Schuurman

Hendrik Petersen Schuurman, geb. Otterlo, begr. Scherpenzeel 20-01-1789, tr. Scherpenzeel 20-10-1726 Antonia Cornelissen van ´t Willer/Toontje Boers, wed. Meinard Wildeman, ged. Scherpenzeel 24-03-1686, ov. voor 1771, dr. van Cornelis Aelbertsen Boers van ´t Willaer en Hermtje Willemsen van Wolfswinkel

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1706: Antonia Cornelissen van ´t Willer.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Toontje van Twillaer, nu Schuerman.
In 1737 is Hendrik Schuurman eigenaar van het huis van zijn schoonvader Cornelis Aelbertse, 1832: sectie D 275,276, westeinde zuidzijde. groot 0.12.10 ha, hofpacht f 4,85. Hij woont er tot 1787.

Uit dit huw.:
1. Harmentje Schuurman, ged. Scherpenzeel 29-06-1727, begr. Scherpenzeel 10-02-1795, tr. Scherpenzeel 19-02-1769 Berend Evertsz Besseling, van Voorthuizen, won. Doorn, begr. Scherpenzeel 21-06-1803, arm

Lidm. Scherpenzeel 22-04-1753: Hermjen Schuermans, won. aan den Holevoet op ´t Lage Land.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Harmtje Schuerman.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1771, 1772-1774: Harmpje Schuurmans.
In 1772 wordt Bernt Eeverse beleend na dode van Gerret Teeselingh, die namens zijn nicht Dirkije Teselingh beleend was met een drie hoekjes land in Gelashorst, nl. een kamp in het Lange Durp naast de Gelashorsterdijck; een kamp in de kuijl; een hoekje of akker aardappelland “soo als het van voorschreven erfgenaemen is afgedeijlt”. (Huis Scherpenzeel 145, fol. 89; 01-01-1772).
In 1772 leent Bernt Eeversen leent f 350,= van Maria van der Vliert, wed. Peter Geijzbersen. Onderpand: bovenstaande drie hoekjes land in Gelashorst. Geroyeerd 09-08-1785. (Huis Scherpenzeel 145, fol. 90; 01-01-1772).
In 1785 verkopen Berend Evertsen x Harmpje Schuurman voor f 450,= aan Jan Homoet x Geertje Herbers drie hoekjes land in Glashorst. 1. de eerste kamp in ’t Lange Dorp, waarvan de gemene weg en de uitweg van de landen genaamd De Kuil aan de ene kant ligt en het land van Evertje van Wagensveld aan de andere kant. 2. een stuk land in De Kuil, aan de ene kant de gemene uitweg van De Kuil en aan de andere kant het land van de erfgenamen van Gijsbert Coudijs. 3. de Aardappelshof of het Halve Kampje, waavan de andere helft van Hendrik Hinnekamp is. (Huis Scherpenzeel 145, fol. 182; 10-08-1785).
In 1787 lenen Barend Everdse x Harmpje Schuurman f 100,= van Jan Homoet. Onderpand: hun huis en hof aan het westeinde van het dorp; oost: Jan Bakker, west: de wed. Jan Gerritse. Geroyeerd 03-05-1797.
Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 213vo; 27-06-1787).
In 1787 zijn Barend Everdse Bessling x Harmpje Schuurman eigenaar van het huis van Hendrik Schuurman, 1832: sectie D 275,276, westeinde zuidzijde. groot 0.12.10 ha, hofpacht f 4,85. Zij wonen er tot 1796.
Inwoners Scherpenzeel 1795: Baarend Besseling, 4 personen waarvan 2 meerderjarig manspersoon (R.A.G.; Bataafs Frans Archief nr. 235; 27-10-1795).
In 1796 geeft Berend Besseling, wed. Harmpje Schuurman, begr. 10-02-1795 aan als erfgenaam: de helft van een huis en hof aan het westeind te Scherpenzeel. (West. 277, 3e omslag; ontvangst 40e en 50e penning 1796; 14-01-1796).
Uit dit huw.:
1. Evert Besseling, geb./ged. Scherpenzeel 28-06/05-07-1772, ´obiit´, get. Huibertje Bouwman, jd.

2. Rijkje Schuurman, ged. Scherpenzeel 08-10-1730, aan den Holevoet

Samengesteld door:
Henk van Woudenberg
mei 2012