Ravenhorst (1)

 

 

In 1666 koopt Jan Gijsbertsz de boerderij Groot Ravenhorst in Renswoude en blijft zelf tot na 1670 op Groot Lambalgen wonen. Zijn vrouw verhuist na zijn dood wel naar Ravenhorst.Er wordt in diverse publicaties en op internet uitgegaan van het feit dat Jan Gijsbertsz een zoon zou zijn van Gijsbert Hermensz en Weimgen Jans. Daarvoor is nog geen bewijs gevonden. Mocht dit waar zijn dan zou Jan Gijsbertsz een zoon Hermen moeten hebben en die is (nog) niet gevonden. Bovendien woont Jan Gijsbertsz op Groot Lambalgen. Dat is een andere boerderij dan Klein Lambalgen waar Gijsbert Hermensz woonde.

In de loop der jaren zijn er veel mensen bezig geweest met de genealogie Van Ravenhorst. Er is ooit zelfs een comité gevormd van onderzoekers die hun gegevens bijeen brachten. Uit hun onderzoek en dat van anderen zijn de onderstaande gegevens gehaald of aangevuld.

 

I

Jan Gijsbertsz, ov. tussen 1670-1673, tr. IJttien Gerrits

Lidm. reg. Scherpenzeel 1657: Jan Gijsberts, op Lambalgen.

Lidm. Scherpenzeel 11-04-1658: IJttien Jans, hv Jan Gijsbertsen

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: IJtje Gerrits, wed. Jan Gijsberts, nu won. onder Renswoude.

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Jansz van Ravenhorst, volgt II

2. Gerrit Jansz

3. Hendrick Jansz van Ravenhorst, ged. Scherpenzeel 16-05-1652, op Groot Lambalgen, tr. Renswoude 11-12-1692 Aaltje Gerrits van Leersum

Uit dit huw.:

1. Gerrit Hendriksen van Ravenhorst, ged. Amerongen 14-11-1695, tr. Woudenberg 16-03-1727 Sijmentje Jans van Groot Lambalgen, ged. Woudenberg 19-05-1700, dr. van Jan Wulfertsz en Willemijntje Jans van Ginkel. Sijmentje, tr. (2) Woudenberg 21-01-1753 Thijs Jansz van Ginkel, ged. Woudenberg 20-01-1695, zn. van Jan Thijsz van Ginkel en Merritje Lamberts

Uit dit huw.:

1. Aaltje Gerritsen van Ravenhorst, ged. Woudenberg 23-01-1729, get. Jantje Hendriks

2. Jan Gerritsen van Ravenhorst, ged. Woudenberg 02-03-1735, get. Arrisje Arissen

2. Teuntje Hendriksen van Ravenhorst, ged. Amerongen 29-08-1697, over den Berg, ov. 1764 op Donkelaar, tr. (1) Scherpenzeel 25-11-1725 Gerrit Aartsz van Donkelaar, ged. Scherpenzeel 11-12-1687, zn. van Aert Gerritsen Glashorst en Jenneke Willems, tr. (2) Scherpenzeel 05-01-1727 Teunis Berendsz, ged. Lunteren 23-02-1696, zn. van Berend Jansen en Rijckje Jansen

3. Jannigje Hendriksen van Ravenhorst, ged. Amerongen 08-04-1699, op Ginckel onder Leersum

4.? Hendrick Hendriksen van Ravenhorst, ged. Renswoude 09-01-1701

5. IJtje Hendriksen van Ravenhorst, ged. Leersum 04-08-1701

4. Jakobje Jansz, ged. Scherpenzeel 30-01-1659, op (Groot) Lambalgen, tr. (1) Scherpenzeel 29-04-1677 Jan Adriaensen/Arisz, van Scherpenzeel, tr. (2) Scherpenzeel 18-03-1688 Gerrit Jacobsen van Blotenburg, wed. Geertje Rutgers van Ginkel, van Leusbroek, zn. van Jacob Gerritsz van Blotenburg en Willemtje Cornelissen van Langelaar

                In 1677 laten zij huw. voorw. maken (AT015b007; 28-04-1677).

5. Teunis Jansz, ged. Scherpenzeel 14-07-1661, op (Groot) Lambalgen, tr. Leersum (otr. Amerongen) 01-04-1689 Merrigje Morren, won. Dwarsweg

            Uit dit huw.:

            1. Jacobje Teunissen van Ravenhorst, ged. Renswoude 27-07-1690

            2. Jan Teunissen van Ravenhorst, ged. Renswoude 21-08-1692

3. Hendrickje Teunissen van Ravenhorst, ged. Scherpenzeel 21-10-1694, op Ravenhorst, tr. Woudenberg 16-11-1738 Hannis Errissen van Ginkel, won. Leersum

                               Lidm. Scherpenzeel 19-10-1727: Hendrikje Teunissen van Ravenhorst, jd.

4. Jannetje Teunissen van Ravenhorst, ged. Renswoude 06-12-1696, otr. Doorn 10-11-1729 Aalt Teunissen, wed. Maria Harmens van Eckdom

In 1729 laten Aalt Teunissen x Jannetje Tonen van Ravenhorst huw. voorw. maken (Not.

Geijtenbeek, Woudenberg; 10-11-1729).

In 1732 laten Aalt Teunissen, eerst wed. Willempje Jans, nu x Jannetje Tonen van Ravenhorst

hun testament maken (Not. Utrecht U184a2, nr. 232; 25-08-1732).

            5. Maichje Teunissen van Ravenhorst, ged. Renswoude 22-09-1700

            6. Mor Teunissen van Ravenhorst, ged. Renswoude 11-11-1703

7. IJtje Teunissen van Ravenhorst, ged. Renswoude 06-03-1707, won. Ederveen, tr. Renswoude 22-03-1733 Gerrit Hendriksen, won. Ederveen

6. Hendrick Jansen, ged. Scherpenzeel 01-01-1664, op (Groot) Lambalgen, ov. Renswoude 21-11-1715, tr. als jm. van Ravenhorst in Renswoude 04-05-1690 Geertje Henricks van Miller, won. op Berckhorst, get. Faes Evertsen, op Berckhorst, ov. Renswoude 17-05-1719

In het doopboek van Renswoude, blz. 46 staat een Hendrick Jansz met 16 kinderen. Slechts drie zijn van Hendrick Jansz, die later op Wagensveld woont.

De nakomelingen van Hendrick Jansen noemen zich Van Wagensveld.

7. Jannigje Jansz, ged. Scherpenzeel 01-07-1666, op (Groot) Lambalgen

8. Cornelis Jansz, ged. Scherpenzeel 16-02-1670, op (Groot) Lambalgen, tr. Renswoude 24-12-1699 Teuntje Jans

                Zijn nageslacht noemt zich (van de) Nap.

 

II

Gijsbert Jansen van Ravenhorst, ov. Renswoude 14-09-1700, tr. (1) Renswoude 18-11-1683 Phijgje Sanders, ged. Renswoude 17-11-1661, ov. Renswoude 29-06-1691, dr. van Sander Gijsbertsz en Engeltje Gijsberts, tr. (2) Renswoude 14-02-1697 Geertruijd Willems

Lidm. Renswoude: Geertruijdt Willems, hv. Gijsbert Jans van Ravenhorst, met attestatie vertrokken naar Scherpenzeel.

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1709: Truijtje Willems, wed. Gijsbert Jansen van Ravenhorst, met attestatie van Renswoude, met attestatie vertrokken naar Veenendaal.

Uit het 1e huw.:

1. Jan Gijsbertsen van Ravenhorst, ged. Renswoude 13-11-1684, ov. Renswoude 16-02-1721, tr. (1) Scherpenzeel 07-03-1708 Hendrickje Jans, ged. Scherpenzeel 29-07-1688, op Kleijn Schaick, ov. Renswoude 18-08-1709, dr. van Johannes (Jan) Cornelissen en Aeltje Woutersen, tr.(2) Renswoude 30-11-1710 Aartje Dirks van Nieuw Amerongen/van Woudenberg

                Lidm. Renswoude ca. 1708: Jan Gijsbertsz en Hendrickje Jans van Ravenhorst.

                Lidm. reg. Renswoude 1722: Aartje Dirkze, op Ravenhorst.

Uit het 1e huw.:

1. Phijchje/Feitje Jansen van Ravenhorst, ged. Renswoude 04-08-1709, tr. Leersum (otr. Amerongen) 28-03-1734 Lambert Dirksz Lagerweij, zn. van Dirck Lambertsz Lagerweij en Johanna Jansen Blotenburg

Uit het 2e huw.:

2. Hendrikje Jansen van Ravenhorst, ged. Renswoude 15-11-1711, begr. Lunteren 17-05-1777, tr. Renswoude 23-02-1742 Hannes Jansz, ged. Renswoude 14-06-1711, begr. Lunteren 25-02-1778, zn. van Jan Hannesz en Jannetje Jans

3. Teuntje Jansen van Ravenhorst, ged. Renswoude 26-03-1713, tr. Amerongen 17-11-1737 Claas Dirksz Lagerweij, ged. Woudenberg 20-03-1707, zn. van Dirck Lambertsz Lagerweij en Johanna Jansen Blotenburg

4. Gijsbert Jansen van Ravenhorst, ged. Renswoude maart 1715, otr. Amerongen 05-11-1745 Grietje Tijmens van Woudenberg, ged. Amerongen 27-06-1723, dr. van Tijmen Gerritsz van Woudenberg en Grietje Ponsen

                Kinderen gedoopt in Amerongen en Leersum.

5. Dirk Jansen van Ravenhorst, ged. Renswoude 15/16-07-1716, tr. Jannetje Teunissen, ged. Leersum 04-07-1723, dr. van Teunis Dirksz en Neeltje Pons                Kinderen gedoopt in Amerongen.

2. Sander Gijsbertsen, van Ravenhorst, ged. Renswoude 08-08-1686, volgt III

3. Neeltje Gijsberts van Ravenhorst, ged. Renswoude 10-06-1688, ov. Scherpenzeel 15-01-1775, tr. Scherpenzeel 13-11-1712 Willem Tijmensz van Kolfschoten, ged. Scherpenzeel 14-07-1689, ov. voor 1771, zn. van Tijmen Willemsz van Kolfschoten en Hendrikje Willems van Berrevelt

                Lidm. Scherpenzeel 28-03-1717: Willem Tijmensen en Neeltje Gijsberts, op Groot Colfschooten.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Willem Tijmenz en Neeltje Gijsbertz, op Groodt Colfschoten.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Willem Tijmesz en Neeltje Gijsbertsz, op Gr. Colfschoten.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1771, 1772-1774: Neeltje, wed. Willem Thijmisz, op Groot Kolfschoten.

Uit het 2e huw.:

1. Fijchje Gijsberts van Ravenhorst, ged. Renswoude 19-06-1698

2. Gijsbert Gijsbertsen van Ravenhorst, ged. Renswoude 13-10-1700

 

III

Sander Gijsbertsen, van Ravenhorst, ged. Renswoude 08-08-1686, tr. Scherpenzeel 13-11-1707 Maeijtje Hendriks van Schaik, ged. Scherpenzeel 08-02-1685, op Schaick, dr. van Hendrick Willemsen Kolfschoten en Jantje Aelbertsen van Schaick

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Sandersz van Ravenhorst, ged. Barneveld 14-10-1708, jong ov.

2. Gijsbert Sandersz van Ravenhorst, ged. Barneveld 26-10-1710

3. Hendrik Sandersz van Ravenhorst, ged. Barneveld 09-09-1713, tr. Renswoude 28-11-1745 Teunisje Teunissen Daatselaar, geb. Renswoude

In 1776 laten Hendrik Sandersz van Ravenhorst x Teunisje Teunisse Daselaar hun testament op de langstlevende maken. Bezit: hofstede, bestaande in een huyzinge c.a. en 20 mergen bouw- en weyland, genaamd Kleijn Spikhorst (Not. Utrecht U268a4, nr. 21; 01-07-1776).

4. Fijtje Sanders van Ravenhorst, ged. Renswoude oktober 1716

5. Jannetje Sanders van Ravenhorst, ged. Renswoude december 1719, tr. Renswoude (otr. Scherpenzeel) 02-03-1755 Cornelis Willems van Coudijs, ged. Scherpenzeel 23-11-1710, op Groot Oordeel, zn. van Willem Egbertsz van Coudijs en Evertje Lauwen

6. Jan Sandersz van Ravenhorst, ged. Renswoude 12-12-1723, volgt IV

7. Maria Sanders van Ravenhorst, ged. Renswoude 01-02-1728, tr. Renswoude (otr. Renswoude 04-12-1767) Thijs Antonissen van Ginkel, ged. Renswoude 11-03-1714, zn. van Antonij Thijssen van Ginkel en Klaasje Gerrits

 

IV

Jan Sandersz van Ravenhorst, ged. Renswoude 12-12-1723, tr. Renswoude 29-04-1759 Japikje Willems van Barneveld, ged. Veenendaal 02-04-1736, dr. van Willem Teunissen van Barneveld en Fijtje Cornelissen de Bont

Uit dit huw.:

1. Sander Jansen van Ravenhorst, ged. Renswoude 30-09-1759, volgt Va

2. Maatje Jansen van Ravenhorst, ged. Renswoude 25-02-1762, tr. Renswoude (otr. Renswoude 21-10-1785) Gijsbert Jansz van Voskuijlen, ged. Scherpenzeel 01-04-1742, op Voskuijlen, zn. van Jan Gijsbertsen van Lambalgen en Willemijna Jansen

3. Willem Jansen van Ravenhorst, ged. Renswoude 08-11-1765, op Ravenhorst, tr. Renswoude (otr. Renswoude 06-02-1791 Aartje Cornelissen van Ginkel, geb. Rhenen

Uit dit huw.:

1. Jan van Ravenhorst, ged. Veenendaal 12-04-1795

2. Cornelis van Ravenhorst, ged. Veenendaal 31-12-1797

3. Fijgje van Ravenhorst, ged. Veenendaal 17-05-1801

4. Gijsbert Jansen van Ravenhorst, ged. Renswoude 17-02-1769, op Ravenhorst, volgt Vb

5. Aart Jansen van Ravenhorst, ged. Renswoude 11-03-1774, op Ravenhorst, ov. Renswoude 20-05-1828, tr. Scherpenzeel 22-02-1807 Jannigje van Huigenbosch, geb./ged. Scherpenzeel 08/13-02-1780, op Groot Schaaik, ov. Renswoude 17-10-1855, dr. van Klaas Hendriks van Huigenbosch en Zwaantje Jansd van Wolfswinkel

                Lidm. Renswoude 06-03-1803: Aard van Ravenhorst.

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1803: Jannigie van Hugenbosch.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Jannetje van Huigenbosch, met attestatie vertrokken naar Renswoude

22-07-1807

Uit dit huw.:

1. Jan van Ravenhorst, ged. Renswoude 03-01-1808, ov. Renswoude 13-02-1845, ongehuwd

2. Klaas van Ravenhorst, ged. Renswoude 25-08-1809, winkelier, ov. Renswoude 24-04-1888, tr. Renswoude 27-01-1870 Barendje Voskuilen, geb./ged. Scherpenzeel 15/29-12-1844, ov. Renswoude 02-04-1914, dr. van Arie Voskuilen en Annetje Methorst

Uit dit huw. o.a.:

1. Aart van Ravenhorst, geb. Ede 1871, tr. Renswoude 04-04-1895 Antonia van Ginkel, geb. Renswoude 31-01-1870, ov. Renswoude 19-07-1918, dr. van Antonie van Ginkel en Janna van Huigenbosch

Uit dit huw.:

1. Barendina van Ravenhorst, geb. Renswoude 25-08-1895

2. Antonie van Ravenhorst, geb. Renswoude 28-01-1897

2. Jannigje Ravenhorst, geb. Ede 1873, tr. Renswoude 07-07-1898 Jan Budding, geb./ged. Scherpenzeel 29-01/22-02-1874, zn. van Simon Budding en Mietje van Voorthuizen

3. Anna van Ravenhorst, geb. Renswoude 27-01-1877, ov. Renswoude 14-09-1920, tr. Renswoude 19-12-1907 Anne Kloosterman, geb. Foudgum Westdongeradeel, dr. van Jacob Hendriks Kloosterman en Lolkje Annes Koolstra

4. Albertus van Ravenhorst, geb. Renswoude 11-03-1879

3. Jacoba van Ravenhorst, geb. Renswoude 23-06-1811, op Wolfswinkel, ov. Woudenberg 05-01-1894, ongehuwd

4. Zwaantje van Ravenhorst, geb. Renswoude 30-12-1814, ov. Woudenberg 01-01-1898, tr. Renswoude 02-05-1851 Hendrik Veenendaal, geb. Woudenberg 19/25-03-1804, ov. Renswoude 10-11-1886, zn. van Hendrik Veenendaal en Siementje Verhoef

5. Willempje van Ravenhorst, geb. Renswoude 05-11-1816, ov. Woudenberg 24-07-1900, tr. Renswoude 09-10-1841 Gijsbert Eijkelenkamp, geb. Renswoude 30-04-1817, ov. Woudenberg 22-10-1902, zn. van Matthijs Eijkelenkamp en Heiltje Evertsen van Zwetselaar

6. Gijsbert van Ravenhorst, geb. Renswoude 31-12-1818, ov. Renswoude 02-03-1824

7. Cornelis van Ravenhorst, geb. Renswoude 21-03-1821, ov. Renswoude 03-08-1877, ongehuwd

 

Va

Sander Jansen van Ravenhorst, ged. Renswoude 30-09-1759, ov. Scherpenzeel 12-02-1830, tr. Leusden (3e gebod) 29-07-1792 Cornelia Jans van Donkelaar/Kolfschoten, ged. Scherpenzeel 22-07-1759, op Gr. Donckelaer, ov. Scherpenzeel 24-05-1839, dr. van Jan Willemsz van Kolfschoten en Rikje Brandsen van Donckelaar/Hinnekamp

Lidm. Renswoude 06-08-1792: Sander Jansen van Ravenhorst, met attestatie vertrokken naar Woudenberg.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Sander Jansen, met attestatie vertrokken naar Scherpenzeel 05-04-1809.

Lidm. Scherpenzeel: Sander Jansen van Ravenhorst, met attestatie van Woudenberg 05-04-1809, ingekomen 03-04-1810.

In 1839 vindt er boedelscheiding plaats van de nal. schap van wijlen Sander Jansen van Ravenhorst x wijlen Cornelia Jansen van Kolfschoten, t.v.v. hun kinderen 1. Jannigje van Ravenhorst x Jacob van Wolfswinkel, bouwman op Groot Schaik onder Scherpenzeel; 2. Jan van Ravenhorst, bouwman en honingzemer te Scherpenzeel; Jacoba van Ravenhorst x Evert van Egdom, bouwman op Groot Egdom onder Woudenberg. f 1990,= en f 859,= contant geld. f 500,= voor een verkochte stal bijen met toebehoren. F 610,= van verkochte meubels en roerend goed. F 3000,= vorderingen. Totaal f 9759,=. Janna: een huis nr. 46, zijnde een honingzemerij en bouwerij, drie korenbergschuren, erf, werf en tuin te Scherpenzeel., sectie D 293,294, erfpacht van f 22,80, groot 45 roeden, 30 ellen, voor f 2000,=. TvA: door Sander in 1807 nieuw laten bouwen, geen papieren. En een perceel bouwland, vanouds genaamd Laag Koudijs, in Glashorst, onder Scherpenzeel, sectie D 227, groot 1 bun­der, 29 roeden, 60 ellen, voor f 800,=. TvA: gekocht op 07-05-1806, voor het gerecht te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 69; 16-12-1839).

Uit dit huw.:

1. Jannetje van Ravenhorst, geb./ged. Woudenberg 02/23-10-1796, ov. Scherpenzeel 16-12-1883, begr. Glashorst graf nr. 42, tr. Scherpenzeel 17-04-1824 Jacob van Wolfswinkel, geb./ged. Scherpenzeel 19-07/07-08-1796 op Groot Oorl, ov. Scherpenzeel 11-12-1875, begr. Glashorst graf nr. 42, zn. van Breunis Jansz van Wolfswinkel en Aaltje Gijsberts van Koudijs

                Landbouwer op Groot Schaik.

2. Jan van Ravenhorst, geb./ged. Woudenberg 25-08/14-09-1800, landbouwer, ov. Scherpenzeel 29-11-1866, begr. Glashorst nr. 375, tr. Scherpenzeel 18-10-1839 Jannetje Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 09/25-07-1802, ov. Scherpenzeel 09-05-1895, dr. van Klaas Lagerweij en Errisje Overeem

In 1840 laten Jan van Ravenhorst, bouwman en honingzemer x Jannetje Lagerwe­ij te Scherpenzeel hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 6 en 7; 03-02-1840).

In 1867 vindt er verkoop van roerend goed plaats t.v.v. Jannetje Lagerweij, wed. Jan van Ravenhorst, landb. te Scherpenzeel. Bijen en roerend goed t.w.v. f 186,70. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 8; 06-03-1867).

Uit dit huw.:

1. meisje, ov. Scherpenzeel 31-10-1840

2. Cornelia van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel27-10/27-11-1842, ov. Scherpenzeel 14-11-1921, begr. Glashorst, graf nr. 266, tr. Scherpenzeel 01-07-1869 Hendricus Lagerweij, geb. Renswoude 18-10-1833, landbouwer, ov. Scherpenzeel 20-05-1882, zn. van Wulfert Lagerweij en Hendrikje van Manen

3. Jacoba van Ravenhorst, geb./ged. Woudenberg 26-11/19-12-1802, ov. Woudenberg 31-01-1887, op Groot Egdom, begr. Glashorst nr. 355, tr. Scherpenzeel 19-10-1838 Evert van Egdom, geb./ged. Woudenberg 16-12-1804/06-01-1805, landbouwer, ov. Woudenberg 12-08-1882, begr. Glashorst nr. 355,  zn. van Gerrit van Egdom en Aaltje van ‘t Voort

 

Vb

Gijsbert Jansen van Ravenhorst, ged. Renswoude 17-02-1769, ov. Woudenberg 04-12-1816, tr. Renswoude 26-01-1800 Neeltje Dirks van ´t Voort, ged. Renswoude 27-07-1776, op de Beek, ov. Woudenberg 11-01-1831, dr. van Dirk Anthonisz. van ’t Foort en Geertje Tijmense van Kolfschoten. Neeltje, tr. (2) Woudenberg 24-04-1824 Johannes van Donkelaar, geb./ged. Woudenberg 06/20-03-1785, ov. Woudenberg 04-01-1845, zn. van Gerrit Gerritsz van Donkelaar en Jannetje Wulferts Lagerweij

                Lidm. Renswoude 11-03-1800: Gijsbert Jansen van Ravenhorst.

Lidm. Renswoude: Gijsbert van Ravenhorst en Neeltje van ´t Voort, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 1811.

Lidm. Woudenberg: Gijsbert Ravenhorst en Neeltje Dirksen van ´t Voort, met attestatie van Renswoude 1811.

In 1816 wordt inventaris opgemaakt van wijlen Gijsbert Jansen van Ravenhorst, ov. op Klein Landaas, t.v.v. zijn vrouw Neeltje van ´t Voort (Not Amersfoort, not. J. Schijvliet AT 057a012, nr. 52; 15-04-1824).

Uit dit huw.:

1. Jan van Ravenhorst, ged. Renswoude 18-07-1802, jong ov.

2. Jan van Ravenhorst, ged. Renswoude 22-01-1804, ov. Maarn 03-03-1872, tr. (1) Maarn 18-10-1827 Hendrikje Hendriks van Manen, geb. Maarn 14-05-1808, ged. Doorn 05-06-1808, ov. Maarn 30-04-1828, dr. van Hendrik Hannissen van Manen en Rijkje Cornelissen van Voskuilen, tr. (2) Leersum 20-02-1829 Marretje Blaauwendraad, wed. Hendrikje van Maanen, ged. Leersum 23-01-1803, ov. Woudenberg 13-11-1882, dr. van Jan Blaauwendraad en Jannigje van de Haar

In 1856 leent Jean Charles Fischer, notaris te Ede f 4000,= van Jan van Ravenhorst, landb. op Lammersdam te Maarsbergen onder Maarn (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 11; 28-04-1856).

Uit het 1e huw.:

1. Hendrik van Ravenhorst, geb. Maarsbergen 26-04-1828, ov. Maarsbergen 08-09-1836

Uit het 2e huw.:

2. Neeltje van Ravenhorst, geb. Maarsbergen 23-11-1829, ov. Woudenberg 05-05-1882, begr. Glashorst, graf nr. 231, ongehuwd

3. doodgeb. kind, ov. Maarn 11-04-1831

4. Jan van Ravenhorst, geb. Maarsbergen 21-05-1832, ov. Scherpenzeel 27-02-1922, begr. Glashorst, graf nr. 257, ongehuwd

In 1884 verkoopt Jan Renes, rentmeester te Scherpenzeel namens Benudina Maria van Naamen x mr. Herman Royaards van Scherpenzeel te Utrecht aan Jan, Grietje en Jacoba van Ravenhorst, landb. onder Woudenberg een herenhuis, schuurtje, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 392,393, groot 0.09.60 ha., voor f 3200,=. Verhuurd tot 01-05-1885 aan Willem Rombouts voor f 160,= (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 43; 01-11-1884).

5. Jannetje van Ravenhorst, geb. Maarsbergen 26-07-1834, ov. Maarn 11-11-1920, tr. Maarn 23-02-1865 Cornelis van Wolfswinkel, geb./ged. 08-01/03-02-1833, landbouwer, ov. Maarn 20-10-1912, zn. van Jacob van Wolfswinkel en Jannetje van Ravenhorst

6. Gijsbertje van Ravenhorst, geb. Maarn 10-02-1836, ov. Scherpenzeel 20-10-1913, begr. Glashorst nr. 98, tr. Maarn 30-04-1868 en in de Ned. Herv. Grote Kerk van Scherpenzeel op 03-05-1868 Jacob van Wolfswinkel jr., geb./ged. Scherpenzeel 08/31-05-1835, ov. Scherpenzeel 04-02-1922, zn. van Jacob van Wolfswinkel en Jannigje van Ravenhorst

In 1914 vindt er inventarisatie plaats van de nal.schap van Gijsbertje van Ravenhorst, zonder kinderen overleden. (Notarieel Amersfoort 40, nr. 2913; 11-06-1914).

7. Hendrik van Ravenhorst, geb. Maarn 19-03-1838, ov. Woudenberg 16-01-1913, tr. Woudenberg 20-02-1864 Aaltje van Egdom, geb. Woudenberg 09-12-1839, ov. Woudenberg 09-10-1920, dr. van Jan van Egdom en Gijsbertje van Maanen

Uit dit huw.:

1. Marrigje van Ravenhorst, geb. Woudenberg 21-11-1864, ov. Woudenberg 17-03-1937, tr. Woudenberg 30-10-1884 Arie Schimmel, geb. Woudenberg 01-01-1863, landbouwer, ov. Woudenberg 23-06-1933, zn. van Evert Schimmel en Antje Ploeg

2. Gijsbertje van Ravenhorst, geb. Woudenberg 08-01-1867, tr. Woudenberg 31-01-1891 Jan Wulfert van Laar, geb. Woudenberg 27-08-1857, landbouwer, ov. Maarn 25-04-1944, zn. van Jan Wulven van Laar en Marritje van Reenen

3. Jannetje van Ravenhorst, geb. Woudenberg 18-07-1869, ov. Scherpenzeel 02-04-1903,tr. Woudenberg 08-02-1894 Martinus Berendse, geb./ged. Scherpenzeel 26-11/29-12-1861, koperslager, zn. van Hendrik Berendse en Jannigje van Wolfswinkel. Martinus, tr. (2)  Scherpenzeel 26-07-1906 Arrisje van Leersum, geb./ged. Scherpenzeel 02-10/29-11-1863, ov. Amersfoort 11-09-1941, dr. van Gerrit van Leersum en Heintje van Dronkelaar

3. Hermina van Ravenhorst, geb. Woudenberg 30-08-1872, ov. Leersum 27-02-1944, tr. Woudenberg 15-04-1897 Cornelis de Lange, geb. Woudenberg 09-06-1872, landbouwer, ov. Leersum 18-11-1945, zn. van Jan de Lange en Cornelia Hoogendoorn

4. Jan van Ravenhorst, geb. Woudenberg 06-08-1875, ov. Woudenberg 08-06-1876

5. Neeltje van Ravenhorst, geb. Woudenberg 21-05-1877, tr. Woudenberg 17-01-1907 Jacob van de Vliert, geb. Woudenberg 25-12-1876, landbouwer, zn. van Jan van de Vliert en Neeltje van den Brandhof

6. Jan van Ravenhorst, geb. Woudenberg 23-01-1880, ov. Woudenberg 26-03-1914, tr. Maartensdijk 18-01-1904 Maria Adriana Floor, geb. Maartensdijk 01-03-1879, ov. Utrecht (ingeschr. te Woudenberg) 30-10-1936, dr. van Johannes Floor en Willemijntje van Soest

7. Gijsberta Hendrika van Ravenhorst, geb. Woudenberg 06-06-1883, tr. Woudenberg 16-10-1913 Pieter van Wijngaarden, geb. IJsselstein 22-04-1883, zn. van Leendert van Wijngaarden en Jannetje Doornebal

8. Grietje van Ravenhorst, geb. Maarn 28-10-1839, ov. Scherpenzeel 05-07-1922, begr. Glashorst, graf nr. 257, ongehuwd

In 1884 verkoopt Jan Renes, rentmeester te Scherpenzeel namens Benudina Maria van Naamen x mr. Herman Royaards van Scherpenzeel te Utrecht aan Jan, Grietje en Jacoba van Ravenhorst, landb. onder Woudenberg een herenhuis, schuurtje, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 392,393, groot 0.09.60 ha., voor f 3200,=. Verhuurd tot 01-05-1885 aan Willem Rombouts voor f 160,= (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 43; 01-11-1884).

9. Jacoba van Ravenhorst, geb. Maarn 31-07-1841, ov. Scherpenzeel 26-03-1938, begr. Glashorst, graf nr. 231, ongehuwd

In 1884 verkoopt Jan Renes, rentmeester te Scherpenzeel namens Benudina Maria van Naamen x mr. Herman Royaards van Scherpenzeel te Utrecht aan Jan, Grietje en Jacoba van Ravenhorst, landb. onder Woudenberg een herenhuis, schuurtje, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 392,393, groot 0.09.60 ha., voor f 3200,=. Verhuurd tot 01-05-1885 aan Willem Rombouts voor f 160,= (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 43; 01-11-1884).

10. Marrigje van Ravenhorst, geb. Maarn 23-01-1844, ov. Scherpenzeel 01-11-1920, begr. Glashorst graf nr. 107, tr. Maarn 03-03-1870 Breunis Jan van Wolfswinkel, geb./ged. Scherpenzeel 08-01/02-02-1840, op Groot Orel, ov. Scherpenzeel 12-03-1920, begr. Glashorst graf nr. 107, zn. van Gijsbert van Wolfswinkel en Meinsje van Engelenhoven

3. Dirk van Ravenhorst, ged. Renswoude 11-10-1807, landbouwer, ov. Scherpenzeel 23-07-1877, begr. Glashorst, graf nr. 158, tr. Woudenberg 12-03-1831 Maria Apeldoorn, geb. Woudenberg 25-09/18-10-1807, ov. Scherpenzeel 25-12-1878, dr. van Wulfert Apeldoorn en Jannigje Scherrenburg/van de Hoef

In 1871 verkopen de erfgenamen van Sander van de Pol een woonhuis, schuur, stenen varkenshok erf en uin aan de Kerkstraat te Scherpenzeel, sectie D 749,750, aan Dirk van Ravenhorst, landb. (op Burgstede) te Barneveld, voor f 2015,=. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 5; 12-01-1871).

Uit dit huw.:

1. Neeltje van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel07/27-11-1831, ov. Renswoude 24-02-1901, tr. Woudenberg 17-07-1858 Arris van Ravenhorst, geb. Leersum 09-01-1834, landbouwer, ov. Renswoude 15-09-1899 zn. van Antje van Ravenhorst

In 1879 verkoopt Frank ter Maten, wed. Jannigje van Westerneng, landb. onder Amerongen, voor zichzelf en als vader van Peter, Gerrit en Gijsbertus ter Maten aan Arris van Ravenhorst, landb. te Renswoude een hofstede met huis, erf, en tuin met bouw- en weiland aan de Groeperweg onder Renswoude, sectie B 347-353bis, groot 2.48.30 ha., voor f 2150,=, waarvan f 950,= wordt omgezet in een  hypotheek (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 21; 07-06-1879).

Uit dit huw.:

1. Dirk van Ravenhorst, geb. Woudenberg 03-10-1858, landbouwer, ov. Amerongen 27-05-1906, tr. Nijkerk 04-11-1891 Heintje van Stralen, geb. Nijkerk 1867, dr. van Cornelis van Stralen en Gerritje van den Heuvel

2. Antonia van Ravenhorst, geb. Renswoude 21-01-1861, ov. Renswoude 26-05-1861

3. doodgeb. kind, ov. Renswoude 01-12-1862

4. doodgeb. kind, ov. Renswoude 01-01-1864

5. doodgeb. kind, ov. Renswoude 10-12-1864

6. doodgeb. kind, ov. Renswoude 20-07-1866

7. Marinus van Ravenhorst, geb. Renswoude 12-02-1868, ov. Utrecht (ingeschr. te Woudenberg) 06-07-1912, ongehuwd

8. Albert van Ravenhorst, geb. Renswoude 17-09-1870, ov. Renswoude 07-11-1870

2. Jannetje van Ravenhorst, geb. Leersum 21-08-1833, ov. Barneveld 31-01-1899, tr. Barneveld 07-04-1864 Willem Meiling, geb. Putten 1830, landbouwer, ov. De Glind, Barneveld 19-07-1897, zn. van Steven Meiling en Grietje Willems

3. Jacoba van Ravenhorst, geb. Leersum 27-01-1835, ov. Maarn 11-12-1907, tr. Woudenberg 26-10-1883 Gijsbert Veenendaal, geb. Maarn 10-04-1834, ov. Woudenberg 24-10-1905, zn. van Sijmen Veenendaal en Willemijntje van Meerveld

4. Willemijntje van Ravenhorst, geb. Woudenberg 24-04-1837, ov. Renswoude 30-04-1923, tr. Barneveld 23-05-1867 Klaas Pater, geb. Barneveld 29-08-1838, ov. Maarn 14-10-1912, zn. van Jan Pater en Cornelia Donkersteeg

5. Marretje van Ravenhorst, geb. Woudenberg 01-05-1839, tr. Arnhem 01-05-1867 Wouter van der Wall, geb. Arnhem 1834, zn. van Derk van der Wall en Anna Jansen van den Berg

6. Gijsbert van Ravenhorst, geb. Woudenberg 27-04-1841, landbouwer, ov. Ede 05-03-1893, tr. Barneveld 01-12-1870 Melisje van Esveld, geb. Barneveld 09-02-1842, ov. Barneveld 11-04-1910, dr. van Jan Hendriksen van Esveld en Jannetje van den Brink

In 1879 laten Gijsbert van Ravenhorst Dirkszoon, landb. x Melisje van Esveld onder Barneveld hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 1 en 2; 24-01-1879).

7. Dirk van Ravenhorst, geb. Woudenberg 02-04-1844, landbouwer, ov. Ede 10-03-1909, tr. (1) Barneveld 18-02-1875 Aaltje van Ramselaar, geb. Barneveld 1849, ov. De Glind, Barneveld 09-07-1877, dr. van Jan van Ramselaar en Aartje van Wessel, tr. (2) Barneveld 15-11-1877 zijn schoonzuster Emmetje van Ramselaar, geb. Barneveld 1850, ov. Ede 30-11-1908, dr. van Jan van Ramselaar en Aartje van Wessel

4. Geertje van Ravenhorst, geb./ged. Woudenberg 17-04/05-05-1811, ov. Woudenberg 14-06-1867, tr. Woudenberg 18-12-1830 Hendrik van Voorthuizen, geb. Renswoude 08-03-1807, landbouwer, ov. Woudenberg 27-09-1861, zn. van Jorden Willemsen van Voorthuizen en Elisabeth Verschuur

5. Jacoba van Ravenhorst, geb. Woudenberg 07-02-1815, ov. Woudenberg 30-07-1828

 

 

 

Ravenhorst (2)

 

 

I

Albert Hendricksz, van Lunteren, tr. (1) Renswoude 01-11-1691 Jantje Arris, wed. Peter Jacobsz, ov. Renswoude 21-10-1693, tr. (2) Renswoude 24-06-1694 Petertje Everts, van Manen

                Lidm. Renswoude ca. 1675: Jantje Arris.

                Lidm. Renswoude ca. 1690: Albert Hendricksz.

                Lidm. reg. Renswoude ca. 1722: Albert Hendricksz en Petertie, op Emmikhuizen.

Uit het 2e huw.:

1. Jantje Alberts, ged. Renswoude 21-04-1695

2. Hendrick Albertsz, ged. Renswoude 14-02-1697

3. Grietje Alberts, ged. Renswoude 12-03-1699, op Ravenhorst, tr. Renswoude 31-01-1723 Jan Gerritsen van de Wetering, wed. Petertje Jans, ov. Lunteren 30-11-1772

4. Wijn Albertsz, ged. Renswoude 12-06-1701, op Ravenhorst, volgt II

5. Evert Albertsz, ged. Renswoude 03-06-1703, op Ravenhorst, van Emmikhuizen, tr. Amerongen 27-02-1735 Aartje Gerritse van den Brandhof, van Over Den Berg te Amerongen, ged. Amerongen 29-12-1711, begr. Renswoude 24-03-1789, dr. van Gerrit Arentsz en Maijghien Hendricks

In 1751 koopt Evert Albertzen Ravenhorst Huysinge en hofstede c.a. groot 55 mergen 442 roeden wey-,hooy– en bouwlanden en een geer stuk hooy– en heetvelt groot 29 mergen 292 roeden te Renswoude, op Emmikhuyzen, voor f  5000,= van Hendrik van Asch van Wyk, raad in de vroedschap van Utregt c.s. (Not. Utrecht U184a16, nr. 189; 22-08-1750).

                Lidm. Renswoude 14-04-1751: Evert Albertze Ravenhorst.

6. Mercelis Albertsz, ged. Renswoude 08-11-1705, jong ov.

7. Mercelis Albertsz, ged. Renswoude 12-12-1706

8. Jacob Albertsz, ged. Renswoude 12-08-1708

9. Geusje Alberts, ged. Renswoude 26-01-1710, jong ov.

10. Geusje Alberts van Ravenhorst, ged. Renswoude 26-12-1712, tr. Renswoude 11-08-1748 Jan Hendriksz van Veenendaal, wed. Gijsbertje Reijers, ged. Doorn 09-11-1710, zn. van Hendrik Claassen en Maagje Elis van Landaas

                Lidm. Renswoude 02-09-1760: Geusjen Albertsen van Ravenhorst.

 

II

Wijn Aalbertsz, van Emmikhuizen, ged. Renswoude 12-06-1701, begr. Renswoude 24-02-1790, tr. Renswoude 27-10-1726 Rijkje Gijsberts, van de Kleine Vliert, ged. Renswoude 09-05-1706, dr. van Gijsbert Cornelisz en Marietje Hendriks

Uit dit huw.:

1. Hendrik Wijnen van Ravenhorst, ged. Renswoude 12-10-1727, jong ov.

2. Hendrik Wijnen van Ravenhorst, ged. Renswoude 23-01-1729, volgt IIIa

3. Jantje Wijnen van Ravenhorst, ged. Renswoude ged. 07-01-1731, tr. Amerongen 15-11-1761 Cornelis Dirksz Langelaar, ged. Amerongen 24-07-1735, zn. van Dirk Teunisz Langelaar en Geertje Cornelissen van Selder

4. Petertje Wijnen van Ravenhorst, ged. Scherpenzeel 14-06-1733, won. De Groep, tr. Renswoude 08-04-1759 Jan Hendriksen Schras, geb. aan de Veenkant, ged. Renswoude 1732, arbeider, zn. van Hendrik Dirksz en Maria Jansen

5. Gijsbert Wijnen van Ravenhorst, ged. Scherpenzeel 18-08-1735, won. De Groep, jong ov.

6. Marritje Wijnen van Ravenhorst, ged. Scherpenzeel 10-11-1737, won. De Groep, ov. Renswoude 02-01-1821, tr. Renswoude 05-11-1764 Teunis Jansen Brink, ged. Renswoude 05-02-1741, ov. Renswoude 20-08-1825, zn. van Jan Hendriksen Brink en Lijsje Tijmens van Sonen

7. Gijsbert Wijnen van Ravenhorst, ged. Scherpenzeel 28-02-1740, won. De Groep onder Amerongen, volgt IIIb

8. Aalbertje Wijnen van Ravenhorst, ged. Scherpenzeel 26-05-1743, won. De Groep, otr. Renswoude 26-03-1773, tr. Renswoude (otr. Renswoude 26-03-1773) Jan Joosten van de Meent, ged. Renswoude 03-12-1747, zn. van Joost Reijersen van de Meent en Geertje Jans. Joost, tr. (2) Renswoude 10-03-1799 Grietje Willems Hardeman, wed. Jan Teunissen van Ginkel, ged. Amerongen 02-01-1752, ov. Renswoude 18-11-1833, dr. van Willem Lammertsz Hardeman en Wijmpje Arris van Ginkel

9. Aalbert Wijnen van Ravenhorst, ged. Scherpenzeel 09-01-1746 (Dit staat in het doopboek van Amerongen. In Scherpenzeel niet teruggevonden), tr. Leersum 25-11-1770 Annetje Jordens van Nijburg, ged. Amerongen 03-08-1749, dr. van Jorden Jansz en Hendrikje Gerrits

                Uit dit huw.:

1. Hendrikje van Ravenhorst, ged. Leersum24-03-1771, tr. Renswoude 17-03-1799 Teunis Jansz van Ginkel, ged. Renswoude 22-10-1773, ov. Renswoude 17-06-1839, zn. van Jan Teunissen van Ginkel en Grietje Willems Hardeman

2. Wijn van Ravenhorst, ged. Amerongen 25-07-1773, ov. Amerongen 23-02-1860, tr. Renswoude 24-08-1806 Klaartje Aartsen van de Vliert, ged. 10-06-1781, op Overeem, ov. Amerongen 11-10-1841, dr. van Aart Teunissen van de Vliert en Dirkje Hendriks Koudijs

                        Uit dit huw.:

1. Aalbert van Ravenhorst, ged. Renswoude 12-10-1806, ov. Utrecht (Groot Rijks Hospitaal) 16-11-1831, ongehuwd

2. Dirkje van Ravenhorst, ged. Amerongen 24-09-1809, ov. Amerongen (ingeschr. te Renswoude) 19-02-1848, tr. Amerongen 26-09-1834 Hendrik van Ernst, ged. Veenendaal 04-03-1804, ov. Ede 26-02-1875, zn. van Aalbert van Ernst en Janna Frederika Snitke

3. Aart van Ravenhorst, ged. Amerongen04-08-1812, ov. Amerongen 20-05-1887, tr. Renswoude 19-10-1850. Dirkje Veldhuizen, geb. Renswoude 14-10-1821, ov. Amerongen 01-11-1873, dr. van Wijnand Veldhuizen en Heintje van de Vliert

4. Antje van Ravenhorst, ged. Amerongen15-04-1816, ov. Amerongen 31-01-1886, tr. Amerongen 18-10-1850 Evert van Ginkel, geb. Amerongen 18-01-1822, ov. Woudenberg 30-11-1893, zn. van Jan van Ginkel en Neeltje van Davelaar

                        5. Jan van Ravenhorst, ged. Amerongen06-12-1821, ov. Amerongen 03-03-1823

3. Jorden van Ravenhorst, ged. Amerongen 03-09-1775

4. Evert Aalbertsen van Ravenhorst, geb. Amerongen 09-03-1777, dagwerker, landbouwer, ov. Renswoude 02-09-1833, tr. Scherpenzeel 07-09-1798 Janna Heijmeriks Peelen, geb./ged. Scherpenzeel 23/25-12-1772, ov. Renswoude 29-01-1842, dr. van Heijmerik Gijsbertsz Peelen en Jantje Pieters Lagerweij

Lidm. Scherpenzeel 26-12-1799: Janna Heimeriks, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 20-12-1817.

Uit dit huw.:

1. Heimerik van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 26(16)-12-1798/13-01-1799, ov. Renswoude 29-01-1840, tr. Renswoude 27-09-1828 Teunisje van Bruinhorst, geb. Renswoude 18-11-1798, ov. Renswoude 29-01-1840, dr. van Gerrit Hendriksen van Bruinhorst en Rijkje Bosch. Teunisje, tr. (2) Renswoude 09-04-1842 Wulfert van Gent, ged. Woudenberg 06/13-11-1808, ov. Renswoude 23-09-1891, zn. van Willem Cornelis van Gent en Gerritje Wulfertsen van Ginkel

            Uit dit huw.:

            1. Evert van Ravenhorst, geb. Renswoude 11-04-1829, ov. Renswoude 12-10-1903, ongehuwd

            2. Rijkje van Ravenhorst, geb. Renswoude 19-09-1832, ov. Renswoude 07-12-1839

            3. Janna van Ravenhorst, geb. Renswoude 20-03-1835, ov. Renswoude 06-04-1868, ongehuwd

            4. Gerritje van Ravenhorst, geb. Renswoude 25-06-1839, ov. Renswoude 06-05-1865, ongehuwd

2. Albert van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 12/22-03-1801, landbouwer, ov. Barneveld (Kallenbroek) 01-08-1864, tr. (1) Renswoude 27-05-1837 Klaasje van Kattenbroek, geb. Lunteren 1816, ov. Barneveld 08-03-1851, dr. van Jan van Kattenbroek en Grietje Arrissen van Beek, tr. (2) Barneveld 26-01-1854 Dirkje van de Kraats, wed. Gerrit van Hunen, geb. Barneveld 23-08-1824, ov. Barneveld 15-05-1901, dr. van Gerrit van de Kraats en Geertje Vaneveld

            Uit dit huw.:

            1. Evert van Ravenhorst, geb. Renswoude 01-02-1839

3. Jannetje van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 23-09/09-10-1803, op Klein Gooswilligen, ov. Veenendaal 30-07-1842, tr. Renswoude 06-07-1833 Hendricus Berendsen van Dunsbergen, geb. Westeneng 28-01-1789, ged. Otterlo 01-02-1789, schaapherder, zn. van Berend Dunsbergen en Gaartje Memelink

4. Antje van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 11-09/06-10-1805, ov. Scherpenzeel 18-11-1816

5. Geertje van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 27-04/08-05-1808, ov. Lunteren 17-05-1862, tr. (1) Leusden 05-06-1829 Rik ter Maaten, wed. Hanna Lagerweij, ged./ged. Scherpenzeel 07/16-01-1791, op Sniddelaar, ov. Leusden 14-08-1830, zn. van Hannes ter Maaten en Neeltje Rijksen Voskuilen, tr. (2) Renswoude 25-02-1832 Heimen Hooijer, ged. Lunteren 08-06-1810, zn. van Evert Hendriksen Hooijer en Geertje Harmsen

6. Rikje van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 17/28-04-1811, tr. Renswoude 03-01-1835 Gerrit van Wagensveld, ged. Renswoude 24-08-1806, ov. Renswoude 04-07-1875, zn. van Hendrik Teunissen Wagensveld en Hendrikje Gerrits Nijburg

7. Peter van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel20-04/08-05-1814, landbouwer, ov. Eerbeek 01-01-1867, tr. Renswoude 23-05-1840 Maartje Jansen van der Fliert, geb. Lunteren 25-08-1815, zn. van Jan Willemsen van der Vliert en Hendrikje Willems van de Voort

            Uit dit huw.:

            1. Janna van Ravenhorst, geb. Renswoude 07-11-1840

2. Jan van Ravenhorst, geb. Renswoude 08(!)-11-1840, ov. Renswoude 16-11-1840

5. Hendrik van Ravenhorst, ged. Amerongen 18-07-1779, ov. Rhenen 07-12-1843, tr. Amerongen 15-11-1807 Gerritje Arris van Ginkel, ged. Amerongen 03-01-1790, ov. Rhenen 05-12-1845, dr. van Arris Cornelisz van Ginkel en Cornelia Brands van Selder

6. Rijkje van Ravenhorst, ged. Amerongen 22-04-1781, jong ov.

7. Aartje/Ortje van Ravenhorst, ged. Amerongen 25-07-1784, ov. Maarsbergen 26-02-1823, tr. Amerongen 21-12-1806 Wulfert Dirksz Lagerweij, ged. Leersum 05-09-1779, landbouwer, ov. Maarn 15-02-1856, zn. van Dirk Wulfertsz Lagerweij en Geertje Cornelissen Dashorst

8. Jannigje van Ravenhorst, ged. Amerongen 25-07-1784

9. Rijkje van Ravenhorst, ged. Amerongen 29-06-1788, ov. Amerongen 20-07-1819, tr. Amerongen 28-05-1812 Hendrik van Essen, ged. Leersum 02-12-1781, ov. Scherpenzeel 16-04-1843, zn. van Hendrik Breunisz van Essen en Ariaantje/Jaantje Wouters van Sniddelaar

10. Aartje Wijnen van Ravenhorst, ged. Amerongen 05-10-1749

IIIa

Hendrik Wijnen van Ravenhorst, ged. Renswoude 23-01-1729, ov./begr. Scherpenzeel 05/08-10-1811, tr. (1) Renswoude 25-04-1756 Jacomijntje Aarts van Breeschoten, wed. Jan van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 08-10-1719, op Breeschoten, begr. Renswoude 14-12-1787, dr. van Aart Woutersz en Rijkje Peters van Breeschoten, tr. (2) Scherpenzeel 07-09-1788 Willempje Dirks Wilbrink, wed. Jan Cornelisz de Zwart, geb. Garderen, wonende Klein Gooswilligen

                Huw. Voorwaarden: Rechterlijke Archieven Scherpenzeel nr. 8 d.d. 04-09-1788.

Uit het 1e huw.:

1. Wijnand/Wijn Hendriksen van Ravenhorst, ged. Renswoude 18-01-1757, begr. Renswoude 20-10-1787, ongehuwd

2. Evert Hendriksen van Ravenhorst, ged. Renswoude 04-03-1759, op de Wetering, volgt IV

3. Gerrit Hendriksen van Ravenhorst, ged. Renswoude 29-03-1765, begr. Renswoude 13-10-1789

 

IV

Evert Hendriksen van Ravenhorst, ged. Renswoude 04-03-1759, ov. Renswoude 15-06-1826, otr. Renswoude 29-12-1782 Tonia Barten van Lunteren, ged. Renswoude 07-08-1757, ov. Renswoude 07-12-1826, dr. van Bart Teunissen en Neeltje Jans van Geijtenbeek

                Lidm. Renswoude 14-12-1796: Evert Hendriksen van Ravenhorst.

                In 1801 is Evert Hendriksen van Ravenhorst ouderling van de Herv. Kerk van Renswoude.

Uit dit huw.:

1. Gerritje van Ravenhorst, ged. Renswoude 16-11-1783, ov. Maarn 19-04-1861, tr. Renswoude 04-10-1801 Klaas Cornelissen van de Meent, ged. Amerongen 10-12-1772, ov. Maarn 19-02-1843, zn. van Cornelis Joosten en Aartje Claassen

2. Neeltje van Ravenhorst, ged. Renswoude 31-07-1785, ov. Gelders Veenendaal 26-04-1866, tr. Renswoude 03-04-1812 Gosewijn/Gosen Roskam, ged. Lunteren 01-12-1782, ov. Ede 18-08-1868, zn. van Brand Roskam en Maria van Voskuijlen

Bij zijn overlijden worden als ouders genoemd: Anthonij Goossens Roskam en Stijntje Jansen Beek.

Blijkbaar wist men niet meer van welke Roskam hij een zoon was.

3. Hendrik van Ravenhorst, ged. Renswoude 30-11-1788, op Spikhorst

4. Jacomijntje van Ravenhorst, ged. Renswoude 03-04-1791, op Spikhorst, ov. Maarn 05-01-1861, tr. Renswoude 05-06-1813 Teunis van Harskamp, ged. Doorn 09-02-1794, ov. Maarn 23-07-1866, zn. van Corneis Aalten van Harskamp en Jannigje Aalten van de Wetering

5. Berendje van Ravenhorst, ged. Renswoude 19-05-1793, op Groot Spikhorst, ov. Barneveld 14-02-1886, tr. (1) Renswoude 09-11-1816 Jan Harmsen Bouwman, ged. Renswoude 21-05-1789, landbouwer, ov. Barneveld 03-04-1833, zn. van Harmen Teunissen Bouwman en Jantje Tonen van Otterlo, tr. (2) Barneveld 22-04-1842 Gerrit van de Pol, ged. Lunteren 29-01-1769, landbouwer, ov. Renswoude 13-05-1850, zn. van Hendrik Toonen van de Pol en Jantje Jacobs

6. Teunis van Ravenhorst, ged. Renswoude 05-06-1796, jong ov.

7. Teunis van Ravenhorst, ged. Renswoude 12-08-1798, volgt V

8. Willempje van Ravenhorst, ged. Renswoude 22-06-1800, tr. Renswoude 30-11-1822 met Roelof Jansz Methorst, ged. Renswoude 10-07-1796, arbeider, landbouwer op Spikhorst, ov. Ede 03-11-1855, zn. van Jan Roelofsz Methorst en Gijsbertje Huibertsze van Droffelaar

9. Willemijntje van Ravenhorst, ged. Renswoude 06-06-1802

 

V

Teunis van Ravenhorst, ged. Renswoude 12-08-1798, bakker, ov. Renswoude 25-04-1845, tr. Renswoude 16-11-1822 Hendrikje Jans de Waal, ged. Renswoude 29-02-1801, ov. Renswoude 08-09-1886, dr. van Jan de Waal en Fijtje Hendriks Bouman

Uit dit huw.:

1. Jan van Ravenhorst, geb. Renswoude 27-05-1824, ov. Renswoude 01-04-1839

2. Evert van Ravenhorst, geb. Renswoude 17-10-1826, ov. Renswoude 28-05-1873, ongehuwd

3. Antonie van Ravenhorst, geb. Renswoude 11-10-1828, volgt VI

4. Fijtje van Ravenhorst, geb. Renswoude 08-07-1831, ov. Doorn 14-03-1914, tr. Doorn 05-08-1859 Gerrit van de Weerdhof, geb. Rhenen 07-06-1825, ov. Doorn 05-12-1900, zn. van Gerrit van de Weerdhof en Hendrikje van de Weerdhof

5. Petronella van Ravenhorst, geb. Renswoude 05-04-1832

6. Jacomijntje van Ravenhorst, geb. Renswoude 17-10-1835, ov. Renswoude 26-01-1847

7. Hendrikje van Ravenhorst, geb. Renswoude 03-01-1838, ov. Arnhem 18-06-1900, tr. Arnhem 29-10-1862 Cornelis Plantagie, geb. Ede 1826, ov. Arnhem 27-08-1893, koetsier, zn. van Reijer Plantagie en Agniesje Klok

8. Jannetje van Ravenhorst, geb. Renswoude 13-06-1840, ov. Hoogland 03-02-1900, tr. Hoogland 04-05-1864 Frans de Bruin, geb./ged. Scherpenzeel 12/28-11-1830, ov. Hoogland 17-10-1916, zn. van Willem de Bruin en Gijsbertje van Manen

9. Jan van Ravenhorst, geb. Renswoude 07-06-1842, ov. Renswoude 04-11-1907, tr. Renswoude 23-07-1870 Jannetje van de Pol, geb. Renswoude 19-12-1830, ov. Renswoude 20-04-1918, dr. van Cornelis van de Pol en Dirkje Harskamp

            Uit dit huw.:

            1. Hendrina van Ravenhorst, geb. Renswoude 06-04-1871

            2. Dirk van Ravenhorst, geb. Renswoude 11-04-1873, ov. Renswoude 07-12-1888

3. Janna van Ravenhorst, geb. Renswoude 15-05-1877, ov. Woudenberg 13-02-1949, tr. Renswoude 02-09-1898 Hendrik van Bentum, geb. Ermelo 1878, ov. Woudenberg 19-09-1936, zn. van Jan van Bentum en Antje Jongetjes

 

VI

Antonie/Antony van Ravenhorst, geb. Renswoude 11-10-1828, ov. Leusden 20-03-1907 op Groot Romselaar, begr. Glashorst nr. 241, tr. (1) Leusden 19-10-1868 Elsje van de Beek, geb. Barneveld 15-01-1838, ov. Scherpenzeel 30-09-1878, dr. van Hendrik van de Beek en Jannetje van de Hoef, tr. (2) Leusden 24-08-1882 Maria Blankespoor, geb. Ede 04-11-1853, ov. Barneveld 12-03-1922, dr. van Aris Blankespoor en Jantje Bouwman

Uit het 1e huw.:

1. Heintje/Hendrikje van Ravenhorst, geb. Renswoude 05-01-1869, ged. in de Geref. Kerk Scherpenzeel, ov. Ede15-01-1948, ongehuwd

Zij woont op een boerderij in De Valk.

Lidm. Geref Kerk 1890: Heintje van Ravenhorst.

2. Jannetje van Ravenhorst, geb. Renswoude 09-04-1870, ged. in de Geref. Kerk Scherpenzeel, ov. Woudenberg 30-08-1941, tr. Leusden 04-05-1905 Willem van Koten, geb. Wijk bij Duurstede 27-03-1854, ov. Woudenberg 12-12-1937, zn. van Cornelis van Koten en Cornelia Maarseveen

Lidm. Geref. Kerk 1895: Jannetje van Ravenhorst.

Zij gaan op Ekris onder Woudenberg wonen.

3. Teunis van Ravenhorst, geb. Renswoude 25-02-1872, ov. 24-12-1948, ongehuwd

Hij woont op een boerderij in De Valk.

                Lidm. Geref. Kerk: niet meer als dooplid van de Geref. Kerk erkend 1917.

4. Evert van Ravenhorst, geb. Renswoude 23-02-1874, ov. 10-09-1934, ongehuwd

Hij woont op een boerderij in De Valk.

                Lidm. Geref. Kerk: niet meer als dooplid van de Geref. Kerk erkend 1917.

5. Hendrik van Ravenhorst, geb. Scherpenzeel 12-10-1876, ov. Ede 18-06-1958, tr. Ede 14-10-1911 Martina Everdina van Veller, geb. Ede 17-12-1888, ov. Ede 04-11-1957, dr. van Willem van Veller en Aartje van de Beek

Hij is landbouwer in Lunteren en krijgt 7 kinderen.

                Lidm. Geref. Kerk: niet meer als dooplid van de Geref. Kerk erkend 1917.

6. Arrisje van Ravenhorst, geb. Scherpenzeel20-09-1878, ov. Scherpenzeel 28-04-1938, tr. Leusden 16-03-1905 Cornelis Eijkelkamp, geb. Renswoude 03-03-1858, ov. Renswoude 16-12-1920, zn. van Evert Eijkelkamp en Jannetje van de Pol.

                Lidm. Geref. Kerk: Arrisje van Ravenhorst met attestatie vertrokken naar Renswoude, mei 1905.

Uit het 2e huw.:

7. Antonia Blankespoor/Ravenhorst, geb. Leusden 03-08-1882 (erkend bij huw.), ov. Leusden 25-02-1883

8. Antonie van Ravenhorst, geb. Leusden 21-11-1883, ov. Barneveld 07-01-1934, tr. Nijkerk 10-10-1912 Lubbertha van Ramshorst, geb. Nijkerk 05-11-1884, ov. Barneveld 27-08-1972, dr. van Evert van Ramshorst en Maasje van de Kamp

                Lidm. Geref. Kerk 03-04-1910: Antonie van Ravenhorst, met attestatie vertrokken naar Barneveld.

9. Janna van Ravenhorst, geb. Leusden 24-04-1886, tr. Leusden 24-04-1912 Willem Woudenberg, geb. Ede 1883, zoon van Hendrik Woudenberg en Gradda Elberta van den Brink

                Lidm. Geref. Kerk 03-04-1910: Janna van Ravenhorst.

10. Maria van Ravenhorst, geb. Leusden 23-04-1888, tr. Leusden 09-12-1915 Cornelis van Ginkel, geb. Woudenberg 07-08-1887, zn. van Barend van Ginkel en Jannetje van Veldhuizen

Zij woont met haar moeder in De Klashut onder Barneveld. Na haar huwelijk blijft zij daar wonen.

                Lidm. Geref. Kerk: niet meer als dooplid van de Geref. Kerk erkend 1917.

11. Elsje van Ravenhorst, geb. Leusden 29-10-1889, ov. Voorthuizen 30-08-1976, tr. Gerrit Dijkhuizen, ov. Voorthuizen 04-08-1979

Zij woont eerst met haar moeder in De Klashut onder Barneveld. Na haar huwelijk gaat ze naar Nijkerk op de boerderij De Hoef wonen. Nog later verhuist zij naar Voorthuizen.

                Lidm. Geref. Kerk: niet meer als dooplid van de Geref. Kerk erkend 1917.

12. Hendrik Jan van Ravenhorst, geb. Leusden 29-10-1889, ov. Beekbergen 27-01-1987, tr. Ede 07-12-1916 Klaasje van Steenbeek, geb. Ede 29-07-1894, ov. Apeldoorn 10-08-1966, dr. van Derk van Steenbeek en Klaasje van den Brink

Zij wonen op De Ploeger aan de Hessenweg in Ede, later in Beekbergen.

                Lidm. Geref. Kerk: niet meer als dooplid van de Geref. Kerk erkend 1917.

Uit dit huw.:

1. Dirkje van Ravenhorst, geb. Ede 28-06-1918

2. Francientje van Ravenhorst, geb. Ede 18-06-1921

3. Evert van Ravenhorst , geb. Ede 21-08-1926, ov. Ede 12-06-1930

4. Elisabeth van Ravenhorst, geb. Ede 1928

5. Evert van Ravenhorst, geb. Ede 12-06-1930

6. Janna van Ravenhorst, geb. Apeldoorn op 28-09-1937

13. Arie van Ravenhorst, geb. Leusden 25-07-1891

                Lidm. Geref. Kerk: niet meer als dooplid van de Geref. Kerk erkend 1917.

14. Jan van Ravenhorst, geb. Leusden 29-04-1896, ov. Ede 29-01-1977, tr. Putten 25-04-1924 Willempje van de Kamp, geb. 19-06-1901, ov. Lunteren 01-06-1964

 

IIIb

Gijsbert Wijnen van Ravenhorst, ged. Scherpenzeel 28-02-1740, won. De Groep onder Amerongen, begr. Woudenberg 26-11-1808, tr. Renswoude (otr. Renswoude 09-02-1776) Geertje Lubberts Hoogweg, ged. Renswoude 19-06-1740, ov. Woudenberg 28-05-1819, dr. van Lubbert Aalbertsz Hoogweg en Cornelia Gijsberts van de Vliert

Uit dit huw.:

1. Wijnand/Wijn van Ravenhorst, ged. Amerongen 24-05-1778, ov. Scherpenzeel 28-12-1852, tr. (1) Scherpenzeel en St. Joris te Amersfoort 26-11-1809 Steventje Hendriks van Droffelaar, ged. Woudenberg 25-05-1766, ov. Amerongen 13-05-1831, dr. van Hendrik Stevensz van Droffelaar en Maria Lubberts Hoogweg, tr. (2) Amerongen 13-12-1833 Hendrikje Teunissen Bosman, wed. Wouter Heijwegen, ged Veenendaal 27-02-1791, ov. Scherpenzeel 04-10-1872, dr. van Teunis Bosman en Geertruij Jacobsen van Engelenburg

                Lidm. Woudenberg 04-04-1804: Wijn Ravenhorst.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Wijn Ravenhorst.

2. Lubbert van Ravenhorst, geb./ged. Woudenberg 15/28-07-1782, volgt IVb

 

IVb

Lubbert van Ravenhorst, geb./ged. Woudenberg 15/28-07-1782, ov. Woudenberg 16-10-1862, tr. Woudenberg 22-04-1810 Maria Roskam, ged. Lunteren 30-05-1786, ov. Woudenberg 05-09-1854, dr. van Brand Goossens Roskam en Maria Errissen van Voskuijlen

                Lidm. Woudenberg 04-04-1804: Lubbert Ravenhorst.

                Lidm. reg. Woudenberg 1805: Lubbert Ravenhorst.

In 1854 laten Lubbert van Ravenhorst, landb. x Maria Roskam op het Eerste Broek onder Woudenberg hun testament op de langstlevende maken. Dochter Maria van Ravenhorst, bij hen inwonend, krijgt f 100,= (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 4 en 5; 16-01-1854).

In 1858 laat Lubbert van Ravenhorst, wed. met kinderen van Maria Roskam, landb. op het Eerste Broek onder Woudenberg zijn testament maken. Zoon Wijnand van Ravenhorst heeft nog f 200,= loon tegoed uit de tijd dat zijn moeder nog leefde en hij als knecht thuis hielp. Schoonzoon Rijk van Ravenhorst, bij hem inwonende krijgt een jaarloon van f 70,= voor het werk op de boerderij. Dochter Maria van Ravenhorst x Rijk van Ravenhorst krijgt f 400,=. Erfgenamen: kinderen Brand van Ravenhorst; Gerrit van Raven­horst; Maria van Ravenhorst; de mi.j. kinderen van wijlen Melis van Ravenhorst, ieder voor 1/4 deel. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 48; 17-12-1858).

Uit dit huw.:

1. Gijsbert van Ravenhorst, geb./ged. Woudenberg 02/21-04-1811, militair, ov. Eindhoven 21-09-1834, ongehuwd

2. Brand van Ravenhorst, geb. Woudenberg 13-10-1813, arbeider, landbouwer, ov. Leersum 18-05-1891, tr. Woudenberg 28-01-1837 Geertje ter Maaten, geb. Woudenberg 30-04-1814, ov. Leersum 23-05-1879, dr. van Rijk Jansen ter Maaten en Johanna Dirks Lagerweij

Uit dit huw.:

1. Maria van Ravenhorst, geb. Woudenberg 23-05-1837, ov. Leersum 16-05-1849

2. Rijk van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel13/26-05-1839, ov. Scherpenzeel 27-06-1839

3. Rijk van Ravenhorst, geb. Leersum 04-08-1840, landbouwer, ov. Geldermalsen 05-08-1911, tr. Geldermalsen 19-11-1872 Cornelia van Cuijlenborg, geb. Geldermalsen 1852, ov. Geldermalsen 20-04-1903, dr. van Evert Anthonie van Cuijlenborg en Heelke Verweij

4. Johanna van Ravenhorst, geb. Leersum 08-02-1843, ov. Wijk bij Duurstede 12-11-1912, tr. Wijk bij Duurstede 10-10-1872 Albert Veenhof, wed. Cornelia Woudenberg, geb. Langbroek 12-11-1828, ov. Wijk bij Duurstede 24-07-1883, zn. van Antonie Veenhof en Maria Oosterbeek

5. Luitje van Ravenhorst, geb. Leersum 09-04-1846, ov. Amerongen 16-06-1880, tr. Amerongen 20-09-1867 Cornelis de Haas, geb. Amerongen 01-04-1844, zn. van Cornelis de Haas en Gerarda van Amerongen

6. Gijsberta Ravenhorst, geb. Leersum 01-04-1849, ov. Doorn 29-03-1943, tr. Leersum 25-08-1871 Cornelis van Dam, geb. Leersum 19-12-1841, ov. Leersum 24-05-1893, zn. van Adrianus van Dam en Cornelia Steenbeek

7. Marinus Ravenhorst, geb. Leersum 27-01-1852, ov. Driebergen 03-05-1922, tr. Langbroek 03-03-1876 Wilhelmina Tesseling, geb. Langbroek 23-02-1853, ov. Driebergen-Rijsenburg 01-10-1939, dr. van Antonie Tesseling en Stijntje Sterkenburg

8. Dirk Ravenhorst, geb. Leersum 18-03-1855, ov. Leersum 29-08-1932, tr. Leersum 11-11-1880 Adriana Budding, geb. Leersum 25-05-1860, ov. Leersum 19-01-1928, dr. van Jan Budding en Gerritje Hoefakker

9. Maria Ravenhorst, geb. Leersum 02-04-1858, ov. Leersum 05-05-1944, tr. Leersum 24-10-1878 Wijnand Dedericus Doest, geb. Leersum 24-05-1855, ov. Leersum 27-03-1944, zn. van Nicolaas Doest en Jacobje Budding

3. Gerrit van Ravenhorst, geb. Woudenberg 18-12-1815, ov. Woudenberg 08-02-1894, tr. Maarn 23-10-1846 Teunisje Meerveld, geb./ged. Doorn 01/24-07-1808, ov. Woudenberg 19-06-1883, dr. van Jan Meerveld en Maria van de Haar

Uit dit huw.:

1. Maria/Mietje van Ravenhorst, geb. Woudenberg 18-04-1847, ov. Woudenberg 25-06-1895, begr. Glashorst, graf nr. 220, tr. Woudenberg 18-10-1872 Gerrit van Donkelaar geb./ged. Scherpenzeel 08/27-12-1840, op Gooswilligen, ov. Woudenberg 15-12-1913, zn. van Gerrit van Donkelaar en Johanna Hendriksen Niebeek

2. Jan van Ravenhorst, geb. Woudenberg 10-07-1852,ged. in de Grote Kerk 25-07-1852, ov. Woudenberg 09-03-1870

4. Maria van Ravenhorst, geb. Woudenberg 14-09-1818, ov. Woudenberg 17-09-1818

5. Melis van Ravenhorst, geb. Woudenberg 01-10-1819, volgt Vb

6. Wijnand van Ravenhorst, geb. Woudenberg 19-09-1822, landbouwer, ov. Leersum 11-02-1915, tr. Leersum 08-05-1852 Trijntje van Ginkel, geb. Leersum 12-09-1824, ov. Leersum 11-12-1889, dr. van Aart Teunissen van Ginkel en Dirkje Jansen van de Pol

Uit dit huw.:

1. Aart (van) Ravenhorst, geb. Leersum 17-07-1852, ov. Woudenberg 21-07-1900, tr. Leersum 23-10-1891 Jannigje Apeldoorn, geb. Amerongen 29-09-1853, ov. Amerongen 07-08-1893, dr. van Melis Apeldoorn en Teuntje van Ginkel

2. Maria van Ravenhorst, geb. Leersum 25-03-1856, ov. Woudenberg 06-03-1923, tr. Leersum 25-02-1886 Frank Blaauwendraat, geb. Woudenberg 21-08-1849, ov. Woudenberg 03-08-1918, zn. van Evert Blaauwendraat en Willempje Druijff

3. Dirkje van Ravenhorst, geb. Leersum 17-02-1859, ov. Leersum 31-03-1946, tr. Leersum 23-10-1891 Willem van Ginkel, geb. Renswoude 03-10-1859, zn. van Anthonij van Ginkel en Janna van Huigenbosch

4. Lubbert Ravenhorst, geb. Leersum 04-10-1862, landbouwer, ov. Renswoude 06-01-1897, tr. Scherpenzeel 24-05-1890 Gijsje Wolswinkel, geb./ged. Scherpenzeel 24-09/02-11-1862, ov. Renswoude 20-04-1902, dr. van Jan Wolswinkel en Neeltje ter Maten. Gijsje, tr. (2) Renswoude 18-02-1898 Paulus Kleijer, geb. Barneveld 15-04-1877, ov. Leusden 25-04-1913, zn. van Jan Kleijer en Maartje van Elten

Uit dit huw.:

1. Trijntje van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 20-10/14-12-1890, tr. Woudenberg 13-11-1914 Antonie van Kolfschoten, geb. Woudenberg 28-01-1888, zn. van Jan van Kolfschoten en Klaasje van Ginkel

2. Neeltje van Ravenhorst, geb. Soest 05-01-1892, tr. Woudenberg 07-01-1916 Matthijs van Kolfschoten, geb. Woudenberg 25-03-1886, zn. van Jan van Kolfschoten en Klaasje van Ginkel

3. Wijntje van Ravenhorst, geb. Soest 27-02-1893, tr. Woudenberg 16-03-1917 Helmert Lokhorst, geb. Woudenberg 29-09-1887, zn. van Albertus Lokhorst en Dirkje Versteeg

4. Jan van Ravenhorst, geb. Soest 20-20-1894

5. Janna van Ravenhorst, geb. Soest 01-04-1895, ov. Renswoude 07-11-1896

6. Wijnand van Ravenhorst, geb. Renswoude 04-03-1896, ov. Renswoude 12-01-1897

            5. Wijnand van Ravenhorst, geb. Leersum 13-12-1866

7. Maria (van) Ravenhorst, geb. Woudenberg 13-12-1824, ov. Woudenberg 18-09-1893, tr. Woudenberg 03-09- 1858 Rijk Jansen van Ravenhorst, geb. Leersum 15-03-1828, ov. Woudenberg 15-02-1883, begr. Glashorst nr. 165, zn. van Hendrik van Ravenhorst en Gerrigje van Ginkel

Uit dit huw.:

1. Lubbert van Ravenhorst, geb. Woudenberg 05-04-1859, ged. in de Grote Kerk 24-04-1859, ov. Ede 08-02-1896, ongehuwd

2. Gerritje van Ravenhorst, geb. Woudenberg 25-05-1860, ged. in de Grote Kerk 24-06-1860, ov. Amersfoort 06-03-1936, tr. Woudenberg 27-10-1887 Hendrik van de Water, geb. Hoogland 09-01-1853, ov. Amersfoort 01-04-1935, zn. van Willem van de Water en Aaltje van Doorn

3. Maria van Ravenhorst, geb. Woudenberg 15-06-1862, ged. in de Grote Kerk 06-07-1862, ov. Scherpenzeel 27-07-1947, tr. Woudenberg 12-10-1892 Barend van Donkelaar, geb. Maarn 11-03-1855, ov. Maarn 09-08-1930, zn. van Gerrit van Donkelaar en Jannigje Niebeek

4. Hendrik van Ravenhorst, geb. Woudenberg 21-07-1864, ged. in de Grote Kerk 04-09-1864, ov. Woudenberg 06-02-1866

5. Hendrika van Ravenhorst, geb. Woudenberg 26-10-1868, ged. in de Grote Kerk 22-11-1868, ov. Ede 28-07-1943, tr. Woudenberg 14-08-1889 Hermnaus Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 21-03/03-04-1859, landbouwer, ov. Ede 11-06-1938, zn. van Hendrik Ploeg en Teunisje van Kempen

8. Gerardus van Ravenhorst, geb. Woudenberg 09-05-1827, ov. Woudenberg 07-02-1844

 

Vb

Melis van Ravenhorst, geb. Woudenberg 01-10-1819, ov. Renswoude 25-11-1852, tr. Renswoude 28-10-1843 Roelofje de Koning, geb. Renswoude 18-04-1814, ov. Renswoude 02-1891, dr. van Aart de Koning en Maatje Bouman. Roelofje, tr. (2) Renswoude 10-03-1854 Wouter Cornelissen van de Nap, geb. Renswoude 21-09-1823, ov. Renswoude 03-04-1883, zn. van Brand Cornelissen van de Nap en Gerritje Woutersen Groen

Uit dit huw.:

1. Lubbertus van Ravenhorst, geb. Renswoude 11-05-1844, ov. Scherpenzeel 10-10-1892, tr. Scherpenzeel 11-11-1875 Arisje van Bennekom, geb./ged. Scherpenzeel 24-02/30-03-1851, ov. Utrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 01-02-1934, dr. van Geurt van Bennekom en Dirkje van de Vliert

Uit dit huw.:

1. Geurt van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 24-05/25-06-1876, op Ebbenhorst

2. Melis van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 09/27-05-1877, tr. Woudenberg 12-11-1903 Woutertje Vreekamp, geb. Hoevelaken 1883, dr. van Evert Vreekamp en Cilia van Buren

            Uit dit huw.:

1. Celia van Ravenhorst, geb. Hoevelaken 1911, ov. Scherpenzeel 06-10-1937, begr. Glashorst, graf nr. 475, tr. Dirk van Velthuizen. Dirk, tr. (2) Scherpenzeel 13-02-1941 zijn schoonzuster Woutertje van Ravenhorst, geb. Hoevelaken 1922, dr. van Melis van Ravenhorst en Woutertje Vreekamp

2. Woutertje van Ravenhorst, geb. Hoevelaken 1922 tr. Scherpenzeel 13-02-1941 haar zwager Dirk van Velthuizen

3. Dirkvan Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 05-06/28-07-1878, op Gooswilligen

4. Roelofje van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 05-09/31-10-1880, op Groot Gooswilligen, ov./begr. Scherpenzeel 12/16-04-1959,  tr. Barneveld 03-11-1905 Barend Wallet, geb. Nijkerk 15-09-1875, ov. Scherpenzeel 02-07-1941, zn. van Elbert Wallet en Luitje van Doornik

5. Jan van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 27-02/19-03-1882, op Groot Gooswilligen, ov. Leusden 30-01-1935, tr. Amerongen 04-11-1905 Aaltje Veldhuizen, geb. Woudenberg 03-01-1883, ov. Leusden 16-02-1943, dr. van Albertus Veldhuizen en Willemijntje van Garderen

            Uit dit huw. o.a.:

            1. Albertus van Ravenhorst, geb. Leusden 1911, ov. Leusden 17-06-1911

            2. Lubbertus van Ravenhorst, geb. Leusden 1914, ov. Leusden 07-07-1914

6. Maria van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 19-10/25-11-1883, op Groot Gooswilligen, ov. Scherpenzeel 04-06-1884, op Groot Gooswilligen

7. Marinus van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 18-03/26-04-1885, ov. Renswoude 09-02-1928, tr. Renswoude 11-12-1908 Evertje van het Schut, geb. Ede 02-11-1888, dr. van Maas van het Schut en Petronella Meurs

Uit dit huw. o.a.:

1. Hendrik van Ravenhorst, geb. Renswoude 08-01-1908, kruidenier, tr. 05-08-1933 Gijsberta van Oostenbrugge, geb. Amerongen 06-11-1910

2. Petronella van Ravenhorst, geb. Ede 1914, ov. Renswoude 10-02-1915

3. Jan van Ravenhorst, geb. Renswoude 1922, los arbeider, fabrieksarbeider, tr. Scherpenzeel 20-10-1949 Johanna Maria van Bruggen, geb./ged. Scherpenzeel 29-09/27-10-1929, dr. van Evert van Bruggen en Teuntje Valkenburg

Uit dit huw.:

1. Evertje van Ravenhorst, geb. Scherpenzeel 11-12-1949, ov. Amersfoort (ingeschr. te Scherpenzeel) 05-02-1950

4. Elisabeth van Ravenhorst, geb. Renswoude 1929, ov. Renswoude 20-07-1930

8. Gerard van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 20-02/10-04-1887

9. Aartvan Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 10-01/24-02-1889, ov. Scherpenzeel 11-03-1889

10. Arisje van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 24-07-1890, op Gooswilligen, ov. Scherpenzeel 12-08-1890, op Groot Gooswilligen

11. Arisje van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 28-03/12-06-1892

12. Lubbert Bartus van Ravenhorst, geb./ged. Scherpenzeel 15-06/06-08-1893, tr. Hoevelaken 07-05-1921 Teunisje van Rootselaar, geb. Hoogland 24-10-1899, dr. van Cornelis Teunis van Rootselaar en Metje Guliker

2. Aart van Ravenhorst, geb. Renswoude 13-03-1846, landbouwer, ov. Barneveld 25-12-1936, tr. Barneveld 20-10-1882 Maria van Esveld, geb. Barneveld 1848, ov. Barneveld 03-08-1931, dr. van Heijmen van Esveld en Evertje Roelofsen

3. Maria van Ravenhorst, geb. Renswoude 05-09-1848, ov. Renswoude 21-01-1900, tr. Renswoude 28-10-1886 Aart van Ginkel, geb. Renswoude 08-01-1855, zn. van Anthonij van Ginkel en Janna van Huigenbosch

4. Jan van Ravenhorst, geb. Renswoude 03-04-1851, ov. Renswoude 08-12-1898, tr. Renswoude 27-07-1877 Aaltje Lagerweij, geb. Renswoude 23-12-1851, ov. Renswoude 08-10-1922, dr. van Hendrik Lagerweij en Geertje van ´t Foort

Uit dit huw.:

1. Melis van Ravenhorst, geb. Renswoude 06-09-1877

2. Geertje van Ravenhorst, geb. Renswoude 28-09-1878, ov. Bunnik 28-07-1957, tr. Renswoude 16-11-1911 Hendrik van Vulpen, geb. Erichem 03-11-1874, ov. Bunnik 14-01-1946, zn. van Johannes van Vulpen en Maria Elisabeth Achterberg

3. Roelofje van Ravenhorst, geb. Renswoude 18-11-1879, tr. Renswoude 26-03-1919 Wouter Boer, geb. Reeuwijk 1880, zn. van Cornelis Boer en Aaltje Bos

4. Hendrik van Ravenhorst, geb. Renswoude 12-04-1882, tr. (1) Woudenberg 24-12-1914 Cornelia van de Vliert, geb. Woudenberg 19-12-1884, ov. Woudenberg 01-06-1918, dr. van Cornelis van de Vliert en Teunisje Steenbeek, tr. (2) Woudenberg en in de Geref. Kerk Scherpenzeel 30-10-1919 zijn schoonzuster Gijsbertha van de Vliert, geb. Woudenberg 04-01-1886, dr. van Cornelis van de Vliert en Teunisje Steenbeek

Uit het 1e huw.:

1. Aaltje van Ravenhorst, geb. 26-02-1915, ged. in de Geref. Kerk 28-03-1915

2. Teunisje van Ravenhorst, geb. 24-01-1916,  ged. in de Geref. Kerk 09-02-1916

3. Jansje van Ravenhorst, geb. 21-07-1917, ged. in de Geref. Kerk 12-08-1917

Uit het 2e huw.:

4. Cornelis van Ravenhorst, geb. 24-07-1920, ged. in de Geref. Kerk 22-08-1920

5. Jan van Ravenhorst, geb. 19-01-1922, ged. in de Geref. Kerk 12-02-1922

6. Jacob van Ravenhorst, geb. 05-04-1924, ged. in de Geref. Kerk 21-04-1924

7. Melis van Ravenhorst, geb. 25-06-1926, ged. in de Geref. Kerk 25-07-1926

5. Marinus van Ravenhorst, geb. Renswoude 13-03-1884, landbouwer, tr. Scherpenzeel 27-01-1912 Aartje van de Pol, geb./ged. Scherpenzeel 03-10/28-11-1886, ov. Renswoude 25-04-1967, dr. van Cornelis van de Pol en Hendrikje Bouw

Uit dit huw.:

            1. Jan van Ravenhorst, geb. Renswoude 21-05-1912, tr. Dirkje G. Bos

2. Cornelis van Ravenhorst, geb. Renswoude 05-01-1915, tr. Werkhoven 06-07-1944 Johanna de Kruijf, geb. Werkhoven 17-08-1914, dr. van Cornelis de Kruijf en Maria van Vulpen

3. Marinus van Ravenhorst, geb. Renswoude 24-05-1923, landbouwer te Renswoude, tr. Maria van Veldhuijsen

            4. Albertus van Ravenhorst, geb. Renswoude 03-05-1926

5. Hendrik van Ravenhorst, geb. Renswoude 22-05-1927, ov. Renswoude 03-06-1927

6. Reier van Ravenhorst, geb. Renswoude 22-05-1927, ov. Renswoude 04-06-1927

6. Jannigje van Ravenhorst, geb. Renswoude 14-02-1886

7. Luberta van Ravenhorst, geb. Renswoude 08-05-1888, tr. Renswoude 03-05-1917 Pieter van Barneveld, geb. Westbroek 25-05-1888, zn. van Jan van Barneveld en Adriana van Oostveen

8. Dirkje van Ravenhorst, geb. Renswoude 26-02-1891, tr. Renswoude 22-01-1914 Cornelis Verbeek, geb. Leusden 20-06-1883, zn. van Dirk Verbeek en Aaltje van Voorthuizen

9. Aartje van Ravenhorst, geb. Renswoude 20-10-1893, tr. Renswoude 23-10-1919 Jacob van de Vliert, geb. Woudenberg 12-10-1887, zn. van Cornelis van de Vliert en Teunisje Steenbeek

10. Jan van Ravenhorst, geb. Renswoude 25-02-1897, ov. Renswoude 19-06-1942, tr. Christina Bos

 

 

 

Ravenhorst (3)

 

 

I

Willem Jansz, geb. ca. 1700, tr. Jannetje Cornelissen

Uit dit huw.:

1. Jan Willemsz, ged. Renswoude 10-02-1726

2. Gerritje Willems, ged. Renswoude 23-11-1730

3. Cornelis Willemsz, ged. Renswoude 02-03-1732, op Emmikhuizen

4. Dirk Willemsz, ged. Renswoude januari 1734, bij den Biesbos, volgt II

5. Maria Willems, ged. Renswoude 05-05-1737, de Groep

6. Jan Willemsz, ged. Renswoude 09-12-1742, de Groep

7. Cornelis Willemsz, ged. Renswoude 18-12-1746, de Groep

8. Willem Willemsz, ged. Renswoude 31-12-1747, de Groep

 

II

Dirk Willemsz van Ravenhorst, ged. Renswoude januari 1734, tr. Amerongen (otr. Amerongen 19-09-1766) Geertje Joosten, ged. Renswoude 29-10-1741, dr. van Joost Reijersz en Geertje Jans

Uit dit huw.:

1. Willem van Ravenhorst, ged. Renswoude 06-07-1770, de Groep

2. Willem van Ravenhorst, ged. Renswoude 03-01-1772, de Groep, volgt III

 

III

Willem van Ravenhorst, ged. Renswoude 03-01-1772, de Groep, bouwman, ov. Renswoude 29-07-1849, tr. Renswoude 04-06-1797 Willemijntje van Leusden, ged. Woudenberg 22-10-1775, ov. Woudenberg 19-01-1866, dr. van Jan Jansz van Leusden en Willemijntje Erissen van Voskuilen

                Lidm. Renswoude 1811: Willem van Ravenhorst.

                Lidm. Renswoude 11-03-1800: Willemijntje van Leusden.

Uit dit huw.:

1. Willemijntje van Ravenhorst, ged. Renswoude 21-10-1798, ov. Renswoude 10-01-1864, tr. Renswoude 18-07-1822 Jan de Koning, geb. Ederveen, ged. Renswoude 01-01-1792, landbouwer, ov. Gelders Veenendaal 03-12-1842, zn. van Aart Willem de Koning en Mijntje Jansen

2. Dirk van Ravenhorst, ged. Renswoude 18-05-1801, bouwman, ov. Renswoude 17-11-1861, tr. Ophemert 07-07-1836 Grietje Verweij, ov. Scherpenzeel 16-05-1883, begr. Glashorst, graf nr. 275, dr. van Martijnus Verweij en Dirkje de Wit. Grietje, tr. (2) Renswoude 28-11-1862 Gijsbertus Bloemendal, geb./ged. Scherpenzeel 07/21-04-1816, op Ebbenhorst, ov. Scherpenzeel 24-02-1906, begr. Glashorst, graf nr. 275, zn. van Brand Bloemendal en Neeltje Wolfswinkel

3. Jan van Ravenhorst, ged. Renswoude 31-03-1805, begr. Renswoude 30-07-1805

4. Gerritje van Ravenhorst, ged. Renswoude 10-05-1807, tr. Renswoude 12-02-1831 Brand Bos, geb. Ederveen, ged. Renswoude 14-12-1800, zn. van Cornelis Bos en Aletta Bonenzaaijer

5. Jannetje van Ravenhorst, geb. Renswoude 24-07-1814, ov. Renswoude 14-05-1816

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

september 2009