Van de Weert (1)

In 1815 komen Gijsbert van de Weert en zijn vrouw Willemijntje Kamerbeek in Scherpenzeel wonen. Uit hen groeit een familie van arbeiders, klompenmakers, nachtwachten en barbiers. Nog steeds zijn er nakomelingen te vinden in en rond Scherpenzeel.

Wim van de Weerd uit Walre wees mij op een mogelijk verband met de familie Doreweerd.

I

Cornelis Coendertsz, tr. Teuntje Gijsbertsen. Teuntje, tr. (2) Veenendaal (3e gebod) 22-02-1722 Gerrit Evertsz, van Doesburg

Lidm. Veenendaal en zij wonen tussen 1705 en 1719 aan het Boveneind (Veluwse Geslachten  jg. 28 nr. 5, 2003 blz. 12).

Op 06-02-1722 wordt er een inventaris en magescheid gemaakt als Teuntje wil hertrouwen. Hierin worden de nog vier levende kinderen genoemd: Gijsbert en Jantje(mundigh) en  Coendert en Ernst (onmondig) (O.R.A. Veluwe en Veluwezoom 492, fiche 11/15).

Uit dit huw.:

1. Conradus Cornelisz, ged. Renswoude 17-12-1693, jong ov.

 2. Gijsbert Cornelisz, ged. Veenendaal 28-08-1695, volgt II

3. Conradus Cornelisz, ged. Renswoude 27-02-1698, jong ov.

4. Jannetie Cornelissen, ged. Veenendaal 12-03-1699

5. Koenraat Cornelisz, ged. Veenendaal 06-11-1701, begr. Veenendaal 1761-1762

De kerkegeregtigheyt betaalt van Koendert van den Dorewert 26-6-1762. De kosten waren 1 gulden, 12 stuivers en 8 penningen.

Als Coenraed van den Doornwaert  had hij een een perceel veengrond in het solmerveen  groot 206 roeden en 3 ½ voet. Op 12-9-1786 werd de helft getransporteerd aan  Hendrijntje Jansen, wed van Jan Lamberts en de andere helft aan Jan Boonsaaijer volgens  een protocol opgemaakt in Ede (Legger van de Morgentalen deel 2 blz. 60 nr 25).

6. Ernst/Arris Cornelisz, ged. Veenendaal 31-05-1705

7. Hermen Cornelisz, ged. Veenendaal 22-12-1707, jong ov.

II

Gijsbert Cornelisz, ged. (Gelders) Veenendaal 28-08-1695, tr. (1) Ede 30-09-1724 Marijtje Everts, van Manen, won. Ederveen, tr. (2) Ede (otr. Veenendaal 20-12-1744?) 06-11-1744 Petertje Harmens, won. aan de Kaa onder Veenendaal, ged. Veenendaal 12-05-1704, dr. van Harmen Hermensen en Willemijntje Peters

Uit het 1e huw.:

1. Cornelis Gijsbertsz Doreweerd, ged. Ede 03-12-1724, tr. Woudenberg 04-11-1753 Evertje Jans van Bennekum

Uit het 1e huw.:

1. Maria Doreweerd, ged. Scherpenzeel 05-01-1755, aen de Broeckandt in ´t bovenste huijsje

2. Neeltje Doreweerd, ged. Scherpenzeel jan. 1757, in ´t Sticht in ´t bovenste huijsje

3. Gijsbertje Doreweerd, ged. Woudenberg 05-04-1761, op Oudenhorst, get. Jannigje Cornelissen

2. Evert Gijsbertsz, ged. Ede 11-04-1728

3. Evert Gijsbertsz, ged. Renswoude 11-02-1731, Heereveen

4. Evert Gijsbertsz, ged. Renswoude 07-02-1734, Ederveen

5. Evert Gijsbertsz, ged. Renswoude 27-02-1735, Ederveen

6. Stijntje Gijsberts, ged. Renswoude 22-12-1737, Ederveen

7. Teunis Gijsbertsz, ged. Renswoude 20-11-1740, Ederveen, volgt I(?)

Uit het 2e huw.:

8. Harmen Gijsbertsz, ged. Veenendaal 15-05-1746, ov. Veenendaal 08-01-1752

Van de Weert (2)

I

Teunis Gijsbertsen van de Weert, geb. Ede, won. Barneveld, otr. Voorthuizen 14-04-1771 Aaltje Derksen van Donselaar, ged.? (als Aartje) Lunteren 23-01-1752, dr. van Derk Brantsz van Donselaar en Grietje Aarts. Aaltje, tr. (2) Ede 19-10-1791 Willem Jansen, wed. Hendrikje Jansen, geb. Kootwijk

Uit dit huw.:

1. Maria Teunissen, geb./ged. Voorthuizen 15/19-01-1772, jong ov.

2. Maria van de Weert, ged. Ede 13-03-1773, ov. Rhenen 29-12-1848, tr. Harmen Vuistenberg

                Moeder heet bij ov.: Aaltje Teunissen.

3. Gijsbert van de Weert, ged. Ede 06-09-1776, jong ov.

4. Derk van de Weerd, ged. Ede 01-10-1779, dagloner, ov. Bennekom 19-06-1848, tr. Johanna Evers, geb. Arnhem 1796, ov. Bennekom 31-05-1843, dr. van Evert Boers en NN

5. Gijsbert van de Weert, ged. Ede 05-06-1783, volgt II

6. Willempje van de Weert, ged. Ede 25-12-1786

II

Gijsbert van de Weert, ged. Ede 05-06-1783, dagwerker/dagloner, ov. Scherpenzeel 28-04-1832, tr. Woudenberg 28-10-1814 Willemijntje Kamerbeek geb. Leusden, ged. Amersfoort 11-09-1788, ov. Scherpenzeel 08-02-1871, dr. van Gerrit Teunisz Kamerbeek en Lammertje Aartse Kreuning

Willemijntje Kamerbeek is ov. bij zoon Teunis van de Weert.

Uit dit huw.:

1. Aaltje van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 05/18-01-1815, ov. Scherpenzeel 08-01-1897, tr. Scherpenzeel 14-02-1840 Cornelis Boekhout, timmerman, geb./ged. Scherpenzeel 11-08/11-09-1814, ov. Scherpenzeel 26-05-1899, zn. van Jan Boekhout en Willemijntje de Jong

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Aaltje van de Weert.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Cornelis Boekhout en Aaltje van de Weerd.

2. Lammertje van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 07/25-05-1817, ov. Woudenberg 28-03-1892, ongehuwd

3. Teunisje van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 19-08/03-09-1820, ov. Scherpenzeel 09-12-1864

In 1864 laat Teunisje van de Weerd, me.j., ongehuwd, dienstbaar te Scherpenzeel haar testament maken. Enige erfgename: haar moeder Willemijntje Kamerbeek, wed. Gijsbert van der Weerd te Scherpenzeel Gedaan ten huize van haar zwager Cornelis Boekhout, wijk A nr. 185 (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 29; 31-05-1864).

4. Gerritje van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 05/30-03-1823, ov. Scherpenzeel 07-01-1836

5. Teunis van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 26-01/27-02-1825, volgt III

6. Maria van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 20-04/04-05-1828, ov. Woudenberg 24-12-1855, tr. Aalbert ter Burg (Woudenberg), ov. Scherpenzeel 25-04-1871. Aalbert, tr. (2) Scherpenzeel 17-09-1862 Alida de Koning, geb. Scherpenzeel 23-06/27-07-1828, dr. van Hendrik de Koning en Anna Donselaar

III

Teunis van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 26-01/27-02-1825, wever/barbier/nachtwacht, ov. Scherpenzeel 23-02-1902, tr. Scherpenzeel 07-05-1853 Elisabeth Heijting geb. Zevenaar 12-02-1821, ov. Scherpenzeel 08-06-1900, dr. van Willem Heijting en Maria Jonkhans30-10-1882; nr. 36 en 37. Testamenten.

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Teunis van de Weert.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Teunis van de Weert en Elisabeth Heijting.

In 1882 laten Teunis van de Weerd, barbier x Elisabeth Heijting hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 36 en 37; 30-10-1882).

Uit dit huw.:

1. Gijs van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 20-02/26-03-1854, ov. Scherpenzeel 28-12-1859

2. Maria van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 03/25-05-1856, ov. Woudenberg 13-03-1932, tr. (1) Scherpenzeel 14-01-1905 Matthijs van Domselaar, geb. Woudenberg 05-12-1859, arbeider, ov. Scherpenzeel 17-05-1907, zn. van Jan van Domselaar en Hendrikje de Bree, tr. (2) Scherpenzeel 21-03-1908 Jan Bruggink, geb. Woudenberg 11-02-1868, landbouwer, zn. van Gijsbert Bruggink en Hendrikje Ploeg

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1882: Maria van de Weert, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 04-04-1882.

3. Willem van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 03-10/01-11-1857, volgt IVa

4. Gijs van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 11-12-1859/29-04-1860, ov. Scherpenzeel 22-05-1864

5. Willemijntje van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 07/25-01-1863, ov. Scherpenzeel 06-01-1867

6. Albert van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 07/25-01-1863, volgt IVb

7. Gijsbert van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 04/24-09-1865, ov. Scherpenzeel 16-03-1866

IVa

Willem van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 03-10/01-11-1857, klompenmaker/vrachtrijder, ov. Scherpenzeel 17-04-1940, begr. Glashorst graf nr. 450, tr. Scherpenzeel 16-09-1882 Teuntje Tins, geb. Woudenberg 10-05-1857, ov. Scherpenzeel 20-10-1933, dr. van Evert Tins en Lutje van Ginkel

Uit dit huw.:

1. Teunis van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 09-01/29-04-1883, ov. Scherpenzeel 25-05-1908, begr. Glashorst graf nr. 237

2. Lena Everdina van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 07-12-1887/29-01-1888, tr. Scherpenzeel 16-10-1915 Cornelis Bruggink, geb. Woudenberg 27-07-1889, koopman, zn. van Jan Bruggink en Alida van Donkelaar

Lidm. Scherpenzeel 16-03-1913: Lena Everdina van de Weert.

3. Evert van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 11-07/28-08-1892, schilder, tr. Veenendaal 18-03-1916 Hendrina Filippina Huijdink, geb. Veenendaal 1892, dr. van Jan Huijdink en Dirkje Schoeman

Uit dit huw.:

1. Dirk van de Weert, geb. Scherpenzeel 19-10-1920

4. Elisabeth van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 29-10/02-12-1894, tr. Scherpenzeel 24-04-1920 Elbertus Steinmann, geb. Woudenberg 13-05-1894, arbeider, zn. van Gijsbert Steinmann en Anna Gazenbeek

5. Maria van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 04/21-06-1896, tr. Scherpenzeel 11-05-1918 Willem Bruggink, geb. Woudenberg 25-05-1893, arbeider, zn. van Willem Bruggink en Gerritje Ploeg

IVb

Albert van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 07/25-01-1863, klompenmaker/barbier/nachtwacht/arbeider/dorpsomroeper, tr. Scherpenzeel 02-08-1890 Hendrika Jansen, geb. Woudenberg 17-09-1869, ov. Scherpenzeel 20-03-1918, begr. Glashorst graf nr. 130, dr. van Klaas Jansen en Hendrikje van de Weerd

Lidm. Scherpenzeel 18-03-1888: Albert van de Weerd.

Uit dit huw.:

1. Teunis van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 02-01/08-02-1891, volgt V

2. Hendrika van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 13-11/04-12-1892, ov. Scherpenzeel 28-09-1893

3. Elisabeth van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 26-03/08-04-1894

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1917: Elisabeth van de Weert.

4. Hendrika van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 29-03/14-04-1895, ov. Scherpenzeel 13-12-1895

5. Clasina van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 15-12-1896/07-03-1897, ov. 1972, tr. Scherpenzeel 21-02-1924 Arris van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 27-05/21-06-1896, metselaar, ov. Amersfoort 27-09-1947, zn. van Hendrik van Santen en Maartje ten Ham

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1917: Clasina van de Weert.

6. Gijsbertus van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 06/30-07-1898, ov. Scherpenzeel 18-10-1898

7. Hendrik van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 14-11-1904/20-01-1905, ov. Scherpenzeel 18-06-1905

V

Teunis van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 02-01/08-02-1891, schilder, tr. Ede 31-05-1913 Jacoba Budding, geb. Ede 1887, dr. van Jacobus Budding en Beatrix van de Peppel

Uit dit huw.:

1. Albert van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 14-11/28-12-1913

2. Jacobus van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 09-05/27-06-1915, tr. Cornelia van Bruggen

Uit dit huw.:

1. Jacoba van de Weert, geb Woudenberg 14-09-1940, ged. in de Grote Kerk 27-10-1940

2. Antje van de Weert, geb Woudenberg 22-08-1943, ged. in de Grote Kerk 19-12-1943

3. Hendrikus van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 15-11-1922/28-01-1923

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

november 2008