Steenbeek (1)

Het blijft een raadsel waar de eerste familie Steenbeek haar naam aan ontleend. De boerderij Steenbeek ligt in het oude gerecht Asschat onder Leusden. Na een paar generaties zonder achternaam gaat men opeens de naam Steenbeek gebruiken. Er is geen aanleiding voor of enig verband met bovengenoemde boerderij of een andere plaats met die naam.

I
Peter Petersen, tr. (1) Scherpenzeel 31-03-1680 Hendrickje Willemsen, tr. (2) Scherpenzeel 27-03-1681 Hendrickje Cornelissen

In 1690 huren Peter Petersen x Hendrickje Cornelissen Cleijn Orel voor 6 jaar, voor f 140,= p.j. (Westerholt 012-20; 18-02-1690).

Uit het 2e huw.:
1. Peter Petersen, ged. Scherpenzeel 03-06-1682, tr. Scherpenzeel 05-03-1710 Derckje Everts, ged. Scherpenzeel 15-02-1680, op Veenschoten, dr. van Evert Jansen en Marijtje Frederiks

Uit dit huw.:
1. Marijtje Petersen, ged. Scherpenzeel 06-12-1711, op ´t Nieuwe Willer
2. Peter Petersen, ged. Scherpenzeel 08-07-1714, op het Wilder
3. Wouter Petersen, ged. Scherpenzeel 11-03-1716, op ´t Nieuwe Willaar
4. Marritje Petersen, ged. Scherpenzeel 23-02-1721, op ´t Nieuwe Willaar
, ov. voor 1814, tr. Scherpenzeel 18-04-1756 Willem Gerritsz van Soest, wed. Lijsbet Cornelissen, geb. Soest, daghuurder, ov. 1765-1772, zoon van Gerrit Jansen en Geertje Peters

2. Cornelisje Petersen, ged. Scherpenzeel 15-02-1685
3. Hendrickje Petersen, ged. Scherpenzeel 05-12-1686, tr. Barneveld (otr. Scherpenzeel 26-05-1731) Cornelis Woutersen, wed. Grietje Brands
4. Herbert/Helmert Petersen, ged. Scherpenzeel 10-03-1689, volgt IIa
5. Annetje Petersen, ged. Scherpenzeel 11-02-1694, op Kleijn Oordeel, tr. Veenendaal (otr. Scherpenzeel 22-10-1729) Evert Hendriksen, won. Veenendaal
6. Cornelis Petersen, volgt IIb

IIa
Herbert/Helmert Petersen, ged. Scherpenzeel 10-03-1689, tr. Scherpenzeel 07-11-1728 Aaltje Teunissen van Soest, van Maarsbergen, ged. Scherpenzeel 11-10-1696, dr. van Teunis Harmsen van Meersbargen en Jannigje Teunis

In 1718 eist de schout betaling van 8 herenponden boete wegens vechten van Jan Petersen Breeschoten en Helmert Petersen, op Klein Oordeel (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 16-05-1718).
In 1728 pacht Helmert Petersen Klein Oordel, vanaf 1728, voor f 150,= p.j. (Westerholt 270. Rekeningen 1732,1733).
In 1735 pacht Helmert Petersen Cleijn Oordeel 7 jaar voor f 150,= (Westerholt 268-1 nr. 4a; 01-03-1735 en Westerholt 271. Rekeningen 1736,1738,1740).
Regeling nalatenschap Helmert Petersen en Aeltje van Soest, op Kleijn Oorl door de voogden Teunis van Soest, oom, Cornelis Petersen op Wolfswinckel, oom en Roelof Gijsbertsen Methorst.(Recht. Arch. Scherpenzeel 7; nr. 14-16,18-20; 17-02-1751/03-11-1751).
Teunis van Soest, oom en momber van Peter, Teunis, Hendrikje en Aeltje, de vier kinderen van zal. Helmert Petersen x Aeltje van Soest, op Kleijn Oorl, contra Matthijs Vorster, opdracht inventaris van de boedelopdracht in te leveren. Met inventaris d.d. 11-11-1748. Verkoop van 7 percelen rogge, 2 percelen tarwe, 18 percelen boekweit en haver op Kleijn Oorl, op ´t Renesser land en op de Boskamp, in opdracht van de kinderen voornoemd d.d. 21-07-1749. Idem 108 stokken bijen met toebehoren d.d. 06-11-1748. Idem verkoop van de inboedel d.d. 06-11-1748 (Recht. Arch. Scherpenzeel 7, nrs. 82-86; 05-04-1754/26-04-1757).
Cornelis Petersen en Teunis van Soest, mombers van de onmondige kinderen van Helmert Petersen x Aeltijen van Soest beleend door opdracht van Johannus de Jong met twee derde deel van Gelashorst (Glashorst) gekocht voor f 1000,=, bestaande uit: huis, hof en berg met een deel van het kleijne breetje en de helft van de keuijl met de halve wal langs de keuijl met het weitje naar de Woudenbergse weg.Met gebruik van de pol, het heetveltije, de kleverhoff met den breuck. Met een achtste deel van de Gelashorsterdijck. Met een jaarlijkse erfpacht van f 7,= van Arien Geurtsen. Met een jaarlijkse erfpacht van twee gulden tien stuivers van Geijsbert Willemse van Soest. Met twee derde deel van tien stuivers die de erfgenamen van Jantijen van Gelashorst jaarlijks moeten uitkeren. Vorige belening 03-03-1734, behoudens het land dat Gurt Ruijtenbeek nu bezit (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 17; 10-03-1753).

Uit dit huw.:
1. Peter Helmerts, ged. Scherpenzeel 25-09-1729, op Klein Ooirl, jong ov.
2. Peter Helmerts, ged. Scherpenzeel 03-06-1731, op Klein Ooirl
3. Teunis Helmerts, ged. Scherpenzeel 31-01-1734, op Klein Ooirl
4. Hendrikje
Helmerde van Klijn Oorel, ged. Scherpenzeel 03-03-1737, op Klein Orel, tr. Driebergen (otr. Woudenberg) 17-11-1762 Theunis Rikz van Scherpenseel, wed. Hendrikje Dorrestijn

5. Aaltje Helmerts van Kleinoorel, ged. Scherpenzeel 22-06-1738, op Klein Oorl, ov. Jutphaas 21-01-1815, tr. Goosen Hoedeman
                Kinderen gedoopt te Amsterdam.

IIb
Cornelis Petersz, tr. Scherpenzeel 18-02-1722 Aeltje Teunissen, op ‘t Broek, dr. van Teunis Jordens

Lidm. Scherpenzeel 11-10-1716: Aeltje Teunissen, op ´t Broeck.
Lidm. Scherpenzeel 28-03-1717: Cornelis Petersen, jm, op Klein Oorel.
Van 1722-1728 verhuurt Jordanus Jordensz Het Broek aan Cornelis Petersz, won. Klein Orel onder Scherpenzeel (030b003; 23-02-1722).
Van 1728-1734 verhuurt Willemijntje Geurts Verschuer, wed. Jordanus Jordensz, won. Hoogland de helft van het Derde Broek en de helft van de Keut van het Derde Broek aan Cornelis Petersz, won. Het Broek (AT030a002, f. 31vo; 26-03-1728).

Uit dit huw.:
1. Anthonij Cornelissen, ged. Scherpenzeel 17-03-1723, op het Broek
2. Peter/Pieter Cornelissen Steenbeek, ged. Scherpenzeel 28-02-1725, op het Broek, tr. Renswoude (otr. Renswoude 25-10-1771) Teunisje Japikse Meerveld, ged. Renswoude 10-03-1743, de Groep, dr. van Jacob Teunisz (van Meerveld) en Grietje Faassen. Teunisje Jacobse, tr. (2) Renswoude (otr. Renswoude 31-01-1777) Gijsbert Lubbertsen Hoogeweg, geb. Renswoude. Gijsbert, tr. (2) Renswoude (otr. Renswoude 19-07-1782) Gerritje Teunissen van de Lagemaat, geb. Woudenberg, won. Renswoude

Uit dit huw.:
1. Aaltje Steenbeek, geb. Renswoude 04-12-1772, op de Hoope, ov. Renswoude 07-06-1855, tr. Ede 30-05-1809 Cornelis Jansen van Bouwhorst, ged. Ede 05-04-1771, landbouwer, ov. Ede 28-03-1830, zn. van Jan Gijsbertsen en Willemijntje Cornelissen
2. Grietje Steenbeek, geb. Renswoude 15-04-1774, op de Hoope, ov. Scherpenzeel 29-09-1853, tr. Scherpenzeel 13-07-1796 Willem Gerrits de Jong, ged. Scherpenzeel 22-07-1770, aan de Holevoet, ov. Scherpenzeel 11-08-1849, zn. van Gerrit Derksz de Jong en Maria Teunissen van Ginkel

Ingekomen van Renswoude 1797: Grietje Steenbeek (Herv. Arch. Scherpenzeel 156, fol. 93).
In 1797 eisen Willem de Jongh x Griejen Steenbeek van Jan Homoet dat hij zijn gehuurde huis moet ontruimen (Recht. Arch. Scherpenzeel 11, nr. 20; 29-07-1797).

3. Gerrit Cornelissen Steenbeek, ged. Scherpenzeel 04-05-1727, op het Broek, volgt IIIa
4. Hendrikje Cornelissen Steenbeek, ged. Scherpenzeel 19-02-1730, op Roijwinkel, begr. Scherpenzeel 23-04-1796, tr. Renswoude 20-10-1754 Cornelis Jansz Winterswijk, op Oostindië, ged. Scherpenzeel 14-10-1725, begr. Scherpenzeel 12-01-1799, zn. van Jan Jansen van Winterswijk en Grietje Cornelissen
5. Geurt Cornelissen Steenbeek, ged. Scherpenzeel 10-05-1733, op Roijwinkel, volgt IIIb
6. Cornelis Cornelissen Steenbeek, ged. Scherpenzeel 05-05-1737, op Wolfswinkel, volgt IIIc

IIIa
Gerrit Cornelissen Steenbeek, ged. Scherpenzeel 04-05-1727, landbouwer, begr. Scherpenzeel 03-04-1790, won. Renswoude, tr. Renswoude 29-04-1759 Maatje Jansen Veenendaal, won. Renswoude, begr. Scherpenzeel 05-12-1805

Ingekomen van Renswoude 1760: Gerrit Cornelissen Steenbeek en zijn hv Maatje Jans (Herv. Arch. Scherpenzeel 156, fol. 65).
Lidm. Scherpenzeel: Gerrit Cornelissen Steenbeek en Maatje Jans Veenendaal, met attestatie van Doorn 11-06-1771.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1771, 1772-1774: Gerrit Cornelis Steenbeek en Maatje Jans Veenendaal.

In 1793 wordt o.a. de wed. Gerrit Steenbeek en haar zoon Cornelis Steenbeek gelast om de pacht te betalen aan de Heer van Scherpenzeel (Recht. Arch. Scherpenzeel 7, nr. 135; 22-08-1793).

Uit dit huw.:
1. Gijsbertje Steenbeek, geb. Doorn 1760, ov. Scherpenzeel 24-03-1817, tr. Scherpenzeel 28-09-1783 Jan Hendriks Krauwel, ged. Scherpenzeel 22-10-1752, ov./begr. Scherpenzeel 09/13-07-1807, zn. van Hendrick Jansz Krauwel en Jenneke Hendricks Rees
2. Cornelis Steenbeek, ged. Doorn 27-11-1763, volgt IV
3. Jan Steenbeek, ged. Doorn 22-06-1766, garentwijnder, ov. Scherpenzeel 10-12-1839, tr. Scherpenzeel 26-11-1809 met zijn nicht Aaltje Steenbeek, geb. Woudenberg, ged. Scherpenzeel 03-07-1763, ov. Scherpenzeel 13-12-1854, dr. van Cornelis Cornelissen Steenbeek en Marietje Jans van Hoevelaken

Lidm. Scherpenzeel 13-04-1801: Jan Steenbeek.
Lidm. reg.  Scherpenzeel 1805: Jan Steenbeek.
In 1840 verkoopt Aaltje Steenbeek, wed. Jan Steenbeek, landb. te Scherpenzeel aan Christoffel van Engelen, wolkammer, nu te Scherpenzeel het door haar bewoonde huis nr. 75, bergschuur, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 471,472, erfpacht van f 5,50, groot 14 roeden, 50 ellen, voor f 600,=. Titel van aankomst: bij acte van kwitantie van zijn zuster Gijsbertje Steenbeek x Jan Hendriksen Crauwel, wegens haar ouderlijk erfdeel, op 10-09-1806, voor het gerecht te Scherpenzeel en bij acte van maaggescheid tussen hem en zijn broer op 01-11-1809 te Scherpenzeel. Zij werd eigenaresse na kinderloos ov. van haar man, volgens huw. voorw. Van 03-11-1809, not. N.W. Buddingh te Utrecht (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 4; 24-01-1840) (Afschrift in Huis Scherpenzeel 150, fol. 163).
In 1840 vindt er verkoop roerend goed plaats t.v.v. Aaltje Steenbeek, wed. Jan Steenbeek, landb. in de Krommehoek te
Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v. f 359,46 (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 11; 20-02-1840).
In 1840 vindt er verkoop van veldgewas plaats t.v.v. Aaltje Steenbeek, wed. Jan Steenbeek, landb. te
Scherpenzeel. Rogge en hooigras op de Eierkamp onder Renswoude en op de Lagemaat op de Nieuwedijk onder Scherpenzeel t.w.v. f 137,50 (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 42; 09-07-1840).
In 1841 herroept Aaltje Steenbeek, wed. Jan Steenbeek, z.b. te
Scherpenzeel haar gemaakte erfstelling bij huw. voorw. Van 03-11-1809, not. N.W. Buddingh te Utrecht. Enige erfgenaam: Willem de Jong, meester timmerman te Scherpenzeel, bij wie zij inwoont (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 18; 07-06-1841).
In 1841 herroept Aaltje Steenbeek, wed. Jan Steenbeek haar testament van 07-06-1841, not. J. van Hilten te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 27; 29-07-1841).

4. Aart/Aalbert Steenbeek, ged. Doorn 09-04-1769, ov. Scherpenzeel 03-07-1823, ongehuwd
5. Hendrik Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 10/16-02-1772, get. Hendrikje Veenendaal otr. Scherpenzeel (gerecht) 31-07-1806 Elisabeth Mooij, geb. Kortenhoef 1766, ov. Avereest (Hardenberg) 19-12-1863, dr. van Jacob Mooij en Willemijntje Pot
6. Marritje Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 06/18-06-1775, get. Aaltje hv Dirk Veenendaal, ov. Barneveld 03-01-1862, tr. Scherpenzeel 04-09-1808 Gerrit Jan den Oudsten, geb. Gouderak 1784, wolkammer, ov. Barneveld 28-10-1858, zn. van Gerrit den Oudsten en Elisabeth Verhoef

Lidm. Scherpenzeel 17-05-1802: Martie Steenbeek, met attestatie vertrokken naar Barneveld 23-05-1815.
Lidm. reg.  Scherpenzeel 1805: Martje Steenbeek, met attestatie vertrokken naar Barneveld 23-05-1815.

7. Gerrit Dirk Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 17/18-01-1778, get. Aaltje Koudijs hv Dirk Veenendaal, wolkammer, ov. Harderwijk 08-05-1854, otr. Scherpenzeel (gerecht) 30-08-1805 Geertruij Kolkman, wed. Gerh. Langendijk, ged. Epe 05-01-1773, ov. Harderwijk 20-12-1834, dr. van Hendrik Kolkman en Jannetje Nissink

Lidm. Scherpenzeel 11-04-1805: Gerrit Dirk Steenbeek, met attestatie vertrokken naar Hattem 26-04-1805.

8. Peter Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 14/25-08-1785, get. Gijsbertje Steenbeek

IV
Cornelis Steenbeek, ged. Doorn 27-11-1763, tapper, tr. Scherpenzeel 09-05-1793 Evertje van Putten, ged. Scherpenzeel 07-02-1768, aan den Holevoet op ´t Lage Land, ov. Harderwijk 30-01-1839, dr. van Geurt van Putten en Hendrikje Pater

In 1793 kopen Cornelis Steenbeek x Evertje van Putten op 03-10-1793 voor f ? van Jan van Vlaanderen x Cornelia van Huigenbosch een huis, hof en gang aan de noordzijde, vanouds genaamd “Het Bonte Paard, dog aldaar nu De Prins uithangd” in het dorp achter de kerk (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 73; 05-02-1794).
In 1793 wordt o.a. de wed. Gerrit Steenbeek en haar zoon Cornelis Steenbeek gelast om de pacht te betalen aan de Heer van Scherpenzeel (Recht. Arch. Scherpenzeel 7, nr. 135; 22-08-1793).
In 1810 zegelt Cornelis Steenbeek (Huis Scherpenzeel 11a; 27-09-1810).
Begr. Scherpenzeel 02-12-1802: kind van C. Steenbeek.
In 1823 leent Cornelis Steenbeek, tapper te Scherpenzeel, f 550,= van Jannetje van Putten, wed. Willem Willemse van Kolfschoten, zb. won. Scherpenzeel. Onderpand: huis nr. 83 en erf en schuurberg te Scherpenzeel (AT057a011, nr. 167; 01-02-1823).
In 1825 koopt Petrus Johannes van Naamen van Cornelis Steenbeek een huis met schuurberg en grond nr. 83 (Huis Scherpenzeel 110; 05-12-1825).

Uit dit huw.:
1. Maatje Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 04/16-02-1794, ov. Avereest 01-07-1851, tr. Zwolle 28-09-1838, Jan Werner Anton Jansen, geb. Zwolle 1809, militair, boekbinder, ov. Avereest 19-06-1852, zn. van Jan Andreas Jansen en Catharina Elisabeth Muller
            Kind: Wouter van Overeem, geb./ged. Scherpenzeel 02-06/08-07-1821

2. Hendrikje Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 18/29-03-1795, ov. Scherpenzeel 01-03-1830, tr. Scherpenzeel 08-11-1817 Jacob van Santen, geb./ged. Scherpenzeel 20-02/11-03-1792, landbouwer/voerman, ov. Scherpenzeel 10-08-1865, zn. van Aelbert van Santen en Aaltje van Boeschoten
3. Gerrit Steenbeek
, geb./ged. Scherpenzeel 29-10/13-11-1796, begr. Scherpenzeel 25-11-1796

4. Gerrit Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 17-10/05-11-1797, begr. Scherpenzeel 22-06-1799
5. Gerrit Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 12/26-04-1801
6. Geurt Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 25-05/10-06-1804, ov. Scherpenzeel 18-05-1807
7. Gerarda Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/20-04-1806, begr. Scherpenzeel 25-08-1806
8. Geurt Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 19-07/09-08-1807

IIIb
Geurt Cornelissen Steenbeek, ged. Scherpenzeel 10-05-1733, begr. Scherpenzeel 29-08-1797, tr. Lunteren 28-01-1768 Aalbertje Aarts Hooijer, geb. Butselaar onder Lunteren

Van 1779-1786 wordt Geurt Steenbeek en zijn vrouw ondersteund door de diaconie van Scherpenzeel (Herv. Arch. Scherpenzeel 156, fol. 3, 39, 40).
In 1781 heeft Geurt Steenbeek een deel van een erfenis afgestaan aan de diaconie “tot enige vergoedinge wegens sijnen voorgaande genote arme penningen” (Herv. Arch. Scherpenzeel 156, fol. 50).
In 1797 rekent de dienstdoende diaken de door Geurt Steenbeek gehaalde winkelwaren af over de periode 28-12-1795 – 02-01-1797, zijnde 53 weken, totaal 53 gl. (Herv. Arch. Scherpenzeel 156, fol. 135).
In 1797 rekent de dienstdoende diaken de door Geurt Steenbeek gemaakte af voor een kamer van Jan Jacobse van Doorn tot 02-01-1797, per week 5 stuivers. (Herv. Arch. Scherpenzeel 156, fol. 136).

Uit dit huw.:
1. Aaltje/Alida Steenbeek, ged. Scherpenzeel 02-05-1768, aan ´t Oosteind, ov. Culemborg 19-09-1835, tr. Wageningen (otr. Scherpenzeel 25-11-1789) Wessel Kok, geb. Hilversum, won. Wageningen

In 1801 en 1802 betaalt de diaconie van Scherpenzeel resp. 16 gl. 14 st. en 15 gl. 12 st. aan de diaconie van Culemborg voor de bedeling van Aaltje Steenbeek en twee paar klompen (Herv. Arch. Scherpenzeel 156, fol. 201).

2. Aart Steenbeek, ged. Scherpenzeel 07-04-1771, onder Woudenberg, landbouwer, ov. Ede 21-01-1827, tr. (1) Grietje Jansen, tr. (2) Melisje Hendriksen
            Ingekomen van Woudenberg 1781: Aart en Trijntje, kinderen van Geurt Steenbeek (Herv. Arch. Scherpenzeel 156, fol. 68).

Uit het 1e huw.:
1. Geurt Steenbeek, ged. Renswoude 08-07-1798
2. Elisabeth Steenbeek, ged. Renswoude 19-01-1800
Uit het 2e huw.:
3. Aalbertje Steenbeek, geb. Ederveen, ged. Renswoude 25-01-1807

3. Trijntje/Catharina Steenbeek, ged. Woudenberg 24-04-1774, get. Geertje Aarts, ov. Scherpenzeel 23-05-1859, tr. Geurt Willemsz Schuilenburg, ged. Scherpenzeel 11-12-1757, wolkammer, ov. Woudenberg 23-11-1841, zn. van Willem Hendriksz Schuilenburg en Jannetje/Janna Geurts van de Haar

Ingekomen van Woudenberg 1781: Aart en Trijntje, kinderen van Geurt Steenbeek (Herv. Arch. Scherpenzeel 156, fol. 68).

IIIc
Cornelis Cornelissen Steenbeek, ged. Scherpenzeel 05-05-1737, ov./begr. Scherpenzeel 15/20-12-1811, tr. Renswoude 08-05-1763 Marietje Jans van Hoevelaken
Uit dit huw.:
1. Aaltje Cornelissen Steenbeek, geb. Woudenberg, ged. Scherpenzeel 03-07-1763, ov. Scherpenzeel 13-12-1854, tr. Scherpenzeel 26-11-1809 met haar neef Jan Steenbeek, ged. Doorn 22-06-1766, garentwijnder, ov. Scherpenzeel 10-12-1839, zn. van Gerrit Cornelissen Steenbeek en Maatje Jansen Veenendaal
2. Cornelis Cornelissen Steenbeek, ged. Renswoude 03-08-1770, op de Hoope
3. Hendrijntje Cornelissen Steenbeek, ged. Renswoude 03-08-1770, op de Hoope

Lidm. Scherpenzeel 26-12-1799: Hendrien Steenbeek.
Lidm. reg.  Scherpenzeel 1805: Hendrien Steenbeek.

Steenbeek (2)

Met dank voor de aanvullende informatie van Herman Postema en Frans Zonneveld.

I
Cornelis Jordensz, tr. (1) Cornelisje Hendriks (Westerveld), tr. (2) Doorn 16-08-1674 Cuijntje Jans, wed. Hendrik Reijersz, won. Maarn

In 1678 verklaren Dirck Jansz, won. op Dorresteyn, Jorden Cornelis, won. Maarn en Evert Henricks, won. Maarn zich te constitueren als borg voor Cornelis Jordens t.b.v. Adriaen Adriaens Triumphant om hem vastenavond 1679 te betalen 32 gulden volgens condemnatie van het gerecht van Maarn d.d. 07-09-1678. Cornelis Jordens heeft aan zijn borgen 2 grauwe peerden verkocht. (Not. Amersfoort, Not. A. v. Brinckesteyn AT 015a003, fol. 17; 13-12-1678).
In 1679 bekent Cornelis Jordensz, won. Maarn, schuldig te zijn aan Aleyda Vlugh, wed. van burgemeester Both, 84 gl, zijnde 3 jaar pacht van het land te Maarn, door hem gebruikt. (Not. Amersfoort, Not. A. v. Brinckesteyn AT 015a003, fol. 29; 10-08-1679).

Uit het 1e huw.:
1. Jorden Cornelisz, volgt II

II
Jorden Cornelisz, ov. tussen 09-02/09-05-1696, won. Maarn, tr. (1) Gerrigje NN, tr. (2) Doorn 15-11-1685 Willempje Jans. Willempje Jans, tr. (2) Doorn 09-05-1696 Jan Tijssen van Berk

Uit het 1e huw.:
1. Gerrigje Jordens, ged. Doorn 28-06-1685
Uit het 2e huw.:
2. Cornelis Jordensz van Steenbeek, geb. 1685/1691, begr. Leersum 28-09-1751, tr. Leersum 15-01-1713 Fijgje Reijers, wed. Gerrit Cornelissen van Soest, dr. van Reijer Gijsberts en Teuntje Bessels

In 1705 vindt er boedelscheiding plaats tussen Gijsbert Reijers, meerderjarige zoon van Reijer Gijsbert en Teuntje Bessels, in leven echtelieden en Gerryt Soest, gehuwd met Feijtien Reijers. Gijsbert Reijers behoudt het huis met 1 morgen land, gelegen in het dorp Leersum, belend oost Rijx, west Gijsbert Tonisz, noord de Utregtsen wegh en zuid de Bund. Hiervoor zal hij aan zijn zuster 200 gulden betalen, die Gerrit Soest in zijn kwaliteit als man en voogd bekent ontvangen te hebben. (DG Leersum; 06-08-1705).
In 1717 verklaart Cornelis Jordense van Steenbeek, won. Leersum, dat hij verscheidene jaren pacht ten achteren is aan de graaf van Rochford. Hij kan niet betalen en geeft hem al het staande koorngewas. (RHC ZOU, arch.nr. 64, inv. nr. 2474; 12- 07-1717).
In 1736 is er magescheid tussen Cornelis Jordense van Steenbeek, wed Fijgje Reijers, won. Leersum, ter eenre, en Reijer van Soest, Cornelis van Soest en Claas van Soest, voorkinderen van Fijgje Reijers, door Gerrit Soest aan haar in huwelijk verwekt, voor zichzelf en voor Reijer, Cornelis en Claas van Soest en Jorden Steenbeek en Gerrit Huiselaar naaste vrinden en legitieme voogden over de drie onmondige kinderen van Fijgje en Cornelis, met name Gerritje, Teuntje en Jorden Steenbeek, ter andere zijde (RHC ZOU, arch.nr. 64, inv. nr. 2480, 2489; 04-01-1736).
In 1737 estimeert het gerecht op de hofstede waar Cornelis Jordense Steenbeek woont 5 stammen waarvan Antonij van Alwijk het hout gehakt hadde staande op een walletje tussen het land van de Rochford en Alewijk dog welke wal den Heer Rochford competeert op 1-10. Antonij van Alewijk verklaart 23-12-1737 niet beter te hebben geweten off de voorsz stammen hout waren behorende aan zijn land. (DG Leersum 2480, 2486; 28-11-1737).
Uit dit huwelijk vier kinderen (met nageslacht).

3. Geertje Jordens, ged. Woudenberg 24-10-1686, get. Mijntje Frederiks
4. Gerritje Jordens, ged. Woudenberg 04-12-1687, get. Trijntje Frederiks
5. Aartje Jordens, ged. Doorn 01-03-1691, ovl. 1717/1721. Zij is getrouwd Doorn 04-03-1717 Cornelis Gijsbertsz, geb. Jaarsveld. Hij hertrouwt 1721 en 1730
6. Marij Jordens, ged. Woudenberg 03-04-1692, get. Trijntje Frederiks
7. Teunis Jordensz, ged. Doorn 26-07-1693
8. Mariegje Jordens van Steenbeek, geboren Maarn, ged. Doorn 18-11-1694, ovl. ca. 1748, otr. (1) Doorn 05-12-1722 Teunis Cornelisz van de Pol, tr. (2) Doorn 29-09-1731 Sijmen Willems, wed. Luijtje Jacobs van Hamersveld
9. Jorden Jordensz Steenbeek, ged. Doorn 09-02-1696, volgt III

III
Jorden Jordense Steenbeek, ged. Doorn 09-02-1696, zn. van Jorden Cornelisz  en Willempje Jans, tr. (1) Leersum 14-12-1732 Metje Aarts van Barneveld, won. Leersum, tr. (2) Leersum 18-08-1737 Teunjte Everts van Rhenen, won. Leersum

Op 14-08-1737 is te Leersum overleden Metje Aerts huijsvrouw van Jorden Jordensz van Steenbeek, nalatende tot haren weduwnaar gemelde Jorden en tot erfgenamen twee onmondige kinderen met name Gerrit en Willemijntje Jordens van Steenbeek. Zij krijgen tot voogden Cornelis van Westbroek en Pieter Versteeg. (RHC ZOU, arch. nr. 35, inv. nr. 1).
In 1737 maken Jorden Jordense van Steenbeek, wed. Metjen Aerts, ter eenre, en Cornelis van Westbroek en Pieter Versteeg als gestelde voogden over Gerrit en Willemijntje Jordens van Steenbeek, ter andere zijde, magescheid. (RHC ZOU, arch.nr. 64, inv. nr. 2480, 18-08-1737).
1747/1748  worden Jorden Steenbeek, Teuntje Leersum, een voorkind en vier kinderen genoemd als inwoners van Leersum. (RHC ZOU, arch.nr. 35, inv.nr. 43).

Uit het 1e huw.:
1. Gerrit Jordensz Steenbeek, ged. Leersum 27-9-1733, volgt IVa
2. Willemijntje
Jordens Steenbeek, ged. Leersum 17-03-1737
Uit het 2e huw.:

3. Willem Jordensz Steenbeek, ged. Leersum 02-11-1738, volgt IVb
4. Hanna Jordens Steenbeek, ged. Leersum 25-12-1740, tr. Hendrik Korsz Holdorp, ged. Hilversum 01-03-1745

19-06-1766 acte van indemniteit van Leersum voor Hanna van Steenbeek, getrouwd met Hendrik Holdorp. (RHC ZOU, arch. nr. 35, inv. nr. 1 en 2).

5. Cornelis Jordensz Steenbeek, ged. Leersum 08-03-1744
6. Aertje Jordens Steenbeek, ged. Leersum 04-09-1746
7. Evert
Jordensz Steenbeek, ged. Leersum 23-05-1748

8. Cornelis Jordensz Steenbeek, ged. Leersum 21-09-1749

IVa
Gerrit Jordense Steenbeek, ged. Leersum 27-9-1733, begr. Doorn 02-08-1808, tr. Doorn 01-02-1767 Gerrigje Gijsbertsen Dekker, ged. Doorn 25-11-1736, ov. Scherpenzeel 16-08-1813, dr. van Gijsbert Hendriksz Dekker en Cornelia Hendriks Veenendaal

Acte van indemniteit van Leersum naar Maarn 2-11-1768.
Uit dit huw.:

1. Metje Gerritsen Steenbeek, ged. Doorn 29-03-1767, enige maanden oud ov.
2. Jorden Gerritsen Steenbeek, ged. Doorn 22-05-1768, ov. Maarn 17-02-1841, tr. Woudenberg 20-11-1808 Weijntje Vermeulen, ged. Woudenberg 02-07-1780, ov. Maarn 30-11-1862, dr. van Hendrik Vermeulen en Jannetje Lubberts Hogeweg

Uit dit huw.:
1. Gerrit Steenbeek, geb./ged. Woudenberg 13/09-02-1809, get. Cornelia van Maanen, geb. Steenbeek, jong ov.
2.
Gerrit Steenbeek, geb./ged. Doorn 10-06/01-07-1810, ov. Woudenberg 15-03-1870, ongehuwd
3. Hendrik Steenbeek, geb./ged. Doorn 03-02/01-03-1812, ov. Woudenberg 22-03-1891, ongehuwd
4. Gerrigje Steenbeek, geb./ged. Doorn 29-10/21-11-1813, ov. Arnhem 15-04-1867, tr. Maarn 17-06-1836 Berend Franken, ged. Driebergen 01-04-1810, zn. van Rijk Franken en Jannigje Albers
5. Jannigje Steenbeek, geb./ged. Doorn 09-08/03-09-1815, ov. Zeist 18-02-1887, tr. Doorn 06-11-1863 Martinus Spies, geb. Rhenen 1815, ov. Doorn 13-03-1890, zn. van Alberta Spies
6. Melis Steenbeek, geb./ged. Doorn 30‑12‑1817/25‑01‑1818, tr. De Vuursche 28-09-1855 Heintje Meernek, geb. Barneveld 1827, dr. van Gerrit Meernek en Fia Hofland
7. Willem Steenbeek, geb./ged. Doorn 23‑12‑1819/20‑02‑1820, ov. Doorn 24-10-1896, ongehuwd
8. Jakob Steenbeek, geb./ged. Doorn 24‑12‑1822/09‑02‑1823, ov. Maarn12-07-1839
9. Kornelia Steenbeek, geb. Doorn 04-07-1825, ov. Doorn 25-01-1890, tr. (1) Renswoude 15-04-1858 Evert van Ginkel, geb. Renswoude 20-08-1816, ov. Renswoude 08-04-1866, zn. van Hendrik van Ginkel en Jacoba van Manen, tr. (2) Renswoude 29-08-1873 haar zwager Willem van Ginkel, wed.
Adriana Aanderweg, geb. Renswoude 20-12-1819, ov. Doorn 20-08-1893, zn. van Hendrik van Ginkel en Jacoba van Manen

3. Cornelia Gerritsen Steenbeek, ged. Doorn 17‑06‑1770, ov. Scherpenzeel 05-03-1855, tr. Scherpenzeel 04-11-1792 Rick Arisz van Manen, ged. Scherpenzeel 10-10-1745, ov. Scherpenzeel 03-10-1817, zn. van Aris Ricksen van Manen en Hendrickje Gerrits van Voskuil

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1792: Cornelia Steenbeek, op Heintjeskamp.
Lidm. reg.  Scherpenzeel 1805: Cornelia Steenbeek.

4. Metje Gerritsen Steenbeek, ged. Doorn 10-05-1772, ca. 7 jaar oud ov.
5. Gijsbert Gerritsen Steenbeek, ged. Doorn 30-04-1775, volgt Va
6. Willemijntje Gerritsen Steenbeek, ged. Doorn 09-03-1777
, naaister, ov. Scherpenzeel 25-12-1823, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel: Willemijntje Steenbeek, met attestatie van Doorn 13-08-1813.

7. Melis Gerritsen Steenbeek, ged. Doorn 09-01-1780, ca. 3 jaar oud ov.

Va
Gijsbert Gerritsen Steenbeek, ged. Doorn 30-04-1775, landbouwer, ov. Woudenberg 04-04-1857, tr. Doorn (otr. Woudenberg) 25-02-1810 Jannetje van de Lagemaat, wed. Roelof van Wolfswinkel, ged. Ede 09-01-1786, ov. Woudenberg 27-11-1849, dr. van Tijmen Gijsbertsz van de Lagemaat en Dirkje Gerrits van Engelen

In 1808 koopt Gijsbert Steenbeek een kamp in Klein Lambalgen, groot 1 ½ morgen, van de onmondige kinderen van Cornelis Sandersz van de Pol (Huis Amerongen 1187, fol. 123; 1808).
In 1847 laten Gijsbert Steenbeek, eigenaar en landb. op de Pol onder Woudenberg x Jannetje van de Lagemaat, eerder wed. Roelof van Wolfswinkel hun testament maken. Zoon Gerrit Steenbeek en dochter Dirkje Steenbeek f 1550,= uit de Pol, met bouwmanswoning, bakhuis, twee wagenschuren, twee korenbergen, erf, werf, tuin, vruchtbomen en land aan de beek onder Woudenberg, groot ruim 15 bunder. Zoon Tijmen Steenbeek f 2200,= uit Klein Davelaar, met bouw­manswoning, bakhuis, wagenschuur, twee korenbergen, erf, werf, tuin en vruchtbomen aan de Brinkkant onder Woudenberg, groot ruim 21 bunder. Enige erfgenamen van Jannetje zijn haar vier kinderen: Breunis van Wolfswinkel (1e huw) en Gerrit, Dirkje en Tijmen Steen­beek (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 33 en 34; 05-08-1847).

Uit dit huw.:
1. Gerrit Steenbeek, geb. Woudenberg 15-03-1813, landbouwer, ov. Scherpenzeel 06-11-1863, ongehuwd

In 1860 verkoopt Gerrit Steenbeek, landb. op de Pol onder Woudenberg aan Evert Blaauwendraad, landb. op Rumelaar onder Woudenberg een boerenhofstede, genaamd de Pol, met gebouwen en land aan de Beek te Woudenberg, sectie C 37-53,55(ged, genaamd de Hooge Kamp), 59,59bis, (C 56bis niet bij de koop inbegrepen), groot 10 bunder, 81 roeden, 10 ellen, een een gedeelte van 7 roeden, 40 ellen, voor f 9150,=. Titel van aankomst: toegescheiden bij boedelscheiding van de nalatenschap van zijn ouders Gijsbert Steenbeek x Jannigje van de Lagemaat op 05-04-1859, not. J. de Louter te Amersfoort. (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 34; 20-09-1860).
In 1860 geeft Gerrit Steenbeek, landb. op de Pol onder Woudenberg zijn testa­ment in bewaring. bij ‘mijn goede vriend” Frede­rik den Uijl, broodbakker te Scherpenzeel over de helft van een huis, zijnde twee woningen onder een dak, erf en tuin met daarachter gelegen stuk bouwland aan de Holevoet onder Woudenberg, groot 1 bun­der, 15 roeden, 60 ellen. (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 33; 26-09-1860).
In 1860 verkoopt Gerrit van Westerhuis, boerenarbeider x Jacoba van Doorn in de Knaapstraat onder Woudenberg aan Gerrit Steenbeek, landb. onder Woudenberg een daggelderswoning nr. 254, erf en tuin on de Knaapstraat onder Woudenberg, sectie C 502-504, groot 8 roeden, 90 ellen, voor 340,=. (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 35; 26-09-1860).
In 1863 vindt er verkoop van roerend goed t.v.v. Frederik den Uijl, broodbakker te
Scherpenzeel, voor zichzelf en als executeur volgens testament van 22-06-1860, not. J. van Hilten te Scherpenzeel van de nalatenschap van wijlen Gerrit Steenbeek. Roerend goed t.w.v. f 640,74. (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 53; 10-12-1863).
In 1864 vindt er een veiling plaats van de nalatenschap van Gerrit Steenbeek, landb. te
Scherpenzeel, volgens testament van 22-06-1860, not. D. Scheerenberg te Amersfoort, t.v.v. Tijmen Steenbeek, landb. te Woudenberg; Dirk Schouten, meester wagen­maker x Dirkje Steenbeek te Doorn; Frederik den Uijl, brood­bakker te S. namens Breunis van Wolfswinkel, dagloner onder Bennekom en als executeur testamentair, allen erfgenaam van hun (half)broer Gerrit Steenbeek, van: 1. een bijna geheel nieuw gebouwd huis wijk A nr. 81, schuurberg en tuin te Scherpenzeel, sectie D 842,843, aan Gerrit Berkhof, landb. onder Woudenberg, voor f 1505,=.; 2. een nieuwe schuurberg staande op nr. 1, sectie D 842, aan Gerrit Berkhof, landb. onder Woudenberg, voor f 170,=; 3. een perceel bouwland, genaamd de Hooge Kamp onder Woudenberg, sectie C 56bis, groot 1 bunder, 50 roeden, 60 ellen, aan Gerrit Berkhof, landb. onder Woudenberg, voor f 1780,=; 4. een huis, nu ingericht tot fabriek en winkel wijk A nr. 51, schuurtje, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 708,709, groot 7 roeden, 70 ellen, aan Jacob Homoet, fabrikant te Scherpenzeel, voor f 1485; 5. een daggeldershuis nr. 254, schuurtje, erf en tuin in de Knaapstraat onder Woudenberg, sectie C 502-504, groot 8 roeden, 90 ellen, aan Dirk Clasinus Johannes Harmsen, grondeigenaar te Amerongen, voor f 720,= (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 4; 17-02-1864).
In 1864 vindt er verkoop van roerend goed t.v.v. Frederik den Uijl, broodbakker te
Scherpenzeel, voor zichzelf en als executeur testamentair van wijlen Gerrit Steenbeek. Roerend goed t.w.v. f 230,60. Frederik zelf verkoopt niets. (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 16; 17-03-1864).
In 1864 verkopen de erfgenamen van Gerrit Steenbeek aan Frederik den Uijl, broodbakker te
Scherpenzeel de helft in een huis, zijnde twee woningen onder een dak, erf, tuin en land aan de Holevoet onder Woudenberg, sectie C 119,126-128,130-133, groot 1 bunder, 15 roeden, 44 ellen, voor f 600,=. De helft was al in zijn bezit (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 17; 17-03-1864).

2. Tijmen Steenbeek, geb. Woudenberg 29-03-1818, volgt VIa
3. Gerritje Steenbeek, geb. Woudenberg 10-03-1821, ov. Woudenberg 22-09-1842, ongehuwd
4. Dirkje Steenbeek, geb. Woudenberg 26-03-1824, ov. Doorn 07-12-1876, tr. Doorn 30-10-1851 Dirk Schouten, meester wagen­maker te Doorn, geb. Doorn 08-05-1814, ov. Doorn 18-04-1887, zn. van Hendrik Schouten en Dirkje van Ree
                Lidm. Scherpenzeel 21-03-1847: Dirkje Steenbeek.

5. Roelof Steenbeek, geb. Woudenberg 04-02-1826, ov. Woudenberg 31-05-1845

VIa
Tijmen Steenbeek, geb. Woudenberg 29-03-1818, ov. Woudenberg 04-10-1891, tr. Maarn 23-02-1844 Gijsje van Meerveld, geb. Maarn 25-06-1819, ov. Woudenberg 06-12-1902, dr. van Jan van Meerveld en Maria van de Haar
                Lidm. Scherpenzeel 26-03-1843: Tijmen Steenbeek.

Uit dit huw.:
1. Jannetje Steenbeek, geb. Woudenberg 21-11-1845, ov. Woudenberg 19-04-1894, tr. (1) Woudenberg 21-04-1866 Matthijs van de Lagemaat, geb. Woudenberg 23-02-1837, ov. Woudenberg 24-08-1879, zn. van Gerrit van de Lagemaat en Jannetje van Nieuwenhuizen, tr. (2) Woudenberg 05-03-1881 Helmerd van Voorthuizen, geb. Renswoude 16-12-1852, ov. Woudenberg 20-07-1881 (4 maanden na zijn huw.!), zn. van Dirk van Voorthuizen en Gijsbertje van Ginkel, tr. (3) Woudenberg 11-12-1885 Hendrikus van Brummelen, geb. Amerongen 05-02-1850, zn. van Hendrikus van Brummelen en Jannigje Apeldoorn
2. Jan Steenbeek, geb. Woudenberg 29-08-1847, ov. Scherpenzeel 01-04-1916, begr. Glashorst, graf nr. 127, tr. Woudenberg 24-10-1895 Cornelia Francina Willemsen, geb. Woudenberg 13-04-1859, ov. Scherpenzeel 23-12-1919, begr. Glashorst, graf nr. 127, dr. van Jacob Willemsen en Maria Davelaar

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1873: Jan Steenbeek, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 09-04-1873.
In 1902 verkoopt Wijnand van Ree, z.b. te Scherpenzeel voor ? aan Jan Steenbeek, bouwman te Woudenberg een perceel, sectie D 718, groot 0.14.70 ha en huis, erf en tuin, sectie D 717 (het oostelijk deel blijft aan de verkoper, d.w.z. 2.75 m vanaf de oostelijke zijmuur van D 289 van de straat af noordwaarts tot aan de schuur), erfpacht f 8,70 (AT058c002, nr. 350; 06-03-1902).

3. Maria Steenbeek, geb. Woudenberg 30-07-1849, ov. Ede 31-08-1909, tr. Woudenberg 16-10-1874 Evert van Dronkelaar, geb. Ede 1842, landbouwer, ov. Ede 12-02-1923, zn. van Wolbert van Dronkelaar en Gerritje Hendriksen van Surksum

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1873: Maria Steenbeek, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 09-04-1873.

4. Gijsbert Steenbeek, geb. Woudenberg 19-12-1850, ov. Woudenberg 29-01-1851
5. Gerritje Steenbeek, geb. Woudenberg 26-11-1851, ov. Woudenberg 27-11-1851
6. Gerritje Steenbeek, geb. Woudenberg 18-07-1853, ov. Woudenberg 05-04-1913, tr. Woudenberg 25-02-1882 Cornelis Lokhorst, geb. Woudenberg 21-01-1850, ov. Woudenberg 22-05-1941, zn. van Helmert Lokhorst en Jantje Jochems
7. Gijsbert Steenbeek, geb. Woudenberg 10-06-1855, ov. Ede 25-06-1835, tr. Renswoude 19-01-1883 Jantje Jochemsen, geb. Renswoude10-06-1854, ov. Ede 17-07-1940, dr. van Jochem Jochemsen en Gerritje Beker
8. Teunisje Steenbeek, geb. Woudenberg 22-06-1857
, ov. Woudenberg 26-01-1919, tr. Woudenberg 01-03-1884 Cornelis van de Vliert, geb. Renswoude 02-06-1855, ov. Amersfoort (ingeschr. te Woudenberg) 21-05-1921, zn. van Jacob van de Vliert en Cornelia Veldhuizen
9. Willempje Steenbeek, geb. Woudenberg 03-07-1860
, ov. Woudenberg 26-02-1947, tr. Woudenberg 09-11-1895 Jan Rijksen, geb. Woudenberg 23-10-1864, ov. Woudenberg 13-02-1936, zn. van Rijk Rijksen en Maatje Ploeg
                Lidm. Scherpenzeel 02-04-1882: Willempje Steenbeek, met attestatie vertrokken naar Woudenberg         04-04-1882.

IVb

Willem Jordensz Steenbeek, ged. Leersum 02-11-1738, tr. Doorn 12-03-1780 Engeltje Jansen van Beukhof, geb. Maarsbergen, ged. Doorn 20-01-1754, ov. Doorn 24-05-1828, dr. van Jan Gijsbertsz Beukhof en Teuntje Alberts van Schaik

Lidm. Doorn 24-04-1776: Engeltje Jansen van Beukhof.
Uit dit huw.:
1. Jorden Willemsz Steenbeek, ged. Doorn 21-05-1780, volgt Vb
2. Teuntje Willems Steenbeek, ged. Doorn 25-01-1784, ov. Woudenberg 05-11-1838, tr. Gerrit van Soest, ged. Lunteren 26-10-1782, zn. van Jan Gerritsen en Gerritje Jansen
3. Cornelis Willemsz Steenbeek, ged. Doorn 22-05-1787, ov. Amersfoort 01-05-1860, won. Leusden, ongehuwd
4. Jannigje Willems Steenbeek, ged. Doorn 03-10-1790, ov. Doorn 23-06-1859, tr. Doorn 26-08-1810 Hendrik van Nieuwenhuizen, van Maarsbergen, ged. Doorn 01-05-1768, ov. Maarn 10-04-1837, zn. van Tijmen Hendriks van Nieuwenhuizen en Maria de Jong

Vb
Jorden Willemsz Steenbeek, ged. 21-05-1780 Doorn, schaapherder, ov. Scherpenzeel 12-06-1846, zn. van Willem Jordensz Steenbeek en Engeltje Jansen Beukhof, tr. Driebergen 18-12-1803 Dirkje Geurtsen van Lunteren, ged. Leersum 15-02-1777, ov. Woudenberg 22-12-1853, dr. van Geurt Dirksen van Lunteren en Teuntje Tijmensen van Oudbroekhuizen

In 1848 vindt er verkoop roerend goed plaats t.v.v. Dirkje van Lunteren, wed. Jorden Steenbeek z.b. aan de straatweg te Scherpenzeel. Meubilair e.d. t.w.v. f 35,53  (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 43; 31-10-1848).

Uit dit huw.:
1. Willem Steenbeek, ged. Driebergen 22-06-1804, volgt VIb
2. Geurt Steenbeek, ged. Driebergen 30-11-1806, ov. Utrecht 19-01-1865, tr. Driebergen 07-05-1831 Willemijntje van Doorn, geb. Driebergen 1809, ov. Bunnik 05-09-1871, dr. van Johannes van Doorn en Mijntje van Lunteren
3. Jorden Steenbeek, ged. Driebergen 10-03-1809, ov. Maarn 24-04-1839, tr. Woudenberg 17-12-1836 Maria van Egdom, geb. Doorn 29-05-1816, dr. van Cornelis van Egdom en Stijntje van Geijtenbeek
4. Teunis Steenbeek, ged. Driebergen 10-03-1809, volgt VIc
5. Cornelis Steenbeek, ged. Driebergen 28-12-1811, ov. Driebergen 04-05-1813
6. Cornelis Steenbeek, geb. Driebergen 19-07-1814, volgt VId
7. Evertje Steenbeek, geb. Zeist 08-11-1817, ov. Zeist 22-03-1898, tr. Amerongen 19-06-1840 Aart van den Brink, geb. Barneveld 1818, ov. Amerongen 28-03-1860, zn. van Aart Teunisz van den Brink en Janna Aarts
8. Evert Steenbeek, geb. Woudenberg 02-11-1821, dagloner, ov. Scherpenzeel 28-12-1849, tr. Scherpenzeel 07-09-1848 Elisabeth van den Broek, geb. Woudenberg 11-10-1826, ov. Scherpenzeel 16-12-1896, dr. van Evert van den Broek en Neeltje van der Kemp. Elizabeth, tr. (2) Scherpenzeel 05-02-1852 Teunis van den Brink, geb. Garderen 1822, arbeider, ov. Scherpenzeel 01-09-1894, zn. van Aart Teunissen van den Brink en Gerritje Aarts

Uit het 1e huw.:
1. Neeltje Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 09-12-1848/07-01-1849, ov. Woudenberg 07-08-1924, tr. Scherpenzeel 09-11-1871 Hendrik van Voskuijlen, geb. Barneveld (De Glind) 06-05-1845, ov. Scherpenzeel 28-03-1919, zn. van Jan Gerritsen Voskuilen en Wijmpje Westeneng


VIb
Willem Steenbeek, ged. Driebergen 22-06-1804, schaapherder, ov. Leusden 06-02-1891, tr. Darthuizen 12-11-1835 Joostje Vos, geb. Doorn, ged. Leersum 07-11-1802, ov. Woudenberg 06-12-1863, dr. van Jorden Cornelissen Vos en Steventje Willems de Loos

In 1879 verhuurt Willem Steenbeek, schaapherder te Woudenberg aan Adrianus ter Burg, schoenmaker te Woudenberg een huis, erf en tuintje aan de Holevoet bij Scherpenzeel onder Woudenberg, sectie C 129, groot 0.02.20 ha., tot 31-10-1891 voor f 44,= p.j. (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 27; 18-08-1879).

Uit dit huw.:
1. Jan Steenbeek, geb. Woudenberg 03-05-1836, ov. Hilversum 27-03-1898, tr. Hilversum 28-03-1885 Catharina Regtuijt, wed. Willem Tabak, geb. Loosdrecht 1851, ov. Hilversum 27-08-1903, dr. van Teunis Regtuijt en Christina Dolman
2. Dirkje Steenbeek, geb. Woudenberg 12-08-1837, ov. Scherpenzeel 03-06-1839

3. Steventje Steenbeek, geb. Woudenberg 23-02-1839, ov. Amerongen 13-01-1914, tr. Jan Dekker, geb. Doorn 19-11-1831, ov. Amerongen 15-03-1913, zn. van Nicolaas Dekker en Adriana van Dijk
4. Jorden Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 28-05/28-06-1840, ov. Scherpenzeel 01-01-1936, ongehuwd
5. Dirk Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 04/29-09-1841
6. Willemijntje Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 06/24-12-1843, ov. Scherpenzeel 21-09-1920, tr. Scherpenzeel 17-10-1867 Jacob van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 21-02/26-03-1837, schipper, ov. Scherpenzeel 01-01-1889, zn. van Aart van Dijk en Jacomijntje Boon
7. Jakob Steenbeek, geb. Woudenberg 06-12-1845, ov. Woudenberg 05-01-1848

VIc
Teunis Steenbeek, ged. Driebergen 10-03-1809, ov. Maarn 01-03-1850, tr. Scherpenzeel 17-01-1834 Jannetje van Tooster/´t Ooster/het Oosten, geb./ged. Woudenberg 31-08/17-09-1809, dr. van Lubbert Everts van Tooster/´t Ooster en Gijsbertje Maassen Schuurman
Uit dit huw.:
1. Jorden Steenbeek, geb. Woudenberg 10-10-1834, ged. in de Grote Kerk: 30-11-1834, ov. Langbroek 01-01-1857, ongehuwd
2. Gijsbert Steenbeek, geb. Doorn 27-07-1837, ov. Maarn 27-06-1839
3. Gijsje Steenbeek, geb. Maarn 21-11-1839, ov. Maarn 19-03-1850
4. Dirkje Steenbeek, geb. Maarn 12-11-1842, ov. Maarn 20-04-1850
5. Bartha Steenbeek, geb. Maarn 30-03-1845, ov. Utrecht 25-10-1909, tr. Woudenberg 12-12-1865 Jan Ruitenbeek, geb. Driebergen 11-07-1828, ov. Utrecht 09-03-1877, zn. van Jan Ruitenbeek en Teuntje van Doorn
6. Evertje Steenbeek, geb. Maarn 09-11-1848, ov. Maarn 30-12-1848

VId
Cornelis Steenbeek, geb. Driebergen 19-07-1814, arbeider, ov. Moordrecht 09-11-1875, tr. Scherpenzeel 01-11-1839 Klaasje van de Kuil, geb. Renswoude 27-04-1817, dr. van Lammert van de Kuil en Cornelia van Engelenburg, ook wel Cornelia Ploeg
Uit dit huw.:
1. Jurden Steenbeek, geb. Maarn 07-03-1840
2. Lammert Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 09/28-08-1842, ov. Moordrecht 31-03-1882, tr. Moordrecht 05-10-1872 Lena Cornelia Vermeer, geb. Moordrecht 08-04-1842, ov. Moordrecht 31-07-1900, dr. van Cent Abrahamsz Vermeer en Bastiana van der Vooren

3. Dirk Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 12/29-09-1844
4. Cornelia Steenbeek, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/23-05-1847, ov. Moordrecht 16-02-1886, tr. Tijmon Balk
5. Wouter Steenbeek, geb. Moordrecht 04-01-1852, ov. Moordrecht 17-05-1857
6. Cornelis Steenbeek, geb. Moordrecht 29-01-1854, ov. Moordrecht 24-07-1877, ongehuwd
7. Hendrika Steenbeek, geb. Moordrecht 19-08-1856, ov. Moordrecht 20-05-1862
8. Hendrik Steenbeek, geb. Moordrecht 05-06-1862

Samengesteld door:
Henk van Woudenberg,
december 2009