Van Santen

De familie Van Santen heeft vanaf 1578 onafgebroken in Scherpenzeel gewoond. Leden van de Van Santens hebben talloze functies in kerk en samenleving vervuld. Een familie van middenstanders. Twee van hen, Cornelis van Santen en Aalbert Jacobsen van Santen, kopen samen de helft van het land van Groot Scherpenzeel. Heel lang zullen hun nakomelingen profiteren van deze investering.

 

In 1992  verscheen: “Genealogie van Santen Afkomstig uit Scherpenzeel (Gelderland) 1600- heden”, geschreven door A. van Santen. De bibliotheek van Oud Scherpenzeel bezit een exemplaar. Evenals het Centraal Bureau voor Genealogie, het Rijks Archief Gelderland, de Ver. Veluwse Geslachten en de Bibilotheek Arnhem.

In Gens Nostra 1996, pag. 427/428, verscheen een artikel van zijn hand over het wapen van de familie Van Santen.

De beschrijving luidt: Boven een groot huis af (de familie had geen boerderij, maar woonde in een burgerhuis tegenover de kerk) en onder links een druiventros en rechts een korenaar. Met welk recht het wapen voorzien is van een kroon is niet bekend, wellicht wegens ambtelijke dienst.

Twee sites waarop nog meer over de familie staat:

www.rvvz.demon.nl/santenkraam/Scherp/parenteel.html

en

http://people.zeelandnet.nl/edsanten

I

Jan van Santen, tr. NN

In 1578 is Jan van Santen één van de Scherpenzelers die hofpacht moeten betalen (Westerholt 276-3, fol. 21; 14-11-1578).

Uit dit huw.:

1. Cornelis Jansen van Santen, volgt II

 

II

Cornelis Jansen van Santen, lakenkoper, ov. 1638-1639, tr. Jannetgen Jans

                In 1621 is Cornelis Jansen van Santen schepen van Scherpenzeel (Westerholt 267-17; 19-04-1621).

In 1625, Cornelis Jansen, lakenkoper, oud diaken en 1629 en 1630 is hij diaken.

                In 1627, 1628 en 1630 is Cornelis Jansen van Santen ouderling.

In 1634 eist Cornelis Jansz, lakenkoper betaling van gekocht laken van Peter Gerritsz (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 50vo; 03-03-1634).

In 1635 eist Cornelis Jansz, lakenkoper betaling van 20 gl. van Beernt Antonisz wegens geleverde bijen (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 59vo en 2, fol. 37vo,38vo; 12-10-1635).

In 1638 zijn Cornelis Jansz, lakenkoper x Jannetgen Jans 870 gl. 12 st. 12 penn. schuldig aan Gerret Aertsen uit Amersfoort wegens geleverd bombazijn. Onderpand: hun huis aan het oosteinde van de kerkten noorden van de straat (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 75; 04-05-1638).

In 1639 wordt Jan Gerrets voor het gerecht gedaagd door Henrick den Oirbaer namens de kinderen van Cornelis Jansz, lakenkoper (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 94vo,95; 11-11-1639).

In 1646 eisen de kinderen van zal. Cornelis Jansz, lakenkoper betaling van 5 gl. 1 st. 10 penn. van Jan de Wael de Jonge voor geleverd laken in 1630 (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 224-230; 01-06-1646 – 07-09-1646).

In 1649 eist Elbert Jansz betaling van 3 gl schildschatting van de kinderen van zal. Cornelis Jansz, lakenkoper (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 113; 07-05-1649).

Uit dit huw.:

1. Aelbert Cornelisz van Santen, volgt IIIa

2. Thonis/Teunis Cornelisz van Santen, volgt IIIb

 

IIIa

Aelbert Cornelisz van Santen, ov. Scherpenzeel 10-05-1674, schoenmaker, tr.(1) Renswoude 1643 Reyertje Adriaanse van Langelaar, ov. voor 1649, dr. van Adriaen Matheusz van Langelaer en Maria Fransdr van Triest, tr. (2) Geertje Jacobs van Roeckholt, ov. voor 1673

In 1643 wordt Aelbert van Santen beboet met vier herenponden wegens b+oetwonden van iemand (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 160-163; 20/27-02-1643).

In 1645 moet Aelbert Cornelisz van Santen de pacht op het hoornvee betalen aan Elbert Jansz (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 214,214vo; 24-11-1645).

In 1646, 1647, 1653, 1654, 1661, 1662 is Aelbert Cornelisz van Santen diaken en in 1650, 1651, 1657, 1658, 1667 en 1668 is hij ouderling

In 1649 eisen Adrijaen Matheusen van Langelaer en zijn zoon Matheus Adriaensz van Langelaer, als grootvader en oom de mombers van de twee onmonige kinderen opmaak van de boedel van zal. Reijertje Adriaens (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 113; 27-03-1649).

In 1655 moet Thonis van Santen de vracht van 5 zakken eek betalen aan Thonis Otten, die hij samen met 6 zakken van Aelbert van Santen naar Amersfoort had laten vervoeren (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 15-10-1655).

Twee kinderen uit het 1e huw., in 1656 nog onmondig.

Lidm. reg.  Scherpenzeel 1657: Aelbert van Santen en Geertien Jacobs.

                Lidm. reg.  Scherpenzeel 1673: Aelbert van Santen.

In 1774 worden Thonis van Santen en Wolbert Jacobsz van Roeckholt, ooms, aangesteld als mombers over Cornelis, onmondige zoon van Aelbert van Santen en Geertgen Jacobs van Roeckholt (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 24-08-1674).

Uit het 1e huw.:

1. Maytgen Aelbertsen van Santen, ged. Scherpenzeel 03-12-1643, jong ov.
2. Cornelis Aelbertsen van Santen, ged. Scherpenzeel 19-01-1645, jong ov.
3. Maytgen Aelbertsen van Santen, ged. Scherpenzeel 11-01-1646, tr. Scherpenzeel 18-04-1669 Cornelis Gerritsen van Overeem, zn. van Gerrit Thonisz, van Overeem en Thoengen Jansen. Cornelis, tr. (2) Ede (att. van Scherpenzeel) 04-04-1690 Hendrikje Stevens van Raij

Lidm. Scherpenzeel 26-09-1675: Cornelis Gerritsen van Overeem en Maeijtje Aelbertsen van Santen.

Zij wonen op de Rouwe Hofstede onder Renswoude.

Uit het 2e huw.:

4. Cornelis Aelbertsen van Santen, ged. Scherpenzeel 20-01-1650, volgt IVa
5. Jacob Aelbertsen van Santen, ged. Scherpenzeel 31-08-1651, volgt IVb
6. Thonis Aelbertsen van Santen, ged. Scherpenzeel 19-11-1656

7. Jan Aelbertsen van Santen, ged. Scherpenzeel 26-05-1661.

IIIb

Thonis/Teunis Cornelisz van Santen, ov. Scherpenzeel 07-03-1689, tr. Jantje Teunissen (van Colfschoten?), ov. Scherpenzeel 20-10-1680

In 1643 wordt Thonis van Santen beboet met twee herenponden wegens vechten (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 160-163; 20/27-02-1643).

In 1646 moet Thonis Cornelisz van Santen belasting betalen wegens verhandeld bier aan Jacob Gerretsz (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 240,241vo; 21-12-1646).

In 1655 moet Thonis van Santen de vracht van 5 zakken eek betalen aan Thonis Otten, die hij samen met 6 zakken van Aelbert van Santen naar Amersfoort had laten vervoeren (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 15-10-1655).

Lidm. reg.  Scherpenzeel 1657: Tuenis van Santen en Jantien Tuenissen.

Lidm. reg.  Scherpenzeel 1673: Teunis van Santen en Jantje Teunissen.

Uit dit huw.:

1. Cornelis Teunissen van Santen, ged. Scherpenzeel 09-05-1647

2. Cornelis Teunissen van Santen, ged. Scherpenzeel 09-04-1648

3. Thonis/Teunis Teunissen van Santen, ged. Scherpenzeel 03-03-1650

4. Ceeltje Teunissen van Santen, ged. Scherpenzeel 17-05-1657, tr. Scherpenzeel 14-08-1681 Aert Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 30-05-1653, timmerman, ov. Scherpenzeel 30-12-1708, zn. van Jan Gijsbertsen Bosch

                Lidm. Scherpenzeel 31-03-1678: Ceeltje Teunissen van Santen, jd.

                Lidm. Scherpenzeel 04-06-1682: Aert Jansen Bosch.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Ceeltje Teunissen van Santen, wed. Aert Bosch.

5. Jan Teunissen van Santen, ged. Scherpenzeel 29-01-1650

6. Carel Teunissen van Santen, ged. Scherpenzeel 06-07-1662

7. Carel Teunissen van Santen, ged. Scherpenzeel 05-07-1663

8. Henrick Teunissen van Santen, ged. Scherpenzeel 20-01-1667

IVa

Cornelis Aelbertsen van Santen, ged. Scherpenzeel 20-01-1650, onderschout, tr. (1) Scherpenzeel 21-12-1679 Gerritje Jansen van Nimmegen, dr. van Jan van Nimmegen, onderschout, tr. (2) Vorden (att. van Scherpenzeel) 28-09-1684 Marrijtje van Wetselaer

In 1684 wordt o.a. Cornelis van Santen beboet met 2 herenponden wegens vechten ten huize van Cornelis van Santen (recht. Arch. Scherpenzeel 3;01-12-1684).

Lidm. Scherpenzeel 03-06-1688: Cornelis Aelbertsen van Santen, onderschout en Marrijtje van Wetselaer.

In 1685 wordt Cornelis van Santen aangesteld tot onderschout te Scherpenzeel door Hendrik Willem van Westerholt, heer van Scherpenzeel (Westerholt 269-15; 25-01-1685).

Van 1685-1734 is Cornelis Aelbertsen van Santen onderschout van Scherpenzeel.

In 1686 wordt Cornelis van Santen aangesteld tot leenbode van het Huis Scherpenzeel door Hendrik Willem van Westerholt, heer van Scherpenzeel (Westerholt 269-15; 27-07-1686).

In 1689 en 1690 is Cornelis van Santen, onderschout, diaken.

In 1696 wordt Cornelis van Santen beleend na aankoop van de onmondige kinderen van Bessel Evertsz met 2 ½ morgen in Lambalgen (Huis Amerongen 1185, fol. 13vo; 29-04-1696. Beleningen Holevoet nr. 48).

In 1711 wordt Hendrik Evertsz van Davelaar beleend door opdracht van Cornelis van Santen met 2 ½ morgen in Lambalgen (Huis Amerongen 1185, fol. 75; 11-11-1711. Beleningen Holevoet nr. 48).

In 1711 koopt Cornelis van Santen voor f 10.000,= van Maria en Agatha Foeijt het goed Groot Scherpenzeel. f 5.000,= wordt omgezet in een obligatie (Huis Scherpenzeel 78; 18-04-1711).

In 1712 wordt Groot Scherpenzeel verdeeld tussen Heer van Scherpenzeel (1/2) en Cornelis van Santen x Marya van Wetselaer en Aalbert Jacobsen van Santen (samen de andere 1/2) (Huis Scherpenzeel 110; 01-03-1712).

In 1712 wordt Cornelis van Santen, onderschout x Maria van Wetselaer beleend door opdracht van Marija Elisabet Foijt van Emeklaer en haar zuster Marrigrita Foijt, geassisteerd door Diederick van der Burgh, Heer van den Ham met vijf kampen land, uitmakende een vierde deel van Groot Scherpenzeel, gekocht voor f 2500,=. Nadat hij met zijn broer Aelbert Jacobs van Santen de helft van Groot Scherpenzeel had gekocht is dit gedeeld volgens loting van 22-10-1712 (Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 90; 25-10-1712).

Lidm. reg.  Scherpenzeel 1715: Cornelis Aelbertsen van Santen, onderschout en Marijtje van Wetselaar.

In 1724 verklaart Petrus Vorster dat Cornelis van Santen, onderschout “peijlinge door ordre der monopolisten” verrichtte ten huize van Aelbert van Manan. Ze kregen ruzie en Cornelis moet nu de woorden die hij gehoord heeft opschrijven (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 04-10-1724)

Uit het 1e huw.:

1. Geertje Cornelissen van Santen, ged. Scherpenzeel 08-02-1680
2. Gerritje Cornelissen van Santen, ged. Scherpenzeel 25-12-1681, tr. Scherpenzeel 01-07-1731 Cornelis Losekoot, van Bemmel, zn. van NN en Jenneken Ariaans

Lidm. Scherpenzeel 08-04-1703: Gerritje Cornelissen van Santen, jd, met attestatie vertrokken naarAmsterdam.

Uit het 2e huw.:

3. Aelbert Cornelissen van Santen, ged. Scherpenzeel 25-10-1685, volgt Va

4. Jacob Cornelissen van Santen, ged. Scherpenzeel 09-09-1688

5. Jacob Cornelissen van Santen, ged. Scherpenzeel 05-03-1690, volgt Vb

6. Jantje Cornelissen van Santen, ged. Scherpenzeel 03-04-1692, tr. Scherpenzeel 17-10-1717 haar neef Aelbert Jacobsen van Santen, ged. Scherpenzeel 08-09-1678, zn. van Jacob Aelbertsen van Santen en Jacobjen Goossens Verhoef

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1716: Jantje Cornelissen van Santen, jd.

7. Frans Cornelissen van Santen, ged. Scherpenzeel 22-03-1695.

8. Grietje Cornelissen van Santen, ged. Scherpenzeel 13-02-1698, ov. Barneveld 16-09-1774, tr. Scherpenzeel 31-10-1728 Lubbertus Romein, ged. Barneveld 22-01-1708, ov. Barneveld 24-06-1755, zn. van Hessel Romein en Hendrikje Lubbertsen van de Vliert

Lidm. Scherpenzeel 09/10-04-1719: Grietje Cornelissen van Santen, jd, met attestatie vertrokken naar Barneveld.

In 1769 wordt Hessel Romijn, namens zijn moeder Grietijen van Santen, wed. Lubbert Romijn beleend na dode van zijn “meuij” Gertije van Santen met twee kampen land in Groot Scherpenzeel; een kamp van + een halve morgen en de Lange Camp, gelegen naast de Renswoudse weg, “soo dat dit leen neuw een splissing heeft” (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 73; 08-09-1769).

In 1769 worden Peter Dixken x Anna van Wagensveld beleend door opdracht van Hessel Romijn namens zijn moeder Gritijen van Santen, wed. Lubbert Romijn met twee kampen land in Groot Scherpenzeel; een kampje van + een halve morgen aan deze kant van de weg naar Roijewinckel en een kamp genaamd de Lange Camp langs de Renswoudsche weg (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 91; 03-08-1772).

Va

Aelbert Cornelissen van Santen, ged. Scherpenzeel 25-10-1685, onderschout, tr. Scherpenzeel 30-08-1733 Grietje Evertsen Methorst, geb. Renswoude ca. 1710, dr. van Evert Roelof Methorst en Marietje Sanders van de Hoef. Grietje, tr. (2) Scherpenzeel 11-10-1750 Gerrit Hendriksz van Methorst, ged. Barneveld 02-04-1724, zn. van Hendrik Sijmensz van Methorst en Fennetje Berends

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1716: Aelbert Cornelissen van Santen, jm.

In 1718 worden Aelbert Cornelissen van Santen en zijn neef Aelbert Jacobsen van Santen beboet met 2 herenponden wegens vechten op weg tussen Scherpenzeel en Barneveld (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 16-05-1718).

In 1736 wordt Aalbert Cornelise van Sante, onderschout beleend na dode van zijn vader Cornelis van Sante met vijf kampen land in Groot Scherpenzeel, 22-10-1712 afgedeeld van Aalbert Jacobsen van Santen (Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 44vo; 26-07-1736).

In 1738 wordt Aart Wulphersen van Moorst beleend door opdracht van Aalbert Cornelissen van Santen, onderschout, met de Hooge kamp met de schuur tot aan de scheivoor van Groot Scherpenzeel, waarmee het van het land van Aalbert Jacobsen van Santen is afgescheiden, gekocht voor 637 guldens, tien stuivers en zes dukaten, tezamen 656 gulden en acht stuivers. Voorwaarde: Aalbert Cornelissen van Santen en Lubbert Romeijn x Grietje van Santen zullen het verkochte vrijwaren van namaningen (Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 58vo; 23-08-1738).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: den onderschout Albert van Santen, in den Krommenhoeck aen de oostzeijde.

In 1748 wordt er beslag gelegd op de goederen van Albert van Santen om hem 40 herenponden boete te laten betalen wegens het niet overleggen van het geld dat hij beheerde van zal. Hendrik Willem van Westerholt (Recht. Arch. Scherpenzeel 7, nr. 9-12; 26-07-1748/02-09-1748).

In 1749 wordt Gritijen Eversen Methorst, geassisteerd door Albert Jacobsen van Santen beleend na dode van haar man Albert Cornelissen van Santen met de Kannewassers campen gelegen in Groot Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 124; 11-09-1749).

In 1749 wordt Jacob Albersen van Santen beleend na dode van zijn oom Albert Cornelissen van Santen met drie kampen land in Groot Scherpenzeel: 1 en 2. een kamp met een smal kampje; noord: de maet van de Heer van Scherpenzeel, zuid: het land van Helmert Lockhorst, oost: het land van Albert Jacobsen van Santen. 3. een kamp aan de weg naar Roeijewinckel, naast de Renswoudse weg; oost: Berckhorst, noord: de Kannewasserz camp van Albert van Santen, gewezen onderschout, west: het land van Albert Jacobsen van Santen (Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 123; 11-09-1749).

Uit dit huw.:

1. Maria Aalberts van Santen, ged. Scherpenzeel 20-12-1733, begr. Scherpenzeel 10-11-1789 “´t lijk vervoerd na hier van Amsterdam”

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1760: Maria van Santen.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771: Maria van Santen, na de Krommehoek.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1772-1774: Maria van Santen, jd.

2. Gerritje Aalberts van Santen, ged. Scherpenzeel 08-04-1736

3. Dirkje Aalberts van Santen, ged. Scherpenzeel 08-04-1736, ov./begr. Scherpenzeel 16/21-01-1807, tr. Scherpenzeel 02-12-1781 Hendrik Bloemendaal, geb. Barneveld, begr. Scherpenzeel 20-03-1795

Lidm. Scherpenzeel 03-08-1766: Dirkje van Santen, met attestatie van Amersfoort.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771: Dirkje van Santen, aan ´t kerkhof.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1772-1774: Dirkje van Santen, jd, op de Glinthorst.

In 1778 worden Dirkje van Santen haar zuster Evertje van Santen beleend door opdracht van Evertje van Wagensveld met twee kampen van ´t erf ´t Klooster gekocht op 01-03-1778 voor 875 gl. (Leenhof 127, fol. 127vo,130; 1778. Beleningen Holevoet nr. 1b).

Lidm. Scherpenzeel 16-05-1780: Hendrik van Bloemendaal, jm, op Berevelt.

In 1793 wordt Dirkje van Santen x Hendrik Bloemendal, mede namens haar zuster Evertje van Santen x Jan Overeem beleend na dode van hun moeder Grietje Everdsen Methorst met de Cannewasserscamp in Groot Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 176vo; 18-12-1793).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Dirkje van Santen.

4. Gerritje Aalberts van Santen, ged. Scherpenzeel 22-03-1739, tr. Scherpenzeel 04-02-1770 Jan Brandsz Bloemendal, geb. Barneveld 21-10-1725, ov. Barneveld 15-04-1812, zn. van Brand Jansz en Geertje Willems. Brand, tr. (2) Gerritje Arissen Prins

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1769: Gerritje van Santen, met attestatie vertrokken naar Barneveld.

Lidm. Scherpenzeel 07-12-1774: Gerritje Arrisd Prins, op de Sandbrink, met attestatie vertrokken naar ? 09-06-1783

In 1778 wordt Jan Brandsen van Bloemendal beleend door opdracht van ds. Lambartus Colf, predikant te Amersfoort x Hermina Johanna Methorst met Ebbenhorst, belast met een tins van twee stuivers per jaar, belendingen als 08-04-1760, gekocht voor f 5000,= (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 130; 20-08-1778).

In 1789 Jan Brandsen van Bloemendal opnieuw beleend door de komst van Borchard Fredrik Willem van Westerholt als Heer van Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 130) 23-07-1789).

In 1790 staan Jan Brandsz van Bloemendal x Gerritje Prins borg voor schout Aart van Lutzenburgh x Margaretha Soeters, als ontvanger van Scherpenzeel. Onderpand: Ebbenhorst. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 113; 22-03-1790). Bevestiging van bovenstaande borgtocht (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 116; 22-03-1790).

In 1790 wordt Ebbenhorst wegens bovenstaande borgtocht getaxeerd op f 5000,= door Hendrik Bloemendal en Jacob Hendriksen (Huis Scherpenzeel, Leenboek 146, fol. 117vo) 23-03-1790.

In 1793 wordt Jan Brandsz Bloemendal opnieuw beleend door de komst van Johannis Sebastiaan van Naamen als Heer van Scherpenzeel (Huis Scherpenzeel, Leenboek 145, fol. 130vo) 18-12-1793.

5. Evertje Aalberts van Santen, ged. Scherpenzeel 22-04-1742, ov. Woudenberg 07-01-1823, tr. Scherpenzeel Jan van Overeem, ged. Scherpenzeel 08-07-1742, ov. Scherpenzeel 02-04-1821, zn. van Aalbert Jansen van Overeem en Evertje Romeijn

In 1778 worden Dirkje van Santen haar zuster Evertje van Santen beleend door opdracht van Evertje van Wagensveld met twee kampen van ´t erf ´t Klooster gekocht op 01-03-1778 voor 875 gl. (Leenhof 127, fol. 127vo,130;

In 1781 wordt Evertje van Santen, jd, geassisteerd door Gerrit Methorst beleend na dode van haar moeder Grietje Evertsen Methorst met de Kannewasserskamp gelegen in Groot Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 137; 29-03-1781).

In 1789 wordt Jan Aalberdsen Overeem namens zijn vrouw Evertje van Santen opnieuw beleend door de komst van Borchard Fredrik Willem van Westerholt als Heer van Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 137; 03-09-1789).

In 1793 wordt Dirkje van Santen x Hendrik Bloemendal, mede namens haar zuster Evertje van Santen x Jan Overeem beleend na dode van hun moeder Grietje Everdsen Methorst met de Cannewasserscamp in Groot Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 176vo; 18-12-1793).

Lidm. Scherpenzeel 16-10-1768: Evertje van Santen, met attestatie van Amersfoort.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771: Evertje van Santen, na de Krommehoek.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1772-1774: Evertje van Santen, jd.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Evertje van Santen.

Vb

Jacob Cornelissen van Santen, ged. Scherpenzeel 05-03-1690, tr. Scherpenzeel 21-08-1718 Cunera Cornelissen Coudijs, ged. Scherpenzeel 25-12-1695, dr. van Cornelis Willemsen van Coudijs en Marrijtje Hendricksen van Geijtenbeeck

In 1738 wordt Jacob Cornelissen van Santen beleend door loting met zijn broeder(s) en zusters met twee kampen land in Groot Scherpenzeel nl. de Geerhoek aan de Kruijsweg en de Lege kamp daarnaast (Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 53vo; 30-01-1738).

In 1738 leent Jacob Cornelissen van Santen 200 gl. van Jan Geurtsen x Aaltjen Hendriks, Arie Geurtse, Cristina Geurtsen en drie onmondige kinderen van Klaes Geurtse en 100 gl. van Jan Geurtsen x Aaltjen Hendriks en drie onmondige kinderen van Klaes Geurtse, die daarom mede beleend worden met met twee kampen land in Groot Scherpenzeel nl. de Geerhoek aan de Kruijsweg en de Lege kamp daarnaast. Geroyeerd 01-05-1739 (Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 54; 30-01-1738).

In 1739 wordt Helmert Willemsen Lockhorst beleend door opdracht van Jacob Cornelissen van Santen met drie kampen land in Groot Scherpenzeel genaamd de Geerhoek en het Eenleg (Lege?) kampje daarnaast, gekocht voor f 528,50 (Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol.61vo; 25-05-1739).

In 1760 wordt Cornelis Jacobsz van Santen voor zich en namens de erfgenamen van oom Willem Cornelisz Koudijs. Erfgenamen: neven en nichten: Gijsbert, Cornelis, Hendrik, Rutger, Dirkje en Gerrigje Jacobs van Santen, kinderen van Jacob can Santen en Cunier Koudijs en Neeltje, dr. van Theunis van Immeeren en Jantje Cornelissen Koudijs (Recht. Arch. Woudenberg; 18-03-1758. Genoemd in Leenhof 120, fol. 171; 1760. Beleningen Holevoet nr. 17).

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Jacobsz van Santen, ged. Scherpenzeel 20-12-1722, aen den Holenvoet in ´t Sticht

2. Cornelis Jacobsz van Santen, ged. Scherpenzeel 01-10-1724, aen den Holenvoet, jong ov.

3. Cornelis Jacobsz van Santen, ged. Scherpenzeel 15-09-1726, in de Achterstraet, volgt VIa

4. Gerritje Jacobs van Santen, ged. Scherpenzeel 18-07-1728, begr. Scherpenzeel 05-11-1785, ongehuwd

5. Jannetje Jacobs van Santen, ged. Scherpenzeel 21-01-1731, in de Achterstraat
6. Hendrik Jacobsz van Santen, ged. Scherpenzeel 04-01-1733, in de Achterstraat

7. Geertje Jacobs van Santen, ged. Scherpenzeel 21-11-1734, in de Achterstraat

8. Rutger Jacobsz van Santen, ged. Scherpenzeel 13-04-1738, in de Achterstraat, timmerman, ov. De Bilt 28-03-1825, tr. De Bilt 30-05-1779 Gerritje van Bosveld, ged. De Bilt 02-03-1760, ov. De Bilt 09-06-1824, dr. van Rutger van Bosveld en Hendrica Spelt

                Zij laten 11 kinderen in De Bilt dopen.

In 1788 is er boedelscheiding tussen Rutger van Santen en Cornelis van Santen waarbij Rutger 3/5 deel van het erf Geitenbeek heeft en de 2/5 deel die Cornelis heeft krijgt toegescheiden. In 1791 verkoopt hij het aan Hendrik Druijf (Beverweerd 67, fol. 169; 1788 en Huis Amerongen 1191; 16-02-1791. Beleningen Holevoet nr. 29).

 

VIa

Cornelis Jacobsz van Santen, ged. Scherpenzeel 15-09-1726, begr. Scherpenzeel 26-11-1791, tr. Barneveld (otr. Woudenberg) 04-02-1762 Marijtje Willems van de Glinthorst, ged. Scherpenzeel 21-11-1728, ov. Woudenberg 19-11-1811 als Maria van Voorthuizen, begr. Scherpenzeel 23-11-1811, dr. van Willem Teunissen van Voorthuizen en Jannetje Willems van Groot Daatselaar

Beroep: timmerman te Woudenberg.

In 1788 is er boedelscheiding tussen Rutger van Santen en Cornelis van Santen waarbij Rutger 3/5 deel van het erf Geitenbeek heeft en de 2/5 deel die Cornelis heeft krijgt toegescheiden (Beverweerd 67, fol. 169; 1788. Beleningen Holevoet nr. 29).

Uit dit huw.:

1. Willem van Santen, ged. Scherpenzeel 23-10-1762, jong ov.

2. Cunera van Santen, ged. Scherpenzeel 23-10-1762

3. Jacobus van Santen, ged. Woudenberg 08-04-1764, get. Jannigje Hendriks

4. Willem van Santen, ged. Woudenberg 02-11-1766, get. Jannigje Willems van ´t Broek, timmerman, ov. Scherpenzeel 05-10-1812, ongehuwd

In 1792 wordt Willem van Santen beleend na dode van zijn vader Cornelis van Santen die er op 16-05-1769 mee was beleend, met 1 ½ morgen in Coudijs. Hij verkoopt het direct aan Evert Jansz Ploeg (Huis Amerongen 1187, fol. 34; 1792. Beleningen Holevoet nr. 34).

5. Cornelia van Santen, ged. Woudenberg 28-08-1768, get. Maria Teunissen van Ginkel, ov. Woudenberg 23-11-1809, tr. Woudenberg 29-03-1789 Hendrik van den Broek, ged. Renswoude 20-01-1764, ov. Woudenberg 28-11-1843, zn. van Ot Jansen van den Broek en Teuntje Hendriksen Pothoven
6. Jantje van Santen, ged. Woudenberg 12-04-1772, get. Maria Teunissen van Ginkel, ov. Woudenberg 09-02-1836, tr. Woudenberg 03-05-1805 Johannes/Jacobus Mulder, geb. Barneveld

IVb

Jacob Aelbertsen van Santen, ged. Scherpenzeel 31-08-1651, ov. Scherpenzeel 13-04-1681, tr. (1) Renswoude (otr. Scherpenzeel) 20-09-1674 Jacobje Gosens Verhoef, dr. van Goosen Hendriksz Verhoef en Mettien Henricks. Jacobje, tr. (2) Scherpenzeel 11-09-1681 Cornelis Jansen Ouwens

In 1664 vermaken Hendrik Hendriksz Orbaer x Aeltje Hendriks Verhoef 1 ½ morgen land in het erf Coudijs aan Jacobje Goossens Verhoef (Huis Amerongen 1180, f. 40; 1664. Beleningen Holevoet nr. 31).

In 1670 wordt Jacobje Goossens Verhoef beleend met 1 ½ morgen land in het erf Coudijs. Mombers vader Goosen Hendriksz Verhoef en Willem Lubbertsz van de Vliert. Zij verkoopt het in 1681 (Huis Amerongen 1182, f. 7; 1670. Beleningen Holevoet nr. 31).

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1677: Jacob Aelbertsen van Santen en Jacobje Goossens Verhoef.

In 1680 maakt Jacob Aelbertsen van Santen aanspraak op de erfenis van zal. Willem Lubbertsen, vertegenwoordigd door de erfgenamen Lubbert Willemsen van de Vliert namens zijn broer Wouter en zwagers Gijsbert Cornelissen van Eingen, Berent de Loos en Gerrit van Driel (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 24-02-1680 – 03-01-1681).

Lubbert Willemsen van de Vliert daagt Jacobje Goossens Verhoef, wed. Jacob van Santen voor het gerecht (Recht. Arch. Scherpenzeel nr. 3; 13-06-1681).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Cornelis Jansen Ouwens en Jacobje Goosens Verhoef.

Uit dit huw.:

1. Aelbert Jacobsen van Santen, ged. Scherpenzeel 09-01-1676

2. Aelbert Jacobsen van Santen, ged. Scherpenzeel 04-03-1677

3. Aelbert Jacobsen van Santen, ged. Scherpenzeel 08-09-1678, volgt Vc

4. Gerritje Jacobs van Santen

Lidm. Scherpenzeel 15/22-07-1731: Gerritje van Santen, met attestatie van Utrecht, met attestatie vertrokken naar Middelburg, met attestatie van Middelburg, met attestatie vertrokken naar Utrecht.               Lidm. Scherpenzeel 02-04-1747: Gerritje van Santen, met attestatie van Utrecht.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Aalbert van Santen en Jantje van Santen, Geertje van Santen, dochter en Gerritje van Santen, zuster.

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1769: Gerritje van Santen, jd, met attestatie vertrokken naar Barneveld.

5. Metje Jacobsen van Santen, ged. Scherpenzeel 23-01-1681

 

Vc

Aelbert Jacobsen van Santen, ged. Scherpenzeel 08-09-1678, tr. Scherpenzeel 17-10-1717 zijn nicht Jantje Cornelissen van Santen, ged. Scherpenzeel 03-04-1692, dr. van Cornelis Aelbertsen van Santen en Marietje van Wetselaer

In 1712 wordt Aelbert Jacobs van Santen beleend door opdracht van Marija Elisabet Foijt van Emeklaer en haar zuster Marrigrita Foijt, geassisteerd door Diederick van der Burgh, Heer van den Ham met vijf kampen land, uitmakende een vierde deel van Groot Scherpenzeel, gekocht voor f 2500,=. Nadat hij met zijn broer Cornelis Jacobs van Santen de helft van Groot Scherpenzeel had gekocht is dit gedeeld volgens loting van 22-10-1712 (Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 90; 25-10-1712).

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1716: Aelbert Jacobsen van Santen, jm.

In 1718 worden Aelbert Cornelissen van Santen en zijn neef Aelbert Jacobsen van Santen beboet met 2 herenponden wegens vechten op weg tussen Scherpenzeel en Barneveld (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 16-05-1718).

             In 1718 krijgt Aelbert Jacobsen van Santen een boete van 25 gl. wegens gemeenschap voor het huwelijk (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 16-05/21-11-1718).

             In 1718 moet Aelbert Jacobsen van Santen 4 gl. betalen aan Evert Jansen Ouwens wegens geleverd turf (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 21-11-1718).

             In 1739 wordt Cornelis Wulphersen van Moorst beleend door opdracht van Aalbert Jacobse van Santen met een kampje land in Groot Scherpenzeel, gekocht voor f 340,= (Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 59vo; 03-02-1739).

In 1739 wordt Sander van ’t Willaer, kerkmeester, namens de kerk van Scherpenzeel beleend door opdracht van Aalbert Jacobse van Santen met vijf kampjes land in Groot Scherpenzeel met het houtgewas langs de gemene weg aan de kant van de kampjes; oost: Roijwinkel en Berkhorst, gekocht voor f 535,=. Dit bedrag wordt betaald door de Heer van Scherpenzeel op voorwaarde dat hij een jaarlijkse rente (uit het erf Renes) van f 25,= aan de kerk niet meer hoeft te betalen ((Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 60vo; 13-02-1739).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Aalbert van Santen en Jantje van Santen, later toegevoegd: Gerritje van Santen, zuster.

In 1741 wordt Aalbert Jacopsen van Santen aangesteld als schepen van Scherpenzeel (Westerholt 269-24; 28-03-1741).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Aalbert van Santen en Jantje van Santen, Geertje van Santen, dochter en Gerritje van Santen, zuster.

Uit dit huw.:

1. Geertje Aelberts van Santen, ged. Scherpenzeel 07-11-1717, ov. Scherpenzeel 19-06-1784

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Aalbert van Santen en Jantje van Santen, (later toegevoegd:)

Geertje van Santen, dochter en Gerritje van Santen, zuster.

            Lidm. Scherpenzeel 06-04-1760: Geertje van Santen.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1771: Geertje van Santen, bejaarde dr.

            Lidm. reg. Scherpenzeel 1772-1774: Geertje van Santen, jd.

2. Jacob Aelbertsz van Santen, ged. Renswoude 23-07-1719, ingeschr. te Scherpenzeel, volgt VIb

3. Cornelis Aelbertsz van Santen, ged. Scherpenzeel 21-09-1721, volgt VIc

4. Metje Aelberts van Santen, ged. Scherpenzeel 06-02-1724

5. Jan Aelbertsz van Santen, ged. Scherpenzeel 19-05-1726, ov./begr. Scherpenzeel 16/20-11-1810, ongehuwd

In 1764 wordt Jan van Santen benoemd tot schepen van Scherpenzeel (Westerholt 012-27; 08-08-1764).

In 1766 wordt Jan Albersen van Santen beleend na dode van zijn vader Albert Jacobsen van Santen met verschillende kampen land in Groot Scherpenzeel. 1. een kampje voor aan de weg naar de paal tussen twee kampjes van Aart van Moorst. 2. de Geerhoek bij de paal. 3. de Hooge camp. 4. de Cannewassers camp onder de weg naar Roeijewinckel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 65; 14-10-1766).

                In 1772 wordt Jan van Santen genoemd als schepen (Huis Scherpenzeel 55; 21-12-1772).

In 1789 wordt Jan van Santen opnieuw beleend door de komst van Borchard Fredrik Willem van Westerholt als Heer van Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 65; 30-12-1789).

In 1793 wordt Jan van Santen opnieuw beleend door de komst van Johannis Sebastiaan van Naamen als Heer van Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 65vo; 28-11-1793).

                Bij zijn ov. laat hij neef en nicht achter.
6. Frans Aelbertsz van Santen, ged. Scherpenzeel 05-02-1730
7. Maria Aelberts van Santen, ged. Scherpenzeel 18-01-1733, tr. Woudenberg 07-11-1745 Anthonie van Ingen, geb. Ingen

                Bij het huw. staat: “NB. Deese Bruijdt was voor den Ondertrouw reets in de kraem bevallen”.

                Het gaat hier om Pieternel van Santen als Pieternel van Ingen gedoopt te Woudenberg 14-11-1745.

VIb

Jacob Aelbertsz van Santen, ged. Renswoude 23-07-1719, ingeschr. te Scherpenzeel, begr.? Scherpenzeel 03-01-1805, tr. Scherpenzeel 26-06-1757 Geurtje Aarts van Breeschoten, ged. Scherpenzeel 01-05-1729, op Groot Donkelaar, begr. Scherpenzeel 24-03-1808, dr. van Aart Woutersen en Rijckje Peters van Breeschoten

In 1741 ontsnapt Isacq Moses van Geldern (44), verdacht van moord en diefstal, uit zijn gevangenschap door omkopen van Jacob van Santen, die de wacht hield (Hof van Gelderland 549; 14-09/07-10-1743).

Uit dit huw.:

1. Maria van Santen, ged. Scherpenzeel 11-06-1758, in den Krommenhoeck, tr. Scherpenzeel 14-05-1786 Jan Roelofsen van Wolfswinkel, ged. Scherpenzeel 01-04-1753, op Klein Rooiwinkel, ov. Scherpenzeel 14-01-1830, zn. van Roelof Breunissen van Wolfswinkel en Stijntje Tijssen Koning
2. Aelbert van Santen, ged. Scherpenzeel 08-03-1761, in den Krommenhoeck, volgt VII

3. Aart van Santen, ged. Scherpenzeel 03-04-1763

4. Aart van Santen, ged. Scherpenzeel 25-08-1764, begr. Scherpenzeel 30-04-1793, ongehuwd

5. Jan van Santen, ged. Scherpenzeel 22-11-1767, aan ´t kerkhof in de Krommehoek

 

VIc

Cornelis Aelbertsz van Santen, ged. Scherpenzeel 21-09-1721, bakker, winkelier, begr. Scherpenzeel 21-02-1795, tr. Scherpenzeel 12-05-1754 Grietje Gerritsz Overeem, ged. Scherpenzeel 20-01-1732, in de Agterstraat, dr. van Gerrit Gerritsz Overeem en Aaltje Jacobsen van Breeschoten

In 1754 wordt Grietje Gerritsz van Overeem beleend na dode van haar vader Gerrit Gerritsz van Overeem met een stuk heetveld van het erf ´t Voort (HUA, Leenhof 119, fol. 125; 1754. Beleningen Holevoet nr. 17b).

Uit dit huw.:

1. Gerrit van Santen, ged. Scherpenzeel 17-09-1758, in de Agterstraat in ´t Stigt

2. Albert van Santen, ged. Scherpenzeel 21-12-1760, in de Agterstraat in ´t Stigt

In 1814 lenen Aalbert ter Burg x Aaltje van Santen, landbouwers te Woudenberg en Aalbert van Santen, landbouwer te Scherpenzeel f 1200,= van Cornelis van Eijkelenburg, fabrikeur te Amersfoort. Onderpand: diverse percelen land onder S (AT057a002, nr. 107; 11-05-1814).

3. Alijda Cornelia/Aaltje van Santen, ged. Scherpenzeel 22-05-1768, in de Agterstraat in ´t Stigt, ov. Woudenberg 24-03-1837, tr. Woudenberg 13-03-1791 en Scherpenzeel 20-03-1791 Albert ter Burg, ged. Scherpenzeel 02-02-1766, ov. Woudenberg 15-08-1841, zn. van Evert Daniëls ter Burg en Anna van Maanen

In 1814 lenen Aalbert ter Burg x Aaltje van Santen, landbouwers te Woudenberg en Aalbert van Santen, landbouwer te Scherpenzeel f 1200,= van Cornelis van Eijkelenburg, fabrikeur te Amersfoort. Onderpand: diverse percelen land onder S (AT057a002, nr. 107; 11-05-1814).

4. Frans van Santen, ged. Scherpenzeel 29-10-1769, in de Agterstraat in ´t Stigt

VII

Aelbert van Santen, ged. Scherpenzeel 08-03-1761, landbouwer, ov. Scherpenzeel 13-10-1817, tr. (1) Scherpenzeel 29-01-1786 Aaltje van Boeschoten, ged. Ede 10-10-1756, begr. Scherpenzeel 31-08-1797, dr. van Hendrik Jansen van Boeschoten en Evertje Geursen van Hukenhorst, tr. (2) Renswoude 21-04-1799 Geurtje/Gerritje Hendrikse/Evertsen, geb. Ede 06-06-1762, dr. van Evert Hendrikse en Janna Reinders. Gerritje, tr. (2) Scherpenzeel 21-10-1821 Herman van Ligtenhorst, wed. Jannetje Hopman, ged. Scherpenzeel 24-03-1748, zn. van Arris Gerritse van Ligtenhorst en Geurtje Jans

In 1807 verkopen Aelbert van Santen x Gerritje Evertsen hun huis in de Krommehoek voor 600 gl. aan Roelof van Ingen (Recht. Arch. Scherpenzeel 13; 19-10-1807).

Uit het 1e huw.:

1. kind, begr. Scherpenzeel 02-02-1788
2. Hendrik van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 12/28-02-1790,volgt VIIIa

3. kind, begr. Scherpenzeel 25-05-1791

4. Jacob van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 20-02/11-03-1792, volgt VIIIb

5. Aart van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 16-10/02-11-1794

6. kind, begr. Scherpenzeel 03-04-1797

Uit het 2e huw.:

7. kind, begr. Scherpenzeel 23-12-1802

 

VIIIa

Hendrik van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 12/28-02-1790, rietdekker, ov. Scherpenzeel 24-03-1851, tr. Scherpenzeel 21-06-1811 Margaretha Wischhoff, geb./ged. Scherpenzeel 08/11-11-1792, ov. Woudenberg 05-12-1859, dr. van Frederik Wischhoff en Hendrika van Lutzenburg

Uit dit huw.:

1. Aaltje van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 30-11/20-12-1812, tr. Scherpenzeel 21-07-1843 Evert ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 21-09/23-10-1808, arbeider, zn. van Cornelis ter Burg en Neeltje van de Haar

            Kind:

            Albartus van Santen, geb. Utrecht 1842, ov. Scherpenzeel  12-04-1843

2. Fredrica van Zanten, geb./ged. Scherpenzeel 09-09/02-10-1814, tr. Utrecht 27-08-1845 Hendrik Menzo, geb. Utrecht 1814, postbode, ov. Scherpenzeel 18-06-1858, zn. van Johannes Menzo en Suzanna Maria de Ruijter

3. Gerretje van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 10-10/17-11-1816, ov. Zeist 18-05-1886, tr. Zeist 24-12-1840 Anthony van Tellingen, geb. Zeist 05-08-1817, ov. Zeist 08-03-1862, zn. van Anthonie van Tellingen en Willemijntje Dunnewiek

4. Willemina Hendrika van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 02/04-10-1818, ov. Scherpenzeel 06-11-1835

5. Frederik van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 22-10/17-11-1821, riet- en strodekker, tr. Scherpenzeel 17-03-1852 Cornelia Johanna ter Burg, geb./ged. Scherpenzeel 28-04/31-05-1829, ov. Scherpenzeel 13-07-1870, dr. van Adrianus Gijsbertus ter Burg en Cornelia Vink

Uit dit huw.:

1. Hendrika van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 15-06/25-07-1852, tr. Scherpenzeel 21-08-1873 Cornelis van Wijk, geb. Gelders Veenendaal 25-10-1848, smid, zn. van Jan van Wijk en Maria van Bottenburg

2. meisje, ov. Scherpenzeel 16-10-1854

3. meisje, ov. Scherpenzeel 16-10-1854

4. meisje, ov. Scherpenzeel 25-09-1855

5. Adrianus van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 21-04/31-05-1857 Veenhuizen 22-04-1928, ongehuwd

6. Grietje van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 24-03/29-04-1860, ov. Scherpenzeel 29-04-1861

7. Gerrit van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 15-04/25-05-1862, ov. Scherpenzeel 20-06-1874

8. meisje, ov. Scherpenzeel 19-11-1866

6. Albartus van Santen, geb. Scherpenzeel 15-08-1830, ov. Scherpenzeel 19-08-1830

7. Aalbert van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 21-06/29-07-1832, boerenknecht, ov. Scherpenzeel 25-12-1856, ongehuwd

8. Cornelia van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 26-04/31-05-1835, ov. Scherpenzeel 21-03-1836

VIIIb

Jacob van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 20-02/11-03-1792, landbouwer/voerman, ov. Scherpenzeel 10-08-1865, tr. Scherpenzeel 08-11-1817 Hendrikje Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 18/29-03-1795, ov. Scherpenzeel 01-03-1830, dr. van Cornelis Steenbeek en Evertje van Putten

Uit dit huw.:

1. Aalbert van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 16-05/06-06-1819, ov. Scherpenzeel 04-09-1823

2. Evertje van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 02-03/01-04-1821, ov. Scherpenzeel 02-11-1839

3. Aaltje van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 14-01/02-02-1823, ov. Scherpenzeel 30-01-1836

4. Cornelia van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 28-07/28-08-1825, ov. Scherpenzeel 25-06-1838

5. Aalbert van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 06-02/02-03-1828, ov. Scherpenzeel 26-03-1828

6. Albartus van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 29-01/28-02-1830, volgt IX

IX

Albartus van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 29-01/28-02-1830, landbouwer/vrachtrijder, ov. Scherpenzeel 16-05-1916, begr. Glashorst, graf nr. 128, tr. Scherpenzeel 09-11-1859 Gijsberta van Ruler, geb. Ede 27-03-1833, ov. Scherpenzeel 16-01-1913, begr. Glashorst, graf nr. 123, dr. van Wouter van Ruler en Evertje Beker

In 1906 laten Albertus van Santen, z.b. te Scherpenzeel x Gijbsertje van Ruler hun testamenten op de langstlevende maken (Notarieel Amersfoort 34, nr. 1251, 1252; 26-04-1906).

Uit dit huw.:

1. Jacob van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 25-10/25-11-1860, stalhoudersknecht, landbouwer, ov. Ede 07-02-1932, tr. Ede 19-05-1894 Wilhelmina Rijken, geb. Ede 1868, ov. Ede 28-04-1948, dr. van Geurt Rijken en Evertje van Manen

2. Wouter van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 02/27-04-1862, ov. Scherpenzeel 27-05-1930, begr. Glashorst, graf nr. 146, ongehuwd

3. Hendrik van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 15-01/26-03-1865, volgt X

4. Evert van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 28-02/31-03-1867, arbeider, tr. Wageningen 21-05-1897 Geurtje Aartse, geb. Rhenen 1874, dr. van Gerrit Aartse en Antje van Breenen

5. Gijsbertus van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 19-05/27-06-1869

6. Marinus van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 18-09/29-10-1871, tr. Woudenberg 29-03-1894 Cornelia Cortus, geb. Stoutenburg 1872, dr. van Jan Cortus en Willempje Kuijt

            Uit dit huw.:

1. Gijsberta Albertina van Santen, ged. Woudenberg 12-06-1894, tr. Woudenberg 28-05-1920 Wouter Jan Honders, geb. Woudenberg 1893, zn. van Wouter Honders en Janna Brouwer

            2. Johan Willem van Santen, ged. Woudenberg 22-07-1895

            3. Alberta Cornelia van Santen, ged. Woudenberg 13-05-1897

            4. Willem Cornelis van Santen, ged. Woudenberg 11-12-1898

5. Hendrikus Willem van Santen, ged. Woudenberg 14-03-1900, ov. Woudenberg 25-08-1900

            6. Willemina Johanna van Santen, ged. Woudenberg 19-06-1902

7. Cornelia van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 03/31-05-1874, tr. Scherpenzeel 05-03-1898 Pieter Veer, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/07-05-1871, ov. Woudenberg 13-10-1900, zn. van Herman Veer en Francina van Ede

8 Aaltje van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 22-10/28-11-1875, ov. Amersfoort 31-10-1943, tr. Scherpenzeel 23-05-1903 Roelof Cirkel, geb. Amersfoort 06-11-1871, vrachtrijder, ov. Amersfoort 19-07-1948, zn. Willem Cirkel en Jannetje Nieuwboer

9. Arie van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 03-10/25-11-1877, voerman, tr. Scherpenzeel 04-03-1905 Jannigje van de Meent, geb. Leersum 1880, dr. van Cornelis van Meent en Hendrica van Voskuilen

X

Hendrik van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 15-01/26-03-1865, timmerman, ov. Scherpenzeel 30-12-1914, tr. Scherpenzeel 09-02-1895 Maartje ten Ham, geb./ged. Scherpenzeel 10/28-02-1869, ov. Scherpenzeel 15-10-1927, dr. van Aris ten Ham en Aaltje van Essen

Uit dit huw.:

1. Albert van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 28-06/27-07-1895, tr. Scherpenzeel 11-10-1930 Johanna Aarsen, geb. Woudenberg 27-02-1900, dr. van Teunis Hendrik Aarsen en Gijsje Hendriks

2. Arris van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 27-05/21-06-1896, volgt XI

3. Gijsbertus van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 08-05/04-07-1897, tr. Veenendaal 20-02-1926 Geertruida Schoeman

4. Aaltje van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 01/29-05-1898, tr. (1) Scherpenzeel 17-10-1922, gesch. Amsterdam 25-04-1924 Christiaan Ruben, geb. Middelburg 1897, banketbakker, zn. van Johannes Gerardus Ruben en Maria Stofregen, tr. (2) Bussum 27-01-1926 Jacobus J. Martin

                Opm. bij ontbinden van het huw.: “In de gevangenis terecht gekomen; dit huwelijk is ontbonden”.

5. Jacob van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 25-05/25-06-1899, tr. (1) Aleida ten Ham, ov. Amersfoort (ingeschr. te Scherpenzeel) 14-03-1937, begr. Glashorst, graf nr. 459, tr. (2) Woudenberg 03-03-1944 Cornelia van Dijk

6. Maartje van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 18-10-1900/03-03-1901, ov. Scherpenzeel 16-08-1975, tr. Scherpenzeel 21-07-1927 Adrianus Scholtus, geb. Ede 1899, metselaar, zn. van Catharinus Scholtus en Fredrika van der Poel

7. Cornelia van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 25-08/29-11-1908, ov. Scherpenzeel 16-04-1913

 

XI

Arris van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 27-05/21-06-1896, metselaar, ov. Amersfoort 27-09-1947, tr. Scherpenzeel 21-02-1924 Clasina van de Weert, geb./ged. Scherpenzeel 15-12-1896/07-03-1897, ov. 1972, dr. van Albert van de Weert en Hendrika Jansen

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1917: Clasina van de Weert.

Uit dit huw.:

1. Hendrika van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 07-01/22-02-1925

2. Hendrik van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 03-03/24-04-1927

3. Albert van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 17-01/14-04-1929

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

februari 2009