Scherpenzeel, van

 

I

Hendrick Lubbertsz, schoenmaker, tr. NN

In 1641 wordt Jan Huigen aangeklaagd door Hendrick Lubbers wegens het betalen van paarden die door de later gevluchte Huijgh Roelen waren gekocht en 10 gl. voor geleverde schoenen (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 2, fol. 119,vo, 121; 05-07-1641).

Van 1652-1709 woonde Hendrick Lubbertsz in (kadaster 1832:) Sectie D 499. Westeinde noordzijde. Groot 0.02.90 ha. Hofpacht f 3,55.

In 1643, 1644, 1649 is Hendrick Lubbertsz diaken van de Grote Kerk in Scherpenzeel.

Uit dit huw.:

1. Lubbert Hendricksz, ged. Scherpenzeel 04-03-1640, volgt II

2. Marrijtgen Hendricks, ged. Scherpenzeel 09-04-1642

3. Willem Hendricksz, ged. Scherpenzeel 27-08-1643

4. Franck Hendricksz, ged. Scherpenzeel 15-02-1646

5. Franck Hendricksz, ged. Scherpenzeel 12-11-1648

6. Huijbert Hendricksz, ged. Scherpenzeel 04-11-1653

 

II

Lubbert Henricksen, ged. Scherpenzeel 04-03-1640, schoenmaker, won. Woudenberg, tr. Delft (otr. Scherpenzeel)  04-05-1664 Maria Willems, van Woudenberg, won. Delft

Huisgezinnen Woudenberg 1675, nr. 10: Lubbert Henrixsz schoenmaecker met sijn vrouw ende 4 kinderen onmundig Als Lubbert de stamvader is, zijn de kinderen dus voor 1675 geboren en is er nog één kind onbekend. Als ´zoon´ Hendrick Lubbertsz ook schoenmaker is, is wel duidelijk dat dit een echte zoon is.

In 1683 verklaren Lubbert Henricks en Cornelis Brom (beide wonend Woudenberg, zijnde van competenten ouderdom), op verzoek van Jean Bourgeois, schout van Woudenberg, dat zij maandag acht dagen geleden, zijn geweest ten huijse van Jacob Reijers op Davelaer. Jacob Reijers was uitgegaan, omdat de vroedvrouw die zijn vrouw in de barensnood, die zeer zwaar was, assisteerde, brandewijn had geëist. Lubbert Henricks werd geroepen door Henrick Jan Geijtenbeeck, pachter van de brandewijnen over Woudenberg, die samen met Jacob Reijers bij diens huis was met een kannetje brandewijn, met ca. anderhalf of twee kommetjes. Hij had dat de boer afgenomen en in boeten geslagen, omdat hij daarmee van Scherpenzeel kwam. In hun presentie zijn beiden twee rijksdaalders overeengekomen, op conditie dat de Schout het niet te weten komt. Akte te Amersfoort, ten huijse van de Schout. Getuigen: Cornelis Jacobs. en Winand Pannekoeck (Not. Amersfoort, Notaris A. van Brinckesteyn AT015a004 folio 5: 06-07-1683)

Oudschildgeld Woudenberg nr. 50; Het Schilt en de Doornheg, 1686: eig.: Jofr. Agnes van Wassenaar, bruiker o.a. Lubbert Hendrixsz 1 morgen; 1696: bruiker o.a. Lubbert Hendricksz 2 1/4 hond. Deze percelen lagen tegen het dorp aan, waren versnipperd en werden door diverse personen gepacht.

Lidm. Register Woudenberg 1690: Lubbert Hendriksz en Marij Willemsz.

Haardstedegeld Woudenberg 1693, nr. 14: Lubbert Hendricksz eijgenaer en bruijcker en bij hem selfs opgegeven: 1.

Uit dit huw.:

1. Hendrick Lubbertsz, volgt III

2. Aartje Lubberts, tr. Woudenberg 12-01-1696 Dirck Jansz van de Poll

3. Metje Lubberts, tr. Woudenberg 01-03-1696 Teunis Elisz

 

III

Hendrick Lubbertsz, tr. Woudenberg 04-09-1698 Gerritje Cornelissen, dr. van Cornelis Rijcksz en NN

Oudschildgeld Woudenberg nr. 70b: Klein Lichtenberg; 1716, 1719, 1725 eigenaar en bruiker: Hendrik Lubbertsz nomine uxoris (uit naam van zijn vrouw) 2 morgen; 1735 eigenaar en bruiker: de wed. Hendrik Lubbertsz 2 morgen

Uit dit huw.:

1. Jacobje Hendriks van Scherpenzeel, ged. Woudenberg 01-10-1698, get. Aertje Lubberts, tr. Woudenberg 15-04-1731 Willem Petersz van Beek, won. Woudenberg

Lidm. Woudenberg ca. 1732: Jacobje Hendrikz van Scherpenzeel.

2. Maria Hendriks van Scherpenzeel, ged. Woudenberg 24-03-1700, get. Aertje Lubberts, tr. Woudenberg 14-07-1743 Gerrit van Beusichem, wed. Maria Cornelissen van Scherpenzeel, won. Woudenberg

Oudschildgeld Woudenberg nr. 70b: Klein Lichtenberg; 1745 eigenaar en bruiker: Gerrit van Beusichem nomine uxoris (uit naam van zijn vrouw) 2 morgen.

3. Willemijntje Hendriks, ged. Woudenberg 31-07-1701, get. Neeltje Anthonissen

4. Jan Hendriksz van Scherpenzeel, ged. Woudenberg 01-05-1704, get. Neeltje Teunissen, tr. (1) Lunteren 17-11-1743 Jannigje Jans van Lunteren, tr. (2) Woudenberg 13-02-1746 Fennetje van Wees, won. Woudenberg

Uit het 2e huw.:

1. Hendrik Jansz van Scherpenzeel, ged. Woudenberg 04-12-1746, get. Maria Hendriks van Scherpenzeel

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

augustus 2010

n.a.v een mailtje van Herman Postema