Tins

De eerste twee generaties zijn niet verder uitgewerkt. Dat ligt buiten mijn ´werkterrein´. Toch was het niet moeilijk om wat verder terug te zoeken. Daarom toch een paar generaties extra.

Mogelijke voorvader:

Hendrik Hendricksz Bosse/Thins, van Amersfoort, tr. (1) Amersfoort 17-04-1684 Rebekka Peters, van Amersfoort, tr. (2) Amersfoort 13-10-1719 Jannetje Jans van de Velden, wed. Daniël van de Velden

Uit het 1e huw.:

1. Willemina Tins, ged. Oud Kath. Muurhuizen Amersfoort 05-10-1684

2. Petrus Tins, ged. Oud Kath. Muurhuizen Amersfoort 28-09-1686

3. Gijsberta Tins, ged. Oud Kath. Muurhuizen Amersfoort 28-09-1688

4. Johannes Tins, ged. Oud Kath. Muurhuizen Amersfoort 27-02-1692

5. Gijsbertus Tins, ged. Oud Kath. Muurhuizen Amersfoort 02-07-1694

6. Jacobus Tins, ged. Oud Kath. Muurhuizen Amersfoort 12-07-1695

7. Bernardus Tins, ged. Oud Kath. Muurhuizen Amersfoort 26-12-1697

8. Bernardus Tins, ged. Oud Kath. Muurhuizen Amersfoort 30-12-1701

9. Gijsberta Tins, ged. Oud Kath. Muurhuizen Amersfoort 10-05-1705

10. Bernardus Tins, ged. Oud Kath. Muurhuizen Amersfoort 11-11-1705

I

Cornelis T(h)ins, tr. Maria Lammers van Wageningen

Uit dit huw.:

1. Rebecka Tins, ged. Amersfoort 02-08-1722

2. Rebecka Tins, ged. Amersfoort 24-10-1724

3. Rabek(?)Tins, ged. Amersfoort 26-101727

4. Hendrikje Tins, ged. Amersfoort 26-02-1730

5. Willem Tins, ged. Amersfoort 25-11-1732

6. Johannes Tins, ged. Amersfoort 13-09-1735, volgt II

7. Rebecca Tins, ged. Amersfoort 23-09-1738

II

Johannes Tins, ged. Amersfoort 13-09-1735, tr. Amersfoort 19-04-1765 Catharijna van Barneveld, won. Amersfoort

Uit dit huw.:

1. Cornelis Tins, ged. Amersfoort 31-01-1766

2. Cornelis Tins, ged. Amersfoort 21-08-1767

3. Evert Tins, ged. Amersfoort 02-09-1768, volgt III

4. Maria Tins, ged. Amersfoort 26-01-1772

5. Cornelia Tins, ged. Amersfoort 12-09-1773

6. Catharina Tins, ged. Amersfoort 20-10-1776

7. Maria Tins, ged. Amersfoort 13-05-1779

III

Evert Tins, ged. Amersfoort 02-09-1768, ontv. begr. Amersfoort16-05-1795, won. Scherpenzeel, tr. Amersfoort  07-07-1788 Jannetje Hensbergen, ged. Scherpenzeel 02-10-1762, ov. Woudenberg 21-05-1818, dr. van Gerrit Arissen Hensbergen/Hemsbergen en Reijertje Everts van Brummen. Jannetje Hensbergen, won. Amersfoort, tr. (2) Amersfoort (otr. Woudenberg) 24-06-1802 Aart Willemsz Schuilenburg, wed. Johanna/Hanna Groeneveld, ged. Scherpenzeel 23-02-1766, ov. Woudenberg 21-04-1808, begr. Scherpenzeel 23-04-1808, zn. van Willem Hendriksz Schuilenburg en Jannetje/Janna Geurts van de Haar

Uit dit huw.:

1. Catharina/Kaatje Tins, geb./ged. Scherpenzeel 23-08-1789, ov. Amersfoort 13-02-1852, tr. Amersfoort 02-02-1810 Maurits/Rits van der Maat, geb. Voorthuizen 1776, dagwerker, schutter, ov. Nijmegen 26-01-1834, zn. van Melis van der Maat en Antje Maurits

                Zij laten kinderen in Scherpenzeel dopen.

2. Gerrit Tins, ged. Amersfoort 17-05-1792, volgt IV

3. Everardus Tins, ged. Amersfoort 24-09-1795

IV

Gerrit Tins, ged. Amersfoort 17-05-1792, wever, ov. Scherpenzeel 08-12-1838, wever, zn. van Evert Tins en Jannetje Hensbergen, tr. Woudenberg 09-08-1815 Teuntje Ploeg, geb./ged. Woudenberg 24-03/03-04-1796, ov. Scherpenzeel 24-05-1874 , dr. van Evert Jansz Ploeg en Annetje Jans Bosch

Van 1835-1837 woont Gerrit Tins in een huis in Glashorst, sectie D 234a,234b, groot 0.15.60 ha, hofpacht f 10,= en van 1847-1855 de wed. en kinderen Gerrit Tins.

In 1855 leent Teuntje Ploeg, wed. Gerrit Tins, gladweverij doende; Evert en Gerrit Tins, beiden gladwevers; Jannigje Tins, me.j., onge­huwd, naaister, allen te Scherpenzeel f 700,= van Jacob van Laar, landb. x Jannetje Lokhorst te Doorn. Onderpand: 7/8 deel van een huis nr. 46, erf en tuin aan de Woudenbergsche Straatweg bij en onder Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 22; 30-07-1855).

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Teuntje Ploeg, wed. Tins.

Uit dit huw.:

1. Evertje Tins, geb. Woudenberg 20-11-1815, ov. Woudenberg 09-02-1826

2. Evert Tins, geb. Woudenberg 20-10-1818, volgt Va

3. Jannetje Tins, geb. Woudenberg 25-09-1821, ov. Scherpenzeel 03-11-1857, tr. Scherpenzeel 20-12-1855 Hendrik Kobus Bakker, geb./ged. Scherpenzeel 04-10/21-05-1812, wolkammer, metselaarsknecht, metselaar, ov. Scherpenzeel 12-04-1882, zn. van Roelof Bakker en Teunisje van Engelenburg. Hendrik Kobus Bakker, tr. (2) 17-11-1860 Wijntje Lagerweij, wed. Albertus Bakker, geb. Scherpenzeel 27-05/30-05-1830, ov. Scherpenzeel 11-11-1879, dr. van Wulfer Lagerweij en Gijsbertje Stomphorst

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Jannigje Tins.

4. Antonie Tins, geb. Woudenberg 14-04-1824, ged. in de Grote Kerk 30-05-1824, ov. Scherpenzeel 01-11-1841

5. Evertje Tins, geb. Woudenberg 13-04-1827, ov. Scherpenzeel 24-11-1829

6. Gerrit Tins, geb./ged. Scherpenzeel 22-09/24-10-1830, volgt Vb

7. Antje Tins, geb./ged. Scherpenzeel 25-07/03-09-1837, baker, ov. Baarn (ingeschr. te Scherpenzeel) 19-12-1912, tr. Scherpenzeel 20-02-1863 Hendrik Inkenhaag, geb. Amersfoort 1836, kleermaker, ov. Scherpenzeel 30-12-1901, zn. van Hendrikus Inkenhaag en Dilia de Froe/Vroe

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Antje Tins.

Va

Evert Tins, geb. Woudenberg 20-10-1818, wever, ov. Scherpenzeel 20-03-1873, tr. Scherpenzeel 23-03-1855 Luutje van Ginkel, geb. Renswoude 07-08-1822, ov. Scherpenzeel 26-03-1902, dr. van Teunis Gijsbertsen van Ginkel en Aaltje Fransen van Veldhuizen

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Evert Tins.

In 1868 verkopen de erven Rijk Glashorst aan Fredericus van Kessel, fabrikeur te Scherpenzeel namens zijn zuster Clara van Kessel, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel voor f 1255,= een huis, zijnde twee woningen, wijk A nr. 99 en 100, schuur, schuurberg, erf en tuin, zonder de wilgen en iepen, aan de Glashorsterdijk onder Scherpenzeel, sectie D 241,242, groot 7 roeden, 10 ellen. Gehuurd door Evert Tins tot 01-05-1869 voor f 40,= en door Gijsbert van Geijtenbeek tot 01-05-1869 voor f 32,=.  (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 36; 18-08-1868).

In 1868 verkopen de erven Rijk Glashorst aan Evert Tins, wever te Scherpenzeel, voor f 500,= een huis wijk A nr. 75, erf en tuin, zonder de iepen, aan de Woudenbergsche straatweg te Scherpenzeel, sectie D 785,786(ged), groot kadaster: 5 roeden, 71 ellen, opgaaf: 6 roeden, 50 ellen. Gehuurd door Aart van Dijk tot 01-05-1869 voor 60 cent per week. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 36; 18-08-1868).

In 1868 leent Evert Tins, wever te Scherpenzeel f 250,= van Wijnand Veldhuizen, z.b. te R.enswoude namens zijn zoon Aart Veldhui­zen, landb. op Ubbeschoten onder Renswoude. Onderpand: een huis, wijk A nr. 75, erf en tuin aan de Woudenbergsche straatweg onder S., sectie D 735,736(ged), groot 5 roeden, 71 ellen. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 54; 28-10-1868).

Uit dit huw.:

1. Gerrit Tins, geb. Scherpenzeel 20-06-1855, ov. Scherpenzeel 07-07-1855

2. Teuntje Tins, geb. Woudenberg 10-05-1857, ged. in de Grote Kerk 31-05-1857, ov. Scherpenzeel 20-10-1933, tr. Scherpenzeel 16-09-1882 Willem van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 03-10/01-11-1857, klompenmaker/vrachtrijder, ov. Scherpenzeel 17-04-1940, begr. Glashorst graf nr. 450, zn. van Teunis van de Weert en Elisabeth Heijting

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1877: Teuntje Tins.

3. jongen, ov. Scherpenzeel 22-03-1862

Vb

Gerrit Tins, geb./ged. Scherpenzeel 22-09/24-10-1830, wever, landbouwer, ov. Scherpenzeel 15-11-1918, tr. Scherpenzeel 22-05-1868 Suzanna Osnabrugge, geb. Woudenberg 09-09-1838, ged. in de Grote Kerk 30-09-1838, ov. Scherpenzeel 21-12-1932, dr. van Hendrik Osnabrugge en Hendrica van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Gerrit Tins.

Lidm. Scherpenzeel 21-03-1861: Suzanna Osnabrugge.

In 1897 verkoopt Gerrit Tins, wever te Scherpenzeel voor f 396,= aan Teunis van Valkenburg, wever te Woudenberg een perceel bouwterrein aan de Woudenbergsche Straatweg, sectie D 1039, groot 0.04.91 ha, met recht van overpad aan de oostzijde van sectie D 865 t.b.v. D 1038,1039 als gemeenschappelijke gang. Titel van aaankomst: onderhands gekocht op 27-02-1882. Kadaster 741-13. (Not. Amersfoort, AT058a014, nr. 124; 01-11-1897).

Uit dit huw.:

1. Teuntje Tins, geb./ged. Scherpenzeel 23-08/26-09-1869, ov. Lienden 16-05-1915, tr. Lienden 08-09-1895 en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 11-09-1895 Johan Peter van de Peppel, geb. Wageningen 1871, zn. van Evert van de Peppel en Hendrika Frederika Klaassen

2. Hendrika Tins, geb./ged. Scherpenzeel 19-01/04-02-1872, ov. Barneveld 05-07-1949, tr. Scherpenzeel 19-08-1905 Cornelis van de Peppel, kassiersbeambte, kantoorloper, geb. Wageningen 1867, ov. Wageningen 18-11-1915, zn. van Evert van de Peppel en Hendrika Frederika Klaassen

Lidm. Scherpenzeel: RikaTins, wed. Van de Peppel, met attestatie van Wageningen 16-01-1918. attestatie vertrokken naar

3. Gerrit Tins, geb./ged. Scherpenzeel 23-10/29-11-1874, volgt VI

4. Heintje Tins, geb./ged. Scherpenzeel 01-01/04-02-1877, tr. (1) Scherpenzeel 30-05-1908 Jacobus Johannes Cornelis Schram, geb. Delft 1879, slager, ov. Utrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 15-05-1918, begr. Glashorst, graf nr. 204, zn. van Jacobus Johannes Schram en Gerridina van der Bend, tr. (2) Scherpenzeel 20-11-1919 Johannes van den Brink, wed. Evertje van Beek, geb. Lange Ruige Weide 1871, verlofhouder, ov. Renswoude 08-05-1946, zn. van Dirk van den Brink en Dientje Vink

Lidm. Scherpenzeel: Heintje Tins, met attestatie van Delft 28-04-1908, met attestatie vertrokken naar Renswoude september 1926.

5. Anthonie Tins, geb./ged. Scherpenzeel 17-10/30-11-1879, koperslager, tr. Lienden 24-01-1907 Gerritje Spies, geb. Lienden 1779, dr. van Hendrik Spies en Gerritje Bor

VI

Gerrit Tins, geb./ged. Scherpenzeel 23-10/29-11-1874, wever, weversknecht, koopman, tr. Scherpenzeel 18-08-1906 Clasina Snitselaar, geb./ged. Scherpenzeel 1879, ov. Scherpenzeel 20-10-1942, dr. van Gerrit Snitselaar en Klaasje van Berkhof

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1899: Gerrit Tins.

Uit dit huw.:

1. Karel Snitselaar/Tins, geb./ged. Scherpenzeel 24-03/30-04-1905 (erkend bij huw.), koopman, tr. Scherpenzeel 08-08-1940 Dirkje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 23-03/29-04-1906, dr. van Dirk Renes en Dirkje van Buuren

            Uit dit huw.:

Gerrit Tins, geb. 05-07-1942, ged. Scherpenzeel ged. in de Grote Kerk 06-09-1942

2. Suzanna Tins, geb. Scherpenzeel 08-10-1906, tr. Scherpenzeel 04-08-1931 Sander Posthuma, geb. Emmen 1900, schilder, zn. van Jan Posthuma en Jantje Kuikstra

Lidm. Scherpenzeel: Suzanna Tins, aangenomen in Amsterdam en in Scherpenzeel bevestigd 13-04-1930,  met attestatie vertrokken naar Amsterdam 15-04-1930.

3. Gerrit Tins, geb. Scherpenzeel 20-03-1908, ov. Scherpenzeel 20-03-1908

4. Gerrit Tins, geb./ged. Scherpenzeel 29-04/29-05-1910, ov. Scherpenzeel 02-02-1911

5. Gerrit Tins, geb./ged. Scherpenzeel 12-11/29-12-1912, ov. Scherpenzeel 26-10-1915

6. Rijk Tins, geb./ged. Scherpenzeel 15-08/26-09-1915, koopman, ov. 1981, tr.  Gerritje Inkenhaag, ov. Scherpenzeel 18-04-2000

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1944: Gerritje Inkenhaag hv. R. Tins.

            Uit dit huw.:

            1. Clasina Tins, geb./ged. Scherpenzeel 16-08/29-09-1940

2. jongen, ov. Scherpenzeel 08-02-1947

7. Teuntje Tins, geb./ged. Scherpenzeel 24-08/29-04-1920, ov. Scherpenzeel 29-04-1926, begr.  Glashorst, graf nr. 386

Samengesteld door

Henk van Woudenberg,

augustus 2011