De Grote Vliert

De boerderij De Grote Vliert ligt aan de Oude Holleweg 54 onder Renswoude.

Van de Vliert (1)

In 1639 wordt Willem Lubbertsz voor het eerst genoemd. Als hij in 1646 eigenaar van een deel van de Grote Vliert wordt, noemt hij zich Willem Lubbertsz van de Vliert.

Zeven van zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk worden op dezelfde dag, op 5 november 1659, gedoopt. Dit in bijzijn van Willem zelf, zijn tweede vrouw en de kerkenraad. Zij waren nooit gedoopt omdat Willems eerste vrouw een Mennonitische was. Een volgster van Menno Simonsz, die slechts volwassendoop erkende.

Willem Lubbertsz van de Vliert wordt een aanzienlijke Scherpenzeler. Twee van zijn zoons worden zelfs schout.

Eerder is deze genealogie gedeeltelijk gepubliceerd in: S. Laansma, Boerderijen en boerengeslachten te Renswoude, blz. 132-134.

Over de bijzondere doop van de zeven kinderen staat meer in: H.M. van Woudenberg, De geschiedenis van Grote Kerk in Scherpenzeel.

Mogelijke voorouders:

Lubbert Goossensz, tr. Anna/Anneken

Uit dit huw.:

1. Judith Lubberts, ged. Scherpenzeel 12-05-1611, tr. Willem Martensz van Wolfswinckel, schout

2. Cornelis Lubberts, ged. Scherpenzeel 05-12-1613

3. Cornelis Lubberts, ged. Scherpenzeel 24-12-1615

4.? Willem Lubbertsz

I

Willem Lubbertsz van de Vliert, ov. Scherpenzeel 24-10-1679, tr. ca. 1640 (1) Teuntje Wouters, ov. voor 1655, tr. (2) Grietien Jansen, ov. Leusbroek 1662 (ongeval), tr. (3) Scherpenzeel 24-12-1665 Aeltgen Hendriks Verhoef, wed. Hendrik Hendriksz Oirbaar, ov. voor maart 1673, dr. van Hendrik Petersz Verhoef en Jacobje Harmens, tr. (4) Scherpenzeel 24-05-1674 Aeltje Rijcks van Rijckholt, wed. Cornelis Teunissen van Roijwinckel. Aeltje Rijcksen van Rijckholt, tr. (3) Renswoude (att. van Scherpenzeel) 27-06-1680 Jan Hendriksen van Kreel, wed. Ariaentje Cornelissen van Wijckersloot, won. Veenendaal

In 1639 zijn Henrijck Harmensz en Willem Lubberts bloedverwanten en mombers van de onmondige kinderen van zal. Willem Cornelis Comans(ov. 1636, x Jacobgen Reijers). Borgen: Cornelis Janssen Wildeman en Gerret Jansz van Wijck (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 81vo; 29-06-1639).

In 1642 dekt Jacobgen Reijers x Willem Henricksen van Werndorp, mombers Willem Lubbers en Henrick Harmensz, zich in tegen de aanspraken van haar kinderen op het te goedkoop verkochte veen (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 95vo,96 en nr. 2, fol. 136vo; 28-03-1642).

In 1646 kopen Aert van Broechuysen en Willem Lubbertsz een deel van de Grote Vliert onder Renswoude genaamd een weytcamp aan de weg, een havercamp naast Brigers brinck de Pollen en ongeveer een morgen min een hont plaggevelt, zijnde in totaal ongeveer 9 morgen  van Johan de Ridder (Not. van Ingen, AT002a004, fol. 168vo-169; 14-03-1646).

In 1655 stelt Jacob Woutersz als momber van de onmondige kinderen van Willem Lubbertsz x zal. Theuntgen Woutersz aan als borgen: Anthonis Elisz van Roijwinckel en Hendrick den Orbaer (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 17-03-1655).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1657: Grietien Jansen hv Willem Lubberts.

Lidm. Scherpenzeel 11-04-1658: Willem Lubbertsz van der Vliert.

In 1660 wordt Willem Lubbertsz beleend met de tiend van Groot en Klein Overeem (Laansma).

In 1660 verkoopt Jan Matheusz van Langelaer de tiend van Abbelaer aan Willem Lubbertsz van de Vliert (Leenhof 107; 08-01-1660).

In 1662 wordt het dode lichaam geschouwd van Grietgen Jans, de vrouw van Willem Lubbertsz. Zij is van een wagen gevallen waarvan het voorwiel af was gelopen en onder het achterwiel doorgegaan. Dit gebeurde voor het huis van Thijmen Henricksz in Leusbroek (Recht. Arch. Leusden 1050; 05-12-1662).

In 1663 regelt Willem Lubbertsz van de Vliert, wed. Grietgen Jansz de erfenis met Cornelis Willemsz van Reenen (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 15-02-1663. 16-02-1663. 12-03-1663).

In 1666 koopt Willem Lubbertsz van der Vliert drie kampen land in ’t Clooster onder Woudenberg na opdracht door Johan Woutersz den Orber (Leenhof 108, fol. 125vo; 29-06-1666. Bel. Holevoet nr. 1b; 29-06-1666). Na zijn dood wordt zijn zoon Lubbert er mee beleend in 1681.

In 1670 wordt Willem Lubbertsz van de Vliert, wed. Aeltje Hendriks Verhoef na uitkoop van zijn ov. huisvrouw, die eerder wed. was van Hendrik Hendriksz Orbaer, beleend met een huis aan de Holevoet (later ´daer Utregt uijthangt´) (Huis Amerongen 1182, f. 6vo; 1670. Beleningen Holevoet nr. 28).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Willem Lubbertsen van der Vlierdt.

In 1680 vindt er bij loting maaggescheid plaats tussen de kinderen van zal. Willem Lubbertsz van de Vliert. Met uitgebreide verdeling (Huis Scherpenzeel 44; 16-04-1680).

In 1680 maakt Jacob Aelbertsen van Santen aanspraak op de erfenis van zal. Willem Lubbertsen, vertegenwoordigd door de erfgenamen Lubbert Willemsen van de Vliert namens zijn broer Wouter en zwagers Gijsbert Cornelissen van Eingen, Berent de Loos en Gerrit van Driel (Recht. Archieven Scherpenzeel 3; 24-02-1680 – 03-01-1681).

In 1680 eist Lubbert van de Vliert 6000 gl. van Johan van Wolfswinckel wegens belediging ten huize van Cornelis van der Wisch, waard in De Prins te Bennekom (Recht. Archieven Scherpenzeel 3; 12-07-1680)

In 1682 leggen Willemtje Cornelissen van Wolfswinckel, wed. Johan van Wolfs­winckel, schout en Anthonij Willemsen van de Vliert, Barent de Loos x Geertjen Willemsen van de Vliert, beide mede namens de erfgenamen van zal. Willem Lubbertsen van de Vliert, hun geschillen bij (Recht. Archieven Scherpenzeel 3; 12-12-1682).

Uit het 1e huw.:

1. Maijtien Willemsen van de Vliert, otr. Scherpenzeel 27-05-1666 Gijsbert Cornelissen van Ingen, wed. Trijntje Jansen, burger te Rhenen

In 1666 laten Gijsbert Cornelissen geass. door oom Harmen Fransen en Maijtien Willemsen van de Vliert, geass. door vader Willem Lubbertsz van de Vliert en oom Jacob Woutersen hun huw. voorw. maken (Huis Scherpenzeel nr. 44; 26-05-1666).

In 1690 eist Gijsbert Cornelissen van Ingen x Maijken Willemsen van de Vliert betaling van 495 gl. pachtschuld van het erf De Vliert van Gerrit Aartsen, gewezen bruiker (Recht. Archieven Scherpenzeel 4; 09-09-1689. 20-01-1690. 28-07-1690).

2. Geertruijt Willemsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 05-11-1659, tr. Scherpenzeel 09-12-1666 Berend de Loos, won. Arnhem

In 1663 schenkt Geertien, dochter van Willem Lubbertsen van de Vliert f 2-16 voor een kroonluchter voor de kerk (Archief Grote Kerk 1; 22-01-1663).

3. Wouter Willemsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 05-11-1659, tr. Barneveld (att. van Scherpenzeel) 01-04-1677 Geertje Aelten van Huijckenhorst, van Barneveld

            Uit dit huw.:

1. Aalt Woutersz van de Vliert, tr. (1) Lunteren 18-12-1712 Grietje Heijmens van Middendorp, wed. Jan van Ruijtenbeek, tr. (2) Voorthuizen (otr. Barneveld) 22-12-1715 Hilligje Schaap, van Bunschoten, tr. (3) Scherpenzeel (otr. Barneveld) 26-12-1719 met zijn nicht Anna van der Vliert, ged. Scherpenzeel 13-02-1684, dr. van Anthonij van de Vliert en Metje Gerritsen van den Haverkamp

Octrooi van het Hof van Utrecht 09-12-1719.

                        Uit het 2e huw.:

                        1. Aeltje van de Vliert, ged. Barneveld 03-03-1717

                        Uit het 3e huw.:

                        2. Hillegonda van de Vliert, ged. Barneveld 27-10-1720

                        3. Wouter van de Vliert, ged. Barneveld 23-05-1721

2. Willem Woutersz van de Vliert, tr. Barneveld 06-01-1712 Niesje Abrahams van Diermen, van Putten

4. Anneken Willemsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 05-11-1659, tr. Scherpenzeel 06-03-1670 Henrick Gerritsen van Langelaer, won. op Den Hoopen. Hendrick, tr. (2) Scherpenzeel 05-04-1674 Gijsbertje Jans, dr. van Jan Hendricksz Coopal en Reyertje Helmerts

Lidm. Scherpenzeel Pasen 1667: Anneken Willems van de Vliert, jd.

5. Hilletje (Willeke?) van de Vliert, ged. Scherpenzeel 05-11-1659, ov. voor 1689, tr. Scherpenzeel 24-10-1669 Gerrit Cornelissen van Driel, van Rhenen, ov. voor 1689, zn. van Cornelis Goossen van Driel en Metjen Vonck van Doornick

In 1689 eisen Anthonij van de Vliert, schout en Wouter Willemsen van de Vliert, mombers van de onmondige Metje van Driel, dr. van zal. Gerrit van Driel x zal. Hilletjen van de Vliert betaling van 165 gl. pacht van Gerrit Aertsen, gewezen bruiker van het erf De Vliert (Recht. Arch. Scherpenzeel 4;09-09-1689).

6. Lubbert Willemsz van de Vliert, ged. Scherpenzeel 05-11-1659, ov. Scherpenzeel 19-03-1683, tr. Scherpenzeel 26-02-1671 Evertje Aelten van Huijckenhorst, van Barneveld.  Evertje, tr. (2) Scherpenzeel 25-10-1685 Jan Ebbertsen van Ebbenhorst, zn. van Egbert Jansen van Ebbenhorst en Hendrikje Jansen

In 1669 wordt Lubbert Willemsz van de Vliert gedaagd wegens vechten met Jan Gerritsz, waard aan de Holevoet. (Opmerkelijk, de zoon van de baas vecht met de huurder!) (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 26-04-1669).

Lidm. Scherpenzeel 20-04-1671: Evertien Aelten van Huijckenhorst hv Lubbert Willems van de Vliert.    Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Evertje Aelten van Huijckenhorst hv Lubbert Willemsen van de Vliert.In 1673 laten Lubbert Willems van de Vliert en Evertje Aalten hun testament maken (Huis Scherpenzeel 44; 31-12-1673. Huw. voorw. opgericht in 1671).

Lidm. Scherpenzeel 20-09-1674: Lubbert Willemsen van de Vliert.

In 1676 en 1677 is Lubbert Willemsen van de Vliert diaken.

In 1677 daagt Lubbert van de Vliert als pachter van de impost op zeep, Ott Woutersz voor het gerecht wegens illegale invoer van zeep, eigendom van Wouter Jansz uit Woudenberg (Recht. Archieven Scherpenzeel 3; 29-11-1677).

In 1680 eist Lubbert van de Vliert 6000 gl. van Johan van Wolfswinckel wegens belediging ten huize van Cornelis van der Wisch, waard in De Prins te Bennekom (Recht. Archieven Scherpenzeel 3; 12-07-1680)

In 1681 wordt Lubbert Willemsen van de Vliert namens de kinderen en erfgenamen van zal. Willem Lubbertsen van de Vliert door Ceelichie Fransen, wed. Jan Gijsbertsen Bos, borg: zoon Gijs­bert Jansz Bosch voor het gerecht gedaagd (Recht. Archieven Scherpenzeel 3; 24-02-1680. 14-06-1680. 03-01-1681).

In 1681 wordt Lubbert Willemsz van de Vliert beleend met drie kampen land in ’t Clooster onder Woudenberg na dode van zijn vader Willem Lubbertsz van der Vliert (Leenhof 110, fol. 48vo; 17-09-1681. Bel. Holevoet nr. 1b).

Van 1681 – 1682 is Lubbert Willemsen van der Vliert schout van Scherpenzeel (aanstelling in Archief Westerholt 269 nr. 14; 27-10-1681).

In 1681 wordt Lubbert Willemsen van der Vliert aangesteld als schout en ontvanger 27-10-1681 (HGA; Huis Enghuizen invnr. 269-14; 27-10-1681) Doet de eed in handen van de Heer van Scherpenzeel (Recht. Archieven Scherpenzeel 3; 14-11-1681 )

                Lidm. Scherpenzeel 04-06-1682: Evertje Aelten van Huikenhorst, hv. Willem Lubbertsen van de Vliert.

                Lidm. Scherpenzeel 04-06-1682: Jan Ebbertsen van Ebbenhorst.

In 1684 eist de schout 4 herenponden boete van Lubbert Wolbertsen, Peter Dircksen, de wed. van Lubbert van de Vliert, Andries Aelbertsen van ‘t Willer, Cornelis Jansen, metselaar en Peter Knaep, wegens vervoer van hout dat “ten tijde van beslooten jacht ongebongelt bevonden sijn” (Recht. Archieven Scherpenzeel 3; 17-03-1684).

            Lidm. reg.  Scherpenzeel 1715: Jan Egbertsen van Ebbenhorst en Evertje Aelten van Huikenhorst.

Uit dit huw.:

            1. Teuntje Lubbertsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 26-11-1671, jong ov.

2. Teuntje Lubbertsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 31-01-1675, tr. (1) Scherpenzeel 03-02-1695 Aalbert Arissen van ’t Willaer, ged. Scherpenzeel 10-01-1669, ov. Scherpenzeel 08-06-1717, zn. van Aris Aelbertsen van ´t Willaer en Jantje Aelbertsen van Glashorst, tr. (2) Scherpenzeel 13-02-1718 Melchior Albertus van Wolfswinkel, brouwer/schout, zn. van Gijsbert van Wolfswinkel en Maria Schevikhoven

In 1693 wordt Teuntje Lubberts van de Vliert beleend na dode van haar vader Lubbert Willemsz van de Vliert met drie kampen land in ’t Clooster onder Woudenberg (Leenhof 111, fol. 143vo; 25-11-1693. Bel. Holevoet nr. 1b). Na haar dood wordt haar dochter Evertje van ‘t Wilaar er mee beleend in 1768.

3. Hendrickje Lubbertsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 11-11-1677, ov. Barneveld 1735, tr. Scherpenzeel (otr. Barneveld) 10-02-1704 Hessel Jansen Romein, ged. Barneveld 05-11-1676, logementhouder, ov. Barneveld 1736, zn. van Jan de Weerd en Annetje Hessels van Jolenbroek

            4. Anneke Lubbertsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 23-03-1679

7. Anthonij Willemsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 05-11-1659, volgt II

8. Teuntje Willemsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 05-11-1659, ov. Scherpenzeel 13-03-1678

                Lidm. Scherpenzeel 25-12-1674: Teuntje Willemsen van de Vliert, jd.

II

Anthonij Willemsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 05-11-1659, ov. ca. 1727, tr. (1) Ede (otr. Scherpenzeel) 24-01-1675 Metje Gerritsen van den Haverkamp, van Manen, ov. Scherpenzeel 01-02-1703, tr. (2) Arnhem (otr. Scherpenzeel) 19-04-1705 Wandrina Reinders, wed. van Hendrik van Someren, ov. na 20-10-1727.

In 1669 wordt Thonis Willemsz van de Vliert gedaagd wegens vechten met Willem Aelbertsz (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 26-04-1669).

In 1669 daagt Anthonij Willemsz zijn vader Willem Lubbertsz voor het gerecht (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 26-04-1669).

De schout eist 6 herenponden boete van Cornelis Jansz Ouwens en Anthonis Thonisz, op Renes, wegens vechten ten huize van Anthonij van de Vliert, op den Holevoet en later op ’s Heerenstraet oproer gemaakt. (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 24-04-1676 en 05-06-1676).

In 1676 wordt Anthonij Willemsen van de Vliert door Jan gerritsz van Wijck voor het gerecht gedaagd (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 24-04-1676 – 06-11-1676).

Lidmaten Scherpenzeel 26-09-1675: Antonij Willemsen van de Vliert en Metje Gerritsen van

Haverkamp.

In 1701 eist Anthonij van de Vliert, schot, als eigenaar van Schaijck en Craaijenoort verlegging van de weg aan de Craaijenoortsen brinck van Herman jansen, op Kleijn Kolfschoten (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 12-11-1701).

Lidmaten Scherpenzeel: Wandrina Reinders hv Antonij van de Vliert, schout, met attestatie van Arnhem 31-05-1705.

Lidmaten reg. Scherpenzeel 1715: Antonij van de Vliert, scholtis en ontfanger deser plaatze en Wandrina Reinders, scholtin

Schout van Scherpenzeel 1686 – 1727.

WAPEN in Archief Westerholt 267, nr. 39; 24-10-1706.

In 1727 wordt Wandrina Reinders, wed. Anthony van de Vliert gelast door Melchior Wolfswinkel om de leenboeken en papieren over te leveren (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 20-10-1727).

In 1734 dragen de erfgenamen van Wandrina Reinders, wed. Anthony van de Vliert om 1/4 van De Vliert onder Renswoude over te dragen aan Aelt van de Vliert en Jan van Dompseler Heymans (HUA, U162a15, nr. 13; 02-02-1734).

Uit dit huw.:

1. Willem van de Vliert, ged. Scherpenzeel 21-06-1676, jong ov.

2. Willem van de Vliert, ged. Scherpenzeel 15-07-1677, ov. na 1719, tr. Ede (att. van Scherpenzeel) 28-03-1701 Neeltje Brouwer, van Ede.

Lidmaten Scherpenzeel 06/17-10-1700: Willem Antonijsen van de Vliert, jm.

Lidmaten Scherpenzeel 15-05-1701: Neeltje Brouwer hv Willem Antonijsen van de Vliert.

Lidmaten reg. Scherpenzeel 1715: Willem Anthonissen van de Vliert en Neeltje Brouwer.

Uit dit huw.:

1. Antonij Willemsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 30-07-1702, tr. Barneveld (att. van Scherpenzeel) 09-04-1724 Kornelia Wijnands Brouwer, van Barneveld

                Lidm. Scherpenzeel: Kornelia Brouwers, met attestatie van Barneveld 09/16-07-1724.

            Uit dit huw.:

1. Neeltje Antonissen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 14-01-1725, aan den Holenvoet

2. Neeltje Antonissen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 05-05-1726, aan den Holenvoet

3. Nieske Antonissen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 21-11-1728, aan den Holijvoet

2. Metje Willemsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 03-02-1704

3. Metje (Wandrina) Willemsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 27-09-1705, tr. Scherpenzeel 06-07-1727, (get. broer Anthony van de Vliert en oom Gerhardus van der Vliert) met Willem Kampert, van Weesp

In 1722 laat Lubbert van de Vliert zijn testament maken. Erfgenaam: zijn vader en bij zijn ov. zijn neef Hendrick Willemsen van de Vliert en nichten Metjen en Anthonia Willemsen van de Vliert en Metjen Jacobusen van Wessel (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 26-11-1722). Testament geopend 18-01-1723.

Lidmaten Scherpenzeel 25/31-12-1724: Metje Wandrina van der Vliert, met attestatie vertrokken naar Weesp

4. Derck Willemsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 01-07-1708

5. Hendrick Willemsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 09-11-1710

6. Beertje Willemsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 26-02-1713

7. Anthonia Willemsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 28-07-1715

In 1722 laat Lubbert van de Vliert zijn testament maken. Erfgenaam: zijn vader en bij zijn ov. zijn neef Hendrick Willemsen van de Vliert en nichten Metjen en Anthonia Willemsen van de Vliert en Metjen Jacobusen van Wessel (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 26-11-1722). Testament geopend 18-01-1723.

Mogelijk begr. Scherpenzeel, graf nr. 45 en 67: “Antonia van de Vliert WSW 1757”

            8. Hendrik Willemsen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 23-01-1718

In 1722 laat Lubbert van de Vliert zijn testament maken. Erfgenaam: zijn vader en bij zijn ov. zijn neef Hendrick Willemsen van de Vliert en nichten Metjen en Anthonia Willemsen van de Vliert en Metjen Jacobusen van Wessel (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 26-11-1722). Testament geopend 18-01-1723.

3. Debora van de Vliert, ged. Scherpenzeel 24-08-1679, tr. Scherpenzeel 15-03-1705 Franck Brouwer, van Ede

Lidmaten Scherpenzeel 12-06-1698: Debora Antonissen van de Vliert, jd.

Zij gaan in Wageningen wonen.

4. Teuntje (Antonia) van de Vliert, ged. Scherpenzeel 11-12-1681, ov. Scherpenzeel 04-06-1707, tr. Scherpenzeel 17-08-1704 Cornelis van Wolfswinckel. Cornelis tr. (2) Barneveld (att. van Scherpenzeel) 03-03-1709 Aleida Maria van Wessel, van Barneveld

Teuntje Antonissen van de Vliert lidm. Scherpenzeel 25-12-1700.

            Uit 1e huw.:

            1. Jan van Wolfswinckel, ged. Scherpenzeel 14-06-1705

            2. Jan van Wolfswinckel, ged. Scherpenzeel 23-01-1707

            Uit het 2e huw.:

            3. Hubertus van Wolfswinkel, ged. Scherpenzeel 29-12-1709

            4. Wouter van Wolfswinkel, ged. Scherpenzeel  28-06-1711

            5. Antonia van Wolfswinkel, ged. Scherpenzeel  05-03-1713

            6. Maria van Wolfswinkel, ged. Scherpenzeel 20-01-1715

5. Anneke van de Vliert, ged. Scherpenzeel 13-02-1684, volgt III

6. Lubbert van de Vliert, ged. Scherpenzeel 14-03-1686, ov. eind 1722.

In 1722 laat Lubbert van de Vliert zijn testament maken. Erfgenaam: zijn vader en bij zijn ov. zijn neef Hendrick Willemsen van de Vliert en nichten Metjen en Anthonia Willemsen van de Vliert en Metjen Jacobusen van Wessel (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 26-11-1722). Testament geopend 18-01-1723.

7. Gerhardus van de Vliert, ged. Scherpenzeel  04-03-1688, tr. Barneveld (att van Scherpenzeel) 31-03-1715 Evertje Barchius/Berghuis, van Barneveld

Lidm. Scherpenzeel 04-06-1713: Gerhardus van de Vliert “te Barneveld”.

In 1728 wordt Gerhardus van de Vliert beleend met de Hope, de tiend van de Vliert, Wittenoord, Grrot en Klein Overeem en Klein Abbelaar (Laansma).

            Uit dit huw.:

            1. Metje Wandrina van de Vliert, ged. Barneveld 04-03-1716

            2. Jacob van de Vliert, ged. Barneveld 31-10-1717

            3. Antonij van de Vliert, ged. Barneveld 13-08-1719

            4. Marijtje van de Vliert, ged. Barneveld 07-12-1721

            5. Willemijntje van de Vliert, ged. Barneveld 26-12-1723, ov. Barneveld 24-10-1804

8. Marrijtje/Maria van de Vliert, ged. Scherpenzeel  18-05-1690, tr. (1) Scherpenzeel 28-06-1711 Jacobus van Wessel, ov. voor 1715, zn. van Jacobus van Wessel en Christina van Wolfswinckel, tr. (2) Lunteren (otr. Scherpenzeel en Barneveld) 05-05-1732 Jan van Dompseler Heijmans, wed. Maria van Coten, won. Barneveld. Jan van Dompseler Heijmans, tr. (3) Amsterdam (otr. Barneveld 10-07-1735) Christina Oldenhof, wed. Pieter Lupier, van Amsterdam

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1709: Mijtje van de Vliert.

Lidm. Scherpenzeel 24-05-1711: Jacobus van Wessel, jm.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Mijtje van de Vliert, wed. Jacobus van Wessel, met attestatie vertrokken naar Barneveld.

III

Anneke van de Vliert, ged. Scherpenzeel 13-02-1684, tr. Scherpenzeel (otr. Barneveld) 26-12-1719 met haar neef Aalt van der Vliert, wed. Hilligje Schaap, van Barneveld, zn. van Wouter Willemsen van de Vliert en Geertje Aelten van Huijckenhorst

                Lidmaten Scherpenzeel 27-05-1703: Annetje Antonijsen van de Vliert, jd.

Lidmaten reg. Scherpenzeel 1715: Annetje Anthonissen, jd., met attestatie vertrokken naar Barneveld 05-05-1720.

In 1746 verklaart Aelt van der Vliert te prelegateren aan zijn dochter Hillegonda van der Vliert: eerstelijk het halve huijs hof en schuur staende in den dorpe van Barnevelt aan de straat bewoont en gebruijkt door de comparant selfs.  Tweedens drie campen lants gelegen op de Oost van outs genaamt Jacob Driessens campen gelegen naest het lant van de kinderen van Joost Jacobs. Ten derden de helft van de plantagie en Pothovens lant naast den anderen gelegen, allen gelegen in den ampte van Barnevelt. Laatstelijk de helft van het lant van het erf en goed Backenes gelegen in Ede. Waartegen Hillegonda van der Vliert aan het kind van Jacob Berghuijs x haar zuster Aeltjen van de Vliert zalliger, Hendrik Berghuijs, zal uitkeren en betalen een somma van twee honderd guldens. Zijn overige goederen zullen tussen zijn dochter Hillegonda van der Vliert en het kind, Hendrik Berghuijs, genaamt gelijkelijk verdeeld. Zo als in ouderlijk testament van anno 1711 is bepaald. Getekent dd.8 juni 1740. (ORA Barneveld 836, fol. 80,80vo; 19-03-1746).

In 1751 wordt het testament van Anna van de Vliert, wed. Aalt van de Vliert geopend. Executeur testamentair: Derck Brouwer, schout van Hoevelaken, wed. Hillegonda van de Vliert. In presentie van (Evertje Barchius) de wed. Gerardus van de Vliert en Jan Brouwer, mede namens de andere erfgenamen. Testament gedeponeerd 05-08-1751 voor het gerecht van Barneveld, volgens octrooi van Hof van Utrecht 06-08-1735. Erfgenamen: Debora Woutera Brouwer (kleindr.?) en Hillegonda van de Vliert (dr.); bij ov. erfgen.: Derck Brouwer; bij ov. erfgen.: zijn kinderen. Metje Wandrina, Beertje en Jan Brouwer; Antoni van Wolfswinkel en Maria Brink krijgen ieder f 200,=. (Recht. Arch. Scherpenzeel; 12-05-1751).

Uit dit huw.:

1. Hillegonda van de Vliert, tr. Derck Brouwer, schout van Hoevelaken

Maaggescheid tussen Jacob Berghuijs namens zijn onmondige zoon Hendrik Berghuis aan de ene kant. Dirk Brouwer, schout van Hoevelaken namens zijn onmondige dochter Debora Woutera Brouwer aan de andere kant. Maaggescheid over de goederen van hun “moeijen” Teuntjen en Hendrikjen van der Vliert en over de goederen van hun grootvader Aalt van der Vliert, ieder voor de helft, gepasseerd te Barneveld. Van de goederen die Aalt tijdens zijn laatste huwelijk heeft aangekocht krijgt Hendrik een vierde deel en Debora Woutera drie vierde deel. De goederen worden getaxeerd door Henricus van Heert en Fredrik van den Ham.

In 1761 wordt  Dirk Brouwer, schout van Hoevelaken, beleend na dode van zijn “meuij” Hendrikije van der Vliert met een derde van Wolfzwinckel. Vorige belening 06-07-1746 (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 42; 04-05-1761).

In 1761 wordt Dirk Brouwer, schout van Hoevelaken, beleend na dode van zijn “meuij” Hendrikije van der Vliert met een derde van Wolfzwinckel. Vorige belening 07-07-1737 (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 41) 04-05-1761).

Uit dit huw.:

            1. Metje Wandrina Brouwer

            2. Beertje Brouwer

            3. Jan Brouwer

4. Debora Woutera Brouwer, tr. Arent van Bommel

In 1758 krijgt  Debora Woutera Brouwer o.a. uit de nalatenschap van Teuntjen en Hendrikjen van der Vliert: de tiend van Ubbelschoten en de helft van Wolfswinkel, waarvan de wederhelft behoort aan wed. M. van Wolfswinkel, samen getaxeerd op f 2100,=. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146 fol.124vo; 27-12-1758).

In 1759 wordt de bovenstaande maaggescheid bevestigd voor het gerecht van Barneveld. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146 fol.125vo; 14-05-1759).

Uit dit huw.:

1. Willem van Bommel, geb. Barneveld 1772, gemeente-ontvanger 1792-1807, ov. Barneveld 02-03-1836, tr. Johanna Amelia Hermanna de Variencourt

2. Hendrikje van de Vliert

In 1737 worden Hendrikje en Teuntje van de Vliert, wonende te Barneveld beleend door opdracht van (stiefgrootmoeder) Christina van Wolfswinkel, wed. schout Jacobus van Wessel, met een derde deel van Wolfswinkel, gekocht voor f 1150,= plus vier ducaten voor haar kleindochter Mijtje van Brink, dus totaal 1162 guldens 12 stuivers (Leenboek Huis Scherpenzeel 144 fol.52; 07-07-1737).

In 1734 wordt Hendrickije van der Vliert beleend door opdracht van Maria van Wolffswinckel x Reck Cornelisse met een derde deel van Wolfswinckel, gekocht voor f 1179 (Leenboek Huis Scherpenzeel 144 fol.107; 06-07-1746).

In 1751 laten Hendrickje en Teuntije van der Vliert hun testament registreren. Gepasseerd op 12-02-1751 voor J. Walburg, schout van Barneveld en op 19-03-1735 voor het gerecht van Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol.5; 14-04-1751).

In 1754 laat Hendrikje van de Vliert, haar testament passeren voor het gerecht van Barneveld. Haar testament, gepasseerd voor gerecht van Barneveld op 13-02-1751, dat zij samen met haar inmiddels overleden zuster maakte, blijft van kracht. Erfgenamen voor de ene helft: neef Hendrik Berghuis, zoon van Jacob Berghuis x Aaltje van de Vliert; voor de andere helft: nicht Debora Woutera Brouwer, dochter van Dirk Brouwer x Hillegonda van de Vliert (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol.121vo; 02-10-1754).

3. Teuntje van de Vliert, ov. voor 1751

In 1737 worden Hendrikje en Teuntje van de Vliert, wonende te Barneveld beleend door opdracht van (stiefgrootmoeder) Christina van Wolfswinkel, wed. schout Jacobus van Wessel, met een derde deel van Wolfswinkel, gekocht voor f 1150,= plus vier ducaten voor haar kleindochter Mijtje van Brink, dus totaal 1162 guldens 12 stuivers (Leenboek Huis Scherpenzeel 144 fol.52; 07-07-1737).

In 1751 laten Hendrickje en Teuntije van der Vliert hun testament registreren. Gepasseerd op 12-02-1751 voor J. Walburg, schout van Barneveld en op 19-03-1735 voor het gerecht van Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 5; 14-04-1751).

4. Aaltje van de Vliert, otr. Barneveld 25-04-1738 Jacob Berghuis, zn. van Hendrik Jacobsz Berghuis en Rijckje Brouwer. Jacob, tr. (2) Evertje van Dompseler

Maaggescheid tussen Jacob Berghuijs namens zijn onmondige zoon Hendrik Berghuis aan de ene kant. Dirk Brouwer, schout van Hoevelaken namens zijn onmondige dochter Debora Woutera Brouwer aan de andere kant. Maaggescheid over de goederen van hun “moeijen” Teuntjen en Hendrikjen van der Vliert en over de goederen van hun grootvader Aalt van der Vliert, ieder voor de helft, gepasseerd te Barneveld. Van de goederen die Aalt tijdens zijn laatste huwelijk heeft aangekocht krijgt Hendrik een vierde deel en Debora Woutera drie vierde deel. De goederen worden getaxeerd door Henricus van Heert en Fredrik van den Ham (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 123).

            Uit dit huw.:

            1. Hendrik Berghuis, ged. Barneveld 06-09-1742, begr. Amersfoort 24-10-1794

Van de Vliert (2)

I

Aert Hendricksz, tr. Renswoude 10-01-1686 Arisje Gerrits

Lidm. Renswoude ca. 1686: Aert Hendricksz en Arrisje Gerrits, met attestatie naar vertrokken Lunteren.

Lidm. Renswoude ca. 1722: Aard Hendrikze en Arrisje Geurtse, op Dikkenrijst, met attestatie van Lunteren.

Uit dit huw.:

1. Hendrickje Aerts, ged. Renswoude 01-01-1687

2. Gerrit Aertsz, ged. Renswoude 07-04-1689

3. Geertje Aerts, ged. Renswoude 02-08-1691

4. Beertje Aerts, ged. Renswoude 08-07-1694

5. Marietje Aerts, ged. Renswoude 18-04-1697, jong ov.

6. Marietje Aerts, ged. Renswoude 17-04-1698

7. Metje Aerts, ged. Renswoude 06-02-1701

8. Teunis Aertsz, ged. Renswoude 07-09-1704, volgt II

II

Teunis Aertsz, ged. Renswoude 07-09-1704, tr. Renswoude 26-03-1730 Claartje Aalberts, won. Renswoude, ged. Renswoude 05-06-1701, dr. van Aelbert Cornelisz en Claesje Aerts             Lidm. Renswoude 20-01-1749: Claartje Aalberts.

                Lidm. Renswoude 01-05-1751: Teunis Aartzen.

Uit dit huw.:

1. Hendrik Teunisz, ged. Renswoude 14-01-1731, op Dikke Rijst

2. Aalbert Teunisz, ged. Renswoude 01-03-1733, op Dikke Rijst

3. Aart Teunisz van de Vliert, ged. Renswoude 25-09-1735, op Dikke Rijst, volgt IIIa

4. Klaasje Teunissen, ged. Renswoude 03-11-1737, op Dikke Rijst, won. Grote Vliert, tr. Renswoude 11-05-1760 Jan Breunissen Wolfswinkel, ged. Renswoude 18-02-1725, zn. van Breunis Jansz Wolfswinkel en Swaantje Jans Ruisseveen

5. Arisje Teunissen, ged. Renswoude 29-05-1740, op Dikke Rijst, volgt IIIb

6. Maria Teunissen, ged. Renswoude 03-02-1743, op de Grote Vliert

IIIa

Aart Teunisz van de Vliert, ged. Renswoude 25-09-1735, begr. Renswoude 07-01-1802, tr. Renswoude (otr. 23-03-1781) Dirkje Hendriks Koudijs, ged. Renswoude 11-09-1757, op Overeem, begr. Renswoude 25-10-1798, dr. van Hendrik Jacobsz Koudijs en Sandertje Everts Methorst

Uit dit huw.:

1. Klaartje van de Vliert, ged. Renswoude 10-06-1781, op Overeem

2. Sander van de Vliert, ged. Renswoude 03-11-1782, op Nijburg, volgt IVa

3. Teunis van de Vliert, ged. Renswoude 05-09-1784, op de Rode Hofstede, landbouwer, ov. Lunteren (Ede) 13-12-1829, tr. Lunteren 18-10-1817 Hendrikje Teunissen van de Voort, ged. Lunteren 11-03-1793, ov. Lunteren (Ede) 21-11-1850, dr. van Teunis Gijsbertsen van de Voort en Annetje Hendriks

4. Hendrikje van de Vliert, ged. Renswoude 19-02-1786, op de Rode Hofstede, ov. Renswoude 14-02-1858, tr. Renswoude 31-10-1818 Wijnand van Veldhuizen, ged. Renswoude 20-01-1793, boerenknecht, ov. Renswoude 04-12-1873, zn. van Teunis Klaassen van Veldhuizen en Gijsbertje Gijsberts van Berkhorst

5. Klaasje van de Vliert, ged. Renswoude 09-12-1789, ov. Renswoude 28-08-1829, tr. Renswoude 05-06-1823 Peter Davelaar, geb. Ederveen, ged. Renswoude 13-12-1793, landbouwer, ov. Gelders Veenendaal 16-05-1841, zn. van Arien Fransen Davelaar en Roelofje Roelofs Methorst. Peter Davelaar, tr. (2) Veenendaal 06-10-1831 Cornelia Ruisseveen, ged. Veenendaal 22-01-1804, dr. van Cornelis Evertsen Ruisseveen en Claasje Dirks van de Zandschulp

6. Aaltje van de Vliert, ged. Renswoude 27-09-1789, ov. Gelders Veenendaal 29-12-1856, tr. Renswoude 07-06-1817 Lammert Lagerweij, ged. Renswoude 30-09-1792, op Wagensveld, boerenknecht, landbouwer, ov. Renswoude 05-02-1850, zn. van Gerrit Lammertsz Lagerweij en Annetje Jansen

7. Hendrik van de Vliert, ged. Renswoude 01-05-1791, op de Rode Hofstede, ov. Renswoude 25-05-1867, ongehuwd

In 1836 is Hendrik van de Vliert landbouwer op de Rouwe Hofstede (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 41; 19-07-1836).

8. Aalbert van de Vlierd, ged. Renswoude 16-03-1794, volgt IVb

9. Jacob van de Vliert, ged. Renswoude 16-10-1796, volgt IVc

IVa

Sander van de Vliert, ged. Renswoude 03-11-1782, op Nijburg, landbouwer, ov. Renswoude 02-08-1825, tr. Renswoude 16-09-1810 Teunisje Methorst, ged. Renswoude 10-12-1786, op Wittenoord, ov. Renswoude 01-11-1865, dr. van Gijsbert Roelofsz Methorst en Johanna Jansen Overeem. Teunisje Methorst, tr. (2) Renswoude 03-07-1828 Willem Cornelis van Wolleswinkel, ged. Renswoude 10-08-1788, op de Melm, landbouwer, ov. Renswoude 14-04-1864, zn. van Lubbert Willemsen van Wolleswinkel en Cornelia Cornelissen

Uit dit huw.:

1. Gijsbert van de Vliert, ged. Renswoude 12-05-1811, landbouwer, ov. Renswoude 09-04-1855, ongehuwd

2. Dirkje van de Vliert, geb. Renswoude 21-08-1812, ov. Scherpenzeel 21-10-1880, op Ebbenhorst, tr. Renswoude 16-11-1833 Geurt van Bennekom, geb. Renswoude 27-09-1806, landbouwer, ov. Scherpenzeel 05-08-1853, zn. van Jan Arissen van Bennekom en Geertje Langelaar

3. Aart van de Vliert, geb. Renswoude 08-11-1813, ov. Renswoude 29-07-1814

4. Hanna van de Vliert, geb. Renswoude 16-01-1815, ov. Renswoude 17-10-1851, tr. Renswoude 03-05-1845 Jacob Veldhuizen, geb./ged. Veenendaal 07/10-09-1810, landbouwer, ov. Renswoude 30-11-1872, zn. van Jan Veldhuizen en Maria van Koten

5. Aart van de Vliert, geb. Renswoude 23-02-1816, landbouwer, ov. Renswoude 31-08-1860, ongehuwd

6. Roelof van de Vliert, ged. Renswoude 14-05-1821, ov. Renswoude 05-02-1823

IVb

Aalbert/Aalbartus van de Vlierd, ged. Renswoude 16-03-1794, landbouwer, ov. Renswoude 08-08-1847, tr. Renswoude 28-02-1825 Jannigje de Koning, ged. Renswoude 19-04-1801, ov. Renswoude 10-04-1876, dr. van Aard de Koning en Maatje Jansen van de Peppel

Uit dit huw.:

1. Derkje/Dirkje van de Vliert, geb. Ede 1826, ov. Renswoude 16-02-1898, tr. Renswoude 15-10-1852 haar aangetrouwde neef Jacob Veldhuizen, wed. Hanna van de Vliert, geb./ged. Veenendaal 07/10-09-1810, landbouwer op de Grote Vliert onder Renswoude, ov. Renswoude 30-11-1872, zn. van Jan Cornelissen Veldhuizen en Maria van Kooten

2. Aart van de Vliert, geb. Ede 1830, ov. Arnhem 27-07-1898, tr. Renswoude 13-04-1866 Hendrikje Bruis, geb. Renswoude 11-02-1846, ov. Oosterbeek (Renkum) 23-05-1931, dr. van Jan Bruis en Mie Lagemaat

            Uit dit huw.:

            1. Jan van de Vliert, geb. Renswoude 09-07-1866

3. Aart van de Vlierd, geb. Renswoude 05-08-1832, landbouwer, ov. Renswoude 07-04-1881, tr. Renswoude 26-10-1866 Maria Veldhuizen, geb. Renswoude 14-01-1849, ov. Scherpenzeel 24-01-1904, dr. van Jacob Veldhuizen en Hanna van de Vlierd. Maria Veldhuizen, tr. (2) Hendrik van Dijk

            Uit dit huw.:

1. Jannetje van de Vliert, geb. Renswoude 11-03-1867, tr. (1) Scherpenzeel 01-11-1890 Heimen Kamerbeek, geb./ged. Scherpenzeel 07/28-10-1860, ov. Scherpenzeel 07-10-1892, arbeider, zn. van Jan Kamerbeek en Johanna Lansing, tr. (2) Scherpenzeel 02-12-1893 Frank van Elst, geb. Woudenberg 18-05-1857, ged. in de Grote Kerk 05-07-1857, arbeider, ov. Scherpenzeel 15-05-1943, begr. Glashorst, graf nr. 535a, zn. van Reindert van Elst en Alida Harskamp

2. Jakobje van de Vliert, geb. Woudenberg 08-04-1868, ov. Woudenberg 20-04-1868

3. Jakob van de Vliert, geb. Woudenberg 19-09-1869, arbeider, landbouwer, ov. Scherpenzeel 08-01-1946, tr. Woudenberg 07-11-1895 Teuntje van de Hee, geb. Woudenberg 27-01-1872, ov. Scherpenzeel 21-06-1942, dr. van Gijsbert van de Hee en Teuntje van Egdom

            Uit dit huw.:

1. Maria van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 01-02-1896, tr. Scherpenzeel 05-11-1925 Cornelis van den Broek, geb. Woudenberg 27-10-1888, ged. in de Grote Kerk 30-12-1888, arbeider, zn. van Teunis van den Broek en Johanna van de Haar

2. Gijsbert van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 16-06/04-07-1897, landbouwer, tr. Veenendaal 15-01-1927 Aartje Vlatuin, geb. Woudenberg 01-07-1899, dr. van Elbert Vlastuin en Maria Geijtenbeek

            Uit dit huw.:

1. Albertus Vlastuin/van de Vliert, geb. Utrecht 28-03-1918 (erkend bij huw.

2. Jacob van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/29-05-1927

3. Maria van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 18-12-1930/01-03-1931

4. Teuntje van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 19-06/31-07-1932

5. Elberta van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 01-07/30-09-1934, ov. Scherpenzeel 25-06-1935

6. Elberta van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 02-08/31-10-1937

7. jongen, ov. Scherpenzeel 28-05-1941

8. Gijsberta van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 10-09/25-10-1942

3. Aartje van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 12-10/27-11-1898, tr. Scherpenzeel 15-02-1919 Johan van den Broek geb. Woudenberg 31-01-1891, ged. in de Geref. Kerk, landbouwer, arbeider, rangeerder te ’s-Gravenhage (1933), zn. van Teunis van den Broek en Johanna van de Haar

4. Teuntje van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 18-03/29-04-1900, tr. Scherpenzeel 22-06-1933 Bertus van den Berg, geb. Woudenberg 1901, landbouwer, zn. van Gerrit van den Berg en Maria de Bree

5. Albert van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 05-11-1901/05-01-1902, boerenknecht te Loendersloot (1925)

6. Jan van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 08-06/26-07-1903, arbeider, landbouwer (Ede 1933), tr. Scherpenzeel 08-01-1927 Berendina Donkersteeg, geb. Ede 1906, dr. van Gijsbert Donkersteeg en Megchelina van Vliet

                        Uit dit huw.:

1. Teuntje van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 21-04/29-05-1927

2. Gijsbert Jacob van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 22-05/29-07-1928

3. Helena Jacob van de Vliert, geb. 04-04-1930, ged. in de Grote Kerk 25-05-1930

7. meisje, ov. Scherpenzeel 28-01-1905

8. Jan Dirk van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 10-02/29-04-1906

9. Jacob van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 27-11-1907/26-01-1908, tr. Leusden 02-10-1930 Aartje van Ravenhorst, geb. Leusden 1913, dr. van Jan van Ravenhorst en Aaltje Veldhuizen

            Uit dit huw.:

1. Jan van de Vliert, geb. 03-10-1929, ged. in de Grote Kerk 07-12-1930 (erkend bij huw.)

2. Teuntje van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 18-10-1930/29-03-1931

3. Aaltje van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 20-09-1931/31-01-1932

4. Maria van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 19-01/04-06-1933

5. Jacob van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 29-09-1934/07-04-1935

6. Aartje van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 23-10-1935/29-03-1936

7. Jacoba Gijsberta van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 07-12-1940/07-06-1942!, tr. Renkum 02-10-1930

8. Aris van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 16-11-1942/25-07-1943

9. Albert Jacob Jan van de Vliert, geb. Scherpenzeel 12-04-1944, ov. Scherpenzeel 30-09-1944

10. Albertha Jacoba Janna van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 09-11-1945/28-07-1946

11. Lubertus Jacobus van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 15-08-1947/29-02-1948

10. Johan van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 12-12-1909/30-01-1910

11. Cornelis van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 26-02/28-04-1912, landarbeider, arbeider, landbouwer, tr. Loenersloot 13-03-1931 Wilhelmina van Rooijen, geb. Loenersloot 1914, dr. van Samuel van Rooijen en Adriana Vroon

            Uit dit huw. o.a.:

1. Jacob van de Vliert, geb. Ruwiel 1934, ov. Scherpenzeel 09-02-1938

2. Wilhelmina van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 14-07/12-09-1937

3. Jacob van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 03-03/21-05-1939

4. Maria Adriana van de Vliert, geb. Scherpenzeel 25-02-1941, ov. Scherpenzeel 27-02-1941

5. Maria Adriana van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 31-08-1942/31-01-1943

6. Hendrika Cornelia van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 19-04-1944/04-02-1945

7. Gijsbertha van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 13-09-1945/27-01-1946

8. Frieda Dirkje van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 09-01/01-06-1947

9. Gerdina van de Vliert, geb. Scherpenzeel 17-05-1948

10. Aartje van de Vliert, geb. Scherpenzeel 09-09-1949

12. Gerritje van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 11-08/27-09-1914, tr. Scherpenzeel 06-11-1947 Albartus Jansen, geb. Barneveld 1909, landarbeider, zn. van Albartus Jansen en Gerritje Brouwer

13. Teunis van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 22-06/23-09-1917

4. Dirkje van de Vliert, geb. Woudenberg 05-05-1871

5. Johanna van de Vliert, geb. Woudenberg 23-11-1872, ov. Woudenberg 02-06-1933, tr. Scherpenzeel 06-11-1897 Arie Schimmel, geb./ged. Scherpenzeel 19-08/25-09-1860, landbouwer, ov. Woudenberg 31-01-1948, zn. van Gijsbert Schimmel en Melisje Roelofsen

6. Albertus van de Vliert/Fliert, geb. Woudenberg 08-06-1874, arbeider, ov. Woudenberg 13-10-1953, tr. Woudenberg 13-10-1904 Hendrika Versteeg(h), geb. Woudenberg 15-01-1881, dr. van Dirk Versteeg en Cornelia van den Broek

            Uit dit huw.:

1. Dirk van de Vliert, geb. Woudenberg 1902, tr. Amerongen 22-12-1932 Willempje Blaauwendraat, geb. Maarn 1910, dr. van Evert Blaauwendraat en Dirkje van Maanen

            Uit dit huw.:

1. Albertus van de Vliert, geb. Woudenberg 10-09-1933, ged. in de Grote Kerk 29-10-1933

2. Dirkje van de Vliert, geb. Woudenberg 21-01-1935, ged. in de Grote Kerk 07-04-1935

3. Hendrika van de Vliert, geb. Woudenberg 09-01-1942, ged. in de Grote Kerk:26-04-1942

2. Albertus van de Vliert, geb. Woudenberg 1906, tr. Amerongen 10-07-1930 Alida van de Zandschulp, geb. Amerongen 1909, dr. van Gerrit van de Zandschulp en Hendrika Veldhuizen

3. Maria van de Vliert, geb. Woudenberg 05-11-1908,ged. in de Grote Kerk 29-11-1908, ov. Woudenberg 06-11-1940, ongehuwd

4. Cornelis van de Vliert, geb. Woudenberg 31-12-1910,ged. in de Grote Kerk 26-03-1911

5. Jacob van de Vliert, geb. Woudenberg 02-03-1913, ged. in de Grote Kerk 27-04-1913

6. Hendrik van de Vliert, geb. Woudenberg 20-03-1915, ged. in de Grote Kerk 30-05-1915

7. Jannigje van de Vliert, geb. Woudenberg 10-10-1917, ged. in de Grote Kerk 25-11-1917, ov. Woudenberg 12-08-1939, ongehuwd

8. Reijer van de Vliert, geb. Woudenberg 13-01-1920, ged. in de Grote Kerk 28-03-1920

9. Aart Hendrik van de Vliert, geb. Woudenberg 23-04-1924, ged. in de Grote Kerk 06-07-1924

10. Johan Gerrit van de Vliert, geb. Woudenberg 06-09-1925, ged. in de Grote Kerk 29-11-1925

7. Gerritje van de Vliert, geb. Woudenberg 11-01-1876, tr. (1) Scherpenzeel 24-05-1902 en gescheiden Utrecht 18-01-1905 Jan Pater, geb. Leersum 08-05-1878, arbeider, ov. Amerongen 07-06-1950, zn. van Kors Pater en Gerrigje Grootveld, tr. (2) Renswoude 24-11-1905 Aart van Ginkel, geb. Renswoude 08-01-1855, landbouwer, ov. Renswoude 11-02-1927, zn. van Antonie van Ginkel en Hendrikje van Huigenbos. Jan Pater, tr. (2) Berendina de Geest

8. Maria van de Vliert, geb. Renswoude 23-02-1877

4. Jannetje van de Vlierd, geb. Renswoude 14-11-1836, ov. Ede 22-01-1893, tr. Renswoude 30-06-1870 Mathijs Methorst, geb. Ede 1841, boerenknecht, ov. Ede 30-06-1903, zn. van Roelof Methorst en Willempje van Ravenhorst/Overeem

5. Melis van de Vlierd, geb. Renswoude 15-10-1839, volgt V

6. Gerrit van de Vlierd, geb. Renswoude 08-05-1843, landbouwer, ov. Renswoude 11-12-1920, ongehuwd

7. Aaltje van de Vlierd, geb. Renswoude 29-11-1846, ov. Ede 16-11-1900, tr. Renswoude 21-02-1868 Hendrik van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 16-03/30-04-1843, landbouwer, ov. Ede 25-12-1888, zn. van Jan van Setten en Cornelia Peelen

V

Melis van de Vlierd, geb. Renswoude 15-10-1839, landbouwer, ov. Renswoude 23-12-1919, tr. Scherpenzeel 21-10-1864 Jannigje Pater, geb./ged. Scherpenzeel 07-04/05-01-1842, ov. Scherpenzeel 22-02-1900, dr. van Jan Pater en Maatje van Kolfschoten

In 1863 laat Jannetje Pater, won. Scherpenzeel haar testament maken. Zij vermaakt haar bezittingen aan broer Jan Pater en de minderjarige Hanna Pater, beiden bij haar inwonend. (Not. J. de Louter, AT 055j040, nr. 4715; 28-01-1863).

Uit dit huw.:

1. Jan van de Vlierd, geb./ged. Scherpenzeel 07-05/25-06-1865, landbouwer te Barneveld(1898) , ov. Amerongen 09-08-1949, tr. Maarn 04-07-1895 Klasiena van Voskuilen, geb. Maarn 13-01-1866, ov. Renswoude 25-04-1918, dr. van Frans van Voskuilen en Klaasje Ploeg

            Uit dit huw. o.a.:

Jannigje van de Vliert, geb. Scherpenzeel 08-11-1895, tr. Renswoude 12-02-1920 Reijer Ploeg, geb. Renswoude 31-05-1883, landbouwer, zn. van Tijmen Ploeg en Teuntje van Loenen

2. Jannetje van de Vlierd, geb./ged. Scherpenzeel 27-12-1866/31-03-1867, ov. Scherpenzeel 07-02-1868

3. Albartus van de Vlierd, geb./ged. Scherpenzeel 31-10/22-11-1868, ov. Woudenberg 07-04-1926, tr. Leersum 10-12-1898 Gerritje Broekhuizen, geb. Leersum 12-05-1872, ov. Woudenberg 02-04-1912, dr. van Pieter Broekhuizen en Evertje Klomp

            Uit dit huw. o.a.:

1. Melis van de Vliert, geb. Leersum 18-01-1899, tr. Woudenberg 18-03-1921 Hendrika van Blankers, geb. Barneveld 1899, dr. van Hessel van Blankers en Geurtje Pleizier

2. Peter van de Vliert, geb. Leersum 1900, tr. Woudenberg 27-11-1931 Evertje Roseboom, geb. Renkum 1904, dr. van Marinus Roseboom en Aaltje van Setten

3. Jan van de Vliert, geb. Woudenberg 22-02-1902, tr. Woudenberg 08-11-1929 Willempje Hazeleger, geb. Woudenberg 07-09-1902, dr. van Melis Hazeleger en Hendrika Jansen

            Uit dit huw.:

1. Gerritje Hendrika van de Vliert, geb. Woudenberg 16-02-1931, ged. in de Grote Kerk 29-03-1931 ov. Woudenberg 02-07-2010, begr. Lambalen 08-07-2010, tr. Jacob van de Vliert, ov. 04-07-2007

2.Hendrika Albertha van de Vliert, geb. Woudenberg 21-06-1937, ged. in de Grote Kerk: 12-09-1937

4. Evertje van de Vliert, geb. Woudenberg 1903, tr. Woudenberg 10-08-1928 Hendrikus Hazeleger, geb. Woudenberg 1904, zn. van Melis Hazeleger en Hendrika Jansen

5. Albertus van de Vlierd, geb. Woudenberg 1904, landbouwer, tr. Renswoude 28-11-1928 Jannetje Jansen, geb. Ede 1905, dr. van Albartus Jansen en Gijsbertha van Dijk

            Uit dit huw.:

1. Albertus van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 16-05/03-08-1930

2. Albert van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 27-07/25-09-1932

3. Gerrit van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 26-04/26-08-1934, ov. Scherpenzeel 24-11-1946

4. Gijsbertha van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 09-03/03-05-1936

5. Jannetje van de Vliert, geb. Scherpenzeel 08-02-1938

6. Dirk van de Vliert, geb. Scherpenzeel 18-09-1939

7. Jacob van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 19-02/04-11-1945

6. Albertus van de Vliert, geb. 1905, landbouwer te Scherpenzeel (1944)

7. Maatje van de Vliert, geb. Woudenberg 1908, tr. Woudenberg 08-05-1931 Albertus  Verbeek, geb. Renswoude 1906, zn. van Arie Verbeek en Cornelia van Reenen

8. Dirkje van de Vliert, geb. Woudenberg 1912, tr. Scherpenzeel 24-02-1944 Johan Tichelaar, geb./ged. Scherpenzeel 31-10/30-12-1906, landbouwer, zn. van Petrus Gerhardus Antonius Tichelaar en Maria Bos

4. Maatje van de Vlierd, geb./ged. Scherpenzeel 27-09/30-10-1870, ov. Barneveld 17-08-1929, tr. Scherpenzeel 17-02-1900 Albert van Zwetselaar, geb. Amerongen 08-06-1863, landbouwer, ov. Barneveld 09-10-1948, zn. van Rijk van Zwetselaar en Hendrikje Heijwegen

5. Gerrit van de Vlierd, geb./ged. Scherpenzeel 07/29-12-1872, op Huigenbosch, landbouwer, ov. Scherpenzeel 16-07-1946, begr. Glashorst, graf 134, tr. Woudenberg 03-09-1903 Petronella van Ginkel, geb. Woudenberg 10-11-1877, ov. Scherpenzeel 09-12-1941, begr. Glashorst, graf 134, dr. van Teunis van Ginkel en Rijkje van Dijk

            Uit dit huw.:

1. Teunis van de Vlierd, geb./ged. Scherpenzeel 13-04/28-05-1905

2. jongen, ov. Scherpenzeel 10-09-1906

3. Jan van de Vlierd, geb./ged. Scherpenzeel 25-02/10-05-1908

4. Rijk van de Vlierd, geb./ged. Scherpenzeel 23-05/31-07-1910

5. Gerrit van de Vlierd, geb. Scherpenzeel 05-03-1913, ov. Scherpenzeel 09-05-1913

6. Gerrit van de Vlierd, geb./ged. Scherpenzeel 17-10/29-11-1914

6. Jannigje van de Vlierd, geb./ged. Scherpenzeel 03-03/04-04-1875, op Huigenbosch, ov. Scherpenzeel 22-03-1879, begr. Glashorst, graf nr. 59

7. Gijsje van de Vlierd, geb./ged. Scherpenzeel 23-09/05-11-1876, op Huigenbosch, ov. Renswoude 20-05-1918, tr. Scherpenzeel 05-11-1898 Gijsbert Breeschoten, geb. Maarn 23-03-1873, landbouwer, ov. Renswoude 18-11-1943, zn. van Gerrit Breeschoten en Maatje van de Weerdt

8. Willem van de Vlierd, geb./ged. Scherpenzeel 04-07/18-08-1878, ov. Woudenberg 29-04-1956, tr. Woudenberg 18-02-1921 Jacoba Hendrika van de Peut, geb. Woudenberg 23-09-1898, dr. van Aalbert van de Peut en Hendrikje Beek

            Uit dit huw.:

            1. Albertus van de Vlierd (erkend bij huw.)

9. Melis van de Vlierd, geb. Scherpenzeel 29-01-1880, op Huigenbosch, ov. Scherpenzeel 16-02-1880

10. Jannigje van de Vlierd, geb./ged. Scherpenzeel 29-03/07-05-1882, op Huigenbosch, ov. Soest 21-10-1929, tr. Scherpenzeel 16-12-1905 Fredrik Gerrit Jan Brinkman, geb. Ouder Amstel 1871, ov. Amersfoort (ingeschr. te Soest) 28-02-1955, zn. van Henri Ellis Brinkman en Ariaantje van den Dikkenberg

11. Dirkje van de Vlierd, geb./ged. Scherpenzeel 11-08/30-09-1883, op Huigenbosch, tr. Renswoude 03-02-1921 Willem Vink, geb. Renswoude 22-01-1890, landbouwer, vrachtrijder, ov. Amersfoort (ingeschr. te Renswoude) 21-04-1943, zn. van Wijnand Vink en Jannigje van Hal

            Voorkind:

            Melis van de Vlierd, geb. Scherpenzeel 22-01-1906, op Huigenbosch, ov.

Scherpenzeel 24-01-1904

IVc

Jacob van de Vliert, ged. Renswoude 16-10-1796, landbouwer, ov. Renswoude 18-10-1873, tr. Renswoude 16-03-1839 Cornelia Veldhuijzen, geb. Renswoude 16-01-1814, ov. Renswoude 28-05-1865, dr. van Jan Veldhuijzen en Maria Bos

Uit dit huw.:

1. Aart van de Vliert, geb. Renswoude 18-09-1839, landbouwer, ov. Ede 18-02-1905, tr. (1) Ede 06-05-1876 Gijsbertje van Westeneng, geb. Ede 1844, ov. Ede 22-07-1886, dr. van Hendrika Evertsen van Westeneng, tr. (2) Ede 03-05-1890 Hendrika van Veldhuizen, geb. Ede 1862, ov. Ede 26-08-1923, dr. van Aart van Veldhuizen en Gijsbertje van Ruler

            Uit dit huw. o.a.:

1. Jan van de Vliert, geb. Ede 1896, tr. Renswoude 23-10-1925 Hendrikje van de Glind, geb. Renswoude 15-12-1893, dr. van Jan van de Glind en Hendrikje van de Fliert

            Uit dit huw.:

1. Jan van de Vliert, geb. Renswoude 12-11-1929, ged. in de Grote Kerk 24-11-1929

2. Melis van de Vliert, tr. Leusden 26-04-1928 Hendrica Woutera de Vries, geb. Leusden 09-09-1890, ov. Ede 14-08-1944, dr. van Jan Egbert de Vries en Cornelia de Bruin

2. Jan Cornelis van de Vliert, geb. Renswoude 28-06-1841, ov. Renswoude 23-10-1848

3. Dirkje van de Vliert, geb. Renswoude 20-01-1843, ov. Renswoude 06-03-1904, tr. Renswoude 17-07-1863 Jan van Bennekom, geb. Renswoude 26-03-1834, landbouwer, ov. Renswoude 28-02-1893, dr. van Geurt van Bennekom en Dirkje van de Vlierd

4. Hendrik van de Vliert/Vlierd, geb. Renswoude 05-08-1845, landbouwer, ov. Renswoude 01-11-1921, tr. Scherpenzeel 11-02-1871 Jansje/Jannetje/Jannigje van Bennekom, geb./ged. Scherpenzeel 27-08/08-10-1843, op Ebbenhorst, ov. Renswoude 14-11-1920, dr. van Geurt van Bennekom en Dirkje van de Vliert

            Uit dit huw.:

1. Dirkje van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 17-06/30-07-1871, ov. Renswoude 22-05-1948, tr. (1) Renswoude 30-05-1895 Jan van Ginkel, geb. Renswoude 08-04-1863, ov. Scherpenzeel 22-04-1913, zn. van Geurt van Ginkel en Fransje Apeldoorn, tr. (2) Renswoude 21-11-1918  haar zwager Jacobus Mandersloot, wed. Cornelia van de Vliert, geb. Renswoude 12-11-1881, landbouwer, zn. van Jacob Mandersloot en Gerrigje van Dijk

2. Jacob van de Vliert, geb. Woudenberg 06-08-1872, landbouwer, ov. Ede 17-06-1946, tr. Ede 04-01-1917 Jannetje van Omme, geb. Ede 1874, dr. van Hendrik Jan van Omme en Geertje Franken

                        Uit dit huw.:

1. Jannetje Geertruida van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 24-04/27-05-1917

            3. Cornelia van de Vliert, geb. Woudenberg 14-02-1874, ov. Woudenberg 28-02-1874

4. Geurt van de Vliert, geb. Woudenberg 28-04-1875, landbouwer, tr. Ede 08-04-1915 Willemina van Dronkelaar, geb. Ede 1884, ov. Ede 23-01-1928, dr. van Evert van Dronkelaar en Maria Steenbeek

5. Cornelia van de Vliert, geb. Renswoude 06-04-1877, ov. Renswoude 09-02-1918, tr. Renswoude 13-12-1901 Jacobus Mandersloot, geb. Renswoude 12-11-1881, landbouwer, zn. van Jacob Mandersloot en Gerrigje van Dijk

6. Aart van de Vliert, geb. Renswoude 15-12-1878, landbouwer, tr. Renswoude 26-11-1920 (12 dagen na het ov. van zijn moeder) Elisabeth van het Schut, geb. Ede 1890, dr. van Maas van het Schut en Petronella Meurs

            7. Jan van de Vliert, geb. Renswoude 21-03-1881, ov. Renswoude 25-04-1881

8. Jan van de Vliert, geb. Renswoude 25-07-1882, landbouwer, ov. Ede (ingeschr. te Renswoude) 07-05-1949, tr. Nunspeet 07-04-1917 Dirkje van Huigenbosch, geb. Barneveld 1891, dr. van Dirk van Huigenbosch en Grietje van Hierden

9. Melis van de Vliert, geb. Renswoude 03-12-1884, landbouwer, ov. Renswoude 27-02-1913, ongehuwd

5. Melis van de Vliert, geb. Renswoude 04-07-1847, landbouwer, ov. Renswoude 05-02-1922, ongehuwd

6. Jan van de Vliert, geb. Renswoude 27-10-1849, landbouwer, ov. Renswoude 20-02-1934, tr. Renswoude 18-02-1876 Neeltje van den Brandhof, geb. Renswoude 13-03-1846, ov. Woudenberg 19-03-1895, dr. van Arend van den Brandhof en Johanna van Donkelaar

            Uit dit huw.:

1. Jakob van de Vliert, geb. Woudenberg 25-12-1876, tr. Woudenberg 17-1-1907 Neeltje van Ravenhorst, geb. Woudenberg 21-05-1877, dr. van Hendrik van Ravenhorst en Aaltje van Egdom

Naar Ebbenhorst op 21-01-1907.

Uit dit huw.:

1. Jan van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 29-01/29-03-1908, tr. Teuntje Floor

            Uit dit huw.:

1. Neli van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 25-02/18-04-1943

2. Dirk Johan van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 01/26-10-1947

2. Hendrik Jan            van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 11-03/25-04-1909

3. Neeltje van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 26-09/30-10-1910, tr. Scherpenzeel 09-05-1940 Albertus van Egdom, geb. Woudenberg 1914, landbouwer, zn. van Evert van Egdom en Jannetta Maria van Wolfswinkel

4. Albert Jacob van de Vliert, geb./ged. Scherpenzeel 06-10/28-11-1920

            2. Johanna van de Vliert, geb. Woudenberg 28-01-1879, ov. Woudenberg 13-08-1898

3. Cornelia van de Vliert, geb. Woudenberg 30-07-1883, tr. Woudenberg 22-10-1925 Jan van den Brandhof, geb. 01-10-1887, zn. van Wulfert van den Brandhof en Jannigje van Manen

4. Aartje van de Vliert, geb. Woudenberg 04-02-1885, tr. Woudenberg 21-01-1910 Gerard de Kruijf, geb. Leusden 09-05-1882, zn. van Teunis de Kruijf en Errisje Velthuizen

5. Dirkje van de Vliert, geb. Woudenberg 30-04-1888, tr. Woudenberg 23-09-1920 Willem Wolswinkel, geb. Woudenberg 18-04-1891, zn. van Gerrit Wolswinkel en Jannetje van Wolfswinkel

7. Jacob van de Vliert, geb. Renswoude 23-09-1851, landbouwer, ov. Renswoude 25-11-1935, tr. Renswoude 18-01-1900 Jannigje van Brummelen, geb. Amerongen 17-06-1865, ov. Renswoude 22-12-1943, dr. van Hendrikus van Brummelen en Hendrika Heijwegen

            Uit dit huw. o.a.:

1. Jacob van de Vliert, geb. Renswoude 20-12-1900, tr. Renswoude 13-11-1930 Cornelia van de Fliert, geb. Ede 1906, dr. van Jacob van de Fliert en Aartje van Bennekom

2. Hendrikus van de Vliert, geb. Renswoude 10-07-1902, tr. Renswoude 17-06-1932 Johanna Hendrika Verbeek, geb. Ede 1910, dr. van Jan Verbeek en Reijertje van de Lagemaat

3. Hendrika van de Vliert, geb. Renswoude 1906, tr. Renswoude 27-10-1932 Jan van de Fliert, geb. Ede 1902, zn. van Jacob van de Fliert en Aartje van Bennekom

4. doodgeb. kind, ov. Renswoude 24-10-1907

8. Cornelis van de Vliert, geb. Renswoude 02-06-1855, ov. Amersfoort (ingeschr. te Woudenberg) 21-05-1921, tr. Woudenberg 01-03-1884 Teunisje Steenbeek, geb. Woudenberg 22-06-1857, ov. Woudenberg 26-01-1919, dr. van Tijmen Steenbeek en Gijsje Meerveld

            Uit dit huw.:

1. Cornelia van de Vliert, geb. Woudenberg 19-12-1884, ov. Woudenberg 01-06-1918, tr. Woudenberg 24-12-1914 en in de Grote Kerk 25-12-1914 Hendrik van Ravenhorst, geb. Renswoude 12-04-1882, zn. van Jan van Ravenhorst en Aaltje Lagerweij

Lidm. Geref Kerk 03-04-1910: Cornelia van de Vliert.

2. Gijsberta van de Vliert, geb. Woudenberg 04-01-1886, tr. Woudenberg 30-10-1919 haar zwager Hendrik van Ravenhorst, wed. Cornelia van de Vliert, geb. Renswoude 12-04-1882, zn. van Jan van Ravenhorst en Aaltje Lagerwei

Lidm. Geref Kerk 03-04-1910: Gijsberta van de Vliert.

3. Jakob van de Vliert, geb. Woudenberg 12-10-1887, landbouwer, tr. Renswoude 23-10-1919 Aartje van Ravenhorst, geb. Renswoude 20-10-1893, dr. van Jan van Ravenhorst en Aaltje Lagerweij

Lidm. Geref Kerk 11-06-1916: Jacob van de Vliert.

                        Uit dit huw.:

1. Cornelis van de Vliert, geb. 19-11-1922, ged. in de Geref Kerk 25-12-1922

2. Jan van de Vliert, geb. 07-12-1924, ged. in de Geref Kerk 04-01-1925

3. Teunisje van de Vliert, geb. 26-07-1926, ged. in de Geref Kerk 22-08-1926

4. Tijmen van de Vliert, geb. Woudenberg 02-11-1890, tr. Wijk bij Duurstede 23-02-1922 Maria Kersbergen, geb. Wijk bij Duurstede 10-03-1885, dr. van Teunis Jan Kersbergen en Maria de Greef

                Lidm. Geref Kerk: Tijmen van de Vliert.

                        Uit dit huw.:

1. Teunisje Maria van de Vliert, geb. 17-12-1922, ged. in de Geref Kerk 18-02-1923

2. Maria van de Vliert, geb. 26-06-1925, ged. in de Geref Kerk 02-08-1925

5. Dirkje van de Vliert, geb. Woudenberg 30-07-1892, ov. Woudenberg 19-10-1892

IIIb

Arisje Teunissen, ged. Renswoude 29-05-1740, op Dikke Rijst, tr. Renswoude (otr. 13-07-1764) Kors Hermensz (van de Vliert), ged. Renswoude 22-04-1731, op Abbelaar, zn. van Harmen Korsz en Marretje Gijsberts

Uit dit huw.:

1. Maartje van de Vliert, ged. Renswoude 07-09-1765, aan de Schras, op Abbelaar, ov. Woudenberg 06-02-1834, ongehuwd

                Bij haar overlijden heten haar ouders Hermen van de Vliert en Errisje van Abbelaar.

2. Teunis van de Vliert/Fliert, ged. Renswoude 22-01-1768, op Abbelaar, landbouwer, ov. Lunteren (Ede) 13-11-1843, tr. Lunteren 24-02-1799 Willempje Willems van de Loenhorst, ged. Barneveld 17-03-1762, ov. Lunteren (Ede) 04-02-1850, dr. van Willem Reijersz van de Loenhorst en Evertje Jansen

                Kinderen gedoopt te Lunteren.

3. Klaasje/Klaartje van de Vliert, ged. Renswoude 12-04-1771, op Abbelaar, ov. Renswoude 23-09-1830, otr. Leusden (gerecht) 13-11-1800 Lammert Donkersteeg, geb. Leusden 1759, ov. Kallenbroek (Barneveld) 13-10-1842, zn. van Elbert Donkersteeg en Maasje van Boekholt

In 1837 verlenen Lammert Doonkersteeg, wed. Klaartje Korse van de Vlierdt, bouwman op Ligtenhorst aan de Beek onder Renswoude; Elbert Donkersteeg, bouwman onder Lunteren; Errisje Donkersteeg, me.j., ongehuwd, naaister te S. Elbert en Errisje zijn samen met Gijsbert, Maatje en Cornelia Donkersteeg de vijf kinderen van Lammert en Klaartje een procuratie op Wulfer van Meerveld, bouwman op Breehoef onder Woudenberg, om in hun naam de roerende goederen en de boerderij Ligtenhorst, ruim 26 bunder, veldgewas en vee te verkopen. (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 32; 21-06-1837).

4. Arisje Korsen, ged. Renswoude 16-07-1774, op Abbelaar, ov. Barneveld 19-11-1826, tr. Renswoude 14-02-1808 Maas Jochemsen van Ruler, ged. Lunteren 12-05-1777, ov. Woudenberg 08-08-1866, zn. van Jochem Jansen en Simentje Aarts

5. Hermijntje/Mientje van de Vliert, ged. Renswoude 14-11-1777, op Abbelaar, tr. Renswoude en in de Grote Kerk van Scherpenzeel 23-02-1820 Wulfert van Meerveld, geb./ged. Woudenberg 23/30-09-1781, landbouwer op Breehoef onder Woudenberg, ov. Scherpenzeel 30-08-1867, begr. Glashorst nr. 224, zn. van Teunis Wulfertsz van Meerveld en Willempje Jans van Doorn

Lidm. Scherpenzeel: Wulfert Meerveld, met attestatie van Woudenberg 28-12-1826.

Bev. reg. Woudenberg 1840: Wulfert van Meerveld, 58 jaar; Harmijntje Korssen, 62 jaar; Kors van Rulder, geb. Renswoude, 24 jaar, boerenknecht; Jochem van Maanen, geb. Ede, 21 jaar, boerenknecht; Evertje van Nieuwenhuizen, geb. Woudenberg, 25 jaar, dienstmeid.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Wulfert van Meerveld.

Geen kinderen

 

 

Van de Vliert (3)

 

 

I

Peter Meeuwssen/Meesen van de Vliert, tr. NN

Uit dit huw.:

1. Mees Petersz, volgt II

2. Cornelis Petersz van de Vliert, ged. Scherpenzeel 01-09-1639, otr. Scherpenzeel 07-12-1662 Claesje Thijssen, won. Amerongen, dr. van Thijs Claessen

Uit dit huw.:

1. onbekend, ged. Scherpenzeel 25-09-1664

2. Gijsbert Cornelisz, ged. Scherpenzeel 19-08-1666, aen de Groep

3. Gerritje Cornelissen, ged. Scherpenzeel 25-04-1669, aen de Groep

4. Peter Cornelisz, ged. Scherpenzeel 12-03-1671, aen de Groep

3. Teuntje Peters, won. De Vliert, tr. Renswoude 1643 Cornelis Faessen, won. Selder

                Zie genealogie Selder-Engelen.

 

II

Mees Petersz, op de Vliert, ov. Scherpenzeel 25-01-1702, ov. 25-01-1702, otr. Scherpenzeel 15-01-1660 Jannetje Gerrits, ws. ged. Scherpenzeel 25-05-1640, op den Hopen, dr. van Gerrit Cornelissen van Langelaer en Rijkje Willems

                Lidm. Scherpenzeel Pinksteren 1661: Mees Petersen en Jantien Gerrits, op de Vliert.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Meeuws Petersen en Jantje Gerrits, op de Vlierdt.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Jantje Gerrits, wed. Meeuws Petersen, op de Vlierdt.

Uit dit huw.:

1. Teuntje Meeuwssen, ged. Scherpenzeel 03-02-1661, op de Vliert

2. Evert Meeuwssen, ged. Scherpenzeel 17-04-1664, op de Vliert

3. Cornelis Meeuwssen, ged. Scherpenzeel 13-09-1665, op de Vliert, volgt III

4. Gerritje Meeuwssen, ged. Scherpenzeel 07-11-1669, op de Vliert, won. op Den Hopen, tr. Scherpenzeel 24-04-1701 Frans Jansz van Overeem, van Rumelaar, wed. Weimtje Willems van Overeem, won. Groot Overeem

                Lidm. Scherpenzeel 25-12-1697: Gerritje Meeuwssen, jd. op den Hopen.

Lidm. Renswoude ca. 1707: Gerrichje Meuwsz hv Frans Jansz van Overeem, met attestatie vanScherpenzeel.

5. Rijckje Meeuwssen, ged. Scherpenzeel 29-11-1674, op de Vliert, won. op de Hopen, tr. Renswoude 04-08-1700 (otr. Scherpenzeel) Aelbert Egbertsz van Coudijs, ged. Scherpenzeel 01-01-1664, op Oordeel, ov. voor 1734, zn. van Egbert Jacobsen van Coudijs en Gijsbertje Willems

                Lidm. Scherpenzeel 06-10-1695: Aelbert Egbertsen, jm, op Groot Oordeel.

                Lidm. Scherpenzeel 06-10-1700: Rijckje Meeuwssen hv Aelbert Egbertsen, op Groot Oordeel.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Albert Egbertsen en Rikje Meeuwsen, op Klein Schaik,

6. Elisje Meeuwssen, ged. Scherpenzeel 22-06-1679, op de Vliert, won. op de Hopen, tr. Renswoude 28-12-1704 Hendrick Jansz ´gewoond hebbende op den Hoopen´

7. Peter Meeuwssen, ged. Scherpenzeel 15-02-1685, op de Vliert

 

III

Cornelis Meeuwssen, ged. Scherpenzeel 13-09-1665, van Wingelaar, tr. (1) Amersfoort (otr. Woudenberg) 22-03-1700 Gijsbertje Hannis/Jansen, won. Renswoude, otr. (2) Woudenberg 07-04-1714 Klaasje Jans, wed. Peter Kornelisz, geb. Lunteren, ov. 1727

Uit dit huw.:
1. Gerrit Cornelisz, ged. Scherpenzeel 09-01-1701, op de Vliert

2. Meeuws/Mees Cornelisz, ged. Scherpenzeel 13-12-1702, op de Vliert, volgt IV

3. Teuntje Cornelis, ged. Scherpenzeel 04-10-1705, op de Vliert

4. Johanna Cornelis, ged. Scherpenzeel 02-09-1708, op de Vliert, jong ov.

5. Johanna Cornelis, ged. Scherpenzeel 17-05-1711, op de Vliert

 

IV

Meeuws/Mees Cornelisz, ged. Scherpenzeel 13-12-1702, tr. Leersum 04-01-1736 Gerritje Ariens, ged. Veenendaal 07-01-1712, dr. van Arien Willemsz en Jannigje Jacobs

Van 1741-1751 pacht Meeuws Cornelissen de boerderij Cotenberg op Voskuilen van Aris Hendriksen Verbrugge (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 9a1; Gem. Arch. Woudenberg nr. 1139, opgeroepenen voor werk aan de Slaperdijk, 1744, 1751).

Uit dit huw.:

1. Cornelis Melissen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 28-04-1737, op het Broek, won. Leusden, tr. Doorn 11-11-1764 Maria van Rhenen, van Doorn, won. Leusden

                Kinderen gedoopt in Doorn.

2. Ariaan/Arien Melissen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 02-11-1738, op het Broek, otr. Doorn 21-05-1735 Teunisje Cornelissen, van Maarsbergen

3. Gijsbert Melissen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 05-02-1741, op Voskuijlen, volgt V

4. Jan Melissen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 31-03-1743, op Voskuijlen, jong ov.

5. Jan Melissen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 24-05-1744, op Voskuijlen

6. Hanna Melissen van de Vliert, ged. Woudenberg 24-04-1746, get. Heijltje Cornelissen

7. Willem Melissen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 18-02-1748, op Voskuijlen, ov. Maarn 26-12-1830, won. Doorn, tr. Doorn 13-11-1777 Teuntje Teunissen van Wallenburg, geb. Maarsbergen, ged. Doorn 09-04-1758, ov. Woudenberg 09-01-1848, dr. van Teunis Wulfertsz Wallenburg en Maria Everts van Maanen/Leersum

Uit dit huw.:

1. Jannigje van de Vliert, ged. Doorn 07-09-1778, ov. Renswoude 13-04-1865, tr. Lammert van Kolfschoten

8. Maria Melissen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 07-12-1749, op Voskuijlen

9. Teuntje Melissen van de Vliert, ged. Woudenberg 21-04-1754, get. Gijsbertje Rijks van Egdom

 

V

Gijsbert Melissen van de Vliert, ged. Scherpenzeel 05-02-1741, begr. Doorn 28-04-1808, won. Maarsbergen, tr. Doorn (otr. Woudenberg) 26‑12‑1773 Hendrijntje Cornelisse van Ginkel, van Maarsbergen, ov. Doorn 01-07-1814, dr. van Cornelis van Ginkel en Jannigje van Ginkel

Uit dit huw.:

1. Gerritje van de Vliert, ged. Leersum 12-03-1775

2. Cornelis van de Vliert, ged. Doorn 19-01-1777, ov. Renswoude 15-11-1854, tr. Renswoude 22-12-1808 Teunisje Wouterse van Otterloo, ged. Scherpenzeel 16-02-1783, in het Gooswilliger Veldhuisje, ov. Renswoude 08-08-1856, dr. van Wouter Jansz van Otterlo en Hanna Gerrits van Ginkel

3. Melis van de Vliert, ged. Doorn 05-09-1779, won. Amerongen, tr. Amerongen 08-05-1803 Willemijntje/Meintje Petersen Bruis, ged. Veenendaal 24-01-1776, ov. Woudenberg 12-02-1859, dr. van Peter Willemsz en Jannigje Jans

            Uit dit huw.:

1. Hendrikje van de Vliert, ged. Amerongen 25-01-1807

2. Peetje/Petronella van de Vliert, geb./ged. Amerongen 30-04/13-05-1810, ov. Woudenberg 31-01-1892, begr. Lambalgen, tr. Willem van Wagensveld, geb./ged. Woudenberg 20-01/08-02-1801, militair, daggelder te Gelders Veenendaal, ov. Ede 07-08-1878, zn. van Adrianus/Janus van Wagensveld en Hendrijntje Claassen van Drieënhuizen

4. Gerrigje van de Vliert, ged. Doorn 29-12-1782, ov. Maarn 16-02-1871, tr. (1) Maarn 15-10-1809 Willem van Ginkel, ged. Maarn 09-04-1775, ov. Maarn 27-03-1822, zn. van Hannis Willemsz van Ginkel en Grietje aartsen van Selder, tr. (2) Maarn 24-07-1834 Arie van Ekeris, geb. Woudenberg 11-06-1780, ov. Maarn 19-01-1858,  zn. v. Geurt Ariensz van Ekeris en Maria GerritsSteenhof

5. Jan van de Vliert, ged. Doorn 09-07-1786

De Kleine Vliert

 

De boerderij De Kleine Vliert ligt aan de Oude Holleweg 52 onder Renswoude.

 

Van de Vliert (4)

 

I

Claes Rijcksz, ov. ca 1649, tr. Truijtgen

                Lidm. Scherpenzeel 24-12-1615: Truitgen Claes Ricxsen hv.

                Lidm. Scherpenzeel pasen 1633: Claes Rijcksz, impotent.

In 1633 is Claes Rijcksz pachter van Kleijn Dashorst onder Renswoude (Laansma, blz. 31).

Uit dit huw.:

1. Cornelis Claesz, ged. Scherpenzeel 25-04-1614

2. Johan Claesz, ged. Scherpenzeel 11-08-1616

3. Mattheus Claesz, ged. Scherpenzeel 10-03-1619

4. Rijck Claesz, volgt II

5. Jacob Claesz

Zie genealogie Ruwinkel.

II

Rijck Claesz, ov. Renswoude 02-06-1674, won. Kleijn Dashorst, otr. Renswoude 04-11-1644 Merritje Gerrits, won. Scharrenburg onder Lunteren, ov. Renswoude 05-07-1702, dr. van Gerrit Woltersz

                Lidm. Renswoude ca. 1650: Rijk Claesz en zijn vrouw.

                Lidm. reg. Renswoude 1652: Rijk Claessen en Merrijtie Gerrits.

                Lidm. reg. Renswoude 1657: Rijck Claaszen en Marritje Gerridts.

                Lidm. reg. Renswoude 1663: Rijck Claassen en Marretie Gerrits.

In 1650 wordt Rijck Claesz beleend na dode van zijn vader Claes Rijcksz met de Jan Meliskamp in het erf De Vliert (Huis Amerongen 1180, fol. 16; 06-02-1650).

In 1650 wordt Rijck Claesz beleend na dode van zijn vader Claes Rijcksz met drie kampen met huis, erf en hofstede in het erf De Vliert (Huis Amerongen 1180, fol. 16vo,17; 06-02-1650).

In 1674 wordt Rijck Claesz opnieuw beleend met de Jan Meliskamp in het erf De Vliert (Huis Amerongen 1180, fol. 16; 21-07-1674).

In 1674 wordt Rijck Claesz opnieuw beleend met drie kampen met huis, erf en hofstede in het erf De Vliert (Huis Amerongen 1180, fol. 17; 21-07-1674).

In 1674 wordt Merritje Gerrits voor haar kinderen beleend na dode van haar man Rijck Claesz met drie kampen met huis, erf en hofstede in het erf De Vliert (Huis Amerongen 1182, fol. 17; 21-07-1674).

Uit dit huw.:

1. Geertge Rijcksen, ged. Renswoude maart 1647, tr. (1) Gerrit Jansen van ´t Broek, op Kleijn Lambalgen, tr. (2) Scherpenzeel 18-01-1680 Roelof Cornelissen van Egdum, een broer van haar zwager, geb. Scherpenzeel ca. 1655, ov. 1718, wonende op Klein Lambalgen, zn. van Cornelis Arisen en Evertje Cornelissen

2. Truijtje Rijcksen van de Vliert, ged. Renswoude 1650, ov. Scherpenzeel 19-02-1683, tr. Renswoude (otr. Scherpenzeel) 21-03-1675 Arris Cornelissen van Egdom, ged. Scherpenzeel 21-11-1647, zn. van Cornelis Arisen en Evertje Cornelissen. Arris Cornelissen van Egdom, tr. (2) Doorn (otr. Scherpenzeel) 26-10-1684 Hendrickje Cornelissen, won. Doorn

3. Wouter Rijcksen van de Vliert, ged. Renswoude 21-02-1658, tr. Renswoude 20-11-1692 Grietje Willems, wed. Ever Arrisz

4. Claas Rijcksz, volgt III

III

Claas Rijcksz, van de Kleine Vliert, tr. Renswoude 01-05-1681 Evertje Cornelissen van Zelder, dr. van Cornelis Faessen en Teuntje Peters

Uit dit huw.:

1. Rijck Claessen, ged. Renswoude 09-04-1682, jong ov.

2. Rijck Claessen, ged. Renswoude 27-07-1684, won. Kleine Vliert, tr. Renswoude 14-07-1709 (otr. Woudenberg) Maria Jordens van Rontselaar, ged. Scherpenzeel 10-04-1670, op ‘t Broeck, won. Rontselaar, ov. voor 1744, dr. van Jorden Theunissen van Ronseler en Gerrittien Teunissen van het Broek

3. Cornelis Claessen, ged. Renswoude 29-08-1686, jong ov.

4. Cornelis Claessen, ged. Renswoude 28-08-1687, volgt IV

IV

Cornelis Claassen, ged. Renswoude 28-08-1687, op de Kleine Vliert, tr. Renswoude (otr. Scherpenzeel 07-04-1715) Geertje Gijsberts van Roijwinckel, ged. Scherpenzeel 08-03-1676, op Rowinckel, dr. van Gijsbert Brantsz van Roijwinkel en Jantje Cornelis van ’t Voort, won. aan de Groep, tr. (2) Amerongen 08-04-1731 Cornelisje Willems, wed. Jacob Faassen, won. aan de Groep

In 1708 wordt Brant Gijsberts, op Roijwinckel namens zijn zuster Geertjen Gijsberts van Roijwinckel beleend na dode van haar vader Gijsbert Brants van Roijwinckel met een kamp in Roijwinckel “sampt uijtslag in dat meentvelt”; aan de ene zijde: Wolffswinckel, aan de andere zijde: de gemene weg (Leenboek Huis Scherpenzeel 143 fol. 69; 13-03-1708).

In 1717 wordt Cornelis Klaesen, wonende op de Kleijne Vliert onder Renswoude namens zijn onmondige dochter Geertjen Cornelis beleend na dode van haar moeder Geertjen Gijsberts van Roijwinckel met een kamp in Roijwinckel, met uitslag in het meentveld (Leenboek Huis Scherpenzeel 143 fol. 102; 22-07-1717).

Uit het 1e huw.:

1. Gijsbert Cornelissen, ged. Scherpenzeel 07-06-1716, op de Kleine Vliert, jong ov.

2. Geertjen Cornelissen, ged. Scherpenzeel 04-07-1717, op de Kleine Vlierd

Uit het 2e huw.:

3. Evertje Cornelissen, ged. Scherpenzeel 26-03-1732, aan de Groep

4. Klaas Cornelissen, ged. Scherpenzeel 04-07-1734, aan de Groep (doop ook ingeschr. te Amerongen), volgt V

V

Klaas van der Vliert, ged. Scherpenzeel 04-07-1734, ov. Amerongen 02-04-1819, tr. (1) Doorn 02-05-1773 Alida Jans de Dunk/Deunk, ged. Doorn 08-12-1743, dr. van Jan Hendriks Dunk en Willemijntje Jans van Waveren, tr. (2) Neeltje Dekker, ov. voor 1819

Uit het 1e huw.:

1. Cornelia van der Vliert, ged. Doorn 26-12-1773, tr. Frans Bode

In 1819 zijn o.a. Cornelia van der Vliert x Frans Bode, z.b. te Utrecht, geassisteerd door Johannis van der Vliert, onderwijzer der jeugd in het Burger weeshuis te Amsterdam en Willemina van der Vliert x Martinus Croes, notaris te Utrecht erfgenamen van Gijsbert Willemsz van Soest en Hanna/Johanna van Beckbergen (Huis Scherpenzeel 150, fol. 50; 16-09-1819, not. J. Smith te Veenendaal).

2. Jan van der Vliert, ged. Doorn 25-06-1775, jong ov.

3. Willemina van der Vliert, ged. Doorn 08-05-1777, jong ov.

4. Johannes van der Vliert, ged. Doorn 07-03-1779, onderwijzer

5. Willemina van der Vliert, ged. Doorn 02-12-1781, ov. Utrecht 31-07-1835, tr. Martinus Croes, geb. 1780, notaris te Utrecht van 1806-1842, ov. Utrecht 24-04-1842, zn. van Wemmert Croes en Anna Maria Bijmans

In 1819 zijn o.a. Cornelia van der Vliert x Frans Bode, z.b. te Utrecht, geassisteerd door Johannis van der Vliert, onderwijzer der jeugd in het Burger weeshuis te Amsterdam en Willemina van der Vliert x Martinus Croes, notaris te Utrecht erfgenamen van Gijsbert Willemsz van Soest en Hanna/Johanna van Beckbergen (Huis Scherpenzeel 150, fol. 50; 16-09-1819, not. J. Smith te Veenendaal).

Van de Fliert

Deze familie komt uit de buurtschap de Fliert, gelegen tussen Lunteren en Ederveen. De boerderij Zwetselaar ligt in deze buurtschap.

I

Jan Petersz, tr. Jantje Willemsen, geb. Swetselaar. Jantje Willemsen, won. Swetselaar, tr. (2) Lunteren 09-06-1754 Teunis Gerritsen, geb. Lunteren, won. Swetselaar

Uit dit huw.:

1. Hendrikje Jansen, ged. Lunteren 06-07-1738

2. Willem Jansen, ged. Lunteren 06-07-1740, volgt II

3. Peter Jansen, ged. Lunteren 07-03-1742

4. Jan Jansen, ged. Lunteren 01-12-1743

5. Wouter Jansen, ged. Lunteren 14-08-1746

6. Aeltje Jansen, ged. Lunteren 14-04-1748

7. Grietje Jansen, ged. Lunteren 06-09-1750

8. Geurt Jansen, ged. Lunteren 20-08-1752

II

Willem Jansen van de Fliert, ged. Lunteren 06-07-1740, landman, ov. Lunteren 24-06-1818, tr. Lunteren 14-07-1771 Maartje Jansen, ged. Lunteren 27-02-1746, ov. Lunteren 10-02-1835, dr. van Jan Franken en Jantje Gijsberts

Uit dit huw.:

1. Jantje Willemsen van de Fliert, ged. Lunteren 24-05-1773, ov. Zeist 25-10-1841, tr. (1) Lunteren 06-05-1798 Willem Jacobsen van Essen, geb. Lunteren, tr. (2) Lunteren 26-08-1814 Reinier Brandsen, ged. Renswoude 04-03-1774, ov. Lunteren 21-04-1833, zn. Arien Brandsen en Gerritje van de Broek

2. Willempje Willemsen van de Fliert, ged. Lunteren 15-09-1775, ov. Lunteren 08-05-1855, tr. Lunteren 03-06-1804 Cornelis Jochemsen van Maanen, ged. Lunteren 22-09-1771, landbouwer, ov. Lunteren 12-04-1838, zn. van Jochem Otten en Hendrikje Jansen

3. Hendrikje Willemsen van de Fliert, ged. Lunteren 10-05-1778

4. Jan Willemsen van de Fliert, ged. Lunteren 19-12-1779, jong ov.

5. Jan Willemsen van de Fliert, ged. Lunteren 07-04-1781, volgt III

6. Evert Willemsen van de Fliert, ged. Lunteren 12-09-1784

7. Hendrik Willemsen van de Fliert, ged. Lunteren 30-12-1787

III

Jan Willemsen van de Fliert, ged. Lunteren 07-04-1781, landbouwer op De Vliert onder Lunteren, ov. Lunteren 21-10-1833, tr. Lunteren 10-12-1814 Hendrikje Willemsen van de Voort, geb. Lunteren 16-04-1790, ov. Lunteren 15-07-1842, dr. van Willem Gijsbertsen en Gijsbertje Cornelissen

Uit dit huw.:

1. Maartje van de Fliert, geb. Lunteren 25-08-1815, tr. (1) Renswoude 23-05-1840 Peter Evertsen van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 20-04/08-05-1814, landbouwer op het Achterste Klein Ravenhorst, ov. Eerbeek (Brummen) 01-01-1867, zn. van Evert Aalbertsen van Ravenhorst en Johanna Peelen, tr. (2) Brummen 02-09-1876 Willem Hammink, geb. Brummen 1812, ov. Brummen 25-09-1892, zn. van Hendrik Hammink en Maria Haverkamp

2. Willem Gijsbert van de Fliert, geb. Lunteren 17-10-1817, volgt IV

3. Willem van de Fliert, geb. Lunteren 11-04-1820, ov. Lunteren 03-10-1832

4. Gijsbertje van de Fliert, geb. Lunteren 20-12-1822, tr. Zeist 04-05-1849 Lambert van Basten, geb. Utrecht 1820, ov. Utrecht (ingeschr. te De Bilt) 04-12-1894, zn. van Christiaan van Basten en Maria Verhaar

5. Evertje van de Fliert, geb. Lunteren 23-07-1825, ov. Zeist 18-09-1890, tr. De Bilt 17-05-1867 Gerrit Meerdink, wed. Aartje Tijsseling, ged. Nederlangbroek 19-07/03-08-1806, ov. Zeist 21-12-1877, zn. van Gerrit Meerdink en Baatje Vervat

6. Hendrik van de Fliert, geb. Lunteren 07-03-1828, boerenknecht, ov. Renswoude 31-12-1899, ongehuwd

7. Maria van de Fliert, geb. Lunteren 27-12-1830, ov. Lunteren 22-05-1845, ongehuwd

IV

Willem Gijsbert van de Fliert, geb. Lunteren 17-10-1817, landbouwer, ov. Renswoude 19-01-1893, tr. Renswoude 02-11-1850 Luitje/Luutje Veldhuizen, geb. Renswoude 13-05-1822, ov. Renswoude 06-09-1889, dr. van Jan Cornelissen Veldhuizen en Maria van Koten

Willem Gijsbert van de Fliert verkoopt in 1842 na het overlijden van zijn moeder de boerderij “De Vliert” onder Lunteren aan Jan de Koning (internet).

Uit dit huw.:

1. Jan Cornelis van de Fliert, geb. Renswoude 24-04-1851, ov. Renswoude 22-11-1871

2. Hendrikje van de Fliert, geb. Renswoude 07-09-1852, ov. Renswoude 20-07-1923, tr. Renswoude 04-12-1875 Jan van de Glind, geb. Woudenberg 07-04-1849, landbouwer, ov. Renswoude 16-05-1926, zn. van Evert van de Glind en Maatje van Maarn

3.Maria van de Fliert, geb. Renswoude 18-09-1854, ov. Renswoude 21-04-1920, tr. Renswoude 15-01-1885 Teunis Robbertsen, geb. Ede 1845, landbouwer, ov. Renswoude 18-12-1913, zn. van Cornelis Robbertsen en Francijntje van de Zanden

4. doodgeb. kind, ov. Renswoude 18-09-1854

5. Jan van de Fliert, geb. Renswoude 15-02-1856, landbouwer op ´t Hek onder Leersum, ov. Amersfoort (ingeschr. te Barneveld) 17-09-1931, tr. Renswoude 12-05-1882 Derkje van de Pol, geb. Ede 1857, ov. Barneveld 19-08-1937, dr. van Cornelis van de Pol en Tonia Bos

Uit dit huw. o.a.:

1. Luutje van de Fliert, geb. Renswoude 16-06-1882

2. Cornelis van de Fliert, geb. Leersum 1888, landbouwer, ov. Scherpenzeel 20-04-1939, begr. Glashorst, graf nr. 139, tr. Scherpenzeel 25-10-1923 Jannigje van Wessel, geb./ged. Scherpenzeel 17-10/29-11-1885, dr. van Albert van Wessel en Maria Lokhorst

3. Jan Cornelis van de Fliert, geb. Leersum 1897, tr. Woudenberg 22-04-1927 Marretje van de Glind, dr. van Maas van de Glind en Willemijntje Robbertsen

6. Evertje van de Fliert, geb. Renswoude 11-11-1857, ov. Renswoude 26-05-1863

7. Wijntje van de Fliert, geb. Renswoude 23-08-1859, ov. Renswoude 05-08-1871

8. Willem van de Fliert, geb. Renswoude 14-11-1860, landbouwer, ov. Lunteren 08-06-1930, tr. Ede 16-06-1894 Willemina Vaarkamp, wed. Teunis van Heerdt, geb. Ede 1859, ov. Ede 16-04-1931, dr. van Jacob Vaarkamp en Klaasje Veldhuizen

9. Frans van de Fliert, geb. Renswoude 01-03-1862, volgt III

10. Gijsbert van de Fliert, geb. Renswoude 14-05-1863, landbouwer op Klein Steenbeek onder Lunteren, ov. Ede 20-04-1939, tr. Ede 03-12-1898 Evertje van Beek, geb. Ede 1871, ov. Ede 11-03-1950, dr. van Jan van Beek en Antje van de Kamp

11. Jacob van de Fliert, geb. Renswoude 26-07-1864, landbouwer op Malkenhorst onder Barneveld en op Wagensveld onder Renswoude, ov. Renswoude 06-01-1934, tr. Renswoude 30-12-1893 Aartje van Bennekom, geb. Renswoude 28-11-1870, ov. Kallenbroek (Barneveld) 06-05-1918 dr. van Jan van Bennekom en Dirkje van de Vliert

Uit dit huw. o.a.:

1. Luutje van de Fliert, geb. Renswoude 11-03-1894, ov. Renswoude 10-05-1894

2. Luutje van de Fliert, geb. Ede 1895, ov. Scherpenzeel 10-04-1949, tr. Barneveld 24-12-1919 Hendrik Methorst, geb. Renswoude 09-01-1891, vrachtrijder, koopman, zn. van Jan Methorst en Maria de Koning

3. Dirkje van de Fliert, geb. Ede 1897, tr. Renswoude 27-02-1925 Arris van ´t Voort, geb./ged. Scherpenzeel 08-09/23-10-1898, zn. van Evert van ´t Voort en Jannigje van Ginkel

4. Jan van de Fliert, geb. Ede 1902, tr. Renswoude 27-10-1932 Hendrika van de Vliert, geb. Renswoude 1906, dr. van Jacob van de Vliert en Jannigje van Brummelen

5. Cornelia van de Fliert, geb. Ede 1906, tr. Renswoude 13-11-1930 Jacob van de Vliert, geb. Renswoude 20-12-1900, tr. Renswoude 13-11-1930, zn. van Jacob van de Vliert en Jannigje van Brummelen

6. Maria van de Fliert, geb. Wekerom (Ede) 11-11-1908, ov. 17-07-1995, tr. Renswoude 27-03-1930 Karel Jan van Dijk, geb. Woudenberg 18-06-1903, ov. 22-04-1991, zn. van Karel van Dijk en Dirkje Davelaar

7. Willem van de Fliert, geb. Ede 1912, landbouwer, ov. Amsterdam (ingeschr. te Renswoude) 12-03-1945, tr. Cornelia Verbeek

12. Evertje van de Fliert, geb. Renswoude 10-09-1865, ov. Renswoude 30-09-1865

13. Evert van de Fliert, geb. Renswoude 03-09-1867, ov. Renswoude 07-02-1868

III

Frans van de Fliert, geb. Renswoude 01-03-1862, landbouwer, ov. Scherpenzeel 29-01-1935, tr. Renswoude 17-10-1890 Cornelia van de Pol, geb. Ede 1866, ov. Scherpenzeel 05-04-1929, dr. van Cornelis van de Pol en Tonia Bos

Uit dit huw.:

1. doodgeb. kind, ov. Renswoude 24-08-1891

2. Willem Gijsbert van de Fliert, geb. Renswoude 11-03-1893, landbouwer, ov. Boras, Zweden (ingeschr. te Renswoude) 20-07-1945, tr. Renswoude 06-05-1920 Gerritje Veldhuizen, geb. Renswoude 17-10-1893, dr. van Jan Veldhuizen en Gerritje Veldhuizen

3. Cornelis van de Fliert, geb. Renswoude 08-03-1897, landbouwer, tr. Renswoude 20-07-1921 Evertje Bakkenes, geb. Renswoude 1897, dr. van Gijsbert Bakkenes en Aartje Jochemsen

4. Antonie van de Fliert, geb. Renswoude 05-07-1899, ov. Renswoude (ingeschr. te Scherpenzeel) 06-05-1935, ongehuwd

5. Lubertus van de Fliert, geb. Renswoude 16-12-1902, landbouwer, ov. Renswoude (ingeschr. te Scherpenzeel) 17-07-1945, tr. Renswoude 30-11-1927 Maria Schimmel, geb. Ede 1903, dr. van Evert Jan Schimmel en Arnesta Wilhelmina Harthoorn

            Uit dit huw.:

1. Cornelia van de Fliert, geb. Scherpenzeel 23-10-1928

2. Evert Jan van de Fliert, geb. Scherpenzeel 12-08-1930

3. Arnesta Wilhelmina van de Fliert, geb. Scherpenzeel 09-08-1932

4. Francina Maria van de Fliert, geb. Scherpenzeel 02-10-1933

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

december 2010