Woerd, van der

 

 

I

Gijsbert van der Woerd, ged. Driebergen 24-08-1738, bijman, begr. Renswoude 09-05-1809, zn. van Aalt Hendriksz van der Woerd en Jannigje Willems, tr. Lunteren 29-07-1770 Janna Jansen, ged. Lunteren 22-09-1748, begr. Renswoude 10-11-1783, dr. van Jan Franken en Jantje Gijsberts

                Begr. Renswoude 04-04-1801: een kind van Gijsbert van der Woerd.

Uit dit huw.:

1. Jan van der Woerd, ged. Renswoude 29-10-1772, schoenmaker, ov. Renswoude 20-12-1847, tr. (1) Renswoude 17-03-1793 Reintje van Veen, geb. Veenendaal  1772, ov. Renswoude 28-11-1837, dr. van Evert van Veen en Gerritje Maarseveen, tr. (2) Renswoude 12-04-1838 Petronella Burgers, ged. Renswoude 21-03-1788, ov. Ede 15-04-1851, dr. van Ernst Burgers en Petronella Sijbertsen van Dijk

In 1814 lenen Gijsbert van der Woerd, landbouwer te Scherpenzeel en Jan van der Woerd, schoenmaker te Renswoude f 200,= van Ephraim Levij Visser, koopman te Amersfoort. Onderpand: huis te Scherpenzeel aan de uitgang van de Krommehoek, nr. 82 tussen Cornelis Steenbeek en Jan Roelen en 2 morgen weiland in de Kannewisserskampen en de Knolkamp te Renswoude (Not. Amersfoort; AT056a004, nr. 153; 07-03-1814).

2. Jannetje van der Woerd, ged. Renswoude 27-05-1774, jong ov.

3. Gijsbert van der Woerd, ged. Renswoude 09-02-1776, volgt II

4. Jannigje van der Woerd, ged. Renswoude 14-11-1777

5. Albertus van der Woerd, ged. Renswoude 31-10-1779, jong ov.

6. Albertus van der Woerd, ged. Renswoude 10-06-1781

 

II

Gijsbert van der Woerd, ged. Renswoude 09-02-1776, kastelein, wolkammer, arbeider, ov. Scherpenzeel 28-02-1853, tr. Scherpenzeel (1) 29-11-1801 Grietje Bloemendal, geb./ged. Scherpenzeel 21/30-03-1783, ov./begr.  Scherpenzeel 02/07-12-1809, dr. van Hendrik Bloemendal en Dirkje van Santen, tr. (2) Scherpenzeel 05-01-1814Hendrikje Evertse van Zwetselaar, ged. Lunteren 05-10-1785, ov. Scherpenzeel 24-01-1847, dr. van Evert Flipsen en Niesje Teunissen

                Begr. Scherpenzeel 31-07-1802: een kind van Gies van den Woort.

                Lidm. Scherpenzeel 12-04-1803: Grietie Bloemendaal.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Grietie Bloemendaal.

In 1810 koopt Gijsbert van der Woerd voor f 500,= van Jan Aalberse van Overeem x Evertje van Santen een half huis nr. 82 en erf aan de ingang van de Krommehoek, tussen Cornelis Steenbeek en Jan Roelen (Recht. Arch. Scherpenzeel 13; 21-11-1810. Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 246vo; 13-02-1811. Afschrift in Huis Scherpenzeel 150, fol. 38vo).

In 1814 lenen Gijsbert van der Woerd, landbouwer te Scherpenzeel en Jan van der Woerd, schoenmaker te Renswoude f 200,= van Ephraim Levij Visser, koopman te Amersfoort. Onderpand: huis te Scherpenzeel aan de uitgang van de Krommehoek, nr. 82 tussen Cornelis Steenbeek en Jan Roelen en 2 morgen weiland in de Kannewisserskampen en de Knolkamp te Renswoude (Not. Amersfoort; AT056a004, nr. 153; 07-03-1814).

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1815: Hendrikje Evers hv Gijsbert van der Woerdt.

In 1817 verkopen Gijsbert van der Woerd en kinderen voor f 600,= aan Gerrit, Willem en Geertje Bloemendal te Barneveld de Kannevers­kampen (ook genoemd: Kannewascherskamp), + 2 morgen groot (Huis Scherpenzeel 62; 22-04-1817).

In 1842 leent Gijsbert van der Woerd, tapper en wolkammer te Scherpenzeel f 200,= van

Hermanus Veldhuizen, rijksontvanger van en won. te Scherpenzeel. Onderpand: een huis nr. 104, annex schuurtje, erf en tuin aan de ingang van de Krommehoek te S., sectie D 441,458, groot 14 roeden, 90 ellen, belast met een hypotheek van f 600,= t.b.v. juffrouw Vonk te Veenendaal (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 35; 04-10-1842).

In 1847 vindt er verkoop van roerend goed plaats t.v.v. Gijsbert van der Woerd, wolkammersknecht in de Kromme­hoek te Scherpenzeel. Inboedel van zijn huis t.w.v. f 70,46. (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 17; 06-04-1847).

In 1850 verkopen 1. Gijsbert van der Woerd, wolkammer, eerder wed. Grietje Bloemendal, nu wed. Hendrikje van Swetselaar te Scherpenzeel; 2. Dirkje van der Woerd, z.b. x Gijsbert van Daatselaar, wever in de Knaapstraat onder Woudenberg; 3. Janna van der Woerd, z.b. x Jan Bakker, wolkammer in de Achterstraat onder Woudenberg (Dirkje en Janna zijn samen met hun in 1810 ov. zuster Grietje (20 weken oud) en hun in 1846 kinderloos ov. broer Hendrik kinderen uit het 1e huw. van Gijsbert van der Woerd); 4. Gijsbert van der Woerd, schilder en wolkammer te Scherpenzeel;5. Niesje van der Woerd, z.b. eerder wed. Cornelis Renes, toen wed. Gerrit Hannema, nu x Pieter Egbert Schuil, wolkammer te Scherpenzeel; 6. Evertje van der Woerd, me.j., ongehuwd, dienstbaar te Amsterdam; 7. Jan van der Woerd, schilder en wolkammer te Woudenberg (nr. 4-7 kinderen uit het 2e huwelijk) aan Wulfert van Meerveld, rentenier te Scherpenzeel een huis nr. 104, met achterhuis of schuur van ouds genaamd Het Roode Hart aan de ingang van de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 441, groot 7 roeden, 50 ellen, voor f 1240,=. Titel van aankomst: 1/2 uit de hand gekocht van Jan Aalbertsen van Overeem x Evertje van Santen op 21-11-1810 voor het gemeentebestuur van Scherpenzeel en 1/2 geërfd van zijn 1e  vrouw, die het als enig kind had geërfd van haar ouders Hendrik Bloemendal en Dirkje van Santen. (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 12; 21-03-1850. Afschrift in Huis Scherpenzeel 125, fol. 76vo en Huis Scherpenzeel 136; Verko­pingen van huizen te Scherpenzeel 1807-1853; 20-03-1850).

In 1850 koopt Willem Kramer, meester schilder te Scherpenzeel voor f 50,= van Gijsbert van der Woerd, wolkammer te Scherpenzeel een stukje tuin bij het Musschennest te Scherpenzeel, sectie D 458, erf­pacht van f 3,=, groot 7 roeden, 40 ellen. Titel van aankomst: verkoper verklaart het meer dan 40 jaar in zijn bezit te hebben gehad. (Afschrift in Huis Scherpenzeel 125, fol. 79: 01-05-1850).

Uit het 1e huw.:

1. Janna van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 23/23-05-1802, jong ov.

2. Hendrik van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 30-07/14-08-1803, arbeider, ov. Ede 29-03-1846, tr. (1) Ede 20-04-1839 Alijda Konstapel, ged. Lunteren 05-01-1813, ov. Ede (Lunteren) 31-03-1841, dr. van Derk Barten Konstapel en Jantje Evertsen Wolters, tr. (2) Ede 06-05-1843 Wilmina Schuurman, ged. Ede 08-09-1798, ov. Ede 13-12-1878, dr. van Pieter Schuurman en Nenna Liefting

            Geen kinderen.

3. Janna van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 09/22-09-1805, ov. Woudenberg 27-01-1887, begr. Glashorst, graf nr. 193, tr. Scherpenzeel 15-05-1829 Jan Bakker, geb./ged. Scherpenzeel 20-04/01-05-1796, wolkammer, ov. Woudenberg 25-08-1869, zn. van Albertus Bakker en Jacoba Pul

                Lidm. Scherpenzeel 26-09-1828: Janna van der Woerd.

4. Dirkje van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 13-11/06-12-1807, ov. Woudenberg 15-02-1852, tr. Woudenberg 08-02-1832 Gijsbert van Daatselaar , geb./ged. Woudenberg 03/23-06-1793, wever, ov. Woudenberg 23-12-1860, zn. van Hendrik van Daatselaar en Maria Hinnekamp

5. Grietje van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 23-11/10-12-1809, ov. Scherpenzeel mei 1810

Uit het 2e huw.:

6. Gijsbert van der Woerd, geb. Scherpenzeel 30-06-1814, verwer, meester schilder, rentenier, ov. Woudenberg 18-05-1899, tr. Scherpenzeel 04-06-1858 Maria Teesseling, geb./ged. Scherpenzeel 27-03/26-04-1812, ov. Scherpenzeel 15-12-1868, dr. van Hendrik Teeseling en Ida Kesenberg

                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1844: Gijs van der Woerd.

In 1863 geeft Willem Geurt Renes, rentmeester te Scherpenzeel namens Benudina Maria van Naamen x mr. Herman Royaards een erfpacht uit aan aan Gijsbert van der Woerd, meester schilder te Scherpenzeel van een gedeelte grond aan de straatweg, waarop hij een huis heeft gebouwd te S., sectie C 371(ged), groot 13 roeden, 62 ellen, erfpacht wordt gesteld op f 14,40. (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 38; 03-08-1863).

In 1869 vindt er verkoop van roerend goed plaats t.v.v. Gijsbert van der Woerd, schilder te Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v f 103,35. (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 9; 25-03-1869).

7. Niesje van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 17-11/06-12-1816, ov. Den Helder 17-07-1862, tr. (1) Scherpenzeel 03-07-1840 Cornelis Renes, geb/ged. Scherpenzeel 29-05/18-06-1815, ov. Scherpenzeel 08-12-1840, zn. van Gijsbert Renes en Aagje Smit, tr. (2) Amsterdam 1845 Gerrit Hannema, kuipersknecht, wed. Anna Catharina Osiek, tr. (3) Alkmaar 04-02-1849 Pieter Egbert Schuil,  geb. Leek 22-03-1815, huisbediende, wolkammer, ov. Den Helder 02-08-1873, zn. van Egbert Pieters Schuil en Eltje Jacobs

In 1845 geven Gijsbert van der Woerd, tapper en wolkammersknecht x Hendrikje van Zwetselaar, z.b. te Scherpenzeel toestemming  voor het huw. van hun dochter Niesje van der Woerd, wed. Cornelis Renes, z.b. te Amsterdam met Gerrit Hannema, kuipersknecht, wed. Anna Catharina Osiek te Amsterdam (Not. Scherpenzeel 4139; geen acte; 25-08-1845).

8. Evertje/Evderina van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 14/28-12-1817, dienstbaar te Amsterdam (1850), ov. Woudenberg 14-03-1902, ongehuwd

Kind:

Evert van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 27-08/17-09-1843

Opmerking: ‘Dit kind is bij acte op den 27 maart 1866 voor den te Amsterdam residerende Notaris Jacobus Mulder en getuigen gepasseerd, behoorlijk geregistreerd door Evertje van der Woerd voor het hare erkend’.

9. Jan van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 25-02/07-03-1819, ov. Scherpenzeel 01-04-1820

10. Jan van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 04/24-08-1821, volgt III

11. Gerrit van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 13/26-08-1828, ov. Scherpenzeel 26-08-1828 (op de dag dat hij gedoopt is!)

Buitenechtelijk kind met Hendrikje Wisselo

12. doodgeboren meisje, ov. Scherpenzeel  23-10-1825

 

III

Jan van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 04/24-08-1821, wolkammer, schildersknecht, wever, vervoersknecht, huisschilder, ov. Scherpenzeel 05-11-1893, tr. (1) Woudenberg 07-09-1850 Bartha Gazenbeek/Gaasbeek, geb. Woudenberg 20-02-1825, ov. Scherpenzeel 04-06-1873, dr. van Gerrit Gaasbeek en Aaltje van de Kuil, tr. (2) Scherpenzeel 23-07-1874 Hendrika Rijnders, wed. Johannes Stomphorst, geb. Barneveld 02-01-1847, ov. Scherpenzeel 21-04-1889, dr. van Evert Rijnders en Evertje Boon

                Lidm. Scherpenzeel: Jan van der Woerd, met attesttaie van ´s-Gravenhage 27-04-1848.

Uit het 1e huw.:

1. Gijsbert van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 12-01/14-02-1851, ov. Scherpenzeel 14-02-1854

2. Albartus van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 22-03/25-04-1852, tr. Bergen op Zoom 22-09-1879 Johanna Philippina Schot, geb. Bergen op Zoom, dr. van Adrianus Schot en Wilhelmina Lucretia Borrie

                Kinderen te Bergen op Zoom.

3. Hendrikus van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 01/26-06-1853

4. Gijsbert van der Woerd, geb. Woudenberg 06-04-1855, ged. in de Grote Kerk 29-04-1855, ov. Woudenberg 29-01-1858

5. Jan van der Woerd, geb. Woudenberg 05-06-1857, ged. in de Grote Kerk 05-07-1857, ov. Leersum 28-12-1937, tr. Baarn 23-06-1899 Anna Cornelia van Eijk, wed. Lammert van den Brul, geb. Oudhuizen 19-01-1856, dr. van Lodewijk van Eijk en Neeltje Burger

Lidm. Scherpenzeel: Jan van der Woerd, aangenomen 14-12-1884 te Buitenzorg, met attesttaie van Buitenzorg nov. 1897. Opm. ´tot de dol. kerk overgegaan´.

6. Evertje van der Woerd, geb. Woudenberg 11-06-1859, ov. Woudenberg 16-06-1859

7. Gijsbert van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 17-05/05-06-1864, arbeider te Renswoude(1890), tr. Leersum 05-11-1891 Neeltje van Leersum, geb. Leersum 16-11-1868, ov. Leersum 20-01-1942, dr. van Arie van Leersum en Everarda Rijksen

8. Everdina Maria van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 28-04/31-05-1868, tr. Scherpenzeel 19-04-1890 Albertus van Ede, geb./ged. Scherpenzeel 14-01/07-03-1858, arbeider, ov. Scherpenzeel 23-10-1941, zn. van Willem van Ede en Maria van Hoevelaken. Gescheiden 23-01-1894. Albertus, tr. (2) Scherpenzeel 16-06-1894 Grietje Binsbergen, wed. Evert van der Voort, geb./ged. Scherpenzeel 1856, ov. Scherpenzeel 08-03-1926, dr. van Gerrit Binsbergen en Grietje Mandersloot

Volgens vonnis van echtscheiding van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, 15-02-1893, “op grond van overspel door gedaagde (Everdina Maria) gepleegd”. Uitspraak was op 28-06-1893. Woonplaats Everdina Maria is onbekend.

9. Gerrit van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 10-04/01-05-1870

Uit het 2e huw.:

10. Gerritje van der Woerd, doodgeb. Scherpenzeel 27-08-1875

11. Hendrika van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 25-03/22-04-1877, ov. Driebergen 08-05-1959, tr. Woudenberg 01-12-1899 Hendrik Valkenburg, wed. Hendrikje van der Wilt, geb. Woudenberg 22-11-1872, ov. Woudenberg 14-08-1942, zn. van Nicolaas Valkenburg en Hendrikje van Lunteren

12. Everharda van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 07/27-06-1880, tr. Amsterdam 02-02-1911 Frans Verboom Soumain, geb. Leiden 1881, kantoorbediende, zn. van Frans Verboom Soumain en Maria Paulina Parmentier

13. Teunisje van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 04/24-09-1882

14. Janna van der Woerd, geb./ged. Scherpenzeel 17-09/19-10-1884, tr. Hilversum 12-07-1911 Pieter Willem Luijten, geb. ´s-Gravenhage 1886, metaalslijper, zn. van Johannes Martinus Wilhelmus Luijten en Jacoba Uittenbosch

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

juli 2010