Peut, van de

 

De boerderij De Peut lag aan de Peutweg onder Barneveld. Vlakbij waar de A30 de spoorlijn kruist. Hij werd in 2001 gesloopt. Roelof Gijsbertsz was daar boer van 1778 – 1806. Zijn nakomelingen noemen zich (van de) Peut.

Voor meer informatie zie: http://home.kpn.nl/tvdpeut/intro.html

I

Bessel Roelofsen van de Peut, ged. Voorthuizen 25-05-1792, dagloner, ov. Kootwijk (Barneveld) 13-02-1830, zn. van Roelof Gijsbertsz van de Peut en Gerritje Aarts, tr. Barneveld 04-06-1819 Hermina Aalberts Westerveld, geb./ged. Barneveld 10/14-12-1794, ov. Utrecht 30-09-1865, dr. van Aalbert Herbertsen Westerveld en Aaltje Heimens. Hermina Aalberts Westerveld, tr. (2) Woudenberg 16-04-1842 Evert ter Burg, geb./ged. Woudenberg 07/16-12-1792, metselaar, landbouwer, ov. Woudenberg 27-10-1862, zn. van Aalbert ter Burg en Aaltje van Santen

Ca. 1812 neemt Bessel Roelofsen, boerenknecht op Surksum, de achternaam Peut aan (Aangenomen geslachtsnamen Barneveld 1812-1826, nr. 119).

In 1845 laten Evert ter Burg, landb. x Harmijntje Westerveld, eerder wed. met kinderen van Bessel van de Peut achter Scherpenzeel onder Woudenberg hun testa­ment op de langstlevende maken. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 15 en 16; 14-04-1845).

In 1866 vindt er een veiling plaats van de nal. schap van wijlen Harmijntje Westerveld, eerder wed. met kinderen van Wessel van de Peut, laatst wed. zonder kinderen van Evert ter Burg, t.v.v. de (klein)kinderen: Aart van de Peut, landb. te Scherpenzeel; Gerritje van de Peut x Johan Jacob Wollschleger, schrijnwerker te Utrecht; Wouter Jan Meijlink, timmerman x Aartje van de Peut te Arnhem; Niesje van Bielder, eerder wed. Aalbert van de Peut, nu x Aart van der Horst, daggelder te Scherpenzeel als moeder van de mi.j. Willemijntje, Gerrit en Aalbert van de Peut; Trijntje van de Lagemaat, eerder wed. Roelof van de Peut, nu x Willem Bos, landb. te Scherpenzeel als moeder van de mi.j. Geertruida van de Peut, toeziend voogd: Jan van de Lagemaat, landb. te Leersum. Van 1. een bouwmanswoning nr. 265 met afzonderlijk verhuurd wor­dend kamertje, erf en tuin in de Achterstraat onder Woudenberg, sectie C 261,262, groot 10 roeden, aan Jan Veldhuizen, landb. onder Woudenberg namens het gemeentebestuur van Woudenberg, voor f 925,=. Huishuur 85 cent per week, kamerhuur 55 cent per week. Titel van aankomst: door Evert ter Burg uit de hand gekocht op 18-10-1832, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. 2. een erfpachtgrond in tweeën gesplitst, aan de waterlossing onder Amerongen, sectie A 523,574,575, de eerste groot 17 roeden, 74 ellen in erf­pacht bij Willem Veenhof c.s., de andere groot 2 roeden, 70 ellen in erfpacht bij Anthonie Veenhof, samen voor f 4,=, twee stukjes bouwland aan de waterlossing onder Amerongen, sectie A 558,560, samen groot 90 roeden, 20 ellen, aan Willem Veenhof, landb. onder Amerongen, voor f 542,=. 42 roeden gehuurd door Teunis Veenhof tot 22-02-1891 voor f 9,= en de rest ook aan hem verhuurd. Titel van aankomst: ged. publiek gekocht op 18-11-1841, not. J. van Hilten te Scherpenzeel en ged. publiek gekocht op 18-08-1837, not. J.W.A. Immink te Amerongen. 3. een stuk bouw- of weiland onder Amerongen, sectie A 204,565,570, , groot 22 roeden, 40 ellen, en een erf waarop een huisje is gebouwd behorende aan de huurder, groot 1 roede, 20 ellen, met de uitweg, groot 14 roeden, 10 ellen, alles aan de Spoorweg onder Amerongen, aan Jan van Egdom, landb. onder Ede, voor f 132,=. Titel van aankomst: door Evert publiek gekocht op 18-08-1837, not. J.W.A. Immink te Amerongen. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 3; 01-02-1866).

Uit dit huw.:

1. Gerarda/Gerritje van de Peut, geb. Barneveld 02-07-1819, tr. Amsterdam 06-05-1852 Johan Jacob Wullschleger, geb. Utrecht 1827, beeldhouwer, schrijnwerker te Utrecht, zn. van Johan Adam Wullschleger en Maria Geertruij Sonnius

2. Aalbert van de Peut, geb. Barneveld 14-11-1821, volgt IIa

3. Roelof van de Peut, geb. Barneveld 13-11-1823, landbouwer, ov. Scherpenzeel 19-05-1852, tr. Scherpenzeel 02-04-1847 Trijntje van de Lagemaat, geb./ged. Scherpenzeel 1821, ov. Scherpenzeel 25-01-1885, op De Lucht, begr. Glashorst, graf nr. 164, dr. van Jacob van de Lagemaat en Geertruij Sanderse van de Pol. Trijntje van de Lagemaat, tr. (2) Scherpenzeel 02-04-1853Willem Bos, landbouwer, geb. Rhenen 13-03-1823, landbouwer  op De Lucht, ov. Scherpenzeel 24-11-1876, zn. van Ruth Bos en Dirkje Bos

Uit dit huw.:

1. Geertruida van de Peut, geb. Leersum 17-05-1847, ged. in de Grote Kerk 27-06-1847, ov. Rhenen 16-10-1921, tr. Scherpenzeel 09-03-1871 Aalbert ten Boske, geb. Rhenen 14-10-1836, wagenmaker, ov. Rhenen 10-02-1900, zn. van Willem Frederik ten Boske en Stijntje van Mameren

Lidm. Scherpenzeel 08-04-1866: Geertruid van de Peut, met attestatie vertrokken naar Rhenen 04-06-1871.

In 1871 bedankt Geertrui van de Peut, z.b. te Scherpenzeel haar twee voogden: haar moeder Trijntje van de Lagemaat, nu x Willem Bos, (ook voogd), landb. te Scherpenzeel voor het doen van de rekening. Er is f 810,=. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 11; 06-03-1871).

2. Breunis van de Peut, geb. Leersum 24-01-1850, ov. Scherpenzeel 12-04-1852

4. Aart van de Peut, geb. Barneveld 12-12-1825, volgt IIb

5. Aartje van de Peut, geb. Barneveld 07-05-1829, ov. Arnhem 25-01-1908, tr. Woudenberg 07-07-1849 Wouter Jan Meijlink, geb. Apeldoorn 04-04-1817, timmerman, ov. Arnhem 03-02-1869, zn. van Wouter Jan Meijlink en Petronella Kollert

 

IIa

Aalbert van de Peut, geb. Barneveld 14-11-1821, boerenknecht, arbeider, ov. Moerkapelle (ingeschr. te Scherpenzeel) 16-08-1849, tr. Scherpenzeel 20-11-1841 Niesje van Bielder, geb. Voorthuizen 1820, ov. Scherpenzeel 26-01-1901, dr. van Gerrit Teunissen van Bielder en Jannetje Roelofsen van de Peut, ook wel Jannetje van het Net. Niesje van Bielder, tr. (2) Scherpenzeel 06-07-1850 Aart van de Horst, geb. Lunteren 1819, boerenknecht, arbeider, daggelder, ov. Scherpenzeel 06-11-1893, zn. van Elbert van de Horst en Geertje van Harten

In 1868 verklaren Niesje van Bielder, eerder wed. Aalbert van de Peut, nu x Aart van der Horst, daggelder te Scherpenzeel als moeder en stiefvader aange­steld als voogd over de mi.j. Gerrit en Aalbert van de Peut; Jan Hogenweg, wed. Harmijntje van de Peut, boerenknecht onder Woudenberg voor zichzelf en als vader van de mi.j. Neeltje Hogenweg ontvangen te hebben van

Herman van de Ham, wethouder te Barneveld een vijfde van een legaat van f 2500,= van wijlen Harmijntje van Westerveld, die het erfde van Aart Evert Westerveld, ov. 02-12-1867 te Barneveld, volgens geheim testament gedeponeerd bij not. Van den Ham te Lunteren op 03-03-1864. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 24; 06-06-1868).

Uit dit huw.:

1. Hermina/Mientje van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel 08/27-03-1842, ov. Barneveld 10-10-1842

Haar vader is boerenknecht, won. bij Jan Pater op Huigenbosch

2. Mijntje van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel 22-03/08-04-1844, ov. Scherpenzeel 01-06-1868 (bij haar moeder), tr. Scherpenzeel 07-11-1867 Jan Hoogeweg, geb. Ede 1843, boerenknecht, ov. Renswoude 03-03-1913, zn. van Aalbert Hoogeweg en Elisabeth Tijsseling. Jan Hoogeweg, tr. (2) Veenendaal 27-03-1875 Gerritje van Voorst, geb. Ede 1851, ov. Renswoude 24-10-1922, dr. van Rijk van Voorst en Petertje van Eck

3. Gerrit van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel 26-12-1845/25-01-1846, ov. Leusden 16-04-1923, tr. Leusden 11-08-1871 Alijda van den Brink, geb. Leusden 16-11-1848, ov. Leusden 26-06-1926, dr. van Gerrit van den Brink en Stijntje Willigenburg

            Uit dit huw.:

1. Aalbert van de Peut, geb. Woudenberg 14-12-1871, ov. Leusden 06-08-1938, tr. Leusden 02-11-1899 Fijtje/Fennetje van de Kamp, geb. Maartensdijk 22-05-1873, dr. van Jan van de Kamp en Theuntje van Oostenbrugge

2. Christina van de Peut, geb. Woudenberg 29-12-1873, ov. Leusden 06-12-1955, tr. Leusden 14-05-1903 Gerrit Heij, geb./ged. Scherpenzeel 01/31-10-1875, zn. van Gerrit Brand Heij en Trijntje Brink

3. Gerrit Peut, geb. Leusden 25-08-1875, ov. Leusden 01-06-1961, tr. Leusden 03-11-1898 Albertje van der Hoef, geb. Nijkerk 26-02-1876, ov. Leusden 23-05-1951, dr. van Rijk van der Hoef en Hendrikje Vlashagen

4. Niesje Peut, geb. Leusden  20-11-1877, ov. Amersfoort 25-02-1947, tr. (1) Leusden 28-04-1898 Jan Aartsen (gescheiden Utrecht 13-02-1919), tr. (2) Amersfoort 07-04-1920 Splinter van de Klashorst, gescheiden van Aaltje Ruijer, geb. IJsselstein 05-10-1878, ov. Amersfoort 27-03-1934, zn. van Splinter van de Klashorst en Gerrigje Bleijenberg, tr. (3) Pieter Panhuis, geb. Leeuwarden 03-05-1873, ov. Amersfoort 19-07-1957, zn. van Jan Panhuis en Berber Atjes

            5. Martinus Peut, geb. Leusden 25-06-1880, ov. Leusden 05-02-1886

6. Willemijntje van de Peut, geb. Leusden 04-09-1882, ov. Leusden 23-01-1888

7. Aartje van de Peut, geb. Leusden 31-07-1884, ov. Amersfoort 08-03-1959, tr. Leusden 19-05-1910 Johannes Knoppers, geb. Arnhem 1879, ov. Amersfoort 02-01-1927, zn. van Peter Knoppers en Lammerdina Nijkamp

8. Martinus van de Peut, geb. Leusden 05-10-1886, tr. Leersum 18-12-1913 Hestrina Cornelia van Haren, geb. Leersum 21-03-1888, dr. van Cornelis van Haren en Cornelia van Lienden

9. Teunis van de Peut, geb. Leusden 09-08-1889, ov. Leusden 07-06-1961, tr. Leusden 28-07-1921 Marrigje Hofland, geb. Leusden 26-11-1891, dr. van Brand Hofland en Maria Schreuder

10. Gerard van de Peut, geb. Leusden 27-10-1891, ov. Woudenberg 20-11-1965, tr. Leusden 02-04-1914 Wilhelmina Ederveen, geb. Leusden 21-03-1894, dr. van Rijk Ederveen en Bartha Vlastuin

4. Bartus/Albertus van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel 25-05/23-07-1848, ov. Scherpenzeel 24-02-1851

5. Albert van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel 19-11/30-12-1849 (vader ov.), ov. Woudenberg  17-06-1929, tr. Scherpenzeel 09-12-1875 Hendrikje Beek, geb. Ede 1853, ov. Woudenberg   21-07-1909, dr. van Hendrik Beek en Stientje Jansen

            Uit dit huw.:

1. Albertus Peut, geb. Ede 1876, ov. Woudenberg 27-07-1955, tr. Woudenberg 19-04-1912 Antonia Kleinveld, geb. Woudenberg 17-09-1881, ov. Woudenberg 20-12-1941, dr. van Gerrit Kleinveld en Evertje van Kolfschoten

            Uit dit huw.:

1. Everdina Kleinveld/Peut, geb. Woudenberg 28-06-1900 (erkend bij huw.)

2. Albertus Hendrikus Peut, geb. Woudenberg  juni 1913, ov. Woudenberg 08-01-1914

3. Albertus Hendrikus Peut, geb. Woudenberg 12-11-1914, ov. Amersfoort 07-01-1985, tr. Everijntje van den Heuvel, geb. Leersum 24-04-1918, dr. van Roelof van den Heuvel en Trijntje Spijkhoven

                14 kinderen te Woudenberg.

4. Alida Antonia Peut, geb. Woudenberg 02-07-1919, ov. Amersfoort 17-01-

2011, tr. Gerrit van de Haar

5. Aart Peut, geb. Woudenberg 14-10-1923, ov. Zeist febr.1988, tr. Cornelia Hazeleger, geb. 13-07-1928, ov. 27-09-1999

            2. Hendrik van de Peut, geb. Woudenberg 09-04-1878

3. Nicolaas van de Peut, geb. Woudenberg 24-04-1880, ov. Utrecht (ingeschr. te Woudenberg) 20-11-1912, ongehuwd

            4. Christiaan van de Peut, geb. Woudenberg 25-04-1882

            5. Willempje van de Peut, geb. Woudenberg 26-08-1884

            6. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 15-09-1886

7. Willemijntje van de Peut, geb. Woudenberg 07-09-1887, tr. Woudenberg 30-06-1911 Albertus Kleinveld, geb. Woudenberg 12-08-1886, zn. van Gerrit Kleinveld en Evertje van Kolfschoten

8. Gijsbert van de Peut, geb. Woudenberg 11-08-1890, ov. Zeist 06-05-1952, tr. Zeist 04-05-1916 Catharina Stump, geb. Godesberg (Dld) 1879, dr. van Leopold Stump en Franziska Parmentier

            9. Aart van de Peut, geb. Woudenberg 12-09-1892, ov. Woudenberg 05-03-1897

10. Stientje van de Peut, geb. Woudenberg 15-01-1894, tr. Woudenberg 09-02-1917 Jan van Ginkel, geb. Woudenberg 05-04-1879, zn. van Teunis van Ginkel en Rijkje van Dijk

            11. Jacoba van de Peut, geb. Woudenberg 18-10-1895, ov. Woudenberg 19-03-1897

12. Jacoba Hendrika van de Peut, geb. Woudenberg 23-09-1898, tr. Woudenberg 18-02-1921 Willem van de Vlierd, geb./ged. Scherpenzeel 04-07/18-08-1878, zn. van Melis van de Vlierd en Jannigje Pater

IIb

Aart van de Peut, geb. Barneveld 12-12-1825,arbeider, landbouwer, ov. Scherpenzeel 26-07-1888, tr. (1) Scherpenzeel 18-12-1851 Gerritje van den Broek, geb. Woudenberg 17-12-1828, ov. Scherpenzeel 16-08-1855, dr. van Jacobje van den Broek, tr. (2) Scherpenzeel 22-03-1856 Klaasje van Essen, geb. Woudenberg 12-12-1823, ov. Scherpenzeel 13-07-1884, dr. van Gerrit van Essen en Maatje van Langelaar

Lidm. Scherpenzeel 30-03-1856: Aart van de Peut.

In 1864 veilt Jacob van Kolfschoten, z.b. te Scherpenzeel, voor zichzelf en namens zijn ooms en tantes en als execu­teur van de nalatenschap van zijn oom Breunis van Huigenbosch o.a. drie hoekjes of kampjes bouwland met uitweg en eikenbos in Glashorst onder Scherpenzeel, sectie D 44-48, groot 1 bunder, 92 roeden, 70 ellen. Verhuurd aan Aart van de Peut tot 22-02-1866 voor f 90,= (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 41; 06-09-1864).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Aart van de Peut en Klaasje van Essen.

In 1884-1888 woont Aart van de Peut, arbeider, in B 32, genaamd Oostindiën onder Glashorst, sectie D 13,14,18-20. Groot 0.62.80 ha.

In 1888 vindt er boedelbeschrijving plaats van de nalatenschap van Aart van der Peut en Klaasje van Essen. Ten verzoeke van Bessel van der Peut, landbouwer te Scherpenzeel; Gerrit van der Peut, landbouwer te Scherpenzeel; Geertje van der Peut, landbouwer te Scherpenzeel; Gerrit Vermeer, landbouwer te Barneveld x Hermina van der Peut, ter waarde van f 2544,46. Volgt verdeling (AT058a002, nr.  54; 22-10-1888).

Uit het 1e huw.:

1. Hermina van de Peut, geb. Woudenberg 26-02-1852, ged. in de Grote Kerk 25-04-1852, ov. Scherpenzeel 05-05-1856

2. Bessel van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel 30-08/24-09-1854, ov. Scherpenzeel 17-05-1855

Uit het 2e huw.:

3. Bessel van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel 18-12-1856/25-01-1857, landbouwer, ov. Scherpenzeel 21-08-1932, begr. Glashorst, graf nr. 103, tr. Scherpenzeel 11-11-1899 Neeltje van de Munt, geb. Woudenberg 04-01-1858, ov. Amersfoort (ingeschr. te Scherpenzeel)18-02-1923, begr. Glashorst, graf nr. 103, dr. van Evert van de Munt en Jannetje Roelofsen

Lidm. Scherpenzeel: Bessel van de Peut, met attestatie van Arnhem mei 1877.

In 1902-1905 woont Bessel van de Peut, landbouwer, in B 32, genaamd Oostindiën onder Glashorst, sectie D 13,14,18-20. Groot 0.62.80 ha.

Uit dit huw.:

1. Clasina Johanna van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel 02-08/29-09-1901

            Kind:

Neeltje            van de Peut, geb. Scherpenzeel 31-08-1932, ged. in de Geref Kerk 23-10-1932

                                               Door de moeder erkend op 21-10-1932, acte nr. 43.

            2. jongen, ov. Scherpenzeel 27-10-1902

4. Hermina van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel 18-12-1857/31-01-1858, tr. Scherpenzeel 26-02-1881 Gerrit Vermeer, geb. Barneveld 1851, boerenknecht, landbouwer, zn. van Jan Vermeer en Aaltje Prins

Lidm. Scherpenzeel 17-04-1878: Hermina van de Peut, met attestatie vertrokken naar Garderen 03-06-1884.

5. Gerrit van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel 02/26-02-1860, volgt III

6. Geertje van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel 04-02/05-03-1864, tr. Scherpenzeel 14-12-1895 Jan van Beek, geb. Maarn 26-11-1872, landbouwer, zn. van Gerrit van Beek en Cornelia van Rhenen

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1885: Geertje van de Peut, met attestatie vertrokken naar Woudenberg dec. 1898.

III

Gerrit van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel 02/26-02-1860, onbezoldigd rijksveldwachter, jachtopziener, ov. Scherpenzeel 13-04-1924, tr. Woudenberg 18-06-1896 Antonia de Kruijff, geb. Woudenberg 17-08-1869, ov. Scherpenzeel 04-07-1934, begr. Glashorst, graf nr. 180, dr. van Teunis de Kruijff en Johanna van de Lagemaat

Lidm. Scherpenzeel 18-03-1888: Gerrit van de Peut.

Uit dit huw.:

1. Aart van de Peut, geb. Woudenberg 15-11-1896, landbouwer, tr. Catharina Methorst, geb. Renswoude 13-08-1899, ov. 29-03-1985, dr. van Cornelis Methorst en Dirkje van Mourik

                Ouders wonen in Scherpenzeel.

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Catharina Methorst hv. A. v.d. Peut.

Uit dit huw.:

1. Dirkje van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel 16-01/18-03-1928

Doorgehaalde akte: tr. Scherpenzeel 31-12-1946 Hendrikus van Roekel, geb. 1924, landbouwer te Woudenberg, namens Willem van Roekel, verblijvende te Tangerang (Ned. Indië), zn. van Gijsbertus van Roekel en Derkje Berkhof

Het kind, genaamd Catharina van de Peut, geb. 26-06-1946 te Scherpenzeel, wordt erkend.

                               Deze acte wordt doorgehaald bij beschikking van de arrondissementsrechtbank

van Zutphen op 08-01-1948 “door het overlijden van: Willem van Roekel, op

zeven en twintig december negentienhonderd zes en veertig te Padang op

Sumatra”. Ingeschreven te Scherpenzeel op 10-03-1948.

Lidm. Scherpenzeel 08-03-1953: Dirkje van de Peut, met attestatie vertrokken naar Leersum 12-07-1954.

2. Gerrit van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel geb.: 16-03/25-05-1930, tr. Aleida Peternella van Asselt, geb. 09-02-1937

                Lidm. Scherpenzeel 22-03-1959: Gerrit van de Peut en Aleida Peternella van Asselt.

3. Cornelis van de Peut, geb. 02-05-1934, ged. in de Grote Kerk 26-08-1934

4. Antonia van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel 16-02/30-05-1937

2. Johanna van de Peut, geb. Woudenberg 09-03-1898, ov. Scherpenzeel 15-02-1977, tr. Scherpenzeel 03-03-1921 Barend Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 12-02/07-03-1897, timmerman, zn. van Frank Osnabrugge en Maria van Burgelaar

                Ouders wonen in Scherpenzeel.

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1920: Johanna van de Peut, met attestatie vertrokken naar ?.

3. Clasina van de Peut, geb. Scherpenzeel 23-09-1899, ov. Scherpenzeel 05-10-1899

4. meisje, ov. Scherpenzeel 25-01-1901

5. Clasina van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel 13-04/25-05-1902, tr. Scherpenzeel 11-06-1925 Albertus van Elst, geb./ged. Scherpenzeel 08-08/04-10-189, metselaar, zn. van Marinus van Elst en Gerritje van Bruggen

6. jongen, ov. Scherpenzeel 24-03-1905

7. Teunisje van de Peut, geb. Scherpenzeel 29-08-1906, ov. Scherpenzeel 20-09-1906

8. Teunisje van de Peut, geb./ged. Scherpenzeel 24-04/30-05-1909, tr. Scherpenzeel 10-11-1938 Brand Vaarkamp, geb. Ede 1911, boomkweker, zn. van Brand Vaarkamp en Johanna Hendriks

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1935: Teunisje van de Peut, met attestatie vertrokken naar Leusden 20-02-1959.

9. meisje, ov. Scherpenzeel 01-08-1910

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

januari 2012