Schuilenburg (1)

De onderstaande families Schuilenburg komen uit Veenendaal. Hun voorouders komen uit Rhenen en daarvoor waarschijnlijk uit Wijk bij Duurstede. Van de eerste familie lijkt het er op dat er, door de hoge kindersterfte, maar één nakomeling nageslacht heeft. Dat is Gijsbert Schuilenburg, die naar Leersum verhuist.

I

Hendrik Willemsen van Schuilenburg, ged. Veenendaal 17-02-1703, zn. van Willem van Schuilenburg en Hendrikje van Stuijvenberg, tr. Scherpenzeel 14-03-1725 Margriet Dercksen van Manen, ged. Scherpenzeel 14/25-07-1700, dr. van Derck Breunissen en Anneke Arissen van ´t Willer. Margriet, tr. (2) Scherpenzeel 30-03-1732 Cornelis Aartsen Bouman, ged. Scherpenzeel 13-05-1712, zn. van Aart Petersen Bouman en Hendrikje Cornelissen

Uit dit huw.:

1. Annetje Hendriks Schuilenburg, ged. Scherpenzeel 14-10-1725

2. Willem Hendriksz Schuilenburg, ged. Scherpenzeel 13-07-1727, volgt II

II

Willem Hendriksz Schuilenburg, ged. Scherpenzeel 13-07-1727, begr. Scherpenzeel 06-07-1799, tr. Scherpenzeel 24-03-1748 Jannetje/Janna Geurts van de Haar, ged. Scherpenzeel 12-11-1724, op de Haar, begr. Scherpenzeel 06-06-1795, dr. van Geurt Brantsen en Geurtje Willemsen van ´t Vliet

Uit dit huw.:

1. Margrietje Schuijlenburg, ged. Scherpenzeel 15-01-1749, ov. Doorn 09-02-1841, tr. Scherpenzeel 29-09-1776 Cornelis van Overeem, ged. Scherpenzeel 25-10-1750, ov. Doorn 26-09-1841, zn. van Cornelis Gerritsz Overeem en Sophia van Harn

2. Geurtje Willems Schuilenburg, ged. Scherpenzeel 12-12-1751, in de Knoodt, begr. Scherpenzeel 10-09-1791, tr. Woudenberg 15-03-1778 Aart van Ingen, ged. Scherpenzeel 16-08-1750, in de Aghterstraadt onder Woudenberg, begr. Scherpenzeel 09-05-1801, zn. van Antonij van Ingen en Johanna van de Vliet. Aart, tr. (2) Woudenberg 08-04-1792 Aaltje Renes, ged. Scherpenzeel 04-04-1751, aan de Holevoet in ’t Sticht, dr. van Willem Anthonisz Renes en Dirkje Geurts Theesseling

3. Hendrik Willemsz Schuilenburg, ged. Scherpenzeel 24-03-1754, in de Knoodt, ov. Leersum 09-04-1833, tr. (1) Leersum 17-11-1782 Fijtje Steenbeek, geb. Leersum, begr. Leersum 11-12-1784, otr. (2) Amerongen 04-11-1785 Jannigje Ederveen, geb. Amerongen

4. Geurt Willemsz Schuilenburg, ged. Scherpenzeel 11-12-1757, in de Knoodt, volgt IIIa

5. Gijsbert Willemsz Schuilenburg, ged. Scherpenzeel 08-11-1760, in de Knaepstraat, begr. Scherpenzeel 31-10-1793, ongehuwd

6. Aart Willemsz Schuilenburg, ged. Scherpenzeel 23-02-1766, in de Knaepstraat, volgt IIIb

IIIa

Geurt Willemsz Schuilenburg, ged. Scherpenzeel 11-12-1757, wolkammer, ov. Woudenberg 23-11-1841, tr. Trijntje/Catharina Steenbeek, ged. Woudenberg 24-04-1774, ov. Scherpenzeel 23-05-1859, dr. van Geurt Cornelissen Steenbeek en Aalbertje Aarts Hooijer

Uit dit huw.:

1. Willem Schuilenburg, geb./ged. Woudenberg 29-09/22-10-1797, linnenwever, ov. Scherpenzeel 25-10-1884, tr. Scherpenzeel 01-05-1829 Willemijntje van der Kemp, geb./ged. Woudenberg 11/14-07-1799, ov. Scherpenzeel 16-02-1874, dr. van Jan Maassen van der Kemp en Antonia Jacobsen van Loevezein

                Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Willem van Schuilenburg.

In 1836 kopen Willem Schuilenburg, linnenwever x Maria(?) van der Kemp in de Knaapstraat onder Woudenberg voor f 350,= van Willem Geurtse van Renes, linnenwever te Scherpenzeel een erf en hof te Scherpenzeel, sectie D 269,2­70, erfpacht van f 5,34, groot 8 roeden, 88 ellen (Huis Scherpenzeel 150, fol. 147; 22-04-1836).

In 1853 laten Willem van Schuilenburg, linnenwever x Willemijntje van der Kemp te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken. Mocht bij zijn ov. zijn moeder Trijntje Steenbeek, wed. Geurt van Schuilenburg nog in leven zijn, dan krijgt zij haar wette­lijk deel. (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 35, 36; 19-12-1853).

In 1874 laat Willem van Schuilenburg, linnenwever te Scherpenzeel zijn testament maken. Hendrik van Voskuilen, dagloner te Scherpenzeel krijgt f 55,=. Erfgenamen: Hendrik van Voskuilen, dagloner te Scherpenzeel; de kinderen van wijlen Maas van der Kemp; de kinderen van wijlen Neeltje van der Kemp x Evert van den Broek; de kinderen van wijlen Aaltje van der Kemp x Cornelis Kamerbeek; ieder voor ¼ deel. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 176; 08-05-1874).

In 1876 laat Willem van Schuilenburg, z.b. te Scherpenzeel zijn testament maken. Erfgename: Neeltje Steenbeek, vrouw van Hendrik Voskuilen (Not. C. van Wieringen 2471, nr. 33; 19-04-1876).

2. Geurtje Schuilenburg, geb./ged. Woudenberg 03/17-11-1799, get. Grietje Stuivenberg, ov. Woudenberg 13-05-1824, ongehuwd

3. Gijsbert Schuilenburg, geb./ged. Woudenberg 26-09/13-10-1805, get. Willemijntje Wolfswinkel, ov. Woudenberg 08-07-1825

4. Alida Schuilenburg, geb./ged. Woudenberg 23-05/19-06-1808, ov. Woudenberg 04-08-1830

IIIb

Aart Willemsz Schuilenburg, ged. Scherpenzeel 23-02-1766, ov. Woudenberg 21-04-1808, begr. Scherpenzeel 23-04-1808, tr. (1) Scherpenzeel 21-05-1786 Johanna/Hanna Groeneveld, geb. Beekbergen, otr. (2) Woudenberg 06-06-1802 Jannetje Hensbergen, wed. Evert Tins, ged. Scherpenzeel 02-10-1762, ov. Woudenberg 21-05-1818, dr. van Gerrit Arissen Hensbergen/Hemsbergen en Reijertje Everts van Brummen

                Begr. Scherpenzeel 22-04-1793, een kind van Aart Schuijlenburg.

                Begr. Scherpenzeel 15-09-1799, een kind van Aart Schuijlenburg.

                Begr. Scherpenzeel 19-11-1800, een kind van Aart Schuijlenburg.

                Begr. Scherpenzeel 07-08-1802, een kind van Aart Schuijlenburg.

                Begr. Scherpenzeel 04-09-1802, een kind van Aart Schuijlenburg.

Uit het 1e huw.:

1. Jannigje Schuilenburg, geb./ged. Scherpenzeel 22-04/06-05-1787

2. Willempje Schuilenburg, geb./ged. Scherpenzeel 15-01/01-02-1789, begr. Scherpenzeel 16-03-1791

3. Janna Schuilenburg, geb./ged. Scherpenzeel 16-11/19-12-1790

4. Willempje Schuilenburg, geb./ged. Scherpenzeel 05-11/23-12-1792

5. Gijsbert Schuilenburg, geb./ged. Scherpenzeel 12/23-11-1794, begr. Scherpenzeel 08-08-1795

6. Hendrik Schuilenburg, geb./ged. Scherpenzeel 10/25-06-1797, jong ov.

7. Jan Schuilenburg, geb./ged. Scherpenzeel 15-10/04-11-1798

8. Hendrik Schuilenburg, geb./ged. Woudenberg 16-09/26-10-1800

Uit het 2e huw.:

9. Gijsbert Schuilenburg, geb./ged. Woudenberg 23-03/24-04-1803, ov. Leersum 30-05-1850, tr. Amerongen 15-02-1827 Jannigje Johanna van Reede, ged. Amerongen 29-01-1804, ov. Leersum 19-12-1834, dr. van Gerrit van Reede en Neeltje van der Pest

10. Reijertje Schuilenburg, geb./ged. Woudenberg en Scherpenzeel 22-08/18-09-1808, begr. Woudenberg 06-03-1810

Schuilenburg (2)

Barend Schuilenburg heeft geen nakomelingen met die achternaam.

Barend Schuilenburg, geb. Veenendaal 17-05-1772, wolkammer, ov. Scherpenzeel 15-09-1843, zn. van Hendrik Schuilenburg en Rijkje van Winterswijk, tr. (1) Jannigje Spee, geb. (Wageningen?) 1775, ov. Scherpenzeel 21-10-1815, dr. van Pieter Spee en Jannigje NN, tr. (2) Scherpenzeel 22-02-1816 Willemijntje van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 21-08/04-09-1791, ov. Scherpenzeel 08-01-1842, dr. van Jakob Otten van Davelaar en Jantje Teunissen van Veenschoten

In 1838 lenen Barend van Schuilenburg, wolkammer x Willemijntje Davelaar te Scherpenzeel f 300,= van Rijk Harskamp, eigenaar en metselaar te Scherpenzeel. Onderpand: het door hem bewoonde huis nr. 99, erf, werf en hof aan het oosteind te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 31; 08-08-1838).

In 1842 verkoopt Barend van Schuilenburg, wed. Willemijntje van Davelaar, z.b., eerder won. Scherpenzeel nu won. in de Knop­straat onder Woudenberg voor zichzelf en als vader van de mi.j. Heintje van Schuilenburg; Brand Valkenburg, wever, x Teuntje van Schuilenburg, z.b., won. in de Knopstraat onder Woudenberg; Ot Veenen­daal, wed. Jannigje van Schuilenburg, wever te Scherpenzeel, voor zichzelf en als vader van de mi.j. Hendrik Veenendaal, aan Gijsbert van Es, schaapherder, won. op de Ringelpoel onder Woudenberg, een huis nr. 99, erf en hof met de helft van de gang aan de westzijde aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 410,411, erfpacht van f 4,50, groot 8 roeden, voor f 630,= (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 26; 25-05-1842).

Uit het 1e huw.:

1. Ov./begr. Scherpenzeel 19/20-04-1809, doodgeb. kind van Berend Schuijlenburg

2. Ov./begr. Scherpenzeel 19/20-04-1809, doodgeb. kind van Berend Schuijlenburg

2. Ov./begr. Scherpenzeel 13/14-11-1810, een kind van Berend Schuijlenburg, 3 weken oud

3. Ov./begr. Scherpenzeel 14-12-1811, doodgeb. kind van Berend Schuijlenburg.

4. Hendrik Peter Schuilenburg, geb./ged. Scherpenzeel 28-09/17-10-1813, ov. Scherpenzeel 06-05-1816

5. Jannigje Schuilenburg, geb./ged. Scherpenzeel 06/22-10-1815, ov. Scherpenzeel 11-07-1817

Uit het 2e huw.:

Voorkind:

Neeltje Davelaar/Schuilenburg, geb./ged. Scherpenzeel 18-10/08-11-1812, ov. Leiden

(ingeschr. te Scherpenzeel) 09-10-1839, ongehuwd, dr. van Willemijntje Davelaar

6. Jannigje Schuilenburg, geb./ged. Scherpenzeel 17-12-1816/05-01-1817, ov. Scherpenzeel 16-11-1839, tr. Scherpenzeel 11-04-1834 Oth Veenendaal, geb./ged. Woudenberg 31-07/20-08-1809, wever, ov. Scherpenzeel 06-01-1854, zn. van Hendrik Otten Veendaal en Willempje Hendriksen

7. Jan Jacob Schuilenburg, geb. Scherpenzeel 04-09-1819, ov. Scherpenzeel 01-10-1819

8. Teuntje Schuilenburg, geb./ged. Scherpenzeel 20-11/10-12-1820, ov. Woudenberg 16-01-1850, tr. Scherpenzeel 24-08-1838 Brand Valkenburg, wed. Neeltje van Veenschoten, geb. Rhenen op 20-10-1805, wever, ov. Woudenberg 18-02-1873, zn. van Cornelis Valkenburg en Nolleke Hinnekamp. Brand, tr. (3) Woudenberg 03-05-1851 Klaasje Gazenbeek, geb. Woudenberg 01-02-1828, ov. Woudenberg 24-01-1869, dr. van Gerrit Gazenbeek en Aaltje van de Kuil

9. Hendrikje/Heintje Schuilenburg, geb./ged. Scherpenzeel 04/30-05-1824, ov. Scherpenzeel 28-01-1894, tr. Woudenberg 29-11-1845 Cornelis Valkenburg, geb. Woudenberg 28-05-1822, wever, ov. Scherpenzeel 12-01-1895, zn. van Brand Valkenburg en Neeltje van Veenschoten

10. Jacobje Schuilenburg, geb./ged. Scherpenzeel 13-02/04-03-1827, ov. Scherpenzeel 14-12-1841

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

november 2009