Maarn, van

I
Hendrik Peters, ov. voor 1747, otr. Doorn 26-09-1705 Cuijntje Hendriks, van Maarn, ov. Woudenberg 09-09-1760
                Lidm. Woudenberg: Cuijntie Hendrikze, wed. Hendrik Peterze, met attestatie van Doorn 18-06-1747.

 

Uit dit huw.:
1. Peter Hendriksen, ged. Doorn 12-09-1706, volgt II
2. Gerrigje Hendriksen, ged. Doorn 03-03-1709, tr. Doorn 10-05-1732 Teunis Corsz van Ginkel, van Maarsbergen
               

Lidm. Woudenberg ca. 1740: Gerrigje Hendrikz van Maaren.
Lidm. reg. Woudenberg 1746: Gerrigie Hendrikz van Maren, won. onder Maarsbergen, met attestatie vertrokken naar Doorn 15-04-1753.

 

3. Aart Hendriksen van Maarn, ged. Doorn 14-08-1712, tr. Doorn 15-01-1747 Maria/Marrigje Claassen van Maarn
                Negen kinderen gedoopt te Doorn.

 

4. Neeltje Hendriksen, ged. Doorn 14-01-1716
5. Wijntje Hendriksen
                Doopgetuige in Woudenberg bij de doop van kinderen van broer Peter in 1732, 1739, 1741 en 1743.

II
Peter Hendriksen, geb. Maarn, ged. Doorn 12-09-1706, otr. Doorn 03-03-1731 Maria Dirks Brouwer, won. Maarn, van Woudenberg, ov. 1784

Lidm. Woudenberg ca. 1738: Peter Hendrikz en Marij Dirkzen.
Lidm. reg. Woudenberg 1746: Peter Hendrikz en Maria Dirkz, won. Maarn in de Berck, met attestatie vertrokken naar Doorn 15-04-1753.

 

Uit dit huw.:
1. Hendrik Petersz van Maaren, geb. Doorn, ged. Woudenberg 06-07-1732, get. Wijntje Hendriks, volgt IIIa
2. Aaltje Petersz van Maaren, ged. Woudenberg 11-07-1734, get. Gerritje Hendriks, tr. Doorn 15-10-1752 Gerrit Willemsz van de Haar, van Woudenberg
3. Dirk Petersz van Maaren, geb. Maarn, ged. Woudenberg 27-01-1737, get. Gerritje Hendriks, otr. Woudenberg 22-10-1778 (att. naar Doorn) Grietje Jacobsz van Doorn, ged. Scherpenzeel 20-08-1752, in de Achterstraat in ´t Sticht, dr. van Jacob Jansz van Doorn en Gijsbertje Jacobs Bitterschoten

Uit dit huw.:
1. Jan van Maarn, geb./ged. Woudenberg 30-11/16-12-1792, tr. Leusden 05-06-1817 Nenna/Nelletje Wouters van de Glind, ged. Renswoude 02-12-1787, dr. van Gerrit Woutersz en Maatje Jans Bouman

4. Peter Petersz van Maaren, geb. Maarn, ged. Woudenberg 22-02-1739, get. Wijntje Hendriks, volgt IIIb
5. Cornelia Peters van Maaren, ged. Woudenberg 21-05-1741, get. Wijntje Hendriks, tr. Doorn 01-03-1767 Coendert Thomasz Boekhout, van Woudenberg, zn. van Thomas Koendertsz en Willemijntje Meessen
6. Maria Peters van Maaren, ged. Woudenberg 14-07-1743, get. Wijntje Hendriks, tr. Doorn 20-04-1778 Claas Willemsz Meurs, van Leusden
                Doopgetuige in Woudenberg bij de doop van kinderen van broer Hendrik in 1767, 1773, en 1776.

 

7. Heijltje Peters van Maaren, ged. Woudenberg 26-06-1746, get. Gerritje Hendriks
8. Jan Petersz van Maaren, ged. Woudenberg 12-01-1749, get. Maagje Lagerweij

IIIa
Hendrik Petersz van Maaren, geb. Doorn, ged. Woudenberg 06-07-1732, tr. Scherpenzeel 08-05-1763  Arisje Otten van de Haar, wed. Jan Jansz van de Ginckel, ged. Scherpenzeel 04-11-1736, op de Haar, ov./begr. Woudenberg 07/12-09-1811, dr. van Ott Gijsbertsz van de Haar en Maria Gerrits van Egdom
                Lidm. Woudenberg 22-04-1788: Errisje van Maaren, geb. van de Haar.
Lidm. reg. Woudenberg 1805: Errisje van de Haar, wed. H. van Maaren.

 

Uit dit huw.:
1. Marij van Maaren, ged. Scherpenzeel 25-03-1764, op de Haar onder Scherpenzeel, jong ov.
2. Maria van Maaren, ged. Scherpenzeel 24-02-1765, op de Haar onder Scherpenzeel, begr. Woudenberg 02-03-1769
3. Peter van Maaren, ged. Woudenberg 19-04-1767, get. Maria Peters van Maarn, klompenmaker, ov. Scherpenzeel 06-03-1835, ongehuwd

                Lidm. Woudenberg 14-04-1802: Peter van Maaren.
Lidm. reg. Woudenberg 1805: Peter van Maaren.
Lidm. Scherpenzeel: Peter van Maren, met attestatie van Woudenberg 12-02-1827.

 

4. Maria van Maaren, ged. Woudenberg 09-04-1769, get. Maria van Maarn, ov. Scherpenzeel 16-12-1841, tr. Scherpenzeel 04-05-1800 Hendrik Dirksz van Voorthuijsen, ged. Renswoude 05-01-1749, ov. Scherpenzeel 17-09-1830, zn. van Dirk Willemsen van Voorthuijsen en Hermijntje Hendricks van Ginkel
                Lidm. Scherpenzeel 26-12-1799: Maria van Maren.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Maria van Maren.

 

5. Gerritje van Maaren, ged. Woudenberg 13-10-1771, ov. Scherpenzeel 28-05-1848, ongehuwd
                Lidm. Woudenberg 25-04-1793: Gerritje van Maaren.
Lidm. reg. Woudenberg 1805: Gerritje van Maaren.
Lidm. Scherpenzeel: Gerritje van Maren, met attestatie van Woudenberg 12-02-1827.

 

6. Marritje/Martje van Maaren, ged. Woudenberg 28-11-1773, get. Maria Peters van Maren, tr. Lunteren 04-03-1798 Willem Willemsz van den Berg, ged. Lunteren 03-03-1771, landbouwer, ov. Lunteren 25-04-1835, zn. van Willem Willemsz en Willemijntje Willems
7. Gijsbertje van Maaren, ged. Woudenberg 19-05-1776, get. Maria Peters van Maren, winkelierster, slijtster in sterke dranken, ov. Scherpenzeel 30-07-1852, ongehuwd

Lidm. Woudenberg 03-08-1795: Gijsbertje van Maaren, met attestatie vertrokken naar Lunteren 04-02-1799.
In 1824 koopt Gijsbertje van Maaren, z.b. te Woudenberg voor f 400,= van Hendrik van Voorthuizen x Maria van Maren, landb. te Scherpenzeel een huis, erf en hof aan de groote straat te Scherpenzeel, erfpacht van f 5,40. Dit staat op de hoek van de Mommersteeg (Huis Scherpenzeel 150, fol. 75; 04-02-1824).
In 1841 laat Gijsje van Maaren, ongehuwd, slijtster in sterke dranken te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgename: haar zuster Gerritje van Maaren, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel, bij haar inwonend. (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 14; 06-05-1841).
In 1841 laat Gijsje van Maaren, ongehuwd, slijtster in sterke dranken te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgenamen: de kinderen van wijlen haar zuster Maria van Maaren, wed. Hendrik van Voorthuizen voor de helft. Hendrik van den Berg, de zoon van wijlen haar zuster Martje van Maaren x Willem van den Berg voor 1/6 deel. Martje Mia en Willem van den Brink, de twee kleinkinderen van wijlen haar zuster Martje van Maaren, kinderen van wijlen Hermijntje van den Berg x Aalbert van den Brink voor 2/6 deel. Executeur: Dirk van Voorthuizen, landb. op Overeem onder Renswoude, Hendrik van den Berg, landb. onder Lunteren en Helmert Over­eem, oppasser van de jacht te Scherpenzeel. (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 27; 19-07-1848).
In 1852 vindt er een boedelbeschrijving plaats van wijlen Gijsje van Maaren, slijtser in sterke drankente S., huis nr. 144, t.v.v. 1. de excuteurs, nr. 3, 5 en 6 hieronder, volgens testament van 19-07-1848, not. J. van Hilten te Scherpenzeel; 2. Arrisje van Voorthuizen x Helmert Overeem, oppasser van de jacht te Scherpenzeel; 3. Dirk van Voorthuizen, landb. op Overeem onder Renswoude; 4. Hendrik van Voorthuizen, daggelder te Scherpenzeel; 5. Helmert Overeem namens zijn zwager Jan van Voorthuizen, meester metselaar te Barneveld. Nrs. 2-5 kinderen van wijlen Maria van Maaren x wijlen Hendrik van Voorthuizen, voor de helft erfgenamen van hun ‘moei’ Gijsje van Maaren. 6. Hendrik van den Berg, landb. op de Kleine Loenhorst onder Lunteren, zoon van wijlen Martje van Maaren x Willem van den Berg, erfgenaam van zijn ‘moei’ Gijsje van Maaren voor 1/3 van de wederhelft. 7. Aalbert van den Broek x wijlen Hermijntje van den Berg, landb. onder Lunteren als vader van zijn drie mi.j. kinderen Martje, Mia en Willem van den Broek. Toeziend voogd: nr. 6. 8. Willempje Beek, eerder wed. Willem van den Berg, nu x Helmert Ruitenbeek, landb. op Oud Willaar onder Scherpenzeel als moeder van haar mi.j. kind Hendrik van den Berg. Toeziend voogd: nr. 7. Nrs. 7 en 8 voor 2/3 van de wederhelft erfgenaam van hun ‘oudmoei’ Gijsje van Maaren. Papieren: testament van Gijsje van Maaren op 19-07-1848, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. Onroerend goed: het door haar bewoonde huis nr. 144, erf en hof te Scherpenzeel, erfpacht van f 5,40. Een annex kamertje en een stukje tuin wordt gehuurd door Jan Renes, voor f 0,40 p.w. Titel van aankomst: onderhands gekocht voor f 400,= van Hendrik van Voorthui­zen x Maria van Maaren op 04-02-1824 te Scherpenzeel. Onroerend goed t.w.v. f 56,55 min de schulden, blijft f 16,85. (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 16; 11-08-1852).
In 1852 verkopen de erfgenamen van Gijsje van Maaren aan Hendrik van Overeem, landb. te Scherpenzeel een huis nr. 144, schuur, erf, werf en hof met de halve gang aan de westzijde aan het Momboirsteegje te Scherpenzeel, sectie D 380,3­81, o: het steegje, erfpacht van f 5,40, groot 8 roeden, 80 ellen, voor f 1250,=. (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 19; 07-09-1852. Afschrift in Huis Scherpenzeel 125, fol. 86vo).

 

8. Arisje van Maaren, ged. Woudenberg 10-10-1779, get. Anna van der Grift, begr. Woudenberg 16-05-1781, won. Maarn
9. zoon, begr. Woudenberg 11-01-1781
10. Oth van Maaren, geb./ged. Woudenberg 16-10/02-11-1783, ov. Renswoude 28-09-1834, tr. Lunteren 19-06-1813 Grietje van Schothorst, ged. Lunteren 17-04-1768, ov. Lunteren 26-03-1846, dr. van Jan Reijersen en Petertje Jans van Wagensveld

IIIb
Peter Petersz van Maarn, geb. Maarn, ged. Woudenberg 22-02-1739, landbouwer, ov. Barneveld 05-04-1811, otr. Renswoude en Woudenberg 02-02-1781, tr. Renswoude met Hanna Lubberts Hogeweg, ged. Renswoude 28-06-1750, in de Groep, ov. Barneveld 02-08-1831, dr. van Lubbert Aalbertsz Hogeweg/van ´t Willaar en Cornelia Gijsberts van de Vliert
Uit dit huw.:
1. Cornelia Peters van Maarn, geb./ged. Woudenberg 12/25-12-1783, ov. Scherpenzeel 11-09-1834, tr. Scherpenzeel 02-10-1808 Frans Jansen van Davelaar, geb. Ederveen, ged. Renswoude 03-10-1777, landbouwer, ov. Woudenberg 05-12-1862, zn. van Jan Fransen Davelaar en Evertje Gerritsen van Barneveld
                Lidm. Scherpenzeel 30-04-1812: Cornelia van Maren.

 

2. Lubbert Petersz van Maarn, geb./ged. Woudenberg 31-08/09-09-1787, get. Jannetje Hogeweg, volgt IV
3. Maria Peters van Maarn/Manen, geb. Leusden, geb./ged. Woudenberg 01/18-10-1789, ov. Barneveld 04-02-1850, tr. Barneveld 09-02-1816 Peter Jansen Davelaar, geb. Ederveen, ged. Renswoude 17-02-1788, bouwman, landbouwer, ov. Zeumeren (Barneveld) 02-01-1855, zn. van Jan Fransen Davelaar en Evertje Gerritsen van Barneveld

IV
Lubbert Petersz van Maarn, geb./ged. Woudenberg 31-08/09-09-1787, landbouwer, ov. Barneveld 01-05-1858, tr. Barneveld 17-10-1833 Emmetje van Bielder, geb. Voorthuizen 1806, ov. Barneveld 08-04-1877, dr. van Gerrit Teunissen van Bielder en Jantje Roelofsen
Uit dit huw.:
1. doodgeb. kind, ov. Barneveld 02-09-1834
2. doodgeb. kind, ov. Barneveld 07-12-1835
3. Peter van Maren, geb. Barneveld 1837, volgt V
4. Jannetje van Maren, geb. Barneveld 1839, ov. Amersfoort 27-06-1920, tr. Hendrik van Hensbergen, geb. Woudenberg 16-08-1842, ov. Amersfoort 27-01-1929, zn. van Antonie van Hensbergen en Aresia Christina Verbeek
5. Gerrit van Maren, geb. Barneveld 1840, ov. Barneveld 21-05-1842
6. Johannis van Maren, geb. Barneveld 1842, dagloner, ov. Barneveld 01-12-1893, ongehuwd
7. Frans van Maren, geb. Barneveld 1843, ov. Esveld (Barneveld) 09-11-1845
8. Gerrit van Maren, geb. Barneveld 1843, ov. Esveld (Barneveld) 09-06-1845
9. Johanna van Maren, geb. Barneveld 1846, ov. Barneveld 27-06-1895, tr. Ede 07-06-1890 Johannis Theodorus Roelofsen, geb. Scherpenzeel 10/28-08-1842, klompenmaker, ov. Ede 29-01-1925, zn. van Gerrit Roelofsen en Johanna Lehman. Johannis Theodorus Roelofsen, tr. (2) Ede 07-11-1896 Derkje van Bruggen, geb. Ede 1858, ov. Ede 26-03-1943, dr. van Hendrik van Bruggen en Gerritje Stronkhorst
10. Evert van Maren, geb. Barneveld 1850, timmerman, ov. Barneveld 02-01-1923, tr. Barneveld 27-07-1877 en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 29-07-1877 Willemijntje van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 29-03/26-04-1846, ov. Barneveld 30-05-1930, dr. van Jan van Setten en Jannigje Koudijs

Lidm. Scherpenzeel 08-04-1866: Willemientje van Setten.
Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Willemijntje van Setten, met attestatie vertrokken naar Barneveld 24-01-1870.

 

V
Peter van Maren, geb. Barneveld 1837, boerenknecht, ov. Woudenberg 23-12-1906, tr. Scherpenzeel 09-11-1864 Aagje Cornelia Renes, geb/ged. Scherpenzeel 28-10/19-11-1843, ov. Woudenberg 03-07-1925, dr. van Alida Renes
Uit dit huw.:
1. Evert van Maren, geb. Woudenberg 26-07-1867, ged. in de Grote Kerk 18-08-1867, ov. Woudenberg 05-10-1950, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 12-03-1891: Evert van Maren, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 01-04-1891.

 

2. Aalbert van Maren, geb. Woudenberg 08-02-1870, ged. in de Grote Kerk 03-04-1870, arbeider te Woudenberg (1903)
3. Jan van Maren, geb. Woudenberg 03-04-1873, ged. in de Grote Kerk 04-05-1873, voerman, daggelder, voermansknecht, tr. Scherpenzeel 15-08-1903 Hendrika van Schaik, geb./ged. Scherpenzeel 23-12-1881/29-01-1882, dr. van Hendrik Nicolaas van Schaik en Hendrika Wagensveld
                Lidm. Scherpenzeel 31-03-1898: Jan van Maren, met attestatie vertrokken naar Woudenberg april 1906.

 

Uit dit huw.:
1. Pieter van Maren, geb./ged. Scherpenzeel 22-02/27-03-1904, metaaldraaier, tr. Amsterdam 08-11-1928 Anna Barta Kipperman, geb. Amsterdam 1905, dr. van Frans Kipperman en Anna Barta van Tongeren
2. Hendrika van Maren, geb./ged. Scherpenzeel 01/26-03-1905

4. Johanna van Maren, geb. Woudenberg 17-01-1876, ged. in de Grote Kerk 27-02-1876, ov. Woudenberg 12-12-1937, ongehuwd
5. Gijsbertje van Maren, geb. Woudenberg 03-06-1879, ged. in de Grote Kerk 31-08-1879, tr. Woudenberg 27-11-1902 Hijmen Bart van Dijk, geb. Doorn 06-07-1877 (ouders wonen te Werkhoven), zn. van Bart van Dijk en Aartje de Bruin
                Lidm. Scherpenzeel 31-03-1898: Gijsbertha van Maren.

 

6. Hendrik van Maren, geb. Woudenberg 01-05-1882, ged. in de Grote Kerk 27-05-1882
7. Pieter van Maren, geb. Woudenberg 23-02-1885, ged. in de Grote Kerk 29-03-1885

Samengesteld door:
Henk van Woudenberg
april 2012