TESELING (1)

 

In 1681 duikt de eerste Teesselinck op in Scherpenzeel. Het is Hendrick Dercksen van Teesselinck en hij trouwt de weduwvrouw Derckje Melchiorsen. Omstreeks diezelfde tijd komt Gerrit Dircksen van Teselen in Woudenberg wonen. Hij trouwt daar in 1686. Welicht zijn het broers. In ieder geval staan zij aan de basis van een geslacht dat zich Tesseling of Teseling gaat noemen. De naam is mogelijk terug te voeren op de boerderij Tescelink in de buurt van Neede.

Het laatste gezin is dat van de slager Willem Teselingen zijn vrouw Dirkje Dekker. De laatste Teseling, zoon Hendrik, overlijdt in 1896.

  

I

Hendrick Dercksen van Teesselinck, ‘overlang alhier tot Scherpenzeel hebbende gewoont´, tr. Scherpenzeel 15-05-1681 Derckje Melchiorsen, wed. Geurt Gerritsen, dr. van Melchior Casparsen. Derckje Melchiors, ov. voor 1720, tr. Scherpenzeel 03-12-1671 Geurt Gerritsen

Uit dit huw.:

1. Derck Hendricksen Teesseling, ged. Scherpenzeel 12-02-1682, volgt IIa

2. Marij Hendricksen Teesseling, ged. Scherpenzeel 29-07-1683

3. Geurt Hendricksen Teesseling, ged. Scherpenzeel 02-11-1684, volgt IIb

4. Marijtje Hendricksen Teesseling, ged. Scherpenzeel 16-01-1687, tr. Scherpenzeel 23-06-1720 Albertus Arisen van ´t Willer, ged. Scherpenzeel 03-11-1678, zn. van Aris Aelbertsen van ´t Willaer en Jantje Aelbertsen van Glashorst

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1701: Aelbertus Arisen van ´t Willer, jm.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715; Albert Arissen van ´t Willer, jm., woont bij zijn moeder en zuster

Jantje in één huis. Albertus van t Willaer genoemd in lidm. reg. van 1740, won. ´op het laege landt´.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Aalbertus van Twillaer.

5. Melchior Hendricksen Teesseling, ged. Scherpenzeel 10-02-1689, tr. Lunteren 25-08-1716 Marijken Wouters, van Lunteren

            Uit dit huw.:

1. Hendrik Melchers Teeseling, ged. Lunteren 20-08-1717, tr. Lunteren 10-06-1743 Jantje Hendriks/Wouters Wagensveld

                        Uit dit huw.:

1. Wouter Hendriksz Teeseling, ged. Lunteren 29-03-1744, tr. Lunteren 14-10-1770 Hendrikje Cornelissen van Eerbeek

2. Melgert Hendriksz Teeseling, ged. Lunteren 11-03-1747, ov. Barneveld 24-03-1835, tr. (1) Lunteren 03-03-1782 Aaltje Gerritsen Hoefakker, ged. Renswoude 31-08-1755, op Wagensveld, dr. van Gerrit Petersz van den Hofakker en Gerritje Saaren,tr. (2) Lunteren 28-10-1798 Teuntje Teunissen Bos, geb. Otterlo

                                    Uit het 1e huw.:

1. Jantje Teeseling, ged. Lunteren 02-11-1784, ov. Barneveld 06-07-1837, tr. Woudenberg 18-08-1805 Harmen Evertsen Lieftink, geb. Ede

                                    2. Hendrik Teeseling, ged. Lunteren 10-06-1787

                                    3. Gerritje Teeseling, ged. Lunteren 09-07-1790

4. Martje/Maria Teeseling, ged. Lunteren 21-07-1793, ov. Barneveld 02-10-1876, tr. Lunteren 20-07-1816 Gijsbert van Bemmel, geb. Barneveld 1795, ov. Barneveld 04-04-1876, zn. van Jan van Bemmel en Trijntje Hendriks Roevoet

            2. Wouter Melchers Teeseling, ged. Lunteren 04-12-1718

            3. Derk Melchers Teeseling, ged. Lunteren 12-10-1721

            4. Gerrit Melchers Teeseling, ged. Lunteren 23-04-1724

            5. Neeltje Melchers Teeseling, ged. Lunteren 05-01-1727

            6. Neeltje Melchers Teeseling, ged. Lunteren 03-12-1730

6. Annetje Hendricksen Teesseling, ged. Scherpenzeel 15-03-1691

7. Gerrit Hendricksen Teesseling, ged. Scherpenzeel 15-01-1693, tr. Scherpenzeel 02-06-1727 Jantje Cornelissen van ´t Willer, wed. Jurien Bilderbeek, ged. Scherpenzeel 12-11-1676, dr. van Cornelis Aelbertsen van ´t Willaer en Hermtje Willemsen van Wolfswinkel

Lidm. Scherpenzeel 24-04-1698: Jantje Cornelissen van ´t Willer, jd.

In 1701, 1702 en 1704 is Jantje Cornelissen van ´t Willer getuige bij de dopen van de kinderen van Willem Antonisz van Glashorst en Marretje Gijsberts Koudijs in Amsterdam.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Gerrit Thesseling en Jantje Cornelissen.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Gerridt Thesselingh.

In 1770 kopen Evert Daniels ter Burgh x Anna van Maanen openbaar voor f 400,= van de erfgenamen van Gerrit Teesselingh x Jantjen van Twillaar hun huis en hof in het midden van het dorp (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, nr. 68; 09-05-1770).

8. Orssel Hendricksen Teesseling, ged. Scherpenzeel 13-10-1695

 

IIa

Derck Hendricksen Teesselinck, ged. Scherpenzeel 12-02-1682, tr. Scherpenzeel 18-01-1705 Maria/Marijtje Jansen Druijff, ged. Scherpenzeel 05-08-1666, dr. van Jan Willemsen Druijff en Grietien Willemsen

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1696: Maria Jansen Druijf.

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1703: Derck Hendricksen van Teesselinck.

Van 1708-1742 woont Dirck Hendericksen, kleermaker in huis sectie D 376,377 (kadaster 1832).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Derk Hendriksen van Teiselink en Marijtje Jansen Druijf.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Derk Thesseling en Maria Jans.

In 1718 en 1719 is Derck Hendricksen Teesseling diaken.

Uit dit huw.:

1. Hendrick Dirksz Teesseling, ged. Scherpenzeel 26-07-1705

2. Margrietje Dirks Teesseling, ged. Scherpenzeel 26-07-1705

3. Gerrit Dirksz Teesseling, ged. Scherpenzeel 28-05-1708, volgt III

4. Derckje Dirks Teesseling, ged. Scherpenzeel 18-10-1711

Lidm. Scherpenzeel 02/09-08-1739: Derkje Teesseling, jd.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Derkje Thesseling.

 

III

Gerrit Dirksz Teesseling, ged. Scherpenzeel 28-05-1708, ov. Scherpenzeel 19-08-1774, tr. Scherpenzeel 19-05-1747 Lena (Helena) van de Sandt, ged. Heerewaarden 27-05-1725, ov/begr. Scherpenzeel 15-10/21-10-1806, dr. van Adriaen van de Sandt

In 1739 koopt Gerrit Theseling van Jacob Aalbertsz huis en hofstede en verder getimmer met de Brink en het campje voor de Vaalt met eigendom van de gehele Voorder steeg, strekkende noordwaarts tot aan de Herenweg toe (een afsplitsing van het erf ’t Voort) (Leenhof 117, fol. 21; 1739. Beleningen Holevoet nr. 11).

Van 1749-1774 woont Dirck Hendericksen en van 1774-1809 zijn weduwe in huis sectie D 376,377 (kadaster 1832).

Lidm. Scherpenzeel 18-04-1756: Gerrit Derckz van Thesselingh.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Gerridt Dercks Thesselingh.

Personen die zich van elders in Scherpenzeel hebben gevestigd: Gerrit Dirks Thesseling, van Woudenberg, 1768 (HGS 156; Kasboek diaconie, fol. 65).

Van 1744-1748 is Gerrit Dirks Teeseling ouderling en in 1768 en 1769 diaken.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771, 1772-1774: Gerrit van Thesseling.

Zegel van Gerrit van Teesseling (Huis Scherpenzeel 22; 22-09-1766).

In 1767 koopt Gerrit Derksen van Teesselingh voor f 70,= van Vrank Pull en Artina van Toll, wed. Jan E. Pull, Ariaantjen, Vrank en Wouter Tijmesen van Davelaar hun gehele huis en hof aan het oosteinde van het dorp; noord: de straat, oost: Peeter Druijff, west: Vrouwe van Scherpenzeel, noord: de weg, gehuurd door Jan van Ooik (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, nr. 41; 09-02-1767).

In 1809 kopen Jan Homoed x Jannetje Wisselo op 05-06-1809 publiek voor f 944,= van Hendrik Teseling en Hendrik Bakker als executeurs van de boedel van Dirk Gerritsen Teseling een huis nr. 119 en hof aan het oosteinde van het dorp, tussen Daniel van Hamersveld en Gerrit van Hardeveld (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 233vo; 13-12-1809.Afschrift in Huis Scherpenzeel 150, fol. 16vo).

Uit dit huw.:

1. Maria Teesseling, ged. Scherpenzeel 17-12-1747, jong ov.

2. Derck Teesseling, ged. Scherpenzeel 17-08-1749, ov./begr. Scherpenzeel 30-03/05-04-1809, ongehuwd

In 1775 wordt Dirk Theseling, mede voor Jan, Maria, Gerrit, Hendrik, Dirkje en Elisabeth Theseling na dode van zijn vader Gerrit Theseling beleend met huis en hofstede en verder getimmer met een perceel groot 2 morgen, 2 hond, 50 roeden (Leenhof 126, fol. 40v; 1775. Beleningen Holevoet nr. 11).

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1779: Dirk Theesseling.

Van 1794-1797, 1799 en 1800 is Dirk van Teesseling, diaken en 1807 en 1808 ouderling.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Dirk Teesselink.

Bij zijn ov. laat hij twee broers en drie zusters na.

Verklaringen m.b.t. het plaatsen van de vlag op de kerktoren toen de prinsen ons dorp bezochten, door o.a. Dirk Teesseling, 36 jaar (Kasteel Scherpenzeel 135. 03-05-1787)

3. Jan van Teesseling, ged. Scherpenzeel 17-01-1751, tr. Herwaarde, otr. Scherpenzeel 10-01-1782 Anna Vermazen, geb. Herwaarde

Lidm. Scherpenzeel 16-05-1780: Jan Teesseling, met attestatie vertrokken naar Heerenwaarde 28-01-1782.

4. Maria Teesseling, ged. Scherpenzeel 04-06-1752, ov. Amsterdam 26-03-1812, tr. Johannes Wilhelm Meijer

5. Gerrit Teesseling, ged. Scherpenzeel 14-07-1754, ov./begr. Amsterdam 05/08-08-1809, tr. Amsterdam 16-04-1784 Hendrika Gezina Leeflang, geb./ged. Ankeveen 20/25-04-1762, ov. Amsterdam 11-11-1826, dr. van Cornelis Leeflang en Hendrina ten Lohuys

6. Hendrick Teesseling, ged. Scherpenzeel 04-01-1756, volgt IV

7. Adrianus Teesseling, ged. Scherpenzeel 23-10-1757, jong ov.

8. Petrus Teesseling, ged. Scherpenzeel 18-01-1761, ov. voor 1775

9. Derkje Teesseling, ged. Scherpenzeel 20-11-1762, ov. Amsterdam 23-06-1818, tr. 23-07-1790 Jan Smit

10. Adrianus Teesseling, ged. Scherpenzeel 22-07-1764, ov. voor 1775

11. Elisabeth Teesseling, ged. Scherpenzeel 30-04-1769, ov. Oudewater 27-11-1860, tr. Scherpenzeel 05-05-1799 Hendrik Bakker, ged. Scherpenzeel 08-03-1761, ov. Oudewater 24-07-1842, zn. van Peter Kobusz Bakker en Rikje Gerrits van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 25-02-1779: Elisabet van Teseling, met attestatie vertrokken naar Bunschoten 03-02-1800.

 

IV

Hendrick Teesseling, ged. Scherpenzeel 04-01-1756, ov. Amsterdam 09-12-1823, tr. (1) Gerritje van Overeem, ged. Scherpenzeel 25-02-1753, ov. Scherpenzeel 06-02-1806 of 01-01-1807, dr. van Gerrit Jansz van Overeem en Maria Teunissen Dashorst, tr. (2) Amsterdam 22-07-1791 Catharina Nissink, geb. Oene 1765, ov. Amsterdam 26-01-1836, dr. van Marten Nissink en Aaltje Aals

Uit dit huw.:

1. Hendrik Teeseling, geb./ged. Scherpenzeel 06-06/14-07-1782, volgt V

 

V

Hendrik Teeseling, geb./ged. Scherpenzeel 06-06/14-07-1782, slager/wolkammer, ov. Scherpenzeel 26-10-1852, tr. Utrecht (otr. Scherpenzeel) 05-05-1807 Ida Kesenberg, geb. Utrecht 1781, ov. Scherpenzeel 16-03-1854, dr. van Willem Kesenberg en Anna van der Meijden

In 1848 verkoopt Hendrik Teseling, eerder vleeshouwer, nu z.b. te Scherpenzeel aan Willem Teseling, vleeshouwer te Scherpenzeel een huis nr. 80, zijnde een vleeshouwerij, erf en hof te S., sectie D 506,507, groot 5 roeden, 10 ellen, voor f 1000,=. Dit was vroeger het oude schoolhuis, door Hendrik publiek voor f 700,= van de gemeente gekocht op 25-06-1823, voor de gemeenteraad (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 7; 03-02-1848. Afschrift in Huis Scherpenzeel 125, fol. 57vo).

Uit dit huw.:

1. Gerardus Teesseling, geb./ged. Scherpenzeel 21-09/02-10-1808, ov. Driebergen 28-07-1875, tr. Nijmegen 30-05-1833 Garretjen Berendsen, geb. Didam 11-12-1798, ov. Driebergen 18-07-1849, dr. van Barend Berendsen en Eilsabeth Hoogendijk

                Kinderen in Doorn en Driebergen.

2. Johanna Teesseling, geb./ged. Scherpenzeel 23-07/19-08-1810, ov. Scherpenzeel 01-01-1832, ongehuwd

3. Maria Teesseling, geb./ged. Scherpenzeel 27-03/26-04-1812, ov. Scherpenzeel 15-12-1868, tr. Scherpenzeel 04-06-1858 Gijsbert van der Woerd, geb. Scherpenzeel 30-06-1814, ov. Woudenberg 18-05-1899, zn. van Gijsbert van der Woerd en Hendrikje Evers Zwetselaar

4. Willem Teesseling, geb./ged. Scherpenzeel 07-10/07-11-1813, volgt VI

5. Gijsje Teesseling, geb. Scherpenzeel 30-09-1815, ov. Scherpenzeel 11-10-1815

6. Gijsje Teesseling, geb. Scherpenzeel 25-01/23-02-1817

7. Jannetje Teesseling, geb./ged. Scherpenzeel 13-03/04-04-1819, ov. Scherpenzeel 31-05-1825

8. Ida Teesseling, geb./ged. Scherpenzeel 08-03/01-04-1821, tr. Velzen 05-11-1857 Johannes Kromhout, geb. Haarlem 1824, zn. van Gerrit Kromhout en Hendrika Johanna van Til

9. Willemijntje Teesseling, geb./ged. Scherpenzeel 05/29-12-1822

10. Jan Teesseling, geb./ged. Scherpenzeel 18-06/24-07-1825 , ov. Scherpenzeel 15-09-1831

 

VI

Willem Teseling, geb./ged. Scherpenzeel 07-10/07-11-1813, slager, ov. Scherpenzeel 26-11-1882, tr. Scherpenzeel 30-10-1846 Dirkje Dekker, geb. Barneveld 1826, ov. Scherpenzeel 02-12-1905, dr. van Jan Klaasse Dekker en Teuntje Batenburg

In 1848 verkoopt Hendrik Teseling, eerder vleeshouwer, nu z.b. te Scherpenzeel aan Willem Teseling, vleeshouwer te Scherpenzeel een huis nr. 80, zijnde een vleeshouwerij, erf en hof te S., sectie D 506,507, groot 5 roeden, 10 ellen, voor f 1000,=. Dit was vroeger het oude schoolhuis, door Hendrik publiek voor f 700,= van de gemeente gekocht op 25-06-1823, voor de gemeenteraad (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 7; 03-02-1848. Afschrift in Huis Scherpenzeel 125, fol. 57vo).

In 1892 lenen 1. Dirkje Dekker, wed. Willem Teseling, z.b. te Scherpenzeel; 2. Hendrik Teseling, spekslager te Scherpenzeel; 3. Jan Nicolaas Teseling, arbeider te Doorn; 4. Gerrit Gerritsen, rijknecht te Amersfoort x Teuntje Teseling; 5. Huibert Louis Snoek, koetsier te Amersfoort x Ida Teseling; 6. Aart Teseling, pakhuisknecht te Amersfoort; 7. Klaas Teseling, timmerman te Zeist f 525,= van Jan van Donkelaar, logementhouder te Utrecht. Onderpand: huis, sectie D 1001, groot 0.04.80 ha, erfpacht f 3,80. Belast met een hypotheek van f 500,= t.b.v. Willem van Ginkel te Doorn (AT058a009, nr. 125; 03-10-1892).

Uit dit huw.:

1. Jan Nicolaas Teseling, geb./ged. Scherpenzeel 28-09/31-10-1847, arbeider, ov. Doorn 24-09-1924, tr. Werkhoven 27-03-1885 Neeltje Petronella de Bie, geb. Werkhoven 28-11-1862, dr. van Johannes de Bie en Alida van Soest

2. Hendrik Teseling, geb./ged. Scherpenzeel 04-05/03-06-1849, spekslager, ov. Scherpenzeel 27-03-1896

3. jongen, ov. Scherpenzeel 14-12-1850

4. Teuntje Teseling, geb./ged. Scherpenzeel 28-02/28-03-1852, ov. Amersfoort 29-01-1896, tr. Amersfoort 30-04-1884, gescheiden bij vonnis van 09-10-1895 en ontbonden op 20-12-1895 Gerrit Gerritsen, geb. Leusden 23-01-1851, rijknecht, zn. van Gerrit Gerritsen en Rijkje ter Maaten

5. Ida Teseling, geb./ged. Scherpenzeel 26-12-1853/29-01-1854, ov. Amersfoort 05-07-1928, tr. Amersfoort 02-05-1877 Huibert Louis Snoek, geb. Jutphaas 1849, koetsier, zn. van Jan Snoek en Henriëtte Legra

6. jongen, ov. Scherpenzeel 05-09-1856

7. jongen, ov. Scherpenzeel 25-02-1858

8. Klaas Teseling, geb./ged. Scherpenzeel 23-05/03-07-1859, timmerman, ov. Zeist 08-12-1914, tr. Zeist 23-08-1883 Wilhelmina van de Kamp, geb. Zeist 1854, ov. Zeist 29-11-1929, dr. van Hendrik van de Kamp en Elselina van Tellingen

9. Aart Teseling, geb./ged. Scherpenzeel 06-08/28-09-1862, pakhuisknecht/slager, tr. Amersfoort 08-02-1888 Hendrika Johanna Breemer, geb. Amersfoort 24-10-1857, dr. van David Jan Breemer en Gerritje Albarta van Ommen

In 1906 vindt er scheiding plaats tussen Aert Teseling, slachter te Scherpenzeel en Jan Nicolaas Teseling, timmerman te Zeist en Huibert Louis Snoek, z.b. te Amersfoort x Ida Teseling. Huis, erf en tuin, sectie D 1001, groot 0.04.80 ha, t.w.v. f 1250,=. Ieder dus f 312,50. Aert Teseling koopt de anderen uit. (Notarieel Amersfoort 34, nr. 1227; 29-03-1906).

In 1906 leent Aert Teseling, slachter te Scherpenzeel f 1400,= van de Rotterdamsche Bank. Onderpand: Huis, erf en tuin, sectie D 1001, groot 0.04.80 ha (Notarieel Amersfoort 34, nr. 1235; 02-04-1906).

In 1906 leent Aart Teseling, slachter te Scherpenzeel f 350,= van Jonas Bolk, notaris te Amersfoort namens zijn mi.j. dochter Alexandrine Annette Jacqueline Bolk. Onderpand: huis, erf en tuin, sectie D 1001, groot 0.04.80 ha (Not. J.E.G. Lagerweij, Woudenberg 435, nr. 34; 03-05-1906).

In 1907 leent Aart Teseling, slachter te Scherpenzeel f 250,= van Jonas Bolk, notaris te Amersfoort namens zijn mi.j. dochter Alexandrine Annette Jacqueline Bolk. Onderpand: huis, erf en tuin, sectie D 1001, groot 0.04.80 ha (Not. J.E.G. Lagerweij, Woudenberg 435, nr. 59; 19-06-1907).

 

IIb

Geurt Hendricksen Teesseling, ged. Scherpenzeel 02-11-1684, kleermaker, tr. Scherpenzeel 07-07-1720 Johanna Cornelissen van ´t Willer, ged. Scherpenzeel 11-02-1683, dr. van Cornelis Aelbertsen van ´t Willaer en Hermtje Willemsen van Wolfswinkel

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1704: Johanna Cornelissen van ´t Willer, jd.

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1711: Geeurt Hendricksen Teesselinck.

Lidm. lijst Scherpenzeel 1715: Johanna Cornelissen van ´t Willer, jd.

Lidm. lijst Scherpenzeel 1715: Geurt Hendriksen Teeselink.

In 1721, 1722, 1729, 1730, 1731, 1733, 1734, 1742 en 1743 is Geurt Hendricksen Teesseling diaken en in 1739 en 1740 is hij ouderling .

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Hanna van Twillaer, wed. Thesseling.

Cedulle van het kleppermansgeld: Geurt Teseling, 2-4. Westerholt 277; 17-12-1737).

Cedulle haardstedegeld 1740/41: Geurt Teseling, 1. (Westerholt 013-34).

Personen boven de 15 jaar. 1741/42: Geurt Teseling, 5. (Westerholt 013-34).

Inwoners Scherpenzeel 1749: Geurt Teseling, kleermaker, 1 huis, 3 volwassenen, waarvan 1 knecht.

Uit dit huw.:

1. Dirkje Geurts Teesseling, ged. Scherpenzeel 26-10-1721, begr. Scherpenzeel 28-05-1796, tr. Scherpenzeel 22-05-1746 Willem Anthonisz Renes, ged. Scherpenzeel 23-11-1721, begr. Scherpenzeel 03-06-1800, zn. van Antonij Willemsz van Renes en Aeltje Willems van Langelaer

In 1768 kopen Jan Breeschooten x Weijntjen Glashorst kopen voor f 315,= van Willem van Renes x Derckjen Teesselingh hun huis en de hof van Willem Hoogland (twee verschillende percelen in de hofpacht) in het midden van het dorp. Dit is het huis van haar vader (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, nr. 53; 28-11-1768).

2. Cornelis Geurts Teesseling, ged. Renswoude14-05-1724, ingesch. te Scherpenzeel 14-05-1724

 

 

 

 

TESELING (2)

 

 

I

Gerrit Dircksen van Teselen, van Loon, tr. Woudenberg 05-04-1686 Katarina Albers

                Gerrit Dircksen van Teselen is mogelijk een broer van Hendrick Dercksen van Teesselinck.

                Lidm. reg. Woudenberg 1690: Katrijn Aalbertsz.

                Lidm. Woudenberg 1690-1746: Gerrit Dirkz.

Uit dit huw.:

1. Dirck Gerritsz van Tesseling, ged. Woudenberg 15-01-1688, get. Maria Willems, kostering

2. Johanna Gerrits van Tesseling, ged. Woudenberg 03-02-1689, get. NN Willems van Domselaer

3. Dirck Gerritsz van Tesseling, ged. Woudenberg 04-10-1691, get. Marij Teunissen, volgt II

4. Katrina Gerrits van Tesseling, ov. Woudenberg 29-04-1750, tr. (1) Woudenberg 21-12-1727 Hendrik Hermansz van der Horst, tr. (2) Woudenberg 18-06-1730 Jan Villekes/Jansz van Aalten

Lidm. Woudenberg 1690-1746: Katrijntje Gerritz van Teseling.

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Katrijntje Gerritz van Teseling.

5. Jannigje Gerrits van Tesseling, ged. Woudenberg 26-04-1696, get. Gerritje Gerrits

6. Albertus Gerritsz van Tesseling, ged. Woudenberg 27-01-1701, get. Gerritje Gerrits

 

II

Dirck Gerritsz van Tesseling, ged. Woudenberg 04-10-1691, tr. Jannigje Peters van Elst, ged. Woudenberg 18-01-1691, ov. Woudenberg 05-11-1760, dr. van Peter Geurtsen en Maria Teunissen

Lidm. Woudenberg 1690-1746: Dirck Gerritz van Teseling.

Lidm. reg. Woudenberg 1746: Jannigje Peters van Elst.

Uit dit huw.:

1. Gerrit Dirksz van Tesseling, ged. Woudenberg 06-08-1730, get. Katrina van Tesseling, volgt IIIa

2. Peter Dirksz van Tesseling, ged. Woudenberg 09-03-1732, get. Katrijntje Gerrits, volgt IIIb

3. Cornelis Dirksz van Tesseling, ged. Woudenberg 17-06-1736, get. Katrijntje Gerrits

 

IIIa

Gerrit Dirksz van Tesseling, ged. Woudenberg 09-03-1732, otr. Scherpenzeel 06-11-1767 Neeltje van Manen, ged. Scherpenzeel 09-10-1735, dr. van Jan Adriaan van Manen en Deliana van Wolfswinkel

In 1767 koopt Gerrit Derksen van Teesselingh voor f 70,= van Vrank Pull en Artina van Toll, wed. Jan E. Pull, Ariaantjen, Vrank en Wouter Tijmesen van Davelaar hun gehele huis en hof aan het oosteinde van het dorp, gehuurd door Jan van Ooik. (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, nr. 41; 09-02-1767).

In 1777 zijn Gerrit Dirksen Teesseling x Neeltjen van Maanen f 86,= schuldig aan Lodewijk Hondius, gaassier te Amersfoort x Maria Vogelzang voor geleverde winkelwaren. Onderpand: hun huis en hof aan het oosteinde van het dorp (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 123; 11-09-1777).

In 1793 koopt Arris van Maanen publiek op 22-10-1792 van Dirk en Deliaantje Teesseling, kinderen van wijlen Gerrit Teesseling x Neeltje van Maanen een huis en hof aan het oosteinde van het dorp (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 36vo; 04-04-1793. Westerholt 277, 3e omslag; ontvangst 40e en 50e penning 1793: voor f 172,=).

Uit dit huw.:

1. Jantje Theesseling, ged. Scherpenzeel 12-02-1769

2. Deliaantje/Jaantje Theesseling, geb./ged. Scherpenzeel 01/09-02-1772, get. Aaltje Pieters hv  Christoffel Dirksz, ov. Scherpenzeel 25-10-1848, tr. Scherpenzeel 16-10-1798 Willem Wennink, geb. Ruurlo 1767, timmerman, ov. Scherpenzeel 17-10-1817

Willem Weening x Jaantje Teeseling kopen voor f 232,= van Hendrik van Rees x Johanna Outhoff een half huis en hof genaamd De Nieuwe Knoot aan het westeinde van het dorp, de wederhelft behoort Bart Outhoff. Het gaat hier om het huis sectie D 320,321 (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 142vo; 02-02-1801).

3. Dirk Teseling, geb./ged. Scherpenzeel 29-10/06-11-1774, get. Huibertje Bouman hv Gerrit Lagerweij, volgt IV

 

IV

Dirk Teseling, geb./ged. Scherpenzeel 29-10/06-11-1774, ov. Scherpenzeel 06-08-1849, tr. Renswoude 05-04-1801 Jannigje van de Glind, geb. Renswoude, begr. Scherpenzeel 16-03-1809

Lidm. Scherpenzeel 26-12-1799: Dirk Teseling.

In 1801 kopen Dirk Teseling x Jannetje van de Glind voor f 300,= van Jan Jansz van Maanen een huis en hof aan het oosteinde tussen Corne­lis Overeem en Jan Kloos. F 200,= van de koopsom wordt omgezet in een hypotheek (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 153,154vo; 23-12-1801).

Reijnier van Glashorst koopt op 03-05-1809 publiek voor f 502,= van Dirk Teseling een huis nr. 138, nieuw nr. 113 en hof aan het oosteinde, tussen Jan Kloos en Cornelis van Overeem. (Recht. Arch. Scherpenzeel 13; 03-05-1809 en 9, fol. 228vo; 03-08-1809. Afschrift in Huis Scherpenzeel 150, fol. 15).

Uit dit huw.:

1. Reintje Teseling, ged. Renswoude 14-02-1802, begr. Renswoude 28-04-1802

2. Rijntje Teseling, geb./ged. Scherpenzeel 31!-04/30-05-1803, ov./begr. Scherpenzeel 04/06-08-1808

3. Neeltje Teseling, geb./ged. Scherpenzeel 09-10/03-11-1805, ov./begr. Scherpenzeel 10/13-07-1808

 

IIIb

Peter Dirksz van Tesseling, begr. Woudenberg 30-10-1775, tr. Woudenberg 03-05-1761 Teuntje Wouters van Lunteren, begr. Woudenberg 12-01-1796

                Begr. Woudenberg 29-04-1769: een kind van Peter Teeseling.

                Begr. Woudenberg 07-05-1770: een kind van Peter Teeseling.

                Begr. Woudenberg 20-09-1773: een kind van Peter Teseling.

Uit dit huw.:

1. Dirk van Tesseling, ged. Woudenberg 12-09-1762, get. Aaltje Jans van Aalten, ov. Woudenberg 27-12-1816, ws. ongehuwd

2. Wouter van Tesseling, ged. Woudenberg 12-08-1764, get. Elizabeth Everts Bos

3. Jan van Tesseling, ged. Woudenberg 23-08-1767, get. Aaltje Jans van Aalten

4. Jannigje van Tesseling, ged. Woudenberg 01-09-1771, get. Elizabeth Bos, ov. Woudenberg 23-11-1836, tr. Woudenberg 07-04-1799 Jan Pothoff, geb. Castrop in keurvorstendom Brandenburg, begr. Woudenberg 17-02-1804

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

november 2008