STUIVENBERG

De oorsprong van de twee Scherpenzeelse takken van de familie Stuivenberg komt bijeen in Veenendaal aan het eind van de 17e eeuw. Nakomelingen van twee broers, Cornelis en Henrick komen uiteindelijk in Scherpenzeel terecht.

In 1794 komt Cornelis Cornelissen Stuivenberg vanuit Veenendaal naar Scherpenzeel om daar met Margrita Lagerweij te trouwen. Hij zal niet meer weg gaan. Rond 1820 verdwijnen de nakomelingen.

De tweede tak arriveert in 1907 in Scherpenzeel in de persoon van Aart Stuivenberg en zijn vrouw Maria Jacoba Mark. De Stuivenbergen die er nu wonen zijn allemaal nakomelingen van dit echtpaar.

I

Henricks Claesz (Stuivenberg), tr. Veenendaal 26‑05‑1678 (att. van Rhenen) Henrickje Jans, van Achterberg

Uit dit huw.:

1. Cornelis Hendricksz, ged. Rhenen 09-02-1679, won. in ´t Veen, volgt IIa

2. Rijck Hendricksz, ged. Veenendaal 23‑10‑1681, won. Stichts Veenendaal

3. Stijntien Hendricks, ged. Veenendaal 31‑08‑1684, won. Gelders Veenendaal

4. Jannetien Hendricks, ged. Veenendaal 17‑03‑1687

5. Claas Hendricksz, ged. Veenendaal 27‑10‑1689

6. Henrick Hendricksz, ged. Veenendaal 05‑02‑1693, volgt IIb

7. Albertie Hendricks, ged. Veenendaal 17‑04‑1698

IIa

Cornelis Hendricksz (Stuivenberg), ged. Rhenen 09-02-1679, tr. Veenendaal 24-09-1702 Aartje Berends van Engelenburg, ged. Veenendaal 15-02-1680, dr. van Barend Hendriks van Engelenburg en Gijsbertien Franken

Uit dit huw.:

1. Jan Cornelissen Stuivenberg, ged. Veenendaal 15‑07‑1703, op stroom geboren, volgt IIIa

2. Gijsbertijn Cornelissen Stuivenberg, ged. Veenendaal 24‑05‑1705, won. Gelders Veenendaal

3. Hendrijntje Cornelissen Stuivenberg, ged. Veenendaal 11‑09‑1707

4. Annegje Cornelissen Stuivenberg, ged. Veenendaal 27‑10‑1709

5. Hendrikje Cornelissen Stuivenberg, ged. Veenendaal 05‑06‑1712

6. Hendrik Cornelissen Stuivenberg, ged. Veenendaal 22‑04‑1714

7. Hendrik Cornelissen Stuivenberg, ged. Veenendaal 29‑08‑1717, won. Stichts Veenendaal

IIIa

Jan Cornelissen Stuivenberg, ged. Veenendaal 15‑07‑1703, tr. Veenendaal (3e gebod) 03-12-1724 Annetje Eijkeveld, ged. Veenendaal 18-04-1706, dr. van Cornelis Sandersz van Eijkeveld en Aartje Hendriks van Stuijvenberg

Uit dit huw.:

1. Aartje Jans Stuijvenberg, ged. Veenendaal 25‑03‑1725, won. Stichts Veenendaal

2. Hendrijntje Jans Stuijvenberg, ged. Veenendaal 20‑10‑1726

3. Cornelis Jansz Stuijvenberg, ged. Veenendaal 13‑11‑1729, volgt IVa

4. Hendrik Jansz Stuijvenberg, ged. Veenendaal 09‑10‑1735, varende ’t scheep

5. Gijsbert Jansz Stuijvenberg, ged. Veenendaal 02‑11‑1738

 

IVa

Cornelis Jansz Stuijvenberg, ged. Veenendaal 13‑11‑1729, tr. Veenendaal 09-09-1759 Cornelia Cornelissen van Hoeven, wed. van Harmen Jansen, ged. Veenendaal 21-11-1728, dr. van Cornelis Hendriksz van Hoeven en Dirkje Roelofs de Loos

Uit dit huw.:

1. Annigje Cornelissen Stuivenberg, ged. Veenendaal 06‑01‑1760, won. Gelders Veenendaal

2. Hendrijntje Cornelissen Stuivenberg, ged. Veenendaal 20‑09‑1761, won. Stichts Veenendaal

3. Cornelis Cornelissen Stuivenberg, ged. Veenendaal 10‑03‑1765, volgt Va

4. Dirkje Cornelissen Stuivenberg, ged. Veenendaal 22‑11‑1767

 

Va

Cornelis Cornelissen Stuivenberg, ged. Veenendaal 10‑03‑1765, wolkammer, ov. Scherpenzeel 10-03-1823, tr. Scherpenzeel 04-05-1794  Margrita Lagerweij, geb./ged. Scherpenzeel 23/26-11-1775, ov. Scherpenzeel 29-05-1822, dr. van Gerrit Cornelisz Lagerweij en Huibertje

Bouwman

Personen die van elders naar Scherpenzeel zijn gekomen: Cornelis Stuivenberg, van Veenendaal, 1795(HGS 156, kasboek diaconie 1763-1819, fol. 82).

Lidm. Scherpenzeel 08-04-1796: Cornelis Stuivenberg en Margarita Lagerweij.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Cornelis Stuivenberg en Margarita Lagerweij

Uit dit huw.:

1. kind, begr. Scherpenzeel 29-08-1795

2. Cornelis Stuivenberg, geb./ged. Scherpenzeel 12/26-02-1797, begr. Scherpenzeel 10-09-1798

3. Huijbertje Stuivenberg, geb./ged. Scherpenzeel 24-06/06-07-1799, ov. Utrecht 19-10-1859, tr. Willem Kenting

4. Cornelia Stuivenberg, geb./ged. Scherpenzeel 09/26-01-1803, ov. Utrecht 12-03-1855, tr. Utrecht 04-06-1834 Gerrit van der Burg, geb. Utrecht 1811, zn. van Cornelis van der Burg en Aletta Maas

            Kind:

            Gijsbert Stuivenberg, geb./ged. Scherpenzeel 26-12-1822/16-03-1823

5. Gerritje Stuivenberg, geb./ged. Scherpenzeel 17-01/02-02-1806, ov. Utrecht 02-06-1854, tr. Utrecht 30-11-1836 Antonie van Rooijen, geb. Utrecht 1809, zn. van Jacobus van Rooijen en Clasina de Swart

6. Dirkje Stuivenberg, geb./ged. Scherpenzeel 16-09/08-10-1809, ov. Utrecht 20-11-1846, tr. Utrecht 11-05-1842 Jan de Wolff, geb. Utrecht 1822, zn. van Jan de Wolff en Hendrika de Zwart

7. Cornelis Stuivenberg, geb./ged. Scherpenzeel 25-02/20-03-1814

IIb

Hendrik Hendricksen, ged. Veenendaal 05‑02‑1693, tr Veenendaal (3e gebod) 10‑12‑1719 Rijkje Teunisse Bouman, dr. van Teunis Teunisz Bouman en Neeltje Roelofsen van Hardeveld

Uit dit huw.:

1. Hendrik Stuivenberg, ged. Veenendaal 01‑09‑1720, won. Stichts Veenendaal, volgt IIIb

2. Teunis Stuivenberg, ged. Veenendaal 09‑11‑1721, varende

IIIb

Hendrik Stuivenberg, ged. Veenendaal 01‑09‑1720, soldaat in ’t reg. van de brig. van Grotenraij, in garnizoen te Arnhem, won. Veenendaal, tr. Veenendaal (3e gebod) 11‑10‑1744 Jannigje van Asperen

Uit dit huw.:

1. Hendrijntje Stuivenberg, ged. Veenendaal 05‑11‑1744, won. Gelders Veenendaal (13 weken)

2. Cornelia Stuivenberg, ged. Veenendaal 07‑08‑1745

3. Cornelia Stuivenberg, ged. Veenendaal 07‑09‑1748

4. Hendrik Stuivenberg, ged. Veenendaal 25‑01‑1750, won. Stichts Veenendaal, volgt IVb

IVb

Hendrik van Stuijvenberg, ged. Veenendaal 25‑01‑1750, tr. Veenendaal 01‑10‑1769 Aelbertje Diepeveen, ov. Veenendaal 05-05-1831, dr. van Willem Diepeveen en Hillegonda van den Berg

Uit dit huw.:

1. Hendrik Stuivenberg, ged. Veenendaal 15‑07‑1770, won. Gelders Veenendaal

2. Jannigje Stuivenberg, ged. Veenendaal 28‑07‑1771, won. Stichts Veenendaal

3. Jannigje Stuivenberg, ged. Veenendaal 27‑12‑1772

4. Willem Stuivenberg, ged. Veenendaal 02‑01‑1774

5. Hendrik Stuivenberg, ged. Veenendaal 03‑03‑1776, volgt Vb

6. Jan Stuivenberg, ged. Veenendaal 09‑12‑1777 Gld.

7. Jan Stuivenberg, ged. Veenendaal 05‑09‑1779 St.

8. Klaas Stuivenberg, ged. Veenendaal 07‑10‑1781

9. Hillegonda Stuivenberg, ged. Veenendaal 07‑11‑1784

10. Jannigje Stuivenberg, ged. Veenendaal 24‑02‑1788

11. Gijsbertje Stuivenberg, ged. Veenendaal 21‑03‑1790

Vb

Hendrik Stuivenberg, ged. Veenendaal 03‑03‑1776, ov. Veenendaal 24-11-1843, tr. (1) Elizabeth van Ginkel, ged. Amerongen 24-07-1785, ov. Veenendaal 21-10-1822, dr. van Jan Tijssen van Ginkel en Johanna Dirks Lagemaat, tr. (2) Veenendaal 06-04-1826 Hendrikje Vink, ged. Veenendaal 05-11-1797, ov. Veenendaal 13-06-1846, dr. van Klaas Vink en Jannetje Gerritse

Uit het 1e huw.:

1. Jannetje Stuivenberg, geb./ged. Veenendaal 03/16‑09‑1810

2. Hendrika Stuivenberg, geb. Veenendaal 09-02-1813

3. Joannes Stuivenberg, geb. Veenendaal 13-01-1815

4. Albertina Stuivenberg, geb. Veenendaal 03-01-1817

5. Jan Stuivenberg, geb. Veenendaal 02-02-1819

6. Jan Stuivenberg, geb. Veenendaal 20-03-1820, volgt VI

7. Elisabeth Stuivenberg, geb. Veenendaal 11-09-1822

VI

Jan Stuivenberg, geb. Veenendaal 20-03-1820, stoelenmatter, ov. Veenendaal 26-12-1903, tr. Veenendaal 10-10-1846 Aartje van Gulijk, geb. Veenendaal 27-06-1826, ov. Veenendaal 01-04-1905, dr. van Cornelis van Gulijk en Gerarda Diepeveen

Uit dit huw.:

1. Hendrik Stuivenberg, geb. Veenendaal 19-02-1849

2. Cornelis Stuivenberg, geb. Veenendaal 21-07-1851

3. Gerardus Stuivenberg, geb. Veenendaal 24-09-1854, volgt VII

4. Jan Stuivenberg, geb. Veenendaal 21-10-1857

5. Hendricus Stuivenberg, geb. Veenendaal 18-08-1860

6. Elizabeth Stuivenberg, geb. Veenendaal 18-12-1865

7. Hendrica Stuivenberg, geb. Veenendaal 25-06-1869

VII

Gerardus Stuivenberg, geb. Veenendaal 24-09-1854, koopman in glas en aardewerk, ov. Amersfoort 28-02-1930, tr. (1) Veenendaal 02-08-1879 Geurtje Blom, geb. Veenendaal 1857, ov. Veenendaal 26-09-1895, dr. van Jan Blom en Dirkje Alberti, tr. (2) Veenendaal 10-12-1898 Cornelia Rijkje Johanna Wildeman, geb. Rhenen 14-12-1858 te, ov. Utrecht 22-04-1933, dochter van Jan Wildeman en Grietje Klomp

Uit het 1e huw.:

1. Dirk Jan Stuivenberg, geb. Veenendaal 29-12-1877

                Erkend bij huwelijk.

2. Aart Stuivenberg, geb. Veenendaal 03-04-1880, volgt VIII

3. Johanna Gijsberta Stuivenberg, geb. Veenendaal 1882

4. Geurtje Stuivenberg, geb. Veenendaal 27-05-1886

Uit het 2e huw.:

5. Cornelis Stuivenberg, geb. Veenendaal 13-04-1905

VIII

Aart Stuivenberg, geb. Veenendaal 03-04-1880, koperslager, ov. Amersfoort 11-11-1976, tr. Veenendaal 28-10-1905 Maria Jacoba Mark, geb. Veenendaal 01-03-1882, ov. Scherpenzeel 17-09-1958, dr. van Isaäc Mark en Gerritje Schuring

Lidm. Scherpenzeel: Aart Stuivenberg, met attestatie van Loenen a/d Vecht 07-01-1908, opm.: ‘overgegaan tot de Geref. Kerken 25-01-1916’

Lidm. Scherpenzeel: Maria Jacoba Mark, met attestatie van Veenendaal 19-12-1907, met attestatie vertrokken naar Nijmegen aug. 1908.

Lidmaten Geref. Kerk Scherpenzeel: Aart Stuivenberg, uit de Herv. Kerk overgekomen 13-02-1916.

Lidmaten Geref. Kerk Scherpenzeel: Maria Jacoba Mark, uit de Herv. Kerk overgekomen 02-11-1919, x A. Stuivenberg.

Uit dit huw.:

1. Gerardus Stuivenberg, geb. Veenendaal 20-07-1906, tuinder, ov. Scherpenzeel 28-07-1990, tr. Scherpenzeel 04-02-1937 Hillegonda Dekker, geb. Hoogeveen 16-04-1904, ov. Scherpenzeel 31-01-1988, dr. van Albert Dekker en Hillegonda Otten

Doopboek Geref. Kerk Scherpenzeel: met de vader meegekomen uit de Herv. Kerk febr. 1916; met attestatie vertrokken naar Molenaarsgraaf 25-06-1923 met attestatie van Molenaarsgraaf 11-04-1926, met attestatie vertrokken naar Gorinchem 15-12-1926, met attestatie van Gorinchem 20-03-1927, x H. Dekker.

Lidm. Geref. Kerk Scherpenzeel 26-10-1941: Gerardus Stuivenberg.

Uit dit huw.:

1. Aart Stuivenberg, geb. Woudenberg 01-09-1938, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 02-10-1938, tr. A.D. van Amerongen

2. Albert Stuivenberg, geb. Scherpenzeel 17-07-1941, tr. Jannie Sukkel

2. Isaac Stuivenberg, geb./ged. Scherpenzeel 19-02/29-03-1908, tuinder, ov. Scherpenzeel 20-08-1985, tr. Johanna Heesbeen, geb. Utrecht 05-12-1912, ov. Zilverschoon 24-06-2005

Doopboek Geref. Kerk Scherpenzeel: met de vader meegekomen uit de Herv. Kerk febr. 1916.

Lidm. Geref. Kerk Scherpenzeel 24-04-1932: Isaäc Stuivenberg, x J. Heesbeen

Uit dit huw.:

1. Aart Stuivenberg, geb. Woudenberg 07-11-1938, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 27-11-1938, tr. Amersfoort 23-06-1946 Willempje Dunk, geb. Amersfoort 28-01-1944

2. Teunisje Stuivenberg, geb. Woudenberg 30-06-1941, tr. Scherpenzeel 01-12-1967 Frits Langeveld, geb. 20-05-1943

3. Arnold Stuivenberg, geb. Woudenberg 06-08-1942, ov. Elst 14-06-2006, tr. Zuilen 30-03-1966 Emma Hilda Bomas, geb. Zuilen 09-01-1945

4. Johan (Joop) Stuivenberg, geb. Woudenberg 13-12-1943, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 09-01-1944, tr. Zuilen 16-11-1966 Henderika Gerritsen, geb. Zuilen 11-03-1944

5. Maria Jacoba (Riet) Stuivenberg, geb. Woudenberg 03-03-1946, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 17-03-1946, tr. Scherpenzeel 03-03-1978 Johannes van der Wel, geb. Naaldwijk 16-12-1947

6. Antonia (Tonnie) Stuivenberg, geb. Woudenberg 02-03-1947, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 16-03-1947, tr. Scherpenzeel 02-05-1967 Frans Nijsbert de Kogel, geb. Utrecht 06-08-1946

7. Gerard Stuivenberg, geb. Woudenberg 06-11-1948, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 21-11-1948

8. Beatrix (Trix) Stuivenberg, geb. Woudenberg 31-01-1950, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 19-02-1950, tr. Scherpenzeel 30-12-1969 Bernhard Gerritsen, geb. Zuilen 29-06-1947

9. Geurtje (Margreet) Stuivenberg, geb. Woudenberg 20-08-1951, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 02-09-1951

10. Gerrit Stuivenberg, geb. Woudenberg 29-05-1953, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 07-06-1953

11. Geertruida (Truus) Stuivenberg, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 21-08-1955

3. Cornelis Stuivenberg, geb./ged. Scherpenzeel 07/29-08-1909, volgt IX

Doopboek Geref. Kerk Scherpenzeel: met de vader meegekomen uit de Herv. Kerk febr. 1916.

4. Gerrit Stuivenberg, geb./ged. Scherpenzeel 26-05/25-06-1911, tuinder, tr. Scherpenzeel 14-05-1936 Gerarda Burger, geb. ’s-Gravenzande 1913, ov. 14-01-2001, dr. van Dirk Burger en Elisabeth de Zoete

Doopboek Geref. Kerk Scherpenzeel: met de vader meegekomen uit de Herv. Kerk febr. 1916.

Lidmaten Geref. Kerk Scherpenzeel 26-07-1936: Gerrit Stuivenberg, met attestatie vertrokken naar ’s-Gravenzande 16-02-1930, met attestatie van ’s-Gravenzande 15-11-1931, x G. Burger.

Uit dit huw.:

1. Maria Elisabeth Stuivenberg, geb. Woudenberg 13-10-1937, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 31-10-1937, tr. Cornelus Bax

2. Dirk Gerardus Stuivenberg, geb. Woudenberg 16-12-1939, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 14-01-1940, tr. Nel Wagter

3. Bep Stuivenberg, tr. Wilfred Thompson

4. Gerda Stuivenberg, tr. Keith Thompson

5. Aart Stuivenberg, geb. Woudenberg 09-05-1944, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 21-05-1944, tr. Kathryn Karen Ketchington

5. Geurtje Stuivenberg, geb./ged. Scherpenzeel 19-01/23-02-1913, ov. Scherpenzeel 21-01-1959

Doopboek Geref. Kerk Scherpenzeel: met de vader meegekomen uit de Herv. Kerk febr. 1916.

Lidmaten Geref. Kerk Scherpenzeel 29-04-1934: Geurtje Stuivenberg, met attestatie vertrokken naar Zeist 08-07-1934.

6. Jacoba Stuivenberg, geb./ged. Scherpenzeel 01/28-03-1915, ov. Scherpenzeel 05-05-2005, tr. Scherpenzeel 20-04-1939 Hendrikus Albertus Kleinveld, geb. Woudenberg 01-07-1913, chauffeur, ov. Scherpenzeel 24-06-1977, zn. van Albertus Kleinveld en Willemijntje van de Peut

Doopboek Geref. Kerk Scherpenzeel: met de vader meegekomen uit de Herv. Kerk febr. 1916.

Lidmaten Geref. Kerk Scherpenzeel 07-05-1939: Jacoba Stuivenberg, met attestatie vertrokken naar Zeist 01-12-1935, met attestatie van Zeist 26-07-1936, x H.A. Kleinveld.

7. Johanna Gijsberta Stuivenberg, geb./ged. Scherpenzeel 31-05/17-06-1917, ged. Geref Kerk 17-06-1917, ov. Scherpenzeel 29-12-2003, tr. Scherpenzeel 16-08-1951 Teunis Hulstein, geb. Ede 10-03-1912, ov. Scherpenzeel 10-02-2000

Lidmaten Geref. Kerk Scherpenzeel 10-10-1943: Johanna Gijsberta Stuivenberg.

8. Aart Stuivenberg, geb./ged. Scherpenzeel 09-09/02-11-1919, tr. Scherpenzeel 03-02-1944 Dina Gerritje Antonia van Schaik, geb. Woudenberg 20-04-1914, ov. Scherpenzeel 07-10-2000, dr. van Jan Willem van Schaik en Alberta Inkenhaag

Lidmaten Geref. Kerk Scherpenzeel 10-10-1943: Aart Stuivenberg, met attestatie vertrokken naar Harderwijk 07-11-1938, militair, met attestatie van Deventer 14-01-1940.

Uit dit huw.:

1. André Stuivenberg, geb. Woudenberg 06-01-1948, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 25-01-1948, tr. Aalsmeer 23-06-1976 Cornelia Jacoba Uithol, geb. Amsterdam 17-05-1952

2. Theo Jan Willem Stuivenberg, geb. Woudenberg 16-02-1951, ged. Geref Kerk Scherpenzeel 04-03-1951 en Anne Maria van der Velde, geb. ´s-Gravenhage 07-05-1954

9. Marinus Jacobus Stuivenberg, geb. Scherpenzeel 31-07-1922, ged. Geref Kerk 27-08-1922, tr. Chatham, Otario, Canada 19-10-1954 Doetje Dijkstra, geb. Ferwerd 21-11-1925

Uit dit huw.:

            1. Tina Stuivenberg, geb. Chatham 14-10-1955, tr. 04-04-1987 Ralph Clarene Vyn

2. Arthur Stuivenberg, geb. Chatham 07-01-1957, tr. Calgary 01-07-1983 Dorothy Agnes van Harten

3. Maria Gretha Stuivenberg, geb. Chatham 01-08-1959, tr. Chatham 18-02-1984 Russell Glenn Reid

4. Herieta Stuivenberg, geb. Chatham 22-07-1967, tr. 03-08-2002 Patrick Davis Bowes

10. Gerritje Stuivenberg, geb. Scherpenzeel 16-05-1924, ged. Geref Kerk: 15-06-1924, tr. Amsterdam 08-09-1965 Arie du Cloo, geb. 22-08-1916, ov. Amsterdam 11-04-2000

IX

Cornelis (Knelis) Stuivenberg, geb. Scherpenzeel 07-08-1909, ov. Woudenberg 10-08-1990, tr. Nieuwland 28-09-1934 Dirkje Johanna (Dirkje) Henzen, geb. Westervoort 02-07-1907, ov. Woudenberg 27-06-1996, dr. van Jacobus Hendrik Henzen en Johanna Wamsteker

Lidmaten Geref. Kerk Scherpenzeel 24-02-1932: Cornelis Stuivenberg, x D.J. Henzen

In 1934 huurt Cornelis Stuivenberg 1.88.20 ha. land met huis en kwekerij behorende bij Nieuw Voskuilen, eerst van Gerrit Wolswinkel, later van Hendrik Wolswinkel, zijn zoon.

Cornelis  Stuivenberg zat van 1946-1974 voor de ARP in de gemeenteraad van Woudenberg. Hij zat ook in de kerkenraad.

Uit dit huw.:

1. Aart Stuivenberg, geb. Woudenberg 29-04-1936, ged. in de Geref Kerk Scherpenzeel 24-05-1936, ov. Woudenberg 17-06-2007, begr. Woudenberg 22-06-2007, tr. Woudenberg 20-05-1965 Cornelia Lambertha (Corrie) Lagerweij, geb. Renswoude 03-08-1943, dr. Gerard Lagerweij en Hendrieka de Leeuw

2. Jacobus Hendrik (Co) Stuivenberg, geb. Woudenberg 03-07-1937, ged. in de Geref Kerk Scherpenzeel 29-08-1937, ov. Woudenberg 07-04-2007

3. Cornelis (Cor) Stuivenberg, geb. Woudenberg 10-10-1939, ged. in de Geref Kerk Scherpenzeel 29-10-1939, tr. Woudenberg 06-04-1966 Cornelia Johanna (Corrie) van Huigenbosch, geb. Woudenberg 13-11-1942, dr. van Willem van Huigenbosch en Gerritje de Greef

4. Dirk Johan (Dirk) Stuivenberg, geb. Woudenberg 06-05-1942, tr. Scherpenzeel 30-06-1967 Willemijntje (Wil) Stam, geb. Woudenberg 11-07-1944, dr. van Samuël Stam en Maagje van Beek

5. Maria Jacoba Stuivenberg, geb. Woudenberg 15-06-1943, vrijwel direct na de geboorte overleden

6. Marinus Jacobus Stuivenberg, geb. Woudenberg 07-09-1944, ged. in de Geref Kerk Scherpenzeel 24-09-1944, ov. Woudenberg 24-10-1945

7. Marinus Jacobus (Rien) Stuivenberg, geb. Woudenberg 01-09-1946, ged. in de Geref Kerk Scherpenzeel 15-09-1946, tr. Schoonebeek14-05-1969 Roelie Vrielink, geb. Dalen17-05-1947, dr. van Henderikus Vrielink en Hanna Sassen

8. Johannes (Johan) Stuivenberg, geb. Woudenberg 14-02-1949, ged. in de Geref Kerk Scherpenzeel 27-02-1949, ov. Zeist 16-12-2002, tr. Woudenberg 02-10-1973 Annemarie Louise (Loes) ter Denge, geb. Leimuiden 01-02-1951, dr. van Bernardus Hermanus ter Denge en Etme Irene Waleson

9. Benjamin (Ben) Stuivenberg, geb. Woudenberg 20-05-1950, ged. in de Geref Kerk Scherpenzeel 04-06-1950, tr. Woudenberg 17-12-1974 Ingrid Rijksen, geb. Ede 07-05-1955, dr. van Cornelis Johannes Rijksen en Hendrika Versteeg

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

oktober 2008