Van Ma(a)nen (1)

  

Deze familie Van Maanen is in Scherpenzeel vooral verbonden met twee boerderijen die allebei Heintjeskamp heten. De naam ontstaat als Barbertje Geurts in 1703 trouwt met Rijck Jacobsen, een jongeman uit de buurtschap Manen onder Ede. Hij en zijn nakomelingen nemen de naam aan als achternaam. Tot op de dag van vandaag wonen er nakomelingen met deze naam op een gedeelte van Heintjeskamp, genaamd Nieuw Heintjeskamp.

Deze genealogie is in 1987 uitgegeven door Wim de Greef uit Woudenberg via zijn Bureau voor Familie-Historie.

 

I

Cornelis Thonisz (Huigenbosch?), tr. NN

Uit dit huw.:

1. Jan Cornelisz, volgt II

2. Rijck Cornelisz

                Lidm. Scherpenzeel Pasen 1629: Jan Cornelisz, Heijntieskamp en Rijck Cornelisz, zijn broer.

 

II

Jan Cornelisz Heijntgencamp, ov. ca. 1643, tr. NN

In 1610 wordt Jan Cornelissen beleend door opdracht van Matheus Gerritsen met de helft van de twee erven Reschaeten, Willickencamp ende Knorrencamp, oftewel Heijntgencampen (Leenboek Huis Scherpenzeel 141 fol. 106; 30-10-1610).

                Lidm. Scherpenzeel Pasen 1629: Jan Cornelisz, Heijntieskamp en Rijck Cornelisz, zijn broer.

In 1632 wordt Jan Cornelissen, op Heijntgenscamp genoemd als leenman (Leenboek Huis Scherpenzeel 141 fol. 189; 05-02-1632).

In 1642 wordt Jan Cornelissen Heijntgenscamp en Jan Cornelis Thonisses, op Heijntgenscamp genoemd als leenman (Leenboek Huis Scherpenzeel 141 fol. 216-218; 06/23-06-1642).

Uit dit huw.:

1. Anthonis/Thonis Jansz, volgt III

2. Cornelis Jansz, won. Heijntges Kamp, tr. Renswoude 12-04-1640 Theunisge Gerrits, van Davelaer, won. Emmikhuizen, dr. van Gerrit Dirxe

Landcedulle 1647: Heijntgenscamp, pachter Cornelis Jansz, eigenaar Thonis Jansz (Westerholt 252-2 nr. 1).

In 1652 wordt Cornelis op Heijntgenscamp genoemd (Westerholt 013-45: “Cedulle nopende de generaelle verpachtinge van anno 1652 vuert landt”).

Uit dit huw.:

1. Onbekend, ged. Scherpenzeel 04-06-1650, op Heijntgenskamp

2. Jacob Cornelisz, ged. Scherpenzeel 12-08-1660, op Heijntienscamp

3. Cornelia Jans

                Zie genealogie Heintjeskamp.

4. Thijs Jansz, tr. ca. 1632 Egbertgen Jordens, wed. Thonis NN

In 1632 worden huw. voorw. gemaakt tussen Thijs Jansz, getuige broer Jan Jansz, op Donckeler en Eghbertgen Jordens, getuige Jan Jansz, op Hamersveld. Thijs: 1825 gl. als zijn deel van het hooiland in de Ginkelse Weijde + 525 gl. Eghbertgen: de inboedel en vee. Haar voorkind Jorden Thonisz krijgt 600 gl. uit de boedel van zijn vader (Not. Amersfoort, AT002b010, fol. 45; 27-07-1632).

Mogelijk is Thijs Jansz pachter van Groot Romselaar van 1634-1675.

5. Jan Jansz, tr. NN

                In 1632 is Jan Jansz, op Donckeler is getuige bij de huw. voorw. van zijn broer Thijs Jansz.

            Uit dit huw.:

            1. Cornelisje Jans, ged. Scherpenzeel 12-05-1639, op Donckelaer

            2. onbekend, ged. Scherpenzeel 05-05-1644, op Donckelaer

            3. Jantje Jans, ged. Scherpenzeel 28-11-1647, op Donckelaer

            4. Jan Jansz, ged. Scherpenzeel 25-04-1652, op Donckelaer

6. Anna Jans Heintjeskamp, tr. Aelbert Antonisz Glashorst, geb. ca. 1600, ov. na 1663

In 1635 eist Willem Jansz Heijngenscamp betaling van f 200,= van zijn zwager Aelbert Antonisz Glashorst  (x Anna Jans) van een haver­kamp en zijn deel van Roijwinckel uit zijn zal. vaders goed. (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 15,16; 08-12-1634. 1 fol. 54vo en 2 fol. 17vo,18; 19-01-1635).

In 1636 eist Aelbert Thonisz Glashorst eist betaling van f 100,= pacht van Willem Jansz, op Heijntgenscamp (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 47; 21-03-1636. fol. 49vo,50vo; 02-05-1636).

 

III

Anthonis/Thonis Jansz, ov. ca. 1670, tr. (1) ca. 1630 Barbara Mheussen, tr. (2) Anneken Willems

In 1630 eist Barbera Meeusen betaling van 34 gl. van Jorden Thonis (Recht. Arch. Scherpenzeel 1 fol. 34; 12-07-1630).

In 1635 eist Thonis Jansz, zoon van Jan Thijsz, gewoont hebbende op Donckelaer, betaling van 100 gl. van Thonis Jansz, wonende op Cleijn Donckelaer, borg: zijn vader Jan Cornelissen Heijntgencamp. Dit is het restbedrag van de koopsom van  de boedel van Kleijn Donckelaer. Jan Cornelissen Heijntgencamp belooft om de 100 gl. op 01-04-1636 te betalen. (Recht. Arch. Scherpenzeel 1 fol. 60 en 2 fol. 41,41vo; 07-12-1635).

In 1644 worden Thonis Jansz x Barbra Mheussen beleend na dode van zijn vader Jan Cornelisz met Heijntgencamp. Zij vragen octrooi voor hun huwelijkse voorwaarden, opgericht op 12-06-1630 (Leenboek Huis Scherpenzeel 141 fol. 218,218vo; 16-04-1644).

                Landcedulle 1647: Heijntgenscamp, pachter Cornelis Jansz, eigenaar Thonis Jansz (Westerholt 252-2 nr. 1).

In 1650 maken Anthonis Jansz x Berbera Meusen hun testament. Om de helft van Heijntgencamp te kunnen kopen hebben zij al hun andere goederen verkocht. Zij lijftochten elkaar hiermee. Na hun dood moet de oudste zoon de andere kinderen uitkopen voor 4000 gl. Hiervan wordt zijn erfdeel en 200 gl. extra afgetrokken. Voorts wordt bepaald dat hun dochter Aeltgen Thonisz alvast 200 gl. van haar erfdeel krijgt. Mocht de oudste zoon deze 4000 gl. teveel vinden dan mag de tweede of derde zoon en daarna de oudste, tweede of derde dochter de anderen daarmee uitkopen. Wil niemand de anderen uitkopen dan zullen vier onpartijdige mannen het goed taxeren (Leenboek Huis Scherpenzeel 141 fol. 234; 27-09-1650).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1657: Tuenis Jansen en Anneken Willems, op Kleijn Donckelaer, met attestatie vertrokken naar Veenendaal.

Uit het 1e of 2e huw.:

1. Aeltjen Teunissen, ov. Scherpenzeel 07-11-1675

Lidm. Scherpenzeel: 11-04-1669. Aeltien Theunissen, op Heijntienskamp.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Aeltjen Teunissen, jd. op Heijntienskamp

2. Marrittien/Marrijken Teunissen, volgt IV

3. Henrickien Theunissen, op Heijntienscamp, otr. Scherpenzeel 20-08-1671 Jan Rijcksen, op de Bieshaer onder Leusden

In 1673 is Jan Rijcksen getuige bij het huw. van zijn schoonzuster Marijken Teunissen.

4. Jannetje Anthonissen, op Heijntjeskamp, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 09-05-1675 Adriaen Jacobsen van Blotenburg, van Leusbroek

In 1675 worden huw. voorw. gemaakt tussen Adriaen Jacobsz van Blootenburg, jm, won. Leusbroek, geass. door broers Gerrit, Matheus en Rijck Jacobsz van Blootenburgh, zwager Jan Jacobsz, oom Jan Gerritsz van Blootenburg, en Jannitgen Thonis, jd., won. onder Scherpenzeel, geass. door broer Henrick Thonisz, zwagers Geurt Arisz en Jan Rijcksz, oom Arris Petersz. (AT015b006; 10-04-1675).

5. Evert Teunisz van Donckelaer,tr. (1) Scherpenzeel 18-11-1660 Merrigje Cornelissen, ov. voor 1695, dr. van Cornelis Jansz (van ’t Voort). Merrigje Cornelissen, otr. (2) Amerongen (att. naar Woudenberg 15-02-1680) Cors Thonisz, van Ginkel, ged. Amerongen 20-12-1657, zn. van Teunis Corsz en Aeltje Meijns

In 1669 wordt Evert Theunisz beleend na dode van zijn schoonvader Cornelis Jansz met een haverkamp in ’t Voort (Leenhof 108, fol. 259;1669. Bel. Holevoet nr. 10).

In 1669 wordt Marrigje Cornelissen, wed. Evert Theunisz, nu x Kors Thonis beleend na dode van haar man beleend met een haverkamp in ’t Voort (Leenhof 110, fol. 255vo; 1669. Bel. Holevoet nr. 10).

In 1687 wordt Marrigje Kornelis beleend na dode van haar man Evert Theunisz met de Haverkamp van t Voort. Haar tegenwoordige man Kors Thonisz doet eed (HUA; Leenhof 110, fol. 255vo; 1687).

In 1695 wordt Kornelis Evertsz eend na dode van zijn moeder Marrigje Kornelis met de Haverkamp van ´t Voort (HUA; Leenhof 111, fol. 213vo; 1695).

In 1696 wordt Maria Willems, dochter van Willem Evertsz beleend na opdracht van (haar oom?) Kornelis Evertsz (HUA; Leenhof 111, fol. 256; 1696).

Zie genealogie ´t Voort.

6. Jan Teunisz van Donckelaer, tr. (1) Scherpenzeel 22-03-1671 Ceeltje Meessen van Davelaer, ged. Scherpenzeel 31-05-1646, dr. van Meeus Jansen, tr. (2) Renswoude 26-04-1674 Jannetje Jans. Jannetje Jans, tr. (2) Renswoude 25-01-1691 Robert Thijsz, wed. Jantje Gerrits

7. Willem Teunisz, ged. Scherpenzeel 23-03-1645, op Donckelaer, tr. Renswoude 08-10-1671 Gerrigje Gerrits Crauwel

8. Hendrick Teunisz, ged. Scherpenzeel 14-03-1652, op Kleijn Donckelaer, otr. Scherpenzeel (att. naar leusden) 30-04-1671 Jacobje Lamberts, van Maarn

De schout eist van Hendrick Thonisz van Heijntgenscamp 4 herenponden boete wegens vechten met Gijsbert Geurtsz van de Glijndt (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 28-09-1668).

De schout eist van Hendrick Thonisz, op Heijntgenscamp en Jan Arris Roijwinckel. (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 18-10-1669).

Hendrick Thonisz van Heijntgenscamp eist van Thonis Hendricksz van Voscuilen betaling van 12 gl. loon. (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 31-01-1670).

In 1670 wordt Hendrijck Thoenijssen beleend na dode van zijn vader Thoenijs Jansen met Heijntgenscaemp (Leenboek Huis Scherpenzeel 142 fol. 47vo; 11-05-1670).

De schout eist van Jan Arrisz van Roijwinckel 5 gl. boete wegens vechten met Hendrick Thonisz van Heijntgenscamp ten huize van Arris Cornelisz van ’t Willer (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 20-03-1671).

De schout eist van Jan, op Wolfswinckel en Hendrick van Heijntscamp, borg: Arris Petersz, rademaker, 8 herenponden boete wegens vechten ten huize van Andries de Wildeman (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 16-10-1671).

De schout eist van Hendrick Thonisz van Heijntgenscamp, borg: Arris Petersz, 4 herenponden boete wegens vechten met Jan Arrisz van Roijwinckel ten huize van de Wildeman (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 16-10-1671).

                In 1673 is Henrijck Teunissen getuige bij het huw. van zijn zuster Marijken Teunissen.

                In 1675 is Henrick Thonisz getuige bij de huw. voorw. van zijn zuster Jannetje Teunissen.

 

IV

Marrittien/Marrijken Teunissen, ov. Scherpenzeel 13-05-1711, tr. (1) Wageningen (otr. Scherpenzeel) sept. 1673 Geurt Aertsen, van Meulunteren, ov. Scherpenzeel 15-03-1681, tr. (2) Scherpenzeel 25-10-1685 Johannes Jacobsen, uit de Lageweij

Lidm. Scherpenzeel: 28-05-1669. Marritien Antonissen, op Heijntienskamp.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Marrijken Teunissen, op Heijntjeskamp.

                Het huwelijk is de 2e en 3e proclamatie zo lang na de 1e ‘van wegen het verloop gecauseert door de          fransche en Bisschopsche troepen’.

In 1675 wordt Guirt Aertsen, namens zijn vrouw Maerrijtgen Thoenijsz beleend na opdracht door Hendrijck Toenijssen met Heijntgenscaemp (Leenboek Huis Scherpenzeel 142 fol. 62vo; 15-02-1675).

                Lidm. Scherpenzeel 23-05-1675: Geurt Aertsen, op Heijntjeskamp.

In 1683 is Geurt Aertsen, op Heijntjekamp nog 5 gl. schuldig aan dorpsbelasting (Westerholt 252-2a, nr. 16; 19-01-1683).

In 1685 verloopt het tweede huwelijk van Marijtje Teunissen moeizaam: ‘De vordere geboden (de 2e en 3e) gestuijt wordende door Hendrick Jansen, jm, van Wolfswinckel, soo is den 11 october bij de kerckenraet verstaen, dat de geboden haren voortganck souden hebben’.

In 1685 eist De schout 10 herenponden boete van Jan Adrijaensen en Johannis Jacobsen, op Heijn­tjeskamp, wegens vechten op zondag ten huize van Jan Loeft (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 30-11-1685).

Uit het 1e huw.:

1. Barbertje Geurts, ged. Scherpenzeel 22-11-1674, op Heintjeskamp, volgt V

2. Aert Geurts, ged. Scherpenzeel 13-04-1677, op Heijntjeskamp, ov. ca 1746

In 1712 wordt Aert Geurts van Heijntjenskamp beleend na dode van zijn moeder Marritjen Toonis met Heijntjenskamp (Leenboek Huis Scherpenzeel 143 fol.88; 10-07-1712).

Lidm. Scherpenzeel 17/14-..-1718: Aart Geurtsen, jm, won. Heintjekamp.

Lidm. lijst Scherpenzeel 1740: Aerdt Geurtz, op de Heintjescampen.

Uit het 2e huw.:

3. Jantje Jansen, ged. Scherpenzeel 05-09-1686, op Heijntjeskamp

 

V

Barbertje Geurts, ged. Scherpenzeel 22-11-1674, tr. Scherpenzeel 25-11-1703 Rijck Jacobsen, van Maenen onder Ede, ov. Scherpenzeel april 1719

Lidm. Scherpenzeel 23-03-1704: Rijck Jacobsen, op Heijntjeskamp, met attestatie van Leersum.

Lidm. Scherpenzeel 04-04-1706: Barber Geeurtsen, hv Rijck Jacobsen, op Heintjeskamp

                Lidm. lijst Scherpenzeel 1715: Rick Jacobsen en Barber Geurtsen

Uit dit huw.:

1. Geurt Rijksz van Manen, ged. Scherpenzeel 18-04-1706, op Heintjeskamp, tr.? Rijkje Aalberts

            Uit dit huw.:

1. Aaltje van Manen, geb. Ede 1756, ov. Woudenberg 08-11-1824, tr. Frederik Brom, geb. IJsselstein 1766, ov. Woudenberg 31-08-1828, zn. van Elias Brom en Anna Maria Charlotta van Densteden

            2. Jenneke van Manen, ged. Ede 12-06-1757

3. Jan van Manen, ged. Ede 30-03-1760, begr. Scherpenzeel 20-01-1803, tr. Ariaantje, begr. Scherpenzeel 05-04-1788, uit de Knaepstraet

            4. Cornelia van Manen, ged. Lunteren 29-11-1761

            5. Klaasje van Manen, ged. Ede 16-09-1764, jong ov.

            6. Aalbertje van Manen, ged. Ede 30-07-1767

            7. Klaasje van Manen, ged. Ede 04-10-1771, begr. Scherpenzeel 29-10-1808

2. Hendrickje Rijks van Manen, ged. Scherpenzeel 23-02-1710, op Heintjeskamp, tr. Scherpenzeel 06-09-1739 Jan Jansz van Vlastuijn, ged. Scherpenzeel 22-02-1691, zn. van Jan Cornelisz van Vlastuin en Truijtje Willemsen

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1746: Henderickje van Maenen.

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1749: Jan Jansz, geh, won op Wittenbergh.

In 1753 laten Jan Jansz van Wittenbergh en Hendrickije van Maenen hun testament maken. Hun vijf kinderen Jan, Rick, Cornelis, Hannes en Truijte Jans erven Wittenberg en Heintjeskamp (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 19; 28-04-1753).

In 1766 vindt er maaggescheid plaats tussen de kinderen van Jan Jansen van Vlastuin. Wittenberg, Heintjeskamp en het land onder Bunschoten wordt eigendom van Jan, Rick, Cornelis en Truijtje Jansen van Wittenberg, ieder voor een vierde deel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 133; 05-10-1780, fol. 149; 06-03-1783).

In 1780 aanvaarden Jan, Rick, Cornelis en Truijtje Jansen van Wittenberg de erfenis (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 134,135; 21-10-1780).

Uit dit huw.:

1. Truijtjen Jans, ged. Scherpenzeel 15-07-1742, op den Wittenbergh

2. Jan Cornelis Jansz van Wittenberg, ged. Scherpenzeel 21-07-1743, op den Wittenbergh

In 1765 wordt Jan Jansen van Wittebergh, meerderjarig jm, mede namens zijn broers en zusters beleend door opdracht van Jacob Recxsen met Hentijenscamp, gekocht voor f 2000,=. (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 61; 27-02-1765).

In 1769 verkoopt Jan Jansen van Wittenberg, jm, de boerderij Heintjeskamp voor f 3088,= aan Ebbert van Breijschoten en Anna van Asselt (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 72; 18-03-1769).

3. Rick Jansz van Wittenberg, ged. Scherpenzeel 21-02-1745, op den Wittenbergh, ov. Scherpenzeel 12-07-1808, begr. Scherpenzeel 16-07-1808, ongehuwd

4. Cornelis Jansz van Wittenberg, ged. Scherpenzeel 16-06-1748, op den Wittenbergh,

5. Aerdt Jansz, ged. Scherpenzeel 07-12-1749, op den Wittenbergh, ov. voor 1753

6. Hannes Jansz, ged. Scherpenzeel 18-07-1751, op den Wittenbergh, ov. voor 1780

3. Jacob Rijksz van Manen, ged. Scherpenzeel 02-07-1713, tr. Scherpenzeel 29-12-1748Gijsbertje Willems van Coudijs, wed. Jan Willemsz, ged. Scherpenzeel 25-10-1705, op Groot Oordeel, dr. van Willem Egbertsz van Coudijs en Evertje Lauwen

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1749: Gijsbertje Willemsdr Koudtijs, won. op Gr. Orel

Lidm. lijst Scherpenzeel 1756/58: Gijsbertje Willemsz Koudtijs, op de beijde Heijntjescampen

In 1747 wordt Jacob Reicxen van Hentijenskamp beleend na dode van zijn oom Aart Gurtsen van Hentijenscamp met Hentijenskamp (Leenboek Huis Scherpenzeel 144 fol. 109; 02-01-1747).

In 1756 heeft Jacob Riksen, bouwman op Heintjeskamp een jaarlijkse erfdienst te vervullen aan de Heer van Scherpenzeel met wagen en paarden (Huis Scherpenzeel 115,116; 1756).

Uit dit huw.:

1. Barbara Jacobs van Manen, ged. Scherpenzeel 01-01-1750, op Gr. Orel

4. Aris Rijksz van Manen, ged. Scherpenzeel 04-04-1717, op Heintjescamp, volgt VI

                Hij gaat naar Groot Heintjeskamp.

 

VI

Aris Ricksen van Manen, ged. Scherpenzeel 04-04-1717, begr. Scherpenzeel 22-05-1794, tr. Scherpenzeel 20-10-1743 Hendrickje Gerrits van Voskuil, ged. Scherpenzeel 28-02-1714, op Voskuijlen, begr. Scherpenzeel 25-03-1790, dr. van Gerrit Hendriksen en Aeltje Jansen

Lidm. Scherpenzeel 02/09-08-1739: Hendrikje Gerriths, jd. van Voskuilen.

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1748: Aris Ricksz van Maenen, won op de Heintjes­camp.

Arris en Hendrikje genoemd in lidm. lijst van 1740, van 1756/1758 en van 1772/1774.

In 1741 koopt Hendrikje van Voskuilen samen met haar broers Jan, Theunis en Hendrik 4 morgen genaamd het ‘Heggestuk’ op Voskuilen, die zij al in huur hadden (AT030b009 nr. 65; 08-09-1741).

Aris Ricks, op Heintjeskamp leent 400 gl. van de kerk van Scherpenzeel. Afbetaald ca. 1753 (HGS 156, fol. 2).

In 1749 wordt Aris Recxsen beleend door opdracht van Aris Gertsen met de helft van Roeijewinckel met huis, hof, berg en schuren; noord: Hentijenscamp, oost: het heiveld van Wittenoord en van het andere Roeijewinckel m.u.v. een heiveldje “dat tusschen ons nogh in’t gemeen is”, gekocht voor f 1000,= (Leenboek Huis Scherpenzeel 144 fol. 125; 22-09-1749).

             In 1752 wordt Aris Recxsen beleend door opdracht van Elbert Elbertsen met Hentijencamp, alwaar Willem Elbersen, het andere Hentijenscamp en Roeijewinckel rondom gelegen zijn, gekocht voor f 2500,= (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 8; 02-03-1752). Opnieuw beleend door de komst van een nieuwe Heer van Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 8; 09-12-1789 en fol. 8vo;                01-12-1793).

In 1765 leent Aris Recxsen f 2800,= van ds. Lambartus Kolff, predikant te Amersfoort x Hermina Johanna Methorst. Onderpand: Hentijenscamp (Leenboek Huis Scherpenzeel 145 fol. 60; 07-02-1765).

Uit dit huw.:

1. Rick Arisz van Manen, ged. Scherpenzeel 10-10-1745, op Heintjeskamp, volgt VII

2. Gerridt Arisz van Manen, ged. Scherpenzeel 26-02-1747, op Heintjeskamp, ov./begr. Scherpenzeel 27-02/02-03-1808, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 16-05-1780: Gerrit Arrissen van Manen, jm, op Heintjeskamp.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Gerrit Arrisse van Manen.

In 1791 wordt Gerrit Errisse van Manen genoemd als erfgenaam van zijn oom Teunis Gerritsz van Voskuijl (Recht. Arch. Woudenberg 2348; 02-11-1791).

In 1795 wordt Gerrit Errisse van Manen genoemd in een machtiging (Recht. Arch. Woudenberg 2356; 02-11-1795).

3. Aaltje Arissen van Manen, ged. Scherpenzeel 08-06-1749, op Heintjeskamp, ov. Scherpenzeel 05-03-1829, tr. Scherpenzeel 25-03-1781, met consent van Hof van Gelderland met haar neef Gerrit Jansz van Voskuilen, ged. Scherpenzeel 07-09-1746, op Voskuijlen, begr. Woudenberg 18-06-1796, zn. van Jan Gerritsen van Voskuilen en Theuntje Evers Knip

Lidm. Scherpenzeel 07-12-1774: Aeltje van Manen, jd, op Heintjeskamp, met attestatie vertrokken naar Hoevelaken ..-03-1781.

In 1791 wordt Aaltje Errisse van Manen genoemd als erfgenaam van zijn oom Teunis Gerritsz van Voskuijl (Recht. Arch. Woudenberg 2348; 02-11-1791).

In 1795 wordt Aaltje Errisse van Manen genoemd in een machtiging (Recht. Arch. Woudenberg 2356; 02-11-1795).

4. Aert Arisz van Manen, ged. Scherpenzeel 16-01-1752, op Heintjeskamp, ov. voor 1791

5. Hendrick Arisz van Manen, ged. Scherpenzeel 05-10-1755, op Heintjeskamp, ov. voor 1791

VII

Rick Arisz van Manen, ged. Scherpenzeel 10-10-1745, ov. Scherpenzeel 03-10-1817, tr. Scherpenzeel 04-11-1792 Cornelia Gerritsen Steenbeek, ged. Doorn 17‑06‑1770, ov. Scherpenzeel 05-03-1855, dr. van Gerrit Jordense Steenbeek en Gerrigje Gijsbertse Dekker

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1783: Rik Arrisz van Manen, jm, op Heintjeskamp.

In 1791 wordt Rijk Errisse van Manen genoemd als erfgenaam van zijn oom Teunis Gerritsz van Voskuijl (Recht. Arch. Woudenberg 2348; 02-11-1791).

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1792: Cornelia Steenbeek, jd, op Heintjeskamp.

In 1794 wordt Rik Arrissen, oudste zoon, beleend na dode van zijn vader Aris Riksen met Heijntjeskamp; belend rondom: Groot Oorl, het andere Heijntjeskamp en de Rooijwinkels (Leenboek Huis Scherpenzeel 146 fol. 190vo; 24-09-1794).

In 1795 wordt Rijk Errisse van Manen genoemd in een machtiging (Recht. Arch. Woudenberg 2356; 02-11-1795).

Lidm. lijst Scherpenzeel 1805: Rik Ariss van Manen en Cornelia Steenbeek.

In 1846 verkoopt Cornelia Steenbeek, wed. Rijk van Maanen en haar kinderen de helft en 7/8 deel van de andere helft, of 15/16 deel van Groot Heintjeskamp, groot 30.32.20 ha voor f 4359,= aan haar zoon en broer Gerrit van Maanen (Notarieel Scherpenzeel 4141 nr. 9; 04-03-1846).

Uit dit huw.:

1. Arris van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 13-01/02-02-1794, op Heintjeskamp, begr. Scherpenzeel 08-10-1794

2. Hendrikje van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 27-07/09-08-1795, op Heijntjeskamp, ov. Renswoude 07-07-1840, tr. Scherpenzeel 31-01-1823, Grote Kerk 02-02-1823, Wulfert Lagerweij, geb./ged. Woudenberg 18-02/01-03-1789, landbouwer op Emmikhuizen, ov. Renswoude 12-10-1848, zn. van Klaas Lagerweij en Errisje Overeem

3. Gerritje van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 21-07/05-08-1798, op Heijntjeskamp, tr. De Bilt 20-04-1830, Grote Kerk Scherpenzeel 25-04-1830, Roelof van Dijk, geb. Maartensdijk 1798, landbouwer, zn. van Bart van Dijk en Hendrikje Beerschoten

4. Arrisje van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 30-04/18-05-1800, tr. Amerongen 08-12-1826 Jan van Egdom, geb. Veenendaal 21-09-1800, landbouwer, zn. van Gerrit Jansen Egdom en Truij Barten van Lunteren

5. Metje van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 30-04/18-05-1800, ov. Woudenberg 17-06-1857, tr. Woudenberg 13-06-1835 en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 14-06-1835 Gijsbert Dorrestein, geb./ged. Woudenberg 04/25-01-1801, korenmolenaar, ov. Woudenberg 04-12-1866, zn. van Teunis Dorrestein en Aaltje Koudijs

6. Gerrit van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 27-12-1802/23-01-1803, op Heintjeskamp, volgt VIII

7. Aaltje van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 30-01/16-02-1806, op Heintjescamp, ov. Maartensdijk 13-04-1836, tr. Scherpenzeel 04-08-1832, Grote Kerk van Scherpenzeel op 05-05-1832(!), Willem Olieslager, geb./ged. De Bilt 06/12-06-1796, wagenmaker, ov. Maartensdijk 13-01-1852, zn. van Gerrit Olieslager en Willemijntje Overeem

Lidm. Scherpenzeel: Aaltje van Manen, met attestatie van Mijdrecht 26-04-1830, met attestatie vertrokken naar Maartensdijk 02-04-1833.

8. Gerarda van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 16-11/04-12-1808, ov. Maartensdijk 16-10-1885, tr. Woudenberg 10-04-1842 Evert Woudenberg, geb./ged. De Bilt 23-02/10-03‑1811, landbouwer, ov. Maartensdijk 27-01-1890, zn. van Gijsbert van Woudenberg en Lijsje Groen     Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Gerarda van Manen, met attestatie vertrokken naar De Bilt 18-03-1844.

9. Corneliavan Manen, geb./ged. Scherpenzeel 15-01/02-02-1812, ov. Ede 14-06-1873, tr. Driebergen 24-07-1834 Jan van Leersum, geb./ged. Scherpenzeel 16/28-02-1802, stalhoudersknecht, landbouwer, schaapherder te Loosduinen, ov. Ede 20-11-1870, zn. van Arie Jansen van Leersum en Gijsbertje Kleinveld

 

VIII

Gerrit van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 27-12-1802/23-01-1803, ov. De Bilt 17-09-1882, tr. Ede 01-05-1830 Evertje Evers, ged. Lunteren 21-11-1800, ov. Scherpenzeel 17-12-1852, dr. van Rik Eversen en Lucia Willemsen van de Loenhorst

In 1846 koopt Gerrit van Maanen, landb. op Groot Heintjeskamp de familie uit voor f 4359 (Notarieel Scherpenzeel 4130 nr. 9; 04-03-1846).

In 1873 bepaalt Gerrit van Maanen, landb. op Groot Heintjeskamp dat zijn zoon Rijk Jan van Maanen de boerderij Groot Heintjeskamp zal erven voor f 11.000,= (Notarieel Scherpenzeel 4141 nr. 143; 10-09-1873).

In 1883 vindt er boedelscheiding plaats van de nalatenschap van Gerrit van Manen en Evertje Evers. De totale nalatenschap bedraagt f 9260,04. Zoon Rijk Jan krijgt Groot Heintjeskamp, groot 30.32.20 ha (Notarieel Scherpenzeel 4147 nr. 17; 21-03-1883).

Uit dit huw.:

1. Rijk Jan van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 03/27-03-1831, volg IX

2. Cornelia van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 04-02/02-03-1834, ov. Barneveld (Esveld) 20-02-1910, tr. Scherpenzeel 03-03-1865, Grote Kerk 05-03-1865, Evert van Beek, geb. Barneveld 1837, ov. Barneveld (Esveld) 02-09-1913, zn. van Aalbert van Beek en Grietje van den Bos

                Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Cornelia van Maanen, met attestatie vertrokken naar Barneveld.

In 1883 woont Cornelia van Maanen onder Barneveld.

3. Cilia            van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 20/25-06-1837, ov. Scherpenzeel 14-01-1840

4. Celia van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 04-02/03-03-1844, op Heintjeskamp, ov. Lunteren 16-04-1886, tr. Scherpenzeel 02-01-1873, Grote Kerk 05-01-1873Evert Floris Roelofsen, geb. Lunteren 07-07-1849, ov. Nijkerk 17-03-1914, zn. van Breunis Roelofsen en Heintje Teesseling

Lidm. Scherpenzeel 19-04-1863: Celia van Maanen, met attestatie vertrokken naar Lunteren 06-01-1873.

In 1883 is Evert Floris Roelofsen, korenmolenaar onder Lunteren.

 

IX

Rijk Jan van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 03/27-03-1831, ov. Scherpenzeel 28-03-1896, begr. Glashorst, graf nr. 385, tr. Scherpenzeel 19-02-1863, Grote Kerk 22-02-1863, Aaltje Lokhorst, geb. Woudenberg 25-05-1833, ov. Scherpenzeel 26-05-1922, begr. Glashorst, graf nr. 385, dr. van Helmert Lokhorst en Jannetje Jochems

                Lidm. Scherpenzeel 08-04-1853: Aaltje Lokhorst.

                Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Rijk Jan van Maanen.

Uit dit huw.:

1. Gerrit van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 09/31-01-1864, ov. Scherpenzeel 10-05-1936, tr. Woudenberg 27-01-1898 Cornelia van Voorthuizen, geb. Woudenberg 07-05-1860, ov. Scherpenzeel 17-11-1939, dr. van Cornelis van Voorthuizen en Geertje Peelen

                Lidm. Scherpenzeel 27-03-1887: Gerrit van Maanen

2. Jannetje van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 27-07/27-08-1865, ov. Scherpenzeel 10-06-1870

3. Evertje van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 07/30-12-1866, ov. Scherpenzeel 10-11-1870

4. Helmert van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 28-04/31-05-1868, volgt X

5. Jannetje van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 03-06/03-07-1870, ov. Scherpenzeel 05-04-1943          , begr. Glashorst, graf nr. 438

                Lidm. Scherpenzeel 15-04-1892: Jannetje van Maanen.

6. Evert van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 15-01/03-03-1872, op Breeschoten, ov. Lunteren 01-07-1950, tr. Ede 21-10-1905 Aartje Schimmel, geb. Scherpenzeel 05-04-1870, dr. van Albert Schimmel en Maria Blankespoor

                Lidm. Scherpenzeel 31-03-1898: Evert van Maanen, met attestatie vertrokken naar Lunteren dec. 1907.

7. Cornelia van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 31-05/28-06-1874, op Groot Heintjekamp, ov. Scherpenzeel 07-06-1906, tr. Scherpenzeel 29-04-1905 Melis Veldhuizen, geb. Scherpenzeel 29-10-1865, ov. Scherpenzeel 15-01-1939, zn. van Jan Jacob Veldhuizen en Gijsbertje Harskamp. Melis tr. (2) Scherpenzeel 07-11-1908 Gijsbertje ter Maaten, geb. Woudenberg 19-12-1875, dr. van Jan ter Maaten en Jannetje Blaauwendraat, gescheiden, tr. (3) Klaasje Meerveld, geb. Woudenberg 28-02-1887, ov. Scherpenzeel 26-01-1949, dr. van Lammert Meerveld en Jannetje Broekhuijsen

                Lidm. Scherpenzeel 30-03-1896: Cornelia van Maanen

X

Helmert van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 28-04/31-05-1868, ov. Scherpenzeel 13-03-1949, begr. Glashorst, graf nr. 313a, tr. Woudenberg 22-02-1902 Willemijntje Willemsen, geb. Woudenberg 24-09-1871, ov. Scherpenzeel 31-01-1945, begr. Glashorst, graf nr. 313a, dr. van Jan Willemsen en Grietje van Ekeris

                Lidm. Scherpenzeel 15-04-1892: Helmert van Maanen

                Lidm. Scherpenzeel 31-03-1895: Willemijntje Willemsen, met attestatie vertrokken naar Woudenberg      april 1895; Met attestatie van Woudenberg 28-10-1925; met attestatie vertrokken naar Amersfoort juni                 1928.

Uit dit huw.:

1. Rijk Jan van Maanen, geb. Woudenberg 10-12-1902, ov. Barneveld 22-03-1990, tr. (1) Woudenberg en Grote Kerk Scherpenzeel 30-01-1931 Maartje (Mart) Klijer, geb. Leusden 18-01-1906, ov. Barneveld 19-05-1964, tr. (2) Everdina Soetendaal

                In 1951 is Rijk Jan van Maanen landbouwer te Barneveld.

            Uit het 1e huw.:

            1. Helmert van Maanen, geb. Barneveld 17-11-1931

            2. Cornelis Jan (Jan) van Maanen, geb. Barneveld 17-06-1934

            3. Willemijntje (Willemien) van Maanen, geb. Barneveld 26-08-1936

2. Gerrit Jan van Maanen, geb. Woudenberg 24-09-1904, ov. Amersfoort 21-05-1986, tr. Leusden 03-05-1934 Anna Wilhelmina de Kruijff, geb. Leusden 05-06-1907, dr. van Johannes de Kruijff en Aleida van Donkelaar

                Lidm. Scherpenzeel 24-02-1931: Gerrit van Manen, met attestatie vertrokken naar Leusden 29-05-1935.

3. Albertus van Maanen, geb. Woudenberg 22-04-1906

                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1931: Albertus van Manen.

4. Anthonie van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 21-06/04-08-1907

                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1931: Antonie van Maanen.

5. Aaltje Cornelia van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 30-07/30-08-1908, tr. Scherpenzeel 28-12-1944 Gerrit Meerdink, geb. Barneveld 28-04-1905, veehouder, zn. van Marie Meerdink en Evertje Bouwheer

                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1931: Aaltje Cornelia van Manen, met attestatie vertrokken naar Barneveld 08-02-1945.

6. Willem van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 05-08-1909, ov. Scherpenzeel 18-08-1909

7. Grietje van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 05/26-05-1912, tr. Scherpenzeel 10-12-1936 Hendrik Versteeg, geb. Maarn 1906, zn. van Reijer Versteeg en Jannetje van Donselaar

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1935: Grietje van Maanen, met attestatie vertrokken naar Maarsbergen 20-06-1937

8. Jannetje van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 10-08-1913, ov. Utrecht 13-08-1913

9. Gerrit van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 11-01/28-02-1915

Lidm. Scherpenzeel 17-03-1940: Gerrit van Maanen, met attestatie vertrokken naar Barneveld 25-01-1943.

10. Jannetje van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 14-01/25-03-1917, tr. Scherpenzeel 26-02-1947, Grote Kerk 26-02-1947, Johannes van Wessel, geb. Barneveld 1913, zn. van Johannes van Wessel en Teunisje van de Kamp, zonder beroep

                Lidm. Scherpenzeel 17-03-1940: Jannetje van Maanen.

Uit dit huw.:

1. Johannes Helmert van Wessel, geb./ged. Scherpenzeel 23-12-1947/25-01-1948

2. Willemijntje van Wessel, geb. Scherpenzeel 23-01-1949

3. Teunisje Johanna van Wessel, geb. Scherpenzeel 31-03-1950

 

 

 

Van Ma(a)nen (2)

 

 

Ook deze familie dankt haar naam aan de buurtschap Manen onder Ede. Daar is Derck Breunissen geboren en hij neemt deze naam mee als hij na zijn huwelijk in 1694 in Scherpenzeel blijft wonen.

 

I

Derck Breunissen, van Manen onder Ede, tr. Scherpenzeel 15-04-1694 Anneke Arissen van ´t Willer, ged. Scherpenzeel 25-10-1673, dr. van Aris/Andries Cornelisz van Twillaer en Geertje Aelbertsen van Glashorst

Lidm. Scherpenzeel 25-12-1701: Anne Arisen van ´t Willer hv Derck Breunissen.

Lidm. Scherpenzeel 11-10-1691: Derck Breunissen., met attestatie van Ede

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Derk Breunissen van Manen en Anna Arissen van ´t Willer

Uit dit huw.:

1. Geertje Dercksen van Manen, ged. Scherpenzeel 02-02-1696, ov. Scherpenzeel 25-05-1781, tr. Scherpenzeel 21-11-1717 Jan Hendricksz van Wagensveld, ged. Renswoude 07-08-1692, waard, ov. voor 1749, zn. van Hendrick Jansen en Geertje Henricks van Miller

Lidm. Scherpenzeel 16-04-1713: Geertje Dercksen.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756/1758: Geertje van Maenen, wed. Wagensfeldt.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771: Geertje van Manen, wed. Wagensfelt.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1772/1774: Geertje van Manen, wed. Wagenfels.

2. Margriet Dercksen van Manen, ged. Scherpenzeel 24-12-1698, jong ov.

3. Margriet Dercksen van Manen, ged. Scherpenzeel 14/25-07-1700, tr. (1) Scherpenzeel 14-03-1725 Hendrik Willemsen van Schuijlenburg, ged. Veenendaal 17-02-1702, zn. van Willem van Schuilenburg en Hendrikje van Stuijvenberg, tr. (2) Scherpenzeel 30-03-1732 Cornelis Aartsen Bouman, ged. Scherpenzeel 13-05-1712, zn. van Aart Petersen Bouman en Hendrikje Cornelissen

4. Albert Derksen van Manen, ged. Scherpenzeel 18-02-1703, tr. Scherpenzeel 24-05-1722 Aeltje Tijmens van Hoevelaken, wed. Meijns Stevensen Breeschoten

Lidm. Scherpenzeel 09/10-04-1719: Margrietje Dercksen van Maanen, jd.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Grietje van Maenen.

Lidm. Scherpenzeel 1756/1758: Margrieta van Maanen.

            Uit dit huw.:

            1. Annetje Alberts van Manen, ged. Scherpenzeel 26-09-1723, jong ov.

2. Annetje/Anna Alberts van Manen, ged. Scherpenzeel 27-07-1727, ov./begr. Scherpenzeel 18/24-12-1805, tr. Scherpenzeel 25-10-1761 Evert Daniëlsz ter Burg,  wed. Aaltje Cornelissen van ´t Voort, ged. Scherpenzeel 24-04-1729, zn. van Daniël Petersen ter Burg en Jantje Ariaans Verhorst

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1772/1774: Annetje van Manen hv E. ter Burg, met attestatie van Utrecht 19-10-1761.

          Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Annetje van Manen.

5. Geurtje Derksen van Manen, ged. Scherpenzeel 07-02-1706

6. ArienDerksen van Manen, ged. Scherpenzeel 17-03-1709

7. Jan Adriaan Derksen van Manen, ged. Scherpenzeel 10-04-1712, volgt II

8. Willemijntje Derksen van Manen, ged. Scherpenzeel 11-11-1714

9. Lubberta Hendrina Derksen van Manen, ged. Scherpenzeel 13-09-1716

 

II

Jan Adriaan Derksen van Manen, ged. Scherpenzeel 10-04-1712, tr. Scherpenzeel 22-05-1735 Deliana van Wolfswinkel, ged. Scherpenzeel 22-02-1711, dr. van Huibert van Wolfswinckel en Neeltje Breurs

Uit dit huw.:

1. Neeltje van Manen, ged. Scherpenzeel 09-10-1735, otr. Scherpenzeel 06-11-1767 Gerrit Dirksz van Tesseling, ged. Woudenberg 06-08-1730, zn. van Dirck Gerritsz van Tesseling en Jannigje Peters van Elst

2. Huibert van Manen, ged. Scherpenzeel 16-12-1736

3. Dirk van Manen, ged. Scherpenzeel 04-10-1739, ov. Woudenberg 09-01-1820, ongehuwd

4. Jan van Manen, ged. Scherpenzeel 12-11-1741, aen den Holevoet in Gelderland, jong ov.

5. Annetje van Manen, ged. Scherpenzeel 22-12-1743, aen den Holevoet op ´t Sticht, jong ov.

6. Jan van Manen, ged. Scherpenzeel 28-03-1745, aen den Holevoet op ´t Sticht, ov. Woudenberg 29-08-1825, ongehuwd

7. Aris van Manen, ged. Scherpenzeel 23-04-1747, aen den Holevoet op ´t Sticht, jong ov.

8. Anna van Manen, ged. Scherpenzeel 23-03-1749, aen den Holevoet op ´t Sticht

9. Aris van Manen, ged. Scherpenzeel 22-11-1750, op ´t Hooge Landt in Scherpenzeel, volgt III

 

III

Aris van Manen, ged. Scherpenzeel 22-11-1750, winkelier, ov. Scherpenzeel 17-01-1847, tr. Scherpenzeel 24-10-1784 Hendrika Adriana Vonk, geb. Nijkerk 1852, ov. Scherpenzeel 22-01-1830, dr. van Arend Jan Vonk en Maria Gerrits van Davelaar

In 1840 geeft Arris van Maanen, wed. Hendrika Adriana Vonk, winkelier te Scherpenzeel volmacht op zijn zoon Gerardus Jacob van Maanen, wolkammer te Scherpenzeel om de vaste goederen uit de boedel van Hendrika Adriana Vonk publiek te verkopen (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 32, geen acte; 12-06-1840).

In 1840 vindt een veiling plaats t.v.v. Gerardus Jacob van Maanen, wolkammer te Scherpenzeel, voor zichzelf en namens zijn vader Arris van Maanen, wed. Hendrika Adriana Vonk, winkelier te Scherpenzeel; Maria van Maanen, wed. Evert Roelofsen, z.b. te Scherpenzeel (huw. voorw. 19-10-1818, not. E.D. van Meurs te Ede) als moeder van de mi.j. kinderen Wouterus Johannes, Arus Gerhard Jacob, Evert Florus, Jan Adrianus en Hendrikus Adrianus Roelofsen. Toeziend voogd: Evert Florus Roelofsen, ontvanger der rijksbelasting te Lunteren; Deliana van Maanen, me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel. Dit zijn met de ov. Jan Adrianus van Maanen, kinderen van Hendrika Adriana Vonk, ov. 22-01-1830 te Scherpenzeel, zonder testament; Olivier Sterk, burgemeester te Scherpenzeel namens Cornelia Tippen, wed. Jan Adrianus van Maanen, z.b. te Scherpenzeel als moeder van de mi.j. kinderen Lena Maria, Deliana, Errus Gerhardus Jacob en Wijndina Anthonia van Maanen; Olivier Sterk, burgemeester te Scherpenzeel namens Hendrika Adriana van Maanen, me.j., ongehuwd, dienstbaar te Amsterdam, nu. won. op Geerstein onder Woudenberg. Dit zijn kinderen van Jan Adrianus van Maanen, ov. 12-03-1840 te Scherpenzeel.

Veiling van een daggelderswoning, genaamd Klein Lambalgen, ook wel het Beekhuisje; een daggeldershuis ten westen van de Knaapstraat onder Woudenberg; een bouwmanshofstede, genaamd Klein Dashorst in de Groep onder Amerongen; een huis, genaamd de Lijsloot onder Leersum; een huis, genaamd het Pannenhuis onder Leersum; een huis nr. 97, erf en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 414,415; een huis nr. 111, erf en tuin met de halve gang aan de oostzijde aan het oosteind (zuidzijde) te Scherpenzeel, sectie D 392,393; een huis, genaamd de Knoot, aan het westeind te Scherpenzeel, sectie D 308,309; een perceel bouw- of weiland aan het Schoutendijkje in het Lege Erf onder Renswoude, sectie B 23,24 (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 39; 25-06-1840. Afschrift in Huis Scherpenzeel 150, fol. 177vo./181vo).

Uit dit huw.:

1. Maria van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 01/15-04-1787, tr. Scherpenzeel 24-10-1818 Evert Roelofsen, ged. Lunteren 03-03-1793, winkelier, ov. Scherpenzeel 05-08-1834, zn. van Wouter Roelofsen en Neeltje Floor

                Lidm. Scherpenzeel 11-04-1805: Maria van Maanen.

In 1853 vindt er verkoop van roerend goed plaats t.v.v. Maria van Maanen, wed. Evert Roelofsen, z.b. te Scherpenzeel, t.w.v. f 18,60. (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 12; 27-04-1853).

In 1856 vindt er verkoop van roerend goed plaats t.v.v. Maria van Maanen, wed. Evert Roelofsen, z.b. te Scherpenzeel, t.w.v. f 58,80. (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 14; 15-05-1856).

2. Jan Adrianus van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 14/28-12-1788, fabrikeur in wol, winkelier, ov. Scherpenzeel 12-03-1840, tr. Rotterdam 26-04-1815 Cornelia Tippen, ged. Rotterdam 11-01-1789, ov. Woudenberg 19-04-1846, dr. van Wijnand Tippen en Lena van Leeuwen

Lidm. Scherpenzeel: Jan Adrianus van Manen en Cornelia Tippen, met attestatie van Rotterdam

11-12-1826.

Uit dit huw.:

1. Arie Hendrikus van Manen, ov. Rotterdam 13-12-1816

2. Hendrika Adriana van Maanen, geb. Rotterdam 1818, tr. Utrecht 22-03-1848 Dirk Bekker, geb. Leersum 25-09-1814, zn. van Diderik Bekker en Teuntje Veenhof

            Kind:

            Jan van Maanen, geb./ged. Scherpenzeel 24-08-1842

3. Lena Maria van Manen, geb. Rotterdam 1820, ov. Utrecht (ingeschr. te Woudenberg) 02-03-1890, tr. Woudenberg 06-06-1847 Johann Bernd Helms, geb. Varenesch in Oldenburg 1813, zn. van Hermann Heinrich Helms en Dorothea Elisabeth Meijers

4. Dielejanavan Manen, geb. Rotterdam 28-06-1821, ov. Utrecht 02-01-1898, tr. Utrecht 09-05-1849 Adrianus van Kuijk, geb. Zeist 30-07-1819, ov. Utrecht 15-01-1876, zn. van Antonie van Kuijk en Aaltje Tammer

5. Arris Gerhardus Jacobvan Manen, geb. Woudenberg 1824, ov. Woudenberg 29-01-1898, ongehuwd

6. Wijndrina Antonia van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 13-04/29-05-1825, tr. Woudenberg 28-06-1855 Jan Harskamp, geb. Woudenberg 19-03-1828, zn. van Aalbert Harskamp en Cornelia van Lunteren

7. Wijnandus Cornelis van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 20-04/06-05-1827, ov. Scherpenzeel 22-09-1829

3. Deliana van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 23-09/02-10-1791, begr. Scherpenzeel 04-07-1793

4. Gerhardus Jacob van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 17/28-09-1794, wolkammer, winkelier, ov. Scherpenzeel 23-09-1868, begr. Glashorst, graf nr. 382, ongehuwd

In 1842 laten Gerardus Jacob van Maanen, winkelier te Scherpenzeel en Deliana van Manen hun testament op elkaar maken (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 43 en 44; 28-11-1842).

5. Deliana van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 14/22-10-1797, ov. Scherpenzeel 18-01-1870, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel 18-04-1822: Deliana van Manen.

In 1842 laten Gerardus Jacob van Maanen, winkelier te Scherpenzeel en Deliana van Manen hun testament op elkaar maken (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 43 en 44; 28-11-1842).

 

 

 

Van Ma(a)nen (3)

 

 

I

Jacob Jansen, won. Meulunteren, tr. Lunteren 26-10-1726 Steventje Cornelissen

Uit dit huw.:

1. Jan Jacobsz van Manen, ged. Lunteren 17-08-1727, volgt IIa

2. Cornelis Jakobsz van Manen, ged. Ede 04-10-1733, volgt IIb

 

IIa

Jan Jacobsz van Manen, ged. Lunteren 17-08-1727, begr. Woudenberg 06-04-1811, tr. Scherpenzeel 23-11-1760 Hanna/Johanna Helmertsen Lokhorst, ged. Woudenberg 10-07-1735, ov. Woudenberg 11-03-1814, dr. van Helmert Willemsz Lockhorst en Maria Jans van Ginkel

Uit dit huw.:

1. Steventje Jans van Manen, ged. Scherpenzeel 06-09-1761, op Kleijn Colverschoten, ov. Woudenberg 18-10-1831, tr. (1) Doorn 05-09-1779 Jan Gerritsz Koudijs, ged. Woudenberg 06-01-1754, begr. Woudenberg 26-02-1801, zn. van Gerrit Jansz Koudijs en Dirkje Hendriks van Renswoude, tr. (2) Woudenberg 20-04-1806 Cornelis van Rheenen, ged. Woudenberg 16-06-1754, ov. Woudenberg 16-11-1824, zn. van Hermen Willemsz van Rheenen en Engeltje Hendriks van Voorst

2. Jacob Jansz van Manen, ged. Scherpenzeel 17-10-1763, jong ov.

3. Helmert Jansz van Manen, ged. Scherpenzeel 13-01-1765, op Klein Kolfschoten

4. Maria Jans van Manen, ged. Scherpenzeel 01-01-1768, op Klein Kolfschoten, ov. Woudenberg 07-02-1833, tr. Woudenberg 13-07-1788 Jan van Velthuizen, ged. Ede 28-03-1762, ov. Woudenberg 05-01-1845, zn. van Hendrik Gerritsen Velthuizen en Teunisje Gerritsen

5. Jacob Jansz van Manen, ged. Scherpenzeel 07-04-1771, op Klein Kolfschoten

6. Jannigje Jans van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 23/28-11-1773, op Klein Kolfschoten, get. Jannigje hv Evert Jacobsz van Voorthuizen, ov. Woudenberg 15-12-1845, tr. Doorn 02-12-1798 Gijsbert Willemsen Looijen, geb. Rhenen 1774, ov. Woudenberg 09-07-1832, zn. van Willem Looijen en Anna Laarenkamp

7. Evert Jansz van Manen, geb. Maarn, ged. Doorn 09-03-1777, volgt III

 

IIb

Cornelis Jakobsz van Manen, ged. Ede 04-10-1733, tr. Scherpenzeel 18-12-1759 Cornelisje Jakobs van Bitterschoten/Vlastuin, wed. Jan Jansz van Vlastuijn, geb. Woudenberg

Uit dit huw.:

1. Steventje Cornelissen van Manen, ged. Scherpenzeel 29-06-1760, op den Wittenbergh, ov. Voorthuizen 30-08-1833, tr. Wouter Lubbertsen van Burgelaar

            Voorkind:

Helmert van Maanen, geb./ged. Woudenberg 20-08/11-09-1803, ov. Zeist 25-07-1887, tr. Zeist 08-05-1846 Steevetje van Meerveld, geb. Rijsenburg 08-05-1823, ov. Zeist 19-12-1893, dr. van Jacob Faasz van Meerveld en Annigje Abrahams van Kooten

                Nageslacht in Zeist.

2. Grietje Cornelissen van Manen, ged. Scherpenzeel 06-12-1761, op den Wittenbergh

3. Japikje Cornelissen van Manen, ged. Scherpenzeel 17-03-1763, te Wittenberg

4. Neeltje Cornelissen van Manen, ged. Scherpenzeel 05-08-1764, op Wittenberg

5. Jakob Cornelissen van Manen, ged. Scherpenzeel 25-05-1766, op Groot Gooswilligen

6. Grietje Cornelissen van Manen, ged. Scherpenzeel 07-08-1768, op Groot Gooswilligen

7. Jakomijntje Cornelissen van Manen, ged. Scherpenzeel 25-02-1770, op Groot Gooswilgen

 

III

Evert Jansz van Maanen, geb. Maarn, ged. Doorn 09-03-1777, landbouwer op Huisstede, ov. Woudenberg 06-02-1849, tr. Doorn 15-11-1801 Maaijtje Boekhout, geb. Maarsbergen, ged. Doorn 16-11-1777, ov. Woudenberg 07-03-1848, dr. van Melis Thomassen Boekhout en Reijertje Evertsen van Kolfschoten

In 1842 laten Evert van Maanen, landbouwer op Huisstede onder Woudenberg en zijn vrouw Maatje Boekhout hun testament maken. De drie zoons Jan, Hendrik en Jacob van Maanen zullen bij ov. van één van de ouders alvast hun erfdeel krijgen, bestaande in de helft van de boerenhofstede Huisstede, groot 23 bunder, 41 roeden, 90 ellen, voor f 2000,= (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 4, 5; 19-01-1842).

Uit dit huw.:

1. Jan van Maanen, geb./ged. Woudenberg 10-01/02-02-1806

2. Melisvan Maanen, geb./ged. Woudenberg 24-07/14-08-1808, ov. Woudenberg 08-08-1836, ongehuwd

3. Johanna van Maanen, geb./ged. Woudenberg 18-10/04-11-1810, ov. Woudenberg 30-06-1837, ongehuwd

4. Hendrik van Maanen, geb. Woudenberg 15-08-1813, ov. Woudenberg 08-04-1848, ongehuwd

5. Arien van Maanen, geb. Woudenberg 05-08-1815, ov. Woudenberg 06-01-1837, ongehuwd

6. Reijertje van Maanen, geb. Woudenberg 05-03-1819, ov. Woudenberg 24-01-1841, tr. Woudenberg 05-01-1839 Kors Pater, geb./ged. Scherpenzeel 24-09/01-10-1809, zn. van Cornelis Korsen Pater en Grietje van Voorthuizen

7. Jacob van Maanen, geb. Woudenberg 22-02-1821, ov. Woudenberg 24-06-1847, ongehuwd

8. Helmert van Maanen, geb. Woudenberg 08-04-1824, ov. Woudenberg 18-05-1826

 

 

 

Van Ma(a)nen (4)

 

 

I

Jacob Hermensz van Maanen, van Ede, tr. Woudenberg 13-10-1700 Petertje IJsbrands Knoppert, dr. van IJsbrand Gijsbertsz Knoppert

In 1714 draagt Jacob Hermensz van Manen (x Petertje IJsbrands Knoppert), wonende Woudenberg de erfportie van zijn vrouws moeij Marrijtje Jansen Ouwens, wed. Gijsbertus Cocq voor 350 gl. over aan Cornelisz Jansz Ouwens, broeder van de overledene, voor 350 gulden (AT028b004; 01-06-1714).

Uit dit huw.:

1. Hermen Jacobsz van Maanen, volgt IIa

2. IJsbrand Jacobsz van Maanen, won. Amersfoort, volgt IIb

3. Johanna Jacobs van Maanen, tr. Woudenberg 25-02-1731 Jan Jacobsz Knopper, ged. Woudenberg 27-01-1704, ov. Woudenberg 27-09-1749, zn. van Jacob Jansz Knoppert en Neeltje Anthonissen. Jan, tr. (2) Woudenberg 20-04-1749 Geertruij van Wittenberg. Geertruij, tr. (2) Woudenberg 18-10-1761 Bessel Errisz van Ekeris, wed. Maartje Knopper

 

IIa

Hermen Jacobsz van Maanen, van Woudenberg, tr. Woudenberg 25-02-1731 Aaltje Gijsberts Lagerweij, van Woudenberg, ov. na 1774, ws. dr. van Gijsbert Lambertsz Lagerweij en Teuntje Gerrits van Selder

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Hermensz van Maanen, geb. Woudenberg 10-12-1730, get. Jannigje Gijsberts

2. Jacob Hermensz van Maanen, geb. Woudenberg 14-09-1732, get. Johanna van Maanen, jong ov.

3. Gerrit Hermensz van Maanen, geb. Woudenberg 11-04-1734, get. Jantje van de Wetering, volgt IIIa

4. Teuntje Hermens van Maanen, geb. Woudenberg 10-03-1737, get. Jantje Lagerweij, jong ov.

5. Jacobus Hermensz van Maanen, geb. Woudenberg 06-12-1739

6. Teuntje Hermens van Maanen, geb. Woudenberg 25-02-1742, get. Jantje Lagerweij, ov. Barneveld 09-06-1821, tr. Woudenberg 03-11-1765 Anthonie/Theunis Voskuil (junior), ged. Woudenberg 12-01-1744, grutter, ov. Barneveld 13-08-1814, zn. van Frans Voskuil en Dirkje Dirks van de Haer

7. Cornelia Hermens van Maanen, geb. Woudenberg 07-03-1745, get. Jantje Lagerweij, jong ov.

8. Cornelia Hermens van Maanen, geb. Woudenberg 27-03-1746, get. Jantje Lagerweij

9. Evert Hermens van Maanen, geb. Woudenberg 20-12-1750, get. Jantje Lagerweij, volgt IIIb

 

IIIa

Gerrit Hermensz van Maanen, geb. Woudenberg 11-04-1734, begr. Woudenberg  19-02-1782, tr. Woudenberg 17-10-1756 Dirkje Voskuijl, ged. Woudenberg 02-07-1730, begr. Woudenberg 25-06-1798, dr. van Theunis Voskuil en Emmigje van Geijtenbeek

Lidm. reg. Woudenberg 31-03-1752: Dirkie Voskuijl; genoemd in lidm. lijst Woudenberg 1768: Dirkje Theunisz Voskuijl, wed. v. Maanen.

In 1799 vindt er boedelscheiding plaats (AT042a031, nr. 3050; 11-11-1799).

In 1780 verkopen Gerrit van Maanen x Dirkje Voskuijl 3 morgen land, behoord hebben bij de hofstede achter de Schans te Woudenberg voor 450 gl. aan Peter Lagerweij, won. Woudenberg (AT042a012 nr. 1575; 19-05-1780).

Octrooi om te testeren Gerrit van Maanen en Dirkje Voskuijl, not. Ant. Voskuijl; 05-02-1782.

In 1782 machtigt Dirkje Voskuijl, wed. Gerrit van Maanen haar broer Antonij Voskuijl, notaris te Amersfoort om 9.168 gl. te vorderen van Benjamin Cohen en zn., kooplieden in tabak (AT049a002, nr. 64; 18-06-1782).

Uit dit huw.:

1. Aaltje van Manen, geb. Woudenberg 01-10-1758, get. Aaltie Lagerweij, jong ov.

2. Antonie van Manen, geb. Woudenberg 16-12-1759, get. Antonia Voskuil, ov. Woudenberg 27-10-1846, tr. Woudenberg 11-05-1799 Jacoba van Maanen, geb. Woudenberg 04-08-1765, ov. Woudenberg 28-01-1825, dr. van Jacobus IJsbrandsz van Maanen en Trijntje van den Brink

            Uit dit huw.:

1. Catharina van Manen, geb./ged. Woudenberg 04-09/02-10-1803, get. Trijntje van Maanen, ov. Woudenberg 14-10-1847, tr. Woudenberg 23-11-1838 Jan Bos, ged. Lunteren 24-12-1803, ov. Woudenberg 17-05-1846, zn. van Evert Bos en Mietje Beek

3. Aaltje van Manen, geb. Woudenberg 02-08-1761, get. Teuntje van Manen, ov. Woudenberg 29-04-1841, tr. Woudenberg 08-05-1785 Steven Versteeg, ged. Woudenberg 04-04-1756, ov. Woudenberg 11-03-1829, zn. van Jacob Dirksz Versteeg en Evertje Maassen Donkersteeg

4. Emmetje van Manen, geb. Woudenberg 04-11-1764, get. Antonia Voskuil, ov. Woudenberg 05-05-1851, ongehuwd

5. Hermanus Johan van Manen, geb. Woudenberg 09-11-1766, get. Aaltje Lagerweij, volgt IVa

6. Antonia van Manen, geb. Woudenberg 09-10-1768, get. Antonia Voskuil, ov. Woudenberg 09-06-1850, ongehuwd

7. Gijsbert van Manen, geb. Woudenberg 27-05-1770, get. Aaltje Lagerweij

8. Gijsbertje van Manen, geb. Woudenberg 18-08-1771, get. Aaltje Lagerweij, ov. Woudenberg 16-09-1857, tr. Woudenberg 28-11-1802 Matthijs van Geitenbeek, ged. Woudenberg 03-09-1780, schout van Woudenberg en Geerestein, begr. Woudenberg 10-05-1809

In 1837 leent Geijsbertje van Maanen, rentenierster, wed. Matthijs van Geijtenbeek, schout van Woudenberg en Geerestein te Woudenberg f 1200,= van haar dochters Dirkje van Geijtenbeek en Ottolina Geijsberta van Geijtenbeek, beiden me.j., ongehuwd, z.b. te Woudenberg. Zijnde: het aandeel in de erfenis van Teuntje Lagerweij; het aandeel van de koopsom van het land over de Steenenbrug onder Woudenberg; f 1200,= geleend geld (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 41; 26-09-1837).

9. Cornelia van Manen, geb. Woudenberg 10-04-1774, get. Aaltje Lagerweij, ov. Woudenberg 30-05-1858, ongehuwd

 

IVa

Hermanus Johan van Maanen, geb. Woudenberg 09-11-1766, get. Aaltje Lagerweij, tr. Woudenberg 18-05-1806 Dirkje Voskuil, ged. Woudenberg 29-11-1778, ov. Woudenberg 11-11-1836, dr. van Dirk Voskuil en Elizabeth Lagerweij

                Lidm. reg. Woudenberg 07-07-1800: Dirkje Voskuil; idem in lidm. lijst Woudenberg 1805.

In 1826 vindt er boedelscheiding plaats tussen Dirkje Voskuijl, wed. Hermanus Johan van Maanen, winkelierster te Woudenberg en haar zuster Jannetje Voskuijl, won. Woudenberg (AT057a014, nr. 297; 21-02-1826).

Uit dit huw.:

1. Gerrit van Maanen, geb./ged. Woudenberg 29-05/14-06-1807, volgt V

2. Dirk van Maanen, geb./ged. Woudenberg 04/19-11-1809, ov. Woudenberg 10-10-1829

 

V

Gerrit van Maanen, geb./ged. Woudenberg 29-05/14-06-1807, landbouwer, ov. Woudenberg 09-04-1883, tr. Zeist 29-10-1836 Jannigje Dorresteijn, geb./ged. De Bilt 31-12-1810/20-01-1811, ov. Woudenberg 22-10-1893, dr. van Steven Dorresteijn en Willemijntje Koudijs

Uit dit huw.:

1. Diederika Hermina van Maanen, geb. Woudenberg 23-11-1842, ov. Woudenberg 10-06-1843

2. Diederika Hermina van Maanen, geb. Woudenberg 30-01-1844, ov. Woudenberg 27-08-1921, tr. Woudenberg 17-11-1876 Dirk van Soest, geb. De Bilt 1848, ov. Woudenberg 15-10-1921, zn. van Dirk van Soest en Maria van Dijk

3. Steven van Maanen, geb. Woudenberg 07-11-1845, volgt VI

4. Wilhelmina van Maanen, geb. Woudenberg 31-08-1847, ov. Woudenberg 29-12-1847

5. Hermanus Johan van Maanen, geb. Woudenberg 03-01-1849, ov. Woudenberg 18-06-1849

6. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 20-08-1850

 

VI

Steven van Maanen, geb. Woudenberg 07-11-1845, ov. Woudenberg 23-10-1916, tr. (1) Woudenberg 21-12-1876 Jannigje van Wolfswinkel, geb. Maarn 25-03-1852, ov. Woudenberg 17-09-1886 (kraambed), dr. van Tijmen van Wolfswinkel en Willemijntje van Meerveld, tr. (2) Woudenberg 04-11-1887 schoonzuster Barta van Wolfswinkel, geb. Maarn 25-09-1855, ov. Woudenberg 07-02-1893, dr. van Tijmen van Wolfswinkel en Willemijntje van Meerveld, tr. (3) Woudenberg 07-11-1901 Aaltje Wanner, geb. Woudenberg 29-12-1849, dr. van Helmert Wanner en Jannetje Velthuizen

Uit het 1e huw.:

1. Jannetje van Maanen, geb. Woudenberg 28-10-1877, tr. Woudenberg 26-05-1898 Antonie van Egdom, geb. Woudenberg 13-04-1873, zn. van Rijk Hendrik van Egdom en Antonia van Garderen

2. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 22-09-1878

3. Willemijn van Maanen, geb. Woudenberg 21-02-1880, ov. Woudenberg 28-09-1880

4. Gerrit van Maanen, geb. Woudenberg 11-09-1881, ov. Woudenberg 26-01-1882

5. Tijmen van Maanen, geb. Woudenberg 04-01-1883, directeur, ov. Renkum 08-03-1837, tr. Utrecht 23-06-1910 Petronella Josephine Henriette van Emden, geb. Utrecht 1887, dr. van Florus Cornelis Everardus van Embden en Sophie Adèle Baudet

6. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 14-06-1885

7. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 16-09-1886

Uit het 2e huw.:

8. Wilhelmina Gerdina van Maanen, geb. Woudenberg 09-09-1888, tr. Woudenberg 23-02-1911 Evert Schimmel, geb. Woudenberg 22-02-1885, ov. Woudenberg 12-08-1939, zn. van Jacob Schimmel en Oetje van de Wetering

9. Gerrit van Maanen, geb. Woudenberg 29-11-1891, ov. Woudenberg 07-12-1891

10. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 07-02-1893

 

IIIb

Evert Hermens van Maanen, geb. Woudenberg 20-12-1750, tr. Woudenberg 22-12-1776 Teunisje Jacobs van de Haar, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 14-01-1753, ov. Woudenberg 15-09-1843, dr. van Jacob Jansen van de Haar en Jacobje Aarts van de Wetering

Uit dit huw.:

1. Aaltje van Maanen, ged. Woudenberg 20-02-1778, get. Dirkje van Maanen, jong ov.

2. Jacoba van Maanen, ged. Woudenberg 21-03-1779, get. Rikje van de Haar, ov. Woudenberg 10-06-1851, ongehuwd

3. Aaltje van Maanen, geb./ged. Woudenberg 05/17-03-1782, get. Jacoba van de Haar, ov. Woudenberg 22-04-1851, tr. Woudenberg 07-05-1809 Hendrik Matthijsz Lagerweij, ged. Woudenberg 01-01-1777, ov. Woudenberg 24-09-1835, zn. van Matthijs Lagerweij en Maagje Lagerweij

4. Gerrit van Maanen, geb./ged. Woudenberg 23-03/03-04-1785, get. Aaltje van Maanen, volgt IVb

5. Hendrijntje van Maanen, geb./ged. Woudenberg 05/12-05-1788, get. Jacoba van de Haar, ov. Woudenberg 11-02-1871, ongehuwd

6. Jacob van Maanen, geb./ged. Woudenberg 14/28-08-1791, get. Rikje van de Haar

7. Cornelia van Maanen, geb./ged. Woudenberg 22-01/22-02-1795, ov. Woudenberg 13-02-1879, tr. Woudenberg 01-05-1824 Arien Versteeg, geb./ged. Woudenberg 20/25-08-1793, landbouwer, broodbakker, ov. Woudenberg 04-03-1865, zn. van Dirk Versteeg en Willemina van Wittenberg

 

IVb

Gerrit van Maanen, geb./ged. Woudenberg 23-03/03-04-1785, get. Aaltje van Maanen, ov. Woudenberg 18-03-1870, tr. Woudenberg 02-12-1826 Willemijntje Versteeg, geb./ged. Woudenberg 15/24-08-1800, ov. Woudenberg 23-03-1847, dr. van Dirk Versteeg en Willemina van Wittenberg

                De kinderen zijn niet bepaald trouwlustig!

Uit dit huw.:

1. Evert van Maanen, geb. Woudenberg 05-04-1827, ov. Woudenberg 07-09-1906, ongehuwd

2. Willemina van Maanen, geb. Woudenberg 12-06-1828, ov. Woudenberg 16-01-1915, ongehuwd

3. Dirk van Maanen, geb. Woudenberg 19-09-1829, ov. Woudenberg 15-04-1918, ongehuwd

4. Antonia van Maanen, geb. Woudenberg 20-02-1832, ov. Woudenberg 10-12-1833

5. Hermanus Jacobus van Maanen, geb. Woudenberg 20-02-1832, ov. Woudenberg 24-03-1836

6. Antonie van Maanen, geb. Woudenberg 29-05-1834, ov. Woudenberg 29-03-1914, ongehuwd

7. Jacobus Hermanus van Maanen, geb. Woudenberg 17-03-1836, ov. Zeist (ingeschr. te Woudenberg) 21-11-1916, ongehuwd

8. Wouter van Maanen, geb. Woudenberg 30-06-1839, ov. Woudenberg 21-12-1916, ongehuwd

 

IIb

IJsbrand Jacobsz van Maanen, won. Amersfoort, tr. Amersfoort (otr. Woudenberg) 12-11-1726 Trijntje Peters, won. Amersfoort

Uit dit huw.:

1. Barta IJsbrands van Maanen, ged. Doorn 21-08-1729

2. Jacobus IJsbrandsz van Maanen, ged. Doorn 22-07-1731, volgt IIIc

3. Machteld/Metje IJsbrands van Maanen, ged. Doorn 23-01-1735, tr. Doorn 17-04-1757 Teunis Gerritsen van Ginkel, van Leersum

 

IIIc

Jacobus IJsbrandsz van Maanen, ged. Doorn 22-07-1731, ov. Woudenberg 13-02-1816, tr. Woudenberg 04-11-1753 Trijntje van den Brink, won. Geerestein, ged. Woudenberg 25-09-1729, dr. van Cornelis van den Brink en Lijsberth Knopper

Uit dit huw.:

1. Elisabeth van Maanen, geb. Woudenberg 13-10-1754, Neeltje Knoppers

2. Trijntje van Maanen, geb. Woudenberg 28-11-1756, get. Barta van Maanen

3. Cornelis van Maanen, geb. Woudenberg 28-01-1759, get. Neeltje Brink, jong ov.

4. Cornelia van Maanen, geb. Woudenberg 22-03-1761, get. Neeltje Brink

5. Cornelis van Maanen, geb. Woudenberg 26-06-1763, ov. Woudenberg 03-02-1838, tr. Woudenberg 29-10-1809 Jannetje van Ekeris, geb. Geerestein, ged. Woudenberg 31-07-1774, ov. Woudenberg 21-11-1858, dr. van Cornelis Gerritsz van Ekeris en Anna Teunissen van de Wetering

Uit dit huw.:

1. Trijntje van Maanen, geb./ged. Woudenberg 06/16-12-1810, get. Maria Kleinveld hv Gerrit Knopper, ov. Woudenberg 25-12-1883, tr. Woudenberg 24-12-1859 Mees Kraaijkamp, geb. Leusden 23-12-1813, ov. Woudenberg 17-08-1893, zn. van Willem Kraaijkamp en Jannetje van de Lagemaat

2. Gerritje van Maanen, geb. Woudenberg 15-02-1812, ov. Woudenberg 28-10-1885, tr. Woudenberg 20-02-1836 Hendrik Meerbeek, geb./ged. Woudenberg 23-02/10-03-1811, ov. Woudenberg 08-07-1881, zn. van Gijsbert Meerbeek en Cornelia van Harskamp

6. Jacoba van Maanen, geb. Woudenberg 04-08-1765, get. Neeltje Brink, ov. Woudenberg 28-01-1825, tr. Woudenberg 11-05-1799 Antonie van Maanen, ged. Woudenberg 16-12-1859, zn. van Gerrit Hermensz van Maanen en Dirkje Voskuijl

7. Steven van Maanen, geb. Woudenberg 25-12-1767, get. Aaltje Gijsberts Lagerweij

 

 

 

Van Maarn/Manen (5)

 

 

Een opmerkelijke naamsverandering. Jan Cornelissen is in Doorn gedoopt (aldaar niet gevonden), maar is waarschijnlijk onder Maarn geboren. Daarom noemt zijn zoon zich Van Maarn. Geleidelijk verbastert deze naam zich in Van Manen.

 

I

Jan Cornelissen, geb. Doorn, won. voorheen Renswoude, nu Doorn, tr. Renswoude 02-12-1749 Gijsbertje Hendriks, ged. Scherpenzeel 22-09-1726, op de Lucht onder Scherpenzeel, dr. van Hendrik Franszen en Teuntje Jans, won. voorheen Renswoude

Uit dit huw.:

1. Hendrikjen Jans, ged. Doorn 08‑02‑1750

2. Cornelis Jansz, ged. Doorn 07‑11‑1751

3. Teuntje Jans, ged. Doorn 20‑10‑1754

4. Cornelia Jans, ged. Doorn 27‑02‑1757

5. Jan Jansz, ged. Doorn 09‑12‑1759

6. Gijsbertje Jans, ged. Scherpenzeel 26-03-1764, op de Lugt onder Scherpenzeel

7. Frans Jansz, ged. Scherpenzeel 01-02-1767, op de Lucht onder Scherpenzeel, volgt II

 

II

Frans Jansz van Maarn/Manen, ged. Scherpenzeel 01-02-1767, ov. Scherpenzeel 18-08-1821, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 16-02-1794 Fransje Lammertsen van den Brul/van den Brink, geb. Leusbroek, ged. Woudenberg 27-08-1769, ov. Scherpenzeel 11-10-1838, dr. van Lammert Lambertsz van den Brul/Breul en Aaltje Willemsen van den Broek. Fransje, tr. (2) Scherpenzeel 22-12-1828 Antonie Lagerweij, wed. Jantje van Brummelen, geb. Maarsbergen, ged. Woudenberg 25-01-1750, landbouwer, zn. van Teunis Evertsen Lagerweij en Matie Thonen Lageweij

                Bij het ov. van Frans Jans heet zijn moeder Gijsbertje Jans.

Uit dit huw.:

1. Lammertvan Manen, geb./ged. Woudenberg 27-01/22-02-1795

2. Gijsbertje van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 30-01/11-02-1798, in de Agterstraat onder Woudenberg, ov. Scherpenzeel 15-06-1868, tr. (1) Scherpenzeel 16-11-1822 Willem de Bruin, landbouwer, geb. Lunteren1799, ov. Scherpenzeel 10-10-1846, zn. van Berend de Bruin en Willempje van Harselaar, tr. (2) Scherpenzeel 03-12-1847 Willem van Voorst, geb. Hummelo & Keppel 1813, landbouwer, ov. Scherpenzeel 06-09-1895, zn. van Gerrit van Voorst en Hermina Besseling. Willem, tr. (2) Scherpenzeel 24-03-1870 Maria Goudé geb./ged. Scherpenzeel 26-03/25-04-1824, ov. Scherpenzeel 20-04-1893, dr. van Dirk Goudé en Willemijntje van de Haar

3. Aaltje van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 25-07/03-08-1800, ov. Woudenberg 29-03-1854, tr. (1) Scherpenzeel 21-11-1823 en Grote Kerk 23-11-1823 Jacob van Schaik, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/08-04-1798, werkman, landbouwer, ov. Scherpenzeel 11-06-1866, zn. van Willem Jansen van Schaik en Hendrikje Woutersen van Sniddelaar. Jacob, tr. (2) Scherpenzeel 27-10-1854 Gijsbertje Hendrikse Stomphorst, wed. Wulfert Lagerweij, geb. Barneveld 1807, ov. Scherpenzeel 06-04-1882, dr. van Jooste Hendrikse Stomphorst en Geertje Cobesse/Hendrikse

In 1835 laten Jacob van Schaik, werkman x Aaltje van Maanen, aan de Beek onder Woudenberg hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 31, 32; 22-07-1835).

In 1854 laten Jacob van Schaik, wed. zonder kinderen van Aaltje van Maanen, werkman onder Woudenberg  en zijn toekomstige vrouw Gijsbertje Hendrikse, ook wel Stomphorst, wed. met kinderen van Wulfert Lagerweij, werkster te Scherpenzeel hun testament maken (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 32, 33; 23-10-1854).

4. Jannigje van Manen, geb./ged. Scherpenzeel 18-11/07-12-1806, ov. Scherpenzeel 20-01-1867, tr. Woudenberg 24-11-1827 Brand van Scherrenburg, ged. Ede 15-12-1797, arbeider, ov. Scherpenzeel 15-12-1856, zn. van Peter Lammertsen van Scherrenburg en Gerritje Brandsen

                Lidm. Scherpenzeel 19-04-1863: Jannigje van Maanen, weduwe.

 

 

 

Van Ma(a)nen (6)

 

I

Gerrit Jansen van Maanen, tr. Barneveld 16-12-1710 Grietje/Geertje Hendriks (van Havikhorst?), ov. Leusden 15-04-1762, op Groot Vlastuin

Van 1755 – 1761 is Geertje Hendriks, wed. Gerrit van Maanen pachter van Groot Vlastuin onder Woudenberg.

Arent Jansen van Maanen (broer?), won. De Veen onder Barneveld, tr. Voorthuizen (otr. Barneveld) 03-01-1717 Aeltje Cornelissen Beek, wed. Hendrik Aalten, won. op Middendorp tot Hasselaar onder Voorthuizen.

In 1762 vindt er boedelscheiding plaats van de nal. schap van Geertje Hendriks, wed. Gerrit van Maanen. Zoon Jan van Maanen, me.j. jm, won. Donkelaar, koopt ieder van zijn zusters uit voor 256 gl. t.w. Grietje van Maanen x Helmig Werneke Arendsz, won. Amersfoort en Claasje van Maanen x Hendrik Gerritsen Voakuijlen, won. Scherpenzeel (AT041a002, nr. 22; 06-08-1762).

Uit dit huw.:

1. Grietje Gerrits van Maanen, ged. Barneveld 13-03-1712, tr. Amersfoort (att. van Leusden) 10-12-1747 Helmich Werneke, wed. Geertrui van Renesse, ged. Amersfoort 12-04-1714, zn. van Arent Werneke en Maria Castelaar

2. Hendrik Gerritsz van Maanen, ged. Barneveld 13-08-1713, jong ov.

3. Hendrik Gerritsz van Maanen, ged. Barneveld 26-08-1714, ov. voor 1762

4. Jantje Gerrits van Maanen, ged. Barneveld 11-09-1717, jong ov.

5. Jantje Gerrits van Maanen, ged. Barneveld 22-01-1719, ov. voor 1762

6. Jan Gerritsz van Maanen, ged. Barneveld 31-08-1721, volgt II

7. Klaasje Gerrits van Maanen, ged. Barneveld 22-01-1725, ov. Scherpenzeel 23-10-1808, tr. Amersfoort 22-02-1750 Hendrick Gerritsen Voskuijlen, ged. Scherpenzeel 03-07-1718, op Voskuijlen, ov. voor 1780, zn. van Gerrit Hendricksen en Aeltje Jansen

8. Arend Gerritsz van Maanen, ged. Barneveld 26-12-1734, ov. voor 1762

 

II

Jan Gerritsz van Maanen, ged. Barneveld 31-08-1721, ov. voor 1788, won. Leusden, tr. Scherpenzeel (otr. Amersfoort) 07-11-1762 Willemijntje Jans van Hoevelaken, ged. Scherpenzeel 17-11-1726, op Kleijn Egdom, won. Leusden, dr. van Jan Tijmensen van Hoevelaken en Hilletje Arrissen

Van 1766 – 1791 is Jan van Maanen pachter van Groot Vlastuin onder Woudenberg.

In 1788 koopt Willemeijntje Jans, wed. Jan van Maanen op 28-02-1788 voor f 319,= van Anthonie Teunisz Lagerweij een huis en hof aan het westeinde te Scherpenzeel (Westerholt 277, 3e omslag; Ontvangst 40e en 50e penning, 1788).

In 1799 krijgt Hendrijntje van Maanen, volgens maaggescheid, uit de nalatenschap van haar vader Jan van Maanen x Willemijntje van Hoevelaaken, f 125,= en een huis en hof aan het westeinde van het dorp; west: Gerrit Keijser, oost: Gerrit Hensbergen, geschat op f 300,=. Haar zuster Geertje krijgt f 475,=. Moeder krijgt f 950,= (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 129vo; 05-08-1799).

Uit dit huw.:

1. Geertje van Maanen, ged. Amersfoort 05-08-1763, ov. Amersfoort 02-06-1840, tr. Cornelis van Beek, ged. Amersfoort 08-05-1770, ov. Amersfoort 09-11-1850, zn. van Abram van Beek en Cornelia Groeneveld

2. Hendrina van Maanen, geb. Leusden, ged. Amersfoort 08-08-1766, ov. Scherpenzeel 12-03-1836, tr. Amersfoort (otr. Scherpenzeel) 08-04-1804 Johan Ernst Klös/Kloos, wed. Eva Velderman, geb. Grouwinkel (ws. Crawinkel) in Saxen Gotha, Thüringen 1763, smid, ov. Scherpenzeel 18-12-1840

                Lidm. Scherpenzeel 25-02-1799: Hendrina van Manen.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Hendrina van Manen.

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

november 2010