Renes (1)

Er zijn voor zover bekend twee families Renes, die allebei hun oorsprong vinden op de boerderij Renes. De boerderij Renes is nu de eerste boerderij ten noorden van Scherpenzeel. Nog wel, want er bestaan vergevorderde plannen voor sloop. Op de plaats zal een kerkgebouw komen.

Renes (1) begint met Willem Thonisz, die in 1630 op de boerderij Renes woont. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Antonie Willemsen, die er van 1643-1673 woont. Deze wordt ook weer opgevolgd door zijn zoon Teunis Anthonisz Renes, van 1676-1689 boer op Renes. Waarschijnlijk gedwongen door financiële moeilijkheden moeten zij Renes verlaten. De familie en de nakomelingen vestigen zich definitief het dorp worden handwerkslieden zoals metselaars en wolkammers.

Eerder (gedeeltelijk) gepubliceerd in: Oud Scherpenzeel jg. 7 nr. 2, blz. 7-9. juni 1995.

I

Willem Thonisz, tr. Christijngen

Lidmaat Scherpenzeel Pasen 1630, Willem Thonisz, op Renesse.

In 1631 staat Willem Thoniss van Renesse borg voor de koper van de tiend van Cleijn Davelaer (Tienden St. Pieter; Dick van Wageningen blz. 30).

Uit dit huw.:

1. Jan Willemsen, ged. Scherpenzeel 30-08-1612

2. meisje, ged. Scherpenzeel 30-08-1612. Mogelijk: Trijntje Willems van Renes, tr. (1) Cornelis Jacobs, rademaker, tr. (2) Willem Jansen, smid. Willem, won. Scherpenzeel, tr. (2) Renswoude (att. van Scherpenzeel) 30-09-1666 Geertien Barten, won. Renswoude

In 1666 voeren Anthonis Willemsz en Aeris Jacobsz, op Voort (ooms) en mombers van de kinderen van zal. Trijntgen Willemsz en zal. Cornelis Jacobsz proces tegen Willem Janszen, smid, wed. Trijntgen Willemsz (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 11-06-1666). Willem Cornelisz, jm, mondig geworden, vraagt ontslag van momber Aerris Cornelisz, op ´t Voort (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 05-11-1666 en 27-12-1666).

Willem Jansen, smid woont 1652-1689 in Scherpenzeel aan het oosteind: sectie D 406a,407a.

            Uit het 1e huw.:

            1. Willem Cornelisz, ged. Scherpenzeel 26-12-1640

            2. Lucretia Cornelissen, ged. Scherpenzeel 04-10-1646

            3. Jannitgen Cornelissen, ged. Scherpenzeel 13-01-1650

            Uit het 2e huw.:

            4. Baltgen Willems, ged. Scherpenzeel 15-03-1657

3. Magdaleen/Leentje Willemsen, ged. Scherpenzeel 05-09-1613, won. Veenendaal, tr. Amerongen 29-01-1643 Lubbert Claessen, wed. Merrichien Willems, won. aan de Dwarsweg, tr. (2) Amerongen 01-01-1655 Reijer Rijcksz, wed. Cuintje Barten, won. Elst

4. Antonie Willemsen, ged. Scherpenzeel 27-11-1614, volgt II

5. Toenis Willemsen, ged. Scherpenzeel 02-03-1617

II

Antonie Willemsen, ged. Scherpenzeel 27-11-1614, ov. 09-09-1673, op Reines, tr. (1) JantienDriessen, ov. Scherpenzeel 1667 aan de pest, tr. (2) Helmertje Cornelissen, wed. Willem Gijsbertsen Langeler, eerder weduwe van Peter Jansen, ov. 13-01-1674, op Reines

In 1645 eist Lubbert Wolberts schadevergoeding van Antoni op Renesse omdat zijn vee op het land van Lubbert heeft gelopen (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 216vo; 15-12-1645).

In 1646 voert Henrick Thonisz Colffschoten proces tegen Roeloff Sarren/Sanders, op ’t Willer, Sander Arresz, op ’t Willer, Anthoni, op Renes, Cornelis Jans van Ebbenhorst en Brandt Gijsbers, wegens inning van het zout- en botergeld van de koeien, 5 st. per koe. (Recht. Arch. Scherpenzeel 2 fol. 239vo,2x; 21-12-1646. Fol. 242vo,244,244vo; 01-02-1647 (Recht. Arch. Scherpenzeel 1 fol. 108 en 2 fol. 245vo-246vo; 22-02-1647).

Willem Gijsbertsen Langeler, zn. van Gijsbert Ebbertsen van Langeler, tr. Scherpenzeel 15-02-1663 Helmertien Cornelissen, wed. Peter Jansen.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1657: Antoni Willemsen en Jantien Driessen, op Renesse.

In 1662 draagt Anthonij op Renes3-3-0 gl. bij tot de reparatie van het leidak van de kerk van Scherpenzeel (Herv. Gemeente Scherpenzeel 273).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Antonij Willemsen en Helmertje Cornelissen, op Reines.

Uit dit huw.:

1. Lucretia Anthonissen Renes, ged. Scherpenzeel 24-11-1639

Dit kind hoort er bij omdat haar nicht, dochter van Trijntje Willems van Renes, ook de bijzondere naam van Lucretia heeft.

2. Willem Anthonisz Renes, ged. Scherpenzeel 13-08-1643, op Renes, volgt IIIa

3. Jan Anthonisz Renes, ged. Scherpenzeel 19-09-1647, op Renes

4. Teunis Anthonisz Renes, volgt IIIb

5. Marrittien Anthonissen Renes, ged. Scherpenzeel 16-09-1660, op Renes, tr. Amerongen (att. van Eck en Wiel) 09-01-1690 Gerrit Petersz Zeeman, wed. Maygjen Gerrits, won. Leersum

IIIa

Willem Antonisz Renes, ged. Scherpenzeel 13-08-1643, tr. Scherpenzeel 26-08-1683 Marijtje Meintsen, wed. Steven Cornelissen, ov. Scherpenzeel 20-12-1711, dr. van Meijns Wouters en ws. Ariaentje Aertsen, won. Emmikhuizen

Lidm. Renswoude 1661: Marritje Meijnszen, jd. op Emickhuijsen.

Lidm. Scherpenzeel 26-03-1665: Marritien Meijntsen, hv Steven Cornelissen, met attestatie van Renswoude.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Steven Cornelissen en Marrijtje Meinsen.

In 1683 worden na eerste afkondiging: ‘De vordere geboden gestuijt zijnde door Reijertje Wulfertsen, jd tot Woudenberg. Is de sake bijgelegd den 16 augusti’.

Lidm. Scherpenzeel 04-06-1693: Willem Antonissen van Renes.

In 1691 lijftocht Marrytgen Meijnsen haar tweede man Willem Anthonisz van Renes met een huis en hofstede aan de Holevoet (Huis Amerongen 1184; 11-11-1691).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Willem Antonissen van Renes.

In 1715 eist de schout betaling van 4 herenponden boete Willem van Renes wegens vechten ten huize van Cornelis van Overeem (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 26-08-1715).

In 1715 eist de schout betaling van 10 herenponden boete Willem van Renes wegens vechten ten huize van Derck Petersen, aan de Haer (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 26-08-1715).

Uit dit huw.:

1. Antonij Willemsz van Renes, ged. Scherpenzeel 25-11-1683

2. Antonij Willemsz van Renes, ged. Scherpenzeel 05-04-1685, volgt IVa

3. Adriaentje Willemz Renes, ged. Scherpenzeel 08 -12-1689, tr. Woudenberg 01-11-1722 (att. van Scherpenzeel) Johannes van Bingen, wed. Margrita van Ewijk, won. Wageningen

IVa

Antonij Willemsz van Renes, ged. Scherpenzeel 05-04-1685, tr. Woudenberg (att. van Scherpenzeel) 18-09-1718 Aeltje Willems van Langelaer, ged. Scherpenzeel 03-10-1686, op ´t Vliedt, ov. Scherpenzeel 06-11-1775, dr. van Willem Geurtsen van Langelaer en Evertje Cornelissen van de Leeuwerikkenpol

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1712: Antonij Willemsen van Renes, jm.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Antonij Willemsen van Renes, jm.

Lidm. Scherpenzeel 11-10-1716: Aeltje Willems van Langelaar, jd, op ´t Vliedt.

In 1717, 1718, 1723, 1724, 1729, 1730 is Anthonij Willemsen van Renes ouderling van de Grote Kerk in Scherpenzeel.

In 1724 wordt Anthony Willemsz van Renes na dode van zijn vader beleend met een huis en hofstede aan de Holevoet (Huis Amerongen 1186, fol. 16vo; 11-09-1724).

In 1724 wordt Anthony Willemsz van Renes na dode van zijn vader beleend met een huis en hofstede aan de Holevoet (Huis Amerongen 1186, fol. 17; 11-09-1724).

In 1725 koopt Anthony Willemsz van Renes van Hendrik Gosensz een kamp land van het erf Coudijs, 1 1/2 morgen groot (Huis Amerongen 1186, fol. 35; 28-02-1725).

In 1727 wordt Anthony Willemsz van Renes beleend 1 1/2 morgen van het erf Coudijs, op 28-02-1725 gekocht van Hendrick Goosensz (Huis Amerongen 1186, fol. 35; 11-11-1727).

In 1730 wordt Anthony Willemsz van Renes genoemd als ´oud schepen van Woudenberg´ als getuige bij een testament (Recht. Arch. Scherpenzeel 1728-1763; 20-10-1730).

In 1730 eist met gels van Anthony Willemsz van Renes x Aaltje Willems (Recht. Arch. Scherpenzeel 1728-1763; 14-10-1744).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771, 1772-1774: Aeltje (Willems van Langelaar) wed. Renes.

Uit dit huw.:

1. Maria/Maij Anthonissen Renes, begr. Scherpenzeel 17-08-1741, tr. Scherpenzeel 22 -05-1746 Hendrik Hinnekamp, geb. Lunteren zn. van Brand Hendricksen Hinnekamp en Neuleke Lammerts. Hendrik, tr. (2) Scherpenzeel 29-09-1748 Grietje Brands, won. Groot Donkelaar, dr. van Brand Cornelissen

2. Willem Anthonisz Renes, ged. Scherpenzeel 23-11-1721, volgt Va

3. Willem Geurt Renes, ged. Scherpenzeel 17-09-1724, aan den Holenvoet, volgt Vb

Va

Willem Anthonisz Renes, ged. Scherpenzeel 23-11-1721, begr. Scherpenzeel 03-06-1800, tr. Scherpenzeel 22-05-1746 Dirkje Geurts Theesseling, ged. Scherpenzeel 26-10-1721, begr. Scherpenzeel 28-05-1796, dr. van Geurt Teesseling en Johanna Cornelissen van ’t WillaarUit dit huw.:

1. Antonie Renes, ged. Scherpenzeel 05-03-1747, aan de Holevoet in ‘t Sticht

2. Antonie Renes, ged. Scherpenzeel 03-11-1748, aan de Holevoet in ‘t Sticht

3. Aaltje Renes, ged. Scherpenzeel 04-04-1751, aan de Holevoet in ’t Sticht, tr. Woudenberg 08-04-1792 Aart van Ingen, wed. Geurtje Willems Schuijlenburg, ged. Scherpenzeel 16-08-1750, in de Aghterstraadt onder Woudenberg, zn. van Antonij van Ingen en Johanna van de Vliet

                Lidm. Scherpenzeel 03-05-1777: Aaltje Renes, jd.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Aaltje Renes, met attestatie vertrokken naar Harderwijk 15-06-1807.

4. Antonie Renes, ged. Scherpenzeel 28-10-1753, aan de Holevoet in ’t Sticht, volgt VIa

5. Geurt Renes, ged. Scherpenzeel 30-01-1757, aan de Holevoet in ’t Sticht, begr. Scherpenzeel 20-11-1805, tr. Woudenberg 30-03-1794 Jannetje Boon, ged. Woudenberg 07-12-1766, op Moorst, ov. Scherpenzeel 03-02-1850, dr. van Cornelis Dirksz en Jacomijntje Willems

Uit dit huw.:

1. Willem Renes, geb./ged. Woudenberg 12-07/03-08-1794, begr. Scherpenzeel 14-01-1797

2. Jacomijntje Renes, geb./ged. Woudenberg 15-10/30-10-1796, get. Errisje Brandsen, tr. Woudenberg 18-12-1819 Jan Hendrik Wilhelm Block, geb. Amsterdam 1799, zn. van Herman Coenraad Block en Catharina Gasman

3. Dirkje Renes, geb./ged. Woudenberg 28-09/07-10-1798, get. Errisje Brandsen van Ginkel, tr. Utrecht 24-11-1824 Arnoldus van der Poel, geb. Utrecht 1794, slijter in sterke drank, zn. van Aletta van der Poel

4. Willem Renes, geb./ged. Woudenberg 13-11/13-12-1801, begr.? Scherpenzeel 08-11-1805

5. Cornelia Renes, geb./ged. Woudenberg 12-10/13-11-1803, ov. Scherpenzeel 29-05-1865, ongehuwd

In 1865 worden de roerende goederen verkocht van wijlen Cornelia Renes, ongehuwd ov. te

Scherpenzeel, t.v.v. Arnoldus van der Poel, slijter in sterke drank x Dirkje Renes te Utrecht.

Roerend goed t.w.v f 30,85 (not. Scherpenzeel 4136, nr. 22; 08-06-1865).

6. Geurtje Renes, geb./ged. Scherpenzeel (ook ingeschr. te Woudenberg) 22-06/20-07-1806, tr. Utrecht 08-03-1837 Jan Hendrik Wilhelm Block, wed. Jacomijntje Renes, haar zuster, geb. Amsterdam 1799, zn. van Herman Coenraad Block en Catharina Gasman

6. Cornelia Renes, ged. Scherpenzeel 21-01-1759, aan de Holevoet in ’t Sticht

7. Gerrit Renes, ged. Scherpenzeel 06-09-1761, aan den Holevoet in ’t Sticht, volgt VIb

8. Willem (Anthonie) Renes, ged. Scherpenzeel 14-10-1764, aan den Holevoet in ’t Sticht, sajetmaker, ov. Scherpenzeel 14-03-1853

In 1838 laat Willem Anthonie Renes, sajetmaker aan de Holevoet onder Woudenberg zijn testament maken. Neef Willem Geurt Renes, wolfabrikant aan de Holevoet onder Woudenberg krijgt graf nr. 18 op de burgerbegraafplaats te Scherpenzeel, tevens executeur. Wulfert van Ginkel, wever x Maria van den Broek aan de Holevoet onder Woudenberg, bij wie hij inwoont, krijgen al zijn kleren, sieraden en bed. Erfgenamen: Willem Geurt Renes en Wulfert van Ginkel (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 11; 10-04-1838).

Ov. als Willem Anthonie Renes, 88 jr. en 3 maanden oud.

9. Johannes Renes, ged. Scherpenzeel 14-10-1764, aan den Holevoet in ’t Sticht

VIa

Antonie Renes, ged. Scherpenzeel 28-10-1753, aan de Holevoet in ’t Sticht, tr. Woudenberg 24-09-1780 Maria van Ingen, ged. Scherpenzeel 19-09-1756, in de Agterstraat onder Woudenberg, ov. voor 1803, zn. van Antonij van Ingen en Johanna van de Vliet

Uit dit huw.:

1. Dirkje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 15-02/25-02-1781, ov. Amersfoort 31-07-1852, tr. Cornelis Hoogland, ged. Nederlangbroek 10-09-1780, ov. Amersfoort 22-12-1841, zn. van Jan Hoogland en Dirkje de Ruiter

2. Antonie Renes, geb./ged. Scherpenzeel 16-02/09-03-1783, ov. Amersfoort 01-05-1828, tr. Amersfoort 02-01-1812 Maria Snellenburg, ged. Eemnes 28-03-1788, dr. van Peter Snellenburg en Cornelia Wijnberg

3. Willem Renes, geb./ged. Scherpenzeel 17-06/25-06-1786, begr. Scherpenzeel 14-06-1791

4. Johannes Renes, geb./ged. Scherpenzeel 08-02/22-02-1789, ov. Leersum 12-11-1871, tr. Leersum 09-10-1819 Hendrika van Straten, geb. 1796, ov. Leersum  05-05-1876, dr. van Simon van Straten en Sijgje/Sijtje de Kruijf

5. Willem Renes, geb./ged. Scherpenzeel 25-03/15-04-1792, ov. Amersfoort 30-03-1832, tr. Amersfoort 13-10-1813 Jannetje van Doornik, ged. Amersfoort 20-10-1791, ov. Amersfoort 13-03-1858, dr. van Arnoldus van Doornik en Judith Stemfoort. Johanna, tr. (2) Aart de Neeling

6. Johanna Renes, geb./ged. Woudenberg 04-06/28-06-1795

7. Cornelis Renes, geb./ged. Woudenberg 04-10/21-10-1798, get. Evertje van Bunschoten

VIb

Gerrit Renes, ged. Scherpenzeel 06-09-1761, aan den Holevoet in ’t Sticht, timmerman, tr. Evertje Mandersloot, ged. Doorn 06-12-1772, ov. Scherpenzeel 21-07-1833, dr. van Evert Gerritsz Mandersloot en Jannetje Evertsz van Rhenen

Uit dit huw.:

1. Willem Renes, geb./ged. Scherpenzeel (en Woudenberg) 20-02/11-03-1798, in de Knaapstraat onder Woudenberg, wolkammer/wever, ov. Scherpenzeel 11-04-1883, tr. Scherpenzeel 09-12-1825 Hendrika Jansen, geb. Arnhem 1794, ov. Scherpenzeel 02-10-1878, dr. van Cornelis Jansen en Elsken van der Kluis. Geen kinderen.

In 1844 laten Willem Renes Gerritszoon, metselaarsknecht en Hendrica Jansen hun testament op de langstlevende maken. Erfgenamen: neef Willem Renes, mi.j. zoon van broer Dirk Renes x Aaltje van Essen en nicht Hendrica Renes, mi.j. dochter van broer Evert Renes x Maria Vlaanderen, samen voor de helft en de andere erfgenamen voor de andere helft (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 27 en 28; 26-10-1844).

In 1868 verkopen Willem Renes Gerritszoon, wolkammer x Hendrika Jansen te Scherpenzeel aan Gerrit Vlastuin, meester schoenmaker x Gijsbertje Veenendaal te Scherpenzeel een huis wijk A nr. 59 en 59a, varkenshok, erf en tuin te S., sectie D 281,282, tussen Jan van Ree en Hendrik Blanken, groot 6 roeden, 10 ellen, voor f 800,=. Titel van aankomst: onderhands gekocht op 10-04-1832. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 9; 06-03-1868).

2. Evert Renes, geb./ged. Scherpenzeel 01/16-11-1799, begr. Scherpenzeel 07-09-1802

3. Dirk Renes, geb./ged. Scherpenzeel 16-01/07-02-1802, volgt VIIa

4. Evert Renes, geb./ged. Scherpenzeel 10-04/06-05-1804, volgt VIIb

5. Jan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 12-06/05-07-1807, metselaarsknecht, tr. (1) Amerongen 18-01-1839 Geertruijda van Brummelen, geb. Amerongen 08-02-1814, ov. Amerongen 16-06-1836, dr. van Antonie van Brummelen en Johanna Maria van Bennekom, tr. (2) Vreeswijk 22-02-1845 Kaatje Kortlever, geb. Lopik 1816, dr. van Peter Kortlever en Annigje Verbaan

                Jan Renes woont in 1883 in Vreeswijk.

6. Geurt Renes, geb./ged. Scherpenzeel 15/19-01-1812, metselaar, ov. Woudenberg 12-02-1898, begr. Glashorst, graf nr. 218, tr. Barneveld 17-01-1851 Leentje Doest, geb. Voorthuizen 1794, ov. Barneveld 01-02-1869, dr. van Aart Doest en Evertje Adries

VIIa

Dirk Renes, geb./ged. Scherpenzeel 16-01/07-02-1802, wolkammer/wever, ov. Scherpenzeel 09-07-1881, tr. Scherpenzeel 23-12-1825 Aaltje van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 11/29-07-1804, ov. Scherpenzeel 11-06-1889, dr. van Jan Jansz van Essen en Elisabeth Jacobs van den Bielert

Uit dit huw.:

1. Evertje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 25-05/25-06-1826, tr. Jutphaas 12-05-1852 Joseph den Daas, geb. Jutphaas 26-08-1827, zn. van Joseph den Daas en Gijsberta van Haarlem

2. Jan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 02/30-09-1827, volgt VIIIa

3. Gerritje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 12/28-04-1833, ov. Scherpenzeel 25-04-1881, tr. Woudenberg 04-11-1857 Jan Jacob Valkenburg, geb. Woudenberg 29-04-1829, wever, ov. Veenendaal 19-07-1900, zn. van Brand Valkenburg en Neeltje van Veenschoten

4. Elizabeth Renes, geb./ged. Scherpenzeel 12-05/25-06-1837, ov. Scherpenzeel 11-02-1842

5. Willem Renes, geb./ged. Scherpenzeel 19-03/26-04-1840, ov. Scherpenzeel 13-02-1910

6. Jacob Renes, geb./ged. Scherpenzeel 17/28-07-1844, tr. (1) Utrecht 19-03-1873 Geertrui Voerknecht, geb. Almelo 1847, dr. van Jan Voerknecht en Aaltje van Buren, tr. (2) Utrecht 20-03-1889 Aartje Vink, geb. Woudenberg 07-12-1844, dr. van Teunis Vink en Cornelia Renswoude

VIIIa

Jan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 02/30-09-1827, wolkammer, ov. Scherpenzeel 12-07-1914, tr. Scherpenzeel 02-01-1851 Cornelia van Egdom, geb. Amerongen 14-02-1824, ov. Scherpenzeel 18-11-1906, dr. van Jan van Egdom en Wijntje van Schaik

Uit dit huw.:

1. Dirk Renes, geb./ged. Scherpenzeel 28-04/25-05-1851, ov. Scherpenzeel 04-04-1862

2. jongen, ov. Scherpenzeel 13-09-1853

3. Aaltje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 24-01/24-02-1856, ov. Apeldoorn 10-07-1929, tr. Apeldoorn 01-11-1894 Hendrik Willem Jansen, wed. Maria Brouwer, fabrieksarbeider, geb. Apeldoorn 09-03-1858, ov. Apeldoorn 30-12-1923, zn. van Esse Jansen en Cornelia Karsenberg

4. Jan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 17-09/01-11-1857, ov. Scherpenzeel 07-10-1876

5. Wijntje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 25-10/25-12-1859, ov. Apeldoorn 24-08-1929, tr. Scherpenzeel 17-11-1888 Johannes Voorhorst, geb. Olst 1862, smid, ov. Apeldoorn 29-01-1936, zn. van Johannes Jacobus Voorhorst en Geertjen Huisman

6. Evertje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 15-10/24-11-1861, ov. Amersfoort 04-05-1936, tr. Scherpenzeel 25-05-1889 Willem van de Lagemaat, geb. Woudenberg 05-12-1857, arbeider, ov. Amersfoort 14-02-1934, zn. van Wouter van de Lagemaat en Christina van Egdom

7. jongen, ov. Scherpenzeel 19-04-1864

8. Dirk Renes, geb./ged. Scherpenzeel 03-02/25-03-1866, volgt IXa

9. Cornelis Renes, geb./ged. Scherpenzeel 03-08/05-09-1869, volgt IXb

IXa

Dirk Renes, geb./ged. Scherpenzeel 03-02/25-03-1866, arbeider/klompenmaker, tr. Scherpenzeel 07-04-1888 Dirkje van Buuren, geb. Harderwijk 1860, ov. Scherpenzeel 31-01-1941, dr. van Gerrit van Buuren en Jantjen Hup

Uit dit huw.:

1. Jan Renes, geb. Woudenberg 19-08-1888, ged. Scherpenzeel 30-09-1888, tr. Scherpenzeel 06-11-1915 Reijertje ten Broek, geb./ged. Scherpenzeel 03-11-1889/02-02-1890, dr. van Gerardus ten Broek en Wijntje Veldhuizen

2. Gerrit Renes, geb./ged. Scherpenzeel 23-03/10-05-1891

3. Cornelia Renes, geb./ged. Scherpenzeel 16-09/23-10-1892, ov. Scherpenzeel 06-07-1897

4. Adrianus Renes, geb./ged. Scherpenzeel 02-03/08-04-1894, ov. Scherpenzeel 13-06-1894

5. Jansje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 13-06/26-07-1896, tr. Scherpenzeel 12-05-1927 Jan van Bruggen, metselaar, geb. Woudenberg 24-11-1896, metselaar, zn. van Hendrik van Bruggen en Elisabeth Maria Bender

6. Aaltje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 26-05/04-07-1897, tr. Scherpenzeel 02-04-1925 Albertus Jan Harm Timmerman, geb. Stad Almelo 1899, marechaussee, zn. van Jan Hendrik Timmerman en Hillegien Mastebroek

7. Cornelia Renes, geb./ged. Scherpenzeel 07-08/10-09-1899, tr. Scherpenzeel 15-05-1924 Hendrik van Daatselaar, geb. Driebergen 27-06-1900, timmerman, zn. van Jan van Daatselaar en Wilhelmina van de Voort

8. Johan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 26-02/28-04-1901, ov. Scherpenzeel 02-11-1901

9. Cornelis Renes, geb./ged. Scherpenzeel 02/28-09-1902, tr. Willemina Fluit

            Uit dit huw.:

            1. Dirk Renes, geb./ged. Scherpenzeel 30-07/30-09-1923

2. Willemina Renes, geb./ged. Scherpenzeel 20-08/25-10-1925

3. Willem Renes, geb./ged. Scherpenzeel 24-12/31-05-1930

4. Jan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 21-12-1938/21-05-1939

10. Dirkje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 23-03/29-04-1906, tr. Scherpenzeel 08-08-1940 Karel Tins, geb./ged. Scherpenzeel 24-03/30-04-1905, koopman, zn. van Gerrit Tins en Clasina Snitselaar

IXb

Cornelis Renes, geb./ged. Scherpenzeel 03-08/05-09-1869, schilder/nachtwacht, tr. Scherpenzeel 21-04-1900 Celia van Mill, geb./ged. Scherpenzeel 04-04/07-05-1876, ov. Utrecht 16-04-1936, begr. Scherpenzeel op Glashorst, graf nr. 451, dr. van Gijsbert Jansen van Mill en Willemina Donkersteeg

Uit dit huw.:

1. Cornelia Renes, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/02-06-1901, tr. Scherpenzeel 10-06-1937 Teunis van Harten, geb. Zeist 1901, gemeentewerkman, zn. van Wouter Jan van Harten en Cornelia van Ginkel

2. Willemina Renes, geb./ged. Scherpenzeel 17-01/01-03-1903, tr. Scherpenzeel 25-11-1926 Wouter Geleijns, geb. Baarn 1902, broodbakker, zn. van Theunis Johannes Geleijns en Johanna Sophia Middag

3. Jannetje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 18-09/30-10-1904

4. Gijsbertha Renes, geb./ged. Scherpenzeel 05-03/29-04-1906, tr. Scherpenzeel 14-06-1928 Willem van den Brink, geb. Renswoude 1904, smid, zn. van Evert van den Brink en Woutertje Geurtsen

5. Grietje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 28-07/29-09-1907, tr. Scherpenzeel 01-08-1940 Pieter ter Burg, geb. Woudenberg 1905, metselaar, zn. van Adrianus Cornelis ter Burg en Cornelia Ederveen

6. Albertus Renes, geb./ged. Scherpenzeel 12-02/30-05-1909, schilder, tr. Ede 22-06-1938 Aaltje van Grootheest

            Uit dit huw.:

            1. Cornelis Renes, geb. Scherpenzeel 02-05-1939

2. Elbartus Renes, geb. Scherpenzeel 13-06-1940

3. Celia Renes, geb. Scherpenzeel 15-06-1943

4. Celia Alberta Renes, geb. Scherpenzeel 26-05-1945

5. meisje, ov. Scherpenzeel 21-04-1948

7. Cornelis Renes, geb./ged. Scherpenzeel 22-02/30-04-1911, ov. Scherpenzeel 06-02-1912

8. Celia Cornelia Renes, geb./ged. Scherpenzeel 10-01/29-03-1914

9. jongen, ov. Scherpenzeel 07-05-1915

10. Cornelis Renes, geb./ged. Scherpenzeel 15-07/24-09-1916, tr. Woudenberg 18-01-1940 Wijmpje Ipenburg

            Uit dit huw.:

            1. Celia Renes, geb./ged. Scherpenzeel 06-06/28-07-1940

2. Hermina Renes, geb. Scherpenzeel 29-03-1950

11. Johanna Geertruida Renes, geb./ged. Scherpenzeel 27-08/07-11-1920, tr. Scherpenzeel 12-12-1946 Johannes van Ginkel, geb. Veenendaal 1920, landbouwer, zn. van Gijsbert van Ginkel en Maria Gertraud Schmitz

13. jongen, ov. Scherpenzeel 19-04-1923

VIIb

Evert Renes, geb./ged. Scherpenzeel 10-04/06-05-1804, metselaarsknecht/wolkammer, ov. Ede 11-11-1901, tr. Scherpenzeel 07-05-1830 Maria Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 07-09/10-10-1802, ov. Woudenberg 13-11-1876, dr. van Jacob Vlaanderen en Geertrui Hienekamp

Voorkind:

Helena Vlaanderen, geb./ged. Scherpenzeel 27-04-1827, ov. Scherpenzeel 11-07-1827

Uit dit huw.:

1. Gerrit Renes, geb./ged. Scherpenzeel 05/27-06-1830, metselaar, ov. Renswoude 21-03-1902, tr. (1) Renswoude 24-11-1876 Alida ten Braak, geb. Renswoude 08-02-1833, ov. Renswoude 12-11-1890, dr. van Hendrik ten Braak en Marretje van den Hoek, tr. (2) Renswoude 10-03-1892 Ewillemina Johanna Rikse, geb. Putten 05-12-1842, ov. Renswoude 23-03-1904, dr. van Peter Rikse en Naatje van den Berg

In 1883 laten Gerrit Renes Evertszoon, metselaar x Alida ten Braak te Renswoude hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 24 en 25; 03-05-1883).

2. Geertrui Renes, geb./ged. Scherpenzeel 20-08/30-09-1832, ov. Jutphaas 01-02-1874, tr. Scherpenzeel 06-12-1855 Louis Nicolaas van Eijndt, geb. Jutphaas 1830, verver, ov. Jutphaas 29-07-1888, zn. van Louis Nicolaas van Eijndt en Geertrui van Gelder. Louis Nicolaas van Eijndt, tr. (2) Adriana van Keppel

3. Evertje Renes, geb. Woudenberg 08-11-1834, ged. Scherpenzeel 30-11-1834, ov. Ede 20-07-1909, tr. Woudenberg 26-09-1863 Cornelis van Beek, geb. Amersfoort 24-02-1841, koperslager, ov. Utrecht 24-03-1927, zn. van Coenraad van Beek en Aaltje van Leeuwen

4. Jacob Renes, geb. Woudenberg 06-01-1837, ged. Scherpenzeel 29-01-1837, volgt VIIIb

5. Hendrikje Renes, geb. Woudenberg 26-06-1840, ov. Scherpenzeel 14-12-1880, tr. Woudenberg 29-04-1865 Wouter Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 11-01-1828, postbode, ov. Scherpenzeel 06-02-1901, zn. van Teunis Osnabrugge en Aaltje Jongkamp

6. Willemijntje Renes, geb. Woudenberg 01-06-1844, tr. Woudenberg 30-05-1868 Johannes Hendrikus van Daalen, geb. Utrecht 1845, zn. van Johannes Hendrikus van Daalen en Catharina van Bakkenes

VIIIb

Jacob Renes, geb. Woudenberg 06-01-1837, ged. Scherpenzeel 29-01-1837, klompenmaker, metselaar, ov. Scherpenzeel 29-10-1917, tr. Renswoude 25-05-1867 Hendrika ten Braak, geb. Renswoude 03-08-1838, ov. Woudenberg 05-11-1898, dr. van Hendrik ten Braak en Marretje van den Hoek

Uit dit huw.:

1. Evert Jan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 16-08/20-09-1868

2. Hendrik Renes, geb. Woudenberg 22-05-1871, ged. Scherpenzeel 02-07-1871, boerenknecht/koetsier, tr. Barneveld 23-11-1894 Willempje van de Kleut, geb. Barneveld 1866, ov. Scherpenzeel 30-10-1936, dr. van Albertus van de Kleut en Aartje van den Berg

            Uit dit huw.:

1. Hendrika Renes, geb. Ede 1896, tr. Woudenberg 20-05-1921 Mathijs Spelt, geb. Maartensdijk 1896, zn. van Pieter Spelt en Willemijntje Hoefakker

2. Albertus Renes, geb. Ede 1898, koetsier, tr. (1) Nijmegen 24-05-1918 Maria Adriana van der Weide, geb. Dordrecht 1897, dr. van Pieter van der Weide en Maria Adriana Lagerweij, echtscheiding vonnis Utrecht 08-07-1925, tr. (2) Amersfoort 16-12-1925 Josina Smits, wed. Josphus Dorotheus Wilhelmus Kuijts, geb. Nijmegen 1882, dr. van Hendrikus Smits en Geertruida Willemsen

            Uit het 1e huw.:

1. Marinus Adrianus Renes, geb. Woudenberg 16-09-1920, ged. Scherpenzeel 28-11-1920

2. Hendrik Albertus Renes, geb. Amersfoort 28-01-1922, ged. Scherpenzeel 26-03-1922

3. Maria Adriana Renes, geb. Amersfoort 10-07-1923, ged. Scherpenzeel 30-09-1923

3. Jacob Renes, geb. Woudenberg 11-06-1900, ged. Scherpenzeel 05-08-1900

                               Opm.: “sedert 1920 in Iowa”.

4. Aartje Renes, geb. Woudenberg 05-08-1903, ged. Scherpenzeel 27-09-1903, ov. Woudenberg 13-12-1907

5. Jannetje Renes, geb. Woudenberg 24-04-1907, ged. Scherpenzeel 28-06-1907, tr. Scherpenzeel 22-08-1930 Jan Overeem, geb. Soest 1904, tuinman, zn. van Gijsbert Overeem en Aleida Johanna van Dijk

6. Aartje Renes, geb. Woudenberg 10-02-1910, ged. Scherpenzeel 24-04-1910, tr. Scherpenzeel 29-04-1933 Peter Dunk, geb. Amersfoort 1908, opperman, zn. van Gerrit Dunk en Evertje Plas

3. Marinus Renes, geb. Woudenberg 18-04-1875, ged. Scherpenzeel 04-07-1875, volgt IXc

4. Martinus Renes, geb. Woudenberg 10-06-1878, ged. Scherpenzeel 30-06-1878, ov. Woudenberg 18-01-1880

IXc

Marinus Renes, geb. Woudenberg 18-04-1875, ged. Scherpenzeel 04-07-1875, klompenmaker, ov. Woudenberg 11-12-1938, tr. Scherpenzeel 04-09-1915 Wilhelmina van Schaik, geb. Scherpenzeel 01-10-1887, ouders Evert Jan van Schaik en Betje van Broekhuizen

Uit dit huw.:

1. Jakob Renes, geb./ged. Scherpenzeel 12-11/24-12-1916

2. Evert Jan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 29-01/28-04-1918

3. Hendrika Renes, geb./ged. Scherpenzeel 22-09/28-11-1920

4. Albertus Renes, geb./ged. Scherpenzeel 26-10/27-01-1923, ov. Scherpenzeel 13-06-1924

5. Albertus Renes, geb./ged. Scherpenzeel 29-06/30-08-1925

Vb

Willem Geurt Renes, ged. Scherpenzeel 17-09-1724, aan den Holenvoet, ov./begr. Scherpenzeel 18/22-10-1808, tr. Scherpenzeel 21-03-1751 Celia Bos, ged. Scherpenzeel 29-11-1722, ov. Scherpenzeel 11-12-1777, dr. van Jan Aartsen Bos en Bartje Hendriks van Gelkenhorst

Lidm. Scherpenzeel: Cicilia Bos, met attestatie van Utrecht 25-12-1744 en 29-03-1750.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Cicilia Bosch, nu Renes.

Willem Geurt Renes is schepen van Scherpenzeel in 1758, 1777, 1780, 1781-1783, 1785-1786, 1799.

Van 1780-1781 is Willem Geurt Renes diaken in de Grote Kerk van Scherpenzeel.

In 1764 koopt Willem Geurt Renes voor f 130,= een huis aan het oosteinde van het dorp van de erven Jan Franken van Groot Davelaar. Drie jaar later verkoopt hij dit huis aan Jantjen Barten van Landaas voor f 200,=. (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 11,43; 23-10-1764, 12-08-1767).

In 1766 koopt Willem Geurt Renes voor f 55,= een huis aan het westeinde van het dorp op het Hooge Lant onder Glashorst van Willem Jacobsen van Dashorst. Het huis stond aan de noordzijde van wat nu de Holevoet is. Vijf jaar later verkopen hij het huis aan Hanna van Begbargen, weduwe Gijsbert van Soest voor f 100,= (Recht. Arch. Scherpenzeel 8 fol. 28,73; 12-04-1766, 28-12-1771).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771, 1772-1774: Cicilia Bosch hv Willem Renes.

In 1775 bezit Willem Geurt Renes 15 morgen land op Voskuilen onder Woudenberg, gepacht door Jan Theunisz. (Oudschildgeld Woudenberg nr. 4).

In 1775 bezit Willem Geurt Renes bijna vijf morgen land van Klein Lambalgen, vier morgen worden gepacht door Klaas Janszen (Oudschildgeld Woudenberg nr. 6 en 49).

In 1775 is Willem Geurt Renes eigenaar van 1 morgen en 1 hont land aan de Holevoet (Oudschildgeld Woudenberg, nr. 60).

In 1776 worden Willem Geurt Renes en Gerrit Keizer, beleend met ‘De Lindenboom’, gekocht voor f 468,= (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 117; 09-07-1776)

Lidm. Scherpenzeel 05-05-1777: Willem Geurtsen Renes.

In 1777 wordt Hendrik van Voorst, smid te Renswoude beleend door opdracht Willem Geurt Renes en Gerrit Keizer. Hij kocht het voor f 600,= aan Het geld leent hij van de verkopers (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 120; 31-07-1777. Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 127; 08-09-1777).

In 1780 worden Willem Geurt Renes en Gerrit Keizer, beleend met ‘De Lindenboom’, teruggekocht van Hendrik van Voorst, die er een smederij in gevestigd had. Hij kon de rente niet opbrengen. (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 141; 05-06-1780. Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 131; 08-06-1780).

In 1785 leent Willem Geurt Renes f 550,= aan Aalbert Klaasz ten Broek en Aaltje van Voskuilen. Opvallend is dat hij vijf jaar later hun huis koopt voor een niet nader genoemd bedrag. Konden zij de rente niet betalen? Dit huis stond aan het oosteinde en was in tweeën gesplitst. Op een kamer woonde Jan Jansen van Essen. In 1798 verkoopt hij dit huis voor f 650,= aan Frans Janssen van Maanen en Francina Lammers van de Brull. (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 283, 13-09-1790. Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 128; 14-11-1798).

In 1793 koopt Willem Geurt Renes het aanzienlijke schoutenhuis aan de Dorpsstraat, tegenover de Krommehoek (Marktstraat) van Anna Catharina Nijenhuis, weduwe schout Gerrit Maassen van Seumeren. Op dit huis wordt beslag gelegd door Johannes Sebastiaan van Naamen, Heer van Scherpenzeel, wegens onbetaalde dorpsbelastingen (Recht. Arch. Scherpenzeel9, fol. 68; 01-11-1793).

Lidm. Scherpenzeel 1805: Willem Geurtsen Renes.

In 1808 laten Willem Geurt Renes Celia Bosch hun testament maken en besloten deponeren. De kinderen Jan, Bartha en Aaltje zullen alles erven. Maria krijgt alleen haar leven lang het vruchtgebruik van een vierde deel van de erfenis. Na haar dood zal dit deel door de andere drie worden geërfd. Zij heeft voor zover bekend geen kinderen gehad. (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 216,209; 08-02-1808, 02-03-1808).

Uit dit huw.:

1. Antonius Renes, ged. Scherpenzeel 02-01-1752, aen den Holevoet op Geldrl.

2. Bartha Renes, ged. Scherpenzeel 31-12-1752, aen den Holevoet in Gelderl., tr. Scherpenzeel 29-07-1781 Jan Andries Verburg, ged. Veenendaal 23-05-1751, zn. van Jacob Verburg en Jacomijntje de Kuiper

Lidm. Scherpenzeel 19-09-1774: Bartha Renes, jd, met attestatie vertrokken naar Veenendaal 23-02-1782.

3. Aaltje Renes, ged. Scherpenzeel 22-02-1756, aen den Holevoet in Gelderl., ov./begr. Scherpenzeel 17/20-09-1809, tr. Scherpenzeel 04-09-1800 Hendrik van Daalen, wed. Elizabeth Weeninck, geb. Brakel

4. Maria Renes, ged. Scherpenzeel 18-09-1757, aen den Holevoedt in Gelderl., ov. Amersfoort 01-02-1848, tr. Scherpenzeel 10-05-1789 Jacobus Pull, ged. Amersfoort 27-05-1763, zn. van Bernardus Pull en Grietje van de Rouweduist

Lidm. Scherpenzeel 17-04-1783: Maria Renes, met attestatie vertrokken naar Amersfoort 02-02-1790.

5. Jan Renes, ged. Scherpenzeel 15-04-1759, aen den Holevoet in Gelderl., volgt VIc

VIc

Jan Renes, ged. Scherpenzeel 15-04-1759, aen den Holevoet in Gelderl., bakker/wolkammer ov. Scherpenzeel 11-07-1833, tr. (1) Scherpenzeel 10-01-1798 Francina van Zwetselaar, ged. Woudenberg 17-03-1776, ov./begr. Scherpenzeel 27-09/03-10-1799, dr. van Gerrit Cornelisz van Swetselaar en Hendrikje Bakkers, tr. (2) Utrecht 25-11-1804 (afk. Scherpenzeel 02-11-1804) Sophia van Bemmel, geb. Utrecht 13-03-1774, ov. Scherpenzeel 19-02-1838, begr. Glashorst graf nr. 35, dr. van Gerrit van Bemmel en Maria van de Volk

In 1797 leent Francina van Zwetselaar f 336,= aan Aalbertus Bakker en Jacoba Pull (Recht. Arch.Scherpenzeel 9, fol. 97; 13-05-1797).

Na het overlijden van Francina van Zwetselaar schrijft Jan Renes:”Mijne huisvrouw Fransina van Zwetselaar, beviel op den 14 deezer zeer voorspoedig van een zoon, deezen nacht stierf de jonggeboorne, dan hedenmiddag trof mij zwaarder slag: mij geliefde wederhelfte wierd mij door aanhoudende koortsen ook door den dood ontrukt, in den ouderdom van 25 jaaren, mij een zoon van 14 maanden overlaatende; geeve door deezen hiervan aan familie en goede vrienden kennis, en wagte geen brieven van rouwbeklag.Jan Renes. Scherpenzeel, 27 sept. 1799″ (Rijksarchief Den Haag; bron onbekend).

Na het overlijden van Francina van Zwetselaar blijkt uit de huwelijkse voorwaarden dat Jan de enige erfgenaam is. Daar nemen de voogden van hun zoontje Willem Geurt geen genoegen mee. Het gerecht van Scherpenzeel moet uitspraak doen. Jan wordt verplicht zijn zoontje bij meerderjarigheid f 2500,= te geven. Tot het zover is moet hij hem gratis kost en inwoning geven. (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 160, 16-06-1802).

Lidm. Scherpenzeel: Sophia van Bemmel hv Jan Renes, met attestatie van Utrecht 17-12-1804.

Lidm. Scherpenzeel 05-08-1807: Jan Renes Wz.

Van 1813-1819 is Jan Renes ouderling van de Grote Kerk in Scherpenzeel.

Van 1795-1798 is Jan Renes schepen en 1799, 1804 gerichtsman van Scherpenzeel.

In 1827 laat Jan Renes zijn testament maken, waarbij Sophia een kindsdeel krijgt uit de nalatenschap (not. H.A. Vlieckx te Amersfoort;15-11-1827).

In 1833, na het overlijden van Jan Renes, wordt de nalatenschap verdeeld. Bezittingen: Huis met stoffenwinkel, bakkerij en wolkammerij, twee koeien, een paard en drie varkens aan de Holevoet onder Scherpenzeel, gekomen uit de nalatenschap van zijn ouders. Een strook bouwland, 86 roeden, 10 ellen, onder Woudenberg en een hoekje bouwland, 70 roeden en 70 ellen groot, onder Woudenberg. Een achtste deel van de boerderij Groot Gooswilligen onder Scherpenzeel, totaal 85 bunders, 16 roeden. Gekomen uit de nalatenschap van zijn ouders. (De kinderen verkopen dit deel op 18-06-1838 voor f 1300,= aan Gerardus van Davelaar. Not. J. van Hilten jr. te Scherpenzeel). Vier hoekjes weiland, 2 bunders, 9 roeden, 70 ellen te Woudenberg. (Notarieel Scherpenzeel 1211, nr. 4; 05-09-1833).

Uit het 1e huw.:

1. Willem Geurt Renes, geb./ged. Scherpenzeel 14/27-05-1798, volgt VIIc

2. Zoon, geb. Scherpenzeel 14-09-1799, ov. Scherpenzeel 27-09-1799.

Uit het 2e huw.:

3. Francijna Renes, geb./ged. Scherpenzeel 28-07/25-08-1805, ov. Amsterdam 18-10-1842, tr. Scherpenzeel 20-01-1826 Leendert Schouman, geb. Warmond 19-02-1801, koop­man in kaas en boter, ov. Amsterdam 11-11-1840, zn. van Gosse Schouman en Aaltje Koning

4. Gerhardus Cornelis Renes, geb./ged. Scherpenzeel 26-03/19-04-1807, begr. Scherpenzeel 03-08-1807

5. Gerardus Cornelis Renes, geb./ged. Scherpenzeel 08-06/03-07-1808, volgt VIId

6. Celia Renes, geb./ged. Scherpenzeel 04-11/03-12-1809, ov. Scherpenzeel 01-07-1886, tr. Scherpenzeel 28-12-1838 Dirk Gijsbertsz Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 10/31-12-1808, wolkammer/postdistributeur, ov. Scherpenzeel 26-10-1849, zn. van Gijsbert Gerrit Sterk en Gijsbertje van Ginkel

7. Maria Renes, geb./ged. Scherpenzeel 29-03/21-04-1811, ov. Utrecht 08-02-1845, tr. Utrecht 05-07-1843 Gerrit Jasper van Bemmel, wed. Adriana Wilhelmina Sikkel, geb. Utrecht 1800, zn. van Jan van Bemmel en Cornelia Jacoba van Kampen

8. Clasina Wilhelmina Renes, geb./ged. Scherpenzeel 29-07/30-07-1812, ov. Utrecht 03-12-1871, tr. Scherpenzeel 05-02-1841 Willem Zuiddam, geb. Waarder 1811, wagenmaker, zn. van Dirk Zuiddam en Antje Romijn

9. Aaltje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 26-07/21-08-1814, ov. Ede 21-05-1887, tr. Scherpenzeel 27-01-1844 Hendrik Houtzagers, geb. Utrecht 1813, slagter/vleeshouwer, zn. van Gerrit Willem Houtzagers en Cornelia Gerarda Sikkel

VIIc

Willem Geurt Renes, geb./ged. Scherpenzeel 14/27-05-1798, wolkammer of fabriceur van wollen stoffen, ov. Scherpenzeel 25-03-1870, tr. Scherpenzeel 14-05-1837 Cornelia Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 11-01/06-02-1810, ov. St. Jansveld te Utrecht 27-10-1883, dr. van Jacob Veldhuizen en Johanna Overeem

Van 1831-1852 is Willem Geurt diaken en van 1835-1869 notabel van de Grote Kerk te Scherpenzeel.

Rentmeester van de familie Royaards, ambtenaar van de burgelijke stand van Scherpenzeel.

Huwelijkse voorwaarden tussen Willem Geurt Renes, wolfabrikant te Scherpenzeel, me.j. zoon van wijlen Jan Renes Willemszoon x wijlen Francina van Swetselaar, en Cornelia Veldhuizen, me.j., z.b. te Scherpenzeel, dochter van Jacob Veldhuizen, ontvanger der belastingen te Stichts Veenendaal x wijlen Johanna Overeem (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 23; 12-05-1837).

In 1875 laat Cornelia Veldhuizen, wed. Willem Geurt Renes, z.b. te Scherpenzeel haar testatment maken. Zoon Jan Renes, rentenier te Scherpenzeel krijgt het huis en tuin aan de holevoet onder Scherpenzeel, sectie D 705,706,237,239,240 voor f 4000,=. Executeurs: zoon Jan Renes en dochter Cornelia Hermina Jeanetta Renes (Not. Scherpenzeel 4142, nr. 243; 03-11-1875).

Uit dit huw.:

1. Jan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 31-08/30-09-1838, volgt VIIIc

2. Jacob Renes, geb./ged. Scherpenzeel 04/28-02-1841, horlogemaker, pianostemmer, organist, ov. Doorn 13-11-1928, tr. Scherpenzeel 14-10-1865 Cornelia Arnolda van Lockhorst, geb. Amersfoort 04-01-1833, ov. Doorn 17-03-1899, dr. van Adrianus van Lockhorst en Sophia Appolonia Kruyff

3. Franciscus Renes, geb./ged. Scherpenzeel 29-01/03-03-1844, beambte bij de stadreiniging te Haarlem, ov. Haarlem 01-09-1923, tr. Hillegom 03-05-1870 Magdalena Gerdina Geijtenbeek, geb. Hillegom 06-08-1848, ov. Haarlem 31-01-1928, dr. van Cornelis Geijten­beek en Gerdina Elisabeth Tellekamp

In 1870 geven Willem Geurt Renes, rentmeester x Cornelia Veldhuizen, z.b. te Scherpenzeel toestemming voor het huwelijk van hun me.j. zoon Franciscus Renes, timmerman te Scherpenzeel met Gerdina Magdalena Geijtenbeek, z.b. te Hillegom, mi.j. dochter van Cornelis Geijtenbeek en Gerdina Elisabeth Tellekamp te Hillegom (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 5, geen akte; 23-02-1870).

4. Johanna Maria Renes, geb./ged. Scherpenzeel 28-12-1846/31-01-1847, ov. Utrecht 21-01-1907, tr. Scherpenzeel 17-12-1870 Gerrit van Hilten, geb. Abcoude-Baambrugge 11-03-1841, schilder, ov. Utrecht 27-02-1917, zn. van Harmen van Hilten en Helena Catharina Kreuning

5. Wilhelmina Renes, geb./ged. Scherpenzeel 07-05/03-06-1849, ov. Utrecht 15-08-1896, tr. Scherpenzeel 27-05-1871 Willem Hendricus Frederik Klokke, geb. Utrecht 21-11-1840, zakenman/kok, ov. Utrecht 18-12-1902, zn. van Christiaan Frederik Klokke en Hendrica Arnolda Brinkman

6. Cornelia Hermina Jannetta Renes, geb./ged. Scherpenzeel 21-09/06-11-1853, ov. Utrecht 27-01-1931, tr. Scherpenzeel 28-06-1879 Johannes van der Laan, geb. Schiedam 21-10-1852, onderwijzer/hoofd van een bijzondere school/schoolopziener, zn. van Nicolaas van der Laan en Johanna van den Berg

VIIIc

Jan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 31-08/30-09-1838, landbouwer en rentmeester van de families Royaards, Van Citters en Rademacher Schorer, ov. Scherpenzeel 23-07-1927, begr. Glashorst, graf nr. 33, tr. Utrecht 03-06-1869 Clasina Annetta Reeskamp, geb. Utrecht 18-01-1846, ov. Scherpenzeel 03-01-1889, begr. Glashorst, graf nr. 33, dr. van Teunis Reeskamp en Johanna Maria Geurtsen

243; 03-11-1875).

Jan Renes is gemeenteontvanger en van 1872-1889 kerkvoogd van de Grote Kerk te Scherpenzeel.

Hij woont eerst aan de Holevoet (toen Stationsweg 148, nu Holevoetplein 293). Later verhuist hij naar de Dorpsstraat, naar het ‘Rentmeestershuis’, ter hoogte van Dorpsstraat 262.

In 1861 stelt Jan Renes, gemeenteontvanger (besluit gem. bestuur 28-11-1861) te Scherpenzeel t.b.v. het gemeentebestuur, f 600,= als borg voor zijn functie. Het bedrag wordt ingeschreven in het Grootboek der Nationale Schulden (Notarieel Scherpenzeel 4135, nr. 45; 14-12-1861).

Jan woonde aan de Holevoet in het ouderlijk huis met 22 are en 60 ca. Hij erfde het van zijn moeder, maar moest daarvoor wel f 4000,= in de nalatenschap inbrengen. (Notarieel Scherpenzeel 4142, nr. Hij verkocht eens paarden aan koningin Wilhelmina. Die werden door hem achter een rijtuig naar Het Loo gebracht.

Uit dit huw.:

1. Willem Geurt Renes, geb./ged. Scherpenzeel 08-04-1870, volgt IXc

2. Anthonia Johanna Maria Renes, geb./ged. Scherpenzeel 17-04-1871, ov. Driebergen, tr. Scherpenzeel 08-10-1897 Roelof Schuursma, geb. Meppel 28-12-1870, predikant, ov. ´s-Gravenhage, zn. van Meindert Schuursma en Sophia Margaretha ten Hoorn

3. Cornelia Renes, geb./ged. Scherpenzeel 08-11-1872, ov. Beek (Nijmegen) 20-01-1944, tr. Scherpenzeel 02-09-1904 Willem Tulp, geb. Ede 27 mei 1868, houthandelaar, ov. Ede 26-08-1936, zn. van Jan Tulp en Aaltje Schouman

4. Wilhelmina Hendrina Reiniera Renes, geb./ged. Scherpenzeel 02-03-1874, ov. Driebergen, tr. Scherpenzeel 09-02-1905 Johannes Gerardus Keij, geb. Zevenhuizen 18-10-1876, predikant, ov. Nijmegen 25-05-1942, zn. van Johannes Antonie Keij en Hendrika Drost

5. Herman Hendrik Johan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 25-09-1875, ov. Scherpenzeel 15-12-1884

6. Jan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 04-05-1877, ov. Delft 01-03-1921, tr. ’s-Gravenhage 02-08-1905 Johanna Huiberdina Dansdorp, geb. Dordrecht 15-08-1881, ov. ’s-Gravenhage 18-12-1931

7. Clasina Annetta Renes, geb./ged. Scherpenzeel 25-07-1878, tr. Scherpenzeel 13-11-1913 Hendrik Jan van Daal, geb. Amersfoort 04-06-1883, veearts, zn. van Teunis van Daal en Alida Jacoba Voorsteegh

8. Johanna Maria Renes, geb./ged. Scherpenzeel 08-02-1880, ov. Driebergen, tr. Scherpenzeel 05-05-1908 Johan Peters, geb. Amsterdam 04-02-1870, arts, ov. Bilthoven, zn. van Simon Abraham Peters en Anna Sophia Maria Luder

9. Gerardus Adrianus Renes, geb./ged. Scherpenzeel 14-10-1884, ov. Scherpenzeel 03-10-1886

10. Herman Hendrik Johan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 07-09-1887, fabrikant betonfabriek “De Kroon”, ov. Ede 11-08-1938, tr. Eck en Wiel 26-04-1916 Geertruida van der Pol, geb. Eck en Wiel 18-05-1889, dr. van Leendert van der Pol en Margritha van Ommeren

IXc

Willem Geurt Renes, geb./ged. Scherpenzeel 08-04-1870, landbouwer, meelhandelaar, boekhouder, gemeenteontvanger, had een portefeuille van de Brandverzekering ‘Tiel-Utrecht’, ov. Scherpenzeel 18-10-1949, begr. Glashorst, graf nr. 34, tr. (1) Eck en Wiel 21-04-1898 Cornelia Petronella Kok, geb. Eck en Wiel (gemeente Maurik) 09-06-1868, ov. Scherpenzeel 17-09-1928, dr. van Johannes Pieter Kok en Jacoba Lamfers, tr. (2) Amersfoort 19-03-1930 Fransina Regina Izebrandina Rosingh, geb. Amsterdam 26-07-1885, apothekersassistente, ov. Arnhem 27-11-1956

Ze woonden een jaar in het huis Dorpsstraat 258 (Kaasschieter Brillen) en vanaf 1900 aan de Holevoet, omdat zijn vader toen uit dat huis vertrok. In 1924 lieten zij ‘Molenzicht’ bouwen, Stationsweg 399.

Van 1888-1911 organist in de Grote Kerk te Scherpenzeel.

Zijn leven lang was hij een trouw lid van de Sociëteit in Boschzicht.

Uit het 1e huw.:

1. Jan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 26-08/26-11-1899, volgt X

2. Jacobus Johannes Pieter Renes, geb./ged. Scherpenzeel 08-06/25-08-1901, commies ter secretarie in Baarn, ov. Soest, tr. (1) Alkmaar 28-08-1929 Geertruida Jacobina Zijlstra, geb. Alkmaar 19-03-1904, ov. Baarn, gescheiden december 1944, tr. (2) A. van Erp

3. Wilhelmina Cornelia Renes, geb./ged. Scherpenzeel 01-06/30-09-1906, tr. Rotterdam Carel Elisa van Voorthuijsen, gezagvoerder ter koopvaardij, geb. 05-02-1904

X

Jan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 26-08/26-11-1899, ov. Amersfoort (ziekenhuis) 9-11-1981, tr. (1) Woudenberg 24-04-1924 Johanna Susanna van Wieringen, geb. Woudenberg 30-10-1895, ov. Amersfoort 02-10-1969, dr. van Nicolaas Hendrik van Wieringen en Annolido Geertruida van Beekte, tr. (2) Zeist 25-10-1973 Petronella van Dijk, weduwe A. Klip, geb. Schiedam 07-05-1911

Uit het 1e huw.:

1. Annalida Cornelia Renes, geb./ged. Scherpenzeel 29-03/30-08-1925

2. meisje, ov. Scherpenzeel 27-06-1928, begr. Glashorst, graf nr. 34

3. Johanna Jeannetta Renes, geb./ged. Scherpenzeel 30-09-1929/25-05-1930

VIId

Gerardus Cornelis Renes, geb./ged. Scherpenzeel 08-06/03-07-1808, wolkammer, broodbakker, ov. Elst 10-01-1876, tr. Nijkerk 22-11-1837 Angenietje van de Pol, geb. Nijkerk 19-02-1818, ov. Rhenen 13-05-1891, dr. van Jacob van den Pol en Aaltje Koppen

Sophia van Bemmel, wed. Jan Renes Willemszoon geeft toestemming voor het huwelijk van haar me.j. zoon Gerardus Cornelis Renes met Angenietje van de Pol te Nijkerk (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 49, geen acte; 14-11-1837).

In 1837 laten Gerardus Cornelis Renes, broodbakker x Angenietje van de Pol aan de Holevoet te S. hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 50 en 51; 06-12-1837).

Lidm. reg. Geref. Kerk Scherpenzeel 1843: Gerardus Cornelis Renes, ouderling en Angenietje van den Pol.

In 1859 leent Gerardus Cornelis Renes, meester broodbakker te Scherpenzeel f 2000,= van Dirk van Reenen, landb. op Ekeris onder Woudenberg. Onderpand: een voor enige jaren nieuw gebouwd huis met achter­huis, waarin een broodbakkerij, A nr. 91, drie bergschuren, houtberg, erf en tuin aan het westeind te Scherpenzeel, sectie D 235,70­4,707, groot 18 roeden, 50 ellen (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 33; 06-09-1859).

Lidm. reg. Geref. Kerk Scherpenzeel: Het gezin met attestatie vertrokken naar Leersum 1862.

Uit dit huw.:

1. Jan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 04/24-11-1839, arbeider/bakker, tr. Leersum 06-06-1865 Sophia Willemina Verhagen, geb. Leersum 23-05-1831, dr. van Albert Verhagen en Trijntje Schuilenburg

                Kinderen in Leersum.

2. jongen, ov. Scherpenzeel 30-03-1841

3. Aaltje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 12-04-1842, ov. Scherpenzeel 21-08-1843

4. Aaltje Renes, geb. Scherpenzeel 21-03-1844, tr. Renkum 28-08-1875 Dirk Jansen, geb. Oosterbeek 1849, tuinman, zn. van Martinus Jansen en Geertruida Lambertina van Aartrijk

5. Sofia Renes, geb. Scherpenzeel 07-03-1846, ov. Rhenen 10-06-1923, ongehuwd

6. Jacob Renes, geb. Scherpenzeel 31-01-1848, schilder, ov. Doorwerth 23-10-1882, tr. Lammigje Klement, geb. Meppel 02-08-1845, ov. Rhenen 07-10-1923, dr. van Gerrit Jan Klement en Hilligje Haandrikman

7. Fransina Renes, geb. Scherpenzeel 10-04-1850, ov. Rhenen 29-04-1923, tr. Rhenen 11-09-1878 Gijsbertus Hendrikus Rense, geb. Rhenen 10-08-1845, commissionair, zn. van Jacobus Rense en Willemijntje van Spanje

8. Gerhardus Cornelis Renes, geb. Scherpenzeel 05-04-1852, ov. Scherpenzeel 10-07-1852

9. Angenietje Renes, geb. Scherpenzeel 26-02-1853, ov. Scherpenzeel 28-02-1853

10. Angenietje Renes, geb. Scherpenzeel 24-03-1854, ov. Kralingen 16-01-1901, tr. Hendrik Madern

11. Janna Renes, geb. Scherpenzeel 17-05-1855, tr. Doorwerth 07-05-1880 Jan Rothuizen, geb. Doorwerth 1856, timmerman/aannemer/architect, zn. van Frans Rothuizen en Dirkje Evers

12. Maria Renes, geb. Scherpenzeel 21-04-1858, ov. Scherpenzeel 01-05-1858

13. Maria Renes, geb. Scherpenzeel 06-03-1860, ov. Rhenen 04-03-1898, ongehuwd

IIIb

Teunis Anthonisz Renes, tr. (1) Scherpenzeel 17-09-1676 Jantje Cornelissen van Ebbenhorst, ov. voor 1685, dr. van Cornelis Jansen Ebbenhorst, tr. (2) Scherpenzeel 25-10-1685 Aeltje Teunissen, van Achterberg, op Dashorst

In 1675 eist de schout betaling van 4 herenponden boete van Anthonis, op Renes, wegens vechten met Engel (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 09-08-1675).

In 1675 eist de schout betaling van boete van mr. Willem, barbier en Anthonis, op Renes wegens vechten op de Amersfoorder weg, eerst op Sniddelaer, daarna op Doncke­laer en toen op de dam van ’t Willaer (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 09-08-1675).

In 1675 eist de schout betaling van 2 herenponden boete van Anthonis, op Renes en Cornelis Jansz wegens vechten (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 09-08-1675).

In 1676 eist de schout betaling van 6 herenponden boete van Cornelis Jansz Ouwens en Anthonis Thonisz, op Renes wegens vechten ten huize van Antho­nij van de Vliert, op den Holevoet en later op ’s Heerenstraet oproer gemaakt (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 24-04-1676 en 05-06-1676).

Testament Claertgen Cornelis van Ebbenhorst, jd. Erfgenaam: Jannitgen Cornelis Ebbenhorst, momber: Evert de Jongh, secre­taris (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 121,121vo; 08-08-1678).

In 1679 eist Willem Jansz, smid betaling van f 18-18 schulden en f 2-9 smeeloon van Thonis Thonisz, op Renes (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 20-01-1679).

Uit het 1e huw.:

1. Jantje Teunissen Renes, ged. Scherpenzeel 17-12-1676, op Renes, volgt IVb

2. Truijtje Teunissen Renes, ged. Scherpenzeel 14-04-1678, op Renes, tr. Woudenberg (att. van Utrecht) 06-11-1701 Sijbrand Bauchart, won. Utrecht

3. Gerritje Teunissen Renes, ged. Scherpenzeel 05-12-1680, op Renes

Uit het 2e huw.:

4. Johanna Teunissen Renes, ged. Scherpenzeel 19-09-1686, op Renes

5. Antonij Teunissen Renes, ged. Scherpenzeel 06-01-1689, op Renes

IVb

Jantje Teunissen Renes, ged. Scherpenzeel 17-12-1676, op Renes

Kind:

1. Toon/Antoni van Renes, ged. Scherpenzeel 31 december 1699, volgt Vb

Toon van Renes “in onecht verkregen bij een seecker persoon, wiens name noch niet hebbe konnen vernemen”.

Vb

Toon/Antoni van Renes, ged. Scherpenzeel 31 december 1699, otr. Doorn 18-10-1725 Willemijntje Jacobsz Mandersloot, geb. Maarn, ged. Woudenberg 28-04-1700, get. Marij Aalten, dr. van Jacob Lambertsz Mandersloot en Jantje Saaren Ravensloot. Willemijntje, won. Maarsbergen, tr. (2) Woudenberg 11-07-1751 Willem Jansz Geseker, won. Woudenberg

Uit dit huw.:

1. Jannigje Tonen Renes, ged. Woudenberg 09-06-1726, get. Saertje uit de Haer, tr. Woudenberg 11-02-1748 Saar Dirkz van de Wetering, ov. Woudenberg 08-04-1797, zn. van Dirk Aelten van de Wetering en Maria Saaren

2. Cornelia Tonen Renes, doop niet gevonden, ov. Woudenberg 15-07-1817, tr. Woudenberg 03-05-1750 Jan Woutersz van Lunteren, ged. Woudenberg 10-10-1723, ov. Woudenberg 14-11-1785, zn. van Wouter Berendsen en Elisje Jansen

3. Jacob Tonen Renes, ged. Woudenberg 10-09-1730, get. Saertje Jacobs

4. Antje Tonen Renes, ged. Woudenberg 19-10-1732, get. Grietje Jans

5. Dirkje Tonen Renes, ged. Woudenberg 16-05-1734, get. Gijsbertje Ariens, begr. Amersfoort 12-11-1807, tr. Amersfoort 03-05-1768 Abraham van Weijland, ged. Amersfoort 01-10-1728, bakker, begr. Amersfoort 23-02-1805, zn. van Wouter van Weijland en Mechteld van Swieden

6. Jan Tonen Renes, ged. Woudenberg 11-03-1736, get. Gijsbertje Aerts

7. Evertje Tonen Renes, ged. Woudenberg 25-01-1739, get. Gijsbertje Aerts, begr. Woudenberg 07-08-1776, tr. Doorn (otr. Scherpenzeel) 22-02-1766 Robbert/Bart Maasz Swart, ged. Scherpenzeel 17-02-1732, zn. van Maas Robbertsen Swart en Weijmpje Hendriks van Westerbeek

8. Teunis Tonen Renes, ged. Woudenberg 15-01-1741, get. Saartje Jacobs, ov. Woudenberg 06-11-1811, tr. Doorn 24-10-1773 Judikje Jansen van Bennekom/Benthem, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 06-01-1754, ov. Leusden 29-12-1803, dr. van Jan Jacobsz van Benthem en Jantje Erris van Ekeris

            Uit dit huw.:

1. Antonij Renes, ged. Woudenberg 09-01-1774, get. Cornelia Antonissen Renes, ov. Leusden 19-06-1844, tr. Amersfoort 17-09-1807 Teuntje Hendriks Mater, ged. Amersfoort 04-10-1778, ov. Leusden 03-07-1822, dr. van Hendrik Hijmansen Mater en Jannetjen Hendriks

2. Jannigje Renes, ged. Woudenberg 18-02-1776, get. Evertje Antonissen Renes, tr. Amersfoort 28-01-1808 Cors Teunissen van Putten

3. Willemijntje Renes, ged. Doorn 18-04‑1779, tr. (1) Amersfoort 08-09-1796 Heijmen Jansz van Heijmenberg, ged. Woudenberg 08-11-1761, zn. van Jan Errisz van Heijmenberg en Dirkje Errisz van Ekeris, tr. (2) Amersfoort 22-06-1809 Aart Aartsen Prins, geb. Lunteren, zn. van Aart Prins

            4. Marrigje Renes, ged. Doorn 18‑06‑1780

5. Jan Renes, ged. Doorn 22‑12‑1782, ov. Amersfoort 09-01-1836, tr. Amersfoort 13-11-1808 Jannetje Teunissen van Putten, ged. Leusden 03-09-1789, ov. Amersfoort 04-09-1849, dr. van Teunis Nuyen en Teunisje Corsen

6. Evertje Renes, ged. Doorn 25‑01‑1784, tr. Amersfoort 31-12-1811 Hendrik Brandse, geb. Amersfoort 1789, zn. van Brand Hendriksen en Evertje Cornelissen

7. Willem Renes, ged. Doorn 07‑08‑1785, tr. Driebergen 15-05-1813 Aartje Hannessen Kirpensteijn, ged. Leersum 20-06-1779, dr. van Johannis Woutersz Kirpesteijn en Rijkje Jansen van Emmikhuijsen

8. Arie Renes, ged. Doorn 08‑04‑1787, broodbakker/boerenknecht/landbouwer, ov. Renswoude 02-11-1826, tr. Veenendaal 25-10-1811 Teuntje van Agterberg, ged. Veenendaal 03-10-1790, dr. van Dirk Dirksz van Agterberg en Trijntje Everts van Roekel

9. Gerritje Renes, ged. Amersfoort 25-03-1790, ov. Woudenberg 14-06-1833, tr. Woudenberg 12-04-1812 Evert Wallenburg, ged. Woudenberg 28-08-1777, zn. van Wulfert Teunisz Wallenberg en Elisabeth Bosch

            10. Cornelis Renes, ged. Amersfoort 26-10-1794

            11. Cornelia Renes, ged. Amersfoort 17-07-1796

9. Willemijntje Renes, ged. Woudenberg 10-03-1743, get. Saartje Ravelsoot, tr. Amersfoort 17-11-1796 Reijer Jansen, wed. Dirkje van Moerslaer, geb. Lunteren

Renes (2)

De tweede familie Renes begint met Gijsbert Jansen. Hij woont van 1694-1703 en wellicht nog langer op de boerderij Renes. In 1714 is de boerderij overgenomen door zijn zoons Jan, Willem en Roelof Gijsbertsz Renes. In 1734 heeft Roelof zijn broers uitgekocht en boert alleen verder. Roelof is wel getrouwd maar heeft geen kinderen. Renes is inmiddels een pachtboerderij geworden en de pacht wordt tussen 1769 en 1777 overgenomen door zijn neef (oomzegger) Jan Aartsen van den Boer. Daarmee verdwijnt de tweede familie Renes van de boerderij en gaat naar het dorp. Zij doen het daar goed en bekleden vele bestuurlijke ambten. Het wordt één van de aanzienlijkste families van Scherpenzeel.

I

Gijsbert Jansen, won. Amerongen, otr. Amerongen (att. naar Renswoude) 12-08-1688 Maijghie Cornelissen van Herdevelt, wed. Arien Cornelisz van Eijckelcamp, won.

Renswoude

Uit dit huw.:

1. Jantje Gijsberts Renes, ged. Scherpenzeel 06-03-1689, aen de Groep

2. Jan Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 28-06-1691, aen de Groep, volgt IIa

3. Willem Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 06-08-1693, aen de Groep, volgt IIb

4. Roelof Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 14-07-1695, op Renes

5. Roelof Gijsbertsz van Renes, ged. Scherpenzeel 24-03-1697, op Renes, tr. Scherpenzeel 14-11-1723 Aaltje Jansz, won. onder Scherpenzeel

                Van 1734-1769 wordt Roelof Gijsbertsen genoemd als pachter en bewoner van Renes.

6. Grietje Gijsberts van Renes, ged. Scherpenzeel 29-03-1699, op Renes, begr. Scherpenzeel 24-04-1742, tr. Scherpenzeel 14-05-1724 Aart Bastiaansen van den Boer, geb. Montfoort

7. Cornelis Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 19-06-1701, op Renes

8. Jantje Gijsberts Renes, ged. Scherpenzeel 25-12-1703, op Renes

IIa

Jan Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 28-06-1691, tr. Scherpenzeel 10-11-1715 Willemijntje Jansen van Lambalgen, ged. Scherpenzeel 01-11-1691, dr. van Jan Aartsz van Lambalgen en Hendrikje Willems van Ronseler

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1724: Jan van Reness, man van Willemtje Jansz, in Scherpenzeel.

Uit dit huw.:

1. Jan Jansz Renes, ged. Scherpenzeel 17-05-1716, op Renesse

2. Gijsbert Jansz Renes, ged. Scherpenzeel 23-04-1719, volgt III

3. Cornelis Jansz Renes, ged. Scherpenzeel 25-02-1722

4. Kornelis Jansz Renes, ged. Scherpenzeel 11-06-1724

5. Hendrikje Jans Renes, ged. Scherpenzeel 13-07-1727

III

Gijsbert Jansz Renes, ged. Scherpenzeel 23-04-1719, otr. Scherpenzeel 01-06-1742, tr. Veenendaal 17-06-1742 (3e gebod) met Dirckje de Keijzer, ged. Veenendaal 10-08-1709, dr. van Sander Aartsz de Keijser en Willeijntje Mijnderts

Uit dit huw.:

1. Jan Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 11-08-1743, in den Krommenhoek, volgt IVa

2. Sander Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 14-02-1745, in den Krommenhoeck

3. Cornelis Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 22-05-1747, in den Krommenhoeck

4. Willem Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 02-08-1750, in den Krommenhoeck, volgt IVb

5. Meijndert Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 05-08-1753, in den Krommenhoeck

6. Willemijntje Gijsberts Renes, ged. Scherpenzeel 02-06-1754, in den Krommenhoeck

7. Hendrickje Gijsberts Renes, ged. Scherpenzeel 01-05-1757, in den Krommenhoeck

8. Meijndert Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 23-11-1760, in den Krommenhoek

IVa

Jan Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 11-08-1743, ov. Scherpenzeel 20-06-1797, tr. Lubbertha Hendrina/Dina Lubertha van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 31-08-1738, ov. Scherpenzeel 17-10-1828, dr. van Jan Hendriksen van Wagensveld en Geertje Dirks van Maanen. Lubbertha Hendrina, tr. (2) Christoffel Hibbes

Testament Pieter Dixkes x Annetje van Wagensveld. Erfgenamen van Pieter: Jan Jacob van Beek, zoon van Fredrik van Beek x Reijntje van Wagensveld; Alida Petronella en Anna Renes, dochters van Jan Renes x Dina Luberta van Wagensveld, thans huisvrouw van Christoffel Hibbes, ieder voor 1/3 deel. Erfgenamen van Anna: haar zus Dina Lubertha van Wagensveld, wed. Jan Renes; de nagelaten kinderen van haar zus zal. Reijntje van Wagensveld; de nagelaten kinderen van haar overleden broers Hendrik, Dirk en Arends van Wagensveld, ieder voor 1/5 deel. Met stamboom (Recht. Arch. Scherpenzeel 12, nr. 21,23; z.j.).

Uit dit huw.:

1. Geertruij Renes, ged. Scherpenzeel ..-07-1762, ov. Scherpenzeel 07-09-1836, tr. Scherpenzeel 04-09-1785 Gijsbert van Raaij, ged. Ede 17-10-1756, schoenmaker, zn. van Brandus van Raaij en Hendrina Willems

2. Derkje Renes, ged. Scherpenzeel 25-11-1764, ov. Scherpenzeel 27-10-1842, tr. Steven Companje

3. Annetje Renes, ged. Scherpenzeel 02-08-1767, ov. Scherpenzeel 28-11-1852, tr. Scherpenzeel 25-05-1801 Olivier Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 27-04/24-05-1779, ov. Scherpenzeel 28-05-1850, zn. van Dirk Sterk en Hendrikje Overeem

4. Gijsbert Renes, ged. Scherpenzeel 04-02-1770, volgt Va

5. Jan Renes, geb/ged. Scherpenzeel 23/28-02-1773, get. Huibertjen Bouwmans j.d., volgt Vb

6. Aleida Pieternella Renes, geb/ged. Scherpenzeel 15/22-10-1775, get. Clara van den Tooren hv Dirk Wagensveld

7. Geertje Renes, geb/ged. Scherpenzeel 11/20-06-1779, get. Jantje van Wagensveld, j.d., tr.? Jan Bouwman, geb. 1775, fabrikeur, ov. Scherpenzeel 17-01-1816, zn. van Evert Bouwman en Zijtje van Malsem

8. Willemijntje Renes, geb/ged. Scherpenzeel 12/18-11-1781, get. Jantje van Wagensveld j.d., tr. Scherpenzeel 28-09-1806 Hendrik Versteeg, ged. Amerongen 02-04-1786, zn. van Gerrit Versteeg en Anna van Wijk

Va

Gijsbert Renes, ged. Scherpenzeel 04-02-1770, wolkammer, gemeentebode, ov. Scherpenzeel 30-10-1854, tr. Scherpenzeel 06-01-1800 Aagje Smit, geb. Veenendaal 05-10-1777, ov. Scherpenzeel 13-11-1842, dr. van Gerrit Goudsmid en Rijkje van Dijk

In 1840 laten Gijsbert Renes, wolkammer en gemeentebode x Aagje Smit te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 17 en 18; 28-02-1840).

Uit dit huw.:

1. Hendrina Lubberta Renes, geb/ged. Scherpenzeel 29-01/16-02-1800

2. Rijkje Renes, geb/ged. Scherpenzeel 25-11/06-12-1801, ov. Amersfoort 21-12-1871, tr. Scherpenzeel 21-04-1837 Hendrik van Lunteren, ged. Leersum 20-04-1806, wolkammer, zn. van Jan Barten van Lunteren en Aaltje Hardeman/Aaltje van Dam

3. Jan Renes, geb/ged. Scherpenzeel 05/13-11-1803

4. Gijsbert Renes, geb/ged. Scherpenzeel 10/30-03-1806, ov. Scherpenzeel 17-06-1875, ongehuwd

5. Cornelis Renes, geb/ged. Scherpenzeel 25-09/20-10-1811, ov. Scherpenzeel 22-04-1813

6. Cornelis Renes, geb/ged. Scherpenzeel 29-05/18-06-1815, ov. Scherpenzeel 08-12-1840, tr. Scherpenzeel 03-07-1840 Niesje van der Woerd, geb. Scherpenzeel 17-11/06-12-1816, dr. van Gijsbert van der Woerd en Hendrikje Zwetselaar. Niesje, tr. (2) Gerrit Hannema, tr. (3) Pieter Egbert Schuil,

            Uit dit huw.:

            1. Jan Gijsbert Renes, geb/ged. Scherpenzeel 05-09/01-11-1840, arbeider, ov. Assen 15-10-1881, ongehuwd

7. Alida Renes, geb/ged. Scherpenzeel 31-08/04-10-1818, ov. Woudenberg 22-02-1892, ongehuwd

            Kind:

Aagje Cornelia Renes, geb/ged. Scherpenzeel 28-10/19-11-1843, tr. Scherpenzeel 09-11-1864 Peter van Maren, geb. Barneveld 1837, boerenknecht, zn. van Lubbert van Maren en Emmetje van Bielder

Vb

Jan Renes, geb/ged. Scherpenzeel 23/28-02-1773, wolfabrikeur, ov. Scherpenzeel 15-08-1833, tr. Scherpenzeel 16-06-1799 Evertje Sterk, geb./ged. Scherpenzeel 28-08/22-09-1776, ov. Scherpenzeel 02-08-1853, dr. van Dirk Sterk en Hendrikje van Overeem

Bij het ov. van Jan staat: “zonder eenige tekenen van geweldadigen aandrang te hebben dood gevonden”.

Uit dit huw.:

1. Jan Renes, geb/ged. Scherpenzeel 25-09/20-10-1799, volgt VIa

2. Dirk Renes, geb/ged. Scherpenzeel 05/20-09-1801, begr. Scherpenzeel 26-10-1801

3. Hendrikje Renes, geb. 1803, ov. Scherpenzeel 26-09-1825

4. Lubberta Hendrina Renes, geb/ged. Scherpenzeel 22-02/17-03-1805, ov. voor 1846, tr. Scherpenzeel 25-02-1831 Abraham Celosse, geb. Leiden 1799, bediende/bode bij het heemraadschap Amstel-Nieuwer Amstel, zn. van David Celosse en Helena Eva Johanna Schouten

5. Hermina Renes, geb/ged. Scherpenzeel 16-01/08-02-1807

                In 1833 dienstbaar te Amerongen, ongehuwd.

6. Dirk Renes, geb/ged. Scherpenzeel 28-09/21-10-1810, meester schilder, ov. Scherpenzeel 19-10-1894, tr. Scherpenzeel 03-02-1837 Jannetje Barten, geb. Voorthuizen 1812, ov. Scherpenzeel 17-01-1889, dr. van Breunis Barten en Janna Willems

In 1882 leent Dirk Renes, meester schilder te Scherpenzeel f 1200,= van mr. Herman Royaards van Scherpenzeel te Utrecht. Onderpand: een huis, schuur, varkenshok, erf, werf en tuin te S., erfpacht, sectie D 510,511, erfpacht van f 5,=. Titel van aankomst: 1/8 deel geërfd van zijn vader Jan Renes Janszoon en 7/8 deel gekocht op 03-03-1847, not. J. van Hilten te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 3; 04-01-1882).

7. Johanna Renes, geb/ged. Scherpenzeel 04-01/04-02-1816, ov. Scherpenzeel 16-10-1825

8. Antje Renes, geb/ged. Scherpenzeel 17-06/08-07-1821, ov. Scherpenzeel 03-04-1859, tr. Scherpenzeel 11-05-1850 Willem van Hoevelaken, geb. Scherpenzeel 19-01/22-02-1829, schilder, ov. Woudenberg 01-06-1903, zn. van Tijmen van Hoevelaken en Maartje van Donkervoort

VIa

Jan Renes, geb/ged. Scherpenzeel 25-09/20-10-1799, fabrikeur in wol, ov. Scherpenzeel 27-03-1865, tr. Scherpenzeel 18-05-1827 Everdina van Overeem, geb./ged. Scherpenzeel 17/26-07-1801, ov. Scherpenzeel 13-04-1885, begr. Glashorst, graf nr. 60, dr. van Cornelis Aalbertsen van Overeem en Cornelia Jansen van Wolfswinkel

In 1873 leent Everdina van Overeem, wed. Jan Renes jr., winkelierster te Scherpenzeel f 1600,= van Nathan Mozes, vleeshouwer te Scherpenzeel. Onderpand: woonhuis, erf, tuin aan het oosteind en een kamp land, genaamd de Aartomshoek te Scherpenzeel, sectie D 390,391, groot 0.07.10 ha. en sectie C 8, groot 0.71.20 ha. Titel van annkomst: onderhands gekocht op 27-07-1826 (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 137; 31-07-1873).

Uit dit huw.:

1. Johanna Hendrika Renes, geb/ged. Scherpenzeel 03/27-07-1828, ov. Scherpenzeel 03-04-1834

2. Cornelis Renes, geb/ged. Scherpenzeel 23-03/25-04-1830

3. Everdina Albartina Renes, geb/ged. Scherpenzeel 27-11/25-12-1831

4. Cornelia Renes, geb/ged. Scherpenzeel 15-08/29-09-1833

5. Johanna Hendrika Renes, geb/ged. Scherpenzeel 06/27-12-1835, ov. Amersfoort 06-05-1916, ongehuwd

6. Lubarta Hendrina Renes, geb/ged. Scherpenzeel 29-05/26-06-1842, tr. Scherpenzeel 06-10-1865 Albertus Grazell, geb. Zoelen 1840, broodbakker, zn. van Karel Grazell en Johanna Elisabeth Kremp

            Kind:

Hendrikus Renes/Grazell, geb/ged. Scherpenzeel 08/25-03-1864

                Kind erkend bij huwelijk van 06-10-1865.

VIb

Dirk Renes, geb/ged. Scherpenzeel 28-09/21-10-1810, schilder, ov. Scherpenzeel 19-10-1894, tr. Scherpenzeel 03-02-1837 Jannetje Barten/Antje Barten van den Broek, geb. Voorthuizen 1812, ov. Scherpenzeel 17-01-1889, dr. van Breunis Barten en Janna Willems

Uit dit huw.:

1. jongetje, ov. Scherpenzeel 23-05-1837

2. Lubberta Hendrina Renes, geb/ged. Scherpenzeel 31-07/01-09-1839, ov. Scherpenzeel 07-10-1844

3. Hendrikus Renes, geb/ged. Scherpenzeel 23-10/29-11-1840, ov. Scherpenzeel 11-11-1849

4. Bernard Renes, geb/ged. Scherpenzeel 15-09/30-10-1842, volgt VII

5. Lubarta Hendrina Everdina Renes, geb/ged. Scherpenzeel 17-02/29-03-1846, tr. Amsterdam15-11-1876 Evert Buitenhuis

            Kind:

            Anna Renes, geb/ged. Scherpenzeel 11-06/02-07-1865

Kind erkend bij huwelijk met Evert Buitenhuis, op 15-11-1876 te Amsterdam.

6. Hermina Johanna Renes, geb/ged. Scherpenzeel 08/28-11-1847, ov. Scherpenzeel 05-12-1867, begr. Glashorst, graf nr. 086

7. Eduard Renes, geb/ged. Scherpenzeel 12-08/30-09-1849, schilder, ov. Scherpenzeel 03-07-1935, tr. Scherpenzeel 13-10-1887 Grietje Budding, geb. Scherpenzeel 03/22-03-1857, ov. Scherpenzeel 16-04-1935, begr. Glashorst, graf nr. 403, dr. van Simon Budding en Mietje van Voorthuizen

Uit dit huw.:

1. Dirk Renes, geb/ged. Scherpenzeel 20-01-1888, ov. Scherpenzeel 20-01-1888

2. Simon Dirk Renes, geb/ged. Scherpenzeel 10-05-1900/01-02-1903, tr. Dirkje van den Bosch

Uit dit huw.:

1. Aletta Hendrika Renes, geb Scherpenzeel 14-02-1934

2. Eduard Renes, geb Scherpenzeel 08-11-1935

3. Johanna Anna Renes, geb Scherpenzeel 02-12-1936

4. Grietje Renes, geb Scherpenzeel 14-04-1939

5. Everdina Renes, geb Scherpenzeel 05-09-1945

8. Hendrika Johanna Renes, geb/ged. Scherpenzeel 05-07/03-08-1851, ov. Scherpenzeel 27-12-1923, tr. Scherpenzeel 14-05-1891 Hendrik Homoet, geb. Scherpenzeel 24-03/03-04-1859, fabrikant, ov. Vught 10-01-1928, zn. van Jacob Homoet en Ida Huberta den Uijl

9. jongen, ov. Scherpenzeel 05-09-1853

VII

Bernard Renes, geb/ged. Scherpenzeel 15-09/30-10-1842, huisschilder, ov. Woudenberg 23-05-1919, tr. Scherpenzeel 15-12-1865 Barta Blanken, geb. Scherpenzeel 17-05/09-06-1844, ov. Woudenberg 23-01-1923, dr. van Hendrik Blanken en Maria Veldhuizen

Uit dit huw.:

1. Dirk Renes, geb/ged. Scherpenzeel 23-05/24-06-1866, tr. Baarn 28-08-1896 Berendina Wassink, geb. Nijkerk 1873, dr. van Berend Wassink en Geurtje van Dijkhuizen

2. Hendrik Renes, geb/ged. Scherpenzeel 03/18-08-1867, volgt VIII

3. Maria Renes, geb. Woudenberg 21-12-1869

4. Anna Renes, geb. Woudenberg 15-01-1871, tr. Amersfoort 12-02-1896 Dirk Kamperman, geb. Amersfoort 27-08-1872, zn. van Gerrit Kamperman en Anna Wilhelmina Muller

5. Jan Albertus Renes, geb. Woudenberg 23-01-1872, ov. Renswoude 26-06-1930, tr. Leusden 29-10-1903 Aalbarta Schreuder, geb. Leusden 19-10-1876, dr. van Johannes Gijsbertus Schreuder en Aalbarta Blom

6. Hendrikus Renes, geb. Woudenberg 16-03-1873, conciërge, tr. Wageningen 03-11-1899 Barendina van Brummelen, geb. Amerongen 09-12-1872, dr. van Jan van Brummelen en Jannigje van der Lee

7. Bernard Renes, geb. Woudenberg 06-02-1874, ov. Woudenberg 06-02-1875

8. Bernard Renes, geb. Woudenberg 30-07-1875, ov. Woudenberg 10-02-1882

9. Hermina Johanna Renes, geb. Woudenberg 24-07-1876, ov. Baarn 09-09-1940, tr. Woudenberg 25-01-1900 Cornelis Johannes van den Broek, geb. Woudenberg 06-02-1876, zn. van Albertus van den Broek en Gijsberta van Altena

10. Barend Renes, geb. Woudenberg 31-10-1877, schilder, tr. Vollenhove, Stad 06-10-1906 Magdalena IJspeert, geb. Vollenhove, Stad 1883, dr. van Simon Berend IJspeert en Klaasje Siebert

11. Kind, ov. Woudenberg 04-01-1879

12. Kind, ov. Woudenberg 10-09-1880

13. Eduard Renes, geb. Woudenberg 05-05-1882, ov. Baarn 10-11-1928, ongehuwd

14. Bertha Renes, geb. Woudenberg 04-07-1883, tr. Woudenberg 01-02-1907 Charles Phielix, geb. Gorinchem 1881, zn. van Charles Phielix en Hendrika Christina Maria van Duuren

15. Hendrika Johanna Renes, geb. Woudenberg 16-08-1884, tr. Woudenberg 13-05-1910 Adrianus van den Berg, geb. Amsterdam 1876, zn. van Adrianus van den Berg en Grietje Regina Hebbelaar

VIII

Hendrik Renes, geb/ged. Scherpenzeel 03/18-08-1867, schilder, tr. Driebergen 20-07-1894 Marina Judina Kwint, geb. Driebergen 10-09-1867, dr. van Hendrik Debo Kwint en Gerritje Buitenhuis

Lidm. Geref. Kerk Scherpenzeel: Maria Judina Kwint, als bel. lid overgekomen uit de Herv. Kerk 05-11-1941, x H. Renes.

Lidm. Geref. Kerk Scherpenzeel: Hendrik Renes, overgekomen uit de Herv. Kerk 03-03-1943, x A.J. Kwint

Uit dit huw.:

1. Bernhard Hendrik Renes, geb/ged. Scherpenzeel 21-05/30-06-1895

2. Hendrik Debo Renes, geb/ged. Scherpenzeel 25-09/01-11-1896

IX

Bernhard Hendrik Renes, geb/ged. Scherpenzeel 21-05/30-06-1895, schilder, tr. Woudenberg 03-02-1921 Aaltje Schimmel, geb. Woudenberg 07-01-1896, dr. van Arie Schimmel en Marrigje van Ravenhorst

Uit dit huw.:

1. Hendrik Arie Renes, geb/ged. Scherpenzeel 25-08/29-10-1922, ov. Amersfoort (ingeschr. te Scherpenzeel) 25-09-1929, begr. Glashorst, graf nr. 363

2. Marrigje Maria Judina Renes, geb/ged. Scherpenzeel 08-05/31-07-1927

3. Hendrik Arie Renes, geb/ged. Scherpenzeel 17-10-1930/04-01-1931

4. Maria Judina Renes, geb/ged. Scherpenzeel 08-03/29-05-1932

IVb

Willem Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 02-08-1750, in den Krommenhoeck, ov./begr. Scherpenzeel 11/16-12-1811, tr. (1) Woudenberg 11-09-1774 Claasje Reijersen Floor, ged. Woudenberg 24-08-1749, begr. Scherpenzeel 17-05-1800, dr. van Reijer Fransz Floor en Hendrijn Reijersen van de Haar, tr. (2) Scherpenzeel 25-05-1803 Hendrikje van Dijk, wed. Jacobus Abbema, ged. Lunteren 22-08-1752, ov. Scherpenzeel 29-11-1838, dr. van Hendrik Gerritsz en Beertje Jans

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771: Willem Gijsbertsz Renes.

Bij zijn tweede huw. heeft Willem Gijsbertsz Renes zes kinderen.

                Begr. Scherpenzeel 17-09-1785: een kind van Willem G. Renes.

Uit het 1e huw.:

1. Hendrijntje Renes, ged. Woudenberg 20-11-1774, get. Aartje Reijersen Floor

2. Gijsbert Renes, ged. Woudenberg 31-03-1776, get. Aartje Reijersen Floor

3. Dirk Renes, geb/ged. Scherpenzeel 04/15-11-1778, get. Jantje van Kuilenburg hv Hendrik van Osnabrugge, jong ov.

4. Reijer Renes, geb/ged. Scherpenzeel 05/06-08-1780, get. Ortje Floor hv Wulfert Harmsen, begr. Scherpenzeel 09-11-1786

5. Dirk Renes, geb/ged. Scherpenzeel 05/06-08-1780, get. Jantje hv Willem van Kooten, begr. Scherpenzeel 08-10-1805

6. Reijertje Renes, geb/ged. Scherpenzeel 19-12-1782/05-01-1783, ov. Utrecht 29-11-1861, tr. Hendrikus Capel

7. Cornelis Renes, geb/ged. Scherpenzeel 03/25-12-1785, tr. De Bilt 27-02-1813 Klaartje Verhoef, ged. De Bilt 08-02-1784, dr. van Abraham Verhoef en Teuntje Oosterwijk

8. Reijer Renes, geb/ged. Scherpenzeel 26-03/10-05-1789, metselaar, ov. Buren 27-01-1812, tr. Aaltje Haagsman

9. Dirkje Renes, geb/ged. Scherpenzeel 10/28-10-1792, ov. Utrecht 08-06-1826, tr. Breukelen St. Pieters 07-05-1825 Christiaan Wilhelm Werner, geb./ged. (Luthers) Amsterdam 13/20-03-1796, zn. van Carell Godliep Werner en Johanna Frederika Holl

                Bij haar huw. heet zij Johanna Dirkje Renes en is 22 jaar oud.

IIb

Willem Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 06-08-1693, aen de Groep, tr. Scherpenzeel 09-05-1717 Jacomijna Vorster, ged. Scherpenzeel 30-12-1688, dr. van Petrus Vorster en Hendrikje Jansen

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1714: Willem Gijsbertsen, jm.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Willem Gijsbertsen, jm, op Renesse.

Lidm. reg. 1740 Scherpenzeel: Willem Renes en Jacomijna Vorster.

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Willemsz Renes, ged. Scherpenzeel 06-02-1718, volgt IIIb

IIIb

Gijsbert Willemsz Renes, ged. Scherpenzeel 06-02-1718, tr. Scherpenzeel 20-11-1740 Jantje Ellerts Albach, ged. Scherpenzeel 10-08-1721, dr. van Ellert Simonsz en Gerritje Cornelissen

Lidm. Scherpenzeel 27-10/03-11-1743: Gijsberth Renes.

Lidm. reg. 1740 Scherpenzeel: Gijsbert Willemsz Renes.

Lidm. reg. 1772-1774 Scherpenzeel: Gijsbert Renes, met attestatie vertrokken naar Utrecht.

Uit dit huw.:

1. Jakomijntje Gijsberts Renes, ged. Scherpenzeel 21-01-1742

2. Elbert Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 05-09-1745

3. Willem Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 01-11-1750, volgt IVc

4. Gerritje Gijsberts Renes, ged. Scherpenzeel 18-09-1757

IVc

Willem Gijsbertsz Renes, ged. Scherpenzeel 01-11-1750, ov. Scherpenzeel 26-12-1835, tr. Scherpenzeel 04-05-1777 Cornelia Jans de Zwart, geb. Lunteren 20-03-1737, ov. Scherpenzeel 15-09-1815, dr. van Jan Woutersen de Zwart en Grietje Wouters

                Lidm. reg. Scherpenzeel 21-12-1774: Cornelia van de Steeg, jd. anders genaamd de Zwart hv Willem       Renes

Lidm. Scherpenzeel 07-12-1774: Willem Gijsbertz Renes, jm.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Willem Gijsbertz Renes.

Uit dit huw.:

1. Jan Renes, geb./ged. Scherpenzeel 05/08-06-1778, get. Elisabeth hv Willem Jansz de Zwart

2. Grietje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 31-03/09-04-1780, get. Arrisje hv Dirk Boon

3. Jantje Renes, geb./ged. Scherpenzeel 23/28-10-1781, get. Willempje hv Jan Cornelissen de Zwart, ov. Scherpenzeel 26-04-1860, tr. Scherpenzeel 24-11-1805 Jan Jacobus Kramer, geb. Amsterdam (Amstelkerk) 26-04-1778, schilder, ov. Scherpenzeel 21-11-1857, zn. van Hendrik Kramer en Maatje van Leusden

Lidm. Scherpenzeel 17-05-1802: Jantje Renes.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Jantje Renes.

4. Gijsbert Renes, geb./ged. Scherpenzeel 19-03/03-04-1785

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

oktober 2008