Pater

De familie Pater is nadrukkelijk aanwezig in Scherpenzeel en omgeving. Het is vrijwel allemaal familie van elkaar De oorsprong ligt in Amerongen, en wel aan de Dwarsweg. Waar de naam ´Pater´ vandaan komt is niet duidelijk. Pas aan het eind van de 17e eeuw komt de naam tevoorschijn in deze protestantse familie. Het lijkt eerder een bijnaam dan een naam met een katholieke oorsprong.

Met dank voor de aanvullingen van Maartje de Zeeuw.

I

Teunis Gijsbertsz, van Naarden, won. aan de Dwarsweg, tr. Harmpje Huiberts

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Teunisz, ged. Amerongen 26-12-1641, volgt II

2. Gijsbertje Teunissen, ged. Amerongen 05-02-1643

3. Jannigje Teunissen, ged. Amerongen 03-11-1644

4. Jan Teunisz, ged. Amerongen 03-11-1646, jong ov.

5. Jacobje Teunissen, ged. Amerongen 03-04-1648, won. Dwarsweg, begr. Doorn 31-07-1677, tr. Cothen (att. van Amerongen 15-01-1676) Willem Jansz, won. Amerongse Wetering. Willem, tr. (2) Amerongen 09-11-1679 Neeltje Branden, geb. Zoelen

6. Jan Teunisz, ged. Amerongen 28-09-1650, van de Dwarsweg, won. Doorn, tr. Overlangbroek (att. van Amerongen 18-06-1670) Jannigje Jacobs, van de Dwarsweg, won. Overlangbroek

7. Sijmentje Teunissen, ged. Amerongen 13-03-1653

 

II

Gijsbert Teunisz, ged. Amerongen 26-12-1641, won. aan de Dwarsweg, tr. Veenendaal (att. van Amerongen 24-10-1665) Hendrikje Cornelissen, won. Veenendaal

Uit dit huw.:

1. Grietje Gijsberts, ged. Amerongen 13-01-1667, jong ov.

2. Willem Gijsbertsz, ged. Amerongen 02-05-1669, jong ov.

3. Cuijtnje Gijsberts, ged. Amerongen 05-02-1671, won. aan de Dwarsweg, tr. Amerongen 19-02-1702 Mor Woutersz, geb. aan de Groep, ged. Scherpenzeel 19-01-1679, zn. van Wouter Morren en Teunisje Willems. Mor, tr. (2) Amerongen 21-10-1703 Reijertje Maessen, van Methorst

4. Hermpje Gijsberts Pater, ged. Veenendaal 29-03-1674, won. aan de Dwarsweg onder Amerongen, tr. Amerongen (3e gebod Veenendaal) 09-04-1703 Hendrik Hendriksz, wed. Lijsberth Geurts Blanken, won. Veenendaal

5. Grietje Gijsberts Pater, ged. Amerongen 12-12-1675, won. aan de Dwarsweg, tr. Veenendaal 26-04-1711 Hendrik Hermensz, wed. Geurtje Rijks

6. Teunis Gijsbertsz, ged. Amerongen 03-03-1678, jong ov.

7. Teunis Gijsbertsz Pater, ged. Amerongen 07-12-1679, won. aan de Dwarsweg onder Amerongen, tr. Amerongen 13-03-1718 Truijgje Dirks van Amerongen, won. Overberg onder Amerongen. Truigje, tr. (2) Amerongen 21-03-1728 Jan Gijsbertsz van Veldhuizen, won. Leersum

8. Cornelis Gijsbertsz, ged. Amerongen 30-03-1682

9. Jantje Gijsberts Pater, ged. Amerongen 31-08-1684, won. Utrecht, tr. Veenendaal 03-05-1716 Jan Gerritsz Boomsloot, won. Veenendaal

10. Jacobje/Jacomijntje Gijsberts Pater, ged. Amerongen 03-07-1687, tr. Amerongen 19-04-1722 Willem Otten, van Amerongen. Willem, tr., won. aan de Groep, (2) Rhenen (att. van Amerongen) 11-06-1730 Gijsbertje Hendriks, won. Elst

11. Willem Gijsbertsz, ged. Amerongen 21-09-1690, volgt III

 

III

Willem Gijsbertsz, ged. Amerongen 21-09-1690, van de Dwarsweg, won. Driebergen, tr. Driebergen 30-10-1712 Jannetje Corssen, van de Maarsbergse Meent, won. Driebergen

Uit dit huw.:

1. Gijsbert Willemsz Pater, ged. Amerongen 14-05-1713, aan de Dwarsweg, volgt IVb

2. Cors Willemsz Pater, ged. Renswoude december 1715, volgt IVa

3. Maria Willems Pater, ged. Renswoude augustus 1717, tr. Renswoude (3e gebod Amerongen) 14-12-1738 Klaas Jansz Heikamp, geb. Lunteren, won. Amerongen

4. Hendrikje Willems Pater, geb. Ederveen, ged. Renswoude juli 1723, tr. Scherpenzeel 22-11-1750 Geurt Claassen Poët/van Putten, ged. Scherpenzeel 07-03-1723, zn. van Claas Geurtsen en Jantje Jans

                Bij haar huw. heet haar moeder Jantje Willems, ws. betekent dit Jantje van Willem.

                Doopgetuige bij een kind van haar broer Gijsbert in 1750 in Woudenberg.

5. Gerritje Willems Pater

                Doopgetuige bij een kind van haar broer Gijsbert in 1746 in Woudenberg.

 

IVa

Gijsbert Willemsz Pater, ged. Amerongen 14-03-1713, tr. Scherpenzeel 07-06-1739 Jannetje Cornelissen van Huigenbosch, ged. Scherpenzeel 07-08-1712, dr. van Cornelis Willemsen van Wagensveld en Geertje Hendriks van de Glind

Uit dit huw.:

1. Willem Gijsbertsz Pater, ged. Scherpenzeel 27-12-1739, op ´t Broeck onder Woudenberg, begr.? Amersfoort 14-06-1790, tr.? Amersfoort 04-02-1787 Jannetje Westerveld, geb. Hoevelaken 1747, ov. Amersfoort 17-12-1812, dr. van Johannes Westerveld en Barbara Brandsen. Jannetje, tr. (2) Amersfoort 27-01-1793 Jan van Leusden, wed. Willemijntje van Voskuijl, geb. Woudenberg

2. Cornelis Gijsbertsen Pater, geb. Maarsbergen ca. 1742, ov. Woudenberg 18-10-1830, tr. Woudenberg 09-04-1775 Willempje Willemsen van Voorthuijsen/van de Glinthorst, wed. Willem Claasz van Daatselaar, geb. Barneveld 1733, ov. Woudenberg 21-01-1820, dr. van Willem Teunissen van Voorthuijsen en Jantje Willems van Groot Daatselaar/van Engelaar

3. Gerrit Gijsbertsz Pater, ged. Woudenberg 23-02-1744, get. Gerritje Jochems, gebr. Woudenberg 09-07-1792, ongehuwd

4. Geertje Gijsberts Pater, geb. Maarsbergen, ged. Woudenberg 30-10-1746, get. Gerritje Willems, ov. Scherpenzeel 05-08-1824, tr. (1) Scherpenzeel 08-05-1768 Arien Daniëlsz ter Burg, ged. Scherpenzeel 29-06-1732, zn. van Daniël Petersen van ter Borg/ter Burg en Jantje Arissen van der Horst/Verhorst, tr. (2) Scherpenzeel 04-11-1792 Aart Reijersen van Huikenhorst, ov. Scherpenzeel 13-03-1833, zn. van Reijer van Huikenhorst en Hendrikje de Kruijff

5. Jan Gijsbertsz Pater, geb. Maarsbergen, ged. Woudenberg 15-02-1750, get. Hendrikje Willems Pater, volgt Va

6. Jannigje Gijsberts Pater, geb. Maarn, ged. Doorn 15-04-1755, ov. Woudenberg 23-01-1815, tr. (1) Woudenberg 05-12-1779 Jacob Sandersz van de Beek, geb. de Schras, Ederveen, ged. Renswoude 13-09-1750, begr. Leersum 16-01-1781, zn. van Sander Jacobsz van de Beek en Stijntje Fransen Vliert, tr. (2) Leersum 21-01-1787 Breunis van Ginkel, ged. Scherpenzeel 11-11-1759, in den Krommehoek, zn. van Cornelis Melchersz van Ginkel/Langelaar en Willemijntje Breunissen

7. Otje Gijsberts Pater, geb. Maarn, ged. Doorn 25-01-1756

 

Va

Jan Gijsbertsz Pater, geb. Maarsbergen, ged. Woudenberg 15-02-1750, landbouwer op Groot Vlastuin, tr. Woudenberg 05-03-1786 Grietje Sanders van de Pol, ged. Woudenberg 25-12-1756, ov. Leusden 05-05-1830, dr. van Sander Cornelisz van de Pol en Geertruij Jans van de Schuur

Uit dit huw.:

1. Jannetje Pater, ged. Amersfoort 12-11-1786, ov. Amerongen 24-04-1837, tr. Amerongen 21-02-1823 Klaas Schouten, ged. Amerongen 13-02-1785, tabaksplanter, ov. Amerongen 04-04-1850, zn. van Pieter Schouten en Grietje Tol

2. Merritje Pater, ged. Amersfoort 25-05-1788

3. Gijsbert Pater, ged. Amersfoort 02-08-1789, landbouwer op Groot Vlastuin, ov. Woudenberg 13-11-1867, begr. Glashorst, graf nr. 078, ongehuwd

In 1845 laten Gijsbert en Gerrit Pater, broers, landb. op Vlastuin onder Woudenberg hun testament maken. De inboedel met 1/3 deel van de rest aan elkaar. 1/3 deel aan zus Willempje Pater x Jan Lagerweij, landb. op Droffelaar onder Woudenberg. 1/3 deel aan de twee nagelaten kinderen van zus Jantje Pater x Klaas Schouten, genaamd Johanna Petronella en Pieter Schouten (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 11, 12; 25-03-1845).

In 1849 laten Gijsbert en Gerrit Pater, broers, landb. op Vlastuin onder Woudenberg hun testament maken. Zij zijn elkaars enige erfgenamen. Mocht de ander na ov. trouwen, dan zal hun zuster Willempje Pater x Jan Lagerweij, bouwman op Droffelaar onder Woudenberg f 1000,= krijgen en Pieter Schouten, zoon van wijlen hun zuster Jantje Pater x Klaas Schouten ook f 1000,=. Mocht Pieter ov. dan krijgt Willempje f 1500,=.  (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 41,42; 28-12-1849).

In 1859 verkopen Gijsbert en Gerrit Pater, beiden landb. op Groot Vlastuin onder Woudenberg aan Breunis van Wolfswinkel, landb. te Woudenberg en Arrisje Lagerweij, me.j., ongehuwd, z.b. te Woudenberg drie vierde deel van een bouwmanshofstede, genaamd Groot Vlastuin, met huismanswoning, bakhuis, twee schuren, twee korenbergen, twee schapenhokken, erf, werf, tuin en land te W., sectie A 314-366,367(6 bunder),368-374, z: tot aan het land door de verkopers in eigendom gehouden, afgescheiden door een heg tot aan het Potgoed, o: de wal van de Heer van Scherpenzeel, n: Droffe­laar, Breehoef en Wittenberg, w: het Potgoed en de beek, groot 58 bunder, voor f 9270,=. Waarvan f 5000,= wordt omgezet in een hypotheek. Titel van aankomst: 2/4 geërfd van hun ouders Jan Gijsbertse Pater x Grietje Sanderse van de Pol, geen papieren. 1/4 met twee onderhandse koopakten gekocht op 31-01-1849 te Amerongen en 31-07-1849, ieder 1/8 deel voor f 1300,= per deel. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 56; 24-12-1859).

4. Willemijntje Pater, ged. Amersfoort 05-02-1792, ov. Woudenberg 19-11-1869, tr. Woudenberg 01-03-1834 Jan Lagerweij, geb. Woudenberg 23-03/10-04-1796, landbouwer op Droffelaar, ov. Woudenberg 06-05-1861, zn. van Klaas Lagerweij en Errisje van Overeem

5. Sandertje Pater, ged. Amersfoort 24-11-1793, ov. Leusden 14-04-1825, ongehuwd

6. Gerrit Pater, ged. Amersfoort 15-05-1796, jong ov.

7. Gerrit Pater, ged. Amersfoort 13-05-1798, landbouwer op Groot Vlastuin, ov. Woudenberg 17-08-1869, begr. Glashorst, graf nr. 078, ongehuwd

In 1845 laten Gijsbert en Gerrit Pater, broers, landb. op Vlastuin onder Woudenberg hun testament maken. De inboedel met 1/3 deel van de rest aan elkaar. 1/3 deel aan zus Willempje Pater x Jan Lagerweij, landb. op Droffelaar onder Woudenberg. 1/3 deel aan de twee nagelaten kinderen van zus Jantje Pater x Klaas Schouten, genaamd Johanna Petronella en Pieter Schouten (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 11, 12; 25-03-1845).

In 1849 laten Gijsbert en Gerrit Pater, broers, landb. op Vlastuin onder Woudenberg hun testament maken. Zij zijn elkaars enige erfgenamen. Mocht de ander na ov. trouwen, dan zal hun zuster Willempje Pater x Jan Lagerweij, bouwman op Droffelaar onder Woudenberg f 1000,= krijgen en Pieter Schouten, zoon van wijlen hun zuster Jantje Pater x Klaas Schouten ook f 1000,=. Mocht Pieter ov. dan krijgt Willempje f 1500,=.  (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 41, 42; 28-12-1849).

In 1859 verkopen Gijsbert en Gerrit Pater, beiden landb. op Groot Vlastuin onder Woudenberg aan Breunis van Wolfswinkel, landb. te Woudenberg en Arrisje Lagerweij, me.j., ongehuwd, z.b. te Woudenberg drie vierde deel van een bouwmanshofstede, genaamd Groot Vlastuin, met huismanswoning, bakhuis, twee schuren, twee korenbergen, twee schapenhokken, erf, werf, tuin en land te W., sectie A 314-366,367(6 bunder),368-374, z: tot aan het land door de verkopers in eigendom gehouden, afgescheiden door een heg tot aan het Potgoed, o: de wal van de Heer van Scherpenzeel, n: Droffe­laar, Breehoef en Wittenberg, w: het Potgoed en de beek, groot 58 bunder, voor f 9270,=. Waarvan f 5000,= wordt omgezet in een hypotheek. Titel van aankomst: 2/4 geërfd van hun ouders Jan Gijsbertse Pater x Grietje Sanderse van de Pol, geen papieren. 1/4 met twee onderhandse koopakten gekocht op 31-01-1849 te Amerongen en 31-07-1849, ieder 1/8 deel voor f 1300,= per deel. (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 56; 24-12-1859).

In 1849 laat Gerrit Pater, landb. onder Woudenberg zijn testament maken. Dienstmeid Jannetje Schreuder, als zij bij zijn ov. nog in dienst is, krijgt haar bed, twee wollen en een katoenen deken; het vruchtgebruik tot aan haar huwelijk van f 1000,=. Zuster Willempje Pater, wed. Jan Lagerweij, bij ov. aan haar enige dochter Arrisje Lagerweij x Breunis Wolfswinkel krijgt zijn bouwmanswoning, bakhuis, twee schuurbergen, erf, werf, tuin en land bij de Pothbrug onder Woudenberg, sectie A 718-721, groot twee bunder, 26 roeden, 20 ellen, voor f 2000,=. Op voorwaarde dat een van haar kinderen het zal erven. Erfgenamen: Zuster Willempje Pater, wed. Jan Lagerweij, bij ov. aan haar enige dochter Arrisje Lagerweij x Breunis Wolfswinkel, voor de helft. De kinderen van wijlen zijn neef Pieter Schouten, ov. te Amerongen. (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 3; 15-01-1868).

8. Cornelia Pater, ged. Amersfoort 08-06-1800

9. Geertruij Pater, ged. Amersfoort 29-04-1804, ov. Leusden 13-03-1827, ongehuwd

 

IVb

Cors Willemsz Pater, ged. Renswoude december 1715, begr. Scherpenzeel 19-10-1785, ov. op Groot Gooswilligen, tr. Woudenberg 15-11-1744 Fransje Claassen van Davelaer, ged. Scherpenzeel 08-03-1722, begr. Scherpenzeel 09-05-1811, dr. van Claas Ariensz van Davelaar en Errisje Hermans van Egdom

In 1785 wonen de erven Cors Pater op Gooswilligen (Arch. Grote Kerk Scherpenzeel 209, inning

garfkoren; sept. 1785).

Uit dit huw.:

1. Klaas Corsen Pater, ged. Woudenberg 14-11-1745, get. Maria Willems, ov. Scherpenzeel 15-05-1825, ongehuwd

2. Jantje Corsen Pater, ged. Woudenberg 30-07-1747, get. Hendrikje Willems

3. Arisje Corsen Pater, ged. Scherpenzeel 02-08-1750, in ´t Hooibroek, tr. Scherpenzeel 21-02-1779 Jan Otten van de Haar, ged. Scherpenzeel 23-03-1749, zn. van Ott Gijsbertsz van de Haar en Aaltje Hermans van Colfschoten

                Zij wonen op De Haar.

In 1789 laten Jan Otten x Arrisje Pater hun testament op de langstlevende maken (Recht.Arch. Scherpenzeel 12, nr. 15; 1789).

4. Willem Corsen Pater, ged. Scherpenzeel 10-09-1752, in het Hooibroek, landbouwer, ov. Barneveld 14-01-1840, tr. Scherpenzeel 16-04-1786 Janna Willemsen van de Munt/van Essen, geb. Otterlo, ov. voor 1841

            Uit dit huw.:

1. Fransje Pater, geb. Barneveld 1787, werkster, ov. Barneveld 19-05-1837, ongehuwd

2. Jan Pater, ged. Lunteren 06-04-1792, dagloner, ov. Leusden 14-05-1864, tr. Barneveld 12-09-1823 Jannetje Wouters van Burgelaar, ged. Voorthuizen 29-06-1792, ov. Leusden 29-04-1868, dr. van Wouter Lubbertsen van Burgelaar en Steventje Cornelissen

                        Uit dit huw.:

                        1. Steventje Pater, geb. Voorthuizen 1824, ov. Barneveld 29-02-1824

2. Willemijntje Pater, geb. Leusden 16-06-1825, ov. Moordrecht 06-02-1900, tr. Doorn 18-12-1847 Samuel de Greef, geb. Doorn 10-05-1824, ov. Moordrecht 02-11-1894, zn. van Cornelis de Greef en Maria Lockhorst

3. Steven Pater, geb. Leusden 22-09-1827, ov. Zeist (ingeschr te Driebergen) 03-07-1897, tr. Driebergen 03-04-1851 Elisabeth de Bruijn, geb. Driebergen 1825, ov. Utrecht 26-01-1908, dr. van Cornelia de Bruijn

4. Willem Pater, geb. Leusden 15-12-1829, arbeider, ov. Amersfoort 12-01-1894, tr. Amersfoort 25-10-1871 Helena Kraaikamp, geb. Amersfoort 11-02-1829, ov. Amersfoort 22-01-1892, dr. van Bart Kraaikamp en Martje Pothoven

3. Hendrikje Pater, ged. Lunteren 02-04-1796, ov. Barneveld (Esveld) 19-01-1864, tr. Scherpenzeel 24-08-1827Arien Jansen Davelaar, geb. Veenkant, ged. Renswoude 23-04-1786, landbouwer, ov. Barneveld (Esveld) 30-10-1867, zn. van Jan Fransen Davelaar en Evertje Gerritsen van Barneveld

            4. Willem Pater, ged. Lunteren 29-08-1799

            5. Maria Pater, ged. Lunteren 05-02-1803, ov. Barneveld 08-04-1875, ongehuwd

6. Harmen Pater, ged. Lunteren 28-06-1808, ov. Leusden 17-03-1879, tr. Scherpenzeel 22-10-1841 Betje Hogeweg, geb. Leusden 07-08-1816, ov. Woudenberg (ingeschr. te Leusden) 27-05-1888, begr. Glashorst graf 191, dr. van Lubbert Hogeweg en Annetje de Kruijf

In 1848 laten Harmen Willemsen Pater, bouwman onder Ede x Betje Hogeweg, z.b. hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 23, 24; 30-05-1848).

Lidm. Geref. kerk Scherpenzeel: Harmen Pater en Liesabet Hogeweg, beiden met attestatie vertrokken naar Amersfoort 04-07-1877, Eliesabet Hoogeweg, wed. Pater, met attestatie van Amersfoort.

5. Jan Corsen Pater, ged. Scherpenzeel 01-06-1755, in het Hooibroek, volgt Vb

6. Wulfert Corsen Pater, ged. Scherpenzeel 07-05-1758, in ´t Hooibroek, volgt Vc

7. Cornelis Corsen Pater, ged. Scherpenzeel 23-08-1761, in het Hooibroek, volgt Vd

8. Maria Corsen Pater, ged. Woudenberg 24-02-1765, get. Maria Teunissen van de Wetering

 

Vb

Jan Corsen Pater, ged. Scherpenzeel 01-06-1755, landbouwer, ov. Scherpenzeel 01-08-1837, tr. Scherpenzeel 22-11-1789 Gijsbertje Dirks van Voorthuizen, ged. Scherpenzeel 23-04-1758, op Wolfswinkel, ov. Scherpenzeel 15-06-1842, op Huigenbosch, dr. van Dirk Willemsen van Voort­huizen en Hermijntje Hendriksen van Ginkel

Zij trouwen daags voor de geboorte van hun eerste kind.

Vier van hun kinderen trouwen met kinderen uit hetzelfde gezin!

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1803 Jan Korssen, en Gijsbertje Dirks, met attestatie van Lunteren 28-01-1803.

In 1837 worden roerende goederen verkocht t.v.v. Giesbertje Voorthuizen, wed. Jan Korsen Pater, rentenierster te Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v. f 77,15. (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 11; 28-03-1837).

In 1841 laat Gijsbertje Dirksen van Voorthuizen, wed. Jan Korsen Pater, hoogbejaard, z.b. op Huigenbos onder Scherpenzeel haar testament maken. Zoon Jan Pater krijgt vooruit ¼ deel en de boerenhofstede Huigenbos, met huismanswoning, schuur, twee korenbergen, schapenhok  en land onder Scherpenzeel, groot 28 bunder, 10 ellen; een perceel hooiland in de Duist, groot 1 bunder, 53 roeden, 70 ellen, getaxeerd door drie deskundigen. Verder krijgt hij f 2000,= terug, die hij gebruikt heeft om de boerderij op te knappen, in de veronderstelling dat hij de boerderij voor f 4000,= zou kunnen overnemen. Erfgenamen: kinderen Dirk, Harmen, Jan en Willem Pater; de kinderen van wijlen zoon Kors Pater; kind van wijlen haar dochter Fransje Pater x Arris Donkersteeg. (Not. Scherpenzeel 1213, nr. 15; 25-05-1841).

In 1842 is er boedelbeschrijving van de nalatenschap van wijlen Gijsbertje Dirksen van Voort­huizen, wed. Jan Korsen Pater, t.v.v. 1. Dirk Lokhorst, eigenaar en bouwman op Klein Schaik onder Scherpenzeel, executeur volgens testament. 2. Dirk Pater, bouwman op Ubbeschoten onder Renswoude. 3. Harmen Pater, bouwman op Het Hof onder Renswoude. 4. Jan Pater, bouwman op Huigenbosch onder Scherpenzeel. 5. Willem Pater, bouwman op Haksfoort onder Maarsbergen. 6. Jannetje Pater, me.j, ongehuwd, won. Scherpenzeel (kind van 7). 7. Johanna Overeem, wed. Kors Pater, winkelierster te Scherpenzeel namens haar mi.j kinderen Hendrik en Jan Pater. 8. Arris Donkersteeg, wed. Fransje Pater, nu x Johanna van Kolfschoten, bouwman onder Leusden, voor zichzelf en zijn overleden kind Jan Donkersteeg en zijn mi.j. dochter Anthonia Donkersteeg (uit 1e huw.) en Grietje, Evertje, Wulfer, Hannes en Elbert Donkersteeg (uit 2e huw.).

Een boerenhofstede, genaamd Huigenbosch met huismanswoning, schuur, twee korenberg, schapenhok en land onder Scherpenzeel, groot 28 bunder, 10 ellen. Titel van aankomst: gekocht op 31-10-1799 voor het gerecht; beleend 02-11-1799. Een perceel hooiland in de polder de Haar onder Duitz, groot 1 bunder, 53 roeden, 46 ellen.

Volgens testament van 25-05-1841 krijgt Jan de hofstede en het hooiland toebedeeld voor f 4000,=, waarvan f 2000,= afgaat voor door hem uitgevoerde reparaties. Verder krijgt hij 1/4 deel van de erfenis. De anderen delen de rest. Bij het huwelijk kreeg elk kind f 500,=.

Vorderingen: f 300,= geleend door wijlen Kors Pater; f 106,= huur van Jan Pater; f 130,= huur van wijlen Fransje Pater. (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 32; 07-09-1842).

                In 1842 koopt Jan Pater de rest uit (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 46; 15-12-1842)

Uit dit huw.:

1. Kors Pater, geb./ged. Scherpenzeel 23-11/06-12-1789, op Groot Gooswilligen, volgt VIa

2. Dirk Pater, ged. Renswoude 17-07-1791, in Ederveen, volgt VIb

3. Fransje Pater, ged. Lunteren 10-04-1795, ov. Scherpenzeel 09-12-1828, tr. Scherpenzeel 17-09-1824 Arris Donkersteeg, geb./ged. Woudenberg 18-03/02-04-1797, ov. Leusden 20-02-1872, zn. van Elbert Donkersteeg en Teunisje van het Voort. Arris, tr. (2) Maarn 18-02-1831 Johanna van Kolfschoten, ged. Doorn 01-08-1802, ov. Leusden 06-12-1876, dr. van Wulfert van Kolfschoten en Grietje van Ginkel

                Lidm. Scherpenzeel 15-04-1813: Fransje Pater.

4. Harmen Pater, ged. Lunteren 31-05-1796, volgt VIc

5. Jan Pater, ged. Lunteren 09-05-1799, volgt VId

6. Willem Pater, ged. Lunteren 29-03-1801, bouwman op Haksfoort onder Maarsbergen(1840), ov. Woudenberg 01-12-1875, tr. Woudenberg 07-02-1824 Maatje Donkersteeg, ged. Woudenberg 11-07-1802, ov. Maarn 11-04-1870, dr. van Elbert Donkersteeg en Teunisje van het Voort

Uit dit huw.:

1. Teunisje Pater, geb. Woudenberg 12-04-1824, ov. Apeldoorn (Loenen) 13-02-1906, tr. (1) Maarn 21-06-1846 Jan van Dijk, geb. Renswoude 17-12-1821, ov. Woudenberg 14-01-1864, zn. van Johannes van Dijk en Barendje Overvest, tr. (2) Woudenberg 11-11-1864 Geurt van Voorst, geb. Ede 1828, arbeider, ov. Apeldoorn (Beekbergen) 15-07-1874, zn. van Jan van Voorst en Maria Harms

2. Jan Pater, geb. Woudenberg 23-08-1826, ov. Woudenberg 20-04-1876

3. Elbert Pater, geb. Woudenberg 09-01-1829, ov. Maarn 15-12-1844

4. Gijsje Pater, geb. Maarn 15-10-1831, ov. Maarn 14-06-1915, tr. Maarn 01-05-1861, tr. Bart Blaauwendraad, geb. Soest 23-06-1833, ov. Maarn 09-06-1934, zn. van Bart Blaauwendraad en Betje Kooij

5. Grietje Pater, geb. Maarn 17-09-1834, ov. Woudenberg 22-11-1864, tr. Maarn 26-10-1854 Teunis van Putten, geb. Nijkerk 1830, landbouwer op De Kikvorsch onder Woudenberg(1864), zn. van Hendrik Kobussen van Putten en Aartje Teunissen van Essen

6. Kors Pater, geb. Maarn 01-02-1837, landbouwer, ov. Amerongen 02-02-1912, tr. Maarn 04-04-1861 Gerrigje Grootveld, geb. Maarn 03-03-1841, ov. Amerongen 17-04-1913, dr. van Hendrik Grootveld en Grietje van Harskamp

In 1868 verkoopt Jacob van Ginkel, landb. te Leersum aan Kors Pater Willemszoon, landb. te Maarsbergen, gemeente Maarn het door hem bewoonde boerenerfje, genaamd Klein Wildenburg, huismanswoning, schuurtje, korenberg, erf, tuin en land te Leersum, sectie A 45-55,444, tiendvrij, groot 3 bunder, 81 roeden, 97 ellen, voor f 2500,= (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 34; 22-07-1868).

Uit dit huw.:

1. Willem Pater, geb. Maarn 31-05-1863, ov. Moordrecht (ingeschr. te Woudenberg) 22-11-1922, tr. Amerongen 12-11-1887 Clazina Veenhof, geb. Amerongen 1864, ov. Leersum 06-11-1902, dr. van Arie Veenhof en Bruinisje van de Stroet

2. Grietje Pater, geb. Maarn 23-08-1866, tr. (1) Amerongen 18-06-1887 Wijnand van Ginkel, geb. Amerongen 09-06-1859, ov. Amerongen 05-02-1900, zn. van Evert van Ginkel en Antje van Ravenhorst, tr. (2) Amerongen 03-08-1901 Jacobus Haverkamp, geb. Leersum 14-05-1877, ov. Amerongen 19-04-1925, zn. van Pieter Haverkamp en Adriana Broekhuizen, tr. (3) Amerongen 13-01-1927 Jacob van Maanen, wed. Grietje van den Heel, geb. Ede 1865, ov. Amerongen 08-05-1944, zn. van Wouter van Maanen en Peter Rozeboom

3. Hendrik Pater, geb. Leersum 29-08-1869, arbeider, ov. Amerongen 22-09-1938, tr. Amerongen 29-08-1896 Dirkje Veldhuizen, geb. Amerongen 23-08-1874, ov. Amerongen 07-02-1949, dr. van Albertus Veldhuizen en Willempje van Garderen

4. Maatje Pater, geb. Leersum 15-01-1873

5. Gerritje Pater, geb. Leersum 12-03-1875, ov. Renswoude 14-04-1916, tr. Melis Lieftink, geb. Amerongen 01-01-1865, ov. Woudenberg 04-06-1944, zn. van Dirk Lieftink en Jannigje van Ginkel

6. Kors Pater, geb. Leersum 19-11-1876, tr. Maarn 04-05-1899 Klara Pater, geb. Woudenberg 18-01-1879, dr. van Klaas Peter en Willemijntje van Ravenhorst

Uit dit huw.:

1. Gerritje Pater, geb. Renswoude 24-05-1900, ged. in de Grote Kerk van Scherpenzeel 05-08-1900

2. Klaas Pater, geb. Renswoude 23-01-1902

3. Klara Pater, geb. Renswoude 1907, ov. Renswoude 06-09-1908

4. Kors Pater, geb. Renswoude 1908, ov. Renswoude 02-11-1914

7. Jan Pater, geb. Leersum 08-05-1878, arbeider, ov. Amerongen 07-06-1950, tr. (1) Scherpenzeel 24-05-1902 en gescheiden Utrecht 18-01-1905 Gerritje van de Vliert, geb. Woudenberg 1876, dr. van Aart van de Vliert en Maria Veldhuizen, tr. (2) Berendina de Geest

Uit het 1e huw.:

1. Gerritje Pater, geb. Amerongen 20-06-1902, ged. in de Grote Kerk van Scherpenzeel 26-10-1902, ov. Scherpenzeel 24-12-1902

8. Gerrit Pater, geb. Woudenberg 15-04-1881, ov. Woudenberg 11-05-1883

9. Gijsbert Pater, geb. Woudenberg 23-10-1882, ov. Amerongen 11-07-1909, ongehuwd

7. Fransje Pater, geb. Maarn 27-03-1840, ov. Renswoude 29-01-1924, tr. Maarn 10-12-1863 Cornelis Gerrit Harthoorn, geb. Amersfoort 19-02-1835, ov. Renswoude 19-10-1922, zn. van Jan Harthoorn en Oetje Machteld Werneke

8. Maatje Pater, geb. Maarsbergen 08-12-1843, ov. Maarn 26-11-1900, tr. Maarn 06-06-1867 Roel Blaauwendraad, geb. Soest 05-11-1838, ov. Woudenberg 23-11-1924, zn. van Bart Blaauwendraad en Elisabeth Kooij

9. Elbert Pater, geb. Maarn 19-05-1848, ov. Woudenberg 05-03-1925, tr. (1) Woudenberg 17-03-1876 Jannigje Blaauwendraad, geb. Leersum 18-02-1850, ov. Woudenberg 11-02-1906, dr. van Gerrit Blaauwendraad en Teuntje van Swieten, tr. (2) Amersfoort 16-12-1908 Geurtje Pleizier, wed. Hessel van Blankers, geb. Hoevelaken 1856, ov. Woudenberg 04-01-1918, dr. van Hendrika Pleizier

Uit het 1e huw.:

1. Teuntje Pater, geb. Woudenberg 29-09-1874 (erkend bij huw.), ov. Woudenberg 01-03-1950, tr. Woudenberg 03-05-1900 Jan Jacob Veldhuizen, geb. Woudenberg 14-07-1874, zn. van Antonie Veldhuizen en Adriana van Reenen

2. Willem Pater, geb. Woudenberg 26-08-1876, ov. Woudenberg 10-09-1877

3. Willem Pater, geb. Woudenberg 22-01-1878, ov. Woudenberg 04-02-1887

4. Maatje Pater, geb. Woudenberg 22-01-1879, ov. Woudenberg 04-04-1879

5. Maatje Pater, geb. Woudenberg 15-02-1880, ov. Woudenberg 20-02-1951, tr. Woudenberg 31-05-1900 Maas van Kempen, geb. Woudenberg 23-04-1871, zn. van Matthijs van Kempen en Anna den Hartog

6. Gerrit Pater, geb. Woudenberg 02-02-1881, ov. Woudenberg 04-11-1881

7. Gerritje Pater, geb. Woudenberg 06-03-1882, tr. Woudenberg 21-02-1903 Wulfert de Greef, geb. Maarn 14-11-1881, dr. van Willem de Greef en Marta Druif

8. Elbert Pater, geb. Woudenberg 28-03-1883

9. Reijer Pater, geb. Woudenberg 09-07-1884

10. Hendrika Pater, geb. Woudenberg 19-05-1886, ov. Woudenberg 31-05-1953, tr. Woudenberg 19-12-1906 Peter van de Glint, geb. Maarn 06-08-1885, ov. Woudenberg 03-11-1957, zn. van Willem van de Glint en Ortje van Ekeris

11. Willempje Pater, geb. Woudenberg 24-04-1887, tr. Woudenberg 26-06-1908 Evert ter Maaten, geb. Woudenberg 10-04-1882, zn. van Jan ter Maaten en Jannetje Blaauwendraad

12. Gerrit Jan Pater, geb. Woudenberg 24-01-1893, tr. Woudenberg 29-11-1918 Jacoba de Waerdt, geb. Woudenberg 10-03-1896, dr. van Gerrit de Waerdt en Cornelia Vink

            Uit dit huw.:

            1. Jacob Pater (erkend bij huw.)

 

VIa

Kors Pater, geb./ged. Scherpenzeel 23-11/06-12-1789, op Groot Gooswilligen, molenaar, broodbakker, ov. Scherpenzeel 15-01-1837, tr. Scherpenzeel 25-01-1815 Hanna van Overeem, ged. Renswoude 25-08-1786, op Overeem, winkelierster, ov. Scherpenzeel 22-10-1859, dr. van Hendrik Cornelissen van Overeem en Hendrikje Jansen van Wolfswinkel

                Lidm. Scherpenzeel 18-01-1824: Kors Pater.

In 1834 lenen Kors Pater, landb. x Johanna van Overeem te Scherpenzeel f 500,= van

Gerrit Lagemaat, landb. op het Broek onder Woudenberg. Onderpand: een huis nr. 93, gebruikt als bouwerij en bakkerij, schuur, twee bergen en tuin aan het oosteind te Scherpenzeel, erfpacht van f 4,75. Titel van aankomst: onderhands gekocht van Jan Heetkamp 25-02-1815, geen papieren. (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 27; 13-08-1834).

In 1837 worden goederen verkocht van wijlen Kors Pater, t.v.v. Johanna van Overeem, wed. Kors Pater, landb. en broodbakster te Scherpenzeel, voor zichzelf en als moeder van de drie mi.j. kinderen Jannigje, Hendrik en Jan Pater. Toeziend voogd: Jan Pater, bouwman onder Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v f 294,47. (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 7; 14-02-1837).

In 1837 is er een boedelbeschrijving van wijlen Kors Pater, bouwman en broodbakker te Scherpenzeel, t.v.v. Johanna van Overeem, wed. Kors Pater, landb. te Scherpenzeel, voor zichzelf en als moeder van de drie mi.j. kinderen Jannigje, Hendrik en Jan Pater. Toeziend voogd: Jan Pater, landb. onder Scherpenzeel. Roerend goed t.w.v. f 253,95. Verkochte roerend goed t.w.v. f 260,45, op 14-02-1837, not. J. van Hilten te Scherpenzeel. Onroerend goed: een huis nr. 93, zijnde een broodbakkerij en bouwerij en hof aan het oosteind te Scherpenzeel. Schulden: f 500,= geleend van Rijk Harskamp te Scherpenzeel; f 400,= geleend van Dirk Pater onder Renswoude. Totaal f 1845,= (Not. Scherpenzeel 1212, nr. 24; 23-05-1837).

In 1856 lenen Johanna van Overeem, wed. Kors Pater, z.b. te Scherpenzeel; Jannetje Pater, me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel; Jan Pater, tuinman en landb. te Scherpenzeel f 300,= van Gerrit Lagemaat, landb. op het Broek onder Woudenberg. Onderpand: een huis nr. 115, bergschuur, erf en hof te Scherpenzeel, sectie D 421,422, erfpacht van f 4,75, groot 7 roeden, 40 ellen (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 1; 04-01-1856).

In 1858(!) vindt er boedelscheiding plaats van de nal. schap van wijlen Kors Pater, landb. en broodbakker, t.v.v. 1. Johanna van Overeem, wed. Kors Pater, winkelierster te Scherpenzeel. 2. Jannetje Pater, me.j., ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel. 3. Jan Pater, tuinman en landb. te Scherpenzeel. Jannetje, Jan en Hendrik (die afziet van de erfenis) zijn de drie kinderen van Johanna en Kors. Openbaar verkocht roerend goed en vee t.w.v. f 1050,=. Totale erfenis f 1750,=. Jan: een huis nr. 115, bergschuur, erf en hof aan het oosteind te Scherpenzeel, sectie D 421,422, erfpacht van f 4,75, groot 7 roeden, 40 ellen, voor f 800,=. Titel van aankomst: onderhands gekocht op 15-02-1815 te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 44; 23-11-1858).

Uit dit huw.:

Kinderen:

1. Gijsbertje Pater, geb./ged. Scherpenzeel 23-04/07-05-1815, ov. Scherpenzeel 10-01-1832

2. Geurtje Pater, geb./ged. Scherpenzeel 13/20-06-1817, ov. Scherpenzeel 31-10-1819

3. Jannigje Pater, geb./ged. Scherpenzeel 29-09/04-10-1818, ov. Scherpenzeel 21-11-1891, begr. Glashorst, graf nr. 334, ongehuwd

            Kind:

Johanna/Hanna Pater, geb./ged. Scherpenzeel 27-04/11-07-1852, ov. Scherpenzeel 20-02-1914, tr. Scherpenzeel 27-03-1879 Jan van Overeem, geb./ged. Scherpenzeel 24-08/29-09-1839, arbeider, ov. Scherpenzeel 07-02-1890, zn. van Wouter van Overeem en Luitje van Deelen

4. Hendrika Klasina Everdina Pater, geb./ged. Scherpenzeel 19-02/11-03-1821, ov. Scherpenzeel 12-06-1821

5. Hendrikus Pater, geb./ged. Scherpenzeel 22-04/12-05-1822, ov. Scherpenzeel 20-07-1822

6. Hendrik Pater, geb./ged. Scherpenzeel 12/29-02-1824, metselaar, ov. Lunteren 10-10-1864, tr. Scherpenzeel 03-04-1852 Johanna Wilhelmina van Wagensveld, geb. Ede 1828, ov. Veenendaal 15-05-1901, dr. van Jan Reijersen van Wagensveld en Jannetje Hendriks van de Pol. Johanna Wilhelmina, tr. (2) Veenendaal 25-06-1887 Rijk Nieburg, geb. Veenendaal 11-12-1823, ov. Veenendaal 20-07-1910, zn. van Hendrik Nieburg en Gerritje Jansen

7. Jan Pater, geb./ged. Scherpenzeel 13/31-12-1826, tuinman en landbouwer, ov. Scherpenzeel 16-01-1904, begr. Glashorst, graf nr. 334, ongehuwd

                Lidm. Scherpenzeel: Jan Korszn Pater, met attestatie van Bloemendal okt. 1854, “Lidmaatschap opgezegd           okt. 1892”.

                Lidm. Geref. kerk Scherpenzeel: Jan Pater, overgekomen van de Herv. Kerk aug. 1892.

In 1861 verkoopt Hendrik van Overeem, landb. te Scherpenzeel aan Jan Pater, landb. en tuinman te Scherpenzeel twee percelen wei- of bouwland, genaamd de Kanneverskamp te Scherpenzeel, sectie C 205-208, groot 1 bunder, 22 roeden, 10 ellen, voor f 100­0,= (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 10; 13-02-1861).

In 1863 laat Jan Pater (tuinman en landbouwer te Scherpenzeel) zijn testament maken. Neef en nichten: Jan, Heintje en Hendrica van Overeem, kinderen van zijn oom Wouter van Overeem, tezamen  1.000 gl. Daarnaast krijgt zijn zus Jannetje Pater, inwonend, het vruchtgebruik van de rest. De enige erfgenaam wordt de inwonende minderjarige Hanna Pater en bij haar vooroverlijden gaat alles naar Janetje. (Er staat niet vermeld in welke relatie Hanna staat tot Jan en Jannetje.) (Not. J. de Louter, AT 055j040, nr. 4716; 28-01-1863).

In 1864 laat Jan Pater, won. Scherpenzeel zijn testament maken. Hij vermaakt het levenslang vruchtgebruik van zijn nalatenschap aan zijn zuster, Jannetje Pater. Hij vermaakt de hele nalatenschap aan de minderjarige Hanna Pater. Tenzij erflater nog mocht komen te trouwen. (Not. J. de Louter, AT 055j043, nr. 5168; 30-12-1864).

In 1877 laat Jan Pater, tuinman te Scherpenzeel zijn testament maken. Erfgename: zijn zuster Jannetje Pater te Scherpenzeel. (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 25; 19-06-1877).

In 1890 laat Jan Pater Korszoon, z.b. te Scherpenzeel zijn testament maken. Zijn zuster Jannetje Pater krijgt het vruchtgebruik Enige erfgenaam: Johanna Pater, wed. Jan Overeem (AT058a005, nr. 117; 15-08-1890).

In 1890 laat Jan Pater Korszoon, z.b. te Scherpenzeel zijn testament maken. 1. de diaconie van de Gereformeerde Gemeente te Scherpenzeel krijgt f 100,=. 2. Rijk Nieburg te Veenendaal krijgt f 50,=. Erfgename: Johanna Pater, wed. Jan Overeem te Scherpenzeel (AT058a015, nr. 45; 18-07-1898).

 

VIb

Dirk Pater, ged. Renswoude 17-07-1791, in Ederveen, bouwman op Ubbeschoten, ov. Renswoude 21-01-1877, tr. Woudenberg 18-02-1825 Dirkje Donkersteeg, geb./ged. Woudenberg 11/19-08-1804, ov. Barneveld (Esveld) 11-02-1894, dr. van Elbert Donkersteeg en Teunisje van het Voort

In 1857 laten Dirk Pater, landb. x Dirkje Donkersteeg, op Ubbeschoten onder Renswoude hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 41, 42; 12-11-1857).

In 1878 vekopen Dirkje Donkersteeg, wed. Dirk Pater; Jan Pater; Hendrik van Egdom x Teunisje Pater; Frans Pater; Dirkje Pater, me.j., ongehuwd; Dirk Pater Dirkzoon, allen landb. onder Renswoude; Elbert Pater, landb. onder Lunteren; Dirk Pater Korszoon, landb. x Grietje Pater onder Lunteren; Jan van Dronkelaar x Gijsbertha Pater, landb. onder Barneveld roerend goed op Ubbeschoten. Roerend goed, vee en gereedschap t.w.v. f 7525,63. Veldgewas t.w.v. f 700,=. Meer vee en veldgewas t.w.v. f 590,=. (Not. Scherpenzeel 4145, nr. 4; 17-01-1878).

Uit dit huw.:

1. Gijsbertje Pater, geb. Renswoude 27-04-1825, ov. Renswoude 22-01-1828

2. Elbert Pater, geb. Renswoude 06-10-1827, ov. Renswoude 11-01-1828

3. Elbert Pater, geb. Renswoude 10-04-1829, landbouwer op Groot Gooswilligen en Lunteren, ov. Ede 07-03-1910, tr. Renswoude 03-09-1858 Cornelia Lagerweij, geb. Woudenberg 08-03-1828, ov. Ede 21-02-1895, dr. van Wulfert Lagerweij en Hendrikje van Maanen

Lidm. Scherpenzeel: Elbert Pater en Cornelia Lagerweij, met attestatie van Renswoude maart 1861, met attestatie vertrokken naar Lunteren 23-02-1877.

Uit dit huw.:

1. Hendrica Pater, geb. Renswoude 03-01-1859, ov. Ede 23-12-1930, tr. Ede 28-10-1882 Derk van de Pol, geb. Ede 1862, landbouwer, ov. Ede 25-05-1937, zn. van Hendrik van de Pol en Jannetje van den Brink

2. Dirk Pater, geb./ged. Scherpenzeel 08/28-03-1861

3. Wulf Pater, geb./ged. Scherpenzeel 28-03/26-04-1863, ov. Ede 18-12-1930, ongehuwd

4. Dirk Albertus Pater, geb./ged. Scherpenzeel 09/28-01-1866

5. Dirkje Pater, geb./ged. Scherpenzeel 26-08/26-09-1868

6. Cornelia Pater, geb./ged. Scherpenzeel 08/30-07-1871, op Groot Gooswilligen

4. Gijsje Pater, geb. Renswoude 16-09-1831, ov. Barneveld (Esveld) 31-12-1906, tr. Renswoude 19-06-1874 Jan van Dronkelaar, wed. Jannetje Vaarkamp, geb. Ede 1831, landbouwer, ov. Barneveld 17-10-1902, zn. van Wolbert van Dronkelaar en Gerritje van Swiksem

5. Jan Pater, geb. Renswoude 05-05-1834, landbouwer op Groot Abbelaar, ov. Renswoude 29-04-1920, tr. (1) Renswoude 30-01-1863 Gerritje van den Princenhof, geb. Ede 1838, ov. Renswoude 26-11-1876, dr. van Gerrit van den Princenhof en Cornelia van Engelenhoven, tr. (2) Renswoude 19-11-1880 schoonzus Jantje van den Princenhof, geb. Ede 1840, ov. Renswoude 13-01-1930, dr. van Gerrit van den Princenhof en Cornelia van Engelenhoven

In 1880 wordt een boedelbeschrijving gemaakt van wijlen Gerritje van den Prinsen­hof, t.v.v. Jan Pater, wed. Gerritje van den Prinsen­hof, landb. op Groot Abbelaar onder Renswoude voor zichzelf en als vader van Dirk, Gerrit en Dirkje Pater. Toeziend voogd: Gerrit van Prinsenhof, landb. onder Lunteren. Groot Abbelaar wordt gepacht van Pieter van Wolfswinkel, landb. onder Renswoude. Roerend goed t.w.v. f 39,48,=. f 364,40 contant geld. Schulden: f 200,= geleend van Dirk Pater, landb. te Lunteren; f 700,= geleend van Dirkje Donkersteeg, wed. Dirk Pater onder Renswoude. Vorderingen: Het erfdeel uit de nalatenschap van haar vader Gerrit van den Prinsenhof, ov. 06-07-1875 te Lunteren. Het erfdeel uit de nalatenschap van zijn vader Dirk Pater, ov. 21-01-1877 onder Renswoude (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 37; 15-10-1880).

In 1880 worden huwelijkse voorwaarden gemaakt tussen Jan Pater, wed. met drie kinderen van Gerritje van den Prinsenhof, landb. op Groot Abbelaar onder Renswoude en Jantje van den Prinsenhof, me.j., z.b. te Renswoude. Jan: zijn erfdeel uit de nalatenschap van zijn 1e vrouw, geïnventariseerd op 15-10-1880. Jantje: f 1000,= en haar erfdeel uit de nalatenschap van haar vader Gerrit van den Prinsenhof, ov. 06-07-1875 te Lunteren. (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 40; 18-11-1880).

In 1880 laten Jan Pater, landb. x Jantje van den Prinsenhof op Groot Abbelaar hun testament op de langstlevende maken. (Not. Scherpenzeel 4146, nr. 41, 42; 29-11-1880).

Uit het 1e huw.:

1. Dirk Pater, geb. Ede 1864, landbouwer, ov. Ede 18-03-1930, tr. Renswoude 27-03-1890 Dirkje Hendrika van Ginkel, geb. Renswoude 25-05-1867, ov. Ede 21-06-1912, dr. van Antonie van Ginkel en Janna van Huigenbosch

Uit dit huw. o.a.:

1. Jan Pater, geb. Renswoude 18-08-1890

2. Janna Pater, geb. Renswoude 23-07-1892

3. Johan Pater, geboren Ede 1903, landbouwer

4. Jan Dirk Pater, geboren Ede 1907, landbouwer op Breehoef, tr. Scherpenzeel 31-10-1940 Maatje van Donkelaar, geb. Woudenberg 12-12-1911, ged. Scherpenzeel 28-01-1912, dr. van Jan van Donkelaar en Luitje van de Glind

2. Gerrit Pater, geb. Renswoude 03-02-1865, ov. Renswoude 13-05-1944, tr. Renswoude 16-01-1914 Hendrika van Brummelen, geb. Amerongen 18-06-1871, zn. van Hendrikus van Brummelen en Hendrika Heijwegen

3. Dirkje Pater, geb. Renswoude 01-04-1866, ov. Ede 12-06-1895, tr. Renswoude 09-12-1886 Gerrit Lagerweij, geb. Renswoude 29-04-1861, landbouwer, ov. Ede 10-07-1943, zn. van Gerrit Lagerweij en Willemijntje de Koning

Uit het 2e huw.:

4. doodgeb. kind, ov. Renswoude 30-08-1883

5. Gerritje Pater, geb. Renswoude 25-03-1885, tr. Renswoude 09-01-1914 Teunis van den Ham, geb. Renswoude 30-03-1883, ov. Renswoude 21-02-1946, zn. van Hendrik van den Ham en Helena de Rooij

6. Teunisje Pater, geb. Renswoude 03-11-1836, ov. Renswoude 28-02-1926, tr. Renswoude  25-03-1864 Hendrik van Egdom, geb. Woudenberg 27-02-1841, landbouwer, ov. Renswoude 25-01-1927, zn. van Willem van Egdom en Cornelia Voskuilen

7. Frans Pater, geb. Renswoude 08-06-1839, landbouwer, ov. Ede 20-06-1910, tr. Renswoude 17-06-1870 Heintje van den Princenhof, geb. Ede 1839, ov. Ede 30-09-1898, dr. van Gerrit van den Princenhof en Cornelia van Engelenhoven

Uit dit huw.:

1. Cornelia Pater, geb. Renswoude 24-04-1871, tr. Ede 16-06-1894 Hendrik van der Sanden, geb. Ede 1866, landbouwer, zn. van Jan van der Sanden en Berendina van Omme

2. Dirk Pater, geb. Renswoude 21-03-1875, landbouwer, ov. Ede 13-05-1944, tr. Ede 15-09-1900 Aaltje Bakkenes, geb. Ede 1873, dr. van Hendrikus Bakkenes en Geertje Scherrenburg

3. Gerrit Pater, geb. Renswoude 01-11-1879, landbouwer, tr. Ede 30-05-1903 Geertruida Overeem, geb. Ede 1882, dr. van Cornelis Overeem en Jannigje van Kooij

4. Dirkje Pater, geb. Ede 1883, tr. Ede 18-05-1901 Gerrit Roelofsen, geb. Ede 1872, landbouwer, zn. van Jan Jacob Roelofsen en Aaltje Lagerweij

8. Grietje Pater, geb. Renswoude 09-05-1842, ov. Ede 17-08-1909, tr. Renswoude 24-03-1871 Dirk Pater, geb. Renswoude 07-03-1844, landbouwer te Lunteren, ov. Ede 08-03-1926, zn. van Kors Pater en  Rikje Hazeleger

            Voorkind

            Elbert Pater, geb. Renswoude 30-09-1866, ov. Arnhem 24-01-1867

9. Dirkje Pater, geb. Renswoude 11-07-1844, ov. Renswoude 30-05-1880, ongehuwd

10. Dirk Pater, geb. Renswoude 12-07-1848, landbouwer, tr. Renswoude 22-10-1869 Jannetje Pater, geb. Renswoude 06-08-1848, dr. van Kors Pater en Rikje Hazeleger

Uit dit huw.:

1. Dirkje Pater, geb. Renswoude 06-02-1870, ov. Deventer 06-02-1945, tr. Deventer 08-08-1901 Antonij Hermanus Meijer, geb. Deventer 1873, zn. van Antonij Hermanus Meijer en Willemina Martina van Munster

2. Rijkje Pater, geb. Renswoude 02-12-1871, tr. Scherpenzeel 06-11-1909 Paulus Broertjes, geb./ged. Scherpenzeel 1871, zadelmaker, zn. van Gerrit Broertjes en Barendina Pleijler

3. Dientje Pater, geb. Renswoude 08-10-1873, tr. Renswoude 05-03-1903 Johannes Vink, geb. Renswoude 25-08-1874, zn. van Teunis Vink en Rikje Braafhart

4. Cornelia Pater, geb. Renswoude 22-12-1874, tr. Cuijk en Sint Agatha 08-09-1903 Bastiaan Meijn, geb. Nijmegen, zn, van Simon Johannes Meijn en Johanna Pieternella Slijk

5. Gijsje Pater, geb. Renswoude 05-05-1876, tr. Amersfoort 03-02-1909 Willem Gerardus van den Berg, wed. Antonia Gudde, geb. Amersfoort 28-03-1872, sigarenmaker, zn. van Willem van den Berg en Geertje van Dijkhuizen

6. Dirk Pater, geb. Renswoude 30-07-1877

 

VIc

Harmen Pater, ged. Lunteren 31-05-1796, landbouwer op Het Hof, ov. Renswoude 31-03-1869, tr. Scherpenzeel 18-11-1825 Jannigje Donkersteeg, geb./ged. Woudenberg 15/31-08-1800, ov. Renswoude 01-05-1872, dr. van Elbert Donkersteeg en Teunisje van het Voort

Uit dit huw.:

1. Elbert Pater, geb. Barneveld 1826, ov. Renswoude 01-03-1904, ongehuwd

2. Jan Pater, geb. Barneveld 1828, landbouwer, tr. Ede 15-02-1862 Jannigje van de Kemp, wed. Jan van den Hoek, geb. Ede 1841, ov. Ede 24-10-1920, dr. van Melis van de Kemp en Elsje van Veldhuizen

Uit dit huw.:

1. Jannetje Pater, geb. Renswoude 31-01-1863, ov. Renswoude 27-02-1865

2. Melis Pater, geb. Renswoude 01-08-1864

3. Jannetje Pater, geb. Renswoude 05-03-1866

4. Harmen Pater, geb. Renswoude 18-12-1867

3. Gijsbert Pater, geb. Barneveld 1830, ov. Renswoude 17-12-1834

4. Gijsje Pater, geb. Renswoude 06-02-1835, ov. Renswoude 17-12-1905, tr. Renswoude 03-05-1888 Jan van Droffelaar, geb. Renswoude 25-10-1858, ov. Renswoude 05-01-1907, zn. van Cornelis van Droffelaar en Berendina Ezendam

5. Gerrit Roelof Pater, geb. Renswoude 09-08-1836, ov. Houten 04-11-1910, tr. Houten 06-11-1863 Gerrigje van Dijk, geb. Tull en ´t Waal 1841, ov. Houten 21-06-1884, dr. van Teunis van Dijk en Cornelia van Zanten

6. Kors Pater, geb. Renswoude 15-12-1838, ov. Renswoude 24-08-1913, tr. De Bilt 02-11-1866 Gerritje Verkuil, geb. De Bilt 02-12-1838, ov. Renswoude 15-03-1898, dr. van Jacobus Verkuil en Jannigje van Ek

Uit dit huw.:

1. Harmen Pater, geb. De Bilt 24-12-1867, tr. Renswoude 21-10-1892 Gijsberta van Assen, geb. Renswoude 26-01-1866, ov. Renswoude 10-05-1947, dr. van Andries van Assen en Willempje van Veller

            Uit dit huw.:

1. Gerritje Pater, geb. Renswoude 16-11-1892, tr. Renswoude 19-11-1915, gescheiden Renswoude 10-03-1921 Reijer van Wijk, geb. Vlaardingen 1892, zn. van Reijer Willem van Wijk en Wilhelmina Veldwijk

            2. Andries Pater, geb. Renswoude 01-05-1894

            3. doodgeb. kind, ov. Renswoude 11-09-1896

            4. Kors Pater, geb. Renswoude 11-09-1897

5. Jannetje Pater, geb. Renswoude 01-10-1900, ov. Utrecht (ingeschr. te Renswoude) 13-11-1921, tr. Renswoude 03-12-1920 Cornelis van de Lagemaat, geb. Woudenberg 17-11-1893, zn. van Willem van de Lagemaat en Evertje Renes

            6. Willem Pater, geb. Renswoude 01-05-1902

2. Jannetje Pater, geb. Renswoude 08-03-1870, ov. Scherpenzeel 03-08-1931 “gevonden op perceel sectie B 282 in een waterkolk”, tr. Renswoude 28-12-1895 Jan van Assen, geb. Renswoude 28-01-1863, metselaar, dr. van Andries van Assen en Willempje van Veller

3. Elbert Pater, geb. Renswoude 17-10-1872, tr. Renswoude 03-01-1902 Rijkje Lagerweij, geb. Renswoude 26-03-1881, dr. van Aart Lagerweij en Jannigje Vlastuin

Elbert vertrekt maart 1911 naar de VS. Zijn vrouw Rijkje volgt twee maanden later met 5 kinderen. In de VS worden nog 5 kinderen geboren.

            Uit dit huw.:

            1. Kors Pater, geb. Renswoude 27-10-1902

            4. Gijsje Pater, geb. Renswoude 24-09-1874, ov. Renswoude 20-09-1875

5. Gerrit Pater, geb. Renswoude 07-08-1876, tr. Renswoude 26-05-1905 Gerritje Vlastuin, geb. Renswoude 05-03-1884, dr. van Frans Vlastuin en Hendrikje van Straaten

Gerrit vertrekt in juli 1909 met zijn hele gezin naar de VS. Gerrit en Gerritje hebben in het totaal 12 kinderen gekregen.

6. Gijsje Pater, geb. Renswoude 23-05-1879, tr. Leiden 14-12-1898 Cornelis van Zijp, geb. 21-04-1880, zn. van Cornelis van Zijp en Sara van Dam

7. Cornelia Pater, geb. Renswoude 29-01-1882, ov. Wekerom 1974, tr. Renswoude 25-01-1901 Hendrik van de Pol, geb. Renswoude 07-04-1874, landbouwer, ov. Ede (Wekerom) 18-12-1933, zn. van Cornelis van de Pol en Janna van Huigenbosch

7. Grietje Pater, geb. Renswoude 04-08-1841, ov. Zeist 05-03-1921, tr. (1) Scherpenzeel 03-12-1867 Jan Veldhuizen, geb./ged. Scherpenzeel 1843, metselaar, zn. van Hendrik Veldhuizen en Wijntje Velthuyzen, tr. (2) 21-04-1914 Gijsbert van Essen, wed. Alida Margaretha van Barneveld, geb. Driebergen 05-04-1844, ov. Zeist 19-12-1925, zn. van Evert van Essen en Sophia van Rheenen

8. Fransje Pater, geb. Renswoude 03-07-1844, ov. Zutphen (ingeschr. te Rheden) 10-11-1924, tr. Renswoude 06-03-1863 Dirk van de Voort, wed. Brandje van Rotterdam, geb. Renswoude 04-10-1828, ov. Renswoude 10-08-1891, zn. van Willem van de Voort en Elisabeth Ruiseveen

9. doodgeb. kind, ov. Renswoude 09-12-1847

 

VId

Jan Pater, ged. Lunteren 09-05-1799, tuinman en landbouwer op Huigenbosch, ov. Scherpenzeel 10-11-1886, op Huigenbos, begr. Glashorst, graf nr. 59, tr. Scherpenzeel 11-04-1828 Maatje van Kolfschoten, geb./ged. Woudenberg 18-12-1800/11-01-1801, ov. Scherpenzeel 05-10-1862, dr. van Jan van Kolfschoten en Evertje Donkersteeg

Lidm. Scherpenzeel 05-04-1835: Jan Pater.

In 1862 stelt Jan Pater, wed. met kinderen van Maatje van Kolfschoten, landb. onder Scherpenzeel Gijsbert van Voskuilen, landb. onder Woudenberg aan als executeur en voogd over de mi.j. kinderen Jannigje en Jan Willem Pater (Not. Scherpenzeel 4135, nr. 56; 20-12-1862).

In 1863 wordt er een boedelbeschrijving gemaakt van de nal. schap van wijlen Maatje van Kolfschoten, volgens huw. voorw. Van 11-04-1828, not. W. van Ginkel Janszoon te Veenendaal, t.v.v. 1. Jan Pater, wed. Maatje van Kolfschoten, landb. op Huigenbos onder Scherpenzeel, voor zichzelf en als vader van de mi.j. kinderen Jannetje en Jan Willem Pater. Toeziend voogd: Rijk van Egdom. 2. Fransje Pater, me.j., ongehuwd, dienstbaar te Wageningen. 3. Rijk van Egdom, landb. x Evertje Pater onder Woudenberg. 4. Gijsbert van Voskuilen, landb. x Gijsbertje Pater onder Woudenberg. 5. Jan Dirk Pater, landb. onder Scherpenzeel. Onroerend goed: 1. de bouwmanshofstede Huigenbos, met huismanswoning B nr. 21, schuur, bakhuis, twee korenbergen, schapenhok en land onder Scherpenzeel, sectie A 45-80,89-95, groot 28 bunder, 10 ellen. 2. 35/48 deel in een perceel hooiland in de polder de Haar onder Duits, nu Hoogland, sectie H 116,117, groot 1 bunder, 53 roeden, 70 ellen. Titel van aankomst: 35/48 gekocht van  Dirk Pater c.s., op 15-12-1842, not. J. van Hilten te Scherpenzeel en 13/48 deel geërfd van zijn ouders Jan Korsen Pater x Gijsbertje Dirksen van Voorthuizen. f 1100,= en f 300,= door Jan Pater ingebracht in zijn huwelijk. Roerend goed t.w.v. f 4365,65. f 1600,= door Maatje geërfd van haar ouders Jan van Kolfschoten x Evertje Donkersteeg, bij scheiding van 12-06-1859, not. J. van Hilten te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 1; 03-01-1863).

In 1865 verkoopt Jan Pater en kinderen roerend goed op Huigenbosch t.w.v. f 596,55 (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 10; 01-02-1865).

Uit dit huw.:

1. Fransje Pater, geb./ged. Scherpenzeel 02-02/23-03-1829, tr. Wageningen 17-04-1863 Evert van Roekel, geb. Wageningen 1823, timmerman, ov. Wageningen 16-10-1888, zn. van Gerrit van Roekel en Willemina Lubbers

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1852: Fransje Pater.

2. Evertje/Everdina Pater, geb./ged. Scherpenzeel 22-04/30-05-1830, ov. Zeist 20-04-1899, tr. Scherpenzeel 19-11-1851 Rijk van Egdom, geb. Woudenberg 11-11-1828, ov. Doorn 12-07-1903, zn. van Jan van Egdom en Gijsbertje van Maanen

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1852: Evertje Pater, met attestatie vertrokken naar Woudenberg 05-07-1853.

3. Gijsbertje Pater, geb./ged. Scherpenzeel 11/28-07-1833, ov. Woudenberg 18-02-1917, tr. Scherpenzeel 21-07-1855 Gijsbert van Voskuilen, geb. Woudenberg 16-09-1824, ov. Woudenberg 25-10-1898, zn. van Erris van Voskuilen en Geertje van Meerveld

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Gijsje Pater.

4. Jan Dirk Pater, geb./ged. Scherpenzeel 28-07/05-09-1836, landbouwer, ov. Ede 07-08-1917, tr. (1) Ede 10-07-1858 Willempje Bos, geb. Ede 1836, ov. Ede 05-02-1877, dr. van Brand Bos en Geertje van Ravenhorst, tr. (2) Ede 15-02-1879 Dorothea Jungst, geb. Valburg 1854, ov. Ede 11-09-1937, dr. van Charlotte Philippine Jungst

Uit het 1e huw.:

1. Manus Pater, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/20-04-1861, ov. De Bilt 26-02-1929, tr. De Bilt 20-11-1885 Engeltje van Heerd, geb. Ede 1862, ov. De Bilt 20-07-1946, dr. van Gerrit van Heerd en Maartje Rootselaar

2. Brand Pater, geb. Ede 31-01-1866, arbeider, ov. Amersfoort (ingeschr. te Scherpenzeel) 20-03-1939, tr. Scherpenzeel 20-07-1895 Jannetje Hazeleger, geb. Woudenberg 08-06-1874, ov. Amersfoort 18-07-1968, dr. van Albert Hazeleger en Barendje Methorst

Lidm. Geref. kerk Scherpenzeel: Brand Pater, met attestatie van Bennekom 1894

Lidm. Geref. kerk Scherpenzeel 03-04-1898: Jannigje Hazeleger.

Ook te vinden op: http://home-1.tiscali.nl/~brampate/genea.htm.

Voorkind:

Jan Hazeleger, geb./ged. Scherpenzeel 19-02/29-04-1894, ov. Scherpenzeel 16-07-1894 

Uit dit huw.:

1. Willempje Pater, geb. Scherpenzeel 21-02-1896, ged. in de Geref Kerk april 1896, tr. Scherpenzeel 03-04-1920 Gerrit van Ziel, geb. Werkhoven 11-11-1886, boerenknecht, zn. van Adrianus van Ziel en Petronella Rebergen

Lidm. Geref. kerk Scherpenzeel: met attestatie vertrokken naar Woerden dec. 1914.Kinderen geboren te Werkhoven.

2. Albertus Pater, geb. Scherpenzeel 24-10-1897, ged. in de Geref Kerk 28-11-1897, ov. Scherpenzeel 16-04-1899

3. Dirkje Pater, geb. Scherpenzeel 24-09-1898, ged. in de Geref Kerk 23-10-1898, ov. Scherpenzeel 11-04-1899

4. Albertus Pater, geb. Scherpenzeel 07-12-1899, ged. in de Geref Kerk 31-12-1899, arbeider, ov. Scherpenzeel 29-05-1979, tr. Barneveld 13-07-1945 Marianna Speelman, geb. Delft 10-02-1910, ov. Amersfoort 15-02-1965, dr. van Abraham Speelman en Jikke Anna Susanna van Pesselen

5. Dirkje Pater, geb. Scherpenzeel 21-06-1901, ged. in de Geref Kerk 28-07-1901, ov. Weesperkapel 16-03-1924

Met attestatie vertrokken naar Driebergen 09-05-1920; met attestatie van Driebergen 20-02-1921.

6. Berendina Pater, geb. Scherpenzeel 11-03-1903, ged. in de Geref Kerk 05-04-1903, ov. De Bilt 27-06-1981, tr. Weesperkapel 15-11-1923 Jan Kreuger, geb. Diemen 16-05-1898, ov. Hilversum 08-08-1973, zn. van Gijsbertus Kreuger en Johanna van de Kuijt

Met attestatie vertrokken naar Diemen mei 1922.

7. Jan Pater, geb. Scherpenzeel 20-09-1904, ged. in de Geref Kerk 16-10-1904, ov. Scherpenzeel 18-07-1928

8. Hendrika Pater, geb. Scherpenzeel 29-11-1905, ged. in de Geref Kerk 25-12-1905, ov. Scherpenzeel 12-10-1907

9. Gijsbert Pater, geb. Scherpenzeel 24-01-1907, ged. in de Geref Kerk 17-02-1907, ov. Overberg 01-11-1993, tr. Woudenberg 22-02-1934 Jansje Hazeleger, geb. Woudenberg 15-12-1913

10. Hendrik Pater, geb. Scherpenzeel 26-09-1908, ov. Scherpenzeel 07-10-1908

11. Everdina Pater, geb. Scherpenzeel 21-02-1912, ged. in de Geref Kerk 10-03-1912, tr. Amersfoort 19-05-1938 Gerard van der Horst, geb. Amersfoort 21-05-1909

                Opm.: “met de ouders de kerk verlaten sept. 1921”.

12. Johan Pater, geb. Scherpenzeel 20-03-1919, ged. in de Geref Kerk 18-04-1919, transportondernemer, ov. Amsterdam 21-02-1979, tr. Scherpenzeel 27-05-1943 Elisabeth Henriette van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 15-10-1921/26-02-1922, dr. van Dirk van Dijk en Johanna Maria Becker

                Opm.: “met de ouders de kerk verlaten sept. 1921”.

                Kinderen geboren te Amsterdam.

3. Berend Pater, geb. Ede 1870

4. Gijsbertje Pater, geb. Ede 05-01-1872, ov. Maarn (ingeschr. te Woudenberg) 28-02-1951, tr. (1) Ede 17-07-1897 Rijk van Hunnik, geb. Rhenen 18-12-1862, landbouwer, ov. Ede 06-05-1899, zn. van Evert van Hunnik en Wilhelmina van Ravenswaaij, tr. (2) Maarn 08-11-1901 Jan van de Waerdt, geb. Maarn 07-01-1852, ov. Maarn 01-10-1921, zn. van Anthonie de Waerdt en Grietje van Egdom

5. Everdina Pater, geb. Ede 26-10-1874, ov. Doorn 12-12-1949, tr. (1) Woudenberg 07-01-1897 Jan van Voskuilen, wed. Jacoba van Donselaar, geb. Woudenberg 26-08-1858, ov. Woudenberg 08-02-1910, zn. van Gijsbert van Voskuilen en Gijsbertje Pater, tr. (2) Teunis van Dijk

6. Christina Pater, geb. Ede 1879, ov. Scherpenzeel 01-08-1941, tr. (2) Woudenberg 26-10-1899 Gerrit Gazenbeek, wed. Neeltje Mandersloot, geb. Woudenberg 22-01-1852, arbeider, ov. Utrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 27-10-1933,zn. van Gerrit Gazenbeek en Jannigje van Zanten

7. Jan Willem Pater, geb. Ede 1884, landbouwer, tr. Scherpenzeel 03-06-1911 Aartje Vlastuin, geb. Renswoude 27-05-1882, dr. van Jacob Vlastuin en Hendrikje van de Weerd

8. Jan Dirk Pater, geb. Lunteren 1885, arbeider, tr. Scherpenzeel 30-10-1909 Aartje van Essen, geb. Barneveld 1885, dr. van Dirk van Essen en Elzabeth van den Hoorn

Uit dit huw.:

1. Jan Dirk Pater, geb./ged. Scherpenzeel 08-09/30-10-1910

5. Jannigje Pater, geb./ged. Scherpenzeel 07-04/05-01-1842, ov. Scherpenzeel 22-02-1900, tr. Scherpenzeel 21-10-1864 Melis van de Vlierd, geb. Renswoude 15-10-1839, ov. Renswoude 23-12-1919, zn. van Albertus van de Vlierd en Jannigje de Koning

In 1863 laat Jannetje Pater, won. Scherpenzeel haar testament maken. Zij vermaakt haar bezittingen aan broer Jan Pater en de minderjarige Hanna Pater, beiden bij haar inwonend. (Not. J. de Louter, AT 055j040, nr. 4715; 28-01-1863).

6. Jan Willem Pater, geb./ged. Scherpenzeel 30-08/-05-10-1845, ov. Scherpenzeel 03-05-1878, op Huigenbosch, begr. Glashorst, graf nr. 59, ongehuwd

 

Vc

Wulfert Corsen Pater, ged. Scherpenzeel 07-05-1758, in ´t Hooibroek, landbouwer, ov. Barneveld 07-10-1827, ov. Barneveld 10-12-1815, tr. Scherpenzeel 26-07-1795 Hanna van Soest, ged. Scherpenzeel 07-10-1771, op Heintjeskamp, dr. van Gerrit Cornelisz van Soest en Evertje Theunisd Lagerweij

                Zij wonen 1827 op de boerderij Pothoven onder Kallenbroek, Barneveld.

Uit dit huw.:

1. Evertje Pater, geg./ged. Scherpenzeel 07/25-10-1795, op Heijntjekamp, ov. Barneveld (Kallenbroek) 12-10-1865, tr. Barneveld 27-11-1818 Jan Buurman, geb. Garderen 02-11-1796, landbouwer, ov. Barneveld (Kallenbroek) 31-08-1856, zn. van Jan Jansz Buurman en Willempje Klaassen

2. Fransje Pater, ged. Lunteren 08-10-1797, ov. Barneveld 24-06-1872, tr. Stoutenburg 15-12-1821 Aalbert Schimmel, ged. Amersfoort 29-11-1787, ov. Barneveld (De Glind) 01-06-1860, zn. van Gijsbert Willemsz Schimmel en Maria Heimens van Middendorp

3. Gerritje Pater, geb./ged. Barneveld 02/07-12-1799, ov. Woudenberg 26-03-1841, tr. Barneveld 30-04-1823 Elbert Donkersteeg, geb. Barneveld 19-05-1801, landbouwer, ov. Woudenberg 29-05-1870, zn. van Lambert Donkersteeg en Klaartje Korsen

4. Kors Pater, ged. Barneveld 30-12-1802, landbouwer, ov. Barneveld (De Glind) 07-04-1879, tr. Barneveld 11-02-1825 Evertje Reijersen van Loenhorst, ged. Lunteren 21-09-1797, ov. Barneveld (De Glind) 19-07-1867, dr. van Reijer Willemsen van Loenhorst en Aaltje Geurtsen

                In 1858 is Cors Pater landbouwer op de boerderij Pothoven onder Kallenbroek, Barneveld.

            Uit dit huw. o.a.:

1. Reijer Willem Pater, geb. Barneveld 1827, ov. Baarn 07-01-1905, tr. Scherpenzeel 20-07-1849 Jannigje van Davelaar, geb./ged. Scherpenzeel 29-12-1825/29-01-1826, ov. Baarn 29-01-1876, dr. van Gerrit van Davelaar en Berendje Prins

                        Uit dit huw. o.a.:

                        1. Evertje Pater, geb./ged. Scherpenzeel 02/28-10-1849

                                               Meer kinderen in Barneveld.

2. Hanna Pater, geb. Barneveld 1829, ov. Soest 17-11-1925, tr. (1) Barneveld 23-10-1856 Gijsbert Meerveld, geb. Hoogland 1813, landbouwer, ov. Woudenberg 18-10-1874, zn. van Jan Meerveld en Johanna Schimmel, tr. (2) Baarn 24-09-1875 Lammert Lam, wed. Marretje van de Grift, geb. Achttienhoven 1822, ov. Soest 16-03-1899, zn. van Cornelis Lam en Adriaantje Hoodsen

5. Jan Korsen Pater, geb. Barneveld 1807, landbouwer, ov. “elders” (ingeschr. te Barneveld) 06-03-1883, tr. Renswoude 24-11-1832 Cornelia Donkersteeg, geb. Barneveld 1810, ov. Barneveld (Kallenbroek) 04-04-1873, dr. van Lambert Donkersteeg en Klaartje Korsen

            Uit dit huw.:

            1. Lammert Pater, geb. Renswoude 03-04-1833, ov. Barneveld 19-03-1888, ongehuwd

2. Wulf Pater, geb. Barneveld 1836, dagloner, ov. Barneveld 13-02-1882, tr. Woudenberg 20-01-1865 Ariaantje Broekhuizen, geb. Woudenberg 14-02-1836, ov. Barneveld 10-10-1894, dr. van Paulus Broekhuizen en Neeltje van Huigenbosch

3. Klaas Pater, geb. Barneveld 1839, ov. Maarn 14-10-1912, tr. Barneveld 23-05-1867 Willemijntje van Ravenhorst, geb. Woudenberg 24-04-1837, ov. Renswoude 30-04-1923, dr. van Dirk van Ravenhorst en Maria Apeldoorn

                        Uit dit huw.:

1. Cornelia Pater, geb. Barneveld 1868, ov. Zeist 14-09-1943, tr. Maarn 15-11-1900 Gerrit Methorst, geb. Renswoude 26-12-1858, ov. Zeist 09-01-1938, zn. van Evert Methorst en Rijkje van der Woerd

2. Dirk Pater, geb. Woudenberg 15-02-1869, ov. De Bilt 15-02-1949, tr. De Bilt 01-04-1898 Klasina van der Krol, geb. De Bilt 13-05-1873, ov. De Bilt 14-10-1941, dr. van Willem van der Krol en Catharina Drienhuizen

3. Jan Pater, geb. Woudenberg 16-08-1870, landbouwer, ov. Maarn 29-06-1927, tr. Scherpenzeel 16-05-1914 Heintje Lokhorst, geb./ged. Scherpenzeel 09-04/07-05-1876, op Breeschoten, dr. van Evert Lokhorst en Neeltje Bloemendaal

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1898: Heintje Lokhorst, met attestatie vertrokken naar Maarn, mei 1914.

4. Marinus Pater, geb. Woudenberg 28-11-1871, ov. Maarn 11-06-1945, tr. De Bilt 25-11-1904 Jaantje Kok, geb. De Bilt 03-04-1874, dr. van Diesmer Kok en Hendrikje Saartje Hoefakker

5. Johanna Pater, geb. Woudenberg 30-05-1873, tr. Maarn 15-12-1898 Teunis Veldhuijzen, geb. De Bilt 27-11-1874, zn. van Benjamin Veldhuijzen en Jannigje Lindeboom

6. Maria Martha Pater, geb. Woudenberg 01-08-1874, tr. Maarn 23-01-1902 Cornelis van Burken, geb. Renswoude 11-09-1867, zn. van Hendrik van Burken en Dirkje Steenbeek

7. Lammert Pater, geb. Woudenberg 28-03-1876, gemeente veldwachter, tr. Maarn 17-06-1909 Clara van Voorthuizen, geb. Leusden 28-02-1882, dr. van Hermanus van Voorthuizen en Dirkje Hopman

8. Neeltje Pater, geb. Woudenberg 24-09-1877, tr. Renswoude 04-11-1903 Hendrik van Burken, geb. Renswoude 29-04-1877, zn. van Hendrik van Burken en Dirkje Steenbeek

9. Klara Pater, geb. Woudenberg 18-01-1879, tr. Maarn 04-05-1899 Kors Pater, geb. Leersum 1877, zn. van Kors Pater en Gerritje van Grootveld

4. Hannes Pater, geb. Barneveld 1842, ov. Leersum 20-06-1900, tr. Woudenberg 23-05-1863 Jannetje van ´t Voort, geb. Woudenberg 03-01-1839, ov. Leersum 21-11-1923, dr. van Teunis van ´t Voort en Marretje van de Kamp

                        Uit dit huw.:

1. Jan Pater, geb. Woudenberg 13-07-1863, rijksveldwachter, tr. Broek in Waterland 11-07-1906 Maartje Kuijn, wed. Pieter IJsbrandsz Groot, geb. Warder 1877, dr. van IJsbrand Kuijn en Trijntje Dobber

2. Teunis Pater, geb. Woudenberg 16-11-1864, ov. Maarn 21-10-1936, tr. Maarn 20-02-1891 Grietje Breeschoten, geb. Maarn 26-12-1871, ov. Maarn 05-07-1948, dr. van Gerrit Breeschoten en Maatje van de Weerdt

6. Maria Pater, ged. Barneveld 12-11-1813, ov. Barneveld (De Glind) 05-01-1878, tr. Renswoude 20-12-1833 Hendrik Boekhout, geb. Leersum 02-10-1812, ov. Barneveld 23-04-1902, zn. van Teunis Meessen Boekhout en Jannigje Petersen Blauwendraad

 

Vd

Cornelis Corsen Pater, ged. Scherpenzeel 23-08-1761, landbouwer in het Hooibroek, ov. Ede (Lunteren) 16-08-1828 (één dag na zijn vrouw!), tr. Scherpenzeel 23-10-1808 Grietje van Voorthuizen, ged. Woudenberg 17-06-1769, ov. Ede (Lunteren) 15-08-1828, dr. van Willem Willemsen van Voorthuijsen/van de Glinthorst en Jantje Hendriks van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1792: Cornelis Corssen Pater, jm, op Groot Gooswilligen.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Cornelis Corssen Pater.

Uit dit huw.:

1. Kors Pater, geb./ged. Scherpenzeel 24-09/01-10-1809, volgt VIe

 

VIe

Kors Pater, geb./ged. Scherpenzeel 24-09/01-10-1809, landbouwer, ov. Renswoude 02-01-1886, tr. (1) Woudenberg 05-01-1839 Reijertje van Maanen, geb. Woudenberg 05-03-1819, ov. Renswoude 24-01-1841, dr. van Evert Jansz van Maanen en Maaijtje Boekhout, tr. (2) Renswoude 20-11-1841 Rikje Hazeleger, geb. Kootwijk 1821, ov. Renswoude 06-06-1893, dr. van Dirk Hendriksen Hazeleger en Johanna van Koestapel

Uit het 1e huw.:

1. Cornelis Pater, geb. Renswoude 08-12-1839, landbouwer, ov. Woudenberg 12-04-1921, tr. Ede 19-11-1870 Gerritje van de Kieft, geb. Ede 1856, ov. Woudenberg 23-05-1920, dr. van Geurt van de Kieft en Everarda Bouwman

            Uit dit huw. o.a.:

1. Reijertje Pater, geb. Ede 1872, ov. Renswoude 01-12-1940, tr. Woudenberg 01-12-1898 Aart van den Berg, geb. Woudenberg 13-12-1868, ov. Woudenberg 03-10-1935, zn. van Hendrik van den Berg en Adriana van de Wetering

2. Everarda Pater, geb. Ede 1873, ov. Maarn 30-10-1908, tr. Woudenberg 11-10-1907 Evert van der Horst, geb. Maarn 15-09-1860, landbouwer, ov. Nijkerk 06-07-1911, zn. van Hendricus van der Horst en Gerritje Pater. Evert, tr. (2) Nijkerk 02-11-1910 Petertje van Loozenoord, wed. Jan van ´t Land, geb. Nijkerk 1873, dr. van Wouter van Loozenoord en Jannetje Schipper

3. Jan Cors Pater, geb. Ede 1876, tr. Woudenberg 21-08-1908 Jannetje van Reenen, geb. Woudenberg 24-10-1864, ov. Woudenberg 11-01-1936, dr. van Willem van Reenen en Adriana van Hardeveld

4. Geurt Pater, geb. Woudenberg 02-07-1887, tr. Woudenberg 13-06-1919 Maria van Egdom, geb. Woudenberg 31-01-1890, ov. Woudenberg 29-05-1946, dr. van Rijk van Egdom en Antonia van den Bos

5. Rijntje Pater, geb. Woudenberg 07-10-1889, tr. Woudenberg 01-05-1914 Hendrik van den Berg, geb. Woudenberg 29-06-1872, zn. van Hendrik van den Berg en Adriana van de Wetering

6. Dirk Pater, geb. Woudenberg 04-10-1892, tr. Woudenberg 21-10-1921 Aaltje van Donselaar, geb. Doorn 01-04-1898, zn. van Gerrit van Donselaar en Aaltje van de Glint

Uit het 2e huw.:

2. Grietje Pater, geb. Renswoude 07-08-1842, ov. Utrecht (ingeschr. te Zeist) 19-01-1905, tr. Renswoude 31-03-1865 Sander van Bennekom, geb./ged. Scherpenzeel 11/29-04-1838, ov. Zeist 21-03-1908, zn. van Geurt van Bennekom en Dirkje van de Vliert

3. Dirk Pater, geb. Renswoude 07-03-1844, landbouwer, ov. Ede 08-03-1926, tr. Renswoude 24-03-1871 Grietje Pater, geb. Renswoude 09-05-1842, ov. Ede 17-08-1909, dr. van Dirk Pater en Dirkje Donkersteeg

            Uit dit huw.:

1. Kors Pater, geb. Renswoude 25-06-1871, tr. Renswoude 08-12-1899 Bartha van Ginkel, geb. Renswoude 20-10-1881, dr. van Gijsbert van Ginkel en Jannetje van den Brom

2. Rikje Pater, geb. Ede 1875, tr. (1) Ede 19-11-1904 en in de Gereformeerde Kerk van Scherpenzeel op 20-11-1904 Gerrit van de Lagemaat, geb. Leersum 24-12-1856, landbouwer, ov. Leersum 20-08-1923, zn. van Jacob van de  Lagemaat en Willemijntje van Appeldoorn, tr. (2) Woudenberg 28-05-1925 Hendrik van Ginkel, wed. Jacomijntje Bouman, geb. Veenendaal 29-03-1870, ov. Barneveld (ingeschr. te Scherpenzeel) 13-04-1943, zn. van Aart van Ginkel en Evertje Haalboom

4. Jannigje Pater, geb. Renswoude 26-12-1845, ov. Renswoude 14-04-1847

5. Gerrit Arris Pater, geb. Renswoude 15-03-1847, ov. Renswoude 26-10-1892, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1873: Gerrit Arris Pater, met attestatie vertrokken naar Renswoude 09-04-1873.

6. Jannetje Pater, geb. Renswoude 06-08-1848, tr. Renswoude 22-10-1869 Dirk Pater, geb. Renswoude 12-07-1848, zn. van Dirk Pater en Dirkje Donkersteeg

7. Cornelia Hendrika Pater, geb. Renswoude 10-09-1849, ov. Veenendaal 09-09-1901, ongehuwd

8. Hendrika Pater, geb. Renswoude 13-07-1851, ov. Renswoude 08-04-1922, ongehuwd

9. Aart Pater, geb. Renswoude 16-04-1853, landbouwer, ov. Renswoude 25-01-1927, tr. Renswoude 07-09-1900 Gerritje van Nieuwamerongen, geb. Veenendaal 14-08-1878, dr. van Dirk van Nieuwamerongen en Francina van den Berg

            Uit dit huw. o.a.:

            1. Kors Pater, geb. Renswoude 26-01-1901

            2. Frans Pater, geb. Renswoude 1903, ov. Renswoude 06-11-1918

3. Rikje Pater, geb. Renswoude 1905, tr. Renswoude 28-06-1924 Johan Nab, geb. Ederveen 1903, zn. van Evert Nab en Antje van Schoonhoven

4. Janna Hendrika Pater, geb. Renswoude 1907, tr. 28-10-1926 Marinus van der Grift, geb. Wijk bij Duurstede 1895, zn. van Dirk Jan van der Grift en Maagje de Kruijf

5. Dirk Pater, tr. Woudenberg 20-11-1925 Wilhelmina Bloemendal, dr. van Jan Bloemendal en Aaltje Wallet

            Uit dit huw.:

1. Dirk Wilhelmus Pater, geb. Woudenberg 11-06-1932, ged. in de Grote Kerk 31-07-1932

6. Gerrit Pater, geb. Renswoude 1910, tr. Amerongen 22-01-1931 Willemijntje van Grootveld, geb. Amerongen 1912, dr. van Cornelis van Grootveld en Neeltje Legemaat

7. Cornelis Pater, geb. Renswoude 1911, tr. Renswoude 09-10-1930 Gerritje Jannetje van de Hoef, geb. Veenendaal 1909, dr. van Gerrit van de Hoef en Cornelia Hoogweg

10. Jan Derk Pater, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/29-04-1855, ov. Renswoude 13-02-1897, ongehuwd

Jan Derk is geb. ten huizen van Willem van Voorthuizen, schoenmaker; zijn ouders wonen in Renswoude.

11. Albert Pater, geb. Renswoude 04-03-1857, landbouwer te Renswoude (1909), ov. Scherpenzeel 01-09-1932, begr. Glashorst graf nr. 44, ongehuwd

12. Willem Pater, geb. Renswoude 20-03-1858, ov. Renswoude 31-03-1927, tr. Veenendaal 13-12-1884 Catharina Roelofsen, geb. Barneveld 1854, ov. Renswoude 24-03-1923, dr. van Jan Roelofsen en Neeltje de Waal

In 1883 geven Rijkje Hazeleger x Kors Pater onder Renswoude toestemming voor het huwelijk (Not. Scherpenzeel 4148, nr. 47; 06-12-1884).

            Uit dit huw.:

1. Jan Pater, geb. Veenendaal 1884, tr. Woudenberg 06-11-1908 Elizabeth van Voorthuizen, geb. Woudenberg 22-03-1880, ov. Renswoude 22-03-1943, dr. van Hendrik van Voorthuizen en Janna van den Brink

2. Kors Pater, geb. Veenendaal 1886, tr. Renswoude 21-04-1923 en in de Geref. Kerk van Scherpenzeel op 22-04-1923 Jannigje van Ravenhorst, geb. Renswoude 1886, dr. van Jan van Ravenhorst en Aaltje Lagerweij

Lidm. Geref. kerk Scherpenzeel 22-04-1923: Jannigje van Ravenhorst hv. Kors Pater, met attestatie vertrokken naar Lunteren 24-04-1923.

Lidm. Geref. kerk Scherpenzeel: Kors Pater x Jannigje van Ravenhorst, met attestatie van Lunteren 13-04-1930.

                        Uit dit huw.:

                        1. Catarina Wilhelmina Pater, geb. Lunteren 10-05-1924

3. doodgeb. kind, ov. Renswoude 06-03-1888

            4. doodgeb. kind, ov. Renswoude 15-02-1889

5. Rijk Pater, geb. Renswoude 01-02-1890, tr. Leusden 07-10-1920 Lutje van de Munt, geb. Leusden 16-09-1893, dr. van Carel van de Munt en Martha van Donselaar

            6. Neeltje Pater, geb. Renswoude 26-08-1891

13. Rijkje Pater, geb. Renswoude 12-07-1859, ov. Veenendaal 12-08-1923, tr. Renswoude 08-12-1883 Heimen Haanschoten, geb. Woudenberg 10-03-1863, ov. Veenendaal 30-10-1946, zn. van Hendrik Haanschoten en Geertje ter Maaten

In 1883 geven Rijkje Hazeleger x Kors Pater onder Renswoude toestemming voor het huwelijk (Not. Scherpenzeel 4148, nr. 51; 03-12-1883).

14. Jacob Pater, geb. Renswoude 16-04-1862, landbouwer, ov. Barneveld 05-07-1940, tr. Amerongen 30-04-1885 Willemijntje van de Lagemaat, geb. Leersum 22-06-1865, ov. Barneveld 03-09-1942, dr. van Jacob van de Lagemaat en Willemijntje van Appeldoorn

In 1883 geven Rijkje Hazeleger x Kors Pater onder Renswoude toestemming voor het huwelijk (Not. Scherpenzeel 4148, nr. 17; 20-04-1885).

            Uit dit huw.:

            1. Kors Pater, geb. Amerongen 23-07-1885, ov. Renswoude 12-10-1886

            2. Willemijntje Pater, geb. Renswoude 27-10-1887, ov. Renswoude 09-01-1888

3. Jacob Pater, geb. Renswoude 29-01-1889, tr. Amerongen 03-05-1913 Lubbertje Beek, geb. Amerongen 1880, dr. van Derk Beek en Geertrui van der Weiden

Opm. “heeft zich met haar kinderen aan de Geref. kerk onttrokken 28-02-1921”

                        Uit dit huw.:

                        1. Jacob Pater, geb. 10-08-1913,ged. in de Geref Kerk 21-09-1913

2. Geertruida Pater, geb. 01-08-1914, ged. in de Geref Kerk 04-10-1914

3. Willem Pater, ged. in de Geref Kerk 01-04-1917

                        4. Dirkje Pater, geb. Renswoude 1922, ov. Renswoude 02-06-1922

4. Kors Pater, geb. Renswoude 14-04-1891, timmerman, tr. Barneveld 24-03-1916 Jannetje Hoogeweg, geb. Barneveld 1885, dr. van Jan Hoogeweg en Evertje van Esveld

5. Willem Pater, geb. Renswoude 04-03-1894, landbouwer, tr. Barneveld 30-07-1915 Maartje Pol, geb. Barneveld 1894, dr. van Geurt Pol en Gerritje Bakkenes

6. Rijk Pater, geb. Renswoude 21-02-1896, tr. Stoutenburg 14-12-1916 Neeltje Bakkenes, geb. Barneveld 1896, dr. van Maarten Bakkenes en Janna Groeneveld

7. Willemijntje Pater, geb. Renswoude 31-10-1897, tr. Barneveld 03-02-1922 Aart van den Brink, geb. Barneveld 1903, molenaarsknecht, zn. van Marinus van den Brink en Aartje Arends

8. Jacoba Pater, geb. Renswoude 25-03-1900, tr. Barneveld 23-06-1922 Aalbertus Kelderman, geb. Ede 1902, landbouwer, zn. van Johannes Kelderman en Evertje Jansen

            9. Jan Pater, geb. Renswoude 29-11-1902

            10. Willempje Pater, geb. Renswoude 1907, ov. Renswoude 09-09-1907

 

 

 

 

Samengesteld door:

Henk van Woudenberg,

februari 2010