Van Putten

Het is mogelijk dat deze familie haar naam ontleent aan een blokje arbeidershuizen bij de Holevoet genaamd De Put.

Geurt Ariaensen, won. Scherpenzeel, tr. Scherpenzeel 21-03-1675 Jaentje Jansen, won. Scherpenzeel

In 1693 betaalt Geurt Arissen erfpacht van zijn huis op Glashorst op het Hogeland aan de kinderen van Aris Cornelissen van ´t Willaar. Dit is hetzelfde huis als waar later zijn zoon Arien Geurtsz woont (Huis Scherpenzeel 53; 30-12-1693. Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 13; 15-02-1695).

Uit dit huw.:

1. Arien Geurtsz, ged. Scherpenzeel 23-04-1676, jong ov.

2. Christijntje Geurts, ged. Scherpenzeel 13-03-1678, tr. Woudenberg/Barneveld 03-04-1712 (otr. Scherpenzeel) Hendrik Jansen van Geerding, van Barneveld

3. Claes Geurtsz, ged. Scherpenzeel 17-03-1680, volgt IIa

4. Jan Geurtsen Put, ged. Scherpenzeel 04-11-1683, wever, ov. na 1749, tr. Scherpenzeel 15-03-1705 Aeltien Hendriksen Crauwel, ged. Scherpenzeel 14-02-1666, dr. van Henrick Jansen Crauwel

Van 1720-1749 woont Jan Geurtsen Put in een huis (nu wegje langs De Hertog van Gelre), in 1832 sectie D 269,270. Het huis wordt na hem bewoond door zijn neef Geurt Klaassen.

1737: Jan Geurtsen, 1 gl. 4 st. Westerholt 277; cedulle van het kleppermansgeld; 17-12-1737.

1740/41: Jan Geurtsen, 1 haardstede. Westerholt 013-34; cedulle haardstedegeld 1740/41.

1741/42: Jan Geurtsen. Westerholt 013-34; 4 personen boven de 15 jaar. 1741/42.

Inwoners Scherpenzeel 1749: Jan Geurtsen, weduwnaar, wever, 1 huis, 3 volwassenen, waarvan 1 knecht en 1 meid.

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1698: Aeltje Hendricksen Crauwel.

Lidm. reg. 1715: Aeltje Hendriksen Crauwel, hv Jan Geurtsen ´dese geen Lidmaat´.

Uit dit huw.:

1. Marijtje Jans, ged. Scherpenzeel 04-07-1706

5. Arien Geurtsz, ged. Scherpenzeel 15-08-1686, volgt IIb

6. Marij Geurts, ged. Scherpenzeel 31-03-1689, jong ov.

7. Gerrit Geurtsz, ged. Scherpenzeel 04-05-1690, jong ov.

8. Gerrit Geurtsz, ged. Scherpenzeel 19-02-1693

9. Marij Geurts, ged. Scherpenzeel 12-01-1696

10. Hendrick Geurtsz, ged. Scherpenzeel 04-09-1698

IIa

Claes Geurtsz, ged. Scherpenzeel 17-03-1680, tr. Scherpenzeel 28-11-1717 Jantje Jansen, won. Woudenberg, dr. van Jan Jansen

Uit dit huw.:

1. Geurt Claassen, ged. Scherpenzeel 24-07-1718, jong ov.

2. Neeltje Claassen, ged. Scherpenzeel 30-07-1719, tr. Scherpenzeel 05-06-1746 Jan Hendricksz Rees, ov. RK Renswoude 15-03-1773, won. Scherpenzeel

                In 1750 is Neeltje Claassen getuige bij het huw. van haar broer Geurt.

3. Ariaantje Claassen, ged. Scherpenzeel 08-06-1721, aan de Holevoet

4. Geurt Claassen, ged. Scherpenzeel 07-03-1723, aan de Holevoet in Gelderland, volgt III

5. Jantje Claassen, ged. Scherpenzeel 22-12-1726, op het Hogeland aan de Holevoet

III

Geurt Claassen Poët/Putten, ged. Scherpenzeel 07-03-1723, ov. ca. 1768, tr. Scherpenzeel 22-11-1750 Hendrikje Willems Pater, geb. Ederveen, ged. Renswoude juli 1723, dr. van Willem Gijsbertsz en Jannetje Corssen

Van 1751-1764 woont Geurt Klaassen en van 1768-1809 zijn weduwe Hendrikje Pater in een huis (nu wegje langs De Hertog van Gelre), in 1832 sectie D 269,270. Het huis werd voor hem bewoond door zijn oom Jan Geurtsen Put.

Uit dit huw.:

1. Jantje Geurtsen van Putten, ged. Scherpenzeel 11-05-1752, op het Lage Land, jong ov.

2. Willem Geurtsen van Putten, ged. Scherpenzeel 25-11-1753, aan de Holevoet op het Lage Land, ov. Scherpenzeel 02-01-1842, tr. 28-05-1797 Jabikje Aartsen van Westerhuijs, geb. Lunteren 1774, ov. Scherpenzeel 02-06-1836, dr. van Aart Aartsen en Hendrikje

Van 1810-1836 woont Willem Geurtsen van Putten in een huis (nu wegje langs De Hertog van Gelre), in 1832 sectie D 269,270. Het huis werd voor hem bewoond door zijn vader Geurt Klaassen x Hendrikje Pater.

In 1810 pachten Willem Geurtsen van Putten x Jabikje Aarsen pachten een stuk grond van de Molenkamp; 40 1/2 roeden, voor 3 gl. 12 penn. p.j. (Huis Scherpenzeel 11a; 27-09-1810. Erfpachtbrief in Huis Scherpenzeel 150, fol. 29vo. Erfpacht van f 3,03).

In 1836 kopen Willem Schuilenburg, linnenwever x Maria van der Kemp in de Knaapstraat onder Woudenberg kopen voor f 350,= van Willem Geurtse van Putten, linnenwever te Scherpenzeel een erf en hof te Scherpenzeel, sectie D 269,2­70, erfpacht van f 5,34, groot 8 roeden, 88 ellen. (Huis Scherpenzeel 150, fol. 147; 22-04-1836).

Bij zijn ov. is Willem van Putten wed. van Willemijntje Jansen.

3. Jantje Geurtsen van Putten, ged. Scherpenzeel 22-06-1755, aan de Holevoet op het Lage Land, jong ov.

4. Jannigje Geurtsen van Putten, ged. Scherpenzeel 20-06-1756, aan de Holevoet op het Lage Land, jong ov.

5. Jantje Geurtsen van Putten, ged. Scherpenzeel 25-12-1757, aan de Holevoet op het Lage Land, ov. Scherpenzeel 05-11-1834, tr. Scherpenzeel 28-03-1785 Willem Willemsz van Kolfschoten, ged. Scherpenzeel 02-01-1727, ov./begr. Scherpenzeel 23/28-04-1808, zn. van Willem Tijmensz van Kolfschoten en Neeltje Gijsbertsen van Ravenhorst

6. Klaasje Geurtsen van Putten, ged. Scherpenzeel 09-03-1760, aan de Holevoet op het Lage Land

7. Christina Geurtsen van Putten, ged. Scherpenzeel 14-02-1762, aan de Holevoet op het Lage Land

8. Cornelis Geurtsen van Putten, ged. Scherpenzeel 03-06-1764, aan de Holevoet

9. Evertje Geurtsen van Putten, ged. Scherpenzeel 07-02-1768, aan de Holevoet op het Lage Land, ov. Harderwijk 30-01-1839, tr. Scherpenzeel 09-05-1793 Cornelis Steenbeek, ged. Doorn 27-11-1763, tapper, zn. van Gerrit Cornelissen Steenbeek en Maatje Jansen Veenendaal

IIb

Arien Geurtsz, ged. Scherpenzeel 15-08-1686, ov. na 1763, tr. Scherpenzeel 09-05-1717 Jantje Jansen Krauwel, ged. Scherpenzeel 14-07-1692, ov. voor 1763, dr. van Jan Hendricksen Crauwel en Gerritje Teunissen

Ariën Geurtsen, 1-4. (Westerholt 277; Cedulle van het kleppermansgeld; 17-12-1737).

Ariën Geurtsen, 1. Westerholt 013-34; Cedulle haardstedegeld 1740/41).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Jantje Janz Krauwel, Op het Hooge Landt.

Ariën Geurtsen, 3. Westerholt 013-34; personen boven de 15 jaar. 1741/42).

Inwoners Scherpenzeel 1749: Arien Geurtsen, wever, getrouwd, 1 huis, 2 volwassenen.

In 1763 koopt Melgert Janzen van Brienen publiek voor f 50,= van Arien Geurtsen, wed. Jantje Janz Crauwel zijn huis en hof aan de westeinde van het dorp op het Hoge Landt onder Glashorst. (Recht. Arch. Scherpenzeel 5: 08-12-1763).

Uit dit huw.:

1. Ariaantje Ariens, ged. Scherpenzeel 30-03-1718, jong ov.

2. Ariaantje Ariens, ged. Scherpenzeel 09-05-1720, tr. Scherpenzeel 18-03-1742 Jan Lubbertsz Bosman, won. Ede. Jan Lubbertsz Bosman, tr. (2) Renswoude 14-04-1743 Ariaantje Jansen Docters, geb. Renswoude, tr. (3) Renswoude 24-02-1745 Jannetje Willemsen Barlo, laatst wed. Aalt Hendriksen van de Woerd, won. Renswoude

3. Jan Ariensz, ged. Scherpenzeel 13-01-1726

4. Gerrit Ariensz, ged. Scherpenzeel 21-03-1728

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

juni 2010