Rhenen, van

I

Hermen Willemsz van Rhenen, won. Driebergen, begr. Scherpenzeel 02-02-1792, tr. Driebergen 07-11-1734 Engeltje Hendriks van Voorst, won. Driebergen, ged. Scherpenzeel 28-01-1714, dr. van Hendrick Jansen en Aeltje Engelen

Er is een Hermen Willemsz gedoopt te Rhenen op 19-01-1707, zn. van Willem Hermensen en Woutertje Otten. De vernoeming van de kinderen kloppen dan niet.

Lidm. Woudenberg 30-06-1748: Hermen Willemz van Rhenen.

Van 1741-1754 is Hermen Willemsz van Rhenen eigenaar van Kouwenhoverkamp (oost) op Voskuilen (HUA; Staten, fin. inst. 2484, 40e penning; 29-05-1741. Koop 03-04-1741).

In 1775 is Herman Willemsz bruiker van (een deel van) Groot Lambalgen (Oudschildgeld Woudenberg nr. 112a).

Lidm. reg. Woudenberg 1768: Hermen Willemz van Rhenen.

Uit dit huw.:

1. Hendrikje Hermens van Rhenen, ged. Scherpenzeel 05-02-1736, in de Agterstraat

2. Hendrik Hermensz van Rhenen, ged. Scherpenzeel 21-07-1737, in de Agterstraat

3. Jannigje van Rhenen, ged. Scherpenzeel 26-03-1741, op Voskuijlen, ov. Scherpenzeel 29-03-1810, tr. Scherpenzeel 14-05-1780 Jan van Overeem, ged. Scherpenzeel 21-11-1745, ov. Scherpenzeel 25-09-1810, zn. van Cornelis Jansen Overeem en Geurtje Hendriks van Overeem

Lidm. Woudenberg 10-05-1779: Jannetje van Rhenen, met attestatie vertrokken naar Scherpenzeel 13-09-1780.

Lidm. Scherpenzeel: Jannetje van Rheenen hv Jan van Overeem, met attestatie van Woudenberg 08-01-1781.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Jannetje van Rheenen.

4. Willem Hermensz van Rhenen, ged. Woudenberg 28-11-1745, get. Lijsje Wulferts, volgt II

5. Aaltje Hermens van Rhenen, ged. Woudenberg 17-12-1747, get. Jacobje Jans van Ekeris, jong ov.

6. Aaltje Hermens van Rhenen, ged. Woudenberg 02-03-1749, get. Jacobje Jans van Ekeris, jong ov.

7. Aaltje Hermens van Rhenen, ged. Woudenberg 14-03-1751, get. Jacobje Jans, tr. Woudenberg 23-11-1777 Jakob Otten van Davelaar, ged. Scherpenzeel 03-04-1740, op Lambalgen, begr. Scherpenzeel 08-07-1794, zn. van Otto Hendriksen van Davelaar en Neeltje Jacobs van Lambalgen. Jakob Otten van Davelaar, tr. (2) Woudenberg 27-10-1782 Jenneken/Jantje Teunissen van Veenschoten, ged. Barneveld 11-12-1757, ov. Scherpenzeel 05-11-1831, dr. van Teunis Reijersz en Hendrikje Hendriks. Jantje, tr. (2) Scherpenzeel 19-11-1797 Jan Berends van Klein Oevelaar, ged. Woudenberg 15-11-1767, ov. Scherpenzeel 01-10-1831, zn. van Berend Harmensz van Oevelaar en Berendina Jans Geseker

8. Cornelis Hermensz van Rhenen, ged. Woudenberg 16-06-1754, ov. Woudenberg 16-11-1824, tr. Woudenberg 20-04-1806 Steventje Jans van Manen, wed. Jan Gerritsz Koudijs, ged. Scherpenzeel 06-09-1761, op Kleijn Colverschoten, ov. Woudenberg 18-10-1831, dr. van Jan Jacobsz van Manen en Hanna/Johanna Helmertsen Lokhorst

II

Willem Hermensz van Rhenen, ged. Woudenberg 28-11-1745, begr. Woudenberg 09-07-1806 (nalatende 4 kinderen), tr. Woudenberg 30-12-1781 Errisje van Ginkel, ged. Woudenberg 06-06-1751, ov. Woudenberg 31-08-1840, dr. van Helmert Jansz van Ginkel en Beatrix Hendriks van Ekeris. Errisje van Ginkel, tr. (2) Woudenberg 12-04-1807 Dirk Teunissen van Langelaar alias Dirk van den Heuvel, ged. Amerongen 19-01-1766, ov. Woudenberg 31-03-1829, zn. van Teunis Dirksz van Langelaar en Jannetje Jans Morre

Lidm. Woudenberg 25-01-1792: Willem van Rheenen en Errisje van Ginkel.

Lidm. reg. Woudenberg 1805: Willem van Rheenen en Errisje van Ginkel.

In 1840 royeren Evertje van Rhenen, wed. Jan van den Bosch, spinster in den Hondschen Elleboog onder Stichts Veenendaal; Martje van Rhe­nen, me.j., ongehuwd, z.b. onder Woudenberg; Helmert van Rhenen, landb. onder Woudenberg; Harmen van Rhenen, kastelein in de St. Ja­cobsstraat en Dwarsstraat te Amsterdam en lening van wijlen Hendrik van Voorthuizen, bouwman onder Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4139, nr. 69; 13-11-1840).

Uit dit huw.:

1. Evertje Willems van Rhenen, geb./ged. Woudenberg 26-01/08-02-1784, get. Jannigje Hermens van Rhenen, ov. Woudenberg 10-09-1846, tr. Woudenberg (att. van De Bilt) 04-05-1806 Jan Jansen van den Bosch, wed. Elizabeth van den Broek, geb. De Bilt 1769, ov. Maartensdijk 05-03-1833

In 1840 is Evertje van Rhenen, wed. Jan van den Bosch, spinster in den Hondschen Elleboog onder Stichts Veenendaal.

2. Betje Willems van Rhenen, geb./ged. Woudenberg 20-05/12-06-1785, begr. Scherpenzeel 08-02-1794, op Lambalgen

3. Marritje Willems van Rhenen, geb./ged. Woudenberg 05/20-05-1787

                In 1840 woont Martje van Rhe­nen, me.j., ongehuwd, z.b. onder Woudenberg.

4. Harmen Willemsz van Rhenen, geb./ged. Woudenberg 23-01/01-02-1789, get. Jannigje Hermens van Rhenen, begr. Scherpenzeel 03-12-1791, op Lambalgen

5. Helmert Willemsz van Rhenen, geb./ged. Woudenberg 04-07-1790, volgt III

6. Harmen Willemsz van Rhenen, geb./ged. Woudenberg 25-12-1791/01-01-1792

                In 1840 is Harmen van Rhenen, kastelein in de St. Ja­cobsstraat en Dwarsstraat te Amsterdam.

III

Helmert Willemsz van Rhenen, geb./ged. Woudenberg 04-07-1790, landbouwer, ov. Woudenberg 08-11-1870, tr. Woudenberg 25-06-1809 Errisje Dirks van de Haar, geb/ged. Woudenberg 05-10/03-11-1782, ov. Woudenberg 21-09-1841, dr. van Dirk Teunissen van de Haar en Teunisje Errisdr van Voskuilen

In 1840 laten Helmert van Reenen, landb. x Errisje van de Haar op Ekeris onder Woudenberg hun testamenten maken (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 29 en 30; 25-06-1840).

In 1858 koopt Helmert van Reenen, landb. te Woudenberg: 1. Van de erfgenamen van Jannetje Heijkamp, de opstal van een huis nr. 185 tussen de Grebbelinie en de Luntersche Beek, rondom in de landerijen van Pieter van Es te Woudenberg, sectie D 852, voor f 250,= en 2. Van Pieter van Es, landb. te Woudenberg, tuin, bouwland, boomgaard en land onder Woudenberg, sectie D 852,853,­927,938 (ged.), tussen de Grebbelinie en de Luntersche Beek bij de Pothbrug, o: Cornelis van Voorthuizen, groot 22 roeden, 96 ellen, en een bosje aan de andere zijde van de Luntersche Beek onder Woudenberg, sectie C 15, rondom in de grond van de Poth te Amersfoort, groot 6 roeden, 70 ellen, samen voor f 325,=. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 8; 22-02-1858).

Uit dit huw.:

1. Errisje van Rhenen, geb./ged. Woudenberg 14/24-09-1809, get. Arrisje van Ginkel, wed. Willem van Rhenen, begr. Woudenberg 24-11-1809

2. Dirk van Rhenen, geb./ged. Woudenberg 25-10/04-11-1810, landbouwer te Maarsbergen (1854), op Ekris (1859), ov. Renswoude 12-11-1878, tr. Maarn 03-11-1848 Gijsbertje/Gijsje Breeschoten, geb./ged. Maarn 07/22-09-1811, ov. Maarn 23-12-1854, dr. van Aart Breeschoten en Grietje van Ginkel

In 1859 leent Gerardus Cornelis Renes, meester broodbakker te Scherpenzeel f 2000,= van

Dirk van Reenen, landb. op Ekeris onder Woudenberg (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 33; 06-09-1859).

3. Errisje van Rhenen, geb. Woudenberg 26-06-1812, ov. Woudenberg 07-11-1866, tr. Woudenberg 16-04-1836 Willem van Woudenberg, geb./ged. Woudenberg 20/31-01-1802, ov. Woudenberg 30-10-1864, zn. van Willem van Woudenberg en Geertje van Ginkel

4. Willem van Rhenen, geb. Woudenberg 08-09-1815, ov. Woudenberg 01-03-1819

5. Teunisje van Rhenen, geb. Woudenberg 08-01-1817, ov. Woudenberg 18-10-1880, ongehuwd

6. Dirkje van Rhenen, geb. Woudenberg 30-11-1818, ov. Utrecht 13-05-1906, tr. Woudenberg 05-11-1841 Johannes Constans Mica, geb. Utrecht 1811, ov. Woudenberg 29-12-1889, zn. van Johannes Mica en Helena Hersi

7. Willem van Rhenen, geb. Woudenberg 16-10-1821, volgt IV

8. Teunis van Rhenen, geb. Woudenberg 17-02-1824, landbouwer, ov. Leersum 19-08-1856, tr. Leersum 26-06-1852 Antje Lagerweij, geb. Leersum 26-11-1833, ov. Amerongen 20-06-1912, dr. van Jan Lagerweij en Klaasje Langelaar. Antje Lagerweij, tr. (2) Leersum 03-04-1858 Cornelis van Ginkel, geb. Woudenberg 24-02-1818, ov. Amerongen 14-02-1905, zn. van Cornelis van Ginkel en Grietje van de Haar

Tot 01-11-1860 huurt Teunis van Reenen x Antje Lagerweij een bouwmansplaats, genaamd de Leijsloot, met huis en getimmer,, erf, tuin, boomgaard en land onder Leersum, sectie A 35-44,406-408, groot 4 bunder, 39 roeden, 80 ellen, voor f 100,= van Adrianus Abraham Baars (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 42; 22/23-12-1854).

9. Marritje van Rhenen, geb. Woudenberg 14-04-1829, ov. Woudenberg 07-06-1908, tr. Woudenberg 30-10-1851 Jan Wulven van Laar, geb. Woudenberg 1829, zn. van Jan Wulven van Laar en Anna Lagerweij

IV

Willem van Reenen, geb. Woudenberg 16-10-1821, ov. Woudenberg 06-02-1881, tr. Woudenberg 30-08-1861 Adriana van Hardeveld, geb. Woudenberg 02-01-1838, ov. Woudenberg 02-08-1880, dr. van Cornelis van Hardeveld en Jannetje van Rhenen

                In 1880 sterft moeder en drie van haar kinderen.

Uit dit huw.:

1. Helmert van Reenen, geb. Woudenberg 08-01-1862, ov. Woudenberg 26-08-1866

2. Jannetje van Reenen, geb. Woudenberg 24-10-1864, ov. Woudenberg 11-01-1936, tr. (1) Woudenberg 10-11-1887 Rijk Snitselaar, geb./ged. Scherpenzeel 30-12-1861/26-01-1862, dagloner, ov. Woudenberg 17-09-1907, zn. van Gerrit Snitselaar en Klaasje Berkhof, tr. (2) Woudenberg 21-08-1908 Jan Cors Pater, geb. Ede 1875, zn. van Cornelis Pater en Gerritje van de Kieft

In 1888 laten Rijk van Snitselaar, dagloner te S. en Jannetje van Reenen een testament op de langstlevende maken AT058a002, nr.  32 en 33; 11-06-1888).

3. Barend van Reenen, geb. Woudenberg 14-02-1866, ov. ´s-Gravenhage (ingeschr. te Woudenberg) 25-10-1878

4. Helmert van Reenen, geb. Woudenberg 17-05-1868, ov. Woudenberg 13-06-1880

5. Errisje van Reenen, geb. Woudenberg 29-07-1869, ov. Woudenberg 28-05-1886

6. Teunisje van Reenen, geb. Woudenberg 27-03-1873, ov. Woudenberg 01-06-1873

7. Willem van Reenen, geb. Woudenberg 01-03-1875, ov. Woudenberg 12-08-1921, tr. De Bilt 06-12-1901 Gerrigje Doornenbal, geb. Leusden 08-01-1878, ov. Stoutenburg 02-03-1940, dr. van Johannes Doornenbal en Gerrigje Dorresteijn

8. Dirk van Reenen, geb. Woudenberg 16-03-1876, ov. Woudenberg 29-04-1880

9. Cornelis van Reenen, geb. Woudenberg 16-05-1877, ov. Woudenberg 21-03-1887

10. Teunisje van Reenen, geb. Woudenberg 01-06-1880, ov. Woudenberg 20-06-1880

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

november 2011