Sterk

De oorsprong van Olivier Sterk is nog steeds omgeven met raadselen. Zijn zoon Dirk sterk trouwt met de Scherpenzeelse Hendrikje van Overeem en sindsdien wonen zij generatie op generatie in het dorp. Velen bekleden functies in de kerk of politiek. Olivier Sterk is van 1818-1848 burgemeester van Scherpenzeel. En een andere telg, Johannes Hermanus Eliza(Johan) Sterk is van 1960-1994 raadslid voor de SGP in de gemeenteraad van Scherpenzeel. Kortom een familie die betekenis heeft voor de geschiedenis van Scherpenzeel.

I

Olof/Olivier Stark/Sterk/Stork, ged. Rhenen 24-08-1710, zn. van Dirck Sterk en Anna Wijlandt, tr. Veenendaal (3e gebod) 28-04-1743 Johanna Dirks Turen, ged. (Gelders) Veenendaal 15-12-1709, dr. van Dirck Harmensz Turen en Geertje Jansen van Schaffelaar

Uit dit huw.:

1. Dirk Sterk, ged. (Gelders) Veenendaal 18-10-1744, volgt II

2. Geertje Sterk, ged. Veenendaal 26-06-1746

3. Annigje Sterk, ged. Veenendaal 01-02-1750

II

Dirk Sterk, ged. (Gelders) Veenendaal 18-10-1744, ov. Scherpenzeel 03-06-1814, tr. Scherpenzeel 03-11-1771 Hendrikje van Overeem, ged. Scherpenzeel 24-05-1744, ov. Scherpenzeel 09-04-1826, dr. van Aalbert Jansen van Overeem en Evertje Romeijn

Lidm. Scherpenzeel 03-07-1768: Hendrikje van Overeem.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771: Dirk Sterk, met attestatie van Veenendaal 02-11-1771 en Hendrikje van Overeem.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1772/1774: Dirk Sterk en Hendrikje van Overeem.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Dirk Sterk en Hendrikje van Overeem.

Dirk Sterk is van 1783 en 1784 diaken en in 1786, 1787, 1795, 1796, 1798, 1799, 1801, 1803-1806, 1881 en 1812 ouderling van de Grote Kerk in Scherpenzeel.

In 1792 koopt  Dirk Sterk voor f 880,= van Pieter Quack x Evertje van Wagensveld de Omloop of het Agterste Land met het bosje, de hooikamp en ten noorden de halve wal, gelegen in Glashorst, gepacht door Jan Roelofsz van Wolfswinkel. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 164vo; 31-08-1792).

In 1793 wordt Dirk Sterk beleend door opdracht van Pieter Kwak x Evertje van Wagensveld met de Omloop of het Agterste Land met het bosje, de hooikamp en ten noorden de halve wal, gelegen in Glashorst. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 166; 15-07-1793).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Hendrikje van Overeem.

Uit dit huw.:

1. Johanna Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 27/29-11-1772, get. Annetje Sterk, jd., begr. Scherpenzeel 03-11-1786

2. Albertus Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 30-09/02-10-1774, get. Maria van Dashorst, hv. Gerrit Overeem, volgt IIIa

3. Evertje Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 28-08/22-09-1776, winkelierster, ov. Scherpenzeel 02-08-1853, tr. Scherpenzeel 16-06-1799 Jan Renes, geb/ged. Scherpenzeel 23/28-02-1773, wolfabrikeur, ov. Scherpenzeel 15-08-1833, zn. van Jan Renes en Lubberta Hendrina van Wagensveld

Lidm. Scherpenzeel 25-05-1827: Evertje Sterk hv Jan Renes.

In 1840 leent Evertje Sterk, wed, Jan Renes Janszoon, winkelierster te Scherpenzeel; Jan Renes jr., wolfabrikeur te Scherpenzeel; Harmina Renes, me.j., ongehuwd, dienstbaar te Utrecht; Dirk Renes, schilder te Scherpenzeel f 200,= van Albertus Sterk, broodbakker te Scherpenzeel. Onderpand: de helft en 3/5 van de wederhelft van een huis, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 510,511, erfpachtgrond, groot 8 roeden, 60 ellen. Belast met een hypotheek van f 600,= t.b.v. Heer van Scherpenzeel en met de voogdij van de mi.j. Antje Renes. (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 26; 04-05-1840).

4. Olivier Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 27-04/24-05-1779, volgt IIIb

5. Gijsbert Gerrit Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 03/22-02-1784, volgt IIIc

IIIa

Albertus Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 30-09/02-10-1774, bakker, ov. Scherpenzeel 05-06-1861, tr. Scherpenzeel 10-06-1801 Hanna van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 23/30-06-1776, op Groot Schaik, get. Geertje Hendriks van Huigenbos x Pieter Tijmensen van Breeschoten, ov. Scherpenzeel 05-03-1860, dr. van Klaas Hendriks van Huigenbosch en Zwaantje Jansd van Wolfswinkel

Lidm. Scherpenzeel 25-02-1799: Albertus Sterk.

Lidm. Scherpenzeel 1805: Albertus Sterk.

Aalbertus Sterk is van 1800-1804, 1807, 1808 diaken en in 1817, 1822, 1829, 1830, 11836, 1837, 1844, en 1845 ouderling en van 1824-1835 notabel van de Grote Kerk in Scherpenzeel.

In 1824 koopt Albertus Sterk, bakker te Scherpenzeel koop publiek van Aart Reijersen en Arie ter Burg, arbeiders te Scherpenzeel een huis nr. 74, erf en hof in de Krommehoek te Scherpenzeel (Not. W. van Ginkel te Stichts Veenendaal; 22-12-1824. Afschrift in Huis Scherpenzeel 150, fol. 78).

Lidm. Scherpenzeel 25-05-1827: Johanna van Huigenbos, hv Albert Sterk.

In 1834 verkoopt Geertje Jansdochter Marrelweijk, eerder wed. Jan Corneliszoon van Geijtenbeek, nu wed. Geurt Gaasbeek, spinster in de Knop­straat onder Woudenberg een daggeldershuis nr. 209, erf en tuin in de Knopstraat onder Woudenberg, sectie C 155,156, erfpacht van f 7,= t.b.v. Aart Breeschooten, aan Albertus Sterk te Scherpenzeel, voor f 175,= (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 4; 20-02-1834).

In 1839 laten Albertus Sterk, eigenaar en broodbakker x Johanna van Huigen­bosch te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken. Oudste zoon Dirk Sterk mag voor f 1300,= kopen: de helft van het huis met de honingzemerij daarachter, schuren, tuin en grond te Scherpenzeel, sectie D 514,515, met het daarbij gebruikt wordende broodbakkergereedschap. Wijlen dochter Johanna Sterk heeft bij haar huw. met Dirk Stevenszoon van Schuppen te Stichts Veenendaal in 1826 een bedrag van f 1500,= geleend, dat zullen haar kind(eren) moeten inbrengen. Executeurs: de oudste zonen Dirk en Nicolaas Sterk (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 8 en 9; 18-02-1839).

In 1862 is er een veiling van de boedel van wijlen Albertus Sterk x wijlen Johanna van Huigenbosch, volgens testamenten van 31-01-1860, not. J. van Hilten te S., t.v.v. Dirk Sterk Albertuszoon, broodbakker te S., voor zichzelf en namens Zwaantje Sterk x Wijnand van Dillewijn, grutter te Naarden en namens Evertje Willemijntje van Schuppen x Hermanus Leinweber, korenkoper te Amersfoort; Willem Olivier Sterk, banketbakker en confiturier te Zwolle; Wijnand van Dillewijn, als curator van zijn zwager Nicolaas Sterk; Johanna Hendrika van Schuppen x Frederik Johannes Spruijt, genees-, heel-, en verloskundige te Ingen. (Dirk, Zwaantje, Nicolaas, Gerardus Cornelis, Willem Olivier en wijlen Johanna zijn kinderen van Albertus en Johanna) (Evertje Willemijntje en Johanna Hendrika zijn kinderen van wijlen Johanna Sterk x wijlen Dirk Stevense van Schuppen) 1. een huis, A nr. 145 en 146, zijnde twee woningen onder een dak, erf en tuin in de Krommehoek, sectie D 473,474, opgehouden voor f 555,= voor Dirk Sterk Albertuszoon om aan hem toegescheiden te worden. 2. een daggeldershuis nr 240, erf en tuin in de Knaapstraat onder Woudenberg, sectie C 155,156, groot 12 roeden, 5 ellen, opgehouden voor f 405,= voor Dirk Sterk Albertuszoon om aan hem toegescheiden te worden. (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 9; 13-02-1862). Het land in Glashorst wordt geveild (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 32; 01-07-1862).

In 1863 vindt de boedelscheiding plaats. Dirk sterk krijgt huis 1 toegescheiden voor f 555,=, de daggelderswoning voor f 405,= (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 30; 22-06-1863).

Uit dit huw.:

1. Johanna Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 14-11/13-12-1801, ov. Veenendaal 30-06-1834, tr. Scherpenzeel 21-05-1826 Dirk van Schuppen, fabrikeur in wol, ged. Veenendaal 09-01-1805, zn. van Steven van Schuppen en Helena van de Weerd

2. Dirk Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 28-12-1803/01-01-1804, broodbakker, ov. Scherpenzeel 07-10-1896, begr. Glashorst, graf nr. 87, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 26-09-1828: Dirk Sterk Albt.zoon.

Dirk Sterk is van 1828-1868! organist van de Grote Kerk in Scherpenzeel.

In 1863 vindt de boedelscheiding plaats van Albertus Sterk x wijlen Johanna van Huigenbosch. Dirk sterk krijgt 1. een huis, A nr. 145 en 146, zijnde twee woningen onder een dak, erf en tuin in de Krommehoek, sectie D 473,474, voor f 555,=. 2. een daggeldershuis nr 240, erf en tuin in de Knaapstraat onder Woudenberg, sectie C 155,156, groot 12 roeden, 5 ellen voor f 405,= (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 30; 22-06-1863).

In 1869 leent Dirk Sterk Albertuszoon, meester broodbakker te Scherpenzeel f 1000,= van Breunis Jan van Wolfswinkel, z.b. te Scherpenzeel; Woutera en Jannetje van Wolfswinkel, beiden me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel; Jan van Wolfswinkel, directeur aan het telegraafkantoor te Hedel. Onderpand: een huis, zijnde een broodbakkerij, wijk A nr. 121, honingzemerij, twee korenbergen, schuur, loods, erf en tuin aan de grote straat te Scherpenzeel, sectie D 514,515(doorgehaald: 473,474), erfpacht van f 6,50, groot 16 roeden, 70 ellen (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 16; 10-06-1869).

In 1872 verkoopt Dirk Sterk Albertuszoon, broodbakker te Scherpenzeel aan Cornelis Veldhuizen, arbeider onder Woudenberg een daghuurdershuis, erf en tuin in de Knaapstraat onder Woudenberg, sectie C 155,156, groot 0.12.00 ha., voor f 420,= (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 106; 28-12-1872).

In 1875 verkoopt Dirk Sterk Albertuszoon, broodbakker te Scherpenzeel aan Gerrit van Eede, arbeider x Hendrikje Overeem te Scherpenzeel het vruchtgebruik, hun leven lang, van een huis en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 473,474, erfpacht van f 5,50, groot 0.14.90 ha., voor f 700,= en aan Piet van Eede, boerenknecht, mi.j. zoon van bovengenoemden de eigendom van het huis (Not. Scherpenzeel 4142, nr. 250; 21-12-1875).

In 1878 leent Dirk Sterk Albertuszoon, broodbakker te Scherpenzeel f 1200,= van Neeltje van Ravenhorst, ongehuwd, z.b. onder Woudenberg. Onderpand: een huis, ingericht tot broodbakkerij met honingzemerij, twee korenbergen, schuur, loods, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 514,515, groot 0.16.70 ha. (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 47; 16-11-1878).

In 1879 verkoopt Dirk Sterk Albertuszoon, bakker te Scherpenzeel aan Fredericus van Kessel Fredericuszoon, banketbakker te Scherpenzeel een huis, wijk A nr. 119, ingericht tot broodbakkerij en honingzemerij, twee korenbergen, schuur, erf en tuin te S., sectie D 514,515, erfpacht van f 5,60, groot 0.16.70 ha., voor f 4000,= (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 13; 01-05-1879).

In 1887 laat Dirk Sterk Albertuszoon, zonder beroep te Scherpenzeel zijn testament maken. Erfgename: nicht Alberta Geertruida Sterk, wed. Marinus Blanken, won Scherpenzeel (AT058a001, nr. 17; 28-03-1887).

3. Zwaantje Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 19-01/09-02-1806, begr. Scherpenzeel 09-04-1807

4. Nikolaas(Klaas) Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 03/26-05-1808, kandidaat notaris te Barneveld (1843), notaris (in 1861 ex-notaris), ov. ‘s-Gravenhage  (ingeschr. te Scherpenzeel) 25-03-1889, tr. Arnhem 08-07-1846 Anna Nijhoff, geb. Arnhem 1818, ov. Renkum 04-05-1894, dr. van Jacob Nijhoff en Charlotte Susane Wilhelmina Scheidt

Lidm. Scherpenzeel 1835: Nikolaas Sterk en Johanna Jacoba Teschemaker, met attestatie van Amersfoort 07-05-1835, met attestatie vertrokken naar Barneveld 03-01-1839, met attestatie van Oosterbeek 29-08-1864.

Bij het ov. van Anna Nijhof heten haar ouders: Louis Nijhoff en Hendrina Hermina Houtkamp.

5. Hendrikus Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 16-04/12-05-1811, ov. Scherpenzeel 30-01-1831

6. Swaantje Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 25-01/14-02-1813, tr. Scherpenzeel 19-06-1852 Wijnand van Dillewijn, wed. Elisabeth Christina Devesen, geb. Naarden 1815, grutter, zn. van Jasper van Dillewijn en Maria Mooij

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1833: Zwaantje Sterk, met attestatie vertrokken naar Naarden 05-09-1852.

7. Geertruij Hendrika Sterk, geb. Scherpenzeel 13-05-1815, ov. Scherpenzeel 26-05-1815

8. Geertruij Hendrika Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 17-07/11-08-1816, ov. Scherpenzeel 12-10-1818

9. Geerret/Gerard Cornelis Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 01-02/07-03-1819, wolkammer, koopman, wolfabrikant, winkelier, tr. (1) Scherpenzeel 18-10-1844 Petronella Alida Kuipers, geb. Scherpenzeel 21-11-1821/06-01-1822, ov. Scherpenzeel 15-09-1849, dr. van Reijer Kuipers en Maria Druijff, tr. (2) Scherpenzeel 24-05-1856 Klaasje van Wolfswinkel, geb. Scherpenzeel 10-10/06-11-1825, dr. van Jan van Wolfswinkel en Jantje van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1841: Gerard Cornelis Sterk, met attestatie vertrokken naar Amsterdam 27-04-1878.

In 1867 laat Barendje Kuijpers, ongehuwd, winkelierster te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgenamen: de twee kinderen van haar zuster Petronella Alida Kuijpers x Gerardus Cornelis Sterk, met namen: Johanna Hendrika en Alberta Geertruida (Not. Scherpenzeel 4137 nr. 19; 12-07-1867).

G.C. Sterk is in 1847 en 1848 diaken en van 1848-1869 notabel van de Grote Kerk in Scherpenzeel.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1868: Gerard Cornelis Sterk en Klaasje Wolfswinkel.

In 1874 lenen Gerardus Cornelis Sterk, winkelier x Klaasje van Wolfswinkel te Scherpenzeel f 300,= van Helmert Lokhorst, landb. te Woudenberg. Onderpand: een stuk bouw- of weiland, genaamd de Kloosterkamp zonder het Schoutendijkje bij Scherpenzeel onder Renswoude, sectie B 33, groot 0.85.30 ha. (Not. Scherpenzeel 4141 nr. 184; 18-07-1874).

In 1878 verkoopt Gerardus Cornelis Sterk, winkelier x Klaasje van Wolfswinkel te Scherpenzeel aan Hendrik van Setten Gerritszoon, hulponderwijzer te Scherpenzeel een winkelhuis, wijk A nr. 9, schuur, erf en tuin, uitkomende aan een weg achter Scherpenzeel, sectie D 828,829, erfpacht van f 6,45, voor f 3500,= (Not. Scherpenzeel 4145 nr. 20; 16-04-1878).

In 1878 laten Gerardus Cornelis Sterk, winkelier x Klaasje van Wolfswinkel te Scherpenzeel hun testament maken. Gerardus Cornelis: De vier kinderen uit zijn 2e huw. met Klaasje van Wolfswinkel, met namen: Albertus, Jansje, Jan en Zwaantje Antoinetta Susanna Sterk krijgen ¼ deel. Het overgebleven ¾ deel is voor de bovengenoemde kinderen en zijn dochter uit zijn 1e huw. met Petronella Alida Kuijpers, met name: Alberta Geertruida Sterk x Marinus Blanken te Scherpenzeel. Klaasje: haar man. (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 18 en 19; 05-04-1878).

In 1878 verkopen Gerardus Cornelis Sterk, winkelier x Klaasje van Wolfswinkel te Scherpenzeel aan Hendrik van Setten Gerritszoon, hulponderwijzer te Scherpenzeel een winkelhuis, wijk A nr. 9, schuur, erf en tuin, uitkomende aan een weg achter S. te S., sectie D 828,829, erfpacht van f 6,45, voor f 3500,=. (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 20; 16-04-1878).

Uit het 1e huw.:

1. Maria Everdina Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/25-05-1845, ov. Scherpenzeel 16-11-1849

2. Johanna Hendrika Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 18-01/28-02-1847, ov. Scherpenzeel 20-08-1867, begr. Glashorst, graf nr. 64, ongehuwd

3. Alberta Geertruida Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 20-01/25-02-1849, ov. Scherpenzeel 26-03-1927, begr. Glashorst, graf nr. 63, tr. Scherpenzeel 21-12-1876 Marinus Blanken, geb. Scherpenzeel 04/24-06-1838, metselaar, ov. Scherpenzeel 17-06-1886, begr. Glashorst, graf nr. 63, zn. van Hendrik Blanken en Maria Veldhuizen, tr. (2) Scherpenzeel 29-10-1887 Jan Blanken, wed. Jantje van Hussel, geb. Scherpenzeel 03/28-09-1834, timmerman, ov. Scherpenzeel 15-01-1911, begr. Glashorst, graf nr. 88, zn. van Hendrik Blanken en Maria Veldhuizen

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1868: Albertha Geertruida Sterk.

In 1877 laat Barendje Kuijpers, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgename: haar nicht Alberta Geertruida Sterk x Marinus Blanken te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 2; 16-01-1877).

In 1877 laten Marinus Blanken, meester metselaar x Alberta Geertruida Sterk te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 3 en 4; 16-01-1877).

In 1887 laten Jan Blanken, wed Jantje van Hussel, timmerman te Scherpenzeel en Alberta Geertruida Sterk, winkelierster te Scherpenzeel hun huw. voorw. maken (AT058a001, nr. 49; 17-10-1887).

In 1887 laten Jan Blanken, wed Jantje van Hussel, timmerman te Scherpenzeel en Alberta Geertruida Sterk, winkelierster te Scherpenzeel hun testament maken(AT058a001, nr. 50 en 51; 17-10-1887).

Uit het 2e huw.:

4. Albertus Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 06/22-02-1857

5. Jansje Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 08/31-10-1858

6. Jan Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 19-02/30-03-1862

7. Zwaantje Antoinetta Susanna Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 11-10/04-12-1864

10. Willem Olivier Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 15-12-1820/14-01-1821, ov. Zwolle 18-04-1891, tr. Antoinetta Susanna Raland

In 1840 geven Albertus Sterk, broodbakker x Johanna van Huigenbosch te Scherpenzeel toestemming voor het huwelijk van hun mi.j. zoon Willem Olivier Sterk, banketbakker te Deventer met Antoinetta Susanna Raland, me.j., z.b. te Deventer. (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 45, geen akte; 15-07-1840).

Lidm. Scherpenzeel 07-04-1839: Willem Olevier Sterk, met attestatie vertrokken naar Zwolle 12-04-1841.

                In 1861 banketbakker en confiturier te Zwol­le.

 

IIIb

Olivier Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 27-04/24-05-1779, fabrikeur, burgemeester, ov. Scherpenzeel 28-05-1850, tr. Scherpenzeel 25-05-1801 Annetje Renes, ged. Scherpenzeel 02-08-1767, ov. Scherpenzeel 28-11-1852, dr. van Jan Gijsbertsz Renes en Lubbertha Hendrina/Dina Lubertha van Wagensveld

Lidm. Scherpenzeel 26-12-1799: Olivier Sterk.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Olivier Sterk.

In 1808 verkopen de executeurs van het testament van Pieter Dixkes x Annetje van Wagensveld voor f 1200,= aan Olivier Sterk x Antje Renes het huis nr. 2 tegenover de kerk (Recht. Arch. Scherpenzeel

13; 27-04-1808).

Olivier Sterk is van 1818-1848 burgemeester van Scherpenzeel.

Olivier Sterk is van 1809-1849 kerkvoogd van de Grote Kerk in Scherpenzeel.

In 1808 kopen Olivier Sterk x Antje Renes op 27-04-1808 voor f 1200,= van de executeurs van de boedel van Pieter Dixkes x Anna van Wagensveld huis nr. 2 en hof tegenover de kerk, tussen Evert van Davelaar en de Heer van Scherpenzeel. Erfpacht van f 10,=. (Recht. Arch. Scherpenzeel 13; 27-04-1808. Huis Scherpenzeel 28 en Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 212; 18-07-1808. Afschrift in HS 150, fol. 9vo.).

In 1842 verkoopt Olivier Sterk, burgemeester te Scherpenzeel aan het gemeentebestuur van Scherpenzeel een huis, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 500,504, erfpacht van f 6,=, groot 11 roeden, 88 ellen, voor f 1200,= (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 19; 06-04-1842).

Uit dit huw.:

1. Dirk Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 21-04/10-05-1807, volgt IVa

2. Johanna Geertruida Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 08/24-02-1811, ov. Scherpenzeel 20-11-1848, ongehuwd

3. Jan Jacob Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 06/27-12-1812, volgt IVb

IIIc

Gijsbert Gerrit Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 03/22-02-1784, winkelier, fabrikeur in wol, ov. Scherpenzeel 11-06-1854, tr. Leersum (otr. Scherpenzeel) 21-02-1808 Gijsbertje van Ginkel, ged. Leersum (Ginkel) 26-02-1786, ov. Scherpenzeel 04-12-1869, begr. Glashorst, graf nr. 89, dr. van Antonie/Toon van Ginkel en Aaltje Pothoven

Lidm. Scherpenzeel 17-05-1802: Gijsbert Gerrit Sterk.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Gijsbert Gerrit Sterk.

Gijsbert Gerrit Sterk is in 1814, 1815, 1819, 1820 diaken en in 1826, 1827, 1834 en 1835 ouderling van de Grote Kerk in Scherpenzeel.

In 1810 kopen Gijsbert Gerrit Sterk x Gijsbertje van Ginkel op 10-03-1810 voor f 1000,= van Dirk Overeem x Christina Woerdeman een huis nr. 86 en hof, tussen Dirk Sterk en Tijme Rutten van Ginkel. (Recht. Arch. Scherpenzeel13; 10-03-1810.Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 236vo; 02-05-1810).

In 1810 verkoopt Gijsbert Gerrit Sterk aan Dirk Overeem huis en hof in het dorp. Ze ruilen dus. (Huis Scherpenzeel 136; 02-05-1810; lijst van verkopingen. Afschrift in Huis Scherpenzeel 150, fol. 18vo).In 1843 leent Gijsbert Gerrit Sterk, fabrikeur in wol te Scherpenzeel f 1000,= van Olivier Sterk, burgemeester te Scherpenzeel. Onderpand: een huis nr. 106, een kleiner huis nr. 107, schuur­tje, erf en hof bij de kerk te Scherpenzeel, sectie D 434,439,439a (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 14; 07-03-1843).

In 1857 verkoopt Gijsbertje van Ginkel, wed. Gijsbert Gerrit Sterk, z.b. te Scherpenzeel aan haar zoon Olivier Sterk Gijsbert Gerritszoon, winkelier te Scherpenzeel de helft van een huis en een kleinder huisje nr. 106 en 107 te S., schuur, erf en hof te Scherpenzeel, sectie D 434,439,439a, samen groot 10 roeden, 10 ellen, voor f 900,=. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 21; 07-07-1857).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1868: Gijsbertje van Ginkel, wed. Sterk.

Uit dit huw.:

1. Dirk Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 26/31-12-1808, volgt IVc

2. Aaltje Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 11/26-12-1810, ov. Scherpenzeel 04-03-1849, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1833: Aaltje Sterk.

3. Olivier Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 25-08/12-09-1813, volgt IVd

4. Hendrica Aletta Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 03/30-09-1816, ov. Scherpenzeel 05-04-1819

5. Hendrika Aletta Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 10-12-1819/02-01-1820, ov. Scherpenzeel 28-11-1844, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1841: Hendrica Aletta Sterk.

6. Antonia Johanna Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 31-07/25-08-1822, ov. Scherpenzeel 13-09-1838

7. Johanna Hendrika Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 31-01/26-02-1826, ov. Scherpenzeel 08-12-1849

8. Albartina Everdina Oliviera Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 20-10/30-11-1828, ov. Scherpenzeel 01-11-1831

IVa

Dirk Sterk Olivierzoon, geb./ged. Scherpenzeel 21-04/10-05-1807, rentmeester van Huis Woudenberg en Geerestein (1844), schilder, ov. Druten 01-05-1893, tr. Woudenberg 17-03-1836 Sophia de Jong, geb./ged. Woudenberg 10-03/10-04-1808, ov. Scherpenzeel 27-07-1872, begr. Glashorst graf 21, dr. van Teunis de Jong en Stina/Christina van den Broek

Lidm. Scherpenzeel 26-09-1828: Dirk Sterk Olevierzoon.

In 1838 bedankt D. Sterk Ozn voor het ambt van diaken, hetgeen zeer ongebruikelijk is. Zijn reden: “uit hoofde zijner betrekking als officier van de mobile schutterij” (Notulenboek Herv. Gem. Scherpenzeel nr. 2, fol 149; 24-02-1838).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1868: Dirk Sterk en Sophia de Jong.

In 1868 geven Dirk Sterk Olivierszoon, schilder x Sophia de Jong te Scherpenzeel toestemming voor het huwelijk van hun me.j. zoon Olivier Sterk, commies derde klasse, gestationeerd te Wehl met Jannetje Fiergem, me.j., z.b. te Wehl, dochter van Franciscus Fiergem, zaakwaarnemer x Annetta Wilhelmina Maria Sternberg te Wehl (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 51, geen akte; 07-11-1868).

In 1871 geeft Dirk Sterk Olivierzoon te Scherpenzeel toestemming voor het huwe­lijk van zoon Theodoor Matthijs Sterk (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 43, geen akte; 18-11-1871).

In 1872 geeft Dirk Sterk Olivierzoon te Scherpenzeel toestemming voor het huwe­lijk van zoon Dirk Adolf Sterk (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 54, geen akte; 14-01-1872).

Uit dit huw.:

1. Olivier Anthon Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 15-07/28-08-1836, ov. Scherpenzeel 12-09-1836

Vader: 1e luitenant bij het 2e bataillon der 1e afdeling Mobiele Gelderse Schutterij, met verlof

2. Christina Cornelia Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 11-06/29-07-1838

                Vader: 1e luitenant bij de 4e compagnie van het 2e bataillon der 1e afdeling Mobile Gelderse Schutterij

3. Olivier Anthon Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 08-08/01-09-1839, tr. Jantje Piernagen/Fiergem, geb. Wehl, dr. van Franciscus Fiergem en Annetta Wilhelmina Maria Sternberg

                Vader: 1e luitenant bij de Gelderse Schutterij.

In 1868 geven Dirk Sterk Olivierszoon, schilder x Sophia de Jong te Scherpenzeel geven toestemming voor het huwelijk van hun me.j. zoon Olivier Sterk, commies derde klasse, gestationeerd te Wehl met Jannetje Fiergem, me.j., z.b. te Wehl, dochter van Franciscus Fiergem, zaakwaarnemer x Annetta Wilhelmina Maria Sternberg te Wehl (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 51, geen akte; 07-11-1868).

                Gaat waarschijnlijk naar Druten.

4. Theodoor Matthijs Sterk, geb. Woudenberg 08-07-1841, ov. Woudenberg 30-07-1841

5. Theodoor Matthijs Sterk, geb. Woudenberg 14-12-1842, ov. Meppel 22-05-1925, tr. Utrecht 06-12-1871 Maria Esmeijer, geb. Utrecht 1843, dr. van Aalt Esmeijer en Willemijntje Agterberg

Lidm. reg. Scherpenzeel 1868: Theodoor Matthijs Sterk.

In 1871 geeft Dirk Sterk Olivierzoon te Scherpenzeel toestemming voor het huwe­lijk van zoon Theodoor Matthijs Sterk (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 43, geen akte; 18-11-1871).

6. Dirk Adolf Sterk, geb. Woudenberg 06-06-1845, tr. ws. Cathrina Maria Uhlmansieck

In 1872 geeft Dirk Sterk Olivierzoon te Scherpenzeel toestemming voor het huwe­lijk van zoon Dirk Adolf Sterk (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 54, geen akte; 14-01-1872).

                Zij wonen in Amsterdam.

7. Sophia Maria Sterk, geb. Woudenberg 27-10-1847

8. Anna Mathilda Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 14-07/02-09-1849

9. Gerrit Cornelis Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 12-06/25-07-1852, tr. ws. Rebecca Sophia Smeding

                Zij wonen in Amsterdam.

IVb

Jan Jacob Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 06/27-12-1812, schilder, ov. Scherpenzeel 02-03-1896, tr. Scherpenzeel 21-10-1842 Neeltje Wagenaar, geb. Jutphaas 1806, ov. Scherpenzeel 13-08-1894, dr. van Dirk Wagenaar en Neeltje van Erkel

Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Jan Jacob Sterk.

Jan Jacob Sterk is 1845, 1846 diaken van de Grote Kerk in Scherpenzeel.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1868: Jan Jacob Sterk en Neeltje Wagenaar.

Uit dit huw.:

1. Antje Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 20-08/08-10-1843

            Kind:

            Dirk Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 29-12-1866/20-01-1867

                               Opmerking: erkend door Antje op 02-05-1885 te Dordrecht.

2. Dirk Olivier Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 24-01/23-02-1845, ov. Scherpenzeel 08-08-1851

3. Olivier Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 26-10/29-11-1846, schoenmaker, ov. Arnhem (ingeschr. te Ede) 24-12-1895, tr. Langboek 28-06-1872 Errisje Meurs, geb. Langbroek 1853, dr. van Harmen Meurs en Jannigje van Lingen

Lidm. Scherpenzeel: Olevier Sterk, met attestatie vertrokken naar Langbroek 02-03-1868.

Uit dit huw.:

1. Neeltje Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 01/25-08-1872

4. Merretje Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 21-10/25-11-1849, ov. Scherpenzeel 10-08-1863

IVc

Dirk Sterk GGz, geb./ged. Scherpenzeel 10/31-12-1808, wolkammer/postdistributeur, ov. Scherpenzeel 26-10-1849, tr. Scherpenzeel 28-12-1838 Celia Renes, geb./ged. Scherpenzeel 04-11/03-12-1809, ov. Scherpenzeel 01-07-1886, dr. van Jan Renes en Sophia van Bemmel

Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Dirk Sterk Gijsbert Gerritzoon.

In 1839 laten Dirk Sterk Gijsbert Gerritszoon, postdistributeur en wolfabri­kant x Celia Renes te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 18 en 19; 10-04-1839).

Dirk Sterk is 1841, 1842 diaken en in 1845 notabel van de Grote Kerk in Scherpenzeel.

In 1843 leent Dirk Sterk Gijsbert Gerritszoon, wolkammer te Scherpenzeel f 1000,= van Gerardus Cornelis Renes, broodbakker te Scherpenzeel, als voogd van de mi.j. Aaltje, Sophia en Celia Schouman, kinderen van Leendert Schouman x Francina Renes, beiden ov. volgens testament van 20-02-1841, not. J.A. Hoog te Amsterdam. Onderpand: een huis nr. 145, erf en hof te Scherpenzeel, sectie D 378,­379, erfpacht van f 2,95, groot 9 roeden, 40 ellen (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 24; 30-05-1843).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1868: Celia Renes, wed. Sterk.

In 1886 legt de notaris een verklaring van erfpacht af t.b.v. Gijsbert Gerrit Sterk te Zeist; Jan Sterk te Scherpenzeel; Antonia Sophia Sterk x Koenraad Wernert te Utrec­ht; Sophia Sterk x Klaas van de Peppel te Utrecht, allen erfgenamen van Celia Renes, wed. Dirk Sterk, ov. 01-07-1886 te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4148, nr. 26, geen akte; 02-08-1886).

In 1886 wordt uit de nalatenschap van Dirk Sterk Gijsbert Gerritszoon, ov. 26-10-1849 te S. x Celia Renes, ov. 01-07-1886 te S., t.v.v. de kinderen: Jan Sterk, brievengaarder te Scherpenzeel; Gijsbert Gerrit Sterk, schilder te Zeist voor zichzelf en namens Koenraad Wernert, boekbinder x Antonia Sophia Sterk te Utrecht en Klaas van de Peppel, koopman x Sophia Sterk te Utrecht verkocht: een huis, schuurtje, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 378,379, erfpacht van f 2,95, groot 0.09.40 ha, aan Jan Boeve, kleermaker te Scherpenzeel, voor f 1600,=. (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 60; 20-12-1886).

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Gerrit/Gerard Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 13-10-1839/05-01-1840, schilder, ov. Zeist 03-05-1922, tr. Zeist 11-08-1870 Adriana Vlastuin, geb. Woudenberg 26-09-1841, ov. Zeist 26-04-1893, dr. van Arien Vlastuin en Gijsbertje Koudijs

Lidm. reg. Scherpenzeel 1868: Gijsbert Gerard Sterk, met attestatie van Driebergen 28-05-1866, met attestatie vertrokken naar Zeist 10-11-1886.

2. Jan Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 04/28-02-1841            , brievengaarder, ov. Scherpenzeel 03-04-1915, begr. Glashorst graf nr. 126, tr. Maria Christina Frederika Briët

Lidm. Scherpenzeel: Jan Sterk, met attestatie vertrokken naar Utrecht 16-06-1862.

Lidm. Scherpenzeel 1867: Jan Sterk, met attestatie van Utrecht.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1868: Jan Sterk.

In 1887 verkoopt Arij Coenraad de Bruin, zonder beroep te Scherpenzeel aan Jan Sterk Dirskzoon, brievenbesteller te Scherpenzeel een huis D 903,904 aan oosteind, 0.10.12 ha, voor f 2400, waarvan f 1500 hypotheek wordt (AT058a001, nr. 61; 29-11-1887).

In 1887 laten Jan Sterk Dirkszoon en Maria Christina Frederika Briët hun testamenten op de langstlevende maken (AT058a001, nr. 62 en 63; 29-11-1887).

3. Antonia Sofia Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 04/25-09-1842, ov. Utrecht 30-04-1924, tr. Utrecht 20-08-1873, Coenraad Wernert, geb. Utrecht 1841, boekbinder, ov. Utrecht  09-09-1907, zn. van Gerrit Jacob Wernert en Geertruid Spikman

4. Franciscus Hendrikus Marinus Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 11-02/30-03-1845, ov. Scherpenzeel 23-01-1850

5. Hendrikus Albartus Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 30-06/26-07-1846, ov. Scherpenzeel 10-10-1846

6. Sofia Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 17-09/03-10-1847, ov. Utrecht 14-08-1911, tr. Scherpenzeel 31-05-1879 Klaas van de Peppel, geb. Utrecht 1854, winkelbediende, koopman, ov. Utrecht 02-09-1893, zn. van Fredrik van de Peppel en Frederica Balfoort

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1870: SophiaSterk, met attestatie vertrokken naar Utrecht 02-06-1879.

 

IVd

Olivier Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 25-08/12-09-1813, winkelier, ov. Scherpenzeel 24-10-1898, begr. Glashorst, graf nr. 41, tr. Scherpenzeel 08-02-1865 Everdina Willemina van Pannekoek, geb. Brummen 1838, ov. Scherpenzeel 06-04-1900, begr. Glashorst, graf nr. 41, dr. van Geurt van Pannekoek en Johanna van Veelen

Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Olevier Sterk.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1868: Olevier Sterk en Everdina Willemina van Pannekoek.

O. Sterk is van 1864-1880 notabel van de Grote Kerk in Scherpenzeel.

In 1857 verkoopt Gijsbertje van Ginkel, wed. Gijsbert Gerrit Sterk, z.b. te Scherpenzeel aan haar zoon Olivier Sterk Gijsbert Gerritszoon, winkelier te Scherpenzeel de helft van een huis en een kleinder huisje nr. 106 en 107 te S., schuur, erf en hof te Scherpenzeel, sectie D 434,439,439a, samen groot 10 roeden, 10 ellen, voor f 900,=.  (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 21; 07-07-1857).

In 1874 leent Olivier Sterk Gijsbert Gerritzoon, landb. te Scherpenzeel f 400,= van Jacob Mattheüs de Kempenaar, z.b. te Scherpenzeel namens Jan van Ginkel, landb. te Leersum. Onderpand: twee huizen, wijk A nr. 106 en 107, schuur, erf en hof te S., sectie D 434,439,439a (Not. Scherpenzeel 4142, nr. 196; 05-11-1874).

In 1888 laten Olivier Sterk Gijsbert Gerritszoon, zonder beroep te Scherpenzeel en Everdina Wilhelmina van Pannekoek hun testament op de langstlevende maken (AT058a002, nr.  52 en 53; 08-10-1888).

In 1893 ruilt Olivier Sterk Gijsbert Gerritszoon, z.b. te Scherpenzeel met Jan Cornelis ten Broek, koopman en winkelier te Scherpenzeel en huis, schuur, erf en tuin op de hoek van de Kerkstraat en de Dorpsstraat met de daarnaast staande daglonerswoning, sectie D 434,439,439a, groot 0.10.10, erfpacht f 7,75. Geschat op f 3080,= tegen een huis, erf en tuin aan het oosteinde, sectie D 423,424, groot 0.10.90 ha, erfpacht f 7,=. Geschat op f 1580,=. Dus Jan Cornelis ten Broek moet f 1500,= bij betalen. (AT058a010, nr. 74; 12-06-1893).

In 1896 laten Olivier Sterk Gijsbert Gerritszoon, zonder beroep te Scherpenzeel en Everdina Wilhelmina van Pannekoek hun testament op de langstlevende maken (AT058a013, nr.  104 en 105; 30-11-1896).

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Gerrit Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 12-12-1856/25-01-1857, tr. Nijkerk 01-11-1882 Aaltje Bijvank, geb. Nijkerk 1845, ov. Maarn 08-09-1913, dr. van Hendrik Bijvank en Jannetje Rouvoet

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1881: Gijsbert Gerrit Sterk, met attestatie vertrokken naar Doorn 14-11-1882, met attestatie van Doorn 25-01-1884, samen met zijn vrouw Aaltje Bijvank ‘moetende deze strekken om den H. Doop te laten toedienen aan hun kind in de Herv. Gemeente te Scherpenzeel’.

Uit dit huw.:

1. Everdina Wilhelmina Sterk, geb. onder Maarsbergen/Doorn 12-12-1883, ged. in de Grote Kerk 27-01-1884

2. meisje, ov. Scherpenzeel 19-03-1858

3. Geurt Johan Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 23-09/30-10-1859, ov. Amersfoort 08-04-1941, tr. IJsselstein 12-06-1890 Christina Cornelia Flink, geb. Nederhorst den Berg 1867, ov. Amersfoort 22-10-1931, dr. van Stephanus Flink en Cornelia van de Beek

4. Dirk Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 08/27-04-1862, landbouwer, ov. Scherpenzeel 13-05-1928, begr. Glashorst, graf nr. 149, tr. Scherpenzeel 30-03-1900 Maria Boekhout, geb. Scherpenzeel 03/29-07-1860, ov. Scherpenzeel 05-09-1921, dr. van Cornelis Boekhout en Aaltje van de Weert, ov.

Uit dit huw.:

1. Alida Everdina, geb./ged. Scherpenzeel 30-05/28-06-1903, tr. Scherpenzeel 05-05-1927 Adrianus Wagensveld, geb. Woudenberg 23-05-1902, ged. in de Grote Kerk 29-06-1902, stukadoor, zn. van Gerrit Wagensveld en Maria Magdalena Versteegh

5. Willem Sterk, geb. Scherpenzeel 14-10-1863, ov. Scherpenzeel 16-12-1863

6. Johannes Hermanus Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 11/29-10-1865, volgt V

7. Willem Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 26-08/29-09-1867, ov. Ede 04-07-1938, tr. Aaltje van den Brink

8. jongen, ov. Scherpenzeel 06-01-1870

9. Anton Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/28-05-1871, koopman, tr. Scherpenzeel 06-10-1900 Maria Kraa, geb. Brummen 1876, dr. van Antonie Kraa en Elisabeth Smit

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1898: Anthon Sterk, met attestatie vertrokken naar Haarlem oktober 1900.

 

V

Johannes Hermanus Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 11/29-10-1865, schildersknecht, schilder, ov. Scherpenzeel 04-11-1911, tr. Scherpenzeel 07-03-1891 Elisabeth Tap, geb. Amersfoort 18-01-1870, ov. Scherpenzeel 01-02-1922, begr. Glashorst graf nr. 251, dr. van Jan Tap en Matje Hossevoort

Lidm. Scherpenzeel 18-03-1888: Johannes HermanusSterk.

Uit dit huw.:

1. Everdina Wilhelmina Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 23-05/21-06-1891, ov. Scherpenzeel 20-10-1921, begr. Glashorst graf nr. 89, ongehuwd

2. Jan Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 05-07/28-08-1892, ov. Scherpenzeel 07-04-1897

3. Olivier Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 23-12-1893/04-02-1894, ov. Scherpenzeel 25-11-1923, begr. Glashorst graf nr. 253, ongehuwd

4. Mattinus Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 17-08/27-10-1895, meteropnemer, ov. Amersfoort 29-07-1975, tr. Kesteren 11-04-1924 Hendrika van Eldik, geb. Kesteren 27-03-1895

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1922: MattinusSterk.

M. Sterk is 1935, 1936, 1938-1940, 1942-1947, 1951 en 1952 diaken en van 1934-1950, 1959-1964 notabel van de Grote Kerk in Scherpenzeel. Hij brengt het kerkarchief in veiligheid bij het uitbreken van de oorlog.

Uit dit huw.:

1. Johannes Hermanus Eliza (Johan) Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 13-01/06-04-1930, tr. Renswoude 07-07-1955 Maria van Voorthuizen, geb. Renswoude 25-08-1930

Lidm. Scherpenzeel 03-04-1955: Johannes Hermanus ElizaSterk.

J.H.E. Sterk is van 1959-1967 ouderling en van 1973-1980 notabel van de Grote Kerk in Scherpenzeel.

J.H.E. Sterk is van 1960-1994 raadslid voor de SGP in de gemeenteraad van Scherpenzeel. Schrijver van de familiekroniek “Familiegeschiedenis van de “Sterken” (De sterk(e) verhalen); eigen uitgave, Garderen 2001. Exemplaar bij de Vereniging Oud Scherpenzeel.

2. Evert Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 05-12-1931/31-01-1932, ov. Utrecht 19-05-1961.

Lidm. Scherpenzeel 26-03-1961: Evert Sterk, met attestatie van Amersfoort 06-04-1961.

5. Johanna Alida Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 03-07/22-08-1897

6. Jannetje Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 11-09/06-11-1898

7. Matje Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 06-06/07-09-1900, ov. Scherpenzeel 04-11-1901, begr. Glashorst graf nr. 90

8. Elisabeth Sterk, geb. Scherpenzeel 25-09-1901, ov. Scherpenzeel 25-12-1901, begr. Glashorst graf nr. 90

9. Matje Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 29-12-1902/31-05-1903, ov. Rotterdam (ingeschr. te Scherpenzeel) 12-10-1923, begr. Glashorst graf nr. 251

10. Jan Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 02/24-04-1904

11. Gijsbert Gerrit Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 02/28-08-1905, ov. Scherpenzeel 07-08-1924, begr. Glashorst graf nr. 253

12. Elisabeth Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 17-06/26-07-1908, ov. Zeist (ingeschr. te Scherpenzeel) 18-05-1929, begr. Glashorst graf nr.283

13. Dirkje Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 19-01/24-04-1910, ov. Scherpenzeel 02-09-1911, begr. Glashorst graf nr. 90

14. Johannes Hermanus Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 15-01/30-04-1911, ov. Scherpenzeel 26-08-1911, begr. Glashorst graf nr. 90

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

maart 2009