Stork/Sturk (1)

I

Peter Hendriksen, van Veenendaal, won. Moorst, tr. Scherpenzeel 22-10-1682 Annetje Jansen Swart, van Scherpenzeel, won. Moorst

Uit dit huw.:

1. Anna Petersen Stork

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Annetje Petersdr, dienstmeid van Willem Oevelaer aan de Holevoet.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Anna Petersz Storck, ov. (voor 1763) en Evertje Gerritz, wed.

Storck.

2. Jan Petersen Stork, ged. Scherpenzeel 04-07-1686, volgt II

3. Gijsbertje Petersen, ged. Scherpenzeel 29-07-1688

4. Hendrick Petersen, ged. Scherpenzeel 29-06-1690

5. Hendrickje Peters, ged. Scherpenzeel 23-10-1692

6. Derck Petersen Storck, ged. Scherpenzeel 17-05-1696, ws. ongehuwd

Lijst van personen boven de 15 jaar. 1741/42: Arris van ‘t Willaar, 4 en Derck Petersen Storck, 2. Zij wonen in (1832) D 362,363. oosteinde zuidzijde (Westerholt 013-34).

7. Johannes/Hannes Petersen, ged. Scherpenzeel 01-01-1699, tr. Woudenberg (otr.    Scherpenzeel) 06-05-1723 Aletta Arissen/Ariens, wed. Isebrand Jansz van Waarden, van Scherpenzeel

            Uit dit huw.:

            1. Gijsbertje Hannesen, ged. Scherpenzeel 15-08-1723, in de Knaapstraat

            2. Peter Hannesen, ged. Scherpenzeel 14-07-1726

            3. Jan Hannesen, ged. Scherpenzeel 13-03-1729

II

Jan Petersen Stork, ged. Scherpenzeel 04-07-1686, tr. (1) Scherpenzeel 12-11-1719 Lijsje Tijmensen van Hoevelaken, tr. (2) Scherpenzeel 15-01-1730 Evertje Gerrits, won. Scherpenzeel, ov. Scherpenzeel 10-01-1784

                Lidm. Scherpenzeel 17/14-..-1718: Lijsje Tijmens, jd.

                Lidm. Scherpenzeel 17/14-..-1718: Evertje Gerrits, jd, aan de Groep.

In 1737 betaalt Jan Petersen, 2-8. voor het kleppermansgeld (Westerholt 277; 17-12-1737).

In 1740/41 betaalt Jan Petersen 1 gl. voor het haardstedegeld (Westerholt 013-34; cedulle haardstedegeld 1740/41).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Evertje hv Jan Peterz Stork en Grietje Gerrits, ov. (voor 1756).

In 1741/42 wonen er in het huis van Jan Petersen, 2 personen boven de 15 jaar. (Westerholt 013-34).

Inwoners Scherpenzeel 1749: De wed. Jan Petersen, wat winkelwaren verkopen, 1 huis, 1 kind van 10-15 jaar, 2 volwassenen, waarvan 1 inwoonster.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Anna Petersz Storck, ov. (voor 1763) en Evertje Gerritz, wed. Storck.

Voor 1768 leent Evertje Gerrits, weduwe van Jan Peters Storck 250 gl. van de diaconie, “dog daar van nu en dan iets afgelost, blijft nu nog 190 gl.”. Zij en haar zoon Peter en schoonzoon Hendrik van Rijbergen betalen rente tot in ieder geval 1800 (HGS 156; Kasboek diaconie 1763-1819).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1772-1774: Evertje Gerritsd, wed. Jan Pieters

Uit het 2e huw.:

1. Peter Jansz Stork, ged. Scherpenzeel 30-12-1731, begr. Scherpenzeel 26-06-1800, tr. Nijkerk (otr. Scherpenzeel) 26-04-1775 Pieternella de Greef, van Nijkerk

Lidm. reg. Scherpenzeel: Pieter Janse Stork, met attestatie van Lunteren 28-07-1777 en Pieternella de Greeft, met attestatie van Nijkerk 01-11-1776

Pieter Stork, 3 personen, 1 meerderjarig (R.A.G.; Bataafs Frans Archief nr. 235; Inwoners Scherpenzeel 1795).

2. Gijsbertje Jans Stork, ged. Scherpenzeel 21-02-1740, ov. Scherpenzeel 09-03-1809, tr.

    Scherpenzeel 12-10-1783 Hendrik van Rijnbergen, geb. Utrecht, ov. voor 1809

Lidm. Scherpenzeel 06-07-1749: Gijsbertha Stork, met attestatie van Utrecht.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Gijsbertha Storck.

In 1806 leent Gijsbertje Stork, wed. Hendrik Rijnbergen f 190,= van de diaconie. Onderpand: haar huis en hof in het midden van het dorp aan de grote straat tussen Ruth van Dolder en de wed. J. Renes.

(Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 190; 30-04-1806).

In 1806 kopen Johannes Mulder x Jannetje van Santen op 18-06-1806 voor f 325,= van Gijsbertje Stork, wed. Hendrik Rijnbergen een huis met annexe kamer en hof in het dorp aan de groote straat, tussen Jan Homoed en Ruth van Dolder. Voorwaarde: de verkoopster mag haar leven lang een kamer vrij gebruiken. (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 193vo; 26-08-1806).

Stork/Sturk (2)

Pieter Stork, begr. Scherpenzeel 10-08-1797, tr. Johanna/Anna Damen, begr. Scherpenzeel

Uit dit huw. o.a.:

Jan Stork, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 03-04-1761, dagwerker, schuitenvaarder, ov. Scherpenzeel 28?-05-1829, tr. Scherpenzeel 12-12-1790 Gijsbertje van Wolfswinkel, ged. Scherpenzeel 17-12-1758, ov. Scherpenzeel 13-01-1841, dr. van Roelof van Wolfswinkel en Christina Tijssen de Koning

Uit dit huw.:

1. Willem Stork, geb./ged. Scherpenzeel 04/17-07-1791

2. Hanna/Johanna Stork, geb./ged. Scherpenzeel 16/24-11-1793, ov. Amersfoort

    24-12-1862, tr. Amersfoort 30-04-1817 Hendrik van Doesburg, wed. Antonia Bloembergen, ged. Amersfoort 02-08-1774, zn. van Jan van Doesburg en Antonia van Groenestein

                Lidm. Scherpenzeel 15-04-1813: Johanna Stork.

3. Stijntje/Christina Stork, geb./ged. Scherpenzeel 07/14-08-1796, ov. Scherpenzeel 18-07-1866, begr. Glashorst, graf nr. 023, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel 18-04-1822: Stijntje Stork.

4. Roelof Stork, geb./ged. Scherpenzeel 27-07/04-08-1799, ov. Scherpenzeel  (ingeschr. te Rhenen) 02-02-1861 “gevonden in de sloot langs de Druivenkamp”, tr. Amersfoort 05-07-1826 Barbara/Bartje van Gelder, ged. Amersfoort 18-06-1797, ov. Amersfoort 23-10-1861, dr. van Antonie van Gelder en Johanna van Doeverden

Opmerking: Er heeft lijkschouwing plaatsgevonden. Hij is het laatst gezien op 01-02-1861 om 24.00 uur

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

juli 2010