Van ´t Voort (1)

De familie van ´t Voort, later ook wel geschreven als Van ´t Foort komt van de gelijknamige Woudenbergse boerderij die vlak ten zuiden van Scherpenzeel lag. Daarom komen de oudste gegevens vooral uit de DTB van Scherpenzeel en uit het boekje van W.H.M. Nieuwenhuis; Repertorium op de beleningen van de hofsteden rond de Holevoet te Scherpenzeel (Bel. Holevoet), uitgave van de Vereniging Oud Scherpenzeel, 1989. Een andere bron is: S. Laansma; Familie van ’t Voort/’t Foort (Renswoude) in Gens Nostra 1969, blz. 303 ev.

I

Jan Woutersz, molenaar, ov. ca. 1631, tr. (1) Geertje Brants, dr. van Brand Teunissen, tr. (2) Tijmantje Tijmansdr. Tijmantje Tijmansdr tr. (2) Cornelis Adriaensz

In 1612 wordt Jan Woutersz beleend na opdracht door Johan Jansz Mom de Jonge met de Bree met twee haverkampen, de maatgens, het turfkampje en de Heijntje Bissens hofstede met het huis in ´t Voorde (HUA; Leenhof  99, fol. 100; 13-06-1612. Bel. Holevoet nr. 3).

In 1616 wordt Jan Woutersz beleend na opdracht door Johan Jansz Mom de Jonge met 2 ½ morgen genaamd de hofstede met de brink en het Vaaltstukje in ´t Voorde (HUA; Leenhof 99, fol. 202; 1616 Bel. Holevoet nr. 5).

In 1650 wordt Cornelis Adriaensz beleend met 3 morgen pollen veen te Renswoude, als erfgenaam van Brand Theunisz (Huis Amerongen 1180, fol. 17; 1650).

Uit het 1e of 2e huw.:

1. Wouter Jansz, tr. Anna Hermans

In 1664 verkoopt Wouter Jansz de Pollen onder Renswoude aan Willem Theunis Brantsz (Huis Amerongen 1180, fol. 41 en Dorpsgerecht 142; 28-06-1664).

2. Cornelis Jansz (van ’t Voort), volgt II

II

Cornelis Jansz (van ’t Voort), tr. NN

In 1631 wordt Cornelis Jansz beleend na dode van vader Jan Woutersz, met de Bree met twee haverkampen, de maatgens, het turfkampje en de Heijntje Bissens hofstede met het huis in ´t Voorde (Leenhof 103, fol. 25; 1631. Bel. Holevoet nr. 3).

In 1631 wordt Cornelis Jansz beleend na dode van vader Jan Woutersz, met 2 ½ morgen genaamd de hofstede met de brink en het Vaaltstukje in ´t Voorde (Leenhof 103, fol. 24vo; 1631. Bel. Holevoet nr. 3).

In 1636 wordt Cornelis Jansz beleend een kamp in ’t Voort van Peter Lambertsz Feer x Hermantje Jans (Leenhof 103, fol. 161vo; 1636. Bel. Holevoet nr. 4).

Uit dit huw.:

1. Jan Cornelisz van ’t Voort

In 1651 wordt Jan Cornelisz van ´t Voort beleend na dode van vader Cornelis Jansz, met de Bree met twee haverkampen, de maatgens, het turfkampje en de Heijntje Bissens hofstede met het huis in ´t Voort (Leenhof 105, fol. 195; 1651. Bel. Holevoet nr. 3).

In 1651 wordt Jan Cornelisz van ´t Voort beleend na dode van vader Cornelis Jansz, met een kamp in het erf ´t Voort (Leenhof 105, fol. 197; 1651. Bel. Holevoet nr. 4).

In 1651 wordt Jan Cornelisz van ´t Voort beleend na dode van vader Cornelis Jansz, met 2 ½ morgen genaamd de hofstede met de brink en het Vaaltstukje in ´t Voorde (Leenhof 105, fol. 196; 1651. Bel. Holevoet nr. 5).

In 1663 schenkt Jan, zoon van Cornelis Jansen van ´t Voord f 3-0 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; 22-01-1663).

In 1668 worden van drie percelen in ’t Voort zes percelen gemaakt en verdeeld onder de zes kinderen van Cornelis Jansz (Leenhof 108, fol. 263; 09-09-1668. Bel. Holevoet nr. 3).

In 1669 wordt Jan Cornelisz na dode van zijn vader Cornelis Jansz beleend met de Grote Witskamp en 1/3 deel van de Kleine Witskamp in ’t Voort (Leenhof 108, fol. 255;1669. Bel. Holevoet nr. 6). Dit deel gaat na zijn dood in 1671 over op zijn zusters. In 1680 gaat het bij maaggescheid over op zwager Jan Theunisz (Leenhof 110, fol. 2vo; 1680. Bel. Holevoet nr. 6).

2. Geertje Cornelissen, tr. Jacob Claesz, ov. voor 1671

In 1669 wordt Jacob Claesz beleend na dode van zijn schoonvader Cornelis Jansz met het erf ’t Voort (Leenhof 108, fol. 260; 1669. Bel. Holevoet nr. 11).

Nakomelingen staan in genealogie Ruwinkel 3

3. Hendrikje Cornelissen van ‘t Voort, tr. Jan Thonisz van Ronselaar, ov. voor 1694

In 1665 vragen Jan Thonissen van Ronselaer en Hendrickje Cornelis van Voort octrooi om elkaar te lijftochten met de tinsweer van Cleyn of Luttel Lambalgen. Hun oudste zoon Cornelis Jansen zal 500 gl. vooraf krijgen. Bij zijn dood zal het oudste kind 100 gl. krijgen (Huis Amerongen 1181, nr. 40; 11-12-1665).

In 1669 wordt Jan Theunisz beleend na dode van zijn schoonvader Cornelis Jansz met een deel van de Bree en de Witskamp in ’t Voort (Leenhof 108, fol. 257; 1669. Bel. Holevoet nr. 8).

In 1680 wordt Jan Theunis beleend, bij maaggescheid met zijn schoonzusters, met de Grote Witskamp en 1/3 deel van de Kleine Witskamp in ’t Voort , eerder in eigendom van zijn zwager Jan Cornelissen van ’t Voort (Leenhof 110, fol. 2vo; 1680. Bel. Holevoet nr. 6).

            Uit dit huw.:

            1. Cornelis Jansz

In 1665 wordt Cornelis Jans als oudste zoon met 500, gl. geprelegateerd door zijn ouders (Huis Amerongen 1181, nr. 40; 11-12-1665).

            2. Willem Jansz

In 1694 wordt Willem Jansz beleend na dode van zijn vader met een deel van de Bree en de Witskamp in ’t Voort (Leenhof 112, fol. 325; 1694. Bel. Holevoet nr. 8). In 1703 verkoopt hij het.

            3. Gijsbertien Jans van Ronseler

In 1663 contribueert Gijsbertien, dochter van Jan van Ronseler 2 gl. 10 st. om avonddiensten in de kerk van Scherpenzeel mogelijk te maken (Herv. Arch. Scherpenzeel 275; 22-01-1663).

            4. Marritje Jans

In 1694 wordt Marritje Jans beleend na dode van haar vader met de Grote Witskamp en 1/3 deel van de Kleine Witskamp in ’t Voort (Leenhof 111, fol. 155; 1694. Bel. Holevoet nr. 6).

Blijkbaar is dit fout, want haar zwager Willem Jansz van Lambalgen is bij zijn 2e huw. in 1694 eigenaar.

5. Thonis Jansz, won. Hamersveld tr. Leusden (gerecht) 15-12-1682 Marrijtgen Jordens, jd, van Kallenbroek. Marrijtgen Jordens, won. Hamersveld tr. (2) Leusden (gerecht ) 01-06-1694 Willem Jansz van Lambalgen, jm, won. Klein Lambalgen. Willem Jansz van Lambalgen, won. Lambalgen, tr. (2) Hamersveld (RK) 19-08-1701 en Leusden (gerecht) 02-09-1701 Marritje Cornelis, mi.j. jd, dr. van Cornelis Hendricksen. Maria Cornelis otr. (2) Leusden (gerecht) 04-12-1714 Hendrik van ’t Hof, wed. Geertruijd Claas, karman in ’t veer van Amersfoort op Utrecht

Huw. voorw. tussen Willem Jansz van Lambalgen en Marrrijtgen Jordens, wed. Thonis Jansz, won. Hamersveld. Willem is daar eigenaar van een deel in ’t Voort, dat in 1694 beleend is op zijn schoonzuster Marritje Jans. Blijkbaar is hier een fout gemaakt. (AT023b001; 22-04-1694. Belening in: Leenhof 111, fol. 155; 1694. Bel. Holevoet nr. 6).

In 1705 verkoopt hij dit deel van ’t Voort aan Cornelis Hendriksz (Leenhof 112, fol. 215vo; 1705. Bel. Holevoet nr. 6).

4. Aartje Cornelissen, volgt IIIa

5. Jantje Cornelissen van ‘t Voort, tr. Scherpenzeel 26-09-1658 Gijsbert Brantsz van Roijwinkel, ov. 1708, zn. van Brand Gijsbertsz van Roijwinkel

Van 1669-1708 is Gijsbert Brantsz eigenaar van Groot Ruwinkel (Leenboek Huis Scherpenzeel, Ruwinkel nr. 48-52).

In 1669 wordt Gijsbert Brantsz beleend na dode van zijn schoonvader Cornelis Jansz, met de Bree in ’t Voort (Leenhof 108, fol. 256; 1669. Bel. Holevoet nr. 7).

In 1687 laten Gijsbert Brantsz en Jantje Cornelissen van ´t Voort hun testament maken. Erfgenamen: hun 6 kinderen (HUA; V002a001; 17-03-1687).

            Uit dit huw.:

1. Henrickien Gijsberts, ged. Scherpenzeel 08-01-1660, op Roijwinckel, tr. Jan Willemsz van Amerongen

2. Marritien Gijsberts, ged. Scherpenzeel 16-11-1662, op Roijwinckel, tr. Renswoude 14-12-1684 (otr.Scherpenzeel) Herman Jansz van Egdom

In 1708 wordt Herman Jansz van Egdom beleend na dode van zijn schoonvader Gijsbert Brantsz, met de Bree in ’t Voort. Het wordt datzelfde jaar verkocht (Leenhof 112, fol. 325; 1708. Bel. Holevoet nr. 7).

            3. Brant Gijsbertsz, ged. Renswoude 13-11-1670

Van 1708-1736 is Brant Gijsbertsz eigenaar van een kamp in Ruwinkel (Leenboek Huis Scherpenzeel, Ruwinkel nr. 53,54).

                4. Cornelis Gijsbertsz, ged. Scherpenzeel 02-11-1673, op Rowinckel

Van 1708-1745 is Cornelis Gijsbertsz eigenaar van een kamp in Ruwinkel (Leenboek Huis Scherpenzeel, Ruwinkel nr. 66).

5. Geertje Gijsberts, ged. Scherpenzeel 08-03-1676,  op Rowinckel, tr. Renswoude (otr. Scherpenzeel 07-04-1…) Cornelis Claasz, jm. op de Kleine Vliert

Van 1708-1717 wordt Geertje Gijsberts van Roijwinkel beleend met een kamp in Ruwinkel (Leenboek Huis Scherpenzeel, Ruwinkel nr. 63).

                6. Jan Gijsbertsz, ged. Scherpenzeel 18-08-1678 op Rowinckel

6. Merrigje Cornelissen, volgt IIIb

IIIa

Aartje Cornelissen, tr. Willem Jacobsz van Coudijs, timmerman, ov. 07-02-1684, zn. van Jacob Willemsz van Coudijs en Grietje Jansz

In 1669 wordt Willem Jacobsz beleend na dode van zijn schoonvader Cornelis Jansz, met de haverkamp naast de Bree in ’t Voort (Leenhof 108, fol. 257; 1669. Bel. Holevoet nr. 8).

In 1681 erft Willem Jacobsz, oudste zoon, volgens loting, de 1 ½ morgen in Coudijs van zijn vader (Huis Amerongen 1182, fol. 29; Bel. Holevoet nr. 34).

Lidm. Scherpenzeel 11-04-1658: Willem Jacopsen.

Lidm. Scherpenzeel 11-07-1658: Aertien Cornelissen, huisvrouw Willem Jacopsen.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Willem Jacobsen, timmerman en Aertje Cornelissen.

In 1674 worden Willem en Gijsbert Jacobsz benoemd tot mombers van de drie onmondige kinderen van zal. Egbert Jacobsz, op Groot Oordel (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 18-10-1674).

Testament, waarbij de kinderen worden genoemd (AT015a003; 19-12-1679).

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Willemsz Coudijs, ged. Scherpenzeel 17-01-1647, jong ov.

2. Jannitgen Willemsz Coudijs, ged. Scherpenzeel 28-03-1652

3. Marie Willems Coudijs, ged. Scherpenzeel ..-12-1657, volgt IVa

4. Maeijtje Willemsen van Coudijs, ov. 1715, tr. Scherpenzeel 15-11-1696 Cornelis Arisen van ’t Willer, ov. voor 1715

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1686: Maeijtje Willemsen van Coudijs, jd.

Maeijtje Willemsen van Coudijs, huisvrouw Cornelis Aelbertsen van ’t Willer, met attestatie van Amsterdam 25-12-1696.

Lidm. Scherpenzeel 23-05-1697: Cornelis Arisen van ’t Willer.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Maeijtje Willemsen van Coudijs, weduwe, ov. 1715.

5. Cornelis Willemsen van Coudijs, ged. Scherpenzeel 11-12-1659, ov. voor 1724, tr. Scherpenzeel 25-03-1688 Marrijtje Hendricksen van Geijtenbeeck, dr. van Hendrick Fredericksen van Geijtenbeek

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1685: Cornelis Willemsen van Coudijs. Genoemd in lidm. lijst Scherpenzeel 1715.

In 1724 wordt Cornelis Willemsz, oudste zoon beleend in na dode van zijn vader met 1 ½ morgen in Coudijs (Huis Amerongen 1186, fol. 17vo; 11-09-1724. Bel. Holevoet nr. 34).

Uit dit huw.:

1. Willem Cornelissen Coudijs, ged. Scherpenzeel 17-02-1689

In 1738 wordt Willem Cornelis van Coudijs beleend na dode van zijn vader 1 ½ morgen in Coudijs (Huis Amerongen 1186, fol. 115; 11-11-1738. Bel. Holevoet nr. 34). Hij verkoopt het in 1769 aan Cornelis van Santen.

            2. Gijsbert Cornelissen Coudijs, ged. Scherpenzeel 15-02-1691

3. Rutger Cornelissen Coudijs, ged. Scherpenzeel 05-11-1693

                               Lidm. Scherpenzeel 25-12-1724: Rutger Kornelissen van Koudijs.

            4. Derckje Cornelissen Coudijs, ged. Scherpenzeel 25-12-1695

5. Cunera Cornelissen Coudijs, ged. Scherpenzeel 25-12-1695

6. Jantje Cornelissen Coudijs, ged. Scherpenzeel 24-12-1698

                               Lidm. Scherpenzeel 25-12-1724: Jantje Kornelissen van Koudijs.

6. Frans Willemsen van Coudijs, ged. Scherpenzeel 15-05-1664, aan de Holevoet, tr. Scherpenzeel 27-05-1699 Hendrickje Jansen van Klein Kolfschoten, ged. Scherpenzeel 03-01-1664, dr. van Jan Rutgers en Heiltje Everts

Uit dit huw.:

1. Jan Fransen Coudijs, ged. Scherpenzeel 05-05-1700

2. Heiltje Fransen Coudijs, ged. Scherpenzeel 12-03-1702

Lidm. Scherpenzeel 19-10-1727: Heijltje Franssen van Koudijs.

3. Willem Fransen Coudijs, ged. Scherpenzeel 12-10-1704

4. Aertje Fransen Coudijs, ged. Scherpenzeel 21-11-1706

7. Rutger Willemsz Coudijs, ged. Scherpenzeel 25-11-1666

8. Jan Willemsz van Coudijs, ged. Scherpenzeel 03-10-1669, aen den Hoolevoet, tr. Woude7nberg 17-03-1700 Maagje Hendriks van Overeem

Uit dit huw.:

1. Aertjen Jans Coudijs, ged. Woudenberg 09-01-1701, get. Maria Otten

2. Willem Jansz Coudijs, ged. Woudenberg 16-07-1702, get. Ariaantje Jans van Blootenburg

3. Hendrik Jansz Coudijs, ged. Woudenberg 23-12-1703, get. Heijtle Hendriks

4. Hendrik Jansz Coudijs, ged. Woudenberg 10-12-1704, get. Trijntje

5. Jacob Jansz Coudijs, ged. Woudenberg 05-05-1706, get. Trijntje Fredriks

6. Aertje Jans Coudijs, ged. Woudenberg 23-11-1707, get. Trijntje Frederiks

7. Willemijntje Coudijs, ged. Woudenberg 19-05-1709, get. Grietje Jans Steenhof

8. Trijntje Coudijs, ged. Woudenberg 24-12-1710, get. Willemijntje Hendriks

9. Jakmijntje Coudijs, ged. Woudenberg 10-04-1712, get. Gerritje Jans van Langelaar

10. Aertje Jans Coudijs, ged. Woudenberg 22-10-1713, get. Heiltje Hendriks

11. Gerrit Jansz Coudijs, ged. Woudenberg 01-12-1715, get. Jannetje Jans

12. Jacob Jansz Coudijs, ged. Woudenberg 08-04-1719, get. Jantje Hendriks

13. Jacob Jansz Coudijs, ged. Woudenberg 01-09-1720, get. Heiltje Overeem

9. Hendrick Willemsz Coudijs, ged. Scherpenzeel 27-05-1672

10. Grietje Willems Coudijs, ged. Scherpenzeel 21-02-1675

Grietje Willemsen van Coudijs lidm. te Scherpenzeel 01-10-1699

11. Jacob Willemsz Coudijs, ged. Scherpenzeel 01-04-1678

IVa

Marie Willems Coudijs, ged. Scherpenzeel ..-12-1657, tr. Scherpenzeel 09-08-1685 Mor Gerritsz van ‘t Voort

Lidm. Scherpenzeel 08-04-1683: Marijtje Willemsen van Coudijs, jd.

In 1720 wordt Morre Gerritsz van ´t Voort beleend na dode van zijn schoonvader Willem Jacobsz met de haverkamp naast de Bree in ’t Voort (Leenhof 114, fol. 163; 1720. Bel. Holevoet nr. 9).

Uit dit huw.:

1. Willem Morren van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 19-09-1686

2. Marij Morren van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 21-07-1689

3. Grietje Morren van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 03-04-1692

4. Gerrit Morren van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 04-11-1694

5. Rutger Morren van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 26-12-1696, volgt Va

6. Aertje Morren van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 15/26-09-1700

7. Jacobje Morren van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 25-03-1705, tr. Scherpenzeel 10-04-1735 Peter Harmsen van Oijk/Knaep, ged. Scherpenzeel 20-06-1706, zn. van Herman Petersen Knaep en Cornelia Petersen

Va

Rutger Morren van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 26-12-1696, ov. voor 1775, tr. Woudenberg 26-11-1739 Jannigje Hendriks van Voorst

In 1738 wordt Rutger Morren van ´t Voort beleend na dode van zijn vader Mor Gerritsz met de haverkamp naast de Bree in ’t Voort (Leenhof 116, fol. 351; 1738. Bel. Holevoet nr. 9).

Uit dit huw.:

1. Maria Rutgers van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 18-09-1740, in de Achterstraat

2. Aeltje Rutgers van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 18-09-1740, in de Achterstraat

3. Marrie Rutgers van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 25-03-1742, in de Achterstraat

4. Aaltje Rutgers van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 27-10-1743, in de Achterstraat

5. Hendrik Rutgersz van ´t Voort, ged. Woudenberg 19-12-1745, get. Cornelia Otten

6. Wilhelmina Rutgers van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 27-09-1747, in de Achterstraat, ov. Woudenberg 12-04-1815

In 1768 wordt Mor Rutgersz van ´t Voort, mede namens broer Jan Rutgersz en zuster Willemijntje Rutgers beleend na dode van zijn vader Rutger Morren met de haverkamp naast de Bree in ’t Voort (Leenhof 122, fol. 207; 1768. Bel. Holevoet nr. 9).

Bij haar ov. heet haar moeder: Jannetje van Zanten.

7. Mor Rutgersz van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 14-09-1749, in de Achterstraat, ov. te Woudenberg aangegeven op 06-12-1809, begr. Scherpenzeel 09-12-1809

In 1768 wordt Mor Rutgersz van ´t Voort, mede namens broer Jan Rutgersz en zuster Willemijntje Rutgers beleend na dode van zijn vader Rutger Morren met de haverkamp naast de Bree in ’t Voort (Leenhof 122, fol. 207; 1768. Bel. Holevoet nr. 9).

8. Hendrick Rutgersz van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 03-10-1751, in de Achterstraat

9. Aaltje Rutgers van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 10-12-1752, in de Achterstraat

10. Hendrick Rutgersz van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 06-04-1755, in de Achterstraat

11. Jan Rutgersz van ´t Voort

In 1768 wordt Mor Rutgersz van ´t Voort, mede namens broer Jan Rutgersz en zuster Willemijntje Rutgers beleend na dode van zijn vader Rutger Morren met de haverkamp naast de Bree in ’t Voort (Leenhof 122, fol. 207; 1768. Bel. Holevoet nr. 9).

IIIb

Merrigje Cornelissen, ov. voor 1695, tr. (1) Scherpenzeel 18-11-1660 Evert Teunisz van Donckelaer, zn. van Teunis Jansen van Donckelaer en Anneken Willems, otr. (2) Amerongen (att. naar Woudenberg 15-02-1680) Cors Thonisz, van Ginkel, ged. Amerongen 20-12-1657, zn. van Teunis Corsz en Aeltje Meijns

In 1669 wordt Evert Theunisz beleend na dode van zijn schoonvader Cornelis Jansz met een haverkamp in ’t Voort (Leenhof 108, fol. 259;1669. Bel. Holevoet nr. 10).

In 1669 wordt Marrigje Cornelissen, wed. Evert Theunisz, nu x Kors Thonis beleend na dode van haar man beleend met een haverkamp in ’t Voort (Leenhof 110, fol. 255vo; 1669. Bel. Holevoet nr. 10).

In 1687 wordt Marrigje Kornelis beleend na dode van haar man Evert Theunisz met de Haverkamp van ´t Voort. Haar tegenwoordige man Kors Thonisz doet eed (HUA; Leenhof 110, fol. 255vo; 1687).

In 1695 wordt Kornelis Evertsz eend na dode van zijn moeder Marrigje Kornelis met de Haverkamp van ´t Voort (HUA; Leenhof 111, fol. 213vo; 1695).

In 1696 wordt Maria Willems, dochter van Willem Evertsz beleend na opdracht van (haar oom?) Kornelis Evertsz (HUA; Leenhof 111, fol. 256; 1696).

Uit het 1e huw.:

1. Cornelis Evertsz

In 1695 wordt Cornelis Evertsz beleend na dode van zijn moeder met een haverkamp in ’t Voort (Leenhof  111, fol. 213vo; 1695. Bel. Holevoet nr. 10). Hij verkoopt het in 1696 aan Maria Willems, dr. van Willem Evertsz (broer?).

2. Marij Everts, ged. Scherpenzeel 17-08-1662

3. Theunis Evertsz, ged. Scherpenzeel 15-03-1668, op Ouwenhorst

4. Erris Evertsz van ‘t Voort, ged. Scherpenzeel 26-12-1669, op Ouwenhorst, volgt IVb

5. Marij Everts, ged. Scherpenzeel 27-08-1671, op Ouwenhorst

6. Anneke Everts, ged. Scherpenzeel 11-01-1674, op Ouwenhorst

7. Geertje Everts, ged. Scherpenzeel 14-11-1675, op Ouwenhorst

8. Hendrickje Everts, ged. Scherpenzeel 16-09-1677, op Ouwenhorst

9.? Jan Evertsz van ’t Voort, jm. van Woudenberg, tr. Woudenberg 26-02-1699 Maria Otten van de Burgwal, jd., van Woudenberg

                Zie Van ´t Voort (2)

10? Willem Evertsz

Zie opmerking boven bij Cornelis Evertsz.

IVb

Erris Evertsz van ‘t Voort, ged. Scherpenzeel 26-12-1669, op Ouwenhorst, tr. Woudenberg02-12-1696 Gijsbertje Antonij van Overeem, dr. van Anthonij Dirksz van Overeem enMaijtje Jans. Gijsbertje tr. (2) Woudenberg 04-12-1707 Dirk Gerritz van Barneveld, won. Woudenberg

Uit dit huw.:

1. Anthonij Errisz. van ’t Voort, ged. Amerongen 09-12-1697

2. Anthonij Errisz. van ’t Voort, ged. Amerongen 05-02-1699, volgt Vb

2. Marijtje Errissen van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 04-09-1701, op Ruijmeler

3. Errisje Errissen van ´t Voort, ged. Woudenberg 25-10-1705, get. Maria Hendriks, tr. Renswoude 22-11-1733 Jan Jansz van Lambalgen, ged. Woudenberg 16-09-1703, zn. van Jan Wulfertsz en Willemijn Jansen van Ginkel

Lidm. Woudenberg 14-04-1759: Errissie Errisz van ´t Voort, met attestatie vertrokken naar Doorn 24-12-1759.

Vb

Anthonij Errisz van ’t Voort, ged. Amerongen 05-02-1699, ov. voor 1769, tr. Woudenberg 05-12-1734 Teunisje Jansen van Doorn, ged. Leersum 18-02-1715, ov. voor 1769, dr. van Jan Jansz van Doorn en Willemijntje Elis

Uit dit huw.:

1. Arris Anthonisz van ’t Foort, ged. Woudenberg 25-12-1735, get. Maria Jans, volgt VIa

2. Gijsbertje Anthonissen van ’t Foort, ged. Woudenberg 08-11-1739, get. Marritje Willems, begr. Woudenberg 20-10-1777, otr. Doorn 24-10-1761 Aalt Teunissen van de Wetering, ged. Woudenberg 14-12-1732, begr. Woudenberg 22-04-1797, zn. van Teunis Dirksz van de Wetering en Jantje Wulferts van Overeem

3. Dirk Anthonisz. van ’t Foort, ged. Woudenberg 24-12-1741, get. Jantje Jans, volgt VIb

VIa

Arris/Erris Anthonisz van ’t Foort, ged. Woudenberg 25-12-1735, begr. Woudenberg 22-02-1788, tr. Doorn 07-03-1761 Jannetje Teunissen van de Wetering, ged. Renswoude 02-10-1740, ov. Woudenberg 05-03-1830, dr. van Teunis Dirksz van de Wetering en Jantje Wulferts van Overeem

Uit dit huw.:

1. Teuntje van ’t Foort, ged. Woudenberg 16-05-1762, get. Maria Teunissen van de Wetering, ov. Woudenberg 06-07-1852, tr. Doorn 17-11-1793 Elbert Donkersteeg, geb.Leusden 1796, ov. Woudenberg 17-05-1838, zn. van Elbert Donkersteeg en Maatje van Kolfschoten

2. Jantje van ’t Foort, ged. Woudenberg 21-10-1764, get. Maria Teunissen van de Wetering, ov. Woudenberg 15-04-1796 (kraambed), tr. Woudenberg 10-03-1793 Gerrit Jansz van Egdom, ged. Woudenberg 27-12-1757, ov. Woudenberg 22-09-1815, zn. van Jan Gerritsz van Egdom en Aaltje Hermens van Abbelaar

3. Antonie van ’t Foort, ged. Woudenberg 25-10-1764, get. Maria Teunissen van de Wetering, ov. 12-06-1832, tr. Doorn 05-02-1825 Dirkje van Drieënhuizen, ged. Doorn 29-07-1804, dr. van Dirk van Drieënhuizen en Jannigje van Bremen

Uit dit huw.:

1. Jannigje van ´t Foort, geb. Woudenberg 04-01-1826, ov. Woudenberg 08-01-1897, tr. Woudenberg 23-01-1869 Gerrit van Harskamp, geb. Maarn 06-06-1837, zn. van Teunis van Harskamp en Jacomijntje van Ravenhorst

                Kind Teunis bij huwelijk erkend.

2. Teunisje van ´t Foort, geb. Woudenberg 15-12-1830, ov. Woudenberg 09-03-1832

4. Teunis van ’t Foort, ged. Woudenberg 28-10-1770, get. Gijsbertje Anthonisz van ’t Foort, begr. Woudenberg 21-03-1774

5. Dirk van ’t Foort, ged. Woudenberg 16-01-1774, get. Gijsbertje Anthonisz van ’t Foort

6. Dirkje van ’t Foort, ged. Woudenberg 18-06-1775, get. Gijsbertje Anthonisz van ’t Foort, begr. Woudenberg 11-05-1780

7. Jan van ’t Foort, ged. Woudenberg 03-01-1779, get. Hendrikje Bakker, begr. Woudenberg 19-02-1807, ongehuwd

8. Teunis van ’t Foort, geb./ged. Woudenberg 02/06-10-1782, get. Aaltje Hendriks van Huigenbos, ov. Woudenberg 06-10-1857, tr. Woudenberg17-10-1829 Marretje van de Kamp, geb./ged. Woudenberg 03/12-08-1798, ov. Woudenberg 14-10-1880, dr. van Evert Morren van de Kamp en Ida Barten van Lunteren

            Uit dit huw.:

1. Erris van ´t Voort, geb. Woudenberg 29-12-1829, ov. Utrecht 11-03-1874, tr. Zeist 14-12-1871 Willemijntje de Bie, geb. Doorn 29-10-1848, dr. van Cornelis de Bie en Grietje Rijkse

2. Ida van ´t Voort, geb. Woudenberg 26-01-1832, ov. Doorn 17-01-1901

            Kind:

            1. Johannes van ´t Voort, geb. Utrecht 1863, ov. Woudenberg 05-08-1863

3. Jan van ´t Foort, geb. Woudenberg 15-01-1834, ov. Doorn 30-06-1911, ongehuwd

4. Evert van ´t Voort, geb. Woudenberg 07-03-1836, ov. Scherpenzeel 17-08-1908, tr. Scherpenzeel 15-06-1889 Jannigje van Ginkel, geb. Leersum 1867, dr. van Jan van Ginkel en Evertje Apeldoorn. Jannigje, tr. (2) Scherpenzeel 17-06-1909 Dirk Berkhof, geb. Woudenberg 1843, zn. van Gerrit Berkhof en Jannigje van Egdom

            Uit dit huw.:

                        1. Teunis van ´t Voort, geb. Scherpenzeel 21-11-1889

Met attestatie vertrokken naar Wassenaar van uit de Geref. Kerk.

2. Jan van ´t Voort, geb. Scherpenzeel 14-02-1891, tr. Catharina Verhagen

            Uit dit huw.:

1. Jannigje van ´t Voort, geb. Woudenberg 28-01-1919, ged. in de Geref Kerk Scherpenzeel 08-06-1919

2. Johanna van ´t Voort, geb. Woudenberg 11-03-1920, ged. in de Geref Kerk Scherpenzeel 11-04-1920

3. Evertje van ´t Voort, geb. Woudenberg 05-01-1922, ged. in de Geref Kerk Scherpenzeel ..-02-1922

3. Marinus van ´t Voort, geb. Scherpenzeel 05-09-1895

4. Evertje van ´t Voort, geb. Scherpenzeel 09-04-1897

5. Arris van ´t Voort, geb./ged. (Geref.) Scherpenzeel 08-09/23-10-1898

5. Jannigje van ´t Foort, geb. Woudenberg 03-01-1839, ov. Leersum 21-11-1923, tr. Woudenberg 23-05-1863 Hannes Pater, geb. Barneveld 1842, ov. Leersum 20-06-1900, zn. van Jan Pater en Cornelia Donkersteeg

VIb

Dirk Anthonisz. van ’t Foort, ged. Woudenberg 24-12-1741, landbouwer, ov. Renswoude 15-06-1829, tr. Scherpenzeel 12-03-1769 Geertje Tijmense van Kolfschoten, ged. Scherpenzeel 09-10-1746, dr. van Tijmen Willemsz van Kolfschoten en Aaltje Cornelissen van Huigenbosch

In 1773 kopen Dirk Antonissen van ’t Voort en Geertje Tijmense van Colfschoten, de hofstede de Beek van Mees Petersen en Grietje Petersen, broer en zuster (Recht. Arch. Renswoude 1215; 05-12-1771).

Uit dit huw.:

1. Antony Dirksz van ´t Voort/Foort, ged. Woudenberg 20-10-1770 get. Gijsbertje Anthonisz van ’t Foort, ov. Renswoude 08-04-1823, tr. Renswoude 08-06-1800 Cornelia Jansen Bouwhorst, geb. Ede

            Uit dit huw.:

            1. Geertje van ´t Voort, ged. Renswoude 04-01-1801

            2. Grietje van ´t Voort, ged. Renswoude 11-04-1802

3. Geertje van ´t Voort, ged. Renswoude 23-10-1803, ov. Scherpenzeel 27-10-1867, tr. Woudenberg 02-08-1834 Cornelis Verschuur, wed. Neeltje de Kruijff, geb./ged. Woudenberg 30-05-1784, ov. Woudenberg 05-03-1854, zn. van Pieter Verschuur en Jannetje van Selder

            4. Grietje van ´t Voort, ged. Renswoude 17-11-1805

            5. Dirk van ´t Voort, ged. Renswoude 26-07-1807

2. Aaltje Dirks van ´t Voort, ged. Renswoude 13-11-1772, op de Beek, ov. Woudenberg 30-06-1813, tr. Woudenberg 22-11-1797 Gerrit van Egdom, wed. Jantje van ’t Foort (haar nicht), ged. Woudenberg 27-12-1757, ov. Woudenberg 22-09-1815, zn. van Jan Gerritsz van Egdom en Aaltje Hermens van Abbelaar

3. Teunisje Dirks van ´t Voort, ged. Renswoude 13-09-1774, op de Beek

4. Neeltje Dirks van ´t Voort, ged. Renswoude 27-07-1776, op de Beek, ov. Woudenberg 11-01-1831, tr. (1) Renswoude 26-01-1800 Gijsbert Jansen van Ravenhorst, ged. Renswoude 17-02-1769, ov. Woudenberg 04-12-1816, zn. van Jan Sandersz van Ravenhorst en Japikje Willems van Barneveld, tr. (2) Woudenberg 24-04-1824 Johannes van Donkelaar, geb./ged. Woudenberg 06/20-03-1785, ov. Woudenberg 04-01-1845, zn. van Gerrit Gerritsz van Donkelaar en Jannetje Wulferts Lagerweij

5. Tijmen Dirks van ´t Voort, ged. Renswoude 03-12-1778, op de Beek, volgt VII

6. Gijsbertje Dirks van ´t Voort, ged. Renswoude 06-05-1781, op de Beek, ov./begr. Scherpenzeel 22/27-05-1808, tr. Renswoude 01-05-1803 Jan Claasz van Huigenbosch, ged. Doorn 20-03-1774, ov. Scherpenzeel 25-06-1848, zn. van Claas Hendriksz van Huijgenbosch en Zwaantje Jans van Wolfswinkel. Jan, tr. (2) Scherpenzeel 17-02-1826 Johanna Christina (Janna) Brouwer, geb. Ede (Otterlo) 12-04-1791, ov. Scherpenzeel 06-04-1848, dr. van Willem Brouwer en Hendrikje Willemsen

7. Jannigje Dirks van ´t Voort, ged. Renswoude 21-08-1785, op de Beek

8. Jannetje Dirks van ´t Voort, ged. Renswoude 17-05-1788, op de Beek

VII

Tijmen van ’t Foort, ged. Renswoude 03-12-1778, ov. Renswoude 11-03-1859, tr. Renswoude 19-01-1823 Jantje Claassen van Hal, geb. Bennekom 1799, ov. Renswoude 01-08-1845, dr. van Claas Janssen van Hal en Grietje Gerrits van den Berg

Bij haar ov. heet zij Jantje Dirkse van Hal, dr. van Barend Dirksen en Grietje Lammers.

Uit dit huw.:

1. Geertje van ’t Foort, geb. Renswoude 01-08-1824, ov. Ede 10-09-1914, tr. Renswoude 11-10-1851 Hendrik Lagerweij, geb. Renswoude 14-01-1823, ov. Renswoude 12-08-1892, zn. van Lammert Lagerweij en Aaltje van de Vliert

Hu nageslacht woont tot heden op de Beek onder Renswoude.

2. Gerrit van ’t Foort, geb. Renswoude 11-01-1826, volgt VIII

3. Dirkje van ’t Foort, geb. Renswoude 18-01-1828, tr. Ede 01-10-1859 Willem Bos, geb. Ede 1833, landbouwer, zn. van Brand Bos en Geertje van Ravenhorst

VIII

Gerrit van ’t Foort, geb. Renswoude 11-01-1826, landbouwer, ov. Renswoude 28-04-1876, tr. Renswoude 13-10-1859 Gerdiena van Zoest, geb. Renswoude 1836, ov. Renswoude 26-05-1896, dr. van Teunis van Zoest en Petronella Bouman

Uit dit huw.:

1. Petronella van ´t Foort, geb. Renswoude 08-09-1860, ov. Renswoude 25-04-1887, ongehuwd

2. Jannigje van ´t Foort, geb. Renswoude 12-10-1861, ov. Renswoude 23-01-1880

3. Gerritje van ´t Foort, geb. Renswoude 08-05-1863, tr. Renswoude 28-10-1892 Jacob van den Dikkenberg, geb. Ede 1859, zn. van Evert van den Dikkenberg en Everdina van Kooten

4. Tijmen van ´t Foort, geb. Renswoude 28-12-1864, tr. Ede 22-02-1912 Willempje Evers, geb. Ede 1879, dr. van Albertus Evers en Gijsbertje Bos

5. Teunis van ´t Foort, geb. Renswoude 06-10-1866

6. Gerrit van ’t Foort, geb. Renswoude 13-01-1869, volgt IX

7. Evert van ´t Foort, geb. Renswoude 04-04-1871

8. Geertje van ´t Foort, geb. Renswoude 06-01-1875

IX

Gerrit van ’t Foort, geb. Renswoude 13-01-1869, rietdekker, ov. Utrecht (ingeschr. te Renswoude) 07-01-1943, tr. Renswoude 06-12-1900 Dina van der Woerd, geb. Renswoude 26-06-1880, ov. Renswoude 31-01-1945, dr. van Jan van der Woerd en Gerdina van den Brink

Uit dit huw.:

1. Gerrit van ’t Foort, geb. Renswoude 02-09-1902, rietdekker.

2. Jan van ’t Foort, geb. Renswoude 16-10-1904

3. Gerdina van ’t Foort, geb. Renswoude 14-08-1907, tr. Renswoude 17-07-1947 Gerrit Meijer, geb. Amerongen 10-10-1887, ov. Zeist 15-06-1950

4. Gerard van ’t Foort, geb. Renswoude 02-02-1909

5. Tijmen van ’t Foort, geb. Renswoude 15-08-1911, ov. Renswoude 03-04-1912

6. Johannes van ’t Foort, geb. Renswoude 28-09-1913

7. Tijmen van ’t Foort, geb. Renswoude 23-10-1915, ov. Renswoude 20-10-1918

8. Gijsbertus van ’t Foort, geb. Renswoude 29-05-1920

9. Evert van ’t Foort, geb. Renswoude 03-09-1921, kapper te Kootwijkerbroek

Van ´t Voort (2)

Het is onbekend waarom deze familie Van ´t Voort heet. Er is nog geen verbinding met de boerderij ´t Voort aangetoond. De familienaam sterft uit.

I

Oth van ´t Voort/Foort, ged. Woudenberg 13-08-1702, get. Willemtje Corsen, zn. van Jan Evertsz van ’t Voort en Maria Otten van de Burgwal, tr. Scherpenzeel 28-09-1732 Berendina Lubberts van Driee, van Barneveld, begr. Scherpenzeel 03-06-1786, dr. van Jantje van Driee

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1810: Ot van ´t Foort.

Uit dit huw.:

1. Jan Otten van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 26-10-1732, volgt IIa

2. Lubbertus Otten van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 10-05-1736, volgt IIb

3. Maria Otten van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 28-10-1742

4. Maria Otten van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 26-01-1746

5. Evert Otten van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 27-10-1748

IIa

Jan Otten van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 26-10-1732, ov./begr. Scherpenzeel 02/06-04-1807, tr. Scherpenzeel 31-05-1772 Fijtje/Sophia de Gooijer, geb. Ede, ov. Scherpenzeel 24-11-1822, dr. van Jan Seelen de Gooijer en Aaltje Hendriks

Uit dit huw.:

1. Maria van ´t Foort, geb./ged. Scherpenzeel 25-09/02-10-1774, get. Huibertje Bouwmans hv. Gerrit Lagerweij, ov. Scherpenzeel 29-09-1856, tr. Scherpenzeel 08-12-1801 Wilhelmus/Helmus Bakker, geb. Hoogland 1771, ov. voor 1826

Kind:

Aaltje van ´t Voort, geb./ged. Scherpenzeel 09-06/14-07-1811, ov. Scherpenzeel 02-01-1865, tr. Scherpenzeel 24-03-1852 Jan Garse/Gerritse Loos, geb. Scherpenzeel 14/31-07-1814, wever, zn. van Willem Loos en Geertruij van de Wetering. Jan, tr. (2)Scherpenzeel 06-10-1858 Hendrikje Hak, wed. Hendrik Geijtenbeek Hermanuszoon, geb. Woudenberg 22-09-1816, ov. Scherpenzeel 21-12-1871, dr. van Dirk Hak en Grietje Goudee,

2. Aaltje van ´t Foort, geb./ged. Scherpenzeel 20-01/02-02-1777, get. Hendrikje Overeem hv. Dirk Sterk, begr. Scherpenzeel 16-11-1790

3. Barendje van ´t Foort, geb./ged. Scherpenzeel 05/19-04-1778, get. Sara Reisdorp hv. Cornelis W. van ´t Willaar

4. Otto van ´t Foort, geb./ged. Scherpenzeel 01/12-12-1779, get. Sara Reisdorp hv. Cornelis van ´t Willaar

5. Otto van ´t Foort, geb./ged. Scherpenzeel 16-11/01-12-1782, wever, ov. Scherpenzeel 13-03-1823, ongehuwd

6. Barendje van ´t Foort, geb./ged. Scherpenzeel 25-06/09-07-1786, ov. Scherpenzeel 19-11-1835, tr. Scherpenzeel 14-05-1812 Hendrik Methorst, landbouwer, geb. Barneveld 1787, ov. Scherpenzeel 19-06-1863, zn. van Dirk Methorst en Annetje Gerrits. Hendrik, tr. (2) Scherpenzeel 04-02-1848 Neeltjen Gijsbertsen, wed. Dirk van Beijnem, geb./ged. Woudenberg 04/17-07-1808, dr. van Reijer Gijsbertsen van Hoevelaken en Hendrina Evertsen van de Pol

IIb

Lubbertus Otten van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 10-05-1736, begr. Scherpenzeel 21-02-1801, tr. Scherpenzeel 23-12-1764 Hendrikje Nieuwburg, ged. Woudenberg 20-02-1746, begr. 11-03-1808, dr. van Cornelis Nieuwburg en Ceeltje Jans van Kolfschoten

Uit dit huw.:

1. Cornelis van ’t Foort, ged. Scherpenzeel 09-07-1769, ov. Scherpenzeel 28-08-1850, tr. Scherpenzeel 06-12-1807 Geertruij Scheffer, geb. Muhlheim aan de Roer 1776, ov. Scherpenzeel 13-02-1820, dr. van Hermen Scheffer en Elisabeth Rutgers

            Uit dit huw.:

1. Hermannis van ´t Foort, geb./ged. Scherpenzeel 01/21-08-1808, ov./begr. Scherpenzeel 07/12-05-1810

2. Hendrikje Elisabeth van ´t Foort, geb./ged. Scherpenzeel 21-11/16-12-1810, ov. Scherpenzeel 29-12-1857, tr. Scherpenzeel 02-07-1841 Hendrik Druif, geb. Woudenberg 1818, zn. van Aris Druif en Cornelia Top

3. Harmanus Lubbertus van ´t Foort, geb./ged. Scherpenzeel 19-07/06-08-1815, dragonder bij het 2e Regiment zware dragonders, ov. Haarlem (ingeschr. te Scherpenzeel) 16-09-1843, ongehuwd

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

december 2007