Osnabrugge

Na het huwelijk van Hendrick Willemse van Osnabrugge met de Scherpenzeelse Hendrijntje Jans Knoot gaat het kersverse echtpaar eerst enige jaren in Rijswijk wonen. In 1726 verhuist het gezin naar Scherpenzeel en nakomelingen wonen er tot op heden. De nakomelingen van zoon Barend heten over het algemeen Osnabrugge. De nakomelingen van zoon Willem zijn zich voor een deel Van Oostenbrugge gaan noemen. Het is een familie van handwerkslieden, wolkammers, metselaar en timmerlieden.

Bronnen: Gens Nostra jg. 38, nr. 7,8, 1983, blz. 213-239. Aanvullingen in Gens Nostra jg. 41, 1986, blz. 89-95 en 489-491.

I

Hendrick Willemse van Osnabrugge, ged. Rijswijk (Gld.) vóór 1695, zn. van Willem Hendriksen van Osnabruggen en Maaijke Dirks Curff, tr. Scherpenzeel 25-03-1714 Hendrijntje Jans Knoot, ged. Scherpenzeel 03-09-1693, dr. van Jan Petersz Knoot en Gerritje Jelissen van Groot Mispeler

Van elders ingekomen personen 1726: Hendrik Willems van Osnabrugge, met zijne twee zonen Jan en Barent van Rijswijk in de Betuwe (Herv. Gem. Scherpenzeel 156, kasboek diaconie 1721-1819).

Lidm. Scherpenzeel 01/08-07-1725: Hendrina Knoot, met attestatie van Rijswijk in de Betuwe.Lidm. reg. Scherpenzeel 1740: Hendrina Knoot.

Hendrik en later zijn zoon Jan krijgen ook de bijnaam Knoot.

Uit dit huw.:

1. Jan Hendriksen Osnabrugge, geb./ged. Rijswijk 08/13-12-1716, begr. Scherpenzeel 05-09-1795, tr. Renswoude 15-11-1739 Lijsbeth/Lijsje Janssen, won. Den Hope onder Renswoude, ged.? Amerongen 30-06-1719, dr. van Jan Teunisz den Duijtsen en Marrigje Willems de Kruijf

Inwoners Scherpenzeel 1749: Jan Hendriks op Glashorst, 1 huis, 2 volwassen, waarvan 1 krankzinnige inwoner.

Lidm. Scherpenzeel 18-04-1756: Jan Hendrickz van Ossenbruggen, gehuwd, won. op Glashorst.

Lidm. reg. Scherpenzeel 1771, 1772-1774: Jan (doorgehaald: Knoot), Hendriks van Osnabrug.

2. Barend Hendriksen Osnabrugge, geb./ged. Rijswijk 26/29-01-1719, volgt IIa

3. Gerrit Hendriksen Osnabrugge, geb./ged. Rijswijk 25/26-04-1722, jong ov.

4. Willem Hendriksen Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 09-09-1725, aen d´Holevoet, volgt IIb

5. Gerritje Hendriksen Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 09-09-1725, aen d´Holevoet, jong ov.

6. Gerritje Hendriksen Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 12-12-1728, tr. (1) Scherpenzeel 05-02-1747 Brand Geurtsz, ged. Scherpenzeel 06-03-1720, op de Haar, soldaat in het regiment van majoor baron van Bronckhorst, zn. van Geurt Brantsen en Geurtje Willemsen van ´t Vliet, tr. als wed. Brand de Haan (2) Scherpenzeel 17-10-1763 Teunis Jansen Krauwel, wed. Teuntje Arnoldus van Kleef, Jantje Toonen van Beckbergen, Berendje Jans Segmans, ged. Scherpenzeel 10-9-1713, zn. van Jan Hendricksen Crauwel en Gerritje Teunissen

7. Maatje Hendriksen Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 14-02-1734

            Kind:

Hendrik Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 27-01-1754, arbeider, dagwerker, ov. Scherpenzeel 30-03-1817, tr. Hoevelaken (otr. Scherpenzeel) 07-04-1811 Weintje Jansen Bosch, ged. Scherpenzeel 04-08-1771, op ´t Nieuw Willaer, ov. Scherpenzeel 06-04-1826, wed. Jan Wulphertsen Lagerweij

Opm.: “in onecht geteelt bij eene ruijter, genaamd Jan Snider”.

                        Uit dit huw.:

1. Jan Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 08/23-06-1811, militair, ov. Rotterdam (ingeschr. te Scherpenzeel’ 05-09-1857

In 1857 verklaren 1. Jan Lagerweij, wever te Scherpenzeel; 2a. Wijntje Lagerweij, wed. Albertus Bakker, spinster te Scherpenzeel; 2b. Gerard Lagerweij, wolkammer te Scherpenzeel; 2c. Gijsbertje Stomphorst, wed. Wulfer Lagerweij, werkster te Scherpenzeel als moeder van de mi.j. Jannetje, Johanna, Geertruij en Antje Lagerweij de enige erfgenamen te zijn van wijlen Jan Osnabrugge, ov. 05-09-1857 in het ziekenhuis te Rotterdam als soldaat behoord hebbende bij het Oost-Indische leger. Zij ontvangen een bedrag (soldij?) van f 28,04 van het hoofd van de administratie van het koloniaal werfdepot te Harderwijk (Not. Scherpenzeel 4139, geen acte; 06-11-1857).

8. Pieter Hendriksen Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 06-12-1739, begr. Scherpenzeel 12-01-1799, tr. Scherpenzeel 19-10-1766 Geertrui van de Boer, ged. Scherpenzeel 04-07-1734, in de Kromme hoek, ov. Scherpenzeel 03-05-1814, dr. van Aart Bastiaansen van den Boer en Grietje Gijsberts van Renes

In 1771 kopen Peeter van Ossenbruggen x Geertruij van den Boer voor f 44,= van Beerent van Ossenbruggen x Willemijna Drost hun huis en hof in de Crommenhoek (Recht. Arch. Scherpenzeel , nr. 71; 20-05-1771. Herv. Gem. Scherpenzeel 256; 20-05-1771. Originele koopakte. Uit een vermelding eronder blijkt dat Peter het huis niet kan betalen, waarna de diakonie het huis overneemt en aan Berent heeft betaald. 18-01-1774). Vervolgens huurt hij het van de diaconie.

Uit dit huw.:

            1. Hendrik Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 25-12-1766, jong ov.

2. Hendrik Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 03-04-1772, dagwerker, tr. Woudenberg (otr. Scherpenzeel) 15-07-1792 Evertje Overeem, ged. Leersum 19-02-1769, ov. Woudenberg 18-07-1845, dr. van Hendrick Hendricksz van Overeem en Geertje Jansen van Ginkel. Evertje, tr. (2) Scherpenzeel 17-10-1818 en Grote Kerk Scherpenzeel 18-10-1818 Gijsbert Hartman, geb. Utrecht 1770, ov. Woudenberg 25-04-1842, zn. van Evert Hartman en Marritje van Ekeris

            Uit dit huw.:

1. Geertje Osnabrugge, geb./ged. Woudenberg 04/10-02-1793, get. Errisje Hendriks Overeem, ov. Scherpenzeel 24-04-1816

Van elders ingekomen personen 1797: Geertje Hendrikse van Osnabrugge van Woudenberg (Herv. Gem. Scherpenzeel 156, kasboek diaconie 1721-1819).

2. Geertruij Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 20/30-10-1796, begr. Scherpenzeel 03-11-1796

3. Geertruij Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 16/23-09-1798, ov. Scherpenzeel 05-05-1815

4. Peter Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 22/30-08-1801, begr. Scherpenzeel 14-11-1807

3. Grietje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 22/26-07-1772, get. Gerritje Osnabrugge hv Teunis Krauwel, ov. Scherpenzeel 30-08-1848

In 1848 laat Grietje Osnabrugge, bejaard, ongehuwd, z.b. te Scherpenzeel. Erfgenaam: Harmannus Fredricus Helders, kleermaker te Scherpenzeel. Gedaan ten huize van Grietje in de Krommehoek nr. 88 (Not. Scherpenzeel 4131, nr. 33; 27-08-1848).

IIa

Barend Hendriksen Osnabrugge, geb./ged. Rijswijk 26/29-01-1719, begr. Scherpenzeel 20-03-1794, tr. (1) Renswoude 20-11-1740 Willemijntje Jansen Drost, van Amerongen; tr. (2) Scherpenzeel 20-01-1782 Hendrikje Hendriks, wed. Evert Jansen, geb. Garderen, begr. Scherpenzeel 06-12-1786

In 1771 kopen Peeter van Ossenbruggen x Geertruij van den Boer voor f 44,= van Beerent van Ossenbruggen x Willemijna Drost hun huis en hof in de Crommenhoek (Recht. Arch. Scherpenzeel , nr. 71; 20-05-1771. Herv. Gem. Scherpenzeel 256; 20-05-1771. Originele koopakte. Uit een vermelding eronder blijkt dat Peter het huis niet kan betalen, waarna de diakonie het huis overneemt en aan Berent heeft betaald. 18-01-1774).

Uit het 1e huw.:

1. Hendrik Osnabrugge, ged. Renswoude 30-07-1741, op de Hope

2. Hendrijntje Osnabrugge, ged. Renswoude 10-03-1743, op de Hope

3. Hendrik Osnabrugge, ged. Woudenberg 01-01-1746, get. Gerritje Hendriks

                Vader heet Berend Hendriksz Knoodt

4. Jan Berendsen Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 24-12-1747, aen den Holevoedt, begr. Scherpenzeel 26-01-1786, tr. Leersum (otr. Scherpenzeel en Rhenen) 15-11-1778 Reintje Cornelissen van Ginkel, ged. Leersum 07-04-1749, ov. Rhenen 15-12-1829, dr. van Cornelis Melchertsz van Ginkel en Jannigje Ernsten van Selder. Reintje, tr. (2) Steven Harmensz van Linden, wed. Jacomijntje Everts van de Stulp, ged. Woudenberg 03-12-1758, ov. Rhenen 07-09-1831, zn. van Harmen Jansz van Linden en Evertje Stevens van Droffelaar

                Zij laten kinderen dopen in Amerongen.

5. Gerrit Osnabrugge, ged. Woudenberg 18-10-1750, get. Weijntie Hendriks, volgt IIIa

                Vader heet Berend Hendriksz Knoodt

6. Cornelis Berendsen Osnabrugge, ged. Woudenberg 03-01-1753, get. Weijmpie Hendriks, tr. Jannigje/Jannetje Remmen

                Vader heet Berend Hendriksz Knoodt

            Uit dit huw.:

1. Cornelia van Osnabrugge, ged. Renswoude 1796, ov. Woudenberg 06-04-1861, ongehuwd

2. Willem van Oostenbrugge, ged. Renswoude 27-06-1802

3. Willemijntje van Oostenbrugge, ged. Veenendaal 08-04-1804, tr. Veenendaal 09-12-1831 Mannus/Hermanus van Capelleveen, ged. Rhenen 09-04-1809, arbeider, zn. van Evert Petersen van Capelleveen en Grietje Dirksen van der Scheur, van Remmerden

In 1867 laten Harmanus Kapellenveen, arbeider x Willemijntje van Osnabrugge aan de Haar onder Amerongen hun testament maken. Erfgenaam: natuurlijke zoon Cornelis van Osnabrugge. Executrice: zijn vrouw. Reserve: zoon Evert van Kapelleveen, werkman te Amerongen (Not. Scherpenzeel 4137, nr. 1 en 2; 07-01-1867).

Voorkind:

Cornelis van Oostenbrugge, geb. Veenendaal 1827, arbeider, ov. in de Groep onder Amerongen 07-01-1892, tr. Amerongen 31-07-1868 Gijsberta van Soest, wed. Anthonis Veenhof, geb. Doorn 1834, dr. van Lammert van Soest en Neeltje van Rekem

In 1869 laten Cornelis van Oostenbrugge, arbeider x Gijsberta van Soest, eerder wed. met kinderen van Anthonis Veenhof in de Groep onder Amerongen hun testament op de langstlevende maken (Not. Scherpenzeel 4138, nr. 23 en 24; 21-07-1869; nr. 23 en 24).

7. Jelis Berendsen Osnabrugge, ged. Scherpenzeel mei 1760, dagwerker, ov. Scherpenzeel 03-11-1822, otr. (1) Leersum 30-01-1784 Aaltje Jansen van Doorn, ged. Woudenberg 01-12-1743, dr. van Jan Hannisz van Doorn en Ariaantje Hendriks van Renswoude, tr. (2) Scherpenzeel 04-11-1798 Jannetje Hendriks van Droffelaar, geb. Leusden, ged. Woudenberg 13-02-1763, ov. Scherpenzeel 15-12-1815, dr. van Hendrik Stevens van Droffelaar en Maria Lubberts Hoogweg/van de Kleine Vliert

Den 14 junij 1778 Hendrij Crauwel verhurd bij Jan Beerenden Osnabrugge, beginnende met den 8 julij 1779 tot ossemerkt 1780 voor de kost en moeten haar drie maanden school laeten gaen en haer belappen en bestoppen en vrij couwesen en schoenen, klompen en sokken en twe hemden en een boeselaer geven. Hendrijn Crauwel is van Jan Beerende gaen loopen en is nu weeder bij Lubbert Albertse (Herv. Gem. Scherpenzeel 156, kasboek diaconie 1721-1819, fol. 101).

Van elders ingekomen personen 1796: Jelis Barentse van Osnabrugge van Woudenberg (Herv. Gem. Scherpenzeel 156, kasboek diaconie 1721-1819).

In 1818 kopen Jan Maassen van der Kemp x Antonia Loevezijn van Jelis Barend van Osenbrug een daggeldershuis, erf, werf en hof aan de straatweg aan het westeidne onder Scherpenzeel, later: sectie D 231,232, erfpacht van f 6,50 t.b.v. Johannes van Wittenberg, groot 9 roeden, 10 ellen (Not.  L. van Schaik te Wijk bij Duurstede 25-02-1818).

Uit het 2e huw.:

1. Hendrik Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 18-10/03-11-1799, begr. Scherpenzeel 05-03-1800

                Er staat: begraven een kind van Elis Cnoot.

2. Hendrik Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 01/19-12-1802, ov./begr. Scherpenzeel 19/22-06-1806

Uit het 2e huw.:

8. Hendrik Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 19/31-08-1783, volgt IIIb

IIIa

Gerrit Osnabrugge, ged. Woudenberg 18-10-1750, ov./begr. Scherpenzeel 16/21-06-1809, tr. (1) Scherpenzeel 16-10-1774 Goutje Franken van Leusden, geb. Leusden, tr. (2) Scherpenzeel 17-08-1788 Dirkje van Wagensveld, ged. Scherpenzeel 02-10-1768, ov. Scherpenzeel 06-08-1834, dr. van Dirk Jansz van Wagensveld en Clara van den Toorn

Uit het 1e huw.:

1. Willemijntje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 19/21-05-1775, get. Maria van Ginkel hv Gerrit de Jong, jong ov.

2. Willemijntje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 21/23-06-1776, get. Jantje hv Hendrik Osnabrugge, jong ov.

3. Maria Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 04/10-01-1779, get. Gijsbertje van Soest hv Cornelis Heikamp, begr. Scherpenzeel 30-01-1786

4. Barend Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 02/05-11-1780, get. Reintje hv Jan van Ossenbrugge, begr. Scherpenzeel 19-01-1788

5. Mietje Osnabrugge, geb./ged. Woudenberg 08-08/07-09-1783, Leusden, begr. Scherpenzeel 29-04-1785, won. in de Knaapstraat

6. Willemijntje Osnabrugge, geb./ged. Woudenberg 13/26-09-1784, begr. Scherpenzeel 01-11-1785, won. in de Agterstraat

7. Maria/Martje van Oostenbrugge, geb./ged. Scherpenzeel 08/24-06-1787, ov. Scherpenzeel 18-12-1873

In 1845 laat Berend van Ginkel, landb. op Klein Donkelaar onder Woudenberg zijn testament maken. De diaconie van de Herv. kerk te Leusden krijgt f 50,=. Erfgename: Marretje van Osnabrugge, ongehuwd, huishoudster op Klein Donkelaar (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 38; 05-12-1845).

In 1858 verkoopt o.a. Marretje van Osnabrugge, ongehuwd, spinster te Woudenberg op Klein Donkelaar onder Woudenberg rogge t.w.v. f 64,= (Not. Scherpenzeel 4134, nr. 25; 07-07-1858).

            Kind:

            Maria/Mina van Oostenbrugge, geb./ged. Scherpenzeel 21-04/27-05-1827, ov.

Leusden 11-06-1827

Uit het 2e huw.:

8. Dirk Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 11-02/08-03-1789

9. Willemijntje/Mijntje Osnabrugge, geb./ged. Woudenberg 18/31-07-1791, ov. Woudenberg 06-10-1829, tr. Woudenberg 09-09-1815 Gerrit Hak, geb./ged. Woudenberg 12/21-10-1787, zn. van Hendrik Gerritsz Hak en Aagje van der Heide

10. Klaartje Osnabrugge, geb./ged. Woudenberg 08/22-06-1794, tr. Scherpenzeel 23-04-1813 Ruth Harmsen, geb. Ede 1789, boerenknecht, zn. van Harmen Rutten en Geertje Jansen

            Klaartje van Osnabrugge, verlaten huisvrouw van Rut Hermse

Kinderen:

1. Gerrit Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 18-08/28-12-1817, ov. Scherpenzeel 08-12-1819

Opm. bij de doop: “door de moeder alleen ten doop gehouden uit hoofde van de afwezigheid van hare man, die volstrekt weigerde, na alle aangewende pogingen, weder met zijne echte vrouw zaam te wonen”

2. Gerrit Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 21-02/25-03-1821, ov. Soest 23-05-1848, tr. Soest 29-09-1844 Antje Batavier, geb. Soest 1827, ov. De Bilt 25-08-1875, dr. van Hendrik Batavier en Grietje Blomhof. Anna, tr. (2) Jochem Nikkel

3. Hendrik Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 13-02/13-04-1823

11. Berend Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 12/20-01-1798, boerenknecht, dagloner, ov. Scherpenzeel 10-01-1827, tr. Scherpenzeel 16-11-1822 Lammertje Slok, geb./ged. Scherpenzeel 04-08/07-09-1794, ov. Scherpenzeel 16-01-1838, dr. van Hendrik Slok en Hendrika Olthof. Lammertje, tr. (2) Scherpenzeel 03-08-1832 Lammert van de Kuil, wed. Cornelisje Ploeg, arbeider, landbouwer, ged. Renswoude 04-10-1793, in de Groep, ov. Scherpenzeel 18-02-1850, zn. van Wouter Lammertsen van de Kuil en Klaasje Barendsen Zonnenberg

            Voorkind:

            Willem Slok, geb. Scherpenzeel 13-08-1817, ov. Scherpenzeel 18-08-1817

Uit dit huw.:

1. Hendrikje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 07/28-12-1823

2. Gerrit van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 19-02/26-03-1826, ov. De Bilt 12-09-1867, tr. Maartensdijk 19-03-1856 Willemijntje Overeem, geb. De Bilt 29-03-1826, dr. van Jan Overeem en Dirkje van der Laauw

12. Jan Osnabrugge, geb./ged. Woudenberg 15-01/02-02-1800, boerenknecht, wolkammer, metselaar, ov. Tul1 en ‘t Waal 26-03-1869, tr. (1) Veenendaal 22-12-1827 Anna Elisabeth van der Woerd, ged. Renswoude 09-06-1799, ov. Tul1 en ‘t Waal 29-04-1840, dr. van Jan van der Woerd en Reintje van Veen, tr. (2) Vreeswijk 25-02-1843 Geertruij van Waalen, geb. Vreeswijk 28-03-1808, ov. Tul1 en ‘t Waal 27-09-1854, dr. van Marens Leonardus van Waalen en Gerritje Homberg.

In 1834 verkoopt Jan van Osnabrugge, wolkammer te Renswoude roerend goed t.w.v. f 80,67 (Not. Scherpenzeel 1211, nr. 33; 14-10-1834).

Hij gaat eerst in Utrecht wonen en daarna in Tul1 en ‘t Waal

            Uit dit huw.:

1. Gerritje van Osnabrugge, geb. Ede 10-04-1828, tr. Tul1 en ‘t Waal 21-07-1858 Antonie Schinkel, geb. IJsselstein 15-09-1832, zn. Jan Schinkel en Cornelia van Dijk

2. Jan Osnabrugge, geb. Renswoude 03-10-1829, metselaar, ov. Harmelen 04-04-1899, tr. Harmelen 25-06-1858 Aaltje van Barneveld, wed. Pieter Jansen en Antonie van Grol, geb. Ede 18-06-1825, ov. Harmelen 14-03-1903, dr. van Gijsbert van Barneveld en Ariaantje van der Weerd

3. Gerrit Osnabrugge, geb. Renswoude 05-09-1831, ov. Utrecht 09-03-1899, tr. Amsterdam 23-04-1862 Jacomina de Groot, geb. Amsterdam 12-08-1830, ov. Utrecht 03-03-1905, dr. van Jan de Groot en Gerdina Beukers

            4. Reintje Osnabrugge, geb. Renswoude 13-11-1833, ov. Utrecht 05-08-1835

5. Dirk Osnabrugge, geb. Utrecht 18-07-1835, metselaar, ov. Tul1 en ’t Waal 11-02-1869, tr. Tul1 en ‘t Waal 30-10-1861 Annigje Langerak, geb. Schalkwijk 02-04-1834, dr. van Cornelis Langerak en Joosje Oosterom

6. Rijk Osnabrugge, geb. Utrecht 01-10-1837, ov. Utrecht 24-11-1838

13. Grietje Osnabrugge, geb./ged. Woudenberg 07/26-09-1802, ov. Scherpenzeel 24-12-1838, tr. Scherpenzeel 20-02-1824 Dirk Buurman, geb./ged. Woudenberg 15-09/01-10-1797, dagloner, arbeider, zn. van Willem Buurman en Evertje Mandersloot

            Voorkind:

Willem Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 13-09/21-10-1821, tr. Houten 09-04-1850 Geertruida van der Kreeft, geb. Houten 20-08-1826, dr. van Adrianus van der Kreeft en Hendrica de Man.

14. Rijkje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 09/21-07-1805, volgt IVa

13. Gerrit Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 18-06/02-07-1809

IVa

Rijkje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 09/21-07-1805, ov. Scherpenzeel 15-08-1885, tr. Woudenberg 06-05-1837 Jacobus van Wagensveld, ged. Woudenberg 09/15-12-1811, get. Willempje van Kooten, daggelder, ov. Woudenberg 28-09-1847, zn. van Jakobus van Wagensveld en Willempje Jans van Geijtenbeek

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1855: Rijkje Osnabrugge, won. Woudenberg.

Voorkind:

Barend Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 29-07/13-09-1829, volgt Va

Va

Barend Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 29-07/13-09-1829, arbeider, ov. Scherpenzeel 30-07-1914, tr. Scherpenzeel 27-11-1863 Maria van Essen, geb. Ede 31-12-1841, ov. Scherpenzeel 10-04-1896, dr. van Gerrit van Essen en Elizabeth Knoppers

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Berend Osnabrugge.

Uit dit huw.:

1. Rijk Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 21-09-1865, ov. Scherpenzeel 27-09-1865

2. Rijkje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 06-11/02-12-1866, ov. Wageningen 19-10-1946, ongehuwd

3. Betje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 16-05/27-06-1869

4. Dirkje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 17-02/03-03-1872, ov. Scherpenzeel 02-03-1955, tr. Scherpenzeel 06-02-1897 Pieter Vermeulen, geb. Scherpenzeel 08-04/23-05-1869, klompenmaker, ov. Renswoude 27-10-1942, zn. van  Jacob Vermeulen en Aaltje van Voorthuizen

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1892: Dirkje Osnabrugge.

            Voorkinderen:

1. Maria Osnabrugge, geb. De Bilt 22-08-1887, ged. in de Grote Kerk: 18-09-1887, ov. Scherpenzeel 20-07-1894

2. Dirk Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 07-01/12-04-1891

5. Gerritje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 18-04/30-05-1875 , tr. Scherpenzeel 17-06-1899 Gerard van Bruggen/Klomp, geb. Scherpenzeel 14-10/07-11-1869, koperslager, zn. van Anthonie Klomp en Antje van Bruggen

6. Berend Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 10/28-04-1878, timmerman, ov. Scherpenzeel 22-04-1949, tr. Woudenberg 26-08-1899 Wijntje van der Wiel, geb./ged. Woudenberg 06-04/11-07-1876, ov. Scherpenzeel 23-11-1946, dr. van Cornelis van der Wiel en Wijntje van Ginkel

Lidm. Scherpenzeel 13-04-1919: Berend Osnabrugge Bzn.

Uit dit huw.:

1. Barend Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 02/29-04-1900, ov. Scherpenzeel 05-02-1902

2. Cornelis Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 27-05/07-07-1901, ov. Scherpenzeel 07-11-1901

3. Maria Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 25-04/31-05-1903, ov. Woudenberg 13-03-1931, tr. Scherpenzeel 17-11-1927 Willem Schuur, geb. Renswoude 22-09-1902, broodbakker, zn. van Jan Schuur en Willemina Albertha Werkman

4. Wijnanda Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 25-11-1904/26-02-1905, ov. Scherpenzeel 14-06-1905

5. Wijnanda Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 02-04/01-07-1906, tr. Scherpenzeel 28-10-1926 Adrianus van de Wetering, geb. Woudenberg 27-06-1901, koopman, ov. Scherpenzeel 08-08-1943, begr. Glashorst, graf nr. 1a, zn. van Matthijs van de Wetering en Johanna Cornelia Hardeveld (Kleuver)

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: Wijnanda Osnabrugge hv v.d. Wetering.

6. Barend Cornelis Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 01/31-05-1914, timmerman, tr. Ede 26-08-1936 Petronella Gijsberta Geefshuijsen

Uit dit huw.:

1. Berend Wijnand Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 18-10-1936/10-01-1937

2. Magdalena Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 30-09-1938, ov. Scherpenzeel 15-10-1938

3. Gerrit Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 14-01-1940/09-03-1941!

4. Magdalena Wijnanda Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 17-03/26-07-1942, ov. Scherpenzeel 01-10-1942

5. Wijnand Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 21-06-1944

6. Leo Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 17-12-1947

7. Maria Magdalena Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 07-06-1950

7. Wilhelmina Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 19-11/25-12-1881, ov. Scherpenzeel 05-10-1918, tr. Scherpenzeel 22-07-1899 Hendrikus Veldhuizen, geb. Maarn 1874, metselaar, ov. Scherpenzeel 28-02-1944, begr. Glashorst, graf nr. 79a, zn. van Hendrikus Veldhuizen en Florentina Blankespoor. Hendrikus, tr. (2) Scherpenzeel 17-07-1920 Jannetje van Aalten, geb. Woudenberg 17-09-1886, dr. van Cornelis van Aalten en Celia

    Vlastuin

IIIb

Hendrik Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 19/31-08-1783, ov. Woudenberg 24-01-1814, tr. Renswoude 25-10-1804 Mijntje Cornelissen Valkenburg, geb./ged. Scherpenzeel 01/05-01-1783, ov. Scherpenzeel 03-08-1854, dr. van Cornelis Valkenburg en Nölleken Hinnekamp.

Uit dit huw.:

1. Barend Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 18-04/05-05-1805, wolkammersknecht, ov. Scherpenzeel 30-05-1833, tr. Scherpenzeel 07-05-1830 Wilhelmina Olthof, geb./ged. Scherpenzeel 13/29-09-1797, ov. Scherpenzeel 01-02-1868, dr. van Herman Olthof en Aaltje Wassing. Wilhelmina, tr. (2) Scherpenzeel 20-04-1838 Gerrit Veenvliet, ged. Renswoude 14-08-1785, aan de Roode Haan, dagwerker, dagloner, arbeider, ov. Scherpenzeel 31-03-1869, zn. van Jan Willemsen Veenvliet en Jacobje Gijsbertsen van Hardeveld

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1833: Barend Osnabrugge.

Uit dit huw.:

1. Hendrik Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 01/12-06-1831, ov. Woudenberg 15-08-1912, tr. Renswoude 10-02-1860 Gerritje Hogeweg, geb. Voorthuizen 1833, ov. Renswoude 02-01-1895, dr. van Gerrit Hogeweg en Teunsije van Veldhuizen

            Uit dit huw.:

            1. Teunisje Osnabrugge, geb. Renswoude 23-03-1860

2. Willemina Johanna Osnabrugge, geb. Renswoude 05-04-1862, ov. Renswoude 21-04-1864

3. Willem Gijsbert Osnabrugge, geb. Renswoude 14-01-1867

4. Gerrit Osnabrugge, geb. Renswoude 12-04-1874

2. Alida Hermina Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 03/26-01-1834, ov. Scherpenzeel 14-05-1836

2. Cornelis Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel en Woudenberg 22-01/12-02-1809, volgt IVb

3. Hendrik Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 11/22-09-1811, wever, postbode, ov. Scherpenzeel 13-02-1884, tr. Scherpenzeel 18-05-1838 Hendrica van Ginkel, ged. Amerongen 21-06-1801, in de Groep, ov. Scherpenzeel 15-01-1894, dr. van Teunis Hendriksen van Ginkel en Janna Berends

Lidm. Scherpenzeel 28-03-1841: Hendrik Osnabrugge.

Uit dit huw.:

1. Suzanna Osnabrugge, geb. Woudenberg 09-09-1838, ged. in de Grote Kerk 30-09-1838, ov. Scherpenzeel 21-12-1932, tr. Scherpenzeel 22-05-1868 Gerrit Tins, geb./ged. Scherpenzeel 22-09/24-10-1831, wever, ov. Scherpenzeel 15-11-1918, zn. van Gerrit Tins en Teuntje Ploeg,

Lidm. Scherpenzeel 21-03-1861: Suzanna Osnabrugge.

2. Willemijntje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 04-07/01-08-1841, ov. Scherpenzeel 20-11-1842

            Kind:

Grietje Osnabrugge Valkenburg, geb. Scherpenzeel 20-06/25-07-1819, ov. Amersfoort  20-11-1905, tr. Scherpenzeel 11-05-1855 Gerardus Hinnekamp, geb./ged. Scherpenzeel 06/30-04-1815, wolkammerknecht(1843), wever(1855), wolkammer(1873), ov. Scherpenzeel 01-09-1873, zn. van Grietje Hinnekamp

IVb

Cornelis Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel en Woudenberg 22-01/12-02-1809, wever, ov. Woudenberg 14-01-1842, tr. Woudenberg 05-11-1830 Elisabeth van Essen, geb./ged. Scherpenzeel 26-04/27-05-1810, ov. Scherpenzeel 11-10-1888, dr. van Jan Jansz van Essen en Elisabeth Jacobs van den Bielder

Uit dit huw.:

1. Willem Osnabrugge, geb. Woudenberg 01-01-1832, ged. in de Grote Kerk 29-01-1832, ov. Woudenberg 13-05-1841

2. Johanna Elizabeth Osnabrugge, geb. Woudenberg 20-03-1833, ged. in de Grote Kerk 24-03-1833, ov. Woudenberg 26-09-1841

3. Barend Osnabrugge, geb. Woudenberg 20-08-1835, ged. in de Grote Kerk 30-08-1835, volgt Vb

4. Jan Jacob Osnabrugge, geb. Woudenberg 06-02-1838, ged. in de Grote Kerk 25-02-1838, volgt Vc

5. Hendrik Osnabrugge, geb. Woudenberg 14-04-1841, ged. in de Grote Kerk 30-05-1841, ov. Woudenberg 07-09-1841

Vb

Barend Osnabrugge, geb. Woudenberg 20-08-1835, ged. in de Grote Kerk 30-08-1835, metselaar, ov. Scherpenzeel 19-11-1913, tr. Woudenberg 13-08-1859 Elbertje van Elst, geb. Woudenberg 24-09-1833, ged. in de Grote Kerk 03-11-1833, ov. Woudenberg 06-07-1878, dr. van Frank van Elst en Johanna Esko

Uit dit huw.:

1. Elizabeth Osnabrugge, geb. Woudenberg 09-11-1859, ov. Woudenberg 29-11-1859

2. Cornelis Osnabrugge, geb. Woudenberg 23-07-1865, ged. in de Grote Kerk 27-08-1865, metselaar, ov. Scherpenzeel 21-03-1893, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 12-03-1891: Cornelis Osnabrugge.

3. Frank Osnabrugge, geb. Woudenberg 25-10-1867, ged. in de Grote Kerk 01-12-1867, volgt VIa

4. Elisabeth Osnabrugge, geb. Woudenberg 18-02-1870, ged. in de Grote Kerk 01-05-1870, ov. Woudenberg 17-05-1872

5. Anna Osnabrugge, geb. Woudenberg 04-08-1875, ged. in de Grote Kerk 05-09-1875, ov. Scherpenzeel 01-06-1946, tr. Scherpenzeel 21-04-1900 Mathijs de Koning, geb. Scherpenzeel 23-01-1878, zn. van Mathijs de Koning en Maria Christina van Melzen.

VIa

Frank Osnabrugge, geb. Woudenberg 25-10-1867, ged. in de Grote Kerk 01-12-1867, metselaar, ov. Utrecht (ingeschr. te Woudenberg) 13-12-1937, tr. Scherpenzeel 02-05-1896 Maria van Burgelaar, geb. Scherpenzeel 06-03-1871, ov. Scherpenzeel 19-05-1929, begr. Glashorst, graf nr. 282, dr. van Peter van Burgelaar en Jannigje Meerveld.

Lidm. Scherpenzeel 12-03-1891: Frank Osnabrugge.

Uit dit huw.:

1. Barend Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 12-02/07-03-1897, timmerman, tr. Scherpenzeel 03-03-1921 Johanna van de Peut, geb. Woudenberg 09-03-1898, ov. Scherpenzeel 15-02-1977, dr. van Gerrit van de Peut en Antonia de Kruiff

Uit dit huw.:

1. Maria Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 26-06/24-07-1921, tr. Scherpenzeel 24-04-1941 Lubbertus Werkman, geb. Scherpenzeel 24-05/24-06-1917, landbouwer, zn. van Willem Werkman en Arisje van Ravenhorst

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1942: Maria Osnabrugge.

2. Antonia Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 02-12-1924/25-01-1925

3. Elbertha Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 18-04/27-06-1926, tr. Scherpenzeel 19-05-1949 Johan Wilhelm Antonie Pannekoek, geb. Amsterdam 1927, automonteur, zn. van Johan Wilhelm Antonie Pannekoek en Wilhelmina Carolina Petronella de Mol

Lidm. Scherpenzeel 15-04-1951: Elberta Osnabrugge, met attestatie vertrokken naar Utrecht 01-11-1952.

4. Frank Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 04-12-1927/22-01-1928

5. Gerritje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 10-07/30-08-1931

6. Teunisje Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 16-04-1933

7. Petronella Helena Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 06-01-1935

8. Johanna Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 12-03-1937

9. Gerrit Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 19-01-1939

2. Jannigje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 22-09/06-11-1898, ov. Scherpenzeel 03-09-1899

3. Jannigje Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 13-06-1900, ov. Scherpenzeel 13-07-1900

4. Peter Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 04/29-06-1902, metselaar, aannemer, ov. Amersfoort 08-04-1974, tr. Scherpenzeel 22-09-1932 Helena Adriana Bakker, geb. Scherpenzeel 01-04-1910, dr. van Jan Bakker en Helena van Woerkom

Lidm. Scherpenzeel 24-03-1929: PeterOsnabrugge.

Uit dit huw.:

1. Frank Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 16-07/27-08-1933, ov. Scherpenzeel 19-03-2002, tr. Scherpenzeel 13-03-1959 Matje Vermeulen, geb. Renswoude 10-11-1937, dr. van Jacob Vermeulen en Wilhelmina Stijntje van Butselaar

Lidm. Scherpenzeel 22-03-1959: Frank Osnabrugge.

2. Jan Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 03-06/02-08-1936, aannemer, tr. Veenendaal Dirkje Cornelia Boon, geb. Veenendaal 18-05-1937, dr. van Maas Boon en Albertha Methorst

Lidm. Scherpenzeel 09-04-1960: Jan Osnabrugge.

3. Marinus Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 06-03/12-06-1938, tr. Scherpenzeel 09-06-1971 Clasina Francina Ploeg, geb. Amerongen 06-09-1938, dr. van Rijer Ploeg en Jannigje van de Vliert

4. Pieter Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 27-07/24-09-1939, tr. Scherpenzeel 18-12-1964 Gerritje van Oostenbrugge, geb. Renswoude 14-05-1943, dr. van Cornelis van Oostenbrugge en Grietje Pater

5. Helena Adriana Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 05-08/06-09-1942

6. Maria Elberta Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 19-09/17-12-1944, tr. Scherpenzeel 16-12-1970 Tijmen Boonzaayer, geb. Arnhem 14-09-1946, zn. van Marinus Boonzaayer en Aartje van de Heetkamp

7. Adriaan Johan Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 07-08/15-09-1946, tr. Scherpenzeel 10-08-1972 Maria van de Hoef, geb. Scherpenzeel 23-11-1948, dr. van Jacob van de Hoef en Gerritje Top

8. Elbertha Gerdina Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 07-01-1950, ov. Amersfoort 07-08-1950

9. Elbertha Gerdina Osnabrugge, geb. 13-07-1951, tr. Scherpenzeel 18-01-1973 Hendrikus van de Haar, geb. Renswoude 08-05-1943, zn. van Jan van de Haar en Hendrika van de Kamp

5. Elberta Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 23-06/31-07-1904, tr. Scherpenzeel 11-01-1940 Marius Sophie van Ginkel, geb. Scherpenzeel 22-10-1913, ged. in de Geref. Kerk 09-11-1913, slager, zn. van Gerrit van Ginkel en Janette Homoet

Lidm. Scherpenzeel 13-04-1930: Elberta Osnabrugge, met attestatie vertrokken naar Driebergen 13-06-1955.

6. Jan Gijsbertus Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 12-11-1908 /03-01-1909

Lidm. Scherpenzeel 06-04-1941: Jan Gijsbertus Osnabrugge, met attestatie vertrokken naar de Geref. Gem.

Vc

Jan Jakob Osnabrugge, geb. Woudenberg 06-02-1838, ged. in de Grote Kerk 25-02-1838, wever, ov. Scherpenzeel 09-04-1906, tr. (1) Scherpenzeel 29-06-1871 Bertha Valkenburg, geb. Woudenberg 05-08-1843, ov. Scherpenzeel 01-03-1873, dr. van Cornelis Valkenburg en Hendrikje Schuilenburg, tr. (2) Scherpenzeel 13-04-1876 Aartje van Burken, wed. Albertus van de Voort, geb. Ede 09-10-1843, ov. Amersfoort 22-07-1931, dr. van Gerrit van Burken en Willemijntje van der Voort.

Lidm. Scherpenzeel 10-04-1881: Jan Jacob Osnabrugge.

Uit het 1ehuw.:

1. Cornelis Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/26-05-1872, ov. Scherpenzeel 27-08-1874

Uit het 2ehuw.:

2. Elisabeth Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 15-10/25-11-1877, ov. Scherpenzeel 29-10-1880

3. Gerrit Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 24-11/28-12-1879, ov. Scherpenzeel 06-11-1880

4. Elisabeth Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 01/27-11-1881, tr. Scherpenzeel 23-02-1907 Klaas Klaassen, magazijnknecht, geb. Harderwijk 1870, zn. van Gerrit Klaassen en Cornelia van Burken.

5. Gerritje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 26-09/28-10-1883, ov. Scherpenzeel 24-10-1886

6. Cornelis Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 17-09/29-11-1885, postbode, ov. Scherpenzeel 23-02-1948, tr. Scherpenzeel 22-10-1911 Heintje Toonen, geb. Otterlo 26-02-1888, ov. Scherpenzeel 23-02-1948, dr. van Evert Toonen en Kaatje Mulder

Lidm. Scherpenzeel 17-03-1910: Cornelis Osnabrugge.

Lidm. Scherpenzeel: Heintje Toonen hv Cornelis Osnabrugge, met attestatie van Barneveld okt. 1911.

            Uit dit huw.:

            1. Aartje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 14-10/01-12-1912

2. Carolina Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 31-12-1913/22-02-1914, ov. Scherpenzeel 15-03-1917

3. Jan Jacob Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 27-02/29-04-1917, timmerman, tr. Scherpenzeel 29-05-1946 Jannetje Versteegh/Versteeg, geb. Scherpenzeel 08-07/28-10-1924, dr. van Cornelis Versteegh en Willemijntje de Jong

Lidm. Scherpenzeel 14-04-1946: Jan Jacob Osnabrugge, met attestatie vertrokken naar de buitengewone wijkgemeente in wording 03-12-1974.

                        Uit dit huw.:

            1. Heintje Cornelia Osnabrugge, geb. Scherpenzeel 06-05-1949

4. Evert Gerrit Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 21-06/29-08-1920

7. Gerrit Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 06/30-06-1896, tr. Veenendaal 27-01-1917 Hendrijntje Alida Anthonia Turkesteen, geb. Veenendaal 12-04-1890, dr. van Jacob Turkesteen en Johanna Slok.

8. Aartje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 30-12-1890/08-03-1891, tr. Scherpenzeel 23-03-1918 Evert Florijn, geb. Ermelo 1895, bakker, zn. van Jan Florijn en Jannetje Pul

IIb

Willem Hendriksen Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 09-09-1725, aen d´Holevoet, tr. Scherpenzeel 27-02-1746 Lijsbeth Tijmens, ged. Scherpenzeel 20-12-1722, aan den Holenvoet in Gelderland, begr. Scherpenzeel 09-01-1799, dr. van Tijmen Rijksen en Eegje Barten

In 1754 wordt Jan Jurrien, jagersknecht van kolonel Petsers, gevangen genomen wegens het stukslaan van het been van Willem van Osnabrugge in de Agterstraat (Hof van Gelderland 549; 15-09/01-10-1754).

Uit dit huw.:

1. Hendrijn Willems Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 26-02-1747

2. Hendrik Willemsz Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 10-11-1748, op ´t Hooge Landt, jong ov.

3. Hendrik Willemsz Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 07-06-1750, in de Prangbaen, volgt IIIb

4. Tijmen Willemsz Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 07-10-1753, in de Prangbaen, ov./begr. Scherpenzeel 21/25-05-1808, tr. Woudenberg 08-05-1785 Gerritje van Dijk, geb. Rhenen 1739, ov. Scherpenzeel 28-12-1829, dr. van Hendrik van Dijk en Berendje van den B?

5. Jan Knoot Willemsz Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 25-01-1761, in de Prangbaen, volgt IIIc

6. Bart Willemsz Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 20-01-1768, in de Agterstraat onder Scherpenzeel

IIIb

Hendrik Willemsz Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 07-06-1750, ov./begr.? Scherpenzeel 28-01/05-02-1811, tr. Scherpenzeel 05-11-1775 Jannetje Everts van Kuilenburg, ged. Amerongen 04-11-1753, ov. Scherpenzeel 14-03-1845, dr. van Evert Jansz van Kuilenburg en Marrietje Helmerts

                Bij het ov. van Hendrik staat dat hij 68 jaar is en 5 kinderen heeft; beide feiten kloppen niet.

Uit dit huw.:

1. Maria Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 25/28-04-1776, get. Anna Lagerweij hv Hannis van Ooik, ov. Scherpenzeel 12-02-1845, tr. Leersum 01-11-1801 Dirk de Koning, ged. Amerongen 09-08-1778, begr. Woudenberg 07-08-1811, zn. van Hendrik Willemsen de Koning en Klaasje Dirks van Veldhuizen

2. Elisabeth/Liep Osnabrugge, ged. Woudenberg 16-11-1777, get. Wilhelmina Fransen van Kuilenburg, begr. Scherpenzeel 28-07-1808, tr. Woudenberg 31-3-1803 Hannis Jansen van Geijtenbeek, ged. Scherpenzeel 03-02-1771, in de Agterstraat onder Woudenberg, zn. van Jan Dirksz van Geijtenbeek en Teunisje Aarts van Ginkel

Van elders ingekomen personen 1783: Elisabet van Ossenenbruggen van Woudenberg (Herv. Gem. Scherpenzeel 156, kasboek diaconie 1721-1819).

3. Evertje Osnabrugge, ged. Scherpenzeel en Woudenberg 02/12-03-1780, in de Knaapstraat onder Woudenberg, get. Willempje hv Frans van Gelder en Willempje Fransen van Veenendaal, begr. Scherpenzeel 15-08-1789

Van elders ingekomen personen 1783: Evertie van Ossenenbruggen van Woudenberg (Herv. Gem. Scherpenzeel 156, kasboek diaconie 1721-1819).

4. Willem van Oostenbrugge, ged. Woudenberg 27-01-1782, ov. Soest 15-06-1867, tr. Leusden (gerecht) 10-09-1807 Aaltje Pothoven, geb. Leusden 1781, ov. Leusden 12-07-1855, dr. van Teunis Gerritsen Pothoven en Geertruida van Ginkel

Van elders ingekomen personen 1783: Willem van Ossenenbruggen van Woudenberg (Herv. Gem. Scherpenzeel 156, kasboek diaconie 1721-1819).

            Uit dit huw.:

1. Gerritje van Oostenbrugge, geb. Leusden, ged. Amersfoort 20-03-1808, tr. Soest 28-10-1827 Willem Ravenhorst, geb. Soest 09/15-08-1802, ov. Soest 03-02-1886, zn. van Matthijs Ravenhorst en Maria Lodder

            2. Hendrikus van Oostenbrugge, geb. Leusden, ged. Amersfoort 25-04-1810

3. Teunis van Oostenbrugge, geb. Leusden 24-11-1812

4. Jantje van Oostenbrugge, geb. Leusden 05-10-1815, tr. Soest 05-01-1866 Reijer Gerritse van Duinen, geb. Putten 1812, zn. van Gerrit Gerritse van Duinen en Willemtje Reijers

5. Geertruij van Oostenbrugge, geb. Amersfoort 14-01-1819, ov. Amersfoort 21-03-1846, tr. Joannes/Jan Veskes, geb. Amersfoort 24-10-1817, ov. Amersfoort 30-09-1849, zn. van Joost Veskes en Willemijntje van Pippen

6. Willem van Oostenbrugge, geb. Amersfoort 08-06-1822, ov. Amersfoort 28-09-1900, tr. Leusden 15-09-1852 Hendrika/Rika Maters, geb. Leusden 20-05-1827, ov. Amersfoort 19-01-1904, dr. van Hentje Maters

5. Bartje Osnabrugge, geb./ged. Woudenberg 15-10/07-11-1784, ov. Woudenberg 06-09-1863, tr. Woudenberg 15-11-1807 Gijsbert Timmer, ged. Leersum 01-08-1773, zn. van Jan Dirksz Timmer en Willemijntje Gijsbertsen van Apeldoorn

Lidm. Scherpenzeel 29-03-1857: Bartje Osnabrugge.

Bij ov. van Bartje heet haar man: Gijsbert Gatbergen.

6. Sophia/Fijtje Osnabrugge, geb./ged. Woudenberg 05/20-05-1787, begr. Scherpenzeel 05-02-1811, tr. Amersfoort (otr. Scherpenzeel) 12-06-1808 Willem Kobesen, geb. Nijkerk 1785

7. Tijmen Osnabrugge/van Oostenbrugge, ged. Scherpenzeel 27-05/14-06-1789, arbeider, dagloner, ov. Leusden 06-03-1868, tr. Leusden 08-09-1824 Aaltje de Cruijf, geb. Leusden, ged. Amersfoort 25-11-1802, ov. Renswoude 20-06-1877, dr. van Cornelis Gijsbertsen de Cruijf en Geertje Hendriksen Maaters

            Uit dit huw.:

            1. Jannetje Osnabrugge, geb. Leusden 04-12-1828

            2. Geertruij Osnabrugge, geb. Leusden 08-09-1826

3. Cornelia van Oostenbrugge, geb. Leusden 17-09-1829, tr. Leusden 23-02-1852 Gerrit van Essen, geb. Leusden 10-04-1826, zn. van Gerrit van Essen en Betje Lagemaat

4. Hendrik van Oostenbrugge, geb. Leusden 23-03-1833, ov. Woudenberg 16-04-1908, tr. Leusden 26-06-1857 Rijkje van den Salentein, geb. Nijkerk 09-10-1831, ov. Woudenberg 09-03-1903, dr. van Rijk van den Salentein en Trijntje Jacobs

                               Nageslacht van zijn zoon Hendrik in: Veluwse Geslachten 1996, nr. 2, blz. 106.

            5. Alijda van Oostenbrugge, geb. Leusden 17-10-1835, ov. Leusden 09-11-1835

            6. Alijda van Oostenbrugge, geb. Leusden 06-05-1837, ov. Leusden 11-07-1840

            7. Teuntje van Oostenbrugge, geb. Leusden 17-06-1840

8. Alijda van Oostenbrugge, geb. Leusden 20-12-1847, ov. Renswoude 18-07-1893, tr. (1) Leusden 27-03-1868 Jorden Toewater, geb. Renswoude 25-02-1839, ov. Renswoude 31-07-1880, zn. van Cornelis Toewater/te Water en Willemijntje van Voorthuizen, tr. (2) Renswoude 16-07-1881 Willem van Rouwendal, geb. Renswoude 07-04-1845, zn. van Gerrit Schuurman van Rouwendal en Nennetje Hazeleger

8. Evertje Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 08/20-05-1792, ov./begr. Scherpenzeel 17/23-10-1810

9. Teunis van Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 10-01/01-03-1795, volgt IVc

IVc

Teunis van Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 10-01/01-03-1795, dagloner, arbeider, ov. Scherpenzeel 19-10-1841, tr. Leusden 14-11-1826 Aaltje Berendsen Jongkamp, geb. Barneveld 1802, ov. Scherpenzeel 22-03-1865, dr. van Wouter Berendsen Jongkamp en Dirkje Hendriks Reems

In 1865 wordt er roerend goed verkocht t.v.v. de nagelaten kinderen van Aaltje Jongkamp, wed. Teunis Osnabrugge, genaamd Hendrik, Wouter, Dirk, en Jan Osnabrugge, allen wolkammers te Scherpenzeel en Evert Osnabrugge, daggelder te Leersum. Roerend goed t.w.v. f 113,75. Roerend goed van Dirk Osnabrugge t.w.v. f 18,15. Gedaan ten huize van Aaltje, wijk A nr. 139, in de Krommehoek (Not. Scherpenzeel 4136, nr. 21; 27-04-1865).

Uit dit huw.:

1. Hendrik Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 16/25-03-1827, volgt Vd

2. Wouter Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 11/26-10-1828, volgt Ve

3. Evertje van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 15/27-06-1832, ov. Scherpenzeel 18-05-1836

4. Dirk van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 04/28-12-1834, volgt Vf

5. Evert van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 29-10/26-11-1837, daggelder, ov. Leusden 16-02-1931, tr. Amerongen 24-08-1860 Johanna van den Berg, geb. Amerongen 12-02-1839, ov. Leusden 27-11-1927, dr. van Aart van den Berg en Wijntje Vermeulen

            Uit dit huw.:

1. Teunis Osnabrugge, geb. Amerongen 23-09-1860, tr. Leusden 21-11-1889 Dirkje van de Kraats, geb. Ede 1871, ov. Leusden 27-08-1928, dr. van Nicolaas van de Kraats en Johanna Hardeman

                Kinderen in Amersfoort.

2. Willemina Osnabrugge, geb. Leersum 21-02-1865

3. Alida Osnabrugge, geb. Leersum 11-11-1867, ov. Leusden 31-10-1936, tr. Leusden 23-10-1890 Dirk van Garderen, geb. Leusden 1862, zn. van Teunis van Garderen en Hentje Dij

4. Aart Osnabrugge, geb. Leersum 03-03-1870

5. Jan Osnabrugge, geb. Leersum 10-08-1872, ov. Amersfoort (ingeschr. te Stoutenburg) 25-04-1939, tr. Leusden 22-12-1932 Evertje Geitenbeek, wed. Jan Johannes Tommel, geb. Woudenberg 1898, dr. van Bessel Geitenbeek en Bartje van den Heuvel

6 Hendrik Osnabrugge, geb. Leersum 01-07-1875, ov. Woudenberg18-04-1883

7. Gerrit Osnabrugge, geb. Leersum 04-12-1877, tr. Leusden 09-09-1915 Aleida Boshuis, geb. Leusden 1896, dr. van Willem Cornelis Boshuis en Maaitje van der Hort

8. Evertje Osnabrugge, geb. Woudenberg 30-06-1881, tr. Leusden 15-07-1909 Evert Polman, geb. Zeist 1882, zn. van Evert Polman en Dirkje Gerritse

9. Hendrik Osnabrugge, geb. Woudenberg 02-10-1884, ov. Woudenberg 04-10-1884

10. Hendrik Osnabrugge, geb. Woudenberg 14-06-1885

6. Jan van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 01/31-01-1841, wolkammer, arbeider, wever, ov. Scherpenzeel 12-10-1898, tr. Ede 05-11-1881 Hendrikje van de Haar, geb. Ede 1853, ov. Woudenberg 27-05-1919, dr. van Teunis van de Haar en Jannigje Heijwegen

Uit dit huw.:

1. Teunis van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 15-08/24-09-1882, arbeider, ov. Scherpenzeel 31-01-1929, begr. Glashorst, graf nr. 148, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1905: TeunisOsnabrugge, met attestatie vertrokken naar Woudenberg mei 1910; , met attestatie van Woudenberg 20-11-1922.

2. Jannetje van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 18-10/16-11-1884, dienstbode, ov. Scherpenzeel 09-01-1922, begr. Glashorst, graf nr. 228, ongehuwd

Lidm. Scherpenzeel 12-04-1905: Jannigje Osnabrugge.

3. Aaltje van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 24-04/26-06-1887

4. Gerritje van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 14-04/21-06-1891, ov. Scherpenzeel 07-01-1927, begr. Glashorst, graf nr. 228, tr. Woudenberg 01-12-1916 Dirk van Setten, geb./ged. Scherpenzeel 19-01/06-03-1892, smid, zn. van Willem van Setten en Jannigje van Voorthuizen. Dirk, tr. (2) Scherpenzeel 03-11-1932 Hendrikje van Scherrenburg, wed. Willem van Engelenburg, geb. Ede 15-02-1896, dr. van Jan van Scherrenburg en Johanna de Kleuver

7. Willemijntje van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 01/31-01-1841, ov. Scherpenzeel 28-02-1843

Vd

Hendrik Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 16/25-03-1827, wolkammer, ov. Scherpenzeel 07-09-1865, tr. Scherpenzeel 23-10-1856 Maatje van Linden, geb. Scherpenzeel 05/29-05-1831, dr. van Teunis van Linden en Dirkje Veenendaal

Lidm. Scherpenzeel 15-03-1860: Hendrik Osnabrugge.

Uit dit huw.:

1. Dirkje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 01/31-05-1857

2. Aaltje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 04-08/05-09-1858

3. Teunis Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 20-04/27-05-1860, boerenknecht, arbeider, ov. Scherpenzeel 13-08-1914, tr. Scherpenzeel 27-10-1883 Jantje van Egdom, geb. Scherpenzeel 14-11/27-12-1857, ov. Woudenberg 17-11-1899, dr. van Jan van Egdom en Johanna van den Berg

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1898: TeunisOsnabrugge.

Uit dit huw.:

1. Jan Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 28-11-1883/13-01-1884, landbouwers- knecht, ov. Amersfoort (ingeschr. Scherpenzeel) 27-02-1932, ongehuwd

2. Hendrik Osnabrugge, geb. Woudenberg 14-06-1885, ged. in de Grote Kerk 26-07-1885

3. Johan Osnabrugge, geb. Woudenberg 03-08-1887, ged. in de Grote Kerk 25-09-1887, ov. Woudenberg 05-02-1945, tr. Woudenberg 01-09-1911 Willemina Woudenberg, geb. Woudenberg 22-03-1890, dr. van Gerrit Woudenberg en Petronella van der Wiel

            Uit dit huw.:

                        1. Petronella Gerritje Osnabrugge, geb./ged. Woudenberg maart/06-06-1915

4. Maatje Osnabrugge, geb. Woudenberg 17-08-1890, ged. in de Grote Kerk 28-09-1890, tr. Scherpenzeel 25-01-1913 Jan Bruggink, geb. Woudenberg 22-02-1891, arbeider, zn. van  Jan Bruggink en Alida van Donkelaar

5. Cornelis Osnabrugge, geb. Woudenberg 24-01-1893, ged. in de Grote Kerk 09-04-1893

6. Arie Osnabrugge, geb. Woudenberg 24-05-1895, ged. in de Grote Kerk 30-06-1895

4. Toontje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 15-01/22-02-1863

5. Willem Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 22-04/05-06-1864, ov. Scherpenzeel 20-06-1865

Maatje van Linden, wed. Hendrik Osnabrugge:

6. meisje, ov. Scherpenzeel 05-09-1867

Ve

Wouter Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 11/26-10-1828, wolkammer, postbode(1879), ov. Scherpenzeel 06-02-1901, tr. Woudenberg 29-04-1865 Hendrikje Renes, geb.Woudenberg 26-06-1840, ov. Scherpenzeel 14-12-1880, dr. van Evert Renes en Maria Vlaanderen

Uit dit huw.:

1. Aaltje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 14/27-05-1866

2. Maria Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 09-02/29-03-1868, ov. Scherpenzeel 08-04-1870

3. Teunis Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 03-03/01-05-1870

Lidm. Scherpenzeel 31-03-1898: TeunisOsnabrugge, met attestatie vertrokken naar Utrecht 05-05-1903.

4. Maria Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 04-01/04-02-1872, ov. Scherpenzeel 22-05-1878

5. Everdiena Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 19-04/31-05-1874, ov. Scherpenzeel 19-01-1875

6. Everdina Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 27-05/04-07-1875, tr. Scherpenzeel 24-10-1896 Theodorus Mozar, geb. Zeist 1874, smid, zn. van Theodorus Mozar en Agatha Geertruida Enkelaar

7. Jan Willem  Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 15-11/30-12-1877, ov. Scherpenzeel 19-02-1878

8. Maria Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 17-02/30-03-1879, ov. Scherpenzeel 07-02-1880

9. Janna Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 01-05/06-06-1880, ov. Scherpenzeel 16-10-1887

Vf

Dirk Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 04/28-12-1834, wolkammer, daggelder, tuinman, ov. Scherpenzeel 07-12-1909, tr. Scherpenzeel 27-10-1866 Trijntje van Dijk, geb./ged. Scherpenzeel 14-02/29-03-1846, ov. Scherpenzeel 25-02-1902, dr. van Jan van Dijk en Jenneken Schoonbeek

Uit dit huw.:

Kinderen:

1. Teunis Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 05/28-04-1867, tr. Scherpenzeel 02-02-1895 Grietje Aarsen, geb. Woudenberg 17-05-1869, dr. van Jan Aarsen en Gerritje Verschuur

Lidm. Scherpenzeel 11-03-1891: TeunisOsnabrugge, met attestatie vertrokken naar De Bilt 27-06-1895.

2. Jansje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 22-09/25-10-1868, ov. Scherpenzeel 06-02-1869

3. Jannigje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 09/30-01-1870, ov. Scherpenzeel 24-06-1873

4. Aaltje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 20-11/29-12-1872, ov. Scherpenzeel 21-08-1910, tr. Scherpenzeel 24-12-1898 Pieter de Jong, geb./ged. Scherpenzeel 05/24-09-1876, timmerman, zn. van Arie de Jong en Cato van Ingen

5. Jannigje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 23-06/05-09-1875, ov. Scherpenzeel 19-03-1876

6. Evertje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 23-06/05-09-1875, ov. Scherpenzeel 06-03-1876

7. Jetje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 28-11-1878/16-02-1879, ov. Scherpenzeel 14-04-1879

8. Jan Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 28-11-1878/16-02-1879, ov. Scherpenzeel 27-08-1879

9. Jan Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 03/31-07-1881, tr. Utrecht 10-07-1912 Johanna Jacoba van den Bosch, geb. Haarlem 1886, dr. van Johannes van den Bosch en Johanna Jacoba Ploeg

10. Janus Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 30-09/16-11-1884, ov. Scherpenzeel 15-01-1887

11. Jannigje Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 20-03/26-05-1889, ov. De Bilt (ingeschr. te Scherpenzeel) 06-06-1910, dienstbode, ongehuwd

IIIc

Jan Knoot Willemsz Osnabrugge, ged. Scherpenzeel 25-01-1761, in de Prangbaen, landbouwer, ov. Scherpenzeel 18-08-1842, tr. Doorn 27-02-1791 Jantje Jacobs van Doorn, ged. Doorn 05-03-1758, dr. van Jacob Hendriksen van Doorn en Aaltje Alberts van Ubbeschoten

1794, twaalf weeken bedeelt aan het kint van Barent Oostenbrugen, tien stuivers per week is 6-0-0, daarna een jaar in de kost besteed bij Jan Oostenbruge voor negentien gulde, ingegaan den 27 maart 1794. Dit bovenstaande betaald en het jongetje weer besteed bij Jan Knoot voor een jaar ingegaen als boven den 27 meerd 1795 voor tien gulden (Herv. Gem. Scherpenzeel 156, kasboek diaconie 1721-1819, fol. 131).

In 1800 koopt Jan Willemsen van Osnabrugge op 05-09-1800 voor f 1200,= van Joh. Sebastiaan van Naamen van Scherpenseel het erf Renes en een kamp land genaamd de Nieuwe Landscamp, grenzend aan Renes. Belast met een kar zand aan de predikant van Scherpenzeel. Tiendplichtig. (Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 239vo; 16-04-1805).

In 1842 laat Jan Willemse van Osnabrugge, wed. Jantje Jacobsdochter van Doorn, bouwman op Renes onder Scherpenzeel zijn testament maken. Zijn kinderen wijlen Aaltje en Jantje van Osnabrugge krijgen voor hun moederlijk erfdeel f 900,=. Kleinzoon Albert Langelaar, zoon van wijlen zijn dochter Aaltje van Osnabrugge, “welke bij mij inwoont en mij steeds getrouw en behulpzaam is geweest in de waarneming van de bouwerij” krijgt f 800,=. Hiervan mogen de kosten voor een vervanger voor mil. dienst van Albert niet worden afgetrokken. Erfgenamen zijn de kinderen van wijlen zijn dochter Aaltje van Osnabrugge x Teunis Langelaar, bouwman op Emmikhuizen onder Renswoude (1/2) en zijn dochter Jantje van Osnabrugge, eerder wed. Jacob van Doorn, nu x Cornelis Donkervoort, rietdekker onder Woudenberg (1/2). Executeur: “mijn goede vriend” Olivier Sterk, burgemeester van S., waarvoor hij f 40,= zal krijgen (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 3; 15-01-1842 en nr. 24; 27-04-1842).

In 1842 verkoopt Jan Willemse van Osnabrugge, wed. Jantje Jacobsdochter van Doorn, bouwman op Renes onder Scherpenzeel aan Albertus van Osnabrugge, bouwman op Renes onder Scherpenzeel: 1. de helft van Renes met huismanswoning, korenberg, schuurtje en het bouwland genaamd Nieuwe Landskamp te Scherpenzeel, sectie D 612-616, groot 2 bunder, 79 roeden, 40 ellen, voor f 800,=. 2. de helft van een huis, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 479,480, groot 13 roeden, 60 ellen, erfpacht van f 5,=, voor f 200,= (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 30; 12-08-1842. Afschrift in Huis Scherpenzeel 150, fol. 219). Boedelbeschrijving (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 34; 04-10-1842).

Uit dit huw.:

1. Aaltje van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 25-01/05-02-1792, volgt IVd

2. Jannigje van Osnabrugge, geb./ged. Woudenberg 15-05/18-06-1794, get. Metje van Doorn, tr. (1) Scherpenzeel 09-05-1816 Jacob van Doorn, geb. Woudenberg 24-09-1780, boerenknecht, ov. Woudenberg 13-07-1833, zn. van Jacob Jacobsz van Doorn en Sijtje Hendriks van Ewijk, tr. (2) Woudenberg 26-09-1840 Cornelis Donkervoort, wed. Jacobje van Doorn, geb./ged. Woudenberg 09/22-09-1782, rietdekker, ov. Woudenberg28-04-1853, zn. van Evert Hendriksz van Donkervoort en Hendrikje Jansen van Doorn

IVd

Aaltje van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 25-01/05-02-1792, ov. Renswoude 17-04-1829, tr. Scherpenzeel 23-03-1821 Teunis Langelaar, ged. Renswoude 02-04-1786, op de Wetering, bouwman op Emmikhuizen onder Renswoude, ov. Renswoude 31-03-1843, zn. van Geurt Dirksz van Langelaar en Hanna Jans van Amerongen. Teunis, tr. (2) Renswoude 09-04-1842 Evertje van de Pol, geb. Ede 1814, dr. van Gerrit van de Pol en Annetje Everts

Voorkind:

Aalbert van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 11-08/18-10-1818, volgt Vg

Vg

Aalbert van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 11-08/18-10-1818, arbeider, landbouwer, ov. Scherpenzeel 07-06-1890, tr. Woudenberg 04-11-1843 Evertje Pothoven, geb. Woudenberg 17-07-1820, ov. Scherpenzeel 09-03-1876, dr. van Evert Pothoven en Aalbertje Sprakelaar

In 1842 verkoopt Jan Willemse van Osnabrugge, wed. Jantje Jacobsdochter van Doorn, bouwman op Renes onder Scherpenzeel aan Albertus van Osnabrugge, bouwman op Renes onder Scherpenzeel: 1. de helft van Renes met huismanswoning, korenberg, schuurtje en het bouwland genaamd Nieuwe Landskamp te Scherpenzeel, sectie D 612-616, groot 2 bunder, 79 roeden, 40 ellen, voor f 800,=. 2. de helft van een huis, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel, sectie D 479,480, groot 13 roeden, 60 ellen, erfpacht van f 5,=, voor f 200,= (Not. Scherpenzeel 4129, nr. 30; 12-08-1842. Afschrift in Huis Scherpenzeel 150, fol. 219).

In 1842 verkopen Albertus van Osnabrugge, landb. onder Scherpenzeel als eigenaar voor de helft en erfgenaam van de andere helft samen met Jantje van Osnabrugge, z.b., eerder wed. Jacob van Doorn, nu x Cornelis Donkervoort, rietdekker onder Woudenberg;  Teunis Langelaar, eerder wed. Aaltje van Osnabrugge, nu x Evertje van de Pol, landb. op Emmikhuizen onder Renswoude, namens zijn twee mi.j. kinderen (uit 1e huw.) Jan en Geurt Langelaar: 1. het erf Renes, aan de Renessersteeg, met huismanswoning, korenberg, schuurtje, werf en tuin en het land, genaamd de Nieuwe Kamp Land, sectie D 612-616, groot 2 bunder, 79 roeden, 40 ellen, aan Hendrik van Overeem, landb. te Scherpenzeel voor f 1800,=. 2. een huis, zijnde twee woningen, erf en tuin, in de Kromme­hoek te Scherpenzeel, sectie D 479,480, erfpacht van f 5,=, groot 13 roeden, 60 ellen, aan Albertus van Osnabrugge, bovengenoemd, mede eigenaar van de helft, voor f 500,=. (Not. Scherpenzeel 4129, nr.  45; 15-12-1842. Afschrift in Huis Scherpenzeel 125, fol. 7vo). Verkoop inboedel Renes t.w.v. f 595,16 (Not. Scherpenzeel 4129, nr.  47; 20-12-1842).

In 1847 leent Albertus van Osnabrugge, landb. op Groot Lambalgen onder Woudenberg f 300,= van Willem Kramer, meester schilder te Scherpenzeel. Onderpand: een daggeldershuis nr. 92, zijnde twee woningen onder een dak, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 13; 27-02-1847).

In 1848 leent Albertus van Osnabrugge, landb. op Groot Lambalgen onder Woudenberg f 250,= vanAaltje van Maanen, wed. Hendrik Lagerweij Matthijszoon, grond­eigenaresse te Woudenberg. Onderpand: een daggeldershuis nr. 92, zijnde twee woningen onder een dak, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4130, nr. 32; 26-08-1848). Geroyeerd (Not. Scherpenzeel 4139; 10-05-1860).

In 1853 leent Albertus van Osnabrugge, landb. op Groot Lambalgen onder Woudenberg f 175,= van Willem Kramer, meester schilder te Scherpenzeel. Onderpand: een daggeldershuis nr. 92, zijnde twee woningen onder een dak, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel (Not. Scherpenzeel 4132, nr. 14; 03-05-1853).

In 1855 verkoopt Albertus van Osnabrugge, landb. op Groot Lambalgen onder Woudenberg aan Willem Kramer, meester schilder te Scherpenzeel een daggeldershuis nr. 92, zijnde twee woningen onder een dak, erf en tuin in de Krommehoek te Scherpenzeel voor f 580,= + f 20,= kosten (Not. Scherpenzeel 4133, nr. 16; 22-05-1855).

Uit dit huw.:

1. Aaltje van Osnabrugge, geb. Woudenberg 31-07-1844, ov. Scherpenzeel 18-05-1872, tr. Scherpenzeel 20-10-1865 Wouter Bakkenes, geb. Ede 04-09-1840, boerenknecht, arbeider, ov. Amersfoort 07-02-1924, zn. van Dries Bakkenes en Jacobje van den Bos. Wouter, tr. (2) Scherpenzeel 07-11-1872 Melisje/Amelia de Jong, geb. Leusden 03-01-1840, ov. Scherpenzeel 09-05-1880, dr. van Hendrik de Jong en Gerritje Evertse van Essen, tr. (3) Maria Louise Haneveer

Wouter heeft haar later heeft verlaten.

2. Evert van Osnabrugge, geb. Woudenberg 03-12-1846, ged. in de Grote Kerk 27-12-1846, volgt VIb

3. Alberta van Osnabrugge, geb. Woudenberg 30-07-1848, ged. in de Grote Kerk 27-08-1848, ov. Scherpenzeel 03-07-1891, tr. Scherpenzeel 11-08-1870 Geurt/Gerrit Veer, geb. Leusden 02-04-1843, ov. Scherpenzeel 15-12-1920, boerenknecht, zn. van Jan Veer en Martje Teunisje van Kooten. Geurt, tr. (2) Marrigje van Ginkel

4. Jannetje van Osnabrugge, geb. Woudenberg 21-10-1850, ged. in de Grote Kerk 01-12-1850, ov. Renswoude 28-07-1878, tr. Renswoude 05-08-1876 Jan Veer, geb. Nijkerk 1835, rietdekker, ov. Scherpenzeel 28-02-1910, zn. van Renger Veer en Evertje Cornelissen

5. Albertus van Osnabrugge, geb. Woudenberg 09-12-1855, ged. in de Grote Kerk 30-12-1855, ov. Scherpenzeel 03-02-1861

6. Evertje van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 06/30-08-1862, ov. Scherpenzeel 21-04-1936, begr. Glashorst, graf nr. 407, tr. Scherpenzeel 18-07-1885 Jan du Pree, geb. Scherpenzeel 26-09/26-10-1856, ov. Scherpenzeel 22-03-1942, begr. Glashorst, graf nr. 407, arbeider, zn. van Willem Sebastiaan du Pree en Barendje Lodder

Lidm. Scherpenzeel 24-04-1929: Evertje Osnabrugge hv. de Pree.

VIb

Evert van Osnabrugge, geb. Woudenberg 03-12-1846, ged. in de Grote Kerk 27-12-1846, arbeider, ov. Scherpenzeel 20-10-1885, tr. Scherpenzeel 01-06-1871 Cornelia de Wit, geb. Amsterdam 1851, ov. Scherpenzeel 25-12-1916, dr. van Pieter Simons de Wit en Catharina van den Bergh. Cornelia, tr. (2) 20-09-1890 Hendrik van Leuveren, geb. Scherpenzeel 18-03/24-04-1864, arbeider, ov. Scherpenzeel 07-11-1921, zn. van Teunis van Leuveren en Aaltje van de Meent

Uit dit huw.:

1. Albert van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 03-08/03-09-1871, ov. Scherpenzeel 16-09-1871

2. Albert van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 16-03/04-05-1873

3. Catrijna van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 21-02/04-04-1875, tr. Scherpenzeel 05-12-1903 Cornelis Geerenstein, geb. Driebergen 29-04-1880, arbeider, zn. van Jan Geerenstein en Grietje Catharina van Barneveld

4. Evert van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 13-08/30-09-1877, tr. Woudenberg 17-11-1905 IJda van der Wiel, geb. Woudenberg 17-07-1881, dr. van Peter van der Wiel en Christina Velthuizen

            Uit dit huw.:

1. Evert Cornelis van Osnabrugge, geb. Woudenberg 1907, ov. Woudenberg 26-02-1923

2. Peter Jelis van Osnabrugge, chauffeur, geb. Woudenberg 1910, tr. Scherpenzeel 14-10-1939 Wilhelmina ter Burg, geb. Maarn 1912, dr. van Cornelis ter Burg en Rikje van Voorst

3. Arie Gerrit van Osnabrugge, geb. Woudenberg 1913, metaalbewerker

4. doodgeb. kind, ov. Woudenberg 28-09-1922

5. Evert Cornelis van Osnabrugge, geb. Woudenberg 1924, ov. Woudenberg 14-04-1925

6. Anna Teunia van Osnabrugge, geb. Woudenberg 31-12-1925, ov. Woudenberg 16-01-1926

5. Johanna Petronella van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 25-11-1879/07-03-1880, tr. Scherpenzeel 17-05-1902 Gerrit Polhout, geb. Putten 1876, telegrafist, zn. van Willem Polhout en Gerritje Mosterd

6. Eduard van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 24-10/25-12-1881, landarbeider, ov. Utrecht (ingeschr. te Scherpenzeel) 04-10-1946, ongehuwd

7. Martinus van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 08-09/28-10-1883, tr. Woudenberg 02-02-1917 Antje van den Brink, geb. Woudenberg 25-06-1883, dr. van Evertje van den Brink

8. Albert Jan van Osnabrugge, geb./ged. Scherpenzeel 12-05/26-07-1885

Samengesteld door

Henk van Woudenberg

april 2009