Den Uijl

 

Vanaf 1800 tot aan 1928 woont de familie Den Uijl in Scherpenzeel. De oorsprong van de familie ligt in Jaarsveld en daarna in Vianen. Uit deze plaats komt Huibert den Uijl als schoolmeester naar Scherpenzeel. Hij verandert na enkele jaren later van beroep, hij wordt broodbakker. Hij trouwt de rijke Ida Druijff en behoort tot de elite van het dorp. Later komt zijn vrijgezelle neef (oomzegger) Frederik den Uijl ook naar Scherpenzeel en wordt ook broodbakker. Deze Frederik zal in zijn leven een belangrijke rol spelen in de Gereformeerde kerk van Scherpenzeel.

In 1928 is Gerritje den Uijl de laatste nakomeling uit deze vooraanstaande Scherpenzeelse familie.Overigens behoort Joop den Uyl, van 1967 tot 1986 de politiek leider van de Partij van de Arbeid en van 1973 tot 1977 minister-president van Nederland ook tot deze familie. Hij schreef altijd Den Uyl terwijl hij officieel Den Uijl heette.

 

Nicolaas den Uijl , geb. Jaarsveld 1734, zn. van Bastiaen Claesz den Uijl en Maria van der Kriek, tr. Anna van ’t Hooft

Uit dit huw.:

1. Huibert den Uijl, geb. Vianen 1777, volgt Ia

2. Pieter den Uijl, geb. Vianen 1784, volgt Ib

3. Maria den Uijl, tr. Vianen 11-02-1813 Theodorus Thiel, geb. Vianen 1776, zn. van Cornelis van Thiel en Cornelia van Thiel

 

Ia

Huibert den Uijl, geb. Vianen 1777, schoolmeester/broodbakker, ov. Scherpenzeel 03-01-1871, tr. Scherpenzeel 01-05-1803 Ida Druijff, geb. Scherpenzeel 02-03-1784, ov. Scherpenzeel

11-07-1823, dr. van Hendrik Druijff en Grietje Pull

Lidm.  Scherpenzeel 02-07-1800: Huijbert van Uijl, met attestatie van Vianen.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Huijbert van Uijl.

In 1843 stelt Huibert den Uijl, wed. met kinderen van Ida Druijff, meester broodbakker zijn zoon Nicolaas den Uijl, meester brood­bakker te Amersfoort aan als voogd over zijn mi.j. dochters Maria en Ida den Uijl (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 7; 23-01-1843).

In 1862 laat Huibert den Uijl, wed. met kinderen van Ida Druijff, meester broodbakker te Scherpenzeel zijn testament maken. Neef Frederik den Uijl, broodbakker, bij hem inwonende, krijgt f 100,= voor het waarnemen van de zaak. Dochters Ida en Maria den Uijl, bij hem inwonende, krijgen het huis, A, nr. 128, met grond en overtuin met daarop staande schuur, naast de grond van de gebroeders De Jong, voor f 1500,=. Erfgenamen: zijn kinderen Hendrik, Anna Margrieta, Ida, Maria en het kind van zijn ov. zoon Nicolaas den Uijl, genaamd Ida Hendrina den Uijl, ieder voor 1/5 deel (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 8; 11-02-1862). Vernieuwd 4136, nr. 13; 07-03-1864).

Uit dit huw.:

1. Nicolaas den Uijl, geb./ged. Scherpenzeel 23-09/27-10-1805, bakker, ov. Amersfoort 28-08-1846, tr. Scherpenzeel 09-06-1841 Willemina Everdina Kloos, geb. Scherpenzeel 27-07-1806, ov. Amersfoort 13-07-1846, dr. van Johan Ernst Kloos en Hendrikje van Manen

                Lidm.  Scherpenzeel 26-09-1828: Nicolaas den Uijl, met attestatie vertrokken naar Amersfoort 03-10-1841.

Uit dit huw.:

1. Ida Hendrina den Uijl, geb. Amersfoort 01-05-1842, ov. Amersfoort 29-06-1842

2. Johannes Ernst den Uijl, geb. Amersfoort 23-05-1843, ov. Amersfoort 23-06-1843

3. Ida Hendrina den Uijl, geb. Amersfoort 15-07-1844, tr. Amersfoort en in de Grote Kerk van Scherpenzeel 15-07-1863 Cornelis van Roggen, geb. Kethel 1851, predikant, zn. van Pieter van Roggen en Johanna Cornelia Opzoomer

In 1863 geeft Huijbert den Uijl, meester broodbakker te Scherpenzeel toestemming voor het huwelijk van zijn mi.j. kleindochter Ida Hendrina den Uijl, z.b. te Amersfoort die gaat trouwen met Cornelis van Roggen, predikant te Amersfoort, wed. met kinderen van Cornelia Adriana van Wagtendonk (Not. Scherpenzeel 4139, nr. 26, geen acte; 11-05-1863).

2. Hendrik den Uijl, geb./ged. Scherpenzeel 06/08-08-1807, volgt II

3. Anna Margrieta den Uijl, geb./ged. Scherpenzeel 01/26-02-1809, ov. Rhenen 28-04-1862, tr. Scherpenzeel 24-10-1845 Gerrit Otto van de Waal, ged. Rhenen 08-04-1804, ov. Rhenen 02-02-1871, tabaksplanter, zoon van Cornelis van de Waal en Janna Willemina Stram

                Lidm.  Scherpenzeel 24-03-1831: Anna Margrieta den Uijl.

4. Gerrit den Uijl, geb. Scherpenzeel 22-11/15-12-1811, broodbakker, ov. Scherpenzeel 22-10-1842, ongehuwd

In 1841 verkoopt Hendrik den Uijl, wolkammer te Scherpenzeel mede erfgenaam van wijlen zijn neef Sander Druijff, ov. 02-01-1841 te Scherpenzeel, volgens testament van 26-01-1832, not. J. Schijvliet te Amersfoort aan zijn broer Gerrit den Uijl, broodbakker te Scherpenzeel en zijn zuster Anna Margaretha den Uijl, me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel 1/7 deel van de helft van een huis nr. 6, twee korenbergen, erf en hof te S., sectie D 341,342 (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 31; 08-09-1841).

5. Josina den Uijl, geb. Scherpenzeel 12-03-1813, ov. Scherpenzeel 29-03-1858, begr. Glashorst, graf nr. 342, ongehuwd

In 1847 laten Josina, Maria en Ida den Uijl, allen me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel hun testament op de andere twee zusters maken, ieder voor de helft (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 40, 41 en 42; 27-10-1847).

                Lidm.  Scherpenzeel 07-04-1839: Josina den Uijl.

6. Grietje den Uijl, geb./ged. Scherpenzeel 01-02/01-03-1818, ov. Scherpenzeel 17-04-1840, ongehuwd

7. Maria den Uijl, geb./ged. Scherpenzeel 16-02/01-04-1821, ov. Scherpenzeel 04-07-1895, begr. Glashorst, graf nr. 342, ongehuwd

In 1847 laten Josina, Maria en Ida den Uijl, allen me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel hun testament op de andere twee zusters maken, ieder voor de helft (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 40, 41 en 42; 27-10-1847).

In 1873 laten Maria en Ida den Uijl, winkeliersters te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken. Na hun ov. zijn de erfgenamen: broer Hendrik den Uijl, wethouder te Scherpenzeel voor 6/7 deel en nicht Ida Hendrina den Uijl x Cornelis van Roggen, predikant te Amersfoort, voor 1/7 deel. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 152 en 153; 10-11-1873).

8. Ida den Uijl, geb./ged. Scherpenzeel 11/27-07-1823, ov. Scherpenzeel 17-02-1898, begr. Glashorst, graf nr. 342, ongehuwd

In 1847 laten Josina, Maria en Ida den Uijl, allen me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel hun testament op de andere twee zusters maken, ieder voor de helft (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 40, 41 en 42; 27-10-1847).

In 1873 laten Maria en Ida den Uijl, winkeliersters te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken. Na hun ov. zijn de erfgenamen: broer Hendrik den Uijl, wethouder te Scherpenzeel voor 6/7 deel en nicht Ida Hendrina den Uijl x Cornelis van Roggen, predikant te Amersfoort, voor 1/7 deel. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 152 en 153; 10-11-1873).

           

Ib

Pieter den Uijl, geb. Vianen 1784, tr. Vianen 29-11-1811 Judith Jordaan, geb. Lent 1779, dr. van Fredrik Jordaan en Catharina de Bruijn

Uit dit huw.:

1. Nicolaas den Uijl, geb. Vianen 1813, meesterknecht op de steenfabriek te Haaften, tr. Vianen 30-06-1839 Christina Holl, geb. Schoonrewoerd 1816, dr. van Teunis Albertus Holl en Hendrika Drees

2. Frederik den Uijl, geb. Vianen 1816, broodbakker, ov. Scherpenzeel 25-04-1876, begr. Glashorst, graf nr. 343, zoon van Pieter den Uijl en Judith Jordaan

In 1849 verkoopt Albertus IJzerman, broodbakker te Scherpenzeel aan Frederik den Uijl, broodbakker te Scherpenzeel en Dirkje Steenbeek, me.j. ongehuwd, z.b. te Woudenberg een voor enige jaren nieuw gebouwd huis nr. 20, sectie D 708 ingericht als broodbak­kerij, voor f 1540,= (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 12; 22-03-1849. Afschrift in Huis Scherpenzeel 125, fol. 73).

In 1867 laat Frederik den Uijl, z.b. te Scherpenzeel zijn testament maken. De kinderen van wijlen zijn broer Dirk Albertus den Uijl krijgen f 1000,=. Enige erfgenamen: zijn broer Nicolaas en Hendrik den Uijl. Zijn goederen onder Woudenberg zullen 25 jaar niet mogen worden verkocht en dat de huur van de kerk van de Christelijke afgescheidene gemeente ‘in het midden van het huis’ 25 jaar niet mag worden verhoogd of opgezegd ‘moetende mijne erven steeds zorgdragen dat er geene stoornis gedurende de huurtijd in de godsdienstoefeningen of verhindering daarin worden teweeggebracht (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 42; 12-12-1867).

In 1876 laat Maria van Veller, wed. Willem Bakker, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken. De diaconie van de Ned. Herv. Kerk te Scherpenzeel krijgt f 100,=. Frederik den Uijl te Scherpenzeel ‘in hoedanigheid van voorganger der godsdienstoefeningen in de zoogenaamde kerk der christelijk afgescheidenen aan den Holevoet onder Woudenberg’ krijgt f 50,=. (Not. Scherpenzeel 4142, nr. 269; 03-02-1876).

3. Hendrik den Uijl, geb. Vianen 1820, , steenfabrieksarbeider te Vianen, tr. Vianen 30-09-1842 Christina de Jongen, geb. Vianen 1820, dr. van Huijbert de Jong en Geertruij Kooijman

4. Dirk Bartus den Uijl, geb. Vianen 1822, tr. Vianen 13-11-1845 Willemina Molenaar, geb. Vianen 1825, dr. van Dirk Hendrikse Molenaar en Niesje Verheul

 

II

Hendrik den Uijl, geb./ged. Scherpenzeel 06/08-08-1807, wolkammer/winkelier, ov. Scherpenzeel 19-09-1882, begr. Glashorst, graf nr. 316, tr. Scherpenzeel 07-11-1834 Cornelia Valkenburg, ged. Rhenen 11-01-1807, ov. Scherpenzeel 15-08-1876, begr. Glashorst, graf nr. 316, dr. van Hendrik Valkenburg en Neeltje Schans

                Lidm. Scherpenzeel 26-09-1828: Hendrik den Uijl.

In 1836 leent Hendrik den Uijl, wolkammer te Scherpenzeel f 600,= van Geijsbert van Wolfswinkel, eigenaar en landb. op Groot Oorl onder Scherpenzeel. Onderpand: het door het bewoonde winkelhuis nr. 116, erf en hof te S., sectie D 382,383 (Not. Scherpenzeel 1211, nr.17; 12-03-1836).

In 1837 leent Hendrik den Uijl, wolkammer te Scherpenzeel  f 500,= van Huijbert den Uijl, broodbakker te Scherpenzeel. Onderpand: het door hem bewoonde winkelhuis nr. 116, erf en hof te S., sectie D 382,383 (Not. Scherpenzeel 1212, nr.20; 25-04-1837).

In 1841 verkoopt Hendrik den Uijl, wolkammer te Scherpenzeel mede erfgenaam van wijlen zijn neef Sander Druijff, ov. 02-01-1841 te Scherpenzeel, volgens testament van 26-01-1832, not. J. Schijvliet te Amersfoort aan zijn broer Gerrit den Uijl, broodbakker te Scherpenzeel en zijn zuster Anna Margaretha den Uijl, me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel 1/7 deel van de helft van een huis nr. 6, twee korenbergen, erf en hof te S., sectie D 341,342  (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 31; 08-09-1841).

Verklaring erfrecht door de notaris t.b.v. Ida Huberta, Gerritje, Huberta Clasina den Uijl te Scherpenzeel; Neeltje en Grietje den Uijl te Arnhem; Anna Margaretha den Uijl x Gerrit Jan Jansen te Nijmegen als erfge­namen van Hendrik den Uijl, ov. 19-11-1882 te Scherpenzeel (Not: Scherpenzeel 4148, nr. 40, geen acte; 13-12-1882).

In 1883 vindt er boedelscheiding plaats van de nalatenschap van Hendrik den Uijl, ov. 19-11-1882 te Scherpenzeel x Cornelia Valkenburg, ov. 05-08-1876 te Scherpenzeel, t.v.v. hun kinderen. O.a. de kruidenierswinkel (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 5; 23-01-1883).

Uit dit huw.:

1. Ida Huberta den Uijl, geb./ged. Scherpenzeel 04/27-09-1835, ov. Scherpenzeel 24-08-1898, tr. Scherpenzeel 21-09-1855 Jacob Homoet, geb./ged. Scherpenzeel 16-05/10-06-1810, ov. Scherpenzeel 19-01-1873, zn. van Dirk Homoet en Metje Wandrina Woerdeman (let op het leeftijdsverschil!)

                Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Ida Huberta den Uijl.

2. Neeltje den Uijl, geb./ged. Scherpenzeel 05/27-11-1836, ov. Scherpenzeel 20-10-1911, begr. Glashorst, graf nr. 367, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Neeltje den Uijl, met attestatie vertrokken naar Utrecht juni 1861.

                In 1882 woont zij in Arnhem.

3. Anna Margareta den Uijl, geb./ged. Scherpenzeel 05/28-10-1838, ov. Scherpenzeel 12-02-1843

4. Grietje den Uijl, geb./ged. Scherpenzeel 16/29-11-1840 tr. Scherpenzeel 12-07-1883 Stephanus Nicolaas Alexander Holsum, wed. Hillegonda Clasina Aveling, geb. Arnhem 1833, schilder, zn. van Hendrik Holsum en Anna Maria Rutgers, beiden ov. Stephanus is

                Lidm. Scherpenzeel 15-03-1860: Grietje den Uijl, met attestatie vertrokken naar Rhenen juni 1861.

                In 1882 woont zij in Arnhem.

5. Anna Margareta den Uijl, geb./ged. Scherpenzeel 01-05/04-06-1843, tr. Scherpenzeel 26-04-1878 Gerrit Jan Jansen, wed. Janna Huijberta Voorsteeg, geb. Beuningen 1836, bakker, zn. van Lijbert Willem Jansen en Elisabeth van Welie te Dodewaard

                Lidm. Scherpenzeel 10-04-1864: Anna Margareta den Uijl, met attestatie vertrokken naar Nijmegen        29-04-1878.

6. Gerritje den Uijl, geb./ged. Scherpenzeel 12-02/30-03-1845, ov. Scherpenzeel 16-02-1928, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel 14-04-1870: Gerritje den Uijl.

In 1886 laten Gerritje en Huberta Clasina den Uijl, beiden me.j., ongehuwd, winkelierster te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 52 en 53; 03-11-1886).

7. Huberta Clasina den Uijl, geb./ged. Scherpenzeel 20-05/27-06-1847, ov. Scherpenzeel 19-01-1919, begr. Glashorst, graf nr. 343, tr. Scherpenzeel 14-06-1889 Melis Veldhuizen, geb. Barneveld 1861, onderwijzer, ov. Scherpenzeel 19-09-1945, begr. Glashorst, graf nr. 343, zn. van Matthijs Veldhuizen en Aaltje Schimmel te Ede (let op het leeftijdsverschil!)

                Lidm. Scherpenzeel 14-04-1870: Huberta Clasina den Uijl.

In 1886 laten Gerritje en Huberta Clasina den Uijl, beiden me.j., ongehuwd, winkelierster te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 52 en 53; 03-11-1886).

 

 

 

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

november 2008