Spruijt

De familie Spruijt is een familie van geneesheren. Bijna elke mannelijke nakomeling heeft dit beroep. Speciale aandacht verdient Jan Willem Spruijt. Deze Scherpenzeler maakt een opmerkelijke carrière in Zuid-Afrika en schopt het zelfs tot waarnemend president.

I

Gerrit Spruijt, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 30-09-1736, begr. Amsterdam (St. Anthonis kerkhof) 01-09-1799, zn. van Jacobus Spruijt en Jannetje Jans van Urk, tr. Alida van Zijl, geb. Utrecht 1760, ov. Scherpenzeel 08-11-1837, dr. van NN

Uit dit huw. o.a.:

1. Anna Spruijt, geb./ged. Amsterdam (Oude Kerk) 11/16-06-1793

2. Jacobus Spruijt, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 17-01-1796, volgt II

3. Jan Spruijt, geb./ged. Amsterdam (Oude Kerk) 07/11-11-1798

II

Jacobus Spruijt, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 17-01-1796, genees-, heel- en vroedmeester, vanaf 1826 alleen vroedmeester, ov. Scherpenzeel 31-07-1839, tr. Purmerend 03-01-1822 Antje Landskroon, geb./ged. Amsterdam (Ev. Luthers) 24/28-03-1797, winkelierse in manufacturen, ov. Oosterwolde onder Elburg (gem. Doornspijk) 13-03-1853, dr. van Roelof Landskroon en Willemina Christina de Wit

Lidm. Scherpenzeel: Jacobus Spruijt en Antje Landskroon met attestatie van Grootschermer 31-12-1821 en van de Evang. Lutherse Gemeente van Purmerend 05-01-1822. Antje met attestatie vertrokken naar Nunspeet 30-04-1849.

In 1831 worden testamenten gemaakt op de langstlevende van Jacobus Spruijt, heel- en vroedmeester te Scherpenzeel en zijn vrouw Antje Landskroon (AT055f023, nr. 2173 en 2174; 26-10-1831).

In 1840 stelt Antje Landskroon, wed. Jacobus Spruijt, winkelierster te Scherpenzeel stelt haar zwager Fredrik Johannes de Wit, makelaar te Amsterdam aan als voogd over haar mi.j. kinderen. (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 27; 08-05-1840).

In 1840vindt er boedelbeschrijving plaats van wijlen Jacobus Spruijt, genees-, heel- en vroedmeester te S., ov. in nr. 86, volgens testament van 26-10-1831, not. L. Hondius te Amersfoort, t.v.v. Antje Landskroon, wed. Jacobus Spruijt, winkelierster te Scherpenzeel nr. 107, als moeder van de mi.j. kinderen Gerrit, 17 jaar, Jan Willem, 14 jaar, Fredrik Johannes, 10 jaar, Andries Landskroon, 7 jaar, en Roelof Landskroon Spruijt, 4 jaar. Toeziend voogd: Abraham Frederikse, onderwijzer der jeugd te Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v. f 3475,09. F 200,= contant geld. f 476,= uitstaande vorderingen. Schulden: f 2625,71. (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 56; 17/18-09-1840).

In 1849 vindt er verkoop van roerend goed plaats t.v.v. Antje Landskroon, wed. Jacobus Spruijt, winkelierster te Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v. f 165,=. (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 13; 30-04-1849).

Uit dit huw.:

1. Gerrit Spruijt, geb./ged. Scherpenzeel 27-11/29-12-1822, volgt III

2. Roelof Landskroon Spruijt, geb./ged. Scherpenzeel 19-07/29-08-1824, ov. Scherpenzeel 02-11-1832

3. Jan Willem Spruijt, geb./ged. Scherpenzeel 06-07/06-08-1826, onderwijzer te Soest (1847), carrière in Zuid-Afrika, ov. Natal (Zuid-Afrika) 08-09-1908, tr. Bloemfontein 31-12-1856 Elizabeth Emma Hanger, geb. Peddie, Kaap Oost 06-08-1836, ov. Pretoria 18-07-1920, dr. van Edward Hanger en Eliza Webber

Wikipedia: “Ook bekend as Jan Willem Spruijt en Jan Willem Landskroon Spruijt (doopnaam), was ’n Suid-Afrikaanse staatsamptenaar en prokureur van Nederlandse herkoms. Spruyt was die Staatsekretaris (1856-1862) en met verskeie geleenthede waarnemende Staatspresident en ook Staatsekretaris van die Zuid-Afrikaanse Republiek (1866-1869)”. Er staat nog veel meer informatie.

De nakomelingen noemen zich Landskroon Spruyt.

4. Fredrik Johannis Spruijt, geb./ged. Scherpenzeel 28-10/30-11-1828, genees- en heelkundige te Ingen, gemeente Lienden, ov. Arnhem 30-06-1896, tr. Scherpenzeel 28-02-1857 Johanna Hendrika van Schuppen, geb. Veenendaal 26-06-1831, ov. Arnhem 09-02-1896, dr. van Dirk van Schuppen en Johanna Sterk

Lidm. Scherpenzeel 04-02-1844: Frederik Johannes Spruijt, met attestatie vertrokken naar Ermelo 21-04-1851.

5. Andries Landskroon Spruijt, geb./ged. Scherpenzeel 12/23-12-1832, heel- en verloskundige, geneesheer, ov. Oldebroek 24-07-1894, tr. Arnhem 22-07-1863 Johanna Wilhelmina van Son, geb. Arnhem 1843, ov. Boskoop 19-02-1912, dr. van Hendricus van Son en Grietje Lammerdina van Dick

Lidm. Scherpenzeel: Andries Spruijt, met attestatie van Zevenaar januari 1858, met attestatie vertrokken naar Westervoort 1862.

6. Roelof Landskroon Spruijt, geb./ged. Scherpenzeel 07/28-08-1836, ov. Scherpenzeel 11-04-1841

III

Gerrit Spruijt, geb./ged. Scherpenzeel 27-11/29-12-1822, genees-, heel- en verloskundige (1850 te Oosterwolde), ov. Scherpenzeel 29-05-1865, tr. Scherpenzeel 06-11-1847 Bartha van Wolfswinkel geb./ged. Scherpenzeel 30-12-1827/03-02-1828, won. Doorn 1874, ov. Amersfoort 07-10-1909, dr. van Jan van Wolfswinkel en Jantje van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 04-02-1844: Gerrit Spruijt, met attestatie vertrokken naar Oosterwolde 11-01-1847.

In 1850 lenen Gerrit Spruijt x Bartha van Wolfswinkel, genees- en heelmees­ter te Oosterwolde, kanton Elburg f 300,= van Geurt van Bennekom, landb. op Ebbenhorst onder Scherpenzeel. Onderpand: een perceel bouw- of weiland, genaamd de Klooster­kamp met het Schoutendijkje met de halve wal tegen de Hooge Kamp van de Heer van Scherpenzeel onder Renswoude, sectie B 31,32, groot 83 roeden, 90 ellen. Title van aankomst: door Bartha geërfd van haar ouders Jan van Wolfswinkel x Jantje van Ginkel op 03-02-1847, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 13; 02-04-1850).

In 1863 leent Gerrit Spruijt, genees-, heel- en verloskundige te Scherpenzeel f 400,= van

Nathan Mozes, vleeshouwer te Scherpenzeel. Onderpand: een perceel bouw- of weiland, genaamd de Klooster­kamp met het Schoutendijkje met de halve wal tegen de Hooge Kamp van de Heer van Scherpenzeel onder Renswoude, sectie B 31,32, groot 83 roeden, 90 ellen. Title van aankomst: door Bartha geërfd van haar ouders Jan van Wolfswinkel x Jantje van Ginkel op 03-02-1847, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 10; 26-01-1863).

In 1874 verkopen 1. Bartha van Wolfswin­kel, wed. Gerrit Spruijt, z.b. te Scherpenzeel voor zichzelf en als moeder van de mi.j. Martinus Johannes, Jansje, Jacoba Rudolphina en Willem Frederik Spruijt; 2. Antje Spruijt, kinderjuffrouw te Amsterdam; 3. Jan Spruijt, militair kandidaat arts te Amsterdam aan Jacob van Wolfswinkel Jacobzoon, landb. te Scherpenzeel een perceel bouwland, genaamd de Kloosterkamp met het Schoutendijkje erlangs onder Renswoude, sectie B 31,32, groot 0.83.90 ha., voor f 1500,=. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 171; 06-03-1874).

Uit dit huw.:

1. Antje Spruijt, geb. 1849, kinderjuffrouw te Amsterdam (1874), ov. Amersfoort 30-04-1918, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 08-04-1866: Johanna Spruijt, met attestatie vertrokken naar Utrecht 11-08-1868, , met attestatie vertrokken naar Amersfoort juli 1914.

2. Jan Spruijt, geb. Doornspijk 31-07-1850, militair kandidaat arts te Amsterdam (1874), officier van gezondheid in het Oost-Indische leger en lijfarts van de Soesoehoenan van Soerakarta, later arts te Amsterdam, ov. Amsterdam 26-02-1905, tr. Utrecht 28-09-1876 Wilhelmina Christina de Lange, geb. Medemblik 27-03-1848, ov. Den Haag 28-03-1930, dr. van Sjoerd Hendrik de Lange en Willemina Christina Landskroon

3. Jakobus Rudolf Spruijt, geb. Oosterwolde 24-02-1853, ov. Scherpenzeel 27-12-1856

4. Johannes Martinus Spruijt, geb./ged. Scherpenzeel 22-02/06-04-1856, ov. Ermelo 09-02-1932, tr. Lambertha van der Velden, geb. Witmarsum 1861, ov. Rheden 04-02-1927, dr. van Gerben van der Velden en Akke Seechler

5. Jansje Spruijt, geb./ged. Scherpenzeel 25-05/27-06-1858, ov. Amersfoort 10-04-1936, ongehuwd

6. Jacoba Rudolfina Spruijt, geb./ged. Scherpenzeel 24-11-1860/03-02-1861, ov. Winschoten 01-04-1938, tr. Amersfoort 18-08-1887 Dirk Fok van Slooten, geb. Amersfoort 04-03-1857, ov. Amersfoort 23-02-1891, zn. van Dirk van Slooten en Grietje Bouman

7. Willem Frederik Spruijt, geb./ged. Scherpenzeel 26-02/26-04-1863

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

januari 2012