Velzen, van

I

Jan/Johannes van Velzen, geb. 1764, dagwerker, klepperman, ov. Scherpenzeel 03-05-1828, zn. van Willem van Velzen en Sijtje Raadsheer tr. Anna van der Kleij, geb. 1781, ov. Woudenberg 23-04-1847, dr. van Pieter van der Kleij en Gerritje Beverwijk

Uit dit huw.:

1. Willem van Velzen, geb./ged. Scherpenzeel 22/25-06-1809

2. Gerrit van Velzen, geb./ged. Scherpenzeel 05/17-11-1811, volgt II

3. Sijtje van Velzen, geb./ged. Scherpenzeel 01/06-02-1814, ov. Scherpenzeel 22-10-1815

4. Hendrikus van Velzen, geb./ged. Scherpenzeel 03/22-09-1816,  ov. Woudenberg 13-12-1869, tr. Woudenberg 19-03-1841 Maria Johanna Magdalena Worthmann, geb. Diepholz (Hannover) 1866,  ov. Woudenberg 01-10-1893, begr. Lambalgen, dr. van Herman Friedrich Worthmann en Anna Dorothea Thiemann

In 1861 wordt Clement Lens, medicine doctor te Scherpenzeel gelast door Hendricus van Velzen, boodschaploper te Woudenberg om een wissel van f 177,83 te betalen. Clement weigert betaling, want hij had geschreven dat hij op 16 april f 100,= zal betalen en de rest de volgende maand, waartegen de notaris protesteert. Clement weigert het protest te ondertekenen. (Not. Scherpenzeel 4140; 16-03-1861).

Uit dit huw.:

1. Anna Dorothea Worthmann/van Velzen, geb. Woudenberg 27-02-1841 (erkend bij huw.), ov. Amersfoort 07-04-1875, tr. Amersfoort 17-05-1871 Johannes Jacob Hellendoorn, geb. Amersfoort 19-02-1843, ov. Amersfoort 21-09-1916, zn. van Daniël Hellendoorn en Gerritje Evertse Kwint. Johannes Jacob Hellendoorn, tr. (2) Amersfoort 05-08-1876 Aaltje Bakkenes, geb. Renswoude 27-02-1839, ov. Amersfoort 03-03-1904, dr. van Ariën Elbertsen Bakkenes en Wijntje van Ginkel

2. Annetje van Velzen, geb. Woudenberg 12-04-1846, ov. Woudenberg 01-05-1870, ongehuwd

3. Wilhelmina van Velzen, geb Woudenberg 06-09-1848, ged. in de Grote Kerk 24-09-1848, ov. Woudenberg 10-04-1890, tr. Woudenberg 26-08-1874 Teunis Koudijs, geb. Woudenberg 04-06-1847, ov. Woudenberg 09-04-1889, zn. van Teunis Koudijs en Gerritje Swart

4. Herman Frederik van Velzen, geb Woudenberg 06-04-1855, ged. in de Grote Kerk 29-04-1855, klompenmaker, ov. Scherpenzeel 05-08-1921, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel: Herman Frederik van Velzen met attestatie van Utrecht sept. 1896.

 

II

Gerrit van Velzen, geb./ged. Scherpenzeel 05/17-11-1811, arbeider, ov. Scherpenzeel 04-11-1856, tr. Woudenberg 23-08-1839 Ida Aardsen van der Horst geb./ged. Nijkerk 27-06/03-07-1805, ov. Scherpenzeel 18-11-1856, dr. van Meijns/Mijndert Aardsen van der Horst en Annetje Jacobs

                Lidm. Scherpenzeel: Gerrit van Velzen, met attestatie van Woudenberg 01-02-1841.

Uit dit huw.:

1. Johannis van Velzen, geb./ged. Scherpenzeel 10/27-09-1840, ov. Maartensdijk 20-05-1915, tr. Maartensdijk 01-07-1870 Jannigje van der Heide, geb. Maartensdijk 12-07-1844, ov. Maartensdijk 24-12-1940, dr. van Pieter van der Heide en Barentje Veldhuizen

Lidm. Scherpenzeel: Johannes van Velzen met attestatie van Breda 17-06-1862, met attestatie vertrokken naar Maartensdijk 1865.

2. Mijndert van Velzen, geb./ged. Scherpenzeel 22/27-03-1842, ov. De Bilt 05-03-1921, tr. Maartensdijk 17-12-1875 Hendrikje Besselse, geb. De Bilt 01-08-1852, ov. De Bilt 29-11-1924, dr. van Wessel Besselse en Pieternella van Zoest

3. Willem van Velzen, geb./ged. Scherpenzeel 06-03/08-04-1844

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

september 2010