Van der Meiden – Grootveld

  

Drie dochters van Cornelis van der Meijden, wonende op Klein Heintjeskamp, trouwen en blijven in Scherpenzeel. Hieruit ontstaan de boerenfamilies Haverkamp, Van de Goor en Grootveld.

 I

Cornelis van der Meijden, ged. Leersum 05-11-1780, ov. Scherpenzeel 01-08-1839, zoon van Laurens Willemsz van der Meiden en Meinsje Cornelissen Dashorst, tr. Scherpenzeel 05-07-1807 Cornelia van Soest, geb./ged. Scherpenzeel 22-02/07-03-1790  op Klein Heintjeskamp, ov. Scherpenzeel 24-04-1852, dr. van Gerrit Cornelisz van Soest en Evertje Theunisd Lagerweij

In 1835 kopen Cornelis van der Meijden en Cornelia van Soest, op Heintjeskamp van Jan van Soest, Teunis van Soest en Maatje van Soest x Hendrik van de Weert 3/5 deel van Heintjeskamp, groot 25 bunder, 92 roeden, 50 ellen, en de grove en 3/5 deel van de smalle tiend uit een gedeelte van Heintjeskamp, sectie C 71,86-88,115-120,144-153, voor f 1600,=. 1/5 deel had hij geërfd en 1/5 deel gekocht van Jan Pater. (Notarieel Scherpenzeel 1211 nr. 27; 03-07-1835).

In 1835 lenen Cornelis van der Meijden, landb. x Cornelia van Soest op Heintjeskamp f 2800,= van Gerharda Woerdeman. (Notarieel Scherpenzeel 1211 nr. 28; 04-07-1835).

In 1839 laat Cornelis van der Meijden, bouwman op Heintjeskamp zijn testament maken. Erfgename: zijn vrouw Cornelia van Soest. (Notarieel Scherpenzeel 1212 nr. 40; 10-07-1839).

Uit dit huw.:

1. Evertje van der Meiden, geb./ged. Scherpenzeel 16-01/05-02-1809, volgt IIa

2. Lammert van der Meiden, geb./ged. Scherpenzeel 14-02/03-03-1811, ov. Scherpenzeel 30-11-1829, ongehuwd

3. Mijntje van der Meiden, geb./ged. Scherpenzeel 05/19-02-1815, volgt IIa

                In 1861 is Mientje van der Meijden, ongehuwd, dienstbaar te Woudenberg.

4. Gerrit van der Meiden, geb./ged. Scherpenzeel 14-02/07-03-1819, ov. Scherpenzeel 21-09-1831

5. Jan   van der Meiden, geb./ged. Scherpenzeel 30-08/22-09-1822, boerenknecht, landbouwer, ov. Barneveld 22-09-1880, tr. Barneveld 24-07-1861 Aartje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 08/26-07-1812, op Klein Schaik, ov. Zeist, begr. Barneveld 15-07-1890, dr. van Dirk Lokhorst en Jannigje van Ginkel

                In 1861 is Jan van der Meijden boerenknecht te Barneveld.

6. Maatje van der Meiden, geb./ged. Scherpenzeel 09/27-11-1825, volgt IIb

7. Teunis van der Meiden, geb./ged. Scherpenzeel 06/31-05-1829, landbouwer, ov. Scherpenzeel 01-10-1900, tr. Maarn 24-02-1876 Jannetje van Egdom, geb. Woudenberg 07-10-1837, ov. Scherpenzeel 15-05-1909, begr. Glashorst, graf nr. 120, dr. van Jan van Egdom en Jannetje Moesbergen

                In 1861 is Teunis van der Meijden boerenknecht te Scherpenzeel.

8. Gerrit Lammertsen van der Meiden, geb./ged. Scherpenzeel 05/28-04-1833

In 1861 is Gerrit Lammersen van der Meijden landbouwer in de county Mahaska, staat Iowa, Verenigde Staten.

9. Willemijntje van der Meiden, geb./ged. Scherpenzeel 14-10/25-12-1836, volgt IIc

 

IIa

Mijntje van der Meiden, geb./ged. Scherpenzeel 14-10/25-12-1836, ov. Scherpenzeel 10-11-1835 (kraambed), tr. Scherpenzeel 28-08-1835 en in de Grote Kerk 30-08-1835 Kobus Haverkamp, ged. Lunteren 26-01-1806, arbeider/bouwman, zn. van Evert Kobessen Haverkamp en Derkje Aartsen. Kobus Haverkamp, tr. (2) Scherpenzeel 21-07-1837 Evertje van der Meiden, geb./ged. Scherpenzeel 16-01/05-02-1809, zuster van Mijntje, ov. Ede 23-05-1860

Huw. met toestemming van de Koning van 28-04-1837, omdat de bruid zijn schoonzuster is.

Uit het huw. van Kobus en Mientje:

1. Kornelis Haverkamp, geb./ged. Scherpenzeel 07-11/27-12-1835, ov. Renswoude 08-10-1858, ongehuwd

Uit het huw. van Kobus en Evertje:

2. Cornelia van der Meiden/Haverkamp, geb./ged. Scherpenzeel 18-05/30-07-1837, ov. Ede 19-06-1862, tr. (1) Ede 09-07-1859 Jan Dekker geb. Gelders Veenendaal 1831, zn. van Gerrit Dekker en Willemijntje Cobesse, tr. (2) Veenendaal 19-03-1898 Gijsbert Gelderblom, wed. Aaltje Dekkers, geb. Groot-Ammers 1837, zn. van Johannes Gelderblom en Annigje Verweij

Erkend door Kobus Haverkamp bij zijn huwelijk met Evertje van de Meiden en in de marge geregistreerd op 20-06-1859.

3. Dirkje Haverkamp, geb./ged. Scherpenzeel 20-05/24-06-1838

4. Cornelisje Haverkamp, geb./ged. Scherpenzeel 04/29-09-1839, ov. Scherpenzeel 16-01-1913, tr. Scherpenzeel 06-01-1865 Jan van Barneveld, geb. Veenendaal 1829, ov. Scherpenzeel 15-03-1894, zn. van Lammert van Barneveld en Hillegonda Katarina van Remmerden

5. Evertje Haverkamp, geb. Ede 1841, ov. Ede 20-12-1841

6. Evert Haverkamp, geb. Ede 1842, dagloner, ov. Barneveld (Kallenbroek) 05-01-1914, tr. Hoevelaken 19-08-1880 Gerritje Knevel, geb. Hoevelaken 1853, ov. Barneveld 01-09-1924, dr. van Tijmen Knevel en Teunisje van der Horst

7. Jacoba Haverkamp, geb. Ede 1846, tr. Veenendaal 02-11-1872 Gerrit van Dijk, geb. Ede 1831, zn. van Evert van Dijk en Geertrui van Veldhuizen

8. Gerrit Haverkamp, geb. Renswoude 05-08-1849

9. Pieter Haverkamp, geb. Renswoude 26-08-1851, ov. Renswoude 20-11-1920, tr. Leersum 16-02-1877 Adriana Broekhuizen, geb. Leersum 1852, ov. Renswoude 10-06-1912, dr. van Pieter Broekhuizen en Maria Hogeweg

10. Jan Haverkamp, geb. Renswoude 14-01-1855, ov. Utrecht 10-04-1927 (ingeschr. Renswoude), tr. Scherpenzeel 20-03-1880 Jantje van de Bunt, geb. Renswoude 07-05-1855, ov. Renswoude 30-12-1910, dr. van Cornelis van de Bunt en Neeltje Broekhuizen

 

IIb

Maatje van der Meiden, geb./ged. Scherpenzeel 09/27-11-1825, ov. Scherpenzeel 17-03-1901 op Heintjeskamp, tr. Scherpenzeel 23-12-1852 Jorden van de Goor, geb. Barneveld 1822, ov. Scherpenzeel 10-10-1905 op Heintjeskamp, zn. van Gijsbert Jordense van de Goor en Cornelisje Peters

Lidm. Scherpenzeel april 1855: Maatje van der Meide en Jorden van de Goor.

In 1855 koopt Jorden van de Goor, op Klein Heintjeskamp hout t.w.v. f 73,= ( Notarieel Scherpenzeel 4133 nr. 6;25-01-1855).

In 1861 kopen Jorden van de Goor en Maatje van der Meiden, won. Klein Heintjeskamp, 5/7 deel van Klein Heintjeskamp voor f 7400,= van haar broers Jan, Teunis en Gerrit Lammersen van der Meijden, haar zuster Mientje van der Meijden en zwager Kobus Haverkamp. 1/7 deel had zij geerfd van haar ouders en 1/7 deel gekocht op 10-01-1853, not. P.A.J. Moerel van den Ham te Lunte­ren (waarsch. uit de nal.schap van halfbroer Kornelis) (Notarieel Scherpenzeel 4135 nr. 13; 26-02-1861).

In 1861 lenen Jorden van de Goor en Maatje van der Meiden, won. Klein Heintjeskamp f 9000,= van Cornelia, Jannetje en Anthonia Woerdeman, renteniersters te Scherpenzeel. Afgelost voor 1875 (Notarieel Scherpenzeel 4135 nr. 14; 04-03-1861).

In 1875 lenen Jorden van de Goor en Maatje van der Meiden, won. Klein Heintjeskamp f 9500,= van Jan Renes, rentmeester te Scherpenzeel namens mr. Herman Royaards 1875 (Notarieel Scherpenzeel 4142 nr. 237; 01-10-1875).

Uit dit huw.:

1. Cornelia van de Goor, geb./ged. 31-10/27-11-1853, ov. Scherpenzeel 03-03-1913, tr. Scherpenzeel 11-04-1878 Jan van Broekhuizen, geb. Hoogland 28-04-1845, arbeider, ov. Ede 01-12-1894, zn. van Paulus van Broekhuizen en Neeltje van Huigenbosch

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1877: Cornelia van de Goor, met attestatie vertrokken naar Renswoude 16-06-1879, met attestatie van Lunteren 17-01-1913.

Uit dit huw.:

1. Maatje van Broekhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 08-09/20-10-1878, op Heintjeskamp, ov. Scherpenzeel 21-07-1914, bij oom Gerrit van de Goor, ongehuwd

2. Gijsbert van de Goor, geb./ged. 31-08/30-09-1855, ov. Scherpenzeel 28-11-1938, tr. Scherpenzeel 02-11-1889 Neeltje Bloemendaal, wed. Evert Lokhorst, geb. Leusden 15-06-1849, ov. Scherpenzeel 03-11-1920, dr. van Albertus Bloemendaal en Neeltje ter Maaten

3. Cornelis van de Goor, geb./ged. 04/26-07-1857, landbouwer, ov. Ede 20-03-1925, tr. Ede 14-05-1887 Teunisje Kroesbergen, geb. Ede 1856, ov. Ede 19-05-1917, dr. van Brand Kroesbergen en Gerritje Melissen

4. Johannes van de Goor, geb./ged. 27-08/25-09-1859, landbouwer, ov. Ede 23-01-1912, tr. Scherpenzeel 24-10-1885 Hendrika van Asselt, geb. Ede 1861, dr. van Jan van Asselt en Maartje Vaarkamp

5. Jan van de Goor, geb./ged. 13/24-11-1861, ov. Scherpenzeel 24-03-1862

6. Jannigje van de Goor, geb./ged. 19-03/26-04-1863, ov. Scherpenzeel 10-04-1865

7. Gerrit van de Goor, geb./ged. 19-02/26-03-1865, ov. Scherpenzeel 31-08-1931, ongehuwd

8. Teunis van de Goor, geb./ged. 05-11/02-12-1866            , ov. Ede 02-01-1942, ongehuwd

In 1899 is Teunis van de Goor, landbouwer te Scherpenzeel, getuige bij het huw. van zijn zuster Jannigje.

9. Jannigje van de Goor, geb./ged. 13/28-02-1869, tr. Scherpenzeel28-01-1899 Gerrit Zoeten, geb. Ede 1876, zn. van Jan Hendrik Zoeten en Aaltje van Roekel

            Erkend bij huw:

            1. Jorden van de Goor/Zoeten, geb./ged. Scherpenzeel 27-07/28-09-1890

            Uit dit huw.:

2. Jan Zoeten, geb. Scherpenzeel 12-04-1897, op Heintjeskamp, ov. Scherpenzeel 13-04-1897

IIc

Willemijntje van der Meiden, geb./ged. Scherpenzeel 14-10/25-12-1836, ov. Amerongen 10-06-1916, tr. Maarn 29-03-1867 Gerrit van Grootveld, geb. Maarn 08-12-1836, ov. Amerongen 14-03-1899, zn. van Hendrik Grootveld en Grietje van Harskamp

Lidm. Scherpenzeel maart 1857: Willemientje van der Meide, met attestatie vertrokken naar Amerongen 19-04-1869.

Uit dit huw.:

1. Cornelia van Grootveld, geb. Maarn 09-04-1867, ov. Scherpenzeel 23-09-1910, tr. Amerongen 15-12-1888 Wulfert van Ginkel, geb. Leersum 02-01-1866, ov. Scherpenzeel 15-11-1931, zn. van Jan van Ginkel en Evertje van Apeldoorn

                Zij wonen op Ruwinkel.

2. Hendrik van Grootveld, geb. Amerongen 25-12-1868, ov. Amerongen 20-08-1916, ongehuwd

3. Grietje van Grootveld, geb. Amerongen 21-04-1870, volgt III

4. Jannigje van Grootveld, geb. Amerongen 07-06-1871, ged. Grote Kerk Scherpenzeel 02-07-1871, tr. Amerongen 06-10-1904 Gerrit Legemaat, geb. Langbroek 01-12-1869, ov. Amerongen 15-12-1932, zn. van Gerrit Legemaat en Jannigje van Donselaar

5. Cornelis van Grootveld, geb. Amerongen 27-10-1872, ged. Grote Kerk Scherpenzeel 24-11-1872, tr. Amerongen 29-03-1902 Neeltje Legemaat, geb. De Bilt 24-02-1872, dr. van Gerrit Legemaat en Jannigje van Donselaar

6. Gerrit van Grootveld, geb. Amerongen 27-10-1877, ov. Amerongen 23-11-1877

 

III

Grietje van Grootveld, geb. Amerongen 21-04-1870, tr. Amerongen 26-10-1895 Jan Veldhuizen, geb. Woudenberg 05-08-1870, zn. van Antonie Veldhuizen en Adriana van Reenen

Lidm. Scherpenzeel: Grietje van Grootveld met attestatie van Amerongen 03-01-1925.

Uit dit huw.:

1. Anton Veldhuizen, geb. Amerongen 22-04-1896

Lidm. Scherpenzeel: Anton Veldhuizen met attestatie van Baarn 14-02-1930, met attestatie vertrokken

naar Barneveld april 1939.

2. Gerrit Veldhuizen, geb. Amerongen 13-04-1897, ov. Scherpenzeel 15-11-1916

3. Adriana Veldhuizen, geb. Amerongen 06-05-1898, ov. 04-08-1990, tr. Scherpenzeel 20-02-1930 en in de Grote Kerk 20-02-1930 Wouter de Vries, geb. Leusden 1893, zn. van Jan Egbert de Vries en Cornelia de Bruin

                Zij gaan op Kouwenhoven onder Leusden wonen.

Lidm. Scherpenzeel 17-03-1921: Adriana Veldhuizen Jdr.

4. Willem Veldhuizen, geb. Amerongen 18-06-1899

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1922: Willem Veldhuizen Jzn. Met attestatie vertrokken naar ?

5. Willemientje Veldhuizen, geb. Amerongen 28-07-1900, tr. Scherpenzeel 31-01-1929 en in de Grote Kerk 31-01-1929 Frans Harthoorn, geb. Woudenberg 05-05-1895, ov. 18-02-1981, zn. van Willem Harthoorn en Melisje Schimmel

                Zij gaan op Huigenbosch wonen.

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1922: Willemientje Veldhuizen Jdr. Met attestatie vertrokken naar Nijkerk 13-05-1983.

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1918: Frans Harthoorn, met attestatie vertrokken naar Canada 25-05-1921, met attestatie van Canada 28-08-1927.

6. Geertruida Veldhuizen, geb. Amerongen 21-02-1902

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1925: Geertruida Veldhuizen Jdr.

7. Hendrik Veldhuizen, geb. Amerongen 1903, ov. Amerongen 21-10-1903

8. Levenloos, ov. Amerongen 18-02-1904

9. Melis Veldhuizen, geb. Amerongen 1907, tr. Scherpenzeel 01-02-1935 en in de Grote Kerk 01-02-1935 Jannetje Cornelia van Ekris, geb. Maartensdijk 03-02-1908, ov. 15-06-1981, dr. van Jacob van Ekris en Alida Elisabeth van der Grift

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1931: Jannetje Cornelia van Ekris.

10. Cornelia Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 13-07/30-08-1908, tr. Scherpenzeel 23-04-1936 en in de Grote Kerk 23-04-1936 Cornelis Gijsbertus de Kruif, geb. Woudenberg 1910, zn. van Dirk de Kruif en Cornelia Roll

Lidm. Scherpenzeel: 15-03-1932, Cornelia Veldhuizen, met attestatie vertrokken naar Woudenberg dec.1936.

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

december 2008