Van Setten

In 1839 koopt Jan van Setten uit Doorn een huis voor zijn zoon Jan in Scherpenzeel. Het huis wordt afgebroken en er wordt een nieuwe smederij op gebouwd. Dit is het begin van de familie Van Setten in Scherpenzeel. Opvallend is dat de banden met Doorn nog heel lang zijn gebleven. Er werd getrouwd door bruiden en bruidegoms uit de twee dorpen. Met kwam in Scherpenzeel wonen of men keerde terug naar Doorn. De nakomelingen van de familie Van Setten wonen tot op heden in Scherpenzeel.

I

Jan van Setten, ged. Driebergen 15-09-1793, smid, ov. Langbroek 22-09-1851, zn. van Wessel van Setten en Gerrigje van Tintelen, tr. Driebergen 26-05-1815 Willemijntje Beerschoten, ged. De Vuursche 21-11-1791, ov. Doorn 15-04-1862, dr. van Jan Woutersen Beerschoten en Willemijntje Evertsen Woudenberg

In 1839 verkoopt Jan Heinen, fabrikant in wol te Scherpenzeel aan Jan van Setten, smid te Doorn, namens zijn mi.j. zoon Jan van Setten Janszoon, een huis nr. 43, erf en tuin op de Hooge Land aan de Holevoet onder Scherpenzeel, sectie D 245,246, voor f 320,= (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 6; 14-02-1839).

Uit dit huw.:

1. Wessel van Setten, geb. Driebergen 1816, ov. Doorn 02-09-1879, tr. Doorn 15-08-1839 Jannigje Apeldoorn, geb. Woudenberg 22-06-1819, dr. van Wulfer Apeldoorn en Martje van de Lagemaat

2. Jan van Setten, geb./ged. Doorn 31-01/22-02-1818, volgt IIa

3. Gerrit van Setten, geb. Doorn 29-10/21-11-1819, volgt IIb

4. Willemina van Setten, geb. Doorn 15/18-11-1821, tr. Doorn 07-09-1844 Daniël Eliza de Koff, geb./ged. Doorn 07/15-09-1822, zn. van Daniël de Koff en Trijntje van Wijk

5. Gerrigje van Setten, geb. Doorn 03-07-1824, ov. Langbroek 08-05-1871, tr. Pieter Quernqester, geb. 1821, ov. Langbroek 02-08-1872, zn. van Jannus Gerardus Quernqester en Gijsberta de Bie

6. Petronella Maria van Setten, geb. Doorn 12-08-1827, ov. Driebergen 07-01-1884, tr. Huibert van Donselaar

7. Johanna Jacoba van Setten, geb. Doorn 27-08-1830, ov. Doorn 14-05-1831

8. Willem van Setten, geb. Doorn 12-01-1832, ov. Doorn 08-08-1836

IIa

Jan van Setten, geb./ged. Doorn 31-01/22-02-1818, grof- en hoefsmid, ov. Scherpenzeel 06-07-1880, tr. (1) Doorn 14-07-1839 Cornelia Peelen, geb./ged. Doorn 05/16-03-1817, ov. Scherpenzeel 14-09-1843, dr. van Hendrik Peelen en Rijkje Cornelissen van Voskuilen, tr. (2) Scherpenzeel 06-06-1845 Jannigje Koudijs, geb. Doorn 01/09-03-1817, ov. Scherpenzeel 20-06-1879, dr. van Jan Koudijs en Annigje Tijsseling

Lidm. Scherpenzeel: Jan van Setten, met attestatie van Doorn 01-09-1839.

In 1845 vindt er een boedelbeschrijving plaats van de nalatenschap van wijlen Cornelia Peelen t.v.v. 1. Jan van Setten, wed. Cornelia Peelen, meester ijzersmid te Scherpenzeel, voor zichzelf en als vader van zijn twee mi.j. kinderen Jan(4) en Hendrik(2) van Setten en 2. Cornelis Peelen, landb. onder Woudenberg, toeziend voogd. Taxateur: Johannes van Setten, meester IJzersmid te Driebergen. Inventaris t.w.v. f 563,=. Een nieuw gebouwd huis nr. 53, zijnde een ijzersmederij, schuurtje, erf en hof op het Hooge Land onder Scherpenzeel, sectie D 245,246, erfpacht van f 7,50 t.b.v. de wed. Rijk Glashorst, groot 6 roeden, 60 ellen. Schulden: f 1000,= aan Gijsbert van Wolfswinkel te Scherpenzeel. f 500,= aan Jacob van Wolfswinkel onder Scherpenzeel. f 1300,= aan Jan van Setten te Neerlangbroek. Totale schulden: f 4076,= (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 22; 05-06-1845).

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1864: Jan van Setten.

Lidm. Scherpenzeel Jansje Koudijs met attestatie van Utrecht 11-08-1845.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Jan van Setten en Jansje Koudijs.

In 1881 vindt er boedelbeschrijving plaats van de nalatenschap van wijlen Jan van Setten x wijlen Jannigje Koudijs t.v.v. 1. Hendrik van Setten, landb. te Veenendaal, samen met wijlen Jan van Setten jr., ongehuwd ov. 29-04-1866, kinderen uit het 1e huw. van Jan van Setten x Cornelia Peelen; 2 Evert van Maren, timmerman, x Mijntje van Setten te Barneveld, voor zichzelf en als toeziend voogd over nr. 6; 3. Willem van Setten, smid te Scherpenzeel; 4. Antonie van Setten, smid te Scherpenzeel; 5. Cornelia van Setten, me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel; 6. Jan Koudijs, timmerman te Doorn, voogd van de mi.j. Johanna Hendrika van Setten. Nrs. 2-6 kinderen uit 2e huw. met Jannigje Koudijs. Roerend goed t.w.v. f 1090,22. F 378,53 kontant geld. Roerende lichamelijke goederen t.w.v. f 973,50. F 563,= vorderingen. F 1000,= geleend van Jacoba van Ravenhorst onder Woudenberg. Onroerend goed: een huis, erf en tuin op het Hoogeland aan de Holevoet onder S., sectie D 715,716, groot 0.06.60 ha. (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 3; 13-01-1881).

In 1881 vindt de boedelscheiding plaats van de nalatenschap van wijlen Jan van Setten x wijlen Jannigje Koudijs. Huis, erf en tuin op het Hoogeland aan de Holevoet onder S., sectie D 715,716, groot 0.06.60 ha. wordt toegescheiden aan Willem van Setten (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 7; 12-03-1881).

Uit het 1e huw.:

1. Jan van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 16-01/28-02-1841, smid, ov. Scherpenzeel 29-04-1866, ongehuwd

In 1866 laat Jan van Setten, smid te Scherpenzeel zijn testament maken. Enige erfgenaam: zijn vader Jan van Setten, meester smid te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 10; 25-04-1866).

2. Hendrik van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 16-03/30-04-1843, landbouwer, ov. Ede 25-12-1888, tr. Renswoude 21-02-1868 Aaltje van de Vlierd, geb. Renswoude 29-11-1846, ov. Ede 16-11-1900, dr. van Albertus van de Vlierd en Jannetje de Koning

Lidm. Scherpenzeel 08-04-1866: Hendrik van Setten te Woudenberg.

In 1881 woont Hendrik van Setten in Veenendaal.

Uit het 2e huw.:

3. Willemijntje van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 29-03/26-04-1846, ov. Barneveld 30-05-1930, tr. Barneveld 27-07-1877 en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 29-07-1877 Evert van Maren, geb. Barneveld 1850, timmerman, ov. Barneveld 02-01-1923, timmerman, zn. van Lubbert van Maren en Emmetje van Bielder

Lidm. Scherpenzeel 08-04-1866: Willemientje van Setten.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Willemijntje van Setten, met attestatie vertrokken naar Barneveld 24-01-1870.

4. Antje van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 21-04/23-05-1847, ov. Scherpenzeel 11-11-1848

5. Willem van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 06/27-08-1848, volgt IIIa

6. Antonie van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 19-01/24-02-1850, ov. Veenendaal (ingeschr. te Woudenberg) 26-10-1886, begr. Glashorst, graf nr. 195, ongehuwd

                In 1881 is Antonie van Setten smid in Scherpenzeel.

7. Cornelis van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 14-09/05-10-1851, ov. Scherpenzeel 26-04-1852

8. Antje van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 27-07/27-08-1854, ov. Scherpenzeel 25-05-1867

9. Cornelia van Setten, geb. Scherpenzeel 24-09-1856, ov. Scherpenzeel 19-04-1926, begr. Glashorst, graf nr. 263, tr. Scherpenzeel 19-03-1881 Willem de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 09/28-05-1848, timmerman, ov. Scherpenzeel 13-12-1895, zn. van Pieter de Jong en Jannetje van de Wetering

Lidm. Scherpenzeel : Willem de Jong, met attestatie van‘s-Hertogenbosch 05-07-1869.

Lidm. Scherpenzeel 11-04-1876: Cornelia van Setten.

10. Johanna Hendrika van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 21-05/03-07-1859, ov. Scherpenzeel 21-05-1920, tr. Barneveld 01-08-1902, gescheiden vonnis Utrecht 10-12-1902 van Willem van der Mheen, geb. Ede 1859, smid, ov. Barneveld 07-09-1924, zn. van Hendrik van der Mheen en Hendrika Veenendaal

                In 1895 is Johanna Hendrika van Setten, ongehuwd, dienstbode te Haarlem.

IIb

Gerrit van Setten, geb. Doorn 29-10/21-11-1819, winkelier, ov. Doorn 08-06-1887, tr. Scherpenzeel 13-02-1846 Grietje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 03-06/26-07-1818, ov. Doorn 05-02-1876, dr. van Albertus ten Broek en Willemijntje Druijff

Uit dit huw.:

1. Wilhelmina Adriana van Setten, geb. Doorn 29-01-1847, ov. Doorn 13-10-1919, tr. Doorn 12-11-1885 Hendrik Schouten, geb. Doorn 29-12-1852, ov. Doorn 30-05-1933, zn. van Dirk Schouten en Dirkje Steenbeek

2. Jan Willem van Setten, geb. Doorn 26-03-1848, ov. Doorn 20-09-1933, tr. Doorn 28-02-1879 Jacoba Cornelia Mol, geb. Scherpenzeel 25-01-1859, ov. Doorn 08-06-1933, dr. van Antonie Mol en Adriana van Raaij

In 1881koopman te Doorn.

Negen kinderen in Doorn.

3. Albertus Willem van Setten, geb. Doorn 27-08-1849, ov. Doorn 31-07-1921, tr. Woerden 10-06-1880 Maagje Klara van Eck, geb. Woerden 1852, dr. van Willem van Eck en Teuntje van Vulpen

                Vier kinderen in Doorn

4. Johannes Jacobus van Setten, geb. Doorn 28-01-1851, bakker, ov. Loenen 02-08-1927, tr. (1) Scherpenzeel 12-06-1874 Elisabeth Maria van Ree, geb./ged. Scherpenzeel 05/24-06-1849, ov. Wijk bij Duurstede 29-05-1886, dr. van Jan van Ree en Geertje van Egdom, tr. (2) Wijk bij Duurstede 02-03-1888 Wilhelmina Johanna Beck, wed. Marinus Suzannus van Tussenbroek en Adrianus Franciscus Gijsbertus van Dam, geb. Utrecht 1845, ov. Loenen 18-01-1923, dr. van Antonie Joseph Beck en Elisabeth Hendrika Heijer

                In 1890 is Johannes Jacobus van Setten, wed. Elisabeth Maria van Ree, winkelier te Utrecht.

5. Ida van Setten, geb. Doorn 03-08-1852, ov. Doorn 04-09-1883, ongehuwd

6. Hendrik van Setten, geb. Doorn 11-12-1853, hulponderwijzer, winkelier, ov. Doorn 10-08-1914, tr. (1) Scherpenzeel 28-06-1878 Elisabeth Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 12/26-06-1853, ov. Scherpenzeel 04-01-1881, dr. van Hendrik Berendse en Jannigje van Wolfswinkel, tr. (2) Driebergen 15-10-1885 Margarita van der Waa, geb. Driebergen 04-05-1854, ov. Scherpenzeel 26-10-1887, begr. Glashorst, graf nr. 309, dr. van Cornelis van der Waa en Henriëtta Maria van Doornink, tr. (3) Doorn 22-07-1891 Dirkje Schouten, geb. Doorn 12-12-1856, ov. Doorn 19-10-1900, dr. van Dirk Schouten en Dirkje Steenbeek

Lidm. Scherpenzeel: Hendrik van Setten met attestatie van Neerlangbroek 23-04-1878, opm. ‘lidmaatsch. opgezegd oct. ‘92’.

In 1878 verkoopt Gerardus Cornelis Sterk, winkelier x Klaasje van Wolfswinkel te Scherpenzeel aan Hendrik van Setten Gerritszoon, hulponderwijzer te Scherpenzeel een winkelhuis, wijk A nr. 9, schuur, erf en tuin, uitkomende aan een weg achter Scherpenzeel, sectie D 828,829, erfpacht van f 6,45, voor f 3500,= (Not. Scherpenzeel 4145 nr. 20; 16-04-1878).

In 1878 leent Hendrik van Setten Gerritszoon, hulponderwijzer te Scherpenzeel f 3000,= van Alberta, Willemijntje en Adriana ten Broek, allen me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4145 nr. 26; 04-05-1878).

In 1881 vindt er een boedelbeschrijving plaats van de boedel van wijlen Elisabeth Berendsen., t.v.v. Hendrik van Setten Gerritszoon, wed. Elisabeth Berendsen, winkelier te Scherpenzeel voor zichzelf en als vader van Jansje van Setten. Roerend goed en winkelwaren t.w.v. f 9209,=. F 802,10 kontant geld. Vorderingen: f 562,22 aan geld. Haar erfdeel van wijlen haar moeder Jannigje van Wolfswinkel x Hendrik Berendse. Zijn erfdeel van zijn moeder Grietje ten Broek, ov. 05-02-1876 te Doorn x Gerrit van Setten. Geinventariseerd op ?, not. van Heijst te Wijk bij Duurstede. F 3000,= geleend van Alberta, Willemijntje en Adriana ten Broek. f 1200,= en f 1100,= geleend van Gerrit van Setten te Doorn. f 1200,= geleend van Hendrik Berendsen te Scherpenzeel. Totale schuld: f 3605,50. Onroerend goed: een winkelhuis, schuur, erf en tuin aan het oosteind te S., sectie D 828,829, groot 0.11.00 ha (Not. Scherpenzeel 4146 nr. 8; 18-03-1881).

In 1885 worden huw. voorw. gemaakt tussen Hendrik van Setten Gerritszoon, winkelier te Scherpenzeel en Margaritha van der Waa, me.j., z.b. te Driebergen. Hendrik: de helft van de nog onverdeelde boedel van hem en zijn ov. vrouw Elisabeth Berendsen. Zijn deel van de nog onverdeelde boedel van wijlen zijn moeder Grietje ten Broek. Margaritha: een schuldvordering van f 3300,= ten laste van haar broer Willem van der Waa, bakker te Driebergen. F 3700,= aan kontant geld (Not. Scherpenzeel 4147 nr. 31; 13-10-1885).

In 1885 laten Hendrik van Setten Gerritszoon en Margaritha van der Waa hun testament maken (Not. Scherpenzeel 4147 nr. 32 en 33; 13-10-1885).

In 1890 vindt de boedelbeschrijving plaats van de nalatenschap Elisabeth Berendsen ten verzoeke van Hendrik Gerritszoon van Setten, wed. Elisabeth Berendsen, winkelier, won. Scherpenzeel voor zich en namens mi.j. dochter Jansje van Setten. Arie Berendsen, smid won. Woudenberg, als toeziend voogd. Een winkelhuis met schuur aan het oosteind, D 961,962, 0.10.60 ha, ter waarde van f 3220, roerend goed f 9209, gereed geld f 802,10, totaal f 13803,97, schulden f 12058,53, te verdelen f 1745,44. Hendrik krijg thuis (AT058a004, nr. 27; 14-02-1890).

In 1890 verkoopt Hendrik van Setten Gerritszoon, winkelier won. Scherpenzeel aan Teunis Hendrik van Wessel, zonder beroep won. Scherpenzeel een winkelhuis met schuur aan het oosteind, wijk A nr 9, D 961,962, 0.10.60 ha, erfpacht 6,45 voor f 3500 (AT058a004,nr. 50; 31-03-1890).

In 1890 wordt het roerend goed verkocht ten verzoeke van Hendrik van Setten Gerritszoon, winkelier won. Scherpenzeel en Teunis Hendrik aan van Wessel, winkelier won. Scherpenzeel, in huis wijk A nr 9. Hendrik ter waarde van f 41,95. Teunis ter waarde van f 17,70 (AT058a004,nr. 55; 14-04-1890).

Uit het 1e huw.:

1. Gerrit van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 13-05/29-06-1879, ov. Scherpenzeel 27-11-1880, begr. Glashorst, graf nr. 84

2. Jansje van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 05-10-1880/27-02-1881, ov. Veenendaal 08-03-1911, tr. Doorn 22-06-1905 Gerrit Hendrik van den Bosch, geb. Veenendaal 1869, zn. van Barend van den Bosch en Hendrika van Leeuwen

Doopboek Geref Kerk: met attestatie vertrokken naar Doorn 06-12-1897.

Uit het 2e huw.:

3. Grietje van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 12-09/07-11-1886, ov. Scherpenzeel 06-06-1887, begr. Glashorst, graf nr. 309

4. Cornelis van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 04-10/27-11-1887, ov. Baarn 10-03-1888, begr. Glashorst, graf nr. 309

Uit het 3e huw.:

5. Grietje van Setten, geb. Scherpenzeel 17-08-1892, tr. Doorn 23-12-1914 Christoffel Middeldorp, geb. Driebergen 03-10-1889, zn. van Andries Middeldorp en Roeltje Hilekes

Doopboek Geref Kerk: met attestatie vertrokken naar Doorn 06-12-1897.

6. Dirkje van Setten, geb. Scherpenzeel 30-03-1895

Doopboek Geref Kerk: met attestatie vertrokken naar Doorn 06-12-1897 met attestatie van Doorn jan. 1915; belijdend lid 1917.

7. Willem van Setten, geb. Doorn 04-02-1856, winkelier, ov. Doorn 23-09-1916, tr.(1)  Scherpenzeel 27-08-1881 Everdina Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 24-12-1858/06-02-1859, ov. Baarn 03-04-1895, dr. van Hendrik Berendse en Jannigje van Wolfswinkel, tr. (2) Wageningen 19-02-1897 Maria van Bleek, geb. Wageningen 1864, ov. Baarn 24-07-1919, dr. van Gerrit Willem van Bleek en Maria Strumpel

            Uit het 1e huw. o.a.:

1. Jannigje van Setten, geb. Baarn 05-10-1883, tr. Scherpenzeel 19-02-1914 en in de Geref. Kerk op 19-02-1914 Gerrit Methorst, wagenmaker, geb. Scherpenzeel 06-07/24-08-1884, zn. van Hendrik Methorst en Gijsbertje Baars

8. Gerard van Setten, geb. Doorn 21-09-1857, ov. Doorn 03-10-1920, tr. Baarn 04-11-1885 Marretje van Leersum, geb. Baarn 04-11-1863, ov. Zeist 07-03-1944, dr. van Willem van Leersum en Lotje van Zantwijk

9. Wilhelm Marinus van Setten, geb. Doorn 03-09-1859, volgt IIIb

10. Gerrit van Setten, geb. Doorn 13-06-1861

IIIa

Willem van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 06/27-08-1848, smid, ov. Scherpenzeel 02-02-1909, tr. Renswoude 07-04-1881, Jannigje van Voorthuizen, geb. Renswoude 14-02-1851, ov. Scherpenzeel 25-12-1917, dr. van Dirk van Voorthuizen en Gijsbertha van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1876: Willem van Setten.

Lidm. Scherpenzeel: Jannigje van Voorthuizen met attestatie van Woudenberg 01-01-1885.

In 1881 vindt de boedelscheiding plaats van de nalatenschap van wijlen Jan van Setten x wijlen Jannig­je Koudijs. Huis, erf en tuin op het Hoogeland aan de Holevoet onder S., sectie D 715,716, groot 0.06.60 ha. wordt toegescheiden aan Willem van Setten (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 7; 12-03-1881).

In 1881 leent Willem van Setten, meester smid te Scherpenzeel f 2200,= van Jacob van Wolfswinkel, z.b. te Scherpenzeel. Onderpand: een huis, erf en tuin op het Hoogeland aan de Holevoet te S., sectie D 715,716, groot 0.06.55.ha (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 19; 21-05-1881).

Uit dit huw.:

1. Jan van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 13-08/18-09-1881, ov. Scherpenzeel 09-02-1882

2. Jan van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 08-01/24-02-1883, volgt IVa

3. Gijsbertha van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 09-02/29-03-1885, ov. Scherpenzeel 14-05-1934, begr. Glashorst, graf nr. 398

Lidm. Scherpenzeel 05-04-1906: Gijsberta van Setten.

4. Jannigje van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 02-01/06-03-1887, ov. Scherpenzeel 03-08-1893

5. Dirk van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 19-01/06-03-1892, volgt IVb

IIIb

Wilhelm Marinus van Setten, geb. Doorn 03-09-1859, winkelier, broodbakker, ov. Soest 04-11-1946, tr. Baarn 26-04-1888 Elisabeth van Leersum, geb. Baarn 06-08-1865, ov. Soest 05-06-1936, dr. van Willem van Leersum en Lotje van Zantwijk

In 1888 verkoopt Fredericus van Kessel Fredericuszoon, bakker te Scherpenzeel aan Wilhelm Marinus van Setten, bakker te Doorn een huis ingericht tot broodbakkerij en winkel met schuur, wijk A nr. 119, D 979, 0.16.70 ha. Erfpacht f 5,60 (AT058a002, nr. 21; 16-04-1888).

In 1888 laten Wilhelm Marinus van Setten en Elisabeth van Leersum een testament op de langstlevende maken (AT058a002, nr. 28 en 29; 28-05-1888).

In 1940 woont Wilhelmus Marinus van Setten in Soest.

Uit dit huw.:

1. Gerrit van Setten, geb. Scherpenzeel 12-12-1889, winkelier, koopman, graanhandelaar, tr. (1) Scherpenzeel 03-03-1921 Marretje van Ekris, geb. Achttienhoven 12-04-1895, ov. Rietveld (ingeschr. te Scherpenzeel) 16-06-1940, begr. Glashorst, graf nr. 166, dr. van Cornelis van Ekris en Marretje Seldenrijk, tr. (2) Scherpenzeel 20-03-1941 zijn dubbele schoonzuster Corrigia Margaretha van Ekris, wed. Wilhelm Marinus van Setten, geb. Hoogland 1905, dr. van Cornelis van Ekris en Marritje Zelderijk

Doopboek Geref Kerk: lidmaatschap opgezegd jan. 1919.

Uit het 1e huw.:

1. Elisabeth van Setten, geb. Woudenberg 1923, tr. Scherpenzeel 01-05-1946 Anthonie de Lange, geb. Doorn 1924, landbouwer, zn. van Jan de Lange en Margaretha van Cooten

2. Marretje van Setten, geb. Scherpenzeel 16-03-1925, tr. Scherpenzeel 16-03-1948 Frans van de Vliert, geb. Renswoude 1926, kuikenbroeder, zn. van Willem Gijsbert van de Vliert en Gerritje Veldhuizen

3. Wilhelmina Marie van Setten, geb. Scherpenzeel 06-05-1926, ov. Scherpenzeel 03-01-1940, begr. Glashorst, graf nr. 166

4. Cornelis van Setten, geb. Scherpenzeel 24-12-1928

5. Griet van Setten, geb. Scherpenzeel 06-02-1932

Uit het 2e huw.:

6. Gerrit van Setten, geb. Scherpenzeel 03-05-1942 , ov. Scherpenzeel 04-05-1942

7. Gerda van Setten, geb. Scherpenzeel 17-02-1945

2. Willem van Setten, geb. Scherpenzeel 25-01-1891

Doopboek Geref Kerk: met attestatie vertrokken naar Voorst okt. 1907.

3. Albertus van Setten, geb. Scherpenzeel 03-08-1892, horlogemaker, ov. Scherpenzeel 17-10-1918, begr. Glashorst, graf nr. 226, ongehuwd

Doopboek Geref Kerk: met attestatie vertrokken naar Utrecht jan. 1913, komt terug.

4. Lotterus van Setten, geb. Scherpenzeel 24-11-1894, kaashandelaar, vrachtrijder, expediteur, chauffeur, winkelier, tr. Bastiana Garstman

Doopboek Geref Kerk: met attestatie vertrokken naar Benschop 10-05-1909, komt terug.

Uit dit huw.:

1. Elisabeth van Setten, geb. Scherpenzeel 14-07-1928, tr. Scherpenzeel 26-07-1950 Adrianus de Keizer, geb. De Werken en Sleeuwijk 1922, jachtopziener, zn. van Jacobus de Keizer en Adriana Groenveld

2. Maria van Setten, geb. Scherpenzeel 05-07-1930

3. Wilhelm Marinus van Setten, geb. Scherpenzeel 22-07-1932

4. Nicolina van Setten, geb. Scherpenzeel 08-11-1934

5. Charlotte van Setten, geb. Scherpenzeel 23-03-1937

5. Grietje van Setten, geb. Scherpenzeel 26-06-1896

6. Marritje van Setten, geb. Scherpenzeel 21-12-1897, ged. in de Geref Kerk 16-01-1898

7. Wilhelmina Adriana van Setten, geb. Scherpenzeel 13-06-1899, ged. in de Geref Kerk 09-07-1899

8. Teuna Petronella van Setten, geb. Scherpenzeel 19-02-1901, ged. in de Geref Kerk 17-03-1901

9. Ida van Setten, geb. Scherpenzeel 04-07-1902, ged. in de Geref Kerk: 03-08-1902

10 Lena van Setten, geb. Scherpenzeel 28-10-1903, ged. in de Geref Kerk: 22-09-1903

11. Wilhelm Marinus van Setten, geb. Scherpenzeel 29-06-1905, ged. in de Geref Kerk 23-07-1905, winkelier, kruidenier, winkelbediende, ov. Scherpenzeel 30-01-1940, tr. Scherpenzeel 28-11-1929 Corrigia Margaretha van Ekris, geb. Hoogland 1905, zn. van Cornelis van Ekris en Marritje Zelderijk

Uit dit huw.:

1. Wilhelmus Marinus van Setten, geb. Scherpenzeel 02-09-1938

12. Elisa Gerard van Setten, geb. Scherpenzeel 03-10-1906, ged. in de Geref Kerk 28-10-1906

13. Hendrik van Setten, geb. Scherpenzeel 11-02-1908, ged. in de Geref Kerk: 08-03-1908, reiziger, tr. Scherpenzeel 07-07-1938 Aagje Maria Kroon, geb. Scherpenzeel 18-12-1912/26-01-1913, dr. van Tijmen Kroon en Janna Jacoba Oskam

Doopboek Geref Kerk: Hendrik van Setten vraagt zijn doopbewijs op. Hij is overgegaan naar de Chr. Gereformeerde Kerk in Den Haag.

IVa

Jan van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 08-01/24-02-1883, smid, tr. Woudenberg 31-01-1908 Anna Margaretha van den Brul, geb. Leersum 28-11-1888, dr. van David Hendrikus van den Brul en Aaltje van Beek

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1905: Jan van Setten.

Uit dit huw.:

1. Willem van Setten, geb. Woudenberg 08-04-1908, ged. in de Grote Kerk 31-05-1908, ov. 22-01-1983

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1933: Willem van Setten.

2. David Hendrikus van Setten, geb. Woudenberg 19-09-1909, ged. in de Grote Kerk 31-10-1909, rijwielreparateur, ov. Utrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 17-02-1927

3. Jan van Setten, geb. Woudenberg 04-11-1910, ged. in de Grote Kerk 25-12-1910

Lidm. Scherpenzeel 21-01-1934: Jan van Setten.

4. Aaltje van Setten, geb. Woudenberg 11-02-1912, ged. in de Grote Kerk 28-04-1912, ov. Scherpenzeel 02-12-1982

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1936: Aaltje van Setten.

5. Dirk van Setten, geb. Woudenberg 28-04-1913, ged. in de Grote Kerk 29-06-1913, broodbakker, tr. Scherpenzeel 10-10-1940 Aaltje van den Brul, geb. Zoetermeer 22-11-1914, dr. van Jan van den Brul en Hendrika Maria Bos

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1936: Dirk van Setten.

Uit dit huw.:

1. Jan van Setten, geb. Scherpenzeel 17-02/26-04-1942, ov. Scherpenzeel 11-02-2007, begr. Lambalgen 16-02-2007

2. Anna Margaretha van Setten, geb. Scherpenzeel 09-07/26-09-1943

3. Hendrika Maria (Henny) van Setten, geb. Scherpenzeel 19-12-1945/27-01-1946, ov./begr. Woudenberg 31-05/05-06-2003, begr. W. 05-06-2003, tr. Herman Jacob Veenendaal, ov. 1982

4. David Cornelis van Setten, geb. Scherpenzeel 11-05-1948

6. Johan van Setten, geb. Woudenberg 24-12-1914, ged. in de Grote Kerk 28-02-1915

7. Anton van Setten, geb. Woudenberg 28-05-1917, ged. in de Grote Kerk 23-09-1917

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1944: Anton van Setten.

IVb

Dirk van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 19-01/06-03-1892, smid, tr. (1) Woudenberg 01-12-1916 Gerritje van Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 14-04/21-06-1891, ov. Scherpenzeel 07-01-1927, begr. Glashorst, graf nr. 228, dr. van Jan van Osnabrugge en Hendrikje van de Haar, tr. (2) Scherpenzeel 03-11-1932 Hendrikje van Scherrenburg, wed. Willem van Engelenburg, geb. Ede 15-02-1896, dr. van Jan van Scherrenburg en Johanna de Kleuver

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1914: Dirk van Setten.

Lidm. Scherpenzeel: Hendrikje Scherrenberg met attestatie van Veenendaal 07-12-1932, overgekomen van de Geref. Gem.

Uit het 1e huw.:

1. Willem van Setten, geb. Woudenberg 25-12-1916, ged. in de Grote Kerk 04-03-1917

2. Hendrikje van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 07-07/31-08-1919

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1942: Hendrikje van Setten.

3. Jan van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 26-07/29-08-1920

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1944: Jan van Setten, met attestatie vertrokken naar Maarsbergen

01-11-1952.

4. Dirk Jan van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 19-01/07-05-1922

Lidm. Scherpenzeel 27-07-1947: Dirk van Setten., met attestatie vertrokken naar de Buitengewone wijkgemeente in wording te Scherpenzeel 03-12-1974.

5. Gerrit van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 13-02/13-05-1923, ov. 1994, tr. Scherpenzeel 26-05-1950 Johanna van den Broek, geb. Woudenberg 27-06-1924, ov. Scherpenzeel 10-04-2008, begr. Lambalgen 15-04-2008, dr. van Jan van den Broek en Aaltje Zoeten

6. Jannigje van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 16-07/31-08-1924

7. Teunis van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 16-09/25-10-1925

Uit het 2e huw.:

8. Johanna van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 08-08/24-09-1933

9. Gijsbertha van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 05/30-09-1934

10. Gerritje van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 20-07/25-08-1935

11. Anna Margaretha van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 29-08/04-10-1936

12. Evert van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 15-08/12-09-1937

13. Johan van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 29-02/28-04-1940

14. Sara van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 04-07/07-09-1941

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

februari 2009