Pul(l)

 

Eeuwenlang woont en werkt de familie Pul in Scherpenzeel. Vanouds een familie van handwerklieden, vooral metselaars. In 1720 verhuist een telg, Wouter Elbertsz Pul, naar Amersfoort. Zijn nakomelingen zullen hun naam als Pull schrijven. De naam Pul is een oorspronkelijk een bijnaam. De betekenis daarvan blijft nog onduidelijk. De meest voor de hand liggende verklaring is de innige band tussen Jan Hendricksen en een bierpul. Maar gelukkig heeft ´pul´ ook andere betekenissen.

 

I

Jan Hendricksz alias Pull, metselaar, tr. Jacobje Cornelissen, ov. Scherpenzeel 15-02-1689

In 1643 eist Jan Geurtsz uit Amersfoort betaling van Jan Hendricksz, metse­laar wegens de koop van zijn huis (Recht. Arch. Scherpenzeel II, fol. 171vo-202vo; 02-09-1643 tot 10-02-1645. Koop van het huis gaat niet door (Recht. Arch. Scherpenzeel II, fol. 203,204; 17-03-1645).

In 1645 eist Jan Hendricksz, metse­laar betaling van loon van Hendrick Colffschoten (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 206-207; 09-06/07-07-1645).

In 1645 eist Jan Arresz betaling van f 7-16 van Jan Hendricksz, metse­laar (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 102vo, 2, fol. 206vo; 09-06-1647).

In 1645 wordt Jan Hendricksz, metse­laar beboet wegens vechten (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 105vo106, 2, fol. 215vo-218; 15-12-1645 en 12-01-1646).

In 1646 eist Jan Hendricksz, metse­laar betaling van een obligatie van f 100,= van Gerrit Petersz die hem had overgenomen van Gerret van Wijck (Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 232,234vo,235; 05-10/09-11-1646).

In 1648 wordt Jan Hendricksz, metse­laar beboet wegens vechten (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 110,111; 10-07/13-11-1648).

In 1656 wordt Aelbert Aerrisz, brouwer door Jan Hendrickx, metselaar voor het gerecht gedaagd (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 14/15-12-1656).

                Lidm. Scherpenzeel 11-04-1658: Jacopien Cornelissen, hv Jan de metzelaer.

In 1659 wordt Cornelis Rickx door Jan Hendrickx, metselaar voor het gerecht gedaagd (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 31-10-1659, 19-12-1659, 27-02-1660).

In 1669 wordt mr. Willem Woudenbergh door Jan Hendrickx, metselaar voor het gerecht gedaagd (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 18-10-1669).

                In 1670 wordt Jan Hendricksz, metselaar voor het gerecht gedaagd (Recht. Arch. Scherpenzeel 3;

                03-10-1670).

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Jacobje Cornelissen, hv Jan Hendricksen metzelaer.

Uit dit huw.:

1. Jan Jansz Pul, ged. Scherpenzeel 28-08-1639

2. Cornelis Jansz Pul, ged. Scherpenzeel 17-01-1641

3. Cornelis Jansz Pul, ged. Scherpenzeel 08-03-1643

4. Hendrickgen Jans Pul, ged. Scherpenzeel 15-10-1648

5. Hendrick Jansz Pul, ged. Scherpenzeel 30-09-1649, volgt IIa

6. Cornelis Jansz Pul, ged. Scherpenzeel 28-08-1653, volgt IIb

7. Elbert Jansz Pul, volgt IIc

 

IIa

Hendrick Jansz Pul, ged. Scherpenzeel 30-09-1649, metselaar, ov. 1707, tr. Scherpenzeel 27-06-1680 Scherpenzeel Ariaentje Adriaensen/Ariens

Lidm. Scherpenzeel 30-09-1677: Ariaentje Arisen, jd.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Ariaantje Ariens, weduwe, met attestatie vertrokken naar Renswoude 1722.

Uit dit huw.:

1. Itje Hendricks Pul, ged. Scherpenzeel 12-06-1681

2. IJtje Hendricks Pul, ged. Scherpenzeel 04-06-1682

3. Jantje Hendricks Pul, ged. Scherpenzeel 14-09-1684

4. Arien Hendricksz Pul, ged. Scherpenzeel 26-09-1686, volgt IIIa

5. Jan Hendricksz Pul, ged. Scherpenzeel 13-01-1689, tr. (1) Aleida/Aletje Meinsen van Ginkel, tr. (2) Scherpenzeel 11-12-1735 Jacobje Thonen

In 1724 wordt Jan Hendricksen, metse­laar met 2 herenponden beboet wegens vechten (Recht. Arch. Scherpenzeel 4, 30-10-1724 en 16-04-1725).

In 1725 wordt Melchior van Vierhouten beboet met 10 herenponden wegens geweldpleging tegen het huis van Jan Hendricksen Pul (Recht. Arch. Scherpenzeel 4, 30-10-1724 en 16-04-1725).

In 1726 wordt Jan Hendricksen Pul beboet met 2 herenponden beboet wegens vechten (Recht. Arch. Scherpenzeel 4, 09-09-1726).

In 1727 wordt Jan Hendricksen Pul tweemaal beboet met 2 herenponden beboet wegens vechten (Recht. Arch. Scherpenzeel 4, 20-10-1727 en 05-01-1728).

In 1728 eist Gerrit Ranswijck betaling van f 48,= arbeidsloon van Jan Hendricksen Pul (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 05-01-1728 tot 05-05-1728).

In 1736 worden Jan Elberden Pul en Tijman Francken beboet met 4 herenponden wegens vechten ten huize van Jan Pul (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 09-09-1736).

            Uit dit huw.:

            1. Hendrik Jansz Pul, ged. Scherpenzeel 01-11-1716

            2. Marijtje Jans Pul, ged. Scherpenzeel 01-05-1718

            3. Meijns Jansz Pul, ged. Scherpenzeel 22-09-1720

            4. Jan Jansz Pul, ged. Scherpenzeel 20-06-1723

            5. Arien Jansz Pul, ged. Scherpenzeel 06-03-1726

            6. Ariaantje Jans Pul, ged. Scherpenzeel 03-10-1728

            7. Ariaantje Jans Pul, ged. Scherpenzeel 30-10-1729

            8. Gerrit Jansz Pul, ged. Scherpenzeel 23-09-1731

6. Jacobje Hendrikse Pul, ged. Scherpenzeel 11-10-1691, otr. ´s-Gravenhage 28-09-1721 Jan Derksen (Homoet), jm. van Gelderland

Lidm. Scherpenzeel 27-03-1712: Jacobje Hendrikse.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Jacobje Hendriksen met attestatie vertrokken naar ´s-Gravenhage 1720.

Lidm. Scherpenzeel 18/25-10-1722: Jacobje Hendriks hv Jan Derksen met attestatie van ´s Gravenhage.

 

IIIa

Arien Hendricksz Pul, ged. Scherpenzeel 26-09-1686, mr. metselaar, ov. voor 1753, tr. Renswoude 04-08-1737 Gijsbertje Jacobz, geb. Achterberg, ged. Rhenen 06-11-1709, begr. Renswoude 21-11-1788, dr. van Jacob Gijsbertsz en Neeltje Morren

Lidm. Scherpenzeel 08-04-1708: Arien Hendricksen.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Arien Hendriksen met attestatie vertrokken naar Renswoude 1722.

In 1734 lenen Maria Elijsabet van Bunick x Johan Gerrit van Doeijenburg à Uijlenburg, Heer en Vrouwe van Laekemont f 1000,= van Arien Hendricksen Pul, meester metselaar, die daardoor mede beleend wordt met Godtswilligen. Beleend 11-09-1717. Geroyeerd 13-12-1745. (Beleningen Huis Scherpenzeel 144, fol. 34; 05-08-1734).

In 1737 laten Aryen Hendricksen Pul, mr. metselaar te Renswoude en Gijsbertje Jacobse, won. Achterberg hun testament op de langstlevende maken (HUA; notarieel U173a006, nr. 36; 20-07-1737).

In 1753 koopt Hendrik Wildvang als voogd van de twee onmondige kinderen van Arien Hendrikse Pul voor f 1800,= van Reinier van Lent, won. Renswoude de helfte in hofstede met huyzinge met 50 mergen lands op en beneden den Emmikhuisenberg (HUA; notarieel U188a15, nr. 53; 07-07-1753).

Uit dit huw.:

1. Adriaentje Pul, ged. Renswoude 20-10-1737, bij de kerk, tr. Renswoude (otr. Scherpenzeel 09-05-1760) Hendrik van Wagensveld, wed. Maeijke van Glashorst, ged. Scherpenzeel 25-01-1721, ov. Scherpenzeel 12-11-1795, zn. van Jan Hendriksen van Wagensveld en Geertje Dirks van Maanen

In 1760 worden huw. voorw. gemaakt tussen Hendrik Jansen van Wagensveld, wed. Maeijtjen Gijsbert van Glashorst en Arjaantje Arjensen Pul. Getuigen: moeder Geertje Dirks van Maanen en broer Derk van Wagensveld (Huis Scherpenzeel 28; 09-05-1760).

                Mensen van elders in Scherpenzeel gekomen: Ariaantje Pul, van Renswoude in 1761 (Archief Grote

                Kerk 156, Diakonieboek).

                Lidm. Scherpenzeel 16-04-1756: Hendrik Wagensveld.

                Lidm. Scherpenzeel 05-02-1764: Ariaantje Pul, nu Wagensfelt, met attestatie van Renswoude.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1771: Hendrik Wagensfelt en Ariaantje Pul.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1772-1774: Hendrik Wagensfels en Ariaantje Pul. Ariaantje met attestatie vertrokken naar Utrecht 20-08-1799.

In 1797 leent Adriaantje Pull, wed. Hendrik van Wagensvelt f 300,= van Johannis Sebastiaan van Naamen. Onderpand: haar huis en erf aan het westeinde van het dorp en een halve hofstede op Emmikhuizen. Geroyeerd 30-11-1802 (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 98; 27-07-1797. Origineel in Huis Scherpenzeel 136).

In 1800 leent Adriana Pull, wed. H. Wagensveld f 200,= van Geusje Broe­ders. Onderpand: haar huis in het midden van het dorp, westeinde en een halve boerenhofstede op Emmikhuizen (Recht. Arch. Scherpenzeel 9, fol. 132vo; 01-05-1800).

2. Neeltje Pul, ged. Renswoude 19-03-1741, bij de kerk, volgt IVa

3. Hendrikje Pul, ged. Renswoude 03-11-1743, bij de kerk, jong ov.

 

IVa

Neeltje Pul, ged. Renswoude 19-03-1741, bij de kerk, ov. Renswoude 29-01-1814, otr. Renswoude 01-10-1762 Huijbert Tijssen van Droffelaar, ged. Scherpenzeel 25-09-1735, in de Krommehoek, ov. Renswoude 17-02-1820, zn. van Thijs Huibertsen van Droffelaar en Gerritje Gosens Pothoven

Uit dit huw.:

1. Gerritje Tijssen van Droffelaar, ged. Renswoude 13-01-1764, volgt Va

2. Gijsbertje Tijssen van Droffelaar, ged. Renswoude 29-02-1767, agter de kerk

3. Arie Tijssen van Droffelaar, ged. Renswoude 29-09-1770

4. Tijs Tijssen van Droffelaar, ged. Renswoude 04-03-1774

5. Hendrik Tijssen van Droffelaar, ged. Renswoude 28-01-1781

 

Va

Gerritje Tijssen van Droffelaar, ged. Renswoude 13-01-1764, ov. Renswoude 19-05-1847, otr. Renswoude 12-04-1789 Hendrik Pul, geb. Barneveld, begr. Renswoude 31-01-1799

Uit dit huw.:

1. Jantje Pul, ged. Renswoude 04-04-1790, jong ov.

2. Jantje Pul, ged. Renswoude 12-06-1791, begr. Renswoude 02-07-1799

3. Neeltje Pul, ged. Renswoude 11-01-1795, ov. Renswoude 22-05-1831, tr. Renswoude 26-06-1819 Gijsbert van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 28-04/14-05-1797, zn. van Dirk van Essen en Aaltje de Gooijer

4. Huibert Pul, ged. Renswoude 02-12-1798, volgt VIa

 

VIa

Huibert Pul, ged. Renswoude 02-12-1798, ov. Renswoude 12-05-1877, tr. Renswoude 16-11-1827 Jacobje van Wolfswinkel, ged. Renswoude 16-06-1799, ov. Woudenberg 04-02-1883, dr. van Elbert Willemsen van Wolleswinkel en Hendrikje Jacobsen

Uit dit huw.:

1. Hendrik Pul, geb. Renswoude 1828, ov. Renswoude 27-08-1849

2. Gerrit Pul, geb. Renswoude 1834, ov. Renswoude 09-02-1864

 

IIb

Cornelis Jansz Pul, ged. Scherpenzeel 28-08-1653, metselaar, tr. Scherpenzeel 01-05-1681 Geertje Cornelissen de Jong, ged. Scherpenzeel kort voor 10-06-1638, ov. Scherpenzeel ..-07-1711, dr. van Cornelis Cornelisz de Jonge en Grietgen Gerritsen, tr. (2) Amersfoort 24-01-1712 Grietje Peters, wed. Hendrick Petersz, won. Amersfoort

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1673: Geertje Cornelissen de Jonge, jd.

In 1689 eist Cornelis Jansen x Geertjen Cornelisz betaling van f 100,= van (zijn zwager) Gerrit de Jong, als curator van Maeijtjen Rijcken die zij “in den jare 1673 ten tijde van den laetsten droevigen francen oorlogh, als wanneer geen schout en schepenen te bekomen waren” aan Geertjen had beloofd (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 04-03-1689).

Uit dit huw.:

1. Jan Cornelissen Pul, ged. Scherpenzeel 19-11-1682

 

IIc

Elbert Jansz Pul, metselaar, ged. 1660, ov. voor 1718, tr. (1) Amerongen (otr. Scherpenzeel) 08-02-1685 Annetje Teunissen, geb. Elst, tr. (2) Scherpenzeel 30-06-1689 Jantje Wouters, ov. voor 1718, dr. van Wouter Hendricksen

Uit het 1e huw.:

1. Engeltje Elberts Pul, ged. Scherpenzeel 22-11-1685

2. Jantje Elberts Pul, ged. Scherpenzeel 29-07-1688

Uit het 2e huw.:

3. Jan Elbertsz Pul, ged. Scherpenzeel 16-03-1690, volgt IIIb

4. Wouter Elbertsz Pul, ged. Scherpenzeel 25-06-1693, mr. metselaar, ov. Amersfoort 02-12-1729, tr. Amersfoort 20-05-1720 Geertruijd van Creul/Kruijl, ged. Amersfoort 01-04-1701, dr. van Barend Cornelissen van Kruijl en Jacomijn van Cuijtsem

                Lidm. Amersfoort juli 1720: Wouter Elbertsen Pull.

                Burgerrechtenverlening Amersfoort 03-06-1720: Wouter Pul.

                Nageslacht in Amersfoort, veelal geschreven als Pull.

5. Jacobje Elberts Pul, ged. Scherpenzeel 20-02-1695

6. Jacobje Elberts Pul, ged. Scherpenzeel 28-02-1697, tr. Scherpenzeel 10-05-1722 Johannes van Nijkerke, wed. Gijsbertje Cornelissen, van Amersfoort

                Lidm. Amersfoort: Jacobje Pul, sept. 1722.

7. Derckje Elberts Pul, ged. Scherpenzeel 08-10-1699, tr. Winterswijk 27-09-1722 (otr. Scherpenzeel 03-10-1722) Albert Geerdes, ged. Winterswijk (Corle) 24-07-1698, zn. van Hermen Geerdes en Berentjen Maas

 

IIIb

Jan Elbertsz Pul, ged. Scherpenzeel 16-03-1690, winkelier, ov. 1762-1767, tr. (1) Scherpenzeel 14-05-1719 Grietje Franken van Davelaar, ged. Scherpenzeel 04-05-1690, dr. van Franck Wulfertsz (van Groot) Davelaar en Ariaentje Tijmensen, otr. (2) Woudenberg 29-06-1749 Woudenberg Artina van Toll, ov. Scherpenzeel 08-12-1795. Artina van Toll, tr. (2) Scherpenzeel 26-12-1768 Otto van Stuijvenberg, schout van Scherpenzeel, wed. Adriana van Wolfswinckel, ov. Scherpenzeel 10-07-1777

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1709: Grietje Francken, jd.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1715: Grietje Franken jd.

In 1718 wordt Jan Elbertsen beboet met 2 herenponden wegens vechten (Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 16-05-1718).

In 1736 worden Jan Elberden Pul en Tijman Francken beboet met 4 herenponden wegens vechten ten huize van Jan Pul (Recht. Arch. Scherpenzeel 4, 09-09-1736).

In 1737 worden Jan Elberden Pul met 2 herenponden wegens vechten (Recht. Arch. Scherpenzeel 4, 20-10-1727).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Jan Elbertz Pul en (later toegevoegd) Artina van Toll.

Lidm. Scherpenzeel: Artina van Toll met attestatie van Woudenberg 28-06-1750.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Jan Elberden Pul en Artina van Toll en de Mooij.

In 1760 wordt Jan Elberden Pull, winkelier, beboet wegens verkopen van zout zonder belasting te betalen (Recht. Arch. Scherpenzeel 7, nr. 87,89,90; 22-12-1760).

In 1762 kopen Andries Delfswijk x Marija van Marwijk voor f 40,= van Jan Elberden Pull, Gerrit Dircksen van Teesseling en Peeter Willemsen Druijff hun huis en hof aan het westeinde van het dorp op ’t Hoogeland in Glashorst (Recht. Arch. Scherpenzeel 5: 07-12-1762).

In 1767 koopt Gerrit Derksen van Teesselingh voor f 70,= van Vrank Pull en Artina van Toll, wed. Jan E. Pull, Ariaantjen, Vrank en Wouter Tijmesen van Davelaar hun gehele huis en hof aan het oosteinde van het dorp, gehuurd door Jan van Ooik (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, nr. 41; 09-02-1767).

Lidm. reg. Scherpenzeel 1772-1774: Otto van Stuivenberg en Artina van Toll.

Uit dit huw.:

1. Franck Jansz Pul, ged. Scherpenzeel 22-09-1720, volgt IVb

2. Jannetje Jans Pul, ged. Scherpenzeel 07-11-1723, ov. Amersfoort 06-10-1762, tr. Scherpenzeel 24-08-1760 Lambertus Dibbitz, wed. Alida Maria van Esterweegen, van Amersfoort.

Lidm. Scherpenzeel 02-07-1752: Jantje Pul.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Jantje Pul.

In 1760 worden er huw. voorw. gemaakt tussen Lambertus Dibbitz, laatst wed. Alijda Maria van Esterweegen, won. Amersfoort en Jannigje Pul, mej. jd., won. Scherpenzeel (AE; AT042a001; 11-08-1760).

Lidm. Amersfoort Jantje Pul, met attestatie van Scherpenzeel dec. 1760.

3. Elbertus Jansz Pul, ged. Scherpenzeel 09-04-1727

 

IVb

Franck Jansz Pul, ged. Scherpenzeel 22-09-1720, ov. voor 1771, tr. Scherpenzeel 25-04-1751 Ida Homoet, ged. Scherpenzeel 10-04-1729, ov. 29-..-1778, dr. van Jan Dercksen en Jacoba Hendriksen Pul

Lidm. reg. Scherpenzeel 1740 (later toegevoegd): Franck Jansz Pul.

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1749: Franck Jansz Pul.

Lidm. Scherpenzeel 11-04-1751: Ida Homoet “esh van Wolfswinkel”.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1756-1758: Frank Pul en Ida Homoet.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771: Ida Homoet, weduwe Pul.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1772-1774: Ida Homoet, weduwe Pul.

Uit dit huw.:

1. Grietje Pul, ged. Scherpenzeel 28-05-1752, ov. Scherpenzeel 18-01-1795, tr. Scherpenzeel 12-05-1776 Hendrik Druijff, ged. Scherpenzeel 12-09-1745, mr. metselaar, ov. Scherpenzeel 18-01-1815, zn. van Aert Petersen Druijff en Willemijntje van Amerongen

2. Jacoba Pul, ged. Scherpenzeel 17-02-1754, ov. Woudenberg 02-10-1833, tr. Scherpenzeel 26-01-1783 Albertus Bakker, ged. Scherpenzeel 25-01-1761, ov. Woudenberg 18-07-1826, zn. van Jan Kobusz Bakker en Derckje van ´t Willaer

Albartus Bakker x Jacoba Pull pachten een gedeelte van de St. Barba­rakamp aan het westeinde van het dorp bij de Glashorsterdijk; oost: de rest van de St. Barbarakamp, west: Jan Bakkers land in Glashorst “het Lange Dorp” alwaar Albartus vorig jaar een nieuw huis op bouwde, voor 2 gl. Met inliggend uittreksel van het kadaster D 277,782 (Huis Scherpenzeel 11a; 06-04-1789).

3. Jan Derck Pul, ged. Scherpenzeel 04-01-1756, volgt Vb

4. ElbertPul, ged. Scherpenzeel 05-02-1758

5. Adriana Pul, ged. Scherpenzeel 12-07-1761, begr. Scherpenzeel 05-08-1794, ongehuwd

6. Jan Pul, ged. Scherpenzeel 08-04-1764

 

Vb

Jan Derck Pul, ged. Scherpenzeel 04-01-1756, begr. Scherpenzeel 15-03-1788, tr. Scherpenzeel 22-12-1782 Maria van Soest, ged. Scherpenzeel 24-02-1754, ov. Scherpenzeel 11-02-1847, dr. van Gijsbert Willemsz van Soest en Hanna/Johanna van Beckbergen. Maria van Soest, tr. (2) Scherpenzeel 03-06-1799 Jan Heinen (Maria is dan 45 jaar en Jan 24 jaar!) geb. Barneveld 1775, ov. Scherpenzeel 07-03-1845

                (Homoet: zie Scarpenzele  jg 6 nr. 2, blz. 48)

In 1783 leent Maria van Soest, wed. Jan Dirk Pull, geassisteerd door haar broer Willem van Soest f 1500,= van Grietje Herberts, wed. Jacob Hoomoet. Maria stelt tot borg: haar moeder Johanna van Bekbergen, wed. Gijsbert van Soest, geassisteerd door haar zoon Kornelis van Soest. Onderpand: Glashorst, bestaande uit twee lenen in Glashorst, waarmee Kornelis op 01-09-1763 voor twee derde deel is beleend en Willem op 18-09-1775 voor een derde deel is beleend. Geroyeerd 16-09-1794. (Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 171; 28-05-1783). (Beleningen Huis Scherpenzeel 146, fol. 144vo; 14-05-1792). Bevestiging van bovenstaande lening. (Beleningen Huis Scherpenzeel 146, fol. 146; 14-05-1792).

In 1787 wordt Jan Dirk Pull beboet wegens tappen op zondag (Recht. Arch. Scherpenzeel 7, nr. 111; 05-07-1787).

In 1787 legt Adriana Pul, 26 jaar een verklaring af, dat zij haar broer Jan Dirk Pul heeft gewaarschuwd niet op zondag te tappen. 18-07-1787; verklaring Jan Dirk Pul, 31 jaar. 18-07-1787; verklaring Hendrik van Wagensveld, onderschout, 66 jaar (Huis Scherpenzeel 112a; 17-07-1787).

Uit dit huw.:

1. Frank Pul, geb./ged. Scherpenzeel 24-09/17-10-1784, get. Grietje Pul hv. Hendrik  Druif

2. Frank Pul, geb./ged. Scherpenzeel 05/17-10-1784, volgt VIb

3. Johanna Pul, geb./ged. Scherpenzeel 04/15-04-1787

4. Jan Dirk Pul, geb./ged. Scherpenzeel 02/25-05-1788

 

VIb

Frank Pul, geb./ged. Scherpenzeel 05/17-10-1784, wever, ov. Scherpenzeel 28-06-1850, tr. Scherpenzeel 08-05-1808 Elsje Groenhout, ged. Veenendaal 02-03-1783, ov. Scherpenzeel 05-05-1860, dr. van Dirk Barendse Groenhout en Marrigje Willemse van Glebbik

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1810: Frank Pull.

Uit dit huw.:

1. Maria Pul, geb./ged. Scherpenzeel 26-09/02-10-1808, ov. Woudenberg 14-06-1893, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Maria Pul.

2. Jan Dirk Pul, geb. Scherpenzeel 30-091810 of 01-10-1810, ged. Scherpenzeel 07-10-1810 of 14-10-1810, volgt VII

3. ElisabethPull, geb./ged. Scherpenzeel 27-06/11-07-1813, ov. Scherpenzeel 27-03-1866, ongehuwd

            Kind:

1. Elizabeth Pull, geb./ged. Scherpenzeel 01-10/08-11-1835, ov. Scherpenzeel 04-09-1910, tr. Scherpenzeel 12-12-1872 Sander van Viegen, geb. Woudenberg 01-10-1838, metselaar, ov. Scherpenzeel 20-08-1905, zn. van Hendrik van Viegen en Jannetje van de Haar

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Elisabeth Pul.

 

VII

Jan Dirk Pul, geb. Scherpenzeel 30-09-1810 of 01-10-1810, ged. Scherpenzeel 07-10-1810 of 14-10-1810, ov. Woudenberg 29-05-1861, tr. Scherpenzeel 16-02-1838 Gerritje van Deudekom, geb./ged. Scherpenzeel 15/31-01-1813, ov. Woudenberg 21-06-1885, dr. van Cornelis Hendriksen van Deudekom en Maria Mater

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Jan Dirk Pul.

Uit dit huw.:

1. Elsje Pull, geb./ged. Scherpenzeel 07/25-03-1838, ov. Woudenberg 17-05-1880, tr. Woudenberg 06-06-1873 Willem van Ede, geb. Woudenberg 19-04-1846, ov. Woudenberg 05-02-1913, zn. van Wouter Ede en Anna Bloemheuvel. Willem tr. (2) Woudenberg 13-08-1880 Heiltje de Koning, geb./ged. Scherpenzeel 17-01/27-02-1853, dr. van Hendrikus de Koning en Willemijntje Mulder

            Vookinderen:

            1. Jan Dirk Pul, geb. Woudenberg 31-01-1866, ov. Woudenberg 20-03-1866

            2. doodgeboren kind, Woudenberg 23-07-1870

2. CorneliaPul, geb. Woudenberg 07-06-1839, ged. Scherpenzeel 30-06-1839, ov. Amersfoort 23-02-1922, tr. (1) Leusden 18-05-1861 Bart Kamerbeek, geb. Leusden 05-08-1829, ov. Amersfoort 19-02-1873, zn. van Jan Kamerbeek en Elisje ter Maaten, tr. (2) Amersfoort 21-09-1881 Hannes van Ginkel, wed. Petronella van Ee, geb. Ede 1832, ov. Amersfoort 01-05-1926, zn. van Arien van Ginkel en Cornelia Vink

3. FrankPul, geb. Woudenberg 30-05-1840, ged. Scherpenzeel 28-06-1840, ov. Woudenberg18-09-1841

4. Maria Pul, geb. Woudenberg 27-08-1841, ov. Woudenberg 14-03-1843

5. Francina Pul, geb. Woudenberg 02-03-1843, ov. Woudenberg 28-06-1855

6. Hermanus Pul, geb. Woudenberg 20-05-1844, ov. Woudenberg 27-10-1849

                In zijn ov. akte wordt hij per abuis Jan Pul genoemd.

7. Maria Pul, geb. Woudenberg 05-04-1846, tr. Woudenberg 25-01-1884 Gerrit van Kooten, geb. Woudenberg 06-03-1847, zn. van Gerrit van Kooten en Johanna Gaasbeek

8. Jan Pul, geb. Woudenberg 14-01-1849, ov. Woudenberg 02-03-1849

9. Hermanus Pul, geb. Woudenberg 13-02-1850, volgt VIII

10. Jannetje Pul, geb. Woudenberg 1852, ov. Woudenberg 05-12-1880, ongehuwd

11. Hendrika Pul, geb. Woudenberg 13-04-1855, ov. Woudenberg 13-10-1855

12. Hendrika Pul, geb. Woudenberg 13-09-1859, ov. Woudenberg 21-04-1863

 

VIII

Hermanus Pul, geb. Woudenberg 13-02-1850, ov. Woudenberg 09-12-1922, tr. 10-12-1885 Bastiana Amse, geb. Leusden 25-02-1860, ov. Utrecht 06-02-1943, dr. van Hendrik Amse en Bastiaantje Vis

Uit dit huw.:

1. Bastiana Hendrika Pul, geb. Leusden 06-02-1881, erkend bij huwelijk, ov. Amersfoort 06-02-1917, tr. Amersfoort 15-03-1899 Steven Hartogsveld, wed. Alijda de Wijs, geb. Amersfoort 26-06-1871, zn. van Dirk Hartogsveld en Gerritje Achterkamp

2. Gerritje Pul, geb. Woudenberg 06-03-1887, ged. Scherpenzeel 27-03-1887, ov. Woudenberg 09-04-1887, begr. begraafplaats Lambalgen

3. Gerritje Pul, geb. Woudenberg 11-10-1888, ged. Scherpenzeel 28-10-1888, tr. Barneveld 08-11-1907 Hendrik Koot, geb. Barneveld 1883, wisselwachter, zn. van Jan Koot en Aleida Bierbaum

4. Hendrik Jan Dirk Pul, geb. Woudenberg 28-09-1892, ged. Scherpenzeel 23-10-1892, tr. Tilburg 26-09-1917 Maria Johanna van Rijsewijk, geb. Tilburg, dr. van Christianus Franciscus van Rijsewijk en Petronella Huijbregts

5. Jannetje Pul, geb. Woudenberg 26-09-1895, ged. Scherpenzeel 27-10-1895, tr. Hilversum 19-05-1920 Jan Dorland, geb. Hilversum 1894, zn. van Gerrit Dorland en Metje van Drie

6. Hermanus Pul, geb. Woudenberg 05-07-1899, ged. Scherpenzeel 06-08-1899, volgt IX

7. Berta Pul, geb. Woudenberg 1903, ged. Scherpenzeel 28-06-1903, ov. Woudenberg 24-06-1923

 

IX

Hermanus Pul, geb. Woudenberg 05-07-1899, tr. Hendrika de Pater

Uit dit huw. oa.:

1. Jan Pul, geb. Woudenberg 27-01-1932, ov. Woudenberg 31-01-1932

2. Mija Pul, geb. Woudenberg 1938, ov. Utrecht 03-04-1938

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg

maart 2008