Familie Oudhof

 

In de 17e eeuw heeft deze familie nog geen achternaam. In de loop van de volgende eeuw duikt de naam Oudhof/Outhof op. Het is niet bekend waar deze naam vandaan komt. De familienaam sterft rond 1825 in Scherpenzeel uit.

I

Hendrick Jansen, stiefzoon van Hendrick Jansen, tr. (1) Scherpenzeel 05-05-1690 Gijsbertje Willemsen, dr. van Willem Jansen, tr. (2) Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 23-11-1704 Aeltje Lambertsen Brom. Aaltje Lamberts, tr. (2) Scherpenzeel 13-08-1720 Hendrik Jansen, van Laar

Uit het 1e huw:

1. Jan Hendriksz, ged. Scherpenzeel 25-01-1691

2. Frans Hendriksz, ged. Scherpenzeel 14-05-1692

3. Gerrit Hendriksz, ged. Scherpenzeel 05-09-1694

4. Gerrit Hendriksz, ged. Scherpenzeel 16-02-1696, volgt IIa

5. Johannes Hendriksz, ged. Scherpenzeel 17-07-1698

Uit het 2e huw:

6. Gijsbertje Hendriksz, ged. Scherpenzeel 25-10-1705

7. Lambert Hendriksz, ged. Scherpenzeel 01-05-1707

8. Gijsbertje Hendriksz, ged. Scherpenzeel 06-01-1709, tr. Scherpenzeel 15-01-1730 Jan Jansen, van Laer

                Zie genealogie Van Laar.

9. Gerritje Hendriksz, ged. Scherpenzeel 01-02-1711

10. Lambert Hendriksz, ged. Scherpenzeel 19-02-1713

11. Lambert Hendriksz, ged. Scherpenzeel 10-02-1715, van Woudenberg, volgt IIb

Uit het huw. van Hendrik Jansen van Laar, rooms, en Aaltje Lamberts

1. Jan Hendriks van Laar, ged. Scherpenzeel 09-04-1721, get. Geertje Peters

2. Jenneken Hendriks van Laar, ged. Scherpenzeel 07-02-1723

3. Hanna Hendriks van Laar, ged. Scherpenzeel 01-04-1725

 

IIa

Gerrit Hendriksz, ged. Scherpenzeel 16-02-1696, tr. Scherpenzeel 29-03-1719 Willemijn Hermens van Wingelaar, ged. Scherpenzeel 15-01-1699, aen de Beeck, dr. van Hermen Willemsz en Jantje Jordens

Uit dit huw.:

1. Hendrik Gerritsz, ged. Scherpenzeel 14-07-1720, aan de Holevoet

2. Hendrik Gerritsz, ged. Scherpenzeel 25-02-1722, tr. (1) Jannetje Jans, tr. (2) Woudenberg (att. naar Nijkerk) 09-06-1777 Mietje Jansen van der Hoef, wed. Elias Willemsen, geb. Houten. Maria Willems van der Hoef, tr. (3) Woudenberg 26-07-1789 Teunis Wulferse Waldenburg, wed. Maria Everts van Maanen, ged. Scherpenzeel 11-05-1721, op het Heijveld, zn. van Wulfert Melissen en Hendrikje Teunissen

                ´de attestatie of guarantie meede gegeven nae Woudenberg op den 9 November 1762´

            Uit het 2e huw.:

            1. Willemijntje Outhof, geb./ged. Woudenberg 08-02/03-03-1782

            2. Hendrik Outhof, geb./ged. Woudenberg 20-12-1783/11-01-1784

3. Gijsje Gerrits, ged. Scherpenzeel 28-01-1725

4. Jan Gerritsz Outhof, ged. Scherpenzeel 15-01-1730, aan den Holijvoet, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 11-10-1767 Jannigje Jans van Breenen, ged. Scherpenzeel 20-03-1746, aen de Doornhegge, dr. van Jan Jansz van Breenen en Gijsbertje Cornelissen van Lakemondt

In 1808 wordt Frank Druijf beleend na aankoop van Jan Gerritsz Outhof x Jantje van Breemen met drie hoven op ´t erf ´t Voort (Huis Amerongen 1187, fol. 120; 1808. Beleningen Holevoet nr. 13a).

5. Harmen Gerritsz, ged. Scherpenzeel 13-04-1732, op ´t Hogeland

6. Harmijntje/Hermina Gerrits Oudhof, ged. Scherpenzeel 07-03-1734, ov. Barneveld 03-01-1814, tr. (1) Gerrit Jansen, tr. (2) Jacob Gerritsen, ov. Barneveld 03-01-1814

7. Hannes Gerritsz, ged. Scherpenzeel 23-02-1738, op ´t Hogeland

 

IIb

Lambert Hendriksen Oudhof, ged. Scherpenzeel 10-02-1715, begr. Scherpenzeel 19-02-1803, tr. Scherpenzeel 14-04-1737 Willemijntje Barten van Landaas, ged. Scherpenzeel 13-01-1715, dr. van Bart Gijsbertsen en Aaltje Fransen

Uit dit huw.:

1. Aaltje Lamberts Oudhof, ged. Scherpenzeel 07-07-1737, in de Agterstraat

In 1789 koopt Aaltjen Oudhof, dochter van Lambert Oudhof voor f 250,= van Hendrik Nijburg, wed. Gijsbertje van Landaas de helft van een huis genaamd de Caap, gelegen in Glashorst vanaf de Glashorsterdijk tot de Woudenbergse weg; oost: Aart Everd Hoogland, west: Hendrik Hinnekamp. De wederhelft heeft Aaltje en haar broers en zusters geërfd van Gijsbertje van Landaas (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 131,133; 10-02-1789 en 04-08-1789).

In 1781 laat Jantje Barten van Landaas, bejaard jd. (lees: ongehuwd), wonende te Scherpenzeel, haar testament registreren. Enige erfgenaam: haar zuster Gijsbertje van Landaas x Hendrik van Nijborg, wonende in de Caap en Aaltje Lamberts Oudhof, jd., ieder voor de helft. M.u.v. haar kamertje naast haar huisje, dat krijgt Aaltje, mits zij het niet verkoopt. Na dode van haar zuster Gijsbertje zal de erfenis naar de kinderen van Lambert Oudhof gaan, m.u.v. Bart Lambertsen Oudhof. “begeerende de comparante dat denzelven Bart Lambertsen Oudhof haar lijkstatie niet zal mogen volgen”. (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 141; 30-09-1781).

2. Bart Lamberts Oudhof, ged. Scherpenzeel 09-11-1738, in de Agterstraat, volgt III

3. Hendrijntje Lamberts Oudhof, ged. Scherpenzeel 31-01-1740, in de Aghterstraedt

4. Johanna Lamberts Oudhof, ged. Scherpenzeel 23-04-1741, in de Aghterstraedt, ov. Scherpenzeel 09-01-1806, tr. Scherpenzeel 14-09-1794 Hendrik Jansen Rees, ged. Scherpenzeel 17-04-1763, zn. van Jan Hendricksz van Rees en Neeltje Klaassen Poet/Put

In 1801 verkoopt Johanna Oudhof, verlaten huisvrouw van Hendrik van Rees publiek voor f 600,= aan Gijsbertje Oudhof een huis en hof in de Achterstraat te Woudenberg bestaande uit voor- en achterhuis en een kamertje ten oosten met een schuurtje en 1/4 deel van de hof; oost: Lammert Oudhof, west: de wed. Cornelis van Zanten, zuid: pad of Mor van ’t Foort, noord: de gemene weg. 08-02-1802: Verklaring van Hendrik van Rhees dat hij de verkoop accepteert (Huis Scherpenzeel 36; 28-07-1801).

5. Gijsbertje Lamberts Oudhof, ged. Scherpenzeel 13-01-1743, in de Aghterstraedt, ov. Woudenberg 11-01-1828, ongehuwd

In 1801 verkoopt Johanna Oudhof, verlaten huisvrouw van Hendrik van Rees publiek voor f 600,= aan Gijsbertje Oudhof een huis en hof in de Achterstraat te Woudenberg bestaande uit voor- en achterhuis en een kamertje ten oosten met een schuurtje en 1/4 deel van de hof; oost: Lammert Oudhof, west: de wed. Cornelis van Zanten, zuid: pad of Mor van ’t Foort, noord: de gemene weg. Verklaring van Hendrik van Rhees dat hij de verkoop accepteert 08-02-1802 (Huis Scherpenzeel 36; 28-07-1801).

6. Gijsbert Lamberts Oudhof, ged. Scherpenzeel 22-03-1744, in de Aghterstraedt, begr. Scherpenzeel 01-09-1810, ongehuwd

7. Jannetje Lamberts Oudhof, ged. Scherpenzeel 13-11-1746, in de Aghterstraadt, ov. aangegeven Woudenberg 28-08-1810, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 18-12-1794 Cornelis Broekhuizen, ged. Scherpenzeel 04-10-1739, in den Doornboom, ov./begr. Scherpenzeel 15/21-01-1808, zn. van Rijk Cornelissen Broekhuizen en Maria van Wolfswinkel

In 1808 verkoopt Jannetje Oudhof, wed. Cornelis Broekhuizen haar huis nr. 109 voor f 151-10 aan haar schoonzuster Evertje Broekhuizen, wed. Willem Vlasakker (Notarieel Leusden 971, nr. 27; 18-02-1808. Recht. Arch. Scherpenzeel 13; 06-12-1809).

In 1795 komt Jannetje Oudhof in Scherpenzeel wonen (HGS 156; Kasboek diaconie 1763-1819).

8. Gerritje Lamberts Oudhof, ged. Scherpenzeel 04-08-1748, in de Aghterstraadt, ov. Scherpenzeel 04-02-1826, ongehuwd

9. Aaltje Lamberts Oudhof, ged. Scherpenzeel 06-12-1750, in de Aghterstraadt

10. Hendrick Lamberts Oudhof, ged. Scherpenzeel 12-03-1752, in de Aghterstraadt, metselaar, ov. Barneveld 31-12-1824, tr. Barneveld 03-11-1787 Willemijntje van Dijkhorst, geb. Barneveld 1758, ov. Barneveld 19-12-1815, dr. van Wouter Dijkhorst

            Uit dit huw. o.a.:

1. Willemijntje Oudhof, geb. Barneveld 1783, ov. Scherpenzeel 28-01-1845, ongehuwd

11. Aaltje Lamberts Oudhof, ged. Scherpenzeel 03-03-1754, in de Aghterstraadt, begr. Scherpenzeel 29-05-1802, ongehuwd

In 1789 koopt Aaltje Oudhof de wederhelft (van 22-01-1789) van het huis genaamd de Caap in Glashorst van Hendrik Nijburg (West. 277, 3e omslag; Ontvangst 40e en 50e penning, 10-02-1789). (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 131; 10-02-1789).

In 1790 wordt Aaltjen Oudhof, dochter van Lambert Oudhof beleend door opdracht van (haar oom) Hendrik Nijburg, wed. Gijsbertje Barten van Landaas met de helft van de Caap en mede namens haar broers en zusters beleend met de andere helft van de Caap (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 133; 04-08-1790).

In 1793 wordt Gijsbert Oudhof namens zijn zuster Aaltje Oudhof opnieuw beleend door de komst van Johannis Sebastiaan van Naamen als Heer van Scherpenzeel (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 133; 12-12-1793).

12. Aalbert Lamberts Oudhof, ged. Scherpenzeel 18-05-1755, in de Aghterstraadt, ov. Woudenberg 12-12-1828, tr. (otr. Leusden) Woudenberg 11-10-1807 Geertje van Schaik, wed. Dirk Zonnenberg, ged. Amerongen 17-09-1775, ov. Woudenberg 03-03-1855, dr. van Gerrit Cornelissen van Schaik en Geertje Teunissen van de Wetering

                Lidm. Scherpenzeel 04-04-1828: Geertje van Schaik, hv Albert Oudhof.

            Uit dit huw.:

1. Lammert Oudhof, geb./ged. Scherpenzeel 30-01/28-02-1808, ov. Woudenberg 11-03-1867, ongehuwd

                               Lidm. Scherpenzeel 24-03-1825: Lammert Oudhof.

In 1855 laat Lammert Oudhof, z.b. achter Scherpenzeel in huis nr. 267 onder Woudenberg zijn testament maken. Erfgenaam: de diaconie van de Herv. kerk te W. en de diaconie van de Herv. kerk te S., ieder voor de helft vanwege de “veele weldaden en genotene ondersteuning van beiden gemeenten, in mijne ziekelijke en hulpbehoevende toestand gedurende een reeks van jaren aan mij en mijne nu overledene moeder bewezen en ik nog bij voortduring blijf genieten”. Verder wenst hij een fatsoenlijke begrafenis op de begraafplaats te Scherpenzeel. Executeur: Abraham Frederikse, onderwijzer der jeugd te Scherpenzeel (Notarieel Scherpenzeel 4133, nr. 28; 15-10-1855).

In 1858 verklaart Lammert Oudhof, zonder beroep te Woudenberg van zijn ouders Albertus Oudhof x Geertje van Schaik geërfd te hebben een huis en hof, sectie C 265,266, groot 16 roeden 35 ellen (Huis Scherpenzeel 36; 19-07-1858).

De executeurs van de nalatenshap van Lammert Oudhof verkopen voor f 755,= dit huis aan Benudina Maria van Naamen x mr. Herman Royaards (Huis Scherpenzeel 36; 01-11-1867).

In 1866 wordt door de kantonrechter van Amersfoort een zelfgeschreven aanstelling van Jan Meijer Drees, z.b. te Scherpenzeel, getekend op 13-04-1866 door wijlen Lammert Oudhof, z.b., ov. 11-03-1867 onder Woudenberg aan de notaris ter bewaring gegeven. Geregistreerd op 26-03-1867 (Notarieel Scherpenzeel 4137, nr. 12; 15-03-1867).

13. Geertruij Lamberts Oudhof, ged. Scherpenzeel 23-04-1758, in de Aghterstraadt

 

III

Bart Lamberts Oudhof, ged. Scherpenzeel 09-11-1738, ov./begr. Scherpenzeel 03/07-07-1808, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 31-08-1777 Jannetje Jansen Rees, ged. Scherpenzeel 06-12-1750, ov. Veenendaal02-12-1818, dr. van Jan Hendricksz van Rees en Neeltje Klaassen Poet/Put

In 1781 laat Jantje Barten van Landaas, bejaard jd. (lees: ongehuwd), wonende te Scherpenzeel, haar testament registreren. Enige erfgenaam: haar zuster Gijsbertje van Landaas x Hendrik van Nijborg, wonende in de Caap en Aaltje Lamberts Oudhof, jd., ieder voor de helft. M.u.v. haar kamertje naast haar huisje, dat krijgt Aaltje, mits zij het niet verkoopt. Na dode van haar zuster Gijsbertje zal de erfenis naar de kinderen van Lambert Oudhof gaan, m.u.v. Bart Lambertsen Oudhof. “begeerende de comparante dat denzelven Bart Lambertsen Oudhof haar lijkstatie niet zal mogen volgen” (Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 141; 30-09-1781).

                Begr. Scherpenzeel 05-10-1791 een kind van Bart Oudhof.

In 1796 komen Bart Outhof en twee kinderen, Jan en              Willemijntien Outhof van Woudenberg in Scherpenzeel wonen (HGS 156; Kasboek diaconie 1763-1819).

Lidm. Scherpenzeel 25-02-1799: Bart Lambertsen Oudhof.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1805: Bart Lambertsen Oudhof.

Uit dit huw.:

1. Willemijntje Oudhof, ged. Woudenberg 01-08-1779, get. Gerritje Lammerts van Outhof

2. Jan Oudhof, ged. Woudenberg 15-10-1780, get. Neeltje Jans van Putten, schoenmaker, ov. Renswoude 11-09-1831, tr. Scherpenzeel 14-02-1823 Maria Methorst, ged. Renswoude 13-05-1792, het Hof, ov. Renswoude 16-02-1830 (vijf dagen na haar zoontje), dr. van Willem Roelofsen Methorst en Willempje Hendriks van den Bosch

Bij het ov. van Jan in 1831 heet zijn moeder: Jannetje Bos.

Uit dit huw.:

1. Bart Oudhof, geb. Woudenberg 21-04-1823, ov. Renswoude 11-02-1830

3. Lammert Oudhof, geb./ged. Woudenberg 15-03/08-04-1787

4. Willemijntje Oudhof, geb./ged. Woudenberg 15-09/15-10-1788, tr. Scherpenzeel 11-12-1810 Johan Laurens Smit, geb. Nagelstad 1775

                Op 13-01-1811 geeft ds. Paré bewijs af dat het huw. op 21-12-1810 was voltrokken.

                Bij de doop van hun kind op 10-01-1813 heet de moeder Willemijntje Krauwel.

In 1820 koopt Dirk Lokhorst te S. voor f 200,= van Louwerens Smit x Willemijntje Outhof te Stichts Veenendaal huis nr. 20 en hof te Scherpenzeel, gehuurd door Gerardus van Betuw tot 01-05-1820. Titel van aankomst: geerfd van haar ouders Bart Outhof x Jantje van Rees (Huis Scherpenzeel 150, fol. 55; 20-01-1820).

 

 

 

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

september 2008