Ploeg

Rond 1750 komt Jan Petersen Ploeg vanuit Veenendaal naar Scherpenzeel. Zijn ouders dragen de achternaam Ploeg nog niet. Het is raadselachtig waar deze naam vandaan komt.

Twee zoons van Jan, met name Hendrik Jansz Ploeg en Evert Jansz Ploeg zijn de stamvaders van een talrijk nageslacht in Scherpenzeel, Woudenberg en omgeving.

De eerste generaties komen uit een publicatie in Veluwse Geslachten, gepubliceerd door:

R. Klaasen uit Veenendaal en E. Ploeg uit Ede

Dhr. E. Ploeg uit Ede stelde een uitgewerkte genealogie van de familie Ploeg ter beschikking aan Oud Scherpenzeel. Bovendien een indrukwekkende kwartierstaat Ploeg met ruim 400 pag. met heel veel informatie over families uit Scherpenzeel en omgeving. Beiden zijn in te zien in ons documentatiecentrum.

I

Cornelis Hendriks, tr. Gerritje Peters

Uit dit huw.:

1. Hendrik Cornelisz, ged. Veenendaal 14-01-1677

2. Peter Cornelisz, ged. Veenendaal 20-02-1681, volgt II

II

Peter Cornelissen, ged. Veenendaal 20-02-1681, tr. (ondertrouw Veenendaal 22-10-1712) Renswoude 30-10-1712 Gerbrechje Hendriks, ged. Veenendaal 12-04-1688, dr. van Hendrik Gijsbertsen en Breunisje Reijers, tr. (2) Ede 05-11-1730 Gerritje Jacobs van Ede

Uit het 1e huw.:

1. Gerritje Petersen, ged. Veenendaal 30-09-1713

2. Breunisje Petersen, ged. Veenendaal 13-09-1716

3. Cornelis Petersen, ged. Veenendaal 20-03-1718

4. Reijertje Petersen, ged. Veenendaal 14-04-1721

5. Hendrik Petersen Ploeg, ged. Veenendaal 30-01-1724, begr. Scherpenzeel 14-03-1789

                Begr. “arm, op last van de diaconie van Veenendaal”.

6. Jan Petersen Ploeg, ged. Veenendaal 12-03-1727, volgt III

Uit het 2e huw.:

7. Gerbregje Petersen, ged. Ede 17-02-1732

8. Jacob Petersen, ged. Ede 15-01-1733

9. Geurt Petersen, ged. Ede 24-04-1735

10. Gerbregje Petersen, ged. Ede 09-03-1738

11. Jacob Petersen, ged. Ede 08-12-1743

III

Jan Petersen Ploeg, geb. onder Rhenen, ged. Veenendaal 12-03-1727, begr. Scherpenzeel 24-12-1803, tr. (1) Woudenberg 29-11-1750 Claasje Everts van Oudenhorst, ged. Scherpenzeel 25-12-1728, aan de Groep, ov. Woudenberg 17-04-1783, dr. van Evert Hendriksen en Hendrikje Reijers, tr. (2) Ede (otr. Woudenberg) 11-10-1787 Teunisje Jacobsen, won. Doesburgerveen onder Ede, ged. Scherpenzeel 11-01-1739, dr. van Jacob Hendriksen en Aaltje Aartsen

In 1783 vindt er boedelscheiding plaats na ov. van Klaasje Evertsen op 17-04-1783 te Woudenberg, hv Jan Petersen. Bezit: huis op de Holevoet onder Woudenberg. Erfgenamen: de kinderen Hendrik, Evert en Peter Jansen (Not. Amersfoort, G. Vogelesang AT 048a005, nr. 32; 26-09-1783).

In 1788 verklaart Teunisje Jacobsen hv Jan Petersen Ploeg, won. Holevoet dat haar man een weinig ziekelijk is en dat zij bij deze f 900,= vermaken aan hun zoon Evert Jansen Ploeg (Recht. Arch. Woudenberg; 19-02-1788).

In 1806 verkopen Teunisje Jacobsen wed. Jan Ploeg, mede namens haar zoons Hendrik en Evert Ploeg en Simon Budding namens haar mi.j. zoon Jan Petersen Ploeg voor 500 gl. aan Peter Elbertsen Coudijs hun huis aan de Holevoet, erfpachtgrond van wijlen Wulfert van Kolfschoten. Voorwaarde: Teunsije mag er haar hele leven blijven wonen voor 26 gl. per jaar (Recht. Arch. Woudenberg; 26-09-1806).

Uit het 1e huw.:

1. Hendrik Jansz Ploeg, ged. Woudenberg 13-06-1751, volgt IVa

                Zijn vader heet bij zijn doop: Jan Petersz van Manen.

2. Evert Jansz Ploeg, ged. Scherpenzeel 15-07-1758, volgt IVb

3. Peter Jansz Ploeg, ged. Scherpenzeel 15-03-1761, begr. Scherpenzeel 23-05-1789, tr. Woudenberg 16-09-1787 Cornelia Bartsen van Droffelaar, ged. Renswoude 22-05-1757, dr. van Bart Jansz en Japikje Jansen Overvest. Cornelia, tr. (2) Woudenberg 21-11-1790 Simon Budding, geb. Veenendaal 14-12-1755, ov. Woudenberg 19-05-1836, wolkammer, zn. van Antonie Simonsz Budding en Geertrui Evertsen Bos

            Voorkind van Cornelia:

            1. Cornelis (Ploeg?), ged. Renswoude 25-03-1781

Uit dit huw.:

2. Jan Ploeg, geb./ged. Woudenberg 25-10/04-11-1787, get. Teuntje Gerrits van Breeschoten (tante), ov. Amerongen 25-09-1823, tr. Amerongen 25-04-1816 Aaltje Drost, geb. Amerongen 26-02-1792, dr. van Hendrik Drost en Evertje van Dijk

IVa

Hendrik Jansz Ploeg, ged. Woudenberg 13-06-1751, begr. Scherpenzeel 21-07-1808, tr. Renswoude (otr. Woudenberg) 29-06-1781 Teuntje Gerrits van Breeschoten, ged. Scherpenzeel 17-12-1758, begr. Scherpenzeel 28-06-1794. Hendrik, won. Doorn, otr. (2) Renswoude 05-09-1794 Breunisje Cornelissen (Kuus) van Engelenburg, ged. Gelders Veenendaal 22-03-1772, ov. Renswoude 23-12-1837, dr. van Cornelis van Engelenburg en Klaasje Dirkse

In 1787 kopen Jan Hoomoed x Geertje Herberts voor f 2000,= van Kornelis, Aart, Jan en Teuntje Gerrits, kinderen van Gerrit Aarts x Gijs­bertje Kornelisse de helft van Breeschoten, huis, hof, hofstede en landerijen. Leenroerig aan de rekenkamer van Gelderland met een tins van 7 st. Gebruikt door Teuntje Gerrits x Hendrik Jansz Ploeg. De weder­helft behoort de erfgenamen van Gerrit Gerritsz van Davelaar (Recht. Arch. Scherpenzeel 8; 22-08-1787).

Uit het 1e huw.:

1. Jan Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 24-01/10-02-1782, op Breeschoten, ov. Woudenberg 17-10-1831, tr. Woudenberg 09-03-1816 Maatje Beukhof, ged. Woudenberg 18-10-1795, dr. van Aalbert Beukhof en Maatje van Nieuwenhuizen (zij trouwt later met een halfbroer van Jan)

            Uit dit huw.:

1. Teuntje Ploeg, geb. Woudenberg 17-09-1816, ov. Amerongen 18-09-1882, tr. Amerongen 20-03-1840 Johannes Beekhof, geb. Amerongen 12-06-1813, ov. Amerongen 31-01-1885, zn. van Koenraad Beekhof en Dirkje van Remmerden

2. Maatje Ploeg, geb. Woudenberg 07-07-1824, ov. Woudenberg 28-10-1903, tr. Woudenberg 23-01-1858 Rijk Rijksen, geb. Woudenberg 06-11-1831, ov. Woudenberg 13-10-1904, zn. van Gerrit Rijksen en Gijsbertje Langelaar

3. Klaasje Ploeg, geb. Woudenberg 28-05-1826, ov. Maarn 05-05-1895, tr. Woudenberg 25-11-1848 Frans van Voskuilen, geb. Woudenberg 14-12-1820, ov. Scherpenzeel 05-08-1904, zn. van Erris Franssen van Voskuilen en Geertje van Meerveld

4. Aalbert Ploeg, geb. Woudenberg 27-02-1828, ov. Woudenberg 18-12-1882, tr. (1) Woudenberg 27-12-1862 Evertje Donkersteeg, geb. Leusden 13-03-1833, ov. Leusden 21-12-1875, dr. van Erris Donkersteeg en Hanna Kolfschoten, tr. (2) Woudenberg 01-11-1877 Grietje van de Meent, geb. Leersum 01-01-1846, ov. Woudenberg 12-08-1886, dr. van Hendrik van de Meent en Jannigje van Ginkel

In 1882 leent Aalbert Ploeg, landb. te Woudenberg f 400,= van Cornelis van Wieringen, notaris te Woudenberg. Onderpand: een nieuw gebouwd boerenhuis, berg en aanbehoren, erf en land in Rumelaar onder W., sectie D 801,803,805a(ged) groot 4.17.40 ha. (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 21; 10-05-1882).

            Uit het 1e huw.:

1. Jan  Ploeg, geb. Woudenberg 06-07-1863, ov. Ede 04-08-1903, ongehuwd

2. Erris Ploeg, geb. Woudenberg 20-08-1865, landbouwer, tr. Ede 13-02-1904 Elbartje Jansen, geb. Ede 1872, dr. van Willem Jansen en Gerritje van den Brink

3. Maatje Ploeg, geb. Maarn 1869, tr. Woudenberg 21-10-1891 Roelof van de Haar, geb. Ede 1860, zn. van Peter van de Haar en Hendrikje Methorst

4. Johannes Ploeg, geb. Woudenberg 18-12-1870, ov. Woudenberg 12-03-1871

5. Johannes Ploeg, geb. Woudenberg 05-06-1873, tr. Leersum 08-11-1917 Antonia den Hartog, geb. Leersum 19-10-1877, dr. van Frederik den Hartog en Janna Bos

            Uit het 2e huw.:

6. Aalbert Ploeg, geb. Woudenberg 27-04-1878, ov. Amersfoort 22-05-1940, tr. Elisabeth van Beem

            7. Jannetje Ploeg, geb. Woudenberg 13-01-1880

8. Teunisje Ploeg, geb. Woudenberg 29-06-1882, tr. Haarlemmermeer 03-07-1912 Adriaan Griekspoor, geb. Haarlemmermeer 1883, zn. van Jakobus Griekspoor en Hanna Smits

5. Teunisje Ploeg, geb. Woudenberg 24-06-1830, ov. Woudenberg 12-04-1906, tr. (1) Woudenberg 07-06-1851 Jacob Rijksen, geb. Woudenberg 02-12-1821, ov. Woudenberg 16-03-1875, zn. van Gerrit Rijksen en Gijsbertje Langelaar, tr. (2) Woudenberg 05-04-1877 Evert Hooijer, geb. Ede 1833, ov. Woudenberg 06-07-1896, zn. van Hijmen Hooijer en Geertje van Ravenhorst

                               Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Teunisje Ploeg.

Lidm. Scherpenzeel: Jakob Rijkse en Teunisje Ploeg, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 11-03-1867.

2. Gerrit Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 14-03/11-04-1784, op Breeschoten, ov. Woudenberg 27-01-1832, tr. Woudenberg 21-10-1815 Hendrijntje Donkervoort, ged. Woudenberg 20-01-1792, ov. Woudenberg 21-12-1841, dr. van Bart Donkervoort en Elsje Dekker

            Uit dit huw.:

1. Teuntje Ploeg, geb. Woudenberg 1816 (aldaar niet gevonden), ov. Woudenberg 20-04-1852, tr. Woudenberg 02-09-1837 Jan van Ede, geb. Woudenberg 21-08-1812, ov. Woudenberg 15-08-1872, zn. van Willem van Ede en Jannigje Hak

2. Bart Ploeg, geb. Woudenberg 04-07-1820, ov. Woudenberg 29-01-1858, tr. Woudenberg 29-04-1843 Jannetje van Ekeris, geb. Woudenberg 25-11-1817, ov. Woudenberg 20-12-1896, dr. van Gerritje van Ekeris

            Uit dit huw.:

1. Hendrikje Ploeg, geb. Woudenberg 28-08-1843, ov. Utrecht 27-01-1914 (ingeschr. te Woudenberg), tr. Woudenberg 24-08-1867 Gijsbert Bruggink, geb. Woudenberg 01-03-1840, ov. Woudenberg 15-01-1930, zn. van Jan Bruggink en Willemijntje Meerbeek

2. Gerrit Ploeg, geb. Woudenberg 23-02-1849, ov. Woudenberg 02-01-1905, ongehuwd

3. Gerritje Ploeg, geb. Woudenberg 14-07-1852, ov. Woudenberg 08-04-1905, tr. Woudenberg 11-02-1888 Willem Bruggink, geb. Woudenberg 27-01-1851, ov. Woudenberg 24-05-1909, zn. van Jan Bruggink en Willemijntje Meerbeek

4. Hendrik Ploeg, geb. Woudenberg 08-03-1856, ov. Woudenberg 09-02-1864

3. Hendrik Ploeg, geb. Woudenberg 27-12-1822, ov. Woudenberg 21-03-1849, ongehuwd

            4. Hendrikje Ploeg, geb. Woudenberg 22-12-1826, ov. Woudenberg 05-01-1827

            5. Hendrikje Ploeg, geb. Woudenberg 19-05-1828

3. Klaasje Hendrikse Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 15-10/05-11-1786  op Breeschoten, tr. Woudenberg 11-10-1811 Gerrit Berkhof, ged. Woudenberg 29-10-1786, ov. Amerongen 31-01-1843, zn. van Jan Hendriksz Berkhof en Reintje Willems Hardeman. Gerrit tr. (2) Leersum 29-01-1821 Cornelia van Brummen, geb. Leersum 1796, dr. van Aalbert Evertsz van Brummen en Maria Gerritsen

4. Gijsbert Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 22-03/12-04-1789 (op Breschoten), ov. Doorn 18-12-1844, tr. Doorn 19-08-1831 Bartje Straks, ged. Driebergen 18-08-1793, dr. van Hendrik Straks en Aartje van Geeresteijn

5. Pietertje Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 12-11/04-12-1791, op Breeschoten, ov. Renswoude 01-12-1874, tr. Scherpenzeel 23-03-1821 (Grote Kerk van Scherpenzeel 25-03-1821) Dirk van Garderen, ged. Doorn 18-07-1790, ov. Renswoude 27-02-1846, zn. van Teunis Dirksen van Garderen en Aartje Teunissen Brouwers

Uit het 2e huw.:

6. (voorkind) Cornelisje Ploeg, ged. Renswoude 03-06-1792, ov. Scherpenzeel 18-04-1829, tr. Lammert van de Kuil, ged. Renswoude 04-10-1793, zn. van Wouter Lammertsen van de Kuil en Klaasje Barendsen Zonnenberg. Lammert, tr. (2) Scherpenzeel 03-08-1832 Lammertje Slok, wed. Barend Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 04-08/07-09-1794, ov. Scherpenzeel 16-01-1838, dr. van Hendrik Slok en Hendrika Oldhof

7. Teuntje Ploeg, ged. Doorn 20-05-1796, ov. Renswoude 31-12-1878, tr. Renswoude 14-10-1837 Klaas/Nicolaas van Gerenstein, ged. Renswoude 12-08-1792, ov. Renswoude 06-09-1852, zn. van Arien van Gerestijn en Lijsje de Bont

8. Klaasje Ploeg, geb./ged. Doorn 16-12-1798/20-01-1799, ov. Renswoude 20-01-1860, tr. Renswoude 27-02-1826 Lucas van de Haar, ged. Renswoude 30-12-1787, ov. Renswoude 23-11-1855, zn. van Geurt Brandse van de Haar en Maria Remmen

9. Teunis Ploeg, geb./ged. Woudenberg 24-12-1802/3-02-1803, ov. Woudenberg 05-06-1852, tr. Woudenberg 31-05-1833 Maatje Beukhof, ged. Woudenberg 18-10-1795, wed. Jan Ploeg (zijn halfbroer), ov. Maarn 07-05-1866, dr. van Aalbert Beukhof en Maatje van

    Nieuwenhuizen (zie kind nr. 1)

In 1842 lenen Maatje Beukhof x Teunis Ploeg, landbouwer onder Woudenberg f 2300,= van Teuntje van de Haar, wed. Evert van Maanen, tabaksplantster te Woudenberg. Onderpand: de bouwmanshofstede de Doode Stok, bestaande uit een huismanswoning, 2 korenbergen, schuur, erf, tuin, weg en land onder Woudenberg (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 11; 01-03-1842).

            Uit dit huw.:

1. Breunisje Ploeg, geb. Woudenberg 21-12-1833, ov. Woudenberg 11-12-1851

2. Hendrikje Ploeg, geb. Woudenberg 25-08-1835, ov. Rhenen 03-04-1922, tr. Woudenberg 08-03-1862 Willem van Voskuilen, geb. Woudenberg 17-11-1827, ov. Rhenen 21-03-1911, zn. van Erris Franssen van Voskuilen en Geertje van Meerveld

3. Tijmen Ploeg, geb. Woudenberg 15-08-1838, ov. Woudenberg 18-05-1842

4. Tijmen Ploeg, geb. Woudenberg 09-08-1842, ov. Renswoude 24-05-1908, landbouwer, tr. Hoevelaken 07-11-1868 Teuntje van Loenen, geb. Hoevelaken 1846, ov. Amerongen 16-11-1937, dr. van Geurt van Loenen en Maria van Dijk

In 1868 leent Tijmen Ploeg, landb. te Maarsbergen, gemeente Maarn f 1500,= van Jan van de Haar, landb. te Maarsbergen, gemeente Maarn. Onderpand: een daggeldersplaatsje, bestaande uit een huis, erf, tuin, boomgaard en land in de Groep onder Renswoude sectie B 333-346 (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 14; 01-04-1868).

            Uit dit huw.:

1. Maatje Ploeg, geb. Renswoude 27-02-1870, tr. Renswoude 14-02-1896 Cornelis van Oostenbrugge, geb. Amerongen 1870, zn. van Cornelis van Oostenbrugge en Gijsbertha van Soest

2. Geurt Ploeg, geb. Renswoude 17-09-1871, landbouwer, tr. Ede 16-03-1899 Aartje Verschuur, geb. Ede 1871, dr. van Cornelis Verschuur en Teuntje Bos

            Uit dit huw.:

            1. Teuntje Ploeg, geb. Renswoude 09-09-1899

3. Teunis Ploeg, geb. Renswoude 25-08-1873, ov. Renswoude 27-03-1884

4. Marinus Ploeg, geb. Renswoude 16-12-1875, ov. Amerongen 08-05-1944, tr. Amerongen 28-05-1903 Evertje van Ede, geb. Leusden 31-03-1879, dr. van Martinus Hendrikus van Ede en Aaltje van Veldhuizen

5. Breunis Ploeg, geb. Renswoude 13-11-1877, tr. Renswoude 25-10-1901 Gijsberta Hoogeweg, geb. Renswoude 1884, dr. van Jan Hoogeweg en Gerritje van Voorst

6. Tijmen Ploeg, geb. Renswoude 17-02-1880, ov. Renswoude 13-03-1913, ongehuwd

7. Reijer Ploeg, geb. Renswoude 1884, tr. Renswoude 12-02-1920 Jannigje van de Vliert, geb. Scherpenzeel 08-11-1895, dr. van Jan van de Vliert en Klasina van Voskuilen

8. Reijer Ploeg, geb. Renswoude 31-05-1883

9. Teunis Ploeg, geb. Renswoude 26-03-1886, tr. Woudenberg 25-11-1910 Engelina ter Maten, geb. Woudenberg 22-05-1886, dr. van Jan ter Maten en Aaltje Methorst

10. Tienis Ploeg, geb. Renswoude 24-11-1888

10. Breunisje Ploeg, geb./ged. Woudenberg 18-08/14-09-1806, ov. Renswoude 13-02-1858, ongehuwd

IVb

Evert Jansz Ploeg, landbouwer onder Woudenberg, ged. Scherpenzeel 15-07-1758, ov. Woudenberg 27-09-1844, landbouwer, tr. Scherpenzeel 21-06-1795 Annetje Jans Bosch, geb./ged. Scherpenzeel 28/30-01-1774, ov. Scherpenzeel 30-05-1856, dr. van Jan Willemsz Bosch en Teuntje Lamberts Lagerweij

                Lidm. Scherpenzeel 26-07-1816: Evert Ploeg.

                Lidm. Scherpenzeel 04-04-1828: Antje Bos, hv Evert Ploeg.

In 1837 verkoopt Evert Jansen Ploeg x Antje Bos aan de Holevoet onder Woudenberg voor f 1600,= een huis nr. 195, schuurberg en hof aan de Holevoet aan Jacob Ploeg, klompenmaker te Scherpenzeel en Jan Ploeg, tolgaarder onder Woudenberg. Door Evert publiek gekocht van de wed. en kinderen van Cornelis van Zanten, op 07-03-1792, voor het gerecht te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 10; 25-03-1837).

Uit dit huw.:

1. Teuntje Ploeg, geb./ged. Woudenberg 24-03/03-04-1796, get. Teuntje Bos, ov. Scherpenzeel 24-05-1874, tr. Woudenberg 09-08-1815 Gerrit Tins, geb. Amersfoort 1792, ov. Scherpenzeel 08-12-1838, wever, zn. van Evert Tins en Jannetje Hemsbergen

In 1855 leent Teuntje Ploeg, wed. Gerrit Tins, gladweverij doende; Evert en Gerrit Tins, beiden gladwevers; Jannigje Tins, me.j., onge­huwd, naaister, allen te Scherpenzeel f 700,= van Jacob van Laar, landb. x Jannetje Lokhorst te Doorn. Onderpand: 7/8 deel van een huis nr. 46, erf en tuin aan de Woudenbergsche Straatweg bij en onder Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 22;

30-07-1855).

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Teuntje Ploeg, wed. Tins.

2. Jan Ploeg, geb. Woudenberg 03-01-1798, ged. Woudenberg en Scherpenzeel 14-01-1798, aan de Stichtse Holevoet onder Woudenberg, get. Teunisje Jacobs van de Kaa, ov. Scherpenzeel 08-01-1875, metselaar, 1844 tolgaarder te Dubbeldam bij Dordrecht, 1867 rentenier te Haarlem, tr. (1) Woudenberg 01-09-1827 en in de Grote kerk van Scherpenzeel 02-09-1827 Anna ter Burg, geb./ged. Woudenberg 30-04/21-05-1797, ov. Woudenberg 04-02-1829, dr. van Aalbert ter Burg en Alida Cornelia van Zanten, tr. (2) Scherpenzeel 21-05-1830 en in de Grote Kerk van Scherpenzeel op 23-05-1830 Grietje van Wolfswinkel, geb./ged. Scherpenzeel 14/20-07-1794, dr. van Wilhelmus van Wolfswinkel en Evertje Pothoven, tr. (3) Scherpenzeel 07-09-1867 Adriana de Vos, geb. Rotterdam 1813, ov. Scherpenzeel 20-08-1901, begr. Glashorst, graf nr. 211, dr. van Martinus de Vos en Cornelia van Bueren

                Lidm. Scherpenzeel 04-04-1828: Jan Ploeg.

In 1883 laat Adriana de Vos, wed. Jan Ploeg, z.b. te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgenaam: neef Michiel Valk Lucaszoon, leraar aan de Hogere Burgerschool te Soerabaja in Oost Indie (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 1; 03-01-1883).

            Uit het 1e huw.:

            1. doodgeb. Woudenberg 27-11-1828

            Uit het 2e huw.:

            2. Anna Ploeg, geb. Woudenberg 08-04-1831, ov. Woudenberg 22-04-1831

            3. Evert Ploeg, geb. Woudenberg 25-07-1832

                               1867 broodbakker te Haarlem.

            4. Everardina Ploeg, geb. Woudenberg 11-07-1834, tr. Jan Veldhuizen

                               1867 broodbakker te Haarlem.

3. Jacob Ploeg, geb./ged. Woudenberg 17-02/08-03-1801, volgt V

4. Klaas Ploeg, geb./ged. Woudenberg05/24-07-1803, ov. Scherpenzeel 08-10-1859, klompenmaker, tr. Scherpenzeel 30-10-1840 Rijkje van Kolfschoten, geb./ged. Scherpenzeel 12/27-05-1804, ov. Scherpenzeel 27-02-1888, dr. van Tijmen van Kolfschoten/Donkelaar en Dirkje Smit

                Lidm. Scherpenzeel 24-03-1844: Klaas Ploeg.

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Rijkje Kolfschoten, wed. Ploeg.

            Uit dit huw.:

            1. Evert Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 05/29-08-1841, ov. Scherpenzeel 16-02-1842

2. Everdina Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 08/29-09-1844, ov. Scherpenzeel 01-11-1849

5. Hendrik Ploeg, geb. Woudenberg 20-05-1807, ged. Woudenberg en Scherpenzeel 31-05-1807, get. Hendrijntje Breeschoten, ov. Scherpenzeel 20-01-1873, metselaar, tr. (1) Scherpenzeel 24-02-1843 Neeltje Glashorst, geb. Scherpenzeel 1813, ov. Scherpenzeel 23-08-1854, dr. van Rijk Glashorst en Gijsbertje van Breeschoten, tr. (2) Scherpenzeel 14-04-1856 Teunisje van Kempen, geb. Woudenberg 16-11-1827, ov. Scherpenzeel 29-09-1907, dr. van Maas van Kempen en Aaltje Veldhuijsen

                Lidm. Scherpenzeel 02-04-1837: Hendrik Ploeg.

In 1864 verkoopt Hendrik Ploeg, wed. Neeltje Glashorst, metselaar te Scherpenzeel, voor zichzelf en uit kracht van de na de moeder ov. kinderen Antje en Evertje Ploeg en als vader van de mi.j. dochter Rijkje Ploeg aan Gijsje Schut, wed. Arie Schimmel, landb. onder Barneveld een huis wijk A nr. 119, erf en tuin te Scherpenzeel, sectie D 518,519 (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 37; 30-07-1864).

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Hendrik Ploeg en Teunisje van Kempen.

In 1869 geeft Hendrik Ploeg, wed. Neeltje Glashorst, metselaar te Scherpenzeel toestemming voor het huwelijk van zijn me.j. dochter Rijkje Ploeg, dienstbaar te Utrecht met Hendrik Cornelis Schaap, kastelein te Utrecht (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 17; 02-07-1869, geen acte).

In 1872 laat Hendrik Ploeg, metselaar en landb. te Scherpenzeel zijn testament maken. Zijn vrouw Teunisje van Kempen krijgt zijn erfdeel van hun huis, erf en bouwland aan de straatweg te S., sectie D 847,848 enzijn aandeel in de boedel. Bij hun huwelijk heeft Teunisje f 1200,= ingebracht aan roerend goed. (Not. Scherpenzeel 4141, nr. 96; 09-11-1872).

            Uit het 1e huw.:

1. Rijkje Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 03/25-08-1844, ov. Utrecht 22-02-1905, tr. Utrecht 11-08-1869 Hendrik Coenraad Schaap, geb. Warmond 1847, zn. van Pieter Schaap en Frederica Louisa Otto

2. Antje Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 09-09/03-10-1847, ov. Scherpenzeel 08-08-1856

3. Gijsje Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 19-03/29-04-1849, ov. Scherpenzeel 23-09-1849

4. Gijsberta Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 06/30-06-1850, ov. Scherpenzeel 15-03-1854

5. Evertje Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 14-12-1851/01-02-1852, ov. Scherpenzeel 28-02-1852

6. Evertje Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 16-04/29-05-1853, ov. Scherpenzeel 10-04-1855

            Uit het 2e huw.:

7. Evert Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 25-02/22-03-1857, ov. Soest 25-02-1927, tr. Soest 03-03-1894 Hendrica Muis, geb. Soest 31-05-1862, ov. Soest 10-04-1909, dr. van Harmen Muis en Hendrica van de Wepel

            Uit dit huw.:

            1. Hendrik Ploeg, geb. Soest 06-01-1895, ov. Soest 29-08-1898

            2. Aalbertus Ploeg, geb. Soest 16-04-1896, ov. Soest 18-07-1896

            3. Aalbertus Ploeg, geb. Soest 30-06-1897, ov. Soest 07-08-1897

            4. Teunisje Ploeg, geb. Soest 12-07-1898

            5. Hendrica Ploeg, geb. Soest 26-10-1899, ov. Soest 18-08-1900

            6. Hendrica Ploeg, geb. Soest 31-07-1901

7. Hendrik Ploeg, geb. Soest 1904, ov. Soest 07-07-1904

8. Hermanus Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 21-03/03-04-1859, ov. Ede 11-06-1938, landbouwer, tr. Woudenberg 14-08-1889 Hendrika van Ravenhorst, geb. Woudenberg 26-10-1868, dr. van Rijk van Ravenhorst en Teunisje Maria Ravenhorst

            Uit dit huw.:

            1. Hendrik Ploeg, geb. Woudenberg 07-02-1890, ov. Woudenberg 12-02-1890

            2. Maria Ploeg, geb. Woudenberg 11-02-1891

            3. Teunisje Ploeg, geb. Ede (Lunteren) 1896, ov. Ede 23-09-1896

            4. Lambertus Ploeg, geb. Ede (Lunteren) 1900, ov. Ede 16-12-1900

            5. Antje Ploeg, geb. Ede (Lunteren) 1903, ov. Ede 15-09-1903

            6. Antje Ploeg, geb. Ede (Lunteren) 1905, ov. Ede 28-03-1907

9. Antje Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 22-07/25-08-1861, ov. Utrecht (ingeschr. Doorn) 27-05-1909, tr. Doorn 29-10-1903 Willem de Kruif, geb. Doorn 21-05-1861, zn. van Teunis de Kruif en Neeltje Legemaat

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1882: Antje Ploeg; met attestatie vertrokken naar Renswoude 04-10-1893.

10. Albertus Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 05-05/05-06-1864, tr. (1) Maarn 22-10-1896, gescheiden Maarn 23-02-1900 van Willemijntje Blaauwendraad, geb. Woudenberg 30-11-1874, dr. van Roelof Blaauwendraad en Maatje Pater, tr. (2) Doorn 29-10-1903 Teuntje de Kruif, geb. Doorn 26-01-1878, dr. van Teunis de Kruif en Neeltje Legemaat

11. Hendrik Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 25-01/25-02-1867, landbouwer, tr. Scherpenzeel 01-07-1905 Cornelia van de Pol, geb. Putten 1874, ov. Utrecht 27-11-1939 (ingeschr. te Scherpenzeel), dr. van Cornelis van de Pol en Hendrikje Bouw

Lidm. Scherpenzeel 31-01-1898: Hendrik Ploeg.

            Uit dit huw.:

            1. Teunisje Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 29-03/29-04-1906

2. Hendrikje Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 07-04/26-05-1907

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Hendrikje Ploeg, met attestatie vertrokken naar Lexmond 11-08-1947.

3. Hendrika Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 21-07-1908/03-01-1909, ov. Scherpenzeel 31-01-2005, begr. Lambalgen 04-02-2005, tr. Scherpenzeel 06-06-1946 Pieter Leendert Evertse, geb. Duivendijk 1913, ov. Scherpenzeel 06-02-2005, begr. Lambalgen 10-02-2005, landbouwer, zn. van Cornelis Evertse en Neeltje Laban

Lidm. Scherpenzeel 13-04-1930: Hendrika Ploeg, met attestatie vertrokken naar ?.

4. meisje Ploeg, doodgeb. Scherpenzeel 29-09-1909

5. Cornelia Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 25-02/31-03-1912, ov. Scherpenzeel 19-05-1913

6. Hendrik Cornelis Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 09-07/30-08-1914, ov. Utrecht 26-07-1933 (ingeschr. te Scherpenzeel), begr. Glashorst, graf nr. 421

12. Nicolaas Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 17-03-1870, ov. Scherpenzeel 27-03-1870

6. Annetje Ploeg, geb. Woudenberg 24-08-1811, ged. Woudenberg en Scherpenzeel 15-09-1811 aan den Holevoet onder Woudenberg, tr. Woudenberg 24-12-1836 Jan van Bouwhorst, ged. Amerongen 27-02-1803, ov. Woudenberg 09-05-1850, zn. van Hendrik Jansen van Bouwhorst en Gerarda van Barneveld

Testamenten van Jan van Bouhorst, landb. op het Hek onder Leersum x Antje Ploeg, z.b. Testament op de langstlevende (Not. Scherpenzeel 2149, nr. 39 en 40; 30-12-1845).

7. Jannigje Ploeg, geb. Woudenberg 03-09-1818, ov. Scherpenzeel 13-01-1885, tr. Woudenberg 11-07-1840 Melis Boom, geb. Harskamp 1818, ov. Bunnik 27-09-1899, klompenmaker, zn. van Reindert Boom en Jenneke van Beek

In 1884 laat Jannigje Ploeg x Melis Boom te Scherpenzeel haar testament maken. Erfgenaam: haar man (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 51; 29-12-1884).

 

V

Jacob Ploeg, klompenmaker/zaakwaarnemer, geb./ged. Woudenberg 17-02/08-03-1801, ov. Woudenberg 02-05-1873, begr. Glashorst te Scherpenzeel, graf nr. 134, tr. Scherpenzeel 10-10-1828 Willemijntje van Wolfswinkel, geb./ged. Scherpenzeel 20/28-07-1799, ov. Scherpenzeel 07-03-1873, dr. van Wilhelmus van Wolfswinkel en Evertje Pothoven

                Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Jacob Ploeg.

In 1837 verkoopt Evert Jansen Ploeg x Antje Bos aan de Holevoet onder Woudenberg voor f 1600,= een huis nr. 195, schuurberg en hof aan de Holevoet aan Jacob Ploeg, klompenmaker te Scherpenzeel en Jan Ploeg, tolgaarder onder Woudenberg. Door Evert publiek gekocht van de wed. en kinderen van Cornelis van Zanten, op 07-03-1792, voor het gerecht te Woudenberg (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 10; 25-03-1837).

                Lidm. reg. Scherpenzeel 1866-1868: Jacob Ploeg en Willemijntje van Wolfswinkel.

Uit dit huw.:

1. Wilhelmus Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 16-08/20-09-1829, volgt VI

2. Antje Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 31-08/11-09-1831, ov. Woudenberg 29-12-1902, tr. Scherpenzeel 06-11-1857 Evert Schimmel, geb. Voorthuizen 11-05-1827, ov. Woudenberg 03-09-1889, begr. Glashorst, graf nr. 65, logement/stalhouder, landbouwer, zn. van Aalbert Schimmel en Aartje Haverkamp

                Lidm. Scherpenzeel 28-03-1852: Antje Ploeg.

3. Evert Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 02/26-01-1834, klompenmaker, arbeider, ov. Scherpenzeel 01-06-1914, begr. Glashorst, graf nr. 117, tr. (1) Scherpenzeel 22-05-1857 Jacoba Gaasbeek, geb. Woudenberg 31-05-1831, ov. Woudenberg 26-11-1876, dr. van Albertus Gaasbeek en Geertrui van Koten, tr. (2) Woudenberg 21-03-1877 Marijtje Veenendaal, wed. Matthijs Gaasbeek, geb. Ede 1833, ov. Scherpenzeel 01-11-1918, begr. Glashorst, graf nr. 117, dr. van Teunis Veenendaal en Annetje van de Goor

                Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Evert Ploeg.

            Uit het 1e huw.:

1. Geertrui Ploeg, geb. Woudenberg 29-01-1858, ged. Scherpenzeel 07-03-1858, tr. Utrecht 07-05-1890 Bernardus Johannes Vastenburg, geb. Amersfoort 21-04-1860, zn. van Willem Vastenburg en Mechtlina Willemina Ansink

2. jongen, doodgeb. Scherpenzeel 28-11-1859

3. Evertje Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 20-01/24-02-1861

In 1885 ontslaat Evertje of Everdina Ploeg, me.j., ongehuwd, dienstbode te Amsterdam haar vader Evert Ploeg, klompenmaker onder Woudenberg als voogd, nadat hij rekening en verantwoording heeft gedaan (Not. Scherpenzeel 4147, nr. 16; 11-04-1885).

4. Teunisje Ploeg, geb. Woudenberg 02-08-1863, ged. Scherpenzeel 29-08-1863, ov. Losser 13-11-1934, tr. Zwolle 18-04-1889 Gerrit Tijdeman, geb. Zwolle 1866, zn. van Albertus Tijdeman en Geertruida Juffer

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1881: Teunisje Ploeg, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 25-04-1881.

5. doodgeb. Woudenberg 29-01-1866

6. Jakob Ploeg, geb. Woudenberg 22-06-1867, ged. Scherpenzeel 28-07-1867, ov. Norg 18-04-1929, ongehuwd

7. doodgeb. Woudenberg 06-06-1871

VI

Wilhelmus Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 16-08/20-09-1829, ov. Scherpenzeel 03-08-1897, houtzager, tr. Scherpenzeel 23-11-1854 Jannigje van Ginkel, geb. Scherpenzeel 30-03-1833, ov. Scherpenzeel 24-02-1879, dr. van Helmert van Ginkel en Gerritje Roelofsen,

                Lidm. Scherpenzeel 28-03-1852: Wilhelmus Ploeg, met attestatie vertrokken naar Woudenberg.

Lidm. Scherpenzeel 05-08-1867: Wilhelmus Ploeg en Jannigje van Ginkel, met attestatie van Woudenberg.

Uit dit huw.:

1. Wilhelmina Georgina Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 16-01/04-05-1856, ov. Utrecht 25-02-1926, tr. Scherpenzeel 29-05-1880 Cornelis Homoet, geb./ged. Scherpenzeel 04/30-11-1856, ov. Driebergen 16-09-1918, broodbakker, zn. van Dirk Homoet en Aaltje van Wolfswinkel

Lidm. Scherpenzeel 17-04-1878: Wilhelmina Georgina Ploeg, met attestatie vertrokken naar Amsterdam 26-04-1881.

2. Helmert Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 07/30-08-1857, ov. Scherpenzeel 12-08-1920, begr. Glashorst graf nr. 362, broodbakker, tr. Scherpenzeel 06-08-1881 Jansje Homoet, geb./ged. Scherpenzeel 19-08/24-09-1848, ov. Scherpenzeel 07-11-1920, begr. Glashorst, graf nr. 362, dr. van Dirk Homoet en Aaltje van Wolfswinkel

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1881: Helmert Ploeg.

            Uit dit huw.:

1. Jannigje Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 09-06/06-08-1882, tr. Scherpenzeel 11-01-1905 Eliza Marius Blanken, geb./ged. Scherpenzeel 12-01/07-03-1880, logementhouder, zn. van Cornelis Blanken en Antonia de Heus

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1903: Jannetje Ploeg.

2. Aaltje Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 13-07/26-08-1883, tr. Scherpenzeel 01-07-1924 Gijsbert Jacobus van Elst, geb. Werkhoven 01-03-1885, bottelier, zn. van Teunis van Elst enWillemijntje Wijnen

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1904: Aaltje Ploeg, met attestatie vertrokken naar Bussum augustus 1924; met attestatie van Bussum 1927 als hv. Gijsg. Jac. van Elst.

3. Wilhelmus Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 10-11/28-12-1884, ov. Scherpenzeel 30-08-1885, begr. Glashorst, graf nr. 357

4. Wilhelmus Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 09-06/25-07-1886

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1909: Wilhelmus Ploeg, met attestatie vertrokken naar Amsterdam okt. 1914.

5. Dirk Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 25-09/27-11-1887

            Lidm. Scherpenzeel 16-03-1913: Dirk Ploeg, met attestatie vertrokken naar ?.

6. Jan Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel 25-10/29-12-1889

Lidm. Scherpenzeel 02-04-1914: Jan Ploeg, met attestatie vertrokken naar ?.

3. Gerritje Ploeg, geb./ged.  Scherpenzeel: 09-07/28-08-1859, ov. De Bilt 22-11-1925, tr. Scherpenzeel 22-11-1890 Arie Kaptijn, geb. Maartensdijk 28-10-1858, machinist, zn. van Arie Kaptijn en Wilhelmina Zevenboom

Lidm. Scherpenzeel: Gerritje Ploeg, hv A. Kapteijn, met attestatie van Amsterdam 13-09-1886, met attestatie vertrokken naar Utrecht 14-05-1891.

4. Grietje Ploeg, geb. Woudenberg 10-06-1861, ged. Scherpenzeel 30-06-1861, tr. Scherpenzeel 09-06-1883 en in Grote Kerk van Scherpenzeel op 10-06-1883 Hendrik Jan Wanninkhof, geb. Deventer 1846, broodbakker, zn. van Gerrit Wanninkhof en Johanna Antonia Eberecht

Lidm. Scherpenzeel 18-03-1883: Grietje Ploeg, met attestatie vertrokken naar Amsterdam 02-01-1888.

5. Jacob Ploeg, geb. Woudenberg 13-10-1863, ged. Scherpenzeel 29-11-1863, ov. Scherpenzeel: 05-03-1871

6. Gerrit Ploeg, geb. Woudenberg 22-10-1865, ged. Scherpenzeel 26-11-1865, ov. Scherpenzeel 11-08-1935, begr. Glashorst, graf nr. 416, bakker, tr. Scherpenzeel 20-05-1897 Elisabeth Kraa, geb. Brummen 1870, ov. Scherpenzeel 05-01-1942, begr. Glashorst, graf nr. 416, dr. van Antony Kraa en Elisabeth Smit,

7. Antje Ploeg, geb. Woudenberg 19-01-1867, ged. Scherpenzeel 31-03-1867, ov. Renswoude 17-12-1944, onderwijzeres, tr. Scherpenzeel 07-09-1893 Jan Willem van Raaij, geb. Scherpenzeel 31-03/23-05-1869, ov. Renswoude 17-02-1946, schilder, zn. van Gerard van Raaij en Johanna Magdalena Hulsman

8. Alida Wouter Ploeg, geb. Scherpenzeel: 21-03/31-05-1868

9. Jacob Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel: 30-05/30-07-1871

10. Evert Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel: 20-06/25-08-1872, tr. Baarn 11-02-1903 Cornelia Lankamp, geb. Amsterdam 1877, dr. van Hendrik Fredrik Lankamp en Alberta Wilhelmina Brons

11. Jannigje Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel: 26-10/28-12-1873, ov. Amsterdam 07-09-1891

12. Wilhelmus Ploeg, geb./ged. Scherpenzeel: 08-04/25-06-1876

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

Juli 2008