoude 1730-1733: Ot Harmzen, in ´t Hereveen, op Datselaer.

                Lidm. Renswoude 22-05-1738: Metje Peterze, met attestatie vertrokken naar Veenendaal.

Uit dit huw.:

1. Harmen Otten Veenendaal, geb. Ederveen, ged. Renswoude 11-08-1737, volgt IIa

2. Peter Otten Veenendaal, geb. Ederveen, ged. Renswoude 18-01-1739

3. Huibert Otten Veenendaal, geb. Ederveen, ged. Renswoude 07-08-1740

4. Hendrik Otten Veenendaal, geb. Ederveen, ged. Renswoude 03-06-1742, volgt IIb

5. Geurt Otten Veenendaal, geb. Ederveen, ged. Renswoude 02-08-1744, tr. Culemborg 30-11-1777 Anna C. Laclair

6. Geertje Otten Veenendaal, geb. Ederveen, ged. Renswoude 14-08-1746

7. Jacob Otten Veenendaal, geb. Ederveen, ged. Renswoude 01-03-1750

IIa

Harmen Otten Veenendaal, geb. Ederveen, ged. Renswoude 11-08-1737, tr. (1) Lunteren 07-11-1762 Maria Gerritsen van Ginkel, won. Nederwoud, geb. Amerongen, tr. (2) Amerongen (att. van Woudenberg) 13-04-1777 Johanna Jans van Hardeveld, geb. Amerongen, won. Maarsbergen, tr. (3) Doorn 18-11-1781 Ariaantje Aarts van Leersum, wed. Teunis Knopper, van Maarsbergen

Uit het 1e huw.:

1. Ot Harmsen Veenendaal, ged. Renswoude 24-05-1765, volgt IIIa

2. Jacob Harmsen Veenendaal, ged. Renswoude 02-01-1767

3. Gerrit Harmsen Veenendaal, ged. Renswoude 29-12-1768

4. Jan Harmsen Veenendaal, ged. Renswoude 12-04-1771

5. Geurt Harmsen Veenendaal, geb. Woudenberg, ged. Scherpenzeel 07-11-1773, volgt IIIb

6. Johannes Harmsen Veenendaal, ged. Woudenberg 08-10-1775

IIIa

Ot Harmsen Veenendaal, ged. Renswoude 24-05-1765, klompenmaker, ov. Zeist 28-11-1847, won. Maarsbergen, tr. Doorn (otr. Woudenberg) 02-09-1792 Maatje/Marrigje Gerrits Koudijs, won. Maarsbergen, geb. Maarsbergen, ged. Woudenberg 21-11-1751, ov. Woudenberg 28-10-1830, dr. van Gerrit Jansz Coudijs en Dirkje Hendriks van Renswoude

Lidm. Scherpenzeel 26-12-1799: Maatie Koudijs, met attestatie vertrokken naar Woudenberg.

Lidm. Woudenberg: Maatje Koudijs hv Oth Venendaal, met attestatie van Scherpenzeel 06-02-1800.

Lidm. Scherpenzeel 17-05-1802: Otto Venendaal, met attestatie vertrokken naar Woudenberg.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Maatje Koudijs hv Oth Veenendaal, ´vertrokken´.

Uit dit huw.:

1. Gerrit Veenendaal, ged. Doorn 31-05-1793, ov. Leusden 09-12-1864, tr. Amersfoort 16-05-1827 Willemijntje van Maanen, ged. Amersfoort 18-02-1802, ov. Leusden 25-05-1862, dr. van Harmen Brandsen van Maanen en Grietje van Wilgenburg

2. Maria Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 21-08/07-09-1794, begr. Woudenberg 03-11-1796

3. Dirkje Veenendaal, geb. Woudenberg 02/25-12-1795, ov. Lunteren 11-12-1855, tr. Scherpenzeel 09-11-1827 Teunis van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 21-01/07-02-1796, wever, landbouwer, ov. Lunteren 31-10-1862, zn. van Jan van Linden en Gerritje van Veenschoten

Lidm. Scherpenzeel 18-04-1822: Dirkje Veenendaal, met attestatie vertrokken naar Lunteren 21-08-1837.

4. kind, begr. Woudenberg 28-04-1797

5. Maria Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 04/21-10-1798, ov. De Bilt 16-12-1878, tr. Scherpenzeel 01-08-1828 Willem van den Dijk, geb. Garderen 1800, boerenknecht, arbeider, ov. De Bilt 30-10-1870, zn. van  Jan Heimens van den Dijk en Aartje Willems

6. Harmen Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 06/20-07-1800, ov. Driebergen 11-09-1875, tr. Doorn 29-12-1831 Jannigje/Jansje van Garderen, wed. Jan Lagerweij, geb. Maarn, ged. Doorn 16-08-1801, ov. Driebergen 15-12-1893, dr. van Jan van Garderen en Belia van Barneveld

7. Johannes Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 14/31-01-1802, metselaar, ov. Stroe (Barneveld) 03-10-1877, tr. (1) Ede 19-04-1828 Hilletje Roskam, ged. Lunteren 21-03-1802, ov. Lunteren 05-09-1834, dr. van Derk Roskam en Swaantje Gijsbertsen, tr. (2) Ede 19-11-1836 Hendrikje Dirksen Methorst,  ged. Lunteren 05-12-1792, ov. Lunteren 22-12-1862, dr. van Aris Dirksen en Grietje Flipsen, tr. (3) Heintje Klomp, tr. (4) Aaltje Schoenmaker

8. Aaltje Veenendaal geb./ged. Woudenberg 04/25-12-1803, ov. Scherpenzeel 23-03-1859, tr. Scherpenzeel 03-07-1829 Harmen van Linden, geb./ged. Scherpenzeel 26-03/15-04-1798, wever, ov. Scherpenzeel 03-11-1855, zn. van Jan van Linden en Gerritje van Veenschoten

9. Jannigje Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 17-10/17-11-1805

10. Geertruij/Geertje Veenendaal, ged. Doorn 08-11-1807, ov. Scherpenzeel 18-03-1868, tr. Renswoude 23-05-1829 Gijsbert de Gooijer, ged. Renswoude 30-01-1791, arbeider, ov. Lunteren 14-01-1849, zn. van Jan Gijsbertsz de Gooijer en Jacobje Hendriks Koudijs

Lidm. Scherpenzeel 08-04-1866: Geertruida Veenendaal.

11. Neeltje Veenendaal, geb./ged. Doorn 09-05/10-06-1810, ov. Zeist 30-01-1853, tr. Zeist 13-07-1833 Gerrit Knopperts, geb. Sterkenburg, ged. Nederlangbroek 06/25-10-1808, ov. Zeist 10-10-1884, zn. van Gerritje Knopperts. Gerrit Knopperts, tr. (2) Zeist 10-02-1854 Geurtje de Bie, geb. Odijk 27-08-1832, ov. Zeist 20-04-1900, dr. van Gijsbert de Bie en Cornelia Boekholt

IIIb

Geurt Harmsen Veenendaal, geb. Woudenberg, ged. Scherpenzeel 07-11-1773, landbouwer, ov. Scherpenzeel 01-11-1838, tr. Scherpenzeel 17-04-1796 Geertruij Willems van Appel, ged. Barneveld 30-10-1769, ov. Scherpenzeel 15-02-1848, dr. van Gerrit Willemsen en Jantje Dirks

Lidm. Scherpenzeel 25-09-1798: Geurt Veenendaal, met attestatie vertrokken naar Woudenberg.

Lidm. Woudenberg 25-02-1799: Geertruij van Appel hv Geurt Veenendaal.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Geurt Veenendaal en Geertruij hv G. Veenendaal, met attestatie vertrokken naar ?.

In 1838 laat Geurt Veenendaal, bouwman te Scherpenzeel nr. 115 zijn testament maken. Erfgename: zijn vrouw Geertrui Willemsen. Gedaan ten huize van Geurt, ‘ziek en zwak van lichaam’, in de keuken met twee ramen uitzicht hebbende op de straat. (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 40; 09-01-1838).

Bij het ov. van Geertruij Willems van Appel heet haar moeder Willempje Haanschoten.

Van 1815-1849 woont Geurt Veenendaal in sectie D 384,385, oosteinde zuidzijde, groot 0.14.40 ha, hofpacht f 5,25

In 1831 leent Geurt Veenendaal, landbouwer te Scherpenzeel f 200,= van Maas van den Bosch, landbouwer te Woudenberg. (AT055f021, nr. 2045; 01-04-1831).

Uit dit huw.:

1. Hermen Otten Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 13/29-01-1797, tapper, ov. Scherpenzeel 17-03-1871, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel maart 1825: Harmen Veenendaal.

In 1839 laat Anthonie Budding, wever te Scherpenzeel zijn testament maken. Harmen Veenendaal, wever te Scherpenzeel krijgt f 300,= als bewijs van zijn vriendschap met de kist met platte deksel staande aan de noordkant van zijn huis met de inhoud. Hij is ook executeur.

Gedaan ten huize van Harmen, in de keuken met twee ramen uitzicht hebbende op de straat. (Not Scherpenzeel 1212, nr. 66; 18-11-1839).

Van 1850-1868 woont Harmen Veenendaal in sectie D 384,385, oosteinde zuidzijde, groot 0.14.40 ha, hofpacht f 5,25

In 1868 verkoopt Harmen Veenendaal, tapper te Scherpenzeel aan Herman Overeem, meester timmerman x Jannetje Lokhorst te Scherpenzeel een huis wijk A nr. 15, met afzonderlijk verhuurd wordend kamertje, varkenshokken, met de gang aan de oostzijde erf en tuin te Scherpenzeel. Titel van aankomst: door zijn vader Geurt Veenendaal publiek gekocht op 19-04-1815, not. J. Smith. Harmen was enige erfgenaam van ouders Geurt Veenendaal x Geertrui Willemsen, geen papieren. (Not Scherpenzeel 4137, nr. 26; 24-06-1868).

In 1861 laat Harmen Veenendaal, tapper en wever te Scherpenzeel zijn testament maken. Schoonzuster Margarita Everts, wed. Gerrit Veenendaal te Amsterdam krijgt ‘ de inkoop voor haar in een gesticht van Weldadigheid’ en voor haar onderhoud f 200,= p.j. Erfgenamen, ieder voor 1/3 deel: zuster Jannigje Veenendaal x Gerrit Pieter van Eck, meester­knecht op een kaarsenfabriek te Amsterdam (executeur voor f 50,=); broer Jan Veenendaal, schilder te Brummen; de kinderen van wijlen zijn broer Gerrit Veenendaal x Margari­ta Everts. (Not Scherpenzeel 4135, nr. 38; 12-11-1861).

In 1867 laat Gerritje van Maanen, bejaard, ongehuwd, dienstbaar te Scherpenzeel haar testatment maken. Erfgenaam: Harmen Veenendaal, tapper te Scherpenzeel. Gedaan ten huize van Gerritje, wijk A nr. 15. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 11; 12-03-1867).

In 1871 vindt er inventarisatie plaats van de boedel van Harmen Veenendaal, testament van 01-03-1871, not. W. Huender te Scherpenzeel, t.v.v. de erfgenamen: Gijsbert van der Woerd, rentenier te Scherpenzeel; Herman Overeem, timmerman te Scherpenzeel; Jan Derk Antonie Rouwendal, arbeider te Woudenberg. Taxateur: Jacob Overeem, timmerman te Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v. f 103,60. F 800,= geleend aan Herman Overeem. Vorderingen: f 340,18. Gedaan ten huize van Harmen, wijk B nr. 15. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 17; 09-06-1871).

2. Gerrit Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 05/18-08-1799, tr. Maarssen 27-03-1824 Margarita Everts, geb. Maarssen 1795, dr. van Dirk Everts en Maria Brink

                Margarita woont in 1861als weduwe  in Amsterdam.

3. Johannes Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 20-11/20-12-1801, ov. Utrecht 21-05-1824, ongehuwd

4. Reinhard/Reindert Veenendaal, geb./ged. Woudenberg en Scherpenzeel 06/19-02-1804, wolkammer, ov. Scherpenzeel 24-02-1826, ongehuwd

5. Maria Veenendaal, geb./ged. Woudenberg en Scherpenzeel 09/23-03-1806

6. Jan Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 14-01/07-02-1808, schilder te Brummen (1861), tr. Scherpenzeel 14-06-1833 Gerritje Davelaar, ged. Renswoude 08-10-1811, dr. van Jan Gerrits Davelaar en Annetje Jacobs de Bruin ook wel van Westeneng

7. Jantje Veenendaal, geb./ged. Woudenberg en Scherpenzeel 31-01/20-02-1810, tr. Gerrit Pieter van Eck, meester­knecht op een kaarsenfabriek te Amsterdam

IIb

Hendrik Otten Veenendaal, geb. Ederveen, ged. Renswoude 03-06-1742, ov. Woudenberg 10-04-1815, tr. Willempje Hendriks van Lunteren, geb. 1767, ov. Scherpenzeel 21-02-1837, dr. van Hendrik van Lunteren en NN

Uit dit huw.:

1. Metje Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 22-05/10-06-1804, get. Breunisje Kuus, ov. Woudenberg 12-10-1830, tr. Woudenberg 22-01-1825 Jan van Kooten, geb./ged. Woudenberg 20-02/09-03-1800, metselaar, ov. Kesteren 24-04-1877, zn. van Teunis van Kooten en Willempje Gerrits van Apeldoorn. Jan van Kooten, tr. (2) Woudenberg 22-08-1832 Geertje van Wagensveld, geb./ged. Woudenberg 09/25-03-1810, ov. Woudenberg 08-05-1857, dr. van Jakobus van Wagensveld en Willempje Jans van Geijtenbeek, tr. (3) Kesteren 14-10-1859 Roelofke van Remmaarden, wed. Gerrit van Omsenvorts, geb. Lienden 20-05-1804, dr. van Jan van Remmaarden en Anneke van Maurik

2. Hendrik Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 31-03/20-04-1806, ov. Leusden 27-12-1848, tr. Driebergen 14-05-1831 Petronella Groenestein, geb. Leusden 1806, ov. Leusden 30-04-1866, dr. van Cornelis Tijmensen Groenestein en Maria Dirksen

                Kinderen te Leusden.

3. Oth Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 31-07/20-08-1809, volgt IIIc

IIIc

Oth Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 31-07/20-08-1809, wever, ov. Scherpenzeel 06-01-1854, tr. Scherpenzeel 11-04-1834 Jannigje Schuilenburg, geb./ged. Scherpenzeel 17-12-1816/05-01-1817, ov. Scherpenzeel 16-11-1839, dr. van Barend Schuilenburg en Willemijntje van Davelaar

Uit dit huw.:

1. Hendrik Veenendaal, geb./ged. Scherpenzeel 04/29-03-1835, volgt IV

2. Willemijntje Veenendaal, geb./ged. Scherpenzeel 14-03/30-04-1837, ov. Scherpenzeel 29-03-1841

3. Willempje Veenendaal, geb./ged. Scherpenzeel 19-02/31-03-1839, ov. Scherpenzeel 05-06-1839

IV

Hendrik Veenendaal, geb./ged. Scherpenzeel 04/29-03-1835, arbeider, tr. Scherpenzeel 14-11-1861 Willemijntje van Kooten, geb. Woudenberg 03-12-1835, ov. Zeist 26-04-1906, dr. van Marretje van Kooten

Uit dit huw.:

 Kinderen:

1. Otto Veenendaal, geb. Scherpenzeel 08-01-1863, ov. Scherpenzeel 07-02-1863

2. Martje Veenendaal, geb. Scherpenzeel 08-01-1863, ov. Scherpenzeel 12-01-1863

3. Otto Veenendaal, geb./ged. Scherpenzeel 12-06/31-07-1864

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

juli 2011