Vonk

 

 I

Arris Vonk, ged. Lunteren 10-03-1754, kuiper, ov. Renswoude 01-01-1817, zn. van Willem Vonk en Geertje Teunissen van de Hul, tr. Jannigje Willems van den Broek, geb. Lunteren 1750, ov. Renswoude 06-10-1820, dr. van Willem van den Broek en Willemijntje Dupree

Uit dit huw.:

1. Willem Vonk, ged. Renswoude 05-03-1779, volgt IIa

2. Willem Janssen Vonk, ged. Renswoude 10-03-1782, volgt IIb

3. Gerrit Vonk, ged. Renswoude 15-02-1784, volgt IIc

4. Willemijntje Vonk, ged. Renswoude 26-03-1786, ov. Renswoude 31-01-1854, tr. Renswoude 05-03-1807 Johannes van den Heuvel, ged. Gelders Veenendaal 30-06-1776, ov. Renswoude 12-12-1854, zn. van Mor Thijssen van den Heuvel en Christina van de Heuvel/van Hardeveld

 

IIa

Willem Vonk, ged. Renswoude 05-03-1779, kuiper, ov. Scherpenzeel 24-03-1845, tr. Renswoude 04-02-1802 Gerarda Bos, ged. Gelders Veenendaal 09-11-1783, ov. Scherpenzeel 03-01-1873, dr. van Marcelis Jansz Bos en Jannigje Cornelissen van Barneveld

In 1854 lenen Gerarda Bos, wed. Willem Vonk, z.b. te Scherpenzeel; Arris Vonk, z.b. te Scherpenzeel; Jan Vonk, schaapherder onder Barneveld; Marcelis Vonk, wolkammer te Scherpenzeel; Willem Vonk, werkman te Scherpenzeel; Gerrit Vonk, wolkammer te Scherpenzeel; Jannigje Vonk, z.b. x Gerrit van de Hul, z.b. te Scherpenzeel; Hendrikje Vonk, z.b. x Pieter Scharrenburg, werkman te Scherpenzeel f 200,= van Jan Brinkman, logementhouder te Scherpenzeel. Onderpand: 15/16 deel van een huis nr. 94, erf en hof in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 475,476, erfpacht van f 5,50, groot 13 roeden, 39 ellen. (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 12; 09-03-1854).

In 1869 verkoopt Gerarda Bos, wed. Willem Vonk, hoogbejaard, z.b. te Scherpenzeel aan haar zoon Willem Vonk, arbeider te Scherpenzeel de helft en 1/32, 1/28 en 1/24 van de wederhelft van een huis wijk A nr. 144, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 475,476,  groot 0.13.39 ha, voor levenslang onderhoud van de verkoopster en haar begrafenis, geschatte waarde: f 210,=. Titel van aankomst: door Gerarda meer dan 60 jaar in bezit, geen papieren. De delen van de wederhelft geërfd van haar ov. kinderen Jan en Gerrit Vonk en Jannigje Vonk x Bessel van Hal (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 35; 25-10-1869).

Uit dit huw.:

1. Aris Vonk, ged. Renswoude 20-02-1803, jong ov.

2. Arris Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 15/26-02-1804, ov. Scherpenzeel 23-03-1887, ongehuwd

3. Jannigje Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 02/15-06-1806, ov. Scherpenzeel 15-07-1862, tr. Scherpenzeel 10-04-1835 Gerrit van den Hul, wed. Hendrikje van Veenschoten en Cornelia van Linden, ged. Lunteren 10-05-1787, dagloner, arbeider, ov. Scherpenzeel 13-05-1857, zn. van Bessel Gerritsen en Gijsbertje Hendriksen

4. Jan Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 19-08/04-09-1808, schaapherder onder Barneveld (1854), ov. Scherpenzeel 16-07-1856, ongehuwd

5. Celia Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 15/28-04-1811, dienstmeid in Utrecht (1840), baker te Amsterdam (1873)

            Kind:

            Cornelis Willem Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 05-02/04-03-1838  , ov. Scherpenzeel 09-04-1840

6. Marcelis Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 07/19-05-1814, volgt IIIa

7. Willem Jacob Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 29-04/18-05-1817, volgt IIIb

8. Gerrit Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 22-10/05-11-1820, wolkammer, ov. Scherpenzeel 13-10-1869  

In 1855 laat Celia Bos, wed. zonder kinderen van Gerrit van Ginkel, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgenamen: Willem Jacob Vonk, werkman te Scherpenzeel en Gerrit Vonk, wolkammer te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 19; 19-06-1855).

9. Hendrikje Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 30-03/25-04-1824, ov. Scherpenzeel 13-07-1903, tr. Scherpenzeel 18-12-1851 Peter van Scherrenburg, geb./ged. Scherpenzeel 16-05/29-06-1828, dagloner, arbeider, ov. Scherpenzeel 23-02-1882, zn. van Brand van Scherrenburg en Jantje van Manen

In 1869 laten Peter van Schaarrenburg, werkman x Hendrikje Vonk te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 19, 20; 13-07-1869).

In 1886 laat Heintje of Hendrika Vonk, wed. Pieter van Scharrenburg, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken. Executeur: Jan Heinen, wolfabrikant te Scherpenzeel voor f 50,=. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 37; 02-10-1886).

In 1903 is er boelhuis ten huize van (Hendrika Vonk) wed. Peter Scharenburg (Scherrenburg) te Scherpenzeel t.v.v. de eigenaren: Arie Vonk, landbouwer te Soest; Aart van Breemen, landbouwer te Soest x Grada Vonk; Jan van Oorschot, landbouwer te Amersfoort x Geertruida Vonk; Aart van ´t Boveneind, z.b. te Veenendaal x Antje Vonk; Jan de Bruin, arbeider te Amsterdam x Bartje Vonk; Willem Vonk, stalhouder te Amersfoort; Jan Vonk, arbeider te Scherpenzeel; Gerrit Lansing, arbeider te Scherpenzeel x Grada Vonk; Gerrit Renes, arbeider te Utrecht x Hendrika Vonk t.w.v. f 71,20 (AT058c004, nr. 723; 20-08-1903).

10. meisje, geb. Scherpenzeel 29-10-1828, ov. Scherpenzeel 31-10-1828

 

IIIa

Marcelis Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 07/19-05-1814, wolkammersknecht, wolkammer, ov. Scherpenzeel 22-11-1897, tr. Scherpenzeel 03-11-1843 Hanna van Bruggen, geb./ged. Scherpenzeel 17-09/14-10-1821, ov. Barneveld 25-09-1911, dr. van Arien/Arie van Bruggen en Geertruij Oudhof

                Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Hanna van Bruggen.

Uit dit huw.:

1. Gerarda Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 28-04/22-05-1844, ov. Soest 29-10-1911, tr. Soest 23-11-1872 Aalt van Breenen, geb. De Bilt 1839, landbouwer in Soest (1903), ov. Soest 12-07-1932, zn. van Teunis Melissen van Breenen en Beertje van der Pol

            Kind:

Elisabeth Vonk/van Breenen, geb./ged. Scherpenzeel 29-07/15-08-1869 (erkend bij huw.)

2. Geertrui Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 15/27-06-1847, ov. Amersfoort 06-02-1931, tr. (Haarlem?) Jan van Oorschot, geb. 1841, landbouwer te Amersfoort (1903), ov. Amersfoort 30-09-1919, zn. van Johannes van Oorschot en Johanna van Kampen

3. Bertha Vonk, geb. Woudenberg 01-09-1857, ged. in de Grote Kerk: 27-09-1857, tr. (Amsterdam?) Jan de Bruin, arbeider te Amsterdam (1903)

                Ouders wonen bij haar geboorte in Scherpenzeel.

4. Arie Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 27-05/25-06-1860, landbouwer te Soest (1903), ov. Soest 04-01-1935, tr. Geertrui van de Bunt, geb. 1865, ov. Soest 06-01-1933, dr. van Cornelis van de Bunt en Niesje Priem

Lidm. Scherpenzeel 11-04-1886: Arie Vonk, met attestatie vertrokken naar Soest 07-03-1890.

5. Antje Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 22-09/28-10-1866, tr. Scherpenzeel 21-07-1894 Gerrit van ’t Boveneind, geb./ged. Scherpenzeel 1870, arbeider, ov. Veenendaal 05-06-1902, zn. van Gijsbert van ’t Boveneind en Gijsberta Versteeg, tr.? (2) Aart van ´t Boveneind

Lidm. Scherpenzeel 22-03-1894: Antje Vonk, met attestatie vertrokken naar Veenendaal 22-04-1899.

            Kind:

Johan Vonk/van ’t Boveneind, geb./ged. Scherpenzeel 01/23-02-1890 (erkend bij huw.)

 

IIIb

Willem Jacob Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 29-04/18-05-1817, wolkammersknecht, werkman, wolkammer, wever, ov. Scherpenzeel 24-12-1890, tr. Scherpenzeel 28-04-1870 Maria Kap, geb./ged. Scherpenzeel 17-05/31-05-1840, ov. Scherpenzeel 08-02-1922, dr. van Jan Kap en Hendrika Olthof

In 1855 laat Celia Bos, wed. zonder kinderen van Gerrit van Ginkel, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgenamen: Willem Jacob Vonk, werkman te Scherpenzeel en Gerrit Vonk, wolkammer te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 19; 19-06-1855).

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1864: Willem Vonk.

In 1873 verkopen Arris en Marcelis Vonk, arbeiders te Scherpenzeel; Celia Vonk, baker te Amsterdam; Hen­drikje Vonk x Peter van Scharrenburg, arbeider te Scherpenzeel voor 4/5 erfgenamen van hun ouders Willem Vonk x Gerarda Bos, van hun ov. zus Jannigje Vonk en ov. broers Jan en Gerrit Vonk, allen ov. te Scherpenzeel aan  Willem Jacob Vonk, wolkammersknecht te Scherpenzeel het erfrecht van 96340/215040 deel van een huis, wijk A nr. 144, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 475,476, voor f 80,=, belast met f 200,= t.b.v. wijlen Jan Brinkman, op 09-03-1854, not. J. van Hilten te S. f 100,= wordt overgenomen door de verkopers, f 75,= bovendien door Arris, Marcelis en Hendrikje en f 25,= door de koper. De rest had Willem Jacob gekocht op 20-10-1869, not. J. van Hilten te Scherpenzeel, waarbij men vergeten is de naam Jacob te vermelden (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 116; 30-01-1873).

In 1873 leent Willem Jacob Vonk, wolkammersknecht te Scherpenzeel f 350,= van Breunis Jan van Wolfswinkel, rentenier te Scherpenzeel namens Marrigje Blaauwen­draad, wed. Jan van Ravenhorst, landb. op Lammersdam onder Maarsbergen. Onderpand: huis, wijk A nr. 144, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 475,476, groot 0.14.20 ha. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 133; 30-06-1873).

In 1880 leent Willem Jacob Vonk, wolkammer te Scherpenzeel f 150,= van Marrigje Blaauwendraad, wed. Jan van Ravenhorst, z.b. onder Woudenberg. Onderpand: een huis, wijk A nr. 144, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 475,476, groot 0.14.20 ha. (Not. Scherpenzeel 4146, nr.  44; 20-12-1880).

Uit dit huw.:

1. Willem Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 03-04/07-04-1871, stalhouder te Amersfoort (1903), tr. (1) Woudenberg 22-09-1894 Gijsbertha Ederveen, geb. Woudenberg 12-11-1870, ov. Amersfoort 13-08-1903, dr. van Albert Ederveen en Cornelia Velthuizen, tr. (2) Amersfoort 24-12-1903 en gescheiden Utrecht 12-09-1906 Catharina Reijna Flink, geb. Nederhorst den Berg 1873, dr. van Stephanus Flink en Cornelia van de Beek, tr. (3) Amersfoort 29-10-1907 Jennigje Hekhuijsen, geb. Amsterdam 1872, dr. van Johannes Hekhuijsen en Jennigje van Duuren

Uit het 1e huw.:

1. Maria Gijsbertha Vonk, geb. Woudenberg 22-09-1894 (op de huwelijksdag!)

                Ouders wonen in De Bilt.

2. Jan Gerrit Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 14-11-1872/19-01-1873, volgt IVa

3. Grada Hendrika Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 21-05/04-07-1875, tr. Scherpenzeel 28-01-1899 Gijsbertus Lansing, geb./ged. Scherpenzeel 1870, arbeider, ov. Scherpenzeel 12-01-1940, begr. Glashorst, graf nr. 468, zn. van Jan Lansing en Grietje Aartsen

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1893: Gerarda Hendrika Vonk,.

4. Hendrika Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 22-02/31-03-1878, ov. Utrecht 07-09-1912, tr. Utrecht 08-06-1898 Gerrit Renes, geb. Utrecht 1876, arbeider te Utrecht (1903), zn. van Nicolaas Renes en Josina van Loenen

 

IVa

Jan Gerrit Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 14-11-1872/19-01-1873, tuinknecht, arbeider, ov. Scherpenzeel 06-12-1940, begr. Glashorst, graf nr. 478, tr. Scherpenzeel 16-05-1896 Jannetje Meerveld, geb. Woudenberg 21-09-1874, dr. van Evert Meerveld en Gerritje Hardeveld

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1895: Jan Gerrit Vonk.

Uit dit huw.:

1. Willem Jacob Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 23-09/27-12-1896, bloemist, tr. Scherpenzeel 05-07-1919 Neeltje Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 14-04/16-05-1897, dr. van Antonie Vlaanderen en Geertje Ederveen

Lidm. Scherpenzeel 17-03-1921: Willem Jacob Vonk, met attestatie van Bennekom 30-03-1925.

            Uit dit huw.:

1. Antonie Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 02-04/13-05-1923

2. Johan Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 03-01/27-02-1927

2. Evert Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 05-01/06-02-1898, arbeider, tr. Scherpenzeel 11-09-1920 Elisabeth van Kampen, geb./ged. Scherpenzeel 1902, dr. van Peter van Kampen en Elisabeth van Viegen

            Uit dit huw.:

1. Jannetje Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 05-12-1920, tr. Scherpenzeel 23-05-1942 David Plaisier, geb. Rotterdam 1919, houthakker, zn. van Bastiaan Plaisier en Cornelia Adriana Verkerk

2. Peter Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 22-09/29-10-1922

3. Marinus Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 11-07/06-08-1899

4. Gerrit Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 18-12-1901/02-02-1902, molenaarsknecht, tr. Scherpenzeel 23-05-1929 Dorothea Gazenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 15-08/27-10-1907, dr. van Gerrit Gazenbeek en Christina Pater

                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Dorothea Gasenbeek.

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Gerrit Vonk Jzn.

            Uit dit huw.:

1. Jannetje Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 07-12-1930/25-01-1931

2. Gerrit Christiaan Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 13-07/25-08-1935, ov. Scherpenzeel 21-03-2002, tr. Coby van Ginkel

5. Maria Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 19-03/31-05-1903, ov. 06-06-1982, tr. Scherpenzeel 08-09-1928 Willem van Middendorp, geb./ged. Scherpenzeel 1903, arbeider, zn. van Geurt van Middendorp en Christina Snitselaar

Lidm. Scherpenzeel 25-03-1923: Maria Vonk.

            Kind:

            Jannetje Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 28-02/30-03-1924

                               Door de moeder erkend op 26-03-1924.

6. Jan Willem Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 10-08/25-09-1904, slepersknecht, arbeider, landarbeider, tr. Scherpenzeel 05-03-1932 Fennetje van Bemmel, geb. Barneveld 1911, dr. van Anton van Bemmel en Hendrikje van de Scheur

            Uit dit huw.:

1. Jannetje Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 15-06/31-07-1932, ov. Utrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 04-07-1942

2. Hendrika Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 30-04/25-06-1939

3. Jan Gerrit Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 30-08/27-10-1946

7. Jacob Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 17-11-1905/ 04-03-1906, fabrieksarbeider, tr. Scherpenzeel 18-02-1933 Jannigje van Kampen, geb./ged. Scherpenzeel 1909, ov. Amersfoort (ingeschr. te Scherpenzeel) 25-08-1945, dr. van Jan Teunis van Kampen en Zwaantje Schut

            Uit dit huw.:

1. Jannetje Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 02-07/27-08-1933

8. Cornelis Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 30-03/28-06-1907, arbeider, tr. Scherpenzeel 03-05-1930 Martha Johanna Ruijs, geb. Ede 1910, erkende natuurlijke dochter van Antoon Ruijs en Johanna Merlijn

            Uit dit huw.:

1. Jan Gerrit Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 05-03/26-04-1931

9. Gerarda Vonk, geb. Scherpenzeel  28-08/29-11-1908, tr. Scherpenzeel 19-05-1928 Gerard van Bruggen, geb. Woudenberg 06-04-1908, ged. in de Grote Kerk 10-05-1908, zn. van Gerard van Bruggen en Jannetje Dolron

10. Francina Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 15-05/25-09-1910, ov. 1973, tr. Scherpenzeel 18-11-1933 Gerrit Rijk Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 02-02/28-03-1909, wever, zn. van Willem Vlaanderen en Berendina Snitselaar

Lidm. Scherpenzeel 21-01-1934: Francina Vonk.

11. Hendrika Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 03-10/26-11-1911, tr. Scherpenzeel 06-11-1937 Jan van de Kuil, geb. Hilversum 1914, autospuiter, zn. van Hendrik Cornelis van de Kuil en Evertje Dina Hoefakker

12. Jannetje Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 27-06/31-08-1913, tr. Scherpenzeel 18-07-1935 Jan de Fluiter, geb. Ede 1909, loodgieter, zn. van Johannes de Fluiter en Geertruida Broerse

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1944: Jannetje Vonk.

13. Johan Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 26-06/26-09-1915, arbeider, opperman, tr. Scherpenzeel 08-06-1940 Hendrikje Rietberg, geb. Nijmegen 1916, zn. van Frederik Carel Rietberg en Cornelia Huting

            Uit dit huw.:

1. Jan Gerrit Vonk, geb. Woudenberg 13-09-1941, ged. in de Grote Kerk 26-10-1941

2. Cornelis Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 29-04/04-06-1944

3. Johan Vonk, geb. Scherpenzeel 11-02-1948

14. Hendrik Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 03-05/23-09-1917, fabrieksarbeider, landarbeider, tr. Scherpenzeel 09-11-1940 Cornelia Adriana van Esterik, geb. Maurik 1921, dr. van Johannes van Esterik en Neeltje van Homoed

            Uit dit huw.:

1. Neeltje Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 16-09/04-11-1945

 

IIb

Willem Janssen Vonk, ged. Renswoude 10-03-1782, ov. Leersum 04-07-1865, tr. Renswoude 30-09-1810 Hendrijntje Blankestein, ged. Amerongen 18-12-1796, ov. Amerongen 14-10-1817, dr. van Stoffel Blankestein en Maria Maters, tr. (2) Leersum 07-07-1830 Christina Kok, wed. Cornelis Gijsbertse, geb. Vianen 1794, ov. Leersum 19-04-1853, dr. van Johannes Kok en Francijntje Verhaar

Uit het 1e huw.:

1. Hendrijntje Vonk, geb./ged. Amerongen 20/30-12-1810, ov. Amerongen 26-07-1812

2. Jannigje Vonk, geb. Amerongen 22-07-1812, ov. Amerongen 01-05-1855, tr. Amerongen 04-03-1842 Gijsbert Blankestijn, geb. Amerongen 04-05-1819, zn. van Cornelis Blankestijn en Hillegonda van Viegen

3. Gerrit Vonk, geb. Amerongen 23-06-1814, volgt IIIc

Uit het 1e huw.:

4. Arris Vonk, geb. Leersum 27-08-1830, ov. Leersum 26-01-1865, tr. Amerongen 03-10-1851 Gerrigje van Eck, geb. Amerongen 14-09-1829, ov. Leersum 14-07-1870, dr. van Jan van Eck en Jacobje van Hardeveld. Gerrigje, tr. (2) Amerongen 22-06-1866 Tijmen Buijink, geb. Leersum 04-09-1831, ov. Leersum 22-03-1907, zn. van Anthonij Buijink en Hendrikje van Veenendaal

5. Hendrijntje Vonk, geb. Leersum 27-03-1833, ov. Leersum 25-06-1833

6. Willem Jan Vonk, geb. Leersum 21-12-1834, ov. Werkhoven 04-03-1871, tr. Jannigje Rikse

7. Christina Vonk, geb. Leersum 23-06-1838, ov. Leersum 25-11-1838

 

IIIc

Gerrit Vonk, geb. Amerongen 23-06-1814, wever, arbeider, ov. Scherpenzeel 26-01-1892, tr. Woudenberg 24-07-1841 Teuntje de Groot, geb. Woudenberg 28-02-1821, ov. Nijkerk 17-08-1898, dr. van Geertje de Groot

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Gerrit Vonk.

Uit dit huw.:

1. Cornelia Vonk, geb. Woudenberg 08-01-1842, ov. Scherpenzeel 15-04-1861

2. Gerard Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 18-03/30-04-1843, arbeider, ov. Utrecht (ingeschr. te Nijkerk) 29-05-1928, tr. Nijkerk 01-10-1873 Maartje van de Wetering, geb. Nijkerk 1845, ov. Nijkerk 25-08-1925, dr. van Jan van de Wetering en Teuntje Gerritsen Kuit

3. Hendrik Vonk, geb. Ede 1845, ov. Woudenberg 22-08-1848

4. Hendrik Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 16-05/03-06-1849, ov. Achttienhoven 04-06-1940, tr. Woudenberg 21-03-1877 Gerritje Stevense, geb. Renswoude 20-02-1848, , ov. Utrecht 17-05-1937. dr. van Jan Stevense en Kaatje Kramer

Uit dit huw.:

1. Jan Stevense/Vonk, geb. Renswoude 18-09-1869 (erkend bij huw.), ov. Utrecht 25-09-1941, tr. (1) Utrecht 15-11-1893 Alida Jannigje van Tol, geb. Willeskop 11-09-1873, ov. Utrecht 14-06-1895, dr. van Gijsbertus van Tol en Antonia van Elk, tr. (2) Utrecht 29-01-1896 Judith Antonia van Doorn, wed. Cornelis van Oostveen, geb. Jutphaas 02-07-1871, ov. Utrecht 08-11-1832, dr. van Arie van Doorn en Stijntje Jorg

2. Gerritje Stevense/Vonk, geb. Renswoude 22-12-1875 (erkend bij huw.), tr. Utrecht 01-12-1897 Gijsbert van ´t Veld, geb. Achttienhoven 01-07-1876, ov. Westbroek 29-07-1908, zn. van Willem van ´t Veld en Jannetje Hol

5. Willemijntje Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 25-10/02-11-1851, ov. Scherpenzeel 14-11-1851

6. Gerritje Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 05/316. -10-1852, ov. Scherpenzeel 11-01-1868

7. Teunis Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 06/27-07-1855, ov. Scherpenzeel 16-01-1860

8. Hendrina Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 09-03/04-04-1858, ov. Scherpenzeel 20-05-1859

9. Willemijntje Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 01/24-06-1860, ov. Scherpenzeel 25-07-1861

10. Cornelia Vonk, geb./ged. Scherpenzeel 25-02/30-03-1862, ov. Scherpenzeel 03-01-1895, tr. Scherpenzeel 18-11-1882 Hendrikus Budding, geb./ged. Scherpenzeel 23-02-1850/09-02-1851, arbeider, ov. Scherpenzeel 27-02-1915, zn. van Hendrika Budding

Lidm. Scherpenzeel 23-03-1884: Hendrikus Budding, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 06-11-1885, met attestatie van Woudenberg 23-11-1885, zonder attestatie vertrokken.

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1887: Cornelia Vonk.

 

IIc

Gerrit Vonk, ged. Renswoude 15-02-1784, kuiper, ov. Renswoude 11-05-1830, tr. Neeltje Gerritsen Pol, ged. Lunteren 09-08-1788, ov. Renswoude 11-07-1845, dr. van Gerrit Petersen en Geurtje Hannesen

Uit dit huw.:

1. Jannigje Vonk, ged. Renswoude 27-05-1810, ov. Arnhem 04-04-1839, tr. Arnhem 17-10-1838 Andries Harmanus Arentsen, geb./ged. Varsseveld 10/16-07-1809, timmerman, opzichter, ov. Arnhem 24-04-1869, zn. van Gerrit Willem Arentsen en Anna Wilhelmina Maandag. Andries, tr. (2) Elst 12-12-1840 Willemina Reinders, geb. Elden 05-12-1808, dr. van Derk Reinders en Willemijntje Hartman

            Kind:

            Gerrit Vonk, geb. Renswoude 29-04-1831, ov. Renswoude 08-06-1832

2. Gerrit Vonk, geb. Renswoude 07-12-1811, klompenmaker, ov. Renswoude 19-04-1852, tr. Renswoude 21-05-1842 Reintje Boom, geb. Apeldoorn 06-05-1817, ov. Renswoude 10-02-1903, dr. van Reindert Boom en Jenneke Koenraads van Beek. Reintje, tr. (2) Renswoude 04-06-1853 Johannes Vonk, geb. Renswoude 10-03-1825, ov. Renswoude 16-03-1897, zn. van Gerrit Vonk en Neeltje Pol

Uit dit huw.:

1. Neeltje Vonk, geb. Renswoude 16-06-1850, tr. Renswoude 21-04-1876 Janus Boshuizen, geb. Ede 1853, spoorwegarbeider, zn. van Geurt Boshuizen en Teuntje van Lunteren

2. Gerritje Vonk, geb. Renswoude 24-10-1852, ov. Eemnes 24-03-1916, tr. Renswoude 29-10-1880 Rijk Harskamp, geb. Baarn 21-12-1857, bakker, ov. Eemnes 21-01-1940, zn. van Jan Harskamp en Cornelia Schuur. Rijk, tr. (2) Eemnes 22-05-1918 Anna Maria ten Brink, geb. Amsterdam 1874, dr. van Henrico Theodoro ten Brink en Barendina Maria van Pareen

3. Arris/Erris Vonk, geb. Renswoude 08-12-1813, volgt IIId

4. Geurtje Vonk, geb. Renswoude 28-01-1816, ov. Renswoude 13-01-1888, tr. Utrecht 05-08-1846 Jan/Johan Daniël Grootveld, geb. Utrecht 1819, ov. Utrecht 22-12-1860, zn. van Jan Grootveld en Johanna Christina Kreek

            Kind:

            Gerritje Vonk, geb. Renswoude 13-11-1837, ov. Renswoude 04-05-1839

5. Jan Vonk, geb. Renswoude 14-01-1819, metselaar, ov. Ede 26-03-1889, tr. Ede 12-10-1844 Jantje Burgers, geb. Ede 1817, ov. Ede 14-08-1894, dr. van Hendrik Burgers en Rikje Jansen

6. Geertje Vonk, geb. Renswoude 17-04-1821, spinster

            Kind:

            Aaltje Vonk, geb. Renswoude 10-08-1841, ov. Renswoude 13-01-1844

7. Aaltje Vonk, geb. Renswoude 15-02-1823, ov. Renswoude 14-05-1841, ongehuwd

8. Johannes Vonk, geb. Renswoude 10-03-1825, klompenmaker, ov. Renswoude 16-03-1897, tr. Renswoude 04-06-1853 zijn schoonzuster Reintje Boom, wed. Gerrit Vonk, geb. Apeldoorn 06-05-1817, ov. Renswoude 10-02-1903, dr. van Reindert Boom en Jenneke Koenraads van Beek

Uit dit huw.:

1. Jannetje Vonk, geb. Renswoude 11-06-1854, ov. Renswoude 13-10-1856

2. Jannetje Vonk, geb. Renswoude 19-12-1857, ov. Ede 07-04-1914, tr. (1) Renswoude 04-11-1882 Gerrit van Beek, geb. Renswoude 24-06-1852, stalhouderknecht, landbouwer, ov. Ede 25-04-1889, zn. van Hendrik van Beek en Marretje Top, tr. (2) Ede 01-03-1890 Gerrit van de Kraats, geb. Ede 1850, arbeider, zn. van Jan van de Kraats en Geertje Broekhuizen

3. Gerrit Vonk, geb. Renswoude 11-02-1860, klompenmaker, ov. Renswoude 08-08-1925, tr. Renswoude 06-10-1898 Willempje Bloemheuvel, geb. Ede 1864, ov. Renswoude 22-01-1916, dr. van Jan Kornelis Bloemheuvel en Florijntje Jansen

Uit dit huw.:

1. Cornelia Vonk, geb. Renswoude 23-03-1897, (erkend bij huw.), tr. Renswoude 13-10-1917 Teunis Geijtenbeek, geb. Woudenberg 16-05-1891, ged. in de Grote Kerk 21-06-1891, zn. van Goosen Geijtenbeek en Aartje van Dijk

2. Johannes Vonk, geb. Renswoude 14-05-1899

3. Gerrit Vonk, geb. Renswoude 02-11-1900

9. Roelof Vonk, geb. Renswoude 25-04-1828, dagloner, nachtwacht, ov. Renswoude 22-03-1892, tr. Renswoude 10-11-1852 Alida Goudée, geb. Woudenberg 16-01-1823, ov. Renswoude 03-09-1892, dr. van Reinier Goudée en Gijsbertje Knopper

Uit dit huw.:

1. Neeltje Vonk, geb. Renswoude 16-09-1853, ov. Renswoude 23-11-1858

2. Gijsbertje Vonk, geb. Renswoude 27-12-1855, ov. Renswoude (ingeschr. te Veenendaal 04-07-1880, tr. Renswoude 01-02-1878 Roelof van Beek, geb. Veenendaal 03-10-1852, blauwverver, fabrieksarbeider, ov. Ede 27-02-1912, zn. van Teunis van Beek en Rijkje van der Meijden. Roelof, tr. (2) Ede 18-09-1897Jannigje van Hal, geb. Ede 1869, dr. van Peter van Hal en Hermina Snel

3. Gerritje Vonk, geb. Renswoude 24-12-1857, ov. Veenendaal 23-05-1934, tr. Veenendaal 26-04-1884 Cornelis van Wijk, geb. Veenendaal 18-10-1858, ov. Veenendaal 16-06-1946, zn. van Gerrit van Wijk en Jannetje Jansen

4. Reindert Vonk, geb. Renswoude 02-06-1860, arbeider, ov. Driebergen 23-10-1929, tr. Renswoude 09-12-1886 Evertje Willemientje Veenendaal, geb. Maarn 21-03-1865 (erkend bij huw.), ov. Driebergen 17-03-1927, dr. van Cornelis Veenendaal en Aaltje van der Kemp

Uit dit huw.:

1. Roelof Vonk, geb. Renswoude 05-12-1887, schoenmaker, tr. Ede 09-05-1912 Hendrika Janetta van Setten, geb. Wageningen 1888, dr. van Hendrik van Setten en Aaltje van de Vlierd

2. Alijda Vonk, geb. Renswoude 11-08-1889, ov. Utrecht (ingeschr. te Driebergen) 28-03-1926, ongehuwd

3. Aalbert Vonk, geb. Renswoude 03-10-1890, ov. Driebergen-Rijsenburg 01-07-1939, tr. Rijsenburg 03-11-1916 Elizabeth Koudijs, geb. Driebergen 02-09-1891, dr. van Gijsbert Koudijs en Willemijntje Kirpestein

4. Barendina Vonk, geb. Renswoude 20-10-1891, tr. Driebergen 17-06-1921 Gerrit van den Broek, geb. Amerongen 25-06-1894, zn. van Gijsbert van den Broek en Willemijntje Willemse

5. Gijsbertje Vonk, geb. Renswoude 01-03-1893, tr. Driebergen 04-06-1926 Cornelis Heemsbergen, geb. Doorn 29-03-1894, bakkersknecht, zn. van Aalbert Heemsbergen en Sophia Drost

6. Anthonie Alijda Vonk, geb. Renswoude 28-01-1895

7. Aaltje Vonk, geb. Zeist 13-03-1897, ov. Zeist 31-01-1947, tr. Driebergen 07-01-1916 Christiaan Breeschoten, geb. Driebergen 1896, ov. Zeist 31-07-1940, zn. van Christiaan Breeschoten en Marrigje van Vliet

8. Gerritje Vonk, geb. Zeist 15-12-1898, ov. Zeist 01-08-1943, ongehuwd

9. Evertje Willemientje Vonk, geb. Zeist 02-02-1900, ov. Zeist 07-06-1901

10. Reindert Vonk, geb. Zeist 23-07-1901

11. Evertje Willemientje Vonk, geb. Zeist 1903, ov. Zeist 28-11-1903

12. Evertje Willemientje Vonk, geb. Driebergen 1910, tr. Zeist 18-02-1932  Johannes van Essen, geb. Zeist 1908, zn. van Evert van Essen en Johanna Westerhoff

5. Cornelis Vonk, geb. Renswoude 24-10-1862, nachtwacht, ov. Driebergen- Rijsenburg 08-08-1944, tr. Renswoude 08-04-1893 Celia Jansen, geb. Ede 1872, ov. Driebergen-Rijsenburg 27-12-1940, dr. van Willem Jansen en Maria Vlastuin

Uit dit huw.:

1. Alida Vonk, geb. Renswoude 06-10-1894, tr. Driebergen 09-04-1915 Bernardus Cornelis Eijgendaal, geb. Driebergen 1894, zn. van Daniel Eijgendaal en Johanna Elisabeth Kemink

2. Willem Alijda Vonk, geb. Renswoude 16-08-1896, tr. Zeist 24-01-1918 Woutertje Otterloo, geb. Driebergen 17-07-1891, dr. van Gerrit Otterloo en Rijkje van de Wetering

3. Maria Vonk, geb. Renswoude 01-08-1898

4. Roelofje Vonk, geb. Renswoude 21-01-1901

5. Roelof Vonk, geb. Renswoude 19-02-1902

6. Jacob Vonk, geb. Driebergen 1908, tr. Werkhoven 17-07-1931 Johanna Achterberg, geb. Werkhoven 1905, dr. van Willem Achterberg en Gerrigje de Bie

 

IIId

Arris/Erris Vonk, geb. Renswoude 08-12-1813, ov. Woudenberg 24-07-1880, tr. Gerrigje Goudkuil, geb. 1816, ov. Woudenberg 05-02-1892, dr. van Abraham Goudkuil en Everijntje van de Haar

Uit dit huw.:

1. Gerrit Vonk, geb. Woudenberg 06-09-1842, ov. Woudenberg 07-03-1888, ongehuwd

2. Abraham Vonk, geb. Woudenberg 12-10-1844, ov. Maarn 19-03-1916, tr. Woudenberg 26-05-1871 Hillegonda Blankestijn, geb. Amerongen 17-01-1848, ov. Maarn 22-12-1915, dr. van Adrianus Blankestijn en Geertje Vonk.

Uit dit huw.:

1. Gerritje Vonk, geb. Woudenberg 19-02-1872, ov. Doorn 01-06-1872

2. Arris Vonk, geb. Maarn 03-02-1873, ov. Zeist 03-06-1932, tr. Maarn 21-06-1900 Evertje Vossegat, geb. Maarn 21-07-1878, ov. Zeist 05-01-1938, dr. van Evert Vossegat en Jannigje Bos

3. Adrianus Vonk, geb. Maarn 25-02-1876, ov. Maarn 10-04-1877

4. doodgeb. kind, ov. Maarn 13-02-1878

5. Adrianus Vonk, geb. Maarn 24-05-1879, ov. Maarn 24-04-1879

6. Adrianus Vonk, geb. Maarn 24-09-1880, ov. Driebergen-Rijsenburg 17-09-1946, tr. Doorn 16-10-1902 Cornelia Meijer, geb. Gorinchem 1879, dr. van Casper Meijer en Cornelia Paerel

7. Gerrit Vonk, geb. Maarn 15-05-1883, ov. Maarn 15-07-1884

8. Gerrit Vonk, geb. Maarn 02-10-1885, ov. Maarn 10-01-1886

9. Albert Vonk, geb. Maarn 30-01-1887, tr. Doorn 02-12-1909 Jacoba Heemsbergen, geb. Doorn 17-01-1888, dr. van Aalbert Heemsbergen en Cornelia Johanna Alijda van der Lingen

10. Geertruida Everarda Vonk, geb. Maarn 09-06-1892, tr. (1) Maarn 24-07-1913 Jan Zuidema, geb. Maarn 25-08-1891, ov. Maarn 06-05-1914, zn. van Klaas Zuidema en Jacobje Dijkema, tr. (2) Maarn 22-03-1917 Jan Jongeneel, wed. Jansje van Grieken, geb. Zevenhuizen 23-05-1876, ov. Maarn 26-02-1939, zn. van Huibert Jongeneel en Geertruida Bos

3. Cornelis Vonk, geb. Woudenberg 22-09-1846, ov. Woudenberg 07-12-1907, tr. (1) Woudenberg 24-10-1873 Jannetje van Ede, geb. Woudenberg 10-10-1837, ov. Woudenberg 18-04-1882, dr. van Jan van Ede en Teuntje Ploeg, tr. (2) Woudenberg 17-10-1893 Christina Velthuizen, geb. Woudenberg 09-09-1854, ov. Woudenberg 20-12-1921, dr. van Jelis Velthuizen en Geertje van Garderen

Uit het 1e huw.:

1. Gerritje Vonk, geb. Woudenberg 27-03-1874, tr. Zaandam 28-05-1899 Hendrik Heitlager, geb. Zaandam 1874, nachtwaker, zn. van Gerrit Heitlager en Trijntje Huisman

2. Teuntje Vonk, geb. Woudenberg 30-08-1875, ov. Utrecht (ingeschr. te Doorn) 09-09-1929, tr. Woudenberg 25-05-1906 Willem Koudijs, geb. Woudenberg 26-07-1875, zn. van Gerrit Koudijs en Gerritje van Egdom

3. Erris Vonk, geb. Woudenberg 16-04-1877, ov. Driebergen-Rijsenburg 18-10-1943, tr. Driebergen 13-12-1901 Lammerdina Kooij, geb. Driebergen 1883, dr. van Hendrikus Wilhelmus Kooij en Lammerdina Ligtenberg

Uit het 2e huw.:

4. Gerrit Vonk, geb. Woudenberg 08-03-1894, magazijnmeester, tr. Ede 17-05-1922 Neeltje Valkenburg, geb. Veenendaal 21-12-1892, ov. Woudenberg 31-07-1923, dr. van Dirk Valkenburg en Jannetje van Manen, tr. (2) Woudenberg 13-03-1925 Hendrika van Daatselaar, geb. Woudenberg 10-11-1898, ov. Woudenberg 07-03-1949, dr. van Albertus van Daatselaar en Maartje Morren, tr. (3) Scherpenzeel en in de Grote Kerk 15-06-1950 Cornelia Gijsberta Bakker, geb./ged. Scherpenzeel 25-07/28-08-1904, dr. van Gijsbert Bakker en Gerritje Jansen

                Lidm. Scherpenzeel Cornelia Gijsberta Bakker, met attestatie van Amersfoort 04-06-1929.

Uit dit huw.:

1. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 06-07-1923

2. Cornelis Albertus Vonk, geb. Woudenberg 05-12-1931, ov. Woudenberg 15-12-1931

5. Hendrika Alberta Vonk, geb. Woudenberg 26-10-1896, ov. Woudenberg 26-11-1898

6. Gerdina Vonk, geb. Woudenberg 07-06-1898, tr. Woudenberg 13-02-1925 Geerlof Griffioen, zn. van Cornelis Griffioen en Diena Vis

4. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 12-08-1849

5. Everijntje Vonk, geb. Woudenberg 13-10-1850, ov. Woudenberg 01-08-1852

6. Evert Vonk, geb. Woudenberg 24-06-1853, ov. Woudenberg 06-05-1931, ongehuwd

7. Gerritje Vonk, geb. Woudenberg 06-05-1856, ov. Woudenberg 10-04-1937, tr. (1) Woudenberg 21-12-1878 Jan Pieter van Garderen, geb. Woudenberg 16-06-1840, ov. Woudenberg 27-12-1895, zn. van Willem van Garderen en Jannetje Breeschoten, tr. (2) Woudenberg 25-02-1897 Gerrit Bakkenes, geb. Woudenberg 06-01-1855, ov. Woudenberg 03-02-1917, zn. van Grietje Bakkenes

8. Neeltje Vonk, geb. Woudenberg 30-09-1858, ov. Zeist 10-12-1936, ongehuwd

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

mei 2010