VAN RAAIJ

 

Gijsbert van Raaij, een telg van de Edese familie Van Raaij, komt na zijn huwelijk in 1785 in Scherpenzeel wonen. Hij wordt de stamvader van een omvangrijke familie die nog steeds nakomelingen in Scherpenzeel, Renswoude en Woudenberg heeft.

 

I

Brandus van Raaij, tr. (1) Filipsje Cornelissen, tr. (2) Ede 14-07-1754 Hendrina Willems, geb. Bennekom

Uit het 2e huw.:

1. Willem van Raaij, ged. Ede 29-12-1754

2. Gijsbert van Raaij, ged. Ede 17-10-1756, volgt II

2. Philipsje van Raaij, ged. Ede 23-07-1758

3. Jochem van Raaij, ged. Ede 01-02-1761

4. Weimpje van Raaij, ged. Ede 01-02-1761

 

II

Gijsbert van Raaij, ged. Ede 17-10-1756, schoenmaker, tr. Scherpenzeel 04-09-1785 Geertrui Renes, ged. Scherpenzeel juli 1762, ov. Scherpenzeel 07-09-1836, dr. van Jan Gijsbertsz Renes en Lubberta Hendrina Wagensveld

Uit dit huw.:

1. Brand van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 22-12-1785/08-01-1786, volgt IIIa

2. Jan van Raaij, geb. Utrecht 1788, volgt IIIb

3. Kind, begr. Scherpenzeel 22-03-1803

 

IIIa

Brand van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 22-12-1785/08-01-1786, wolkammer/baardscheerder, ov. Scherpenzeel 08-10-1853, tr. Scherpenzeel (kerk) 07-10-1810 en (gerecht) 14-09-1810 Geertruij Scheerder, geb. Haarlem 1789, ov. Scherpenzeel 25-12-1866, begr. Glashorst, graf nr. 230, dr. van Helmig Scheerder en Adriana de Boer

Uit dit huw.:

1. Alida van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 18-01/10-02-1811

2. Gijsbertusvan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 21-06/05-07-1812, ov. Scherpenzeel 08-10-1813

3. Gijsjevan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 25-03/10-04-1814, ov. Leerdam 17-08-1893, tr. Frederik Johannes Hibbe, horlogemaker, zn. van Johan Heinrich Christoffel Hibbe en Alida Pieternel Renes

In 1835 geven Brand van Raaij, wolkammer x Geertrui Scheerder te Scherpenzeel toestemming voor het huw. van hun dochter Gijsje van Raaij met Fredrik Hibbe te Amsterdam, zoon van wijlen Johan Heinrich Christoffel Hibbe x Alida Pieternel Renes (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 34; 31-07-1835).

In 1836 laten Fredrik Hibbe, horlogemaker x Gijsje van Raaij te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 12 en 13; 02-03-1836).

                Kinderen in Scherpenzeel en Amersfoort

4. Wilhelmavan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 21-12-1815/07-01-1816, tr. Amersfoort 10-02-1838 Pieter Muller, geb. Beverwijk 1824, zn. van Jacob Muller en Elisabeth de Wolf

5. Jantjevan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 01/26-07-1818, tr. Naarden 07-06-1848 Hendricus Antonius van den Niewenhof, geb. Utrecht 1827, schipper, zn. van Anthonie van den Niewenhof en Maria Christina Kients

6. Adrianavan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 08-09/01-10-1820, tr. Antonie Mol, geb. Amsterdam 07-12-1827, zn. van Arie Mol en Antje Bouman

Lidm. Scherpenzeel 07-04-1839 Adriana van Raaij, met attestatie vertrokken naar Amsterdam 11-04-1846.

In 1850 geven Brand van Raaij, wolkammer x Geertrui Scheerder te Scherpenzeel toestemming voor het huw. van hun dochter Adriana van Raaij, z.b. te Amsterdam en Anthonie Mol, broodbakker te Amsterdam, zoon van wijlen Arie Mol x wijlen Antje Bouman (Not. Scherpenzeel 4131, geen acte; 05-02-1850).

Kinderen geboren te Scherpenzeel en Renswoude.

7. Willem Frederik van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 23-11/29-12-1822, volgt IVa

8. Lubberta Hendrina van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 07/20-05-1825

                Lidm. Scherpenzeel 30-03-1845: Barta van Raaij.

9. Gerard van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 14/30-09-1827, volgt IVb

10. jongen, doodgeb. Scherpenzeel 01-11-1829

11. jongen, doodgeb. Scherpenzeel 22-02-1831

 

IIIb

Jan van Raaij, geb. Utrecht ca. 1791, ov. 18-06-1815 (Slag bij Waterloo), tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 26-03-1811 Kaatje (Catharina) Valkenburg, geb./ged. Woudenberg 15-05/03-06-1792, ov. Woudenberg 19-04-1836, dr. van Cornelis Valkenburg en Arnolda Hinnekamp. Catharina, tr. (2) Scherpenzeel 29-04-1825 Mees/Melis Haverstee, geb./ged. Woudenberg 30-07/25-08-1799, zn. van Hendrik Haverstee en Gijsbertje van Hardeveld

Jan van Raaij ov. ??. Ingeschreven in de burg. stand op 27-10-1813: “door ontvangen missieve gebleeken als dat bij de batalje van Waterloo door trouw en dapperheid heeft uitgemunt en op het slagveld den dood heeft gevonden aan den daar bekomene wonden is overleeden Jan van Raaij, oud vijf en twintig jaar, in leven kanonnier bij de rijdende atellerij” Bij mijn weten de enige Scherpenzeler die bij de slag bij Waterloo is omgekomen.

Uit het 1e huw.:

1. Gijsbert van Raaij, geb./ged. Woudenberg 22-06/14-07-1811, volgt IVc

2. Neeltje van Raaij, geb. Woudenberg 02-05-1814, ged. Scherpenzeel 22-05-1814, ov. Scherpenzeel 05-02-1902, tr. Scherpenzeel 24-02-1832 Jan Companje, geb. Amsterdam (Zuiderkerk) 18-05-1810, wolkammer/gemeentebode/afslager, ov. Scherpenzeel 04-06-1894, zn. van Steven Companje en Dirkje Renes

                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1844: Neeltje van Raaij hv Jan Companje.

 

IVa

Willem Frederik van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 23-11/29-12-1822, wolkammer, ov. Scherpenzeel 11-02-1872, tr. Scherpenzeel 04-04-1850 Willemijntje Bakker, geb./ged. Scherpenzeel 02-01/03-02-1822, ov. Scherpenzeel 05-06-1870, dr. van Helmus Bakker en Cornelia Methorst

                Lidm. Scherpenzeel 30-03-1845: Willem Frederik van Raaij.

Lidm. Scherpenzeel 11-01-1848: Wilhelmina Bakker, met attestatie van Amersfoort.

In 1857 leent Willem Fredrik van Raaij, wolkammer te Scherpenzeel f 100,= van Hendrik van Overeem, landb. te Scherpenzeel. Onderpand: een nieuw gebouwd huis, zijnde twee woningen onder een dak, aan de straatweg, aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 798, groot 2 roeden, 55 ellen (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 29; 25-07-1857).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Willem Frederik van Raaij en Willemientje Bakker.

In 1867 verkoopt Willem Frederik van Raaij, wolkammer te Scherpenzeel een huis, wijk A nr. 3 en 3a, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 798, groot 2 roeden, 55 ellen, aan Gerard van Raaij, schilder te Scherpenzeel, voor f 630,=. Huis in eigen gebruik, kamer verhuurd voor 45 cent per week (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 41; 12-12-1867).

In 1873 vindt er verkoop van roerend goed plaats t.v.v. Geertruida van Raaij, dienstbaar te Scherpenzeel; Gerard van Raaij, schilder te Scherpenzeel als voogd van Gerrit Brand, Alida, Cornelia en Gerard van Raaij, mi.j. kinderen van wijlen Willem Frederik van Raaij x Willemina Bakker. Opbrengst: 119,05 (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 138; 01-08-1873).

Uit dit huw.:

1. Geertruidavan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 15/28-07-1850, ov. Driebergen 14-04-1927, tr. Zeist 24-10-1878 Justus Henricus van Zeijl, geb. Zeist 1842, zn. van Aart van Zeijl en Willemina Pijper

2. Wilhelmusvan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 20/31-08-1851, ov. Scherpenzeel 17-11-1853

3. Gerbrandvan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 07/26-12-1852, ov. Utrecht 02-01-1898, tr. (1) Zeist 08-08-1878 Wilhelmijntje Geijtenbeek, geb. Zeist 1855, dr. van Willem Geijtenbeek en Brandina van den Hoogen, tr. (2) 12-05-1880 Mijna Drewes, geb. Groningen 1843, dr. van Driewes Hindriks Drewes en Willemina de Vries

4. Wilhelmusvan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 30-12-1854/28-01-1855, ov. Scherpenzeel 11-03-1858

5. Alidavan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 29-11/28-12-1856, tr. Jutphaas 22-01-1879 Abraham van Tergouw, geb. Jutphaas 1858, ov. Utrecht 24-02-1929, zn. van Abraham van Tergouw en Maria Spies

6. Corneliavan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 26-12-1858/06-02-1859, ov. Utrecht 10-09-1889, tr. Utrecht 30-11-1887 Jacob Monné, wed. Margaretha Maria Bertha de Jong, geb. Utrecht 1851, zn. van Jacobus Monné en Cornelia Foks

7. Gerardvan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 19-01/24-02-1861

8. Albertusvan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 25-07/29-08-1863, ov. Scherpenzeel 14-02-1871

9. Jansjevan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 30-08/24-09-1865, ov. Scherpenzeel 05-01-1868

 

IVb

Gerard van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 14/30-09-1827, verver, huisschilder, ov. Scherpenzeel 26-04-1916, begr. Glashorst, graf nr. 230, tr. Scherpenzeel 20-11-1857 Johanna Magdalena Hulsman, geb. Loenen 1828, ov. Scherpenzeel 10-11-1919, begr. Glashorst, graf nr. 230, dr. van Harmen Hendrik Hulsman en Magdalena Stolte

                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1850: Gerard van Raaij.

In 1862 verkoopt Jan Veldhuizen, meester timmerman te Scherpenzeel aan Gerard van Raaij, meester schilder te Scherpenzeel een huis wijk A nr. 46, schuur, erf en tuin met vruchtbomen te S., sectie D 324,325, voor f 1700,=, waarvan f 400,= is betaald en f 1300,= wordt betaald door Willem Geurt Renes, rentmeester te Scherpenzeel namens Benudina Maria van Naamen x mr. Herman Royaards. Dit bedrag wordt omgezet in een hypotheek (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 47; 01-11-1862).

In 1867 verkoopt Willem Frederik van Raaij, wolkammer te Scherpenzeel een huis, wijk A nr. 3 en 3a, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 798, groot 2 roeden, 55 ellen, aan Gerard van Raaij, schilder te Scherpenzeel, voor f 630,=. Huis in eigen gebruik, kamer verhuurd voor 45 cent per week (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 41; 12-12-1867).

Uit dit huw.:

1. Gerbrand van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 09-03/03-04-1859, ov. Leusden 22-01-1946, tr. Loenersloot 04-01-1889 zijn nicht Magdalena Hulsman, geb. Loenersloot 1867, ov. Leusden 26-06-1933, dr. van Teunis Hulsman en Jannigje Doornenbal

                Lidm. Scherpenzeel 10-04-1881: Gerbrand van Raaij, met attestatie vertrokken naar Leusden 28-04-1885.

            Uit dit huw.:

1. Johanna Magdalena van Raaij, geb. Leusden 26-07-1889, tr. Leusden 14-11-1918 Gerard Timmerman, geb. Leusden 07-03-1890, zn. van Gerrit Timmerman en Klaasje Zeldenrijk

2. Teunis van Raaij, geb. Leusden 14-12-1890, schilder, tr. Renkum 28-10-1920 Dirkje van de Craats, geb. Haarlem 1893, dr. van Gerrit Jan van de Craats en Pietertje Jongman

3. Gerard van Raaij, geb. Leusden 18-06-1892, tr. Leusden 20-03-1924 Metje Kamerbeek, geb. Leusden 1902, dr. van Hendrik Kamerbeek en Aartje van Dijk

            4. Jansje van Raaij, geb. Leusden 26-07-1894

            5. Geertruida van Raaij, geb. Leusden 21-01-1897

6. Harmen Hendrik van Raaij, geb. Leusden 1905, tr. Hoogland 24-06-1931 Maria Stolp, geb. Hoogland 1906, dr. van Pieter Stolp en Hendrina Petronella Klinkvis

2. Magdalenavan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 08/30-09-1860, ov. Scherpenzeel 15-11-1860

3. Magdalena van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 28-10/24-11-1861, tr. Scherpenzeel 02-06-1888 Jan ten Brink, geb. Nigtevecht 1861, koopman, zn. van Cornelis ten Brink en Agie Stekelenburg

4. Geertruij van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 14-07/29-08-1863, ov. Scherpenzeel 07-02-1864

5. Hermen Hendrik van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 12-03/30-04-1865, schilder, ov. Scherpenzeel 04-10-1938, tr. Adriana van der Staaij, geb. Delft 1872, ov. Scherpenzeel 22-07-1943, dr. van Jan van der Staaij en Gerritje van der Kruijf

                Lidm. Scherpenzeel 27-03-1887: Herman Hendrik van Raaij.

            Uit dit huw.:

1. Gerard van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 17-02/29-03-1908

                               Lidm. Scherpenzeel 15-04-1951: Gerard van Raaij, met attestatie vertrokken naar Woudenberg                                21-10-1983.

2. Janvan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 08-03/25-04-1909

3. Gerbrandvan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 04-04/28-05-1911

4. Gerarda Johanna Magdalenavan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 22-06/31-08-1913

Lidm. Scherpenzeel 17-03-1940: Gerarda Johanna Magdalena van Raaij, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 21-10-1983.

6. Geertruida van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 20-08/30-09-1866, ov. Scherpenzeel 27-03-1919, begr. Glashorst, graf nr. 229, tr. Scherpenzeel 15-03-1906, gescheiden Utrecht 14-06-1917 (ingeschr. te Scherpenzeel) Jan Hendrik Verheul, geb. Wijk bij Duurstede 16-08-1868, huisschilder, zn. van Andries Verheul en Maria Johanna Gladbeek

                Lidm. Scherpenzeel 04-04-1890: Geertruida van Raaij, met attestatie vertrokken naar Utrecht naart 1906.

7. Jan Willem van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 31-03/23-05-1869, schilder, ov. Renswoude 17-02-1946, tr. Scherpenzeel 07-09-1893 Antje Ploeg, geb. Woudenberg 19-01-1867, ged. Scherpenzeel 31-03-1867, ov. Renswoude 17-12-1944, onderwijzeres, dr. van Wilhelmus Ploeg en Jannigje van Ginkel

                Lidm. Scherpenzeel 04-04-1890: Jan Willem van Raaij, met attestatie vertrokken naar Renswoude          04-10-1893.

            Uit dit huw.:

1. Gerard van Raaij, geb. Renswoude 20-02-1894, tr. Renswoude 12-04-1922 Antonia Cornelia van Harten, geb. Renswoude 1900, dr. van Gerard van Harten en Dientje van Egdom

            2. Jannigje van Raaij, geb. Renswoude 16-10-1895

            3. Johan Leendert van Raaij, geb. Renswoude 20-02-1897

8. Neeltje van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 20-05/02-07-1871, ov. Scherpenzeel 06-05-1919, begr. Glashorst, graf nr. 229, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel 21-03-1895: Neeltje van Raaij.

9. Mozesvan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 23-01/04-04-1875, ov. Scherpenzeel 23-04-1875, begr. Glashorst, graf nr. 230

 

IVc

Gijsbert van Raaij, geb./ged. Woudenberg 22-06/14-07-1811, wolkammersknecht/wolkammer, ov. Scherpenzeel 24-08-1885, tr. Scherpenzeel 09-08-1844 Aaltje Middeldorp/Velthuizen, geb. Woudenberg 27-01-1819, ov. Scherpenzeel 17-02-1900, dr. van Wolbert Middeldorp/Velthuizen en Christina van Essen

                Lidm. Scherpenzeel 28-03-1841: Gijsbert van Raaij.

Uit dit huw.:

1. Jan Jacobvan Raai(j), geb./ged. Scherpenzeel 01-01/02-02-1845, timmerman, ov. Woudenberg 14-04-1910, tr. Ede 15-07-1871 Johanna Schreuder, geb. Ede 1845, ov. Langbroek (ingeschr. te Woudenberg) 14-12-1916, dr. van Berendina Schreuder

            Lidm. Scherpenzeel 25-04-1867: Jan Jakob van Raaij, met attestatie vertrokken naar Woudenberg          03-09-1870.

            Uit dit huw.:

1. Alijda van Raai, geb. Ede 1873, tr. Woudenberg 11-02-1910 Marinus van Kalkeren, geb. Maurik 1874, zn. van Joost van Kalkeren en Maria van den Berg

2. Hendrica van Raai, geb. Ede 1874, tr. Woudenberg 10-04-1890 Albertus Goudkuil, geb. Woudenberg 06-02-1872, zn. van Abraham Goudkuil en Oetje van Domselaar

3. Gijsbertje van Raai, geb. Ede 1877, tr. Woudenberg 06-02-1902 Leendert Oudenaarden, geb. Krimpen aan den Lek 1880, zn. van Johannes Oudenaarden en Margaretha Drapers

4. Jannetjevan Raai, geb. Woudenberg 18-07-1879, tr. Woudenberg 04-01-1902 Jan Willem Groeneveld, geb. Bodegraven 1882, zn. van Gerrit Groeneveld en Jannigje Pieternella Hogendoorn

5. Jan Jacob van Raai, geb. Woudenberg 25-07-1884, tr. Woudenberg 24-02-1911 Jacoba Steinmann, geb. Woudenberg 03-11-1887, dr. van Gijsbert Steinmann en Anna Gazenbeek

6. Jan Dirk van Raai, geb. Woudenberg 21-04-1887, tr. Scherpenzeel 07-08-1915 Evertje Hooijer, geb. Barneveld 1890, dr. van Berend Hooijer en Willemijntje van de Lagemaat

2. Willemvan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 23-01/22-02-1846, ov. Scherpenzeel 25-03-1846

3. Willemijntjevan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 09/31-01-1847, ov. Scherpenzeel 13-11-1847

4. Wouterusvan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 06/26-03-1848, ov. Scherpenzeel 09-11-1849

5. Cornelisvan Raaij, geb. Scherpenzeel 01-03-1849, ov. Scherpenzeel 08-02-1850

6. Cornelisvan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 12/30-03-1851, volgt V

7. Christinavan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 01/30-01-1853, ov. Scherpenzeel 08-11-1853

8. Stijntjevan Raaij, geb. Scherpenzeel 05-08-1855, ov. Scherpenzeel 22-08-1855

9. Wouterusvan Raaij, geb. Scherpenzeel 13-09/03-11-1861, ov. Scherpenzeel 04-01-1885

 

V

Cornelisvan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 12/30-03-1851, ov. Scherpenzeel 07-09-1930, begr. Glashorst, graf nr. 145, tr. Scherpenzeel 01-10-1874 Aaltje van de Wal, geb. Nijkerk 1851, ov. Scherpenzeel 24-12-1902, dr. van Gerrit van de Wal en Jannetje van Dasler

                Lidm. Scherpenzeel 23-03-1884: Cornelis van Raaij.

Uit dit huw.:

1. Gijsje van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 27-10/29-11-1874

2. Gerrit van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 10-01/27-02-1876, volgt VI

3. meisje, doodgeb. Scherpenzeel 11-08-1879

4. Jan van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 31-10/26-12-1880, tr. Woudenberg 02-03-1917 Aartje Jansen, geb. Woudenberg 07-04-1891, dr. van Aart Jansen en Maria Polman

5. Aaltje van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 24-08/19-10-1884, tr. Scherpenzeel 10-06-1905 Gerrit van Egdom, geb. Leusden 28-03-1882, timmerman, zn. van Gerrit van Egdom en Jantje van Veldhuizen

6. Wouterus van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 13-04/30-09-1888

7. Hendrik van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 04/28-09-1890, tr. Veenendaal 13-05-1916 Margretha Cornelia de Kleuver, geb. Veenendaal 1890, dr. van Marinus de Kleuver en Hendrica Kok

            Uit dit huw.:

1. Aaltje van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 14-03/27-05-1917, tr. Scherpenzeel 12-12-1946 Marinus Willem Buddingh, geb. Scherpenzeel 1911, fruitteler, zn. van Cornelis Buddingh en Helena Verweij

2. Marinus van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 13-09/24-11-1918

3. Cornelisvan Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 06-07/30-09-1923

4. Hendrikvan Raaij, geb. Renswoude 27-11-1930, ged. Scherpenzeel 01-03-1931

8. Cornelia van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 30-04/17-06-1894, tr. Scherpenzeel 29-01-1916 Jan Hendrik Kuiter, geb. Apeldoorn 1892, machinist, zn. van Harmen Hendrik Kuiter en Jannetje Pater

 

VI

Gerrit van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 10-01/27-02-1876, arbeider/landbouwer, ov. Scherpenzeel 10-05-1946, tr. Scherpenzeel 03-11-1900 Lubertha Hazeleger, geb. Barneveld 1877, ov. Scherpenzeel 11-10-1943, dr. van Hendrik Hazeleger en Lubertha van de Berkt

Uit dit huw.:

1. Hendrik Cornelis van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 12/31-03-1901

2. Albertus van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 15-06/27-07-1902

3. Cornelis van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 27-06/06-09-1903

4. Lubertha van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 18-08/25-09-1904, tr. Scherpenzeel 09-10-1930 Johannes Willem van Veenendaal, geb. Soest 1902, monteur, zn. van Jan van Veenendaal en Gerritje van Voorthuysen

5. Gerard van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 04-03/01-04-1906

6. Melisje van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 26-10/01-12-1907, ov. Chur, Zwitserland 28-10-1948, tr. Scherpenzeel 26-01-1933 Adrianus Cornelis ter Burg, geb. Woudenberg 1905, opperman, zn. van Adrianus Cornelis ter Burg en Cornelia Ederveen

7. Gerritje van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 09-02/26-04-1914, ov. Scherpenzeel 07-09-1923

8. Aaltje van Raaij, geb./ged. Scherpenzeel 09-02/28-04-1918

 

 

 

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

oktober 2008