SPRAKELAAR

 

 

De oudste generatie woont op Groot Dashorst onder Renswoude. Zoon Brand Cornelissen verhuist naar de boerderij Sprakelaar in ´t Woud onder Lunteren. Zijn nakomelingen nemen de boerderijnaam aan als achternaam. In 1735 koopt een nakomeling, Jacob Brantsz de helft van de boerderij Klein Ruwinkel onder Woudenberg. in 1750 koopt hij de andere helft er bij. zijn zoon Brand Jacobsz van Sprakelaar gaat er ca. 1785 wonen. In 1790 verkoopt hij de boerderij en Brand blijt er als pachter wonen. Vier jaar later overlijdt hij. Zijn vrouw Woutertje Everts van de Leeuwerikenpol blijft nog op de boerderij. De kinderen gaan over het algemeen naar Woudenberg.

Literatuur: Generatie I: Scarpenzele jg. 8 (2000), blz. 15-18; Fragmentgenealogie Van Dashorst, door J.W. van Maren

 

I

Cornelis Brandsz, op Groot Dashorst, ov. Renswoude 09-03-1674, tr. Mijnsje Adriaens van Langelaer, ov. Renswoude 16-07-1673, dr. van Adriaen Matheussen van Langelaer en Maijke Fransen van Triest

                Lidm. reg. Renswoude 1649: Cornelis Brantsz en zijn vrouw.

                Lidm. reg. Renswoude 1652: Cornelis Brantse en Meijnsie Ariaents.

                Lidm. reg. Renswoude 1657: Cornelis Brantsen en Meijnsjen Adriaans.

                Lidm. reg. Renswoude 1669: Cornelis Brantsz en Meijnsjen Adriaens.

Uit dit huw.:

1. Brand Cornelissen, ged. Renswoude 1650, volgt II?

2. Peter Cornelissen, ov. Renswoude 14-07-1710, tr. Renswoude (otr. Scherpenzeel) 06-03-1698 Claesje Jans, geb. Lunteren, ov. 1727

                Zijn nakomelingen: zie genealogie Dashorst.

3. Aris/Arien Cornelissen, op de Rouwe Hofstede onder Renswoude, tr. Veenendaal 13-05-1683 Christine/Stijntje Melissen van Voorthuijzen, won. Veenendaal

Lidm. Renswoude ca. 1690: Stijntje Melis van Voorthuijsen, hv Adriaan Cornelisz, met attestatie vertrokken naar Lunteren.

            Uit dit huw.:

            1. Cornelis Arissen, ged. Renswoude 27-07-1684

            2. Aletta Arissen, ged. Renswoude 07-03-1686

            3. Melis Gerritsz Arissen, ged. Renswoude 22-01-1688

            4. Johannes Arissen, ged. Renswoude 24-11-1689

            5. Meijnsje Arissen, ged. Renswoude 14-12-1690

            6. Catharijntje Arissen, ged. Scherpenzeel 05-12-1697, van de Rouwe Hofstede

            7. Hendrick Arissen, ged. Scherpenzeel 29-10-1699, van de Rouwe Hofstede

            8. Jannetje Arissen, ged. Scherpenzeel 02-07-1702, van de Rouwe Hofstede

4. Teeuwis Cornelissen, ged. Renswoude 16-05-1658

5. Jan Cornelissen, ged. Renswoude 16-05-1658

6. Jantje Cornelissen, ged. Renswoude 10-03-1661

7. Hendrick Cornelissen, ged. Renswoude 28-01-1663, tr. Renswoude 17-10-1697 Otje Faessen, ged. Scherpenzeel 25-07-1669, op Engeler, dr. van Faes Janz en Jantien Jansen

            Uit dit huw.:

            1. Jantje Hendricks, ged. Scherpenzeel 19-12-1697

            2. Meinsje Hendricks, ged. Scherpenzeel 24-07-1701

            3. Meinsje Hendricks, ged. Scherpenzeel 30-10-1707

            4. Cornelis Hendricksz, ged. Scherpenzeel 01-05-1712

8. Cornelis Cornelissen, ged. Renswoude 24-09-1665, timmerman, tr. Lunteren 19-07-1705 Marijtje Everts, van Lunteren

            Uit dit huw.:

            1. Cornelis Cornelissen, ged. Scherpenzeel 19-09-1706

            2. Hilletje Cornelissen, ged. Scherpenzeel 26-02-1708

            3. Peter Cornelissen, ged. Scherpenzeel 12-10-1710

            4. Hendrik Cornelissen, ged. Scherpenzeel 05-03-1713

            5. Gerritje Cornelissen, ged. Scherpenzeel 03-06-1714

            6. Meinsje Cornelissen, ged. Scherpenzeel 28-07-1715

            7. Evert Cornelissen, ged. Scherpenzeel 14-08-1718, in de Agterstraat

9. Maria Cornelissen, ged. Renswoude 25-04-1669, op de Rouwe Hofstede onder Renswoude, tr. Renswoude 29-01-1682 Maes Zegersen. Maes Zegersen, tr. (2) Scherpenzeel 15-11-1696 Grietje Jansen van Snidler

10. Lydia Cornelissen, ged. Renswoude 25-04-1669

 

II

Brand Cornelissen, ged. Renswoude 1650?, tr. 1683 Geertjen Jans

                Op 15-11-1683 wordt huwelijksdispensatie gegeven omdat Brand en Geertjen neef en nicht zijn.

Uit dit huw.:

1. Maria Brands, ged. Lunteren 17-05-1685

2. Jan Brandsz, ged. Lunteren 08-08-1686, uit ´t Woud, tr. (1)  Lunteren 25-12-1722 Brandje Peelen uit de Veen, tr. won. ’t Woud onder Lunteren (2) Scherpenzeel 23-06-1726 Jantje Teunissen van Goodswilligen, ged. Scherpenzeel 12-09-1686, op Goodswilligen, dr. van Teunis Evertsz en Jacobjen Jansen

                Tot 1741 is Jantje mede eigenaar van Klein Voskuilen (Recht. Arch. Woudenberg 2346; 14-08-1741).

                Ca. 1750 pachter van Sprakelaar en Swetselaar in ´t Woud onder Lunteren.

3. Cornelis Brandsz van Sprakelaer, ged. Lunteren 25-03-1688, tr. Lunteren 21-09-1720 Wijmtje Lubberts, wed. Philips Gerritsz, won. in ´t Woud onder Lunteren, ged. Barneveld 19-02-1682, dr. van Lubbert Geurts en Hendrikje Jans

In 1766 wordt Cornelis Brantsen van Sprakelaer genoemd als oom en momber van zijn neef Jan Jacobsen van Sprakelaer, zoon van Jacob Brantsen van Sprakelaer (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 66; 10-11-1766).

4. Hendrik Brandsz, ged. Lunteren 20-10-1689, tr. Lunteren 26-07-1735 Hendrikje Wouters van Boeschoten, ged. Voorthuizen 07-05-1713, dr. van ?

5. Jacob Brandsz van Sprakelaer, ged. Lunteren 01-11-1691, volgt III

6. Reijer Brandsz, ged. Lunteren 01-11-1691

 

III

Jacob Brantsen van Sprakelaer, ged. Lunteren 01-11-1691, ov. voor 1754, won. `t Woud, tr. Lunteren 17-04-1737 Gijsbertje Willems. Gijsbertje Willems tr. (2) Ede 16-02-1766 Hendrick Jansen, wed. Hendrikje Timmersen, ov. na 1785

In 1735 wordt Jacop Brantsen beleend door opdracht van de erfgenamen van Hendrik Jacopsen met de helft van Roijwinckel, die hij gekocht had voor f 765,=; oost: Heijntienskamp, west en noord: Ebbenhorst, zuid: het andere erf Roijwinckel. Omschrijving als boven. ,= (Leenboek Huis Scherpenzeel 144 fol. 37; 04-01-1735).

In 1737 lijftochten Jacob Brantsen en  Gijsbertie Willemsen elkaar met de helft van Roeijwinkel (Leenboek Huis Scherpenzeel 144 fol. 52; 04-09-1737).

In 1750 wordt Jacob Bransen beleend door opdracht van Aris Recxsen met de helft van Roeijewinckel, met huis, hof, berg en schuren, gekocht voor f 1150,= (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 2vo; 20-08-1750).

In 1764 wordt Geijsbertije Willemse, geassisteerd door Hendrick Jansen, volgens huwelijkse voorwaarden en maaggescheid op 17-04-1737 gepasseerd voor Hendrick Otters, schout van Ede, beleend na dode van haar man Jacob Bransen met Roeijewinckel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 58; 03-12-1764).

In 1766 verklaart Hendrick Jansen x Geijsbertije Willems dat zijn vrouw Geijsbertije Willems, eerder wed. Jacob Brantsen, f 150,= schuldig is aan haar kinderen. Onderpand: een vierde deel van Klijn Roeijewinckel, dat al belast is met een schuld van f 300,=. (Het andere vierde deel was van Jan en Brand Jacobs, de kinderen uit haar eerste huwelijk). Geroyeerd 10-01-1785 ingevolge maaggescheid tussen Hendrik Jansen, wed. Gijsbertje Willemsen en Brand Jacobsen x Woutertje Everds, Jan Jacobs x Weimpje Gerrits. Royement geregistreerd op 09-02-1785 (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 64; 09-04-1766).

In 1766 wordt Jan Jacobsen van Sprakelaer, zoon van Jacob Brantsen van Sprakelaer, mondig geworden beleend met twee lenen van Klijn Roeijewinckel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 66; 10-11-1766).

In 1785 vindt er maaggescheid plaats tussen Hendrik Jansen, wed. Gijsbertje Willemse aan de ene kant en Brandt Jacobsen x Woutertje Everts en Jan Jacobszen x Weimpje Gerritse aan de andere kant. Vastgesteld wordt dat Hendrik en Gijsbertje in gemeenschap van goederen waren getrouwd en een vierde deel van Rooiwinkel bezaten. Brand en Jan Jacobsen zijn kinderen uit het eerste huwelijk van Gijsbertje met Jacob Brandsen en bezaten ook een vierde deel. Volgens leenbrief (van 06-06-1754) was Jan Jacobsen met het hele erf Rooiwinkel beleend. Nu volgt de scheiding. Hendrik geeft zijn vierde deel aan Jan en Brand Jacobsen, inclusief de schulden. Hij ontvangt zelf de inboedel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol.169; 10-01-1785).

Uit dit huw.:

1. Geertje Jacobs, ged. Lunteren 08-06-1738

2. Brand Jacobsz van Sprakelaer, ged. Lunteren 18-11-1741, volgt IV

3. Willem Jacobsz, ged. Lunteren 07-10-1743

4. Jan Jacobsz van Sprakelaer, ged. Lunteren 13-11-1746, tr. Lunteren 09-11-1777 Weimpje Gerrits, geb. Lunteren

In 1754 wordt Cornelis Brantsen van Sprakelaar, oom en voogd van de onmondige Jan Jacobsen beleend na dode van zijn vader Jacob Bransen met twee lenen van Roeijewinckel. Vorige belening van het ene leen, nl. de helft op 04-01-1735. Vorige belening van het tweede leen, nl. de andere helft op 20-08-1750 (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 21; 06-06-1754).

In 1786 laten Brand Jacobsen en Jan Jacobsen de maaggescheid van 10-01-1785 registreren (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 170; 15-03-1786).

5. Cornelis Jacobsz, ged. Lunteren 24-11-1748

 

IV

Brand Jacobsz van Sprakelaar, ged. Lunteren 18-11-1741, begr. Scherpenzeel 27-03-1794, tr. Lunteren 18-07-1773 Woutertje Everts van de Leeuwerikenpol, ged. Lunteren 15-05-1751, ov. Woudenberg 21-01-1830, dr. van Evert Cornelissen (van de Leeuwerikenpol) en Albertje Wouters

In 1785 kopen Brand Jacobsz x Woutertje Evertse voor f 700,= van Jan Jacobsz x Weimpje Gerritsz de helft van Klein Rooiwinkel, waarvan zij de wederhelft al bezitten, belast met een halve schepel boekweit of “namarktsgang” voor de predikant van Scherpenzeel en een spint boekweit aan de koster (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 171vo; 09-02-1785). (Westerholt 277; ontvangst 40e en 50 penning, 09-02-1785).

In 1786 laten Brand Jacobsen en Jan Jacobsen de maaggescheid van 10-01-1785 registreren (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 170; 15-03-1786).

In 1786 wordt Brand Jacobsz beleend met het hele erf Klein Rooiwinkel, bestaande uit twee lenen. De ene helft bezat hij volgens maaggescheid van 10-01-1785, de andere helft gekocht van zijn broer op 09-02-1785 (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 173; 15-03-1786).

In 1786 lenen op 09-02-1785 Brand Jacobsen x Woutertjen Everts f 1250,= van Wouter Gerritsz, wonende te Ede en van Gijsbert Willemsz, wonende te Barneveld als voogden over de onmondige Geertjen Evertsz. Onderpand: Klein Rooiwinkel. Geroyeerd op 05-05-1791 door Wouter Gerritsen en Jan Herbertsen. Registratie van deze lening (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 174,175; 15-03-1786).

In 1791 wordt Brand Jacobsen opnieuw beleend door de komst van Borchard Fredrik Willem van Westerholt als Heer van Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 173; 09-05-1791).

In 1790 verkopen Brand Jacobsen x Woutertjen Evertsd voor f 2250,= aan Hendrik Druijff x Grietje Pull kopen het erf Kleijn Rooiwinkel. Voorts pacht Brand zijn verkochte boerderij, voor zes jaar à f 80,=. Belast met een halve schepel boekweit voor de predikant en een spint boekweit voor de koster van Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 146 fol. 141; 15-11-1790). (Westerholt 277; ontvangst 40e en 50 penning, 26-01-1791).

In 1816 is Woutertje Everts spinster bij huw. van dochter Aalbertje en in 1818 is zij werkster bij huw. van zoon Willem.

Begr. Scherpenzeel 17-07-1793:  een kind van Brand Jacobsz, op Rooiwinkel.

Begr. Scherpenzeel 03-11-1796: een kind van wed Brant Jacops.

Begr. Scherpenzeel 10-10-1797: een kind van de wed Brant Jacops.

Uit dit huw.:

1. Jacob Brandsz van Sprakelaar, ged. Lunteren 05-02-1774, tr. Mija/Maria Hendriksen van Manen

                Naamsaanneming Ede 1811: Jacob Brandsen Sprakelaar, bouwman op De Fliert.

                Kinderen gedoopt in Lunteren.

2. Aalbertje Brands van Sprakelaar, ged. Lunteren 02-12-1775

3. Willem Brandsz van Sprakelaar, ged. Lunteren 04-03-1777, oppasser van de jacht, ov. Ede 15-05-1848, (1) tr. Scherpenzeel 23-05-1818 Geertje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 11/20-06-1779, ov. Scherpenzeel 10-05-1826, dr. van Jan Renes en Dina Lubberta van Wagenesveld, tr. (2) Renswoude 14-11-1829 Cornelia Cornelissen Plattenburg, ged. Lunteren 06-01-1784, dr. van Gijsbert Cornelissen Plattenburg en Teuntje Quirens

                Willem van Sprakelaar is bij zijn huw. gepensioneerd militair en woont onder Woudenberg.

4. Aalbertje Brandsz van Sprakelaar, ged. Lunteren 13-04-1778, ov. Woudenberg 15-01-1859, tr. Scherpenzeel 22-02-1816 Evert Pothoven, geb. Woudenberg 21-08-1774, ov. Woudenberg 22-10-1852, zn. van Gerrit Evertsz Pothoven en Evertje Roelofs van de Steeg

5. Geertje Brands van Sprakelaar, ged. Lunteren 23-01-1780

6. Evert Brandszvan Sprakelaar, ged. Lunteren 22-12-1781

7. Cornelis Brandszvan Sprakelaar, ged. Lunteren 10-03-1783

8. GeertjeBrands van Sprakelaar, ged. Lunteren 02-10-1784, ov. Woudenberg 12-05-1858 (een week na haar zoon), tr. Gijsbert Teunissen Bloemendal, geb. Putten 1786, ov. Woudenberg 23-03-1868, zn. van Teunis Bloemendal en Sijtje Gijsberts

            Uit dit huw.:

            1. Teunis Bloemendal, geb./ged. Scherpenzeel en Woudenberg 10/29-04-1810

            2. doodgeboren kind, Woudenberg 01-03-1812

3. Woutertje Bloemendal, geb. Woudenberg 09-11-1813, ov. Austerlitz 10-02-1860, tr. Zeist 20-10-1848 Aart van Odijk, wed. Aaltje Karelse, geb./ged. Doorn 31-03/29-04-1810, arbeider, ov. Austerlitz 16-12-1884, zn. van Cornelis Klaassen van Ooik en Teunisje Cornelissen Veenstein

            4. Brand Bloemendal, geb. Woudenberg 25-02-1816

5. Sander Bloemendal, geb. Woudenberg 24-06-1821, ov. Woudenberg 04-05-1858, ongehuwd

            6. Celia Bloemendal, geb. Woudenberg 09-11-1823

9. Marritje Brands van Sprakelaar, geb./ged. Scherpenzeel 02/06-08-1786, op Kleijn Rooijwinkel, tr. Garderen 26-12-1816 Evert Hol, geb. Garderen 18-06-1789, zn. van Hendrik Jansen Hol en Willempje Evertsen

10. Gijsbert Brands van Sprakelaar, geb./ged. Scherpenzeel 29-02/09-03-1788, op Klein Rooijwinkel, ov. Woudenberg 18-10-1811, begr. Scherpenzeel 24-10-1811, ongehuwd

11. Cornelia Brands van Sprakelaar, geb./ged. Scherpenzeel 06/17-10-1790, op Kleijn Rooiwinkel, ov. Woudenberg 14-03-1856, tr. Renswoude 11-05-1815 Willem Hendrikse de Kleuver, ged. Leersum 02-01-1786, ov. Woudenberg 12-06-1847, zn. van Hendrik Jansz de Kleuver en Adriaantje van Kooten

            Uit dit huw.:

1. Hendrik de Kleuver, geb. Woudenberg 01-10-1815, aan de Holevoet, ged. Scherpenzeel 22-10-1815

            2. Brand de Kleuver, geb./ged. Scherpenzeel 20-12-1816/05-01-1817

12. Jan Brands van Sprakelaar, geb./ged. Scherpenzeel 19/25-12-1791, op Kleijn Rooiwinkel

 

 

 

Sprakelaar (2)

 

 

De katholieke familie Van Sprakelaar heeft alleen de boerderij waar zij vandaan komen gemeen. Verder hebben zij niets met de bovenstaande familie te maken. Door hun huwelijken met de Van Kessels en het feit dat Melis en zijn zoon Gerrit molenaars te Scherpenzeel zijn behoren zij bij de gegoede burgers van het dorp.

 

I

Mor Lubbertsz van Sprakelaar, tr. Achterveld (RK) 05-09-1694 Hendrikje Heimensen, won. Kallenbroek, ov. Renswoude (RK) 10-01-1753

Uit dit huw.:

1. Margaritha Morren van Sprakelaar, ged. Achterveld (RK) 28-06-1696, in het Wout, won. Kallenbroek, tr. Stoutenbrg (gerecht) 21-04-1724 en Achterveld (RK) 23-04-1724 Willem Thonisz Mollhoop, won. Stoutenburg, zn. van Anthonij Willemsz

                Kinderen gedoopt te Harmersveld (RK). Zij wonen op de Heiligenberg (is dat die molshoop?).

2. Cornelia/Neeltje Morren van Sprakelaar, ged. Achterveld (RK) 07-11-1698, in het Wout, ov. Renswoude (RK) 28-01-1747

3. Arnolda Morren van Sprakelaar, ged. Achterveld (RK) 02-10-1700, in het Wout, tr. Renswoude (RK) 01-12-1730 en (Geref.) 17-12-1730 Bernardus Evertse, van Harderwijk

4. Hillegonda/Heiltje/IJltje Morren van Sprakelaar, ged. Achterveld (RK) 24-08-1702, in het Wout, ov. Scherpenzeel 09-11-1767, ingeschr. Renswoude (RK), tr. (1) Renswoude (RK) 25-03-1731 en (Geref.) 26-03-1731 Thijs Gerritsz, won. Renswoude, tr. (2) Renswoude (RK) 25-09-1751 Barend Armsz Heijlink/Eijling, won. de Groep, ov. Scherpenzeel 22-08-1779, ingeschr. Renswoude (RK). Barend, tr. (2) Scherpenzeel 26-12-1768 (att. van gerecht Asschat, otr. Hoogland (RK)) Cicilia Alberts, won. voorheen Hoogland, won. Asschat of Amersfoort, beiden rooms katholiek

5. Emmetje Morren van Sprakelaar, ged. Achterveld (RK) 20-04-1704, in het Wout

6. Lubberta Morren van Sprakelaar, ged. Achterveld (RK) 04-11-1706, in het Wout, tr. Johannes Bouman, tr. Renswoude (gerecht) 25-01-1740 Jan Jansz Bouwmeester, geb. Renswoude

7. Begga Morren van Sprakelaar, ged. Achterveld (RK) 28-10-1708, in het Wout

8. Maria Morren van Sprakelaar, ged. Achterveld (RK) 01-07-1710, in het Wout

9. Haijmo/Heimen Morren van Sprakelaar, ged. Achterveld (RK) 25-02-1712, in het Wout, volgt II

10. Woutertje Morren van Sprakelaar, ´paaps´, won. voorheen Scherpenzeel´, ov. Scherpenzeel 18-12-1791, ingeschr. Renswoude (RK), begr. Scherpenzeel 24-12-1791, tr. Renswoude (Geref.) 27-05-1736 Dirk Jansen Lansing, geb. ca. 1710, won. Veenendaal, ´paaps´, ov. Scherpenzeel 13-02-1767, begr. Renswoude (RK)

11. Willemijntje Morren van Sprakelaar, won. Veenendaal, ov. Renswoude (RK) 25-05-1754, tr. Renswoude RK 01-08-1752 Frederik van Kessel, won. Veenendaal. Frederik van Kessel, tr. (2) Scherpenzeel (gerecht) 02-05-1756 en Renswoude RK 03-05-1756 Joanna/Hanna de Bouter, geb. Utrecht, dr. van Maria de Bouter

12. Hendrijntje/Henrica Morren van Sprakelaar

                Getuige bij de doop van een kind van zus Lubberta, Renswoude 1741.

                Getuige bij de doop van een kind van broer Heimen, Renswoude 1746.

 

II

Haijmo/Heimen Morren van Sprakelaar, ged. Achterveld (RK) 25-02-1712, ov. Renswoude (RK) 25-12-1794, tr. Hamersveld (RK) 13-12-1739 Rijkje Cornelissen van Bloemendaal, ws. ov. Renswoude (RK) 02-08-1766

Uit dit huw:

1. Melis/Maurits van Sprakelaar, ged. Renswoude (RK) 25-09-1740, get. Willemina Morren, volgt III

2. Cornelis van Sprakelaar, ged. Renswoude (RK) 23-12-1742, get. Johanna Cornelissen van Bloemendaal, ov. Renswoude (RK) 29-08-1758

3. Antonia/Teuntje van Sprakelaar, ged. Renswoude (RK) 07-02-1744, get. Johanna Cornelissen van Bloemendaal, ov. Renswoude (RK) 28-10-1784, ongehuwd

                Getuige bij de doop van een kind van zwager Teunis Hoogland, Renswoude 1793.

4. Henrica/Heintje van Sprakelaar, geb. Renswoude, ged. Renswoude (RK) 30-07-1746, get. Hendrijntje Morren van Sprakelaar, ov. Renswoude (RK) 03-06-1798, tr. Renswoude (RK) 15-05-1774 (otr. Geref. 30-04-1774) Hendrik Hendriksen Bouwman, ged. Renswoude (RK) 02-08-1742, zn. van Hendrik Bouwman en Angela Hermens van Veelen

5. Cornelis van Sprakelaar, geb. Renswoude, ged. Renswoude (RK) 24-03-1748, get. Anna Pil

6. Jannigje van Sprakelaar, geb. Renswoude, ged. Renswoude (RK) aug. 1751, get. Jan van Treek en Jannigje Cornelissen van Bloemendaal, ov. Renswoude (RK) 12-02-1786, tr. Renswoude (RK) 26-09-1779 (otr. Geref. 10-09-1779 en Scherpenzeel)  Teunis Hoogland, geb. Stoutenburg, won. Scherpenzeel

 

III

Melis/Maurits van Sprakelaar, ged. Renswoude (RK) 25-09-1740, won. Scherpenzeel, molenaar, ov. Veenendaal 28-07-1827, tr. Stoutenburg (gerecht) 07-05-1764 (otr. Scherpenzeel) en Hamersveld (RK) 08-05-1764 Geertruijd/Geertje Willems Boerse, won. Scherpenzeel, dr. van Willem Boersen en Hendrikje Hendriks

Van 1766-1801 is Melis van Sprakelaar molenaar te Scherpenzeel en volgt zijn grootvader Cornelis Jansen Bloemedal op.

Melis van Sprakelaar, molenaar te Scherpenzeel (x Geertje Willems; zie: AT045a010, nr. 32, f. 105; 17-06-1785); Antonia van Sprakelaar, me.j., ongehuwd, won. Renswoude, Hendrikje van Sprakelaar x Hendrik Bomans, won. Renswoude; Jannetje van Sprakelaar x Teunis Hoogland, won. Renswoude. Zij hebben gezamenlijk geërfd uit de boedel van hun oom Gerrit van Bloemendal: ¼ van een huis met grutterij aan de Langestraat bij de Vismarkt in Amersfoort en ¼ van een huis aan de Langegracht te Amersfoort (not. Corn. Suyck te Amersfoort; 2/15-05-1774). Melis koopt de anderen uit voor f 450,= (AT045a005, nr. 752, f. 118; 25-06-1780).

In 1796 huurt Melis van Sprakelaar van de Heer van Scherpenzeel de molen en een kampje langs de Schrijheuvel met twee hofjes naast het huis, genaamd de Branderijhof, van 1795-1807, voor f 800,=. (Huis Scherpenzeel 137; 06-04-1796).

In 1801 sluit Melis van Sprakelaar een huurcontract voor de molen. Met concept. (Huis Scherpenzeel 112b; 16-02-1801).

In 1802 huurt Melis van Sprakelaar van de Heer van Scherpenzeel het Heijveldsland met Groot Wallenburg te Scherpenzeel met een kampje in ’t Foort onder S., van 1803-1805, voor f 52,=. (Huis Scherpenzeel 137; 15-10-1802).

Uit dit huw.:

1. Heimen van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 18-03-1765, get. Wilhelmina van Bloemendaal, ov. Scherpenzeel 15-09-1780, ingeschr. Renswoude (RK)

2. Hendrikje van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 18-09-1766, get. Hendrikje Boerse, jong ov.

3. Rijkje van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 02-12-1767, get. Hendrikje van Sprakelaar, ov./begr. Scherpenzeel 02/09-12-1790, ingeschr. Renswoude (RK)

4. Wilhelmus van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 04-01-1769, get. Hendrikje Willems, jong ov.

5. Willem van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 15-07-1770, get. Jannigje van Sprakelaar, jong ov.

6. Wilhelmus van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 18-06-1771, get. Hendrikje van Sprakelaar, ov. Scherpenzeel 09-01-1784, ingeschr. Renswoude (RK)

7. Antonia/Toontje van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 01-01-1773, ov. Veenendaal 27-11-1823, tr. Scherpenzeel (gerecht) en Renswoude RK 19-05-1799 Cornelis van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 11-04-1764, fabrikeur in wol, ov. Veenendaal 18-08-1848, zn. van Frederik van Kessel en Willemijntje Morren van Sprakelaar8. Hendrica/Heintje van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 05-01-1775, ov. Scherpenzeel 29-08-1828, tr. Scherpenzeel (gerecht) en Renswoude (RK) 29-09-1799 Gerrit van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 26-05-1772, burgemeester (1814), wolkammer, fabrikeur (1828), winkelier (1838), ov. Scherpenzeel 03-08-1857, zn. van Frederik van Kessel en Willemijntje Morren van Sprakelaar

9. Anna/Antje van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude RK 01-01-1776, ov. Veenendaal 05-10-1856, otr. Scherpenzeel (gerecht) 11-09-1806 Johannes van Kessel, geb. Veenendaal, ged. Renswoude RK 27-05-1761, wolkammer, wolfabrikant, ov. Veenendaal 03-12-1837, zn. van Frederik van Kessel en Willemijntje Morren van Sprakelaar

            Voorkind:

            Gertrudis van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 12-08-1799

                               Als vader wordt Johannis Busser, niet katholiek, genoemd.

10. Cornelis van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 26-12-1776, get. Jannetje de Bouter, jong ov.

11. Cornelis van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 12-03-1778, get. Jannetje de Bouter

12. Gerrit/Gerardus van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 27-04-1779, get. Gerrit Keizer en Mijntje van Kessel, volgt IV

                Getuige bij de doop van een kind van zus Henrica, Renswoude 1808.

 

VI

Gerrit/Gerardus van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 27-04-1779, grutter, wolkammer, ov. Ommen/Ommeschans (ingeschr. te Renswoude) 29-04-1845, tr. Nijkerk (otr. Scherpenzeel) 06-05-1806 Alijdis van den Tweel, ged. Nijkerk (RK) 01-05-1779, ov. Renswoude 21-01-1830, dr. van Peel Gijsbertsz van den Tweel en Cornelia/Keetje Frederiks Boers

Van 1805-1813 is Gerrit van Sprakelaar molenaar te Scherpenzeel.

Uit dit. huw.:

1. Emilius van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel, ged. Renswoude (RK) 30-09-1808, get. Melis en Antonia van Sprakelaar, ov. Renswoude 28-12-1830, ongehuwd

2. Petrus van Sprakelaar, geb. Scherpenzeel 13-02-1810, ged. Renswoude (RK) 14-02-1810, get. Hendrika van den Tweel, ov. Veenhuizen (Norg) 16-01-1887, tr. Norg 24-06-1863 Margarita Helena Everdina Hemink, wed. Dirk Franse, geb. Kampen 26-01-1823, ov. Meppel (ingeschr. te Arnhem) 10-07-1866, dr. van Wilhelmus Johannes Hemink en Everdina Berben

3. Gerardus/Gerrit van Sprakelaar, geb. Renswoude 13-06-1812, ov. Loosduinen 10-04-1878, tr. (1)  Den Haag 21-04-1841 Johanna Lilje Nannings, geb. Enkhuizen 1813, dr. van Neeltje Nannings, tr. (2) Naatje Lelie

4. Cornelia van Sprakelaar, geb. Renswoude 24-04-1815, ov. Alphen 08-12-1879, tr. Nieuwkoop en Noorden 13-11-1844 Teunis Vlasman, wed. Neeltje Hakkeling, geb. Zwammerdam 1806, ov. Alphen 13-09-1902, zn. van Pieter Vlasman en Kaatje van Diemen

5. Johannes van Sprakelaar, geb. Renswoude 02-11-1819, wolkammer, ov. Utrecht (ingeschr. te Renswoude) 24-06-1842

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

juli 2010