Rouwendal, van

Gerrit Schuurman van Rouwendal komt uit Barneveld en woont enkele jaren in Scherpenzeel en vertrekt daarna naar Renswoude. Zijn zoon Jan Dirk Antonie van Rouwendal keert terug naar Scherpenzeel. Zijn kinderen vertrekken naar Utrecht, zodat de familie Rouwendal uit het dorp verdwijnt.
De toevoeging Schuurman aan Rouwendal is een gewoonte uit het begin van de 19e eeuw. Meestal gebruikt als de familienaam van de moeder, in dit geval Anna Elizabeth Schuurman, dreigt uit te sterven.
Jan Schuurman van Rouwendal heeft een artikel aan deze familie gewijd; Van Opperchirurgijn naar Chirurgijn te Barneveld.
De oudste gegevens zijn hieruit overgenomen.

I
Jan Antonij van Rouwendal, ged. Deventer 18-03-1742,  chirurgijn, ov./begr. Barneveld 10/16-02-1807, zn. van Lambertus Volkertsz van Rouwendaal en Willemina Straatman, otr. Barneveld 16-10-1767 Anna Elizabeth Beek, geb. Brummen 11-06-1745, ov./begr. Barneveld 04/09-04-1808, dr. van Johan Beek, schout van Barneveld en Elisabeth van Rouwenburg

Op 23 juli 1765 ontvangt Jan Antony van Rouwendal de acte van bekwaamheid, om als opperchirurgijn dienst te doen op één van ’s Lands oorlogschepen.
In 1766 vestigt Jan Antonij van Rouwendal zich in Barneveld als chirurgijn.
In 1798 is Jan Anthony van Rouwendael, 56 jr., mr. chirurgijn, gehuwd, 1 zoon contributabel wapendragende burger van Barneveld.
Jan Rouwendaal 1803 – 1807 rentenier in Barneveld

 

Uit dit huw.:
1. Jan van Rouwendal, ged. Barneveld 06-11-1768, ov./begr. Barneveld 07/10-12-1768
2. kind, ov./begr. Barneveld 22/24-08-1769
3. Johan van Rouwendal, ged. Barneveld 28-10-1770, ov./begr. Barneveld 14/18-03-1771
4. Johannis Lambertus Rouwendal, geb./ged. Barneveld 10/24-05-1772, volgt II
5. Wilhelmina Rouwendaal, geb./ged. Barneveld 21/29-08-1773, ov./begr. Barneveld 08/11-07-1777

II
Johannis Lambertus Rouwendal, geb./ged. Barneveld 10/24-05-1772, arts, ov. Barneveld 01-02-1836, tr. ´s-Heerenberg 22-07-1798 Anna Elizabeth Schuurman, ged. ´s-Heerenberg (RK) 21-07-1769,  ov. Barneveld 07-08-1837, dr. van Gerrit Schuurman en Geertruij NN

In 1798 is Johannes Lamberts van Rouwendael, 26 jr., chirurgijn bij zijn vader, gehuwd, 2 kinderen,  vrijwillig wapendragende burger van Barneveld.
In 1798 wordt besloten dat Joh. Lambertus van Rouwendal een bewijs van goed gedrag en burgertrouw moet overleggen voor hij zich als arts te Harskamp mag vestigen. (Gem. Arch. Barneveld, Resoluties mbt tot Ede en Scherpenzeel en de daartoe behorende dorpen, 1798-1799; 02-07-1798).

 

Uit dit huw.:
1. Jan/Johannes Rouwendal, ged. Zeddam ca. 1795, ov./begr. Barneveld 28/31-12-1808
2. Anna Geertruijda Rouwendal, geb./ged. Zeddam 13/18-02-1797, tr. Barneveld 26-07-1822 Gerrit van Voorst, geb. Barneveld 01-03-1787, ov. Barneveld 05-06-1826, zn. van Rijk van Voorst en Gijsbertje van Thiel
3. kind, ov./begr. Barneveld 07/09-04-1800
4. kind, ov./begr. Barneveld 01/03-08-1801
5. Johanna Antonia Rouwendal, geb./ged. Barneveld 22/28-11-1802, ov. Barneveld 13-03-1875, tr. Amersfoort 08-07-1825 Willem Jacob Ras, geb./ged. Alkmaar 03/16-01-1780, gemeentesecretaris te Renswoude, griffier bij de rechtbank in Alkmaar, ov. Beverwijk 26-07-1859, zn. van Daniël Emanuelsz Ras en Adriana Jacoba de Dieu
6. Gerrit Schuurman van Rouwendal, geb./ged.  Barneveld 08-06/01-07-1804, volgt III
7. Johanna Elsabee van Rouwendal, geb./ged.  Barneveld 08/20-12-1809, ov. Barneveld 12-11-1870, ongehuwd

III
Gerrit Schuurman van Rouwendal, geb./ged.  Barneveld 08-06/01-07-1804, arbeider, meester broodbakker, herbergier, ov. Renswoude 06-02-1862, zn. van Johannis Lambertus van Rouwendaal en Anna Elizabeth Schuurman, tr. (1) Scherpenzeel 15-10-1824 Anna Kloos, geb./ged. Scherpenzeel 06/11-08-1799, ov. Renswoude 11-03-1837, dr. van Jan Nicolaas Kloos en Dirkje van Ooijk, tr. (2) Renswoude 04-06-1841 Nennetje Hazeleger, geb. Lunteren 27-06-1819, ov. Renswoude 24-02-1886, dr. van Willem Hendriksen Hazeleger en Willempje Jacobs Westeneng

Lidm. Scherpenzeel: Gerrit Schuurman van Rouwendaal, met attestatie van Utrecht 11-08-1823
Lidm. Scherpenzeel 04-04-1828: Anna Kloos hv Gerrit Schuurman van Rouwendaal.

 

Uit het 1e huw.:
1. Johannis Lambertus Schuurman van Rouwendal, geb./ged. Scherpenzeel 28-12-1824/30-01-1825, ov. Renswoude 18-04-1836
2. Jan Dirk Anthonie Schuurman van Rouwendal, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/06-05-1827, volgt IV
3. Dirkje Schuurman van Rouwendal, geb. Renswoude 18-12-1828, dienstbaar te Amersfoort 1852, ov. Utrecht 30-05-1905, tr. Utrecht 02-06-1858 Johannes van der Burg, wed. Aletta Visser en Jacoba Visser, geb. Utrecht 1809, ov. Utrecht 15-10-1889, zn. van Cornelis van der Burg en Clasina Maree
4. doodgeb. kind, ov. Renswoude 10-12-1830
5. Anna Elisabeth Schuurman van Rouwendal, geb. Renswoude 17-12-1831, tr. Zuilen 16-12-1864 Johannes van den Tempel, geb. Zuilen 25-04-1838, zn. van Hermanus van den Tempel en Cornelia Verkroost
6. doodgeb. kind, ov. Renswoude 16-10-1833
7. Johanna Lamberta Schuurman van Rouwendal, geb. Renswoude 24-10-1836, ov. Utrecht 28-07-1883, tr. Utrecht 02-03-1870 Anthonie Johannes van Vreeswijk, geb. Utrecht 1835, ov. Utrecht 01-01-1884, zn. van Dirk J. van Vreeswijk en Helena de Pauw
Uit het 2e huw.:

8. Anthonie van Rouwendaal, geb. Renswoude 25-09-1841, voermansknecht, tr. Amsterdam 27-12-1866 Emmetje Koenders, geb. Utrecht 1840, dr. van Arnoldus Koenders en Anna Bel

In 1866 geeft Nonnetje Hazeleger, wed. Gerrit Schuurman van Rouwendaal, werkster te Renswoude toestemming voor het huwelijk van haar zoon Anthonie van Rouwendaal, voermansknecht te Amsterdam met Emmetje Koenders, dienstbaar te Amsterdam. (Not. Scherpenzeel 4139, nr. 40; 11-12-1866).

 

9. Gerrit Schuurman van Rouwendal, geb. Renswoude 22-03-1843, ov. Renswoude 30-03-1843
10. Willem van Rouwendal, geb. Renswoude 07-04-1845, bankwerker, ov. Renswoude 15-10-1899, tr. (1) Renswoude 16-07-1881 Alijda van Oostenbrugge, wed. Jorden Toewater, geb. Leusden 20-12-1847, ov. Renswoude 18-07-1893, dr. van Tijmen van Oostenbrugge en Aaltje de Kruif, tr. (2) Renswoude 02-11-1894 Teunisje van Veldhuizen, geb. Ede 1861, ov. Amersfoort (ingeschr. te Nijkerk) 09-11-1926, dr. van Aart van Veldhuizen en Jannigje Pol

Uit dit huw.:
1. Nennetje van Rouwendal, geb. Renswoude 12-09-1881, tr. Watergraafsmeer 16-08-1906 Jan Dijk, geb. Weststellingwerf 1882, vrachtrijder, zn. van Marten Dijk en Wijtske Timmerman
2. Anna Geertruida van Rouwendal, geb. Renswoude 21-08-1884, tr. Amsterdam 17-03-1921 Johannes Hendriks, wed. Sophia Maria Cornelia Oostwal, geb. Kampen 1888, kantoorbediende, zn. van Martinus Hendriks en Aaltjen Petersen
3. Gerritje Schuurman van Rouwendal, geb. Renswoude 12-091887, tr. (1) Amsterdam 17-02-1910 en gescheiden 18-07-1917 Jan Abraham Hermanus Lintvelt, geb. Amsterdam 1889, kleermaker, zn. van Jan Abraham Hermanus Lintvelt en Anna Juliana Kuckulus, tr. (2) Amsterdam 22-05-1919 Heertse Mol, geb. Bolsward 1892, kruidenier, zn. van Gosling Mol en Rinsina Maria Wilhelmina de Haan
4. Jacob van Rouwendal, geb. Renswoude 11-07-1892

11. Antje Schuurman van Rouwendal, geb. Renswoude 30-01-1849, ov. Renswoude 26-12-1849
12. Jakob van Rouwendal, geb. Renswoude 10-11-1850, koetsier, controleur gemeentetram, tr. (1) Amsterdam 03-05-1876 Aantje Kuil, geb. Arkel 1839, dr. van Arie Kuil en Elizabeth de Ridder, tr. (2) Amsterdam 18-05-1916 Elizabeth Lund, geb. Amsterdam 1864, dr. van Pieter Philip Lund en Arenda Johanna Gesina Bont
13. Anna Geertruida van Rouwendal, geb. Renswoude 23-03-1853
14. Gerrit van Rouwendal, geb. Renswoude 14-10-1857, arbeider, tr. Ede 17-08-1895 Willempje van de Pol, geb. Ede 1857, dr. van Evert van de Pol en Derkje van Beek

IV
Jan Dirk Antonie van Rouwendal, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/06-05-1827, smid, smidsknecht, arbeider, tuinman, ov. Utrecht 04-08-1916 tr. Scherpenzeel 09-11-1861 Hanna van Kooten, geb. Woudenberg 28-12-1823, ov. Scherpenzeel 04-05-1910, dr. van Willem van Kooten en Metje Middeldorp

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Hanna van Kooten.
Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Jan Dirk Rouwendaal.
Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Hanna van Kooten, samen met Jan Dirk Antonie Rouwendaal met attestatie vertrokken naar Woudenberg 06-01-1873, met attestatie van Woudenberg 22-08-1873.
In 1862 leent Hermanus Wagensveld, metselaar in de Knaapstraat onder Woudenberg f 200,= van Anthonie Jan Dirk van Rouwendal, smid te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 4; 13-01-1862).
In 1871 laat Harmen Veenendaal, z.b. te Scherpenzeel zijn testament maken. Jan Dirk Anthonie Rouwendal, daggelder te Woudenberg krijgt zijn bed met toebehoren. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 10; 01-03-1871).
In 1873 verkopen de erven van Dirk van den Top x Niesje van Deelen een huis, nr. 98, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 412,413, groot 0.07.00 ha., aan Jan Dirk Antonie van Rouwendal, arbeider te Woudenberg voor f 850,=. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 120; 26-02-1873).

 

Uit dit huw.:
1. Anton van Rouwendal, geb./ged. Scherpenzeel 22-03/27-04-1862, ov. Utrecht 03-03-1943, tr. Leersum 01-03-1889 Jannetje van Ree, geb. Leersum 1865, ov. Utrecht 09-02-1924, dr. van Jan van Ree en Jannetje Gerth
2. meisje, ov. Scherpenzeel 30-06-1863
3. Willem van Rouwendal, geb./ged. Scherpenzeel 04/30-10-1864, ov. Scherpenzeel 19-11-1874
4. Metje van Rouwendal, geb./ged. Scherpenzeel 27-02/31-03-1867, ov. Utrecht 07-09-1939, tr. Utrecht 05-11-1890 Johannes Cornelis Nebbeling, geb. Utrecht 1865, smid, ov. Utrecht 04-03-1933, zn. van Pieter Nebbeling en Cornelia Johanna Schuilenburg

Samengesteld door:
Henk van Woudenberg,
april 2012